EKSEMPELSAMLING FOR AUTORISASJONSPRØVE I (TOLKESPRÅK) - NORSK TOLKING * skriftlig del. (dato og klokkeslett) (sted) INNHOLD:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSEMPELSAMLING FOR AUTORISASJONSPRØVE I (TOLKESPRÅK) - NORSK TOLKING * skriftlig del. (dato og klokkeslett) (sted) INNHOLD:"

Transkript

1 Oppgaveteksten består av... sider i alt. EKSEMPELSAMLING FOR AUTORISASJONSPRØVE I (TOLKESPRÅK) - NORSK TOLKING * skriftlig del (dato og klokkeslett) (sted) INNHOLD: I. ALLMENNSPRÅK (teller 50% av skriftlig del) A. OVERSETTELSE AV ORD OG UTTRYKK I KONTEKST ord og uttrykk på norsk som skal oversettes til tolkespråk ord og uttrykk på tolkespråk som skal oversettes til norsk B. OVERSETTELSE AV 2 TEKSTER 1. Norsk tekst som skal oversettes til tolkespråk 2. Tekst på tolkespråk som skal oversettes til norsk II. FAGTERMINOLOGI (teller 30% av skriftlig del) A. 80 NORSKE TERMER SOM SKAL OVERSETTES TIL TOLKESPRÅK B. 80 TERMER PÅ TOLKESPRÅK SOM SKAL OVERSETTES TIL NORSK III. REALIA (teller 20% av skriftlig del) 1. og 2. Spørsmål om termbruk ved norske og tolkespråklige samfunnsinstitusjoner Spørsmålene skal besvares på oppgavearkene så langt det er mulig. Dersom det ikke blir plass, kan du bruke ekstra ark, som du får av eksamensinspektørene. Husk å skrive kandidatnummer (som du får av eksamensinspektørene) på alle ark du leverer. BRUK AV HJELPEMIDLER ER IKKE TILLATT. * SVAR KUN PÅ FORSIDEN AV ARKENE. BRUK SVART KULEPENN. *Eksempelsamlingen inneholder bare eksempler på oppgaver som kan bli gitt på norsk. Av praktiske grunner omfatter ikke samlingen eksempler på tilsvarende oppgaver som kan bli gitt på tolkespråket. 1

2 I. ALLMENNSPRÅK A. OVERSETTELSE AV ORD OG UTTRYKK I KONTEKST ord og uttrykk på norsk som skal oversettes til tolkespråk Les artikkelen på side 3 og oversett de 20 understrekede ord og uttrykk til tolkespråk i den betydning de forekommer i konteksten. 1. grunnplanet en sterk opplevelse stammer fra ettervernshjem tydeligvis rehabiliteringsinstitusjon botrening sykdomsbilde samfunnsbevisste beboerne på hjemmebane et eierforhold opplegget psykiatriske lidelser satte stemningen psykoser årsplaner holder seg med et uttrykk for trivsel

3 3 VEDLEGG 2: EKSEMPELSAMLING

4 TERMER I KONTEKST, OPPGAVE I.A.1 Kilde: Bymisjon 1/ Dronning Sonja gjestet grunnplanet 2 En flott samtale! En sterk opplevelse. Her var det beboerne selv som presenterte sitt liv i et ekte og åpent møte med Dronningen. 3 4 Begeistringen stammer fra Torun Haave Berntsen, institusjonssjef ved Louisesgate ettervernshjem. For der var Dronning Sonja på besøk på selveste julaftens formiddag. Det ble en stor og viktig opplevelse 5 både for beboere og ansatte og tydeligvis også for Dronningen og hennes følge. Louisesgate er en 6 7 psykiatrisk rehabiliteringsinstitusjon for unge mennesker. Her får de botrening og kunnskap om sitt eget 8 9 sykdomsbilde, slik at de kan ta sikte på et selvstendig liv ute i samfunnet. Da vår samfunnsbevisste 10 dronning meldte sin interesse for et julebesøk, var betingelsen at beboerne faktisk ønsket å møte den 11 prominente gjesten på hjemmebane. Og det gjorde de. Og styrer Haave Bentsen er stolt av det som skjedde: 12 - Det var beboerne som presenterte seg selv og sin hverdag. De viste et eierforhold til institusjonen og opplegget her, og svarte med sine egne liv da Dronningen spurte om de forskjelllige psykiatriske lidelser. 15 Det hele ble uformelt og upersonlig. Dronning Sonja satte stemningen da hun selv sendte kakefatet rundt og innrømmet at hun hadde begrenset kunnskap om psykiatri. Hun fikk forklaringer på både schizofreni og 16 psykoser - og stilte meget relevante spørsmål underveis, forteller Torun Haave Berntsen. 17 Det var tydelig at Dronning Sonja hadde forberedt seg godt. Hun kunne sitere fra både årsplaner og 18 strategidokument til institusjonen og hadde særlig lagt merke til at Louisesgate ikke holder seg med 19 egen bil. Noe hun tolket som et uttrykk for at personalet også på dette området er til for beboerne og 20 følger dem ut i hverdagen på trikk og buss. Det sier vel også sitt om Dronningens trivsel og interesse at hun utsatte hjemreisen med en halvtime. Per Frogner 4

5 I. ALLMENNSPRÅK A. OVERSETTELSE AV ORD OG UTTRYKK I KONTEKST ord og uttrykk på tolkespråk som skal oversettes til norsk* * ingen eksempler I. ALLMENNSPRÅK B. OVERSETTELSE AV 2 TEKSTER 1. Norsk tekst som skal oversettes til tolkespråk Oversett følgende tekst fra norsk til ditt tolkespråk. Kilde: Aftenposten 25. april Saksbehandlingstiden i politiet kan manipuleres Ved et enkelt grep kan politiet få saksbehandlingstiden til å virke så kort som de selv måtte ønske. Hvis politiet lar gamle saker bli liggende og kun går løs på de helt ferske, er det nemlig mulig å få ned den gjennomsnittlige tiden det tar å behandle en sak. En sak som allerede har versert i systemet i tre år, vil trekke gjennomsnittstiden opp hvis den får en avgjørelse. En sak som er 30 dager gammel, vil trekke snittet kraftig ned hvis den blir avgjort. Derfor kan det være mest behagelig å legge gamle saker til side, og skyve problemet foran seg. Resultatet kan bli at både fornærmede og mistenkte personer venter i årevis på at forholdene de har anmeldt eller er anmeldt for blir oppklart. Politiinspektør Kaare K. Sognstad ved Vest-Finnmark politidistrikt frykter at det stadig økende presset fra myndighetene om å få ned saksbehandlingstiden påvirker prioriteringene i politidistriktene. Bruk svararkene på de følgende sider. 5

6 I. ALLMENNSPRÅK B. OVERSETTELSE AV 2 TEKSTER 2. Tekst på tolkespråk som skal oversettes til norsk* Oversett følgende tekst på tolkespråk til norsk. Bruk svararkene på de følgende sider. * ingen eksempler II. TERMINOLOGI A. 80 NORSKE TERMER SOM SKAL OVERSETTES TIL TOLKESPRÅK Oversett følgende løse termer til tolkespråk, eller gi en forklaring dersom du ikke finner en direkte motsvarighet på det andre språket. HELSE 1. angst armhule avføring balansenerve barselfeber blærekatarr blodomløp blødning brokk fargeblind flekktyfus forkalkning å gipse... 6

7 OPPGAVE II.A fortsettelse 14. grønn stær indremedisiner hjørnetann koldbrann på fastende hjerte ribben tåteflaske... JUS 21. allmennpreventive hensyn meglingsattest svik å legge ned en påstand lagmann i god tro åstedsbefaring å håndheve Forbrukertvistutvalget prisavslag vitne forliksråd fremleie flytende rente forlover festetomt... 7

8 OPPGAVE II.A fortsettelse 37. siktet betalingsutsettelse foretaksregister underslag... SOSIALFORVALTNING, ARBEIDSLIV OG SENTRALE FORHOLD I SAMFUNNSLIV SOSIALOMSORG / TRYGD 41. barneombud støtten er behovsprøvet bostøtte dagpenger fosterhjem friplass hjelpetiltak kost og losji å livnære seg løpende sosialhjelp oppvekstmiljø overgangsstønad stønadssats støttekontakt sykepenger leirskole meldingsbok... 8

9 OPPGAVE II.A fortsettelse SKOLE / UTDANNING 58. omskolering orienteringsfag standpunktkarakter vekttall... ARBEID / SKATT 62. arbeidsmiljø biarbeidsgiver ferieår fylkesarbeidskontor lønnsansiennitet prøvetid skatteyter svennebrev uravstemning verneutstyr... ANDRE SAMFUNNSFORHOLD 72. barneombud bevilling bystyre familiegjenforening folkeregister fødselsnummer... 9

10 OPPGAVE II.A fortsettelse 78. kommunale avgifter primærmottak skjønn... II. TERMINOLOGI B. 80 TERMER PÅ TOLKESPRÅK SOM SKAL OVERSETTES TIL NORSK* * ingen eksempler III. REALIA Termbruk ved norske og tolkespråklige samfunnsinstitusjoner med noen likhetspunkter og noen forskjeller. Besvar kort spørsmålene nedenfor (ca 1/2 side på hvert svar). Benytt denne og neste side som svarark. Spørsmål 1 skal besvares på norsk og spørsmål 2 på ditt tolkespråk. Spørsmål 3 kan besvares på norsk eller tolkespråket ditt. 1. Gjør rede for eventuelle forskjeller mellom den norske lagmannsretten og den tilsvarende instansen i (ditt språkområde). Hvordan vil du oversette lagmannsretten til (ditt tolkespråk)? Spørsmålet skal besvares på norsk. 2. Forklar forskjellen på utvisning, bortvisning og utlevering og gi de tilsvarende termene på (ditt tolkespråk). Spørsmålet skal besvares på tolkespråket. 3. Hvordan vil du oversette grunnskole, ungdomsskole og videregående skole til (ditt tolkespråk)? Begrunn svaret. Spørsmålet kan besvares på norsk eller tolkespråket. - SLUTT- 10

11 EKSEMPELSAMLING FOR AUTORISASJONSPRØVE I TOLKING muntlig del Under den muntlige delen av autorisasjonsprøven skal kandidaten tolke som om situasjonen var autentisk. Hjelpemidler som ordlister, skrivesaker o l kan brukes under prøven. Alt som blir sagt i dialogene (rollespillene) og monologene (talene) blir tatt opp på lydbånd. Hensikten er å sikre at kandidaten skal få en så pålitelig og rettferdig bedømming som mulig. I. TOLKING AV DIALOGER I den muntlige delen av autorisasjonsprøven skal kandidaten tolke replikkene i 2 (to) dialoger (rollespill). Dialogene forestiller forskjellige tolkesituasjoner. En av situasjonene vil enten være innenfor fagområdet helse/medisin eller juss. Hver dialog skal vare ca 20 minutter inkludert tolkingen. Nedenfor er et eksempel på en samtale slik den kan forekomme på den muntlige delen av autorisasjonsprøven. Under en virkelig prøve vil replikkene til den fremmedspråklige part i samtalen bli sagt på tolkespråket. Tema: SAMTALE MELLOM BARNEVERNKONSULENT OG ENSLIG MOR Mor kommer til Barnevernkonsulenten som hun har vært hos flere ganger tidligere i forbindelse med sin 12 år gammel sønns atferdsvansker. B Goddag fru..., stig på. Hvordan står det til med deg og sønnen din nå? M Vel, jeg er fremdeles opprørt, og jeg tror ikke jeg klarer dette med barneoppdragelse så bra. Jeg har fått flere klager fra skolen på hvordan han oppfører seg. Jeg forsøker så godt jeg kan å følge de rådene dere ga meg, og jeg har prøvd å sette grenser. Men jeg synes det er vanskelig. 11

12 Gutten har vært nokså aggresiv i det siste og jeg er redd for at han blir mobbet på skolen fordi han ikke snakker så godt norsk. Jeg synes det er tøft å være alene om ansvaret for ham hele tiden. Dere lovet meg for lenge siden at jeg skulle få avlastning, og jeg lurer på når dette kan settes i gang? B Ja, det stemmer det du sier om avlastning. Men det tar tid å finne et passende avlastningshjem for sønnen din. Vi jobber med saken, og jeg håper at det kan ordne seg snart. I rapporten fra miljøarbeideren sier hun at gutten fremdeles er utagerende, og hun merker litt forverring i oppførselen hans. Det kan stemme med det som skolen har sagt. Men jeg har orientert sosiallæreren om at vi har iverksatt spesielle tiltak for sønnen din. Jeg har også snakket med sosialkonsulenten om en mulig støttekontakt for ham. Sist du var her snakket vi litt om hvor viktig det er å sette grenser for at gutten skal føle seg trygg. Sammen utarbeidet vi noen enkle regler som vi ble enig om at du skulle følge hjemme. Hvis du ikke klarer dette, må vi altså vurdere om det er best at vi finner et egnet fosterhjem til ham. M Jeg prøver så godt jeg kan å følge opp reglene, men jeg føler at alt blir bare verre når jeg må være så streng med ham. Jeg har også prøvd å få guttens far til å stille opp og hjelpe til, men han vil ikke ha noe ansvar for gutten i det hele tatt. Han nekter til og med å betale barnebidrag. B Ja, jeg forstår at det er vanskelig. Jeg har fått kopi av rapporten fra møtet som dere hadde på skolen med PP-tjenesten, BUP og Kompetansesenteret. Hvordan synes du det møtet gikk? 12

13 M Jeg synes møtet var bra, og jeg er veldig glad for at så mange personer har engasjert seg i saken. De mente at guttens omgangskrets og miljøet der hvor vi bor kan påvirke hvordan han oppfører seg. Jeg har snakket mye med psykologen om dette. Han foreslo at jeg prøver å finne et annet sted å bo, kanskje utenfor sentrum. Men du vet jo at jeg ikke har råd til det. Selv om jeg fikk både bostøtte og etableringslån fra kommunen, ville jeg ikke klare de månedlige utgiftene til en innskuddsleilighet. Og det er nesten umulig å finne en rimelig leilighet til utleie. Så jeg vet ikke hvordan jeg skulle klare å flytte til et bedre bomiljø. B Nei, det kan nok være vanskelig. Men tror jeg at vi skal konsentrere oss om en ting av gangen. Den gjennomgangsboligen som dere har nå er tross alt bedre enn hospitset som dere bodde på før. Jeg tror faktisk at hvis vi kan få til et godt samarbeid mellom oss, og mellom deg og sønnen din, da vil vi kunne løse en god del av problemene. Men dette vil ikke skje over natten. M Nei, jeg skjønner det. Men jeg er veldig bekymret for hvordan det skal gå med sønnen min. Jeg vil så gjerne at han skal være lykkelig, og at han skal ta en utdanning og få seg et yrke. Noen ganger blir jeg så redd for at han skal ende opp som varig sosialklient. Det gjør meg veldig sliten og stresset, og da kan det være vanskelig for meg å ta meg av gutten. B Jeg forstår at du er bekymret over din livssituasjon, men jeg tror du må prøve å gjøre det beste ut av den. Det skal vi prøve å hjelpe deg med. 13

14 Nå har du i flere måneder fått hjelp av en miljøarbeider som snakker språket ditt? Hun skulle komme hjem til deg en gang i uken for å veilede deg når det gjelder gutten, og også hjelpe med praktiske ting. Og hun har holdt meg orientert om guttens progresjon. Hvordan synes du dette har gått? M Jeg synes at hun er en stor hjelp når hun er hos oss. Det har vært koselig å ha noen som jeg kan prate med og som jeg kan spørre om ting. Og hun har tatt oss med på turer og slikt. Jeg håper at hun vil fortsette å komme. Kanskje hun kunne komme litt oftere og? B Det er mulig. Jeg skal undersøke om vi kan få ordnet det. Men nå må vi avslutte dette møtet, og så får du ny time om ca en måned. Da kan vi se på hvordan det har gått. Du får beskjed i posten om når neste avtale skal være. Og hvis det er hensiktsmessig, kan miljøarbeideren også være med på den. Er det greit for deg? M Jada. Det er helt i orden for meg. Takk for hjelpen! II. TOLKING AV MONOLOGER Kandidaten må bestå den første delen av muntlig prøve (tolking av dialoger) for å kunne gå videre til den andre delen. I denne delen av muntlig prøve skal kandidaten tolke 2 (to) monologer (taler eller lignende) á ca 3 minutter. Den ene tolkes fra norsk til tolkespråket og den andre fra tolkespråket til norsk. Begge skal tolkes konsekutivt dvs. etterfølgende. Tolking kan foregå ved hjelp av notater. 1. Eksempel på en situasjon hvor en tale på tolkespråk tolkes til norsk: Følgende er et eksempel på hvilken type situasjon en slik tale kan forekomme i: 14

15 LÆRERMØTE PÅ EN VIDEREGÅENDE SKOLE Lærerne på en videregående skole i Norge har invitert en lærer/rådgiver fra en yrkesfaglig videregående skole i (tolkespråkområdet) på et av sine lærermøter. Denne læreren orienterer om et prosjekt som er igangsatt på sin skole for å motivere ungdommer til arbeid /videreutdanning o l. 2. Eksempel på en tale på norsk som skal tolkes til tolkespråket: Nedenfor gis et eksempel på en tale på norsk som skal tolkes til tolkespråket. I dette tilfellet ville talen ha blitt fremført i 3 deler (enheter), som tolkes hver for seg. FORELDREMØTE PÅ EN UNGDOMSSKOLE Rektor på en ungdomsskole orienterer foreldrene om Grunnskolereformen og konsekvensene for skolen. Flere av foreldrene snakker ikke norsk, og det er bestilt tolk. GRUNNSKOLEREFORMEN AV Velkommen til det første foreldremøtet på ungdomsskolen! Mitt navn er Guri Handal, og det er jeg som er skolens rektor. Vi har innkalt dere så tidlig som mulig i skoleåret, fordi vi føler at vi sitter på en god del viktig informasjon som vi må gi dere. For det første er skolen ny og lærerne nye både for dere og barna deres, og for det andre er vi inne i en tid med mye endringer i skolen. Som dere sikkert vet, fikk vi ny struktur i den videregående skolen for to år siden, den såkalte Reform -94. Med Grunnskolereformen av 1997 blir også grunnskolen «ny». Dette vil jeg gjerne si noe mer om. (110 ord) 2 En forandring som følger av Grunnskolereformen, og som dere nok allerede har hørt om fra barna deres er det at de nå starter i 7. klasse, og så skal gå i til 9. og 10. klasse. Forklaringen her ligger i at vi fra neste år har et 10-årig skoleløp, da starter elevene når de er seks år. Som dere sikkert kjenner til, var det en gjennomgripende politisk debatt før dette ble gjennomført, og ingen kan vel si at de er sikre på at dette er den beste veien til en bedre skole. 15

16 I tillegg til denne organisatoriske endringen, får vi også en ny læreplan. Vi har allerede arbeidet etter den generelle delen av planen noen år. Den kom allerede i 1993, mens fagplanene har såvidt nådd skolene nå. De nye fagplanene angir i langt større grad enn før det en kan kalle et felles pensum, og et felles fagstoff for alle elever i Norge er detaljert fastslått. (157 ord) 3 Etterhvert som vi får satt oss godt inn i dette, vil klassestyrer og de andre faglærerne gi de nødvendige orienteringene. Vi har satt av flere planleggingsdager og store deler av vår tid på skolen til å arbeide med reformen. Men nå har jeg snakket så lenge at jeg tror det er på tide med en kopp kaffe. Sett dere gjerne sammen med noen dere ikke kjenner fra før. Som dere vet, blander vi klassene, slik at det i hver klasse er elever fra de seks forskjellige barneskolene som sokner til vår skolekrets. Og bruk pausen til å komme fram med spørsmål til meg, inspektøren, rådgiverne, sosiallæreren eller klassestyrerne. Vi kommer til å sirkulere. Etterpå skal det velges klassekontakter. Romfordelingen til dette henger på døra. Takk for oppmerksomheten. (124 ord) 3. Eksempel på et evalueringsskjema for muntlig prøve Nedenfor finnes et eksempel på evalueringsskjemaet som brukes under bedømming av kandidatens muntlig tolkeprestasjon. Eksemplet viser hvordan poengsetting finner sted for de to første replikkene i dialogen. Et lignende skjema brukes under bedømming av monologene. Meningsinnholdet i det som skal tolkes blir delt opp i et visst antall informasjonseenheter. Ved dialogtolking kalles disse informasjonsenhetene meningsbærende elementer eller MBE. Ved monologtolking kan informasjonsenhetene være mer omfattende og kalles for informasjonselementer (Info-e). Hver MBE/Info-e er vektet med 5 poeng. Summen av poengtall for hver dialog/monolog utgjør 100%. Det kreves en stor grad av presisjon i tolking for å bestå autorisasjonsprøvens muntlige del. For feil eller mangler i tolking av en MBE/Info-e blir det trukket inntil 5 poeng. Ved muntlig prøve tillates maksimalt 15% bortfall av meningsinnholdet (MBE) inkludert trekk i poeng for manglende terminologikunnskaper, feil i stilnivå i forhold til originalutsagnet og mangler ved grammatikk/uttale. Kandidaten må i tillegg vise tilfredsstillende tolketekniske ferdigheter under alle oppgaver for å bestå autorisasjonsprøven. 16

17 AUTORISASJONSPRØVE FOR TOLKER Muntlig del - dialogtolking DIALOG Antall ord: 853 Kandidatnr: Dato: Språk: Sluttresultat: % Tema: SAMTALE MELLOM BARNEVERNKONSULENT OG ENSLIG MOR Mor kommer til Barnevernkonsulenten som hun har vært hos flere ganger tidligere i forbindelse med sin 12 år gammel sønns atferdsvansker. Replikknr Antall Antall - Trekk: Trekk: Trekk: RESULTAT MBE mulige fag- stilnivå grammatikk MBE- MBE- språk /uttale POENG poeng 1 B Goddag fru..., stig på. Hvordan står det til med deg og sønnen din nå? M Vel, jeg er fremdeles opprørt, og jeg tror ikke jeg klarer dette med barneoppdragelse så bra

18 Replikknr Antall Antall - Trekk: Trekk: Trekk: RESULTAT MBE mulige fag- stilnivå grammatikk MBE- MBE- språk /uttale POENG poeng Jeg har fått flere klager fra skolen på hvordan han oppfører seg. Jeg forsøker så godt jeg kan å følge de rådene dere ga meg, og jeg har prøvd å sette grenser. Men jeg synes det er vanskelig Gutten har vært nokså aggresiv i det siste og jeg er redd for at han blir mobbet på skolen fordi han ikke snakker så godt norsk. Jeg synes det er tøft å være alene om ansvaret for ham hele tiden. Dere lovet meg for lenge siden at jeg skulle få avlastning, og jeg lurer på når dette kan settes i gang? 7 35 Sum

19 III. EKSAMINASJON I TOLKEETIKK / TOLKETEKNIKK Eksempler på spørsmål som besvares muntlig: 1. Gi eksempler på noen situasjoner hvor tolken er inhabil og forklar hvorfor? 2. Du skal tolke på et sosialkontor. Saksbehandleren vet at du nylig har tolket for den samme klienten ved en legeundersøkelse. Saksbehandleren spør deg om hvordan det gikk med klienten da han var hos legen. Hva vil du gjøre? Begrunn ditt svar. SLUTT 19

KUNNGJØRING AV AUTORISASJONSPRØVEN I ALBANSK-, ENGELSK-, SOMALI- OG URDU-NORSK TOLKING HØSTEN 2011/VÅREN 2012

KUNNGJØRING AV AUTORISASJONSPRØVEN I ALBANSK-, ENGELSK-, SOMALI- OG URDU-NORSK TOLKING HØSTEN 2011/VÅREN 2012 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for lingvistiske og nordiske studier KUNNGJØRING AV AUTORISASJONSPRØVEN I ALBANSK-, ENGELSK-, SOMALI- OG URDU-NORSK TOLKING HØSTEN 2011/VÅREN 2012 Ifølge forskrifter om bevilling

Detaljer

AUTORISASJONSPRØVEN I TOLKING

AUTORISASJONSPRØVEN I TOLKING AUTORISASJONSPRØVEN I TOLKING Mer enn en språktest Prøvens hensikt Prøvens form Prøvens innhold Prøvens krav Prøvenemnda Referanser og lenker OBS! Bruk piltast for å komme til neste side Prøvens hensikt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du?

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du? Skoleåret 2015/2016 INNHOLD Hva kan du klage på?... 1 Hvem kan klage på karakter?... 1 Når er klagefristen?... 1 Før du klager... 1 Hvordan klager du?... 1 Hva skjer med klagen din... 2 Behandlingen av

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Ungdommer med kort botid Samarbeid mellom skole og hjem. Joke Dewilde, Avslutningskonferanse,

Ungdommer med kort botid Samarbeid mellom skole og hjem. Joke Dewilde, Avslutningskonferanse, Ungdommer med kort botid Samarbeid mellom skole og hjem, Avslutningskonferanse, 14.1.2015 Et eksempel Najma: Hver dag putter jeg tjuefem kroner i lommene deres. Jeg har brukt alle pengene mine til å kle

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Et veldig nyttig foreldremøte

Et veldig nyttig foreldremøte Et veldig nyttig foreldremøte Av John Roald Pettersen Hva er foreldre opptatt av når de får anledning til å snakke om egen oppdragelse? Vi har vært med på foreldremøte i Hosle barnehage. TYDELIGE VOKSNE

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf. Bruk av tolketjenester Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.: 91 52 60 72 Disposisjon Om kommunikasjon. Hva sier lovverket og retningslinjer

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Hva menes med psykisk helse? Hvordan har norsk ungdom det? Myndighetenes satsing på skolen Ungdomsskoleprogrammet Alle har en psykisk helse Hva kan vi som foreldre/

Detaljer

INNHOLD PÅ FORELDREMØTER VED TERRÅK SKOLE

INNHOLD PÅ FORELDREMØTER VED TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 INNHOLD PÅ FORELDREMØTER VED TERRÅK SKOLE Forord Side 2 av 8 Skoleåret 02/03 ble det arbeidet med å sette innholdet på foreldremøtene mer i system. Foreldrene ved FAU ved skolen, personalet,

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Psykisk helse inn i skolen?

Psykisk helse inn i skolen? Psykisk helse inn i skolen? Hvorfor og hvordan bruke skoleprogram for å styrke elevenes psykiske helse Brekko 12.mars 2015 Kristin Hatløy Psykiatrisk sykepleier TIPS Rådgiver Psykiatrisk Opplysning Psykisk

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 4 Hva jobber du med? Ulike former for yrkestilknytning er emne for kapittel 4. Dobbeltoppslaget viser Arif, Åse og Jan

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! 2009 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120 Intensive Intermediate Norwegian, Level II Skriftlig eksamen (3 timer)

Detaljer

Referat fra foreldremøte 07.10.2014

Referat fra foreldremøte 07.10.2014 Referat fra foreldremøte 07.10.2014 Tilstede på dette møte; 20 av 24 barn var representert på dette møte. Til sammen var det 25 foreldre og personalet på Saltkråkan. Info; Viktig med navning av klær, flasker,

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger.

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Det var en gang og eventyret fortsetter «Ny vin i gammel flaske eller ny

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Mobbeundersøkelse - Norge

Mobbeundersøkelse - Norge Mobbeundersøkelse - Norge 1. Er du: Gutt 64.9% 462 Jente 35.1% 250 answered question 712 skipped question 0 2. Hvor gammel er du? 10 år eller yngre 7.6% 54 11 11.0% 78 12 14.9% 106 13 22.2% 158 14 16.7%

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn NAV STRAND Søknad om leie av kommunal bolig Søknad om (kryss av for det tilbudet som det søkes om) Ordinær bolig Bytte av bolig Forlenget botid Omsorgsbolig 1. Personopplysning Søker: Navn (etternavn,

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Desember2008/januar2009 6 klasser deltok: - 1STA, 1STB, 2BYB, 2HEA, 2SSA, 3IDA Totalt 99 elever Gjennomført av Debattgruppen i Verdal. RAPPORT

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

FORE- BYGGENDE PSYKISK HELSE

FORE- BYGGENDE PSYKISK HELSE FORE- BYGGENDE PSYKISK HELSE VEILEDNING TIL LÆRER/INSTRUKTØR FOR GJENNOMFØRING AV UNDERVISNINGSOPPLEGGET Når det kriser En dobbelttime i skolen et bidra til god psykisk helse for ungdom INTRODUKSJON Når

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne delta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Bruke språkets alfabet og tegn. Bruke grunnleggende

Detaljer

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST 0 1 FORELDREMØTET 2 Man løser ikke problemer ved å unngå dem. Man må snakke om dem. 3 Selv om det er vanskelig. 4 -Gjør det

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Alle kan snakke med alle!

Alle kan snakke med alle! Alle kan snakke med alle! - en undersøkelse av hva elever opplever som bra på Bankgata ungdomsskole og hva voksne og elever gjør for å få til dette Utført av jentegruppa på skolen 1 Hvem har gjort undersøkelsen?

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

Hva er kjennetegner ungdom med høyt fravær? Hvordan hjelpe? Hva må til? Erfaringer fra to eksperter på området

Hva er kjennetegner ungdom med høyt fravær? Hvordan hjelpe? Hva må til? Erfaringer fra to eksperter på området Erfaringer med 15 års arbeid med skolefravær i Nord-Trøndelag - Konsekvenser for tidlig intervensjon Jørgen Berg Kim Røsvik Geir Olsen Jo Magne Ingul Miljøterapeut Psykologspesialist Agenda Hva er kjennetegner

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Slik gjør vi det på Lindesnes ungdomsskole!

Slik gjør vi det på Lindesnes ungdomsskole! Slik gjør vi det på Lindesnes ungdomsskole! 1 Nasjonale prøver gjennomføring, informasjon og oppfølging. Fagsamarbeid med lærerne på barneskolene Høsten, sette av en halv planlegging sdag før skolestart

Detaljer

RØNVIK SKOLE. 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole

RØNVIK SKOLE. 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole RØNVIK SKOLE 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole skoleåret 2014/2015 Orientering om 2.fremmedspråk og faglig fordypning Når du skal begynne på 8.trinn skal du velge et fremmedspråk eller

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år Til deg som bor i fosterhjem 0-12 år VIKTIGE TELEFONNUMRE: Tilsynsfører: Saksbehandler: Forord til de voksne Denne brosjyren er laget for barn i aldersgruppen 0-12 år som bor i fosterhjem. Teksten er utformet

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

Anita Nyberg 2011 SPINT

Anita Nyberg 2011 SPINT SPINT Disposisjon 1. Kort om SPINT 2. Oppfølgingssamtalen etter presentasjonen 3. Spint-oppgaver 4. Erfaringsdeling SPINT = spontan interaksjon LK06 sier at elevene skal delta i enkle, spontane samtalesituasjoner

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Elevenes skolemiljø. Til deg som er elev

Elevenes skolemiljø. Til deg som er elev Elevenes skolemiljø Til deg som er elev Godt skolemiljø Dere som elever har rett til et godt skolemiljø der dere er trygge, trives og kan lære. Dette er bestemt i en lov som heter opplæringsloven. Elever

Detaljer

Lærere må lære elever å lære

Lærere må lære elever å lære Artikkel i Utdanning nr. / Lærere må lære elever å lære Undersøkelser har vist at mange norske skoleelever har for dårlig lesekompetanse. Dette kan ha flere årsaker, men en av dem kan være at elevene ikke

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) 1 Innhold i karrieremappen s. 3 Kjære elev s. 4 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 5 Sjekkliste 8. trinn s. 6 Sluttvurdering

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 22. april 2015 - «Nye 8. trinn» - Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 22. april 2015 - «Nye 8. trinn» - Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 22. april 2015 - «Nye 8. trinn» - Vormsund ungdomsskole 2. fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag De nye valgfagene Klassesammensetning Nina Ødegård, leder i FAU Å arbeide

Detaljer

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2). Tema: Elevene tilbringer opptil ett år

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

Samling 19. Og 20. april 2015

Samling 19. Og 20. april 2015 Samling 19. Og 20. april 2015 Plan for dagen Tema: Deltakelse i arbeids-og samfunnsliv 1) Førforståelse: Idémyldring om norsk arbeidsliv og hva som skal til for å få innpass. Dialog og kommunikasjon i

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer