RIGHT TO PLAY SKAPER ENGASJEMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013 - RIGHT TO PLAY SKAPER ENGASJEMENT"

Transkript

1 Årsrapport Right To Play Norge 2013

2 Styrets leder Right To Play innhold RIGHT TO PLAY SKAPER ENGASJEMENT Det er med stolthet styret i Right To Play Norge presenterer årsberetningen for Right To Play skal gjennom lek og idrett bedre barn og unges hverdag i verdens mest vanskeligstilte områder. Over 1 million barn deltar hver uke i våre ulike leke- og idrettsprogrammer. Arbeidet fremmer utdanning, helse og fredsskapende arbeid i mer enn 20 land. Organisasjonen Siden etableringen i år 2002, har Laila Andresen ledet det norske nasjonalkontoret. I 2013 besto staben av 3 ansatte. En av disse var prosjektansatt med særskilt ansvar for samarbeidet med Gjensidige vedrørende aktiviteter i flykningsmottak. Styret vil uttrykke en varm takk til direktøren og hennes lille stab for deres sterke fokus på kvalitet i alle ledd, det engasjement og de meget gode resultater som er oppnådd. Nye prosjekter 2013 var et år med flere viktige prosjekter, både globalt og nasjonalt. Et av dem var partnersamarbeidet med Microsoft og Norad. Microsoft finansierte en egenandel på 10% som Right To Play forutsettes å bidra med i henhold til Norads regler. Slik har vi kunnet styrke jenters muligheter til utdanning gjennom programmet «Raising her voice». 50 % av barna i Right To Plays prosjekter er jenter, og med denne satsningen bidrar vi til å forhindre frafall blant tenåringer i skolen. Nye samarbeidsavtaler I 2013 har Right To Play også inngått nye samarbeidsavtaler med både idrettsarrangmenter og bedrifter. Slik ønsker vi å øke idrettsinteressen, samt skape et engasjement for å gi barn og unge økt livskvalitet og glede. Tallrike erfaringer viser hvordan felles mobilisering for en viktig sak kan samle, motivere og inspirere de ansatte i en organisasjon. Right To Play er med andre ord en mulighet for bedrifter til å ta et samfunnsansvar, og i tillegg bidra til å skape en intern stolthet i organisasjonen. Engasjerte bidragsytere I 2013 har vi også videreført samarbeidet med en rekke klubber og idrettsarrangører, blant annet YT Holmenkollstafetten, Suzann Pro Challenge og Norseman Extreme Triathlon. Våre samarbeidspartnere og sponsorer innen næringslivet har vært generøse med å tildele støtte. I tillegg til å få Byggmakker Skattum som ny nasjonal partner i juni 2013, har Right To Play i flere år vært partner med Wilh. Wilhelmsen, Optikerkjeden Synsam, Leiv Vidar og Ernst & Young. First Stop og Anton Sport har inngått avtale om å bli nasjonale støttespillere. Dessuten mottok vi også i år midler fra Gjensidigestiftelsen til pilotprosjektet for enslige mindreårige og medfølgende barn ved asylmottak i Norge. Dette prosjektet ble påbegynt i På vegne av styret ønsker jeg å rette en stor takk til våre engasjerte bidragsytere for deres vilje til å støtte vårt viktige arbeid. Vi gleder oss til å videreutvikle samarbeidet slik at vi kan nå ut til enda flere barn og unge, og det er viktig. For gjennom vår omfattende virksomhet vet vi at det virker. Gjennom en systematisk satsning på lek, idrett og fysisk aktivitet, erobrer barn og unge ferdigheter som bidrar til å mestre utfordringer som fattigdom, konflikt og sykdom. Samtidig gir vi dem mulighet til å bli aktive deltagere i sine nærmiljøer, og i avgjørelser som påvirker deres liv. For ett er sikkert: Lek og idrett bærer i seg et unikt potensiale for menneskelig så vel som samfunnsmessig utvikling. Åse Klevland Styreleder Right To Play Norge I 2013 mottok Right To Play en ny tre års prosjektavtale med Norad til verdi 66 millioner kroner. Med denne støtten har Norad vist at de har tro på det arbeidet vi gjør ovenfor barn og unge og de resultater vi oppnår i våre prosjekter. Right To Play International har utarbeidet en ny strategiplan for kommende 5 års periode som skal satse ytterligere på å utvikle våre prosjekter, og det tilbudet vi gir til barn og unge i mer enn 20 land. Utviklingen så langt har skjedd takket være god støtte fra det offentlige, fra bedrifter og privatpersoner. Styrets leder... side 2 Om Right To Play... side 3 Arbeidet Right To Play gjør for barn og unge... side 5 Effekten av Right To Plays arbeid... side 6 Styrets beretning... side 8 Økonomi... side 9 Samarbeidspartnere Right To Play Norge...side 12 Aktiviteter...side 20 Norske utøverambassadører...side 20 Frivillige i felt...side 21 PR- og markedstiltak...side 21 Regnskap og balanse...side 22 Milepæler Right To Play side

3 VI BRUKER LEK OG IDRETT FOR Å FREMME HELSE,UTDANNING OG FREDSSKAPENDE ARBEID. Arbeidet Right To Play gjør for barn og unge Alle barn har rett til å leke Vi mener at deltakelse i lek og idrett kan forandre et barns liv til det bedre. Det er grunnen til at vi jobber i vanskeligstilte områder og engasjerer oss i forhold til jenter, barn med funksjonshemminger, barn med HIV/AIDS, gatebarn, tidligere barnesoldater og flyktninger. Styrken i lek og idrett FN anerkjenner at alle barn har rett til lek og idrett. Lek og idrett binder lokalsamfunn sammen og inspirerer mennesker. Fotball kan lære barn toleranse, samhandling, respekt og fred. Lek og idrett er erfaringsbasert læring og utvikler viktige basisferdigheter som samarbeid, kommunikasjon og lederskap. Lek og idrett er for mange en avkobling fra hverdagens vanskeligheter og tilfører håp og latter, samtidig gir den barn lov til å være barn. Leke og idrettsprogrammer for barn over hele verden Vi når ut til en million barn med ukentlige aktiviteter, 49% av disse barna er jenter. Right To Play har prosjekter i mer enn 20 land: Benin, Burundi, Canada, Etiopia, Ghana, Jordan, Kina, Libanon, Liberia, Mali, Mosambik, Pakistan, Palestinske områder (Vestbredden og Gaza), Peru, Rwanda, Sør Sudan, Tanzania, Thailand og Uganda. Vi har også pilotprogrammer i Canada og USA. Vårt team: 16,400 lokale trenere 9,200 juniorledere 600 ansatte over hele verden 4 5

4 Effekten av Right To Plays arbeid Sykdom, fattigdom og konflikt er virkeligheten for mange av barna Right To Play aktiviserer. Vi tror at ved å utvikle kompetanse for å overvinne motgang, vil barn og unge være bedre i stand til å gjøre en forskjell i sine egne liv og bidra til å bygge sterkere lokalsamfunn. Utvikling av grunnleggende ferdigheter er viktige elementer i våre programmoduler. Ett til to års deltakelse i Right To Play aktiviteter, viser økt selvtillit, bedre samarbeid, bedre utviklet empati og styrket kommunikasjon hos barn og unge. Med på laget har vi også Utøverambassadører Right To Play er støttet av et internasjonalt nettverk av over 300 toppidrettsutøvere fra mer enn 40 land. Disse utøverambassadørene fungerer som rollemodeller og er med på å fremme det Right To Play som organisasjon står for. Dette er rollemodeller som barna i programmene ser opp til og kan bli inspirert av. Utøverambassadørene vet hvilken styrke som ligger i lek og idrett og er en stor inspirasjonskilde for barna og for publikum her hjemme. De promoterer innsamlingskampanjer i media og deltar på Right To Play arrangementer. Noen av våre utøverambassadører Sykkel: Edvald Boasson Hagen Skøyter: Hege og Håvard Bøkko, Ida Njåtun og Sverre Lunde Pedersen Ski: Aksel Lund Svindal, Therese Johaug, eldar Rønning, Tom Hilde, Magnus Moen og Anette Sagen Golf: Suzann Pettersen Svømming: Sarah Louise Rung Chelsea F.C: inkludert Michael Essien, Frank Lampard og Solomon Kalou Religiøst og politisk uavhengig Right To Play er politisk og religiøst uavhengig. I noen tilfeller jobber vi sammen med ulike lokale religiøse organisasjoner for å implementere programmene våre, uten dermed å uttrykke støtte for det religiøse synet til disse organisasjonene. Gjør vi en forskjell? Ja, prosjektene våre viser til gode resultater. Vi ser forbedrede resultater innenfor utdanning, redusert fravær i skolen, redusert bruk av vold, samt økt kunnskap og forståelse for ulike sykdommer og virus. Ved å arbeide med barn og unge bidrar vi til bærekraftig utvikling. Right To Play har gjennomført en rekke evalueringer siden 2007 hvor det er samlet og analysert data fra en rekke interessenter inkludert barn, foreldre, ledere, partnere og medarbeidere i ulike prosjektland. Ulike metoder er benyttet, som blant annet diskusjoner i fokusgrupper, intervjuer og undersøkelser. Her er noen utdrag fra funn i evalueringen. Forbedret deltakelse i skolen Right To Play - lærere bruker mer aktive undervisningsteknikker som diskusjoner, aktiviteter, spill og gruppearbeid i klasserommet. Resultatet er at barna får økt motivasjon til å gå på skolen, de gjøre en større innsats og de konsentrerer seg mer i klasserommet. Disse elevene lærer mer og er mer aktive enn barna som ikke deltar i Right To Play - klasser. Foreldre og barn viser ofte økt kunnskap som følge av Right To Plays programmer. Ledelse Right To Play hjelper barn til å identifisere sine styrker gjennom bruk av ledelse i aktiviteter, samt å utvikle den tillit som kreves for å bli en leder og et positivt forbilde for andre. Respekt Det å ha respekt for seg selv er et første skritt mot å unngå å engasjere seg i risikabel adferd. Jenter som respekterer seg selv og har en følelse av verdighet vil mindre sannsynlig gi etter for gruppepress. Det er også mindre sannsynlig at gutter som utvikler respekt for andre engasjerer seg i konflikt. Reduksjon av vold Ved å delta i Right To Plays leke og idrettsprogrammer har barn og unge utviklet ferdigheter som hjelper dem å forebygge og bli endringsagenter. Disse ferdighetene går på trygghet, omsorg og mot. Jevnaldrende barn er mye mer bevisste på å løse konflikter fredelig ved å velge alternativer for å unngå konflikt, eller løse utfordringer på stedet når de står overfor ulike meninger. Barn, ledere og foreldre observerer en betydelig nedgang i konflikt blant barn som deltar i Right To Playaktiviteter. Dette ser man spesielt i skolene, men også hjemme hos familiene og i lokalsamfunnet. Økt bevissthet om HIV/AIDS Undersøkelser viser at barn som tar del i Live Safe Play Safe - programmene, som fokuserer på forebygging av og bevissthet rundt HIV/AIDS, viser positive endringer med hensyn til økt kunnskap og mer bevisste holdninger om HIV/AIDS. Resultatene forteller oss at 85% av deltakende barn i disse aktivitetene har kunnskap om hvordan man skal beskytte seg mot HIV/AIDS. Programmet reduserer også stigma som kan hindre inkludering og deltakelse ved at barna blir behandlet likt og blant annet kan være i samme klasserom som de som lever med HIV. Økt inkludering av sårbare barn Right To Plays programmer inkluderer grupper som er særlig sårbare. Dette gjelder spesielt jenter og funksjonshemmede. Evalueringer viser at deltakere i Right To Plays leke og idrettsprogrammer blir mer allment akseptert i sine lokalsamfunn. Lærere i spesialiserte skoler for barn med nedsatt funksjonsevne rapporterer en positiv endring i barns holdninger og vilje til samarbeid. Deltakelse av unge jenter og kvinner i lederroller bidrar betydelig til å øke selvtilliten deres og har en enorm innvirkning på samfunnet. Right To Play har ca 50% deltakelse av kvinner i programmene. Utvikling av ledere Right To Plays aktiviteter skal fremme lederskap. Lederne fungerer som foregangspersoner for å fremme læring og endret atferd i sine lokalsamfunn. Evalueringene forteller at en Right To Play-leder oppfattes som en rollemodell som barna stoler på, som de kan lytte til og som kan bistå med hjelp. I tillegg til å fungere som sterke og positive rollemodeller for yngre barn, utvikler disse unge lederne viktige ferdigheter som for eksempel selvtillit og selvfølelse. I tillegg gir det erfaringer som kan hjelpe dem i fremtiden. 6 7

5 Styrets beretning I 2013 mottok Right To Play en ny tre års prosjektavtale med Norad til verdi 66 millioner kroner. Med denne støtten har Norad vist at de har tro på det arbeidet vi gjør ovenfor barn og unge og de resultater vi oppnår i våre prosjekter. Right To Play International har utarbeidet en ny strategiplan for kommende 5 års periode som skal satse ytterligere på å utvikle våre prosjekter, og det tilbudet vi gir til barn og unge i mer enn 20 land. Utviklingen så langt har skjedd takket være god støtte fra det offentlige, fra bedrifter og privatpersoner. Styre og administrasjon Right To Play Norge har i 2013 hatt følgende styresammensetning: Styreleder Åse Kleveland Nestleder Anne Kristin Sydnes Styremedlem Berly Lund Grønning Styremedlem Denise Ringnes Styremedlem Ted Skattum Styremedlem Nils Thommessen Styremedlem Johann Olav Koss Styremedlem Glenn Solberg Styremedlem Jan Kvalheim Styret har også i 2013, som alle tidligere år, bidratt på frivillig basis uten styrehonorar med sin kunnskap og kompetanse samt med sine relasjoner og sitt nettverk. Denne innsatsen er svært verdifull for vår organisasjon. I tillegg til å være styreleder i det norske styret sitter Åse Kleveland i det internasjonale styret IBOD. Denise Ringnes har vært det norske styrets representant i en av underkomiteene til IBOD International Development Committee med Ted Skattum som sin vararepresentant. Høsten 2013 ble det bestemt å omorganisere komiteens arbeid i sin nåværende form og derfor er komiteen nedlagt fra Right To Plays administrasjon har hatt endringer i Anneline Botnen ble ansatt som ny kommunikasjonsrådgiver fra 1. mai, og Mike Emery Fundraisingsdirector sa opp sin stilling fra 1. september. Vi benytter anledningen til å takke for hans bidrag til Right To Play i mer enn 7 år- 5 år i England og litt over 2 år i Norge. Stillingen ble utlyst høsten 2013 og vil bli besatt fra januar Hele administrasjonen har kontorplass på Ullevål Stadion. Vi har en regnskapsmedarbeider på timebasis. Styret har hatt fem styremøter i I tillegg har de enkelte styremedlemmene bidratt på ulike områder på bakgrunn av interessefelt og kompetanse. økonomi Regnskapet til Right To Play Norge har også i 2013 blitt ført av regnskapsbyrået Istind Regnskap AS. Byrået har også ansvar for lønnskjøring. Deloitte AS er stiftelsens revisor. Regnskapet for Right To Play Norge 2013 viser et positivt aktivitetsregnskap på kr Right To Play Norge har i 2013 i samarbeid med Right To Play International sendt søknad om en ny 3 års prosjektavtale for perioden fra Norad, og søknaden ga et meget bra resultat. Right To Play Norge fikk en ny tre års prosjektavtale med støtte på kr 22 mill. pr. år til sammen 66 mill. I tillegg utlyste Norad en mulighet til å søke på ekstra midler til Utdanning for barn og unge i konfliktområder og Right To Play fikk til sammen 15 mill. for bruk i 7 land i Midt- Østen og Afrika 10 mill. i desember 2012 og 5 mill. i mai Den totale økonomiske støtten er i 2013 gitt til følgende prosjekter: Fra NORAD til Mosambik, Tanzania og Uganda og Etipohia - siste land er med fra 2013 Fra NORAD til prosjekter for palestinske flyktninger i Libanon - oppstart 2006 Fra NORAD til prosjekter for palestinske flyktninger i Jordan - oppstart 2008 Fra NORAD til prosjekter for afghanske flyktninger i Pakistan - oppstart 2002 Fra NORAD til prosjekter for palestinske flyktninger i Palestina - oppstart 2002 Fra NORAD til prosjekter for i Burundi oppstart tidligere fra UD Fra Norad til prosjekter til flyktningleire i syv land - Palestina, Jordan, Libanon for syriske flyktninger primært, til flyktninger sør- Sudan, Mali og Kenya. Prosjektet er organisert som et eget selvstendig prosjekt med et eget styre og egen regnskapsføring og revisjon. Ted Skattum sitter som styrets representant i prosjektets styre sammen med en representant fra Gladiator AS, UDI, Gjensidigestiftelsen og daglig leder Laila Andresen. Om prosjektene med offentlig støtte Right To Play Norge har fått støtte til 9 land fra i Pakistan, Øst Afrika og Midt- Østen. Right To Play er ansvarlig for rapportering til Norad hvert år pr Rapporteringen skjer i nært samarbeid med programavdelingen i Toronto. Daglig leder har jevnlig kontakt med de ansvarlige i prosjektlandene og besøker jevnlig landene. På disse besøkene blir planer for prosjektene gjennom-gått og samarbeid med partnerne blir drøftet. Det avholdes møter med de ansatte og med coachene om utfordringer og i tillegg blir videre utvikling av prosjektene drøftet. Korte rapporter fra besøkene blir sendt til det aktuelle land samt til programavdelingen i Toronto. I alle Right To Plays prosjekter legges det stor vekt på å få med jenter, og det er derfor med stor glede vi kan meddele at i de landene Norad støtter er det ca. 50% som er jenter. Hovedsakene til styret har blant annet vært å gi fortløpende innspill til den nye fem års strategiplanen til Right To Play Internasjonalt for perioden og samtidig bidra til utvikling av Right To Plays norske versjon av strategiplanen. Styret har bidratt til innspill på nye inntektskilder, og det har vært spesielt fokusert på utvikling av konsepter for månedlig donasjoner. I 2011 søkte Right To Play i samarbeid med Gladiator AS om støtte fra Gjensidigestiftelsen til et prosjekt for enslige mindreårige ved asylmottak i Norge. Søknaden ble innvilget, og vi vil motta kr for perioden I 2013 har vi mottatt kr Prosjektet er ledet av prosjektleder Thomas Breistein og avsluttes våren

6 Effekten av Right To Plays arbeid i felt Right To Play har jevnlig hatt interne og eksterne evalueringer av sitt arbeid og det har kommet frem blant annet fra enkelte av prosjektlandene vi er følgende resultater: Utdanning: 93% av barna rapporterte positive lederegenskaper i forhold til 78% ikke-deltakende barn. (Resultater fra en evaluering i Uganda i 2011.) Sykdomsforebygging: Ved hjelp av lek og aktivitet lærer barna i Right To Play prosjektene viktige ferdigheter innen helse og sykdomsforebygging. Fra evaluering i Ethiopia i 2012 oppgir 97% av barna at de har kunnskap om HIV/AIDS vs 81% ikke-deltakende barn. 88% av barna visste at vaksiner kunne beskytte dem mot tuberkolose vs 47% av ikke deltakende barn Fredsskapende arbeid: I Etiopia i 2012 har 53% av barna rapportert at de ville svart på en konflikt på en fredelig måte, sammenlignet med 35% av ikke deltakende barn. Prosjekt i Norge: Barn i mottak Right To Play Norge har siden 1. januar 2012 ledet et prosjekt for barn og unge i asylmottak i Norge. Prosjektet heter Barn i mottak og er et samarbeidsprosjekt mellom Right To Play, de sosiale entreprenørene Gladiator GT AS og Utlendingsdirektoratet (UDI) med økonomiskstøtte fra Gjensidigestiftelsen. ing der det er beboerne selv som står for planleggingen og gjennomføringen av de regelmessige aktivitetene. På mottakssentrene for enslige mindreårige er det engasjert frivillige til å ta på seg ansvaret med å lede aktivitetene for ungdommene. Prosjektet har en varighet på 2½ år og blir for tiden implementert i fem forskjellige asylmottak sør for Trondheim. Av disse syv mottakene er det to mottakssentre med avdeling for enslige mindreårige: Lyng og Leira mottakssenter, samt tre ordinære mottak for medfølgende barn og unge: Ål, Hemsedal og Drevsjø Statlig Mottak. I forbindelse med prosjektet er det opprettet en styringsgruppe med følgende medlemmer: Veslemøy Rue Barkenes Gjensidigestiftelsen Ted Skattum Styremedlem Right To Play Norge Laila Andresen Nasjonaldirektør Right To Play Norge Glenn Andersen Gladiator GT AS Susanne Utsigt Utlendingsdirektoratet (UDI) Thomas Breistein Prosjektleder Right To Play Norge I 2013 hadde styringsgruppen tre møter, hvor det blir diskutert regnskap, implementering av og gangen i prosjektet. Prosjektet har et budsjett på kr. 2,124,000. Totalt i har vi brukt kr som er litt i underkant av 67 prosent av det totale budsjettet. Det vil si at vi har igjen kr for den resterende prosjektperioden på 6 måneder. Effekten av right To plays arbeid i felt Right To Play har jevnlig hatt interne og eksterne evalueringer av sitt arbeid og det har kommet frem blant annet fra enkelte av prosjektlandene kan du lese om på følgende side. Målet med prosjektet er å gi barn og unge i asylmottak en bedre plattform for kommunikasjon og samhandling innenfor mottaket og i lokalsamfunnet. En bedre hverdag og mindre konflikter er en konsekvens internt i mottaket. I lokalsamfunnet vil barn og unge føle seg mer akseptert som en del av fellesskapet, og gjøre det lettere for dem å ta del i idretts- og kulturtiltak. Prosjektet bruker lek, idrett og fysisk aktivitet som metode for utvikling av barn og unges basisferdigheter. På de ordinære mottakene blir det lagt stor vekt på beboermedvirkn

7 samarbeidspartnere Right to Play Norge 2013 De nasjonale partnerne i 2013 har vært Wilh. Wilhelmsen og Optikerkjeden Synsam, som har vært våre partnere i flere år. I tillegg fikk vi i 2012 Ernst & Young, som er en barteravtale og Leiv Vidar / Lindvalls, som nasjonale partnere. I juni 2013 ble Byggmakker/ Skattum ny nasjonal partner. I tillegg har vi First Stop AS med som nasjonal støttespiller sammen med Anton Sport. Vi er svært takknemlige for de midler og det engasjement disse viktige samarbeidspartnerne bidrar med både i form av økonomi og engasjement for organisasjonens utvikling og arbeid generelt. Våre nasjonale partnere representerer en essensiell del av vårt arbeid. Foruten å gi Right To Play økonomisk støtte til våre prosjekter bidrar de gjennom sitt engasjement internt i bedriften, samt eksternt til å sette fokus på Right To Plays arbeid ute hos den norske befolkning. Som et resultat av våre samarbeidspartneres sterke engasjement mottok Right To Play Norge kr i ikke-øremerkede midler fra partnere, givere, gaver og events i Midlene fra W. Wilhelmsen gis som en donasjon fra Tom Wilhelmsen Stiftelse og også i avtalen med Leiv Vidar gis store deler av avtalen som en donasjon fra Holdingselskapet. nasjonale partnere De nasjonale partnerne er Right To Play Norges øverste samarbeidsnivå med bransjeeksklusivitet. Right To Play Norge har i 2013 fem samarbeidspartnere på dette nivået: Optikerkjeden Synsam Synsam utvidet i januar 2008 sin avtale til nasjonal partner etter å ha vært nasjonal støttespiller siden Synsam bidrar med et grunnbeløp og i oktober 2013 avholdt de igjen en kampanje i alle sine butikker rundt i hele Norge hvor kr 100 av hver brille, som ble solgt, ble gitt som tilskudd til Right To Play. Kampanjen var i samme uke som optikere og ansatte fra Synsam var med til Uganda. Kampanjen fikk ny rekord og samlet til sammen inn kr I Uganda besøkte Synsam nok en gang Salama School og sjekket synet til de nye barna som var ankommet siden besøket i I tillegg sjekket de brillene til de barna, som hadde fått briller tidligere år, og vurderte om det var nødvendig med endringer. I tillegg til å besøke skolen i Kampala besøkte vi en ny skole i Soroti i Nord- Uganda, St. Francis School, som er både en primary og secundary school dvs. for barn i alderen 6-16 år. Mange barn vil få et godt utbytte av å få briller til bruk ved lesing og skriving. Optikerne deltok også på et stort publikums arrangement i Soroti i forbindelse med at det var World Vision Day. Det var enormt populært og i løpet av noen timer testet optikerne de fremmøtte og delte ut briller til mer enn 700 personer. De første hadde kommet dagen før og lå ute å ventet under noen trær i påvente av at testingen skulle starte. Det var flere hundre som dessverre ikke ble testet på grunn av tiden. Det ble en meget vellykket tur og vi er svært takknemlig for det bidraget Synsam gir til barna på skolene i Uganda, og den spesielle markeringen av The World Vision Day med Public Testing. Ernst & Young Ernst & Young har bidratt med konsulent tjenester til spesielle utvalgte prosjekter Right To Play ønsket nærmere vurdert. Rapportene som er utarbeidet har vært til stor hjelp for Right To Play arbeid med videre strategi for innsamling av midler og markedsføring. Ansatte i Ernst & Youngs konsulentavdeling har også bidratt som frivillige under Danske Bank Oslo Maraton, og da under barneaktivitetene som Right To Play hadde på Kontraskjæret for barn i alderen 4-10 år. Ernst & Young er samarbeidspartner til Oslos Bratteste, og de oppfordret alle sine ansatte til å delta på arrangementet. Firmaet ville gi en sum til Right To Play for hver som stilte. For å få fleste mulig til å stille ble det laget en flott promoteringsvideo med adm. direktør Mamelund og hans sønn håndballspilleren Erlend Mamelund som reklamerte fint for løpet og ikke minst reklamerte for hva pengene ville gå til. Det ble et strålende resultat og ga Right To Play kr ,-. Leiv Vidar/Lindvalls Leiv Vidar ble ny nasjonal partner i 2012 og da Leiv Vidar eier Lindvalls pølsefabrikk i Sverige ble de også med som partner. I tillegg et bidrag fra bedriften har de ansatte på Leiv Vidar bidrar i tillegg til bedriften med regelmessig trekk i lønn pr måned. I februar var to ansatte fra hver av Leiv Vidar og Lindvalls med på felttur til Tanzania for å se og oppleve hva Right To Play gjør, lære mer om aktivitetene og se hva pengene vi mottar fra dem går til. Noe av midlene som har vært gitt fra bedriften og de ansatte skulle gå til rehabilitering av klasserom og lekeplasser i Dar Es Salam. I tillegg skulle de ansatte besøke disse stedene. Rehabilitering av klasserommene ble avsluttet i oktober, så Leiv Vidar har fått tilsendt bilder av resultatet som en viktig oppfølging. Etter turen ble det laget en video fra besøket som ble vist på bedriftens sommeravslutning i juni - en video som fikk meget god mottakelse. Wilh. Wilhelmsen Right To Play Norge har siden 2005 hatt Wilh. Wilhelmsen som nasjonal partner. Midlene til Right To Play gis via Tom Wilhelmsens Stiftelse, men Right To Play kan bruke Wilh. Wilhelmsen i profilering av samarbeidet

8 Right To Play er en internasjonal humanitær organisasjon som bruker lek og idrett til å utvikle barns ferdigheter og bidra til sosial endring i områder påvirket av krig, fattigdom og sykdom.

9 Nasjonale støttespillere Right To Play Norges andre nivå på samarbeidspartnere er nasjonale støttespillere. Denne kategorien ble etablert i 2006 og har et lavere bidrag enn nasjonale partnere og dermed færre rettigheter og ingen bransjeeksklusivitet. Right To Play Norge har i 2013 hatt to samarbeidsavtaler på Nasjonal støttespiller -nivå. First Stop As I februar 2011 inngikk vi en avtale med dekkbutikkkjeden First Stop. Våren 2013 ble det avholdt en kampanje i alle dekk butikkene med utdeling av et svart armbånd med Right To Play på sammen med en informasjonsbrosjyre til alle som kjøpte eller skiftet dekk. Kampanjen ga ca. kr og midlene har gått til rehabilitering av en stor leke- og idrettsplass for en ungdomsklubb i et slumområde i Dar Es Salam. Anton Sport Ny avtale ble inngått med sportskjeden Anton Sport høsten 2012 som blant innebærer en kampanje i butikkene en gang i året. Kampanjen i 2013 ble avholdt i juni måned hvor alle butikkene solgte plastposer med Right To Play på for kr 10 pr. stk. Det innbrakte totalt kr Det ble en flott profilering av Right To Plays visjon og arbeid med roll- ups og plakater klart synlig i alle butikkene deres. Som en start på kampanjen stilte vår utøverambassadør Eldar Rønning opp i Anton Sports butikk i Bogstadveien. Vi ser frem til videre samarbeid med sportskjeden. Andre samarbeidsavtaler RRight To Play Norge har i 2013 hatt følgende samarbeidsavtaler utover Nasjonale partnere og Nasjonale støttespillere som er omtalt i foregående avsnitt: Nasjonale idrettspartnere Right To Play Norge har følgende samarbeidsavtaler med norsk idrett hvor hovedformålet er å skape positiv og gjensidig oppmerksomhet: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Samarbeidsavtalen, som ble inngått første gang i 2003, ble i juni 2006 videreført etter ny drøfting og bearbeidelse. Hensikten med avtalen er å få til et tettere samarbeid og mobilisering av idretts- Norge med fokus på lek og idrett for utvikling, helse og fred. Vi har fortsatt et samarbeid i Burundi med midler fra Norad. Prosjektet startet i Hensikten med prosjektet er å bidra til fredsbygging i landet gjennom lek og idrett. Prosjektet har fått midler fra Norad i ytterligere tre år til og med Norges Håndballforbund Samarbeidsavtalen med Norges Håndballforbund ble inngått i 2004 og ble fornyet i Den har som hensikt å samarbeide for og promotere utvikling igjennom idrett og lek i Norge og internasjonalt. Både Norges dame- og herrelandslag er ambassadører for Right To Play. I april ble de to landslagstrenerne Robert Hedin og Thorir Heigarson sammen med kommunikasjonssjef i håndballforbundet med til Lira i nord-uganda for å videreføre håndballprosjektet som startet i området i Det ble avholdt en håndball clinic for ca. 25 trenere hvorav halvparten var tidligere trente trenere og de resterende var nye potensielle trenere. I forbindelse med håndball clinicen ble den første asfaltbanen i nord Uganda åpnet til stor glede for barn og unge i området. Kostnadene ved å utvikle asfaltbanen er donert fra Håndballforbundets partnere. En stor takk til dem. Norges Skøyteforbund Samarbeidsavtalen med Norges Skøyteforbund ble signert under EM Allround på Hamar i januar 2006 og har som hensikt å arbeide for å promotere utvikling gjennom idrett og lek i Norge og internasjonalt. Norges Skøyteforbund har flere aktive og tidligere aktive løpere som utøverambassadører. Samarbeidet ble vitalisert høsten 2012 det ble bestemt at Right To Play skulle promoteres under VM på Hamar i februar Under mesterskapet ble Right To Play promotert på de to storskjermene som var i Vikingskipet med fine bilder av de fire utøverambassadøren vi har fra skøyter. Det ble også solgt armbånd rundt på arenaen. Norges Volleyballforbund Samarbeidsavtalen med Norges Volleyballforbund ble signert i januar 2006 og har som hensikt å arbeide for å promotere utvikling gjennom idrett og lek i Norge og internasjonalt. Norges Skiforbund Samarbeidsavtalen med Norges Skiforbund ble undertegnet på Beitostølen i november Flere av utøverambassadørene har stilt seg positive til å profilere Right To Play og både Eldar Rønning, Therese Johaug og Aksel Lund Svindal har bidratt positivt med å gi av sin tid som «auksjonsprodukt». Eldar Rønning stilte også opp for vår partner Anton Sport. Og under Holmenkollstafetten i mai stilte både Anette Sagen, Tom Hilde og Martin Johnsrud Sundby opp i en kjendisstafett mot kjendiser fra Aktiv mot kreft. Norges Rytterforbund Samarbeidsavtalen ble inngått høsten 2007 og har som hensikt å arbeide for felles promotering av bruken av idrett og lek som et virkemiddel for utvikling og fred i verdens vanskeligstilte områder. Norges Svømmeforbund Høsten 2011 inngikk vi samarbeidsavtale med Norges Svømmeforbund og samarbeidet har som hensikt å arbeide for felles promotering av betydning av alle barns rett til lek og idrett

10 Idrettssamarbeid med klubber og idrettsarrangører Breddeidretten Right To Play Norge har også i 2013 fått mange, positive henvendelser fra klubber og lag som ønsker og profilerere organisasjonen på synlige områder. Dette skjer på eget initiativ og for egen kostnad for de ulike klubber og lag på breddenivå, noe vi synes er svært positivt. Her er det stort engasjement fra enkeltpersoner som ønsker at barn skal ha fokus på at mange andre ikke har det så godt som oss her hjemme i Norge og at mulighet for lek og idrett ikke alltid er en selvfølge. Holmenkollstafetten I 2013 inngikk Holmenkollstafetten en avtale med både Right To Play og Aktiv mot Kreft med samme mulighet som tidligere. Det innebærer at alle bedriftslag som meldte seg på stafetten i 2013 ble gitt muligheten til å løpe med en felles stafettpinne hvor begge logoene kom frem, som kostet kr 300. Litt i underkant av 400 lag valgte å løpe med den spesielle stafettpinnen til inntekt for to gode formål. En fin promotering av de to organisasjonene. Right To Play hadde stand på Bislett hvor vi reklamerte for organisasjonen i tillegg. Aktiv mot Kreft og Right To Play stilte med hvert sitt kjendislag av utøvere primært. Dette ble en stor suksess som ytterligere skapte fin reklame for de to organisasjonene. Styrkeprøven Rett før jul 2011 inngikk Right To Play en liten avtale med Oslo Sykkelkrets som arrangerer Styrkeprøven- fem ulike sykkelløp hvor Trondheim - Oslo er det lengste. Det blir profilering av Right To Play i forbindelse med påmelding til sykkel løpene. Hver deltaker kan krysse av for å støtte Right To Play med en donasjon på kr 50. Det kom inn i overkant av kr Et hyggelig samarbeid som videreutvikles. Suzann Pro Challenge Right To Play er stolte over at Suzann Pettersen har vært utøverambassadør siden I 2012 ble Right To Play den utvalgte humanitære partneren til Suzann Pro Challenge, en svært vellykket golf turnering. Og dette fortsatte også i Suzann deltok selv meget aktivt i organiseringen av arrangementet, og hun hadde invitert noen av verdens beste golfjenter til å spille sammen på Bogstad Golfbane - en turnering mellom Europa, Asia, USA og Norge med to på hvert lag. Lørdagen før selve turneringen ble det arrangert en kjendiskonkurranse med spesiell profilering av Right To Play et meget vellykket innslag. Lørdag kveld ble det arrangert en hyggelig avslutningsmiddag hvor det ble holdt auksjon til inntekt for arbeidet Right To Play gjør for barn verden rundt. Inntektene fra auksjonen gikk uavkortet til Right To Play, og resulterte i over NOK 800,000 til organisasjonens arbeid i Mosambik. Et fantastisk fint resultat. Flere av våre utøverambassadører bidro som auksjonsobjekter Right To Play fikk mye flott markedsføring både før, under og etter arrangementet En stor takk til Suzann og til Suzann Pro Challenge Management. Norseman Extreme Triathlon Right To Play var stolt over å bli valgt som den offisielle veldedighetspartner for Norseman Xtreme Triatlon. Norseman er et av verdens mest ikoniske arrangement innen sport. Deltakerne starter med å svømme 3,8 km, deretter fortsetter de med 180 km sykkelritt før de tar fatt på maratonløp som slutter på et av Norges høyeste fjell. Norseman Extreme Triatlon er et av flere høydepunkt i Norges sports år. I 2013 gav arrangementet NOK til Right To Play. Oslo Triatlon Triatlons blir mer og mer populært i Norge, og Right To Play var den offisielle veldedige samarbeidspartneren til det største Triatlon i Norge i 2012 Oslo Triatlon. Over 400 deltakere gav penger til Right to Play ved registrering til arrangementet, og disse midlene går til våre programmer i Afrika. Danske Bank Oslo Maraton I 2013 var Right To Play samarbeidspartneren til Danske Bank Oslo Maraton. Det var ca 20,000 mennesker som løp ulike distanser gjennom Oslo s gater som del av dette arrangementet. Hver deltaker som registrerte seg til et av løpene ble oppfordret til å gi et lite beløp til Right To Play. Right To Play var til stede med frivillige og ansatte i Expo-området for å informere, profilere og samle inn penger til organisasjonen. I tillegg deltok Right To Play med barneaktiviteter på arrangørens barnedag på Kontraskjæret fredag formiddag. Vi deltok med fire ulike aktiviteter fra en av våre aktivitetsmanualer. Aktivitetene ble godt mottatt av barn og deres ledere

11 Aktiviteter Norske utøverambassadører PR- og markedstiltak Right To Play Norge har vært involvert i flere aktiviteter og arrangementer i 2013 med to hovedmålsettinger: 1. Reklamere for og promotere i Norge hva Right To Play er og gjør overfor barn og unge i verdens mest vanskeligstilte områder. 2. Samle inn ikke-øremerkede midler til Right To Play s virksomhet. Right To Play Norge har med sine medarbeidere fokus på å delta i arrangementer hvor arrangør kan være med å tilrettelegge arrangementet. Vi har i derfor også i 2013 hatt fokus på færre, større events i stedet for mange mindre. Vi nevner noen av aktivitetene her: Lørenskog videregående skole. Dette gode prosjektsamarbeidet ble videreført i en formell samarbeidsavtale for perioden Avtalen ble fornyet til ytterligere tre år. Samarbeidet har tidligere fokusert på prosjekt i Libanon. Fra og med 2012 skal midlene som samles inn gå til prosjekt i Uganda. I januar 2012 reiste fem elever og to lærere til Kampala for å lære om Right To Play og får å se hva vi jobbet med slik at når den Internasjonale dagen ble avholdt ville de vite mer om hva pengene skulle gå til. Den Internasjonale dagen i februar ble gjennomført av skolens elever ved hjelp av innsamling, aktiviteter og promotering. Elevene samlet inn over kr til Right To Play i forbindelse med den internasjonale dagen. Et fantastisk flott resultat. Svendsedammen Ungdomsskole i Drammen har blitt ny samarbeidsskole for Right To Play de har en egen linje som har fokus på aktivitet og fritid og har valgt å ha Right To Play som sitt veldedighetsprosjekt. De skal ha en internasjonal dag hvert år med blant annet innsamling til Right To Play som et av hovedmålene med dagen. Pr. 31. desember 2013 hadde Right To Play Norge i 84 norske toppidrettsutøvere og lag som ambassadører. Disse utøverne er viktige rollemodeller som bidrar til å styrke kunnskap og kjennskap rundt idrett og lek som et sterkt virkemiddel for utvikling, læring og forsoning. Også i år har mange av utøverne bidratt til Right To Play på ulike måter gjennom å fortelle og synliggjøre sitt engasjement i Right To Play i ulike settinger, og spesielt gjennom ulike aktiviteter. Flere av utøverne har Right To Play-logoen på sine hjemmesider med link til og markerer med det at de støtter oss gjennom rollen som ambassadør. I 2013 fikk vi to nye flotte utøverambassadører; skiskytter Tarjei Bø og ishockeyspiller Matz Zuccarello Aasen. Right To Play har startet en prosess med å evaluere arbeidet rundt våre utøverambassadører, hvordan bør det fungere og hva ønsker vi at utøverne skal bidra med. Det er et ønske om å knytte de nærmere til organisasjonen- og vurdere å ha noen færre utøvere slik at de kan bli godt tatt vare på. Norske medarbeidere i felt I 2013 har Right To Play hatt en norsk medarbeider ute i felt som opprinnelig startet som frivillig. Strategien og policyen til Right To Play baserer seg nå stort sett på ansettelser av lokale medarbeidere i felt. Derfor er det kun unntaksvis at vi ansetter internasjonale medarbeidere. Dette skjer når vi for eksempel har personer med spesielle kvalifikasjoner. Lena Eltervaag fra Stavanger en den eneste vi har pr. dato. Lena arbeider på regionskontoret for øst Afrika i Kampala. Selv om mange ønsker å engasjere seg som frivillige for Right To Play ute i felt, er muligheten for dette nå dessverre liten da antallet internasjonale frivillige er vesentlig redusert for nettopp å benytte lokal arbeidskraft. Det har likevel vært viktig for Norge å ha norske medarbeidere ute i prosjektene av følgende årsaker: Norske myndigheter støtter Right To Play med prosjektmidler og det er derfor fint å ha en direkte kommunikasjon med felt med norske medarbeidere. Norske medarbeidere ute i felt kan benyttes som ressurspersoner for ulike prosjekter og arrangementer for Right To Play i Norge med sin erfaring og kompetanse Innholdet til websiden for Right To Play Norge oppdateres med nytt innhold og ny informasjon hver måned. I tillegg blir nyhetsbrev sendt ut ca. en gang i måneden. Facebook gir mulighet til å formidle vår historie mer kontinuerlig og kostnadseffektivt til store målgrupper. Fokus er å nå ut til en bred målgruppe via denne kanalen. I 2013 opplevde vi stor økning i antall likes mot slutten av året. En undersøkelse foretatt av analyseinstituttet Norstat AS i oktober 2013, viser at Right To Play i dag har en hjulpen kjennskap som ligger på 34%. Dette ønsker vi å forbedre ved hjelpe av ulike PR- og markedstiltak som vil bidra til å øke vår kjennskap. Vi jobber for å få kampanjer og saker i riksmediene for å oppnå dekning, skape stunts og aktiviteter blant samarbeidspartnere, deres ansatte og informasjon i deres butikker. I Norstatundersøkelsen kom det også frem at vi fikk svært god tilbakemelding på preferansemål, sammenlignet med alle de andre humanitære organisasjonene i Norge. Innenfor våre kjerneaktiviteter som er utdanning, helse og fredsskapende arbeid, ble nettopp disse ansett for å være de områdene som oppfattes som svært viktige og mest betydningsfulle å støtte opp om. Dette er et svært godt utgangspunt for vårt videre arbeid med tanke på fast giver konseptet. Med kommunikasjonen ønsker vi å få flere bidrag som igjen medfører at flere barn kan være i aktivitet

12 Right To Play Norge - årsregnskap Aktivitetsregnskap forts. Årsregnskapet og forhold knyttet til regnskapsloven Årsregnskapet for Right To Play for 2013 viser et positivt aktivitetsregnskap på kr Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Right To Play sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Arbeidsmiljøet er godt og det er ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i løpet av regnskapsåret. Organisasjonen arbeider aktivt for likestilling og påser at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Stiftelsen har fire ansatte som er to kvinner og to menn. Fire av ni styremedlemmer er kvinner. Det har ikke forekommet ulykker blant de ansatte i løpet av Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Aktivitetsregnskap

13 Right To Play Norge - årsregnskap Balanse

14 Milepæler i Right to play Right To Play har gjennom 12 år tatt vesentlige steg for å etablere seg som en internasjonal, humanitær organisasjon som bruker styrken i lek og idrett til å utvikle grunnleggende ferdigheter hos barn og unge. I forlengelsen av innsamlingsaksjonen Olympic Aid har Right To Play videreført visjonen om å gjøre verden tryggere, gladere og sunnere for barn og unge som lever i noen av verdens mest vanskeligstilte områder. I denne korte kronologien skisseres Right To Play s vekst og viktige milepæler siden starten 29. november Right To Play etableres i Norge, USA og Canada av Johann Olav Koss under navnet Olympic Aid den 29. november Visjonen er å skape en sunnere, tryggere og gladere verden gjennom lek og idrett. Virksomhetens drift har utgangspunkt i Toronto, Canada Red Ball Child Play og Coach2Coach etableres som Right To Play s første leke- og idrettsprogrammer. De første prosjektene startes i samarbeid med UNHCR - FNs Høykommissær for Flyktninger - i Angola og Elfenbenskysten. Ved utgangen av året har Right To Play 15 prosjekter i åtte land SportWorks og SportHealth etableres som Right To Play s to hovedprogrammer. SportWorks fokus er en helhetlig utvikling av barn og unge gjennom lek og idrett med fokus på individ og lokalsamfunn. SportHealth bygger på SportWorks og inkluderer en kommunikasjonskomponent med fokus på helse, utdanning, sunn livsstil og atferd. Under vinter-ol i Salt Lake City bringer Right To Play innflytelsesrike ledere sammen i en rundbordsdisku-sjon om viktigheten av lek og idrett i utviklingen i verdens vanskeligstilte områder. Right To Play blir sekretariat til FNs Sport and Play for Development and Peace. Right To Play etablerer nasjonskontor i Norge og Nederland Organisasjonen endrer offisielt navn fra Olympic Aid til Right To Play. Next Step-konferansen i Holland presenterer rapporten Sport for Development and Peace som skal bidra til å nå FNs tusenårsmål. Right To Play gjennomfører en SportHealth - kampanje mot meslinger i Zambia. Ca barn blir vaksinert i løpet av en uke Den internasjonale arbeidsgruppen for Sport for Development and Peace (SDP IWG) blir etablert under sommer-ol i Athen av statsminister Kjell Magne Bondevik. Right To Play lanseres som arbeidsgruppens sekretariat. Right To Play etablerer nasjonskontor i Sveits. Right To Play etablerer sitt første landkontor i felt i Sierra Leone. Kontoret er ansvarlig for implementering, gjennomføring og evaluering av Right To Plays programmer Right To Play starter en intern desentraliseringsprosess for en bedre styring av programmene i regionene Asia, Afrika og Midtøsten og etablerer såkalte landkontorer. Hensikten med landkontorene er å skape en mer bærekraftig leveransemodell ved å flytte ansvaret for implementering fra internasjonale frivillige på ett års oppdrag til lokalt ansatte som implementerer og utvikler programmene. I tillegg etableres regionkontorer i Thailand, Uganda og Sierra Leone for å ivareta en samlet koordinering. Right To Play etablerer nasjonskontor i Storbritannia. SDP IWG blir offisielt lansert i FNs hovedkvarter i New York Utøverambassadørene Joey Cheek, USA, Clara Hughes, Canada, og Yang Yang A, Kina, donerer større beløp til Right To Play etter sine individuelle skøytesuks-esser under OL i Torino med stort mediefokus. Med bistand fra helse- og utdanningseksperter utvikler og styrker Right To Play sine programmer og moduler for en helhetlig utvikling av barn og unge gjennom Red Ball Child Play og Live Safe Play Safe, sistnevnte med fokus på HIV/AIDS Bruk av Juniorledere starter i Uganda. Her blir jevngamle involvert i enkelte av Right To Plays aktiviteter for å planlegge, gjennomføre og lede dem selv. Right To Play etablerer en fireårig, global samarbeidsavtale med Adidas. Fotballspilleren Zinedine Zidane fronter avtalen. Right To Play åpner kontor i Kina med fokus på omstreifende barn. Right To Play inviterer 43 ministere og tjenestemenn på høyt nivå til konferansen The Accra Call for Action som vedtas med fokus på regjeringens engasjement for utvikling gjennom lek og aktivitet Under OL i Beijing lanserer Johnson & Johnson programmet Hearts of Gold hvor hver medalje vunnet av en utøverambassadør gir en donasjon til Right To Play. Right To Play utgir SDP IWG sin endelige rapport Harnessing the The Power of Sport for Development med anbefalinger til regjeringer. Rapporten er formelt anerkjent og støttet av 38 regjeringer ifm møter under sommer-ol i Beijing. SDP IWG-arbeidet er anerkjent innenfor FN-systemet og videreføres under et nytt mandat under ledelse av FNs kontor for Sport for Development and Peace. Right To Play lanserer et prosjekt i Peru og utvider til Sør-Amerika Right To Play engasjerer seg i en nasjonal satsing gjennom Utdanningsdepartementet i Benin gjennom utvikling av pensum og pilotering av leke- og idrettsbasert læringsaktiviteter på 15 ulike steder. Det utvikles nye manualer for programmer med fokus på idrett, konfliktløsning og fredsbygging, ungdom og lederskap, sykdomsforebygging og helsefremmende arbeid, kroppsøving og inkludering av barn som lever med en funksjonshemming Right To Play har 500 medarbeidere hvorav hovedtyngden er lokalt ansatte i prosjektlandene. Hovedkontoret i Toronto, Canada har ansvar for programutvikling, finans, kommunikasjon og ledelse. Nasjonskontorene i Norge, England, Sveits, Nederland, Canada og USA har fokus på å skaffe oppmerksomhet og midler til organisasjonens arbeid i prosjektlandene. Right To Play gjennomfører nå prosjekter i over 20 land i Afrika, Asia, Midtøsten og Sør-Amerika og har trent over lokale, frivillige coacher som regelmessig aktiviserer over barn Utdanningsdepartementet i Rwanda la inn aktiviteter fra Sport for Development and Peace (Red Ball Child Play) i sin National Sport Guide for Physical Education million barn og unge i regelmessig aktivitet hver uke Right To Play Internasjonal har utarbeidet en ny fem års strategiplan som gjelder for perioden Det er basert på en videreutvikling av vårt arbeid innen helse, utdanning og fred med fokus på lekebasert læring som metodikk

15 RIGHT TO PLAY NORGE Idrettens Hus, Sognsveien 73, 0855 Oslo Tlf: E-post: Besøk oss på: righttoplay.no facebook.com/righttoplaynorway

Når barna leker, vinner verden

Når barna leker, vinner verden Årsrapport Right To Play Norge 2014 Styrets leder Det er med stolthet og ydmykhet jeg som ny styreformann introduserer Right To Plays årsrapport for 2014. Right To Play betyr mye for en million barn og

Detaljer

Søknadsskjema for prosjektavtale (enkeltavtale) 2009

Søknadsskjema for prosjektavtale (enkeltavtale) 2009 Søknadsskjema for prosjektavtale (enkeltavtale) 2009 Søknad om støtte fra: [Norges Judoforbund] Prosjektets navn (norsk): [Judo for fred] Evt. tiltaks-/avtalenummer: [AGF- 05/018] Søknadsbeløp 2009: [NOK

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

INNHOLD. Styrets beretning. 2010 Året som gikk. Globalt - Rus og utvikling. Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter

INNHOLD. Styrets beretning. 2010 Året som gikk. Globalt - Rus og utvikling. Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter INNHOLD Side 2 Side 5 Side 6 Side 9 Side 12 Side 14 Side 17 Side 20 Side 22 Side 24 Styrets beretning 2010 Året som gikk Globalt - Rus og utvikling Sri Lanka Sierra Leone India Nepal Kampanjer og inntektsbringende

Detaljer

CHAPTER. region. Trygghet og helse

CHAPTER. region. Trygghet og helse region Trygghet og helse 2012 region Innhold 5 Dette er Gjensidigestiftelsen 6 Gjensidiges fremgang og suksess er viktig for stiftelsen 9 Gjensidiges kunder fikk over 1,3 milliarder kroner i utbytte Noen

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2010 Sekretariat Utenlandssjef: Kjetil Østnor Ass. Utenlandssjef og rådgiver Midtøsten: Kjersti Lindøe Prosjektrådgiver Asia og Afrika: Tor Kjetil Edland Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 BALANSE 26 NOTER 28 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 40 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge)

2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge) 2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge) Forslag til vedtak: Riksmøtet godkjenner Årsberetning 2013/2014 med tilhørende regnskap for Lions Clubs Internasjonal MD 104

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

750 40% HERO NORGE. største organisasjonene i Norge innenfor vårt fagfelt. INNHOLD FAKTA OM. Vår visjon er å være ledende i mangfold.

750 40% HERO NORGE. største organisasjonene i Norge innenfor vårt fagfelt. INNHOLD FAKTA OM. Vår visjon er å være ledende i mangfold. ÅRSRAPPORT 2011 1 FAKTA OM HERO NORGE Hero Norge AS (Hero) er en privat virksomhet som tilbyr tjenester rettet mot målgruppene flyktninger, innvandrere og asylsøkere. Vi er en av de største organisasjonene

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT IDRETT OG LESING 2006-2008

EVALUERINGSRAPPORT IDRETT OG LESING 2006-2008 EVALUERINGSRAPPORT IDRETT OG LESING 2006-2008 SAMMENDRAG Foreningen!les mottok i 2005 treårig støtte fra ABM-utvikling og Norsk kulturråd til å etablere og videreutvikle prosjektet Idrett og lesing i perioden

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp ÅRSMELDING 2012 Innhold Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurderinger I Fem strategiske prioriteringer 4 II Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter 10 III Interne forhold i Kirkens

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

AKSJONSAVISA LØRENSKOG VIDEREGÅENDE SKOLE

AKSJONSAVISA LØRENSKOG VIDEREGÅENDE SKOLE Støtt vårt humanitære arbeid for vanskeligstilte barn og unge i Uganda! 9. ÅRGANG 8. februar 2012 AKSJONSAVISA LØRENSKOG VIDEREGÅENDE SKOLE Store behov i Uganda Elevrådet ved Lørenskog videregående skole

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 KFUK-KFUM GLOBAL 2014 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver (01.01. 13.06.), Gunvor Meling (14.06. 31.12.) Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St.

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap»

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Årsmelding 2011 www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Styrets beretning 2011 Dette året har gått langs en vei som har budt på en del ekstra svingninger. Sykefravær i administrasjonen og skiftet

Detaljer

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 -ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 Lederen har ordet Aktivitet 2013 har vært preget av svært høy aktivitet. Uke Sex når ut til stadig flere elever,

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter [ÅRSMELDING 2012] Org nr. 990 630 828 Trondheimsveien 2B 0506 Oslo + 47 22 11 55 13 Innledning 2012 ble et år som i aktivitetsnivå

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer