Innhold. s 3 Mål og middel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. s 3 Mål og middel"

Transkript

1 Årsberetning 2006

2 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s Kundene s Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning Illustrasjoner: Illustrasjonene i denne årsberetningen viser kunder, forretningsforbindelser og ansatte i forskjellige sosiale og jobbrelaterte sammenhenger.

3 MÅL OG MIDDEL Kemax skal være foretrukket økonomisk tjenesteleverandør for små og mellomstore bedrifter samt formuende personer. Vi ønsker å være kjent for vår gode kompetanse og vår service. Mål Vårt viktigste mål er å oppnå lønnsom drift gjennom kompetente medarbeidere som betjener fornøyde kunder. Resultater I 2006 er både kunde- og medarbeidertilfredshet helt på topp siden målingene startet. Vi skal arbeide i mindre selvstendige grupper der hver enkelt bidrag er synlig og gode resultater blir fremhevet. De minste gruppene er på 3 personer og de største på 6 personer. Det ideelle er grupper med 4 til 6 personer. Kundene skal være kjent på sitt lokale kontor og ha god kontakt med flere av kontorets medarbeidere. Kunden føler man kommer hjem til sin økonomiavdeling ved besøk på kontoret. Foruten de få som er utpekt til å utgjøre selskapets stab skal alle medarbeidere arbeide med kunderettet arbeid. Dette medfører lavere administrasjon som igjen medfører at Kemax kan opprettholde sin lønnsomhet med fornuftige priser på sine tjenester. Middel For å skape en organisasjon med liten administrasjon og god lønnsomhet må hver enkelt medarbeider ta ansvar for sitt arbeid. Den enkelte medarbeider har det hele og fulle ansvar for de kunder som skal betjenes. De har fullt ansvar for at alle tjenester blir produsert, levert rettidig og i henhold til kundens ønsker. Medarbeider blir også målt på kundetilfredshet, lønnsomhet og faglig nivå på sitt arbeide. Gjennom denne arbeidsmåte frigjøres tid til kontorets leder til selv å utføre kunderettet arbeide. Derfor har lederne i Kemax selv kunder som skal betjenes. De vedlikeholder på denne måte sin faglige kompetanse, samt får et godt innblikk i de utfordringer deres medarbeidere har. Den som har skoen på, vet best hvor den trykker. Derfor bør flest mulig arbeide med kunderettet arbeid. Da opplever man best sine medarbeideres daglige utfordringer. Man får et godt innblikk i kundenes krav til våre tjenester og behov for nye produkter. Kundetilfredsheten er 10% poeng bedre enn i fjor. Det har vært mindre bytte av konsulent i 2006 noe som gir økt tilfredshet. Rådgivning har også hyppigere kontakt med sin kundeportefølje. I dag er det kun èn person som ikke har kundeansvar i større eller mindre grad i selskapet. Ut fra den informasjon vi mottar når nye kunder begynner hos oss, er vi prismessig plassert midt på treet og lavere enn våre største konkurrenter. Vår arbeidsmodell er spesiell i vår bransje. Derfor ønsker vi primært å rekruttere ledere internt. Personer som har arbeidet i selskapet noen år, er godt kjent med arbeidsmetode, holdninger og mål. Dermed er vi mer sikre på at våre kontorer ledes i henhold til vårt verdigrunnlag. 3

4 DAGLIG LEDER HAR ORDET Kemax har lagt nok et år bak seg med gode resultater samt bedret sin markedsposisjon. Med en omsetningsvekst på mer enn 13 % vokser vi mer enn markedet generelt. I januar 2007 etablerer vi også et nytt kontor totalt har vi nå 6 kontorer. Gode økonomiske resultater Kemax har siste året prestert meget gode økonomiske resultater. Mye av æren må tilskrives vår desentraliserte arbeidsmåte, kombinert med selvstendige medarbeidere som stiller få krav til stab og ledelse. De ordner selv opp i de utfordringer man møter på i arbeidsdagen. Våre kunder har også skapt gode resultater siste år. Både kundene og Kemax nyter godt av den høykonjunktur som preger Norge for tiden. Det sies dog at det er i gode tider man legger grunnlaget for de dårlige tider som kan komme. Gjør man et dårlig håndverk i gode tider kan det i verste fall føre til konkurs eller sterkt redusert drift når tidene snur. Drift som normalt Her i Kemax har vi derfor ikke foretatt de store grep eller gjort vesentlige endringer som følge av at inntjeningen er god og det er lett å få tilgang til kapital. Faktisk har vi, i stedet for offensive oppkjøp og store investeringer, foretatt nedbetaling av gjeld. Vår rentebærende gjeld er redusert med mer enn kr 1,2 mill. Vår virksomhet baserer seg på langsiktighet. De kunder som kommer til oss, ønsker seg en langsiktig og stabil relasjon. Vi skal være i stand til å levere det vi lover i flere år fremover. Kundene er neppe interessert i aktører som spretter opp med nye ideer annen hver måned, og som legger tjenestene ned like fort som de ble lansert. I dagens marked er det meste dyrt, og det er vanskelig å gjøre gode investeringer. Derfor gjør vi som alle gode husholdninger, vi venter med å foreta store innkjøp til det er salg. Salget starter når tidene snur. Nytt kontor åpnes Vi har hele tiden hatt som strategi å åpne kontorer i nærheten av våre kunder, med blant annet fri parkering ved våre kontordører. Når vi nå åpner nytt kontor i Fana i Bergen, er det en helt naturlig utvikling ut fra vår langsiktige strategi. Som vanlig begynner vi i det små, og åpner kontoret med 2 ansatte. Dette er også medarbeidere som har vært hos oss en stund og kjenner godt til vårt arbeidssett, verdier og mål. Fana er et interessant område med mye næringsvirksomhet og interessante kundegrupper. Det skjer også en del i området på infrastruktursiden og når ringvei Vest åpner om forholdsvis kort tid, antar vi det vil etableres enda flere virksomheter i området. Det er interessant for oss å være tilstede når dette skjer. God tilgang på arbeidskraft i et stramt arbeidsmarked Dyktige medarbeidere er nøkkelen til våre resultater. Det er derfor svært hyggelig å registrere at vi er en interessant arbeidsgiver. Selv i dagens stramme arbeidsmarked har det lykkes oss å rekruttere gode medarbeidere som blant annet kommer fra store anerkjente rådgivnings- og revisjonsselskap. Gode resultater skapes av dyktige medarbeidere I en tjenesteytende bransje som vår har våre resultater alltid sitt utspring i den kompetanse, serviceinnstilling og engasjement den enkelte medarbeider viser overfor sine kunder. Dette kombinert med en godt planlagt arbeidsdag med høy grad av effektivitet, skaper god lønnsomhet. 4

5 DAGLIG LEDER HAR ORDET Et annet viktig moment er at vi må ha konkurransedyktige priser. En effektiv medarbeider som har lite behov for veiledning, frigjør også tid til sin leder, slik at denne kan øke sin egen kundetid. Derved oppnår vi lave administrasjonskostnader. Vi kan drive med god lønnsomhet, samtidig som vi tilbyr våre kunder konkurransedyktige priser. I et markedet med mer enn 100 konkurrenter, bare i Bergen, er det vanskelig å vite om vi er prismessig bedre enn andre aktører. De siste årene har vi fått bekreftet dette, da samtlige store enkeltkunder som vi har gitt anbud/pristilbud til, har valgt oss som ny samarbeidspartner. Til mine gode kolleger Våre gode resultater kan i sin helhet henledes til mine kollegers innsats hver arbeidsdag. I 2006 ble alle våre nøkkeltall litt bedre enn året før, flere av kontorene oppnådde bedre resultater enn tidligere år. I tillegg var det en markant bedring innen rådgivningsseksjonen. Jeg vil takke dere alle for god innsats og et fantastisk godt engasjement dere har all grunn til å være stolte av. Ove Strand Daglig leder 5

6 STYRETS ÅRSBERETNING Kemax Økonomi AS oppnådde et resultat før skatt på kr 3,7 mill i Resultatforbedringen er 37%. Samtlige kontorer driver med overskudd for sjette år på rad er det 16. året med økning i omsetning og resultat fra året før. Resultatregnskapet Gjennom selskapets 18 års lange historie er det bare ett år hvor vi ikke har levert positive tall og bedre resultat enn foregående år. Årsaken er vår prioritering av lønnsomhet foran vekst. Ved dette valget har vi skapt forutsigbarhet for våre kunder og våre medarbeidere. Siden 2002 har vi årlig levert resultater (før skatt) på mellom kr 2,2-2,7 mill. Resultatet i 2006 på kr 3,7 mill før skatt ansees som et særs tilfredsstillende resultat. Vi har også økt vår omsetning med kr 2,1 mill., dvs. ca 13%. Vi må tilbake til 2003 for å finne et år med tilsvarende omsetningsvekst. Kemax sin målsetning er diversifisering, både med hensyn til kundesegmenter og bransjer. Vår gjennomsnittskunde utgjør 0,2% av omsetningen. Vår største kunde står for 3%. Dermed blir det vanskelig å skape vekst utover 10-15%, da dette vil kreve et høyt antall nye kunder. Vår strategi eksponerer oss dermed mindre for svingninger i omsetning og resultat. Grafen viser selskapets inntektsfordeling innen våre tre virksomhetsområder. I 2006 har seksjon for investeringsrådgivning hatt en bedre vekst enn de to øvrige områdene og utgjør p.t. 24% av omsetningen (19%). Seksjon bedriftsrådgivning representerer 7% av omsetningen. Det er identisk med andelen i foregående år. Seksjon regnskap står for de resterende 69% (74%) av omsetningen. Omsetningen i Kemax økte med kr 2,1 mill til kr 17,9 mill. i Lønnskostnader målt i prosent av omsetning ble redusert fra 59% til 57%. Andre driftskostnader inklusive avskrivninger er 22% mot 23% i Både lønnsprosent og kostnadsprosent er de laveste i selskapets historie. Regnskapsseksjonen bidrar med ca 74% av selskapets overskudd og råd-givning for 26%. Dette er det beste resultatet for begge seksjoner siden Kemax ble stiftet. Rådgivningsseksjonens resultat er 35% bedre enn sitt beste resultat tidligere. De fleste kontorer bidrar med en resultatgrad på 22-24%. Det er svært gledelig at rådgivningsseksjonen har etablert seg med en resultatgrad på 23%. Dette er andre gang at denne avdelingen oppnår resultatgrad over 20%. Det er styrets syn at mindre organisatoriske enheter er mer lønnsomme enn store enheter. Større ansvarsfølelse fra hver enkelt ansatt og et klarere kostnadsfokus fra hver avdelingsleder er forklaringen. Stordriftsfordelene i bransjen er beskjedne. Et viktig konkurransefortrinn er å ha lavest mulig felles administrasjonskostnader kombinert med kompetente og selvstendige medarbeidere. Balanseregnskapet Kemax Økonomi AS har en bokført egenkapital på kr 4,6 mill som utgjør 53% av totalkapitalen. Selskapets egenkapital har økt med kr 2,2 mill i forhold til Den verdijusterte egenkapitalen er høyere enn den bokførte siden markedsverdiene av eiendelene overstiger bokført verdi. Selskapet hadde per en rentebærende gjeld på kr 0,3 mill. I tillegg er det etablert en trekkrettighet i selskapets bank på kr 1,5 mill som ikke var trukket opp ved utgangen av året. Det er styrets oppfatning at likviditeten er tilfredsstillende. Selskapets kredittid på kunder er uforandret målt mot fjoråret. Kreditorer mottar oppgjør på forfall. Selskapet har ikke garantiansvar eller kausjonsansvar utover det som fremkommer av notene. Gjenværende løpetid på leiekontraktene er i overkant av 1,5 år. Det inngåes ikke leiekontrakter med lengre varighet enn 3 år. 6

7 STYRETS ÅRSBERETNING Lønn, forpliktelser fortsatt drift Kemax Økonomi AS driver med regnskap, bedriftsrådgivning og finansiell rådgivning i Bergen og omegn samt i Oslo. Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Betingelsene for fortsatt drift er etter styrets mening til stede. For øvrig henvises det til regnskapets noter for informasjon om godtgjørelse til daglig leder, styret og revisors honorarer. Organisasjon og arbeidsmiljø 29 personer (30) er ansatt per som utgjør 25,2 (27,1) årsverk. Sykefraværet var 1279 timer, som utgjør 3,8% (2,6%.) Økningen kan etter styrets mening ikke henføres til arbeidsplassen eller arbeidsmiljøet. Det har ikke forekommet ulykker på arbeidsplassen. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er normalt i bransjen. I selskapets ledelse (daglig leder og avdelingsledere) er 57% menn og 43% kvinner. Styret består av tre personer, samtlige menn. Selskap i servicenæringer er avhengig av høyt motiverte medarbeidere. Alle ansatte tilbys målsamtaler (medarbeidersamtaler) hvor oppnådde resultater gjennomgåes, avvik defineres og det legges planer for neste periode. Dessuten drøftes utviklingsmuligheter for medarbeidere. I disse samtalene gir leder en evaluering av sine medarbeidere. Den enkelte medarbeider kan også gi tilbakemelding på sine overordnedes sterke og svake sider. Årlig gjennomføres en tilfredshetsanalyse blant alle ansatte. Denne avdekker tilfredsheten generelt, i tillegg til mulige forbedringspunkter innen selskapet. Undersøkelsen i 2006 ga en høy tilfredshet. Få kritiske punkter fremkom i undersøkelsen. De svakheter som ble avdekket blir drøftet i den årlige medarbeidersamtalen. Det er den enkelte kontorleders utfordring å bedre forholdene. Årets undersøkelse ga en score like høyt som de beste årene siden målingene startet for 9 år siden. Kemax er godkjent regnskapsførerselskaper ARS av Kredittilsynet og godkjent finansiell rådgiver av Norges Finansrådgiverforening NFF. I løpet av 2007 vil bransjen av finansielle rådgivere bli underlagt konsesjonsplikt. Det er styrets oppfatning at Kemax møter de formelle kompetansekrav og yrkeserfaring. Kravene til dokumentasjon av rådgivningsprosessene vil også bli tilfredsstilt. Fremtidsutsikter Norge har de siste årene vært inne i en høykonjunktur. Dette betyr økt tilgang av kunder gjennom høyere aktivitet og optimisme. Arbeidsledigheten er lav og dette gir svakere tilgang på kompetent personale. Selskapets vekst begrenses derfor av den tilgang på medarbeidere vi til enhver tid makter å knytte til oss - kombinert med etterspørselen etter våre tjenester. Den gode veksten i 2006 kan forklares med tilgang på flere kompetente medarbeidere samt god kundetilgang gjennom året. Takk til kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere Vårt produkt er den tjeneste og service som den enkelte medarbeider yter hver eneste arbeidsdag. Produktet blir aldri bedre enn den individuelle innsats. Styret ønsker derfor å rette en stor takk til hver enkelt for den innsats som er ytet i Vi takker også våre gode kunder og samarbeidspartnere for den tillit som er vist oss. Bergen 26. januar 2007 Bjørn Bjørnsen Bengt A Akselsen Ove Strand styreformann Styremedlem styremedlem/ daglig leder Av 29 ansatte arbeider i dag 20 personer i regnskapsseksjonen. 6 er autoriserte regnskapsførere. 7

8 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap Note Driftsinntekter Salgsinntekt Driftskostnader Lønnskostnad 3, Avskrivning 5, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnader Annen finanskostnad Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat

9 BALANSE Balanse pr. 31. desember Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maksiner og anlegg Driftsløsøre, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern 8, Investering i aksjer og andeler Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 3, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Kortsiktige plasseringer Markedsbaserte aksjer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 BALANSE Balanse pr. 31. desember Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 14, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 9, Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

11 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Datterselskap Datterselskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Dersom virkelig verdi av selskapene er lavere enn balanseført verdi, og verdifallet ikke forventes å være forbigående, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Eiendelen i balansen er vist under finansielle eiendeler. Eventuelt mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som finansinntekt i året hvor utbyttet er avsatt dersom det er opptjent i eierperioden. Konsernregnskap er ikke utarbeidet i henhold til unntaksregel for små foretak i gjeldende regnskapslov. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Vurdering og klassifisering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomisk levetid. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer, eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Note 2 Bankinnskudd I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekkskontoen med per Note 3 Lønn, godtgjørelser, lån til ansatte m.v Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Gjennomsnittlig antall årsverk Godtgjørelser Lønn Pensj.utgifter Andre godtgjørelser Daglig leder/styremedlem Andre i styret Et styremedlem har lån på kr Lånet skal nedbetales i Øvrige ansatte har samlede lån på kr ( ) uten sikkerhet. Siste del av dette skal etter planen nedbetales innen utgangen av Revisor Honorar for revisjon av årsregnskapet Honorar for annen finansiell revisjon 0 Sum revisjonshonorar Honorar skatte- og avgiftsrådgivning 0 Honorar andre tjenester Alle beløp er eksklusiv mva. Note 4 Pensjonskostnader og forpliktelser Selskapet har i 2006 etablert Obligatorisk Tjenestepensjon med virkning fra 1. juli Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Pensjon i henhold til OTP-ordningen er kostnadsført og pensjon innbetalt før årets slutt. 11

12 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2006 Note 5 Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Bygg Driftsløsøre Tomt Sum inventar, verktøy kontormask. o.l Anskaffelsekost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelsekost Akk. avskr./nedskr Akk. avskrivninger Bokført verdi Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid Lineært Saldo Saldo Avskrivningsplan 7 år 1 % % Note 6 Immaterielle eiendeler Goodwill Anskaffelseskost og Akk. avskrivninger Bokført verdi Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 10 Avskrivningsplan Lineær Avskrivingstiden er vurdert til 10 år, da selskapet vurderer dette som et beste estimat for riktig avskrivningstid. Note 7 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Firma Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Datterselskap % % Arcus Finans AS Bergen 100% 100% Anskaffelseskost ekskl. balansebørt konsernbidrag Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Egenkapital Årets resultat før utbytte Mottatt konsernbidrag Egenkapital Transaksjoner med datteerselskap: Årlige leie bedriftshygge kr Note 8 Fordringer med forfall senere enn ett år Andre fordringer (klassifisert som langsiktige) Lån til foretak i samme konsern Note 9 Gjeld med forfall senere enn fem år Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Øvrig langsiktig gjeld Note 10 Andre avsetninger for forpliktelser Avsetninger for kostnader Sum Note 11 Pantstillelser og garantier m.v Gjeld som er sikret ved pant o.l. Langsiktig lån Kassekreditt Sum Bokført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Kundefordringer Bygning og tomt Sum Note 12 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Andre fordringer Foretak i samme konsern Sum

13 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2006 Kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern Sum Note 13 Skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Endring i utsatt skatt Skatt vedrørende tidligere år Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28 %, som utgjør sum betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag Refusjonsskatt for Forskuddsbetalt refusjonsskatt for aksjonærer Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Varige driftsmidler Kundefordringer Gjeld Aksjer Sum Utsatt skattefordel/utsatt skatt Note 14 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat før utbytte Avsatt utbytte Egenkapital Note 15 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i KEMAX ØKONOMI AS består av aksjer a NOK 535. Eierstruktur De største aksjonærene i KEMAX ØKONOMI AS pr var: A-aksjer Eierandel Stemmeandel Ove Strand (daglig leder og styremedlem) ,0% 92,0% Harald Fløysand 80 8,0% 8,0% Totalt antall aksjer ,0% 100,0% 31. desember januar 2007 Ove Strand Bjørn Halfdan Bjørnsen Bengt Arne Akselsen daglig leder /styremedlem styreleder styremedlem 13

14 KUNDENE Gjennom motiverte medarbeidere og fornuftige priser skal vi skape fornøyde kunder. Fornøyde kunder er en av våre viktigste faktorer for lønnsomhet og vekst. Kundetilfredshet De siste sju år har vi foretatt årlige undersøkelser for å ta temperaturen hos våre kunder. Vi har de siste år fått gode tilbakemeldinger, og alle år utenom ett, hatt en score over vårt krav (se rød linje). Likevel har vi enkelte forbedringspunkt. Historiske data fra undersøkelsene viser at noen områder er viktigere enn andre. Det er spesielt hyppig bytte av kundekonsulent som slår negativt ut i samarbeidet. Dette har vi tatt til oss, og det har ikke vært byttet konsulent i tilsvarende grad som foregående år. Undersøkelsen fokuserer på tre hovedområder : - produkt- og tjenestespekter - relasjon kunde og konsulent. - generelt forhold til Kemax. Som nedenstående graf viser har vi de senere år fått en tilfredsstillende score på 5,4-5,7 poeng av 7 mulige. Dette er svært motiverende for oss. I 2006 har vi fått svært gode tilbakemeldinger fra kundene og resultatet er blant de aller beste siden målingene startet. Årets undersøkelse gav en tilfredshet samlet sett på 81%. Dette er meget bra, ettersom vi er fornøyd med en tilfredshet over 75%. Resultatet i undersøkelsen var oppmuntrende for oss. Nedenfor vises de to svakeste og de to beste områdene av totalt 30 spørsmål: Min kundekonsulent tar initiativ til å utvikle samarbeidet 67,1% Min konsulent kommer med forslag til nye produkter / tjenester 70,0% Min kundekonsulent har alltid en positiv innstilling til meg 88,6% Kemax overholder alltid avtaler og frister ovenfor meg som kunde 90,0% Medarbeider og kunde Det er gjennom den fortløpende kontakt med kunden at våre medarbeidere leverer sine tjenester. Det er gjennom utførelse av sitt arbeid at kunden måler vår kvalitet. Summen av det ferdige produkt, tilgjengelighet og responstid er viktige faktorer for å gjøre kunden tilfreds. I tillegg bør vi legge forholdene til rette for at kundene kan nå oss både via telefon og pålogging til våre systemer og via e-post få tilsendt sine produkter. Funnene fra kundeundersøkelsen gir oss viktige innspill til vår organisering av alt kunderettet arbeid. For å sikre vår gode posisjon i markedet er de tilbakemeldinger undersøkelsen gir, og de tiltak vi iverksetter, den beste garanti vi har for å være foretrukket leverandør i fremtiden. Vår rolle som tilrettelegger for faglig og relasjonsmessig utvikling Gjennom året gjennomfører vi forskjellige arrangement av både faglig og sosial karakter. Det faglige innhold hjelper oss med å skape en felles forståelse for de utfordringer vi står overfor. De sosiale arrangement bidrar til at kunder og ansatte bedrer sine relasjoner. 14

15 KUNDENE Mange aktører gjennomfører faglige kurs. Dette er selvsagt viktig. Men vi mener at man gjennom sosiale rammer har en unik mulighet til å forsterke relasjonen mellom oss som tjenesteleverandør og kunden. I tillegg møter kundene våre samarbeidspartnere og kan trekke veksler på disse i en mer avslappet atmosfære. Vi har alltid ønsket å være differensiert på kundesiden. Det vil si at vi ønsker flest mulig kunder fra alle typer bransjer. Det viktigste er ikke hvilken bransje kunden opererer i, men hvor dyktig den enkelte kunde er innenfor sitt fagfelt. Dyktige kunder er mer krevende. Dette fordrer at vi bedrer oss samtidig som det er stimulerende for dyktige medarbeidere. Gode kunder har også en god overlevelsesevne, derved har vi en langsiktig relasjon såfremt vi gjør en god jobb. Aksjeselskap: 150 Enkeltmannsforetak: 152 Ansvarlige selskap: 10 Årskunder: 162 Privatkunder: 1700 ca. (investering og forsikring) Risiko ved tap av enkeltkunder: (størrelse måt mot omsetning): Gjennomsnittskunde: 0,18% Største kunde: 2,74% 15

16 MEDARBEIDERE Mange selskap hevder at medarbeiderne er selskapets viktigste ressurs. Dette er spesielt viktig for et desentralisert selskap som Kemax. Medarbeiders ansvar Samtlige medarbeidere har det hele og fulle ansvar for sine kunder. De utfører hele jobben for den enkelte kunde, og måles både på lønnsomhet og kundens tilfredshet. strategiplan, og det enkelte kontors bidrag til målene. I samtalen diskuteres den enkeltes bidrag til våre mål. Man gjennomgår også resultater for denne periode, samt setter mål for kommende periode. Samtalen inneholder finansielle mål, interne arbeidsprosesser samt utviklingsmål for den enkelte. Både medarbeider og leder får tilbakemelding på sine viktigste arbeidsområder fra hverandre. Dette er en krevende arbeidsmåte samtidig som den er inspirerende for dyktige medarbeidere. Man får en faglig spennende jobb med behov for både dybde- og breddekompetanse kombinert med stor grad av frihet. Leder på hvert enkelt kontor har således det hele og fulle ansvar for at den enkelte medarbeider er fornøyd, og at man oppnår forventet kundetilfredshet. Rekruttering Vår selvstendige arbeidsmåte krever spesielle egenskaper. Man må både være faglig sterk, ha gode evner til å planlegge og strukturere egen arbeidsdag, samt ha evne til å skape gode relasjoner til sine kunder. Dette medfører at vi ikke bare ser etter faglig kompetente kandidater, men kandidater med resultatorientering og relasjonskompetanse. Leders ansvar går ut på å observere den enkeltes utvikling og påse at medarbeideren har tilstrekkelig kompetanse til å utføre de forskjellige arbeidsoppgaver. Leder er også ansvarlig for at kundens relasjoner er ivaretatt, og at medarbeider og kunde fungerer godt sammen. Målsamtalen Årlig gjennomføres en medarbeidersamtale mellom den enkelte medarbeider og nærmeste leder, hos oss kalt målsamtale. Samtalen tar utgangspunkt i vår Lederne skal lede arbeidsteam med stor grad av frihet og egenmotivasjon. Leder benytter i stor grad arbeidsdagene til eget kundearbeid, og en mindre del av dagen til ledelse av kontoret. Ettersom vår arbeidsmetode er forholdsvis ulik mange av våre konkurrenter, rekrutteres ledere i stor grad internt. 16

17 MEDARBEIDERE Vår humankapital Kemax har de siste 14 år tilbudt ansatte årlige oppdateringskurs og formell utdannelse via Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI. Vi ønsker å motivere medarbeidere til å være faglig nysgjerring og vi mener at den faglige interessen er stor både hos yngre og eldre medarbeidere. Andel ansatte med høyskoleutdannelse eller autorisasjon 65% Gjennomsnittlig utdannelse på høyskolenivå 1,3 år Andel personer i etterutdannelse 14% Antall autoriserte regnskapsførere 6 Tilfredshet God medarbeidertilfredshet gir som resultat at gode kolleger blir lengre i selskapet. En god tilfredshet gir signaler om at den enkelte behandles rettferdig og at arbeidsmiljøet på den enkelte avdeling er godt. Årets tilfredshet var meget tilfredsstillende. Vår årlige måling om gjennomsnittlig ansettelsestid støtter opp om dette bildet. 17

18 KONTORNETT VÅRT KONTORNETT: Knarvik: Kvassnesvegen 11 Åsane: Åsamyrene 90 Sentrum: Seiersbjerget 17 Godvik: Godviksvingene 125 Fana: Fanaveien 13 Oslo: Storgata 39 18

19

20 BERGEN - SENTRUM: Seiersbjerget 17, 5018 Bergen Tlf.: Fax: Epost: BERGEN - VEST: Godviksvingene 125, 5179 Godvik Tlf.: Fax: Epost: BERGEN - NORD: Åsamyrane 90, 5116 Ulset Tlf.: Fax: Epost: BERGEN - SØR: Fanavegen 13, 5222 Nesttun Tlf.: Fax: Epost: ALVHEIM & EIDE AKADEMISK FORLAG - innehaver Øyvind Nicolaysen Trykk: Scanner Grafisk NORDHORDLAND: Kvassnesvegen 11, 5914 Isdalstø Tlf.: Fax: Epost: OSLO: Storgata 39, 0182 Oslo Tlf.: Fax: Epost:

Innhold: s 3 Mål og middel

Innhold: s 3 Mål og middel ÅRSBERETNING 2007 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer