ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY"

Transkript

1 Kvaløynytt Nr ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Støa Kvaløynytt 1.15.indd 1 Slurvete bønn Medarbeiderfest

2 2 Den slurvete bønnen Rabbineren Levi Jitzchak hadde en gang tatt inn på et vertshusder en gruppe jødiske kjøpmenn også bodde over natten. Om morgenen møttes Rabbi Levi og kjøpmennene for å be sammen, men han merket at mange av kjøpmennene hadde det veldig travelt mens de ba. Rommet ble snart fylt av et brus, der ordene fløt sammen og ble utydelige. Dette gjordet Rabbi Levi svært sint. Etter en stund ba han om noen øyeblikks oppmerksomhet, for han hadde noe han ville si. Da kjøpmennene var blitt stille, stilte Rabbi Levi seg midt i rommet og begynte å mumle en rekke usammenhengende stavelser. De andre kikket forvirret på ham og lurte på hva som gikk av ham, men rabbineren kom snart med sin forklaring: Dere syns at jeg snakker usammenhengende og rørete, og dere lurer på hvorfor jeg ber om oppmerksomhet hvis jeg ikke har noe å si. Men det er slik det høres ut når dere ber til Gud. Dere mumler og slurver med ordene. Er det en verdig måte å snakke til Kongenes konge på? Kjøpmennene stod stille og skammet seg. Men så hevet en av dem røsten. Andakten Men si meg, Rabbi, er det ikke slik at barnet i vuggen ikke snakker klart og sammenhengende. Ikke engang den mest lærde eller vise blant menneskene kan forstå hva barnets pludring betyr. Men barnets mor og far kjenner barnets sjel og forstår hver tanke og hver lyd. Er det da ikke likedan med oss som står her i dag? Vi er Guds barn - lytter han da ikke mer til hjertets indre enn til de slurvete og usammenhengende ordene som kommer ut av munnen vår? Nå var det rabbinerens tur til å bli stille. Deretter bøyde han ydmykt hodet overfor mannen som nettopp hadde talt. Min venn, sa han, du har rett og jeg tar feil. Gud forstår hver bønn som stiger opp fra hjertet, uansett hvordan ordene blir formulert når de kommer ut. 13 De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. 14 Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. 15 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» 16 Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. Mark 10 Noen ganger tenker jeg at vår menneskelige snusfornuft kommer i veien for relasjonen til Gud. Han elsker oss og vil at vi skal komme til ham med alt vi er og har. Så kan han gjøre sin del... Til velsignelse for oss og vår neste. Jon Børge Frafjord Kirken skal ha trygge rom Kirkene står sammen mot vold og seksuelle overgrep. Staben i Kvaløymenighetene er i gang med å etablere rutiner i forbindelse med overgrepsfeltet. Biskopen ba i høst om at stab og menighetsråd skal arbeide blant annet med å lage sjekkliste for forebygging av seksuelle krenkelse og rutinebeskrivelse ved akutt situasjon. Staben i Kvaløymenighetene hadde første møte i januar og andre møtet om dette i februar. Sammen er vi blitt bevisstgjorte på hvordan vi kan jobbe for at våre medlemmer og medmennesker skal komme til kirker med trygge rom. Vi som stab og alle våre ungdomsledere og frivillige i arbeidet skal være bevisste på at det er nulltoleranse for vold og seksuelle krenkelser. Vi har samtalt om tilknytningsstiler og hvordan vi kan ha et åpent blikk for å se hverandre som mennesker skapt sårbare i Guds bilde. I kirka skal tillit råde og ikke misbrukes. Å jobbe med vold og seksuelle krenkelser handler ikke bare om at hver og en av oss unnlater å krenke et medmenneske, det handler vel så mye om å se når medmennesker har blitt krenket eller står i fare for å bli det. Det er bedre å våge spørre en gang for mye enn en gang for lite. Relasjon er et nøkkelbegrep i dette arbeidet, og i kirken skal vi romme møter med overgrep eller krenkelser framfor å ikke se det. Helle som er kateket i alle tre menighetene fortalte hvordan møter alle konfirmantene én og én før all undervisning ved å se dem i øynene og håndhilse. Dette er en fin måte å se hver enkelt konfirmant og være våken for hvordan hver og en har det. Det er praktisk relasjonsbygging. Målet er å jobbe med dette feltet gjennom våren. Vi skal utarbeide strategier samt jobbe med spesifikke tenkte situasjoner og gjøre hverandre gode på dette feltet. Ragnhild Nestun

3 Hilsen fra Kvaløy Da er vi kommet til 2015 og vi gjør oss klar med valg av menighetsråd og Bispedømmeråd. Vi har mye spennende på gang i menighetsrådet og vi har noen saker jeg vil nevne. Hilsen fra Sandnessund 2015 kommer til å bli et spennende år for menigheten. Trosopplærer Silje er allerede godt i gang med rammene for trosopplæringsplan i lag med arbeidsgruppen og flere breddetiltak er allerede gjennomført. Lys våken og Hilsen fra Hillesøy Det har skjedd store ting i menigheten vår: det er blitt ansatt en ung og dyktig trosopplærer i vårt sokn: Silje Johnsen. Dette betyr at vi får betydelig økt kapasitet og også økonomiske midler for å ta vare på våre yngste i menigheten. Lederne hilser Det er nedsatt et salmebokutvalg som skal jobbe med et eller flere forslag til Salmebok, om vi skal bruke Landstad reviderte, eller vi skal bruke norsk salmebok av 1985 eller den nye salmeboka fra De skal lage et forslag til menigheten om dette, da det er en sak som menigheten skal bestemme i menighetsmøte. Vi må be at gud måtte velsigne dette arbeidet. Vi har og satt ned et trosopplæringsutvalg som skal jobbe i lag med trosopplærer med menighetens trosopplæringsplan. Her har det og vært møte med Mentor som har gitt sine innspill/ ideer hvordan vi skal jobbe videre. kirka har vi nå fått på plass stoler I og bord som kan brukes i forskjellige anledninger, de bakerste benkene er fjernet og erstattet med stoler. Tårnagentene har hatt god oppslutning og flere tiltak vil bli testet ut etterhvert. Det nærmer seg også konfirmasjonstid, og vi gleder oss over at Helle er godt i gang med konfirmantarbeidet sammen med resten av staben. Dette året er også et valgår. Det betyr at samtidig med kommune- og fylkestingsvalg skal det også velges nytt bispedømmeråd og nytt menighetsråd. Vi som i dag sitter i menighetsrådet ønsker å utfordre DEG på om ikke en slik oppgave kunne være noe å tenke på. Vårt råd består av 6 medlemmer samt 5 vararepresentanter. Listen bør minimum inneholder 11 navn og maksimalt 22. I en en egen artikkel Dette ilag med at det også er ansatt en kateket, Helle Langhaug, for Kvaløymenighetene betyr et stort løft for arbeidet som blir utført i framtiden. Disse to personene vil i hovedsak arbeide for barn og ungdom og legge til rette for at så mange som mulig kan finne en vei og muligheter innen kirka. Arbeidet med Hillesøykirka vil fortsette i år også, det retter vi en takk til byggforvalter Leif Guttormsen som har stått på for at arbeidet skulle bli gjordt. Men vi må heller ikke glemme en stor dugnadsinnsats gjordt av bygdefolket, det utgjorde en vesentlig del av totalen i arbeidet, så takket være den har vi kommet så langt. Det er snart påske og vil nevne et vers fra påske salmene som vi kan tenke litt på: Påske morgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. Den har oss givet lyset og livet, lyset og livet i dagning blid. Påske morgen slukker sorgen Slukker sorgen til evig tid. Så vil jeg ønske alle fortsatt en god vinter og ei god påske. Hilsen Knut Ola Hansen i dette nummeret av Kvaløynytt har vi beskrevet hva denne oppgaven går ut på. Synes du at kirken er noe for deg og ønsker du å bidra med dine meninger om hva DIN kirke skal stå for har du nå en unik mulighet! Valglisten skal være klar før 1. mai og oppgaven med å snekre sammen en god liste er vi nå i gang med. Så ikke nøl, ta kontakt for nærmere informasjon. Vinteren har bitt seg fast, men med sola er også lyset og varmen tilbake - vi går en fin tid i møte! Hilsen Roar Holmstad Det vil også bli behov for dugnad til sommeren, så følg med på plakatoppslag og meld din innsats når den tid kommer. Så minner vi om at det er valg på nytt menighetsråd til høsten, så vil du være med i det nye rådet så ta kontakt med presten vår. Hilsen Jon Olav Hanssen 3

4 4 13. og 14. september 2015 er det kirkevalg. Vil du være en av kandidatene når det skal velges nytt menighetsråd i Kvaløymenighetene? Menighetsrådet leder virksomheten i menigheten der du bor, og skal løse de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetsrådet har blant annet ansvar for trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år og for det diakonale arbeidet i kirka. Menighetsrådet skal også arbeide med gudstjenester, kirkemusikk, ofringer og skal si sin mening ved tilsetting av prest, prost og biskop. I tillegg skal rådet tenke langsiktig når det gjelder å styrke menigheten og samarbeidet med frivillige medarbeidere som er en svært viktig ressurs i kirken. Kirkevalg 2015 Sandnessund menighet (www.sandnessund.no) For Sandnessund menighet er det planlegging og realisering av Sandnessund Kirke og kulturbygg sammen med gjennomføring av Trosopplæringsprosjektet som kanskje er de to viktigste aktivitetene vi skal holde på med i de neste fire årene. Plan for Trosopplæringen i Den norske kirke skal bidra til livslang læring og skal ha som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle døpte i alderen 0-18 år uavhengig av funksjonsevne. Vi har nettopp startet en toårig prosjektfase der trosopplæringsplanen skal ferdigbehandles i neste valgperiode. Sandnessund kirke og kulturbygg har vi jobbet med i flere år allerede og våre foreløpige planer omfatter kirke, kulturarena, bibliotekfilial, ungdomsklubb og mye mer. Vi arbeider aktivt for å få prosjektet inn i de kommunale budsjetter. Vi har virkelig et behov for felles aktivitetsbygg på Kvaløya, vi mangler et slikt samlende sted i vår bydel. Det pågår allerede mye positivt arbeid i menigheten, mye som tiltak knyttet til innholdet i den fremtidige trosoppæringsplanen: Kvaløya Barnegospel er et aktivt barnekor for barn i aldersgruppen 6-12år Niseungen barnelag møtes på menighetskontoret en gang i måneden Skolegudstjenester for skolene i vårt nærmiljø «Min kirkebok» opplegg for alle 4-åringer i interimskirken «Førsteklasses» - breddetiltak for alle 6-åringer, i Fjæraparken «Tårnagentene» - spennende opplegg for alle 8-åringer - «Lys våken», breddetiltak for alle 11-åringer - Prosjekt Unge medarbeidere for de unge voksne Krybbevandring /Julespill for barnehagene på Kirketomta i desember Vi vil ha deg med fordi vi trenger deg! Du kan være med på å holde lokalkirken levende og du blir med på planlegging og realisering av nytt kirke og kulturbygg på Kvaløysletta. Du kan gjøre en frivillig oppgave som bidrar til et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge på Kvaløya Du får innblikk i og påvirkning på de demokratiske prosessene i kirka og får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt. Du kan sørge for at din lokalkirke er en åpen og inkluderende kirke og at Trosopplæringen gjennomføres slik du har ideer om. Du kan være med på å prege aktivitetstilbudet i nærmiljøet. Hvor mye arbeid innebærer dette? Menighetsrådet møtes ca 1 gang i måneden. Antall møter kan avhenge av hvilke og hvor mange saker som er aktuelle i menigheten. Arbeidet krever ikke mye av fritiden din; de fleste bruker mindre enn en time i uka på vervet. Medlemmene velges for fire år. Kan jeg gjøre en forskjell? Som medlem i menighetsrådet får du mulighet til å fremme saker du selv synes er viktige, og påvirke kirkens arbeid i ditt lokalsamfunn. Du kan engasjere deg på felt du interesserer deg for. En undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som de hadde forventet. Sandnessund menighet: Roar Holmstad Kvaløy menighet: Knut Hansen Hillesøy menighet: Jon Olav Hansen

5 Støanlegg 5 Når en vandrer langs fjæra ser en ofte gamle spor etter bosetting, og da i første omgang gamle støanlegg. Støa var adkomsten til gården, og en viktig del av næringskjeden på gården. Kom en seg ikke utpå med båten, fikk man heller ikke innkomme fra sjøen. Ei heller fisk å ha i gryta. Støene ligger nå til forfall over alt hvor en ferdes. Enkelte holder nok støanlegget i stand. Andre gjør det ikke. Der hvor det ennå drives litt heimefiske, eller hvor en har en fritidsbåt liggende vil en nok holde det sånn noenlunde i stand. Å anlegge gode landingsforhold for båten er nok like gammelt som menneskenes inntog til gårdene i området. Rydda og fine støer var det på alle gårder, og en satte ofte sin ære i å lage et godt støanlegg. Dette måtte ha vorrer helst på begge sider men i alle fall i mot den fremherskende vindretning. Noen steder har vi store vorrer på ene siden, mens på andre siden er vorren mer tilpasset landing med småbåt. Vorren skulle nemlig ikke bare beskytte mot bølgene, den skulle også gi gode av- og ombordstigningsforhold for mennesker og dyr. For å lette opptrekk og utsetting av båter var støa forsynt med lunner. Disse var i hovedsak laget av bjørkestranger. Strangene ble avbarket og nedsenket i havet i noen uker om sommeren, før de ble lagt tvers over støa med passende mellomrom. De hadde da tatt til seg så mye vann at de ikke lengre hadde så mye oppdrift. De kunne derfor enklere låses av med steiner delvis under vorrene. Enkelte brukte også sur-bjørk til lunner. Da ble bjørka felt på ettersommeren, og ble liggende over vinteren med barken på. Da hadde den tatt til seg mye fuktighet, samt barkesaft noe enkelte mente forlenget levetida på lunnene. Ei stø var ikke evigvarende. Den måtte holdes i hevd etter vinterens herjinger av vær og vind. I værutsatte områder kunne bølgene kaste om på store steiner, og vorrene måtte nesten bygges opp på nytt igjen. På slike steder kunne en ofte ikke ha faste lunner i alle fall ikke fra middels vannstand og nedover. Da måtte en ha lause lunner som en kunne legge ut ved behov. Støa måtte legges der den ga de beste betingelser for ly mot været. Men like ofte var også bunnforholdene utafor viktige. Enkelte steder var det ikke mulig å anlegge stø. Enkelte naturlige kjegler kunne være den eneste muligheten til å komme til å fra land. I Breivika på Rebbenesøy finner vi ei slik kjegle. Det heter at det kunne gå 7 uker uten at en kom på havet. Ikke uten grunn sto det Øde, ubeboelig på grunn av store havsjøer. På Hattøy var også støa ei kjegle i berget. Den første båtstøa som vi kjenner fikk bevilgning fra det offentlige var Øyfjordvær på Senja. Der ble det i 1857 gitt bevilgning til båtstø. Senere ble det på samme sted bygget en stor landingsvorr. På 1890 tallet, når storstormene herjet som verst ble hele vorranlegget knust. For de som vandrer på gamle tufter i Øyfjordvær kan en knapt se at det har eksistert støer, langt mindre en større landingsvorr. På slutten av 1850 tallet ble det også satt i gang arbeid med å etablere landingsanlegg i Skeivåg utfor Oldervik. Det ble gitt støtte til stø, og etableringslån/ støtte for å få noen til å bosette seg her. Skeivåg var viktig for posttrafikken over Ullsfjorden, og også for fiskebåter på vei til/fra Finnmark. Lenge hadde bukta vært kjent som ankerplass for seilskuter som ventet på medstrøm sørover Grøtsundet. Nå kunne den også fungere som nødhavn for småbåter, og med folk på plassen var det muligheter for mat og en varm seng i uværstider. For å lette oppsett av båter kunne en væte lunnene med sjøvann. Mange brukte også levergrakse til å smøre lunnene. Det var som oftest en tønne i naustet, som en fylte opp med lever ved behov. Etter en tid var dette omdannet til et fettstoff, grakse, som bl.a. kunne brukes til smøring av lunner. Grakse kunne også brukes til andre formål, hvor en trengte et fettholdig stoff. Det var nokså vanlig at en malte hus med grakse blendet med oker. Særlig gjaldt dette uthus. En fikk da en gulaktig farge på husene. Men lukta fra graksen kunne være streng, og grakse en skulle bruke til slike formål måtte kun lages av den mest fettrike fiskelever. Som vi ser var det viktig med gode havneforhold for alle som ferdes med båt. La oss ikke glemme hvor viktige disse støene var for bosetting langs kysten. Ta vare på din stø. Nils Erik Bjørklund

6 6 26. april kl 11.00, Hillesøy kirke Tony Bårdsen Adrian Bårdsen Sindre Hauglid Malene Jacobsen Stina Matea Jensen Nicolai Lovin Jensen Karoline Jørgensen Erika-Lovise Ottarsen Marie Bjørkli Ramberg Fredrik Sigvartsen Andreas Solbakken Kristina Hemmingsen Traasdahl Ylva Eline Wikran Ruben Wist 2. mai kl 10.30, Kvaløy kirke Eirin Martine Fagerheim Anja Elise Hansen Sebatian Jenssen Ane Margrethe Jørgensen Johann Alfred Kristiansen Sebatian Engeness Lien Vegard Helø Mikalsen Mathilde Mikkelsen Martin Mortensen Ulrikke Nyborg Vegard Pettersen Rebecca Sofie Steinsvik Reinholdtsen Julianne Sørensen 2. mai kl 13.00, Kvaløy kirke Henrik Olai Fabek Berg Hedda Utheim Breimo Torbjørn Matias Breivik Andrea Skavdahl Brenne Håkon Andre Hansen Hauk Brage Hartvigsen Siri Nesset Helstad Sivert Henriksen Maria Jensen Konfirmantkullet 2015 Eirik Mannsverk Sondre Undal Mikalsen Emil Nymark Jakobsen Isak Walle Ramberg Ida Solvang Ida Marie Thrane 3. mai kl 10.30, Kvaløy kirke Andreas Hansen Silje Hansen Anna Kværnstuen Hartvigsen Victoria Elisabeth Skogheim Iversen Aurora Noor Johansen Janne Kildahl Dina Irmelinn Lindberg Amanda Antonsen Sveinsen 3. mai kl 13.00, Kvaløy kirke Brynjar Anthonsen Brede Hansen Berg Ingvild Karlsen Eines Marie Therese Mikalsen Torjar Nilsen Benjamin-Noa Nordby Mari Kristine Ottesen Oliver Sebastian Sandmo Maja Schløpke Johanne Stenersen Karoline Haukaas Thorbjørnsen 9. mai kl 10.30, Kvaløy kirke Jonas Hansen Aasland Rebecca Nyhus Andersen Oda Kristiane Bjørk Akselsen Brede Krag Bråten Andreas Ekanger Sivert Eidissen Hansen Marius Holten Olsen Amalie Olsen Charlotte Mari Vaskinn Maja Johanne Øvergård 9. mai kl 13.00, Kvaløy kirke Siri Daldorff Aandstad William Pleym Arctander Eunike Marie Nesby Bartnæs Christina Herøy Eriksen Ingrid Helena Hansen Viktoria Kristin Berg Lambertsen Kristoffer Robin Mortensen Jan Kristian Killie Nilsen William Johan Nilsen Øystein Johan Pettersen Aleksander Fagerheim Simonsen Eskil Karlsen Stenhaug Markus Søreng Tobias Ødegård 10. mai kl 10.30, Kvaløy kirke Andrea Fransiska Andreassen Fredrik Tverelv Berntsen Sondre Eriksen Hanne Louise Kentø Fylkesnes Stian Berg Gundersen Jenny Kristine Hansen Irma Kjelstrup Krøger Johanne Kristine Abelsen Olsen Benedikte Aurora Hundal Pettersen 10. mai kl 13.00, Kvaløy kirke Agnar Storås Fredriksen Sindre Jensen William Olav Karlsen Kaja Liljegren Seljevold Ida Mari Nilsen Mikael Alexsander Skoglund Norberg Ida-Marie Olaisen Adrian Sjøvoll Simone Otelie Solsttrand Andreas Stien 26. mai kl 11.00, Gåsvær kirke Elise-Kristine Knudsen Viktoria Pettersen Bibeltimer i Kvaløy kirke 2 unge par har satt igang bibeltimer i Kvaløy kirke 2. hver uke. Torsdag kveld åpnes Kvaløy kirke og inviterer til bibeltimer med forskjellige temaer. De har utfordret både lek og lærd til å stille som bibeltimeholdere. Lena og Kristian Masvie og Lise Varhaug og Magnus Eilertsen inviterer til bibelundervisning og dekker på de nye bordene bakerst i kirken til litt å bite i og en god samtale om temaet til slutt. Alle er hjertelig velkommen! 05. mars: Kari Hop Fjæreide Bønn - Hvorfor bervi og hvordan ber vi 19. mars: Thor Fremmegård Guds tilgivelse og vårt ansvar for å tilgi andre 09. april: Jon Børge Frafjord Jesus - Introduksjon og generell historie 23. april: Gaute Norbye Hvorfor er det så mye vondt i verden når Gud er så god 07. mai: Thor Fremmegård Hvordan oppfordrer Jesus oss til å behandle vår neste Jon Børge Frafjord

7 7 Barnas S ID E Fargelegg De glade kvinnene ved Jesu tomme grav! Tegninger: Kari Sortland Finn 5 feil De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Kvaløynytt 1.15.indd

8 8 Hillesøy aktiviteter Kaffekveld på Mjelde Årets første Kaffekveld i kirkekjelleren Mjelde kapell. 31 Januar ble det avholdt kaffekveld med åre salg, kaffe og kaker hvor det kom inn 3440 kr til formål vedlikehold av kapellet. Jon Olav Hanssen viste film fra en av sine reiser og det satte de fremmøtte stor pris på. Vi hadde en koselig stund med mye latter og moro. Dette er 3 gang med kaffekveld og planen er å ha det 2-3 ganger pr år så lenge det er interesse for det, både for å skaffe noen kroner og ikke minst som en slags sosial sammenkomst av den «gode gamle sorten» Dette er et tiltak av privat personer i samråd med menighetsrådet. Grunnen til dette er at menighetsrådet har fått beskjed om at vi ikke får vedlikeholds penger av fellesrådet og må besørge det selv. Det var noen penger til overs fra innsamling lydanlegg og nå skal det skaffes midler til en del utvendig maling og ny løper som foreløpig plan. Rundt tårnet har det lekket inn vann i kapellet i alle fall i 20 år så dette må tas ned i sin helhet det meste innen tetting har vært forsøkt og stein har blitt erstattet i flere omganger da noen kommer ned hver vinter. Nytt tak på hele bygget blir kostbart men er planen om vi greier å skaffe midler til det. Eventuelle donasjoner til Mjelde kapell kan settes på Hillesøy menighetsråd sin konto merket MJELDE. Dugnadsånd er og svært velkommen. Ønsker også og takke alle som har bidratt med åregevinster og kaker til dette formålet. Vi tar sikte på ny kaffekveld på vårparten. Alle er hjertelig velkommen da. Ann Sissel Olsen Medarbeiderfest i Hillesøy menighet. 7. januar i år ble det avholdt medarbeiderfest for de som har deltatt i diakonalt og kirkelig virksomhet i Hillesøy sokn. Festen ble avviklet på Havtun senter på Brensholmen og sang og liten andakt hører med til et slikt arrangement. Det ble også holdt en konkurranse med dagsaktuelt tema og til slutt ble det vist film fra en av deltagerne sin tur til Vietnam og Cambodia. Det ble gitt diplom og blomst til årets medarbeider og til årets nye unge medarbeider. Meget vellykket fest med 35 deltagere. Til sommeren blir det fortsettelse på vedlikeholdsarbeidet på Hillesøy kirke. Vi er meget glad for at det ble bevilget midler til kirka vår, slik at ytterligere forfall ble avverget. Men også i år blir det dugnadsinnsats, så derfor ber vi at de som kan tenke seg å gjøre en jobb på kirka i sommer, riving av bordkledning og maling, tar kontakt med menighetsrådet for å melde sin innsats. Det vil bli satt opp plakater på butikken når den tid kommer. Jon Olav Hanssen

9 9 Givertjeneste Av ditt eget gir vi deg tilbake Det gamle testamentet forteller at det var naturlig for jødene å gi tiende; Hvert år skal du gi tiende av det som vokser på marken din (5.Mos 27,30 se også 3.Mos 27,30). I dag betaler vi skatt, og den norske kirke er enn så lenge en del av det som stat og kommune er pålagt å dekke utgifter til. Dette dekker såvidt det vi er pålagt å gjøre, dermed har vi fantastiske muligheter som vi kan gå i gang med hvis vi får penger ut over de offentlige kronene. Å gi tiende er ikke en kristenplikt. Men for mange er det en god tradisjon og en grei huskeregel. Og faste avtaler med givertjeneste kan bidra til god orden på givergleden. Utfordringen er herved gitt: Be og finn ut hva du vil gi og til hvilke formål. Hvis noen av pengene dine finner veien til Kvaløymenighetenes givertjeneste, jubler vi over støtte til alt det viktige og gode som skjer i menighetene våre:-) Kvaløy givertjeneste Vi samler for tiden inn til: Nytt orgel i Kvaløy kirke. Konto: Vi tar imot enkeltbeløp eller faste overføringer, dette siste oppretter du direkte i nettbanken din. Sandnessund givertjeneste Vi samler for tiden inn til: Barne- og ungdomsarbeidet. Konto: Vi tar imot enkeltbeløp eller faste overføringer, dette siste oppretter du direkte i nettbanken din. Takk for ditt bidrag! Samarbeid på Kvaløya Det er kommet spørsmål, spesielt fra Hillesøy sokn, om hvorfor ikke deres prest har alle begravelser og vielser i soknet. Det har seg slik at vi tre prestene på Kvaløya. Lars Riberth i Hillesøy, Gaute Norbye i Kvaløy og Jon Børge Frafjord i Sandnessund samarbeider om tjenesteuker. Dvs at vi har hver vår uke hvor vi Takk for ditt bidrag! Hillesøy givertjeneste Vi samler for tiden inn til: Ny messehakel i Hillesøy kirke. Konto: Vi tar imot enkeltbeløp eller faste overføringer, dette siste oppretter du direkte i nettbanken din. Takk for ditt bidrag! er ansvarlige for begravelser og vielser på hele øya. Det er derfor at Lars Riberth kan ha begravelse i Sandnessund og omvendt. Dette gir oss mulighet til å jobbe mer effektivt med implementering av trosopplæringen i menighetene. Da vi kan sette av hele uker til å jobbe spesifikt med disse andre oppgavene. Prestekollegene på Kvaløya Din Catering for alle anledninger annonse her Kvaløynytt 1.15.indd

10 10 Annonser Andresens Vaabenforretning Andresens Vaaben Etablert 1870 Storgata 53 Telefon Geværer og ammunisjon Sports- og Fiskeutstyr Stakkevollvn 49 tlf Kvaløynytt 1.15.indd

11 Slekters gang 11 Døpte Kvaløy Andrea Tjosaas Jota Mathias André Fredriksen Emmie Johanne Bardo Hanna Sandnes Iver Mathisen Liland Lasse Pedersen Sigrid Lorentzen Sigurd Leversund Adelina Bårdsen Figenschou William Dahl Kristiansen Evander Dyland Algera-Falkenhall Johanne Jenssen-Kristiansen Døpte Sandnessund Theodor Tvenning Erling August Berg-Hansen Håkon Øye Christian Høiseth Lunde Anna Tøllefsen Moan Lovise Kristoffersen Drangsland Johanna Emilie Warberg Sigvaldsen Henrik Christoffersen Døpte Hillesøy Erica Rannestad Ylva Eline Wikran Ada Marissa Kantojærvi Eirik Vollstad Niklas Fjellstad Solstrand Brynjar Aas Glomseth Aile Susanne Bongo Døde Kvaløy Anna Helene Olsen Einar Ludvik Nilsen Steinar Arthur Eilertsen Tor Rasmus Aandstad Gunhild Josefine Hansen Arthur Bergeton Berntsen Tormod Borgvald Johansen Ingrid Kristine Klaudiusen Døde Sandnessund Kalle Gjesvik Kari Ragnhild Kaltenborn Wilhelmsen Knut Halvard Johannessen Hildur Judith Bjørnflaten Døde Hillesøy Reidar Mathias Hag Hanna Amanda Larsen Leif Halgeir Lauritsen Arne Karl Jensen Helga Pauline Johansen Mary Ann Lagesen Jan Oddvar Johansen Vi får ikke opp lister over de som bor hos oss og har giftet seg andre steder. Vi jobber for å få dette på plass.

12 12 Kirkens medarbeidere Tromsø kirkekontor Kvaløy menighetskontor Slettatorget 8, postboks Tromsø E-post: Hjemmesider: Menighetskontoret er betjent hverdager fra kl til Prestene kan også treffes utenom kontortid etter avtale. Mandag er prestenes fridag. Sokneprest Kvaløy: Gaute Norbye Sokneprest Sandnessund: Jon Børge Frafjord Sokneprest Hillesøy: Lars Riberth Kateket: Helle Langhaug Organister: Leif Arne Pettersen Tonje Braaten Svetlana Starcheusova Kirketjenere: Harald Isaksen, Kvaløy krk Halgeir Hansen, Hillesøy Jon Bjørnstad, Interimskrk Trosopplærer: Silje Johnsen Ragnhild Nestun Kvaløy menighetsråd Knut O Hansen Sandnessund menighetsråd Roar Holmstad Hillesøy menighetsråd Jon Olav Hansen Kvaløynytt Utgis av Kvaløymenighetene Redaktør: Redaksjonsmedlemmer: Vi trenger flere personer i redaksjonen, kan du tenke deg å bidra? Ta kontakt på ! Frivillig kontingent kr. 200,- pr år Gironr.: Neste nummer: DU kan sende inn stoff til Kvaløynytt. Stoff som skal med i neste nummer må sendes til redaktøren eller sogneprest Jon Børge Frafjord innen Velkommen til gudstjeneste Dato Dag Tid Sted Liturg Organist Andre opplysninger Maria Budskap Kvaløy kirke GN LP Barnegospel Hillesøy kirke LR SS Bentsjord kapell LR SS Palmesøndag Kirketomta JF TB Friluftsgudstj Straumsbukta LR SS Vengsøy JF TB Skjærtorsdag Vikran LR Friluftsgudstj Sykehjemmet JF TB Kvaløy kirke GN LP Havtun LR SS Langfredag Mjelde LR SS Kvaløy-kirketomta GN/JF TB Korsvandring Påskedag Hillesøy kirke LR SS Kvaløy kirke GN LP påskedag Tromvik GN TB s.i påsketid Interimskirken JF TB Konf deltakelse s.i påsketid Kvaløy kirke GN LP s.i påsketid Hillesøy kirke LR SS Konfirmasjon Interimskirken JF TB Konf deltakelse Kvaløy kirke GN LP Dåpsgudstj Kårvik JF TB lørdag Kvaløy kirke GN LP Konfirmasjon Kvaløy kirke GN LP Konfirmasjon s.i påsketid Kvaløy kirke GN LP Konfirmasjon Kvaløy kirke GN LP Konfirmasjon lørdag Kvaløy kirke JF TB Konfirmasjon Kvaløy kirke JF TB Konfirmasjon s.i påsketid Kvaløy kirke JF TB Konfirmasjon Straumsbukta LR SS Kvaløy kirke JF TB Konfirmasjon Grunnlovsdag Hillesøy kirke LR SS Pinsedag Gåsvær kirke JF TB Konfirmasjon Kvaløy kirke GN LP Hillesøy kirke LR SS pinsedag Tromvik GN TB Treenighetsøn Interimskirken JF TB Dåpspåminnelse s.i treenighet Bentsjord LR SS Kvaløy kirke GN LP Hillesøy LR SS Vengsøy JF TB s.i treenighet Kirketomta JF TB Friluftsgudstj GN Gaute Norbye, LR Lars Riberth, JF Jon Børge Frafjord TB Tonje Braaten, LP Leif Arne Pettersen, SS Svetlana Starcheusova (Det kan forekomme endringer, sjekk derfor lokalavisene og nettsiden)

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1. 200 rygg Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00 Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00 100 meter rygg Senior - Alfabetisk Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.46,30 Anna Sofie

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

Sonekamp øst - vest 2015

Sonekamp øst - vest 2015 G 11 år - 2 km 141 Erling Bjørnstad Alta IF 17:00:00 201* 142 Mathias Padøy Opgård Tverrelvdalen IL 17:00:00 202* 143 Arne Christian Saggau HolmAlta IF 17:00:00 203* 144 Simen Finjord Alta IF 17:00:00

Detaljer

Markus Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.29, Ada Elea Hanssen 02 Tromsø svømmeklubb 3.16, Nikoline Riibe 02 Tromsø svømmeklubb 3.

Markus Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.29, Ada Elea Hanssen 02 Tromsø svømmeklubb 3.16, Nikoline Riibe 02 Tromsø svømmeklubb 3. Resultater Sonesvøm 20.10.16. Øvelse 1. 200m rygg, mixed Markus Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.29,00 130 Ada Elea Hanssen 02 Tromsø svømmeklubb 3.16,00 229 Nikoline Riibe 02 Tromsø svømmeklubb 3.19,00

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe Jenter 15 48 kg Jenter 15 48 kg N 1. Runde Sofie Hammer (Bodø BK) - Tora Aasli (Bodø BK) 3,0 : 1,0 4 : 4 PS 22-- 121-- Gutter 12 30 kg N 1. Runde Simen Vrybloed (Bodø BK) - Isak Braseth (Fauske AK) 0,0

Detaljer

R E S U L T A T - L I S T E

R E S U L T A T - L I S T E Side 1 av 11 R E S U L T A T - L I S T E Stevne : LÅMØ NORD 2010 Arrangør : Setermoen SK Denne listen er produsert av: KOBBEN v.2 Øvelse 1 400 M Fri K - 1999 1999 G 1 Sara Marie Strømeng Karasjok Svømmeklubb

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.20,50. Solveig Johanne Vaeng 00 Tromsø svømmeklubb 3.43,00

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.20,50. Solveig Johanne Vaeng 00 Tromsø svømmeklubb 3.43,00 200 meter rygg Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.20,50 Solveig Johanne Vaeng 00 Tromsø svømmeklubb 3.43,00 100 m rygg Klasse født 98 - Alfabetisk Augusta Andreassen 98 Tromsø svømmeklubb

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Fredrik Næs Eiker Kvikk 0:08:41 Andreas Besseberg Eiker Kvikk 0:08:30 Anders Tandberg Fåsen Vestfossen 0:06:20 Johannes Dahl-Sunndal IBK 0:07:16 Christopher

Detaljer

Resultatliste Craft Karusellstevne 5, Halden stadion

Resultatliste Craft Karusellstevne 5, Halden stadion Resultatliste Craft Karusellstevne 5, Halden stadion 17.8.2010 600m kappgang G10 Res Emrik Hansen FIF 4.32.10 Eskil Pedersen FIF 4.47.39 Kristoffer Persen FIF 4.37.84 Sofus Lund Varteig IL 3.53.56 Herman

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010.

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010. ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010. Nr Navn Født KL Klubb Resultat Vind 60M 1 Vegard Gamst 96 G14 FIK Stein 8,34 1,1 2 David Dong

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Ogndalsrennet 2016. Startliste. Vålen skistadion 30.01.2016. G 10 år - 1 km. J 10 år - 1 km. G 9 år - 1 km. J 9 år - 1 km

Ogndalsrennet 2016. Startliste. Vålen skistadion 30.01.2016. G 10 år - 1 km. J 10 år - 1 km. G 9 år - 1 km. J 9 år - 1 km G 10 år - 1 km 3 Emil Rygg Steinkjer SK 12:01:30 4 Arne Hårberg Ramdal Leksvik IL 12:02:00 5 Casper Aunli Steinkjer SK 12:02:30 6 Atle Solvåg Leksvik IL 12:03:00 7 Fredrik Mollan Sparbu IL 12:03:30 8 Theo

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012 Versjon Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 202 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: 2 Emma T. Stumo 200 Rena 49, 3 Dina Moberg Rasch 200 Stange 4, 4 Ingrid Dyrkorn 200 Rena

Detaljer

Sonekamp øst - vest 2015

Sonekamp øst - vest 2015 Sonekamp øst - vest 205 7.04.205 G år - 2 km Erling Bjørnstad 4 06:47 2 Konrad Klevstad Jakobsen 48 06:50 00:03 3 Håkon Strøm Tverrelvdalen IL 47 06:5 00:04 4 Kristian Holsbø 52 06:55 00:08 5 Brian Wickstrøm

Detaljer

KM Telemark 7. mars 2010 Eidangerhallen

KM Telemark 7. mars 2010 Eidangerhallen KM Telemark 7. mars 2010 Eidangerhallen 60 meter hekk Gutter 13 år; 76,2 / 7,5 1 Andreas Gjøseter Eidanger 12,22 Jenter 13 år; 68,0 / 7,5 1 Lise Sortedal Eidanger 12,01 ; 76,2 / 7,5 1 Johanne Eline Larsen

Detaljer

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe G15 38 kg G15 38 kg N 1. Runde Fredrik Kolin (Bodø Bryteklubb, NOR) - Johan Manvik Holm (Bodø Bryteklubb, N 5,0 : 0,0 10 : 1 00:02 SS 31222; 1; N 2. Runde Martin Knutsen (Bodø Bryteklubb, NOR- Fredrik

Detaljer

Birgitte Jensen 01 Tromsø svømmeklubb 3.25,00 200

Birgitte Jensen 01 Tromsø svømmeklubb 3.25,00 200 RESULTATER SONESVØM 15.01.15 Øvelse 1. 200m rygg, mixed Klasse født 01 - Alfabetisk Birgitte Jensen 01 Tromsø svømmeklubb 3.25,00 200 Signe Hadler-Olsen 02 Tromsø svømmeklubb 3.22,00 209 Anne Josefine

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Simen Zahlsen Hemminghytt Alexander Jakobsen Jonas Ellingsen Markus Jenssen Magnus Fallmyr. Deltakere på Survival Søndag kl 10-12

Simen Zahlsen Hemminghytt Alexander Jakobsen Jonas Ellingsen Markus Jenssen Magnus Fallmyr. Deltakere på Survival Søndag kl 10-12 Deltakere på Survival Lørdag kl 10-12 Øyvind N Pedersen Sigurd Antonsen Kine Sofie Eliassen Markus Pettersen Charlotte Karlsen Sebastian Olsen Håkon N Pedersen Gaute Gjestland Christine Skille Sindre Buzza

Detaljer

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter Irene Dalby Cup - Odal Svømmeklubb - lørdag 26. november 20 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: Sina Ingedotter Øyen 200 Elverum SK 00:,9 2 Edith Kiønig 200 Rena SK 00:,8 3

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

2. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

2. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 2. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Min salme Konfirmantkull Frafjord slutter 2 Hva skal til? Yngstemann hadde hjemmedag på skolen - supert opplegg, en skoledag

Detaljer

Nor kaiool@hotmail.com Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontingent Ordinært påmeldt

Nor kaiool@hotmail.com Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontingent Ordinært påmeldt Bakkeby IK Bakkeby 9153 ROTSUND Dato 28.2.214 Nummer 1 Kundeid: 64535 Forfall: 14.3.214 Kontingentliste Sonerenn dato: 1.3.14 kaiool@hotmail.com 6 Olsen Eirill Helene J 13 år 12:29:3 77 Olsen Helge Menn

Detaljer

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000 Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011 Øvelse 1. 4m fri, jenter - født 20 1p Silje Mari Bjørlykke 5.13,45 421 35,54(35,54) 1.14,29(38,75) 1.53,76(39,47) 2.34,23(40,47) 3.14,59(40,36) 3.54,43(39,84) 4.35,03(40,60)

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK Øvelse 1. 200m individuell medley, herrer Klasse født 94 1p Furumo, Daniel Nicholas West 1994 Lørenskog/Rælingen 2.32,88 373 32,43 (32,43) 1.11,96 (39,53) 1.57,47 (45,51) 2.32,88 (35,41) Klasse født 95

Detaljer

Elverum Sv J1 jr 20 Elverum Svømming DISK 37,82(37,82) 1.24,75(46,93) 2.16,11(51,36) 3 Skjetten Svømming J1 jr. JR Skjetten Svømming

Elverum Sv J1 jr 20 Elverum Svømming DISK 37,82(37,82) 1.24,75(46,93) 2.16,11(51,36) 3 Skjetten Svømming J1 jr. JR Skjetten Svømming Øvelse 1. 4*50m bryst, herrer Klasse født 00 1p Skjetten Svømming G2 jr. JR Skjetten Svømming 2.45,49 2.45,49(2.45,49) 1.19,19(-0,30) 22,45(-0,74) 2.45,49(2.23,04) 22.05,24(19.19,75) 36,39(-0,85) 2.06,65(1.30,26)

Detaljer

Kontingentliste Sonerenn Tromsdalen dato: 08.03.15 9100 KVALШYSLETTA

Kontingentliste Sonerenn Tromsdalen dato: 08.03.15 9100 KVALШYSLETTA Kvalшysletta Skilag Postboks 41 Dato 7.3.215 Nummer 1 Kundeid: 64467 Forfall: 21.3.215 Kontingentliste dato: 8.3.15 91 KVALШYSLETTA mail@kskilag.net 122 Andersen Dina J 13 еr - 3 km 13:1: 48 Andersen Hedda

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

KM 2014 Sprintstafett. 26.01.2014 Resultatliste

KM 2014 Sprintstafett. 26.01.2014 Resultatliste KM 24 Sprintstafett Plass Lag G 2 år MIX 26..24 Bardufoss IF/Mellembygd IL lag 2:28,6 23 Johannes Alvestad Hansen 3:5,7 2 :4,3 3:5,7 2 :4,3 2 Odin Iselvmo 2:44,5 :, 5:5,2 2 :,2 3 Johannes Alvestad Hansen

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid Øvelse 1 25m Bryst Jenter 1 1 Repa Wilma 2002 Arvika 40.89 2 Gulbrandsen Isa Roll 2002 Elverum 48.18 3 Bang Jenny 2002 Kongsvinger 44.20 4 Nergård Katrine 2002 Rena 40.21 5 Lindahl Ida 2002 Arvika 37.29

Detaljer

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 245 7* 4 Gro Bjerregaard Bardu 50 48 50 96 244 9* 5 Sveinung

Detaljer

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre...

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... oversikt over hvilke arrangementer IILs langrennsgruppe er ansvarlig for i kommende skisesong. Dette ansvaret innebærer dugnadsinnsats fra foresatte: Arbeidet

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt 11 år og eldre - jenter 3 km fri 1 Louise Ronglan Ronglan IL - Ski 10:05 2 Ane Bjørkeng Leirådal IL - Ski 10:24 00:19 3 Silje Aksnes Helgådal IL - Ski 10:58 00:53 4 Rina Bøe Skutberg Inderøy IL - Ski 11:07

Detaljer

Resultat Sonesvøm 21.11.13

Resultat Sonesvøm 21.11.13 Resultat Sonesvøm 21.11.13 200 meter fri Stine Olsen 00 Tromsø svømmeklubb 3.00,00 Solveig Johanne Vaeng 00 Tromsø svømmeklubb 3.08,00 Birgitte Jensen 01 Tromsø svømmeklubb 3.20,00 Eivind Bekkelund 02

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

TambarSkjelveSprinten 2011

TambarSkjelveSprinten 2011 Rekrutt 0-9 år Krogh-Albertsen Eirik Gauldal SK - sykkelgruppe 13 06:51,86 Sæterbø Emilie TVK Sykkel 18 07:17,40 Birkeland Even Gauldal SK - sykkelgruppe 16 08:20,36 Haugland Even Oppdal SK - sykkelgruppe

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter ØVELSE ; M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: Marie Særther 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:4,9 Eline Vig 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:40, 3 Hanne Hilan Bekken 00 Odal Svømmeklubb

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

ÅPNINGSSTEVNET RESULTATLISTE SØNDAG

ÅPNINGSSTEVNET RESULTATLISTE SØNDAG ÅPNINGSSTEVNET RESULTATLISTE SØNDAG 29.5. 2011 Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe SPYD 0,4 kg 1 Martha C Bratland J15 FIK Stein 27,23 2 Rikke Habel J15 Havøysund 23,60 3 Angela Dalakova J15 Vadsø TF 16,34

Detaljer

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe Resultatliste lørdag 29.mai 2010.

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe Resultatliste lørdag 29.mai 2010. ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe Resultatliste lørdag 29.mai 2010. Nr Navn Født KL Klubb Resultat Vind 60 MHk Hekkehøyde: 68,0 Runa Lillegård 01 J10 Alta IF 14,01

Detaljer

Deltakerliste Onsdagsrenn 11/3-15 Stokmarknes IL SKI

Deltakerliste Onsdagsrenn 11/3-15 Stokmarknes IL SKI Deltakerliste Onsdagsrenn 11/3-15 Stokmarknes IL SKI Eveline Henning Marcelie Tobias Roy Kaja Oliver Sigbjørn Andrine Jasmin Sophia Elisabeth Jørn Ørjan Espen Markus Mona Tonje Emilie Linnea Annsofi Lisa

Detaljer

Aleksander Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.04,00 191 Sigurd Martin Berger Jensen 01 Tromsø svømmeklubb 3.11,00 171

Aleksander Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.04,00 191 Sigurd Martin Berger Jensen 01 Tromsø svømmeklubb 3.11,00 171 Resultater sonesvøm 24.09.15 Øvelse 1. 200m rygg, mixed Aleksander Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.04,00 191 Sigurd Martin Berger Jensen 01 Tromsø svømmeklubb 3.11,00 171 Ada Elea Hanssen 02 Tromsø svømmeklubb

Detaljer

Trippelrenn 18.01.12

Trippelrenn 18.01.12 Klasse 4 år NC Syver Briskeby NOIL 5 NC Espen Hjelmås Molden Gran IL 3 NC Jenny Hval-Granlund Søndre Ål Spk 2 NC Andreas Koller Gran IL 7 NC Sondre Molden Alm Gran IL 4 NC Magnus Rustaden Søndre Ål Spk

Detaljer

August Myrland Stinessen 03 Tromsø svømmeklubb 3.29,00 130

August Myrland Stinessen 03 Tromsø svømmeklubb 3.29,00 130 Resultater sonesvøm 26.11.15. Øvelse 1. 200m rygg, mixed Lars-Kristian Astad 02 Tromsø svømmeklubb 3.38,00 115 Ada Elea Hanssen 02 Tromsø svømmeklubb 3.28,00 192 Nikoline Riibe 02 Tromsø svømmeklubb 3.25,00

Detaljer

KM klassisk/sbm Cup. Startliste. Nordmarka Idrettsenter 20.01.2013

KM klassisk/sbm Cup. Startliste. Nordmarka Idrettsenter 20.01.2013 G 10 år 1 km klassisk 4 Noa Raaen Surnadal IL 12:02:00 5 Olai Eide Stavseng Liabygda IL 12:02:30 6 Ola Nordvik Surnadal IL 12:03:00 7 Thomas Indergård Molde og Omegn IF - Ski 12:03:30 8 Edvin Romundstad

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Berg menighet!

Velkommen som konfirmant i Berg menighet! NN m/foresatte Adresse Halden 28.06.2014 Velkommen som konfirmant i Berg menighet! Nå er det sommer og ferie, men om noen ganske få uker starter konfirmantåret opp. Alle vi som jobber med konfirmanter

Detaljer

Romjulsprinten. Offisiell resultatliste

Romjulsprinten. Offisiell resultatliste Jenter 10 år & yngre ny Sprint Lisa Gjesteland Finnesand Figgjo IL 5 16:54 Benedikte Fundal Gauthun Tonstad IL 6 18:07 Ida Sofie Nevland Figgjo IL 1 12:01 Oda Therese Oddsen Sandnes SSL 4 20:16 Ingrid

Detaljer

Stilrennet klassisk. Offisiell resultatliste

Stilrennet klassisk. Offisiell resultatliste G 11 år 1,8 km 1 Erling Bjørnstad Alta IF 3 06:06 00:00 2 Eirik Frost Alta IF 1 06:11 00:05 3 Kristian Holsbø Alta IF 5 06:27 00:21 4 Mathias Vanem Aas Hammerfest SK 6 06:46 00:40 5 Trym Aspaker Hammerfest

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Startliste per Klasse

Startliste per Klasse Gutter 10 år 1 km 1 18:30.15 2 Lars Eriksen Skogn IL 18:30.30 3 Eirik Reinaas Bjørshol Frol IL 18:30.45 4 Tony Meier Wikjord- Løvold Skogn IL 18:31.00 5 Mats Augdal Dahl IL Aasguten 18:31.15 6 Henrik Myhr

Detaljer

Seriestevne 6 2015 Resultatliste 16.09.2015

Seriestevne 6 2015 Resultatliste 16.09.2015 G- 6 m Vind: -, Seriestevne 6 5 Resultatliste 6.9.5 55 Isak Jørgensen (4) TUIL Ski, 57 Jonas Fagervik (4) TUIL Ski,88 56 William Lorentsen (4) TUIL Ski,89 G- 6 m 57 Jonas Fagervik (4) TUIL Ski,5,5 55 Isak

Detaljer

START-LISTE. Øvelser 1 økt Lørdag 15 jan. kl KOBBEN Ver: Stevne: Åpent Stevne 2011 Arrangør: Setermoen SK. Heat: 1

START-LISTE. Øvelser 1 økt Lørdag 15 jan. kl KOBBEN Ver: Stevne: Åpent Stevne 2011 Arrangør: Setermoen SK. Heat: 1 Ver: 2.0 Stevne: Åpent Stevne 20 Øvelser økt Lørdag jan. kl 00 Øvelsenr: 200 M Fri K Heat: 2 Martine Fridfelt Narvik Svømmeklubb 99 999 3 Hanne Limo Setermoen Svømmeklubb 99 999 3.43.7 4 Marte Jakobsen

Detaljer

nedre Sigdal if SeSongen 2015

nedre Sigdal if SeSongen 2015 Nedre Sigdal IF Sesongen 2015 Nedre Sigdal, laget vårt! Med denne vakre teksten skrevet av Trude Wickmann gratulerer jeg alle gutter, jenter, tanter, foreldre og øvrige støttespillere i Nedre Sigdal med

Detaljer

Resultatliste Førdesprinten 2013

Resultatliste Førdesprinten 2013 Resultatliste Førdesprinten 23 Øvelse 1. 1m fri, damer 1p Pernille Berntsen 95 Førde IL Symjing 58,86 650 28,62(28,62) 58,86(30,24) Klasse født 96 1p Anja Heltne 33,08(33,08) 96 1.08,70(35,62) Volda TIL

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Vinne Skistadion Tuva Bjørken Vinne Skilag 32 03:44 Eline Mattingsdal Vinne Skilag 34 03:28 Serine Marie Storstad Leirådal IL 3 03:0 Agnes V

Vinne Skistadion Tuva Bjørken Vinne Skilag 32 03:44 Eline Mattingsdal Vinne Skilag 34 03:28 Serine Marie Storstad Leirådal IL 3 03:0 Agnes V Vinne Skistadion 02.03.206 J 8 år Nora Haugmark Vinne Skilag 6 03:20 Jenny Solsem Vinne Skilag 5 04:03 G 8 år Peder Bjørkeng Leirådal IL 0 02:37 Sivert Gudding Barli Vinne Skilag 02:46 Emil Thingstad Vinne

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Mini

OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Mini Alge Timing Norge AS / Alge Timing Norge AS Tlf: 41852020 - Side 1-20.04.13 22:28 OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Lags-navn Klubb Slutt-tid Diff Mini 1 Skjervøy 2 Skjervøy IK 23:24

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

KM Fellesstart 2011. Offisiell resultatliste. Bardufoss skisenter 06.02.2011

KM Fellesstart 2011. Offisiell resultatliste. Bardufoss skisenter 06.02.2011 06.02.2011 Mini B 1 Mats Solstad Laksvatn SSL 22 08:42 00:00 2 Trym Silsand Gerhardsen Tromsø SSL 12 08:45 00:03 3 Martin Kaasen Nordreisa IL 14 09:33 00:51 4 Aylin Åsli Laksvatn SSL 19 09:36 00:54 5 Preben

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Karusellrenn. Startliste. Birkebeineren skistadion 11.03.2015

Karusellrenn. Startliste. Birkebeineren skistadion 11.03.2015 Jenter 10 år & yngre ny 2 Astri Olea Ellefsen Vingrom IL 18:30:30 2* 3 Marte Mangset Vennestrøm MjøsSki 18:31:00 3* 4 Sunniva Raddum Skaug Tretten SSL 18:31:30 124* 5 Ingeborg Stramrud-TorsæterMjøsSki

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nordnorsk Mesterskap Arr. Tromsø Bryteklubb Gyllenborghallen Resultatliste nr.1 P-15, 44 kg

Nordnorsk Mesterskap Arr. Tromsø Bryteklubb Gyllenborghallen Resultatliste nr.1 P-15, 44 kg Nordnorsk Mesterskap Arr. Tromsø Bryteklubb Gyllenborghallen Resultatliste nr.1 P-15, 44 kg Navn: Klubb: 1Gunn Rita Boine Tana IF 2 Samuline Henriksen KAK P-15, 48 kg 1 Signe Marie Fidje Store Tana IF

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Sonerenn Vensmoen. Offisiell resultatliste 24.01.2016. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Øystein Demmo Skjerstad Il 50

Sonerenn Vensmoen. Offisiell resultatliste 24.01.2016. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Øystein Demmo Skjerstad Il 50 24.0.206 Gutter 8 2,5 km Øystein Demmo Skjerstad Il 50 0:56 Jenter 5 år 0,7 km Bentsen, Mathea Il Vinger 0 Erland, Martha M Il Vinger 8 Ingvaldsen, Mathilde Børø Il Vinger 7 Kristensen, Agnes Il Stormfjell

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

RESULTATLISTE KOBBEN. Stevne: Namsos Cup 2009 Arrangør: Namsos SK. Side: 1. ØVELSE: 1 200 Rygg M Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår

RESULTATLISTE KOBBEN. Stevne: Namsos Cup 2009 Arrangør: Namsos SK. Side: 1. ØVELSE: 1 200 Rygg M Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår Side: 1 ØVELSE: 1 200 Rygg M 1995 1 P Anders Skaanes Namsos svømmeklubb 95 2.37.34 363 1996 1 P Mathias Langli Rørvik svømme og livredningsklubb 96 3.05.96 220 1997 Kim Andre Hanssen Namsos svømmeklubb

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer