RIGHT TO PLAY SKAPER ENGASJEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013 - RIGHT TO PLAY SKAPER ENGASJEMENT"

Transkript

1 Årsrapport Right To Play Norge 2013

2 Styrets leder Right To Play innhold RIGHT TO PLAY SKAPER ENGASJEMENT Det er med stolthet styret i Right To Play Norge presenterer årsberetningen for Right To Play skal gjennom lek og idrett bedre barn og unges hverdag i verdens mest vanskeligstilte områder. Over 1 million barn deltar hver uke i våre ulike leke- og idrettsprogrammer. Arbeidet fremmer utdanning, helse og fredsskapende arbeid i mer enn 20 land. Organisasjonen Siden etableringen i år 2002, har Laila Andresen ledet det norske nasjonalkontoret. I 2013 besto staben av 3 ansatte. En av disse var prosjektansatt med særskilt ansvar for samarbeidet med Gjensidige vedrørende aktiviteter i flykningsmottak. Styret vil uttrykke en varm takk til direktøren og hennes lille stab for deres sterke fokus på kvalitet i alle ledd, det engasjement og de meget gode resultater som er oppnådd. Nye prosjekter 2013 var et år med flere viktige prosjekter, både globalt og nasjonalt. Et av dem var partnersamarbeidet med Microsoft og Norad. Microsoft finansierte en egenandel på 10% som Right To Play forutsettes å bidra med i henhold til Norads regler. Slik har vi kunnet styrke jenters muligheter til utdanning gjennom programmet «Raising her voice». 50 % av barna i Right To Plays prosjekter er jenter, og med denne satsningen bidrar vi til å forhindre frafall blant tenåringer i skolen. Nye samarbeidsavtaler I 2013 har Right To Play også inngått nye samarbeidsavtaler med både idrettsarrangmenter og bedrifter. Slik ønsker vi å øke idrettsinteressen, samt skape et engasjement for å gi barn og unge økt livskvalitet og glede. Tallrike erfaringer viser hvordan felles mobilisering for en viktig sak kan samle, motivere og inspirere de ansatte i en organisasjon. Right To Play er med andre ord en mulighet for bedrifter til å ta et samfunnsansvar, og i tillegg bidra til å skape en intern stolthet i organisasjonen. Engasjerte bidragsytere I 2013 har vi også videreført samarbeidet med en rekke klubber og idrettsarrangører, blant annet YT Holmenkollstafetten, Suzann Pro Challenge og Norseman Extreme Triathlon. Våre samarbeidspartnere og sponsorer innen næringslivet har vært generøse med å tildele støtte. I tillegg til å få Byggmakker Skattum som ny nasjonal partner i juni 2013, har Right To Play i flere år vært partner med Wilh. Wilhelmsen, Optikerkjeden Synsam, Leiv Vidar og Ernst & Young. First Stop og Anton Sport har inngått avtale om å bli nasjonale støttespillere. Dessuten mottok vi også i år midler fra Gjensidigestiftelsen til pilotprosjektet for enslige mindreårige og medfølgende barn ved asylmottak i Norge. Dette prosjektet ble påbegynt i På vegne av styret ønsker jeg å rette en stor takk til våre engasjerte bidragsytere for deres vilje til å støtte vårt viktige arbeid. Vi gleder oss til å videreutvikle samarbeidet slik at vi kan nå ut til enda flere barn og unge, og det er viktig. For gjennom vår omfattende virksomhet vet vi at det virker. Gjennom en systematisk satsning på lek, idrett og fysisk aktivitet, erobrer barn og unge ferdigheter som bidrar til å mestre utfordringer som fattigdom, konflikt og sykdom. Samtidig gir vi dem mulighet til å bli aktive deltagere i sine nærmiljøer, og i avgjørelser som påvirker deres liv. For ett er sikkert: Lek og idrett bærer i seg et unikt potensiale for menneskelig så vel som samfunnsmessig utvikling. Åse Klevland Styreleder Right To Play Norge I 2013 mottok Right To Play en ny tre års prosjektavtale med Norad til verdi 66 millioner kroner. Med denne støtten har Norad vist at de har tro på det arbeidet vi gjør ovenfor barn og unge og de resultater vi oppnår i våre prosjekter. Right To Play International har utarbeidet en ny strategiplan for kommende 5 års periode som skal satse ytterligere på å utvikle våre prosjekter, og det tilbudet vi gir til barn og unge i mer enn 20 land. Utviklingen så langt har skjedd takket være god støtte fra det offentlige, fra bedrifter og privatpersoner. Styrets leder... side 2 Om Right To Play... side 3 Arbeidet Right To Play gjør for barn og unge... side 5 Effekten av Right To Plays arbeid... side 6 Styrets beretning... side 8 Økonomi... side 9 Samarbeidspartnere Right To Play Norge...side 12 Aktiviteter...side 20 Norske utøverambassadører...side 20 Frivillige i felt...side 21 PR- og markedstiltak...side 21 Regnskap og balanse...side 22 Milepæler Right To Play side

3 VI BRUKER LEK OG IDRETT FOR Å FREMME HELSE,UTDANNING OG FREDSSKAPENDE ARBEID. Arbeidet Right To Play gjør for barn og unge Alle barn har rett til å leke Vi mener at deltakelse i lek og idrett kan forandre et barns liv til det bedre. Det er grunnen til at vi jobber i vanskeligstilte områder og engasjerer oss i forhold til jenter, barn med funksjonshemminger, barn med HIV/AIDS, gatebarn, tidligere barnesoldater og flyktninger. Styrken i lek og idrett FN anerkjenner at alle barn har rett til lek og idrett. Lek og idrett binder lokalsamfunn sammen og inspirerer mennesker. Fotball kan lære barn toleranse, samhandling, respekt og fred. Lek og idrett er erfaringsbasert læring og utvikler viktige basisferdigheter som samarbeid, kommunikasjon og lederskap. Lek og idrett er for mange en avkobling fra hverdagens vanskeligheter og tilfører håp og latter, samtidig gir den barn lov til å være barn. Leke og idrettsprogrammer for barn over hele verden Vi når ut til en million barn med ukentlige aktiviteter, 49% av disse barna er jenter. Right To Play har prosjekter i mer enn 20 land: Benin, Burundi, Canada, Etiopia, Ghana, Jordan, Kina, Libanon, Liberia, Mali, Mosambik, Pakistan, Palestinske områder (Vestbredden og Gaza), Peru, Rwanda, Sør Sudan, Tanzania, Thailand og Uganda. Vi har også pilotprogrammer i Canada og USA. Vårt team: 16,400 lokale trenere 9,200 juniorledere 600 ansatte over hele verden 4 5

4 Effekten av Right To Plays arbeid Sykdom, fattigdom og konflikt er virkeligheten for mange av barna Right To Play aktiviserer. Vi tror at ved å utvikle kompetanse for å overvinne motgang, vil barn og unge være bedre i stand til å gjøre en forskjell i sine egne liv og bidra til å bygge sterkere lokalsamfunn. Utvikling av grunnleggende ferdigheter er viktige elementer i våre programmoduler. Ett til to års deltakelse i Right To Play aktiviteter, viser økt selvtillit, bedre samarbeid, bedre utviklet empati og styrket kommunikasjon hos barn og unge. Med på laget har vi også Utøverambassadører Right To Play er støttet av et internasjonalt nettverk av over 300 toppidrettsutøvere fra mer enn 40 land. Disse utøverambassadørene fungerer som rollemodeller og er med på å fremme det Right To Play som organisasjon står for. Dette er rollemodeller som barna i programmene ser opp til og kan bli inspirert av. Utøverambassadørene vet hvilken styrke som ligger i lek og idrett og er en stor inspirasjonskilde for barna og for publikum her hjemme. De promoterer innsamlingskampanjer i media og deltar på Right To Play arrangementer. Noen av våre utøverambassadører Sykkel: Edvald Boasson Hagen Skøyter: Hege og Håvard Bøkko, Ida Njåtun og Sverre Lunde Pedersen Ski: Aksel Lund Svindal, Therese Johaug, eldar Rønning, Tom Hilde, Magnus Moen og Anette Sagen Golf: Suzann Pettersen Svømming: Sarah Louise Rung Chelsea F.C: inkludert Michael Essien, Frank Lampard og Solomon Kalou Religiøst og politisk uavhengig Right To Play er politisk og religiøst uavhengig. I noen tilfeller jobber vi sammen med ulike lokale religiøse organisasjoner for å implementere programmene våre, uten dermed å uttrykke støtte for det religiøse synet til disse organisasjonene. Gjør vi en forskjell? Ja, prosjektene våre viser til gode resultater. Vi ser forbedrede resultater innenfor utdanning, redusert fravær i skolen, redusert bruk av vold, samt økt kunnskap og forståelse for ulike sykdommer og virus. Ved å arbeide med barn og unge bidrar vi til bærekraftig utvikling. Right To Play har gjennomført en rekke evalueringer siden 2007 hvor det er samlet og analysert data fra en rekke interessenter inkludert barn, foreldre, ledere, partnere og medarbeidere i ulike prosjektland. Ulike metoder er benyttet, som blant annet diskusjoner i fokusgrupper, intervjuer og undersøkelser. Her er noen utdrag fra funn i evalueringen. Forbedret deltakelse i skolen Right To Play - lærere bruker mer aktive undervisningsteknikker som diskusjoner, aktiviteter, spill og gruppearbeid i klasserommet. Resultatet er at barna får økt motivasjon til å gå på skolen, de gjøre en større innsats og de konsentrerer seg mer i klasserommet. Disse elevene lærer mer og er mer aktive enn barna som ikke deltar i Right To Play - klasser. Foreldre og barn viser ofte økt kunnskap som følge av Right To Plays programmer. Ledelse Right To Play hjelper barn til å identifisere sine styrker gjennom bruk av ledelse i aktiviteter, samt å utvikle den tillit som kreves for å bli en leder og et positivt forbilde for andre. Respekt Det å ha respekt for seg selv er et første skritt mot å unngå å engasjere seg i risikabel adferd. Jenter som respekterer seg selv og har en følelse av verdighet vil mindre sannsynlig gi etter for gruppepress. Det er også mindre sannsynlig at gutter som utvikler respekt for andre engasjerer seg i konflikt. Reduksjon av vold Ved å delta i Right To Plays leke og idrettsprogrammer har barn og unge utviklet ferdigheter som hjelper dem å forebygge og bli endringsagenter. Disse ferdighetene går på trygghet, omsorg og mot. Jevnaldrende barn er mye mer bevisste på å løse konflikter fredelig ved å velge alternativer for å unngå konflikt, eller løse utfordringer på stedet når de står overfor ulike meninger. Barn, ledere og foreldre observerer en betydelig nedgang i konflikt blant barn som deltar i Right To Playaktiviteter. Dette ser man spesielt i skolene, men også hjemme hos familiene og i lokalsamfunnet. Økt bevissthet om HIV/AIDS Undersøkelser viser at barn som tar del i Live Safe Play Safe - programmene, som fokuserer på forebygging av og bevissthet rundt HIV/AIDS, viser positive endringer med hensyn til økt kunnskap og mer bevisste holdninger om HIV/AIDS. Resultatene forteller oss at 85% av deltakende barn i disse aktivitetene har kunnskap om hvordan man skal beskytte seg mot HIV/AIDS. Programmet reduserer også stigma som kan hindre inkludering og deltakelse ved at barna blir behandlet likt og blant annet kan være i samme klasserom som de som lever med HIV. Økt inkludering av sårbare barn Right To Plays programmer inkluderer grupper som er særlig sårbare. Dette gjelder spesielt jenter og funksjonshemmede. Evalueringer viser at deltakere i Right To Plays leke og idrettsprogrammer blir mer allment akseptert i sine lokalsamfunn. Lærere i spesialiserte skoler for barn med nedsatt funksjonsevne rapporterer en positiv endring i barns holdninger og vilje til samarbeid. Deltakelse av unge jenter og kvinner i lederroller bidrar betydelig til å øke selvtilliten deres og har en enorm innvirkning på samfunnet. Right To Play har ca 50% deltakelse av kvinner i programmene. Utvikling av ledere Right To Plays aktiviteter skal fremme lederskap. Lederne fungerer som foregangspersoner for å fremme læring og endret atferd i sine lokalsamfunn. Evalueringene forteller at en Right To Play-leder oppfattes som en rollemodell som barna stoler på, som de kan lytte til og som kan bistå med hjelp. I tillegg til å fungere som sterke og positive rollemodeller for yngre barn, utvikler disse unge lederne viktige ferdigheter som for eksempel selvtillit og selvfølelse. I tillegg gir det erfaringer som kan hjelpe dem i fremtiden. 6 7

5 Styrets beretning I 2013 mottok Right To Play en ny tre års prosjektavtale med Norad til verdi 66 millioner kroner. Med denne støtten har Norad vist at de har tro på det arbeidet vi gjør ovenfor barn og unge og de resultater vi oppnår i våre prosjekter. Right To Play International har utarbeidet en ny strategiplan for kommende 5 års periode som skal satse ytterligere på å utvikle våre prosjekter, og det tilbudet vi gir til barn og unge i mer enn 20 land. Utviklingen så langt har skjedd takket være god støtte fra det offentlige, fra bedrifter og privatpersoner. Styre og administrasjon Right To Play Norge har i 2013 hatt følgende styresammensetning: Styreleder Åse Kleveland Nestleder Anne Kristin Sydnes Styremedlem Berly Lund Grønning Styremedlem Denise Ringnes Styremedlem Ted Skattum Styremedlem Nils Thommessen Styremedlem Johann Olav Koss Styremedlem Glenn Solberg Styremedlem Jan Kvalheim Styret har også i 2013, som alle tidligere år, bidratt på frivillig basis uten styrehonorar med sin kunnskap og kompetanse samt med sine relasjoner og sitt nettverk. Denne innsatsen er svært verdifull for vår organisasjon. I tillegg til å være styreleder i det norske styret sitter Åse Kleveland i det internasjonale styret IBOD. Denise Ringnes har vært det norske styrets representant i en av underkomiteene til IBOD International Development Committee med Ted Skattum som sin vararepresentant. Høsten 2013 ble det bestemt å omorganisere komiteens arbeid i sin nåværende form og derfor er komiteen nedlagt fra Right To Plays administrasjon har hatt endringer i Anneline Botnen ble ansatt som ny kommunikasjonsrådgiver fra 1. mai, og Mike Emery Fundraisingsdirector sa opp sin stilling fra 1. september. Vi benytter anledningen til å takke for hans bidrag til Right To Play i mer enn 7 år- 5 år i England og litt over 2 år i Norge. Stillingen ble utlyst høsten 2013 og vil bli besatt fra januar Hele administrasjonen har kontorplass på Ullevål Stadion. Vi har en regnskapsmedarbeider på timebasis. Styret har hatt fem styremøter i I tillegg har de enkelte styremedlemmene bidratt på ulike områder på bakgrunn av interessefelt og kompetanse. økonomi Regnskapet til Right To Play Norge har også i 2013 blitt ført av regnskapsbyrået Istind Regnskap AS. Byrået har også ansvar for lønnskjøring. Deloitte AS er stiftelsens revisor. Regnskapet for Right To Play Norge 2013 viser et positivt aktivitetsregnskap på kr Right To Play Norge har i 2013 i samarbeid med Right To Play International sendt søknad om en ny 3 års prosjektavtale for perioden fra Norad, og søknaden ga et meget bra resultat. Right To Play Norge fikk en ny tre års prosjektavtale med støtte på kr 22 mill. pr. år til sammen 66 mill. I tillegg utlyste Norad en mulighet til å søke på ekstra midler til Utdanning for barn og unge i konfliktområder og Right To Play fikk til sammen 15 mill. for bruk i 7 land i Midt- Østen og Afrika 10 mill. i desember 2012 og 5 mill. i mai Den totale økonomiske støtten er i 2013 gitt til følgende prosjekter: Fra NORAD til Mosambik, Tanzania og Uganda og Etipohia - siste land er med fra 2013 Fra NORAD til prosjekter for palestinske flyktninger i Libanon - oppstart 2006 Fra NORAD til prosjekter for palestinske flyktninger i Jordan - oppstart 2008 Fra NORAD til prosjekter for afghanske flyktninger i Pakistan - oppstart 2002 Fra NORAD til prosjekter for palestinske flyktninger i Palestina - oppstart 2002 Fra NORAD til prosjekter for i Burundi oppstart tidligere fra UD Fra Norad til prosjekter til flyktningleire i syv land - Palestina, Jordan, Libanon for syriske flyktninger primært, til flyktninger sør- Sudan, Mali og Kenya. Prosjektet er organisert som et eget selvstendig prosjekt med et eget styre og egen regnskapsføring og revisjon. Ted Skattum sitter som styrets representant i prosjektets styre sammen med en representant fra Gladiator AS, UDI, Gjensidigestiftelsen og daglig leder Laila Andresen. Om prosjektene med offentlig støtte Right To Play Norge har fått støtte til 9 land fra i Pakistan, Øst Afrika og Midt- Østen. Right To Play er ansvarlig for rapportering til Norad hvert år pr Rapporteringen skjer i nært samarbeid med programavdelingen i Toronto. Daglig leder har jevnlig kontakt med de ansvarlige i prosjektlandene og besøker jevnlig landene. På disse besøkene blir planer for prosjektene gjennom-gått og samarbeid med partnerne blir drøftet. Det avholdes møter med de ansatte og med coachene om utfordringer og i tillegg blir videre utvikling av prosjektene drøftet. Korte rapporter fra besøkene blir sendt til det aktuelle land samt til programavdelingen i Toronto. I alle Right To Plays prosjekter legges det stor vekt på å få med jenter, og det er derfor med stor glede vi kan meddele at i de landene Norad støtter er det ca. 50% som er jenter. Hovedsakene til styret har blant annet vært å gi fortløpende innspill til den nye fem års strategiplanen til Right To Play Internasjonalt for perioden og samtidig bidra til utvikling av Right To Plays norske versjon av strategiplanen. Styret har bidratt til innspill på nye inntektskilder, og det har vært spesielt fokusert på utvikling av konsepter for månedlig donasjoner. I 2011 søkte Right To Play i samarbeid med Gladiator AS om støtte fra Gjensidigestiftelsen til et prosjekt for enslige mindreårige ved asylmottak i Norge. Søknaden ble innvilget, og vi vil motta kr for perioden I 2013 har vi mottatt kr Prosjektet er ledet av prosjektleder Thomas Breistein og avsluttes våren

6 Effekten av Right To Plays arbeid i felt Right To Play har jevnlig hatt interne og eksterne evalueringer av sitt arbeid og det har kommet frem blant annet fra enkelte av prosjektlandene vi er følgende resultater: Utdanning: 93% av barna rapporterte positive lederegenskaper i forhold til 78% ikke-deltakende barn. (Resultater fra en evaluering i Uganda i 2011.) Sykdomsforebygging: Ved hjelp av lek og aktivitet lærer barna i Right To Play prosjektene viktige ferdigheter innen helse og sykdomsforebygging. Fra evaluering i Ethiopia i 2012 oppgir 97% av barna at de har kunnskap om HIV/AIDS vs 81% ikke-deltakende barn. 88% av barna visste at vaksiner kunne beskytte dem mot tuberkolose vs 47% av ikke deltakende barn Fredsskapende arbeid: I Etiopia i 2012 har 53% av barna rapportert at de ville svart på en konflikt på en fredelig måte, sammenlignet med 35% av ikke deltakende barn. Prosjekt i Norge: Barn i mottak Right To Play Norge har siden 1. januar 2012 ledet et prosjekt for barn og unge i asylmottak i Norge. Prosjektet heter Barn i mottak og er et samarbeidsprosjekt mellom Right To Play, de sosiale entreprenørene Gladiator GT AS og Utlendingsdirektoratet (UDI) med økonomiskstøtte fra Gjensidigestiftelsen. ing der det er beboerne selv som står for planleggingen og gjennomføringen av de regelmessige aktivitetene. På mottakssentrene for enslige mindreårige er det engasjert frivillige til å ta på seg ansvaret med å lede aktivitetene for ungdommene. Prosjektet har en varighet på 2½ år og blir for tiden implementert i fem forskjellige asylmottak sør for Trondheim. Av disse syv mottakene er det to mottakssentre med avdeling for enslige mindreårige: Lyng og Leira mottakssenter, samt tre ordinære mottak for medfølgende barn og unge: Ål, Hemsedal og Drevsjø Statlig Mottak. I forbindelse med prosjektet er det opprettet en styringsgruppe med følgende medlemmer: Veslemøy Rue Barkenes Gjensidigestiftelsen Ted Skattum Styremedlem Right To Play Norge Laila Andresen Nasjonaldirektør Right To Play Norge Glenn Andersen Gladiator GT AS Susanne Utsigt Utlendingsdirektoratet (UDI) Thomas Breistein Prosjektleder Right To Play Norge I 2013 hadde styringsgruppen tre møter, hvor det blir diskutert regnskap, implementering av og gangen i prosjektet. Prosjektet har et budsjett på kr. 2,124,000. Totalt i har vi brukt kr som er litt i underkant av 67 prosent av det totale budsjettet. Det vil si at vi har igjen kr for den resterende prosjektperioden på 6 måneder. Effekten av right To plays arbeid i felt Right To Play har jevnlig hatt interne og eksterne evalueringer av sitt arbeid og det har kommet frem blant annet fra enkelte av prosjektlandene kan du lese om på følgende side. Målet med prosjektet er å gi barn og unge i asylmottak en bedre plattform for kommunikasjon og samhandling innenfor mottaket og i lokalsamfunnet. En bedre hverdag og mindre konflikter er en konsekvens internt i mottaket. I lokalsamfunnet vil barn og unge føle seg mer akseptert som en del av fellesskapet, og gjøre det lettere for dem å ta del i idretts- og kulturtiltak. Prosjektet bruker lek, idrett og fysisk aktivitet som metode for utvikling av barn og unges basisferdigheter. På de ordinære mottakene blir det lagt stor vekt på beboermedvirkn

7 samarbeidspartnere Right to Play Norge 2013 De nasjonale partnerne i 2013 har vært Wilh. Wilhelmsen og Optikerkjeden Synsam, som har vært våre partnere i flere år. I tillegg fikk vi i 2012 Ernst & Young, som er en barteravtale og Leiv Vidar / Lindvalls, som nasjonale partnere. I juni 2013 ble Byggmakker/ Skattum ny nasjonal partner. I tillegg har vi First Stop AS med som nasjonal støttespiller sammen med Anton Sport. Vi er svært takknemlige for de midler og det engasjement disse viktige samarbeidspartnerne bidrar med både i form av økonomi og engasjement for organisasjonens utvikling og arbeid generelt. Våre nasjonale partnere representerer en essensiell del av vårt arbeid. Foruten å gi Right To Play økonomisk støtte til våre prosjekter bidrar de gjennom sitt engasjement internt i bedriften, samt eksternt til å sette fokus på Right To Plays arbeid ute hos den norske befolkning. Som et resultat av våre samarbeidspartneres sterke engasjement mottok Right To Play Norge kr i ikke-øremerkede midler fra partnere, givere, gaver og events i Midlene fra W. Wilhelmsen gis som en donasjon fra Tom Wilhelmsen Stiftelse og også i avtalen med Leiv Vidar gis store deler av avtalen som en donasjon fra Holdingselskapet. nasjonale partnere De nasjonale partnerne er Right To Play Norges øverste samarbeidsnivå med bransjeeksklusivitet. Right To Play Norge har i 2013 fem samarbeidspartnere på dette nivået: Optikerkjeden Synsam Synsam utvidet i januar 2008 sin avtale til nasjonal partner etter å ha vært nasjonal støttespiller siden Synsam bidrar med et grunnbeløp og i oktober 2013 avholdt de igjen en kampanje i alle sine butikker rundt i hele Norge hvor kr 100 av hver brille, som ble solgt, ble gitt som tilskudd til Right To Play. Kampanjen var i samme uke som optikere og ansatte fra Synsam var med til Uganda. Kampanjen fikk ny rekord og samlet til sammen inn kr I Uganda besøkte Synsam nok en gang Salama School og sjekket synet til de nye barna som var ankommet siden besøket i I tillegg sjekket de brillene til de barna, som hadde fått briller tidligere år, og vurderte om det var nødvendig med endringer. I tillegg til å besøke skolen i Kampala besøkte vi en ny skole i Soroti i Nord- Uganda, St. Francis School, som er både en primary og secundary school dvs. for barn i alderen 6-16 år. Mange barn vil få et godt utbytte av å få briller til bruk ved lesing og skriving. Optikerne deltok også på et stort publikums arrangement i Soroti i forbindelse med at det var World Vision Day. Det var enormt populært og i løpet av noen timer testet optikerne de fremmøtte og delte ut briller til mer enn 700 personer. De første hadde kommet dagen før og lå ute å ventet under noen trær i påvente av at testingen skulle starte. Det var flere hundre som dessverre ikke ble testet på grunn av tiden. Det ble en meget vellykket tur og vi er svært takknemlig for det bidraget Synsam gir til barna på skolene i Uganda, og den spesielle markeringen av The World Vision Day med Public Testing. Ernst & Young Ernst & Young har bidratt med konsulent tjenester til spesielle utvalgte prosjekter Right To Play ønsket nærmere vurdert. Rapportene som er utarbeidet har vært til stor hjelp for Right To Play arbeid med videre strategi for innsamling av midler og markedsføring. Ansatte i Ernst & Youngs konsulentavdeling har også bidratt som frivillige under Danske Bank Oslo Maraton, og da under barneaktivitetene som Right To Play hadde på Kontraskjæret for barn i alderen 4-10 år. Ernst & Young er samarbeidspartner til Oslos Bratteste, og de oppfordret alle sine ansatte til å delta på arrangementet. Firmaet ville gi en sum til Right To Play for hver som stilte. For å få fleste mulig til å stille ble det laget en flott promoteringsvideo med adm. direktør Mamelund og hans sønn håndballspilleren Erlend Mamelund som reklamerte fint for løpet og ikke minst reklamerte for hva pengene ville gå til. Det ble et strålende resultat og ga Right To Play kr ,-. Leiv Vidar/Lindvalls Leiv Vidar ble ny nasjonal partner i 2012 og da Leiv Vidar eier Lindvalls pølsefabrikk i Sverige ble de også med som partner. I tillegg et bidrag fra bedriften har de ansatte på Leiv Vidar bidrar i tillegg til bedriften med regelmessig trekk i lønn pr måned. I februar var to ansatte fra hver av Leiv Vidar og Lindvalls med på felttur til Tanzania for å se og oppleve hva Right To Play gjør, lære mer om aktivitetene og se hva pengene vi mottar fra dem går til. Noe av midlene som har vært gitt fra bedriften og de ansatte skulle gå til rehabilitering av klasserom og lekeplasser i Dar Es Salam. I tillegg skulle de ansatte besøke disse stedene. Rehabilitering av klasserommene ble avsluttet i oktober, så Leiv Vidar har fått tilsendt bilder av resultatet som en viktig oppfølging. Etter turen ble det laget en video fra besøket som ble vist på bedriftens sommeravslutning i juni - en video som fikk meget god mottakelse. Wilh. Wilhelmsen Right To Play Norge har siden 2005 hatt Wilh. Wilhelmsen som nasjonal partner. Midlene til Right To Play gis via Tom Wilhelmsens Stiftelse, men Right To Play kan bruke Wilh. Wilhelmsen i profilering av samarbeidet

8 Right To Play er en internasjonal humanitær organisasjon som bruker lek og idrett til å utvikle barns ferdigheter og bidra til sosial endring i områder påvirket av krig, fattigdom og sykdom.

9 Nasjonale støttespillere Right To Play Norges andre nivå på samarbeidspartnere er nasjonale støttespillere. Denne kategorien ble etablert i 2006 og har et lavere bidrag enn nasjonale partnere og dermed færre rettigheter og ingen bransjeeksklusivitet. Right To Play Norge har i 2013 hatt to samarbeidsavtaler på Nasjonal støttespiller -nivå. First Stop As I februar 2011 inngikk vi en avtale med dekkbutikkkjeden First Stop. Våren 2013 ble det avholdt en kampanje i alle dekk butikkene med utdeling av et svart armbånd med Right To Play på sammen med en informasjonsbrosjyre til alle som kjøpte eller skiftet dekk. Kampanjen ga ca. kr og midlene har gått til rehabilitering av en stor leke- og idrettsplass for en ungdomsklubb i et slumområde i Dar Es Salam. Anton Sport Ny avtale ble inngått med sportskjeden Anton Sport høsten 2012 som blant innebærer en kampanje i butikkene en gang i året. Kampanjen i 2013 ble avholdt i juni måned hvor alle butikkene solgte plastposer med Right To Play på for kr 10 pr. stk. Det innbrakte totalt kr Det ble en flott profilering av Right To Plays visjon og arbeid med roll- ups og plakater klart synlig i alle butikkene deres. Som en start på kampanjen stilte vår utøverambassadør Eldar Rønning opp i Anton Sports butikk i Bogstadveien. Vi ser frem til videre samarbeid med sportskjeden. Andre samarbeidsavtaler RRight To Play Norge har i 2013 hatt følgende samarbeidsavtaler utover Nasjonale partnere og Nasjonale støttespillere som er omtalt i foregående avsnitt: Nasjonale idrettspartnere Right To Play Norge har følgende samarbeidsavtaler med norsk idrett hvor hovedformålet er å skape positiv og gjensidig oppmerksomhet: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Samarbeidsavtalen, som ble inngått første gang i 2003, ble i juni 2006 videreført etter ny drøfting og bearbeidelse. Hensikten med avtalen er å få til et tettere samarbeid og mobilisering av idretts- Norge med fokus på lek og idrett for utvikling, helse og fred. Vi har fortsatt et samarbeid i Burundi med midler fra Norad. Prosjektet startet i Hensikten med prosjektet er å bidra til fredsbygging i landet gjennom lek og idrett. Prosjektet har fått midler fra Norad i ytterligere tre år til og med Norges Håndballforbund Samarbeidsavtalen med Norges Håndballforbund ble inngått i 2004 og ble fornyet i Den har som hensikt å samarbeide for og promotere utvikling igjennom idrett og lek i Norge og internasjonalt. Både Norges dame- og herrelandslag er ambassadører for Right To Play. I april ble de to landslagstrenerne Robert Hedin og Thorir Heigarson sammen med kommunikasjonssjef i håndballforbundet med til Lira i nord-uganda for å videreføre håndballprosjektet som startet i området i Det ble avholdt en håndball clinic for ca. 25 trenere hvorav halvparten var tidligere trente trenere og de resterende var nye potensielle trenere. I forbindelse med håndball clinicen ble den første asfaltbanen i nord Uganda åpnet til stor glede for barn og unge i området. Kostnadene ved å utvikle asfaltbanen er donert fra Håndballforbundets partnere. En stor takk til dem. Norges Skøyteforbund Samarbeidsavtalen med Norges Skøyteforbund ble signert under EM Allround på Hamar i januar 2006 og har som hensikt å arbeide for å promotere utvikling gjennom idrett og lek i Norge og internasjonalt. Norges Skøyteforbund har flere aktive og tidligere aktive løpere som utøverambassadører. Samarbeidet ble vitalisert høsten 2012 det ble bestemt at Right To Play skulle promoteres under VM på Hamar i februar Under mesterskapet ble Right To Play promotert på de to storskjermene som var i Vikingskipet med fine bilder av de fire utøverambassadøren vi har fra skøyter. Det ble også solgt armbånd rundt på arenaen. Norges Volleyballforbund Samarbeidsavtalen med Norges Volleyballforbund ble signert i januar 2006 og har som hensikt å arbeide for å promotere utvikling gjennom idrett og lek i Norge og internasjonalt. Norges Skiforbund Samarbeidsavtalen med Norges Skiforbund ble undertegnet på Beitostølen i november Flere av utøverambassadørene har stilt seg positive til å profilere Right To Play og både Eldar Rønning, Therese Johaug og Aksel Lund Svindal har bidratt positivt med å gi av sin tid som «auksjonsprodukt». Eldar Rønning stilte også opp for vår partner Anton Sport. Og under Holmenkollstafetten i mai stilte både Anette Sagen, Tom Hilde og Martin Johnsrud Sundby opp i en kjendisstafett mot kjendiser fra Aktiv mot kreft. Norges Rytterforbund Samarbeidsavtalen ble inngått høsten 2007 og har som hensikt å arbeide for felles promotering av bruken av idrett og lek som et virkemiddel for utvikling og fred i verdens vanskeligstilte områder. Norges Svømmeforbund Høsten 2011 inngikk vi samarbeidsavtale med Norges Svømmeforbund og samarbeidet har som hensikt å arbeide for felles promotering av betydning av alle barns rett til lek og idrett

10 Idrettssamarbeid med klubber og idrettsarrangører Breddeidretten Right To Play Norge har også i 2013 fått mange, positive henvendelser fra klubber og lag som ønsker og profilerere organisasjonen på synlige områder. Dette skjer på eget initiativ og for egen kostnad for de ulike klubber og lag på breddenivå, noe vi synes er svært positivt. Her er det stort engasjement fra enkeltpersoner som ønsker at barn skal ha fokus på at mange andre ikke har det så godt som oss her hjemme i Norge og at mulighet for lek og idrett ikke alltid er en selvfølge. Holmenkollstafetten I 2013 inngikk Holmenkollstafetten en avtale med både Right To Play og Aktiv mot Kreft med samme mulighet som tidligere. Det innebærer at alle bedriftslag som meldte seg på stafetten i 2013 ble gitt muligheten til å løpe med en felles stafettpinne hvor begge logoene kom frem, som kostet kr 300. Litt i underkant av 400 lag valgte å løpe med den spesielle stafettpinnen til inntekt for to gode formål. En fin promotering av de to organisasjonene. Right To Play hadde stand på Bislett hvor vi reklamerte for organisasjonen i tillegg. Aktiv mot Kreft og Right To Play stilte med hvert sitt kjendislag av utøvere primært. Dette ble en stor suksess som ytterligere skapte fin reklame for de to organisasjonene. Styrkeprøven Rett før jul 2011 inngikk Right To Play en liten avtale med Oslo Sykkelkrets som arrangerer Styrkeprøven- fem ulike sykkelløp hvor Trondheim - Oslo er det lengste. Det blir profilering av Right To Play i forbindelse med påmelding til sykkel løpene. Hver deltaker kan krysse av for å støtte Right To Play med en donasjon på kr 50. Det kom inn i overkant av kr Et hyggelig samarbeid som videreutvikles. Suzann Pro Challenge Right To Play er stolte over at Suzann Pettersen har vært utøverambassadør siden I 2012 ble Right To Play den utvalgte humanitære partneren til Suzann Pro Challenge, en svært vellykket golf turnering. Og dette fortsatte også i Suzann deltok selv meget aktivt i organiseringen av arrangementet, og hun hadde invitert noen av verdens beste golfjenter til å spille sammen på Bogstad Golfbane - en turnering mellom Europa, Asia, USA og Norge med to på hvert lag. Lørdagen før selve turneringen ble det arrangert en kjendiskonkurranse med spesiell profilering av Right To Play et meget vellykket innslag. Lørdag kveld ble det arrangert en hyggelig avslutningsmiddag hvor det ble holdt auksjon til inntekt for arbeidet Right To Play gjør for barn verden rundt. Inntektene fra auksjonen gikk uavkortet til Right To Play, og resulterte i over NOK 800,000 til organisasjonens arbeid i Mosambik. Et fantastisk fint resultat. Flere av våre utøverambassadører bidro som auksjonsobjekter Right To Play fikk mye flott markedsføring både før, under og etter arrangementet En stor takk til Suzann og til Suzann Pro Challenge Management. Norseman Extreme Triathlon Right To Play var stolt over å bli valgt som den offisielle veldedighetspartner for Norseman Xtreme Triatlon. Norseman er et av verdens mest ikoniske arrangement innen sport. Deltakerne starter med å svømme 3,8 km, deretter fortsetter de med 180 km sykkelritt før de tar fatt på maratonløp som slutter på et av Norges høyeste fjell. Norseman Extreme Triatlon er et av flere høydepunkt i Norges sports år. I 2013 gav arrangementet NOK til Right To Play. Oslo Triatlon Triatlons blir mer og mer populært i Norge, og Right To Play var den offisielle veldedige samarbeidspartneren til det største Triatlon i Norge i 2012 Oslo Triatlon. Over 400 deltakere gav penger til Right to Play ved registrering til arrangementet, og disse midlene går til våre programmer i Afrika. Danske Bank Oslo Maraton I 2013 var Right To Play samarbeidspartneren til Danske Bank Oslo Maraton. Det var ca 20,000 mennesker som løp ulike distanser gjennom Oslo s gater som del av dette arrangementet. Hver deltaker som registrerte seg til et av løpene ble oppfordret til å gi et lite beløp til Right To Play. Right To Play var til stede med frivillige og ansatte i Expo-området for å informere, profilere og samle inn penger til organisasjonen. I tillegg deltok Right To Play med barneaktiviteter på arrangørens barnedag på Kontraskjæret fredag formiddag. Vi deltok med fire ulike aktiviteter fra en av våre aktivitetsmanualer. Aktivitetene ble godt mottatt av barn og deres ledere

11 Aktiviteter Norske utøverambassadører PR- og markedstiltak Right To Play Norge har vært involvert i flere aktiviteter og arrangementer i 2013 med to hovedmålsettinger: 1. Reklamere for og promotere i Norge hva Right To Play er og gjør overfor barn og unge i verdens mest vanskeligstilte områder. 2. Samle inn ikke-øremerkede midler til Right To Play s virksomhet. Right To Play Norge har med sine medarbeidere fokus på å delta i arrangementer hvor arrangør kan være med å tilrettelegge arrangementet. Vi har i derfor også i 2013 hatt fokus på færre, større events i stedet for mange mindre. Vi nevner noen av aktivitetene her: Lørenskog videregående skole. Dette gode prosjektsamarbeidet ble videreført i en formell samarbeidsavtale for perioden Avtalen ble fornyet til ytterligere tre år. Samarbeidet har tidligere fokusert på prosjekt i Libanon. Fra og med 2012 skal midlene som samles inn gå til prosjekt i Uganda. I januar 2012 reiste fem elever og to lærere til Kampala for å lære om Right To Play og får å se hva vi jobbet med slik at når den Internasjonale dagen ble avholdt ville de vite mer om hva pengene skulle gå til. Den Internasjonale dagen i februar ble gjennomført av skolens elever ved hjelp av innsamling, aktiviteter og promotering. Elevene samlet inn over kr til Right To Play i forbindelse med den internasjonale dagen. Et fantastisk flott resultat. Svendsedammen Ungdomsskole i Drammen har blitt ny samarbeidsskole for Right To Play de har en egen linje som har fokus på aktivitet og fritid og har valgt å ha Right To Play som sitt veldedighetsprosjekt. De skal ha en internasjonal dag hvert år med blant annet innsamling til Right To Play som et av hovedmålene med dagen. Pr. 31. desember 2013 hadde Right To Play Norge i 84 norske toppidrettsutøvere og lag som ambassadører. Disse utøverne er viktige rollemodeller som bidrar til å styrke kunnskap og kjennskap rundt idrett og lek som et sterkt virkemiddel for utvikling, læring og forsoning. Også i år har mange av utøverne bidratt til Right To Play på ulike måter gjennom å fortelle og synliggjøre sitt engasjement i Right To Play i ulike settinger, og spesielt gjennom ulike aktiviteter. Flere av utøverne har Right To Play-logoen på sine hjemmesider med link til og markerer med det at de støtter oss gjennom rollen som ambassadør. I 2013 fikk vi to nye flotte utøverambassadører; skiskytter Tarjei Bø og ishockeyspiller Matz Zuccarello Aasen. Right To Play har startet en prosess med å evaluere arbeidet rundt våre utøverambassadører, hvordan bør det fungere og hva ønsker vi at utøverne skal bidra med. Det er et ønske om å knytte de nærmere til organisasjonen- og vurdere å ha noen færre utøvere slik at de kan bli godt tatt vare på. Norske medarbeidere i felt I 2013 har Right To Play hatt en norsk medarbeider ute i felt som opprinnelig startet som frivillig. Strategien og policyen til Right To Play baserer seg nå stort sett på ansettelser av lokale medarbeidere i felt. Derfor er det kun unntaksvis at vi ansetter internasjonale medarbeidere. Dette skjer når vi for eksempel har personer med spesielle kvalifikasjoner. Lena Eltervaag fra Stavanger en den eneste vi har pr. dato. Lena arbeider på regionskontoret for øst Afrika i Kampala. Selv om mange ønsker å engasjere seg som frivillige for Right To Play ute i felt, er muligheten for dette nå dessverre liten da antallet internasjonale frivillige er vesentlig redusert for nettopp å benytte lokal arbeidskraft. Det har likevel vært viktig for Norge å ha norske medarbeidere ute i prosjektene av følgende årsaker: Norske myndigheter støtter Right To Play med prosjektmidler og det er derfor fint å ha en direkte kommunikasjon med felt med norske medarbeidere. Norske medarbeidere ute i felt kan benyttes som ressurspersoner for ulike prosjekter og arrangementer for Right To Play i Norge med sin erfaring og kompetanse Innholdet til websiden for Right To Play Norge oppdateres med nytt innhold og ny informasjon hver måned. I tillegg blir nyhetsbrev sendt ut ca. en gang i måneden. Facebook gir mulighet til å formidle vår historie mer kontinuerlig og kostnadseffektivt til store målgrupper. Fokus er å nå ut til en bred målgruppe via denne kanalen. I 2013 opplevde vi stor økning i antall likes mot slutten av året. En undersøkelse foretatt av analyseinstituttet Norstat AS i oktober 2013, viser at Right To Play i dag har en hjulpen kjennskap som ligger på 34%. Dette ønsker vi å forbedre ved hjelpe av ulike PR- og markedstiltak som vil bidra til å øke vår kjennskap. Vi jobber for å få kampanjer og saker i riksmediene for å oppnå dekning, skape stunts og aktiviteter blant samarbeidspartnere, deres ansatte og informasjon i deres butikker. I Norstatundersøkelsen kom det også frem at vi fikk svært god tilbakemelding på preferansemål, sammenlignet med alle de andre humanitære organisasjonene i Norge. Innenfor våre kjerneaktiviteter som er utdanning, helse og fredsskapende arbeid, ble nettopp disse ansett for å være de områdene som oppfattes som svært viktige og mest betydningsfulle å støtte opp om. Dette er et svært godt utgangspunt for vårt videre arbeid med tanke på fast giver konseptet. Med kommunikasjonen ønsker vi å få flere bidrag som igjen medfører at flere barn kan være i aktivitet

12 Right To Play Norge - årsregnskap Aktivitetsregnskap forts. Årsregnskapet og forhold knyttet til regnskapsloven Årsregnskapet for Right To Play for 2013 viser et positivt aktivitetsregnskap på kr Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Right To Play sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Arbeidsmiljøet er godt og det er ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i løpet av regnskapsåret. Organisasjonen arbeider aktivt for likestilling og påser at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Stiftelsen har fire ansatte som er to kvinner og to menn. Fire av ni styremedlemmer er kvinner. Det har ikke forekommet ulykker blant de ansatte i løpet av Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Aktivitetsregnskap

13 Right To Play Norge - årsregnskap Balanse

14 Milepæler i Right to play Right To Play har gjennom 12 år tatt vesentlige steg for å etablere seg som en internasjonal, humanitær organisasjon som bruker styrken i lek og idrett til å utvikle grunnleggende ferdigheter hos barn og unge. I forlengelsen av innsamlingsaksjonen Olympic Aid har Right To Play videreført visjonen om å gjøre verden tryggere, gladere og sunnere for barn og unge som lever i noen av verdens mest vanskeligstilte områder. I denne korte kronologien skisseres Right To Play s vekst og viktige milepæler siden starten 29. november Right To Play etableres i Norge, USA og Canada av Johann Olav Koss under navnet Olympic Aid den 29. november Visjonen er å skape en sunnere, tryggere og gladere verden gjennom lek og idrett. Virksomhetens drift har utgangspunkt i Toronto, Canada Red Ball Child Play og Coach2Coach etableres som Right To Play s første leke- og idrettsprogrammer. De første prosjektene startes i samarbeid med UNHCR - FNs Høykommissær for Flyktninger - i Angola og Elfenbenskysten. Ved utgangen av året har Right To Play 15 prosjekter i åtte land SportWorks og SportHealth etableres som Right To Play s to hovedprogrammer. SportWorks fokus er en helhetlig utvikling av barn og unge gjennom lek og idrett med fokus på individ og lokalsamfunn. SportHealth bygger på SportWorks og inkluderer en kommunikasjonskomponent med fokus på helse, utdanning, sunn livsstil og atferd. Under vinter-ol i Salt Lake City bringer Right To Play innflytelsesrike ledere sammen i en rundbordsdisku-sjon om viktigheten av lek og idrett i utviklingen i verdens vanskeligstilte områder. Right To Play blir sekretariat til FNs Sport and Play for Development and Peace. Right To Play etablerer nasjonskontor i Norge og Nederland Organisasjonen endrer offisielt navn fra Olympic Aid til Right To Play. Next Step-konferansen i Holland presenterer rapporten Sport for Development and Peace som skal bidra til å nå FNs tusenårsmål. Right To Play gjennomfører en SportHealth - kampanje mot meslinger i Zambia. Ca barn blir vaksinert i løpet av en uke Den internasjonale arbeidsgruppen for Sport for Development and Peace (SDP IWG) blir etablert under sommer-ol i Athen av statsminister Kjell Magne Bondevik. Right To Play lanseres som arbeidsgruppens sekretariat. Right To Play etablerer nasjonskontor i Sveits. Right To Play etablerer sitt første landkontor i felt i Sierra Leone. Kontoret er ansvarlig for implementering, gjennomføring og evaluering av Right To Plays programmer Right To Play starter en intern desentraliseringsprosess for en bedre styring av programmene i regionene Asia, Afrika og Midtøsten og etablerer såkalte landkontorer. Hensikten med landkontorene er å skape en mer bærekraftig leveransemodell ved å flytte ansvaret for implementering fra internasjonale frivillige på ett års oppdrag til lokalt ansatte som implementerer og utvikler programmene. I tillegg etableres regionkontorer i Thailand, Uganda og Sierra Leone for å ivareta en samlet koordinering. Right To Play etablerer nasjonskontor i Storbritannia. SDP IWG blir offisielt lansert i FNs hovedkvarter i New York Utøverambassadørene Joey Cheek, USA, Clara Hughes, Canada, og Yang Yang A, Kina, donerer større beløp til Right To Play etter sine individuelle skøytesuks-esser under OL i Torino med stort mediefokus. Med bistand fra helse- og utdanningseksperter utvikler og styrker Right To Play sine programmer og moduler for en helhetlig utvikling av barn og unge gjennom Red Ball Child Play og Live Safe Play Safe, sistnevnte med fokus på HIV/AIDS Bruk av Juniorledere starter i Uganda. Her blir jevngamle involvert i enkelte av Right To Plays aktiviteter for å planlegge, gjennomføre og lede dem selv. Right To Play etablerer en fireårig, global samarbeidsavtale med Adidas. Fotballspilleren Zinedine Zidane fronter avtalen. Right To Play åpner kontor i Kina med fokus på omstreifende barn. Right To Play inviterer 43 ministere og tjenestemenn på høyt nivå til konferansen The Accra Call for Action som vedtas med fokus på regjeringens engasjement for utvikling gjennom lek og aktivitet Under OL i Beijing lanserer Johnson & Johnson programmet Hearts of Gold hvor hver medalje vunnet av en utøverambassadør gir en donasjon til Right To Play. Right To Play utgir SDP IWG sin endelige rapport Harnessing the The Power of Sport for Development med anbefalinger til regjeringer. Rapporten er formelt anerkjent og støttet av 38 regjeringer ifm møter under sommer-ol i Beijing. SDP IWG-arbeidet er anerkjent innenfor FN-systemet og videreføres under et nytt mandat under ledelse av FNs kontor for Sport for Development and Peace. Right To Play lanserer et prosjekt i Peru og utvider til Sør-Amerika Right To Play engasjerer seg i en nasjonal satsing gjennom Utdanningsdepartementet i Benin gjennom utvikling av pensum og pilotering av leke- og idrettsbasert læringsaktiviteter på 15 ulike steder. Det utvikles nye manualer for programmer med fokus på idrett, konfliktløsning og fredsbygging, ungdom og lederskap, sykdomsforebygging og helsefremmende arbeid, kroppsøving og inkludering av barn som lever med en funksjonshemming Right To Play har 500 medarbeidere hvorav hovedtyngden er lokalt ansatte i prosjektlandene. Hovedkontoret i Toronto, Canada har ansvar for programutvikling, finans, kommunikasjon og ledelse. Nasjonskontorene i Norge, England, Sveits, Nederland, Canada og USA har fokus på å skaffe oppmerksomhet og midler til organisasjonens arbeid i prosjektlandene. Right To Play gjennomfører nå prosjekter i over 20 land i Afrika, Asia, Midtøsten og Sør-Amerika og har trent over lokale, frivillige coacher som regelmessig aktiviserer over barn Utdanningsdepartementet i Rwanda la inn aktiviteter fra Sport for Development and Peace (Red Ball Child Play) i sin National Sport Guide for Physical Education million barn og unge i regelmessig aktivitet hver uke Right To Play Internasjonal har utarbeidet en ny fem års strategiplan som gjelder for perioden Det er basert på en videreutvikling av vårt arbeid innen helse, utdanning og fred med fokus på lekebasert læring som metodikk

15 RIGHT TO PLAY NORGE Idrettens Hus, Sognsveien 73, 0855 Oslo Tlf: E-post: Besøk oss på: righttoplay.no facebook.com/righttoplaynorway

Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com. Inspirasjons hockey skole og Q&A samling. fredag 20. juni 2014 i DnB Arena, Stavanger, Norway

Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com. Inspirasjons hockey skole og Q&A samling. fredag 20. juni 2014 i DnB Arena, Stavanger, Norway Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com Inspirasjons hockey skole og Q&A samling fredag 20. juni 2014 i DnB Arena, Stavanger, Norway Foto: Oddmund Sola / www.solafoto.smugmug.com Det å kunne gi noe

Detaljer

Når barna leker, vinner verden

Når barna leker, vinner verden Årsrapport Right To Play Norge 2014 Styrets leder Det er med stolthet og ydmykhet jeg som ny styreformann introduserer Right To Plays årsrapport for 2014. Right To Play betyr mye for en million barn og

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Kavli - en annerledes virksomhet Det som skiller Kavli fra de fleste andre private virksomheter er at Kavli og Q-Meieriene eies av en allmennyttig

Detaljer

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene?

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? - Vinn-vinn for alle parter Alle friidrettsklubber og fleridrettslag i Norge har fått tilbud om å arrangere DNB Idrettsleker. Mange kjenner tilbudet

Detaljer

Kropp og sinn 19. september 2014

Kropp og sinn 19. september 2014 Kropp og sinn 19. september 2014 Dette er Danske Bank Oslo Maraton Første gang arrangert i 1981 Fra løpsfest til folkefest Over 25 000 deltakere (2014) Kulturelle innslag rundt hele løypa Maraton, halv-maraton,

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår - et utøver og et trenerperspektiv Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Drammen svømmeklubb Mer enn bare svømming - svømmeglede, muligheter og utfordringer

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

IKKE BARE FØLG DRØMMENE DINE. JAG DE.

IKKE BARE FØLG DRØMMENE DINE. JAG DE. IKKE BARE FØLG DRØMMENE DINE. JAG DE. 2012 Livet hang i en tynn tråd 2013 Jeg valgte livet 36 kilo lettere 2014 Bevisstgjørelsen Jeg løper mitt første ultraløp 2015 4 Deserts Grand Slam: Forberedelsene

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Årsmøte 2013. Styret og møtevirksomhet. Støttemedlemskap. Hovedaktiviteter. i 2013

Årsmøte 2013. Styret og møtevirksomhet. Støttemedlemskap. Hovedaktiviteter. i 2013 Dr. Ibrahim Abouleish var årets hovedforeleser på The 2013 Business for Peace Summit & Award Oslo Rådhus 14. mai 2013. Dr. Ibrahim Abouleish fikk selv prisen i 2012. Hele arrangementet ble tatt opp som

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015 The Rotary Foundation TRF KK-/TRF-seminar mars 2015 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR

Detaljer

Treningskontakter Hordaland

Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland Gunn Hilde Øymo, Norges idrettsforbund avd. Hordaland Idrettskrets Grethe Hillestad, Norges idrettsforbund avd. Hordaland Idrettskrets Anne-Kristine Aas, Norges idrettsforbund

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring.

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring. Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Hei, alle basketball-entusiaster i og utenfor Skjetten Basketball Foran deg har du nå det vi håper skal bli grunnlaget for en lysende fremtid

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

ALTATURNERINGEN 2013

ALTATURNERINGEN 2013 ALTATURNERINGEN 2013 NORD-NORGES STØRSTE IDRETTSARRANGEMENT Altaturneringen har i over 30 år vært en kulturell og idrettslig begivenhet uten sidestykke i Alta, og viser stadig vekst og utvikling. Fra den

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Hjertelig hilsen-kampanjen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 2010 2011 Farbe/colour: PANTONE 288 CV FARGE LOGO: Pantone 300 ( cyan 100%,

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Freskt Bodø Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Bærende ide: Økt satsing på, og prioritering av, forebyggende og helsefremmende arbeid er nødvendig for å møte framtidens helseutfordringer. Forebygging

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

MOT i fritid MOT ET VERKTØY I KULTUR- OG VERDIBYGGING

MOT i fritid MOT ET VERKTØY I KULTUR- OG VERDIBYGGING MOT i fritid MOT ET VERKTØY I KULTUR- OG VERDIBYGGING MOT skaper varmere og tryggere oppvekstmiljø gjennom å styrke menneskers mot til å ta vare på seg selv og hverandre www.mot.no Dette er MOT MOT er

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Styrets beretning for 2008 Judo for fred (JFF)s 4. Medlemsmøte

Styrets beretning for 2008 Judo for fred (JFF)s 4. Medlemsmøte Styrets beretning for 2008 Judo for fred (JFF)s 4. Medlemsmøte 1. Styre og stell 2008 1.1 Styret Leder: Birgit Ryningen Nestleder: Vibeke Thiblin Økonomiansvarlig: Nils Petter Rundhaug Sekretær: Anders

Detaljer

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon og V NHO Næringslivets Hovedorganisasjon Tori N. Tveit Sekretariat for næringsutviklingi sør 1 Fra Bistand til Business Næringsliv skaper utvikling: NHOs sekretariat for næringsutvikling i sør Verden og

Detaljer

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Utdanningshjelpen helt kort Vi formidler utdanningsstøtte til barn og unge som med enkle midler kan hjelpes til å realisere sitt potensial. UH ble stiftet

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Ivar S Løges Stiftelse - Formålsrealisering

Ivar S Løges Stiftelse - Formålsrealisering Ivar S Løges Stiftelse - Formålsrealisering Stiftelseskonferansen Førde - 2015 Ingrid Stange Ivar S Løges Stiftelse Styremedlem Ivar S Løges Stiftelse Etablert desember 2007 Grunnkapital 250 mill NOK Årlig

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

NYHETSBREV NOVEMBER 2012

NYHETSBREV NOVEMBER 2012 NYHETSBREV NOVEMBER 2012 Kjære familie, venner og bekjente, Her kommer en oppdatering på hvordan det ligger an med barnesenteret Karlsvogna! Mange av dere bidro til senteret i forbindelse med vårt bryllup

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE?

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? Baselineundersøkelse om norske videregående elevers holdninger til globale temaer Rapport SEPT/2015 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen tar for seg holdningene og handlingene

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

En skolehverdag med læringslyst

En skolehverdag med læringslyst En skolehverdag med læringslyst Troen på enkeltmennesket Arbeidsinstituttet i Buskerud har gjennomført et treårig prosjekt med fokus på nye og mer effektive måter å forebygge frafall på, ved å skape læringsglede

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Strategiplan. Norges Triathlonforbund

Strategiplan. Norges Triathlonforbund Strategiplan Norges Triathlonforbund Ting 2015 NTFs Strategi Vi skal (formål) Norges Triathlonforbund (NTF) skal fremme triatlon, samt kombinasjoner av denne idretten, i henhold til enhver tid godkjente

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: 02.11.2014 kl. 14.00 18.00 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: Fravær: Radisson BLU Lillehammer, Styrerommet Morten Søgård (President), Stål Talsnes, Dagfinn Loen, Hilde Stenseth, Thomas Løvold

Detaljer

«Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe» «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.»

«Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe» «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.» «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.» Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Det hele startet hjemme ved kjøkkenbordet til Saul Sowe og Kari Jaquesson for et par år siden. Saul var kommet

Detaljer

Sluttrapport Bridge for Livet

Sluttrapport Bridge for Livet Sluttrapport Bridge for Livet Prosjektnummer 2013/3/0346 Forord Brigde for livet prosjektet har vært finansiert gjennom Extrastiftelsen og har vart fra oktober 2014 til desember 2015. I prosjektet er Briskeby

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Kjære alle faddere og støttespillere. Førjulsrapport 2008

Kjære alle faddere og støttespillere. Førjulsrapport 2008 Kjære alle faddere og støttespillere Førjulsrapport 2008 Petit Troll På skolen er det nå tilknyttet 94 barn og ungdom i alderen 3 til 22 år. 81 av barna går på Petit Troll. 1 ungdom går nå i 9. Klasse,

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Årsmelding Norges Verdensarv 2012

Årsmelding Norges Verdensarv 2012 Årsmelding Norges Verdensarv 2012 1. Organisasjon Norges Verdensarv (NVA) er en forening for verdensarvstedene i Norge, og ble stiftet på Røros 4. desember 2007. Norges Verdensarv har som formål å ivareta

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

MOT i Verdal Årsrapport 2013

MOT i Verdal Årsrapport 2013 MOT i Verdal Årsrapport 2013 Verdal har vært MOT- kommune fra 1.5.2002. En ny avtale ble undertegnet av rådmann og ordfører 21.11.2011. Samme dag ble også avtalen «Lokalsamfunn med MOT» inngått. I tillegg

Detaljer