Styrets beretning for 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning for 2012"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012

2 Styrets beretning for 2012 Virksomhetens art Utviklingsfondet er en uavhengig norsk miljø- og utviklingsorganisasjon som arbeider for en bærekraftig og rettferdig verden uten sult og fattigdom i samarbeid med partnere. Vi samarbeider med over 40 lokale organisasjoner i Afrika, Sør-Asia og Mellom-Amerika. I Norge arbeider vi for å skape interesse og engasjement for miljø- og utviklingsspørsmål og for å nå ut med viktige budskap til det norske folk. Spire, Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon er spesielt viktige for å nå ut og skape engasjement blant ungdom. Utviklingsfondet ble stiftet som egen organisasjon i 1978 og er en av de få organisasjonene i Norge som kombinerer utvikling, miljø og politikk i bistandsarbeidet. Virksomheten fin ansieres av midler fra offentlige og private givere. Fortsatt drift I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Styret Det ble i 2012 gjennomført 6 styremøter samt ett styreseminar. Styret har behand let til sammen 59 saker. Arbeidsmiljø og ansatte Utviklingsfondet følger Internkontrollforskriften for best mulig internkontroll innen helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det er utarbeidet etiske retningslinjer som alle ansatte må signere sammen med arbeidskontrakten. Det har ikke forekommet skader, ulykker eller sykefravær som følge av arbeidsmiljøet i Ved utgangen av 2012 utgjorde organisasjonens arbeidskraft 27,7 årsverk fordelt på 29 ansatte. Sykefraværet var på 0.8 %, på samme nivå som tidligere år. Likestilling Utviklingsfondet fokuserer på å unngå forskjellsbehandling på bakgrunn av etnisitet eller kjønn, og har arbeid mot diskriminering som en del av vårt personalarbeid. Ved årsskiftet bestod staben av 10 menn og 17 kvinner. Ledergruppen bestod av tre menn og to kvinner. Styrets sammensetning var 4 kvinner og 3 menn. Miljørapportering Utviklingsfondet ble i 2011 resertifisert for 3 nye år som Miljøfyrtårn. Organisasjonens aktiviteter og kontor drift gjennomføres på en mest mulig miljøvennlig og ressursøkonomisk måte. Utviklingsfondets virksomhet belaster ikke miljøet utover nødvendig transport. Reisevirksomheten holdes på et lavest mulig nivå. Årsregnskap Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr Utviklingsfondets styre : Fra venstre: Arild Skåra, Aase Lømo (styreleder), Knut Harald Ulland (daglig leder), Desmond McNeill (vara), Tine Larsen (styrets nestleder), Julia Dahr (vara), Harald Sakarias Hansen (leder for Spire), Aina Ertvåg Grødahl (ansatterepresentant). Leila Raustøl og Bård Lahn var ikke tilstede da bildet ble tatt. 2

3 Utviklingsfondets merverdi Årsmelding 2012 Første del av Utviklingsfondets visjon er å arbeide for en verden uten sult. Dersom verdenssamfunnet ønsker, kan sult ut ryddes. Får den fattige bonden på landsbygda muligheten, kan hun dyrke mer en nok mat til seg og sine. I tillegg kan hun selge et overskudd, slik at barna kan gå på skole og få bedre helse. Slik utryd des fattigdom. Da er vi på andre del av Utviklingsfondets visjon: En bærekraftig og rettferdig verden uten sult og fattigdom. Veien mot visjonen er full av både framskritt og tilbakeskritt. Utviklingsfondets merverdi er knytta til å støtte prosjekter og ildsjeler som bidrar til framskritt i kamp mot sult og fattigdom. Det er overraskende mange framskritt der ute. I årsmeldinga for 2012 kan du blant annet lese om hva vi har lært fungerer i praksis og som gir mange fattige bønder på landsbygda i Afrika, Sør-Øst Asia og Mellom Amerika muligheten til et bedre liv. I over 30 år har vi levert resultater i praksis i denne årsmeldinga kan du lese om hvilke metoder som ligger bak resultatene. God lesing. Takk for at du er interessert i og støtter Utviklingsfondet! Knut Harald Ulland, daglig leder Forsiden: Mange kvinner i Ilam i Nepal har fått hjelp av kvinneorganisasjonen Mahila Jagaran Sangh, til blant annet sitrondyrking. Organisasjonen er et friskt pust i et mannsdominert samfunn - hele ledelsen består av kvinner. Deres arbeid gjør kvinner i stand til å stå på egne bein, og med støtte fra Utviklingsfondet har en rekke kvinner fått hjelp til å starte små bedrifter som har gitt økte inntekter. Dette hjelper mange ut av fattigdom, og skaper også et nytt syn på kvinner som driftige entreprenører, likestilte med mennene. UTVIKLINGSFONDETS ÅRSMELDING 2012 Redaktør og layout: Anders S. Hosar Redaksjonsmedlem: Andrew P. Kroglund Redaksjonsmedlem: Siri O. Kvalø Trykk: Aktiv Trykk AS Årets suksess og lærepenge SUKSESSER OG LÆREPENGER Waranoot Tungittiplakorn, leder for utenlandsavdelingen Utviklingsfondet benytter begrepene «suksess» og «lærepenge» i et fast opplegg for å øke bevissthet om læring og åpenhet. Vi forteller i år en historie fra et prosjekt i Etiopia hvor det viste seg problematisk å få arbeidsledig jordløs ungdom med i økonomisk aktivitet. Utfordringene er mange og arbeidet tok lengre tid enn antatt. Løsningen fant vi til slutt og neste gang er vi derfor bedre rustet til å jobbe med lignende tiltak. Vi deler også en suksesshistorie, eller mer presist, en historie som går i positiv retning. Dette er samarbeid med immigranter i Norge som vil bidra til utvikling i landene de kommer fra. Diaspora, som immigrantene ofte kalles, har stor motivasjon og mye kompetanse om landene og Utviklingsfondet bidrar til at de skaper flere og mer langsiktige resultater en individene kunne ha gjort hver for seg. Samarbeidet krever at vi tenker nytt. Det er både givende og sunt for en lærende organisasjon. Les videre 3

4 Årets suksess og lærepenge Med hjartet på Nei, det er ikke forsvinningen av landsbykatten i idylliske Aidensfield denne artikkelen handler om. Den handler om det nye norske vi, som gir oss ideer og engasjement, og tvinger oss til å tenke nytt. Her er hjartet så absolutt på rette staden. ÅRETS SUKSESS Alice Ennals, Prosjektkoordinator Migrasjon og Utvikling Engasjementet går fra trygge Norge til langt utover våre landegrenser. Grupper som i bistandsspråket refereres til som diaspora samler stadig nye grupper av det norske fellesskapet. For Utviklingsfondet er denne målgruppen norsk-etiopiere, norsk-tamiler, norsk-somaliere og norsk-nepalesere som ønsker å bidra til utvikling i sine opprinnelsesland. Det er mange gode grunner til å være stolt av diasporaarbeidet vårt. Her er fire av dem: Nye globale trender To stortingsmeldinger (Nr. 13 og 15) har fanget opp at transnasjonale bånd betyr noe for bistand. Man kan i dag ha føttene godt plassert i to land og være en pådriver i norsk utviklings- og utenrikspolitikk. Dessuten er pengene fra bistand bare en brøkdel i forhold til pengene migranter fra fattige land sender hjem. Vi ser nå at arbeid med Sri Lanka, Somaliland og Etiopia også skjer her i Oslo. Nye dører til vårt arbeid åpnes stadig gjennom disse nettverkene. Mens mange ser det som brysomt å forholde seg til de nye aktørene velger vi å se det som en styrke foreløpig er vi visst en av de få. Tilbake i Somaliland: Mustafa Mohamed Ahmed er opptatt av å bøte på problemene med vannmangel i det tørre Somaliland. Etter å ha bodd noen år i Norge, gjør han nå en innsats for hjemlandet gjennom organisasjonen Modern Agriculture Development Organization. Her sammen med Alice Ennals i Somaliland. Nye utfordringer Samarbeidet med diasporagrupper i bistanden gir nye impulser og har bidratt til mye idéog kunnskapsutveksling. Fordommer brytes ned. Vi som jobber med bistand til daglig aksepterer å gå ut av vårt vanlige oppsett. Vi har for eksempel satt i gang et prosjekt sammen med en internatskole i Somaliland, den nordlige delen av Somalia. Nå kan de selv produsere mat til barna. Å jobbe med diaspora gir stadig nye friske impulser, vi lærer stadig noe nytt og veien blir til mens vi går. Nye arenaer skapes Nitti norsketiopiere har fylt salen. Det er allerede tett luft før vi har startet. Statssekretær Fiskaa blir stadig rødere etter hvert som hun skal rettferdiggjøre Norges støtte til Etiopia, et regime som visstnok blir stadig mer brutalisert. Mange i salen er frustrerte, de er kanskje politiske flyktninger. Men nå har de endelig anledning til å presentere sine synspunkt. De satt i panelet sammen med norske myndigheter. Det er demokrati i praksis. 4

5 Årsmelding 2012 rette staden Herfra: Diasporagruppene bidrar selv med penger til prosjektene. Denne gjengen jobbet med vareopptelling på Rimi for å tjene penger til prosjektet på Sri Lanka.... og hit: Pengene de tjente går til unge enker med barn nord-øst i Sri Lanka. De har blant annet fått vannpumper (på bildet), bananplanter, kyr og geiter i tillegg til opplæring. Kvinnene har organisert seg i selvhjelpsgrupper og hjelper hverandre mot en bedre framtid. Det er ny etiopisk aften. Vi har laget en ny vri. Det blir både kåseri og presentasjon av vårt arbeid. Det er upolitisk. Vi ønsker å knytte til oss norsk-etiopiske støttespillere og medlemmer. Vi spiser det typisk etiopiske brødet injera og får noen nye medlemmer. Kanskje dette også er en vei å gå? Økt volum til prosjektland, men er eksempelets makt like viktig? I 2012 startet vi tre samarbeidsprosjekter. Diasporagruppene bidro med 20 % av pengene, «Dette er medborgere med de beste intensjoner» og vi med 80 %. Dette betyr for eksempel at diasporagrupper bidrar med over enn en halv million kroner over en fem års periode i Somaliland porteføljen. Og det kan vokse. Tilbake til Aidensfield Vi har gjennom diasporaarbeidet klart å finne et Aidensfield her i Norge med et stort antall hjarter på rette staden. Dette er medborgere med de beste intensjoner. Utviklingsfondet hjelper til med å bringe dette engasjementet fra idé til virkelighet. PROSJEKTER I 2012 Somaliland: Vannforsyning, landbruk og sovesal på Haahi skole. Diasporaen drifter ofte skoler i Somaliland hvor det er knapt med ressurser. For at barn av nomader skal gå på skole må de ofte bo der. Det er også mange foreldreløse barn i Somaliand. Denne skolen har nå rehabilitert drikkevann, satt i gang med litt dyrking av mat, og barna bor under verdige forhold. Sri Lanka: Støtte til kvinnehushold, familier hvor mannen er enten drept i krigen, eller fortsatt savnet. Partner: Centre for Child Devlopment, Jaffna/ Mullaitivu og Tech Norge. Hushold får tilgang til bananplanter, melkuku og geiter. Etiopia: Fattigdomsreduksjon blant lokalsamfunnene i Shekka, spesielt de tradisjonelle birøkterne. Dette implementeres av søsterorganisasjon av Sheka Nordic i Norge. Diasporaprosjektene er små i volum, men de har blitt lagt merke til innad i miljøene og ses på som gode eksempler på hva som er mulig. Å knytte den uformelle verden med den ofte formelle og byråkratiske bistanden har gitt gode resultater. 5

6 Årets suksess og lærepenge Rotløs ungdom i Etio (Addis Ababa) Var ungdom mye bedre før? Vi begynte å lure da vi på Etiopia-kontoret skulle starte et prosjekt for å engasjere ungdommer. Det gikk i dass før det hadde startet. ÅRETS LÆREPENGE Jon Erik Nygaard, leder for Utviklingsfondet i Etiopia I 2011 planla vår etiopiske partnerorganisasjon Ethio-Organic Seed Action - EOSA - å organisere to ungdomsgrupper i et jordbruksprosjekt. Det er ofte det som er relevant her til lands. Men det tok godt over et halvt år fra vi hadde bestemt oss for å støtte prosjektet til noe begynte å skje. Deler av dette skyldes et tregt norsk byråkrati hvor det tar lang tid før offentlige utbetalinger kommer. En annen ting er at vår lokale partner kom sent i gang med prosessen. Dårlig planlegging og for lite bakgrunnskunnskap fra vår side hjalp heller ikke. Det er også viktig å vite at tilgangen til jord i Etiopia er svært mangelfull. Gjennom genera sjoner har små steinete åkerlapper blitt delt mellom barna, og det er nå lite igjen. EOSA, som er en teknisk utviklingsorganisasjon som driver forvaltning av biologisk mangfold i området Øst-Shewa i Etiopia, prøver derfor å engasjere jordløse ungdommer. Det dreier seg oftest om jenter og gutter som ikke kommer videre i skolesystemet. De fullførte kanskje videregående skole, men klarte ikke å gjennomføre eller komme inn på universitet, høyskole eller fagopplæring. Disse ungdommene har noe tilgang til land, tradisjonelt et lite stykke gitt dem av foreldrene. Men de fleste familier i dag har lite jord (2,5 Endelig: Etter mange problemer og flere utsettesler kom prosjektet til slutt i gang. Det var ungdommene fornøyde med. hektar i gjennomsnitt), bare akkurat nok til å opprettholde en familie. Denne fragmenteringen har skjedd over generasjoner. De har heller ikke tilgang på lån og kapital. På denne måten blir disse ungdommene avhengige av foreldrene sine til langt inn i 20-årene. Dette forsøkte EOSA å gjøre noe med. Hva gikk galt? Men det ble med tanken. Det var flere grunn er til det. Gruppemedlemmene hadde for det første aldri jobbet sammen før. Noen av ungdommene mente dessuten at bondeyrket var både kjedelig og ulønnsomt. Land viste seg vanskelig å oppdrive i tide og de «Det var ikke mulig å finne land for leie. Ingen stolte på landløs ungdom.» landområdene vi fikk tak i var dyrere å leie enn budsjettert. Og ikke minst var flere av gruppemedlemmene pessimistiske til hele prosjektet fra starten av på grunn av brutte løfter og falske håp gitt av andre, lignende aktører som oss. 6

7 Årsmelding 2012 pia finner formen Tungt arbeid: Selv om deler av arbeidet er tungt ser nå både gruppemedlemmene og de lokale medlemmene at det kollektive arbeidet bærer frukter. Fremtiden ser lysere ut når ungdommene nå har fått egen inntekt. «Gruppemedlemmene ble mer og mer entusiastiske og det var mange ansikter som skinte med glede og stolthet ved innhøstingen og påfølgende transport til tresking.» Dermed måtte vi legge mer arbeid i å organisere ungdommene i grupper. Den viktige jobben med å skape en felles visjon og med å bygge solidaritet og integritet blant gruppens medlemmer ble også mer krevende enn vi hadde tenkt. Dette var ikke gjort i en håndvending. Det tok flere måneder med diskusjoner og møter. Etter gjentatte utvekslinger av ideer og forhand linger bestemte gruppen seg endelig for å drive jordbruk. Men da var det ikke mulig å finne land for leie. Ingen stolte på landløs ungdom. De var kjent for å være, ja nettopp landløse og arbeidsledige. Noen døgenikter, med andre ord. På grunn av dette gikk det et helt år før vi kom ordentlig i gang. Det skyld tes rett og slett dårlig planlegging og bak grunnsarbeid fra oss og vår lokale partner. Prosjektet tar form Gjennom samtaler med de lokale lederne fikk EOSA gjennomslag for å kunne forhandle på vegne av de unge for å skaffe landområder til leie. Ungdommen fikk etter hvert tilgang på frø og opplæring, og resultatene i felt ble tett fulgt opp av EOSA. Dugnadsånden styr ket seg sakte, men sikkert. På denne måten klarte gruppen å få god avling i Gruppe medlemmene ble mer og mer entusiastiske og det var mange ansikter som skinte med glede og stolthet ved innhøstingen og påfølgende transport til tresking. Kollektivt arbeid gir styrke Nå ser både gruppemedlemmene og de lokale lederne at det kollektive arbeidet bærer frukter. Det er håp for framtiden når ungdommene nå har fått sin egen inntekt. De viktigste erfaringene vi alle har gjort oss er at å organisere seg i grupper gir dynamikk og åpner for både nye muligheter og større sosial aksept. Grupper opererer med større grad av integritet enn enkeltindivider. Dette er også en nøkkel til motivasjon for ungdommen. Så lenge vi som organisasjon gjør et godt nok planleggingsarbeid i forkant så skal vi også i årene som kommer klare å produsere flere slike gode prosjekter. 7

8 UTVIKLINGSFONDET I VERDEN PROGRAMLAND NETTVERKSLAND POLITISK ARBEID NEW YORK, USA: FN - OPPFØLGING AV RIO+20-ARBEIDET GENEVE, SVEITS: UNIONEN FOR BESKYTTELSE AV NYE PLANTESORTER UPOV, VERDENS HANDELSORGANISASJON CUBA: MATSIKKERHET OG ROMA, ITALIA: FNS ORGANISASJON FOR ERNÆRING OG LANDBRUK (FAO) MELLOM-AMERIKA STYRKING AV BONDEKOOPERATIV ER EN VIKTIG DEL AV UTVIKLINGSFONDETS ARBEID EL SALVADOR: COSTA RICA: PANAMA: I HONDURAS, NICARAGUA OG GUATEMALA. NICARAGUAS FØRSTE UNION AV UNGDOMS- KOOPERATIVER ER ET KONKRET RESULTAT AV VÅRT ARBEID. VI STØTTER OGSÅ BØNDENES UTVIKLING AV EGNE, LOKALT TILPASSEDE METODER OG SÅKORN SOM ER BEDRE RUSTET TIL Å MØTE UFORUTSIGBARE OG EKSTREME VÆRFORHOLD. STYRKING AV BONDEORGANISASJONER OG LOKALE PARTNERES KAPASITET TIL Å DRIVE PÅVIRKNINGSARBEID HAR GITT GODE RESULTATER, OG BØNDER OG UNGDOM DELTAR NÅ AKTIVT I UTFORMING AV LOKALE OG NASJONALE UTVIKLINGSPLANER. ETIOPIA: PROGRAMMET I ETIOPIA ER UTVIKLINGSFONDETS STØRSTE OG OVER MENNESKER HAR FÅTT TILGANG TIL VANN OG BEDRE MATSIKKERHET VÅRT ARBEID I LANDET. GJENNOM ET SAMARBEID MED HONNING- SENTRALEN HAR ETIOPISKE BIRØKTERE FÅTT ØKTE INNTEK- TER GJENNOM ET PROSJEKT SOM HAR GJORT ETIOPIA TIL DEN STØRSTE HONNINGEK- SPORTØREN TIL NORGE. EN VINN-VINN SITUASJON ETTER- SOM NORSKE BIRØKTERE IKKE KLARER Å PRODUSERE NOK. ZAMBIA: MATSIKKERHET RIO DE JANEIRO: RIO+20, TOPPMØTE OM MILJØ OG UTVIKLING. x

9 OSLO: HOVEDKONTOR QATAR KLIMATOPPMØTE I DESEMBER NEPAL: I 2012 BLE OVER 750 KVINNER I DISTRIKTET ILAM ENGASJERT I NYS- TARTEDE BEDRIFTER SOM HAR ØKT DERES GJENNOMSNITTLIGE INNTEKT MED 21%. DET SAMME PROSJEKTET HAR HJULPET KOOPERATIVER MED ETABLERINGSLÅN PÅ 600 NOK. 72 DRIVHUS BLE KONSTRUERT PÅ 3000 METERS HØYDE I AVSIDESLIGGENDE HUMLA, NOE SOM GIR STORE MENGDER MED GRØNNSAKER OM VINTEREN. BHUTAN: HYDERABAD, INDIA TOPPMØTE OM GENMODIFISERT MAT LAOS: FILIPPINENE: INDIA: BANGLADESH: SOMALILAND: FOR Å SIKRE MATSIKKERHET OG LEVEKÅR FOR DE SOM LEVER PÅ MARGINENE I SOMALILANDS SÅRBARE KLIMA SATSER VI PÅ FORBEDRING AV MATJORD OG OPPSAMLIG AV DYREBART REGNVANN. 500 HUSHOLDNINGER HAR FÅTT HJELP TIL Å DYRKE MER VARIERT OG MER ENN 200 HUSHOLDNINGER HAR FÅT VANNINGSAVLEGG. DETTE HAR PRAKTISK BETYDNING FOR Å BEDRE LEVEKÅRENE FOR KVINNER. 78 KVINNEHUSHOLD HAR OGSÅ STARTET EGNE MARKEDSAKTIVITETER. SRI LANKA (FASES UT I 2014): 1602 FAMILIER HAR ØKT ÅRSINNTEKTEN SIN GJENNOM SPARE- OG LÅNEGRUPPER, GJENNOM MILJØVENNLIG MATPRODUKSJON OG SMÅBEDRIFTER. ET NYTT PROSJEKT FOR Å BEDRE LEV- EKÅRENE FOR TILBAKEVENDTE FLYKTNINGER PÅ SRI LANKAS ØSTKYST HAR KOMMET GODT I GANG MED OPPLÆRING I MILJØVENNLIG LANDBRUK- STEKNIKK, DYREHOLD OG SPARE- OG LÅNEGRUPPER. VIETNAM: THAILAND: MALAWI & ZAMBIA PERSONER ( FAMILIER) HAR FÅTT ØKT MATSIKKERHET HOVEDSAKELIG VED AT MOD- ELLBØNDER GIR OPPLÆRING TIL ANDRE BØNDER MODELLBØNDER FIKK I PERIODEN OPPLÆRING I BÆREKRAFTIGE LANDBRUK- STEKNIKKER OG HUSDYRHOLD, SAMT INNTEKTSGE- NERERENDE TILTAK. ALLE DISSE MODELLBØNDENE LÆRER IGJEN OPP ANDRE BØNDER. x

10 Rio mitt Rio 20 år etter det historiske Earth Sumit i 1992, var verden i fjor sommer igjen samla i Rio de Janeiro for å diskutere miljø og utvikling. Toppmøtet var en hovedsak for Utviklingsfondets politikkarbeid i POLITISK ARBEID Andrew P. Kroglund, informasjons- og politikksjef På møtet ble løsninger for framtidens utvikling diskutert med alle verdens land representert. På plass: Informasjons- og politikksjef i Utviklingsfondet ledet et seminar om likestilling under Rio+20. Dette seminaret var arrangert av Nordisk Ministerråd. Utviklingsfondet var også medarrangør på flere seminarer om bærekraftig jordbruk. Det forrige toppmøtet i Rio i 1992 var enestående. I løpet av de 11 dagene toppmøtet varte ble både FNs klimakonvensjon og konvensjonen om biologisk mangfold vedtatt. Her ble begrepet bærekraftig utvikling lansert for alvor. Og på det samme møtet ble forhandlingene om en konvensjon for å stoppe ørkenspredning starta. Det er dette møte det refereres til i navnet på fjorårets møte; Rio+20. I ånden til dette legendariske møtet samlet politikere, byråkrater og aktivister seg i Rio de Janeiro i juni i fjor. Utviklingsfondet hadde i flere måneder før møtet fulgt forhand lingene for å jobbe for at delegatene skulle vektlegge betydningen av bærekraftig landbruk som et godt tiltak for både utvikling og miljø. Og vi lykkes til en viss grad. Eller for å si det på en annen måte; hadde ikke Utviklingsfondet, særlig ved seniorrådgiver Aksel Nærstad, og gjennom ForUM for Utvikling og Miljø, engasjert seg på måten vi gjorde et helt år i forveien, så hadde i alle fall ikke mat og jordbruk vært like godt representert i dokumentet det ble enighet om på konferansen. Vår ungdomsorganisasjon, Spire, lobbet hardt for å få på plass en høykommissær for framtidige generasjoner, noe også Utviklingsfondet, ForUM og etter hvert også den offisielle norske delegasjonen stilte seg bak. Mye bra, men ikke nok Når det gjelder matsikkerhet, ernæring og jordbruk er Utviklingsfondet spesielt fornøyd med at følgende konklusjoner fra Rio ble slått fast: Bekrefter retten til mat Vektlegger betydningen av rurale samfunn i økonomisk utvikling samt behovet for å støtte deres behov. Kvinners rolle i jordbruk og for å sikre matsikkerhet vektlegges. Behovet for bærekraftig produksjon nevnes. Teksten støtter arbeidet til Committee on Food Security Allikevel må vi konstatere at Rio+20 ikke har representert noe systemskifte eller økonomisk paradigmeskifte som verden trenger for å oppnå bærekraftig utvikling. Man gikk ikke langt nok for å håndtere hverken symptomene av de siste års kriser, eller årsakene. Rio+20: Konferansen hvis fulle navn var FNs konferanse for miljø og utvikling var en hovedsatsning i Utviklingsfondets politiske arbeid i Reform av finanssystemet var for eksempel ikke på dagsorden. Bærekraftsmål Et svært positivt utfall av Rio+20 er bestemmelsen om at bærekraftsmål skal erstatte tusenårsmålene når de utløper i Det ble også enighet om at man skal tenke nytt om hvordan bærekraftig utvikling kan finansi eres fremover. Dette bør kunne åpne for innføring av for eksempel en skatt på finans transaksjoner, også kjent som Robin Hood-skatt. Finanssektoren må betale for den krisa de har skapt og da må de som alle andre bidra til samfunnet over skatteseddelen. 10

11 Ung fiskesatsning Årsmelding 2012 SPIRE R: 142 G: 188 B 81 C: 44 M: 0 y: 85 K: 9 Trine Grüner, Organisasjonssekretær i Spire I 2012 var det kampanjen Fisk for Folket! som var Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon Spires store satsning. Vi produserte en feltrapport fra fiskerisektoren i India som ble sendt ut til organisasjoner og politikere. Vi arrangerte en rekke seminarer arrangert rundt om i Norge og kritiserte norsk handelspolitikk i media. I tillegg var Spire en viktig pådriver for Stortingsmelding 22, Verdens fremste sjømatnasjon, fra regjeringen. Internasjonalt engasjement Videre var året preget av internasjonalt samarbeid med organisasjoner fra Guatemala, Zambia og Malawi. Vårt hittil største internasjonale prosjekt ble gjennomført sammen med Youth Environment Network i Zambia denne høsten. I seks måneder arbeidet ungdommene i både Norge og Zambia og produserte blant annet brosjyren Folkevettsjordbruk, om sammenhengen mellom klimaendringer og matsuverenitet. R: 75 G: 132 B: 196 C: 72 M: 42 Y: 0 K:0 R: 241 G: 204 B: 69 C: 6 M: 17 Y: 86 K: 0 Fokus på fisk: Spire hadde i 2012 en kampanje for å sikre bærekraftig fiskeproduksjon. R: 228 G: 132 B: 46 C: 5 M: 56 Y: 93 K: 2 Spires internasjonale innsats viste seg også gjennom deltakelse på flere store konferanser. Både under Rio+20 og klimatoppmøte i Doha var Spire en aktiv stemme fra sivilsamfunnet. Slik får vi både bygget kompetanse og drevet viktig lobbyarbeid nasjonalt og internasjonalt. Spires medlemsmasse har holdt seg stabil gjennom året. Forbud mot GMO-raps vedtatt av regjeringen før jul: En stor seier i 2012 Utviklingsfondet gjennomførte sammen med Nettverk for GMO-fri mat og fôr en t-skjorte-kampanje mot genmodifisert raps og mais i Norge. Så langt er ingen genmodifiserte produkter godkjent som mat på det norske markedet. Vi delte ut t-skjorter med påskriften Jeg genteknologiloven Den norske genteknologiloven slår nemlig fast at kun GMOer som bidrar til bærekraftig utvikling og er samfunnsnyttige kan bli godkjent. Her er et utvalg av dem som fikk t-skjorter i Utenriksminister Jonas Gahr Støre, her med Bell Batta Torheim fra Utviklingsfondet. Lars Peder Brekk, daværende landbruksminister Bård Vegar Solhjell, noen måneder før han ble miljøvernminister. Erik Lahnstein, Satssekretær i UD, møtte demonstranter utenfor departementet. Rigmor Eide og Laila Dåvøy, begge på Stortinget for KrF. Andreas Viestad, kokk og matskribent. Erik Solheim, daværende utviklingsminister. Astrid Aas Hansen, statssekretær i justisdepartementet. Heidi Sørensen, statssekretær i Miljøverndepartementet. Ralph Dyrnes, sjef for Monsanto Norge - blant de største GMOselskap verden. Ragnhild Mathisen, statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet. Arvid Gadgil, statssekretær i UD og Heidi Lundeberg, fra Latinamerikagruppene. Åslaug Haga, tidligere leder for Sp og nå direktør for Global Crop Diversity Trust. Budskapet: Norges genteknologilov åpner ikke for GMO og burde ikke endres. 11

12 Gode støttespillere INNSAMLING Elisabeth Horn, leder for markedsavdelingen Vi takker alle som bidro til et godt resultat i de som ga sine faste månedlige beløp, bidrag i kampanjer, de som ønsket seg bidrag til Utviklingsfondet i presang til sine merkedager, de som delte av arven sin, inntekter gjennom bedriftsavtaler og alle andre som ga viktig støtte. Godt samarbeid med Mathallen, der de stilte både lokalet til disposisjon og brukte sine kanaler for å skape engasjement sammen med oss, bidro til et vellykket resultat i årets Sult-kampanje. Stor aktivitet i to dager utløste både publikums interesse for temaene vi arbeider med og folks givervilje. Vi er glade for at vi kunne ønske mange viktige nye faste givere velkommen etter dagene i Mathallen. Samarbeid med Fredensborger Resirkulering for rettferdighet, var et nytt spennende På plass i Mathallen: Utviklingsfondet var på plass i Mathallen i Oslo i oktober for å informere om vårt arbeid og rekruttere nye givere. Her er daglig leder Knut Harald Ulland og programkonsulent Elisa Gasperini. tiltak som ga gode inntekter fra innsamlede brukte T-skjorter med nytt fint påtrykk. Vi takker for nytt samarbeid med de to unge entreprenørene i det nystartede Wild Wool, som selger cashmere- produkter fra Nepal. De gir 10 kroner av hvert solgte produkt til Utviklingsfondet ble avsluttet med at rekordmange ga «et ekstra julemåltid» i årets julekampanje. Sammen endret vi liv, og titusenvis av fattige småbønder og deres familier fikk en ny og bedre hverdag og nye framtidsmuligheter i Såfrøbank sikrer framtiden BIOLOGISK MANGFOLD Anders S. Hosar, informasjonskonsulent Utviklingsfondet støtter den lokale bondeorganisasjonen i Baisjangar, sentralt i Nepal. De har sett stadig nye plantesorter forsvinne fra lokalsamfunnet. Dette svekker bøndenes muligheter for variasjon. Dermed står de svakere om plantesykdommer eller klimaendringer skaper utfordringer for jordbruket. For å stoppe tapet startet de en lokal såfrøbank. I praksis et lite rom hvor de så langt har samla frø fra 78 ulike varianter av blant annet ris, mais, hirse, hvete, ris, grønnsaker og sennep. I tillegg har de oversikt over hvem som dyrker de ulike variantene. Dersom noen trenger frø får de vite om hvem som dyrker med den typen frø i nærområdet. Slik gjøres et mangfold av ulike matplanter tilgjengelig for bøndene. Såfrøbanken er åpen for alle de 1800 husholdningene som bor i området, og har så langt blitt brukt av 700. De fleste bøndene i utviklingsland er avhengige av å spare på frø fra innhøstingen for å bruke dem i neste dyrkingssesong. En såfrøbank er veldig viktig dersom avlingene slår feil og bonden derfor ikke får tatt vare på nok frø. Dessuten vil tilgang til et stort utvalg av sorter gjøre det lettere å tilpasse seg varierte dyrkingsforhold blant annet som følge av klimaendringer. Utviklingsfondet støtter frøbanker i flere land. Bank med frø: Sjefen for den lokale bondeorganisasjonen har også ansvar for såfrøbanken som foreløpig har samlet 78 sorter til glede for bøndene i området. 12

13 Årsmelding 2012 HØYDEPUNKTER FRA 2012 NICARAGUA: ETTER MÅLRETTET SATNSNING HAR KVINNER NÅ FLERTALL I STYRET I TRE AV FEM KOOPERATIVER I MATABALPA I DET MANNSDOMIN- ERTE LANDET. GUATEMALA: TAKKET VÆRE STØTTEN FRA UTVIKLINGS- FONDET SPILLER VÅR PARTNER- ORGANISASJON, ASOCUCH, EN LEDENDE ROLLE I LANDETS KLIMAARBEID. ETIOPIA: UTVIKLINGSMINISTER HEIKKI HOLMÅS BESØKTE PROS- JEKTOMRÅDENE VÅRE. HAN VAR IMPONERT OVER DE FORANDRIN- GENE VÅRT ARBEID INNEBÆRER FOR DE FATTIGE SMÅBØNDENE. BRASIL: VI DELTOK PÅ DEN STORE MILJØ- OG UTVIKLINGSKONFERANSEN RIO+20. VI VAR MED PÅ Å LANSERE EN BOK PÅ FIRE SPRÅK OG BIDRO TIL Å FRONTE BÆREKRAFTIG LANDBRUK. FREDENSBORGER RESIRKU- LERING FOR RETTFERD SOLGTE RESIRKULERTE T-SKJORTER TIL INNTEKT FOR UTVIKLINGSFONDET. VI INNGÅR FAST SAMARBEID MED NORGES BONDELAG SOM SKAL BIDRA I ARBEI- DET FOR ØKT MATPRODUKS- JON I MALAWI. VÅRE STØTTESPILLERE SATTE NY REKORD DA DE GA ET EKSTRA JULEMÅLTID TIL NOEN DE IKKE KJENNER. NICARAGUA: 20 AGRO-ØKOLO- MALAWI: VI GISKE MODELL- ARRANGERER GÅRDER, MED EN BIODIVERSITETS- ENORM VARIASJON OG MATDAG AV GRØNNSAKER, MED VISE- FRUKT, MAIS OG LANDBRUKS- BØNNER, STÅR MINISTEREN SOM KLARE. HER FÅR OMTALES I BÅDE BØNDER OPPLÆR- TV, RADIO OG ING I BÆRE KRAFTIG AVISER. LANDBRUK. JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER SRI LANKA: UTVIKLINGSFONDET STARTET ET NYTT PROSJEKT FOR Å HJELPE FAMILIER SOM SLITER MED ETTERVIRKNINGENE AV TSUNAMIEN I 2004 OG DEN VOLDSOMME KRIGEN I SOMALILAND: VI ARRANGERTE EN TEMAUKE OM SOMALILAND I SAMARBEID MED DIASPORA. VI HADDE BESØK FRA VÅRE PARTNEROR- GANISASJONER I LANDET OG AR- RANGERTE FLERE SEMINARER OG BESØK TIL NORSKE GÅRDER. MELLOM-AMERIKA: UNGDOM I SOM HAR FÅTT STØTTE GJENNOM OPER- ASJON DAGSVERK ARRANGERER SIN EGEN SOLIDARI- TETSAKSJON. PENGENE BRUKES TIL Å STØTTE ANDRE UNGDOMS UTDAN- NING. ETIOPIA: VI AVSLUTTET ET STORT TREÅRS- PROGRAM SOM HAR GITT MENNESKER EN BEDRE TILVÆRELSE. KAMPANJE: VI ARRANGERTE SULT-KAMPANJEN MED SEMINAR OG VERVEDAGER PÅ MATALLEN OG UTGIVELSE AV SULTRAPPORTEN MALAWI: ET UTKAST TIL NY KLIMAPOLITIKK FOR LANDET BLIR DISTRIBUERT, UTVIKLINGSFOND- ETS PARTNER CEPA BLIR KREDITERT I INNLEDNINGEN. HONDURAS: ETTER 4 ÅR MED DELTAKENDE FORSKNING PÅ KLIMARO- BUSTE PRODUKSJONSMETODER HAR BØNDER ØKT INNTEKTENE SINE FRA SALG AV MAIS, FRUKT OG GRØNNSAKER MED MELLOM 50 OG 70 PROSENT. 13

Utviklingsfondets årsmelding 2009

Utviklingsfondets årsmelding 2009 Utviklingsfondets årsmelding 2009 SIDE 1 Forsiden: Møllekooperativ: Fasika Berhe leder et kvinnekooperativ i Werileke, i Tigray, nord i Etiopia. Kvinnegruppa mottok 15.000 kroner i støtte fra Utviklingsfondet

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

Medaljens bakside. Imponert og engasjert. Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt

Medaljens bakside. Imponert og engasjert. Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt u-nytt nr. 4 2010 Et magasin fra Utviklingsfondet Imponert og engasjert Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt Medaljens bakside Brasils jordbruksmirakel har en problematisk bakside

Detaljer

Årsmelding. 1. Styreleders innledning 3 2. India og Nepal 5 3. Norges menneskerettslige ansvar 10 4. FIAN Norge i 2014 12

Årsmelding. 1. Styreleders innledning 3 2. India og Nepal 5 3. Norges menneskerettslige ansvar 10 4. FIAN Norge i 2014 12 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål er å synliggjøre brudd på retten til mat der de

Detaljer

Malawis maissuksess. Klimatoppmøtet i Poznan. Turisme som utviklingsvei. Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale?

Malawis maissuksess. Klimatoppmøtet i Poznan. Turisme som utviklingsvei. Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale? u-nytt nr. 4 2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Klimatoppmøtet i Poznan Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale? Malawis maissuksess Turisme som utviklingsvei Kunstgjødsel

Detaljer

Klimaendringer i Sør: Villere og varmere vær. en trussel mot miljø og utvikling

Klimaendringer i Sør: Villere og varmere vær. en trussel mot miljø og utvikling U u-nytt nr. 1 2007 Et magasin fra Utviklingsfondet Klimaendringer i Sør: en trussel mot miljø og utvikling Villere og varmere vær Forskerne er enige om at vi opplever reelle endringer i klima og at de

Detaljer

MAT MAKT en ArTiKKelsAMling ut gitt i Anledning verdens MATvAredAg 2010

MAT MAKT en ArTiKKelsAMling ut gitt i Anledning verdens MATvAredAg 2010 MAT OG MAKT en artikkelsamling ut gitt i anledning verdens matvaredag 2010 forord Innhold 16. oktober er den årlige markeringen av Verdens matvaredag. Vi har valgt å gi dette heftet tittelen Mat og makt.

Detaljer

Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave

Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave U-NYTT 3 2004 Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave Konsensus? I forrige nummer av U-nytt snakket vi litt om Stortingsmelding 35, Utviklingsmeldingen.

Detaljer

Matkrisa. Klima. Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon. Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat

Matkrisa. Klima. Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon. Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat u-nytt nr. 4 2009 Et magasin fra Utviklingsfondet Klima Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat Matkrisa Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon leder: Til Utviklingsfondets

Detaljer

Framtidas matproduksjon, det biologiske mangfoldet og bøndenes deltakelse

Framtidas matproduksjon, det biologiske mangfoldet og bøndenes deltakelse Framtidas mat et felles prosjekt er et diskusjonsnotat utgitt av Utviklingsfondet med mål om å bidra til kunnskap og skape debatt omkring framtidas matproduksjon og hvordan denne bør organiseres. Utviklingsfondet

Detaljer

Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake

Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake U-NYTT 2 2004 Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake Ufullstendig om utvikling Regjeringen la frem en ny stortingsmelding om norsk utviklingspolitikk

Detaljer

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK Redaktører: Silje Wiik Nielsen og Øyvind Aukrust Redaksjonsgruppe: Malin Jacob, Mailiss Solheim, Irja Frydenlund, Svein Joar Husjord Bidragsytere:

Detaljer

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp ÅRSMELDING 2012 Innhold Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurderinger I Fem strategiske prioriteringer 4 II Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter 10 III Interne forhold i Kirkens

Detaljer

Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg

Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg U-NYTT 4 2006 Styrken i små lån Vi er stolte over å gratulere Muhammad Yunus og Grameen Bank med årets fredspris. Millionerav fattige i Bangladesh har kommet ut av fattigdom som følge av små lån. Grameen

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2010 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Vellykkede spare- og lånegrupper

Detaljer

bistandsaktuelt Sørafrikansk kraftkrise gir trøbbel for naboland Steinrik nordmann i Bill Gates fotspor Gigant-plan for import endte som kyllingfôr

bistandsaktuelt Sørafrikansk kraftkrise gir trøbbel for naboland Steinrik nordmann i Bill Gates fotspor Gigant-plan for import endte som kyllingfôr 5 nr juni 2008 SKOG-MILLIARDENE Solheim på skogshopping i farlig terreng Side 13-16 FOTO: GUNNAR ZACHRISEN www..no Fremskrittspartiets formann er mer skeptisk til bistand enn de fleste norske politikere.

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

Geiteoppdrett i Malawi En liten lomme likestilling Kremmeren i Opatoro. Spire-bilag. s 5-8

Geiteoppdrett i Malawi En liten lomme likestilling Kremmeren i Opatoro. Spire-bilag. s 5-8 U-NYTT 3 2005 Geiteoppdrett i Malawi En liten lomme likestilling Kremmeren i Opatoro Spire-bilag s 5-8 Spire Eiendomsrett for de fattige Norske myndigheter har tatt initiativ til at det skal dannes en

Detaljer

Hvor mange bønder trenger vi?

Hvor mange bønder trenger vi? Hvor mange bønder trenger vi? ET DISKUSJONSNOTAT OM LANDBRUK, FATTIGDOM OG UTVIKLINGSPOLITIKK 1 Utgitt av Utviklingsfondet November 2014 Ansvarlig redaktør: Kari Helene Partapuoli Redaksjon: Siv Helén

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer

Et grenseløst problem

Et grenseløst problem Side 2: Gry Larsen er ny leder i CARE Side 4: 16 dagers aktivisme mot vold Side 8: Margaret Berger og Maya Vik i Burundi nr. 4 2014 tema: vold mot kvinner hjelp til kvinner hjelper flere Et grenseløst

Detaljer

Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005

Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005 Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005 Leder K j æ r e l e s e r! Når vi i Caritas snakker om at vi vil forandre verden, mener vi at hver og en av oss har en utfordring

Detaljer

GJELDSBREVET. Slett U-landsgjelda nr. 2 2008. tema: krisetider

GJELDSBREVET. Slett U-landsgjelda nr. 2 2008. tema: krisetider GJELDSBREVET Slett U-landsgjelda nr. 2 2008 1 tema: krisetider Utgitt av Slett U-landsgjelda(slug) slug, c/o Operasjon Dagsverk Postboks 8964 Youngstorget 0028 Oslo Leder Om SLUG slug@slettgjelda.no www.slettgjelda.no

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

årsrapport 2008 * Rettferdig fordeling av makt og ressurser * Vern om liv og helse * Rett til land! Rett til kultur! Rett til respekt!

årsrapport 2008 * Rettferdig fordeling av makt og ressurser * Vern om liv og helse * Rett til land! Rett til kultur! Rett til respekt! årsrapport Tretten år gamle En Yan holder et fast grep rundt farens amputerte arm. Jeg visste hvor farlige klasebombene var, og da jeg så barna mine leke med dem måtte jeg gjøre noe for å redde dem, forteller

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT. Miljø og bærekraft i barnehagen. Positiv likestillingsevaluering

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT. Miljø og bærekraft i barnehagen. Positiv likestillingsevaluering -nytt NYTT FRA Mange flotte julegaver i nettbutikken www.forut.no Nr 4-2011 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE Miljø og bærekraft i barnehagen Positiv likestillingsevaluering Fredsprisen NYTT til kvinner

Detaljer