EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Selskapspresentasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Selskapspresentasjon"

Transkript

1 EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Selskapspresentasjon Kontaktpersoner: Alf Inge Flokketvedt Banksjef Telefon / Håvard Fidjeland Økonomisjef Telefon / Thomas Liknes Markedssjef Telefon / mars 2014 Tilrettelegger:

2 Viktig informasjon Denne presentasjonen er utarbeidet av tilrettelegger på vegne av Skudenes & Aakra Sparebank (heretter kalt Banken) i forbindelse med at Banken ønsker å utstede egenkapitalbevis. Denne presentasjonen er ingen oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer. Norne Securities AS (heretter kalt Tilrettelegger) er tilrettelegger. Banken eller Tilrettelegger påtar seg intet ansvar for konsekvensene som følger av investeringsbeslutninger fattet på bakgrunn av innholdet i dette dokumentet. Presentasjonen er utarbeidet for informasjonsformål og skal behandles konfidensielt av den enkelte mottaker. Presentasjonen skal ikke kopieres eller distribueres til andre uten Bankens eller Tilretteleggere samtykke. Distribusjon, samt tilbud om tegning, kjøp eller salg av Bankens egenkapitalbevis kan være underlagt særskilte restriksjoner eller krav til registreringer eller tillatelser i enkelte jurisdiksjoner. Mottakeren av denne presentasjonen og enhver investor må selv foreta de nødvendige undersøkelser med hensyn til om slike restriksjoner mv kan gjelde for eventuelle investeringer mv i Bankens egenkapitalbevis. Verken Banken eller dens representanter, herunder Tilrettelegger, påtar seg noe ansvar for at investorer overholder disse plikter. Denne presentasjonen er verken kontrollert av eller registrert hos Oslo Børs eller andre regulatoriske myndigheter. Presentasjonen er utarbeidet etter beste skjønn og er basert på informasjon fra kilder som Banken og Tilrettelegger anser som troverdige og korrekte, men selv om Banken og Tilrettelegger og har gjort sitt beste for å forsikre seg om at all informasjon, også informasjon fra tredjeparter, er korrekt og ikke misvisende, påtar Banken og Tilrettelegger seg intet ansvar for at informasjonen er korrekt og komplett. Tilrettelegger har ikke foretatt noen uavhengig verifikasjon av nøyaktigheten eller fullstendigheten i de data som er forelagt selskapet og påtar seg derfor ikke noe ansvar for kvaliteten i disse. Banken og Tilrettelegger fraskriver seg også ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investering i egenkapitalbevisene. Enhver investering i egenkapitalbevis medfører risiko, og den enkelte investor må være forberedt på at en slik investering kan medføre tap, herunder at hele det investerte beløp kan gå tapt. Investorer som ikke kan eller ønsker å pådra seg slik risiko frarådes å gjøre slike investeringer. Presentasjonen kan inneholde estimater og forward looking statements som inneholder usikkerheter og risiko. Fremtidige resultater kan avvike betydelig fra slike estimater, og slike bør ikke tillegges vekt ved investeringsbeslutninger. Banken og tilrettelegger kan ikke innestå for at slike estimater mv er korrekte. Tilrettelegger har ikke foretatt noen særskilte undersøkelser knyttet til eventuelle juridiske forhold som kan medføre forpliktelser for Banken og som ikke fremgår av mottatt dokumentasjon. All informasjon som fremkommer i denne presentasjonen er søkt å være oppdatert pr. dato for dens ferdigstillelse. Det kan skje endringer i informasjonen etter dette tidspunkt og Banken og Tilrettelegger påtar seg ingen forpliktelse med hensyn til å oppdatere presentasjonen eller sende ut informasjon om eventuelle senere endringer til den enkelte investor og den enkelte investor må derfor selv sørge for at relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Det er utarbeidet et prospekt i forbindelse med kapitalutvidelsen, se eller Mottakeren av denne presentasjonen og enhver annen investor må selv foreta de nødvendige undersøkelser med hensyn til Bankens egenkapitalbevis og markedet for disse og mottakeren og enhver annen investor oppfordres til selv å gjennomføre sine egne vurderinger av en eventuell investering i de aktuelle egenkapitalbevisene, herunder også foreta egne vurderinger med hensyn til rettslige og andre mulige implikasjoner for investor av slik investeringer, også med hensyn til skatteforhold. Denne presentasjonen er underlagt norsk rett og enhver tvist i tilknytning til denne skal avgjøres i henhold til norsk lov. Side 1

3 OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FINANSIELL INFORMASJON OM EGENKAPITALBEVIS EMISJONEN OPPSUMMERING Side 2

4 Skudenes & Aakra Sparebank ønsker å bli egenkapitalbevisbank Hva er egenkapitalbevis? Egenkapitalbevis (tidl. grunnfondsbevis) er et egenkapitalinstrument for sparebanker. Egenkapitalbevis er utbytteberettiget og banken vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. Side 3

5 Skudenes & Aakra Sparebank ønsker å bli egenkapitalbevisbank Hvorfor egenkapitalbevis? Ønske om å styrke ren kjernekapital for å imøtekomme strengere myndighetskrav. Sikre videre vekst på Karmøy og omegn (privat- og bedriftsmarked). Ønske om å la lokale eiere ta del i lokal verdiskaping. Side 4

6 Vil du bli medeier i en lønnsom bedrift med nesten 140 års historie? Emisjonen er garantert av lokale investorer Forut for emisjonen av egenkapitalbevis ønsket banken å etablere et garantikonsortium. Dette ble gjort for å sikre gjennomføringen av emisjonen. Garantikonsortiet er NOK 52 mill og er i all hovedsak lokale investorer. Side 5

7 Vil du bli medeier i en lønnsom bedrift med nesten 140 års historie? Emisjon av egenkapitalbevis Det er utarbeidet et prospekt som er tilgjengelig for alle fra mandag 31. mars Minstetegning er 100 egenkapitalbevis á NOK 104, totalt NOK Maksimums tegning er satt til NOK 5 mill pr juridisk enhet. Side 6

8 OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FINANSIELL INFORMASJON OM EGENKAPITALBEVIS EMISJONEN OPPSUMMERING Side 7

9 Kort oversikt over Skudenes & Aakra Sparebank Skudenes & Aakra Sparebank er en selvstendig sparebank med forvaltningskapital på NOK 6,3 milliarder per Banken har i tillegg overført NOK 844 mill i boliglån til Verd Boligkreditt AS. Skudenes & Aakra Sparebank er blant de 40 største av vel 120 banker i Norge. Skudenes & Aakra Sparebank har i overkant av kunder og har Karmøy kommune som sitt primærområdet. Side 8

10 Sentralt plassert på Haugalandet Banken har hovedkontor i Åkrehamn, samt avdelingskontorer på Avaldsnes, Kopervik, Skudeneshavn og Vedavågen. Banken har 55 ansatte (47,5 årsverk). Side 9

11 Mill NOK Forvaltningskapital - Utvikling Forvaltningskapital Verd Boligkreditt Side 10

12 Mill NOK Innskuddsdekning Utlån og innskudd - Utvikling % % % % % % Innskudd Utlån Innskuddsandel 30% Side 11

13 Organisasjonskart - Ledelse Alf Inge Flokketvedt Banksjef Audhild D. Pedersen Internkontroll Vilhelm Torkellsen Ass. banksjef/ kredittsjef Håvard Fidjeland Økonomisjef Elin B. Jakobsen Leder dagligbank/ personalsjef Thomas J. Liknes Markedssjef Torbjørn Aarhus Forsikringssjef Side 12

14 Bankens ledelse Alf Inge Flokketvedt, Banksjef Født Bosatt i Sævelandsvik, Karmøy. Banksjef fra Kom fra stillingen som ass. banksjef i banken fra Ansatt i banken i 13 år. Tidligere har Flokketvedt jobbet som daglig leder hos Haugli Bil AS og som salgsleder hos Gjensidige Forsikring, Rogaland. Utdannet Handelsøkonom/Siviløkonom ved BI Oslo Handelshøyskole. Vilhelm Torkellsen, Ass. Banksjef / kredittsjef Født Bosatt i Vedavågen, Karmøy. Ass. Banksjef fra Ansatt i banken i 16 år. Tidligere har Torkellsen jobbet som kontorsjef hos Innovasjon Norge og økonomikonsulent hos Statens Fiskarbank. Utdannet cand. polit. ved Universitetet i Bergen. Håvard Fidjeland, Økonomisjef Født Bosatt i Vedavågen, Karmøy. Økonomisjef fra Ansatt i banken i 2 år. Tidligere har Fidjeland jobbet som økonomisjef i VBS Consult AS og økonomileder i NLM. Utdannet diplomøkonom fra BI Oslo og Executive MBA fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Side 13

15 Bankens ledelse Torbjørn Jacobsen Aarhus, Forsikringssjef Født Bosatt på Håvik, Karmøy Leder forsikring fra Ansatt i banken i 6 år. Tidligere har Aarhus jobbet som senior kunderådgiver og salgsleder i Gjensidige Forsikring. Utdannet høyskolekandidat Økonomi og Administrasjon ved Høyskolen i Stavanger. Elin Bakke Jakobsen, Leder dagligbank / Personalsjef Født Bosatt i Vedavågen, Karmøy. Leder dagligbank/personalsjef fra Kom fra stilling som leder dagligbank/avdelingsleder fra Ansatt i banken i 26 år. Tidligere har Jakobsen jobbet som kunderådgiver og kundekonsulent PM i banken. Utdannet i økonomi og administrasjon ved Høyskolen i Stavanger og BI. Autorisert finansiell rådgiver. Thomas J. Liknes, Markedssjef Født Bosatt på Liknes, Karmøy. Markedssjef fra Ansatt i banken i 27 år. Tidligere har Liknes jobbet som revisjonsfullmektig hos kommunerevisjonen i Karmøy. Utdannet ved Sverre Skiens Handelsskole. Side 14

16 Bankens styre og kontrollkomite Fast møtende styremedlemmer Samson Wiig, styrets leder Reidun Kvinnesland, nestleder Helge Vikra Kjell Olav Munkejord Ståle Karlsen Inger Elise Netland Kolstø Torstein Østhus (ansattevalgt) Varamedlemmer til styret Trine Elisabeth Kvalevåg Lund (1. vara) Hans-Jacob Reinlund Sæther Anne Hansen Ole Magnus Benestvedt Hanne Tjøsvoll Eriksen (1. vara ansatte) Kontrollkomité Didrik Ferkingstad, Kontrollkomiteens leder Olav Bøhn Helen Vatland Olsen Side 15

17 Bankens forstanderskap Kommunevalgte medlemmer Vegard L. Pedersen, Åkrehamn Einar Røthing Nilsen, Skudeneshavn Ingrid Marie Larsen, Skudeneshavn Ellef Theodor Ellefsen, Åkrehamn Knut Nielsen, Åkrehamn Dag Inge Århus, Åkrehamn Ansattevalgte medlemmer Gunn Jørgensen Tove K. Larsen Torstein Østhus Janne Hereid Rasmussen Kelly Stueland Siv Steinkjellå Hein Mangor Hemnes Gunn Lyng Jenny Lund Aud Sølvi Larsen Innskytervalgte medlemmer Tove Vaksdal, Kopervik Synnøve Bredahl Fagerland, Kopervik Einar Vårvik, Skudeneshavn Inge Joar Dagslott, Skudeneshavn Gunnar Kristoffersen, Vedavågen Anne Breifjord Olsen, Sævelandsvik Margareth Tangen, Åkrehamn Lars Magne Skeie, Avaldsnes Didrik Ferkingstad, Kopervik Janne Marit Johannessen Alf Klæhaug, Åkrehamn Ole Magnus Benestvedt, Kopervik Svein Olav Apeland, Skudenshavn Leiv Harald Mannes, Vedavågen (Nestleder av Forstanderskapet) Elling Sandve, Sandve Ann Kristin M Amland, Vedavågen Elin Hillesland, Avaldsnes Aina Steinstø, Torvestad Ørjan Røed, Sævelandsvik (Leder av Forstanderskapet) Olav Bøhn, Åkrehamn Reidun Erland, Sandve Vegard Magnussen, Kopervik Anne Marthe Hagen, Avaldsnes Svein A. Medhaug, Åkrehamn Side 16

18 Tilknyttede selskaper Frende Forsikring AS (eierandel 1,24 %) Selskapet tilbyr både skadeforsikring og livsforsikring til privatpersoner og bedrifter. Verd Boligkreditt AS (eierandel 10,69 %) Selskapet utsteder obligasjoner med fortrinnsrett og er et viktig verktøy for langsiktig finansiering av Skudenes & Aakra Sparebank. Brage Finans AS (eierandel 1,70 %) Selskapet tilbyr produktområdene leasing og lån, og har sterke og nære bånd til sine eiere for distribusjon av ulike finansieringsløsninger. Norne Securities AS (eierandel 1,49 %) Selskapet er et fullservice verdipapirforetak og tilbyr internetthandel, tradisjonelle meglertjenester og corporate finance tjenester. Eiendomsmegler A (eierandel 22,00 %) Selskapet tilbyr eiendomsmeglingstjenester, og har oppnådd høy markedsandel på Haugalandet. Side 17

19 Sponser lokalt Banken sponser årlig en rekke lag og foreninger på Karmøy. Banken har i perioden utdelt NOK 11,6 mill i gaver og NOK 11,0 mill i sponsorat, samlet over NOK 22,6 mill. Bankens gavefond er ved utgangen av 2012 på NOK 5,4 mill. Side 18

20 OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FINANSIELL INFORMASJON OM EGENKAPITALBEVIS EMISJONEN OPPSUMMERING Side 19

21 Resultatutvikling Side 20

22 Balanseutvikling, samt nøkkeltall på soliditet og finansiering/likviditet Side 21

23 Nøkkeltall inntjening/lønnsomhet og kredittkvalitet Side 22

24 Kommentarer til årsresultatet for 2013 Resultatet for 2013 viser: styrket kjernedrift økte provisjonsinntekter god avkasting på finansielle investeringer noe økning i tap, men fortsatt på et moderat nivå Balansen for 2013 viser: Banken hadde en samlet utlånsvekst (inkludert Verd Boligkreditt) på NOK 580 mill (vekst på 10,1 %) Innskuddsvekst på NOK 351 mill til NOK 4,2 mrd (vekst på 9,1 %) Bankens innskuddsdekning er på 77,3 % God avkastning på bankens egenkapital: I 2013 ble egenkapitalavkastningen etter skatt på 10,3 % (9,5 % i 2012) Side 23

25 % av gjennomsnitt FK Historisk utvikling Hovedposter i forhold til gjennomsnitt forvaltningskapital 3,00 2,92 2,72 2,61 2,50 2,00 2,01 1,80 1,61 2,33 2,14 2,17 2,11 1,84 1,70 1,75 1,81 1,89 1,50 1,00 0,50 1,12 0,95 1,46 1,43 1,31 1,39 1,38 1,20 1,19 1,20 1,21 1,15 0,93 0,88 0,85 0,78 0,72 0,70 0,67 0,73 0,76 1,10 1,01 0,53 1,25 1,19 1,15 0,93 0,99 0,64 0,63 0,62 0,59 0, Rentenetto Tot driftskostnader Resultat før skatt (Lønnskostnader) Side 24

26 Egenkapital avkastning % Egenkapital avkastning etter skatt ,9 10,6 11,0 9,9 9,8 10,9 9,5 10, ,4 5, Egenkapitalavkastning etter skatt Gjennomsnitt Side 25

27 Mill NOK Privat andel av totale utlån Utlån fordelt på privatmarked og næringslivsmarked % % ,4 % 80,5 % 80,5 % 80,9 % 80% % Privat (v.a.) Næring (v.a.) Privatandel (h.a.) 60% Side 26

28 Utlånsportefølje - engasjement bedrifter Primærnæringer Bergverksdrift o.l. Industri Bygg og anlegg Varehandel Transport og lagring Informasjon Fast eiendom Tjenesteyting 18 % 16 % 2 % 3 % 29 % 18 % 8 % 5 % 1 % Side 27

29 Bankens største engasjement - risikospredning , ,8 31, ,2 16,9 19, ,4 12,1 14, største lån 20 største lån 40 største lån Side 28

30 Mill NOK Forfallsstruktur på bankens lån i markedet Kredittforening Obligasjoner Ansvarlig lån Fondsobligasjon Side 29

31 Prosent Hovedtrender i rentemarkedet perioden ,00 4,50 4,00 4,15 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 2,70 1,75 2,87 1,87 1,50 2,36 1,67 1,50 3M NIBOR Styringsrente NB Kredittspread 3 år 3 år Innlånskostnad 1,00 1,45 1,00 0,50 0,69 0, Des 2012 Des 2013 Des Side 30

32 Soliditet - Fokus er annerledes i bank enn i bedrifter ellers Fokus i mange bedrifter: Egenkapital andel: Egenkapital (Selskapets balanse) (Bedrifter vanligvis % - Banken har 7 %.) Hovedfokus i banker: 1 Ren kjernekapital: Egenkapital (Risikovektet balanse) 2 Kjernekapital: Egenkapital + Fondsobligasjoner (Risikovektet balanse) 3 Ansvarlig kapital: Egenkapital + Fondsobligasjoner +Ansvarlig lån (Risikovektet balanse) Gjennomsnitt risikovekt av bankens eiendeler er ca. 51 % Side 31

33 Soliditet - Mer komplekst for bankene enn for andre bedrifter Kapitaldekning Lovkrav 2015* Styrets mål 2014 Ren kjernekapitaldekning 12,50 % 13,72 % 14,50 % Kjernekapitaldekning 14,00 % 16,54 % 16,00 % Ansvarlig kapitaldekning 16,00 % 18,55 % 18,00 % Emisjonen vil øke ren kjernekapital: NOK 50 mill - Øker med ca 1,6 % til 15,3 % NOK 90 mill - Øker med ca 2,8 % til 16,5 % * Forutsetter full motsyklisk buffer på 2,5 %. Motsyklisk buffer er p.t. 1,0 %. Banken utsteder fondsobligasjonslån (kjernekapital) og ansvarlig obligasjonslån (ansvarlig kapital) etter behov i finansmarkedet. Side 32

34 Banken har god rating Meglerhus Rating Oppdatert Norne Securities A DnB Markets BBB Swedbank BBB Nordea Markets BBB Pareto Securities BBB Side 33

35 OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FINANSIELL INFORMASJON OM EGENKAPITALBEVIS EMISJONEN OPPSUMMERING Side 34

36 Hva er egenkapitalbevis? Egenkapitalinstrument for sparebanker. Underskudd dekkes først av Sparebankfondet Egenkapitalbevis er utbytteberettiget. Høyt nivå på direkteavkastningen - gjennomsnitt på 6-7 % på de børsnoterte egenkapitalbevisene. Lavere risiko i egenkapitalbevisbanker sammenlignet med aksjebanker Den privateide kapitalen har en bedre prioritet enn den herreløse kapitalen (sparebankens fond og gavefondet). Utjevningsfond Gavefond Side 35

37 Hvorfor egenkapitalbevis? Skudenes & Aakra Sparebank ønsker å bli egenkapitalbevisbank for å Ha kapital til å betjene bankens andel av den lokale markedsveksten. Kunne nå en målsetning om å ta en større andel av markedet på Karmøy. La lokale eiere ta del i verdiskapningen. Videreutvikle sitt gode forhold til det lokale næringslivet. Oppnå en sterkere profil i lokalmarkedet. Kapitalen på NOK mill vil bli brukt til å Tilpasse banken i forhold til strengere krav fra norske myndigheter. Styrke soliditeten og trygge fundamentet for en robust bank. Finansiere videre vekst i lokalmarkedet. Side 36

38 Egenkapitalbeviseiernes innflytelse i Skudenes & Aakra Sparebank Egenkapitalbeviseierne velger % av forstanderskapets representanter. Forstanderskapet er dominert av lokale krefter. Eierandeler utover 10 % per investor må godkjennes av Finanstilsynet. Egenkapitalbeviseiernes representanter er normalt lokale investorer. Egenkapitalbevisene vil ikke bli notert på Oslo Børs, men banken vil legge til rette for annenhåndsomsetning via Norne Securities. Side 37

39 Utbyttepolitikk i Skudenes & Aakra Sparebank Egenkapitalbeviseierne får utbytte i forhold til eierandelskapitalens relative andel av bankens totale egenkapital. Egenkapitalbeviseierne vil få utbytte i form av kontanter og som overføring til bankens utjevningsfond. Avveiningen mellom kontantutbytte og overføring til utjevningsfondet vil bli tatt med hensyn til bankens soliditet og fremtidige vekstplaner. Banken vil vektlegge et høyt og konkurransedyktig kontantutbytte. Side 38

40 OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FINANSIELL INFORMASJON OM EGENKAPITALBEVIS EMISJONEN OPPSUMMERING Side 39

41 Bankens forstanderskap har godkjent etablering av eierandelskapital I møte 20. februar 2014 godkjente bankens forstanderskap etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis og emisjon på NOK 52-93,6 mill. Det vil bli utstedt egenkapitalbevis. Minstetegning er 100 egenkapitalbevis á NOK 104, totalt NOK Tegningsperioden starter mandag 31. mars 2014 og løper frem til fredag 25. april 2014 kl Side 40

42 Mulighet til å bli medeier i en veldrevet og lønnsom hjørnesteinsbedrift Overskuddet deles iht. eierbrøken som vil bli % avhengig av endelig størrelse på emisjonen. Sparebankens egenkapital Grunnfondskapitalen Eierandelskapital Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet kan utdeles i utbytte eller tilbakeholdes i utjevningsfondet som tilhører egenkapitalbeviseierne Egenkapitalbeviseierne vil velge 7 medlemmer til i forstanderskapet tilsvarende 21,9 % av forstanderskapet Bankens årsresultat tilordnes iht. denne eierbrøk Samfunn/grunnfond Forstanderskapet Egenkapitalbeviseiere Innskytere/Kunder Kommunevalgte Ansatte Egenkapitalbeviseiere Side 41

43 OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FINANSIELL INFORMASJON OM EGENKAPITALBEVIS EMISJONEN OPPSUMMERING Side 42

44 Oppsummering Skudenes & Aakra Sparebank inviterer nå lokale investorer til å tegne egenkapitalbevis i banken. Viser for øvrig til prospektet som er utarbeidet for fullstendig informasjon og tegningsblankett. Kapitalbehov skyldes primært ønske om å styrke ren kjernekapital for å sikre videre vekst på Karmøy og blant kunder som har en tilknytning til Karmøy. Banken ønsker å la lokale eiere ta del i verdiskapningen som skjer i regionen. Side 43

45 Kontaktinformasjon UTSTEDER: TILRETTELEGGER: KONTAKTPERSONER: Alf Inge Flokketvedt Banksjef Telefon / KONTAKTPERSON: Joakim Svingen Corporate Finance Telefon / Håvard Fidjeland Økonomisjef Telefon / Thomas Liknes Markedssjef Telefon / FOTO: Skudenes & Aakra Sparebank ved Janne H. Rasmussen Side 44

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli Aurskog Sparebank esentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015 Adm. Banksjef Odd Nordli Agenda I. Introduksjon II. Regnskaps- og nøkkeltall III. Egenkapitalbevis AURG IV. Oppsummering

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen 19. oktober 2017 Jon Håvard Solum Adm Banksjef Telefon: 995 64 501 jon.solum@grong-sparebank.no 1 Introduksjon - hovedpunkt Egenkapitalbevisbank

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4.

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4. MeldingsID: 228551 Innsendt dato: 10.02.2009 18:26 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg NTSG - Sparebank

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Rygge-Vaaler Sparebank

Rygge-Vaaler Sparebank Rygge-Vaaler Sparebank Kapitalmarkedsdag 12.11. Ivar Listerud Adm. dir. 1857 1896 1918 1971 1996 2001 2005 2008 Rygge Sparebank opprettet Vaaler Sparebank opprettet Soon Sparebank opprettet Sparebankene

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015 Sparebanken Sør 1. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank

Presentasjon av Modum Sparebank Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2012 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 34,0 mkr (34,7 mkr) Netto renteinntekter: 61,3 mkr (59,8 mkr)

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Egenkapitalavkastningen etter skatt i 2016 utgjør 9,2 % mot 10,8 % p.a. i 2015.

Egenkapitalavkastningen etter skatt i 2016 utgjør 9,2 % mot 10,8 % p.a. i 2015. Periodens resultat av ordinær drift før skatt utgjør 22,7 mill. kroner mot 26,1 mill. kroner etter samme periode i fjor. Resultat etter skatt er 18,3 mill. kroner en nedgang på 1,8 mill. kroner sammenlignet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Foreløpig Årsregnskap 2015 Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Noen hovedtall Konsern 2015 2014 Resultat etter skatt 85,2 mill 131,8 mill Egenkapitalavkastning 6,7 % 11,6 % Netto renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Investorpresentasjon

Investorpresentasjon Investorpresentasjon 30.09.2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 11,9 % Regnskap for 3. kvartal og 30.09.2017

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal 2013

Investorpresentasjon 4. kvartal 2013 Investorpresentasjon 4. kvartal 2013 Vårt markedsområde er Østfold og Akershus syd - 25 kommuner og 400.000 innbyggere Kommentar Forvarsområder Moss og Halden Satsningsområder Nedre Glommaregionen Akershus

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 30.09.2013 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 21,3 mill før skatt pr. 30.09.13. Etter skatt ble resultatet kr 16,7 mill tilsvarende 0,91% av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank. En lokalbank i

Hjartdal og Gransherad Sparebank. En lokalbank i Hjartdal og Gransherad Sparebank En lokalbank i Periodens resultat av ordinær drift før skatt utgjør 6,1 mill. kroner, 2,4 mill. kroner bedre enn samme periode i 2016. Resultat etter skatt er 4,5mill.

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank Delårsrapport - 3. kvartal 2014 Marker Sparebank Resultat Resultat av ordinær drift utgjør per 3. kvartal kr 44,0 mill. eller 1,69 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 36,6 mill. og 1,47 %

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

"En drivkraft for vekst på Helgeland"

En drivkraft for vekst på Helgeland "En drivkraft for vekst på Helgeland" 1 Adm. Banksjef Arnt Krane 2 Sentrale strategiske målsettinger Vi skal være en profesjonell og aktiv støttespiller i utviklingen av regionen Vi skal opprettholde vår

Detaljer

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017.

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Årsregnskap 2016 Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Året 2016 Meget godt resultat Vekst i driftsinntekter og godt breddesalg God underliggende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014 Sparebanken Sør 4. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2014

FORELØPIG REGNSKAP 2014 FORELØPIG REGNSKAP 2014 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2014. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 17.03.2015 og vil offentliggjøres

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016

Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Halvårsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 22. august 2016 Per Halvorsen Administrerende banksjef Første halvår 2016 Driftsresultat før tap og skatt 172,5 (127,9) millioner

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Per Halvorsen Administrerende banksjef Roar Snippen CFO Telemark har hatt en svak men stabil utvikling Arbeidsledighet Boligprisutvikling BNP siste tre

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer