EKSEMPELSAMLING FOR AUTORISASJONSPRØVE I (TOLKESPRÅK) - NORSK TOLKING * skriftlig del. (dato og klokkeslett) (sted) INNHOLD:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSEMPELSAMLING FOR AUTORISASJONSPRØVE I (TOLKESPRÅK) - NORSK TOLKING * skriftlig del. (dato og klokkeslett) (sted) INNHOLD:"

Transkript

1 Oppgaveteksten består av... sider i alt. EKSEMPELSAMLING FOR AUTORISASJONSPRØVE I (TOLKESPRÅK) - NORSK TOLKING * skriftlig del (dato og klokkeslett) (sted) INNHOLD: I. ALLMENNSPRÅK (teller 50% av skriftlig del) A. OVERSETTELSE AV ORD OG UTTRYKK I KONTEKST ord og uttrykk på norsk som skal oversettes til tolkespråk ord og uttrykk på tolkespråk som skal oversettes til norsk B. OVERSETTELSE AV 2 TEKSTER 1. Norsk tekst som skal oversettes til tolkespråk 2. Tekst på tolkespråk som skal oversettes til norsk II. FAGTERMINOLOGI (teller 30% av skriftlig del) A. 80 NORSKE TERMER SOM SKAL OVERSETTES TIL TOLKESPRÅK B. 80 TERMER PÅ TOLKESPRÅK SOM SKAL OVERSETTES TIL NORSK III. REALIA (teller 20% av skriftlig del) 1. og 2. Spørsmål om termbruk ved norske og tolkespråklige samfunnsinstitusjoner Spørsmålene skal besvares på oppgavearkene så langt det er mulig. Dersom det ikke blir plass, kan du bruke ekstra ark, som du får av eksamensinspektørene. Husk å skrive kandidatnummer (som du får av eksamensinspektørene) på alle ark du leverer. BRUK AV HJELPEMIDLER ER IKKE TILLATT. * SVAR KUN PÅ FORSIDEN AV ARKENE. BRUK SVART KULEPENN. *Eksempelsamlingen inneholder bare eksempler på oppgaver som kan bli gitt på norsk. Av praktiske grunner omfatter ikke samlingen eksempler på tilsvarende oppgaver som kan bli gitt på tolkespråket. 1

2 I. ALLMENNSPRÅK A. OVERSETTELSE AV ORD OG UTTRYKK I KONTEKST ord og uttrykk på norsk som skal oversettes til tolkespråk Les artikkelen på side 3 og oversett de 20 understrekede ord og uttrykk til tolkespråk i den betydning de forekommer i konteksten. 1. grunnplanet en sterk opplevelse stammer fra ettervernshjem tydeligvis rehabiliteringsinstitusjon botrening sykdomsbilde samfunnsbevisste beboerne på hjemmebane et eierforhold opplegget psykiatriske lidelser satte stemningen psykoser årsplaner holder seg med et uttrykk for trivsel

3 3 VEDLEGG 2: EKSEMPELSAMLING

4 TERMER I KONTEKST, OPPGAVE I.A.1 Kilde: Bymisjon 1/ Dronning Sonja gjestet grunnplanet 2 En flott samtale! En sterk opplevelse. Her var det beboerne selv som presenterte sitt liv i et ekte og åpent møte med Dronningen. 3 4 Begeistringen stammer fra Torun Haave Berntsen, institusjonssjef ved Louisesgate ettervernshjem. For der var Dronning Sonja på besøk på selveste julaftens formiddag. Det ble en stor og viktig opplevelse 5 både for beboere og ansatte og tydeligvis også for Dronningen og hennes følge. Louisesgate er en 6 7 psykiatrisk rehabiliteringsinstitusjon for unge mennesker. Her får de botrening og kunnskap om sitt eget 8 9 sykdomsbilde, slik at de kan ta sikte på et selvstendig liv ute i samfunnet. Da vår samfunnsbevisste 10 dronning meldte sin interesse for et julebesøk, var betingelsen at beboerne faktisk ønsket å møte den 11 prominente gjesten på hjemmebane. Og det gjorde de. Og styrer Haave Bentsen er stolt av det som skjedde: 12 - Det var beboerne som presenterte seg selv og sin hverdag. De viste et eierforhold til institusjonen og opplegget her, og svarte med sine egne liv da Dronningen spurte om de forskjelllige psykiatriske lidelser. 15 Det hele ble uformelt og upersonlig. Dronning Sonja satte stemningen da hun selv sendte kakefatet rundt og innrømmet at hun hadde begrenset kunnskap om psykiatri. Hun fikk forklaringer på både schizofreni og 16 psykoser - og stilte meget relevante spørsmål underveis, forteller Torun Haave Berntsen. 17 Det var tydelig at Dronning Sonja hadde forberedt seg godt. Hun kunne sitere fra både årsplaner og 18 strategidokument til institusjonen og hadde særlig lagt merke til at Louisesgate ikke holder seg med 19 egen bil. Noe hun tolket som et uttrykk for at personalet også på dette området er til for beboerne og 20 følger dem ut i hverdagen på trikk og buss. Det sier vel også sitt om Dronningens trivsel og interesse at hun utsatte hjemreisen med en halvtime. Per Frogner 4

5 I. ALLMENNSPRÅK A. OVERSETTELSE AV ORD OG UTTRYKK I KONTEKST ord og uttrykk på tolkespråk som skal oversettes til norsk* * ingen eksempler I. ALLMENNSPRÅK B. OVERSETTELSE AV 2 TEKSTER 1. Norsk tekst som skal oversettes til tolkespråk Oversett følgende tekst fra norsk til ditt tolkespråk. Kilde: Aftenposten 25. april Saksbehandlingstiden i politiet kan manipuleres Ved et enkelt grep kan politiet få saksbehandlingstiden til å virke så kort som de selv måtte ønske. Hvis politiet lar gamle saker bli liggende og kun går løs på de helt ferske, er det nemlig mulig å få ned den gjennomsnittlige tiden det tar å behandle en sak. En sak som allerede har versert i systemet i tre år, vil trekke gjennomsnittstiden opp hvis den får en avgjørelse. En sak som er 30 dager gammel, vil trekke snittet kraftig ned hvis den blir avgjort. Derfor kan det være mest behagelig å legge gamle saker til side, og skyve problemet foran seg. Resultatet kan bli at både fornærmede og mistenkte personer venter i årevis på at forholdene de har anmeldt eller er anmeldt for blir oppklart. Politiinspektør Kaare K. Sognstad ved Vest-Finnmark politidistrikt frykter at det stadig økende presset fra myndighetene om å få ned saksbehandlingstiden påvirker prioriteringene i politidistriktene. Bruk svararkene på de følgende sider. 5

6 I. ALLMENNSPRÅK B. OVERSETTELSE AV 2 TEKSTER 2. Tekst på tolkespråk som skal oversettes til norsk* Oversett følgende tekst på tolkespråk til norsk. Bruk svararkene på de følgende sider. * ingen eksempler II. TERMINOLOGI A. 80 NORSKE TERMER SOM SKAL OVERSETTES TIL TOLKESPRÅK Oversett følgende løse termer til tolkespråk, eller gi en forklaring dersom du ikke finner en direkte motsvarighet på det andre språket. HELSE 1. angst armhule avføring balansenerve barselfeber blærekatarr blodomløp blødning brokk fargeblind flekktyfus forkalkning å gipse... 6

7 OPPGAVE II.A fortsettelse 14. grønn stær indremedisiner hjørnetann koldbrann på fastende hjerte ribben tåteflaske... JUS 21. allmennpreventive hensyn meglingsattest svik å legge ned en påstand lagmann i god tro åstedsbefaring å håndheve Forbrukertvistutvalget prisavslag vitne forliksråd fremleie flytende rente forlover festetomt... 7

8 OPPGAVE II.A fortsettelse 37. siktet betalingsutsettelse foretaksregister underslag... SOSIALFORVALTNING, ARBEIDSLIV OG SENTRALE FORHOLD I SAMFUNNSLIV SOSIALOMSORG / TRYGD 41. barneombud støtten er behovsprøvet bostøtte dagpenger fosterhjem friplass hjelpetiltak kost og losji å livnære seg løpende sosialhjelp oppvekstmiljø overgangsstønad stønadssats støttekontakt sykepenger leirskole meldingsbok... 8

9 OPPGAVE II.A fortsettelse SKOLE / UTDANNING 58. omskolering orienteringsfag standpunktkarakter vekttall... ARBEID / SKATT 62. arbeidsmiljø biarbeidsgiver ferieår fylkesarbeidskontor lønnsansiennitet prøvetid skatteyter svennebrev uravstemning verneutstyr... ANDRE SAMFUNNSFORHOLD 72. barneombud bevilling bystyre familiegjenforening folkeregister fødselsnummer... 9

10 OPPGAVE II.A fortsettelse 78. kommunale avgifter primærmottak skjønn... II. TERMINOLOGI B. 80 TERMER PÅ TOLKESPRÅK SOM SKAL OVERSETTES TIL NORSK* * ingen eksempler III. REALIA Termbruk ved norske og tolkespråklige samfunnsinstitusjoner med noen likhetspunkter og noen forskjeller. Besvar kort spørsmålene nedenfor (ca 1/2 side på hvert svar). Benytt denne og neste side som svarark. Spørsmål 1 skal besvares på norsk og spørsmål 2 på ditt tolkespråk. Spørsmål 3 kan besvares på norsk eller tolkespråket ditt. 1. Gjør rede for eventuelle forskjeller mellom den norske lagmannsretten og den tilsvarende instansen i (ditt språkområde). Hvordan vil du oversette lagmannsretten til (ditt tolkespråk)? Spørsmålet skal besvares på norsk. 2. Forklar forskjellen på utvisning, bortvisning og utlevering og gi de tilsvarende termene på (ditt tolkespråk). Spørsmålet skal besvares på tolkespråket. 3. Hvordan vil du oversette grunnskole, ungdomsskole og videregående skole til (ditt tolkespråk)? Begrunn svaret. Spørsmålet kan besvares på norsk eller tolkespråket. - SLUTT- 10

11 EKSEMPELSAMLING FOR AUTORISASJONSPRØVE I TOLKING muntlig del Under den muntlige delen av autorisasjonsprøven skal kandidaten tolke som om situasjonen var autentisk. Hjelpemidler som ordlister, skrivesaker o l kan brukes under prøven. Alt som blir sagt i dialogene (rollespillene) og monologene (talene) blir tatt opp på lydbånd. Hensikten er å sikre at kandidaten skal få en så pålitelig og rettferdig bedømming som mulig. I. TOLKING AV DIALOGER I den muntlige delen av autorisasjonsprøven skal kandidaten tolke replikkene i 2 (to) dialoger (rollespill). Dialogene forestiller forskjellige tolkesituasjoner. En av situasjonene vil enten være innenfor fagområdet helse/medisin eller juss. Hver dialog skal vare ca 20 minutter inkludert tolkingen. Nedenfor er et eksempel på en samtale slik den kan forekomme på den muntlige delen av autorisasjonsprøven. Under en virkelig prøve vil replikkene til den fremmedspråklige part i samtalen bli sagt på tolkespråket. Tema: SAMTALE MELLOM BARNEVERNKONSULENT OG ENSLIG MOR Mor kommer til Barnevernkonsulenten som hun har vært hos flere ganger tidligere i forbindelse med sin 12 år gammel sønns atferdsvansker. B Goddag fru..., stig på. Hvordan står det til med deg og sønnen din nå? M Vel, jeg er fremdeles opprørt, og jeg tror ikke jeg klarer dette med barneoppdragelse så bra. Jeg har fått flere klager fra skolen på hvordan han oppfører seg. Jeg forsøker så godt jeg kan å følge de rådene dere ga meg, og jeg har prøvd å sette grenser. Men jeg synes det er vanskelig. 11

12 Gutten har vært nokså aggresiv i det siste og jeg er redd for at han blir mobbet på skolen fordi han ikke snakker så godt norsk. Jeg synes det er tøft å være alene om ansvaret for ham hele tiden. Dere lovet meg for lenge siden at jeg skulle få avlastning, og jeg lurer på når dette kan settes i gang? B Ja, det stemmer det du sier om avlastning. Men det tar tid å finne et passende avlastningshjem for sønnen din. Vi jobber med saken, og jeg håper at det kan ordne seg snart. I rapporten fra miljøarbeideren sier hun at gutten fremdeles er utagerende, og hun merker litt forverring i oppførselen hans. Det kan stemme med det som skolen har sagt. Men jeg har orientert sosiallæreren om at vi har iverksatt spesielle tiltak for sønnen din. Jeg har også snakket med sosialkonsulenten om en mulig støttekontakt for ham. Sist du var her snakket vi litt om hvor viktig det er å sette grenser for at gutten skal føle seg trygg. Sammen utarbeidet vi noen enkle regler som vi ble enig om at du skulle følge hjemme. Hvis du ikke klarer dette, må vi altså vurdere om det er best at vi finner et egnet fosterhjem til ham. M Jeg prøver så godt jeg kan å følge opp reglene, men jeg føler at alt blir bare verre når jeg må være så streng med ham. Jeg har også prøvd å få guttens far til å stille opp og hjelpe til, men han vil ikke ha noe ansvar for gutten i det hele tatt. Han nekter til og med å betale barnebidrag. B Ja, jeg forstår at det er vanskelig. Jeg har fått kopi av rapporten fra møtet som dere hadde på skolen med PP-tjenesten, BUP og Kompetansesenteret. Hvordan synes du det møtet gikk? 12

13 M Jeg synes møtet var bra, og jeg er veldig glad for at så mange personer har engasjert seg i saken. De mente at guttens omgangskrets og miljøet der hvor vi bor kan påvirke hvordan han oppfører seg. Jeg har snakket mye med psykologen om dette. Han foreslo at jeg prøver å finne et annet sted å bo, kanskje utenfor sentrum. Men du vet jo at jeg ikke har råd til det. Selv om jeg fikk både bostøtte og etableringslån fra kommunen, ville jeg ikke klare de månedlige utgiftene til en innskuddsleilighet. Og det er nesten umulig å finne en rimelig leilighet til utleie. Så jeg vet ikke hvordan jeg skulle klare å flytte til et bedre bomiljø. B Nei, det kan nok være vanskelig. Men tror jeg at vi skal konsentrere oss om en ting av gangen. Den gjennomgangsboligen som dere har nå er tross alt bedre enn hospitset som dere bodde på før. Jeg tror faktisk at hvis vi kan få til et godt samarbeid mellom oss, og mellom deg og sønnen din, da vil vi kunne løse en god del av problemene. Men dette vil ikke skje over natten. M Nei, jeg skjønner det. Men jeg er veldig bekymret for hvordan det skal gå med sønnen min. Jeg vil så gjerne at han skal være lykkelig, og at han skal ta en utdanning og få seg et yrke. Noen ganger blir jeg så redd for at han skal ende opp som varig sosialklient. Det gjør meg veldig sliten og stresset, og da kan det være vanskelig for meg å ta meg av gutten. B Jeg forstår at du er bekymret over din livssituasjon, men jeg tror du må prøve å gjøre det beste ut av den. Det skal vi prøve å hjelpe deg med. 13

14 Nå har du i flere måneder fått hjelp av en miljøarbeider som snakker språket ditt? Hun skulle komme hjem til deg en gang i uken for å veilede deg når det gjelder gutten, og også hjelpe med praktiske ting. Og hun har holdt meg orientert om guttens progresjon. Hvordan synes du dette har gått? M Jeg synes at hun er en stor hjelp når hun er hos oss. Det har vært koselig å ha noen som jeg kan prate med og som jeg kan spørre om ting. Og hun har tatt oss med på turer og slikt. Jeg håper at hun vil fortsette å komme. Kanskje hun kunne komme litt oftere og? B Det er mulig. Jeg skal undersøke om vi kan få ordnet det. Men nå må vi avslutte dette møtet, og så får du ny time om ca en måned. Da kan vi se på hvordan det har gått. Du får beskjed i posten om når neste avtale skal være. Og hvis det er hensiktsmessig, kan miljøarbeideren også være med på den. Er det greit for deg? M Jada. Det er helt i orden for meg. Takk for hjelpen! II. TOLKING AV MONOLOGER Kandidaten må bestå den første delen av muntlig prøve (tolking av dialoger) for å kunne gå videre til den andre delen. I denne delen av muntlig prøve skal kandidaten tolke 2 (to) monologer (taler eller lignende) á ca 3 minutter. Den ene tolkes fra norsk til tolkespråket og den andre fra tolkespråket til norsk. Begge skal tolkes konsekutivt dvs. etterfølgende. Tolking kan foregå ved hjelp av notater. 1. Eksempel på en situasjon hvor en tale på tolkespråk tolkes til norsk: Følgende er et eksempel på hvilken type situasjon en slik tale kan forekomme i: 14

15 LÆRERMØTE PÅ EN VIDEREGÅENDE SKOLE Lærerne på en videregående skole i Norge har invitert en lærer/rådgiver fra en yrkesfaglig videregående skole i (tolkespråkområdet) på et av sine lærermøter. Denne læreren orienterer om et prosjekt som er igangsatt på sin skole for å motivere ungdommer til arbeid /videreutdanning o l. 2. Eksempel på en tale på norsk som skal tolkes til tolkespråket: Nedenfor gis et eksempel på en tale på norsk som skal tolkes til tolkespråket. I dette tilfellet ville talen ha blitt fremført i 3 deler (enheter), som tolkes hver for seg. FORELDREMØTE PÅ EN UNGDOMSSKOLE Rektor på en ungdomsskole orienterer foreldrene om Grunnskolereformen og konsekvensene for skolen. Flere av foreldrene snakker ikke norsk, og det er bestilt tolk. GRUNNSKOLEREFORMEN AV Velkommen til det første foreldremøtet på ungdomsskolen! Mitt navn er Guri Handal, og det er jeg som er skolens rektor. Vi har innkalt dere så tidlig som mulig i skoleåret, fordi vi føler at vi sitter på en god del viktig informasjon som vi må gi dere. For det første er skolen ny og lærerne nye både for dere og barna deres, og for det andre er vi inne i en tid med mye endringer i skolen. Som dere sikkert vet, fikk vi ny struktur i den videregående skolen for to år siden, den såkalte Reform -94. Med Grunnskolereformen av 1997 blir også grunnskolen «ny». Dette vil jeg gjerne si noe mer om. (110 ord) 2 En forandring som følger av Grunnskolereformen, og som dere nok allerede har hørt om fra barna deres er det at de nå starter i 7. klasse, og så skal gå i til 9. og 10. klasse. Forklaringen her ligger i at vi fra neste år har et 10-årig skoleløp, da starter elevene når de er seks år. Som dere sikkert kjenner til, var det en gjennomgripende politisk debatt før dette ble gjennomført, og ingen kan vel si at de er sikre på at dette er den beste veien til en bedre skole. 15

16 I tillegg til denne organisatoriske endringen, får vi også en ny læreplan. Vi har allerede arbeidet etter den generelle delen av planen noen år. Den kom allerede i 1993, mens fagplanene har såvidt nådd skolene nå. De nye fagplanene angir i langt større grad enn før det en kan kalle et felles pensum, og et felles fagstoff for alle elever i Norge er detaljert fastslått. (157 ord) 3 Etterhvert som vi får satt oss godt inn i dette, vil klassestyrer og de andre faglærerne gi de nødvendige orienteringene. Vi har satt av flere planleggingsdager og store deler av vår tid på skolen til å arbeide med reformen. Men nå har jeg snakket så lenge at jeg tror det er på tide med en kopp kaffe. Sett dere gjerne sammen med noen dere ikke kjenner fra før. Som dere vet, blander vi klassene, slik at det i hver klasse er elever fra de seks forskjellige barneskolene som sokner til vår skolekrets. Og bruk pausen til å komme fram med spørsmål til meg, inspektøren, rådgiverne, sosiallæreren eller klassestyrerne. Vi kommer til å sirkulere. Etterpå skal det velges klassekontakter. Romfordelingen til dette henger på døra. Takk for oppmerksomheten. (124 ord) 3. Eksempel på et evalueringsskjema for muntlig prøve Nedenfor finnes et eksempel på evalueringsskjemaet som brukes under bedømming av kandidatens muntlig tolkeprestasjon. Eksemplet viser hvordan poengsetting finner sted for de to første replikkene i dialogen. Et lignende skjema brukes under bedømming av monologene. Meningsinnholdet i det som skal tolkes blir delt opp i et visst antall informasjonseenheter. Ved dialogtolking kalles disse informasjonsenhetene meningsbærende elementer eller MBE. Ved monologtolking kan informasjonsenhetene være mer omfattende og kalles for informasjonselementer (Info-e). Hver MBE/Info-e er vektet med 5 poeng. Summen av poengtall for hver dialog/monolog utgjør 100%. Det kreves en stor grad av presisjon i tolking for å bestå autorisasjonsprøvens muntlige del. For feil eller mangler i tolking av en MBE/Info-e blir det trukket inntil 5 poeng. Ved muntlig prøve tillates maksimalt 15% bortfall av meningsinnholdet (MBE) inkludert trekk i poeng for manglende terminologikunnskaper, feil i stilnivå i forhold til originalutsagnet og mangler ved grammatikk/uttale. Kandidaten må i tillegg vise tilfredsstillende tolketekniske ferdigheter under alle oppgaver for å bestå autorisasjonsprøven. 16

17 AUTORISASJONSPRØVE FOR TOLKER Muntlig del - dialogtolking DIALOG Antall ord: 853 Kandidatnr: Dato: Språk: Sluttresultat: % Tema: SAMTALE MELLOM BARNEVERNKONSULENT OG ENSLIG MOR Mor kommer til Barnevernkonsulenten som hun har vært hos flere ganger tidligere i forbindelse med sin 12 år gammel sønns atferdsvansker. Replikknr Antall Antall - Trekk: Trekk: Trekk: RESULTAT MBE mulige fag- stilnivå grammatikk MBE- MBE- språk /uttale POENG poeng 1 B Goddag fru..., stig på. Hvordan står det til med deg og sønnen din nå? M Vel, jeg er fremdeles opprørt, og jeg tror ikke jeg klarer dette med barneoppdragelse så bra

18 Replikknr Antall Antall - Trekk: Trekk: Trekk: RESULTAT MBE mulige fag- stilnivå grammatikk MBE- MBE- språk /uttale POENG poeng Jeg har fått flere klager fra skolen på hvordan han oppfører seg. Jeg forsøker så godt jeg kan å følge de rådene dere ga meg, og jeg har prøvd å sette grenser. Men jeg synes det er vanskelig Gutten har vært nokså aggresiv i det siste og jeg er redd for at han blir mobbet på skolen fordi han ikke snakker så godt norsk. Jeg synes det er tøft å være alene om ansvaret for ham hele tiden. Dere lovet meg for lenge siden at jeg skulle få avlastning, og jeg lurer på når dette kan settes i gang? 7 35 Sum

19 III. EKSAMINASJON I TOLKEETIKK / TOLKETEKNIKK Eksempler på spørsmål som besvares muntlig: 1. Gi eksempler på noen situasjoner hvor tolken er inhabil og forklar hvorfor? 2. Du skal tolke på et sosialkontor. Saksbehandleren vet at du nylig har tolket for den samme klienten ved en legeundersøkelse. Saksbehandleren spør deg om hvordan det gikk med klienten da han var hos legen. Hva vil du gjøre? Begrunn ditt svar. SLUTT 19

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Ungdoms opplevelse av spesialskole og overgang til videregående utdanning

Ungdoms opplevelse av spesialskole og overgang til videregående utdanning Ungdoms opplevelse av spesialskole og overgang til videregående utdanning Denne artikkelen omhandler en studie basert på intervju med 20 ungdommer som har fullført 10. klasse i spesialskole. Hensikten

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Foreldre, en glemt ressurs?

Foreldre, en glemt ressurs? Foreldre, en glemt ressurs? av Heidi Synnøve Flåt Isaksen Helt fra barna er en neve store, spør vi «hva skal du bli når du blir stor?» Enten det er brannmann, bonde eller kokk, blir det gjerne fulgt opp

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer