EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Selskapspresentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Selskapspresentasjon"

Transkript

1 EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Selskapspresentasjon Kontaktpersoner: Alf Inge Flokketvedt Banksjef Telefon / Håvard Fidjeland Økonomisjef Telefon / Thomas Liknes Markedssjef Telefon / mars 2014 Tilrettelegger:

2 Viktig informasjon Denne presentasjonen er utarbeidet av tilrettelegger på vegne av Skudenes & Aakra Sparebank (heretter kalt Banken) i forbindelse med at Banken ønsker å utstede egenkapitalbevis. Denne presentasjonen er ingen oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer. Norne Securities AS (heretter kalt Tilrettelegger) er tilrettelegger. Banken eller Tilrettelegger påtar seg intet ansvar for konsekvensene som følger av investeringsbeslutninger fattet på bakgrunn av innholdet i dette dokumentet. Presentasjonen er utarbeidet for informasjonsformål og skal behandles konfidensielt av den enkelte mottaker. Presentasjonen skal ikke kopieres eller distribueres til andre uten Bankens eller Tilretteleggere samtykke. Distribusjon, samt tilbud om tegning, kjøp eller salg av Bankens egenkapitalbevis kan være underlagt særskilte restriksjoner eller krav til registreringer eller tillatelser i enkelte jurisdiksjoner. Mottakeren av denne presentasjonen og enhver investor må selv foreta de nødvendige undersøkelser med hensyn til om slike restriksjoner mv kan gjelde for eventuelle investeringer mv i Bankens egenkapitalbevis. Verken Banken eller dens representanter, herunder Tilrettelegger, påtar seg noe ansvar for at investorer overholder disse plikter. Denne presentasjonen er verken kontrollert av eller registrert hos Oslo Børs eller andre regulatoriske myndigheter. Presentasjonen er utarbeidet etter beste skjønn og er basert på informasjon fra kilder som Banken og Tilrettelegger anser som troverdige og korrekte, men selv om Banken og Tilrettelegger og har gjort sitt beste for å forsikre seg om at all informasjon, også informasjon fra tredjeparter, er korrekt og ikke misvisende, påtar Banken og Tilrettelegger seg intet ansvar for at informasjonen er korrekt og komplett. Tilrettelegger har ikke foretatt noen uavhengig verifikasjon av nøyaktigheten eller fullstendigheten i de data som er forelagt selskapet og påtar seg derfor ikke noe ansvar for kvaliteten i disse. Banken og Tilrettelegger fraskriver seg også ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investering i egenkapitalbevisene. Enhver investering i egenkapitalbevis medfører risiko, og den enkelte investor må være forberedt på at en slik investering kan medføre tap, herunder at hele det investerte beløp kan gå tapt. Investorer som ikke kan eller ønsker å pådra seg slik risiko frarådes å gjøre slike investeringer. Presentasjonen kan inneholde estimater og forward looking statements som inneholder usikkerheter og risiko. Fremtidige resultater kan avvike betydelig fra slike estimater, og slike bør ikke tillegges vekt ved investeringsbeslutninger. Banken og tilrettelegger kan ikke innestå for at slike estimater mv er korrekte. Tilrettelegger har ikke foretatt noen særskilte undersøkelser knyttet til eventuelle juridiske forhold som kan medføre forpliktelser for Banken og som ikke fremgår av mottatt dokumentasjon. All informasjon som fremkommer i denne presentasjonen er søkt å være oppdatert pr. dato for dens ferdigstillelse. Det kan skje endringer i informasjonen etter dette tidspunkt og Banken og Tilrettelegger påtar seg ingen forpliktelse med hensyn til å oppdatere presentasjonen eller sende ut informasjon om eventuelle senere endringer til den enkelte investor og den enkelte investor må derfor selv sørge for at relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Det er utarbeidet et prospekt i forbindelse med kapitalutvidelsen, se eller Mottakeren av denne presentasjonen og enhver annen investor må selv foreta de nødvendige undersøkelser med hensyn til Bankens egenkapitalbevis og markedet for disse og mottakeren og enhver annen investor oppfordres til selv å gjennomføre sine egne vurderinger av en eventuell investering i de aktuelle egenkapitalbevisene, herunder også foreta egne vurderinger med hensyn til rettslige og andre mulige implikasjoner for investor av slik investeringer, også med hensyn til skatteforhold. Denne presentasjonen er underlagt norsk rett og enhver tvist i tilknytning til denne skal avgjøres i henhold til norsk lov. Side 1

3 OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FINANSIELL INFORMASJON OM EGENKAPITALBEVIS EMISJONEN OPPSUMMERING Side 2

4 Skudenes & Aakra Sparebank ønsker å bli egenkapitalbevisbank Hva er egenkapitalbevis? Egenkapitalbevis (tidl. grunnfondsbevis) er et egenkapitalinstrument for sparebanker. Egenkapitalbevis er utbytteberettiget og banken vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. Side 3

5 Skudenes & Aakra Sparebank ønsker å bli egenkapitalbevisbank Hvorfor egenkapitalbevis? Ønske om å styrke ren kjernekapital for å imøtekomme strengere myndighetskrav. Sikre videre vekst på Karmøy og omegn (privat- og bedriftsmarked). Ønske om å la lokale eiere ta del i lokal verdiskaping. Side 4

6 Vil du bli medeier i en lønnsom bedrift med nesten 140 års historie? Emisjonen er garantert av lokale investorer Forut for emisjonen av egenkapitalbevis ønsket banken å etablere et garantikonsortium. Dette ble gjort for å sikre gjennomføringen av emisjonen. Garantikonsortiet er NOK 52 mill og er i all hovedsak lokale investorer. Side 5

7 Vil du bli medeier i en lønnsom bedrift med nesten 140 års historie? Emisjon av egenkapitalbevis Det er utarbeidet et prospekt som er tilgjengelig for alle fra mandag 31. mars Minstetegning er 100 egenkapitalbevis á NOK 104, totalt NOK Maksimums tegning er satt til NOK 5 mill pr juridisk enhet. Side 6

8 OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FINANSIELL INFORMASJON OM EGENKAPITALBEVIS EMISJONEN OPPSUMMERING Side 7

9 Kort oversikt over Skudenes & Aakra Sparebank Skudenes & Aakra Sparebank er en selvstendig sparebank med forvaltningskapital på NOK 6,3 milliarder per Banken har i tillegg overført NOK 844 mill i boliglån til Verd Boligkreditt AS. Skudenes & Aakra Sparebank er blant de 40 største av vel 120 banker i Norge. Skudenes & Aakra Sparebank har i overkant av kunder og har Karmøy kommune som sitt primærområdet. Side 8

10 Sentralt plassert på Haugalandet Banken har hovedkontor i Åkrehamn, samt avdelingskontorer på Avaldsnes, Kopervik, Skudeneshavn og Vedavågen. Banken har 55 ansatte (47,5 årsverk). Side 9

11 Mill NOK Forvaltningskapital - Utvikling Forvaltningskapital Verd Boligkreditt Side 10

12 Mill NOK Innskuddsdekning Utlån og innskudd - Utvikling % % % % % % Innskudd Utlån Innskuddsandel 30% Side 11

13 Organisasjonskart - Ledelse Alf Inge Flokketvedt Banksjef Audhild D. Pedersen Internkontroll Vilhelm Torkellsen Ass. banksjef/ kredittsjef Håvard Fidjeland Økonomisjef Elin B. Jakobsen Leder dagligbank/ personalsjef Thomas J. Liknes Markedssjef Torbjørn Aarhus Forsikringssjef Side 12

14 Bankens ledelse Alf Inge Flokketvedt, Banksjef Født Bosatt i Sævelandsvik, Karmøy. Banksjef fra Kom fra stillingen som ass. banksjef i banken fra Ansatt i banken i 13 år. Tidligere har Flokketvedt jobbet som daglig leder hos Haugli Bil AS og som salgsleder hos Gjensidige Forsikring, Rogaland. Utdannet Handelsøkonom/Siviløkonom ved BI Oslo Handelshøyskole. Vilhelm Torkellsen, Ass. Banksjef / kredittsjef Født Bosatt i Vedavågen, Karmøy. Ass. Banksjef fra Ansatt i banken i 16 år. Tidligere har Torkellsen jobbet som kontorsjef hos Innovasjon Norge og økonomikonsulent hos Statens Fiskarbank. Utdannet cand. polit. ved Universitetet i Bergen. Håvard Fidjeland, Økonomisjef Født Bosatt i Vedavågen, Karmøy. Økonomisjef fra Ansatt i banken i 2 år. Tidligere har Fidjeland jobbet som økonomisjef i VBS Consult AS og økonomileder i NLM. Utdannet diplomøkonom fra BI Oslo og Executive MBA fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Side 13

15 Bankens ledelse Torbjørn Jacobsen Aarhus, Forsikringssjef Født Bosatt på Håvik, Karmøy Leder forsikring fra Ansatt i banken i 6 år. Tidligere har Aarhus jobbet som senior kunderådgiver og salgsleder i Gjensidige Forsikring. Utdannet høyskolekandidat Økonomi og Administrasjon ved Høyskolen i Stavanger. Elin Bakke Jakobsen, Leder dagligbank / Personalsjef Født Bosatt i Vedavågen, Karmøy. Leder dagligbank/personalsjef fra Kom fra stilling som leder dagligbank/avdelingsleder fra Ansatt i banken i 26 år. Tidligere har Jakobsen jobbet som kunderådgiver og kundekonsulent PM i banken. Utdannet i økonomi og administrasjon ved Høyskolen i Stavanger og BI. Autorisert finansiell rådgiver. Thomas J. Liknes, Markedssjef Født Bosatt på Liknes, Karmøy. Markedssjef fra Ansatt i banken i 27 år. Tidligere har Liknes jobbet som revisjonsfullmektig hos kommunerevisjonen i Karmøy. Utdannet ved Sverre Skiens Handelsskole. Side 14

16 Bankens styre og kontrollkomite Fast møtende styremedlemmer Samson Wiig, styrets leder Reidun Kvinnesland, nestleder Helge Vikra Kjell Olav Munkejord Ståle Karlsen Inger Elise Netland Kolstø Torstein Østhus (ansattevalgt) Varamedlemmer til styret Trine Elisabeth Kvalevåg Lund (1. vara) Hans-Jacob Reinlund Sæther Anne Hansen Ole Magnus Benestvedt Hanne Tjøsvoll Eriksen (1. vara ansatte) Kontrollkomité Didrik Ferkingstad, Kontrollkomiteens leder Olav Bøhn Helen Vatland Olsen Side 15

17 Bankens forstanderskap Kommunevalgte medlemmer Vegard L. Pedersen, Åkrehamn Einar Røthing Nilsen, Skudeneshavn Ingrid Marie Larsen, Skudeneshavn Ellef Theodor Ellefsen, Åkrehamn Knut Nielsen, Åkrehamn Dag Inge Århus, Åkrehamn Ansattevalgte medlemmer Gunn Jørgensen Tove K. Larsen Torstein Østhus Janne Hereid Rasmussen Kelly Stueland Siv Steinkjellå Hein Mangor Hemnes Gunn Lyng Jenny Lund Aud Sølvi Larsen Innskytervalgte medlemmer Tove Vaksdal, Kopervik Synnøve Bredahl Fagerland, Kopervik Einar Vårvik, Skudeneshavn Inge Joar Dagslott, Skudeneshavn Gunnar Kristoffersen, Vedavågen Anne Breifjord Olsen, Sævelandsvik Margareth Tangen, Åkrehamn Lars Magne Skeie, Avaldsnes Didrik Ferkingstad, Kopervik Janne Marit Johannessen Alf Klæhaug, Åkrehamn Ole Magnus Benestvedt, Kopervik Svein Olav Apeland, Skudenshavn Leiv Harald Mannes, Vedavågen (Nestleder av Forstanderskapet) Elling Sandve, Sandve Ann Kristin M Amland, Vedavågen Elin Hillesland, Avaldsnes Aina Steinstø, Torvestad Ørjan Røed, Sævelandsvik (Leder av Forstanderskapet) Olav Bøhn, Åkrehamn Reidun Erland, Sandve Vegard Magnussen, Kopervik Anne Marthe Hagen, Avaldsnes Svein A. Medhaug, Åkrehamn Side 16

18 Tilknyttede selskaper Frende Forsikring AS (eierandel 1,24 %) Selskapet tilbyr både skadeforsikring og livsforsikring til privatpersoner og bedrifter. Verd Boligkreditt AS (eierandel 10,69 %) Selskapet utsteder obligasjoner med fortrinnsrett og er et viktig verktøy for langsiktig finansiering av Skudenes & Aakra Sparebank. Brage Finans AS (eierandel 1,70 %) Selskapet tilbyr produktområdene leasing og lån, og har sterke og nære bånd til sine eiere for distribusjon av ulike finansieringsløsninger. Norne Securities AS (eierandel 1,49 %) Selskapet er et fullservice verdipapirforetak og tilbyr internetthandel, tradisjonelle meglertjenester og corporate finance tjenester. Eiendomsmegler A (eierandel 22,00 %) Selskapet tilbyr eiendomsmeglingstjenester, og har oppnådd høy markedsandel på Haugalandet. Side 17

19 Sponser lokalt Banken sponser årlig en rekke lag og foreninger på Karmøy. Banken har i perioden utdelt NOK 11,6 mill i gaver og NOK 11,0 mill i sponsorat, samlet over NOK 22,6 mill. Bankens gavefond er ved utgangen av 2012 på NOK 5,4 mill. Side 18

20 OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FINANSIELL INFORMASJON OM EGENKAPITALBEVIS EMISJONEN OPPSUMMERING Side 19

21 Resultatutvikling Side 20

22 Balanseutvikling, samt nøkkeltall på soliditet og finansiering/likviditet Side 21

23 Nøkkeltall inntjening/lønnsomhet og kredittkvalitet Side 22

24 Kommentarer til årsresultatet for 2013 Resultatet for 2013 viser: styrket kjernedrift økte provisjonsinntekter god avkasting på finansielle investeringer noe økning i tap, men fortsatt på et moderat nivå Balansen for 2013 viser: Banken hadde en samlet utlånsvekst (inkludert Verd Boligkreditt) på NOK 580 mill (vekst på 10,1 %) Innskuddsvekst på NOK 351 mill til NOK 4,2 mrd (vekst på 9,1 %) Bankens innskuddsdekning er på 77,3 % God avkastning på bankens egenkapital: I 2013 ble egenkapitalavkastningen etter skatt på 10,3 % (9,5 % i 2012) Side 23

25 % av gjennomsnitt FK Historisk utvikling Hovedposter i forhold til gjennomsnitt forvaltningskapital 3,00 2,92 2,72 2,61 2,50 2,00 2,01 1,80 1,61 2,33 2,14 2,17 2,11 1,84 1,70 1,75 1,81 1,89 1,50 1,00 0,50 1,12 0,95 1,46 1,43 1,31 1,39 1,38 1,20 1,19 1,20 1,21 1,15 0,93 0,88 0,85 0,78 0,72 0,70 0,67 0,73 0,76 1,10 1,01 0,53 1,25 1,19 1,15 0,93 0,99 0,64 0,63 0,62 0,59 0, Rentenetto Tot driftskostnader Resultat før skatt (Lønnskostnader) Side 24

26 Egenkapital avkastning % Egenkapital avkastning etter skatt ,9 10,6 11,0 9,9 9,8 10,9 9,5 10, ,4 5, Egenkapitalavkastning etter skatt Gjennomsnitt Side 25

27 Mill NOK Privat andel av totale utlån Utlån fordelt på privatmarked og næringslivsmarked % % ,4 % 80,5 % 80,5 % 80,9 % 80% % Privat (v.a.) Næring (v.a.) Privatandel (h.a.) 60% Side 26

28 Utlånsportefølje - engasjement bedrifter Primærnæringer Bergverksdrift o.l. Industri Bygg og anlegg Varehandel Transport og lagring Informasjon Fast eiendom Tjenesteyting 18 % 16 % 2 % 3 % 29 % 18 % 8 % 5 % 1 % Side 27

29 Bankens største engasjement - risikospredning , ,8 31, ,2 16,9 19, ,4 12,1 14, største lån 20 største lån 40 største lån Side 28

30 Mill NOK Forfallsstruktur på bankens lån i markedet Kredittforening Obligasjoner Ansvarlig lån Fondsobligasjon Side 29

31 Prosent Hovedtrender i rentemarkedet perioden ,00 4,50 4,00 4,15 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 2,70 1,75 2,87 1,87 1,50 2,36 1,67 1,50 3M NIBOR Styringsrente NB Kredittspread 3 år 3 år Innlånskostnad 1,00 1,45 1,00 0,50 0,69 0, Des 2012 Des 2013 Des Side 30

32 Soliditet - Fokus er annerledes i bank enn i bedrifter ellers Fokus i mange bedrifter: Egenkapital andel: Egenkapital (Selskapets balanse) (Bedrifter vanligvis % - Banken har 7 %.) Hovedfokus i banker: 1 Ren kjernekapital: Egenkapital (Risikovektet balanse) 2 Kjernekapital: Egenkapital + Fondsobligasjoner (Risikovektet balanse) 3 Ansvarlig kapital: Egenkapital + Fondsobligasjoner +Ansvarlig lån (Risikovektet balanse) Gjennomsnitt risikovekt av bankens eiendeler er ca. 51 % Side 31

33 Soliditet - Mer komplekst for bankene enn for andre bedrifter Kapitaldekning Lovkrav 2015* Styrets mål 2014 Ren kjernekapitaldekning 12,50 % 13,72 % 14,50 % Kjernekapitaldekning 14,00 % 16,54 % 16,00 % Ansvarlig kapitaldekning 16,00 % 18,55 % 18,00 % Emisjonen vil øke ren kjernekapital: NOK 50 mill - Øker med ca 1,6 % til 15,3 % NOK 90 mill - Øker med ca 2,8 % til 16,5 % * Forutsetter full motsyklisk buffer på 2,5 %. Motsyklisk buffer er p.t. 1,0 %. Banken utsteder fondsobligasjonslån (kjernekapital) og ansvarlig obligasjonslån (ansvarlig kapital) etter behov i finansmarkedet. Side 32

34 Banken har god rating Meglerhus Rating Oppdatert Norne Securities A DnB Markets BBB Swedbank BBB Nordea Markets BBB Pareto Securities BBB Side 33

35 OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FINANSIELL INFORMASJON OM EGENKAPITALBEVIS EMISJONEN OPPSUMMERING Side 34

36 Hva er egenkapitalbevis? Egenkapitalinstrument for sparebanker. Underskudd dekkes først av Sparebankfondet Egenkapitalbevis er utbytteberettiget. Høyt nivå på direkteavkastningen - gjennomsnitt på 6-7 % på de børsnoterte egenkapitalbevisene. Lavere risiko i egenkapitalbevisbanker sammenlignet med aksjebanker Den privateide kapitalen har en bedre prioritet enn den herreløse kapitalen (sparebankens fond og gavefondet). Utjevningsfond Gavefond Side 35

37 Hvorfor egenkapitalbevis? Skudenes & Aakra Sparebank ønsker å bli egenkapitalbevisbank for å Ha kapital til å betjene bankens andel av den lokale markedsveksten. Kunne nå en målsetning om å ta en større andel av markedet på Karmøy. La lokale eiere ta del i verdiskapningen. Videreutvikle sitt gode forhold til det lokale næringslivet. Oppnå en sterkere profil i lokalmarkedet. Kapitalen på NOK mill vil bli brukt til å Tilpasse banken i forhold til strengere krav fra norske myndigheter. Styrke soliditeten og trygge fundamentet for en robust bank. Finansiere videre vekst i lokalmarkedet. Side 36

38 Egenkapitalbeviseiernes innflytelse i Skudenes & Aakra Sparebank Egenkapitalbeviseierne velger % av forstanderskapets representanter. Forstanderskapet er dominert av lokale krefter. Eierandeler utover 10 % per investor må godkjennes av Finanstilsynet. Egenkapitalbeviseiernes representanter er normalt lokale investorer. Egenkapitalbevisene vil ikke bli notert på Oslo Børs, men banken vil legge til rette for annenhåndsomsetning via Norne Securities. Side 37

39 Utbyttepolitikk i Skudenes & Aakra Sparebank Egenkapitalbeviseierne får utbytte i forhold til eierandelskapitalens relative andel av bankens totale egenkapital. Egenkapitalbeviseierne vil få utbytte i form av kontanter og som overføring til bankens utjevningsfond. Avveiningen mellom kontantutbytte og overføring til utjevningsfondet vil bli tatt med hensyn til bankens soliditet og fremtidige vekstplaner. Banken vil vektlegge et høyt og konkurransedyktig kontantutbytte. Side 38

40 OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FINANSIELL INFORMASJON OM EGENKAPITALBEVIS EMISJONEN OPPSUMMERING Side 39

41 Bankens forstanderskap har godkjent etablering av eierandelskapital I møte 20. februar 2014 godkjente bankens forstanderskap etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis og emisjon på NOK 52-93,6 mill. Det vil bli utstedt egenkapitalbevis. Minstetegning er 100 egenkapitalbevis á NOK 104, totalt NOK Tegningsperioden starter mandag 31. mars 2014 og løper frem til fredag 25. april 2014 kl Side 40

42 Mulighet til å bli medeier i en veldrevet og lønnsom hjørnesteinsbedrift Overskuddet deles iht. eierbrøken som vil bli % avhengig av endelig størrelse på emisjonen. Sparebankens egenkapital Grunnfondskapitalen Eierandelskapital Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet kan utdeles i utbytte eller tilbakeholdes i utjevningsfondet som tilhører egenkapitalbeviseierne Egenkapitalbeviseierne vil velge 7 medlemmer til i forstanderskapet tilsvarende 21,9 % av forstanderskapet Bankens årsresultat tilordnes iht. denne eierbrøk Samfunn/grunnfond Forstanderskapet Egenkapitalbeviseiere Innskytere/Kunder Kommunevalgte Ansatte Egenkapitalbeviseiere Side 41

43 OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FINANSIELL INFORMASJON OM EGENKAPITALBEVIS EMISJONEN OPPSUMMERING Side 42

44 Oppsummering Skudenes & Aakra Sparebank inviterer nå lokale investorer til å tegne egenkapitalbevis i banken. Viser for øvrig til prospektet som er utarbeidet for fullstendig informasjon og tegningsblankett. Kapitalbehov skyldes primært ønske om å styrke ren kjernekapital for å sikre videre vekst på Karmøy og blant kunder som har en tilknytning til Karmøy. Banken ønsker å la lokale eiere ta del i verdiskapningen som skjer i regionen. Side 43

45 Kontaktinformasjon UTSTEDER: TILRETTELEGGER: KONTAKTPERSONER: Alf Inge Flokketvedt Banksjef Telefon / KONTAKTPERSON: Joakim Svingen Corporate Finance Telefon / Håvard Fidjeland Økonomisjef Telefon / Thomas Liknes Markedssjef Telefon / FOTO: Skudenes & Aakra Sparebank ved Janne H. Rasmussen Side 44

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 Bjørn Riise Banksjef 922 18 922 bjorn.riise@klabu-sparebank.no Finn Roger Buan Kunderågiver AFR 909 56 178 finn.buan@klabu-sparebank.no Geir Arntsen

Detaljer

PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis

PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis PROSPEKT Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 52-93,6 millioner Tegningsperiode Fra og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

ÅRSREGNSKAP 2014. Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ÅRSREGNSKAP 2014 Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING NORSK ØKONOMI 2014 I følge Norges Bank anslås veksten

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 42 millioner (ikke over EUR

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 1. SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2012

ÅRSBERETNING 2012 1. SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2012 Årsmelding 2012 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Reidund Kvinnesland, Torstein Østhus, Styreformann

Detaljer

REGISTRERINGSPROSPEKT

REGISTRERINGSPROSPEKT REGISTRERINGSPROSPEKT Emisjon Emisjon av 300.000 400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 103 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være inntil NOK 41.2 millioner Tegningsperiode Fra 9. mars

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5-42 millioner (ikke over EUR

Detaljer

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef Å rsrapport 2014 MelhusBanken i 2014 2014 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005

Årsberetning og regnskap 2005 Årsberetning og regnskap 2005 KEIN EKTA LOKALBAN RSBERETNINGÅRSBERETNINGÅ 2 ÅRSRAPPORT 2005 S PA R E B A N K E N E S R A M M E B E T I N G E L S E R O G D R I F T I 2 0 0 5 Lavt rentenivå og utsikter til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2008

ÅRSRAPPORT 2008 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2008 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie Skeie. ÅRSRAPPORT 2008 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER

Detaljer

PROSPEKT. Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland

PROSPEKT. Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland PROSPEKT Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland 28. mars 2011 Side 1 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank

Detaljer

MelhusBanken i 2013. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2013. Ragnar Torland. Banksjef Arsrapport 2013 MelhusBanken i 2013 2013 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Årsrapport 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Side 1 Mye vil ha mer heter det. Har du mye penger fra før kan du få enda mer i banken. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Nøkkeltall

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2009 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 17 Resultatregnskap s. 18 Balanse s. 19

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT PROSPEKTET ER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED NOTERING AV 9 022 310 EGENKAPITALBEVIS

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON

Detaljer

Prospekt RETTET EMISJON:

Prospekt RETTET EMISJON: Prospekt RETTET EMISJON: Notering av 545 455 egenkapitalbevis i forbindelse med den Rettede Emisjonen plassert 30. oktober 2013 til tegningskurs NOK 110 per egenkapitalbevis. REPARASJONSEMISJON: Tilbud

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 11

Å r s r a p p o r t 20 11 Årsrapport 20 11 Foto: Sten Dagslott Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank 2011 2010 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 72,75 89,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen)

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer