EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Selskapspresentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Selskapspresentasjon"

Transkript

1 EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Selskapspresentasjon Kontaktpersoner: Alf Inge Flokketvedt Banksjef Telefon / Håvard Fidjeland Økonomisjef Telefon / Thomas Liknes Markedssjef Telefon / mars 2014 Tilrettelegger:

2 Viktig informasjon Denne presentasjonen er utarbeidet av tilrettelegger på vegne av Skudenes & Aakra Sparebank (heretter kalt Banken) i forbindelse med at Banken ønsker å utstede egenkapitalbevis. Denne presentasjonen er ingen oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer. Norne Securities AS (heretter kalt Tilrettelegger) er tilrettelegger. Banken eller Tilrettelegger påtar seg intet ansvar for konsekvensene som følger av investeringsbeslutninger fattet på bakgrunn av innholdet i dette dokumentet. Presentasjonen er utarbeidet for informasjonsformål og skal behandles konfidensielt av den enkelte mottaker. Presentasjonen skal ikke kopieres eller distribueres til andre uten Bankens eller Tilretteleggere samtykke. Distribusjon, samt tilbud om tegning, kjøp eller salg av Bankens egenkapitalbevis kan være underlagt særskilte restriksjoner eller krav til registreringer eller tillatelser i enkelte jurisdiksjoner. Mottakeren av denne presentasjonen og enhver investor må selv foreta de nødvendige undersøkelser med hensyn til om slike restriksjoner mv kan gjelde for eventuelle investeringer mv i Bankens egenkapitalbevis. Verken Banken eller dens representanter, herunder Tilrettelegger, påtar seg noe ansvar for at investorer overholder disse plikter. Denne presentasjonen er verken kontrollert av eller registrert hos Oslo Børs eller andre regulatoriske myndigheter. Presentasjonen er utarbeidet etter beste skjønn og er basert på informasjon fra kilder som Banken og Tilrettelegger anser som troverdige og korrekte, men selv om Banken og Tilrettelegger og har gjort sitt beste for å forsikre seg om at all informasjon, også informasjon fra tredjeparter, er korrekt og ikke misvisende, påtar Banken og Tilrettelegger seg intet ansvar for at informasjonen er korrekt og komplett. Tilrettelegger har ikke foretatt noen uavhengig verifikasjon av nøyaktigheten eller fullstendigheten i de data som er forelagt selskapet og påtar seg derfor ikke noe ansvar for kvaliteten i disse. Banken og Tilrettelegger fraskriver seg også ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investering i egenkapitalbevisene. Enhver investering i egenkapitalbevis medfører risiko, og den enkelte investor må være forberedt på at en slik investering kan medføre tap, herunder at hele det investerte beløp kan gå tapt. Investorer som ikke kan eller ønsker å pådra seg slik risiko frarådes å gjøre slike investeringer. Presentasjonen kan inneholde estimater og forward looking statements som inneholder usikkerheter og risiko. Fremtidige resultater kan avvike betydelig fra slike estimater, og slike bør ikke tillegges vekt ved investeringsbeslutninger. Banken og tilrettelegger kan ikke innestå for at slike estimater mv er korrekte. Tilrettelegger har ikke foretatt noen særskilte undersøkelser knyttet til eventuelle juridiske forhold som kan medføre forpliktelser for Banken og som ikke fremgår av mottatt dokumentasjon. All informasjon som fremkommer i denne presentasjonen er søkt å være oppdatert pr. dato for dens ferdigstillelse. Det kan skje endringer i informasjonen etter dette tidspunkt og Banken og Tilrettelegger påtar seg ingen forpliktelse med hensyn til å oppdatere presentasjonen eller sende ut informasjon om eventuelle senere endringer til den enkelte investor og den enkelte investor må derfor selv sørge for at relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Det er utarbeidet et prospekt i forbindelse med kapitalutvidelsen, se eller Mottakeren av denne presentasjonen og enhver annen investor må selv foreta de nødvendige undersøkelser med hensyn til Bankens egenkapitalbevis og markedet for disse og mottakeren og enhver annen investor oppfordres til selv å gjennomføre sine egne vurderinger av en eventuell investering i de aktuelle egenkapitalbevisene, herunder også foreta egne vurderinger med hensyn til rettslige og andre mulige implikasjoner for investor av slik investeringer, også med hensyn til skatteforhold. Denne presentasjonen er underlagt norsk rett og enhver tvist i tilknytning til denne skal avgjøres i henhold til norsk lov. Side 1

3 OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FINANSIELL INFORMASJON OM EGENKAPITALBEVIS EMISJONEN OPPSUMMERING Side 2

4 Skudenes & Aakra Sparebank ønsker å bli egenkapitalbevisbank Hva er egenkapitalbevis? Egenkapitalbevis (tidl. grunnfondsbevis) er et egenkapitalinstrument for sparebanker. Egenkapitalbevis er utbytteberettiget og banken vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. Side 3

5 Skudenes & Aakra Sparebank ønsker å bli egenkapitalbevisbank Hvorfor egenkapitalbevis? Ønske om å styrke ren kjernekapital for å imøtekomme strengere myndighetskrav. Sikre videre vekst på Karmøy og omegn (privat- og bedriftsmarked). Ønske om å la lokale eiere ta del i lokal verdiskaping. Side 4

6 Vil du bli medeier i en lønnsom bedrift med nesten 140 års historie? Emisjonen er garantert av lokale investorer Forut for emisjonen av egenkapitalbevis ønsket banken å etablere et garantikonsortium. Dette ble gjort for å sikre gjennomføringen av emisjonen. Garantikonsortiet er NOK 52 mill og er i all hovedsak lokale investorer. Side 5

7 Vil du bli medeier i en lønnsom bedrift med nesten 140 års historie? Emisjon av egenkapitalbevis Det er utarbeidet et prospekt som er tilgjengelig for alle fra mandag 31. mars Minstetegning er 100 egenkapitalbevis á NOK 104, totalt NOK Maksimums tegning er satt til NOK 5 mill pr juridisk enhet. Side 6

8 OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FINANSIELL INFORMASJON OM EGENKAPITALBEVIS EMISJONEN OPPSUMMERING Side 7

9 Kort oversikt over Skudenes & Aakra Sparebank Skudenes & Aakra Sparebank er en selvstendig sparebank med forvaltningskapital på NOK 6,3 milliarder per Banken har i tillegg overført NOK 844 mill i boliglån til Verd Boligkreditt AS. Skudenes & Aakra Sparebank er blant de 40 største av vel 120 banker i Norge. Skudenes & Aakra Sparebank har i overkant av kunder og har Karmøy kommune som sitt primærområdet. Side 8

10 Sentralt plassert på Haugalandet Banken har hovedkontor i Åkrehamn, samt avdelingskontorer på Avaldsnes, Kopervik, Skudeneshavn og Vedavågen. Banken har 55 ansatte (47,5 årsverk). Side 9

11 Mill NOK Forvaltningskapital - Utvikling Forvaltningskapital Verd Boligkreditt Side 10

12 Mill NOK Innskuddsdekning Utlån og innskudd - Utvikling % % % % % % Innskudd Utlån Innskuddsandel 30% Side 11

13 Organisasjonskart - Ledelse Alf Inge Flokketvedt Banksjef Audhild D. Pedersen Internkontroll Vilhelm Torkellsen Ass. banksjef/ kredittsjef Håvard Fidjeland Økonomisjef Elin B. Jakobsen Leder dagligbank/ personalsjef Thomas J. Liknes Markedssjef Torbjørn Aarhus Forsikringssjef Side 12

14 Bankens ledelse Alf Inge Flokketvedt, Banksjef Født Bosatt i Sævelandsvik, Karmøy. Banksjef fra Kom fra stillingen som ass. banksjef i banken fra Ansatt i banken i 13 år. Tidligere har Flokketvedt jobbet som daglig leder hos Haugli Bil AS og som salgsleder hos Gjensidige Forsikring, Rogaland. Utdannet Handelsøkonom/Siviløkonom ved BI Oslo Handelshøyskole. Vilhelm Torkellsen, Ass. Banksjef / kredittsjef Født Bosatt i Vedavågen, Karmøy. Ass. Banksjef fra Ansatt i banken i 16 år. Tidligere har Torkellsen jobbet som kontorsjef hos Innovasjon Norge og økonomikonsulent hos Statens Fiskarbank. Utdannet cand. polit. ved Universitetet i Bergen. Håvard Fidjeland, Økonomisjef Født Bosatt i Vedavågen, Karmøy. Økonomisjef fra Ansatt i banken i 2 år. Tidligere har Fidjeland jobbet som økonomisjef i VBS Consult AS og økonomileder i NLM. Utdannet diplomøkonom fra BI Oslo og Executive MBA fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Side 13

15 Bankens ledelse Torbjørn Jacobsen Aarhus, Forsikringssjef Født Bosatt på Håvik, Karmøy Leder forsikring fra Ansatt i banken i 6 år. Tidligere har Aarhus jobbet som senior kunderådgiver og salgsleder i Gjensidige Forsikring. Utdannet høyskolekandidat Økonomi og Administrasjon ved Høyskolen i Stavanger. Elin Bakke Jakobsen, Leder dagligbank / Personalsjef Født Bosatt i Vedavågen, Karmøy. Leder dagligbank/personalsjef fra Kom fra stilling som leder dagligbank/avdelingsleder fra Ansatt i banken i 26 år. Tidligere har Jakobsen jobbet som kunderådgiver og kundekonsulent PM i banken. Utdannet i økonomi og administrasjon ved Høyskolen i Stavanger og BI. Autorisert finansiell rådgiver. Thomas J. Liknes, Markedssjef Født Bosatt på Liknes, Karmøy. Markedssjef fra Ansatt i banken i 27 år. Tidligere har Liknes jobbet som revisjonsfullmektig hos kommunerevisjonen i Karmøy. Utdannet ved Sverre Skiens Handelsskole. Side 14

16 Bankens styre og kontrollkomite Fast møtende styremedlemmer Samson Wiig, styrets leder Reidun Kvinnesland, nestleder Helge Vikra Kjell Olav Munkejord Ståle Karlsen Inger Elise Netland Kolstø Torstein Østhus (ansattevalgt) Varamedlemmer til styret Trine Elisabeth Kvalevåg Lund (1. vara) Hans-Jacob Reinlund Sæther Anne Hansen Ole Magnus Benestvedt Hanne Tjøsvoll Eriksen (1. vara ansatte) Kontrollkomité Didrik Ferkingstad, Kontrollkomiteens leder Olav Bøhn Helen Vatland Olsen Side 15

17 Bankens forstanderskap Kommunevalgte medlemmer Vegard L. Pedersen, Åkrehamn Einar Røthing Nilsen, Skudeneshavn Ingrid Marie Larsen, Skudeneshavn Ellef Theodor Ellefsen, Åkrehamn Knut Nielsen, Åkrehamn Dag Inge Århus, Åkrehamn Ansattevalgte medlemmer Gunn Jørgensen Tove K. Larsen Torstein Østhus Janne Hereid Rasmussen Kelly Stueland Siv Steinkjellå Hein Mangor Hemnes Gunn Lyng Jenny Lund Aud Sølvi Larsen Innskytervalgte medlemmer Tove Vaksdal, Kopervik Synnøve Bredahl Fagerland, Kopervik Einar Vårvik, Skudeneshavn Inge Joar Dagslott, Skudeneshavn Gunnar Kristoffersen, Vedavågen Anne Breifjord Olsen, Sævelandsvik Margareth Tangen, Åkrehamn Lars Magne Skeie, Avaldsnes Didrik Ferkingstad, Kopervik Janne Marit Johannessen Alf Klæhaug, Åkrehamn Ole Magnus Benestvedt, Kopervik Svein Olav Apeland, Skudenshavn Leiv Harald Mannes, Vedavågen (Nestleder av Forstanderskapet) Elling Sandve, Sandve Ann Kristin M Amland, Vedavågen Elin Hillesland, Avaldsnes Aina Steinstø, Torvestad Ørjan Røed, Sævelandsvik (Leder av Forstanderskapet) Olav Bøhn, Åkrehamn Reidun Erland, Sandve Vegard Magnussen, Kopervik Anne Marthe Hagen, Avaldsnes Svein A. Medhaug, Åkrehamn Side 16

18 Tilknyttede selskaper Frende Forsikring AS (eierandel 1,24 %) Selskapet tilbyr både skadeforsikring og livsforsikring til privatpersoner og bedrifter. Verd Boligkreditt AS (eierandel 10,69 %) Selskapet utsteder obligasjoner med fortrinnsrett og er et viktig verktøy for langsiktig finansiering av Skudenes & Aakra Sparebank. Brage Finans AS (eierandel 1,70 %) Selskapet tilbyr produktområdene leasing og lån, og har sterke og nære bånd til sine eiere for distribusjon av ulike finansieringsløsninger. Norne Securities AS (eierandel 1,49 %) Selskapet er et fullservice verdipapirforetak og tilbyr internetthandel, tradisjonelle meglertjenester og corporate finance tjenester. Eiendomsmegler A (eierandel 22,00 %) Selskapet tilbyr eiendomsmeglingstjenester, og har oppnådd høy markedsandel på Haugalandet. Side 17

19 Sponser lokalt Banken sponser årlig en rekke lag og foreninger på Karmøy. Banken har i perioden utdelt NOK 11,6 mill i gaver og NOK 11,0 mill i sponsorat, samlet over NOK 22,6 mill. Bankens gavefond er ved utgangen av 2012 på NOK 5,4 mill. Side 18

20 OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FINANSIELL INFORMASJON OM EGENKAPITALBEVIS EMISJONEN OPPSUMMERING Side 19

21 Resultatutvikling Side 20

22 Balanseutvikling, samt nøkkeltall på soliditet og finansiering/likviditet Side 21

23 Nøkkeltall inntjening/lønnsomhet og kredittkvalitet Side 22

24 Kommentarer til årsresultatet for 2013 Resultatet for 2013 viser: styrket kjernedrift økte provisjonsinntekter god avkasting på finansielle investeringer noe økning i tap, men fortsatt på et moderat nivå Balansen for 2013 viser: Banken hadde en samlet utlånsvekst (inkludert Verd Boligkreditt) på NOK 580 mill (vekst på 10,1 %) Innskuddsvekst på NOK 351 mill til NOK 4,2 mrd (vekst på 9,1 %) Bankens innskuddsdekning er på 77,3 % God avkastning på bankens egenkapital: I 2013 ble egenkapitalavkastningen etter skatt på 10,3 % (9,5 % i 2012) Side 23

25 % av gjennomsnitt FK Historisk utvikling Hovedposter i forhold til gjennomsnitt forvaltningskapital 3,00 2,92 2,72 2,61 2,50 2,00 2,01 1,80 1,61 2,33 2,14 2,17 2,11 1,84 1,70 1,75 1,81 1,89 1,50 1,00 0,50 1,12 0,95 1,46 1,43 1,31 1,39 1,38 1,20 1,19 1,20 1,21 1,15 0,93 0,88 0,85 0,78 0,72 0,70 0,67 0,73 0,76 1,10 1,01 0,53 1,25 1,19 1,15 0,93 0,99 0,64 0,63 0,62 0,59 0, Rentenetto Tot driftskostnader Resultat før skatt (Lønnskostnader) Side 24

26 Egenkapital avkastning % Egenkapital avkastning etter skatt ,9 10,6 11,0 9,9 9,8 10,9 9,5 10, ,4 5, Egenkapitalavkastning etter skatt Gjennomsnitt Side 25

27 Mill NOK Privat andel av totale utlån Utlån fordelt på privatmarked og næringslivsmarked % % ,4 % 80,5 % 80,5 % 80,9 % 80% % Privat (v.a.) Næring (v.a.) Privatandel (h.a.) 60% Side 26

28 Utlånsportefølje - engasjement bedrifter Primærnæringer Bergverksdrift o.l. Industri Bygg og anlegg Varehandel Transport og lagring Informasjon Fast eiendom Tjenesteyting 18 % 16 % 2 % 3 % 29 % 18 % 8 % 5 % 1 % Side 27

29 Bankens største engasjement - risikospredning , ,8 31, ,2 16,9 19, ,4 12,1 14, største lån 20 største lån 40 største lån Side 28

30 Mill NOK Forfallsstruktur på bankens lån i markedet Kredittforening Obligasjoner Ansvarlig lån Fondsobligasjon Side 29

31 Prosent Hovedtrender i rentemarkedet perioden ,00 4,50 4,00 4,15 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 2,70 1,75 2,87 1,87 1,50 2,36 1,67 1,50 3M NIBOR Styringsrente NB Kredittspread 3 år 3 år Innlånskostnad 1,00 1,45 1,00 0,50 0,69 0, Des 2012 Des 2013 Des Side 30

32 Soliditet - Fokus er annerledes i bank enn i bedrifter ellers Fokus i mange bedrifter: Egenkapital andel: Egenkapital (Selskapets balanse) (Bedrifter vanligvis % - Banken har 7 %.) Hovedfokus i banker: 1 Ren kjernekapital: Egenkapital (Risikovektet balanse) 2 Kjernekapital: Egenkapital + Fondsobligasjoner (Risikovektet balanse) 3 Ansvarlig kapital: Egenkapital + Fondsobligasjoner +Ansvarlig lån (Risikovektet balanse) Gjennomsnitt risikovekt av bankens eiendeler er ca. 51 % Side 31

33 Soliditet - Mer komplekst for bankene enn for andre bedrifter Kapitaldekning Lovkrav 2015* Styrets mål 2014 Ren kjernekapitaldekning 12,50 % 13,72 % 14,50 % Kjernekapitaldekning 14,00 % 16,54 % 16,00 % Ansvarlig kapitaldekning 16,00 % 18,55 % 18,00 % Emisjonen vil øke ren kjernekapital: NOK 50 mill - Øker med ca 1,6 % til 15,3 % NOK 90 mill - Øker med ca 2,8 % til 16,5 % * Forutsetter full motsyklisk buffer på 2,5 %. Motsyklisk buffer er p.t. 1,0 %. Banken utsteder fondsobligasjonslån (kjernekapital) og ansvarlig obligasjonslån (ansvarlig kapital) etter behov i finansmarkedet. Side 32

34 Banken har god rating Meglerhus Rating Oppdatert Norne Securities A DnB Markets BBB Swedbank BBB Nordea Markets BBB Pareto Securities BBB Side 33

35 OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FINANSIELL INFORMASJON OM EGENKAPITALBEVIS EMISJONEN OPPSUMMERING Side 34

36 Hva er egenkapitalbevis? Egenkapitalinstrument for sparebanker. Underskudd dekkes først av Sparebankfondet Egenkapitalbevis er utbytteberettiget. Høyt nivå på direkteavkastningen - gjennomsnitt på 6-7 % på de børsnoterte egenkapitalbevisene. Lavere risiko i egenkapitalbevisbanker sammenlignet med aksjebanker Den privateide kapitalen har en bedre prioritet enn den herreløse kapitalen (sparebankens fond og gavefondet). Utjevningsfond Gavefond Side 35

37 Hvorfor egenkapitalbevis? Skudenes & Aakra Sparebank ønsker å bli egenkapitalbevisbank for å Ha kapital til å betjene bankens andel av den lokale markedsveksten. Kunne nå en målsetning om å ta en større andel av markedet på Karmøy. La lokale eiere ta del i verdiskapningen. Videreutvikle sitt gode forhold til det lokale næringslivet. Oppnå en sterkere profil i lokalmarkedet. Kapitalen på NOK mill vil bli brukt til å Tilpasse banken i forhold til strengere krav fra norske myndigheter. Styrke soliditeten og trygge fundamentet for en robust bank. Finansiere videre vekst i lokalmarkedet. Side 36

38 Egenkapitalbeviseiernes innflytelse i Skudenes & Aakra Sparebank Egenkapitalbeviseierne velger % av forstanderskapets representanter. Forstanderskapet er dominert av lokale krefter. Eierandeler utover 10 % per investor må godkjennes av Finanstilsynet. Egenkapitalbeviseiernes representanter er normalt lokale investorer. Egenkapitalbevisene vil ikke bli notert på Oslo Børs, men banken vil legge til rette for annenhåndsomsetning via Norne Securities. Side 37

39 Utbyttepolitikk i Skudenes & Aakra Sparebank Egenkapitalbeviseierne får utbytte i forhold til eierandelskapitalens relative andel av bankens totale egenkapital. Egenkapitalbeviseierne vil få utbytte i form av kontanter og som overføring til bankens utjevningsfond. Avveiningen mellom kontantutbytte og overføring til utjevningsfondet vil bli tatt med hensyn til bankens soliditet og fremtidige vekstplaner. Banken vil vektlegge et høyt og konkurransedyktig kontantutbytte. Side 38

40 OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FINANSIELL INFORMASJON OM EGENKAPITALBEVIS EMISJONEN OPPSUMMERING Side 39

41 Bankens forstanderskap har godkjent etablering av eierandelskapital I møte 20. februar 2014 godkjente bankens forstanderskap etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis og emisjon på NOK 52-93,6 mill. Det vil bli utstedt egenkapitalbevis. Minstetegning er 100 egenkapitalbevis á NOK 104, totalt NOK Tegningsperioden starter mandag 31. mars 2014 og løper frem til fredag 25. april 2014 kl Side 40

42 Mulighet til å bli medeier i en veldrevet og lønnsom hjørnesteinsbedrift Overskuddet deles iht. eierbrøken som vil bli % avhengig av endelig størrelse på emisjonen. Sparebankens egenkapital Grunnfondskapitalen Eierandelskapital Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet kan utdeles i utbytte eller tilbakeholdes i utjevningsfondet som tilhører egenkapitalbeviseierne Egenkapitalbeviseierne vil velge 7 medlemmer til i forstanderskapet tilsvarende 21,9 % av forstanderskapet Bankens årsresultat tilordnes iht. denne eierbrøk Samfunn/grunnfond Forstanderskapet Egenkapitalbeviseiere Innskytere/Kunder Kommunevalgte Ansatte Egenkapitalbeviseiere Side 41

43 OPPSUMMERING OG INTRODUKSJON OM SKUDENES & AAKRA SPAREBANK FINANSIELL INFORMASJON OM EGENKAPITALBEVIS EMISJONEN OPPSUMMERING Side 42

44 Oppsummering Skudenes & Aakra Sparebank inviterer nå lokale investorer til å tegne egenkapitalbevis i banken. Viser for øvrig til prospektet som er utarbeidet for fullstendig informasjon og tegningsblankett. Kapitalbehov skyldes primært ønske om å styrke ren kjernekapital for å sikre videre vekst på Karmøy og blant kunder som har en tilknytning til Karmøy. Banken ønsker å la lokale eiere ta del i verdiskapningen som skjer i regionen. Side 43

45 Kontaktinformasjon UTSTEDER: TILRETTELEGGER: KONTAKTPERSONER: Alf Inge Flokketvedt Banksjef Telefon / KONTAKTPERSON: Joakim Svingen Corporate Finance Telefon / Håvard Fidjeland Økonomisjef Telefon / Thomas Liknes Markedssjef Telefon / FOTO: Skudenes & Aakra Sparebank ved Janne H. Rasmussen Side 44

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli Aurskog Sparebank esentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015 Adm. Banksjef Odd Nordli Agenda I. Introduksjon II. Regnskaps- og nøkkeltall III. Egenkapitalbevis AURG IV. Oppsummering

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015 Sparebanken Sør 1. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal 2013

Investorpresentasjon 4. kvartal 2013 Investorpresentasjon 4. kvartal 2013 Vårt markedsområde er Østfold og Akershus syd - 25 kommuner og 400.000 innbyggere Kommentar Forvarsområder Moss og Halden Satsningsområder Nedre Glommaregionen Akershus

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Banken der du treffer mennesker 2. kvartal 2014 HOVEDTREKK ANDRE KVARTAL God bankdrift og utbytte bidrar til godt resultat i kvartalet.

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 2014. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2014. 1. kvartal Kvartalsrapport 2014 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal 2014 ble 3,3 millioner kroner, som er en reduksjon på 0,8 millioner kroner sammenlignet med samme periode

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. mai kl 09.00 8. juni 2016 kl 16.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014 Sparebanken Sør 4. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2013 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 38,0 mkr (40,7 mkr) Netto renteinntekter: 66,6 mkr (77,1 mkr)

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode 24. november kl. 09.00 8. desember 2015 kl. 16.30 norsk tid Som eksisterende eier av

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015 Sparebanken Sør 1. halvår 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Bransjeseminar om egenkapitalbevis

Bransjeseminar om egenkapitalbevis Bransjeseminar om egenkapitalbevis Små bankers fremtid Oslo, 11. september 2012 Agenda I. Kort presentasjon av Aurskog Sparebank II. III. Utfordringer for små banker Små bankers fremtid / Oppsummering

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2013

Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Gaustatoppen fra Miland. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Resultat før tap hiå. er 13,3 mill. mot budsjett på 14,3 mill. og 13,6 mill. i fjor. Rentenetto hiå. er på 23,9

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FJERDE KVARTAL 2013 6. februar 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør 4 % 4 % 9 % 10 % 12 % 13 % 261 248 296 226 258 273 223 226 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL OG 2013 700 3,5 % 2.000 5,00 %

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Postadresse: Postboks 232, 7159 Bjugn Besøksadresse: Alf Nebb s gate 4, 7160 Bjugn Telefon: 72 51 66 00 Epost: post@bjugn-sparebank.no Web: www.bjugn-sparebank.no Org.nr.:

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2015

Rapport 3. kvartal 2015 Rapport 2015 Klæbu Sparebank Foto: Haarberg Photo Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultat... 7 Balanse... 8 Noter... 9 Side 2 av 15 Nøkkeltall Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er

Detaljer

Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014

Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer