KJÆRE POSTENS LESERE. Ja, nå er det tid for å sende ut RTS-Posten igjen. I dette nummeret skal dere få hilse på SABINA som er 23 &r og bor i Bergen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJÆRE POSTENS LESERE. Ja, nå er det tid for å sende ut RTS-Posten igjen. I dette nummeret skal dere få hilse på SABINA som er 23 &r og bor i Bergen."

Transkript

1 KJÆRE POSTENS LESERE Ja, nå er det tid for å sende ut RTS-Posten igjen. I dette nummeret skal dere få hilse på SABINA som er 23 &r og bor i Bergen. Dr.Jørgen Knudtzon på Barneklinikken, Rikshospitalet er spesialist i Vekst og Veksthormonbehandling har laget en artikkel om vekst ved Rubinstein Taybi Syndrom. Vi er så heldige som har fått en av de få Spesialistene som finnes på dette området i Norge til å være i vårt Fagteam. Det er veldig viktig for oss som har barn med RTS at vi kan få fagfolk interessert i våre barns sykdom og behov, for vi stiller veldig svakt ovenfor det offentlige så lenge det er så liten vitenhet om Rubinstein Taybi Syndrom. Derfor så må vi stå på for at folk skal f& rede på at vi finnes Jeg har vært i nærradioen og P1 i et program som heter. Sånn er livet. Etter det programmet fikk jeg en henvendelse i fra en dame som har en sønn på 4år som ikke har noen diagnose, men som fant mange likhetstrekk som stemte med hennes sønn. Sender henne derfor en del materiell om Syndromet. Hun skulle kontakte meg igjen når hun hadde lest brosjyrene så kanskje er det et nytt tilfelle med RTS... Til uken så kommer det Journalist i fra Fædrelandsvennen som også hadde hørt det programmet som var på Radioen. Jo,flere vi når ut til jo bedre er det. Kanskje er det også flere fra Sørlandet som har dette Syndromet men som ikke har fått en diagnose eller vet at vi finnes. Det kommer også ett par artikler etter jul i bl.a. Hjemmet og Foreldre og barn. Det blir fra oppholdet på Frambu. Det gir oss større mulighet til å nå ut til de 1000 hjem. Det også en del nyheter fra de andre litt større foreningene som kanskje kan komme noen av dere til nytte. så dere får bare sette dere godt til rette i god stolen å begynne i fra begynnelsen. Håper at avisen faller i smak. Dere er hjertelig velkommen til å sende inn forslag til materiell og egne innlegg. Noe jeg håper at dere gjør. Vennlig hilsen Torill Jakobsen. Formann RTS Foreningen.

2 veksten ved Rubinstein Taybi syndrom Jørgen Knudtzon Barneklinikken, Rikshospitalet, 0027 Oslo 1 Foreningen for Rubinstein Taybi syndrom (RTS) har bedt meg redegjøre for virkninger og bivirkninger ved veksthormonbehandling hos barn. såvidt vi vet er veksthormonbehandling ikke forsøkt ved RTS i Norge, og det er viktig å understreke at det så langt i verdenslitteraturen ikke er publisert noen resultater av slik behandling. Veksten ved RTS. Det finnes ikke egne vekstkurver for barn med RTS, hvor veksten kan sammenlignes med vekstkurvene for friske barn. Vi vet i det hele tatt relativt lite hvordan veksten er hos barn med RTS. Det vi vet, er at barn med RTS ofte har lavere høyder enn det man skulle forvente ut fra foreldrenes høyder. De fleste barn med RTS har høyder lavere enn gjennomsnittshøyden for alder, og mange har også en høyde under det vi anfører som normalområdet, det vil si nedenfor 2,5 percentillinjen hvor høyden til 2,5 % av friske norske barn ligger. Slutthøyden til barn i skolealder kan beregnes ut fra barnets høyde og skjelettmodningen. Skjelettmodningen bedømmes ved hjelp av et røntgenbilde av hånden. Ved RTS er skjelettmodningen ofte forsinket, og det gjør at slutthøyden ikke nødvendigvis behøver å bli så lav selv om barnet er liten i oppveksten. Men hovedregelen er nok at de fleste barn med RTS får en lav slutthøyde. Veksthormon mangel

3

4

5 Mangel på veksthormon er en av mange mulige årsaker til at barn kan vise nedsatt høydetilvekst, det vil si at høyden stadig faller av i forhold til de normale vekstkurvene. Det er ikke noe i litteraturen som tyder på at barn med RTS oftere har veksthormonmangel enn andre barn, men dette er nok lite undersøkt. De fleste barn med RTS vokser imidlertid parallelt med vekstkurvene, og da er det ytterst sjelden noe i veien med veksthormon utskillelsen. Diagnosen veksthormonmangel stilles når man påviser for lite veksthormon i blodet. Disse målingene gjøres etter at man har gitt et medikament som øker frigjøringen av veksthormonet til blodet. I spesielle tilfeller vil man også måle veksthormon hver 30. min i løpet av en natt. Fortolkningen av slike veksthormonmålinger kompliseres ved at man normalt kan se lave verdier hos overvektige barn, og overvekt er jo ikke uvanlig ved RTS. veksthormonbehandling gis først og fremst til barn som mangler veksthormon. Veksthormon må gis i form av en sprøyte hver kveld under huden. For inntil få år siden var det mangel på veksthormon, fordi det var begrenset hvor mye hormon som kunne

6 renses fra menneskevev. I dag fremstilles veksthormon i bakterier ved hjelp av genteknologi. Det finnes ubegrenset tilgang på veksthormon men preparatet er dyrt og koster samfunnet gjennomsnittlig kr for 1 års behandling. Det er stort sett bare barn som mangler veksthormon som får tilbud om veksthormonbehandling idag. Hos disse barn vet vi at veksthormon kan øke høydetilveksten og gi en økt slutthøyde. I de siste årene har man også forsøkt veksthormonbehandling på enkelte spesielt kortvokste barn som ikke mangler veksthormon. Erfaringene er meget begrenset. Mye tyder på at endel kort barn uten veksthormonmangel vil kunne vokse raskere under veksthormonbehandling, men vi kan ikke på forhånd finne ut hvilke barn som vil vokse bedre og hvilke som ikke vil ha virkning av veksthormonbehandling. Dessuten vet vi idag ikke om behandlingen kan øke slutthøyden eller om skjelettet modnes tilsvarende fort slik at slutthøyden blir den samme. vi kjenner også lite til mulige bivirkninger på kort og på lang sikt. RTS og veksthormon Det er idag ikke noe som tyder på at barn med RTS mangler veksthormon. så lenge et barn med RTS vokser parallelt med percentilkurvene, er det ikke grunnlag for å mistenke veksthormonmangel. Dersom et barn med RTS faller av i forhold til percentilkurvene, kan utredning med tanke på veksthormon mangel være aktuelt. Det forskes mye omkring veksthormonets virkninger på slutthøyden ved forskjellige former for vekstretardasjon, men såvidt vi vet er det ikke noen forskningsprosjekter på gang når det gjelder RTS. Vi har for få pasienter i Norge til å kunne starte en egen forskningsprotokoll ved RTS i Norge. Det finnes rapporter spesielt fra Japan som har vist Økt forekomst av leukemi (blodkreft) generelt hos barn med veksthormon mangel som får eller har fått veksthormonbehandling. Tilsvarende økning har ikke vært påvist i andre land. Det er mulig at det å mangle veksthormon disponerer for leukemi utvikling, men vi kan ikke utelukke at veksthormonbehandlingen i seg selv kan ha en slik bivirkning. Sjansen for å få leukemi på veksthormonbehandling er nok liten, men når vi så vet at barn med RTS i utgangspunktet kan ha en overhyppighet av leukemi, synes vi idag at det ikke er tilrådelig å forsøke veksthormonbehandling ved RTS. veksthormonbehandling ved RTS vil bare bli overveid dersom et barn med RTS har en påvist veksthormonmangel. Annen vekststimulerende behandling. Tablettbehandling med lave doser anabole steroider kan brukes for å stimulere veksten hos barn som nærmer seg pubertetsalder Dette er en behandling som kan tilbys når skjelettalderen er 10 år eller mere og barnet enda ikke er kommet i pubertet. Behandlingen øker barnets høydetilvekst, men fører neppe til økt Slutthøyde. Denne behandlingen synes ikke å gi noen bivirkning av betydning, og kan trygt anbefales også hos RTS ungdommer som er spesielt plaget av en lav høyde i tenårene.

7 REFERAT OM RTS-BARNA. Barnets navn og alder nå. - Fødselsdato, vekt og lengde. - Når ble diagnosen stilt, og av hvem? - Om barnet er for tidlig født osv. - Gulsot, lå i kuvøse? - Hvilke av RTS kjennetegnene har barnet? - Når satt, sto, gikk, løp barnet? - Kan barnet snakke eller bruker det tegnspråk? - Hvordan var/er det med mating og søvnrytmer? - Har barnet vært mye plaget med luftveisinfeksjoner 0.l. - Har dere avlastning/støttekontakt? Hvor mye/ofte? - Har barnet barnehagetilbud/skoletilbud? - Hvilke tilbud utenom skole/barnehage? - Hvilke interesser har barnet7 - Hvilken oppførsel - raserianfall? - alltid blid? - Hvordan er det med praktiske ting som lesing, skriving, regning, prating, av/påkledning osv? Ovenstående er bare noen punkter som kan være til hjelp når dere skal skrive rapporten. Håper dere sender rapporten så snart som mulig. Ønsker også billeder i fra 0-6 mnd, 34 år, 78 år og tenåring/voksen for å se utviklingen.

8 Født : Vekt : 2600 gram. Lengde: 48 Cm. SABINA EIREEN RØE 23 ÅR BERGEN Sabina var født etter fullgått svangerskap. Hun hadde store problemer med å suge. Hun var et rolig barn, som sov mye, og måtte vekkes for å ammes. 6 uker gammel ble hun første gang innlagt på sykehuset med lungebetennelse. Hun går fremdeles ut og inn av sykehus. Hun var 9-10 mnd før hun kunne sitte. Hun var 2 år før hun kunne gå. 20 mnd gammel veide hun 10,4 kg. Hun var meget plaget av blære og nyreinnfeksjoner. 7 år gammel fjernet hun første nyren, men den gjenblevne nyren gjorde at hun stadig ble sykere og sykere, den ville ikke fungere. Hun fikk den fjernet i -85, 17 år gammel, og ble da nyretransplantert med familienyre. Pga. skjev ryggsøyle fikk hun 13 år gammel, Boston korsett som hun brukte frem til hun ble transplantert. Hun måtte da slutte med det pga. trykket mot nyren. Hun går nå til fysioterapeut 1 gang p.r. uke. Sabina lever som diabetiker, i og med nyretransplantasjonen går hun på mye medisiner, og p.g.a. dem er det lett å få sukkersyke. Vi er derfor føre var, for ikke å få unødvendige problemer. Inntil Sabina var 6-7 år var hun nesten språkløs, hun sa mamma, pappa. ja, nei "gegga og nita", som er hennes eldre søsken. Sabina er nr. 3 i en søskenflokk på 4. Sabina kan ikke lese eller skriv, men har et bra ordforråd, og kan føre en samtale. Hun begynte hos logoped i 6-7 års alderen og da fikk hun et språk, men snakket oss etter munnen. Hun var nærmere 18 år før vi kunne føre en samtale med henne. Hun kan skrive nesten alle bokstavene, hun vet hva de heter, og hvordan de ser ut. Sabina kan telle til ca. 30, men regner ikke lenger enn til 10, og da med penger og hjelp fra oss. Sabina har vært spisevegrer i alle år, hun kastet opp etterhvert som vi matet henne, hun nektet å tygge. Hun levde på babygrøt til hun var 8-9 år. 7 år gammel veide hun 15,7 kg. og var 107 cm høy. Før transplantasjonen (17 år) veide hun 28 kg og var 140 høy, 8 mnd senere 18 år gammel veide hun 33 kg og hadde vokst til 143 cm.. Nå spiser hun normalt, medisinene hun går på, har gitt henne Matlyst, så i dag er hun 150 cm høy og veier vel 40 kg. Sabina har vært bleiebarn i alle år. Nå går hun uten om dagen, men det hender fremdeles uhell. Hun har operert begge føttene, for tærne lå oppå hverandre, så Det ble kuttet en sene, slik at hun nå kan gå i vanlige sko. Hun har alltid sovet godt, men er veldig, veldig aktiv.

9 Sabina er veldig flink med praktiske ting, hun strikker (legger opp og feller av) hun vever og liker alt håndarbeid. Vi fikk Sabina's diagnose da hun var 12 år gammel. Hun hadde ikke det typiske utseende til R.T.S. barn, men har brede tomler og tær. Hun sjeler og bruker briller +7. Hørselen er også dårlig, men stabil. Hun har i en periode brukt høreapparat. Sabina har ikke flammet bud, men bortsett i fra det så har hun litt av alt. Sabina var 15 1/2 år første gang hun fikk støttekontakt, før det hadde vi ingen tilbud. De siste 3 årene har vi også hatt avlastning 1 helg p.r. mnd. og 3 uker p.r. år. Sabina har brukt opp sin kvote når det gjelder undervisning i -88/89 skoleåret som var hennes siste. Så skoleåret -89/90 var Sabina uten tilbud, men vi fikk 2 dager ved voksenopplæringen på Christigården skole. Dette var altfor lite for en som må aktiviseres hele tiden, og vi meldte henne derfor inn på friundervisningen, hvor hun gikk 2 dager i uken,på dagtid. Vi måtte selv bringe og hente henne. Som toppen på kransekaken tok sosialkontoret og reduserte antall støttekontakttimer fra 8 til 5 p.r. uke. Det var et hardt slag, vi måtte virkelig stå på. Så etter påsken i 1990 var kreftene våre oppbrukt, og Sabina fikk dagtilbud i kafeen på Christigården, her trives hun veldig godt, og vi ser med glede på tilbudet.. FRITIDSTILBUD: Sabina spiller i Tveiterås-skolekorps og der er trening 2 kvelder i uken. Hun går også på fritidsklubb, 1 kveld p.r. uke. Så går hun på danseskolen 1 kveld. Disse tilbudene har hun så lenge vi kjører henne. Hun krever stadig å ha noe å gjøre. EN LITEN JULEHILSEN FRA UTLANDET HAR FÅTT BREV FRA DE 3 ANDRE FORENINGENE DE ØNSKER OSS LYKKE TIL MED NYSTARTET FORENING: GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Ønskes, fra LANCASHIRE, DUBLIN OG

10 USA FORENINGEN. HAR OGSÅ KLART Å SOME INN EN FORENING 1 HOLLAND, MEN HAR IKKE FÅTT NOE SVAR I FRA DE ENNÅ..

11 Hvordan beskrive merbelastningene og merutgiftene knyttet til omsorgen for det funksjonshemmede barnet? 1) Natt (opp og snu barnet) 2) Oppvåkning (stå opp selv 3) Stell (kle av og på seg, vaske seg, stelle, dusje seg) antall døgn. 4) Løfting og bæring (kan barnet gå? tung og tar tid.) 5) Spisesituasjoner (hvor lang tid, må det mates) antall ganger p.r. døgn. 6) Toalettadferd (er det renslig, bleieskift, om natten) antall ganger p.r. døgn. 7) Klesvask/klesskift (utgifter og tid med skift, handel og vask) 8) Medisinering (antall ganger medisin i døgnet) 9) Hjemmetrening (hva vi lærer og trener barnet) antall ganger p.r. døgn. 10) Henting/bringing (koster i tid og penger) aktiviseres av oss. 12) Grad av oppmerksomhet (krav på oppmerksomhet, sanse handikap, hva skjer når du går i fra det?) Eventuelt nevne familiens reduserte inntektsmuligheter knyttet til omsorgen for det funksjonshemmede barnet. Vilkår. Som ordinær hjelpestønad. Pleiebehov/tilsynsbehov. Sosialrapport innhentes. Satser p.r. mnd: 2) 2 x 665 = 133O. 3) 4 x 665 = 266O 4) 5,6 x 665 = 3724

12 TRYGDEETATEN. INNHENTET SOSIALRAPPORT MOMENTER: 1) Tilsynsbehovet. 2) Konsekvenser av mangelfullt tilsyn. 4) Behov for kontroller trening, opplæring. STØNAD TIL BIL: Prisgrense: Kr Ektefelles inntekt skal regnes med. Ved stønad til barn under 18 år skal forsørgers inntekt regnes brutto. Foreldre som tjener 6 x g (grunnbeløpet ) får ikke, de må tjene under det. Ta kontakt med bilutvalget (fylkeslegen) ved kjøp og vurdering av bil. SYKEPENGER VED BARNS SYDOM 3-22 Yrkesaktive foreldre har 20 dager for barn under 10 år. Enslige 40 dager. Forhåndsgodkjennelse av trygdekontoret Deltagelse på kurs/opplæring (Frambu) totalt sett 260 dager i barnets levetid. Sykepenger etter Alvorlig syke barn (under 16 år) på sykehus. Hjemmepleie i kritiske perioder. Prematurbarn, kreftsyke, trafikkskadde og barn med hjertefeil når omsorg for langvarig syke/funksjonshemmede. SÆRFRADRAG på SKATTEN Grunnstønad og hjelpestønad = 1/2 særfradrag. Døgnliste og utgiftsliste i de inntektsårene med ekstra store utgiftsposter (sprengning av inngangspartiet, ombygging av huset + legeerklæring ) kan søke om 1/2 særfradrag til. v l K T l G: Spør alltid etter vedkommendes navn når du snakker med noen på offentlige kontorer. Det er greit når du skal vise til tidligere henvendelser, husk også å notere dato. STØTTEKONTAKT: Det går på barnets behov. Hvilke oppgaver har en støttekontakt? Den skal hjelpe barnet til å kunne være med på forskjellige aktiviteter. - Svømming - Turer - Ulike aktiviteter - En ettermiddag p.r. uke - En man stoler på, en skal jo tross alt overlate sitt barn til denne personen - Ha et forslag til en person selv. Ta kontakt selv med lærer, skole, sykepleierskole, en assistent e.l. De lønnes av sosialkontoret. AVLASTNING: Utenfor hjemmet - skal dekke foreldrenes behov. - Vanlig med en helg p.r. mnd. - Ferier 1 uke/14 dager, en gang p.r. år Det administreres av sosial- eller ppt kontoret. NB:KAN ta refusjon i forhøyet hjelpestønad. BOLGKONTOR/HUSBANK Diverse lånemuligheter. - Tilskudd. - Bostøtte. Gratis arkitektveiledning 7 1/2 time. Oppføringslån til utbedring.

13 ETABLERINGSLÅN: Behovsprøvet. UTBEDRINGSLÅN: Behovsprøvet. UTBEDRINGSTILSKUDD: - Hensyn til husstandens behov - Inntekt Formuesforhold BOSTØTTE: Behovsprøvet, sterkt. NYTT HUS : Distriksarkitekter hjelper deg med tegninger til nytt hus. VÆR SA SNILL Å GJØR DEN FERDIG SÅ FORT SOM MULIG. HUSK Å SEND TILBAKE DEN SLIPPEN OM LOTTERI. FRISTEN VAR 30 NOVEMBER. DET ER BARE 5 STYKKER SOM HAR SVART. DERE MÅ OGSÅ FÅ SENDT AVGÅRDE DET SKJEMAET TIL DR.JACK.H RUBINSTEIN Så FORT SOM MULIG. ELLERS SÅ HÅPER JEG AT DET GÅR GREIT MED DERE ALLE SAMMEN. DET HAR VÆRT Så MYE I DET SISTE MED DAN RUBEN SÅ JEG HAR IKKE FÅTT TID TIL Å SKRIVE TIL NOEN AV DERE PRIVAT. DAN RUBEN HAR VÆRT INNLAGT TO GANGER På SYKEHUSET I LØPET AV DE TO SISTE MÅNEDENE. 29 AUGUST BLE HAN OPERERT FOR MANDLER, POLYPPER OG FALSK MANDEL 19 NOVEMBER VAR HAN INNE PGA. AT HAN STOPPER Å PUSTE. HAN MÅ RISTES LIV I, FOR HAN KOMMER IKKE TIL SEG SELV IGJEN SANN SOM HAN VANLIGVIS HAR GJORT I LØPET AV DE 4 ÅRENE HAN HAR HATT DETTE PROBLEMET. DE HAR OGSÅ FUNNET HAN BLÅ OVER HELE KROPPEN På AVLASTNINGEN. Så NÅ HAR JEG FÅTT ALARM TIL HAN. FÅR HÅPE AT DET BLIR BEDRE NÅ ELLERS Så STÅR JEG I FARE FOR Å MISTE AVLASTNINGEN, for de er redde for at de ikke skal få liv i han igjen. DETTE VAR BARE NOEN ORD FRA OSS I KRISTIANSAND.S. ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR. vennlig hilsen Torill Jakobsen. FORMANN i RTS.

ST.OLAV TIL AARSKOG.

ST.OLAV TIL AARSKOG. HALLO ALLE SAMMEN. Ja her kommer siste utgaven av RTS - POSTEN i 1992. Og det betyr at det snart er jul og at vi trer inn i ett nytt Ar med både muligheter og vanskeligheter. Får håpe at dette året vil

Detaljer

HEI IGJEN. Ja nå er det tid for vår 3 utgave av RTS-Posten jeg håper at dere har litt glede og nytte av vår avis.

HEI IGJEN. Ja nå er det tid for vår 3 utgave av RTS-Posten jeg håper at dere har litt glede og nytte av vår avis. HEI IGJEN. Ja nå er det tid for vår 3 utgave av RTS-Posten jeg håper at dere har litt glede og nytte av vår avis. Som dere vil se etter hvert som dere leser så har det blitt noen forandringer i denne avisen.

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

RTS-TREFF FRAMBU 1993

RTS-TREFF FRAMBU 1993 RTS-TREFF FRAMBU 1993 Sportsklubben BRANN har igjen vist at den er noe mer enn en fotballklubb. Ut i det blå med Brann I DET BLÅ. Sabina og Paul fra Christiegården dagsenter på tur i det blå, forventningfulle

Detaljer

Rehab-Nor AS, februar 1998. Små diagnosegrupper. en undersøkelse om livssituasjonen for voksne personer med sjeldne diagnoser.

Rehab-Nor AS, februar 1998. Små diagnosegrupper. en undersøkelse om livssituasjonen for voksne personer med sjeldne diagnoser. Rehab-Nor AS, februar 1998 Små diagnosegrupper en undersøkelse om livssituasjonen for voksne personer med sjeldne diagnoser. Williams syndrom LMBB (Laurence-Moon-Bardet-Biedl) Turner syndrom Øivind Lorentsen

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 Nr. 1 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 LeDer Anne Giertsen Leder, FFHB anne@ffhb.no

Detaljer

SOMMER-TKEFFET -94 SKJØRSAND LEIRSTED BERGEN

SOMMER-TKEFFET -94 SKJØRSAND LEIRSTED BERGEN SOMMER-TKEFFET -94 SKJØRSAND LEIRSTED BERGEN Sommertreffet ble også i år lagt til Skjørsand leirsted utenfor Bergen i helgen fra fredag 12. til -mandag 15. august. Værgudene var ikke på vår side denne

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Barnets venner og fritid

Barnets venner og fritid 1 Spørreskjema når barnet er 8 år Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig. I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for det svaret

Detaljer

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere

Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere ØF-notat nr. 1/2009 Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere Om sjukefravær ved Lillehammer sjukehjem av Rolf Rønning Kari Bjerke Batt-Rawden Liv Solheim ØF-notat nr. 1/2009 Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

LNTnytt. God jul. Transplantert og i full jobb s. 11. og godt nyttår! Tema: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

LNTnytt. God jul. Transplantert og i full jobb s. 11. og godt nyttår! Tema: Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNTnytt Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Tema: Transplantert og i full jobb s. 11 God jul og godt nyttår! Nr. 4 Desember 2013 ISSN 0803-3749 LNTnytt NAVNET ER NYTT. MEN VÅRT ENGASJEMENT

Detaljer

Laurence-Moon-Bardet- Biedl syndrom

Laurence-Moon-Bardet- Biedl syndrom SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret LMBB VEILEDER Laurence-Moon-Bardet- Biedl syndrom Senter for sjeldne sykdommer og syndromer, Smågruppesenteret, Rikshospitalet, Oslo 19. mars

Detaljer

banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte

banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte idé banken Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Magnar Kleiven t emahefte Innhold Innledning 1 Hva er skiftarbeid? Skiftplaner

Detaljer

GLAUK. Å leve med. Martine (2 1 /2), Oslo: Jeg er den eneste som har ventil i øyet! Ny informasjonsog. om drypping av øyne.

GLAUK. Å leve med. Martine (2 1 /2), Oslo: Jeg er den eneste som har ventil i øyet! Ny informasjonsog. om drypping av øyne. Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaucom.org) NR. 2 2007 Da Martine ble født gikk familien rett inn i en tid som skulle gi mange våkenetter, usikkerhet og utfordringer. Martine

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Syndromer, atferdsforståelse og utviklende arbeidsmiljø

Syndromer, atferdsforståelse og utviklende arbeidsmiljø Fagdager med stor bredde Syndromer, atferdsforståelse og utviklende arbeidsmiljø Tekst og foto: Sølvi Linde, Rapports redaksjonsutvalg. Fokus på fag Konferansen hadde tydelig fokus på fag, men det var

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ARBEID OG UTDANNING EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Innhold: Muskelsyk på arbeidsmarkedet... 3 Arbeid og prioriteringer... 4 Få på plass hverdagen... 6 Analyser hverdagen...

Detaljer

Bil og transport. Tema: Bil

Bil og transport. Tema: Bil Tekst: Hilde Jeanette Løberg Tema: Bil Bil og transport Ihra Lill Scharning (19) har bil men ikke lappen. Les om henne på side 24. Personer som har gangvansker Det gis ikke stønad til bil hvis du Det er

Detaljer

Hjemme etter operasjonen. Et veiledningshefte til foreldre med hjertesyke barn

Hjemme etter operasjonen. Et veiledningshefte til foreldre med hjertesyke barn Hjemme etter operasjonen Et veiledningshefte til foreldre med hjertesyke barn Hjemme etter operasjonen er et veiledningshefte for deg som har et barn som er operert for medfødt hjertefeil. Heftet tar for

Detaljer