Lærlingundersøkelsen 2008 En spørreskjemaundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lærlingundersøkelsen 2008 En spørreskjemaundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Lærlingundersøkelsen 2008 En spørreskjemaundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag Christian Wendelborg Trøndelag Forskning Utvikling AS Steinkjer 2008

2 Tittel : LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2008 En spørreskjemaundersøkelse blant lærlinger i Nord- Trøndelag Forfatter Notat : 2008:2 Prosjektnummer : 1950 : Christian Wendelborg ISSN : Prosjektnavn : Lærlingundersøkelsen 2008 Oppdragsgiver Prosjektleder Layout/redigering Referat Emneord : Nord-Trøndelag fylkeskommune : Christian Wendelborg : Solrun F. Spjøtvold Dato : Juni 2008 Antall sider : 137 Pris : 150, Utgiver : Denne undersøkelsen viser lærlingene i Nord-Trøndelag sine vurderinger når det gjelder deres situasjon i fagopplæringen. Det presenteres sammenligninger mellom faggrupper, opplæringskontor lærlinger i resten av landet. Foreliggende rapport beskriver disse forskjellene samt endringer fra tidligere tilsvarende undersøkelser : Lærlinger, Fagopplæring, Motivasjon, Trivsel, Læreplan, Læringsperm, Veiledning, Medbestemmelse, HMS : Trøndelag Forskning Utvikling AS Serviceboks 2501, 7729 STEINKJER telefon telefaks

3 FORORD Dette notatet presenterer resultater fra Lærlingundersøkelsen 2008 for lærlinger i Nord-Trøndelag. Oppdragsgiver har vært Nord-Trøndelag fylkeskommune, Avdeling for videregående opplæring. Dataene er samlet inn av Conexus AS på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Conexus AS har oversendt datamaterialet for lærlingundersøkelsen til Trøndelag Forskning Utvikling vi takker for at Conexus både har vært imøtekommende behjelpelige. Ved Nord-Trøndelag fylkeskommune har Arne Jostein Vestnor Ove Austmo vært kontaktpersoner samarbeidspartnere. Trøndelag Forskning utvikling takker for godt fleksibelt samarbeid. Steinkjer, juni 2008 i Christian Wendelborg prosjektleder

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD FIGURLISTE TABELLER i iii iv v 1. BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING Rapportens oppbygning 1 2. KJENNETEGN VED LÆRLINGENE Utviklingstrekk 5 3. TEMATISK GJENNOMGANG Motivasjon Utviklingstrekk Trivsel Utviklingstrekk Læring Utviklingstrekk Veiledning Utviklingstrekk Vurdering Utviklingstrekk Medbestemmelse Utviklingstrekk Utstyr/hjelpemidler Utviklingstrekk Helse, miljø sikkerhet Utviklingstrekk OPPSUMMERING 55 LITTERATUR 59 Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: Vedlegg 6: Fordelt på opplæringskontor Fordelt på faggruppe Fordelt på alder Fordelt på kjønn Fordelt på antall ansatte Fordelt på antall andre lærlinger på arbeidsplassen

6 iv FIGURLISTE Figur side 3.1: Motivasjon for å lære på skolen på arbeidsplassen fordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt (, 1=Ikke det hele tatt 5=Svært godt motivert) 8 3.2: Tilfredshet med opplæringen på skolen arbeidsplassen fordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt (, 1=Ikke det hele tatt 5= Svært fornøyd) 9 3.3: Trives du godt på arbeidsplassen? ( gjennomsnittsverdi fordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt. 1=Ikke det hele tatt 5= Trives svært godt) : Er du blitt mobbet på arbeidsplassen de siste månedene? (prosent) : Er det laget en intern plan for opplæringen din i lærebedriften? (fordelt på opplæringskontor Landet, prosent) : Er det laget en intern plan for opplæringen din i lærebedriften? (fordelt på faggruppe, prosent) : Lærlingenes meninger opplevelse med bruk av opplæringsperm fordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt (gjennomsnittsverdi, 1=Ikke det hele tatt 5=I svært stor grad) : Lærlingers opplevelse av hvilke faktorer som er viktige for læring (prosent) : Lærlingenes opplevelse av veiledning fra instruktør kollegaer fordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt (gjennomsnittsverdi, 1=Ikke det hele tatt 5=I svært stor grad ) : Lærlingenes oppfattelse av grunn for manglene veiledning (prosent, n=64) : Lærlingenes tilfredshet med egen arbeidsinnsats fordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt (, 1=Ikke det hele tatt 5=Svært fornøyd) : Tilfredshet med informasjon veiledning fra instruktør/veilederfordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt (, 1=Ikke det hele tatt 5=I svært stor grad) : Lærlingenes grad av kontakt med opplæringskontoret (1=Ikke det hele tatt 5=I svært stor grad, n=206) tilfredshet med oppfølgingen 1=Ikke det hele tatt 5 Svært fornøyd, n=168) fordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt (gjennomsnittsverdi) : Hva lærlingene har fått tilbakemelding på (prosent) : Antall vurderingssamtaler med instruktør/veileder (prosent) : Antall organiserte vurderingssamtaler i 2005,

7 v TABELLER Tabell side 2.1: Tilknytning til opplæringskontor 3 2.2: Alder, fordelt på kjønn 4 2.3: Faggrupper fordelt på kjønn 4 2.4: Hvor mange ansatte er det i lærebedriften? 5 2.5: Andre lærlinger på arbeidsplassen 5 3.1: Motivasjon for å lære på skolen på arbeidsplassen fordelt på faggruppe (Prosent) : Lærlingenes opplevelse av bedriftens tilrettelegning av stimulerende interessante oppgaver fremtidsutsikteri forhold til å fullføre læretiden bli værende innen faget fordelt på opplæringskontor (, 1=Ikke det hele tatt 5=I svært stor grad) : Lærlingenes opplevelse av bedriftens tilrettelegning av stimulerende interessante oppgaver fremtidsutsikteri forhold til å fullføre læretiden bli værende innen faget fordelt på faggruppe (prosent) : Har du lyst til å ta videre utdanning i faget ditt etter læretiden? (fordelt på faggruppe, Prosent) : Hvilken type videreutdanning ønsker du å ta? (fordelt på faggruppe, n=158, Prosent) : Trives du på arbeidsplassen? (fordelt på faggrupper, prosent) : Trivselsvariabler fordelt på opplæringskontor (n=276;, 1=Ikke det hele tatt 5=I svært stor grad) : Trivselsvariabler fordelt på faggrupper (Prosent) : Opplevelse av negative forhold ved arbeidsplassen fordelt på opplæringskontor (gjennomsnittsverdier, 1=Ikke det hele tatt 5=I svært stor grad) : Opplevelse av negative forhold ved arbeidsplassen fordelt på faggrupper (prosent) : Opplevelse av hjelp støtte fra instruktør, kollegaer, samt ønske om å fortsette på bedriften fordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt (gjennomsnitt, 1=Ikke det hele tatt 5=I svært stor grad) : Opplevelse av hjelp støtte fra instruktør, kollegaer, samt ønske om å fortsette på bedriften fordelt på faggruppe (prosent) : Lærlingenes opplevelse av tilrettelegging for læring på arbeidsplassen, samt kjennskap bruk av læreplanen fordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt (er, 1=Ikke det hele tatt 5=I svært stor grad) : Lærlingenes opplevelse av tilrettelegging for læring på arbeidsplassen, samt kjennskap bruk av læreplanen fordelt på faggruppe (prosent) : Lærlingenes opplevelse av å ha mottatt den opplæringen de skal ha i forhold til målene i læreplanen fordelt på opplæringskontor landet (prosent,) : Lærlingenes opplevelse av å ha mottatt den opplæringen de skal ha i forhold til målene i læreplanen fordelt på faggruppe (prosent,) : Lærlingenes svarfordeling om meninger opplevelse med bruk av opplæringsperm fordelt på faggrupper (prosent,) : Lærlingenes tilfredshet med opplæringspermen/-boka fordelt på opplæringskontor (prosent) 28

8 vi 3.19: Lærlingenes tilfredshet med opplæringspermen/-boka fordelt på faggruppe (prosent) : Lærlingenes opplevelse av veiledning fra instruktør kollegaer fordelt på faggruppe (prosent) : Tilfredshet med informasjon veiledning fra instruktør/veileder fordelt på faggrupper (prosent) : Tilfredshet med informasjon veiledning fra opplæringskontor fylkeskommunen fordelt på opplæringskontor (prosent) : Har du lærerkontrakt med et opplæringskontor? Fordelt på opplæringskontor landet (prosent) : Lærlingenes opplevelse av grad av informasjon fra skole, lærebedrift eller OK om videreutdanning yrke fordelt faggruppe (prosent) : Lærlingenes opplevelse av informasjon vurdering om eget arbeid fordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt (gjennomsnittsverdi) : Lærlingenes opplevelse av informasjon vurdering om eget arbeid fordelt på faggruppe (prosent) : Lærlingenes opplevelse av medbestemmelse fordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt (gjennomsnittsverdi) : Lærlingenes opplevelse av medbestemmelse fordelt på faggruppe (prosent) : Lærlingenes kjennskap til tilsynsrepresentant fagforening på bedriften deres behov for å snakke om rettighetene (prosent) : Lærlingenes vurdering av utstyr hjelpemidler fordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt (gjennomsnittsverdi) : Lærlingenes vurdering av utstyr læremidler fordelt på faggruppe (prosent) : Lærlingenes opplevelse av trygghet når alene på arbeidsplassen fordelt på opplæringskontor landet (prosent) : Lærlingenes vurdering av HMS variabler fordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt (gjennomsnittsverdi) : Lærlingenes vurdering av HMS variabler fordelt på faggruppe (prosent) 52

9 1. BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING I 2005 gjennomførte Nord-Trøndelagsforskning (NTF) 1 en kartlegging blant lærlinger i fagopplæringen i Nord-Trøndelag som ble gjentatt i Undersøkelsen kom i stand etter at LÆRINGSlaben gjennomførte en internettbasert kartlegging av fagopplæringen i Nord-Trøndelag i 2004 (Andersen & Lindvig 2004). Den internett baserte undersøkelsen fikk dessverre en svært lav svarprosent, Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) ba derfor NTF i 2005 å gjennomføre en undersøkelse basert på et tradisjonelt spørreskjemadesign (Sønstebø, 2005). Undersøkelsen ble som nevnt gjentatt i 2006 (Sønstebø Wendelborg, 2006) etter mal fra undersøkelsen i 2005, men spørreskjemaet ble revidert med bakgrunn fra erfaringene fra I årets undersøkelse er det Conexus AS som i regi av Utdanningsdirektoratet som har gjennomført undersøkelsen. Undersøkelsen er gjennomført via internett Conexus AS har sendt over datamaterialet for lærlingene i Nord-Trøndelag til Trøndelag Forskning Utvikling AS. Svarprosenten i årets undersøkelse var på 47,67 prosent for lærlingene i Nord-Trøndelag, mens for landet som helhet var svarprosenten 35,6 prosent. Dette betyr at bare litt under halvparten av lærlingene i Nord-Trøndelag har svart det er ingen holdepunkter for å si om disse er representative eller ikke for samtlige lærlinger i Nord- Trøndelag Rapportens oppbygning Det er mange spørsmål som inngår i Lærlingundersøkelsen Til sammen er det 75 spørsmål lærlingene har svart på. Dette notatet beskriver hvordan lærlingene har svart særlig om det er forskjeller i svarfordeling mellom lærlinger som tilhører ulike opplæringskontor faggrupper, men så om lærlingene svare forskjellig ut fra deres kjønn, alder, antall ansatte i bedriften antall lærlinger på arbeidsplassen. I tillegg sammenlignes lærlingene i Nord-Trøndelag med lærlinger i hele landet, samt utviklingstrekk undersøkes. Dette betyr at det blir veldig mange resultater tabeller. Av plasshensyn er alle tabellene som beskriver svarfordeling gruppert på kjønn, alder, antall ansatte i bedriften antall lærlinger på arbeidsplassen plassert i vedlegg kommentert i teksten dersom det er forhold som tilsier at det bør bli kommentert. 1 Nord-Trøndelagsforskning har skiftet navn til Trøndelag Forskning Utvikling AS (TFU).

10 2 Notatet følger spørreskjemaets tematiske struktur: Motivasjon Trivsel Læring Veiledning Vurdering Medbestemmelse Utstyr hjelpemidler Helse, miljø sikkerhet Nesten samtlige spørsmål blir sammenlignet mellom opplæringskontor faggrupper. For at ingen lærlinger skal risikere å bli gjenkjent gjennom de egenskaper de har, er det ingen analyser som gjøres på grupper med mindre enn ti lærlinger. De minste opplæringskontorene med under ti lærlinger, samt de lærlinger som ikke tilhører noe opplæringskontor er slått sammen under benevnelsen Ingen OK. Tilsvarende; faggrupper med under ti lærlinger er slått sammen til gruppen Annet. For hvert temaområde vil årets resultat bli sammenlignet med tidligere års undersøkelser. Disse undersøkelsene er imidlertid ikke identiske. Noen spørsmål er relativt like, men svarkategoriene er ulike. Sammenligningene blir dermed ofte på et overordnet nivå. I tillegg vil resultatene bli sammenlignet med resultatene fra lærlingen i landet som helhet.

11 2. KJENNETEGN VED LÆRLINGENE Dette kapittelet gir en oversikt over de mest sentrale kjennetegn ved lærlingene som er med i undersøkelsen. Kjennetegnene eller bakgrunnsvariablene i denne undersøkelsen er: tilknytning til opplæringskontor (OK) fag/faggruppe alder kjønn antall ansatte på arbeidsplassen antall andre lærlinger på arbeidsplassen 3 Tabell 2.1: Tilknytning til opplæringskontor Opplæringskontor (OK) Antall % OBI (Opplæringskont. for byggfagene i Inn-Trøndelag BA) 65 23,6 OTEK (Opplæringskontoret for teknolifag i NT) 51 18,5 LK (Lærlingekompaniet i Nord-Trøndelag) 21 7,6 OKS (Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor i NT) 20 7,2 OKBT (Opplæringskontoret for bil transportfag i NT) 19 6,9 EFONT (Elektrofagenes Opplæringskontor i NT) 17 6,2 OKAB (Opplæringskont. for anlegg bergfagene i NT) 15 5,4 OBN (Opplæringskontoret for byggfagene i Namdal) 12 4,3 Ingen OK 56 20,3 Total ,0 Tabell 2.1 viser hvilke opplæringskontor lærlingene tilhører. Det er åtte opplæringskontor som er med i undersøkelsen det er flest som tilhører OBI (23,6 %). Den nest største gruppa er de som ikke tilhører noen opplæringskontor eller som tilhører opplæringskontor hvor det er færre en ti lærlinger som har deltatt i undersøkelsen.

12 4 Tabell 2.2: Alder, fordelt på kjønn Kjønn Alder Totalt Jente Gutt -> 19 år 26,8 33,3 31,6 20 år 29,6 30,7 30,4 21 år 9,9 12,5 11,8 22 år-> 33,8 23,4 26,2 Totalt (27,0) 100,0 (73,0) 100,0 (n) (71) (192) (263) Aldersfordelingen viser at 31,6 prosent av lærlingene er 19 år eller yngre om lag 30 prosent er 20 år. Tabell 2.2 viser at 27 prosent av lærlinger er jenter det ser ut til at jentene er relativt sett eldre enn sine mannlige lærlingkolleger. Tabell 2.3: Faggrupper fordelt på kjønn Kjønn Faggruppe Totalt Jente Gutt Byggfag 2,8 39,4 29,4 Mekaniske fag 2,8 29,5 22,3 Helse sosial 36,1 3,1 12,1 Elektro 2,8 9,8 7,9 Salg service 15,3 3,1 6,4 Hotell næring 13,9 1,6 4,9 Formgivning 16,7 0,0 4,5 Annet 6,9 3,6 4,5 Tekniske byggfag 2,8 4,7 4,2 IKT-driftsfag 0,0 5,2 3,8 Totalt 100,0 100,0 100,0 (n) (72) (193) (265) Annet fag er de fagene som er representert med under ti lærlinger i undersøkelsen. Det er Kjemi prosessfag, Medier kommunikasjon, Naturbruk Trearbeiderfag" Tabell 2.3 er rangert etter størrelsen på faggruppene viser at Byggfag er den største gruppen, mens det er færrest lærlinger som tilhører IKT-driftsfag. Faggrupper med færre enn ti lærlinger er slått sammen til kategorien Annet. Tabellen viser at gutter jenter tar forskjellige valg mht hvilket fag de går i lære i. Gutter velger hovedsakelig bygg- mekaniske fag, mens jenter som oftest tar Helse sosial, Formgivning Salg service.

13 5 Tabell 2.4: Hvor mange ansatte er det i lærebedriften? Antall ansatte Totalt , , ,9 Over ,0 Totalt (n) 100,0 (273) Tabell 2.4 viser at det er nesten lik fordeling av lærlingene som er i en bedrift med 20 eller færre ansatte, som det er lærlinger som er i en bedrift med flere enn 20 ansatte. Tabell 2.5: Andre lærlinger på arbeidsplassen Andre lærlinger på arbeidsplassen Prosent Nei 32,2 1 annen 22,1 2 andre 13,4 3-4 andre 13,4 5-9 andre 8, andre 4,3 20 eller flere andre 6,2 Total (n) 100,0 (276) Tabell 2.5 viser om det er flere lærlinger på den arbeidsplassen lærlingene jobber. 32,2 prosent av lærlingene har ikke andre lærlinger på arbeidsplassen. 2.1 Utviklingstrekk Der nesten det samme antallet lærlinger som deltar i Lærlingundersøkelsen i 2008 som det var som deltok i i 2008 mot 271 i Det er heller ingen store endringer i kjennetegn på lærlingene i 2008 sammenlignet med Størrelsesforholdet mellom opplæringskontor de tre største faggruppene i 2006 er de samme så i år. Det er imidlertid litt færre av lærlingene som tilhører faggruppene Hotell næring Formgivning. Kjønnsfordelingen er lik gutter jenter velger fremdeles er veldig tradisjonelt med hensyn til fagvalg. Også antall ansatte lærlinger i bedriften er relativ lik som i 2008.

14

15 3. TEMATISK GJENNOMGANG Dette kapittelet følger den tematiske strukturen til spørreskjemaet. Nesten samtlige spørsmål blir sammenlignet mellom opplæringskontor faggrupper. Som nevnt tidligere er de minste opplæringskontorene de som ikke er tilknyttet opplæringskontor slått sammen under benevnelsen Ingen OK det er bare faggrupper med flere enn 10 lærlinger som er med i analysene. Der det er alders-, kjønns- eller bedriftsforskjeller (øvrige bakgrunnsvariabler) vil dette bli nevnt i teksten, men slike tabeller vil ikke bli presentert. Disse tabellene er presentert i vedlegg 1 til vedlegg 6. For hvert temaområde vil årets resultat bli sammenlignet med tidligere års resultater. Imidlertid er det ikke alltid like meningsfullt. Dette skyldes først fremst at spørsmålene er endret fra spørreskjemaet i Dessuten er så svarkategoriene endret der spørsmålene er relativ like mellom undersøkelsene. Årets undersøkelse er så mer omfattende med flere spørsmål. Dette betyr at sammenligningene blir på et overordnet nivå. Dette arbeidsnotatet gir kun en beskrivelse av resultatene. Det har ikke vært en ambisjon å tolke resultatene. Arbeidsnotatet blir derfor et grunnlagsdokument for videre tolkninger som NTFK Opplæringskontorene har bedre forutsetninger for å gjøre. 7

16 8 3.1 Motivasjon Hvor motivert er du for å lære på arbeidsplassen? Hvor motivert var du for å lære på skolen? 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 EFONT LK OKBT OBN OKS OTEK OKAB OBI Ingen OK Nord-Trøndelag Lands gj.snitt 3,6 3,9 3,5 3,4 3,7 3,5 3,7 3,5 3,8 3,6 3,6 4,5 4,7 4,6 4,4 4,7 4,5 4,3 4,6 4,7 4,6 4,5 Figur 3.1: Motivasjon for å lære på skolen på arbeidsplassen fordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt (, 1=Ikke det hele tatt 5=Svært godt motivert) Figur 3.1 viser hvor motivert lærlingene var for å lære på skolen på arbeidsplassen. Videre viser figuren forskjeller i gjennomsnittsverdier mellom opplæringskontor landet for øvrig. Skalaen går fra 1 (ikke motivert i det hele tatt) til 5 (Svært godt motivert) gjennomsnittsverdiene viser dermed hvor lærlingene fra de ulike opplæringskontorene gjennomsnittlig plasserer seg. Det første en legger merke til er at det er en relativ stor forskjell mellom lærlingenes motivasjon for å lære på arbeidsplassen den motivasjonen de hadde for å lære på skolen. Motivasjonen for å lære på arbeidsplassen ligger på 4,6 for hele Nord-Trøndelag som er litt høyere enn landsgjennomsnittet (4,5). Dette betyr at de aller fleste lærlingene er svært godt motivert eller godt motivert for å lære på arbeidsplassen. Det er noen forskjeller mellom opplæringskontor: LK, OKS de som ikke har OK ligger gjennomsnittlig på 4,7 på skalaen, mens OKAB ligger lavest med 4,3. Som nevnt var ikke lærlingene like motivert for å lære på skolen med en gjennomsnittlig plassering på skalaen på 3,6, som er likt landsgjennomsnittet. Lærlingene som er tilknyttet LK de uten tilknytning til OK er de som oppgir at de var mest motivert, mens lærlingene tilknyttet OBN er de som oppgir lavest motivasjon i forhold til å lære da de var på skole. Det er ingen store forskjeller i svarfordeling på de øvrige bakgrunnsvariablene, dvs. ingen alders-, kjønns- eller bedriftsforskjeller (se vedlegg 3-6).

17 9 Hvor fornøyd er du med opplæringen du har fått på arbeidsplassen så langt? Hvor fornøyd er du med opplæringen du fikk på skolen som forberedelse til opplæringen i arbeidslivet? 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 EFONT LK OKBT OBN OKS OTEK OKAB OBI Ingen OK Nord-Trøndelag Lands gj.snitt 3,2 3,1 3,2 3,2 3,3 3,5 3,4 3,3 3,7 4,04,1 4,1 4,0 4,0 3,9 4,0 3,9 4,0 4,1 3,7 4,0 3,9 Figur 3.2: Tilfredshet med opplæringen på skolen arbeidsplassen fordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt (, 1=Ikke det hele tatt 5= Svært fornøyd) Figur 3.2 viser at jevnt over er lærlingene fornøyd med den opplæringen de har fått på arbeidsplassen så langt (gjennomsnittsverdi 4,0). Det er små forskjeller mellom opplæringskontorene, men lærlingene fra EFONT skårer litt lavere på dette spørsmålet. Det er større forskjeller mellom opplæringskontorene når det gjelder hvor fornøyd lærlingene er med den opplæringen de fikk på skolen som forberedelse til opplæringen i arbeidslivet. Totalt er de ikke like fornøyd som på det forrige spørsmålet (gjennomsnittsverdi=3,4) LK OKAB skiller seg ut positivt ved å ligge langt høyere på fornøydhetskalaene enn de andre opplæringskontorene. Sett i forhold til landsgjennomsnittet er Lærlingene i Nord-Trøndelag litt mer fornøyd med både opplæringen på arbeidsplassen opplæringen på skolen som forberedelse til opplæringen i arbeidslivet.

18 10 Tabell 3.1: Motivasjon for å lære på skolen på arbeidsplassen fordelt på faggruppe (Prosent) Faggruppe Motivasjon Mek. fag Helse sosial Hotell nær. Elekt. Salg serv. Tek. bygg Byggfag Formgiv. IKTdrift Annet Hvor motivert var du for å lære på skolen? Ikke i det hele tatt 2,5 4,8 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 Ikke særlig motivert 7,5 9,5 12,5 0,0 6,3 9,5 0,0 18,2 7,7 Litt motivert 28,8 25,4 18,8 23,1 25,0 33,3 11,8 27,3 30,0 38,5 Godt motivert 51,3 49,2 50,0 53,8 56,3 42,9 70,6 36,4 50,0 53,8 Svært godt motivert 10,0 11,1 15,6 23,1 12,5 14,3 17,6 9,1 20,0 0,0 Hvor motivert er du for å lære på arbeidsplassen? Ikke i det hele tatt 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ikke særlig motivert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Litt motivert 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 7,7 Godt motivert 52,5 30,2 31,3 23,1 18,8 38,1 29,4 9,1 20,0 61,5 Svært godt motivert 47,5 65,1 68,8 76,9 81,3 52,4 70,6 90,9 80,0 30,8 Hvor fornøyd er du med opplæringen du fikk på skolen som forberedelse til opplæringen i arbeidslivet? Ikke i det hele tatt 3,8 4,8 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ikke særlig fornøyd 13,9 15,9 9,4 7,7 0,0 14,3 11,8 9,1 20,0 15,4 Verken/ eller 31,6 38,1 34,4 15,4 37,5 28,6 17,6 54,5 10,0 38,5 Fornøyd 43,0 31,7 37,5 61,5 50,0 57,1 58,8 18,2 60,0 30,8 Svært fornøyd 7,6 9,5 15,6 15,4 12,5 0,0 11,8 18,2 10,0 15,4 Hvor fornøyd er du med opplæringen du har fått på arbeidsplassen så langt? Ikke i det hele tatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ikke særlig fornøyd 3,8 1,6 9,4 7,7 6,3 19,0 5,9 0,0 0,0 15,4 Verken/ eller 20,0 15,9 12,5 0,0 6,3 19,0 11,8 0,0 10,0 46,2 Fornøyd 51,3 61,9 43,8 38,5 68,8 33,3 47,1 45,5 50,0 30,8 Svært fornøyd 25,0 20,6 34,4 53,8 18,8 28,6 35,3 54,5 40,0 7,7 Tabell 3.1 viser de samme variablene som i figur , men prosentvis svarfordeling fordelt på faggruppe. Tabellen viser at det er særlig de som går på Byggfag, Mekaniske fag, Helse sosial, samt Tekniske byggfag som var minst motivert for å lære på skolen. Det er ingen store forskjeller mellom faggruppene når det gjelder hvor motivert lærlingene er for å lære på arbeidsplassen. Det er heller ingen store forskjeller mellom faggruppene i forhold til hvor fornøyd de er med opplæringen på skolen som

19 11 forberedelse til opplæringen i arbeidslivet eller tilfredsheten med opplæringen på arbeidsplassen så langt. Imidlertid kan det se ut til at Byggfag, Mekaniske fag Helse sosial er minst fornøyd med opplæringen på skolen som forberedelse til opplæringen i arbeidslivet. Lærlingene på Tekniske byggfag må på sin side sies å være mest fornøyd med opplæringen de har fått på arbeidsplassen så langt. Tabell 3.2: Lærlingenes opplevelse av bedriftens tilrettelegning av stimulerende interessante oppgaver fremtidsutsikteri forhold til å fullføre læretiden bli værende innen faget fordelt på opplæringskontor (, 1=Ikke det hele tatt 5=I svært stor grad) Opplæringskontor I hvilken grad stimulerer lærebedriften din lærelyst? blir du satt til oppgaver som du synes er interessante i den faglige opplæringa? har du lyst til å fullføre læretiden? har du lyst til å skaffe deg jobb i faget ditt etter læretiden? EFONT LK OKBT OBN OKS OTEK OKAB OBI Ingen OK Nord- Trønd. Lands gj. 3,24 3,57 4,00 3,75 4,00 3,69 3,80 3,75 3,75 3,73 3,61 3,35 3,76 4,00 3,83 3,75 3,65 3,60 3,75 3,95 3,76 3,67 4,65 4,76 4,89 4,58 4,60 4,67 4,60 4,69 4,86 4,72 4,61 4,29 4,60 4,47 4,17 4,20 4,25 4,40 4,31 4,55 4,37 4,17 Lærlingene i Nord-Trøndelag opplever i relativ høy grad at lærebedriftene stimulerer deres læringslyst (tabell 3.2). Dette gjelder særlig for lærlingene som tilhører OKTB OKS, men kanskje i mindre grad lærlinger som tilhører EFONT. Lærlingene mener så i relativ høy grad at de blir satt til oppgaver som de synes er interessante. Igjen er det OKBT som skårer høyest på skalaen, sammen med de som ikke tilhører noen OK, mens EFONT igjen skårer gjennomsnittlig lavere på skalaen enn de øvrige lærlingene. De aller fleste lærlingen oppgir at de i svært stor grad eller i stor grad ønsker å fullføre læretiden de skårer så høyt på skalaene om at de ønsker å skaffe seg jobb i faget etter endt læretid. Det er særlig lærlingene som tilhører LK som i høyest grad oppgir dette. På samtlige fire spørsmål som vises i tabell 3.2 skårer lærlingene i Nord-Trøndelag høyere enn lærlingene i landet for øvrig. Særlig gjelder dette på spørsmålet om lærlingene ønsker å skaffe seg jobb i faget. De få som ikke har lyst til å skaffe seg jobb i faget etter endt læretid, svarer at grunnen til dette er faget var annerledes en de forventet seg at det ikke passet for dem, samt at de hadde fått interesse for andre fag.

20 12 Tabell 3.3: Lærlingenes opplevelse av bedriftens tilrettelegning av stimulerende interessante oppgaver fremtidsutsikteri forhold til å fullføre læretiden bli værende innen faget fordelt på faggruppe (prosent) Faggruppe Mek. fag Helse sosial Form giv. Hotell nær. Elekt. Salg serv. Tek. byg g Byggfag IKTdrift Annet I hvilken grad stimulerer lærebedriften din lærelyst? Ikke i det hele tatt 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 I liten grad 5,0 4,8 9,4 7,7 0,0 19,0 5,9 0,0 0,0 7,7 I noen grad 32,5 14,3 15,6 30,8 37,5 28,6 17,6 36,4 10,0 61,5 I stor grad 47,5 65,1 53,1 53,8 62,5 42,9 58,8 27,3 80,0 30,8 I svært stor grad 15,0 14,3 21,9 7,7 0,0 4,8 17,6 36,4 10,0 0,0 I hvilken grad blir du satt til oppgaver som du synes er interessante i den faglige opplæringa? Ikke i det hele tatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I liten grad 5,0 7,9 9,4 7,7 12,5 14,3 0,0 9,1 0,0 7,7 I noen grad 33,8 19,0 18,8 30,8 31,3 52,4 11,8 0,0 20,0 46,2 I stor grad 5,0 57,1 53,1 38,5 37,5 23,8 41,2 63,6 60,0 46,2 I svært stor grad 15,0 15,9 18,8 23,1 18,8 9,5 47,1 27,3 20,0 0,0 I hvilken grad har du lyst til å fullføre læretiden? Ikke i det hele tatt 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I liten grad 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 I noen grad 3,8 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 I stor grad 23,8 19,0 28,1 15,4 18,8 19,0 23,5 9,1 0,0 23,1 I svært stor grad 71,3 77,8 71,9 84,6 81,3 76,2 76,5 90,9 100,0 69,2 I hvilken grad har du lyst til å skaffe deg jobb i faget ditt etter læretiden? Ikke i det hele tatt 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 I liten grad 6,3 0,0 6,3 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 7,7 I noen grad 15,0 12,7 9,4 15,4 6,7 14,3 5,9 0,0 0,0 15,4 I stor grad 30,0 27,0 25,0 7,7 13,3 28,6 17,6 0,0 40,0 38,5 I svært stor grad 48,8 57,1 59,4 76,9 80,0 52,4 76,5 100,0 60,0 30,8 Tabell 3.3 viser lærlingenes opplevelse om bedriften stimulerer til lærelyst gir interessante oppgaver, samt om lærlingene ønsker å fullføre læretiden å fortsette innen faget fordelt på faggruppe. Det er relativt små forskjeller mellom faggruppene, skjønt lærlingene på Elektro oppgir i minst grad opplever at lærebedriften stimulerer deres lærelyst, mens nesten samtlige lærlinger på Tekniske byggfag IKT-drift ønsker i svært stor grad å fullføre læretiden fortsette i faget etter endt læretid.

21 13 Tabell 3.4: Har du lyst til å ta videre utdanning i faget ditt etter læretiden? (fordelt på faggruppe, Prosent) Faggruppe Mek. fag Helse sosial Hotell næring Elektro Salg servic e Tek. bygg Annet Byggfag Formgiv. IKTdrift Nord- Trønd. Ja 56,3 64,8 63,0 66,7 68,8 85,7 37,5 81,8 80,0 50,0 63,2 Nei 43,7 35,2 37,0 33,3 31,3 14,3 62,5 18,2 20,0 50,0 36,8 Tabell 3.5: Hvilken type videreutdanning ønsker du å ta? (fordelt på faggruppe, n=158, Prosent) Faggruppe Mesterbrev Fagskol e Høyere utd. Mek. fag Helse sosial Byggfag Formgiv. Hotell næring Elektro Tek. bygg Annet Salg service IKTdrift Nord- Trønd. 50,0 11,4 5,9 25,0 45,5 22,2 0,0 44,4 12,5 33,3 27,2 22,5 37,1 5,9 0,0 0,0 11,1 0,0 22,2 0,0 0,0 17,1 15,0 31,4 70,6 37,5 27,3 44,4 83,3 11,1 62,5 66,7 36,7 Annet 12,5 20,0 17,6 37,5 27,3 22,2 16,7 22,2 25,0 0,0 19,0 Tabell viser om lærlingene ønsker å ta videreutdanning i så fall hvilken videreutdanning de ønsker å ta. 63, 2 prosent av lærlingene ønsker å ta en eller annen form for videreutdanning. Av lærlingene som går på Elektro, Tekniske byggfag IKT-drift er det 80 prosent eller flere som oppgir dette. Flest lærlinger ønsker å ta Høyere utdanning (36,7 prosent), mens henholdsvis 27,2 prosent, 17,1 prosent 19 prosent ønsker å ta mesterbrev, fagskole eller annet Utviklingstrekk Lærlingene i Nord-Trøndelag var generelt sett veldig motiverte i både 2005 i 2006, dette fortsetter de å være så i I 2006 var lærlingene litt mer negativ til den opplæringen en fikk på skolen som forberedelse til opplæringen i arbeidslivet sett i forhold til I årets lærlingundersøkelse er de litt mindre negative igjen sett i forhold til undersøkelsen i Når det gjelder opplæringen på arbeidsplassen er lærlingene meget fornøyd gjennomgående i samtlige tre undersøkelser. Når det gjelder forskjeller mellom opplæringskontor så var det OBN, OKBT EFONT som var mest misfornøyd med opplæringen en fikk på skolen som forberedelse til opplæringen i arbeidslivet i 2006 LK OTEK i I årets undersøkelse kommer OBN, OKBT, OKS OTEK som ut som mest misfornøyd på dette spørsmålet. LK kommer veldig bra ut på dette spørsmålet i LK kom dårligst ut på spørsmålet om hvor fornøyd de var med opplæringen på arbeidsplassen i 2006, mens OBN kom dårligst ut

22 14 i 2006, men OBN kommer bra ut i årets undersøkelse. I årets undersøkelse er det EFONT som kommer dårligst ut. Den store forskjellen ser det ut til at lærlingene på LK har opplevd, særlig dersom vi sammenligner med undersøkelsen i Dersom vi ser forskjeller mellom faggrupper var det særlig IKT-drift Elektro som var misfornøyd med opplæringen de fikk på skolen i Det er fremdeles en andel i disse faggruppene som er misfornøyd i 2008, men det er helst lærlinger på Byggfag Mekaniske fag som er mest misfornøyd med dette i Trivsel Trivsel 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Opplæringskontor EFONT LK OKBT OBN OKS OTEK OKAB OBI Ingen OK Nord-Trøndelag Lands gjs. 4,4 4,6 4,6 4,3 4,3 4,4 4,3 4,6 4,4 4,5 4,4 Figur 3.3: Trives du godt på arbeidsplassen? ( gjennomsnittsverdi fordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt. 1=Ikke det hele tatt 5= Trives svært godt) Ut fra figur 3.3 ser en at lærlingene i Nord-Trøndelag trives svært godt på arbeidsplassen litt over gjennomsnittet for landet. Det er små variasjoner mellom lærlinger knyttet til ulike opplæringskontor.

23 15 Tabell 3.6: Trives du på arbeidsplassen? (fordelt på faggrupper, prosent) Bygg -fag Mek. Fag Helse sosial Form giv. Hotell næring Faggruppe Elektro Salg service Tek. Bygg Ikke i det hele tatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ikke noe særlig 0,0 1,6 0,0 7,7 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 Trives litt 3,8 3,3 19,4 0,0 20,0 9,5 0,0 0,0 0,0 33,3 Trives godt 40,5 37,7 32,3 23,1 13,3 52,4 17,6 0,0 20,0 33,3 Trives svært godt 55,7 57,4 48,4 69,2 60,0 38,1 82,4 100,0 80,0 25,0 Annet Samtlige lærlinger som går på Tekniske Byggfag trives svært godt på arbeidsplassen (tabell 3.6), mens lærlinger innen Hotell næring, samt lærlinger under kategoriene Annet, trives i mindre grad enn øvrige lærlinger. Men flertallet i disse faggruppene oppgir at de trives godt eller svært godt på arbeidsplassen. Tabell 3.7: Trivselsvariabler fordelt på opplæringskontor (n=276;, 1=Ikke det hele tatt 5=I svært stor grad) Opplæringskontor I hvilken grad har du blitt godt mottatt på arbeidsplassen av instruktøren/den faglige lederen? har du blitt godt mottatt på arbeidsplassen av kollegaene dine? har du fått arbeidskamerater/koll egaer du trives med? føler du deg som en del av det sosiale miljøet i bedriften? EFONT LK OKBT OBN OKS OTEK OKAB OBI Ingen OK IKTdrift Nord- Trønd. Lands gj. 3,88 4,57 4,37 4,25 4,25 4,29 4,27 4,42 4,38 4,33 4,20 4,41 4,62 4,58 4,42 4,25 4,37 4,40 4,48 4,44 4,44 4,37 4,12 4,43 4,47 4,33 4,05 4,35 4,40 4,38 4,36 4,34 4,30 4,31 4,62 4,37 4,08 3,80 4,22 4,33 4,31 4,04 4,22 4,17 Tabell 3.7 gir en oversikt over lærlingenes skåring på fire trivselsvariabler fordelt på opplæringskontor. Jevnt over skårer de høyt på disse trivselsvariablene, men lærlinger tilknyttet EFONT opplever i mindre grad en øvrige lærlinger at de har blitt godt mottatt av instruktøren/den faglige veilederen lærlinger tilknyttet OKS opplever i mindre grad at de tilhører det sosiale miljøet i bedriften. Lærlingene i Nord-Trøndelag ligger litt høyere enn landsgjennomsnittet på samtlige fire trivselsvariabler i tabellen.

24 16 Tabell 3.8: Trivselsvariabler fordelt på faggrupper (Prosent) Faggruppe I hvilken grad Mek. fag Helse sosial Hotell nær. Elekt. Salg serv. Tek. bygg Byggfag Formgiv. IKTdrift Annet har du blitt godt mottatt på arbeidsplassen av instruktøren/den faglige lederen? Ikke i det hele tatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I liten grad 1,3 0,0 3,1 7,7 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 I noen grad 11,3 12,7 6,3 0,0 6,7 38,1 5,9 0,0 0,0 23,1 I stor grad 42,5 36,5 43,8 23,1 33,3 33,3 29,4 27,3 20,0 38,5 I svært stor grad 45,0 50,8 46,9 69,2 53,3 28,6 64,7 72,7 80,0 23,1 har du blitt godt mottatt på arbeidsplassen av kollegaene dine? Ikke i det hele tatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I liten grad 0,0 1,6 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I noen grad 6,3 6,3 12,5 15,4 20,0 4,8 0,0 0,0 0,0 23,1 I stor grad 46,3 36,5 37,5 15,4 13,3 52,4 29,4 36,4 20,0 46,2 I svært stor grad 47,5 55,6 46,9 69,2 66,7 42,9 70,6 63,6 80,0 30,8 har du fått arbeidskamerater/kollegaer du trives med? Ikke i det hele tatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I liten grad 0,0 0,0 3,1 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 I noen grad 6,3 7,9 18,8 15,4 13,3 9,5 5,9 0,0 0,0 15,4 I stor grad 48,8 44,4 40,6 23,1 26,7 71,4 23,5 45,5 30,0 61,5 I svært stor grad 45,0 47,6 37,5 61,5 53,3 19,0 70,6 54,5 70,0 15,4 føler du deg som en del av det sosiale miljøet i bedriften? Ikke i det hele tatt 0,0 1,6 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I liten grad 2,5 0,0 12,5 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 I noen grad 7,5 15,9 21,9 15,4 13,3 20,0 0,0 0,0 10,0 23,1 I stor grad 53,8 34,9 46,9 7,7 33,3 40,0 23,5 45,5 30,0 46,2 I svært stor grad 36,3 47,6 18,8 69,2 46,7 40,0 76,5 54,5 60,0 23,1 Tabell 3.8 gjenspeiler resultatene i tabell 3.7 med hensyn til at lærlingene skårer høyt på de fire trivselsvariablene. Tabell 3.8 gir så informasjon om svarfordeling for lærlinger innen ulike faggrupper. Det er ingen særlige forskjeller i svarfordelingen mellom faggruppene, foruten at 15,4 prosent av lærlingene kategorisert under faggruppen Annet opplever at de i liten grad har blitt godt mottatt på arbeidsplassen av instruktøren/den faglige lederen, samt at lærlinger i faggruppen Helse sosial opplever seg i mindre grad som en del av det sosiale miljøet i bedriften.

25 17 Tabell 3.9: Opplevelse av negative forhold ved arbeidsplassen fordelt på opplæringskontor (gjennomsnittsverdier, 1=Ikke det hele tatt 5=I svært stor grad) Opplæringskontor I hvilken grad uklare arbeidsoppgaver? flelse av å være overflødig? manglende opplæring? samarbeidsproblemer? EFONT LK OKBT OBN OKS OTEK OKAB OBI Ingen OK Nord- Trønd. Lands gj. 2,82 2,19 2,37 2,36 2,35 2,51 2,87 2,45 2,43 2,47 2,45 2,18 1,67 1,79 2,08 2,05 2,12 2,20 1,94 1,91 1,98 2,03 2,65 2,24 2,32 2,50 2,10 2,28 2,40,14 2,25 2,27 2,41 2,12 1,62 1,53 2,25 1,90 1,71 2,13 1,75 1,79 1,80 1,93 konflikter? 2,00 1,67 1,68 2,00 1,90 1,71 1,93 1,84 1,70 1,79 1,89 mobbing? ,39 1,39 seksuell trakassering? ,12 1,16 Spørsmål om mobbing seksuell trakassering er tatt ut pga det er kun få enkeltpersoner som har opplevd dette om ikke personene kan bli indirekte identifisert, kan lede til spekulasjonen dersom vi fordeler dem på opplæringskontor. På spørsmål om i hvilken grad ulike negative forhold oppleves på arbeidsplassen så plasserer lærlingene seg for det meste på den nedre del av skalaen. Det vil si at de jevnt over i liten grad opplever de negative forholdene som er beskrevet i tabell 3.9. Det forhold som flest opplever på arbeidsplassen er uklare arbeidsoppgaver med en gjennomsnittsverdi på 2,47. Det vil si at gjennomsnittlig har lærlingene krysset av mellom at de opplever det i liten til i noen grad. Det er OKAB EFONT som opplever uklare arbeidsoppgaver i størst grad sett i forhold til de andre opplæringskontorene. Lærlingene som er tilknyttet disse to opplæringskontorene er de eneste som ligger over gjennomsnittet i Nord-Trøndelag på alle de områdene som gjengis i tabellen.

26 18 Tabell 3.10: Opplevelse av negative forhold ved arbeidsplassen fordelt på faggrupper (prosent) I hvilken grad opplever du følgende på arbeidsplassen din? Mek. fag Helse sosial Faggruppe Hotell nær. Elekt. Salg serv. Tek. bygg Byggfag Formgiv. IKTdrift Annet uklare arbeidsoppgaver? Ikke i det hele tatt 5,1 6,3 12,5 23,1 25,0 4,8 17,6 18,2 10,0 0,0 I liten grad 41,0 52,4 40,6 46,2 50,0 19,0 64,7 54,5 50,0 53,8 I noen grad 42,3 34,9 34,4 23,1 25,0 61,9 11,8 27,3 30,0 23,1 I stor grad 7,7 6,3 12,5 7,7 0,0 14,3 0,0 0,0 10,0 15,4 I svært stor grad 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 7,7 følelse av å være overflødig? Ikke i det hele tatt 26,3 33,3 29,0 46,2 50,0 14,3 35,3 72,7 50,0 16,7 I liten grad 43,4 41,3 35,5 38,5 37,5 57,1 52,9 27,3 40,0 50,0 I noen grad 25,0 22,2 29,0 7,7 6,3 14,3 11,8 0,0 10,0 33,3 I stor grad 3,9 3,2 3,2 7,7 6,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 I svært stor grad 1,3 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 manglende opplæring? Ikke i det hele tatt 15,2 16,1 34,4 30,8 25,0 9,5 17,6 40,0 20,0 7,7 I liten grad 48,1 51,6 34,4 46,2 31,3 38,1 52,9 30,0 50,0 46,2 I noen grad 27,8 27,4 25,0 7,7 31,3 33,3 29,4 30,0 30,0 23,1 I stor grad 6,3 3,2 3,1 15,4 12,5 14,3 0,0 0,0 0,0 15,4 I svært stor grad 2,5 1,6 3,1 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 7,7 samarbeidsproblemer? Ikke i det hele tatt 30,4 52,4 43,8 46,2 43,8 23,8 47,1 45,5 50,0 23,1 I liten grad 57,0 41,3 34,4 30,8 43,8 47,6 52,9 45,5 30,0 38,5 I noen grad 8,9 3,2 15,6 15,4 6,3 14,3 0,0 9,1 20,0 30,8 I stor grad 2,5 3,2 6,3 7,7 6,3 9,5 0,0 0,0 0,0 7,7 I svært stor grad 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 konflikter? Ikke i det hele tatt 30,4 42,9 56,3 61,5 37,5 28,6 29,4 36,4 60,0 23,1 I liten grad 54,4 49,2 31,3 15,4 37,5 52,4 64,7 45,5 20,0 61,5 I noen grad 12,7 7,9 6,3 7,7 18,8 9,5 5,9 18,2 20,0 15,4 I stor grad 1,3 0,0 6,3 15,4 6,3 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 I svært stor grad 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 19 Tabell 3.10 viser at læringer under kategorien Annet opplever i høyere grad enn de andre faggruppene uklare arbeidsoppgaver manglende opplæring 23,1 prosent av disse lærlingene oppgir at de opplever dette i stor eller i svært stor grad. Nesten 15 prosent av lærlingene på Elektro opplever i stor eller i svært stor grad samarbeidsproblemer på arbeidsplassen 19,2 prosent av de samme lærlingene oppgir at de i stor eller i svært stor grad opplever manglende opplæring. 15,4 prosent på formgivingsfag oppgir at de i stor grad opplever konflikter på jobben. Jevnt over viser tabell 3.10 at de opplever relativt sjelden de negative forhold som beskrives i tabellen. Mobbing 90,0 84,8 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 11,6 10,0 0,0 Flere ganger i uken 0,7 1,1 1,8 Omtrent en gang i uken 2-3 ganger i måneden En sjelden gang Ikke i det hele tatt Figur 3.4: Er du blitt mobbet på arbeidsplassen de siste månedene? (prosent) Mobbing på arbeidsplassen ser ikke ut til å være et utbredt problem blant lærlingene i Nord-Trøndelag, men det er en liten prosent andel på under fire prosent som opplever at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer.

28 20 Tabell 3.11: Opplevelse av hjelp støtte fra instruktør, kollegaer, samt ønske om å fortsette på bedriften fordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt (gjennomsnitt, 1=Ikke det hele tatt 5=I svært stor grad) Opplæringskontor I hvilken grad EFONT LK OKBT OBN OKS OTEK OKAB OBI Ingen OK Nord- Trønd. Lands gj. hjelper støtter instruktøren/veilederen deg når du har bruk for 3,53 4,00 4,05 3,75 4,05 3,73 3,80 3,84 4,00 3,87 3,85 det? hjelper støtter kollegaene dine deg når 4,18 4,19 4,32 4,00 4,25 4,12 4,13 4,14 3,95 4,12 4,11 du har bruk for det? kan du tenke deg å fortsette på arbeidsplassen din etter endt utdanning, dersom det var mulig? 4,00 3,95 4,05 3,83 3,70 3,80 3,60 4,02 3,75 3,87 3,67 Lærlingene opplever i relativ høy grad at instruktøren/veilederen hjelper støtter dem dersom det er behov for det. Lærlinger som tilhører OKBT eller OKS opplever dette i høyest grad, mens EFONT kommer dårligst ut på denne variabelen. Lærlingene opplever i enda høyere grad at de får støtte hjelp fra kollegaene. Her er det igjen lærlinger som tilhører OKBT OKS som utmerker seg positivt, mens lærlinger uten opplæringskontor kommer lavest ut. På spørsmålet om lærlingene kunne tenke seg å fortsette på arbeidsplassen etter endt utdanning synker gjennomsnittsverdien litt. Det er særlig lærlingene som tilhører OKAB, OKS de uten opplæringskontor som i mindre grad kan tenke seg det. Dette kan imidlertid skyldes mange forhold, eksempelvis ønske om videre utdanning kan være en av årsakene til det. Det er små forskjeller mellom lærlingene i Nord-Trøndelag lærlinger i landet for øvrig når det gjelder variablene i tabell 3.11, foruten spørsmålet om en kan tenke seg å fortsette på arbeidsplassen. Dette kan lærlingene i Nord-Trøndelag i høyere grad en øvrige lærlinger tenke seg.

29 21 Tabell 3.12: Opplevelse av hjelp støtte fra instruktør, kollegaer, samt ønske om å fortsette på bedriften fordelt på faggruppe (prosent) Faggruppe I hvilken grad Mek. fag Helse sosial Hotell nær. Elekt. Salg serv. Tek. bygg Byggfag Formgiv. IKTdrift Annet hjelper støtter instruktøren/veilederen deg når du har bruk for det? Ikke i det hele tatt 1,3 1,6 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 I liten grad 7,5 6,3 3,1 7,7 6,3 0,0 0,0 10,0 0,0 15,4 I noen grad 22,5 17,5 25,0 7,7 12,5 42,9 23,5 10,0 0,0 46,2 I stor grad 57,5 44,4 43,8 46,2 43,8 38,1 41,2 50,0 60,0 30,8 I svært stor grad 11,3 30,2 28,1 38,5 37,5 14,3 35,3 30,0 40,0 7,7 hjelper støtter kollegaene dine deg når du har bruk for det? Ikke i det hele tatt 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 I liten grad 1,3 3,2 3,1 0,0 6,3 4,8 0,0 0,0 0,0 7,7 I noen grad 13,8 14,3 21,9 23,1 6,3 14,3 11,8 20,0 0,0 23,1 I stor grad 56,3 42,9 37,5 23,1 56,3 47,6 47,1 50,0 60,0 53,8 I svært stor grad 28,8 39,7 37,5 53,8 25,0 33,3 41,2 30,0 40,0 7,7 kan du tenke deg å fortsette på arbeidsplassen din etter endt utdanning, dersom det var mulig? Ikke i det hele tatt 2,5 4,8 12,5 7,7 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 I liten grad 8,8 4,8 15,6 0,0 12,5 9,5 11,8 0,0 20,0 23,1 I noen grad 17,5 19,0 15,6 7,7 12,5 19,0 11,8 10,0 0,0 30,8 I stor grad 43,8 38,1 21,9 15,4 31,3 33,3 11,8 40,0 20,0 30,8 I svært stor grad 27,5 33,3 34,4 69,2 31,3 38,1 64,7 50,0 60,0 7,7 Tabell 3.12 viser de samme variablene som forrige tabell, men fordelt på faggruppe. Tabellen viser at de aller fleste lærlingene oppgir i noen grad til i svært stor grad at både veileder kollegaer støtter hjelper dem når de har bruk for det. Særlig kommer lærlingene som tilhører IKT-drift bra ut på disse variablene hvor samtlige har svart i stor til i svært stor grad. Når det gjelder spørsmålet om lærlingene kan tenke seg å fortsette på arbeidsplassen er de som tilhører faggruppene Helse sosial Hotell næring som i lavest grad oppgir dette Utviklingstrekk I årets lærlingundersøkelse er det mange flere spørsmål om trivsel, enn hva som var tilfelle i Det vil si at det er mange spørsmål som det ikke er mulig å sammenligne med foregående år. Resultatene viser at lærlingene oppgir at de trives godt både i 2005, 2006 i årets undersøkelse i Selv om de aller fleste trives var det særlig OKS, LK OBI som kom dårligst ut i 2005, mens det var OKS

30 22 OBN i I årets undersøkelse er det vanskelig å trekke ut noen opplæringskontor som kommer spesielt dårligere ut enn andre. 3.3 Læring Tabell 3.13: Lærlingenes opplevelse av tilrettelegging for læring på arbeidsplassen, samt kjennskap bruk av læreplanen fordelt på opplæringskontor landsgjennomsnitt (er, 1=Ikke det hele tatt 5=I svært stor grad) Opplæringskontor I hvilken grad EFONT LK OKBT OBN OKS OTEK OKAB OBI Ingen OK Nord- Trønd. Lands gj. legger bedriften til rette for at du får utviklet dine evner talenter? legger bedriften opplæringen til rette ut fra hvordan du lærer best? kjenner du til innholdet i læreplanen? bruker du instruktøren/veilederen læreplanen når dere skal planlegge vurdere opplæringen? 3,47 3,76 4,00 3,92 3,75 3,66 3,60 3,65 3,75 3,71 3,57 3,29 3,52 3,67 3,58 3,90 3,40 3,33 3,54 3,67 3,55 3,40 3,71 3,57 3,11 3,00 3,80 3,64 3,47 3,32 3,65 3,50 3,41 2,94 3,29 2,79 2,50 3,55 2,92 2,93 2,73 3,27 3,00 2,79 Tabell 3.13 viser at lærlingene i Nord-Trøndelag oppgir i høyere grad enn andre lærlinger at bedriften legger til rette for læring på arbeidsplassen, samt at de kjenner til læreplanen bruker læreplanen når de skal vurdere opplæringen. Ser vi på fordelingen mellom opplæringskontor, er det er særlig lærlinger som er tilknyttet EFONT som i minst grad mener at bedriften legger til rette slik at en får utviklet sine evner talenter for hvordan en lærer best. Lærlinger som tilhører OKBT er derimot de som opplever i høyest grad at bedriften legger til rette for å utvikle deres evner talenter, mens lærlinger tilknyttet OKS skårer høyest på spørsmålet om bedriften legger til rette ut fra hvordan en lærer best. OKS kommer så best ut på spørsmålene om kjennskap til læreplanen om læreplanen blir brukt til å planlegge å vurdere opplæringen. På disse spørsmålene kommer lærlinger tilknyttet OBN lavest ut.

31 23 Tabell 3.14: Lærlingenes opplevelse av tilrettelegging for læring på arbeidsplassen, samt kjennskap bruk av læreplanen fordelt på faggruppe (prosent) I hvilken grad Mek. fag Helse sosial Faggruppe Hotell nær. Elekt. Salg serv. Tek. bygg Byggfag Formgiv. IKTdrift Annet legger bedriften til rette for at du får utviklet dine evner talenter? Ikke i det hele tatt 0,0 1,6 3,1 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 7,7 I liten grad 6,3 4,8 9,4 7,7 6,3 9,5 0,0 0,0 0,0 15,4 I noen grad 35,0 17,7 12,5 0,0 37,5 42,9 31,3 27,3 30,0 53,8 I stor grad 45,0 56,5 59,4 76,9 43,8 33,3 43,8 54,5 50,0 23,1 I svært stor grad 13,8 19,4 15,6 15,4 12,5 9,5 25,0 18,2 20,0 0,0 legger bedriften opplæringen til rette ut fra hvordan du lærer best? Ikke i det hele tatt 0,0 1,6 3,1 0,0 6,3 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 I liten grad 13,8 8,2 6,3 7,7 6,3 23,8 6,3 0,0 0,0 38,5 I noen grad 36,3 29,5 18,8 15,4 25,0 23,8 25,0 27,3 30,0 38,5 I stor grad 38,8 52,5 56,3 53,8 50,0 42,9 56,3 54,5 60,0 23,1 I svært stor grad 11,3 8,2 15,6 23,1 12,5 4,8 12,5 18,2 10,0 0,0 kjenner du til innholdet i læreplanen? Ikke i det hele tatt 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I liten grad 15,0 8,1 3,1 0,0 6,3 9,5 0,0 9,1 0,0 7,7 I noen grad 46,3 43,5 37,5 53,8 43,8 28,6 18,8 36,4 40,0 46,2 I stor grad 31,3 43,5 46,9 38,5 37,5 47,6 50,0 54,5 60,0 23,1 I svært stor grad 6,3 4,8 12,5 7,7 12,5 14,3 31,3 0,0 0,0 23,1 bruker du instruktøren/veilederen læreplanen når dere skal planlegge vurdere opplæringen? Ikke i det hele tatt 15,0 3,2 6,3 7,7 0,0 14,3 0,0 0,0 10,0 23,1 I liten grad 31,3 29,0 9,4 7,7 6,3 23,8 6,3 20,0 20,0 30,8 I noen grad 35,0 41,9 21,9 53,8 50,0 42,9 43,8 40,0 40,0 30,8 I stor grad 13,8 19,4 40,6 7,7 43,8 14,3 18,8 30,0 20,0 15,4 I svært stor grad 5,0 6,5 21,9 23,1 0,0 4,8 31,3 10,0 10,0 0,0 Ut fra tabell 3.14 kan det se ut til at lærlinger som tilhører Byggfag, Elektro de som er kategorisert under Annet som i minst grad opplever at bedriften legger til rette for utvikling av deres evner talenter ut fra hvordan lærlingen lærer best. I forhold til kjennskap til læreplanen er det flest lærlinger fra Byggfag som oppgir at de i liten grad eller ikke i det hele tatt kjenner til læreplanen. Det er lærlingene som er kategorisert under Annet Byggfag som oppgir at de i minst grad bruker læreplanen ved planlegging vurdering av opplæringen. Det ser så ut til at jenter mer enn gutter planlegger vurderer opplæringen ut fra læreplanen sammen med instruktøren (vedlegg 4). For de øvrige bakgrunnsvariablene er det ingen forskjeller for variablene i tabell 3.14.

32 24 Tabell 3.15: Lærlingenes opplevelse av å ha mottatt den opplæringen de skal ha i forhold til målene i læreplanen fordelt på opplæringskontor landet (prosent) I hvilken grad mener du at du har fått den Opplæringskontor opplæringen du skal ha i forhold til målene i læreplanen? EFONT LK OKBT OBN OKS OTEK OKAB OBI Ingen OK Nord- Trønd. Landet Vet ikke 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 2,0 0,0 3,1 0,0 1,5 5,0 Ikke i det hele tatt 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 5,9 6,7 0,0 1,8 2,2 2,8 I liten grad 17,6 0,0 0,0 0,0 10,0 3,9 13,3 18,5 14,3 10,9 12,3 I noen grad 35,3 42,9 42,1 54,5 20,0 35,3 40,0 26,2 19,6 30,8 31,3 I stor grad 47,1 42,9 47,4 27,3 60,0 43,1 26,7 47,7 51,8 46,0 38,9 I svært stor grad 0,0 14,3 5,3 9,1 10,0 9,8 13,3 4,6 12,5 8,7 9,8 Over 85 prosent av lærlingene mener de i noen til i svært stor grad har fått den opplæringen de skal ha i forhold til målene i opplæringsplanen. Dette er relativt lik det som er lærlingene i landet for øvrig mener. Det er imidlertid en gruppe av lærlinger på rundt 5-6 prosent som tilhører OKBT, OTEK OKAB som mener de ikke i det hele tatt har fått den opplæringen de skal ha. Tabell 3.16: Lærlingenes opplevelse av å ha mottatt den opplæringen de skal ha i forhold til målene i læreplanen fordelt på faggruppe (prosent) I hvilken grad mener du at du har fått den Faggruppe opplæringen du skal ha i forhold til målene i læreplanen? Byggfag Mek. fag Helse sosial Formgiv. Hotell nær. Elekt. Salg serv. Tek. bygg IKTdrift Annet Vet ikke 3,8 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ikke i det hele tatt 1,3 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 7,7 I liten grad 15,2 1,6 12,5 15,4 12,5 14,3 0,0 0,0 10,0 30,8 I noen grad 39,2 34,9 12,5 15,4 37,5 38,1 29,4 18,2 10,0 30,8 I stor grad 32,9 49,2 62,5 38,5 50,0 42,9 52,9 72,7 70,0 30,8 I svært stor grad 7,6 7,9 12,5 30,8 0,0 0,0 17,6 9,1 10,0 0,0 Når vi ser på svarfordelingen mellom faggrupper, viser tabell 3.16 at det er de som er kategorisert i kategorien Annet, samt Elektro som har en viss andel med lærlinger som mener at de ikke har i det hele tatt fått den opplæringen de skal ha.

Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater

Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Buskerud fylkeskommune har gjennomført Udirs lærlingundersøkelse dette året, og hovedresultatene oppsummeres i denne rapporten. Svarprosenten

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Vurderingssamtale og lærlingperm En spørreundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag

Vurderingssamtale og lærlingperm En spørreundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag Vurderingssamtale og lærlingperm En spørreundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag Anders Sønstebø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel Forfatter NTF-arbeidsnotat Prosjektnummer : 1673 :

Detaljer

Lærlingeundersøkelsen 2011 En spørreundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag Morten Stene Gunnar Nossum Notat 2011:14

Lærlingeundersøkelsen 2011 En spørreundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag Morten Stene Gunnar Nossum Notat 2011:14 www.tfou.no Notat 2011:14 Lærlingeundersøkelsen 2011 En spørreundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag Morten Stene Gunnar Nossum Notat 2011:14 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60

Detaljer

Instruktørundersøkelsen 2011 En spørreundersøkelse blant instruktører i Nord-Trøndelag Morten Stene Gunnar Nossum Notat 2011:13

Instruktørundersøkelsen 2011 En spørreundersøkelse blant instruktører i Nord-Trøndelag Morten Stene Gunnar Nossum Notat 2011:13 www.tfou.no Notat 2011:13 Instruktørundersøkelsen 2011 En spørreundersøkelse blant instruktører i Nord-Trøndelag Morten Stene Gunnar Nossum Notat 2011:13 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Analyse av Lærlinginspektørene

Analyse av Lærlinginspektørene Rapport 1/2005 Analyse av Lærlinginspektørene Utarbeidet av LÆRINGSlaben Jarl Inge Wærness Yngve Lindvig 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 LÆRLINGINSPEKTØRENE... 5 1.2 OPPDRAGET... 5 1.3 LÆRLINGINSPEKTØRENE

Detaljer

Lærebedriftundersøkelsen

Lærebedriftundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen Innhold 1. Faglig støtte... 2 2. Medvirkning... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagte samtaler... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Forberedt på læretiden... 6 7.

Detaljer

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Analyse av fagopplæring Agder 2013 Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Etablert 2001 65 ansatte Release knowledge! Viktige kunder: Utdanningsdirektoratet 18 Fylkeskommuner 13 av de 15 største kommunene

Detaljer

Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing

Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing Samfunnsforskning Christian Wendelborg Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing Analyse av Elevundersøkelsen våren 2015 Rapport 2015 Mangfold og inkludering Christian Wendelborg Statistiske undersøkelser

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel

Detaljer

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Gunnar Nossum Nord-Trøndelagsforskning Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III ØF- notat nr.: 01/2011 Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III Tina Mathisen ØF- notat nr.: 01/2011 Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III Tina Mathisen Tittel: Forfattere: Vernepliktsundersøkelsen 2009

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

1. Faglig støtte. 2. Medvirkning. 0.1 Jeg jobber til daglig i et opplæringskontor 0.2 Jeg jobber til daglig i en bedrift/virksomhet med lærlinger

1. Faglig støtte. 2. Medvirkning. 0.1 Jeg jobber til daglig i et opplæringskontor 0.2 Jeg jobber til daglig i en bedrift/virksomhet med lærlinger Lærebedriftsundersøkelsen Innhold 1. Faglig støtte... 2 2. Medvirkning... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagte samtaler... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Forberedt på læretiden... 5 7.

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Legge til rette opplæringen slik at lærlingen

Detaljer

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Resultater fra foreldreundersøkelsen i barnehage 2016 Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført for første gang høsten 2016. 86 000 foreldre har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Småskala reiseliv i Nord-Trøndelag En kartleggingsundersøkelse

Småskala reiseliv i Nord-Trøndelag En kartleggingsundersøkelse Småskala reiseliv i Nord-Trøndelag En kartleggingsundersøkelse Christian Wendelborg Anders Sønstebø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-notat : 2003:11 Prosjektnummer : 1599 :

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Analyser av indekser på Skoleporten 2014

Analyser av indekser på Skoleporten 2014 Roger Andre Federici og Christian Wendelborg Analyser av indekser på Skoleporten 2014 Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå for 7.trinn, 10. trinn og Vg1 Rapport 2015 Mangfold og inkludering Roger Andre

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

Analyser av indekser på Skoleporten 2012

Analyser av indekser på Skoleporten 2012 Christian Wendelborg Analyser av indekser på Skoleporten 2012 Analyse av Elevundersøkelsen 2012 på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. og 10. trinn, samt VG1 Rapport 2012 Mangfold og inkludering Christian

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen Lærlingundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen. Clas Lenz, Udir

Kvalitet i fagopplæringen Lærlingundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen. Clas Lenz, Udir Kvalitet i fagopplæringen Lærlingundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen Clas Lenz, Udir Kvalitet i fagopplæringen Kvalitet i fagopplæringen Hensikten med kvalitetsvurderingssystemet er å bidra til at elever

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen

Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Grunnskole Elevundersøkelsen Læringsmiljø - Elevundersøkelsen Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Offentlig skole Grunnskole 1.-7. trinn christikrybbe.skole@bergen.kommune.no

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 92 Svarprosent: 41% BRUKERUNDERSØKELSEN 217 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 115 Svarprosent: 43% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 7.mai 2009 utarbeidet av Per E. Garmannslund, Oxford Research Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen og

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE OM SELVOPPLEVD HELSE OG FORHOLD PÅ SKOLEN HELSEFREMMENDE SKOLER

SPØRREUNDERSØKELSE OM SELVOPPLEVD HELSE OG FORHOLD PÅ SKOLEN HELSEFREMMENDE SKOLER SPØRREUNDERSØKELSE OM SELVOPPLEVD HELSE OG FORHOLD PÅ SKOLEN HELSEFREMMENDE SKOLER Rapport fra en kvantitativ spørreundersøkelse gjennomført høsten 2011 på Borg, Kalnes, Malakoff og Mysen videregående

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

Lærlingeundersøkelsen. Oppsummering av lærlingeundersøkelsen 2015/2016

Lærlingeundersøkelsen. Oppsummering av lærlingeundersøkelsen 2015/2016 Lærlingeundersøkelsen Oppsummering av lærlingeundersøkelsen 2015/2016 Områder som er analysert i lærlingeundersøkelsen Lærlingeundersøkelsen er delt inn i 6 hovedområde: 1. Kvalitet i lærebedriften 2.

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen.

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Samlet tilfredshet 3 Tilfredshet med Den norske kirke - detaljert etter temaområde 4 Klagebehandling 3 Bakgrunn 3 2 1 Om undersøkelsen Om undersøkelsen Målet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 43/2017 Tittel: Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Dato: 14.02.17 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. studieår.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

Tittel : LESERUNDERSØKELSE NYHETSBREV WWW.TFOU.NO (2012) Arbeidsnotat : 2012:15 ISSN : 1890-6818. Medarbeider : Layout/redigering :

Tittel : LESERUNDERSØKELSE NYHETSBREV WWW.TFOU.NO (2012) Arbeidsnotat : 2012:15 ISSN : 1890-6818. Medarbeider : Layout/redigering : Les er under s økel s enyhet s br ev www. TFoU. no( 2012) Mor t enst ene Ar bei ds not at2012: 15 ii Tittel : LESERUNDERSØKELSE NYHETSBREV WWW.TFOU.NO (2012) Forfatter : Morten Stene Arbeidsnotat : 2012:15

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag Bakgrunnsdata med tabeller, grafer oppsummeringer fra spørreundersøkelser

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 16.5.08 utarbeidet av Karl Skaar, Oxford Research og Einar Skaalvik, NTNU Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 216 OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 172 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 62% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 41 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Barnehagerapport Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 39% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

Analyser av indekser på Skoleporten 2011

Analyser av indekser på Skoleporten 2011 Christian Wendelborg Analyser av indekser på Skoleporten 2011 ISBN 978-82-7570-245-4 Analyse av Elevundersøkelsen 2011 på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. og 10. trinn, samt VG1 Loholt Allé 85, Paviljong

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 84% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 66% Brukerundersøkelsen 06 Antall besvarelser: 0 040 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 66% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 06 OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 57 Svarprosent: 70% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Haukedalsmyra barnehage Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 3% BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 Haukedalsmyra barnehage OM RAPPORTEN

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2014

Studieprogramundersøkelsen 2014 1 Studieprogramundersøkelsen 2014 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. Alle studentene på studiene blir oppfordret til å

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Barnehagerapport Antall besvarelser: 40 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 8% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer