Tinius Olsens skole 50-år ( ) Av Dag Kristoffersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tinius Olsens skole 50-år (1959-2009) Av Dag Kristoffersen"

Transkript

1 Tinius Olsens skole 50-år ( ) Av Dag Kristoffersen Hadde det ikke blitt sammenslåing av de videregående skolene på Kongsberg, ville Tinius Olsens skole fylt 50 år 17.august Forløperne Kongsberg Tekniske Aftenskole Kongsberg Tekniske Aftenskole starta 25.november Som navnet tilsier, var det en skole som gikk på kvelden, beregna for folk som allerede var i jobb og som ville utdanne seg videre. I hovedsak var nok elevene fra det lavere sosiale sjikt som måtte ha ei inntekt samtidig som de studerte. Det fantes jo ikke Statens lånekasse for utdanning den gangen. Forbildet for skolen var tilsvarende skole i Oslo. I to år var skolen privat, men så tok kommunen over, og skolen fikk både statsbidrag og bidrag fra brennevinshandelen og Kongsberg Sparebank. Aftenskolen holdt de første åra til i Nymoen Folkeskoles bygg. I 1.klasse var det 10 timer i uka: 2 timer i hvert av fagene regning, matematikk, norsk, frihåndstegning og konstruksjonstegning. I 2.klasse kom mekanikk og bokholderi inn, og i 3.klasse var det 2t mekanikk, 3t fysikk og kjemi, 4t fagtegning og 1t bokholderi. Totalt 10 timer i uka over 3 år. Forstanderskapet bestod både av sosialt høyt ansette borgere som myntmester og direktør, men også av andre kvalifiserte som en byggmester og en bøssemaker. Lærerne ser også ut til å ha hatt god bakgrunn, bl.a. ingeniører og bergingeniører, samt overordna personell ved Sølvverket og Våpenfabrikken. Tegnelærer var i de første åra den kjente Kristian Skolmen. Han, ved siden av lærer Ole Hoff, hadde tatt initiativet til Aftenskolen. Hoff var bestyrer fra starten i 1895 til desember Antall elever vokste raskt. Fra første kull ut var to elever som tok eksamen i Den første uteksaminerte elev var ingen ringere enn den seinere stortingsmann Andreas Nygård. Det ser ut til å ha vært hardt i de tider, først på arbeid klokka seks om morgenen til halv seks på ettermiddagen og deretter skole fra sju til ni om kvelden. Ikke rart at bare to av tjue fullførte i det første kullet. 25 år seinere tok over 30 eksamen. I 1912 hadde skolen seks klasser, og fem år seinere blei det oppretta en handelsklasse. Elevtallet lå i begynnelsen av 1920-åra på elever. Skolen hadde høsten 1917 inntatt Dyrmyr gårds hovedbygg etter at kommunen hadde kjøpt dette i begynnelsen av århundret. Etter et mellomspill med J.Wangensteen som midlertidig bestyrer fra desember 1911 til september 1912, tok lærer Theodor Fusche over som skolens bestyrer. Han blei den

2 drivende kraften fra 1912 og helt til Dette arbeidet, samt 25 år i fattigstyrelsen, ga han i januar 1930 Kongens fortjenestemedalje. Kongsberg store sønn og gründeren Tinius Olsen hadde stor forkjærlighet for skolen og oppretta i 1921 et fond på kroner som blei overrakt skolen. Fondets renter skulle det innkjøpes utstyr for, og direktørene for Sølvverket og Våpenfabrikken blei med i styret. Seinere kom flere store sjekker fra Tinius for videreutdanning av lærerne ved skolen. Ved byens 200-års jubileum i 1924 smalt han til og ga til fondet. Dette fondet kom til å danne ryggraden i byggingen av Tinius Olsens Skole 35 år seinere. Det bør også nevnes at allerede i 1920-åra var Kongsberg Tekniske Aftenskole av de beste i landet og hadde allerede da meget godt ry. Tinius Olsens store gaver og tanker om en egen teknisk skole gjorde sitt til at det allerede i 1929 blei utarbeida planer om en egen skolebygning. Det hadde blitt nedsatt et eget fondsstyre som skulle disponere pengene ut fra visse retningslinjer. I 1929 engasjerer de arkitekt Johan Meyer til å tegne et forslag til bygning. Da oppstod det en del problemer. Skolebestyreren, Theodor Fusche, som var Tinius Olsens venn, var ikke tatt med på råd. Da tegningene blei forelagt, varr han sterkt uenig i disse og framførte at dette var også Tinius uenig i. Det blir holdt møte der det leses opp et brev fra Tinius der han er fornøyd med et annet forslag utarbeidet av stadsingeniør Klausen. Dette fører til en krangel mellom Fushe og fondets leder direktør Finne. Tinius hadde året før bedt om at Fusche skulle bli med i styret uten at det var tatt til følge av Finne. Meyer hadde laget et hus med inngang fra sidene og ikke direkte fra gata. Tinius og Fusche samt Klausens forslag lignet mer på apoteket og bergseminaret med inngang på langsiden fra gata. Tomta var utsett der skolen ligger i dag. Saken blei ikke avgjort. Tinius dør i Men planene ligger der og i oktober 1939 utlyses det en arkitektkonkurranse for bygging av Tinius Olsens tekniske skole. Fristen er kort, 15.november. Man håper på mange forslag med pengepremier til de tre beste. Det settes en lang spesifikasjonsliste: 4 klasserom, 3 tegnesaler,naturfagsrom, fysikk- og kjemilaboratorium, lærerværelse og kontorer. Egen verksteddel og en gymnastikksal på 150 kvm., mist 16m lang. Vaktmesteren skulle ha egen bolig med tre rom, kjøkken og bad. Skolen skulle beregnes på 200 elever. Om noen av eventuelle utkast blei brukt, vites ikke. Men det skulle gå 20 år før det blei noen ny Tinius Olsens skole. Undervisningen på Dyrmyr fortsatte fram til I sin tid offentliggjorde byens aviser karakterene til elevene. Nedenfor tar vi med noen kjente kongsbergnavn med deres karakterer: 1929 Torstein Stenbeck-1.56(bl.a kjent for Kongsberg Drekkevise), Hans Bryn-handelsskolen-1.60(kjent forretningsmann), 1931: Birger Ruud-1.84, 1932: Olai Kristoffersen-1.79

3 Kongsberg Formannsskole Allerede i 1899 satt Kongsberg Våpenfabrikk fram forslag om en bøssemaker- og formannsskole med bergskolen som mønster. Men først i 1903 kom skolen i gang. Skolen kunne ta 8-12 elever, gutter i 20-års alderen og skolen var 2-årig. Totalt blei det avvikla 5 kurs ved skolen, ,05-07, 09-11, og Skolen holdt til på KVs område. Elevene fikk 2 kroner om dagen, altså det var en betalt skolegang beregna for arbeidere ved KV. Her var det filekurs, smiing, polering, skjefting med mer. Det endte med bøssemakerprøve på KV. Ved siden av denne praktiske delen var det også norsk, regning, varekunnskap, konstruksjonstegning, ballistikk, fysikk, kjemi med mer. Skolen blei kalt for Bøssemaker- og formannskole. Etter et opphold på 16 år vedtok Stortinget i 1936 å starte en 1-årig formannsskole på KV. Initiativtakere var KV-direktør Finne og avdelingssjef Alstad. Det første kullet bestod av 11 elever, 6 av disse var fra Kongsberg, bl.a. Kåre Mobråten og Bjarne Sjulsen. Fagene var filing, dreiing, fresing, smiing, sveising, sliping, reparasjon, montasje og maskininnstilling som de praktiske fagene. Teoretiske fag var norsk(undervist av den seinere rektor ved Kongsberg Gymnas, Helge Sprauten), matematikk, mekanikk, fysikk, el-lære, materiallære, tegning, teknologi, bokføring, organisasjon, lover og regler (som direktør Finne selv underviste i), gymnastikk og samaritantjeneste!(som stadslege Fodstad sto for). Direktør Finne var også skolens bestyrer, mens det praktiske blei leda av verksmester Kristian Nilsen. Teoriundervisningen foregikk i bygning 15 ved 3 langbord, hvert på 5 meter. Selv under disse forhold kom elevene ut med gode resultater. Skolen holdt det gående først til krigen kom i 1940 og deretter fra 1945 til 1950 også i KVs regi. Etter to års pause blei skolen på ny oppretta som egen statsskole i 1952, da på Dyrmyr, hvor Teknisk Aftenskole hadde vært og Kongsberg Yrkesskole da var. Her fortsatte skolen til Tinius Olsens skole blei oppretta og skolen flytta inn på Tråkka i den nybygde skolen. Bøssemakerutdanningen blei oppretta på ny i 1938 på KV, da som 4-årig. Kongsberg Yrkesskole Etter krigen starter Kolbjørn Hegstad Kongsberg Yrkesskole i kjelleren på Dyrmyr. Denne sagnomsuste mannen dro i 1946 rundt i distriktet på sykkel og kapra 12 arbeidsledige ungdommer til et kurs på dagtid. 9.september 1946 er den offisielle startdatoen for skolen. Skoletida var på hverdagene åtte til fire og på lørdagene åtte til ett for yrkeskurset for mekanikere. Noen halvtimer fri hadde de riktignok. Totalt 1700 timer i året,(i dag ca 1330 timer) og av disse var 600 teoritimer. Det var kurs i mekanikk, malerkurs og tømrerkurs. Hegstads kongstanke var at de som seinere skulle gå tekniske skoler, burde være fagarbeidere først. Stortingsmann Andreas Nygård (se under Teknisk Aftenskole) og major Halfdan Alstad (se under Kongsberg Formannsskole) kvitterte for elevene. Kurset gikk på folkemunne som

4 filer n. Dette navet kom til å henge ved kurset til langt opp på 70-tallet, selv om det ga et galt inntrykk av hva elevene dreiv med. De 12 elevene kom fra Kongsberg, Øvre Sandsvær, Flesberg og Nore, og elevarbeidene blei utstilt i vinduet til G.M.Magnussen i Storgata. De første åra var det tre lærere, lektor Mikalsen i naturfag, Arvid Ellensen i norsk og resten tok Hegstad seg av. Hegstad var bestyrer på skolen, og da Formannsskolen blei oppretta på nytt i 1952 på Dyrmyr, tok han også over denne. Han blei i 1958 utnevnt til rektor for begge skolene og var da allerede på god vei til Tinius Olsens skole. Tinius Olsens Skole Seint på året 1954 melder Drammens Tidene og Buskerud Blad at nå skulle de ulike fond som Tinius hadde gitt, bli slått sammen, og det skulle bygges en skole på tomta ved Tråkka og Magasinparken. Her skulle det bli yrkesskole, formannskole og lærlingeskole. Tinius sønn Thorsten godkjente sammenslåingen av fonda til ett byggefond året etter, og kommunen skulle stå for utstyr og drift. De nye vedtektene blei endelig i orden i november Men tida hadde gått og prisene steget, så kalkylene lå nå godt over det Tiniusfondet hadde. Dermed blei det nødvendig med andre midler, og disse kom fra et større fond i Sølvverket, et arbeidledighetstrygdfond, og kommunen måtte også punge ut. Totalt blei dette to millioner hvorav Tiniusfondet utgjorde halvparten. Staten betalte utstyr for , og Thorsten Yhlen Olsen ga dollar i tillegg. Muremester Bøhmer fikk førsteentreprisen på grunnmur, 750 kvadratmeter skolebygning og 270 kvadratmeter i verkstedsfløy i grunnflate, og gravinga begynte i mai Varme og ventilasjonsanlegget skulle bygges etter nye prinsipper. 17.august 1959 åpnet Tinius Olsens skole sine dører for de første 60 elevene og 14 lærere med Kolbjør Hegstad som rektor. Så har det gått slag i slag: 1961 servoteknikerlinje, 1962 linje for «konfesjonssyersker» med påfølgende populær mannekengoppvisning. Året etter gikk det første ingeniørkullet ut etter et tilleggskurs på Tinius, og i 1966 gikk første kull fra treårig ingeniørutdanning ut. Samme år blei Kongsberg Yrkesskoles avdeling på Skjønne i Rollag etablert. Totalt krevde dette mer plass og andre byggetrinn med prislapp fire millioner sto ferdig i I året 1968 var elevtallet tidobla siden starten, 600 elever inkludert 120 på kortere kurs, og lærertallet var nå 40. Teknisk fagskole blei etablert. Ekspansjon og i forkant av teknisk utdanning hadde prega og kom til å prege skolen. Tredje byggetrinn sto ferdig i januar Ekspansjonen hadde vært så voldsom at byens hybeltilbud ikke blei godt nok. Begynnelsen av 70-åra er prega av stadige hybelproblemer for både elever og lærere i august og september måned. Telt i Magasinparken var vanlig. Fram Hospits blei ombygd til midlertidige hybler, og en lærer med familie måtte bo i et klasserom på Nymoen skole bak et forheng!

5 Samtidig blei Tinius landskjent, høsten 1970 blei det laget eget tv-program på NRK. Samme år blei optikerlinje etablert og skolen fikk nytt språklaboratorium, det første ved en teknisk skole i Norge! Bilavdelingen var klar vinteren 1972 og treårig optikerutdanning etableres. Tross nye byggetrinn, det var stadig plassmangel. Bygg- og anleggslinje må derfor opprettes i Stollveien i Ingeniørskolen måtte etablere lokaler i Varehuset på Tråkka og i Trygdekontorgården i Stasjonsbakken. Det var Kongsberg Ingeniørskoles etablering i Raumyr blei lansert som utbyggingssted allerede da. Totalt var det i elever og 120 lærere. Det endelige skillet med ingeniørskolen kom i Helt fram til 1984 satt Kolbjørn Hegstad som rektor og fikk samme år Kongens fortjenestemedalje i gull. Svein Braaten var rektor de neste ti åra. Han fikk med seg ei nyetablert datalinje. I 1988 blei landets eneste linje i glassfaget oppretta på Tinius og i 1991 Kongsberg ressurs som tilbyr kurs til næringslivet og offentlig forvaltning. Tom Martinsen overtok som rektor i 1994, og året etter blei landets eneste urmakerlinje etablert på skolen. I 1997 kom formgivingsfag, og i 1998 blei Yrkesskolen for skogbruk i Saggrenda lagt inn under Tinius Olsens Skole. Skolen tok over bygningen til Kongsberg Industri på Kongsgårdsmoen og etablerte glasslinja og kjøretøy der. Byggfag flytta inn i nytt bygg sammen med naturbruk i Saggrenda. Rektor Tom Martinsen blir fylkesutdanningssjef og i 1999 blei Finn Simensen rektor. Ekspansjon, nye utfordringer og teknisk i forkant har vært Tinius Olsens Skoles varemerke. Men politikerne i fylket har nye planer for de videregående skolene på Kongsberg. 1.januar 2007 blir alle de videregående skolene på byen slått sammen under navnet Kongsberg videregående skole, ikke fysisk, men under en administrasjon. Kirsten Bøckman ansettes som ny rektor. Fagskolen skilles ut med navnet Fagskolen Tinius Olsen med rektor Finn Simensen. Det er fagskolen som nå fører Tinius-navnet videre og forhåpentlig vil den feire 50-år i De ulike undervisningsstedene har nå navnene Tinius Olsen, Maurits Hansen (på Glabak), Maren Handler(Dyrmyr), Flåtaløkka, Saggrenda og Kongsgårdmoen. Slikt sett blir det ikke noe 50-års jubileum for Tinius Olsens skole, men kun en markering på at det er 50 år siden skolen blei oppretta. Kilder Th. Fusche: Ingeniør Tinius Olsen og Kongsberg Tekniske Aftenskole (i Herbrandsen: Ingeniør Tinius Olsen, 1925, s-46-51) Laagendalsposten ,39 KV-avisa 13/14- desember 1986 Roar Wadd Fusche: Rekruttering fra sykkel (Lp 5/9-1996)

6 Diverse utklipp og brosjyrer fra Tinius Olsens skole, samt egne erfaringer som lektor ved Tinius Olsens skole og Kongsberg videregående skole fra 1990.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Geirmund Ihle AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Haugesund, mars 2004 ISBN: 82-303-0173-5 Tekst:

Detaljer

Nummer 2 2014 20. årgang

Nummer 2 2014 20. årgang Sørum-Speilet Nummer 2 2014 20. årgang MYE SKJER I 2014. Historielaget feirer grunnlovsjubiléet, og er med og arrangerer busstur til Eidsvollsbygningen 27. juni. Tertitten er viktig for bygda, og mer samarbeid

Detaljer

god helg 17. november 2012 Side 10

god helg 17. november 2012 Side 10 god helg17. november 2012 Mor Godhjerta Side 10 hjemme fra Haydom HJEMME IGJEN: Kari Evjen Olsen (85) har lagt bak seg 38 år på den afrikanske misjonsmarken. Før sommeren kom hun tilbake til Mandal for

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Rapport. Bernhof Ribsskog (1883-1963) En oversikt over årene som folkeskolelærer i Flatanger, Harstad og Trondheim. John H.

Rapport. Bernhof Ribsskog (1883-1963) En oversikt over årene som folkeskolelærer i Flatanger, Harstad og Trondheim. John H. Rapport Bernhof Ribsskog (1883-1963) En oversikt over årene som folkeskolelærer i Flatanger, Harstad og Trondheim John H. Stamnes Høgskolen i Nord-Trøndelag Rapport nr 39 Steinkjer 2007 Bernhof Ribsskog

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Hasselbakken Frivillighetens hus i Asker

Hasselbakken Frivillighetens hus i Asker Hasselbakken Frivillighetens hus i Asker Historikk Hasselbakken ligger på en av de fineste tomtene i Asker sentrum. Fasaden på den gamle sveitservillaen er et blikkfang når du med bil svinger fra motorveien

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Fritekstrapport for arbeidsopphold i Colombia gjennom IAESTE Martin Andersen

Fritekstrapport for arbeidsopphold i Colombia gjennom IAESTE Martin Andersen Fritekstrapport for arbeidsopphold i Colombia gjennom IAESTE Martin Andersen Våren 2013 søkte jeg på diverse praksisopphold, eller trainee- stillinger, ved IAESTE. Håpet var å kunne få noe sårt trengt

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang VARMESTUER TILBUD I EI KALD TID SØRUMS RAVNER POPULÆRE BLANT DE UNGE Tema: Mørketid 1 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG

Detaljer

Einar Wollebæk Andersen

Einar Wollebæk Andersen Einar Wollebæk Andersen En kortfattet biografi av Ragnar Branæs, 2009-1 - Vi kjører E18 inn mot Oslo, det er høst, det er lørdag, og solen er delvis skjult i en ettermiddagsdis. Vi har veien nesten for

Detaljer

Norges største antimobbekampanje

Norges største antimobbekampanje Nyhetsbrev februar 2014 Kjære frivillig Dette er et utdrag fra nyhetsbrev sendt på mail til frivillige i Oslo Røde Kors. Hvis du ønsker å få tilsendt brevet i sin helhet på mail, send e-post til frivillig.oslo@redcross.no

Detaljer

GENERELT OM FORHOLDENE I LANDET

GENERELT OM FORHOLDENE I LANDET REISEBREV FRA MALAWI. Da er man tilbake fra enda en tur til Malawi. Hvis jeg har talt riktig, så var dette 10. turen. Det begynner til en viss grad å bli rutine, hvis man kan kalle noe i Afrika for rutine.

Detaljer

Skonseng UL 1903-1998

Skonseng UL 1903-1998 Skonseng UL 1903-1998 SKREVET AV : JOHAN ALTE WESTMAN 2/3-98 FORORD Først vil jeg få med hvorfor jeg valgte å skrive om Skonseng Ungdomslag Jeg valgte å skrive om S.U.L fordi laget har vært en del av livet

Detaljer

Meldal videregående skole. Meldalshallen BA

Meldal videregående skole. Meldalshallen BA Meldal videregående skole fra 50 til 60 1946-2006 Meldalshallen BA fra 0 til 10 1996-2006 November 2006 1 Forord. I forbindelse med at skolen rundet 50 år, ble det skrevet en jubileumsberetning. Som en

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

NORDSTRAND SKOLE FEMTI ÅR

NORDSTRAND SKOLE FEMTI ÅR 1 NORDSTRAND SKOLE FEMTI ÅR AV HANS-JØRGEN DOKKA OG STEINAR KJÆRHEIM FABRITIUS & SØNNERS BOKTRYKKERI OSLO 2 INNHOLD FORORD 7 EN SKOLE BLIR TIL 9 EN BRYTNINGSTID. 21 EN SKOLE FOR ALLE. 31 VANSKELIGE TIDER

Detaljer

Hansen & Narvesen 100 år

Hansen & Narvesen 100 år Hansen & Narvesen 100 år Av Kurt Stangeby 1 Langbrygga 1915. Foto: Privat 2 Om høsten har sjøen en tendens til å gå opp i Strandgata. Foto: Privat Innhold Før 1911... 5 De neste 10 årene... 10 Johan Christian

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Nr. 1-2004 3. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Leder Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Når elevene klager på læreren Enkeltindividets

Detaljer

Fiskerihovedstaden Båtsfjord

Fiskerihovedstaden Båtsfjord Fiskerihovedstaden Båtsfjord På 1990-tallet opplevde kyst-finnmark en storstilt omstilling. Også landets største fiskerikommune, Båtsfjord opplevde vanskelighetene som resulterte i industrinedleggelse

Detaljer

Agrasara Bouddha Anathalaya Informasjonsbrev desember 2013

Agrasara Bouddha Anathalaya Informasjonsbrev desember 2013 Agrasara Bouddha Anathalaya Samtlige barn på Agrasara barnehjem hilser til sine støttespillere i Norge. De fleste av de 364 barna på barnehjemmet er buddhister (215 jenter, 149 gutter). Det er barneskole,

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Velg skogutdanning på

Velg skogutdanning på TEMA UTDANNING Velg skogutdanning på flere nivåer Den første muligheten til å velge en utdanning som gir jobb i skogen møter du på videregående skole, med faget skogbruk på vg2. Det finnes åtte studiesteder

Detaljer

HISTORIEN OM HARALD NILSEN AS 1959 2009 KVALITET GJENNOM 50 ÅR. Historien om FORFATTER JARLE MJØEN

HISTORIEN OM HARALD NILSEN AS 1959 2009 KVALITET GJENNOM 50 ÅR. Historien om FORFATTER JARLE MJØEN HISTORIEN OM HARALD NILSEN AS 1959 2009 KVALITET GJENNOM 50 ÅR Historien om FORFATTER JARLE MJØEN Kvalitet gjennom 50 år Harald Nilsen AS 1959 2009 Historien om Harald Nilsen AS 1959 2009 Kvalitet gjennom

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Kombinasjonsklassen - fra prosjekt til suksess!

Kombinasjonsklassen - fra prosjekt til suksess! Kombinasjonsklassen - fra prosjekt til suksess! Inger Hjortland, leder ved Larvik læringssenter «Det er kjempeviktig å gå i KK. I Kombinasjonsklassen lærer du sånn konkret i alle fagene, både skriftlig

Detaljer