ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. 2015 ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY"

Transkript

1 Kvaløynytt Nr ÅRG. 49 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Støa Kvaløynytt 1.15.indd 1 Slurvete bønn Medarbeiderfest

2 2 Den slurvete bønnen Rabbineren Levi Jitzchak hadde en gang tatt inn på et vertshusder en gruppe jødiske kjøpmenn også bodde over natten. Om morgenen møttes Rabbi Levi og kjøpmennene for å be sammen, men han merket at mange av kjøpmennene hadde det veldig travelt mens de ba. Rommet ble snart fylt av et brus, der ordene fløt sammen og ble utydelige. Dette gjordet Rabbi Levi svært sint. Etter en stund ba han om noen øyeblikks oppmerksomhet, for han hadde noe han ville si. Da kjøpmennene var blitt stille, stilte Rabbi Levi seg midt i rommet og begynte å mumle en rekke usammenhengende stavelser. De andre kikket forvirret på ham og lurte på hva som gikk av ham, men rabbineren kom snart med sin forklaring: Dere syns at jeg snakker usammenhengende og rørete, og dere lurer på hvorfor jeg ber om oppmerksomhet hvis jeg ikke har noe å si. Men det er slik det høres ut når dere ber til Gud. Dere mumler og slurver med ordene. Er det en verdig måte å snakke til Kongenes konge på? Kjøpmennene stod stille og skammet seg. Men så hevet en av dem røsten. Andakten Men si meg, Rabbi, er det ikke slik at barnet i vuggen ikke snakker klart og sammenhengende. Ikke engang den mest lærde eller vise blant menneskene kan forstå hva barnets pludring betyr. Men barnets mor og far kjenner barnets sjel og forstår hver tanke og hver lyd. Er det da ikke likedan med oss som står her i dag? Vi er Guds barn - lytter han da ikke mer til hjertets indre enn til de slurvete og usammenhengende ordene som kommer ut av munnen vår? Nå var det rabbinerens tur til å bli stille. Deretter bøyde han ydmykt hodet overfor mannen som nettopp hadde talt. Min venn, sa han, du har rett og jeg tar feil. Gud forstår hver bønn som stiger opp fra hjertet, uansett hvordan ordene blir formulert når de kommer ut. 13 De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. 14 Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. 15 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» 16 Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. Mark 10 Noen ganger tenker jeg at vår menneskelige snusfornuft kommer i veien for relasjonen til Gud. Han elsker oss og vil at vi skal komme til ham med alt vi er og har. Så kan han gjøre sin del... Til velsignelse for oss og vår neste. Jon Børge Frafjord Kirken skal ha trygge rom Kirkene står sammen mot vold og seksuelle overgrep. Staben i Kvaløymenighetene er i gang med å etablere rutiner i forbindelse med overgrepsfeltet. Biskopen ba i høst om at stab og menighetsråd skal arbeide blant annet med å lage sjekkliste for forebygging av seksuelle krenkelse og rutinebeskrivelse ved akutt situasjon. Staben i Kvaløymenighetene hadde første møte i januar og andre møtet om dette i februar. Sammen er vi blitt bevisstgjorte på hvordan vi kan jobbe for at våre medlemmer og medmennesker skal komme til kirker med trygge rom. Vi som stab og alle våre ungdomsledere og frivillige i arbeidet skal være bevisste på at det er nulltoleranse for vold og seksuelle krenkelser. Vi har samtalt om tilknytningsstiler og hvordan vi kan ha et åpent blikk for å se hverandre som mennesker skapt sårbare i Guds bilde. I kirka skal tillit råde og ikke misbrukes. Å jobbe med vold og seksuelle krenkelser handler ikke bare om at hver og en av oss unnlater å krenke et medmenneske, det handler vel så mye om å se når medmennesker har blitt krenket eller står i fare for å bli det. Det er bedre å våge spørre en gang for mye enn en gang for lite. Relasjon er et nøkkelbegrep i dette arbeidet, og i kirken skal vi romme møter med overgrep eller krenkelser framfor å ikke se det. Helle som er kateket i alle tre menighetene fortalte hvordan møter alle konfirmantene én og én før all undervisning ved å se dem i øynene og håndhilse. Dette er en fin måte å se hver enkelt konfirmant og være våken for hvordan hver og en har det. Det er praktisk relasjonsbygging. Målet er å jobbe med dette feltet gjennom våren. Vi skal utarbeide strategier samt jobbe med spesifikke tenkte situasjoner og gjøre hverandre gode på dette feltet. Ragnhild Nestun

3 Hilsen fra Kvaløy Da er vi kommet til 2015 og vi gjør oss klar med valg av menighetsråd og Bispedømmeråd. Vi har mye spennende på gang i menighetsrådet og vi har noen saker jeg vil nevne. Hilsen fra Sandnessund 2015 kommer til å bli et spennende år for menigheten. Trosopplærer Silje er allerede godt i gang med rammene for trosopplæringsplan i lag med arbeidsgruppen og flere breddetiltak er allerede gjennomført. Lys våken og Hilsen fra Hillesøy Det har skjedd store ting i menigheten vår: det er blitt ansatt en ung og dyktig trosopplærer i vårt sokn: Silje Johnsen. Dette betyr at vi får betydelig økt kapasitet og også økonomiske midler for å ta vare på våre yngste i menigheten. Lederne hilser Det er nedsatt et salmebokutvalg som skal jobbe med et eller flere forslag til Salmebok, om vi skal bruke Landstad reviderte, eller vi skal bruke norsk salmebok av 1985 eller den nye salmeboka fra De skal lage et forslag til menigheten om dette, da det er en sak som menigheten skal bestemme i menighetsmøte. Vi må be at gud måtte velsigne dette arbeidet. Vi har og satt ned et trosopplæringsutvalg som skal jobbe i lag med trosopplærer med menighetens trosopplæringsplan. Her har det og vært møte med Mentor som har gitt sine innspill/ ideer hvordan vi skal jobbe videre. kirka har vi nå fått på plass stoler I og bord som kan brukes i forskjellige anledninger, de bakerste benkene er fjernet og erstattet med stoler. Tårnagentene har hatt god oppslutning og flere tiltak vil bli testet ut etterhvert. Det nærmer seg også konfirmasjonstid, og vi gleder oss over at Helle er godt i gang med konfirmantarbeidet sammen med resten av staben. Dette året er også et valgår. Det betyr at samtidig med kommune- og fylkestingsvalg skal det også velges nytt bispedømmeråd og nytt menighetsråd. Vi som i dag sitter i menighetsrådet ønsker å utfordre DEG på om ikke en slik oppgave kunne være noe å tenke på. Vårt råd består av 6 medlemmer samt 5 vararepresentanter. Listen bør minimum inneholder 11 navn og maksimalt 22. I en en egen artikkel Dette ilag med at det også er ansatt en kateket, Helle Langhaug, for Kvaløymenighetene betyr et stort løft for arbeidet som blir utført i framtiden. Disse to personene vil i hovedsak arbeide for barn og ungdom og legge til rette for at så mange som mulig kan finne en vei og muligheter innen kirka. Arbeidet med Hillesøykirka vil fortsette i år også, det retter vi en takk til byggforvalter Leif Guttormsen som har stått på for at arbeidet skulle bli gjordt. Men vi må heller ikke glemme en stor dugnadsinnsats gjordt av bygdefolket, det utgjorde en vesentlig del av totalen i arbeidet, så takket være den har vi kommet så langt. Det er snart påske og vil nevne et vers fra påske salmene som vi kan tenke litt på: Påske morgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. Den har oss givet lyset og livet, lyset og livet i dagning blid. Påske morgen slukker sorgen Slukker sorgen til evig tid. Så vil jeg ønske alle fortsatt en god vinter og ei god påske. Hilsen Knut Ola Hansen i dette nummeret av Kvaløynytt har vi beskrevet hva denne oppgaven går ut på. Synes du at kirken er noe for deg og ønsker du å bidra med dine meninger om hva DIN kirke skal stå for har du nå en unik mulighet! Valglisten skal være klar før 1. mai og oppgaven med å snekre sammen en god liste er vi nå i gang med. Så ikke nøl, ta kontakt for nærmere informasjon. Vinteren har bitt seg fast, men med sola er også lyset og varmen tilbake - vi går en fin tid i møte! Hilsen Roar Holmstad Det vil også bli behov for dugnad til sommeren, så følg med på plakatoppslag og meld din innsats når den tid kommer. Så minner vi om at det er valg på nytt menighetsråd til høsten, så vil du være med i det nye rådet så ta kontakt med presten vår. Hilsen Jon Olav Hanssen 3

4 4 13. og 14. september 2015 er det kirkevalg. Vil du være en av kandidatene når det skal velges nytt menighetsråd i Kvaløymenighetene? Menighetsrådet leder virksomheten i menigheten der du bor, og skal løse de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetsrådet har blant annet ansvar for trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år og for det diakonale arbeidet i kirka. Menighetsrådet skal også arbeide med gudstjenester, kirkemusikk, ofringer og skal si sin mening ved tilsetting av prest, prost og biskop. I tillegg skal rådet tenke langsiktig når det gjelder å styrke menigheten og samarbeidet med frivillige medarbeidere som er en svært viktig ressurs i kirken. Kirkevalg 2015 Sandnessund menighet (www.sandnessund.no) For Sandnessund menighet er det planlegging og realisering av Sandnessund Kirke og kulturbygg sammen med gjennomføring av Trosopplæringsprosjektet som kanskje er de to viktigste aktivitetene vi skal holde på med i de neste fire årene. Plan for Trosopplæringen i Den norske kirke skal bidra til livslang læring og skal ha som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle døpte i alderen 0-18 år uavhengig av funksjonsevne. Vi har nettopp startet en toårig prosjektfase der trosopplæringsplanen skal ferdigbehandles i neste valgperiode. Sandnessund kirke og kulturbygg har vi jobbet med i flere år allerede og våre foreløpige planer omfatter kirke, kulturarena, bibliotekfilial, ungdomsklubb og mye mer. Vi arbeider aktivt for å få prosjektet inn i de kommunale budsjetter. Vi har virkelig et behov for felles aktivitetsbygg på Kvaløya, vi mangler et slikt samlende sted i vår bydel. Det pågår allerede mye positivt arbeid i menigheten, mye som tiltak knyttet til innholdet i den fremtidige trosoppæringsplanen: Kvaløya Barnegospel er et aktivt barnekor for barn i aldersgruppen 6-12år Niseungen barnelag møtes på menighetskontoret en gang i måneden Skolegudstjenester for skolene i vårt nærmiljø «Min kirkebok» opplegg for alle 4-åringer i interimskirken «Førsteklasses» - breddetiltak for alle 6-åringer, i Fjæraparken «Tårnagentene» - spennende opplegg for alle 8-åringer - «Lys våken», breddetiltak for alle 11-åringer - Prosjekt Unge medarbeidere for de unge voksne Krybbevandring /Julespill for barnehagene på Kirketomta i desember Vi vil ha deg med fordi vi trenger deg! Du kan være med på å holde lokalkirken levende og du blir med på planlegging og realisering av nytt kirke og kulturbygg på Kvaløysletta. Du kan gjøre en frivillig oppgave som bidrar til et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge på Kvaløya Du får innblikk i og påvirkning på de demokratiske prosessene i kirka og får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt. Du kan sørge for at din lokalkirke er en åpen og inkluderende kirke og at Trosopplæringen gjennomføres slik du har ideer om. Du kan være med på å prege aktivitetstilbudet i nærmiljøet. Hvor mye arbeid innebærer dette? Menighetsrådet møtes ca 1 gang i måneden. Antall møter kan avhenge av hvilke og hvor mange saker som er aktuelle i menigheten. Arbeidet krever ikke mye av fritiden din; de fleste bruker mindre enn en time i uka på vervet. Medlemmene velges for fire år. Kan jeg gjøre en forskjell? Som medlem i menighetsrådet får du mulighet til å fremme saker du selv synes er viktige, og påvirke kirkens arbeid i ditt lokalsamfunn. Du kan engasjere deg på felt du interesserer deg for. En undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som de hadde forventet. Sandnessund menighet: Roar Holmstad Kvaløy menighet: Knut Hansen Hillesøy menighet: Jon Olav Hansen

5 Støanlegg 5 Når en vandrer langs fjæra ser en ofte gamle spor etter bosetting, og da i første omgang gamle støanlegg. Støa var adkomsten til gården, og en viktig del av næringskjeden på gården. Kom en seg ikke utpå med båten, fikk man heller ikke innkomme fra sjøen. Ei heller fisk å ha i gryta. Støene ligger nå til forfall over alt hvor en ferdes. Enkelte holder nok støanlegget i stand. Andre gjør det ikke. Der hvor det ennå drives litt heimefiske, eller hvor en har en fritidsbåt liggende vil en nok holde det sånn noenlunde i stand. Å anlegge gode landingsforhold for båten er nok like gammelt som menneskenes inntog til gårdene i området. Rydda og fine støer var det på alle gårder, og en satte ofte sin ære i å lage et godt støanlegg. Dette måtte ha vorrer helst på begge sider men i alle fall i mot den fremherskende vindretning. Noen steder har vi store vorrer på ene siden, mens på andre siden er vorren mer tilpasset landing med småbåt. Vorren skulle nemlig ikke bare beskytte mot bølgene, den skulle også gi gode av- og ombordstigningsforhold for mennesker og dyr. For å lette opptrekk og utsetting av båter var støa forsynt med lunner. Disse var i hovedsak laget av bjørkestranger. Strangene ble avbarket og nedsenket i havet i noen uker om sommeren, før de ble lagt tvers over støa med passende mellomrom. De hadde da tatt til seg så mye vann at de ikke lengre hadde så mye oppdrift. De kunne derfor enklere låses av med steiner delvis under vorrene. Enkelte brukte også sur-bjørk til lunner. Da ble bjørka felt på ettersommeren, og ble liggende over vinteren med barken på. Da hadde den tatt til seg mye fuktighet, samt barkesaft noe enkelte mente forlenget levetida på lunnene. Ei stø var ikke evigvarende. Den måtte holdes i hevd etter vinterens herjinger av vær og vind. I værutsatte områder kunne bølgene kaste om på store steiner, og vorrene måtte nesten bygges opp på nytt igjen. På slike steder kunne en ofte ikke ha faste lunner i alle fall ikke fra middels vannstand og nedover. Da måtte en ha lause lunner som en kunne legge ut ved behov. Støa måtte legges der den ga de beste betingelser for ly mot været. Men like ofte var også bunnforholdene utafor viktige. Enkelte steder var det ikke mulig å anlegge stø. Enkelte naturlige kjegler kunne være den eneste muligheten til å komme til å fra land. I Breivika på Rebbenesøy finner vi ei slik kjegle. Det heter at det kunne gå 7 uker uten at en kom på havet. Ikke uten grunn sto det Øde, ubeboelig på grunn av store havsjøer. På Hattøy var også støa ei kjegle i berget. Den første båtstøa som vi kjenner fikk bevilgning fra det offentlige var Øyfjordvær på Senja. Der ble det i 1857 gitt bevilgning til båtstø. Senere ble det på samme sted bygget en stor landingsvorr. På 1890 tallet, når storstormene herjet som verst ble hele vorranlegget knust. For de som vandrer på gamle tufter i Øyfjordvær kan en knapt se at det har eksistert støer, langt mindre en større landingsvorr. På slutten av 1850 tallet ble det også satt i gang arbeid med å etablere landingsanlegg i Skeivåg utfor Oldervik. Det ble gitt støtte til stø, og etableringslån/ støtte for å få noen til å bosette seg her. Skeivåg var viktig for posttrafikken over Ullsfjorden, og også for fiskebåter på vei til/fra Finnmark. Lenge hadde bukta vært kjent som ankerplass for seilskuter som ventet på medstrøm sørover Grøtsundet. Nå kunne den også fungere som nødhavn for småbåter, og med folk på plassen var det muligheter for mat og en varm seng i uværstider. For å lette oppsett av båter kunne en væte lunnene med sjøvann. Mange brukte også levergrakse til å smøre lunnene. Det var som oftest en tønne i naustet, som en fylte opp med lever ved behov. Etter en tid var dette omdannet til et fettstoff, grakse, som bl.a. kunne brukes til smøring av lunner. Grakse kunne også brukes til andre formål, hvor en trengte et fettholdig stoff. Det var nokså vanlig at en malte hus med grakse blendet med oker. Særlig gjaldt dette uthus. En fikk da en gulaktig farge på husene. Men lukta fra graksen kunne være streng, og grakse en skulle bruke til slike formål måtte kun lages av den mest fettrike fiskelever. Som vi ser var det viktig med gode havneforhold for alle som ferdes med båt. La oss ikke glemme hvor viktige disse støene var for bosetting langs kysten. Ta vare på din stø. Nils Erik Bjørklund

6 6 26. april kl 11.00, Hillesøy kirke Tony Bårdsen Adrian Bårdsen Sindre Hauglid Malene Jacobsen Stina Matea Jensen Nicolai Lovin Jensen Karoline Jørgensen Erika-Lovise Ottarsen Marie Bjørkli Ramberg Fredrik Sigvartsen Andreas Solbakken Kristina Hemmingsen Traasdahl Ylva Eline Wikran Ruben Wist 2. mai kl 10.30, Kvaløy kirke Eirin Martine Fagerheim Anja Elise Hansen Sebatian Jenssen Ane Margrethe Jørgensen Johann Alfred Kristiansen Sebatian Engeness Lien Vegard Helø Mikalsen Mathilde Mikkelsen Martin Mortensen Ulrikke Nyborg Vegard Pettersen Rebecca Sofie Steinsvik Reinholdtsen Julianne Sørensen 2. mai kl 13.00, Kvaløy kirke Henrik Olai Fabek Berg Hedda Utheim Breimo Torbjørn Matias Breivik Andrea Skavdahl Brenne Håkon Andre Hansen Hauk Brage Hartvigsen Siri Nesset Helstad Sivert Henriksen Maria Jensen Konfirmantkullet 2015 Eirik Mannsverk Sondre Undal Mikalsen Emil Nymark Jakobsen Isak Walle Ramberg Ida Solvang Ida Marie Thrane 3. mai kl 10.30, Kvaløy kirke Andreas Hansen Silje Hansen Anna Kværnstuen Hartvigsen Victoria Elisabeth Skogheim Iversen Aurora Noor Johansen Janne Kildahl Dina Irmelinn Lindberg Amanda Antonsen Sveinsen 3. mai kl 13.00, Kvaløy kirke Brynjar Anthonsen Brede Hansen Berg Ingvild Karlsen Eines Marie Therese Mikalsen Torjar Nilsen Benjamin-Noa Nordby Mari Kristine Ottesen Oliver Sebastian Sandmo Maja Schløpke Johanne Stenersen Karoline Haukaas Thorbjørnsen 9. mai kl 10.30, Kvaløy kirke Jonas Hansen Aasland Rebecca Nyhus Andersen Oda Kristiane Bjørk Akselsen Brede Krag Bråten Andreas Ekanger Sivert Eidissen Hansen Marius Holten Olsen Amalie Olsen Charlotte Mari Vaskinn Maja Johanne Øvergård 9. mai kl 13.00, Kvaløy kirke Siri Daldorff Aandstad William Pleym Arctander Eunike Marie Nesby Bartnæs Christina Herøy Eriksen Ingrid Helena Hansen Viktoria Kristin Berg Lambertsen Kristoffer Robin Mortensen Jan Kristian Killie Nilsen William Johan Nilsen Øystein Johan Pettersen Aleksander Fagerheim Simonsen Eskil Karlsen Stenhaug Markus Søreng Tobias Ødegård 10. mai kl 10.30, Kvaløy kirke Andrea Fransiska Andreassen Fredrik Tverelv Berntsen Sondre Eriksen Hanne Louise Kentø Fylkesnes Stian Berg Gundersen Jenny Kristine Hansen Irma Kjelstrup Krøger Johanne Kristine Abelsen Olsen Benedikte Aurora Hundal Pettersen 10. mai kl 13.00, Kvaløy kirke Agnar Storås Fredriksen Sindre Jensen William Olav Karlsen Kaja Liljegren Seljevold Ida Mari Nilsen Mikael Alexsander Skoglund Norberg Ida-Marie Olaisen Adrian Sjøvoll Simone Otelie Solsttrand Andreas Stien 26. mai kl 11.00, Gåsvær kirke Elise-Kristine Knudsen Viktoria Pettersen Bibeltimer i Kvaløy kirke 2 unge par har satt igang bibeltimer i Kvaløy kirke 2. hver uke. Torsdag kveld åpnes Kvaløy kirke og inviterer til bibeltimer med forskjellige temaer. De har utfordret både lek og lærd til å stille som bibeltimeholdere. Lena og Kristian Masvie og Lise Varhaug og Magnus Eilertsen inviterer til bibelundervisning og dekker på de nye bordene bakerst i kirken til litt å bite i og en god samtale om temaet til slutt. Alle er hjertelig velkommen! 05. mars: Kari Hop Fjæreide Bønn - Hvorfor bervi og hvordan ber vi 19. mars: Thor Fremmegård Guds tilgivelse og vårt ansvar for å tilgi andre 09. april: Jon Børge Frafjord Jesus - Introduksjon og generell historie 23. april: Gaute Norbye Hvorfor er det så mye vondt i verden når Gud er så god 07. mai: Thor Fremmegård Hvordan oppfordrer Jesus oss til å behandle vår neste Jon Børge Frafjord

7 7 Barnas S ID E Fargelegg De glade kvinnene ved Jesu tomme grav! Tegninger: Kari Sortland Finn 5 feil De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Kvaløynytt 1.15.indd

8 8 Hillesøy aktiviteter Kaffekveld på Mjelde Årets første Kaffekveld i kirkekjelleren Mjelde kapell. 31 Januar ble det avholdt kaffekveld med åre salg, kaffe og kaker hvor det kom inn 3440 kr til formål vedlikehold av kapellet. Jon Olav Hanssen viste film fra en av sine reiser og det satte de fremmøtte stor pris på. Vi hadde en koselig stund med mye latter og moro. Dette er 3 gang med kaffekveld og planen er å ha det 2-3 ganger pr år så lenge det er interesse for det, både for å skaffe noen kroner og ikke minst som en slags sosial sammenkomst av den «gode gamle sorten» Dette er et tiltak av privat personer i samråd med menighetsrådet. Grunnen til dette er at menighetsrådet har fått beskjed om at vi ikke får vedlikeholds penger av fellesrådet og må besørge det selv. Det var noen penger til overs fra innsamling lydanlegg og nå skal det skaffes midler til en del utvendig maling og ny løper som foreløpig plan. Rundt tårnet har det lekket inn vann i kapellet i alle fall i 20 år så dette må tas ned i sin helhet det meste innen tetting har vært forsøkt og stein har blitt erstattet i flere omganger da noen kommer ned hver vinter. Nytt tak på hele bygget blir kostbart men er planen om vi greier å skaffe midler til det. Eventuelle donasjoner til Mjelde kapell kan settes på Hillesøy menighetsråd sin konto merket MJELDE. Dugnadsånd er og svært velkommen. Ønsker også og takke alle som har bidratt med åregevinster og kaker til dette formålet. Vi tar sikte på ny kaffekveld på vårparten. Alle er hjertelig velkommen da. Ann Sissel Olsen Medarbeiderfest i Hillesøy menighet. 7. januar i år ble det avholdt medarbeiderfest for de som har deltatt i diakonalt og kirkelig virksomhet i Hillesøy sokn. Festen ble avviklet på Havtun senter på Brensholmen og sang og liten andakt hører med til et slikt arrangement. Det ble også holdt en konkurranse med dagsaktuelt tema og til slutt ble det vist film fra en av deltagerne sin tur til Vietnam og Cambodia. Det ble gitt diplom og blomst til årets medarbeider og til årets nye unge medarbeider. Meget vellykket fest med 35 deltagere. Til sommeren blir det fortsettelse på vedlikeholdsarbeidet på Hillesøy kirke. Vi er meget glad for at det ble bevilget midler til kirka vår, slik at ytterligere forfall ble avverget. Men også i år blir det dugnadsinnsats, så derfor ber vi at de som kan tenke seg å gjøre en jobb på kirka i sommer, riving av bordkledning og maling, tar kontakt med menighetsrådet for å melde sin innsats. Det vil bli satt opp plakater på butikken når den tid kommer. Jon Olav Hanssen

9 9 Givertjeneste Av ditt eget gir vi deg tilbake Det gamle testamentet forteller at det var naturlig for jødene å gi tiende; Hvert år skal du gi tiende av det som vokser på marken din (5.Mos 27,30 se også 3.Mos 27,30). I dag betaler vi skatt, og den norske kirke er enn så lenge en del av det som stat og kommune er pålagt å dekke utgifter til. Dette dekker såvidt det vi er pålagt å gjøre, dermed har vi fantastiske muligheter som vi kan gå i gang med hvis vi får penger ut over de offentlige kronene. Å gi tiende er ikke en kristenplikt. Men for mange er det en god tradisjon og en grei huskeregel. Og faste avtaler med givertjeneste kan bidra til god orden på givergleden. Utfordringen er herved gitt: Be og finn ut hva du vil gi og til hvilke formål. Hvis noen av pengene dine finner veien til Kvaløymenighetenes givertjeneste, jubler vi over støtte til alt det viktige og gode som skjer i menighetene våre:-) Kvaløy givertjeneste Vi samler for tiden inn til: Nytt orgel i Kvaløy kirke. Konto: Vi tar imot enkeltbeløp eller faste overføringer, dette siste oppretter du direkte i nettbanken din. Sandnessund givertjeneste Vi samler for tiden inn til: Barne- og ungdomsarbeidet. Konto: Vi tar imot enkeltbeløp eller faste overføringer, dette siste oppretter du direkte i nettbanken din. Takk for ditt bidrag! Samarbeid på Kvaløya Det er kommet spørsmål, spesielt fra Hillesøy sokn, om hvorfor ikke deres prest har alle begravelser og vielser i soknet. Det har seg slik at vi tre prestene på Kvaløya. Lars Riberth i Hillesøy, Gaute Norbye i Kvaløy og Jon Børge Frafjord i Sandnessund samarbeider om tjenesteuker. Dvs at vi har hver vår uke hvor vi Takk for ditt bidrag! Hillesøy givertjeneste Vi samler for tiden inn til: Ny messehakel i Hillesøy kirke. Konto: Vi tar imot enkeltbeløp eller faste overføringer, dette siste oppretter du direkte i nettbanken din. Takk for ditt bidrag! er ansvarlige for begravelser og vielser på hele øya. Det er derfor at Lars Riberth kan ha begravelse i Sandnessund og omvendt. Dette gir oss mulighet til å jobbe mer effektivt med implementering av trosopplæringen i menighetene. Da vi kan sette av hele uker til å jobbe spesifikt med disse andre oppgavene. Prestekollegene på Kvaløya Din Catering for alle anledninger annonse her Kvaløynytt 1.15.indd

10 10 Annonser Andresens Vaabenforretning Andresens Vaaben Etablert 1870 Storgata 53 Telefon Geværer og ammunisjon Sports- og Fiskeutstyr Stakkevollvn 49 tlf Kvaløynytt 1.15.indd

11 Slekters gang 11 Døpte Kvaløy Andrea Tjosaas Jota Mathias André Fredriksen Emmie Johanne Bardo Hanna Sandnes Iver Mathisen Liland Lasse Pedersen Sigrid Lorentzen Sigurd Leversund Adelina Bårdsen Figenschou William Dahl Kristiansen Evander Dyland Algera-Falkenhall Johanne Jenssen-Kristiansen Døpte Sandnessund Theodor Tvenning Erling August Berg-Hansen Håkon Øye Christian Høiseth Lunde Anna Tøllefsen Moan Lovise Kristoffersen Drangsland Johanna Emilie Warberg Sigvaldsen Henrik Christoffersen Døpte Hillesøy Erica Rannestad Ylva Eline Wikran Ada Marissa Kantojærvi Eirik Vollstad Niklas Fjellstad Solstrand Brynjar Aas Glomseth Aile Susanne Bongo Døde Kvaløy Anna Helene Olsen Einar Ludvik Nilsen Steinar Arthur Eilertsen Tor Rasmus Aandstad Gunhild Josefine Hansen Arthur Bergeton Berntsen Tormod Borgvald Johansen Ingrid Kristine Klaudiusen Døde Sandnessund Kalle Gjesvik Kari Ragnhild Kaltenborn Wilhelmsen Knut Halvard Johannessen Hildur Judith Bjørnflaten Døde Hillesøy Reidar Mathias Hag Hanna Amanda Larsen Leif Halgeir Lauritsen Arne Karl Jensen Helga Pauline Johansen Mary Ann Lagesen Jan Oddvar Johansen Vi får ikke opp lister over de som bor hos oss og har giftet seg andre steder. Vi jobber for å få dette på plass.

12 12 Kirkens medarbeidere Tromsø kirkekontor Kvaløy menighetskontor Slettatorget 8, postboks Tromsø E-post: Hjemmesider: Menighetskontoret er betjent hverdager fra kl til Prestene kan også treffes utenom kontortid etter avtale. Mandag er prestenes fridag. Sokneprest Kvaløy: Gaute Norbye Sokneprest Sandnessund: Jon Børge Frafjord Sokneprest Hillesøy: Lars Riberth Kateket: Helle Langhaug Organister: Leif Arne Pettersen Tonje Braaten Svetlana Starcheusova Kirketjenere: Harald Isaksen, Kvaløy krk Halgeir Hansen, Hillesøy Jon Bjørnstad, Interimskrk Trosopplærer: Silje Johnsen Ragnhild Nestun Kvaløy menighetsråd Knut O Hansen Sandnessund menighetsråd Roar Holmstad Hillesøy menighetsråd Jon Olav Hansen Kvaløynytt Utgis av Kvaløymenighetene Redaktør: Redaksjonsmedlemmer: Vi trenger flere personer i redaksjonen, kan du tenke deg å bidra? Ta kontakt på ! Frivillig kontingent kr. 200,- pr år Gironr.: Neste nummer: DU kan sende inn stoff til Kvaløynytt. Stoff som skal med i neste nummer må sendes til redaktøren eller sogneprest Jon Børge Frafjord innen Velkommen til gudstjeneste Dato Dag Tid Sted Liturg Organist Andre opplysninger Maria Budskap Kvaløy kirke GN LP Barnegospel Hillesøy kirke LR SS Bentsjord kapell LR SS Palmesøndag Kirketomta JF TB Friluftsgudstj Straumsbukta LR SS Vengsøy JF TB Skjærtorsdag Vikran LR Friluftsgudstj Sykehjemmet JF TB Kvaløy kirke GN LP Havtun LR SS Langfredag Mjelde LR SS Kvaløy-kirketomta GN/JF TB Korsvandring Påskedag Hillesøy kirke LR SS Kvaløy kirke GN LP påskedag Tromvik GN TB s.i påsketid Interimskirken JF TB Konf deltakelse s.i påsketid Kvaløy kirke GN LP s.i påsketid Hillesøy kirke LR SS Konfirmasjon Interimskirken JF TB Konf deltakelse Kvaløy kirke GN LP Dåpsgudstj Kårvik JF TB lørdag Kvaløy kirke GN LP Konfirmasjon Kvaløy kirke GN LP Konfirmasjon s.i påsketid Kvaløy kirke GN LP Konfirmasjon Kvaløy kirke GN LP Konfirmasjon lørdag Kvaløy kirke JF TB Konfirmasjon Kvaløy kirke JF TB Konfirmasjon s.i påsketid Kvaløy kirke JF TB Konfirmasjon Straumsbukta LR SS Kvaløy kirke JF TB Konfirmasjon Grunnlovsdag Hillesøy kirke LR SS Pinsedag Gåsvær kirke JF TB Konfirmasjon Kvaløy kirke GN LP Hillesøy kirke LR SS pinsedag Tromvik GN TB Treenighetsøn Interimskirken JF TB Dåpspåminnelse s.i treenighet Bentsjord LR SS Kvaløy kirke GN LP Hillesøy LR SS Vengsøy JF TB s.i treenighet Kirketomta JF TB Friluftsgudstj GN Gaute Norbye, LR Lars Riberth, JF Jon Børge Frafjord TB Tonje Braaten, LP Leif Arne Pettersen, SS Svetlana Starcheusova (Det kan forekomme endringer, sjekk derfor lokalavisene og nettsiden)

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Tårnagenter Kirkevalget Mjelde kirke 2 dette nummer av Kvaløynytt presenteres årets konfirmanter i våre I menigheter, derfor

Detaljer

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede! Kvaløynytt Nr 4. 2008 ÅRG. 42 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Se, jeg forkynner dere en stor glede! Inn i denne mørke verden hvor vi rammes av miljøkrise og økonomisk krise og mange sliter

Detaljer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget Kvaløynytt - Hva er kirken? Og: Hvem er menigheten? Av Holger R Raste Du synes vel at de to spørsmålene jeg har stilt ovenfor er dumme og unødvendige? For hvem er vel så uvitende at de ikke kan svare på

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland Askim Nr 1. 2011 Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle G O D P Å S K E Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai Side 12 og 13 Askim menighets

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Påske ANDAKTEN GOD PÅSKEHØYTID! side 8-9. Anne-Mette A. Bamle. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss.

Påske ANDAKTEN GOD PÅSKEHØYTID! side 8-9. Anne-Mette A. Bamle. Forsikring av eiendom og innbo kjøper du hos oss. Påske ANDAKTEN Anne-Mette A. Bamle D en stille uke og påsken er tett på både liv og død, tett på sorg og glede, tett på alt det som hører med i et menneskeliv. Kontrastene som veksler. overvant han døden

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mai 2013, 47. årgang Innhold Vielse i Konnerud gamle kirke 13. april 2013, Elin Werner og Richard Zeiffert Foto: Liss Irene Prøis Gudstjenesteliste s. 2 Hva er pinse?

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne

kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 2 mai 2013 88. årgang Framtid og håp Kirka bruker vi hele livet. Her kan du ta vare på drømmene dine om et godt liv. På konfirmasjonsdagen i kirka samles vi til fest

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer

Menighetssenteret tar form!

Menighetssenteret tar form! Kråkerøy Menighetsblad Nr.2 Sommer 2008 Årgang 53 Menighetssenteret tar form! Av innholdet: Andakt ved Ole Hauglum... 3 Min salme ved Per Kr. Løkkevik... 4 Nepals venner 45... 6 Kirkebenk og plass... 7

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2009 Foto: Mariann Strømdal. Les om: Utdrag av årsmelding s. 3 Årets konfirmanter s. 10 Info fra Sørfold kommune s. 14 Se ellers bilder fra barnekorets aktivitet i Røsvik og

Detaljer

Løten Menighetsblad. Nå starter vi!

Løten Menighetsblad. Nå starter vi! Løten Menighetsblad Nr. 1 April 2015 66. årgang Nå starter vi! Hele landet har nå fått statlige tildelinger til trosopplæring etter antall barn og unge i menigheten, også Løten. Bakgrunnen er at det som

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

ÅKRA & VEA HVA ER KFUK-KFUM-SPEIDING? Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN I ÅKRA KIRKE. Menighetsturen til holmavatn. Konfirmanter 2014. Fagvolontør i Thailand

ÅKRA & VEA HVA ER KFUK-KFUM-SPEIDING? Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN I ÅKRA KIRKE. Menighetsturen til holmavatn. Konfirmanter 2014. Fagvolontør i Thailand menighetsblad for NR. 2 JUNI 2014 21. ÅRGANG ÅKRA & VEA UTGITT AV ÅKRA SOKNERÅD OG VEDAVÅGEN MENIGHETSRÅD Fagvolontør i Thailand Fra åkra til ungdomstinget Jeg Elsker sol og sommer Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer