LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1"

Transkript

1 LANDSMØTE mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1

2 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte Tre år er gått siden sist vi var samlet til diskusjon og valg. Landsmøtet i 2012 var preget av dårlig økonomi og formaliteter gjennom en rekke forslag til vedtektsendringer. Når vi nå møtes igjen, kan vi vise til en god økonomi som fortsatt er i vekst og en årsberetning som viser høy aktivitet. En fantastisk innsats er nedlagt både lokalt og sentralt. Selv om vi i 2013 nesten halverte antall ansatte, kuttet vi ikke ned på aktivitetstilbud, og medlemstallet økte. Vi hadde flere presseppslag enn tidligere og ble invitert inn i flere fora. Lokallagene våre er mer aktive enn noen gang. I 2013 ble foreldreforeningen for barn med språkvansker en del av vår organisasjon. I tillegg til de nye medlemmene er mange i vår opprinnelige medlemsmasse også berørt. En satsing på spesifikke språkvansker har vært viktig for organisasjonen. Vi har mye å være stolte av i organisasjonen vår. Vi gleder oss til å møte alle igjen! Vennlig hilsen Caroline Solem Generalsekretær, Dysleksi Norge Ta vare på sakspapirene dere får ikke tildelt nye på landsmøtet! s. 2

3 Innholdsfortegnelse Program s. 4 Sak a) Konstituering: s. 6 - Godkjenning av innkalling s. 6 - Valg av 1. og 2. møteleder s. 6 - Valg av 2 referenter s. 6 Sak b) Valg av protokollkomité (to delegater) s. 6 Sak c) Godkjenning av saksliste s. 6 Sak d) Godkjenning av forretningsorden s. 7 Sak e) Dysleksi Norges beretning for perioden s. 7 Om Dysleksi Norge s. 10 Landsmøtet 2012, landsstyret og sekretariatet s. 11 Interne utvalg/ ressursgrupper og representasjon s. 12 Medlemstall s. 13 Økonomi s. 13 Medlemsbladet Dyslektikeren s. 16 Web og sosiale medier s. 18 Dysleksivennlig skole s. 20 Foreldreforeningen for barn med språkvansker (FBS) s. 22 Samarbeid og nettverksbygging s. 23 Beskrivelse av det interessepolitiske arbeidet s. 24 Presse og profilering s. 29 Prosjekter s. 33 Kurs og aktiviteter s. 35 Nettkurs s. 37 Handlingsplan s. 38 Dysleksi Ungdoms årsmelding s. 43 Sak f) Dysleksi Norges regnskap for perioden s. 50 Sak g) Orientering om budsjett for inneværende år s. 66 Sak h) Valg s. 68 Valgkomiteens innstilling s. 69 Presentasjon av personer på valg s. 70 Sak i) Forslag til vedtektsendringer s. 73 Sak j) Innkomne saker s. 92 Sak k) Dysleksi Norges handlingsplan for neste periode s. 97 Sak l) Fastsetting av medlemskontingent for neste periode s. 107 s. 3

4 Program Fredag 20. mars Registrering og kaffe Frivillig innføringskurs For nye deltagere blir det et innføringskurs i hvordan et landsmøte fungerer Velkommen v/ 1. nestleder Trine Aakermann Middag Lørdag 21. mars Saksliste: Sak a) Konstituering: - Godkjenning av innkalling - Valg av 1. og 2. møteleder - Valg av 2 referenter Sak b) Valg av protokollkomité (to delegater) Sak c) Godkjenning av saksliste Sak d) Godkjenning av forretningsorden Sak e) Dysleksi Norges beretning for perioden PAUSE Saksliste fortsetter Sak f) Dysleksi Norges regnskap for perioden Sak g) Orientering om budsjett for inneværende år PAUSE Saksliste fortsetter Sak h) Valg - Landsstyrets medlemmer velges særskilt - Valgkomité, valgkomiteens leder velges særskilt, jfr Økonomiutvalget - Revisor LUNSJ Saksliste fortsetter Sak i) Forslag til vedtektsendringer PAUSE Saksliste fortsetter Sak i) Forslag til vedtektsendringer Sak j) Innkomne saker PAUSE Saksliste fortsetter Sak j) Innkomne saker FESTMIDDAG s. 4

5 Søndag 22. mars Saksliste fortsetter Sak k) Dysleksi Norges handlingsplan for neste periode Sak l) Fastsetting av medlemskontingent for neste periode PAUSE med mulighet for utsjekk Avslutning Utdeling av hedersprisen LUNSJ Takk for nå og vel hjem! s. 5

6 SAK A - Konstituering 1. Godkjenning av innkalling Innstilling: Redegjørelse: Innkalling godkjennes. Vedtektene krever at landsstyret skal innkalle til Landsmøte med minst tre måneders varsel. Første innkalling ble kunngjort i Dyslektikeren nr som kom ut i november Valg av 1. og 2. møteleder Innstilling: Magne Ellingsen (FFO) og Silje Hasle (Sekretariatet). 3. Valg av referenter Innstilling: Kine Dahl og Anne Lene Blystad. 4. Valg av tellekorps Innstilling: Marianne Rindal, Åsne Midtbø Aas og to representanter fra Dysleksi Lørenskog/ Romerike. SAK B - Valg av protokollkomité Innstilling: Trine Aakermann og Rune Lie. SAK C - Godkjenning av saksliste Innstilling: Redegjørelse: Sakslisten godkjennes. Sakslisten er skrevet iht vedtektene: Sak a) Konstituering: - Godkjenning av innkalling - Valg av 1. og 2. møteleder - Valg av 2 referenter Sak b) Valg av protokollkomité (to delegater) Sak c) Godkjenning av saksliste Sak d) Godkjenning av forretningsorden Sak e) Dysleksi Norges beretning for perioden Sak f) Dysleksi Norges regnskap for perioden Sak g) Orientering om budsjett for inneværende år Sak h) Valg s. 6

7 - Landsstyrets medlemmer velges særskilt - Valgkomité, valgkomiteens leder velges særskilt, jfr Økonomiutvalget - Revisor Sak i) Forslag til vedtektsendringer Sak j) Innkomne saker Sak k) Dysleksi Norges handlingsplan for neste periode Sak l) Fastsetting av medlemskontingent for neste periode SAK D - Godkjenning av forretningsorden Innstilling: Redegjørelse: Forretningsorden godkjennes. Dysleksi Norges forretningsorden: 1. Dysleksi Norges leder åpner forhandlingene og leder møtet til møteledere er konstituert/valgt. 2. Landsmøte velger 1. og 2. møteleder. 3. Møteleder leder møtet videre. 4. Alle som ønsker ordet viser dette med nummerskilt. 5. Taletid begrenses i utgangspunktet ikke. Møteleder kan forslå å begrense taletiden. 6. Forslag skal leveres skriftlig og undertegnes med navn og lokal- eller fylkeslagsnavn. (Det kan gis skrivehjelp) 7. Forslag til vedtak som ikke er levert eller fremsatt før det er satt strek, behandles ikke. 8. Når strek settes, skal de fremsatte forslag til vedtak og talelisten refereres. 9. Forslag kan ikke trekkes etter at strek er satt. 10. Replikk varsles med eget tegn. Til hvert innlegg er det anledning til replikk, hver på maksimum 1 ett minutt. I tillegg har taleren rett til eventuell svar/replikk. Det er ikke anledning til replikk til replikken. (duplikk). 11. Alle som ber om ordet til forretningsorden får dette straks. 12. Utsettelsesforslag tas umiddelbart opp til behandling og votering. Sak E - Forbundets beretning for perioden Innstilling: Landsstyrets forslag til beretning godkjennes. Redegjørelse: Beretningen dekker landsstyreperioden Se side 8 til 49. s. 7

8 Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Årsberetning s. 8

9 2012 til 2015 Innholdsfortegnelse Om Dysleksi Norge s. 10 Landsmøtet 2012 s. 11 Landsstyret s. 11 Sekretariatet s. 11 Interne utvalg/ ressursgrupper s. 12 Representasjon s. 12 Medlemstall s. 13 Økonomi s. 13 Medlemsbladet Dyslektikeren s. 16 Webside - s. 18 Sosiale medier s. 19 Dysleksivennlig skole s. 20 Foreldreforeningen for barn med språkvansker (FBS) s. 22 Samarbeid og nettverksbygging s. 23 Beskrivelse av det interessepolitiske arbeidet s. 24 Prioriterte saker i perioden s. 25 Presse og profilering s. 29 Prosjekter s. 33 Sentrale kurs og aktiviteter s. 35 Lokale kurs og aktiviteter s. 36 Nettkurs s. 37 Handlingsplan s. 38 Dysleksi Ungdoms årsmelding s. 43 s. 9

10 Om Dysleksi Norge Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Dysleksi Norge ble stiftet 4. mai 1976 som Norsk Interesseorganisasjon for lese- og skrivehemmede (NILS). Siden den gang har vi vært igjennom flere navnebytter: Norsk Dysleksiforbund, Dysleksiforbundet i Norge og Dysleksi Norge. Organisasjonens høye beskytter er prinsesse Astrid Fru Ferner. det enkelte medlem Fylkeslag kan danne... kan organisere seg i... Lokallag gis delegater til... sender deltagere til... kan etablere... Lokale ungdomslag LANDSMØTE organisasjonens høyeste organ LANDSTREFF velger Dysleksi Ungdoms høyeste organ Dysleksi Ungdoms styre velger Økonomiutvalg Valgkomite Dysleksi Norges landsstyre ansetter oppnevner Sekretariatet Råd og utvalg s. 10

11 2012 til 2015 Landsmøtet 2012 Landsmøtet ble avholdt på Rica Ishavshotell i Tromsø april i Lokal arrangør: Dysleksi Tromsø. Det møtte: - 76 delegater - 30 observatører - 6 landsstyremedlemmer - 7 øvrige Landsstyret la frem årsberetning for april 2010 til april Det ble fremlagt regnskap for årene 2010 og Det ble vedtatt ny handlingsplan og valg et nytt styre. Landsstyret Følgende landsstyre ble valgt på Landsmøtet i Tromsø: Forbundsleder: Nikolai Malling Oslo 1. nestleder Trine Aakermann Horten 2. nestleder Ottar Nerland Molde Styremedlemmer: Heidi Ekehaug Laila Johnson Trond Lind Hege Trana Varamedlemmer: Katrin Dahlstrøm Bjørg Wangsmo Ståle Brennsæter Inger Andersen Kise Sunnfjord Sandefjord/Larvik Tromsø Namsos Sunnmøre Asker og Bærum Ringerike Grenland I 2012 ble det avholdt 4 landsstyremøter og det ble behandlet 50 saker. I 2013 ble det avholdt 5 landsstyremøter (hvorav 1 telefonmøte) og det ble behandlet 43 saker. I 2014 ble det avholdt 6 landsstyremøter (hvorav 2 telefonmøter) og det ble behandlet 53 saker. Marianne Kufaas Sæterhaug har vært fast styrerepresentant for Dysleksi Ungdom. I november 2014 trakk styremedlem Trond Lind seg fra sitt verv. Katrin Dahlstrøm rykket opp til ordinært styremedlem. Sekretariatet Sekretariatet har kontorer sentralt i Oslo. I årsskiftet 2013/2014 flyttet vi fra Youngstorget til Storgata, et steinkast unna. Det nye kontoret deler vi med organisasjonen ADHD Norge Årsverk 5,14 3,71 4,77 Sekretariatet har godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Følgende har vært ansatt i hele eller deler av perioden: Arne Svartis (generalsekretær t.o.m ), Caroline Solem (generalsekretær f.o.m ), Espen Schønfeldt, Silje Hasle, Cristina Mihai, Åsne Midtbø Aas, Saima Durrani, Kine Hvinden Dahl, Marianne Kvernbekk Rindal og Anne Lene Blystad. s. 11

12 Interne utvalg/ ressursgrupper Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Økonomiutvalget Torbjørn Festvåg, Inger Jonsvik og Terje Skår ble valgt på landsmøtet i Torbjørn Festvåg trakk seg fra sitt verv i november Likepersonsutvalget I september 2014 vedtok landsstyret å opprette et likepersonsutvalg. Utvalget har bestått av: Knut Rinden, Marianne Kufaas Sæterhaug, Nikolai Malling, Mette Marie Berntsberg, Anne Cathrine Høvik og Anette Beichmann (vara). Styret i Det norske Dysleksifond Styret i 2012 bestod av Elenor W. Holter (leder), Nikolai Malling og Bjørg Ven. Styret i 2013 bestod av Bjørg Ven (leder), Nikolai Malling og Elenor W. Holter Styret i 2014 bestod av Bjørg Ven (leder), Nikolai Malling og Caroline Solem Styret i Hans Jørgen Gjessings fond Styret i 2012 bestod av Elenor W. Holter, Finn Dybvik og Kjell Arne Lie. Fondet ble nedlagt i 2012 da fondets samtlige midler var utdelt. Styret i Otto Vangsmos legat Styret i 2012 har bestått av Caroline Solem (leder), Mona Lie og Arne Opheim i hele perioden. Representasjon Representasjon i råd og utvalg ble vedtatt av landsstyret 01. juni Europeisk samarbeid Elenor W. Holter og Inger Andersen Kise Grundtvig-prosjekter (EU): Elenor W. Holter (fast), Nikolai Malling (vara) Nordisk samarbeid: Nikolai Malling (fast), Caroline Solem (vara) Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Ottar Nerland og Silje Hasle. s. 12

13 Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) Åsne Midtbø Aas og Laila Johnson (vara) til 2015 Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning (URLU): Inger Andersen Kise Brukerforum for likeverdig utdanning: Rullerende IT Funk: Laila B. Johnson (nedlagt mai i 2013). NONITE, Forum for lese- og skrivevansker: Laila B. Johnson (fast), Caroline Solem (vara) Statped Organisasjonen er bredt representert i Statped. Etter Statpeds omorganisering og oppnevning av nye brukerrepresenterte fikk Dysleksi Norge inn brukerrepresentanter i alle lokale og sentrale ledd. Nasjonalt brukerråd: Åsne Midtbø Aas Statped Sørøst: Anne Cathrine Høvik Statped Vest: Heidi Ekehaug Statped Midt: Hege Trana Statped Nord: Torill Pedersen Faglig samarbeidsråd språk og tale: Trine Aakermann og Guro Bergseth Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek (NLB) Caroline Solem har værts styremedlem med observatørstatus i Norsk- Lyd og Blindeskriftbiblioteks styre. Hans Christian Holdt har vært vara. Leser Søker Bok Caroline Solem satt i Leser Søker Boks valgkomite i Knut Rinden ble valgt inn som styremedlem i Klar Tale Elenor W. Holter (fast), Torunn Trollebø (vara) NHO Attføringsbedriftenes fagråd 2012: Trine Aakermann og Nikolai Malling : Caroline Solem s. 13

14 Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Medlemstall Organisasjonen har i perioden vokst. Fra 2012 til 2013 var medlemsveksten på ca. 2%. Det er antall husstandsmedlemmer som er økt. Faktisk er det en marginal nedgang i hovedmedlemmer som bl.a. forklares i opprettelsen av studentmedlemskap. Fra 2013 til 2014 var medlemsveksten på nesten 6% og for første gang i historien er reviderte og tellende medlemmer ved utgangen av et år over 7 000! Reviderte medlemstall 2012: hvorav var hovedmedlemmer og var husstandsmedlemmer. 2013: hvorav var hovedmedlemmer, var husstandsmedlemmer og 29 var studentmedlemmer. 2014: hvorav var hovedmedlemmer, var husstandsmedlemmer og 59 var studentmedlemmer. Økonomi Ved Landsmøtet i Tromsø sto vi ovenfor en alvorlig økonomisk situasjon. Regnskapet for 2011 viste et underskudd på over 1,5 millioner kroner. Organisasjonens egenkapital ble tapt. Vi stod med en negativ egenkapital på nesten kroner. Den vanskelige økonomiske situasjonen i 2011 fortsatte inn i For det første var vi allerede i slutten av april da regnskapet for 2011 ble kjent. Overforbruket hadde fortsatt inn i 2012 og prognosen per mai 2012 viste også en alvorlig situasjon. I tillegg til dette var 2012 et landsmøteår, en kostbar affære. Andre halvdel av 2012 ble en voldsom snuoperasjon. Målet var å gå i balanse. Vi hadde en anstrengt likviditet og måtte avhjelpe en akutt likviditetskrise sommeren 2012 ved å låne kr av Dysleksi Vestfold. Pengene ble tilbakebetalt Vi snudde på hver eneste stein. Vi ringte leverandører og forhandlet ned priser. Vi sa opp avtaler vi ikke anså som nødvendige og vi tok regnskapet selv istedenfor å sette det bort. Vi ansatte heller ikke nye personer for å erstatte de som sluttet (til å begynne med). Vi sto fast på at vi ikke skulle kutte i aktivitetsnivå fordi en reduksjon i medlemstall (som en mulig konsekvens av lavere aktivitetsnivå) ville hatt ytterligere negativ påvirkning på økonomi og organisasjon og ført til en situasjon det ville være enda mer tidkrevende å komme seg ut av. Vi klarte ikke å unngå et underskudd i Det var riktignok et mindre underskudd enn året før, men like fullt et underskudd, som ytterligere reduserte den negative egenkapitalen til kr I 2013 begynte tiltakene å få effekt. Vi gikk med et overskudd på over 1,3 millioner og vi hadde endelig positiv egenkapital på over 0,6 millioner. Vi å oppjusterte bemanningen til et mer akseptabelt nivå. Det var satsingen på nettkurs som tillot oss å gjøre dette. Festen fortsatte inn i 2014, og dette ble det første året i perioden vi ikke hadde likviditetsproblemer på noe tidspunkt gjennom året. Vi fortsatte å bygge egenkapital og endte med et resultat på nesten 1 million. Egenkapitalen hadde per økt til 1,6 millioner. s. 14

15 2012 til 2015 Dysleksifondet I 2011 og 2012 mottok organisasjonen store tilskudd fra dysleksifondet pålydende kr hvert år. I 2013 og 2014 mottok organisasjonen tilskudd pålydende kr hvert år. Langsiktig bygging av egenkapitalen Egenkapitalen ved utgangen av 2014 var høyere enn egenkapitalen før problemene i Det har vært naturlig å spørre seg hvilke mål organisasjonen bør ha for egenkapital på sikt. Det er ønskelig med en solid egenkapital som gir organisasjonen trygghet. Det er ikke heldig med en for stor egenkapital da organisasjonens midler skal komme medlemmene til gode. Hvor går grensen? Landsstyret har kommet til at organisasjonen bør ha en egenkapital som tilsvarer 20-30% av nødvendige driftsutgifter (definert som utgifter uten prosjekter, satsinger og utvidelser, per 2015 på 7,2 millioner) eller 3 måneder drift (fortstått som lønnsutgifter, husleie og andre løpende utgifter som ikke enkelt kan sies opp). Per 2014 ville dette bety en egenkapital på mellom 1,4 og 2,1 millioner. Det er bestemt at: - Driftsbudsjett skal vedtas med et overskudd på mist som et slingringsmonn ved uforutsette hendelser. - Fra 2016 avsettes per år til Landsmøter/Ledermøter slik at den økonomiske belastningen ved disse fordeler seg jevnt. - Organisasjonen bør ikke ha en egenkapital som overstiger 30% av nødvendige driftsutgifter. - Tilskudd fra fondet bør ikke benyttes til nødvendige driftsutgifter og bør derfor være mindre enn differansen mellom driftsutgifter og nødvendige driftsutgifter (uten at tilskuddet teller som dobbelfinansiering ved eksternt finansierte prosjekter) s. 15

16 Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Medlemsbladet Dyslektikeren Dysleksi Norges medlemsblad utgis 4 ganger p r år og er pr 2015 inne i sin 37. årgang. Opplag: Annonseinntekter 2012: Annonseinntekter 2013: Annonseinntekter 2014: Utgiver: Redaktør: Trykkeri og distribusjon: eksemplarer kroner kroner kroner Dysleksi Norge Helge Svein Halvorsen (ny redaktør ansatt fra , Anne Lene Blystad) 07 gruppen og Bring. Dyslektikeren er medlem av Den Norske Fagpresseforening og redigeres etter Redaktørplakaten, Tekstreklameplakaten og Vær Varsom-plakaten for god presseskikk. Sekretariatet har ansvaret for omsetning og tilrettelegging av annonser. Medlemsbladet fortsetter å være et satsingsområde for organisasjonen. I 2013 varslet vår redaktør sin avgang og i januar 2015 ble det ansatt en ny redaktør for bladet. Avtroppende redaktør Helge Svein Halvorsen har vært involvert i organisasjonen i 25 år, først som medlem i landsstyret og deretter som redaktør av Dyslektikeren siden høsten Det ble også mange år i Kristiansand lokallagsstyre. Dysleksisaken har vært en stor og engasjerende del av livet hans. Han uttaler at dysleksisaken aldri har stått bedre rustet enn nå og roser organisasjonens evne til å tilpasse seg nye utfordringer. Jeg har tidligere slått til lyd for at Dysleksi Norge må satse mer på kommunikasjon fordi det er her de viktigste framtidige utfordringene er. Derfor er jeg glad for at det ble opprettet en kombinert stilling som redaktør for bladet og for nye medier. Det er riktig vei å gå. Jeg ønsker den nye redaktøren lykke til samtidig som jeg varmt anbefaler alle til å ta hyggelige Anne Lene Blystad godt i mot. Jeg takker for meg med alle gode ønsker for Dysleksi Norge, sier Helge Svein Halvorsen. Ny redaktør I tillegg til å overta som redaktør av Dyslektikeren, får Anne Lene Blystad også ansvaret for organisasjonens hjemmeside og Facebook. Det er i utgangspunktet en 40 prosent stilling som stiller krav til effektivitet og omstilling. Jeg gleder meg til å ta fatt på utfordringene som venter meg i den nye stillingen som kommunikasjonsrådgiver i Dysleksi Norge. Dette er en jobb som byr på interessante og spennende oppgaver. Jeg tror absolutt at utfordringen kan passe meg godt, sier Anne Lene Blystad (30) som valget falt på av 160 søkere. Anne Lene er opprinnelig fra Hamar, men bor og jobber i Oslo. Levende journalistikk står hennes hjerte nærmest. Hun går nå grundig inn i Dysleksi Norges mangfold av oppgaver for på best mulig måte å synliggjøre saken og behovene til de ulike målgruppene. Hun møter oppgaven godt forberedt og har flere tanker om fornyelse som hun kommer tilbake til etter hvert. Velkommen til familien! s. 16

17 Dyslektikeren nr 4_2014.indd : til DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE Dysleksi Vestfolds mattekonferanse Side 6 NIKOLAI MALLING, ny offensiv styreleder i Dysleksi Norge Side 8 Julie Brodtkorb dysleksivennlig rikskjendis Side 8 Marianne Kufaas Sæterhaug om dysleksi på TV Side 5 Fra ord til handling i Tromsø Side 10 Ny GIV gir bedre mestring Side 12 Jentene fører an i Dysleksi Ungdom ANITA SIMONSEN mottok Gjessingstipendiet Side 11 MERETHE SØRENSEN leder nytt lokallag i Bodø Side 17 Satsing og mestring SONDRE BJØRNSTAD fra Eidsvoll klatrer mot nye høyder Side 18 Caroline Solem godt motivert for lederrollen Side 9 «Pageturner» har gjort elever til bedre lesere Side 14 Ola Braanaas gründer med dysleksi Side 4-6 Erna Solberg lover dysleksisatsing Side 6 Ingjerd Høien- Tengesdal med doktorgrad i dysleksi Side 13 Tommelen opp for mestring! Magnus Tronstad (14 år) fra Spydberg er en av mange dyslektikere som har opplevd mestring på kurs. Flere mestringskurs omtales i bladet DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE Solfrids mestring som alenemor til fire Side 6 Venstre-leder med dysleksi Side 4 Ginas historie Side 9 Ustoppelige Malin Side 8 Super Laila om de «glemte» dyslektikerene SV-topp om dysleksi og fordommer Tom Arne Lefsaker, dyslektiker som vet råd Mestring til fjells Side 4-10 Kristian Tangen om ødelagt skolegang Side 8 Side 6 Side 12 Side 10 Nikolai Malling om «nye» Dysleksi Norge Side 11 De bygger nettverk for MESTRING Side 4-7 Dyslektisk studentleder Side 16 GOD RESPONS PÅ DYSLEKSIVENNLIG SKOLE Nils Andreas er elev på Nesheim skole ved Arendal, og ville svært gjerne promotere prisen Dysleksivennlig skole. Side Dag Henrik Nygård, dyslektiker med topp karakterer Side 22 Dysleksi-eliten tar styringen Side 12 Vellykket landstreff Dysleksi Ungdom side DYSLEKTIKEREN STERKT VITNEMÅL: Dag Henrik Nygård frå Florø er blant dei vel fem prosent av befolkninga i Norge som har dysleksi. Men gjennom målretta, disiplinert arbeid gjekk han nyleg ut av vidaregåande skule med berre seksarar. No vil han motivere andre unge med dysleksi til å ta opp kampen mot diagnosen. Foto: David E. Antonsen «Dysleksien er motivasjon» Er du disiplinert og jobbar hardt, klarar du alt du vil, seier Dag Henrik Nygård (19). Denne livsfilosofien gjorde at han gjekk ut frå vidaregåande med toppkarakterar trass i at han har ei 2014 ekstra utfordring i dysleksien. David E. Antonsen DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE Lokallagsleder og mor til tre dyslektikere, Tove Ødegård TV-læreren Håvard Tjora i kampform Side 6 Side 6 Offensiv ungdomsleder, Sander (16), fra Bergen Side 8 Laila Brandsdal Johnson, veteran med gode budskap Side 15 Erna roser dysleksivennlig skole Foto: Marte Skjesol, side 6 Dan (23) om spesifikke språkvansker og åpenhet Side 10 Pernille viser mestringsglede under sommerleiren i Valdres Foto: Anette Beichmann Side 4-9 Leksehjelper i nord, Linn Amalie Estensen Side 30 Samuels vei ut av tilværelsen som skoletaper Side 4 Foto: NRK s. 17

18 Webside - Organisasjonens webside er en viktig kommunikasjonskanal. Mens medlemsbladet når ut til medlemmene, når vi ut til alle, også potensielle medlemmer, med web-siden kombinert med sosiale medier (omtalt spesielt på neste side). Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Vår web-side var ny og moderne da den ble lansert i I denne bransjen er imidlertid 5 år pensjonistalder og hjemmesiden mangler nå en rekke funksjoner man kan forvente av websider idag. Den er ikke mobiltilpasset og integrerte funksjoner som eks. talesyntese fungerer ikke optimalt. Når det er sagt kan ikke web-siden kalles mislykket. Vi har svært mange treff og får oppmerksomhet på artikler vi legger ut. Selv om artikkel-samlingen av statiske artikler har blitt noe uoversiktelig over årenes løp, er web-siden stadig aktuell. Web-siden får stadig nye visninger og i perioden har tallet blitt høyere og høyere. Gjennomsnittlige sidevisninger per måned var i 2012, i 2013 og i Totalt antall sidevisninger gjennom hele året var i 2012, i 2013 og i Økningen fra 2012 til 2015 var dermed på 63%! s. 18

19 2012 til 2015 Sosiale medier Facebook Fra mars 2012 til februar 2015 hadde organisasjonen en økning på 225% (!) hva gjelder antall liker på Facebook. (Fra til 5 489). Facebook er en lav-terskel kommunikasjonskanal. Organisasjonen bruker Facebook til å dele informasjon om f.eks. pedagogikk, rettigheter, nyheter og tips samt aktiviteter i organisasjonen. En kanal der en kan dele ting som idag var vi på møte med... er en svært effektiv måte å være synlig på. Alt trenger ikke å være lange utdypende artikler. Vi viser at vi er til stede og følger med hele tiden. Vi er svært aktive på facebook og er godt synlige. Hvis en skal peke ut forbedringspotensiale er det mer strategisk bruk av Facebook. Twitter Fra mars 2012 til februar 2015 hadde organisasjonen en økning på over 800% (!) hva gjelder antall følgere på Twitter. (Fra 74 til 601). Vi har forbedret oss på Twitter i perioden, men ligger fremdeles på et lavt nivå sammenlignet med der vi er på Facebook. Twitter er også en lav-terskel kommunikasjonskanal, med en noe annen målgruppe. En lavere andel av totalbefolkningen er på Twitter, men særlig blant politikere og journalister er andelen høy. Derfor er Twitter en enda viktigere interessepolitisk arena. Vi har stort forbedringspotensiale på Twitter. Vi har altfor få oppdateringer og har ikke lykkes med å skape de store Twitterdebattene. s. 19

20 Dysleksivennlig skole Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Det er nå totalt 22 sertifiserte Dysleksivennlige skoler i porteføljen. I perioden er følgende blitt sertifisert: 2012 Skagerak International School, Barne-, ungdoms- og videregående skole. (Sandefjord, Vestfold) Nesset skole, ungdomsskole. (Levanger, Nord-Trøndelag) Borkenes barne- og ungdomsskole (Kvæfjord, Troms) Rustad skole, barneskole (Ås, Akershus) Nesheim skole, barneskole (Arendal, Aust-Agder) 2013 Benterud skole, barneskole (Lørenskog, Akershus) Eikanger skule, barneskole (Lindås, Hordaland) Solneset skole (Tromsø, Troms) 2014 Sandefjord VGS (Sandefjord, Vestfold) Toppidrettsgymnaset i Telemark (Skien, Telemark) Ulverud skole, barneskole (Nittedal, Akershus) Slåtten skule, barneskole (Førde, Sogn og Fjordane) 2015 Rasta skole, barneskole (Lørenskog, Akershus) Voksenopplæringen i Grimstad. (Aust-Agder) Det er interessant å se at mange av de ansatte på de nye skolene har tatt nettkursene våre, og kommer tilbake med søknad etter dette. Dysleksivennlig skole vekker interesse både politisk og faglig, og vi har brukt mye tid på å informere skoler/kommuner om hva dette er. Dette gjelder også på nasjonalt nivå. I perioden har vi hatt to samlinger for skolene. Dette har vært 2-dagers samlinger med vekt på erfaringsutveksling og deling av god praksis. En del av skolene bruker oss mye, og er også flinke til å dele med hverandre. Flere av skolene har ansatte som bidrar med foredrag, veiledning på nett og som ledere på f.eks. engelskkurs/mestringsleir. Vi har revidert rutinene for arbeidet i perioden. I mars 2014 besøkte statsminister Erna Solberg vår dysleksivennlige skole Nesset i Nord-Trøndelag. Det var statsministeren selv som ba om å få besøke skolen for å se hvordan en dysleksivennlig skole jobber. Ifm besøket uttalte hun at regjeringen vil følge opp først og fremst gjennom etter- og videreutdanning av lærere og at det dessuten vil bli en diskusjon rundt pc-støtten (hvilket vi også skjedde, se egen omtale om PCsaken). Hun understreket imidlertid at det ikke bare er et spørsmål Foto: Marte Skjesol om penger, men like mye om systematisk arbeid. Statsministeren avsluttet med å oppfordrer flere skoler til å gjøre som Nesset i Levanger, nemlig å satse på å bli en dysleksivennlig skole. Bedre anbefaling av prosjektet kunne vi ikke få! I perioden har vi også fått prosjektstøtte fra Utdanningsdirektoratet til å skrive en bok om prosjekt dysleksivennlig skole, se egen omtale. Boken utkommer første halvdel av s. 20

21 2012 til 2015 Foredragsvirksomhet I perioden har vi hatt svært mange eksterne kurs og foredrag. Skoler og kommuner leier oss gjerne inn til en kursrekke, eller en planleggingsdag. En del lokallag har også arrangert slike kurs på dagtid, noe som ofte har åpnet dører for oss videre. Dette gjelder også foredrag på høgskoler og universitet. Kursene har variert fra 2 til 6 timer. Dette er stort sett kurs vi hvor vi har fakturert alle utgifter. Her er en oversikt over de stedene vi har besøkt i perioden (med forebehold om feil og mangler). Finmark Kirkenes kommune Troms Tromsø kommune Troms fylkeskommune Nord-Troms (Sørkjosen) Tromsø Sør-Troms (Harstad) SMI-skolen Kvæfjord kommune. Universitet i Tromsø Nordland Narvik kommune Bodø kommune Brønnøy kommune Nord-Trøndelag Levanger kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (Stjørdal) Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Ålesund (Fagdag for 11 kommuner) Giske kommune Høgskolen i Volda Sogn og Fjordane: Førderegionen. (5 kommuner) Vestlandske lærarstevne, Sogndal. Øvre Årdal Hordaland Høgskolen i Bergen Bergen kommune Sund kommune Lindås kommune Rogaland Ingen Vest-Agder Moi kommune Kvinesdal kommune Søgne kommune Kristiansand kommune Aust- Agder Grimstad kommune Arendal kommune Evje kommune Telemark Høgskolen i Telemark Porsgrunn kommune Bamble kommune Drangedal kommune Nissedal kommune Kviteseid kommune Seljord kommune Vinje kommune Tokke kommune Notodden kommune Sauherad kommune Bø kommune Nome kommune Telemark fylkeskommune Vestfold Vestfold fylkeskommune Gjennestad VGS Buskerud Buskerud fylkeskommune Kongsbergregionen,PPT/ skolesjefer. Lier kommune Oppland Ingen Hedemark Folldal kommune Fjellregionen (Tynset) Akershus Ullensaker kommune Skedsmo kommune Lørenskog kommune Nittedal kommune Fet kommune Sørum kommune Ås kommune Frogn kommune Ski kommune Universitetet på Ås. NTGu, Bekkestua Oslo Nedre- Bekkelaget skole Tåsen skole PPT Oslo NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Østfold Spydeberg kommune Moss kommune Høgskolen i Østfold NAV Sarpsborg NAV Østfold s. 21

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

2014 2.264.773 201.369 54 2.466.196 2014 644.368 975.246 1.619.614 2014 85.137 554.246. 634.939 1.274.322

2014 2.264.773 201.369 54 2.466.196 2014 644.368 975.246 1.619.614 2014 85.137 554.246. 634.939 1.274.322 Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 166.875,- totalt. Fordelt med kr. 96.875 for revisjon samt kr. 70.000,- i bistand og særattestasjoner. Beløpene er inklusive merverdiavgift. 2013: Det er utbetalt

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Offentlig utvalg uten brukerne s. 6 Kragerø kommune på ville veier s. 13 Ålesund kommune på ville veier s. 16 Pleiepengeordningen utredes s. 21 NFU-rekruttering

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet nærmer seg! Landsmøtet nærmer seg! Her har du en komplett oversikt over sakene til Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret. Det samme gjelder noe landsmøteinformasjon.

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder SKOLELEDEREN Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse Landsmøtet 2015 s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder s 10: Professor Røvik: Skolelederen må være en etterdikter s 22: Eli Bjørhusdal:

Detaljer

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 Nr 3 - april 2012 Namsos-prosjekt Null frafall side 10 11 SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 1982 2012 30 år leder Praksisnær teori Fellesfaglærere i matematikk, norsk og engelsk, programfaglærere

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Stamposten. Nytt styre på årsmøtet. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 1/2015 - mars 2015

Stamposten. Nytt styre på årsmøtet. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 1/2015 - mars 2015 Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 1/2015 - mars 2015 Styreleder går av: Bjørn Erik Sættem Trekker seg fra styret: Are Albrigtsen Trekker seg fra styret: Elisabeth Frydenlund

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Nr 9 - November 2011. Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er. overgrep side. Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side 12 13

Nr 9 - November 2011. Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er. overgrep side. Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side 12 13 Nr 9 - November 2011 Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er overgrep side 14 15 Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side 12 13 I_Skolen_0911.indd 1 08.11.11 09.47 I skolen 9 2011 min mening

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer