EKSEMPELSAMLING FOR AUTORISASJONSPRØVE I (TOLKESPRÅK) - NORSK TOLKING * skriftlig del. (dato og klokkeslett) (sted) INNHOLD:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSEMPELSAMLING FOR AUTORISASJONSPRØVE I (TOLKESPRÅK) - NORSK TOLKING * skriftlig del. (dato og klokkeslett) (sted) INNHOLD:"

Transkript

1 Oppgaveteksten består av... sider i alt. EKSEMPELSAMLING FOR AUTORISASJONSPRØVE I (TOLKESPRÅK) - NORSK TOLKING * skriftlig del (dato og klokkeslett) (sted) INNHOLD: I. ALLMENNSPRÅK (teller 50% av skriftlig del) A. OVERSETTELSE AV ORD OG UTTRYKK I KONTEKST ord og uttrykk på norsk som skal oversettes til tolkespråk ord og uttrykk på tolkespråk som skal oversettes til norsk B. OVERSETTELSE AV 2 TEKSTER 1. Norsk tekst som skal oversettes til tolkespråk 2. Tekst på tolkespråk som skal oversettes til norsk II. FAGTERMINOLOGI (teller 30% av skriftlig del) A. 80 NORSKE TERMER SOM SKAL OVERSETTES TIL TOLKESPRÅK B. 80 TERMER PÅ TOLKESPRÅK SOM SKAL OVERSETTES TIL NORSK III. REALIA (teller 20% av skriftlig del) 1. og 2. Spørsmål om termbruk ved norske og tolkespråklige samfunnsinstitusjoner Spørsmålene skal besvares på oppgavearkene så langt det er mulig. Dersom det ikke blir plass, kan du bruke ekstra ark, som du får av eksamensinspektørene. Husk å skrive kandidatnummer (som du får av eksamensinspektørene) på alle ark du leverer. BRUK AV HJELPEMIDLER ER IKKE TILLATT. * SVAR KUN PÅ FORSIDEN AV ARKENE. BRUK SVART KULEPENN. *Eksempelsamlingen inneholder bare eksempler på oppgaver som kan bli gitt på norsk. Av praktiske grunner omfatter ikke samlingen eksempler på tilsvarende oppgaver som kan bli gitt på tolkespråket. 1

2 I. ALLMENNSPRÅK A. OVERSETTELSE AV ORD OG UTTRYKK I KONTEKST ord og uttrykk på norsk som skal oversettes til tolkespråk Les artikkelen på side 3 og oversett de 20 understrekede ord og uttrykk til tolkespråk i den betydning de forekommer i konteksten. 1. grunnplanet en sterk opplevelse stammer fra ettervernshjem tydeligvis rehabiliteringsinstitusjon botrening sykdomsbilde samfunnsbevisste beboerne på hjemmebane et eierforhold opplegget psykiatriske lidelser satte stemningen psykoser årsplaner holder seg med et uttrykk for trivsel

3 3 VEDLEGG 2: EKSEMPELSAMLING

4 TERMER I KONTEKST, OPPGAVE I.A.1 Kilde: Bymisjon 1/ Dronning Sonja gjestet grunnplanet 2 En flott samtale! En sterk opplevelse. Her var det beboerne selv som presenterte sitt liv i et ekte og åpent møte med Dronningen. 3 4 Begeistringen stammer fra Torun Haave Berntsen, institusjonssjef ved Louisesgate ettervernshjem. For der var Dronning Sonja på besøk på selveste julaftens formiddag. Det ble en stor og viktig opplevelse 5 både for beboere og ansatte og tydeligvis også for Dronningen og hennes følge. Louisesgate er en 6 7 psykiatrisk rehabiliteringsinstitusjon for unge mennesker. Her får de botrening og kunnskap om sitt eget 8 9 sykdomsbilde, slik at de kan ta sikte på et selvstendig liv ute i samfunnet. Da vår samfunnsbevisste 10 dronning meldte sin interesse for et julebesøk, var betingelsen at beboerne faktisk ønsket å møte den 11 prominente gjesten på hjemmebane. Og det gjorde de. Og styrer Haave Bentsen er stolt av det som skjedde: 12 - Det var beboerne som presenterte seg selv og sin hverdag. De viste et eierforhold til institusjonen og opplegget her, og svarte med sine egne liv da Dronningen spurte om de forskjelllige psykiatriske lidelser. 15 Det hele ble uformelt og upersonlig. Dronning Sonja satte stemningen da hun selv sendte kakefatet rundt og innrømmet at hun hadde begrenset kunnskap om psykiatri. Hun fikk forklaringer på både schizofreni og 16 psykoser - og stilte meget relevante spørsmål underveis, forteller Torun Haave Berntsen. 17 Det var tydelig at Dronning Sonja hadde forberedt seg godt. Hun kunne sitere fra både årsplaner og 18 strategidokument til institusjonen og hadde særlig lagt merke til at Louisesgate ikke holder seg med 19 egen bil. Noe hun tolket som et uttrykk for at personalet også på dette området er til for beboerne og 20 følger dem ut i hverdagen på trikk og buss. Det sier vel også sitt om Dronningens trivsel og interesse at hun utsatte hjemreisen med en halvtime. Per Frogner 4

5 I. ALLMENNSPRÅK A. OVERSETTELSE AV ORD OG UTTRYKK I KONTEKST ord og uttrykk på tolkespråk som skal oversettes til norsk* * ingen eksempler I. ALLMENNSPRÅK B. OVERSETTELSE AV 2 TEKSTER 1. Norsk tekst som skal oversettes til tolkespråk Oversett følgende tekst fra norsk til ditt tolkespråk. Kilde: Aftenposten 25. april Saksbehandlingstiden i politiet kan manipuleres Ved et enkelt grep kan politiet få saksbehandlingstiden til å virke så kort som de selv måtte ønske. Hvis politiet lar gamle saker bli liggende og kun går løs på de helt ferske, er det nemlig mulig å få ned den gjennomsnittlige tiden det tar å behandle en sak. En sak som allerede har versert i systemet i tre år, vil trekke gjennomsnittstiden opp hvis den får en avgjørelse. En sak som er 30 dager gammel, vil trekke snittet kraftig ned hvis den blir avgjort. Derfor kan det være mest behagelig å legge gamle saker til side, og skyve problemet foran seg. Resultatet kan bli at både fornærmede og mistenkte personer venter i årevis på at forholdene de har anmeldt eller er anmeldt for blir oppklart. Politiinspektør Kaare K. Sognstad ved Vest-Finnmark politidistrikt frykter at det stadig økende presset fra myndighetene om å få ned saksbehandlingstiden påvirker prioriteringene i politidistriktene. Bruk svararkene på de følgende sider. 5

6 I. ALLMENNSPRÅK B. OVERSETTELSE AV 2 TEKSTER 2. Tekst på tolkespråk som skal oversettes til norsk* Oversett følgende tekst på tolkespråk til norsk. Bruk svararkene på de følgende sider. * ingen eksempler II. TERMINOLOGI A. 80 NORSKE TERMER SOM SKAL OVERSETTES TIL TOLKESPRÅK Oversett følgende løse termer til tolkespråk, eller gi en forklaring dersom du ikke finner en direkte motsvarighet på det andre språket. HELSE 1. angst armhule avføring balansenerve barselfeber blærekatarr blodomløp blødning brokk fargeblind flekktyfus forkalkning å gipse... 6

7 OPPGAVE II.A fortsettelse 14. grønn stær indremedisiner hjørnetann koldbrann på fastende hjerte ribben tåteflaske... JUS 21. allmennpreventive hensyn meglingsattest svik å legge ned en påstand lagmann i god tro åstedsbefaring å håndheve Forbrukertvistutvalget prisavslag vitne forliksråd fremleie flytende rente forlover festetomt... 7

8 OPPGAVE II.A fortsettelse 37. siktet betalingsutsettelse foretaksregister underslag... SOSIALFORVALTNING, ARBEIDSLIV OG SENTRALE FORHOLD I SAMFUNNSLIV SOSIALOMSORG / TRYGD 41. barneombud støtten er behovsprøvet bostøtte dagpenger fosterhjem friplass hjelpetiltak kost og losji å livnære seg løpende sosialhjelp oppvekstmiljø overgangsstønad stønadssats støttekontakt sykepenger leirskole meldingsbok... 8

9 OPPGAVE II.A fortsettelse SKOLE / UTDANNING 58. omskolering orienteringsfag standpunktkarakter vekttall... ARBEID / SKATT 62. arbeidsmiljø biarbeidsgiver ferieår fylkesarbeidskontor lønnsansiennitet prøvetid skatteyter svennebrev uravstemning verneutstyr... ANDRE SAMFUNNSFORHOLD 72. barneombud bevilling bystyre familiegjenforening folkeregister fødselsnummer... 9

10 OPPGAVE II.A fortsettelse 78. kommunale avgifter primærmottak skjønn... II. TERMINOLOGI B. 80 TERMER PÅ TOLKESPRÅK SOM SKAL OVERSETTES TIL NORSK* * ingen eksempler III. REALIA Termbruk ved norske og tolkespråklige samfunnsinstitusjoner med noen likhetspunkter og noen forskjeller. Besvar kort spørsmålene nedenfor (ca 1/2 side på hvert svar). Benytt denne og neste side som svarark. Spørsmål 1 skal besvares på norsk og spørsmål 2 på ditt tolkespråk. Spørsmål 3 kan besvares på norsk eller tolkespråket ditt. 1. Gjør rede for eventuelle forskjeller mellom den norske lagmannsretten og den tilsvarende instansen i (ditt språkområde). Hvordan vil du oversette lagmannsretten til (ditt tolkespråk)? Spørsmålet skal besvares på norsk. 2. Forklar forskjellen på utvisning, bortvisning og utlevering og gi de tilsvarende termene på (ditt tolkespråk). Spørsmålet skal besvares på tolkespråket. 3. Hvordan vil du oversette grunnskole, ungdomsskole og videregående skole til (ditt tolkespråk)? Begrunn svaret. Spørsmålet kan besvares på norsk eller tolkespråket. - SLUTT- 10

11 EKSEMPELSAMLING FOR AUTORISASJONSPRØVE I TOLKING muntlig del Under den muntlige delen av autorisasjonsprøven skal kandidaten tolke som om situasjonen var autentisk. Hjelpemidler som ordlister, skrivesaker o l kan brukes under prøven. Alt som blir sagt i dialogene (rollespillene) og monologene (talene) blir tatt opp på lydbånd. Hensikten er å sikre at kandidaten skal få en så pålitelig og rettferdig bedømming som mulig. I. TOLKING AV DIALOGER I den muntlige delen av autorisasjonsprøven skal kandidaten tolke replikkene i 2 (to) dialoger (rollespill). Dialogene forestiller forskjellige tolkesituasjoner. En av situasjonene vil enten være innenfor fagområdet helse/medisin eller juss. Hver dialog skal vare ca 20 minutter inkludert tolkingen. Nedenfor er et eksempel på en samtale slik den kan forekomme på den muntlige delen av autorisasjonsprøven. Under en virkelig prøve vil replikkene til den fremmedspråklige part i samtalen bli sagt på tolkespråket. Tema: SAMTALE MELLOM BARNEVERNKONSULENT OG ENSLIG MOR Mor kommer til Barnevernkonsulenten som hun har vært hos flere ganger tidligere i forbindelse med sin 12 år gammel sønns atferdsvansker. B Goddag fru..., stig på. Hvordan står det til med deg og sønnen din nå? M Vel, jeg er fremdeles opprørt, og jeg tror ikke jeg klarer dette med barneoppdragelse så bra. Jeg har fått flere klager fra skolen på hvordan han oppfører seg. Jeg forsøker så godt jeg kan å følge de rådene dere ga meg, og jeg har prøvd å sette grenser. Men jeg synes det er vanskelig. 11

12 Gutten har vært nokså aggresiv i det siste og jeg er redd for at han blir mobbet på skolen fordi han ikke snakker så godt norsk. Jeg synes det er tøft å være alene om ansvaret for ham hele tiden. Dere lovet meg for lenge siden at jeg skulle få avlastning, og jeg lurer på når dette kan settes i gang? B Ja, det stemmer det du sier om avlastning. Men det tar tid å finne et passende avlastningshjem for sønnen din. Vi jobber med saken, og jeg håper at det kan ordne seg snart. I rapporten fra miljøarbeideren sier hun at gutten fremdeles er utagerende, og hun merker litt forverring i oppførselen hans. Det kan stemme med det som skolen har sagt. Men jeg har orientert sosiallæreren om at vi har iverksatt spesielle tiltak for sønnen din. Jeg har også snakket med sosialkonsulenten om en mulig støttekontakt for ham. Sist du var her snakket vi litt om hvor viktig det er å sette grenser for at gutten skal føle seg trygg. Sammen utarbeidet vi noen enkle regler som vi ble enig om at du skulle følge hjemme. Hvis du ikke klarer dette, må vi altså vurdere om det er best at vi finner et egnet fosterhjem til ham. M Jeg prøver så godt jeg kan å følge opp reglene, men jeg føler at alt blir bare verre når jeg må være så streng med ham. Jeg har også prøvd å få guttens far til å stille opp og hjelpe til, men han vil ikke ha noe ansvar for gutten i det hele tatt. Han nekter til og med å betale barnebidrag. B Ja, jeg forstår at det er vanskelig. Jeg har fått kopi av rapporten fra møtet som dere hadde på skolen med PP-tjenesten, BUP og Kompetansesenteret. Hvordan synes du det møtet gikk? 12

13 M Jeg synes møtet var bra, og jeg er veldig glad for at så mange personer har engasjert seg i saken. De mente at guttens omgangskrets og miljøet der hvor vi bor kan påvirke hvordan han oppfører seg. Jeg har snakket mye med psykologen om dette. Han foreslo at jeg prøver å finne et annet sted å bo, kanskje utenfor sentrum. Men du vet jo at jeg ikke har råd til det. Selv om jeg fikk både bostøtte og etableringslån fra kommunen, ville jeg ikke klare de månedlige utgiftene til en innskuddsleilighet. Og det er nesten umulig å finne en rimelig leilighet til utleie. Så jeg vet ikke hvordan jeg skulle klare å flytte til et bedre bomiljø. B Nei, det kan nok være vanskelig. Men tror jeg at vi skal konsentrere oss om en ting av gangen. Den gjennomgangsboligen som dere har nå er tross alt bedre enn hospitset som dere bodde på før. Jeg tror faktisk at hvis vi kan få til et godt samarbeid mellom oss, og mellom deg og sønnen din, da vil vi kunne løse en god del av problemene. Men dette vil ikke skje over natten. M Nei, jeg skjønner det. Men jeg er veldig bekymret for hvordan det skal gå med sønnen min. Jeg vil så gjerne at han skal være lykkelig, og at han skal ta en utdanning og få seg et yrke. Noen ganger blir jeg så redd for at han skal ende opp som varig sosialklient. Det gjør meg veldig sliten og stresset, og da kan det være vanskelig for meg å ta meg av gutten. B Jeg forstår at du er bekymret over din livssituasjon, men jeg tror du må prøve å gjøre det beste ut av den. Det skal vi prøve å hjelpe deg med. 13

14 Nå har du i flere måneder fått hjelp av en miljøarbeider som snakker språket ditt? Hun skulle komme hjem til deg en gang i uken for å veilede deg når det gjelder gutten, og også hjelpe med praktiske ting. Og hun har holdt meg orientert om guttens progresjon. Hvordan synes du dette har gått? M Jeg synes at hun er en stor hjelp når hun er hos oss. Det har vært koselig å ha noen som jeg kan prate med og som jeg kan spørre om ting. Og hun har tatt oss med på turer og slikt. Jeg håper at hun vil fortsette å komme. Kanskje hun kunne komme litt oftere og? B Det er mulig. Jeg skal undersøke om vi kan få ordnet det. Men nå må vi avslutte dette møtet, og så får du ny time om ca en måned. Da kan vi se på hvordan det har gått. Du får beskjed i posten om når neste avtale skal være. Og hvis det er hensiktsmessig, kan miljøarbeideren også være med på den. Er det greit for deg? M Jada. Det er helt i orden for meg. Takk for hjelpen! II. TOLKING AV MONOLOGER Kandidaten må bestå den første delen av muntlig prøve (tolking av dialoger) for å kunne gå videre til den andre delen. I denne delen av muntlig prøve skal kandidaten tolke 2 (to) monologer (taler eller lignende) á ca 3 minutter. Den ene tolkes fra norsk til tolkespråket og den andre fra tolkespråket til norsk. Begge skal tolkes konsekutivt dvs. etterfølgende. Tolking kan foregå ved hjelp av notater. 1. Eksempel på en situasjon hvor en tale på tolkespråk tolkes til norsk: Følgende er et eksempel på hvilken type situasjon en slik tale kan forekomme i: 14

15 LÆRERMØTE PÅ EN VIDEREGÅENDE SKOLE Lærerne på en videregående skole i Norge har invitert en lærer/rådgiver fra en yrkesfaglig videregående skole i (tolkespråkområdet) på et av sine lærermøter. Denne læreren orienterer om et prosjekt som er igangsatt på sin skole for å motivere ungdommer til arbeid /videreutdanning o l. 2. Eksempel på en tale på norsk som skal tolkes til tolkespråket: Nedenfor gis et eksempel på en tale på norsk som skal tolkes til tolkespråket. I dette tilfellet ville talen ha blitt fremført i 3 deler (enheter), som tolkes hver for seg. FORELDREMØTE PÅ EN UNGDOMSSKOLE Rektor på en ungdomsskole orienterer foreldrene om Grunnskolereformen og konsekvensene for skolen. Flere av foreldrene snakker ikke norsk, og det er bestilt tolk. GRUNNSKOLEREFORMEN AV Velkommen til det første foreldremøtet på ungdomsskolen! Mitt navn er Guri Handal, og det er jeg som er skolens rektor. Vi har innkalt dere så tidlig som mulig i skoleåret, fordi vi føler at vi sitter på en god del viktig informasjon som vi må gi dere. For det første er skolen ny og lærerne nye både for dere og barna deres, og for det andre er vi inne i en tid med mye endringer i skolen. Som dere sikkert vet, fikk vi ny struktur i den videregående skolen for to år siden, den såkalte Reform -94. Med Grunnskolereformen av 1997 blir også grunnskolen «ny». Dette vil jeg gjerne si noe mer om. (110 ord) 2 En forandring som følger av Grunnskolereformen, og som dere nok allerede har hørt om fra barna deres er det at de nå starter i 7. klasse, og så skal gå i til 9. og 10. klasse. Forklaringen her ligger i at vi fra neste år har et 10-årig skoleløp, da starter elevene når de er seks år. Som dere sikkert kjenner til, var det en gjennomgripende politisk debatt før dette ble gjennomført, og ingen kan vel si at de er sikre på at dette er den beste veien til en bedre skole. 15

16 I tillegg til denne organisatoriske endringen, får vi også en ny læreplan. Vi har allerede arbeidet etter den generelle delen av planen noen år. Den kom allerede i 1993, mens fagplanene har såvidt nådd skolene nå. De nye fagplanene angir i langt større grad enn før det en kan kalle et felles pensum, og et felles fagstoff for alle elever i Norge er detaljert fastslått. (157 ord) 3 Etterhvert som vi får satt oss godt inn i dette, vil klassestyrer og de andre faglærerne gi de nødvendige orienteringene. Vi har satt av flere planleggingsdager og store deler av vår tid på skolen til å arbeide med reformen. Men nå har jeg snakket så lenge at jeg tror det er på tide med en kopp kaffe. Sett dere gjerne sammen med noen dere ikke kjenner fra før. Som dere vet, blander vi klassene, slik at det i hver klasse er elever fra de seks forskjellige barneskolene som sokner til vår skolekrets. Og bruk pausen til å komme fram med spørsmål til meg, inspektøren, rådgiverne, sosiallæreren eller klassestyrerne. Vi kommer til å sirkulere. Etterpå skal det velges klassekontakter. Romfordelingen til dette henger på døra. Takk for oppmerksomheten. (124 ord) 3. Eksempel på et evalueringsskjema for muntlig prøve Nedenfor finnes et eksempel på evalueringsskjemaet som brukes under bedømming av kandidatens muntlig tolkeprestasjon. Eksemplet viser hvordan poengsetting finner sted for de to første replikkene i dialogen. Et lignende skjema brukes under bedømming av monologene. Meningsinnholdet i det som skal tolkes blir delt opp i et visst antall informasjonseenheter. Ved dialogtolking kalles disse informasjonsenhetene meningsbærende elementer eller MBE. Ved monologtolking kan informasjonsenhetene være mer omfattende og kalles for informasjonselementer (Info-e). Hver MBE/Info-e er vektet med 5 poeng. Summen av poengtall for hver dialog/monolog utgjør 100%. Det kreves en stor grad av presisjon i tolking for å bestå autorisasjonsprøvens muntlige del. For feil eller mangler i tolking av en MBE/Info-e blir det trukket inntil 5 poeng. Ved muntlig prøve tillates maksimalt 15% bortfall av meningsinnholdet (MBE) inkludert trekk i poeng for manglende terminologikunnskaper, feil i stilnivå i forhold til originalutsagnet og mangler ved grammatikk/uttale. Kandidaten må i tillegg vise tilfredsstillende tolketekniske ferdigheter under alle oppgaver for å bestå autorisasjonsprøven. 16

17 AUTORISASJONSPRØVE FOR TOLKER Muntlig del - dialogtolking DIALOG Antall ord: 853 Kandidatnr: Dato: Språk: Sluttresultat: % Tema: SAMTALE MELLOM BARNEVERNKONSULENT OG ENSLIG MOR Mor kommer til Barnevernkonsulenten som hun har vært hos flere ganger tidligere i forbindelse med sin 12 år gammel sønns atferdsvansker. Replikknr Antall Antall - Trekk: Trekk: Trekk: RESULTAT MBE mulige fag- stilnivå grammatikk MBE- MBE- språk /uttale POENG poeng 1 B Goddag fru..., stig på. Hvordan står det til med deg og sønnen din nå? M Vel, jeg er fremdeles opprørt, og jeg tror ikke jeg klarer dette med barneoppdragelse så bra

18 Replikknr Antall Antall - Trekk: Trekk: Trekk: RESULTAT MBE mulige fag- stilnivå grammatikk MBE- MBE- språk /uttale POENG poeng Jeg har fått flere klager fra skolen på hvordan han oppfører seg. Jeg forsøker så godt jeg kan å følge de rådene dere ga meg, og jeg har prøvd å sette grenser. Men jeg synes det er vanskelig Gutten har vært nokså aggresiv i det siste og jeg er redd for at han blir mobbet på skolen fordi han ikke snakker så godt norsk. Jeg synes det er tøft å være alene om ansvaret for ham hele tiden. Dere lovet meg for lenge siden at jeg skulle få avlastning, og jeg lurer på når dette kan settes i gang? 7 35 Sum

19 III. EKSAMINASJON I TOLKEETIKK / TOLKETEKNIKK Eksempler på spørsmål som besvares muntlig: 1. Gi eksempler på noen situasjoner hvor tolken er inhabil og forklar hvorfor? 2. Du skal tolke på et sosialkontor. Saksbehandleren vet at du nylig har tolket for den samme klienten ved en legeundersøkelse. Saksbehandleren spør deg om hvordan det gikk med klienten da han var hos legen. Hva vil du gjøre? Begrunn ditt svar. SLUTT 19

KUNNGJØRING AV AUTORISASJONSPRØVEN I ALBANSK-, ENGELSK-, SOMALI- OG URDU-NORSK TOLKING HØSTEN 2011/VÅREN 2012

KUNNGJØRING AV AUTORISASJONSPRØVEN I ALBANSK-, ENGELSK-, SOMALI- OG URDU-NORSK TOLKING HØSTEN 2011/VÅREN 2012 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for lingvistiske og nordiske studier KUNNGJØRING AV AUTORISASJONSPRØVEN I ALBANSK-, ENGELSK-, SOMALI- OG URDU-NORSK TOLKING HØSTEN 2011/VÅREN 2012 Ifølge forskrifter om bevilling

Detaljer

AUTORISASJONSPRØVEN I TOLKING

AUTORISASJONSPRØVEN I TOLKING AUTORISASJONSPRØVEN I TOLKING Mer enn en språktest Prøvens hensikt Prøvens form Prøvens innhold Prøvens krav Prøvenemnda Referanser og lenker OBS! Bruk piltast for å komme til neste side Prøvens hensikt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf. Bruk av tolketjenester Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.: 91 52 60 72 Disposisjon Om kommunikasjon. Hva sier lovverket og retningslinjer

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du?

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du? Skoleåret 2015/2016 INNHOLD Hva kan du klage på?... 1 Hvem kan klage på karakter?... 1 Når er klagefristen?... 1 Før du klager... 1 Hvordan klager du?... 1 Hva skjer med klagen din... 2 Behandlingen av

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du?

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du? Skoleåret 2016/2017 INNHOLD Hva kan du klage på?... 1 Hvem kan klage på karakter?... 1 Når er klagefristen?... 1 Før du klager... 1 Hvordan klager du?... 1 Hva skjer med klagen din... 2 Behandlingen av

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 4 Hvordan går det? Åpningsbildet viser Åses leilighet. Ved å snakke om bildet får man en repetisjon og en

Detaljer

Ungdommer med kort botid Samarbeid mellom skole og hjem. Joke Dewilde, Avslutningskonferanse,

Ungdommer med kort botid Samarbeid mellom skole og hjem. Joke Dewilde, Avslutningskonferanse, Ungdommer med kort botid Samarbeid mellom skole og hjem, Avslutningskonferanse, 14.1.2015 Et eksempel Najma: Hver dag putter jeg tjuefem kroner i lommene deres. Jeg har brukt alle pengene mine til å kle

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Et veldig nyttig foreldremøte

Et veldig nyttig foreldremøte Et veldig nyttig foreldremøte Av John Roald Pettersen Hva er foreldre opptatt av når de får anledning til å snakke om egen oppdragelse? Vi har vært med på foreldremøte i Hosle barnehage. TYDELIGE VOKSNE

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Elevenes skolemiljø. Til deg som er elev

Elevenes skolemiljø. Til deg som er elev Elevenes skolemiljø Til deg som er elev Godt skolemiljø Dere som elever har rett til et godt skolemiljø der dere er trygge, trives og kan lære. Dette er bestemt i en lov som heter opplæringsloven. Elever

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år Til deg som bor i fosterhjem 0-12 år VIKTIGE TELEFONNUMRE: Tilsynsfører: Saksbehandler: Forord til de voksne Denne brosjyren er laget for barn i aldersgruppen 0-12 år som bor i fosterhjem. Teksten er utformet

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet

Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Råd fra proffer: om ansettelser i barnevernet Verktøy i Mitt Liv Barnevernstjeneste Mai 2017 Innholdsfortegnelse Forord fra Proffene... 3 Hva mener vi at du bør se etter gjennom intervjuet?... 3 Forslag

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) 1 Innhold i karrieremappen s. 3 Kjære elev s. 4 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 5 Sjekkliste 8. trinn s. 6 Sluttvurdering

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Referat fra foreldremøte 07.10.2014

Referat fra foreldremøte 07.10.2014 Referat fra foreldremøte 07.10.2014 Tilstede på dette møte; 20 av 24 barn var representert på dette møte. Til sammen var det 25 foreldre og personalet på Saltkråkan. Info; Viktig med navning av klær, flasker,

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! 2009 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120 Intensive Intermediate Norwegian, Level II Skriftlig eksamen (3 timer)

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Olweusprogrammet. Tema i foreldremøtet. Klasseregel 4 Hvis vi vet at noen blir mobbet

Olweusprogrammet. Tema i foreldremøtet. Klasseregel 4 Hvis vi vet at noen blir mobbet Olweusprogrammet Tema i foreldremøtet Klasseregel 4 Hvis vi vet at noen blir mobbet Hvis vi vet at noen blir mobbet (1) Det er mange grunner til at barn og unge ikke forteller om mobbing til læreren eller

Detaljer

Skoleåret 2016/2017.

Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017 www.fylkesmannen.no/oppland Innhold Innledning... 3 Hva kan du klage på?... 3 Hvem kan klage på karakter?... 3 Når er klagefristen?... 3 Før du klager... 3 Hvordan klager du?... 3 Hva

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Desember2008/januar2009 6 klasser deltok: - 1STA, 1STB, 2BYB, 2HEA, 2SSA, 3IDA Totalt 99 elever Gjennomført av Debattgruppen i Verdal. RAPPORT

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 4 Hva jobber du med? Ulike former for yrkestilknytning er emne for kapittel 4. Dobbeltoppslaget viser Arif, Åse og Jan

Detaljer

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger.

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Det var en gang og eventyret fortsetter «Ny vin i gammel flaske eller ny

Detaljer

KVALITETSKRAV OG BEMANNING. Den praktiske hverdag Møtet mellom Tobias sitt liv, praktiske utfordring ved turnusarbeid, og lovenes krav.

KVALITETSKRAV OG BEMANNING. Den praktiske hverdag Møtet mellom Tobias sitt liv, praktiske utfordring ved turnusarbeid, og lovenes krav. KVALITETSKRAV OG BEMANNING Den praktiske hverdag Møtet mellom Tobias sitt liv, praktiske utfordring ved turnusarbeid, og lovenes krav. Hvem er vi Berit Løvgren, mor til Tobias. Alice Lohne Mellegaard,

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring nviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Høst 2013 457099 402101 87,96 11.01.2014 23:43:32 Elevundersøkelen (2013 -->) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Når skolen går på helsa løs du kan gjøre en forskjell

Når skolen går på helsa løs du kan gjøre en forskjell Når skolen går på helsa løs du kan gjøre en forskjell Bedre læringsmiljø hvordan bør skolen jobbe? Nasjonal konferanse 2012 Anne Lindboe, barneombud Hvorfor engasjerer barneombudet seg i dette temaet?

Detaljer

Olweusprogrammet. Situasjonsspill i klassemøtene. Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam

Olweusprogrammet. Situasjonsspill i klassemøtene. Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam Olweusprogrammet Situasjonsspill i klassemøtene Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam 2 Presentasjon av Oslo Olweusteam Oslo Olweus-team har ansvaret for arbeidet på 40 skoler i Oslo. Teamet

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn

OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn PLANER OG MALER HAR VÆRT PRØVET UT I PROSJEKTET GLIS (Glimrende Læringsutbytte I Skolen ) 2007-2011 FJELL OG FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELL

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer