YRKESMESSEAVISA. vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 2. februar Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "YRKESMESSEAVISA. vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 2. februar 2012. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad"

Transkript

1 YRKESMESSEAVISA 2012 vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 2. februar Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad

2 YRKESMESSA 2012 Side 2 Velkommen til yrkesmessa Torsdag 2. februar er det yrkesmesse på Vest-Telemark vidaregåande skule for 29. gong på rad. Den årlege yrkes- og utdanningsmessa blir arrangert av vår eigen vidaregåande skule, rådgjevarane i grunnskulane i Vest-Telemark, Vest-Telemark Næringsforum og Bygdelivsmeklaren. Dette er eit viktig samarbeid der me utfyller kvarandre i høve til å vite kva ein treng i framtida i regionen innan skule, arbeidsliv eller busetnad. Denne dagen kjem det utstillarar frå nesten heile landet: Det kjem representantar frå skular, lærebedrifter, høgskular og universitet i tillegg til folk frå fleire forskjellige yrke. Dei ønskjer alle å fortelje deg om kva dei ulike yrka gjeng ut på og kva for utdanning du vil trenge i forskjellige jobbar. Og ikkje minst ønskjer dei å fortelje deg om kva for jobbar det er behov for i framtida, særleg i Vest-Telemark. For oss er målet denne dagen at du lærer litt meir om kva for yrke som finst og kva for utdanning du vil trenge for å nå dine eigne draumar. Du vil finne utstillarar som fortel om jobben sin og mogelege utdanningsvegar, og du vil treffe representantar frå skulane. Du vil kunne høyre små foredrag der ulike grupper fortel om kva dei gjorde for å nå måla sine. Det viktigaste for oss er at du kjem, nyttar tida godt og gjer deg litt kjent med korleis di eiga framtid kan kome til å sjå ut. Berre DU veit kva som er rett for deg slik at du finn din riktige utdanningsveg og kan begynne å glede deg til den jobben som er rett for deg. Samstundes veit du etter denne dagen litt meir om kva for jobbar det er behov for i framtida. Velkommen til Vest-Telemark vidaregåande skule og ein aktiv dag på yrkesmessa! Helsing Tove Palmork Haavelmoen rektor Fridom? «Fridom. Det var det eg lengta etter då eg flytta frå Vest-Telemark til Oslo i haust for å studere. Den fridomen det er å ha treningssentra, restaurantar, butikkar og kinoar innan rekkevidde, og å kunne slenge seg på bussen for å besøke ei venninne når som helst utan å bekymre seg over når siste buss går heim (de går jo heile tida!). Og det var ei kjensle av fridom å kunne kome seg dit eg ville med eit godt kollektivtilbod. Det var fridom å kunne gå ned Karl Johan og høyre på gatemusikantane, sjå på menneska og titte i butikkane når eg ville. Men eg såg fort at heime er ein stad ein saknar sjølv om storbyen har mykje å by på. Heime slepp eg å tenke på kø og rushtrafikk og teknisk feil på t-banen. Eg kan bare gå ut døra for å finne flott turterreng. På butikken heime møter eg alltid eit kjent ansikt og eit venleg smil, og det er godt å tenkje på at foreldre kan la ungane side gå heim frå skulen aleine utan at dette er nokon stor grunn til bekymring. Heime finns det plassar ein kan vere heilt aleine. Det er òg fridom. Dei ulike stadene gir forskjellig typer fridom. Storbyens fridom er noko eg verkeleg har lengta etter og som eg nyt no som eg er ung og student. Distriktas fridom er noko som er med på å bestemme framtidsplanar og val. Det eine passar for nokon, mens det andre passar for andre. Eller kan hende det eine passer no og det andre passer seinare. Uansett er vi heldige som bur her i Noreg der valet står mellom forskjellige typar fridom. Det er i alle fall sånn eg liker å sjå på det; eg har fridom til å velje, og det gjør eg.» Med desse kloke orda frå ei nyleg utflytta ung vest-tele ynskjer eg å oppmoda dykk; Bruk valfridomen og nyt han! Sjå menneske, sjå verda men ikkje gløym Vest-Telemark! Elisabeth Lid, Bygdelivsmeklar VTNU as - Utsikt frå Tvitjønnuten ned mot Vågslid. (Foto: Øystein Øygarden)

3 Side 3 YRKESMESSA 2012 Frå yrkesmessa i februar i fjor. Sjå menneske, sjå verda men ikkje gløym Vest-Telemark! Elisabeth Lid, bygdelivsmeklar PROGRAM Kl : Livemusikk frå scena med jentegruppa frå Vest-Telemark vgs og elevar frå musikk, dans- og drama, Skien vgs. Kl 11.00: Opning ved adm.dir i NHO, John G. Bernander. Utdeling av 1. premie av stilkonkurranse «Vest-Telemark 2022». KL 11.15: Yrkesmessa 2012 er open. Kjering spetakkel UB moro på andres bekostning FOREDRAG Statkraft + Newton v/ole Andre Sivertsen Klasserom 13 Kl 9.30 Kl Kvart fordrag vil vere på 15. minuttar. Jobb innan oppvekst, skule og barnehage v/anders Sandvik Klasserom 14 Kl 9.30 Kl Vi sel muffins dette kan bestillast til møter og fest i ditt firma eller privat Vi har òg ansvar for årets spetakkel, den berømte årboka. Kjøp annonser og bli kjent. For meir info, kontakt oss på: Ung forskar, noko for deg? V/Thea Hetland og Knut Omdal Tveito Klasserom 10 Kl Jobb innan bygg og anlegg. Skorve v/ Per Ivar Magnushommen Klasserom 1 Kl Kl Kl VEST-TELEMARK VGS Visste du at: Vi gjev skuletilbod innan: Mekaniske fag Helse-og sosialfag Elektrofag Studiespesialisering Har tilbod i breiddeidrett Har i dag 173 elevar Har hatt yrkesmesse i 29 år YRKESMESSA Visste du at desse har vore gjester på Yrkesmessa: Terje Lien Aasland Lene Vågslid Torbjørn Røe Isaksen Magnhild Meltveit Kleppa Victor D. Normann Gunnar Haugo Erna Solberg Knut Buen Per Inge Torkelsen Jørgen Kildahl Leif Granli

4 YRKESMESSA 2012 Side 4 Kva blir framtida i Vest-Telemark? I den siste tida har vi hatt stort fokus på alderssamansettinga i framtidas Vest-Telemark. Vi har ei stor utfordring i ei stadig aldrande befolkning. Den såkalla eldrebølgja skyller over oss og skaper eit stort behov for rekruttering. Dette er sjølvsagt ei stor utfordring. Dersom vi ikkje har arbeidsføre, kompetente unge menneske til å erstatte dei som går ut av arbeidslivet, står vi opplagt igjen med eit problem. Men kan vi sjå dette også som ei positiv utfordring? Noreg er eit spesielt land. Vi har låg arbeidsløyse og stor velstand medan naboar lenger sør i Europa slit tungt med til dels stor svikt i sysselsetting. Sjølv om vi er skjerma vil ei krise i Europa påvirke også oss. Når ein stor del av arbeidsstokken i Vest- Telemark skal ut av arbeidslivet dei neste 2 tiåra skaper det eit stort rekrutteringsbehov, men også eit stort tal ledige jobbar. Det betyr at du som står på trappa til å ta ei utdanning, og etter kvart har lyst til å busette deg i landets finaste region (les: Vest-Telemark), har svært god sjanse til å få jobb. Innanfor dei fleste fagfelt!. Det burde vere godt nytt! Så må vi alle jobbe for å oppretthalde og utvikle regionen til å vere ein attraktiv plass i forhold til bustader, tenester, spennande nye arbeidsplassar og infrastruktur. Men ingen må vere i tvil om at framtida også vil skape mange moglegheiter i Vest-Telemark! Olav A. Veum, dagleg leiar, Vest-Telemark Næringsforum Konferanseprogram 2012 Torsdag 2. februar 2012, Quality Straand Hotell, Vrådal Tema: Næringsutvikling og offentleg sektor Olav A. Veum Registrering, enkel servering Opning Kulturskulen i Seljord NHO og næringsutvikling i distrikta John G. Bernander, administrerande direktør NHO Næringsvennleg offentleg sektor Terje Riis-Johansen, fylkesordførar Telemark fylkeskommune Pause Telemark utviklingsfond Kven kan få midlar frå dette nye fondet? Terje Bakka, sekretær Telemark utviklingsfond Viktig dialog: Fra fjorårets konferanse i Vrådal. Telemark 2.0, på tide å tenkje heilt nytt! Frå skianlegg utgått på dato, til eit internasjonalt senter for ski- og brettleik og Telemark(sving) i Noreg. Mikkel A. Berg, pådrivar Velkomen til Vest-Telemarkkonferansen 2012! Vi samlar på nytt politikarar, privat næringsliv, offentleg tilsette og organisasjonar for å drøfte eit viktig tema for regionen. Dette er den 9. konferansen. I år er hovudfokus næringsutvikling og offentleg sektor. Som hovudgjester har vi fått administrerande direktør i NHO, John G. Bernander, og fylkesordfører i Telemark Terje Riis-Johansen. Vi trekker fram lokale døme på etablerte bedrifter og bedrifter som er undervegs. Kva er deira erfaringar med det offentlege næringsapparatet? Har dei fått det til på grunn av eller tross i det offentlege næringsapparatet? Tilgang på midlar til nye bedrifter eller prosjekt er viktig. Terje Bakka informerer om korleis det nye Telemark utviklingsfond kan vere til nytte for Vest-Telemark. Henry Mæland ser på korleis Dyrskuplassen vart omgjort til ein sentral næringsarena i løpet av 90-talet. Tone Jorunn Tveito fortel om etablering og utvikling av eige firma midt inne på Lårdalsheiane og Mikkel Berg viser oss korleis vi kan satse på gamal skitradisjon på ein ny måte. I fjor inviterte vi unge forskarar frå Vest- Telemark. Vi følgjer opp dette i år med to vidt forskjellige tema. Knut Omdal Tveito forskar på aluminium til bruk i bilindustrien og Thea Eline Hetland er kreftforskar. Programmet vert avslutta med ein konferansemiddag. Kulturinnslaget er i år ved Seljord kulturskule. Vi ynskjer vel møtt til ein utfordrande dag og kveld! Med helsing arbeidsgruppa for konferansen Karl Torstein Hetland, Vest-Telemark ressurssenter Kjell Gunnar Heggenes, Vest-Telemarkrådet Haldor Kaasin, Vest-Telemark Næringsutvikling Elisabeth Lid, Vest-Telemark Næringsutvikling Olav Veum, Vest-Telemark Næringsforum Anne-Nora Oma Dahle, Vest-Telemarkrådet Pause Kva skjedde med Dyrskuplassen? Frå bondemarknad til næringsarena for mange Henry Mæland, dagleg leiar i Dyrsku'n Arrangement AS Huldra & Eg Tone Jorunn Tveito, dagleg hulder Unge forskarar frå Vest-Telemark Knut Omdal Tveito, Thea Eline Hetland Debatt Kva er ein næringsvennleg offentleg sektor - korleis bør Vest- Telemark møte utfordringane? John G. Bernander, Terje Riis-Johansen, Torbjørn Røe Isaksen Anja Hjelseth, Hilde Alice Vågslid Debattleiar: Olav A. Veum Middag Underhaldning ved Tone Jorunn Tveito m.fl. Påmelding Send påmeldinga til: Vest-Telemark ressurssenter, 3880 Dalen Telefaks: Telefon: E-post: Registrering på nettet: Påmeldingsfrist: 28. januar 2012 Påmeldingsavgift kr 690,- som inkluderer middag. Påmeldinga er bindande.

5 Side 5 YRKESMESSA 2012 skal bli? Torjus Dalen, Dalen (17) Bilmekanikar er det eg vil bli sidan eg har ei stor interesse for bilar. Eg går no i fyrsteklasse på TIP, og etter eg er ferdig her vil eg bli mekanikarlærling, fortel han. Reknar med at du les meg, og set pris på meg. Du skjønar, eg har kome for å bli. Eg er, og skal framleis vere, talerøret for alle vesttelar. Og skal eg få eit langt liv, må eg ha folk som vil lage meg i framtida også. Vest-Telemark blad Journalist skal bli? Jørgen Haugen Vindal, Dalen (18) Eg skal inn i luftforsvaret neste år og målet mitt er å bli pilot. Nålauget er veldig trongt, og eg må gjere det godt på fleire fysiske og psykiske opptaksprøver for å bli ein av dei heldige. Viss eg klarar det blir det flygarutdanning i forsvaret, fortel den ambisiøse tredjeklassingen. Hallo! Har du skrivekløe, skrivelyst og er god med ord? Bli med og møt menneska på deira eigen arena i ein varierande og spanande kvardag. Ingen dagar er like, meiningar vil sprike! Kvifor ikkje ta sjansen og bli bladfyk? Mediegrafikar Hei! Så du er kreativ og glad i utfordringar? Med blikk for nye vinklingar og teft for ny teknologi? Bli med og forme lokalavisa inn i framtida! Frå idé til ferdig produkt, heile vegen er du med. Syt for at bodskapen treffer, bli mediegrafikar! skal bli? Olav Eriksen Ormestøyl, Høydalsmo (19) Det blir noko innanfor ingeniørutdanning, det er eg heilt sikker på. Eg går på realfaglinja i tredjeklasse no, og reknar med å byrje å studere til hausten, seier ein målretta avgangselev. Sal og marknadsføring Stopp litt! Jasså, så du ein «ræser» på å selje? Du ser mogeleigheiter der andre gjev opp? I ein marknad i konstant utvikling, vil du aldri gå tom for nye og spanande utfordringar. Nykelen er å forstå kundens behov. Kjenner du ditt? Ha meg med i tankane når du skal velje yrke... Me er å treffe på messa! Totalentreprenør i bygg og anlegg Tlf /

6 YRKESMESSA 2012 Side 6 Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske e energibørsene. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land. DU KAN KO OMME LANGT MED REN ENERGI π Lærlinger π Trainee π Fagarbeider π Ingeniører Vil du jobbe med ren energi? Statkraft er størst i Europa innen f ornybar energi, og tilbyr utf ordrende arbeidsoppgaver i et innovativt og internasjonalt miljø med høy etisk standard. Velkommen til Statkraft et sted du kan være med på å gjøre en forskjell. I Statkraft Energi, Region Øst vil vi ha behov for å styrke bemanningen med rundt 60 nye ansatte i løpet av år. Vi vil veldig gjerne at du som har lokal tilknytning skal søke på disse jobbene. Vi trenger deg i stillinger som f.eks. fagarbeider elektro eller mekanisk, ingeniør og innen økonomi og administrasjon. For mer informasjon om Statkraft gå inn p å vår hjemmeside

7 Side 7 YRKESMESSA 2012 Vi har 60 tilsette. Seljord kommune Seljord er det største handelssenteret i regionen og har eit variert næringsliv med mange ulike verksemder. Aktive grender og eit moderne sentrumsmiljø gjev grunnlag for ein spanande arbeidsmarknad. Saman med kommunale, regionale og statlege tenestetilbod, vil du finne eit breitt utval av arbeidsplassar i bedrifter innan ingeniørrådgjeving, IKT, mekanikk, handel 80% av desse har elektroteknisk utdanning. -frå energimontør til sivilingeniør. Mange av desse vil gå av med pensjon dei neste 10 år. Det blir derfor behov for å tilsette mange nye. -Sats på ei framtid med kraft! Vi har til ei kvar tid 3 lærlingplassar Høydalsmo - Tlf Telefaks er ME som kan Toyota! 3840 Seljord Tlf Våre teknikere utfører alle typer service og reparasjoner på din Toyota! Me utfører periodisk kjøretøykontroll på alle bilmerker.

8 YRKESMESSA 2012 Side 8 Frå drops og muffins til genserar og årbok Ideane til årets ungdomsbedrifter på Vest-Telemark vidaregåande er svært så varierte, men ikkje alle er like gira på å fortsette arbeidet som gründerar i framtida. VTB Gjermund Midtbø Entrprenørskap heiter faget der elevane får teste ut korleis det er å starte og drive si eiga bedrift. Faget er det andreklassingane ved skulen som har, og også dette året har det kome mange kreative idear frå dei ulike gruppene. Årbok og muffins Dei sju jentene i ungdomsbedrifta «Kjerringspetakkel» valde å satse på å lage årbok for skulens elevar som sin bedriftsidé, men for å realisere boka var dei nøydde til å skaffe seg litt startkapital. Difor sette dei i gang med baking av muffins, og selde til ulike bedrifter Dalen. No er arbeidet med årboka i full gang, og jentene er alle einige om at det er mykje meir jobb enn dei hadde trudd. Det er veldig tidkrevjande arbeid, med mykje redigering og jobb rundt bestillingar. Me kan vel konkludere med at det er strevsamt, men moro, seier Marit Drenth frå Fyresdal. Ho er også økonomiansvarleg i gruppa, noko ho også trur kan vere interessant som eit framtidig yrke. Eg synest det har vore veldig spennande å jobbe med økonomien i ungdomsbedrifta, så det kan godt tenkast eg har lyst til å utdanne meg i den retninga etter kvart. Sjølv om det har vore mykje arbeid, har eg alltid sett fram til å ta til på det, fortel ho. Nokre av klassevenninnene hennar er ikkje like sikre på om å starte bedrift er noko for dei. Eit kontant «nei» kjem det frå Heimelaga drops: Jentene i CAII UB har seld heimelaga drops på skulen og rundt om på Dalen. Her viser Camilla Gravdal, Anne Merete Vik Aslestad og Ingrid Vik Hansen fram dei populære dropsa. Anne Tveito når VTB lura på om jentene kunne tenkje seg å starte eiga bedrift seinare. Det er alt for mykje jobb med det, er hennar forklaring. Anne Helene Johre frå Fyresdal erikkje like bombastisk og trur kanskje ho kunne ha gjort noko liknande seinare i yrkeslivet. Startfasen var absolutt det verste, med mykje arbeid rundt registrering av bedrifta i Brønnøysundregisteret. Men etter å ha kome over den verste startfasen har det vore ein veldig spennande jobb og ei god erfaring å ha med seg vidare, meiner Anne Helene Johre. Populære genserar Heimelaga drops var ideen til fire av jentene i entreprenørskapklassa som har valt å kalle elevbedrifta si CAII UB etter forbokstavane i namna deira. Dei har selt drops både på skulen og rundt om på Dalen, og godsakene har falle i smak blant kundane, fortel jentene. Skulegenserar var ideen til ungdomsbedrifta med det klingande namnet «In da Hood UB», og responsen har vore stor frå medelevane deira. No er genserane på veg til dei 103 elevane som har bestilt, kan dagleg leiar i ungdomsbedrifta, Jenny Bakke, fortelje. Dei har gjort størsteparten av arbeidet med å designe genseren sjølv, og kontakta eit utanlandsk firma som trykkjer eigendesigna klede. Ordtaket til skulen «Alle kan me hjelper deg fram» skal stå langs armane på genseren, og logoen til skulen har me plassert på ryggen. Eg trur det blir ein enkel, men fin genser, Bakke. Som alle dei andre gruppene starta dei arbeidet med å gjennomføre marknadsundersøking for å finne ut om det var interesse for ideen deira. Dei fann fort ut at det absolutt var interesse for skulegenser på skulen. Det er ein del år sidan det har vore tilbod om skulegenser her på skulen, og difor tenkte me at det kunne vere ein god idé. Me merka fort at responsen frå elevane var god, seier Lars Eilev Djuve, som også kan fortelje at dei er godt fornøgde med dei økonomiske resultata på kvar er ikkje verst det, smiler han, medan dei andre nikkar samtykkande.

9 Side 9 YRKESMESSA 2012 Stor redigeringsjobb: Mari Tjønnhaug, Anne Helene Johre, Helina Therese Lundestad, Anne Bolstad Skålid, Marit Drenth og Anne Tveito er einige om at arbeidet med årboka er både strevsamt og tidkrevjande, men også moro. Eden Elanor Eden Schuur var ikkje til stades då bildet blei tatt. På tide med skulegenserar: Denne gjengen har gjort jobben med å designe dei nye skulegenserane til Vest-Telemark vidaregåande skule. Sveinung Omdal Tveito, Silje Andrea Kyrkjebø, Jenny Bakke, Karianne Lie og Lars Eilev Djuve (f.h) synest det var på tide at skulen fekk nye skulegenserar.

10 OPPLÆRING PÅ VIDAREGÅANDE NIVÅ VEST-TELEMARK VGS Studieførebuande VEST-TELEMARK VGS Mekaniske fag VEST-TELEMARK VGS Helse- og sosialfag VEST-TELEMARK VGS Elevrådet VEST-TELEMARK RESSURESENTER Prosjekt, kurs, etterutdanning UNGDOMSBEDRIFT In da Hood UB UNGDOMSBEDRIFT Best i Fest UB UNGDOMSBEDRIFT Kjering Spetakkel UB UNGDOMSBEDRIFT CAII UB SKOGMO V.G. SKOLE Bygg og anleggsteknikk NOTODDEN V.G. SKOLE Service- og samferdsel-fag, IKT-servicefag, service og sikkerhet, transport og logistikk RJUKAN V.G. SKOLE Yrkesfag, studieførebuande LUNDE V.G SKULE Bygg og anleggsteknikk, Design og håndverk, elektrofag SØVE V.G SKOLE Naturbruk, jord- og skogbruksfag BØ V.G SKULE Idrettsfag, restaurant- og matfag, medier og kommunikasjon. KVITSUND GYMNAS Studieførebuande SKIEN V.G SKOLE Musikk/dans/drama TVEIT VIDAREGÅANDE SKULE Naturbruk KVS-BYGLAND Kristen videregående skole med tilbud innan naturbruk og tradisjonsbygg ELEVOMBUDET Elevrettigheter Kva s OPPLÆRING ETTER VIDAREGÅANDE FORSVARET FOLKEHØGSKULAR VETERINÆRSTUDIET BI HANDELSHØYSKOLEN NTNU BIBLIOTEK JUSSTUDIET PSYKIATRISK SJUKEPLEIE MEDISINSTUDIET FAGSKOLEN I TELEMARK HØGSKULEN I TELEMARK (HiT) UNIVERSITETET FOR MiILJØ- OG BIOVITENSKAP FARMASISTUDIET/APOTEKTEKNIKAR BARNEVERNSPEDAGOG SOSIONOMSTUDIET ERGOTERAPIUTDANNING/AKTIVITØR FYSIOTERAPIUTDANNING MUSIKKUTDANNING HØYSKOLEN I BUSKERUD TINE MEIERIER HAUKELI MEDIA - OG JOURNALISTUTDANNING AMBULANSETENESTE TANLEGESTUDIE TANNPLEIEUTDANNING BI HØYSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanning/militærteneste Seljord Folkehøgskule Vetrinærutdanning Markedføring, økonomi og eiendomsmegling Teknisk utdanning Bibliotekutdanning Jusutdanning Psykiatriutdanning Legeutdanning Teknisk utdanning Teknologiske fag, helse- og sosialfag, lærarutdanning, førskulelærarutdanning Miljø, energi, biologi, landskap Farmasiutdanning Barnevernutdanning Sosionomutdanning Ergoterapiutdanning Fysieterapistudium Utdanning innan musikk Optiker og synsvitenskap Meieriutdanning Journalistutdanning Utdanning og yrke, Telemark ambulanseteneste Tannlegeutdanning Tannpleiarutdanning Markedsføring og øk/adm utdanning Helse, lærer, ingeniør og økonomi Bildeglimt yrkesmessa 2011

11 kjer? JOBB OG OPPLÆRING LO I TELEMARK FAGFORBUNDET TELEMARK «FRITIDA PÅ DALEN» OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGGFAGA I TELEMARK OPPLÆRINGSKONTORET FOR VERKSTADINDUSTRIEN I TELEMARK OPPLÆRINGSKONTORET FOR BILFAG I TELEMARK OPPLÆRINGSKONTORET LOGISTIKK- OG TRANSPORTFAG OPPLÆRINGSKONTORET FOR RØRLEGGARFAGET I TELEMARK OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFF. SEKTOR I TELEMARK OPPLÆRINGSKONTORET FOR SALG OG SERVICE, RESTAURANT OG MATFAG OPPLÆRINGSKONTORET FOR PROSESSINDUSTRIEN STATKRAFT SKORVE ENTREPRENØR DALEN MEKANISKE QMATEC DRILLING IKM MASKINERING AS HAUGERUD & NILSEN STATENS VEGVESEN TELEMARK BILRUTER TELEMARK GODSLINJER NAV-KONTORA I VEST-TELEMARK VEST-TELEMARK NÆRINGSFORUM SCANA MAR -EL A/S SWECO FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET ATTFØRINGSSENTERET PÅ RAULAND STATOIL ASA VEST-TELEMARK NÆRINGSUTVIKLING AS JORDSKIFTERETTEN TOKKE KOMMUNE VINJE KOMMUNE FYRESDAL KOMMUNE KVITESEID KOMMUNE NISSEDAL KOMMUNE POLITI OG LENSMANNSETATEN BANK FORSIKRING ARBEID INNANFOR KYRKJA VEST-TELEMARK KRAFTLAG RAULAND ELEKTRISKE MARITIMT KOMPETANSESENTER Organisering av ungom Barne- og ungdomsarbeide Læreplassar/fagbrev, tømrar, murar og betongfag Læreplassar/fagbrev, sveisar, industrimekaniker og CNC-operatør Læreplassar/fagbrev m.a. bilmekanikar, lette- og tunge kjøretøy, bilskade Utdanning innan transport Læreplassar industri- og sanitærrørleggarfag Læreplassar/fagbrev omsorgsarbeidarfaget, barne- og ungdomsarbeid, andre kommunale fag Restaurant og matfag Læreplass innan prosessindustrien Jobb som ingeniør, industrimekaniker og elektro. Jobb som tømrer CNC og maskinering Montering, sveising og konstruksjon Spesialist innan sveis og maskinering Mekaniker tunge kjøretøy Trafikant og kjøretøyavd. Jobb som bussjåfør Jobb som langtransportsjåfør Arbeid, utdanning og yrkesrettleiing Telejobb Elektronikk og kybernetikk Rådgjevande ingeniører Læreplassar/fagbrev Jobbar ved attføringssenteret Nordsjøen som arbeidsplass Etablering av næring i Vest-Telemark Ein problemløysar for alle som eig ein bit av Noreg. Jus knytt til eigedom og landmåling Barnehage/førskule Teknisk sektor Helse- og omsorg Jobb med funksjonshemma Skule/opplæring Politiutdanninga Jobb innan bank Jobb innan forsikring Presteutdanning og diakoniutdanning Rekruttering og utdanning innan elektrobransjen Jobb som elektrikar Jobb til sjøs

12 YRKESMESSA 2012 Side 12 Spent på om det var relevante jobbar Etter ti år med studiar og jobb var tida inne for å flytte heim til Vrådal for Tone Gulliksen Øy. Men ho var usikker på om jobbmarknaden var tilpassa utdanninga. VTB Øystein Øygarden Tone Gulliksen Øy (28) og Karin Kvålseth (37) er blant dei som har valt realfagvegen. No arbeider dei båe ved Swecos regionkontor i Seljord, som høvesvis sivilingeniør i bygg og miljøteknikk, og miljøgeolog. Dei trekkjer fram allsidige arbeidsdagar, tverrfagleg samarbeid, gode lønsvilkår og eit trivleg miljø som goder i jobben. Me jobbar med å finne løysingar for framtida. Ein må heile tida tenke nytt, vere analytisk og løysingsorientert, seier dei to. Rollemodell Gulliksen Øy flytta heim til Vrådal i fjor haust etter studiar og jobb i Oslo, Trondheim og Bergen, og fekk identisk jobb i Seljord som den ho hadde i BKK i Bergen. Eg var spent på om det var relevante jobbar for meg i Vest-Telemark, innrømmer ho. Ho jobbar mellom anna med planlegging av vasskraftverk og reinseanlegg. I tillegg til dei konkrete arbeidsoppgåvene, er Gulliksen Øy også oppteken av at fleire skal velje realfagvegen. Derfor er ho med i Kunnskapsdepartementets rekrutteringstiltak «Alfa rollemodellbyrå». Tanken er at unge med realfagjobbar besøker vidaregåande skular i nærområdet, og fortel om studiane og jobbmoglegheitene. Håpet er å avkrefte mytane om realfag som røyndomsfjernt og unyttig. Tilbodet er gratis for skulane. Gulliksen Øy er den einaste rollemodellen i Telemark, og skal besøke Kvitsund gymnas i det fyrste skulebesøket. Det blir noko anna enn om ein lærar står og seier at dette er kjempeviktig, seier Gulliksen Øy, og legg til at det er viktig å aktivisere elevane i eit slik foredrag. Eldrebylgja kjem Karin Kvålseth har erfaring frå høgskulen i Telemark og Vest-Telemark næringsutvikling. Ho har nytta realfagkompetansen heile vegen. No har ho arbeidsoppgåver som omfattar mellom anna forureiningsproblematikk. Forureina drikkevatn er verdas største helseproblem, minner Kvålseth om. Både Gulliksen Øy og Kvålseth rår unge til å velje realfag, og meiner jobbutsiktene er gode for unge som vel den vegen. Eldrebylgja kjem, og dei ledige plassane må bli fylt opp att. Ei femårig utdanning kan virke lenge. Men ha respekt for studiane. Eg hadde ikkje toppkarakterar i matte, men har alltid sett det som ei utfordring å få det til, seier Kvålseth. Sweco Eg har alltid vore glad i matte og fysikk, men det heng kanskje saman med at eg var dårleg i språk, seier Tone, og legg til at ho har interessa frå både familien og gode lærarar. Internasjonalt selskap som tilbyr rådgjevingstenester innan tekniske fag. Nesten 1100 tilsette i Noreg. Ingeniørar/sivilingeniørar tekniske fag, arkitektar, landskapsarkitektar, hydrologar, biologar, naturforvaltarar og sivil- og samfunnsøkonomar. Kontoret i Seljord er eitt av 30 kontor i Noreg. 37 tilsette. 9 av desse er kvinner. Blant dei tilsette er det medarbeidarar frå Island, Nederland, Sverige og Russland. Kjelde: Sweco Blir behov for fleire unge Bjarne Nenseter leiar regionkontoret til Sweco i Seljord med 37 tilsette frå fleire nasjonar. Det er kjempeviktig å dra unge menneske til Vest-Telemark. skal bli? Snittalderen her har vore høg, men det har me gjort noko med. Og i framtida vil det bli behov for fleire unge, seier Nenseter. Det er nesten naturstridig Sibylla Erikstein, Dalen (17) Noko yrke har eg enno ikkje bestemt meg for, men studere vidare det skal eg. Eg reknar med at det blir eit studie innan samfunnsfagleg retning, sidan eg no går språk og samfunnsfaglinja på vidaregåande. Men før det vil eg gjerne ha eit friår med noko anna, som til dømes folkehøgskule, seier andreklassingen. med 40 ingeniørar her i Seljord, legg han til. Sweco i Seljord konsentrerer seg hovudsakleg på fire felt; byggtekniske fag, vatn og avløp, tekniske installasjonar innan VVS og elektro, og prosjektering og byggjeleiing. Etter hovudkontoret på Lysaker med 300 tilsette, og kontora i Bergen og Trondheim, er regionkontoret i Seljord, saman med det i Porsgrunn, det største i Sweco. Totalt har Sweco 30 kontor rundt om i landet med ulik kompetanse. Ei undersøking utført av Universum viser at arbeidsplassen er den tredje mest attraktive, etter Statoil og Aker, for ingeniørstudentar. I fjor omsette bedrifta i Seljord for 45 millionar kroner. Me har ein kjempestab, med godt humør og stå-på-vilje, seier sjefen, og legg til at dei no har utvida med kontorlokale i 2. etasjen i nabobygget. Fornøgd sjef: Bjarne Nenseter leiar eit regionkontor med 37 tilsette. ( Foto: Malin Aarhus)

13 Side 13 YRKESMESSA 2012 Godt miljø: Karin Kvålseth (t.v.) og Tone Gulliksen Øy rår unge til å velje realfag. (Foto: Malin Aarhus)

14 YRKESMESSA 2012 Side 14 Ikkje like strengt Den største skilnaden mellom Sveits og Noreg er at lærarane ikkje er like strenge her, meiner den sveitsiske utvekslingseleven Bettina Keller. VTB Gjermund Midtbø I august kom ho til Noreg, og byrja i fyrste klasse på den vidaregåande skulen på Dalen. I Fyresdal har ho flytta inn hos ein vertsfamilie, og trivst godt blant litt høgare fjell enn det ho er van med frå flatbygda i det nordlege Sveits. Konge og velfersstat 16-åringen var fast bestemt på ta eit utvekslingsår i utlandet, og det var ei venninne med norske aner som fortalde at Noreg var eit fint land og anbefala ho å reise nordover. Eg var sikker på at eg ville vere i Europa, og Frankrike og Italia var landa eg fyrst tenkte på. Men dit er det så mange sveitsarar som reiser, og eg ville heller gjere noko annleis. Etter å ha høyrt så mykje positivt om Noreg frå den halvt norske venninna mi, bestemte eg meg difor for å dra nordover, fortel Bettina som ikkje visste spesielt mykje om sitt nye heimland. Me har ikkje lært noko særleg om Noreg på skulen i Sveits, så det einaste eg visste var at de har ein konge, at befolkninga ikkje er stor og at det er ein velferdsstat, smiler Keller. Litt tilfeldig var det at ho hamna i akkurat Fyresdal, men Bettina ynskte seg helst til ein liten plass med mykje natur. I Sveits bur eg på landsbygda med Zürich som den nærmaste storbyen ein time unna. Landskapet der er svært flatt i forhold til her i Vest-Telemark, så eg likar godt å ha litt høgare fjell rundt meg, seier ho på nærmast klingande vesttelemål. Språket har ho tydelegvis tatt fort etter berre eit knapt halvår i Noreg. I starten var det vanskeleg, sidan det einaste eg kunne då eg kom var «Hei, eg heiter Bettina». Dialekta synest eg òg var vanskeleg å forstå i byrjinga, men no synest eg det går veldig greitt, seier ho, noko som VTBs utsendte fullt og heilt kan skrive under på. Meir disiplin Kva er den største skilnaden mellom Sveits og Noreg? Skulesystemet er nok den største skilnaden. Det var veldig uvant for meg å kunne kalle læraren ved fornamn når eg skal spørje han eller ho om hjelp. I Sveits må ein vere veldig høfleg når ein rekkjer opp handa og ber om hjelp. Lærarane er også mykje strengare der, og har meir disiplin i klassa. Eg skulle nok ynskje å ha ein mellomting mellom Sveits og Noreg, for eg synest det er litt for mykje støy i klasserommet i Noreg, meiner ho. Keller synest også det verkar som om familiekjensla er større i Noreg. I vertsfamilien min har eg tri brør som ikkje bur heime, og ei veslesyster på åtte år. I helgene er eg ofte på tur med familien, og eg synest det verkar som om ein brukar meir tid på familien i Noreg enn ein gjer i Sveits. Her verkar det også som alle kjenner kvarandre og snakkar med alle, slik er det ikkje på landsbygda i Sveits, fortel ho. Meir snø er ho også fornøgd med at ho har på sin nye heimstad, og det ho kallar for «norske» ski har ho også fått testa ut. Frå før av har eg berre prøvd alpinski, og det var mykje vanskelegare med dei norske skia (langrennski), ler ho. Rart å reise heim Når skuleåret er over i juni reiser Bettina Keller tilbake til heimlandet for å gå dei tri siste åra på vidaregåande der. Ho trur det blir både rart og godt å reise frå Fyresdal og Dalen. Det blir veldig rart å skulle reise frå vertsfamilien min, klassa mi og venene eg har fått, men samstundes gler eg meg veldig til å kome heim til familien min i Sveits, avsluttar den sveitsiske ungjenta, som ikkje utelukkar at ho ein gong vil flytte tilbake til Noreg. skal bli? Randi Ormestøyl, Rauland (17) Eg har eigentleg ikkje bestemt meg for kva eg vil enno, eg tenkjer berre å bli ferdig med vidaregåande og ta det derfrå. Men eg har heilt klart lyst til å studere vidare, fortel Ormestøyl, som no går i andre klasse på studiespesialisering. Lisa Marie Johannesen, Fyresdal (17) No går eg i andre klasse på barne- og ungdomsarbeidar, og har planar om å ta eit år med påbygg neste år for å få generell studiekompetanse. Eg har nemleg lyst til å studere vidare på høgskule i Porsgrunn for å bli barnevernspedagog. Det synest eg verkar som eit spennande yrke, seier Johannesen. Skulelei: Etter to år på studiespesialisering gjekk Vegard Liane lei dei teoretiske faga, og valte difor å byte linje til teknikk og industriell produksjon. No har han funne fagområdet sitt og trivst godt på skulen.

15 Side 15 YRKESMESSA 2012 Meir snø: Sveitsiske Bettina Keller likar seg godt i Vest-Telemark, og er spesielt glad for at det er meir snø her enn heime i Sveits. Ho likar seg godt på tur på «fjødde», som ho så fint kallar det Byter ut teori med praksis Rådgjevar Per Stordrange ser ein tendens til at skuleflinke elevar går over til ei praktisk utdanning etter fyrst å ha valt studieførebuande retning på vidaregåande. VTB Gjermund Midtbø I år er det fire elevar på linja Teknikk og industriell produksjon (TIP) som tidlegare har gått eitt eller fleire år på studiespesialiserande utdanning. Det er også fleire skuleflinke elevar med gode karakterar frå ungdomsskulen som vel ei yrkesfagleg retning på vidaregåande, framfor den teoretiske. Høgare status Rådgjevar ved Vest-Telemark vidaregåande skule, Per Stordrange, har merka seg ein tendens til at dei yrkesfaglege linjene ved skulen har fått høgare status blant elevane dei siste åra. Det verkar som elevane har skjøna at det ikkje berre er gjennom studiespesialisering du kan få deg ein bra jobb. Mange av elevane på TIP siktar seg mellom anna mot arbeid på oljeplattformane i Nordsjøen, fortel han. Han meiner det heng att haldningar hos mange foreldre om at yrkesfag ikkje er noko å satse på. Etter det eg har oppfatta er det mange elevar som blir oppfordra av føresette om å velje den studieførebuande retninga slik at dei kan utdanne seg vidare og få ein god jobb. Dei veit kanskje ikkje så mykje om det store spekteret av gode jobbar ein kan få etter å ha gått på til dømes TIP. Viss ein vel å gå ei yrkesfagleg retning kan ein også ta eit påbyggingsår det tredje året for å få den studiekompetansen ein treng for å studere vidare. Næringslivet etterspør særleg flinke folk som både har fagbrev og studiekompetanse. Desse elevane er nærmast garantert jobb, seier studierettleiaren. Rett på ingeniør Stordrange kan også fortelje om den såkalla Y-vegen som ein blant anna kan gå på Høgskulen i Telemark for å bli ingeniør. Gjennom Y-vegen kan du gå rett frå andre klasse yrkesfag til å byrje på ein fullverdig ingeniørutdanning. Det fyrste året vil ein då ha meir teoretiske fag som matte og fysikk enn dei andre studentane, men etter kvart vil dei ha dei same faga som studentane med studiekompetanse frå før, fortel han. Lei teori Vegard Liane frå Seljord er ein av elevane som starta på studiespesialisering, men som etter kvart fann ut at det var ei yrkesfagleg utdanning han ville ha. Det blei for mykje teori, og eg gjekk lei. På studiespesialisering blir ein ikkje noko, og ein må studere vidare etter vidaregåande. Det er ikkje noko for meg, fortel han. Liane går nå i andreklasse på linja industriteknologi, og skryter av skulen som ein god skule der ein lærer mykje. Eg synest det er bra at skulen er såpass liten og klassene små, det gjer at du får god hjelp frå lærarane og lærer meir enn ein hadde gjort i store klasser, meiner Liane som saman med mange av klassekameratane ser for seg ein jobb i Nordsjøen. 19-åringen gjekk to år på studiespesialisering før han bytta til Teknikk og industriell produksjon og kjenner seg att i haldningane folk har til yrkesfag. Dei heime ville nok helst at eg skulle velje ei anna retning enn den mekaniske, og sidan eg ikkje hadde peiling på kva eg skulle bli synest nok dei det var lurt å gå studiespesialisering, fortel han. Attraktive lærlingar Lærlingane frå Vest-Telemark vidaregåande er svært så attraktive i industrien kan studierettleiaren fortelje. Alle elevane ved skulen har fått lærlingplass, og fleire av dei har fått dei mest ettertrakta plassane i store bedrifter som blant anna Statoil, seier Per Stordrange. Han kan også fortelje at skulen er liberal når det gjeld elevar som vil byte linje. Me synest det er viktig å gje elevane våre moglegheit til å gjere omval. Det er ikkje enkelt å ta eit så stort val som åring, og me hjelper difor elevar som meiner dei har valt feil så godt me kan. I år har me elevar som har fullført tri år på studiespesialisering og har studiekompetanse, men som likevel vil starte i fyrsteklasse på yrkesfag retning. Det meiner me det er viktig å gje rom til, seier han.

16 YRKESMESSA 2012 Side 16 Vil bli gardbrukar: Vigdis Groven Opsund kan godt tenkje seg eit liv som bonde i Vest- Telemark etter utdanninga. Morosamt og lærerikt Dette er to av hovudpunkta Vigdis Groven Opsund vel å trekkje fram når ho skal oppsummere livet som Søve-elev. VTB Gjermund Midtbø Brunkeberg-jenta Vigdis Groven Opsund har snart lagt tri år bak seg ved Søve vidaregåande skule, og angrar ikkje eit sekund på at ho valde ein litt uvanleg retning. For ho var den store interessa for dyr avgjerande for kva retning ho til slutt valde på vidaregåande. No ser ho framover mot å utdanne seg vidare i den same retninga. Samarbeider med Ås Godt miljø Både utdanningar innan biologi og naturressursar på Ås og veterinærhøgskulen er under vurdering for Groven Opsund, som uansett har bestemt seg for at ho vil ha ein jobb der ho kan jobbe med dyr. Eg har alltid hatt ei stor interesse for dyr, og då særleg hestar og hundar. Interessene mine var viktigast for valet mitt, og sidan eg visste kva eg ville jobbe med var Søve eit naturleg val, fortel ho om skulen der ho også bur på internat. Miljøet her er veldig bra, og klassemiljøet blir ekstra godt her sidan dei fleste bur saman til dagleg. Me har det veldig sosialt Rektor ved Søve vidaregåande skule, Terje Kristoffersen, kan fortelje at skulen nyleg har inngått eit samarbeid med Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås. Hovudsakleg gjeld samarbeidet i dag skogfag, men i følgje Kristoffersen jobbar dei med å få på plass ei avtale også for plantefag og husdyrfag på Ås. Grunnen til at Søve blei vald av universitet, var at den vidaregåande skulen utanfor Ulefoss er ein av 2-3 naturbruksskular i landet som tilbyr elevane ein kombinasjon av skogbruk og spesiell studiekompetanse. Dette meiner dei er ein ideell bakgrunn for å byrje skogfag studiar på Universitet på Ås. Me trur at dette samarbeidet kan vere svært verdifullt for oss og elevane våre, seier Kristoffersen. Samarbeidet vil innebere at skulane marknadsfører kvarandre, og at Søve-elevane blant anna får besøke universitetet. I år har den vidaregåande skulen i Nome 175 elevar, men elevtalet bør stige til over 200 i løpet av dei neste åra, meiner rektoren sjølv. No har han fem vesttelar på skulen, men han ynskjer seg mange fleire året dei komande åra. Eg skulle gjerne høyrt endå meir vestteledialekt ut på tunet her. Landbruk og jordbruk er viktige næringar i Vest-Telemark, difor trur eg også potensialet for fleire elevar frå regionen er større enn dei fem me har no, seier Kristoffersen. Glad i dyr: Brunkeberg-jenta Vigdis Groven Opsund valde etter si store interesse då ho skulle velje vidaregåande retning. Hestar og hundar er favorittdyra, men viss ho kunne velje er det geiter ho ville ha satsa på som gardbrukar. saman med filmkveldar, lagar vaflar saman eller spelar sandvolleyball når det er vêr til det, smiler ho. I fyrste klasse går alle elevane på Søve på linja naturbruk. Året etter kan dei velje mellom landbruk og gartnerifag, skogbruk og hest- og hovslagarfaget. Vigdis gjekk i fjor landbrukslinja, og går no det tredje året på studiespesialiserande naturbruk for å få studiekompetanse til å studere vidare. Høgdepunktet dette året blir studieturen til Guatemala, fortel ho. I Guatemala skal me få vere med på å sjå korleis dei driv landbruk der, og me skal også få vere med å hjelpe til. Det blir ei spennande oppleving å få sjå korleis dei driv landbruk der i forhold til i Noreg. Eg gler meg veldig, seier ho om den to veker lange turen. Framtidig bonde I helger og i feriar jobbar den 18- årige ungjenta som avløysar på ein gard i Flatdal, og ho innrømmer gjerne at å drive eit småbruk i Vest-Telemark er draumen. Fyrst og fremst vil eg ut av fylket for å utdanne meg. Men etter det hadde eg heilt klart kunne tenkt meg å teke over eit småbruk i Vest-Telemark, og drive med dyr ved sidan av jobben, seier ho. Men det er ikkje dei meir tradisjonelle husdyra som kyr, gris eller sau ho vil ha på garden sin. Viss eg kunne velje trur eg at eg hadde vald geiter. Dei er trivelege dyr, og eg trur det hadde vore moro å prøve noko som ikkje så mange andre driv med, smiler ho. Negativ utvikling Dei siste åra har søkartala til naturbruksskulen på Ulefoss gått sakte men sikkert nedover, og i fjor vår fekk dei også ein ekstra knekk i talet på fyrsteklassingar. Dette synest Vigdis Groven Opsund er synd, og oppfordrar framtidige vidaregåande elevar i Vest-Telemark til å vurdere Søve. Viss ein er litt skulelei, og har lyst på meir praktisk undervisning er Søve midt i blinken. Me er mykje ute i naturen og brukar kroppen i arbeid til dagleg blant anna i fjoset. Ein blir også godt kjent med lærarane som er flinke på områda sine og tek omsyn til oss elevar. Det at du kan få studiekompetanse i tillegg til ei yrkesutdanning, ser eg også på som eit stort pluss, meiner Brunkeberg-jenta.

17 Side 17 YRKESMESSA 2012 Den enkle reisemåten til/frå Vest-Telemark (Suleskarekspressen køyrer i tida 15/6-19/8 2012) Haukeliekspressen Grenlandsekspressen Setesdalekspressen Suleskarekspressen Frå sentrum til sentrum Ingen parkeringsproblem Fleksibel reisemåte Plassgaranti - møt opp på haldeplassen og du er garantert plass Obligatorisk førehandsreservasjon for grupper over 9 personar Gunstige prisar på nett (nettsalg gjeld ikkje Setesdalekspressen) Betal med kort Tenk miljø - reis kollektivt Sjå nor-way.no og bruk rutesøket frå/til stad og finn di reiserute, eller ring LAGER ,-vi skal samme veien SALG! CAS CA ASH HBACK K Fra kr ,ferdig montert! I tillegg til knakende gode kampanjepriser på Panasonic NE9MKE og HE9LKE får du nå muligheten til å få ytterligere 1500 kr tilbakebetalt ved kjøp av en Panasonic varmepumpe før 15 februar! Ta kontakt for mer informasjon. Vinje kommune gir opptil kr 5000,- i støtte til installasjon av luft/luft varmepumpe. Søk om støtte i dag! Tlf:

18 YRKESMESSA 2012 Side 18 Frå byen til landet: Etter mange år i Kristiansand er Svånaug Dyrland Valseth og Espen Storebø Valseth blitt innbyggjarar i Vest-Telemark att. Paret med sønene Odin og Ask bur i kommunalt hus fram til byggjeprosjektet er ferdig. Det er noko eige med Vest-Telemark Nærleik til familiane og jobbtilbod var viktig for at ekteparet Valseth flytta frå byen og tilbake til Vest-Telemark. VTB Geir Ufs VTB møter Svånaug Dyrland Valseth, Espen Storebø Valseth og sønene Odin (3) og Ask (6) i det kommunale huset dei leiger på Prærien i Fyresdal sentrum. Dit kom dei i slutten av august, etter å ha budd ein god del år i Kristiansand. Svånaug blei vesttele då ho kom til Seljord som fireåring. Faren er frå Åmotsdal. Etter at grunnskulen i Seljord var gjort unna, venta vidaregåande skule i Bø og også eitt år på høgskulen der. Etterpå skulle det vise seg at det blei heile 13 år i Kristiansand for Svånaug. På same tida som ho studerte blei det også jobbing for den utflytta seljordingen som er utdanna fagomsettar i engelsk. I sørlandsbyen jobba ho ein del år i hotellbransjen, og i fire år var ho konsulent i Agder Energi, fram til sist haust. Veldig bra i byen Espen var like gamal som det Svånaug var då også han kom til Vest-Telemark, nærare bestemt Fyresdal. Der gjekk han grunnskulen, og så blei det vidaregåande skule på Dalen. Etterpå var det eitt år på folkehøgskule i Numedal før Kristiansand og to års studiar om idrett lokka. Så blei det retur til Vest-Telemark og vidaregåande skule på Dalen med gymlærar som jobb i eitt år før militærtenesta. Sørlandet freista igjen, og det blei studiar i Kristiansand. Tilbake i Fyresdal hadde Espen jobb i ei dataverksemd. I 2001 gjekk returen til Kristiansand for å arbeide som utviklar i sju år i ei dataverksemd. Etterpå blei det fire år på ein annan arbeidsplass innan data, fram til august Det skulle vise seg å bli totalt 14 år for Espen i byen som ligg i Vest-Agder fylke. Svånaug og Espen møtte kvarandre i Kristiansand i 2003 på ei tid ingen av dei hadde skikkeleg plan om å kome heim att til Vest- Telemark. Espen tenkte som så at han trudde det ville bli vanskeleg å finne jobb i heimområdet. Opp gjennom åra i sørlandsbyen byrja av og til tanken om ei flytting å kome, men Espen slo seg til ro med at han skulle bu i byen. Fleire gonger tenkte me på å flytte til Fyresdal, men me slo det frå oss. Me hadde det veldig bra i byen. Og i helgene var me ofte i Vest-Telemark. Me har hytte i Fjellgardane i Fyresdal kommune, seier ekteparet. Fullklaff Svånaug fortel at det var fyrst etter at dei fekk barna og etter at ein sjølv blei vaksen, at valet kom om å sjå til Vest-Telemark.

19 Side 19 YRKESMESSA 2012 No har eg landa, og det kjennest veldig godt. Svånaug Dyrland Valseth Det blei det same for meg om me skulle velje Fyresdal eller Seljord, seier ho. Både ho og Espen fekk behov for å vere nærare familiane sine, og ville at barna ikkje skulle vere så langt unna besteforeldra i Åmotsdal og på Veum. Og så kunne det vere greitt med litt avlasting av og til, med tanke på barna. Når ein blir eldre er ikkje bylivet like attraktivt som før, og ein nyttar heller ikkje tilboda der i noko særleg grad. Har ein barn, blir ein meir bunden, seier ekteparet. Eit viktig kriterium for å flytte var at ein av dei fekk jobb i full stilling, og den andre ei grei deltidsstilling i nærleiken av heimen. Dessutan måtte dei ha barnehageplassar for Odin og Ask. Espen søkte på jobb i dataverksemda NC-Spectrum i Kviteseid sentrum. Svånaug la inn søknad på ei 60 prosent stilling som informasjonskonsulent i Fyresdal kommune. Med ei vekes mellomrom fekk dei tilslag på jobbane. Då er det meint å vere sånn. Det skal godt gjerast at det klaffar meir, seier Espen nøgd. Vener flytta heim Han hadde på eit tidspunkt sikta seg mest inn på Seljord som bustadkommune, då han tenkte der var større jobbmoglegheit der. Svånaug var meir interessert i at dei skulle til Fyresdal. Då eg fekk jobb i Kviteseid blei det hipp som happ kvar me skulle bu, og eg er glad i å køyre bil, seier Espen. Han er godt i gang med jobben som prosjektleiar, i tillegg til at han i eit halvt år er konstituert dagleg leiar i den veksande Kviteseid-verksemda. Eg er fornøgd med jobben eg har fått, og med to barn er det heilt ideelt å bu i Fyresdal sentrum. Det er eit steinkast til jobben, barnehagen og butikken. No har eg landa, og det kjennest veldig godt, seier Svånaug med eit smil som stadfestar dei orda. Det var det familiære og jobbmoglegheitene som gjorde valet om å busette seg i Fyresdal, held ho og ektemannen fram. Espen har ei syster som budde i Kristiansand ein del år. Ho er også tilbake i Fyresdal, og det er veldig koseleg. Dessutan er det faktisk ein god del kameratar frå kullet mitt på grunnskulen som har flytta heim att, gler han seg over. Om ikkje Svånaug kjende så mange i den nye heimkommunen like etter flyttinga, har det blitt ei endring på det. Jobben gjer at eg blir betre kjent med folk. Det har absolutt vore viktig for å bli integrert. Kamerathjelp Då ekteparet flytta til Fyresdal sa Espen at det ikkje kom på tale å byggje hus. Økonomisk sett tenkte eg det var betre å pusse opp ein bustad, men det slo eg fort frå meg etter å ha sett på ein del gamle hus. I oppussingsprosjekt blir det automatisk til at ein gjer mykje sjølv, men det har eg ikkje tid til, fann Espen ut. Eg var redd eit oppussingsprosjekt ville tatt litt knekken på oss når me hadde kome heim att for å gire ned, legg Svånaug til. Ein månad etter at ekteparet Byggjestart: Espen på tomta like før snikkarane skal starte på reisverket. Familien Valseth har bare møtt velvilje i byggjeprosessen. hadde kome til Fyresdal, blei det innhenta tilbod på eit nytt og så og seie nøkkelferdig hus. Espen snakka med ein fyresdøl og tidlegare klassekamerat frå grunnskulen om han kunne vere med opp i Tøddebakkane i Fyresdal sentrum for å sjå på ei ledig tomt. Svaret var at han ikkje hadde tid til å klargjere ei eventuell byggjetomt med gravemaskina si, men han kunne bli med ein tur og sjå. Espen blei glad då det viste seg at ein likevel ikkje trong å skyte bort fjell, og dermed kroner spart. I tillegg kunne han gle seg over at kameraten fann ut han fekk sette av tid til å hjelpe med opparbeiding av tomta til innflyttarfamilien. Ikkje nok med den positiviteten, så dukka det også opp ei gladmelding frå ein annan klassekamerat frå grunnskuletida. Han har byggjefirma og meir enn nok å gjere. Likevel sa han ja til å prøve å skaffe arbeidsfolk for å sette opp huset på den flotte tomta oppe i Tøddebakkane. Får gire ned Både Svånaug og Espen synest det er fantastisk at lokale krefter, endå dei har det så travelt, snur så på flisa for at ekteparet skal få opparbeidd tomt og bustad. Vidare har kommunen vore veldig velviljug i byggjeprosessen. Huset skal stå ferdig innan 1. juni, seier ekteparet, og gler seg. Når dei no byggjer er valet av bustadplass endeleg. Det er veldig bra, og eg kjenner ingen lengsel tilbake til byen. Eg hadde lyst til å gire ned, og det får eg gjort her. Og når ein har barn, er det noko med bygdene. Barna er med på meir her i Fyresdal enn i byen, seier Svånaug. Det var gode oppvekstvilkår der me budde i Kristiansand også. Me flytta ikkje frå noko, men til noko, seier Espen. Både han og kona er kjempefornøgde med det viktige livsvalet dei no har gjort. Gamle vener, heiene, miljøet og humpane i vegen. Alt har sin sjarm, seier Espen med eit smil om å ha kome tilbake til Fyresdal. Det er noko eige med Vest- Telemark, avsluttar eit ektepar i full gang med å slå røter, for alltid. Då er det meint å vere sånn. Det skal godt gjerast at det klaffar meir. Espen Storebø Valseth skal bli? Vilde Skinnarland, Rauland (18) Neste år skal eg inn i Forsvaret, og arbeide som grensevakt. Etter det veit eg ikkje kva eg vil, får tenkje på det etter eg er ferdig med fyrstegongstenesten, seier tredjeklassingen. Pendlar: Espen er glad i å køyre bil, så dagpendling til jobben i Kviteseid er ikkje noko problem.

20 Det er

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Dvkkar ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/272-4 Finn Arne Askje,35075220 16.02.2013 finn.arne.askje@tokke.kommune.no

Dvkkar ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/272-4 Finn Arne Askje,35075220 16.02.2013 finn.arne.askje@tokke.kommune.no Tokke kommune 11# Kultur- og Oppvekstetaten Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 Skien 3kob 9Vor)G HE r\) Dvkkar ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/272-4 Finn Arne Askje,35075220 16.02.2013

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Ølen vidaregåande skule

Ølen vidaregåande skule Ølen vidaregåande skule Ølen vgs ligg i Vindafjord kommune i sentrum av Ølen, med flott utsikt og med Ølensfjorden som næraste nabo! Ølen vgs har eit trygt og godt skulemiljø med høg fagleg kvalitet og

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Medlemsmøte i Haukeli Næringslag den 28.02.12 9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Hans N. ynskjer velkomen og fortel kva vi har jobba med sidan sist

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Av Eli Gunnvor Grønsdal Då Tehmina Mustafa kom til Noreg, som nyutdanna lege, fekk ho melding om å ta utdanninga på nytt. Ho nekta. I dag er ho professor i

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Dobbelt så mange moglegheiter

Dobbelt så mange moglegheiter Til: Skolefagleg ansvarleg i kommunane i Møre og Romsdal Skolar med elevar på 10. trinn i Møre og Romsdal (til rektor, kontaktlærarar på 10. trinn og rådgivarar) Invitasjon og påmelding til karrieredagane

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Søknadsinfo:

Søknadsinfo: Søknadsinfo: www.stryn.vgs.no Vi legg til rette for topp satsing i skiskyting Våre utøvarar har levert svært gode resultat dei siste åra. Våre elevar har vist at det er fullt mogleg å ta utdanninga si

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Det nytter. Skuleinterne tiltak

Det nytter. Skuleinterne tiltak Det nytter Skuleinterne tiltak 2 Tiltak for auka gjennomføring I skuleåret 2012-13 var det til saman 28 skular som fekk tilskot til skuleinterne tiltak. 1161 elevar deltok i tilbodet. På dei fleste skulane

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Bli lærling i BYGGOPP

Bli lærling i BYGGOPP Vi treng mange fagarbeidarar Bli lærling i BYGGOPP Kvalifisert for framtida Bygg- og anleggsverksemda i Noreg har aldri vore større. Stor vekst både i befolkning og næringsliv vil gje behov for nye utbyggingar

Detaljer

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Samandrag av prosjektrapport FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Ei kvantitativ kartlegging av flyttegrunnar blant folk som har flytta til og frå kommunen dei siste fem åra Spørjeskjema er utforma av Bykle og Hovden

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen

12/2011 NOTAT. Hallgerd Conradi og Kåre Heggen 12/11 NOTAT Hallgerd Conradi og Kåre Heggen dei nye studentane på barnevernspedagog- og sosionomstudiet 11 Forord Institutt for sosialfag fekk eit ekstra stort kull med nye studentar på studia i barnevernspedagogikk

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

8. trinn 2017/2018 Bryne ungdomsskule

8. trinn 2017/2018 Bryne ungdomsskule 8. trinn 2017/2018 Bryne ungdomsskule Foreldremøte 22. febr. og besøk på barneskulane 23. og 24. febr. Andre framandspråk Valfag Besøk på ungdomsskulen og foreldremøte i juni Overgang barne-ungdomsskule

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer