Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 23.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling"

Transkript

1 Side 1 av 16 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 18. november 2011 Fraværende representanter Monica Hoff Møtende vararepresentanter Lyder Sund Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 077/11-079/11 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 16 Møtebok Sak nr. Sakstittel 077/11 Delegasjonssaker 078/11 Budsjettreguleringer - 2. halvår /11 Budsjett Økonomiplan ORIENTERINGER: Ordfører Bjørn Ivar Lamo: Strategikonferanse HK Bedriftsforsamling HK. 100 mill. i ekstraordinært utbytte som tilføres eierkommunene. Inntil 100 mill. investeres i investeringsfondet Helgeland Invest SHMIL Bedriftsforsamling Konstituerende møte i KS Nordland Møte med partisekretær Raymond Johansen AU IHR Utdeling av fagbrev Kolbjørn Eriksen: Informerte om div ifm deltakelse på interesse/medlemsmøte for Nasjonalparkkommunene. (Eget notat fra Kolbjørn Eriksen) Britt Aune Olsen: nov. deltakelse på kurs i Naturmangfoldsloven nov. deltakelse på møte om organisering, drift, vilkår mv angående etablering av lokalt lag tilsluttet Folkeakademiet her i Grane. Rådmann Lars E. Kapskarmo: - Info om status ifm. tilsetting av prosjektleder for Lomsdal / Visten. Xx søker er tilbudt stillingen etter avholdt intervjurunde med 2 søkere. Begge 2 ansees kvalifiserte. Svarfrist innen 5. des. - Informerte om utlysing av kommunal stilling som Fysioterapaut. Midler hentes fra tilskudd fra Staten, tilskudd fra NFK ifm etablering av Folkehelsekoordinator samt ubesatt delstilling som ergoterapeut. - Utlysing av stilling for Sykepleier og evt. fristelser i annonsen, som da må realiseres. Avventer til etter FS-møtet 30. nov, der sak om hvordan vi skal tiltrekke oss tilflyttere skal diskuteres. - Regnskapsstatus pr dd for Grane kommune. Pr prognose et årsresultat som vil bli positivt! (Viser her til utlevert oversikt). - Tilbud fra helse-nord om å fremme kandidat til deres styre. Frist 1. feb. Ansees ikke aktuelt for Grane kommune.

3 Side 3 av 16 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 11/344 11/4218 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 077/11 Formannskapet Delegasjonssaker DFS. 027/11: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Vedtak: Svenningdal Bygdelag gis skjenkebevilling for salg av: - alkoholgruppe 1 øl - alkoholgruppe 2 vin - alkoholgruppe 3 brennevin Sted: Folkets hus, Svenningdal Dato: Lørdag 12. november 2011 Tidsrom: 20:00 01:00 Ansvarlig: Jim Roger Mikalsen, 8680 Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement. DFS. 029/11: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune Vedtak: 1. Gerd Midtlyng gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Skoleveien 4 i Grane kommune. 2. Mottaker av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottaker av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune.

4 Side 4 av 16 DFS. 030/11: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune Vedtak: 1. Odd Øystein Riisem gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Gnr. 50/53 i Grane kommune. 2. Mottaker av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottaker av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune. Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-077/11 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning.

5 Side 5 av 16

6 Side 6 av 16 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /112 11/3074 Jonny Haldorsen Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 078/11 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Budsjettreguleringer - 2. halvår 2011 Sammendrag: I forbindelse med budsjettendringer for budsjettåret 2011, anmoder rådmann om regulering av budsjett/økonomiplan for 2011 som foreslått i innstillingen. Vurdering: I forbindelse med avslutningen av årsregnskapet for 2011 anmoder rådmann om at følgende budsjettreguleringer gjennomføres i budsjettet for Endringene bygger på vedtak i fondsstyre, formannskap, kommunestyre og administrative vedtak i Øvrige budsjettreguleringer og finansiering i driftsregnskapet: 0. Diverse fellesutgifter Ekstra til vedlikehold Fagerliveien 2011, formannskapssak 034/11: K kr ,- D kr ,- 1. Sentraladministrasjon Medarbeiderskap. Dette er prosjektmidler kommunen fikk i 2011 for å gjennomføre medarbeiderskap blant kommunens ansatte. Adm. vedtak:: kr kr ,80

7 Side 7 av Oppvekst/kultur Kjøring buss Skup-prosjekt: Tidligere avslutning skoledag pga. møte Skup, måtte bestille busser, adm. vedtak: D kr ,- K kr ,- 4. Teknisk/næring Bruk av midler til Nasjonalparkveger. Midlene er tidligere mottatt som skjønnsmidler og er avsatt på fond for bruk på nasjonalparkveger og bruer. Adm. vedtak: D kr ,- K kr ,- Majavatn Bauta, bruk av fond Tusenårssted for å finansiere to regninger på kr ,50 og kr ,37, adm. vedtak: D kr ,87 K kr ,87 Kvinneprosjektet, et avsluttet prosjekt fra 1998 hvor kommunen fikk overført midler som stod i Helgeland Sparebank, kr. 2671, K kr ,04 D kr ,04 5. Pleie og omsorg Kjøp av seng palliativt rom, adm. vedtak: D kr ,- K kr ,- Palliativt prosjekt, videreføring av arbeidet. Adm. vedtak: D kr ,- K kr ,- Sansehage, diverse mindre driftsutgifter, adm. vedtak: D kr ,- K kr ,-

8 Side 8 av 16 Kjøp av diverse sykehjemmet, møbler, TV, utstyr stue, smertepumpe. Bruk av gavepenger, adm. vedtak: D kr ,- K kr ,- Budsjettregulering og finansiering i driftsregnskapet. Bruk av Vefsna-fondet: I driftsregnskapet anmodes følgende endringer i forbindelse med tildeling av midler fra Vefsnafondet. Merk at for midler som ikke er utbetalt i 2011 skal midlene flyttes fra Vefsna-fondet til eget bundet driftsfond før de utbetales når ønske om det kommer fra bedriften. Dette etter krav fra revisjon: Kanteklipper Tommy Nilsen. Fondsstyre sak 009/10, utbetalt i 2011: D kr K kr Bruskanken Rein, småskalamat. Fra 2010, ikke utbetalt i 2011: D kr ,- K kr ,- K kr ,- D kr ,- Grane hytteservice AS. Fra 2010, fondsstyre sak 014/10, utbetalt i 2011: D kr ,- K kr ,- Svenningdal Camping. Fra 2010, fondsstyre sak 015/10, ikke utbetalt i 2011: D kr ,- K kr ,- K kr ,- D kr ,- Vedtak i Vefsna-fondet 2011: Laksforsveien, forbedring av veien og omkringliggende områder fra E6 til Laksforsen Turist- Cafè AS:

9 Side 9 av 16 D kr ,- K kr ,- Vestersivegen 1. Utbetales i 2011: D kr ,- K kr ,- Laksforsen Turistcafè AS, utbygging. Avsluttet i 2011, fondsstyre sak 004/10: D kr ,- K kr ,- Fra hovedvei til drømmefisken. Fra 2010, 2-årig vedtak, fondssak 007/10, utbetalt: D kr ,- K kr ,- Søknad fra Trofors Byggmontering, innvilget tilskudd i forbindelse med utvikling av takstolproduksjon. Utbetalt i Fondsstyre sak 002/11: D kr ,- K kr ,- Søknad fra Trofors Nærkjøp AS, innvilget tilskudd i forbindelse med modernisering butikk. Utbetales desember Fondsstyre sak 004/11: D kr ,- K kr ,- Søknad fra Fiplingdal Landhandel SA, innvilget tilskudd i forbindelse med ny butikk. Utbetales i november/desember Fondsstyre sak 006/11: D kr K kr Søknad fra Sommerfjøshaugen for servering, overnatting og gårdsbutikk i regi av Strandli gård. Kr ,- utbetalt. Fondsstyre sak 007/11: D kr ,- K kr ,- K kr ,- D kr ,- Kunstgressbane, Lån av Vefsnafondet for finansiering. Fondsstyre sak 42/10: D kr ,-

10 Side 10 av 16 K kr ,- Søknad fra Båfjellmo Gård, innvilget tilskudd i forbindelse med utvikling av gården til turisme, aktiviteter og overnattingstilbud. Kr ,- utbetalt i Fondsstyre sak 011/11: D kr ,- K kr ,- K kr ,- D kr ,- Søknad fra Jan Thomas Kløvimo, innvilget tilskudd i forbindelse med vedtak om kjøp av hogstmaskin. Fondsstyre sak 014/11: D kr ,- K kr ,- K kr ,- D kr ,- Søknad fra UniKraft AS, innvilget tilskudd i forbindelse med El- sertifikat. Kr ,- utbetalt i Fondsstyre sak 009/11: D kr ,- K kr ,- K kr ,- D kr ,- Søknad fra Majavatn Camping ved Marianne og Per A. Kappfjell, innvilget tilskudd i forbindelse med camping og opplevelser. Ingenting utbetalt i Fondsstyre sak 010/11: D kr ,- K kr ,- K kr ,- D kr ,- Søknad fra Norgesvinduet Svenningdal AS, innvilget tilskudd i forbindelse med produktutvikling av vindu tilpasset Passiv-standard. Utbetales i desember Fondsstyre sak 016/11: D kr ,- K kr ,- Søknad fra Norgesvinduet Svenningdal AS, innvilget tilskudd i forbindelse med infrastruktur. Utbetales desember Fondsstyre sak 017/11:

11 Side 11 av 16 D kr ,- K kr ,- Budsjettreguleringer og finansiering i investeringsregnskapet: For investeringsregnskapet skal følgende budsjettreguleringer gjennomføres: 2. Oppvekst og kultur Kjøp av renholdsmateriell GBU, støvsuger, politisk vedtak Fsak 052/11: D kr ,- K kr ,- 4. Teknisk/Næring Kunstgress, bruk av fond for finansiering av banen, jfr. Ksak 022/10: D kr ,- K kr ,- Asfalt Granlivegen, bruk av fond. Prosjektet var finansiert i 2010-budsjett, men ble ikke gjennomført. I 2011 var det ikke finansiert, men et rimelig tilbud til under halv pris gjorde at prosjektet ble prioritert. Midlene foreslås hentet fra utbytte Helgelandskraft som reduseres fra kr til kr Følgende budsjettendring må gjøres: D kr ,- K kr ,- Vesterivg.1, bruk av midler fra fond Stedsutvikling D kr K kr Pleie og omsorg Car-port, finansiert i budsjett 2011, men ikke ført opp. Pengene tilbakeføres og overføres til Adm. vedtak: K kr ,- D kr ,- 6. NAV Nødvendige tiltak gjennom NAV, bruk av fond Tap etableringslån. Adm. vedtak.

12 Side 12 av kr , kr ,- Nødvendige tiltak gjennom NAV, bruk av Fond for videre utlån. Adm. vedtak: D kr K kr Rådmannens innstilling: Foreslåtte budsjettreguleringer vedtas Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-078/11 Vedtak: Foreslåtte budsjettreguleringer vedtas.

13 Side 13 av 16 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 11/70 11/4197 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 079/11 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. 1.2.c Budsjett Økonomiplan Trykte saksdokumenter: Budsjett 2012 med Økonomiplan Sammendrag: Det vises til vedlagt forslag til Budsjett 2012 og tilhørende Økonomiplan Dette er utkast nr 3 som nå framlegges som et helhetlig budsjett, med tilhørende budsjettkommentarer fra den enkelte avdelingsleder og med tilhørende total-oversikt over den finansielle del for Grane kommune. De endringer som etter behandling i Formannskapet 09. november 2011 ble gitt som videre føringer til administrasjonen, er søkt innarbeidet innenfor de gjeldende rammevilkår og med mål å opprettholde et forsvarlig nivå på produksjon av lov- og ikke lovpålagte tjenester til beste for våre innbyggere. Tidligere vurderte områder for nedtrekk er nå tilbakeført til driftsbudsjettet: Drift av dagens Frivilligsentral, fortsatt drift av Fiplingdal skole etter dagens rammevilkår, økt ressurs innen Barnevern med en 50% stilling men med tilnærmet tilsvarende reduksjon ved kjøp av bistand opprettholdes og Børgefjellskolen støttes med nødvendig pedagogisk resurs innen rammen av gjeldende tilskuddsordning fra Kunnskapsdepartementet. For å komme ut med en rimelig balanse ift inntektsgrunnlaget for 2012 er utgiftsdelen av budsjettet ytterligere redusert ca kr 2 mill, fordelt innen samtlige avdelinger. For detaljer her vises til de avdelingsvise kommentarer, Midler fra mulige moms-refusjoner og reduserte avdrag på lån er ikke lenger medtatt på inntektsdelen av budsjettet! Investeringer for 2012 er holdt innen en skissert brutto ramme å ca kr 2 mill. I tillegg kommer obligatorisk kjøp av aksjer i KLP for ca kr ,- og utgifter tilknyttet sosiale investeringer i forbindelse med startlån og lignende.

14 Det ansees ikke å være nødvendig å finansiere ovennevnte investeringer ved låneopptak. Side 14 av 16 Asfaltering av Laksforsveien vil vi komme tilbake til senere, ved fortsatt finansiering via Vefsnafondet. NB! Det anføres videre at det grunnet tidspress ikke har vært en fullstendig synkronisering av de avdelingsvise kommentarer! Dokument som viser endring i Kommunale avgifter, inklusive renovasjon og lignende, er ikke ferdig for utsendelse. Forventet inntekt er dog ført i budsjett. Vurdering: Det budsjettet for 2012 som her framlegges har et Netto Driftsresultat på ca kr 1,3 mill, som tilsvarer ca 1,1%. Det er under enn ønsket måltall fra Fylkesmannen som er på 3%, men anbefales grunnet et meget stramt utgangspunkt der differansen mellom inntekt og utgifter ved første gangs budsjett-utkast var på hele ca 7 mill. Det antas at FMNO vil godkjenne dette. I budsjettet for 2010 var vi nede på 0,1%.

15 Side 15 av 16 Rådmannens innstilling: Det framlagte Budsjett 2012 med tilhørende Økonomiplan vedtas som hhv rammebudsjett og plandokument. Gjennom kommunens planlagte energisparetiltak med investering i el-kjele og ventilasjonsanlegg for skolen på Vegset og Sykeheimen, skal det oppnås en besparelse på energibruken og klimagassutslipp tilsvarende minimum 10% av kommunens nivå i Formannskapet Behandling: FS-079/11 Vedtak: Det framlagte Budsjett 2012 med tilhørende Økonomiplan vedtas som hhv rammebudsjett og plandokument. Grane formannskap ber rådmannen innarbeide de innspill som kom frem både økonomisk og formmessig, herunder skriftlig og tallmessige korrigeringer i forslaget til budsjett. Signaler som spesielt fremkom var: Innen oppvekst og kultur ber Formannskapet rådmannen utrede flat struktur for oppvekst og kultur i løpet av Dette ut i fra at det i denne avdelingen ligger til rette for det med den oppbygging og ansvarsområder avdelingen har. Det vil da også ligge et potensiale for besparinger i dette. Vi foreslår at det settes av kr ,- til kjøp av skolemateriell, samt at det avsettes midler for utbedret edb forhold på Stormoen skole. For Pleie og omsorg ber Formannskapet rådmann redusere nedtrekket fra kr ,- til et nedtrekk på kr ,- Dette med bakgrunn i at vi for noen år siden styrket grunnbemanningen. Det ble gjort for å være mer robust, redusere innleie av vikarer og redusere sykefraværet. I tillegg kommer vedtaket i siste kommunestyremøte vedrørende samhandlingsreformen hvor det signaliseres blant annet døgnpleie som vil kreve mer personalresurser. Vi ber rådmann se på om organiseringen av helse samt pleie og omsorgs avdelingen om de bør være under samme ledelse. Dette med særlig bakgrunn i samhandlingsreformen. For Sentraladministrasjon ber Formannskapet om at det reduseres i rådmanns stab. For å dekke dette opp med hensyn til arbeidsoppgaver, foreslås det å fortsatt leie inn noe kompetanse.

16 Side 16 av 16

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 30.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 30.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 13 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. november 2011

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 22 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Møtetid: 09:00 15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 2. november

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 29.05.2013 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 29.05.2013 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 24 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 29.05.2013 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. mai 2013 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 27 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 20. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.06.2013. Ordfører Bjørn Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 20. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.06.2013. Ordfører Bjørn Lamo Grane kommune Side 1 av 20 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 20. juni 2013 Fraværende

Detaljer

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E.

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 19.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 25.08.2010. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-12.00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtedato: 25.08.2010. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-12.00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 25.08.2010 Møtetid: 09:00-12.00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 18.08.10 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 11.06.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 3. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Orientering: Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Forfall meldes til Servicetorget tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

28/13 REGNSKAPSKONTROLL 2013 - TERTIALRAPPORT 2/2013 29/13 BUDSJETTJUSTERING DRIFT ETTER 2. TERTIAL 2013

28/13 REGNSKAPSKONTROLL 2013 - TERTIALRAPPORT 2/2013 29/13 BUDSJETTJUSTERING DRIFT ETTER 2. TERTIAL 2013 ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 90 00 Fax: 69004830 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte Torsdag 24.10.2013 kl. 13.30 Vararepresentanter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 16.10.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 59/08 Sak 60/08 Sak 61/08 Sak 62/08 Sak 63/08 Sak 64/08 Sak

Detaljer