midtpunkt6/14 Ny gågate: Tidlig julegave til Midtbyen Ny i NiT: Bygger Trøndelag fra Støren Jubilanten: Skibnes Arkitekter 30 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "midtpunkt6/14 Ny gågate: Tidlig julegave til Midtbyen Ny i NiT: Bygger Trøndelag fra Støren Jubilanten: Skibnes Arkitekter 30 år"

Transkript

1 midtpunkt6/14 Ny gågate: Tidlig julegave til Midtbyen Ny i NiT: Bygger Trøndelag fra Støren Jubilanten: Skibnes Arkitekter 30 år

2 Innhold ARC arkitekter valgte Lindbak til å møblere Vestre kanalkai 20 Tilgang på relevant kompetanse av 10 bedrifter forventer vekst...5 Spår moderat oppgang...8 Høstsamling på Hasselbakken...10 Skal lede NiT Midtre Gauldal...11 Kundene vil ha gode råd...12 Tidlig julegave til Midtbyen Entreprenør i medvind Bygger Trøndelag fra Støren...16 DN kårer vekstvinnerne...20 Møteplassen...21 Samler trøndertalenter...22 Preger byen...23 Finsk næringssisu...26 Hvordan lykkes med næringsutvikling i din bedrift?...28 Gode naboer hjelper hverandre...30 Midtnorsk næringsliv i Beijing...33 Nye medlemmer i NiT...36 Annonsere i Midtpunkt...39 Nr. 6/ årgang Utgiver: Næringsforeningen i Trondheimsregionen, år og fin i formen Postboks 778 sentrum, 7408 Trondheim. Telefon: E-post: Web: ARC Arkitekter flyttet i mars 2014 inn i Vestre kanalkai 20. Som interiørleverandør har Lindbak levert møbler og innredning. Det har vært viktig å bevare og videreføre det rustikke preget i havneområdet, og dette har hatt betydning for valg av materialer og løsninger. Valg av møbler fra Lindbak er basert på kvalitet og design. ARC har valgt en harmonisk og sprek fargepalett som i kombinasjon med betonggulv bringer frem møblene og ivaretar en varm og lun opplevelse. Vi valgte Lindbak som møbelleverandør fordi de er en målbevisst og profesjonell samarbeidspartner med et bredt produkt sortiment. Lindbak engasjerte seg i våre behov og ønsker, slik at vi opp nådde et helhetlig resultat. ARC arkitekter as Møbler og interiør kan bidra positivt til effektivitet og trivsel på arbeidsplassen! Har du et prosjekt du trenger hjelp til? Vi bidrar gjerne med vår kompetanse. Enten du har behov for en sparringspartner, løsningsforslag til et lite prosjekt, eller et komplett tilbud på skreddersydde løsninger som sikrer din bedrift et profesjonelt uttrykk. Se flere referanser på vår nettside: 33 Ledere på Beijing-tur Facebook: Redaktør: Kenneth Stoltz Journalister: Kenneth Stoltz og Jan-Are Hansen Layout: Bennett Reklamebyrå AS Trykk: Fagtrykk AS Opplag: ISSN: Forsidefoto: Anniken Zahl Furunes Foto denne side: Fra øverst til nederst, Solveig Tofte/Trønderbladet, Matthias Herzog/Visualis og Kjersti Strømme/HiST MILJØMERKET 241 TRYKKSAK 811 Hovedsamarbeidspartnere: Lindbak AS Tlf: AV-utstyr Interiør Kontor- og datarekvisita Skrivere & Multifunksjon

3 Leder Storbyundersøkelsen 2014 Tilgang på relevant kompetanse 6 av 10 bedrifter forventer vekst i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Handelshøyskolen BI, Norges Kreative Høyskole, Folkeuniversitetet og flere fagskoler. Dette er en gylden mulighet for trønderske arbeidsgivere til å vise frem karrieremulighetene som finnes her i regionen. Under åtte prosent tror på nedgang i 2015 Dersom våre bedrifter ikke får tak i relevant kompetanse fra Norge, Tekst: Kenneth Stoltz Foto: Gry Karin Stimo. I en landsdekkende næringspolitisk undersøkelse gjennomført i oktober svarer to av tre respondenter fra næringslivet i regionen at tilgang på relevant kompetanse er særdeles viktig for videre utvikling av egen virksomhet. Derfor er dette ett av NiTs prioriterte satsingsområder. Vi skal gjøre vårt for at dere får tak i de beste folkene som skal bidra til næringslivets vekst og utvikling. er de ikke redde for å hente kompetanse internasjonalt. Regionen importerer mer og mer utenlandsk arbeidskraft. Dessverre tar det unødvendig lang tid å få utenlandske kompetanseinnvandrere i arbeid, grunnet lav kapasitet på offentlig saksbehandling. En behandlingstid på flere måneder fra ankomst Norge til en verdifull medarbeider for en bedrift kan begynne å jobbe, medfører at vår region blir mindre attraktiv for de beste hodene og hendene. NiT har engasjert seg sterkt i å få lagt et eget servicesenter for utenlandsk arbeidskraft, et såkalt SUA-kontor, til Trondheim. Et SUAkontor er en ekspressfil gjennom den offentlige papirmøllen, hvor målet er en behandlingstid på maksimalt ti dager. Slike kontorer finnes allerede i Oslo, Stavanger og Kirkenes. Det er kommet signaler fra regjeringen om at SUA-kontorer ønskes etablert flere steder i Norge, gjennom midler i statsbudsjettet for 2015 til etablering i Bergen. NiT har frontet saken mot nasjonale politikere og Trøndelagsbenken på Stortinget. Det må jobbes godt frem mot revidert nasjonalbudsjett i mai Nå må regionen stå samlet bak kravet om at Norges neste SUA-kontor etableres i Trondheim! I oktober gjennomførte NiT en næringspolitisk spørreundersøkelse blant sine medlemsbedrifter. Storbyundersøkelsen er et samarbeid med næringsforeningene i fem andre storbyregioner i landet (Storbyalliansen), og har vært utført årlig siden Høyest svarprosent av samtlige storbyregioner tyder på at det næringspolitiske engasjementet i Trondheimsregionen er sterkt når vi straks går inn i et valgår. Kompetent arbeidskraft viktigst Felles for alle storbyregionene er at vurderingen av de respektive regionenes største utfordringer i et 5-årsperspektiv er nokså like. Øverst troner utfordringen med å rekruttere kompetent arbeidskraft. Å øke innovasjons- og omstillingsevnen og hanskes med et stigende lønnsnivå kommer også høyt på prioriteringslisten. Et fremtidsrettet transportsystem, samt økt kvalitet i grunn- og videregående skole, med mindre frafall, fremheves også som viktig blant respondentene i Trondheimsregionen. Når det gjelder vurderingen av hva som er viktigst for hver enkelt virksomhet, er det også der tilgangen på relevant arbeidskraft som er den store utfordringen i forhold til fremtidig konkurranseevne. 63,7 % av respondentene mener at dette er svært viktig. Hakk i hæl kommer forutsigbare politiske avgjørelser (60,6 %), før det er en luke ned til de tre neste: tettere nettverkssamarbeid mellom bedrifter (37,3 %), bedre infrastruktur knyttet til vei, bane, kollektiv (34,4 %) og tilgang på kapital (32,7 %). Tror på økonomisk fremgang Når temaet dreier over på virksomhetenes økonomiske utsikter for 2014 og 2015, er det positive tilbakemeldinger som preger responsen fra næringslivet i Trondheimsregionen. Torsdag 22. januar 2015 arrangerer vi Trøndelagsdagen, som kobler trøndersk arbeids- og næringsliv med studenter fra NTNU, Høgskolen Adm. direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen Om du sovner i Væretunnelen er det godt å sitte på Flybussen Studentersamfundet SENTRALSTASJON TRD Avgang hvert 10. minutt det meste av dagen Trøndersk næringsliv gjør det godt. Vinneren av Årets Bedrift 2014, Aqualine, leverer utstyr til oppdrettsnæringen i verdens tøffeste og mest krevende havområder, med sterke resultater. Foto: Gry Karin Stimo 4 midtpunkt 6/14 midtpunkt 6/14 5

4 Storbyundersøkelsen 2014 Storbyundersøkelsen 2014 arbeidsgiverne i vår region vil primært rekruttere folk med mastergrad eller tilsvarende og tallet for bachelorgrad eller tilsvarende er 39,6 %. Arbeidstakere med fagutdanning er førsteønsket til 32,2 prosent av respondentene. Kun 10,4 % ønsker primært å rekruttere ufaglærte medarbeidere de neste årene, men til gjengjeld rapporterer hele 11,4 % at de primært ønsker å ansette medarbeidere med doktorgradskompetanse. Dette er i særklasse høyest i landet, og reflekterer nok nærheten til Trondheimsregionens store og tunge kunnskapsinstitusjoner og næringslivet som springer ut av disse miljøene. Ingeniører og økonomer mest attraktive Det er, i likhet med de to siste årene, ingeniører som står øverst på bedriftsledernes ønskeliste når de skal ha arbeidskraft med akademisk bakgrunn. Men økonomene siger innpå. 54,9 prosent av respondentene trenger ingeniører, mens 49,6 prosent skal rekruttere økonomer. Tilsvarende tall i 2012 var henholdsvis 60 og 44 prosent. Jurister (18,4 prosent), media/kommunikasjon (17,7 prosent) og samfunnsvitere (13,7 prosent) opptar de neste plassene på listen. Sats enda mer på forskningsbasert innovasjon og nyskaping, der ligger nøkkelen til nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser! Respons fra Storbyundersøkelsen Trønderske næringslivsledere vil aller helst rekruttere nordmenn ansatt i en annen bedrift, og i mindre grad rekruttere utenlandsk arbeidskraft. Mindre oljeavhengig i Trøndelag Media omtaler en stadig større todeling av norsk økonomi i oljerelatert industri og annen virksomhet. Da vi spurte NiT-medlemmene i Trondheimsregionen om dette er noe de merker, svarte kun 33,3 % bekreftende på dette. For de seks storbyregionene som helhet er tallet nøyaktig 50/50 på dette spørsmålet, noe som understreker at oljeavhengigheten er en god del større utenfor Trøndelag. Det kan gi en indikasjon på at næringslivet i vår landsdel vil påvirkes i mindre grad enn de andre storbyregionene på den fallende oljeprisen vi har sett siden undersøkelsen ble gjennomført de to første ukene i oktober. Hjernekraftverket. Tilgang på høyt utdannet arbeidskraft er avgjørende for bedriftenes konkurransekraft og verdiskaping i fremtiden, mener trønderske næringslivsledere. Foto: NTNU STORBYALLIANSEN Representerer mer enn medlemsbedrifter på landsbasis, og består av: Næringsforeningen i Trondheimsregionen Næringsforeningen i Tromsøregionen Næringsforeningen i Stavangerregionen Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Bergen Næringsråd Oslo Chamber of Commerce STORBYUNDERSØKELSEN Landsomfattende næringspolitisk undersøkelse i Norges seks største storbyregioner (Storbyalliansen) Årlig undersøkelse siden 2011 Gjennomført i oktober NiT-medlemmer, i hovedsak ledere, svarte på undersøkelsen respondenter innen Storbyalliansen Respondentene var fordelt på alle bransjer 42 % av respondentene forteller om likt resultat for 2014 som i Nesten like mange, 41,3 %, sier at resultatet for 2014 er høyere sammenlignet med Bare hver sjette virksomhet, eller 16,7 %, rapporterer at resultatet for 2014 blir dårligere enn året før. Når det gjelder 2015 forventer hele 60,8 % økt omsetning fra inneværende år, mens 27,9 % venter samme omsetning som i Bare 7,8 % tror på lavere omsetning i 2015 sammenlignet med i dag. Vil ansette flere mastergrad et «must» Til tross for utfordringer knyttet til å få tak i tilstrekkelig relevant arbeidskraft, tror 29,4 % av bedriftslederne at de vil ha flere ansatte i 2015, mens 58,1 % regner med omtrent samme antall ansatte som i dag. Bare 10 % av respondentene spår at de vil redusere arbeidsstokken i Ingen av de andre storbyregionene er like opptatt av å ansette mennesker med høy utdanning som virksomhetene i Trondheimsregionen. 54,3 % av F 6 midtpunkt 6/14 midtpunkt 6/14 7

5 Konjunkturbarometeret BENNETT FOTO: SHUTTERSTOCK TRONDHEIM KØBENHAVN FLYTID: 1.35 Spår moderat oppgang Optimismen faller markant i norsk næringsliv, men Midt-Norge er unntaket. Det viser Konjunkturbarometeret, som ble presentert av SpareBank 1 SMN siste uken i oktober. Tekst: Kenneth Stoltz 2 prosent opp De samlede vekstutsiktene for økonomien i Sør-Trøndelag er beskjedne og følger den nasjonale utviklingen tett. Lavere oljeinvesteringer og økonomisk aktivitet generelt vil merkes. Konjunkturbarometeret spår en antatt vekst på 2 prosent i både 2015 og Vegard Helland, konserndirektør Næringsliv i SpareBank 1 SMN. Foto: SpareBank 1 SMN Fall i oljeprisen og moderat forbruksvekst vil bremse opp veksten i Sør-Trøndelag. Men fylket leverer mange tjenester som er lite påvirket av konjunkturene. Ordene tilhører konserndirektør Vegard Helland i SpareBank 1 SMN som oppsummerte resultatene fra bankens temperaturmåler mot midtnorsk næringsliv, Konjunkturbarometeret, på bankens årlige konferanse NæringsDriv 28. oktober. For trøndelagsfylkene er en reduksjon i oljeinvesteringene og et fall i oljeprisen sannsynligvis langt mindre dramatisk enn for andre regioner i Norge. Trøndelag står seg bra med et godt diversifisert næringsliv og et høyt innslag av offentlig forvaltning, utdanning og landbruk. Vi vil likevel kunne se at en nasjonal frykt for høyere arbeidsledighet og dårligere økonomi påvirker boligmarkedet i negativ retning. Dette vil igjen kunne få negative ringvirkninger for både bygg- og anleggsnæringen samt handelsnæringen gjennom redusert etterspørsel og forbruk. Uberørte er vi derfor ikke, påpeker konserndirektøren. Moderat oppbremsing Det har vært en positiv utvikling innenfor de fleste næringer i Trondheimsregionen de siste årene. Ifølge SpareBank 1 SMN har tilgang på kompetent og god arbeidskraft kombinert med lave renter bidratt til god verdiutvikling på de fleste realaktiva. Høy reallønnsutvikling og lav arbeidsledighet har bidratt til god privat etterspørsel og stabil økning i boligprisene. Banken ser imidlertid en oppbremsing i både reallønn og boligpriser i tiden fremover. Til tross for en forventet lavere vekst enn det vi har sett de siste årene, mener banken at lite tyder på at vi står overfor store utfordringer i næringslivet i regionen. Tilbakegangen kommer fra historisk høye nivåer og investeringstakten vil fortsatt være høy og veksten positiv, selv om den blir lavere enn det vi har sett de foregående årene. I tillegg ser vi økt vekst og bedring i økonomien i landene rundt oss i Europa samt i USA, noe som i neste ledd vil påvirke norsk økonomi i positiv retning. Det er kanskje ikke uten grunn at både Trondheimsregionen og Ålesundsregionen var blant de tre beste i Nærings-NM i 2013, avslutter Helland. REIS DIREKTE TIL KØBENHAVN Reis direkte til København med SAS eller Norwegian. Daglige avganger fra Værnes. Velkommen om bord. København på direkten fra Værnes 8 midtpunkt 6/14 DIREKTERUTER FRA VÆRNES: ALICANTE AMSTERDAM ANTALYA BERLIN SCHÖNEFELD DUBROVNIK GDANSK GRAN CANARIA KRAKOW KØBENHAVN LONDON GATWICK MALAGA MURCIA NICE REYKJAVIK RIGA SPLIT STOCKHOLM TALLINN

6 Formannskapet og NiT NiT Midtre Gauldal Høstsamling på Hasselbakken Skal lede NiT Midtre Gauldal Optiker og AP-politiker Aina Midthjell Reppe (30) blir næringslivets talerør i Midtre Gauldal. Tekst: Kenneth Stoltz Den nyansatte lederen er utdannet optiker, og har de siste ti årene vært tilknyttet Synsam Norge AS (tidl. Brillehuset), de fire siste årene som butikksjef. Lang fartstid fra både butikk og politikk Aina Midthjell Reppe har sin unge alder til tross vært innvalgt i kommunestyret for Arbeiderpartiet i hele elleve år, og er med sine sju år i formannskapet i Midtre Gauldal kommune en erfaren lokalpolitiker. En periode som varaordfører og et kort vikariat som ordfører har hun også fått med seg. I forbindelse med at hun nå skal tale næringslivets sak i kommunen, trekker hun seg fra politikken. Ny medarbeider i NiT. Aina Midthjell Reppe bor på Stormoen på Støren, og er gift med tre barn. Foto: John Lerli/Trønderbladet. Jeg er spent og forventningsfull, og gleder meg til å bidra som en støtte til fortsatt vekst og positiv utvikling for næringslivet i Midtre Gauldal. Jeg håper bedriftene vil ta godt imot meg, og satser på å ta kontakt med hver enkelt for å få vite mer om dem og hva jeg kan gjøre for dem, forteller Reppe, som tiltrer stillingen som daglig leder i NiT Midtre Gauldal senest 1. mars Første rekke, f.v.: kommunalråd Geir Waage (Ap), ordfører Rita Ottervik (Ap), adm. direktør Berit Rian (NiT). Andre rekke, f.v.: kommunalråd Yngve Brox (H), reiselivsdirektør Line Vikrem-Rosmæl (styremedlem NiT), daglig leder/partner Knut Efskin (styreleder NiT). Tredje rekke, f.v.: kommunalråd Geirmund Lykke (KrF), kommunalråd Tone Stav (H), plattformsjef Anita Utseth (styremedlem NiT). Fjerde rekke, f.v.: varaordfører Knut Fagerbakke (SV), kommunalråd Merethe B. Ranum (H), kommunalråd Jon Gunnes (V). Femte rekke, f.v.: kommunalråd Eirik Schrøder (Ap), daglig leder Ole Martin Utgaard (styremedlem NiT), daglig leder Jørgen Voje Sagmo (styremedlem NiT), rådmann Stein A. Ytterdahl. Sjette rekke, f.v.: næringspolitisk leder Børge Beisvåg (NiT), direktør Venture Otto Frøseth (styremedlem NiT), adm. direktør Liv Malvik (styremedlem NiT), kommunaldirektør Morten Wolden.. KURS OG KONFERANSER SEMINARER ÅRSMØTER KICK-OFF OG EVENTS TEAMBUILDING STYREMØTER ARRANGEMENT KLAR TIL DYST? Alle kjenner Stiklestad sin unike plass i historien. I dag har kampropene stilnet og deltakerne er langt fredeligere. Likevel er stedet fremdeles møteplass og arena for viktige beslutninger. Gjør dine kurs og konferanser til en historisk opplevelse! Stiklestad Hotell og Stiklestad Nasjonale Kultursenter er også spesielt godt egnet til å holde deltakerne samlet på kveldstid. Her er en helt spesiell atmosfære som bidrar til at du får et minnerikt opphold. Det var her det skjedde det er her det skjer! WOW Reklame AS. WOW Tekst/Gudrun R. Rabe. Foto: Espen Aamo Storhaug, Leif Arne Holme, Martine Skrove Lein. Tekst og foto: Kenneth Stoltz 14. oktober var det duket for det årlige samarbeidsmøtet mellom Formannskapet i Trondheim kommune og NiTs styre og ledelse.villaen på Hasselbakken dannet en fin ramme for en ettermidag og kveld med nyttige orienteringer og gode diskusjoner. Blant sakene på dagsorden var Miljøpakken oppdatering og videre planer Arrangementsbyen Trondheim arrangementer og utbyggings planer Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 frem legging av resultater NiTs prioriterte nærings politiske saker status og videre fremdrift Statsbudsjettet 2015 sett med næringslivets øyne Hvilke næringspolitiske saker kan vi enes om skal være de viktigste for byen/regionen i tiden fremover? Ta kontakt for mer info: Tlf Følg oss på stiklestad.no 10 midtpunkt 6/14 midtpunkt 6/14 11

7 Artikkel fra samarbeidspartner: Danske Bank Ny gågate i Midtbyen Kundene vil ha gode råd Tidlig julegave til Midtbyen Formuende nordmenn har talt; dette setter de høyest når de vil ha råd om sin økonomiske utvikling. En stund var det faktisk usikkert om man klarte å få den nye gågata ferdig før julehandelen tok til for alvor. Heldigvis kom arbeidene i mål like før advent. Det er daglig leder i Midtbyen Management, Rigmor Bråthen, sjeleglad for. For aller første gang har TNS Sifo i høst gjennomført den anerkjente Prospera kundeundersøkelsen innen Private Banking i Norge. om skatt og generasjonsskifte, stadig er i sin vugge sammenlignet med nabolandene Danmark og Sverige. Tekst og foto: Jan-Are Hansen Undersøkelsen, som er basert på mer enn 400 telefonintervjuer med nordmenn med mer enn 5 millioner kroner i formue, viser at kundene rangerer Danske Bank Private Banking øverst. Vi ser dette som en meget god tilbakemelding på vårt Private Banking-konsept og måten vi opererer på fra de personene som har de mest krevende behovene i det norske markedet. Resultatet understøtter mye av det gode arbeidet vi har gjort det siste året, sier Janicke Udbye Løvaas, direktør for Private Banking i Danske Bank i Midt-Norge. Hun forteller at Private Banking, som består i å gi formuende kunder individuell rådgivning om forvaltning og investeringer, samt rådgivning Ifølge Prospera kjenner 9 av 10 formuende svensker til Private Banking, mens det tilsvarende tallet er 6 av 10 i Norge. For personer med nettoformue mellom 5 og 15 millioner kroner kjenner bare under halvparten i Norge til Private Banking. Skatt og generasjonsskifte Ifølge undersøkelsen ønsker formuende nordmenn først og fremst gode dagligbanktjenester og finansiering, samt rådgivning om skatt, investeringer og generasjonsskifte. Per i dag er det imidlertid kun 3 av 10 formuende nordmenn som forbinder Private Banking med rådgivning om skatt og neste generasjon. Udbye Løvaas påpeker at utenfor Norge er disse tjenestene nettopp kjernen i Private Banking-tilbudet, og det er det nå også i Danske Bank Norge. Bråthen smiler bredt øverst i krysset Søndre og Thomas Angells gate. Og det har hun god grunn til. Gata har det meste av året fortonet seg som en lang anleggsplass. Noe som slett ikke er noe pluss for butikkene i Thomas Angells gate spesielt og Midtbyen generelt. Det var vondt mens det stod på, men så utrolig deilig det er nå når hele gågata endelig står ferdig, forklarer hun ivrig. Verdt ventingen Dette er en gate som kommer til å løfte Midtbyen, mener Bråthen. Samtidig viser undersøkelsen at tillit er viktig. Av de egen skapene som er viktigst ved valg av Private Banking-tjenester, så scorer integritet og forretningsmoral høyest. Vi vinner blant annet på grunn av vårt fokus på tillit og fokus på den nye Formuesprognose, sier Udbye Løvaas. Formuesprognose er et unikt økonomisk verktøy som banken har utviklet, og gir kundene en illustrasjon av forskjellige scenario for hvordan formuen vil utvikle seg. FAKTA OM TNS SIFO PROSPERA-UNDERSØKELSEN Undersøkelsen, «Private Banking 2014 Norway» er basert på 400+ telefonintervjuer og det er første gang den har vært gjennom ført i Norge. Utvalget er basert på nordmenn med formue på mer enn 5 millioner kroner (formuestørrelsen i undersøkelsen er nettoformue uten verdi av egen bolig). Prospera forventer å gjennomføre ny undersøkelse neste høst. F Janicke Udbye Løvaas er Direktør Private Banking Midt-Nord. Foto: Marius Rua. Klar for julehandel. Daglig leder i Midtbyen Management, Rigmor Bråthen, mener den nye gågaten vil gi Midtbyen et løft. 12 midtpunkt 6/14 midtpunkt 6/14 13

8 Ny gågate i Midtbyen Ny gågate i Midtbyen Trofaste kunder. Charlotte de Staël hos Shine tror på økt lønnsomhet for alle butikkene i Thomas Angells gate. Antallet forbipasserende har tatt seg kraftig opp etter at anleggsgjerder, maskiner og arbeidere gjorde seg ferdig for noen uker siden. Det var ikke lett å navigere seg igjennom gaten og ta seg inn til butikkene. Og det er ikke til å stikke under en stol at mange opplevde færre kunder. Men det er verdt det når man ser sluttresultatet. Vi har fått en flott og åpen åre som strekker seg fra Cicignons plass i Kjøpmannsgata til bussene i Munkegata, sier hun til Midtpunkt. Betyr en bilfri gågate som dette meromsetning for de kringliggende butikkene? Vanskelig å si, men erfaringer fra for eksempel Torggata i Oslo tilsier det, mener Bråthen. Og Midtbyen Management går vitenskapelig til verks for å måle effekter. Vi har installert målere i hver ende av gaten som teller antall personer i gaten. Det vil gi oss en pekepinn på gjennomfarten av mennesker og, forhåpentligvis, handlende. Klær Inne i klesbutikken Shine i Thomas Angells gate stråler innehaver Charlotte de Staël. Jeg vil først og fremst si takk til alle kundene våre som fortsatte å komme selv om de ofte måtte gå spissrotgang mellom anleggsutstyr og stabler med brostein, smiler de Staël. Vil den nye gågaten ha noen effekt på lønnsomheten til Shine? Det tror jeg faktisk. Ikke bare for oss, men for alle butikkene i gaten. Mange er uavhengige aktører som står uten kjedetilhørighet og da betyr omgivelser og særpreg mye. Vi har fått et skikkelig løft alle sammen etter min mening. Sjokolade Et knapt steinkast unna holder Sjokoladefabrikken hus. For en virksomhet som baserer seg mye på drop-in trafikk har det vært en vrien periode. Det har vært forferdelig til tider, men det har vi lagt bak oss. Nå gleder vi oss bare over de flotte julelysene i gaten og alle kundene som kommer, sier innehaver Ragnhild Øwre sammen med datteren Ingrid Øwre Wedø. I disken ligger søte delikatesser og frister kundene. Og de kommer og går det mange av mens vi står og prater. Har dere noen bestselgere til jul? Vet du, det er jeg ikke helt sikker på. Folk har så forskjellig smak. Også i sjokolade. Derfor har vi også et stort utvalg i både internasjonale og lokale godbiter, avslutter Øwre. x VÅREN 2015 Salget har startet på følgende forestillinger: KONGEN DØR av Eugene Ionesco PÅFUGLEN av Tønnessen og Pavlovic LILLE EYOLF av Henrik Ibsen THE SOUND OF MUSIC av Rodgers og Hammerstein II Kombiner møter og konferanser med teaterforestilling Vi kan tilby våre bedriftskunder kurs- og konferanserom. Lunsj og middag serveres i Theatercaféen eller på vårt konferanserom. Omvisning er også mulig. Kvelden avsluttes med teaterforestilling på en av våre fem scener. For bestilling og mer informasjon kontakt Bente Dyrseth på telefon eller e-post Billetter: trondelagteater.no Godbiter i gågaten. Daglig leder i Sjokoladefabrikken Ragnhild Øwre sammen med datteren Ingrid Øwre Wedø. 14 midtpunkt 6/14 midtpunkt 6/14 15

9 Ny i NiT: Børset & Bjerkset Entreprenør AS Ny i NiT: Børset & Bjerkset Entreprenør AS Bygger Trøndelag fra Støren Daglig leder Arne Oustad Nordbotn ser gode tider i vente for entreprenørfirmaet Børset & Bjerkset. Tekst: Kenneth Stoltz I 1957 starter Per Børset og Per Bjerkset virksomheten som i dag har blitt til Børset & Bjerkset Entreprenør AS. Med en traktor og en genuin interesse for faget ble Per an etter hvert et kjent begrep både i Soknedal og distriktene rundt. Selskap i vekst Fra den spede starten har selskapet fått en omsetning på om lag 120 millioner kroner og 60 mann på lønningslista. I spissen står 35-åringen Arne Oustad Nordbotn, sivilingeniør innen bygg/anlegg fra NTNU. Du tok steget opp som leder i april, etter å ha vært ansatt siden Hvordan har det første halvåret vært som toppleder i den tradisjonsrike bedriften? Det har vært mye å sette seg inn i den første tiden, men det er en stor fordel at jeg kjente bedriften godt fra innsiden før jeg overtok. Børset & Bjerkset Entreprenør er et solid og veldrevet selskap. Det har vært viktig for meg å videreføre det gode arbeidet som tidligere er lagt ned. Å ha jobbet med drift og prosjektstyring i bedriften i sju år har gitt en god forståelse av hva vi gjør riktig og hva vi bør ha fokus på fremover. Fra Statnett til Håkon Gullvåg Hvor finner man hovedtyngden av kundene deres? Omtrent halvparten av vår omsetning kommer fra det offentlige. Det være seg kommuner, fylke, Statens vegvesen, Statnett etc. Øvrig omsetning kommer fra bedrifter og utbyggere. Vi har tradisjonelt hatt mange prosjekter i nærområdet, Midtre Gauldal og Oppdal. Vi merker nå at det i en periode er noe mindre i nærområdet. For tiden har vi mesteparten av arbeidsstokken i Trondheims området, og slik vil det nok fortsette en stund fremover. Dere arbeider med svært mye forskjellig, fra store anleggsentrepriser som dammer og broer til boliger, fritidsleiligheter og mer komplekse bygg som skoler, kulturhus og sykehus. Har dere noen spisskompetanser som skiller dere fra andre entreprenører? Jeg mener det er nettopp vår allsidighet som har vært en stor styrke for oss. Vi har også meget dyktige og stabile ansatte i alle ledd, som alle har sterkt fokus på kvalitet. Dette gir oss blant annet overleveringer med svært få feil og mangler, og lite reklamasjoner i etterkant. Jeg vil også fremheve et meget godt arbeidsmiljø og en god bedriftskultur i hele firmaet som en stor styrke for oss. Hva bygger dere akkurat nå? Vi er nå inne i sluttfasen på to leilighetsprosjekter i Trondheim, driver med utvidelse av Klæbu transformatorstasjon for Statnett, nytt atelier for Håkon Gullvåg, parkeringshus på Brundalen for Trondheim kommune, og sikring av Rørosbanen mellom Singsås og Haltdalen. I år har vi blant annet ferdigstilt Sverresborg kirke. Det har vært et interessant prosjekt, ettersom det ikke bygges mange nye kirker. Vi har nylig ferdigstilt ei betongbru for Statens Vegvesen over E6 på Hovin, samt bygging av 21 omsorgsleiligheter for Oppdal kommune og rehabilitering/ bygging av 15 omsorgsleiligheter for Midtre Gauldal kommune. For Norwegian Flyfisher Club har vi bygd en lakselounge ved Gaula på Rognes. Hvordan ser ordreboken ut for det kommende året? Ordrereserven for kommende år er bra, og vi ser lyst på En del av prosjektene startes opp litt utpå vinteren, slik at det antakelig blir noe slakke på begynnelsen av I januar setter vi i gang med ombygging av kjøkkenfløy på Mjuklia leirsted og gjestegård for Det Norske Misjonsselskap. Nye Midtbygda skole på Oppdal for Oppdal kommune starter på nyåret, og er et prosjekt som går i hele Betongarbeider på pumpestasjoner på Metrovannprosjektet kan også nevnes. Dere har nettopp kjøpt kvadratmeter tilleggsareal ved bedriften. Hva er planen for videre utvikling av B & B Entreprenør på Moøya? Det ligger ingen konkrete planer bak kjøpet, men vi ser for oss at mulig bruk av tomten kan være å utvide lager, administrasjon, Melhusbygg. Arne Oustad Nordbotn tok over som leder av Børset & Bjerkset Entreprenør i april. Han bor med kone og to barn på familiegården Mo på toppen av Kregnesbakkan mellom Melhus og Kvål. Foto: Solveig Tofte/Trønderbladet Sverresborg kirke. Foto: Børset & Bjerkset Entreprenør AS. 16 midtpunkt 6/14 midtpunkt 6/14 17

10 Ny i NiT: Børset & Bjerkset Entreprenør AS Lakselounge ved Gaula på Rognes. Foto: Børset & Bjerkset Entreprenør AS. Ett skritt foran Det vedtas en ny lov eller forskrift ca. hvert 30. minutt i Norge. Tenk på det. Oppføring av Høvdingegården på Melhus. Foto: Børset & Bjerkset Entreprenør AS. produksjon. Det foregår mye i området rundt vårt hovedkontor for tiden, og for oss har det vært viktig å sikre oss muligheter for vekst og utvikling i fremtiden. Hva er de viktigste utfordringene for bedriften på kort og lang sikt med hensyn til vekst og videre utvikling? Det er viktig for oss å alltid ha dyktige ansatte. Vi merker godt nedgangen i skoleungdom som velger byggfag. Å få tak i gode lærlinger ser vi på som en utfordring fremover. Vi er i ett marked med store svingninger, derfor er det viktig for oss å beholde allsidigheten og være omstillingsdyktig når endringer skjer. Hvorfor valgte dere å bli medlem av Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avd. Midtre Gauldal? Vi ønsker å bidra i det lokale næringslivet som vi er en del av. Næringsforeningen er en attraktiv møteplass som gir gode muligheter for å treffe folk i samme og relaterte bransjer, og i tillegg tilbyr foreningen interessante kurs og møter, avslutter daglig leder Arne Oustad Nordbotn i Børset & Bjerkset Entreprenør. BØRSET & BJERKSET ENTREPRENØR AS Antall ansatte: 59 Omsetning 2013: 122 mill, resultatgrad 7,26 %. Trippel AAA-rating for 5 år på rad. F Mange av disse lovene er selvfølgelig fullstendig irrelevante for deg. Det er likevel et faktum at rammevilkårene for næringsliv og offentlige virksomheter forandrer seg raskere enn noen gang tidligere. Hvis du ser endringene tidlig nok og klarer å skille mellom viktig og uviktig, kan du bruke kunnskapen til å styrke bedriftens konkurransekraft. Men har du tid til å følge med? Deloitte følger med. Vi sørger for at du er et skritt foran. Våre ansatte har tilgang til informasjonskilder, ekspertise, analyser og rapporter som kan ha stor nytte for deg. Du kan få tilgang til denne informasjonen gjennom å ha en god dialog med din kontaktperson hos Deloitte. Deloitte holder deg også oppdatert gjennom: nyhetsbrev og rapporter fra fagområder og bransjer du er interessert i invitasjoner til relevante fagseminarer vår hjemmeside hvor du også kan abonnere på innbydelser og oppdateringer Besøksadresse: Dyre Halses gate 1A, Trondheim Tlf: Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms Deloitte AS 18 midtpunkt 6/14

11 Notert Møteplassen DN kårer vekstvinnerne TBS Inspection topper Gaselle-lista for 2014 i Dagens Næringsliv. Tekst: Kenneth Stoltz Teknologibedriften i Børsa lever av kontroll av sveising og materialer på installasjoner onshore, offshore og utenlands. Omsetningen i oppstartsåret var én million. I dag leder gründeren Tor Brynjar Søfting 17 ansatte, og omsetter for 14 millioner kroner, med solid driftsmargin. Lønnsomt entreprenørskap På andreplass finner vi Ruta Entreprenør, som har gått fra en omsetning på 19 millioner kroner i 2010 til 181 millioner kroner i 013 en vekst på hele 834 prosent! Ikke rart at det er fjerde gangen Ruta Entreprenør er på DNs gaselleliste. Blant andre NiT-medlemsbedrifter på topp 20-listen finner vi Petrostreamz AS, Mind AS og Pro Invenia. IT Nor AS er med på DNs gaselle-liste for femte gang. Foto: Shutterstock.com Bjørnevik-eide Boa Ocv AS er ett av selskapene på listen som skiller seg ut med en positiv driftsmargin på formidable 46 prosent av en omsetning på 425 millioner kroner i TORSDAG 11. DESEMBER 11:30 13:00 Lunsjmøte for nåværende og nye annonsører i næringslivsmagasinet Midtpunkt Annonsering i Midtpunkt bidrar til å gjøre din virksomhet og dine produkter/ tjenester bedre kjent for beslutningstakere i regionen. Vi ønsker nåværende og nye annonsører i Midtpunkt velkommen til lunsjmøte med lett servering i Næringsforeningens lokaler torsdag 11. desember. Her vil vi gå gjennom Leserundersøkelsen, utveksle erfaringer fra året som har gått, og fortelle om planer for Midtpunkt i TORSDAG 18. DESEMBER 13:30 16:00 Julegløgg for NiTs medlemmer! Næringsforeningen ønsker medlemmer og samarbeidspartnere velkommen til hyggelig og uformelt samvær med julegløgg torsdag 18. desember kl i ærverdige Huitfeldtgården. Bli med og la julestemningen feste grepet for en liten stund i flotte omgivelser, sammen med hyggelige mennesker! I tillegg til gløgg og pepperkaker byr den eminente byhistoriker Terje Bratberg på åndelig føde gjennom fortellinger fra gamle Trondhjem. TORSDAG 22. JANUAR 10:00 15:30 Gasellene 2014 er basert på innleverte årsregnskap Faksimile: Dagens Næringsliv, 26. november GASELLENE I SØR-TRØNDELAG En gasellebedrift må ha: levert godkjente regnskaper. minst doblet omsetningen over fire år. omsetning på over én million kroner første år. positivt samlet driftsresultat. unngått negativ vekst. vært aksjeselskap. F TORSDAG 11. DESEMBER 17:00 19:00 Møljelag: Den globale fórsituasjonen Verdens produksjon av laks går opp og vil fortsette å øke fremover, i takt med det økende globale behovet for mat og tilgang på gode proteinkilder. Marine proteinkilder, som fiskemel og fiskeolje er viktige ingredienser i fóret laksen livnærer seg på, og marine råvarer utgjør i dag ca. 1/3 av laksefóret. Samtidig er disse kildene en begrenset ressurs i verden. Bruk av marine ressurser i fiskefór har derfor høstet kritikk fra ulike hold i flere år. Er det riktig å bruke høyverdige proteiner i fór så lenge jordens befolkning og matbehov stadig vokser? Er det mulig å finne fórsammensetninger og produksjonsmetoder som vil være bærekraftige over tid? NiT har invitert eksperter på området for å belyse problemstillingen. FREDAG 12. DESEMBER 11:30 12:30 Fredagsforum: Pengepolitisk rapport status og utvikling i norsk og internasjonal økonomi NiT og Danske Bank inviterer til Fredagsforum om status og utviklingstrekk i økonomien internasjonalt, nasjonalt og regionalt med utgangspunkt i Norges Banks Pengepolitiske Rapport nr. 4/14. Hva betyr Pengepolitisk Rapport for din bedrift? Norges Banks rapport utgis fire ganger årlig og gir en oversikt over utviklingen i priser og faktorer som påvirker pris- og kostnadsveksten. Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank forklarer konsekvenser og muligheter i scenariene som skisseres i Pengepolitisk Rapport. Trøndelagsdagen 2015 Torsdag 22. januar 2015 ønsker NiT, Trondheimsregionen og NHO Trøndelag velkommen til Trøndelagsdagen på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Trøndelagsdagen er midtnorsk næringslivs største arena for rekruttering og profilering rettet mot studenter og nyutdannede. Sammen jobber vi aktivt for å bidra til at næringslivet får synliggjort sine fortrinn og muligheter i kampen om de gode hodene for å opprettholde verdiskaping, vekst og konkurransekraft i Midt-Norge. MANDAG 9. FEBRUAR 14:00 20:30 Byggebørsen 2015: Pulsen på prosjektmarkedet i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Håndverkerforeningen i Trondheim og EBA Trøndelag inviterer til Byggebørsen 2015 markedsdagen for bygg- og anleggsnæringen i Trondheimsregionen! Her blir det muligheter for nettverksbygging og oppdatering på hva som skjer omkring boligpolitikk, pågående og fremtidige byggeprosjekter i regionen. ONSDAG 11. FEBRUAR 08:15 12:30 Seminarserie Kommersialisering: Internasjonalisering og salg Dette er en seminarserie for næringslivet, med fokus på utfordringer relatert til kommersialisering av gode ideer, og å få disse ut i markedet. Hvert seminar tar utgangspunkt i forskning på feltet knyttet til relevante problemstillinger. Seminarene er et samarbeid mellom HiST/Handelshøyskolen i Trondheim og NiT. Det er lagt opp til fire samlinger, som kan følges enkeltvis eller i sin helhet. Dette er den fjerde og siste samlingen i rekken. MER INFORMASJON OG PÅMELDING: 20 midtpunkt 6/14 midtpunkt 6/14 21

12 Konjunkturbarometeret Jubilanten: Skibnes Arkitekter 30 år Samler trøndertalenter Preger byen Torsdag 12. februar 2015 skal NiT og Adecco kåre Årets ledertalent i Trondheimsregionen. Tekst: Kenneth Stoltz I oktober kunne Svein Skibnes se tilbake på 30 år som leder for arkitektkontoret som bærer hans navn. Jubileet ble markert med utgivelse av en praktbok som viser 60 av kontorets prosjekter, med tyngdepunkt i Trondheim sentrum. I juryen sitter Rolf Jarle Brøske, Det norske oljeselskap (juryleder) Maria Eggen, Adecco Silje Engeness, Kosmorama Frode Halvorsen, Trondheim Makers Kenneth Stoltz, Næringsforeningen i Trondheimsregionen Send inn din begrunnede nominasjon til eller innen Tekst: Kenneth Stoltz Det lille arkitektkontoret på hjørnet av Dronningens gate og Tordenskiolds gate har satt sin signatur på en lang rekke sentrale bygninger i sentrum av byen, som Byhaven, Dokkhuset med Dokkparken og Residencekvartalet sistnevnte sikret kontoret Trondheim kommunes Byggeskikkpris i Gründer og partner i Great Place to Work, Jannik Krohn Falck, innleder på Årets ledertalent i Trondheimsregionen Da vil Royal Garden Hotel i Trondheim være møtested for et hundretalls yngre ledere (under 40 år) i Trondheimsregionen, for inspirasjon, faglig utvikling og nettverksbygging. En rekke spennende innledere skal dele erfaringer og ulike perspektiver på ledelse og lederutvikling, og hva som kjennetegner de beste arbeidsplassene. Vi skal blant annet få høre: Anders Øwre-Johnsen, konsernsjef Adecco Norge Jannik Krohn Falck, gründer og partner Great Place to Work Norge Ingrid Kristin Viken, HR Manager Visma Services Stian Gårdsvoll, partner PwC Kristian Reinertsen, divisjonsdirektør Reinertsen Entreprise Christian Banken, lederutvikler Engasjert Byrå Arrangementet starter kl. 14:00. Inkludert i deltakeravgiften er en nydelig treretters middag fra Royal Gardens kjøkken som nylig fikk terningkast 6 i Adresseavisen. Til slutt åpner vi hotellets Yacht Club kun for konferansedeltakerne, med levende musikk og god stemning. For mer informasjon og påmelding, se Gi filmopplevelser i GAVE! 64-årige Svein Skibnes bestemte seg som ung arkitektstudent med høysnue for at det var i bylandskapet fremtiden hans lå, og hovedfokuset for kontoret har derfor vært byen i spennet mellom fornyelse og bevaring, fortetting og byutvikling. Arkitektkollega gjennom mange år ved NTNU, Helge Solberg, beskriver i boka hvordan Skibnes og medarbeiderne på kontoret uttrykker sin sterke interesse for byens identitet og historie gjennom arkitekturen. Samtidig er bevisstheten på hvilke muligheter som ligger i moderne byutvikling hele tiden til stede enten det er ombyggingsprosjekter eller nybygg man arbeider med. Det siste tiåret har kontoret tegnet mange prosjekter for en stadig yngre garde: studentbyer på Berg, Lerkendal og Vandrerhjemmet på Rosenborg bør nevnes, det samme med arkitekturen for våre aller minste. For barnehagene på Lohove og på Kyvatnet mottok Skibnes i 2012 Trondheim kommunes Byggeskikkpris for andre år på rad. Boka En ramme for våre liv er mer enn bare en firmahistorie, det er et lite stykke lokal arkitekturhistorie for 60 bygninger som vil ha et langt liv i byen vår. Nominer din kandidat! Kjenner du noen som fortjener å nomineres til tittelen Årets ledertalent i Trondheimsregionen 2015? Her er kriteriene: Kandidaten er 39 år eller yngre holder til i Trondheimsregionen har skapt positive resultater over flere år har ansvar for en organisasjon eller avdeling med minimum 5 ansatte Se mer på trondheimkino.no Midtbyens mann. Svein Skibnes har hatt et gjennomgående fokus i alle år på boliger i byen som arkitekt, Midtbybeboer og aktiv i Sanden & Løkkan Velforening. Foto: Matthias Herzog, Visualis. Tittelen på boka er En ramme for våre liv, og tanken bak er å gi publikum et innblikk i hvordan arkitekter generelt, og Skibnes Arkitekter spesielt, tenker og jobber med faget sitt. Dokkhuset (side 24). Transformasjon av gammelt pumpehus på TMVtomta til ett av byens livligste kulturbygg. Foto: Matthias Herzog, Visualis. SIT Lerkendal (side 24). Å få lov til å utvikle så mange studentboliger oppleves som et veldig viktig bidrag til Trondheim som en levende universitetsby, mener Svein Skibnes. Foto: Matthias Herzog, Visualis. Byhaven (side 25). Leilighetene på toppen av kjøpesenteret i sentrum kombinerer bolig og næring på en for Trondheim nyskapende måte da det sto ferdig i Foto: Roar Øhlander. 22 midtpunkt 6/14 midtpunkt 6/14 23

13 Jubilanten: Skibnes Arkitekter 30 år Jubilanten: Skibnes Arkitekter 30 år 24 midtpunkt 6/14 midtpunkt 6/14 25

14 Ildsjelen: Sirpa Kuusela Ildsjelen: Sirpa Kuusela Det kanskje ikke så mange vet, er at Tampere er vennskapsby med Trondheim og har mange likheter. Byene er om lag like store, Tampere har litt i overkant av innbyggere, og i likhet med Trondheim er den landets tredje største by. I tillegg er Tampere den største innlandsbyen i Norden. Hvorfor Trondheim? Litt tilfeldigheter, egentlig. Datteren min flyttet hit, giftet seg og fikk barn for en del år tilbake. Jeg bestemte meg for å lese litt om byen, og ble mer og mer fascinert. Nidarosdomen, NTNU, nærings- og forskningsmiljøene her alt virket veldig spennende. Ikke lenge etter besluttet jeg å selge meg ut av tekstilbedriften jeg hadde grunnlagt hjemme i Finland og komme hit. Resten er historie, smiler hun bredt. Fidaros Kuusela snakker seg fort varm når hun kommer inn på temaet finsknorsk næringssamarbeid, og spesielt Trondheim. Jeg tror det er store uforløste muligheter her. I dag ser Finland mye mot nord og sør i Norge, men de har ikke fått øynene helt opp for Midt-Norge. Det er noe jeg jobber målrettet for å forandre når jeg er i dialog med handelskammeret i Tampere. Navnet er ganske åpenbart? Det er Finland og Nidaros. Det kunne ikke bli noe annet, ler hun. Du beskriver deg selv som en idealist? Absolutt. Jeg har lyst til å gjøre så mye, men det er ikke gjort over natten. Når det er sagt er jeg ikke en person som gir opp lett, fastslår hun. Begge veier Og hun har allerede klart å etablere de første næringslinkene. Mens vi prater kommer tre ingeniører fra gründermiljøet i Tampere til bordet. De etablerte for noen år tilbake virksomheten IGL-Technologies som blant annet utvikler trådløse kontrollsystemer for biler. Nå er de i Trondheim for å selge inn produktene sine. Kuusela fungerer som spydspissen inn i det norske og trønderske markedet. Jeg tror det kan være starten på noe fruktbart begge veier, avslutter den engasjerte 58-åringen. Trønderske bedrifter som ønsker å lære næringslivet i Tampere bedre å kjenne, trenger med andre ord ikke å lete langt etter finsk nærings- og samarbeidskompetanse. Kuusela driver i dag virksomheten Fidaros som jobber for tettere samkvem mellom byene og landene. Kurs & konferanse fra 2 til 100 personer / 88 rom / 40 minutter fra Trondheim. Kjøkken basert på råvarer fra trønderske produsenter. Perfekt møtested for kurs og konferanser. Laksefiske i en av landets beste lakseelver, Orkla. Bindeleddet. Tampere kan lære mye av det som skjer i Trondheim og det arbeidet som Næringsforeningen i byen legger ned. Og omvendt, mener finske Sirpa Kuusela, som brenner for å bygge forretningsnettverk mellom Finland og Norge. Trivsel og atmosfære - et godt sted å være! Finsk næringssisu Hvis du har vært på ett eller flere av Næringsforeningens arrangement de to siste årene, så er sjansen stor for at du har truffet på Sirpa Kuusela. Tekst og foto: Jan-Are Hansen Arve Tokle direktør Kontakt: Bårdshaug Herregård 7300 Orkanger Den finske entreprenøren fra Tampere i Finland har tilbrakt store deler av de siste årene i Trondheim for å lære trøndersk næringsliv å kjenne. Ett av målene hennes er å knytte sterkere bånd og handelskontakt mellom de to byene. Vennskapsby Tampere og Finland kan lære mye av det som skjer i Trondheim og det arbeidet som Næringsforeningen legger ned. Og omvendt, forklarer Kuusela over laptop og kaffekopp på Ni Muser. Hjertelig velkommen! Telefon: Telefaks: midtpunkt 6/14 midtpunkt 6/14 27

15 Artikkel fra samarbeidspartner: Adecco Hvordan lykkes med lederutvikling i din bedrift? Vi jobber for et levende Trondheim sentrum. Hver dag. Dette bildet er tatt fra en topptur på Slogen (1564 moh) og modul 5 i Adeccos lederutviklingsprogram. Et av de store temaene var, foruten å bli bedre kjent med seg selv, samt teste egne grenser og komfortsoner, noe så viktig som LAGÅND. Foto: Heidi Rønne, Adecco. Tekst: Kjartan Thormodsæther og Jan Otto Åsen, Adecco De fleste bedrifter er klar over viktigheten av å ha fokus på utvikling av ledere i disse dager. Det som kanskje er mer uklart, er hvor mye ressurser en bedrift skal bruke på utviklingen. Har bedriften egne ressurser til å gjennomføre utviklingskurs? Hva er godt nok? Og når det er dårlige tider skal en da satse like mye? I Adecco ble det gjort et strategisk valg om å satse på lederutvikling i Dette ble gjort av flere hensyn, men først og fremst fordi: 1. Konsernet har en matriseorganisasjon som kan være krevende i forhold til samarbeid mellom avdelinger/fagområder. 2. Da konsernet startet med lederutvikling skulle to bedriftskulturer forenes til en (Adecco kjøpte opp Olsten Personal). Da ble det viktig med en arena for bevisstgjøring, meningsutveksling og samkjøring. Fokus på langsiktig lederutvikling Det er mange som spør seg om lederutvikling har noen effekt, og flere prøver å bevise både hvorfor og hvorfor ikke det virker. Adecco har erfart at lederutvikling virker hvis en satser over tid. For det er slett ikke noen selvfølge at det blir en suksess med en gang. Her er 5 forhold som bidro til at lederutvikling nå anses som en av konsernets tre suksesskriterier: 1. Lederprogrammet er obligatorisk og karrierelangt 2. Lederprogrammet drives av interne krefter som kjenner kulturen og utfordringene i bransjen. 3. Lederutviklingsprogrammet tilrettelegger for en arena hvor ledere kan feile, trene, utfordre hverandre, dele og leke med lederskapet sitt. 4. Lederprogrammet skaper nettverk og samarbeid på tvers av avdelinger. 5. Innholdet i lederprogrammet justeres hele tiden etter organisasjonens krav og utfordringer. Så hva kan andre bedrifter lære av dette? Adecco mener at lederutvikling bør være et langsiktig prosjekt. Dette er ingen quick fix løsning. Skal du lykkes må du være villig til å bruke litt tid på å komme i posisjon. Det handler ikke bare om å utvikle enkeltmennesker, men å skape en kultur der endring og utvikling er naturlig og forventet. Adecco anbefaler følgende tre tiltak: 1. Lederutviklingskompetanse bør utvikles internt, gjerne i samarbeid med eksterne krefter. 2. Lederutvikling må være godt forankret i toppledelsen. 3. Lederutvikling trengs spesielt i dårlige tider ikke fall for fristelsen til å legge ned eller utsette. Med 158 butikker, 248 kontorlokaler og 160 hybler og leiligheter er vi i E. C. Dahls Eiendom med på å prege livet i Trondheim sentrum. Hele 8400 mennesker arbeider faktisk i våre lokaler. Det gir oss et ansvar for å ta godt vare på både husene og menneskene, i dag og i fremtiden. 28 midtpunkt 6/14 midtpunkt 6/14 29

16 Samfunnsansvar Samfunnsansvar Gode naboer hjelper hverandre I 2015 starter Kirkens Bymisjon et samarbeid med en rekke større bedrifter i Trondheim der målet er å utvikle nærmiljøet i Trondheim sentrum og samles om samfunnsansvar. Tekst og foto: Jan-Are Hansen Vi ønsker et godt og trygt bymiljø med rom for alle, og samarbeid om sosiale utfordringer som for eksempel rus, fattigdom og arbeidsledighet. Vi har helt enkelt kalt det «Nabosamarbeidet i Trondheim for et trygt og godt bymiljø for alle», forklarer Kathrine Koren Bjertnæs, næringslivskontakt i Kirkens Bymisjon i Trondheim. Få større innsikt Inne i lokalene til Kirkens Bymisjon øverst i Munkegata er representanter fra Hent AS, SpareBank 1 SMN, Deloitte og Entra samlet. Forretningsområdene er ganske forskjellige fellesnevneren er at de gjennom flere år har støttet Kirkens Bymisjon på flere vis. Den finansielle støtten vi mottar fra disse og andre bedrifter, sammen med støtte fra private givere og fond og legater, utgjør omlag 25 prosent av driftsbudsjettet vårt. Og det er vi veldig takknemlige for. Vi er helt avhengige av støtten fra næringslivet. Hovedtanken bak Nabosamarbeidet er at bedriftene som støtter bymisjonen skal ha mulighet til å få en enda større innsikt og bli involvert i hva vi driver med til daglig, sier Koren Bjertnæs til Midtpunkt. Målsetningene er et tryggere og bedre bymiljø, engasjerte medarbeidere i samarbeidsbedriftene, involvering av næringsliv i bymisjonens arbeidsrettede tiltak og synlig samfunnsansvar. Å engasjere medarbeidere er viktig for bedriftene. Det viser siste års Questback-undersøkelser om samfunnsansvar, som bymisjonen gjør nasjonalt blant ansatte årlig, sier hun. Byvandring Et av tiltakene i Nabosamarbeidet er «En annerledes byvandring» for de ansatte som jobber i bedriftene. Da går vi i grupper og besøker bymisjonens virksomheter rundt omkring i Trondheim for å få et innblikk i utfordringer i byen vår. Vi får høre historier som berører fra ansatte og frivillige. Vi har allerede gjennomført en slik byvandring sammen med flere bedrifter, og jeg mener at det var veldig lærerikt for alle involverte, forklarer hun. Regiondirektør Kalle Torp i Entra er helt enig. Absolutt en verdifull opplevelse for oss. Entra skal ha en egen byvandring for ansatte i slutten av januar. Man får innblikk i en hverdag som fortoner seg ganske annerledes enn den man er vant til, understreker han. Utvide egen horisont For oss i SpareBank 1 SMN så er Vår Frue kirke en av våre nærmeste naboer, og gode naboer hjelper hverandre, legger banksjef i SpareBank 1 SMN, Tor Inge Skjøtskift, til. Han mener det handler om å utvide sin egen horisont. Å bidra finansielt er viktig for oss, men vi har lyst til å gjøre noe mer enn bare å overføre penger og ferdig med det. Det er mange som jobber hos oss som ønsker å bidra praktisk til bymisjonens arbeid, sier han til Midtpunkt. Kan de ansatte i bedriftene ta med seg erfaringene fra samarbeidet med Kirkens Bymisjon inn i sitt daglige virke også? Definitivt. Gjennom Bymisjonen kan vi lære å se og akseptere menneskene bak fasaden om den er polert, sparklet eller sprukket. Det kan være tilfeldigheter som avgjør om livet ble slik eller sånn, understreker Skjøtskift. Tidligere i år stilte Hent AS med en rekke frivillige som vertskap i Vår Frue kirke. Kåre Myran, HMS-sjef i Hent, vektlegger samfunnsansvaret som store næringsaktører har. Jeg synes navnet «Nabosamarbeidet for et trygt og godt bymiljø med rom for alle» er et godt begrep. At vi tar vare på hverandre helt enkelt. Som gode naboer, smiler han. Alle kan bidra Hvordan samarbeidet skal fungere i praksis er ikke helt spikret ennå, men Koren Bjertnæs er overbevist om at potensialet i konseptet er stort. Nabosamarbeidet er utviklet etter modell fra Oslos «Nabosamarbeidet i Bjørvika» i regi av bymisjonen. Koren Bjertnæs mener erfaringene derfra tilsier at bedrifter som kommer sammen om samfunnsansvar, motiverer og inspirerer hverandre. Byvandringer og bedriftsfrivillig arbeid er bare noen deler av samarbeidet. Vi er også opptatt av sosialt entreprenørskap gjennom våre verksteder, og å skape og tilby ulike former for arbeid, sier hun. Vi driver blant annet et nytt prosjekt som heter Mot & Mestring som er et samarbeid med NAV Lerkendal med mål om å motivere og støtte unge mennesker som av en eller annen grunn ikke kommer seg inn i arbeidslivet. Da håper vi at bedriftene viser samfunnsansvar ved å legge til rette for praksisplasser og mentorordninger. Åpen for innspill Iver Lykke, Director i Deloitte Trondheim, tror at grunnen til at konseptet har gode forutsetninger for å lykkes er fleksibiliteten i samarbeidet. Forskjellige bedrifter kan bidra med forskjellige ting. Man kan skreddersy hvordan man involverer de ansatte i bymisjonens aktiviteter. Vi har mange engasjerte medarbeidere som er interessert i frivillig arbeid og et samarbeid med bymisjonen er naturlig som Natteravn. En annerledes byvandring gir innblikk i sider ved byen som vi ikke alltid ser. Karl Sellgren leder Natteravnprosjektet i regi av bymisjonen. Foto: Kenneth Stoltz/NiT Gi MIDDAGER I JULEGAVE FRA DIN BEDRIFT GLED EN SOM GRUER SEG TIL JUL STØTT JULEAKSJONEN 2014 Gavekonto: bymisjon.no/julegave 30 midtpunkt 6/14 midtpunkt 6/14 31

17 Samfunnsansvar Internasjonalt en del av vårt ønske om å vise et aktivt samfunnsansvar. Vi samarbeider også med bymisjonen i Oslo og Stavanger, sier han. Deloitte vil delta på bymisjonens kurs i samtale- og lyttemetodikk «God å snakke med», som bygger på Kirkens SOS sine teknikker. Målet er å styrke de ansattes evne til å bli en god samtale partner for kolleger og bli enda bedre bedriftsfrivillige, legger Koren Bjertnæs til. Hun understreker samtidig at de ønsker samarbeidspartnere fra alle lag og nisjer i næringslivet. Både store og SMB-bedrifter. KIRKENS BYMISJON Kirkens Bymisjon arbeider i over 17 byer i Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. 60 ansatte og 600 frivillige i Trondheim. Driver kafeer, møtesteder, aktivitetshus og andre lavterskeltilbud for å gi mennesker som lever nær gata mulighet for mat, hvile og godt fellesskap. Midtnorsk næringsliv i Beijing Del to av lederprogrammet «Forretningspartner Kina», et samarbeid mellom NiT og Handelshøyskolen i Trondheim, ble gjennomført i slutten av oktober. Vi er særdeles åpne for innovasjon og innspill på hvordan både vi og bedriftene kan gjøre hverdagen bedre for de i byen vår som har det tøft. Gjør bedriften bedre Det er svært ofte tilfeldigheter som gjør at mennesker faller utenfor. Den slitne mannen eller damen øverst i Nordre, familien med barn som lever under fattigdomsgrensen, ungdommen som har droppet ut av skole og utdanning på grunn av rus og psykiske problemer, sier Myran. Skjøtskift er enig. Klarer vi å engasjere medarbeiderne våre så har vi kommet langt på vei. Ofte skal det lite til å være gode medmennesker, mener han. Jeg vil faktisk si at å ta del i bymisjonens visjon gjør en bedrift bedre rett og slett, legger Torp til. Samtaler, oppfølging og alternativ til rus, prostitusjon, tigging og kriminalitet. Barn, unge, foreldre og familier får samtale og støtte gjennom vanskelige overganger og krevende livssituasjoner. Mennesker i akutt krise har hele døgnet, hele året, tilbud om samtale på telefon og nett. Trygger ungdom gjennom Natteravn Midtbyen. Måltidsservering og omsorg på bymisjonssenteret eller i Vår Frue åpen kirke. Arrangerer årlig juleinnsamlingen «Gled en som gruer seg til jul». F Tekst og foto: Kjersti Strømme/HiST Programmets Beijingmodul var satt sammen av Kinaekspert og mangeårig forretningsmann i Beijing, Chris Rynning. Hovedfokus var lagt på å gi deltakerne innsikt i hva som kreves for at midtnorske bedrifter skal lykkes i Kina, og delegasjonen som dro nedover fra Trondheim bestod av deltakere fra banksektoren, NiT og Handelshøyskolen. Økonomi, kjøpekraft og videre vekst Flere eksperter mener at den enorme veksten i kinesisk økonomi de senere årene er i ferd med å stagnere. Dette er Rynning bare delvis enig i, og sier følgende: - Jeg åpnet lederprogrammets Beijingmodul med å gi deltakerne et mer nyansert bilde av vekstpotensialet i det kinesiske markedet i årene som kommer. De enorme utfordringene Kina står overfor når det gjelder miljø, urbanisering og befolkningsvekst kan lede til store muligheter for norsk næringsliv, men her gjelder det selvsagt å være våken og tilstede når det skjer, forteller Rynning. Programdeltaker Cecilie Hammond Spark fra SMN mener det kinesiske markedet bør være svært interessant for midtnorsk næringsliv. Vi vet at ingen annen region i Norge har flere spinoffs fra universitetsog forskningsmiljøene enn det vi finner i Trondheimsregionen. Her ligger det et stort potensial, og mye av dette kan vi finne i kinesiske vekstmarkeder hvor teknologi er etterspurt. Det viktige nå blir å lære av de som har lyktes og se hvilke muligheter som finnes, sier Hammond Spark. Muligheter tross isfront I tillegg til foredrag, dialogmøter og bedriftsbesøk, avla delegasjonen også visitt til Den norske ambassade i Beijing og Innovasjon Norge. På dagsordenen stod blant annet den politiske situasjonen mellom Norge og Kina, som fortsatt er iskald etter den kontroversielle fredsprisutdelingen til kinesiske Liu Xiaobo tilbake i Til tross for få utsikter til umiddelbar bedring i det diplomatiske klimaet mellom Norge og Kina, fikk deltakerne inntrykk av at det finnes måter å omgå problemene på. Det var spesielt interessant å høre hvordan bedrifter med norske interesser opplever utfordringene knyttet til det problematiske forholdet mellom Norge og Kina. Det ble gitt et mye mer nyansert bilde enn hva vi vanligvis får servert i norske medier. Det virker som om mange private bedrifter med tilstedeværelse i Beijing jobber tilnærmet normalt, med «business as usual», sier deltaker og ansvarlig for lederprogrammets Trondheimsmodul, Arve Pettersen. Gode naboer. F.v.: Kalle Torp (Entra), Iver Lykke (Deloitte), Tor Inge Skjøtskift (Sparebank1 SMN), Kåre Myran (Hent AS) og Kathrine Koren Bjertnæs (Kirkens Bymisjon). For de spesielle møtene Det er ikke tillfeldig at gjester fra hele verden finner fram til Fjällnäs. Fjällnäs gjør noe med deg fra første stund. Vi forener opplevelse med arbeid. Inspirasjon med innovasjon. Din egen helt spesielle tur? Vår spesialitet er å planlegge spesielt for deg. Uansett årsaken til møtet skreddersyr vi rammen for møtet, og tilrettelegger for aktiviteter. Med mere enn 60 fjelltopper, over 300 km preparerte skispor og mange merkede løyper trenger du aldri å gå samme løype to ganger. 32 midtpunkt 6/14 midtpunkt 6/14 33

18 Internasjonalt Internasjonalt Nyttig for næringslivet Danske Bank ønsket å ha med en deltaker på dette programmet nettopp fordi vi har en rolle som strategisk samtale- og rådgivningspartner overfor bedrifter med interesser i Kina. Gjennom deltakelse på «Forretningspartner Kina» har avdelingen min og jeg fått økt kunnskap på dette området, og kan nå være en enda mer relevant samarbeidspartner for kundene våre, sier Torstein Granli fra Danske Bank. Ruth Karin Sørlie fra DNB er enig i dette, og sier følgende: - Jeg synes det var spesielt nyttig å få møte nordmenn som driver nærings- og investeringsvirksomhet i Kina, og ta del i deres erfaringer. Dette blir viktig å ha med i kundedialogene fremover. Det blir mye enklere å formidle denne kunnskapen når jeg har vært der nede og opplevd kultur og tilnærming til forretningsutvikling selv. Norge og resten av verden må slutte å se på Kina som et lavkostnadsland når det gjelder produksjon, og heller se på det enorme hjemmemarkedet til kineserne. Dette gir helt andre muligheter enn tidligere, sier deltaker og dekan ved Handelshøyskolen i Trondheim, Espen Gressetvold. Jeg håper at de øvrige programdeltakerne tar med seg det de har lært tilbake til bedriftene sine, og ikke minst bruker nettverket av betydningsfulle kontakter vi har møtt i løpet av oppholdet vårt i Beijing. FORRETNINGSPARTNER KINA er et short executive management program som er satt opp av Handelshøyskolen i Trondheim ved HiST i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Programmet består to moduler som gjennomføres i Trondheim og Beijing, og arrangeres årlig. Informasjon om Forretningspartner Kina 2015 vil bli tilgjengelig på F Morgentrim. Innimellom et tettpakket faglig program ble det tid til å trene Taj Ji i parken. På vei til Den norske ambassade i Beijing. Fra venstre: Torstein Granli, Anne Kathrine Willumsen, Jessica Filipson, Ruth Karin Sørlie, Chris Rynning, Mona Vanvikmyr, Cecilie Hammond Spark, Espen Gressetvold og Arve Pettersen. Lokal ekspertise. Xi Pei fra Goldman Sachs var invitert inn for å snakke om sine erfaringer fra investment banking på det kinesiske markedet. Her avbildet sammen Espen Gressetvold (t.v.) og Chris Rynning (t.h.). 34 midtpunkt 6/14 midtpunkt 6/14 35

19 Nye medlemmer i NiT Nye medlemmer i NiT Abilator AS Abilator skaper ny kunnskap og løsninger igjennom prosessledelse. Sammen med kundene bidrarvi til å utkrystallisere behov og muligheter, og legge rammer for realisering. Vi bidrar ofte tidlig i innovasjons- og strategiforløp, og sikrer gevinstrealisering igjennom faglig forankret og utprøvd endringsledelse. Våre kunder er både store konsern og små gründerbedrifter. Flere av de prosjekter vi er inne i handler om å realisere forretningsmessig verdi via digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester. Advokatfirmaet Krogstad AS Alle får bruk for advokat en gang i løpet av livet. Advokatfirmaet Krogstad har hjulpet trøndersk næringsliv med kjøpsrett, skattesaker, kontrakter, selskapsrett og andre næringsrelaterte saker i over 30 år. Vi er tre advokater og tre fullmektiger som til sammen har så variert bakgrunn at vi kan hjelpe deg med det meste av juridiske problemstillinger. Har du behov for juridisk bistand? Snakk med oss vi kan hjelpe deg. AssiTech AS Dårlig til bens og trapp i hjemmet? Heldiggris. AssiTech AS utvikler og selgerassistep, den første «rullatoren i trapp». Trappa er den beste treningsmuligheten man har i hjemmet. Ved å gi trygghet og støtte til å gå trappen selv, gir AssiStep bestemor muligheten til å fortsette å leve uavhengig av hjelp. For mer info og spørsmål om mulig samarbeid, gå inn på BeatStack AS BeatStack AS er et spinoff-selskap fra Det Medisinske Fakultet ved NTNU, og har som visjon å motivere folk til en mer aktiv hverdag gjennom vitenskapelig troverdighet og pålitelighet. Selskapet har utviklet en teknologi på bakgrunn av forskning fra Cardiac Exercise Research Group (CERG) K.G. Jebsen senter for hjertetrening. Personal Activity Index (PAI) er et software-basert produkt som gjennom måling av pulsdata kan tilby brukerne informasjon om hvilken effekt deres fysiske aktivitet har på helsen. Boreal Travel AS Midt Norge Hos Boreal Travel AS kan du leie moderne turbusser til både korte og lengre turer. Skal bedriften, foreningen, laget eller vennegjengen din på tur, kan du ta kontakt med oss for en skreddersydd turopplevelse. Vi tilbyr også pakketurer med blant annet buss, Hurtigruten, fly og cruise. I vintersesongen kjører vi skibuss til Oppdal og Vassfjellet, se Vi er også stolte av å kunne tilby sightseeingturer til Lian med veterantrikken i Trondheim. Booking: Bring AS Trondheim Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende salgsnettet med over salgssteder i Norge. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og består av forretningsområder med ulik spisskompetanse. Posten-konsernet har rundt medarbeidere. CargoNet AS CargoNet er jernbanebaserte godstrans porter for næringslivet i effektive togpendler. CargoNet er en transportør for næringslivet.våre kunder er transportører, speditører, rederier og logistikkselskaper. Nettverket består av 10 terminaler i Norge og 4 i Sverige. I Norge går pendeltogene mellom Oslo og byene Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Mo i Rana, Fauske, Bodø og Narvik. Samarbeidspartnere i Sverige, Sveits og Tyskland gir god tilgang til intermodale terminaler spredt ut over store deler av Europa. Corvus Estate AS Corvus Estate AS er et eiendoms selskap som driver med kjøp, salg, utleie og drifting av bolig og næringseiendom. Firmaet ble stiftet i 2010 og har kontorer på Østre Rosten 90 og i Stadsingeniør Dahls gate 27. Med eiendommer fra Soknedal til Trondheim har vi en god spredning. Kontaktinformasjon: Marius Mattson / Din Naprapat og Helseklinikk AS Din Naprapat- og Helseklinikk er en kjede naprapatklinikker i Norge, lokalisert i Trondheim, Kristiansund, Haugesund, Karmøy og Ølen. Ved våre lokaler på Sirkus Shopping i Trondheim er vi i et fellesskap med leger, nevrologer, psykologer m.fl. Vår hovedoppgave er å ta bort smerte fra muskler, ledd og nerver, samt få ned sykefraværet hos bedrifter. Vi behandler eksempelvis hodepine, stiv nakke, musearm og korsrygg-plager. Behandling av bedriftskunder kan gjøres på deres arbeidsplass. Besøk oss på FosenNamsos Sjø AS FosenNamsos Sjø AS driver sjøveis kollektivtransport i Midt-Norge og Hordaland. Fra 2015 vil selskapet drifte totalt 16 samband og 23 fartøyer. Selskapet eier 51 % av Partrederiet Kystekspressen ANS. Årlig omsetning for konsernet FosenNamsos Sjø er ca. 430 millioner kroner, antall ansatte er ca Selskapet har langsiktige kontrakter ut år 2021 i Sør-Trøndelag med AtB, og i Nord-Trøndelag har kontraktene utløp i perioden fra Hovedkontoret ligger på Brattørkaia i Trondheim. FourC FourC ble etablert i august 2013 og holder til på Trekanten på Tiller. Vi fokuserer på å lage løsninger for å kunne administrere ogovervåke datamaskiner knyttet til infrastrukturløsninger for Internet of Things, M2M og distribuerte systemer. I februar 2015 lanserer vi vårt første produkt. Hovedproduktet, gjør det mulig å levere distribuerte systemer raskt og effektivt basert på FourCs standard hyllevareløsning, fra en skybasert løsning. Fokuset er å levere løsningen innen transportsektoren i første omgang. Heimdal Nye Trykkeri AS Heimdal Nye Trykkeri AS tilbyr tradisjonell offset-trykk og digital print med moderne utstyr og fagfolk med lang erfaring. I tillegg har vi en ferdiggjøringsavdeling med utstyr for spesialeffekter som preg, utstansing, foliering og spiralisering. Dette gjør oss til en komplett leverandør av grafiske tjenester. Utfordre oss på: Årsrapporter, brevark, menyer, invitasjoner, medlemsblad, kalendere, bøker, konvolutter, visittkort, plakater, flyers vi trykker det du har behov for, levert som den beste løsningen for deg. Heimdal Tannlegesenter AS Heimdal Tannlegesenter AS ligger midt i Heimdal sentrum, vis à vis jernbanestasjonen. Gode parkeringsmuligheter. Klinikken drives av 3 privatpraktiserende allmenntannleger, og vi har spisskompetanse innenfor digital fremstilling av tannerstatninger på dagen. Klinikkens mål er å yte ekte og personlig service for våre pasienter. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker time eller har spørsmål om våre tannleger og behandlingstilbud: eller Hycast AS Hycast is celebrating 25 years of operation and innovation as Hycast was established in 1990 by Hydro Aluminium as a spin off from Hydro R&D. Hycast provides One Stop Shop for complete casthouse solutions for competitive processes and quality end-products. Hycast has expertise within aluminium casthouse technology and core competencies within process know-how, project management and engineering (mechanical, electrical/automation). By utilizing this Know-How Hycast supports customers to constantly achieve better quality at lower operation cost. Konik AS Konik AS er et konsulentselskap som tilbyr spisskompetanse innen våre kjerneområder integrasjon og prosjektledelse. Våre 10 konsulenter har alle solid utdanning og lang erfaring fra komplekse systemutviklingsprosjekter. Vår største kunde i dag er Helse Sør Øst. Vårt mål er ikke å bli store, men å bli en foretrukken partner for våre samarbeidspartnere, og en foretrukken leverandør for våre kunder. Vi vil kjennetegnes av faglig dyktighet, åpenhet og ærlighet. Vår visjon er: Verdiskapning gjennom optimale integrasjonsløsninger. Life Heimdal AS Life Heimdal ligger i Rema-senteret på Heimdal. Butikken har et stort utvalg i kosttilskudd, sportsernæring, naturlig hudpleie, kosmetikk, parfyme, supermat og mye mer. Vi beviser hver dag at service, kunnskap og smidige løsninger er viktigere enn gulvarealet. Velkommen innom oss til en hyggelig handel. Malvik Senter Det skal være hyggelig på Malvik Senter, enten du skal shoppe, ta en kopp kaffe eller sette deg ned for å spise. Vi skal være et aktivt og involverende senter, et annerledes senter hvor du som kunde skal føle deg hjemme og har lyst til å komme igjen. Her skal det skje noe hele tiden aktiviteter, opplevelser og tilbud. Det er et senter med en spennende butikkmiks. MidScan AB MidScan erbjuder besöksnäringen i Mitt Skandinavien professionell hjälp med, process-, projektledning, affärs-, destinationsutveckling, försäljning och marknadsföring. Bolagets spetskompetens är inom internationalisering. Genom varumärket MidScan Travel verkar bolaget som Incomingbolag och DMC mot mötesmarknaden. Bolagets ägare Anders Wiblom verkar för en bredare och djupare samverkan inom besöksnäringen i Tröndelag, Jämtland och Västernorrland där målet är att skapa en större attraktion för «Mitt Skandinavien» som resmål året runt. Nordset Utvikling AS Nordset Utvikling AS skal tilby næringseiendommer for små og mellomstore bedrifter som er eller ønsker etablering i Klæbu med tilknytning til sentrale områder i regionen. På Nordset i Klæbu er 15 DA ferdig regulert til næringsformål. Eiendommene skal utvikles i samarbeid med interesserte som ønsker å leie/eie arealer til næringsformål. Området ligger med kort vei til TRONDHEIM SØR. Interesserte bes om å ta kontakt med Stig Reiten for mer informasjon. Råd AS Vårt spesialfelt er rådgivning til, eller forretningsutvikling eller utvikling av massivt distribuerte kompleks-kognitive systemer. Vi har sammen med St. Olavs Hospital, Klinikk for Akutt og Mottaksmedisin, Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral, utviklet Smart113 som lanseres 1. desember 2014 i Midt-Norge. Kontaktdetaljer finner dere på Schei Jakobsen AS Schei Jakobsen er en café og interiørbutikk på Melhus, startet opp av to glade gründere, Anna Schei Lorentzen og Cathrine Jakobsen. I vår café serverer vi hjemmelaget kvalitetsmat med gode smaker og råvarer, og er stolte av å lage og bake alt vi serverer fra grunnen av. I interiørbutikken har vi et utvalg av gaveartikler, klær, smykker, vesker og interiørdetaljer. Vår store lidenskap er service, og vi etterstreber at vår café skal være en lun og hyggelig møteplass for våre gjester. Følg oss gjerne på Facebook og 36 midtpunkt 6/14 midtpunkt 6/14 37

20 Nye medlemmer i NiT Annonsere i Midtpunkt Spardame AS Spardame har vært en del av «bybildet» på Heimdal siden Vi kler opp damene til hverdag og fest med klær fra kjente merker som Brandtex, Signature, Jensen, Mac Scott, Elinette m.fl. Str Vi fører alt av tilbehør som Hjertersmykker, Vogue strømper, skjerf og vesker, Trofe undertøy, nattøy, badetøy, Herluf yttertøy og Zepter hudkremer fra Sveits. Vi har stort utvalg i logeklær! Spardame legger stor vekt på personlig service og kvalitet! Velkommen til trivelig handel! Spark Studio AS SPARK studio ble stiftet i desember Til tross til kontorets unge alder, har vi til sammen over 30 års erfaring. SPARK har kompetanse innen næring-, kontor- og boligbygging samt unik kompetanse innen modulbygg. Kontoret jobber med alle typer oppdrag, fra reguleringsplaner til interiør. Vi ser arkitekturen i sammenheng med den sosiale, kulturelle, økonomiske, geografiske og miljømessige konteksten den er en del av, og våre prosjekter sørger for at sluttresultatet utnytter de faktorer best mulig. AS Rusle Biltema AS Malvik Senter BN-Entreprenør AS Boots Apotek AS Malvik Senter Brillehuset AS Malvik Senter Chopsticks Malvik Senter Cubus Malvik Senter Ernst & Young Advokatfirma AS Etat Eiendom AS Floriss Heimdal Fotograf Langø Frk Wickstrøm Grande Frisør Heimdal Megasun Malvik Senter Misjonssalen Heimdal MX Sport Malvik Senter Mørck Stitching Nille Malvik Senter Norgesmøllene AS avd Buvika Norsk Helsenett SF PowerSun AS Princess Malvik Senter Pro Invenia AS Rema 1000 Heimdal Rema 1000 Malvik Senter Risøe Malvik Senter Roberts Sko & Nøkkelservice AS Malvik Senter Skoringen Malvik Senter Er din bedrift synlig for næringslivet i regionen? Midtpunkt er et magasin om og for næringslivet som utgis av Næringsforeningen i Trondheims regionen 6 ganger årlig. Opplaget på eksemplarer går direkte til næringslivsledere, politikere og andre beslutnings tagere i Trondheimsregionen. 90 prosent av leserne har lederansvar i sin virksomhet. midtpunkt4/14 midtpunkt2/14 midtpunkt1/14 midtpunkt6/13 Sven-Erik Knoff Sven-Erik Knoff (enk) har mange års erfaring med foto og markedsføring og tilbyr alle typer fotograftjenester og digital rådgiving til bedriftsmarkedet. Med stor konkurranse gjennom bruk av digitale medier som nettsider og sosiale medier har gode bilder blitt en vesentlig del av innholdsmarkedsføringen. Både for bedriftens bildeuttrykk og ikke minst i synlighet for søkemotorene er det smart å bruke ressurser på gode foto og her kan jeg bidra. Mange referansekunder, sjekk gjerne for info. Torghatten ASA Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca. 8 milliarder kroner og ca ansatte. Hovedvirksomheten er innenfor transport med ferje, hurtigbåt, buss og fly i hele Norge. Til dette disponerer konsernet en flåte på omtrent 100 fartøy, busser og 42 fly. Konsernet har også betydelig engasjement innen annen maritim virksomhet, verksteder og eiendom. I Trondheimsområdet er det FosenNamsos Sjø og Trønderbilene som er de største datterselskapene. Unibuss Ekspress AS /Værnes Ekspressen «Værnesekspressen», som drives av Unibuss Ekspress AS, startet sin flybussvirksomhet ved Trondheim Lufthavn Værnes høsten Målet har hele tiden vært å gi et komplementerende tilbud til allerede etablerte tilbud. Selskapet har skyndet seg langsomt, med lønnsom vekst som leveregel. Avtalen med Avinor er nå fornyet med ytterligere 5 år. I høst har Værnesekspressen spisset ekspresstilbudet ytterligere og kjører nå direkte mellom Værnes og Solsiden. Reisetiden Værnes Solsiden er på bare 25 minutter! Virksomheten sysselsetter i overkant av 50 personer. Grande Frisør AS Malvik Senter Halvard Brækstad (personlig medlem) Heads AS Heimdal Blomster AS Heimdal Frisør Heimdal Gull AS Heimdal Helseartikler AS Heimdal Malerteam AS Heimdal Mote AS Heimdal Optik AS Heimdalsbladet Heimdal Sport AS Hööks Hestesport Malvik Senter Idrettsbingo Malvik Senter Jysk AS Malvik Senter KappAhl Malvik Senter KjøkkenKroken Malvik Senter Klipperiet Malvik Senter Lead AS Life Malvik Senter Statoil Heimdal Styrkar AS Sweco AS avd Trondheim Svein Rogne AS Sverresborg Malerservice AS Tempo Bemanning AS Trøndelag Eiendom AS Urmaker Asklund AS Vikhammer Jern & Farve AS Vinmonopolet Malvik Senter Utgivelser Midtpunkt 2015 Tema: Skjenkepolitikk Vintervoll: Setter nye rekorder Scandic Lerkendal: Skaper liv i døsig bydel midtpunkt5/14 Tema: Korrupsjon ISFIT-president Marius Jones utfordrer næringslivet Næringspolitikk Regjeringen forenkler for milliarder Manifestasjon 2014 Prisdryss med kongelig glans Dato Materiellfrist 10. februar 27. januar 15. april 27. mars 10. juni 27. mai 26. august 12. august 14. oktober 29. september 7. desember 23. november midtpunkt3/14 Tema: Lokale mikrobryggerier i medvind Reisetips: Gyldne omveier ute og hjemme Professor: Ledere lite innovative Tema: De skriver om næringslivet HRG Nordic: En pionér vender hjem Startup Weekend: Start en bedrift på 54 timer Kontaktinfo annonsesalg: Anne Grethe Smistad mobil: Format Pris 1/ ,- 1/1 side ,- 1/1 bakside ,- ½ liggende 9.000,- ½ stående 9.000,- ¼ liggende 5.000,- ¼ stående 5.000,- På siste omslagsside er det mulighet for en utbrett slik at man kan få dobbel eller trippel annonseside. Vi kan også tilby plastpakket vedlegg til Midtpunkt. Spør om pris. Talerøret NiT-direktør Berit Rian er engasjert og utålmodig på næringslivets vegne Ønsker mer næringsfremmende politikere Her er NiTs næringspolitiske prioriteringer i 2014 Midtbyen i fokus E. C. Dahls Eiendom ny samarbeidspartner for NiT Byutvikling er også næringsutvikling Møt Hilde Bøkestad, Trondheims nye byplansjef Slik vil de styrke næringslivet Trønderpolitikerne på Tinget har oppskriften En god idé er ikke nok Må bli bedre på marked, mener Innovasjon Norge-direktør 38 midtpunkt 6/14 midtpunkt 6/14 39

midtpunkt5/13 Tema: Humankapital

midtpunkt5/13 Tema: Humankapital midtpunkt5/13 Tema: Humankapital En ny størrelse. En ny standard. 37 En perle i fjellet 42 Norges største tar ny jafs 14 Tysk i Trondheim Citan vår nye storhet! Helt nye Citan gir deg Mercedes-Benz kvalitet

Detaljer

Nye B-Klasse! 320.600,- inkl. 3.198,- pr. Den nye folkemerc`en Terningkast 6 i VG! Tirsdag 7. februar 2012. Velkommen til prøvekjøring!

Nye B-Klasse! 320.600,- inkl. 3.198,- pr. Den nye folkemerc`en Terningkast 6 i VG! Tirsdag 7. februar 2012. Velkommen til prøvekjøring! midtpunkt2/12 Den nye folkemerc`en Terningkast 6 i VG! Tirsdag 7. februar 2012 Nye B-Klasse! Som første modell i segmentet leveres nye B-Klasse med radarbasert kollisjonsvarsling som standard. Det betyr

Detaljer

midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden

midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden Innhold Hvordan skape flere levedyktige bedrifter?... 4 Snakker ikke godt nok sammen... 5 Børs i Storsalen... 8 Gründere

Detaljer

Aaah* Fra kr 277.000,- inkl. levering Trondheim.

Aaah* Fra kr 277.000,- inkl. levering Trondheim. midtpunkt6/12 Aaah* *Nye A-Klasse er her. Nå kan du oppleve hvorfor Autofil mener at Mercedes har truffet innertier, dinside.no skriver På tronen skinner en stjerne og mener at en ny standard er satt i

Detaljer

En ny størrelse. Citan og MacGyver! Scan nå og se nye episoder. En ny standard. Citan vår nye storhet!

En ny størrelse. Citan og MacGyver! Scan nå og se nye episoder. En ny standard. Citan vår nye storhet! midtpunkt5/12 En ny størrelse. Citan og MacGyver! Scan nå og se nye episoder. En ny standard. Citan vår nye storhet! Helt nye Citan gir deg Mercedes-Benz kvalitet i en mindre utgave. Med Citans driftssikkerhet

Detaljer

midtpunkt1/12 En lønnsom allianse i 150 år. Næringsforeningen 150 år 17. februar 2012!

midtpunkt1/12 En lønnsom allianse i 150 år. Næringsforeningen 150 år 17. februar 2012! midtpunkt1/12 En lønnsom allianse i 150 år. Næringsforeningen 150 år 17. februar 2012! Foto: Mathias Fossum Trenger du en dyktig snekker? Disse har kjøpt Mercedes-Benz Vito i det siste: Bulls AS... 73

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

Trondheim på tegnebrettet

Trondheim på tegnebrettet midtpunkt4/12 Trondheim på tegnebrettet Nye A-Klasse. Lansering 15. september. Forhåndsbestill prøvekjøring nå! Motor-Trade AS, Sundlandsveien 2, 7032 Trondheim, tlf. 73 82 01 00. www.motortrade.no 18

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

Tema: 17. februar 2011 er det ett år til Næringsforeningen i Trondheim feirer 150 år

Tema: 17. februar 2011 er det ett år til Næringsforeningen i Trondheim feirer 150 år 1 11 Tema: 17. februar 2011 er det ett år til Næringsforeningen i Trondheim feirer 150 år H * K Reklamebyrå Foto: Lasse Berre hovedsponsor for Norges Skiforbund langrenn tronderenergi.no Ren TrønderEnergi

Detaljer

Et styrket næringsliv

Et styrket næringsliv Årsrapport 2013 Administrasjonen i NiT Et styrket næringsliv Administrasjonen i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (2014). Foran f.v. (sittende): Anne Kathrine Willumsen, Kenneth Stoltz, Berit Rian

Detaljer

midtpunkt4/14 Tema: Skjenkepolitikk Vintervoll: Setter nye rekorder Scandic Lerkendal: Skaper liv i døsig bydel

midtpunkt4/14 Tema: Skjenkepolitikk Vintervoll: Setter nye rekorder Scandic Lerkendal: Skaper liv i døsig bydel midtpunkt4/14 Tema: Skjenkepolitikk Vintervoll: Setter nye rekorder Scandic Lerkendal: Skaper liv i døsig bydel Layout: JJ Design Innhold Toppidrettssenteret Lyser mot deg i marka, som en moden moltemyr

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

Trondheims milliardbedrifter

Trondheims milliardbedrifter 4 08 tema: Trondheims milliardbedrifter i Inger Johanne Solhaug om Nidar Torkild Reinertsen om Reinertsen AS Berit Rian om ny jobb i NiT Selv om du transporterer kasser trenger du ikke kjøre rundt i en

Detaljer

Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter. Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv. Morten Midjo om næringspolitikk

Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter. Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv. Morten Midjo om næringspolitikk 4 10 Tema: Forskningsinstitusjonenes samarbeid med lokale bedrifter i Morten Midjo om næringspolitikk Line Vikrem-Rosmæl om reiseliv Terje Bakken om forskningsperlene Er du opptatt av bedriftens forsikringer?

Detaljer

TEMA: Adolf Øiens skole 1913-2012

TEMA: Adolf Øiens skole 1913-2012 3 10 TEMA: Adolf Øiens skole 1913-2012 Opprettet etter initiativ fra Næringsforeningen. Nedlagt av fylkeskommunen i Anne Karin Sveinall om Adolf Øiens skole Siv Limstrand om samfunnsansvar Jostein Bjørkøy

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

MONO FAKTOR. som gir vekst Side 6-7 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 4/2010. Inspirasjon Moods of Norway vil inspirere til nytekning under årets Gallaria.

MONO FAKTOR. som gir vekst Side 6-7 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 4/2010. Inspirasjon Moods of Norway vil inspirere til nytekning under årets Gallaria. MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 4/2010 FAKTOR som gir vekst Side 6-7 Inspirasjon Moods of Norway vil inspirere til nytekning under årets Gallaria. Side 15 Gir villig Næringslivet vil ha på plass stor flyplass

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

Bedrifter som eksporterer

Bedrifter som eksporterer 3 09 Tema: Bedrifter som eksporterer i Knut Vestbø om eksport Gunn Kari Hygen om prosjektporteføjen Tone Stav om Kvenildkryss Høsten 2009 åpner vi hotell til deg på flyplassen We are opening a hotel for

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig MONO EN kanal for næringslivet 6/2013 pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig God service kan handle om å overleve eller ikke. Verden er full av varer, og da er service en betydningsfull

Detaljer

Bonanza og slitne arbeidstakere

Bonanza og slitne arbeidstakere T R Ø N D E L A G Bonanza og slitne arbeidstakere Trøndersk næringsliv går så det griner de ansatte blir slitne og syke Gjør døren høy og porten vid Næringslivet skriker etter arbeidskraft Slipp til de

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19

På vei mot. Side 16, 17, 18 og 19 Rosenkilden Næringslivsmagasinet n r. 5 2 0 1 1 å r g a n g 1 8 1 1836-2011 år lederskifte På vei mot Harald Minge blir Jostein Solands etterfølger som ny administrerende direktør i Næringsforeningen.

Detaljer