Miljø-, energi- og klimarapport 2015 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljø-, energi- og klimarapport 2015 Side 1"

Transkript

1 Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 1

2 1. VIRKSOMHETEN GLAVA ISOLASJON SOM KLIMATILTAK BEDRIFTSPOLITIKK VESENTLIGE MILJØASPEKTER MILJØ OG ENERGISTYRINGSSYSTEMET UTSLIPP TIL LUFT AVFALL FARLIG AVFALL NATURRESSURSFORBRUK FORDELING MELLOM FORNYBARE OG IKKEFORNYBARE RESSURSER FORBRUK AV ANDRE RESSURSER ENERGI OG KLIMAREGNSKAP INNLEDNING ENERGI OG KLIMAREGNSKAP FOR GLAVA AS ENERGI OG KLIMAREGNSKAP FOR ASKIM PRODUKSJON ENERGI OG KLIMAREGNSKAP FOR STJØRDAL PRODUKSJON ENERGI OG KLIMAREGNSKAP FOR EPS STJØRDAL OG SPYDEBERG KOMMENTAR TIL DATAINNSAMLING KILDEHENVISNING ENERGI OG KLIMAREGNSKAP KLAGER/ANMELDELSER/BØTER/PÅLEGG REVISJON/INSPEKSJON MILJØ OG ENERGITILTAK GJENNOMFØRT GLAVAS MILJØMÅL Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 2

3 1. Virksomheten GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i Askim, produksjonsanlegg i Askim, Stjørdal og Spydeberg med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice. Virksomheten består av prosesser som vist under: Hovedproduktet er glassull som er verdens ledende isolasjonsmateriale. GLAVA AS produserer og markedsfører glassull på lisens fra franske SaintGobain Isover. Produktsortimentet består for øvrig av skumplast (EPS og XPS) og steinull samt andre produkter fra produksjonspartnere. Glavagruppen leverer et bredt produktsortiment som anvendes til byggisolering, himlinger og til Teknisk isolering/marine. GLAVA AS er sertifisert i henhold til NSEN ISO 9001 (kvalitet), NSEN ISO (miljø) og NSEN ISO (energi). Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 3

4 Glavas produkter bidrar positivt til forbedring av det ytre miljøet på flere måter: Glava isolasjon medfører behov for mindre fyring, renere luft og lavere energiforbruk. Glava komprimerer sine glassullprodukter betydelig under produksjon. Dette gir en signifikant miljøgevinst ved lagring og transport. Resirkulert glass inngår som den viktigste komponenten i Glavas råvarer. Fabrikk Askim Fabrikk Stjørdal Fabrikk EPS, Spydeberg Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 4

5 2. GLAVA Isolasjon som klimatiltak. Hvor mye klimagassutslipp kan spares ved å isolere med Glava? GLAVAs produkter reduserer energitapet i alle bygg, og bidrar til at samfunnets energiressurser utnyttes effektivt og miljøvennlig. Livssyklusregnskapet viser at GLAVA Isolasjon over 50 år sparer 103 ganger den energi, og 47 ganger den mengde CO2 som brukes til produksjon, bruk og avhending av produktet. (*) (*) Eksemplet er basert på 350 mm loftisolasjon, produsert og installert i en gjennomsnittlig bolig i Norge med elektrisk oppvarming. Beregningen er foretatt med nordisk energimiks. CO 2 Spart CO2: 47 ganger Spart energi: 103 ganger CO2 Varmetap Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 5

6 3. Bedriftspolitikk Vår Visjon En bedre fremtid for mennesker og miljø. Vær stolt av Glava! Våre prinsipper (utdrag): Vi skal ikke påføre mennesker skade og arbeide for et godt arbeidsmiljø og et bærekraftig ytre miljø. Vår miljøpolitikk (utdrag): Glava forplikter seg gjennom sertifisering i henhold til internasjonal standard ISO14001 å arbeide kontinuerlig for målbare og varige miljøforbedringer på de områder innen virksomheten som påvirker det ytre miljøet. Glava følger den gjeldende miljølovgivning, herunder Forurensningsloven og gjeldende utslippstillatelser fra Miljødirektoratet. Glavas produksjonspartnere og leverandører skal bidra til et bærekraftig ytre miljø. Vår energipolitikk (utdrag): Glava forplikter seg til å redusere energiforbruket på lang sikt og forbedre energieffektiviteten gjennom en kontinuerlig forbedringsprosess. For å realisere disse målene har Glava innført et energistyringssystem i henhold til standarden NSEN ISO 50001, og vi sørger for at alle kravene i denne standarden overholdes, og at prosessene forbedres kontinuerlig innenfor dette energistyringssystemet. Vi skal følge gjeldende lovgivning på energiområdet. Forbedringer skal oppnås gjennom etablering av konkrete mål angitt i strategiplanen. Utvikling av produktsortiment og innkjøp av varer og tjenester skal gjennomføres på en slik måte at mulig forbedring på energiområdet blir oppnådd. Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 6

7 4. Vesentlige miljøaspekter GLAVA har vurdert de vesentlige miljøaspektene til å være: Forbruk av energi Utslipp til luft Forbruk av ressurser (eks. vann, emballasje) Forbruk og miljøvurdering av råvarer Avfall fra fabrikkene Transport av produkter (ferdigvarer) Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 7

8 5. Miljø og energistyringssystemet Vårt styringssystem utgjør et helhetlig system som ivaretar kvalitetssikring av kundetilfredshet, det ytre miljøet og de ansattes arbeidsmiljø. Systemet blir jevnlig revidert av Nemko Certification, og er sertifisert i henhold til NSEN ISO og NS EN ISO Det foretas en regelmessig vurdering av miljøaspektene. Dette for å fange opp endringer i rammebetingelser så som myndighetskrav, kundekrav og ny kunnskap om miljøpåvirkning. Dette danner grunnlaget for nye handlingsplaner for ytre og indre miljøpåvirkninger. Vår innkjøpspolitikk sier at «Leverandører som kan dokumentere miljøfordeler (eks. EMASregistrering eller ISO 14001sertifisering) prioriteres.» Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 8

9 6. Utslipp til luft Fabrikkene i Askim og Stjørdal har utslippstillatelser fra norske myndigheter (Miljødirektoratet). Løpende investeringer i nye og rasjonelle produksjonsanlegg har bidratt til at utslippene fra fabrikkene ligger innenfor de grenseverdier som er satt. Figur 1Figur 2 viser utslipp til luft i 2015 for henholdsvis Askim og Stjørdal. Stolpene viser tonn pr. år og punktene presenterer kg/tonn produsert isolasjon. Utslipp til luft Askim Tonn 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Ammoniakk Fenol Formaldehyd Nitrogenoksider Støv Askim Tonn 34,9 17,5 5,6 19,0 29,8 Kg/tonn 1,2 0,6 0,2 0,7 1,0 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Kg/tonn isolasjon Figur 1 Utslipp til luft fra fabrikken i Askim 2015 Utslipp til luft Stjørdal Tonn 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Ammoniakk Fenol Formaldehyd Nitrogenoksider Støv Stjørdal Tonn 7,4 4,5 1,3 0,1 10,2 Kg/tonn 0,8 0,5 0,1 0,0 1,1 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Kg/tonn isolasjon Figur 2 Utslipp til luft fra fabrikken på Stjørdal 2015 Over/akuttutslipp. Det ble ikke registrert overutslipp eller akutt utslipp ved fabrikkene i Askim, Spydeberg og Stjørdal i Risikoanalyser for våre fabrikker viser generelt at sannsynlighet og konsekvens av utilsiktede uhell og miljøutslipp er svært lav. Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 9

10 7. Avfall Figur 3 og Figur 4 viser utviklingen i mengden glassullavfall fra fabrikkene i Askim og Stjørdal fra 2007 til Tonn 2 500,0 Glassullavfall Askim 2000,0 1500,0 1000,0 500, Glassull Tonn 2259,0 2314,0 2197,0 1636,6 1502,8 1749,1 1468,4 1376,8 1327,7 Glassull Kg/tonn 79,0 81,0 86,6 57,0 52,4 56,0 49,4 50,5 46,4 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 kg/tonn isolasjon Figur 3 Glassullavfall fra fabrikken i Askim Glassullavfall Stjørdal Tonn 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20, Glassull Tonn 143,7 111,3 162,0 43,4 16,4 6,8 46,4 Glassull Kg/tonn 11,8 11,4 15,8 3,7 1,7 0,6 5,2 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Kg/tonn isolasjon Figur 4 Glassullavfall fra fabrikken på Stjørdal Glassullavfallet har vært en prioritert oppgave de siste årene. Fabrikken i Askim har hatt en positiv trend, men en svak tilbakegang i Stjørdal har siden 2010 levert hoveddelen av glassullavfallet som tilsats til produksjon av torvtak. Dette medfører at andelen til deponi nå er svært begrenset i Stjørdal. I 2015 som i 2013 ble ikke noe glassullavfall sendt til deponi fra fabrikken på Stjørdal. Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 10

11 Figur 5 og Figur 6 viser øvrige avfallsfraksjoner fordelt på behandlingsmåte fra 2007 til Gjenvinningen dekker fraksjonene metaller, papp/kartong, papir, mykplast, hardplast samt en andel av blandet næringsavfall. Avfall til gjenvinning og forbrenning Askim Tonn Askim Tonn Avfall til forbrenning 90 61,9 85,7 94,5 91,1 93,8 104,3 104,4 103,4 Tonn Avfall til gjenvinning 465,8 314, ,2 209,7 285,7 216,5 223,6 208,4 Kg/tonn Avfall til forbrenning 7,4 2,2 3,4 3,3 3,2 3 3,5 3,8 3,6 Kg/tonn Avfall til gjenvinning 16, ,8 10,9 7,2 9,1 7,2 8,1 7, Kg/tonn isolasjon Figur 5 Avfall til gjenvinning og forbrenning Askim Den totale mengden avfall har gått ned for Askim siden Det skyldes avtagende mengde avfall til gjenvinning, ettersom mengden avfall til forbrenning er relativt stabilt. I 2015 lå avfallet på omtrent samme nivå som i 2013, en liten nedgang fra Avfall til gjenvinning og forbrenning Stjørdal Tonn Kg/tonn isolasjon Stjørdal Tonn Avfall til forbrenning , ,4 229,7 166, ,2 104,3 Tonn Avfall til gjenvinning 72,9 44, ,5 123,2 76,1 61,7 198,7 124,8 Kg/tonn Avfall til forbrenning 13,9 19,9 23,8 15,3 23,6 15,7 15,3 17,1 10,8 Kg/tonn Avfall til gjenvinning 6 4,6 3 4,5 12,8 7,1 6 22, Figur 6 Avfall til gjenvinning og forbrenning Stjørdal Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 11

12 Figur 6 viser hvordan det totale avfallsforbruket har gått ned på Stjørdal de siste årene, med en betydelig nedgang i mengden avfall til forbrenning i Dette skyldes bedre sortering og økt fokus på gjenvinning både fra bedriften og myndighetene. Unntaket er avfall til gjenvinning som økte i 2014 grunnet økt mengde blandede metaller til gjenvinning dette året. Dette skyldes en betydelig ombygging av fabrikken dette året. I 2015 er også mengden avfall til gjenvinning vesentlig lavere enn i Stjørdal har generelt høy grad av gjenvinning per produserte tonn grunnet gjenbruk av glassullavfall til bruk i torvtak. Avfall til gjenvinning og forbrenning EPS Tonn EPS Tonn Avfall til forbrenning Tonn Avfall til gjenvinning 48,5 52 Kg/tonn Avfall til forbrenning 0,20 0,26 Kg/tonn Avfall til gjenvinning 0,30 0,29 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 Kg/tonn isolasjon Figur 7 Avfall til gjenvinning og forbrenning EPS EPS startet å rapportere avfall i 2014 og har hatt en liten økning i totalt avfallsmengde i Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 12

13 8. Farlig avfall Prosedyrer for å sikre riktig merking, lagring og levering av farlig avfall er innarbeidet ved våre fabrikker. Totalt ble det i 2015 levert 44,4 tonn. Figur 8 viser hvordan dette fordeler seg på fabrikkene i Askim og Stjørdal Farlig avfall Tonn Askim Stjørdal Figur 8: Farlig avfall Askim og Stjørdal Tallene viser at det er store fluktuasjoner mellom årene og lokasjonene. Dette skyldes utskifting av ildfast kromholdig stein fra smelteovnene i Askim (2007) og Stjørdal (2009). Deler av steinen vil forekomme som seksverdig krom (Cr6+) og behandles som farlig avfall. Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 13

14 9. Naturressursforbruk 9.1 Fordeling mellom fornybare og ikkefornybare ressurser Glavas viktigste ressursforbruk er knyttet til bruken av ikke fornybare ressurser (dolomitt, soda med mere) for produksjonen av glassull. Målet er å bruke maksimalt med gjenvunnet glass uten at det påvirker produktkvaliteten. Figur 9 og Figur 10 viser utviklingen i ressursforbruk de siste årene, vist som andel av totalt forbruk av returglass og ikke fornybare råvarer. 100 % 80 % Fordeling mellom fornybare og ikkefornybare ressurser, Askim 60 % 40 % 20 % Gjenvunnet glass Ikkefornybare råvarer 0 % Figur 9: Fordeling mellom fornybare og ikkefornybare ressurser i produksjonen på Askim 100 % 80 % Fordeling mellom fornybare og ikkefornybare ressurser, Stjørdal 60 % 40 % 20 % Gjenvunnet glass Ikkefornybare råvarer 0 % Figur 10: Fordeling mellom fornybare og ikkefornybare ressurser i produksjonen på Stjørdal Fordeling mellom fornybare og ikkefornybare ressurser, EPS 100 % 80 % 60 % Ikkefornybare råvarer 40 % 20 % 0 % Figur 11: Fordeling mellom fornybare og ikkefornybare ressurser i EPSproduksjonen Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 14

15 Av figurene over kommer det frem at Askim bruker noe større andel fornybare ressurser enn ikkefornybare. I Stjørdals tilfelle har forholdet vært relativt likt de siste årene med en liten overvekt av returglass i EPS benytter kun den ikkefornybare ressursen polystyren til produksjonen. 9.2 Forbruk av andre ressurser Figur 12 viser forbruk av plastemballasje i Askim og Stjørdal. Vannforbruket i Askim, Stjørdal og EPS er presentert i henholdsvis figur Figur 13, Figur 14 og Figur 15. Alt prosessvann blir sirkulert og gjenbrukt. Forbruket av vann skyldes fordampning gjennom skorsteinene. Kun sanitært vann går til offentlig avløp. Tonn Forbruk av plastemballasje Tonn Askim Tonn Stjørdal Kg/tonn Askim Kg/tonn Stjørdal Kg/tonn isolasjon Figur 12: Forbruk av plastemballasje, Askim og Stjørdal, Vannforbruk, Askim m Vannforbruk totalt 6"+ 4" m3 113,6 117,2 100,2 121,5 140,4 139,1 131,1 124,6 135,4 m3/tonn 4 4,1 3,9 4,2 4,9 4,4 4,4 4,6 4, m 3 /1000 tonn isolasjon Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 15

16 Figur 13: Vannforbruk, Askim, m 3 Vannforbruk, Stjørdal Vannforbruk, kommunalt Vannforbruk, Gråbekken m m3/tonn 4,2 3,2 4,4 4,5 28,3 32,0 19,1 23,7 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 m 3 /tonn isolasjon Figur 14: Vannforbruk, Stjørdal, Vannforbruket i Stjørdal har kun kvalitetssikret tall fra Fabrikken i Stjørdal har et eget vanninntak (Gråbekken). Dette vannet benyttes i stor grad som kjølevann til fabrikkens interne kjøleanlegg. Vannet sirkulerer kontinuerlig gjennom varmevekslerne og er ikke berøring med fabrikkens prosessvann. Tonn 7750 Vannforbruk, EPS tonn Kg/hm , Kg/m 3 Figur 15: Vannforbruk, EPS, EPS hadde i 2015 et vannforbruk på 7713 tonn vann, tilsvarende 42,2 kg/m 3 produsert EPS Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 16

17 10. Energi og Klimaregnskap 10.1 Innledning Nedenfor følger en uavhengig gjennomgang av Glava AS sitt klimaregnskap basert på det samlede energiforbruket knyttet til daglig drift av virksomheten. Klimaregnskapet viser en oversikt over CO2 utslipp til virksomheten målt i CO2ekvivalenter, basert på innrapporterte data fra ulike interne og eksterne systemer. Gjennom en slik analyse kan virksomheten enklere identifisere tiltak for å redusere energi og ressursforbruket og dermed også redusere egne utslipp av klimagasser. Hensikten med energi og klimaindikatorene i rapporten er å måle virksomhetens energi og karbonintensitet i forhold til antall ansatte og verdiskapning, i tillegg til å synliggjøre bedriftens utslippsnivå i forhold til andre aktører. Regnskapet er utviklet i henhold til den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHGprotokollen), som er den mest anvendte standarden for måling av drivhusgasser. Metodikken er utviklet av World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). GHGprotokollen består av to regnskapsstandarder som forklarer hvordan man kan tallfeste og rapportere klimagassutslipp, og var i 2006 grunnlag for ISOnormen 14064I. GHGprotokollen baserer sin klimarapportering på tre "scope" eller kategorier av utslipp og skiller mellom direkte og indirekte utslipp. Rapporteringen tar hensyn til følgende klimagasser: CO2, CH4 (metan), N2O (lystgass), SF6, HFK og PFK, og er konvertert til CO2ekvivalenter. Scope 1: Direkte utslipp Obligatorisk rapportering iht. GHG protokollen Inkluderer alle direkte utslipp som virksomheten har operativ kontroll over. Dette inkluderer all stasjonær forbrenning av fossile brensler, transporter med egeneiet, leiet eller private kjøretøyer som betales av virksomheten samt alle prosessutslipp. Scope 2: Indirekte utslipp Obligatorisk rapportering iht. GHG protokollen Scope 2 omfatter utslipp knyttet til innkjøpt energi, hovedsakelig elektrisitet og eller fjernvarme. I likhet med Scope 1 er det kun aktiviteter der virksomheten har operativ kontroll som inkluderes i Scope 2. Scope 3: Indirekte utslipp Frivillig i rapporteringen iht. GHG protokollen Utslippene i Scope 3 er et resultat av selskapets aktiviteter, men slippes ut fra kilder som ikke kontrolleres av selskapet. Eksempel på Scope 3 kategorier er varetransporter, flyreiser, avfallshandtering og innkjøpte varer og tjenester. Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 17

18 10.2 Energi og klimaregnskap for Glava AS Figur 16 og Figur 17 viser de totale klimagassutslippene for Glava AS fra 2008 til 2015, fordelt på henholdsvis scope og utslippskilde. Jobbreiser inkluderer både flyreiser og kmgodtgjørelse Klimagassutslipp, Glava AS tco2e Scope 1 Scope 2 Scope 3 Figur 16 Klimautslipp fra Glava AS , fordelt på scope Klimagassutslipp, Glava AS tco2e Prosessutslipp Stasjonær forbrenning Firmabiler Elektrisitet Avfall Godstransport Jobbreiser Scope 1 Scope 2 Scope 3 Figur 17: Klimautslipp fra Glava AS , fordelt på kilde Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 18

19 Tabell 1 viser det samlede Energi og klimaregnskapet for Glava AS i Tabell 1 Energi og klimaregnskap Glava AS 2015 Glava AS Forbruk Enhet Energi Utslipp Transport % Diesel stasjonær 8 tonn % Diesel (B5) firmabiler liter % Stasjonær forbrenning % Lett fyringsolje 61 tonn % Naturgass (NO) tonn % Propan (NO) tonn % Bioenergi kwh <0,1% Prosessutslipp % Dolomitt smelting tonn % Soda NACO3 smelting tonn % Scope % Elektrisitet per land % Elektrisitet ovn kwh % Elektrisitet vanlig forbruk kwh % Scope % Flyreiser % Fly kontinentalt 98 Antall reiser 10 <0,1% Fly nordisk Antall reiser % Andre reiser 10 <0,1% Kmgodtgjørelse km 10 <0,1% Godstransport % Lastebil 25t m/glassull liter % Avfall % Farlig avfall kg 1 <0,1% Industriavfall kg 9 <0,1% Metall kg 4 <0,1% Organisk kg 1 <0,1% Papp og papir kg 3 <0,1% Plast kg 1 <0,1% Restavfall til forbrenning kg % Elektronisk avfall kg 0 <0,1% Treavfall kg 4 <0,1% Scope 3 total % Total % Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 19

20 Tabell 2: Klimaregnskap Glava AS (tco2e) Glava AS Endring fra 2014 Transport % Diesel % Diesel (B5) % Stasjonær forbrenning % Lett fyringsolje % Naturgass (NO) % Propan (NO) % Bioenergi Prosessutslipp % Dolomitt smelting % Soda NACO3 smelting % Scope % Elektrisitet % Elektrisitet Nordisk miks % Scope % Flyreiser % Fly kontinentalt % Fly nordisk % Andre reiser % Kmgodtgjørelse % Godstransport % Transporttjenester % Avfall % Farlig avfall % Industriavfall % Metall % Organisk Papp og papir % Plast % Restavfall til forbrenning % Elektronisk avfall % Treavfall % Scope % Total % Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 20

21 10.3 Energi og klimaregnskap for Askim produksjon Figurene nedenfor viser totale utslipp for fabrikk i Askim for 2008 til 2015 oppdelt på Scope 1,2 og 3. I tillegg vises klimaindikatorene totale utslipp per tonn produsert. Nedgangen i skyldes i all hovedsak endringen i nordisk produksjonsmiks for elektrisk energi. tco2e Klimagassutslipp fra produksjon, Askim tco2e tco2e tco2e kgco2e/tonn tco2e/tonn isloasjon Figur 18: Klimaregnskap Askim tco2e Prosessutslipp Klimagassutslipp fra produksjon, Askim 2015 Stasjonær forbrenning Elektrisitet Avfall Godstransport Scope 1 Scope 2 Scope Figur 19: Utslipp per kategori, Askim , fordelt på kilde Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 21

22 Tabell 3 og tabell 4 viser Energi og Klimaregnskapet for 2015, samt klimaregnskap for i Askim produksjonsenhet. Tabell 3: Energi og klimaregnskap Askim 2015 Askim Forbruk Enhet Energi Utslipp (MWh) (tco2e) (fordeling) Stasjonær forbrenning % Lett fyringsolje 16 tonn % Naturgass (NO) tonn % Prosessutslipp % Dolomitt smelting tonn % Soda NACO3 smelting tonn % Scope 1 total % Elektrisitet per land % Elektrisitet ovn kwh % Elektrisitet vanlig forbruk kwh % Scope 2 total % Godstransport % Lastebil 25t m/glassull liter % Avfall % Farlig avfall kg 1 <0,1% Industriavfall kg 9 <0,1% Metall kg 2 <0,1% Organisk kg 1 <0,1% Papp og papir kg 1 <0,1% Plast kg 1 <0,1% Restavfall til forbrenning kg % Elektronisk avfall kg 0 <0,1% Treavfall kg 2 <0,1% Scope 3 total % Total % Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 22

23 Tabell 4: Klimaregnskap Askim (tco2e) Askim Stasjonær forbrenning Endring fra 2014 Lett fyringsolje % Naturgass (NO) % Prosessutslipp Dolomitt smelting % Soda NACO3 smelting % Scope 1 Utslipp % Elektrisitet per land Elektrisitet ovn % Elektrisitet vanlig forbruk % Scope 2 Utslipp % Godstransport Lastebil 25t m/glassull % Avfall % Farlig avfall % Industriavfall % Metall % Organisk 1 Papp og papir % Plast % Restavfall til forbrenning % Elektronisk avfall Treavfall % Scope 3 Utslipp % Total % Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 23

24 10.4 Energi og klimaregnskap for Stjørdal produksjon Figurene nedenfor viser totale utslipp for fabrikk i Stjørdal for 2008 til 2014 oppdelt på Scope 1,2 og 3. I tillegg viser klimaindikatorene totale utslipp per tonn produsert. Nedgangen i skyldes i all hovedsak endringen i nordisk produksjonsmiks for elektrisk energi. tco2e Klimagassutslipp fra produksjon, Stjørdal Scope 1 Scope 3 Scope 2 Utslipp per produsert mengde tco2e/tonn isolasjon Figur 20: Klimautslipp Stjørdal Klimagassutslipp fra produksjon, Stjørdal 2015 tco2e Prosessutslipp Stasjonær forbrenning Elektrisitet Avfall Godstransport Scope 1 Scope 2 Scope 3 Figur 21: Klimautslipp fra Stjørdal , fordelt på kilde Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 24

25 Tabell 5 viser Energi og Klimaregnskapet for 2015 i Stjørdals produksjonsenhet. Tabell 6 viser klimaregnskapet for Tabell 5: Energi og klimaregnskap Stjørdal 2015 Stjørdal Forbruk Enhet Energi Utslipp (MWh) (tco2e) (fordeling) Stasjonær forbrenning % Lett fyringsolje 45 tonn % Propan (NO) tonn 13,08, % Prosessutslipp % Dolomitt smelting 506 tonn % Soda NACO3 smelting 959 tonn % Scope 1 total % Elektrisitet per land % Elektrisitet ovn kwh % Elektrisitet vanlig forbruk kwh % Scope 2 total % Godstransport % Lastebil 25t m/glassull liter % Avfall % Farlig avfall kg 0 <0,1% Industriavfall kg Metall kg 2 <0,1% Organisk kg Papp og papir kg 1 <0,1% Plast kg 0 <0,1% Restavfall til forbrenning kg % Elektronisk avfall kg 0 <0,1% Treavfall kg 1 <0,1% Scope 3 total % Total % Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 25

26 Tabell 6: Klimaregnskap Stjørdal Stjørdal Stasjonær forbrenning Endring fra 2014 Lett fyringsolje % Propan (NO) % Prosessutslipp Dolomitt smelting % Soda NACO3 smelting % Scope 1 Utslipp % Elektrisitet per land Elektrisitet ovn % Elektrisitet vanlig forbruk % Scope 2 Utslipp % Godstransport Lastebil 25t m/glassull % Avfall % Farlig avfall % Industriavfall 0 Metall % Organisk Papp og papir % Plast % Restavfall til forbrenning % Elektronisk avfall % Treavfall % Scope 3 Utslipp % Total % Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 26

27 10.5 Energi og klimaregnskap for EPS Stjørdal og Spydeberg Produksjonen av EPs ved Stjørdal og Spydeberg er for 2014 for første gang tatt med i energi og klimaregnskapet. Siden det ikke finnes tidligere år å sammenligne med, er det ikke tatt med klimaregnskap for tidligere år. EPS hadde i 2014 et utslipp på 834 kg CO2/m3 produsert. Klimagassutslipp fra produksjon, EPS ,9 tco2e ,8 2,7 2,6 2,5 tco2e/m3 isolasjon Scope 1 Scope 2 Scope 3 tco2e/m3 Figur 22: Klimautslipp EPS Klimagassutslipp fra produksjon, EPS 2015 tco2e Stasjonær forbrenning Elektrisitet Avfall Scope 1 Scope 2 Scope 3 Figur 23 Utslippsfordeling mellom kategoriene, EPS Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 27

28 Tabell 7 viser Energi og Klimaregnskapet for 2015 for EPS Stjørdal og Spydeberg. Tabell 8 Viser klimaregnskapet for Tabell 7 Energi og klimaregnskap for EPS Stjørdal og Spydeberg 2015 EPS Forbruk Enhet Energi Utslipp (MWh) (tco2e) (fordeling) Stasjonær forbrenning % Diesel stasjonær 8 tonn % Lett fyringsolje liter Bioenergi kwh Propan (NO) 103 tonn % Scope 1 total % Elektrisitet per land % Elektrisitet kwh % Scope 2 total % Avfall 26 7 % Restavfall til forbrenning kg 24 7 % Papp og papir kg 1 Treavfall kg 1 Scope 3 total 26 7 % Total % Tabell 8 Klimaregnskap for EPS Stjørdal og Spydeberg EPS Endring fra 2014 Stasjonær forbrenning Diesel stasjonær % Bioenergi Lett fyringsolje % Propan (NO) % Scope 1 Utslipp % Elektrisitet per land Elektrisitet % Scope 2 Utslipp % Avfall Restavfall til forbrenning % Papp og papir % Treavfall % Scope 3 Utslipp % Total % Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 28

29 10.6 Kommentar til datainnsamling Transport drivstofforbruk: Beregnet fra innrapportert kilometergodtgjørelse samt kjørte km med firmabiler. Her inkluderes noe forbruk fra datterselskaper der det ikke har vært mulig å separere ut kun Glava AS sine kjøringer. Dette er en del av Scope 1 fordi bilene opereres av de ansatte direkte. Ikke del av hva som registreres til Miljødirektoratet. Prosessutslipp: Utslipp er beregnet fra forbruk av dolomitt og soda der utslippene er knyttet til kalsineringsprosessen, en prosess der kalsiumkarbonat brytes ned ved høy temperatur. CaCO 3 CaO + CO 2(g). Forbruk og utslipp er i samsvar med rapportert mengde til Miljødirektoratet. Stasjonær forbrenning: Askim gikk i 2011 over fra bruk av propan til naturgass. Forbruk og utslipp tilsvarer det rapportert til Miljødirektoratet. Elektrisitet: For å beregne utslipp fra strømforbruket benyttes en nordisk produksjonsmiks. Den nordiske produksjonsmiks har de seneste årene gått ned, slik at klimaregnskapet også får en positiv utvikling uten at forbruket av elektrisitet har endret seg vesentlig. Dette slår markant ut for GLAVA som har et høyt elektrisk energiforbruk i sine prosesser. Strømforbruket er rapportert samlet. Fly: Beregningen av flyreiser er basert på antall flyreiser registrert. Utslippsfaktorene, som er avhengige av flydistanse, er hentet fra DEFRA. Varetransport: Totalt antall km kjørt ut til kunder med produkter er blitt registrert. Utslipp er beregnet utefra denne distanse sammen med en vurdering av gjennomsnittlig drivstofforbruk per km kjørt Kildehenvisning Energi og klimaregnskap DEFRA (2013). Environmental reporting guidelines: Including mandatory greenhouse gas emissions reporting guidance. Hentet fra: IEA (2014). CO2 emission from fuel combustion: Highlights. International Energy Agency (IEA), Paris. IEA (2014). Electricity information (2014 edition). International Energy Agency (IEA), Paris. International Standard Organisation (2009). ISO :2006 International standard for GHG emissions inventories and verification. IPCC (2014). IPCC fifth assessment report: Climate change Hentet fra: SimaPro (2014). Ecoinvent (3.version). SimaPro life cycle analysis version 8 (software). WBCSD/WRI (2004). The greenhouse gas protocol. A corporate accounting and reporting standard (revised edition). World Business Council on Sustainable Development (WBCSD), Geneva, Switzerland /World Resource Institute (WRI), Washington DC, USA. Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 29

30 WBCSD/WRI (2011). Corporate value chain (Scope 3) accounting and reporting standard: Supplement to the GHG Protocol corporate accounting and reporting standard. World Business Council on Sustainable Development (WBCSD), Geneva, Switzerland /World Resource Institute (WRI), Washington DC, USA. WBCSD/WRI (2015). GHG protocol Scope 2 guidance: An amendment to the GHG protocol corporate standard. World Business Council on Sustainable Development (WBCSD), Geneva, Switzerland /World Resource Institute (WRI), Washington DC, USA. IMO (International maritime organization); "Interim guidelines on the method of calculation of the energy efficiency design index for new ships", Klager/anmeldelser/bøter/pålegg Det er registrert 11 naboklager i er relatert til støy, 3 er klage på lukt fra fabrikken, og en er klage på sjenerende lys. 12. Revisjon/inspeksjon Følgende interne revisjoner har blitt utført i 2015 Revisjon av prosessen for personalutvikling Revisjon av prosessen for salg/følge opp kunde Revisjon av prosessen for ivareta og bedre helse Revisjon av prosessen for ivareta sikkerhet (Askim+Stjørdal+EPS) Revisjon av prosessen for kvalitetsstyring Revisjon av prosessen for IKT Følgende eksterne revisjoner har blitt utført i 2015 Askim Brannvesen:: Brannsyn GLAVA Askim DVNGL / Miljødirektoratet: : Revisjon av overvåkningsplan i forbindelse med tillatelse til kvotepliktig utslipp (CO2) A + S Nemko: : Etterrevisjon etter oppfølgingsrevisjon i 2014 Postalt tilsyn Helsehuset IKS: Miljørettet helsevern forebygging av legionellasmitte, Glava oversendte dokumentasjon , rapport mottatt Revisjon fra DLE (Det Lokale El tilsynet) i Hafslund Nett, utført av Infratek Elsikkerhet AS : Tilsyn på Oslokontoret Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 30

31 13. Miljø og energitiltak gjennomført 2015 Fabrikk Askim Utskifting av lysarmaturer i herdeovnsavdelingen basert på LEDteknologi. Redusert trykk på 2barskompressoren ved fibrering gir mindre energiforbruk. Prosjektering av nytt anlegg for produksjon av bindemiddel. Anlegget konstrueres for å møte fremtidens krav til miljøvennlige bindemidler. Optimalisering av materialforbruk på konfeksjonerte produkter. Dette er en kontinuerlig forbedringsprosess med målsetning om redusert forbruk av råvarer og emballasje. Fabrikk Stjørdal Økt andel av returglass ved 3spinners produksjon. Dette gir lavere energiforbruk og en økt andel av resirkulert materialforbruk. Installasjon av aerotempere for oppvarming i mengeblanderiet basert på resirkulert kjølevann. Dette medfører redusert bruk av fossilt brensel til oppvarming. Fabrikk Spydeberg Erstattet oljefyrt fyrkjele med elektrisk i fabrikk Spydeberg. Dette er den største energikilden på fabrikken og viktig positivt klimatiltak. 14. GLAVAS Miljømål 2016 Tilfredsstille ny utslippskonsesjon. Redusere spesifikt energibruk sammenlignet med Redusere avfall til deponi sammenlignet med Bygge nytt anlegg for et mer miljøvennlig bindemiddel Miljø, energi og klimarapport 2015 Side 31

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 RAPPORT JU glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall... 7 7. Farlig

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 RAPPORT JUNI 2013 glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall...

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2012

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2012 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2012 glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall... 7 7. Farlig avfall...

Detaljer

Energi & klimaregnskap Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et

Detaljer

MILJØ-, ENERGI OG KLIMARAPPORT 2016 Del 1. Utgitt august 2017

MILJØ-, ENERGI OG KLIMARAPPORT 2016 Del 1. Utgitt august 2017 MILJØ-, ENERGI OG KLIMARAPPORT 2016 Del 1 Utgitt august 2017 Vi ønsker å produsere best mulig isolasjonsmateriale for våre kunder, slik at våre kunder kan være med å reduserer energiforbruket i sine bygg.

Detaljer

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

NOT Varmforsinking AS

NOT Varmforsinking AS Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2011

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2011 Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Rapporten omfatter all energiforbruk og drift av KLPs virksomhet i Oslo, Trondheim og Bergen.

Rapporten omfatter all energiforbruk og drift av KLPs virksomhet i Oslo, Trondheim og Bergen. Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Energi & klimaregnskap 2013

Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Kaffehuset Friele. Energi & klimaregnskap 2013

Kaffehuset Friele. Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Rapporten omfatter all daglig aktivitet av ansatte ved Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum, inkludert stasjonær og mobil energibruk.

Rapporten omfatter all daglig aktivitet av ansatte ved Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum, inkludert stasjonær og mobil energibruk. Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Kaffehuset Friele. Energi & klimaregnskap 2012

Kaffehuset Friele. Energi & klimaregnskap 2012 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Rapporten omfatter all daglig aktivitet av ansatte ved Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum, inkludert stasjonær og mobil energibruk.

Rapporten omfatter all daglig aktivitet av ansatte ved Storebrands hovedkontor på Lysaker i Bærum, inkludert stasjonær og mobil energibruk. Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

NPRO. Energi & klimaregnskap 2014

NPRO. Energi & klimaregnskap 2014 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Rapporten omfatter all daglig aktivitet av ansatte ved SPPs kontorer i Sverige, inkludert stasjonær og mobil energibruk.

Rapporten omfatter all daglig aktivitet av ansatte ved SPPs kontorer i Sverige, inkludert stasjonær og mobil energibruk. Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Energi & klimaregnskap 2016

Energi & klimaregnskap 2016 Energi & klimaregnskap 2016 N3zones AS Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap

Detaljer

Energi & klimaregnskap 2014

Energi & klimaregnskap 2014 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Miljørapport JCDecaux Norge AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2014. Klimaregnskap 2014

Miljørapport JCDecaux Norge AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2014. Klimaregnskap 2014 Miljørapport JCDecaux Norge AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2014 Klimaregnskap 2014 Handlingsplan for 2015 Generelt År Omsetning 2010 MNOK 278 2011 MNOK 316 2012 MNOK 373 2013 MNOK

Detaljer

Energi & klimaregnskap 2013

Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Arendal kommune. Klimaattest 2011

Arendal kommune. Klimaattest 2011 Klimaattest 2011 Arendal kommune CO2focus legger her frem Energi og Klimaregnskapet for Arendal kommunes virksomhet. Resultatet er basert på innrapporterte forbrukstall fra de ulike sektorene i kommunen.

Detaljer

Miljørapport JCDecaux Norge AS

Miljørapport JCDecaux Norge AS Leskur i Rogaland utstyrt med solceller Miljørapport JCDecaux Norge AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Klimaregnskap 2013 Handlingsplan for 2014 Generelt År Omsetning 2009 MNOK

Detaljer

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016 Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016 GHG protokollen GHG protokollen er ofte brukt til å sette opp klimaregnskap. Standarden deler utslippene inn i indirekte og direkte utslipp. De direkte

Detaljer

Miljørapport 2009. Helse - Miljø - Sikkerhet

Miljørapport 2009. Helse - Miljø - Sikkerhet august 29 Miljørapport 29 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. Glava A/S er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og

Detaljer

18.09.2012 ØSTFOLD KOMMUNERS VIRKSOMHETER KLIMA OG ENERGIREGNSKAP 2010

18.09.2012 ØSTFOLD KOMMUNERS VIRKSOMHETER KLIMA OG ENERGIREGNSKAP 2010 18.9.212 ØSTFOLD KOMMUNERS VIRKSOMHETER KLIMA OG ENERGIREGNSKAP 21 RAPPORT: ENERGI OG KLIMAREGNSKAP 21 LEVERT AV: CO2FOCUS Innhold Innledning... 2 Formål og omfang... 2 Metodikk... 2 Sammendrag av Energi

Detaljer

Miljørapport JCDecaux Norge AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Klimaregnskap 2015

Miljørapport JCDecaux Norge AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Klimaregnskap 2015 Miljørapport JCDecaux Norge AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2015 Klimaregnskap 2015 Handlingsplan for 2016 Generelt År 2011 2012 2013 2014 2015 Omsetning MNOK 316 MNOK 373 MNOK 263

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS H E L S E B E R G E N H F KLIMAGASSREGSKAP FOR 2013 Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF OM OSS o Ved Haukeland universitetssykehus behandler vi hvert år over

Detaljer

Vedlegg 1. Klimaregnskap for Akershus fylkeskommune 2016

Vedlegg 1. Klimaregnskap for Akershus fylkeskommune 2016 Vedlegg 1 Klimaregnskap for Akershus fylkeskommune 2016 KLIMAREGNSKAP FOR AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 2016 Rapportlevertav CEMAsys.comAS Forord DennerapportenerutarbeidetpåoppdragfraAkershusfylkeskommunederformåleteråutarbeideetklimaregnskap

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap

mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap 2016 1 Innhold Oppsummering Totalt CO 2 e-utslipp 2012-2106 fordelt på scope 1, 2 og 3 Endringer i totalt CO 2 e-utslipp 2014-2016 Prosentvis fordeling av totalt CO

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 29 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

KLIMA- REGNSKAP 2016

KLIMA- REGNSKAP 2016 KLIMA- REGNSKAP 2016 2 tonn CO 2 -ekvivalenter Sammendrag Horten kommune har siden 2012 utarbeidet årlige klimaregnskap som gir oversikt over klimagassutslippene fra egen virksomhet. Klimaregnskapet dekker

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 28 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Johanne Solum Ness M.Sc. Globalization Advisor CSR & Environment Phone:

Johanne Solum Ness M.Sc. Globalization Advisor CSR & Environment   Phone: Klimapartneres 9. utslippsrapport Dato: 14.06.2017 Johanne Solum Ness M.Sc. Globalization Advisor CSR & Environment Email: johanne@co2focus.com Phone: +47 90675101 AGENDA 1.Fakta 2016 2.Samlet klimagassutslipp

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Mål: Miljøfyrtårn skal være det mest relevante miljøledelsessystemet for virksomheter som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning. Verden står overfor flere

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Hva er miljørapportering? Miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse. - Kontinuerlig forbedring - gjennom miljørapportering kan bedriften vise at

Detaljer

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 31 FAGKONKURRANSER Klimanøytral politisk agenda Grønn innkjøpsmuskel Er klimapartnerne

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole Miljørapport - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Renholdssoner AS

Miljørapport - Renholdssoner AS Miljørapport - Renholdssoner AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Renholdssoner AS Miljørapport 212 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Grimstad Kommune 2015 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad Kommune 2015 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad Kommune 2015 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule - Ørsta vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Bakgrunn. Basert på et prøveregnskap for 2007 vedtok bystyret i 2008 å lage klimaregnskap for kommunens egen drift fra og med 2008 og framover. Å lage klimaregnskap

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset

Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 3 212 33 213 33 NB!

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule Miljørapport - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Nortekk AS

Miljørapport - Nortekk AS Miljørapport - Nortekk AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114, Millioner kr. 47 212 136,5 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 5 Millioner kr 2 6

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Millioner kr 2 1 46,92

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Klimaregnskap hvordan kan det gjennomføres?

Klimaregnskap hvordan kan det gjennomføres? Klimanøytral stat - hva innebærer det for din virksomhet? Klimaregnskap hvordan kan det gjennomføres? Oslo 13. september 2011 Per Otto Larsen Faglig leder CO2focus AS E-post: perotto@co2focus.com Tlf:

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114 212 114 21,

Detaljer

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver MILJØSERTIFISERT SYKEHUS Helse Bergen skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus og institusjoner. Vi skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 357,16 Millioner kr 461,8 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Tydal kommune

Miljørapport - Tydal kommune Miljørapport - Tydal kommune Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Millioner kr 3 Millioner kr 33 NB!

Detaljer