Energilandskapet i endring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energilandskapet i endring"

Transkript

1 Energilandskapet i endring Anders Elverhøi Energi:UiO Universitetet i Oslo Vebjørn Bakken Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN) Universitetet i Oslo

2 Innhold Introduksjon Det store bildet Motivasjon Energilandskapet Trender og dramatiske endringer Eksempel: Storbritannia Solenergi Dagens situasjon Fremtiden «Energy for all» Eksempel: Landsbyprosjekter Konklusjoner/oppsummering

3 Energi Hva er energi? Et helt sentralt begrep En indirekte observerbar størrelse Kommer i mange former Vanskelig å gi et enkelt, intuitivt svar! Forutsetning for å gjøre (mekanisk) arbeid "It is important to realize that in physics today, we have no knowledge what energy is." Richard Feynman

4 Introduksjon

5 Det STORE bildet Eksterne Direkte og indirekte solenergi Vannkraft Vind Tidevann/bølge Sol fotovoltaisk Sol termisk Lagret solenergi Biomasse Fossile kilder Interne: Kjernekraft Geotermisk Utfordring: Fakta: For Energien å utnytte som solenergien når jorda i løpet direkte av 1 time, og dekker effektivt verdens kreves: energibehov teknologi for et helt år økonomi/marked og areal!

6 Reality check World Energy Outlook 2009 (IEA): Verdens energikilder i Referanse-scenariet Mtoe Andre fornybare (sol, vind, geotermisk) < 1 % Biomasse 12 % Vannkraft Kjernekraft Fossil energi (gass, olje & kull) 1-2 % 6 % 80 % Mulig konsekvens: Global temperatur stiger 6 C

7 Gtoe Reality check Tre ubehagelige realiteter Energibehovet vil øke 80 % av produksjonen fra fossile kilder CO 2 -utslippene må reduseres til en brøkdel Fornybare Kjernekraft? GtCO Fossile Fra: K. Bendiksen IFE/UiO

8 Reality check Hvilke tiltak vil redusere globale CO 2 -utslipp med 50 % i 2050? Investeringer i ny energiproduksjon: 35 kullkraftverk med CCS 20 gasskraftverk med CCS 30 kjernekraftverk Onshore vindturbiner 3600 Offshore vindturbiner 325 millioner m 2 solceller Hvert år! I tillegg må over halvparten av kuttene komme fra energieffektivisering Fra: K. Bendiksen IFE/UiO

9 Motivasjon for en bærekraftig energifremtid: Klima Forurensning og miljø Begrensede ressurser Forsyningssikkerhet

10 Energilandskapet

11 Energilandskapet

12 Trender Energi og klima er globale utfordringer Forsyningssikkerhet like viktig som miljø Økt satsing på energiforskning både nasjonalt og internasjonalt Tematisk forskning Fokus på innovativ teknologi Fra grunnforskning til kommersielt produkt

13 UiO:Energi Etablerer et tverrfaglig miljø slik at UiO sammen med partnere i Osloregionen om ti år står sentralt i internasjonal energiforskning og utdanning og gir viktige bidrag til å løse verdens energi- og klimautfordringer 13

14 Energilandskapet i endring Brå og uforutsette endringer! Tre sentrale eksempler: Skifergass-revolusjonen Fukushima og effekten på kjernekraft Prisen på solcelle-moduler Vanskelig å spå om fremtiden

15 Skifergass-revolusjonen Først og fremst i USA (foreløpig ) Frigjør naturgass fanget i skiferlag «Fracking» - pumper vann (m/tilsetninger) ned i brønnen med stort trykk og får skiferlaget til å sprekke Fare for miljøeffekter Påvirkning av grunnvann m.m. Møter betydelig motstand

16 Skifergass-revolusjonen Oppstått myter: Skifergass alene vil neppe gjøre USA til nettoeksportør MEN: USAs CO 2 -utslipp har gått ned, gass erstatter kull!

17 Skifergass-revolusjonen Verden splittet i tre markeder Prisen i Europa er kunstig høy Europa «støver ned» - mer bruk av kull Gassfelter som Shtokman får ligge Men hva med europeisk skifergass?

18 Fukushima og effekten på kjernekraft Interessen for kjernekraft: Japan Fra 30 % kjernekraft til nesten null Stor interesse for fornybar energi (vind, sol, geotermisk) Tyskland (Energiwende): Fokus på fornybar energi (60 % i 2050) Utfasing av kjernekraft innen 2022

19 Prisen på solcellemoduler U.S. DoE 2012

20 Eksempel: Energibruk i Storbritannia David JC MacKay : Sustainable Energy - Without the Hot Air (2009)

21 Eksempel: Energibruk i Storbritannia UK 2008 UK 2050? 27 Tap y 18 Elektriske enheter 18 Totalt forbruk 2008: Varme 30 Totalt forbruk 2050: Transport 20 Enheter kwh/d/p, i.e. kwh per dag per person 1 kwh/d tilsvarer en 40W pæres forbruk en hel dag D.J.C. MacKay, 2009

22 Eksempel: Energibruk i Storbritannia Energikilde Kraft/areal Regnvann (lavland) 0.02 W/m 2 Regnvann (høyfjell) 0.24 W/m 2 Vind 2 W/m 2 Offshore vind 3 W/m 2 Solcellepaneler (PV) 5-20 W/m 2 Konsentrert solenergi (ørken) W/m 2 UK: 4000 m 2 per person D.J.C. MacKay, 2009

23 Solenergi er And the winner is Tilgjengelig i enorme mengder Den mest direkte formen for fornybar energi Den mest areal-effektive formen for fornybar energi Gunstig for både lokalt og globalt miljø Mye billigere enn for bare få år siden Så hva er da problemet??? Krever fortsatt betydelige initielle investeringer og betydelig areal Fluktuerende energilagring og/eller balansekraft påkrevd! Photo: REC

24 Fluktuasjoner i fornybar energi Produsert elektrisitet i Tyskland Daglig produksjon i 2012 Vind (grønn) Sol (gul) Frauenhofer ISE & EEX

25 Fluktuasjoner i fornybar energi Tyskland, to dager i mai 2012 Fra 0 til 25 GW til 0 på 12 timer Norsk vannkraft som Europas batteri? Norsk vannkraftkapasitet 30 GW Glem det! Fra: K. Bendiksen IFE/UiO

26 Solenergi

27 Installert kapasitet (MW p ) Norge India Tyskland Verden Rest of world Germany India Norway

28 Fremtidige scenarier for fornybart P. Zacharias, Mat. Sci. Forum , 889 (2009)

29 Fremtidige scenarier for fornybart 6 noder på 3.3 TW hver

30 Fremtidige scenarier for fornybart Illustration: POWERHOUSE

31 Små-skala Solenergi er skalerbart Norge (140 W p ) Kambodsja (100 W p )

32 Medium-skala Solenergi er skalerbart Norge (10-20 kw p ) Tanzania (10 kw p )

33 Stor-skala Solenergi er skalerbart Tyskland (145 MW p ) India (214 MW p )

34 Hva gjør UiO? Forskningspartner i FME-senteret for solcelleteknologi Solar United : 2009 (2014) MNOK Partnere: Institutt for energiteknikk (IFE), SINTEF, NTNU, UiO, Elkem Solar, Norsun, The Quartz Corp., REC

35 Hva gjør UiO? Forsker på fremtidens solceller PV kombinert med nanoteknologi vil gi suksess Solceller med effektivitet på 50-60% er realistisk! Nanopartikler av silisum Sinkoksid transparent, ledende oksid Sink Oksygen Silisium Vanlig silisiumsolcelle Elektron

36 «Energy for all»

37 Tilbake til det STORE bildet World Energy Outlook 2009 (IEA): Antall mennesker uten tilgang til elektrisitet i Referanse-scenariet Sør-Asia Øst-Asia Latin- og Sør-Amerika Afrika sør for Sahara : 1.5 milliarder mennesker 2030: 1.3 milliarder mennesker

38 Topp ti grand challenges milliarder mennesker milliarder mennesker TW TW 1. Energi 2. Vann 3. Mat 4. Miljø 5. Fattigdom 6. Terrorisme & krig 7. Sykdommer 8. Utdanning 9. Demokrati 10. Befolkning R. E. Smalley, Nobel-prisvinner i kjemi 1996, Rice University

39 Topp ti grand challenges Photo: SCANPIX

40 Fornybar energi for kommunikasjon og helse

41 Hensikt Utvikle robust og bærekraftig modell for rural elektrifisering Hele verdikjeden fra produksjon til anvendelse Utvikle forretningsmodeller tilpasset lokal kontekst Kommersielt fokus Skalerbart UiO: Tverrfaglig forskning GP: Økt mobilbruk, CIC, men også samfunnsansvar

42 Frittstående mini-grid (landsbynett) Utstyr 3.5 kw p solcellepaneler 7200 Ah batterikapasitet Ladekontroller, inverter og overføringslinjer Kostnad: $ Abonnenter 140 husholdninger (1 lys hver) 2 templer (gratis lys) Community Information Centre (mini-internett-kafé; strøm på dagtid) Pris Ca. 11 NOK per måned per lys

43 Konklusjoner/ oppsummering

44 Overgangen til en bærekraftig fremtid Energimiks Fossile energikilder vil være viktige i lang tid Gass er bedre enn olje er bedre enn kull Ingen vei utenom lagring av CO 2? Fornybare energikilder vil bli viktigere og viktigere, tempoet styres av Politiske beslutninger Økonomiske virkemidler Teknologiutvikling (inkludert lagring) Ønske om forsyningssikkerhet

45 Overgangen til en bærekraftig fremtid Økte krav Mer krevende for elektrisitetsnettene Økt kapasitet, nye linjer Fleksibilitet på mange nivå «Smarte» nett Mer krevende for forbrukerne Flere mulige energikilder Mer bevissthet rundt forbruk og forbruksmønster Produsent-rolle?

46 Overgangen til en bærekraftig fremtid Det er ikke mangel på energi! Utfordringene: Energi i en fornuftig form og til rett tid Tilgangen til energi (og elektrisitet) er ikke rettferdig fordelt i verden

47 Hva må til? Teknologi Rammevilkår og styring Innovasjon Endringsprosesser Etter Arild Underdal

48 Takk for oppmerksomheten!

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling Balansekraft Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling 2 Balansekraft - Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling April 2013 Trykket på 100% resirkulert papir Forfattere: Raffaele Piria og Julia

Detaljer

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 #drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR. Innpillene følger på de følgende sidene.

Detaljer

I I I I. Fornybar energi 2007. www.fornybar.no. Fornybar energi 1

I I I I. Fornybar energi 2007. www.fornybar.no. Fornybar energi 1 I I I I I I I I Fornybar energi 2007 www.fornybar.no Fornybar energi 1 Fornybar energi 2007 FORORD Fornybar energi har lenge vært et viktig energipolitisk tema. For 20 30 år siden var det en økende erkjennelse

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR.

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR. NR. TOGRADER.NO NY ENERGI STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN TOGRADER.NO Alt innholdet du har lest i dette magasinet finner du også på nettet, på tograder.no. Magasinet kan lastes ned og leses i pdf-format

Detaljer

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for endring! Side 26 1 Klode på 04 tynn is Europa trenger 06 Vestlandet

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Tysklands Energiewende

Tysklands Energiewende Rapport nr. 02/2014 Tysklands Energiewende Hva er bakgrunnen for Energiewende? Hvordan endrer omstillingen tysk og europeisk energimarked? Hvilke utfordringer må Tyskland løse? Jostein Røynesdal INNHOLD

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Hvordan sikre grønnere vekst i Afrika sør for Sahara? av Sveinung Fjose og Ryan Anderson

Hvordan sikre grønnere vekst i Afrika sør for Sahara? av Sveinung Fjose og Ryan Anderson Hvordan sikre grønnere vekst i Afrika sør for Sahara? av Sveinung Fjose og Ryan Anderson Innhold Dagens energisituasjon i Afrika Hvorfor nås ikke målene? Er sol fremtidens løsning? Hva som situasjonen

Detaljer

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Presentasjon for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA Torsdag 27. november 2014 Mette Kristine Kanestrøm, Leder Forretningsutvikling Lyse Produksjon

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen Status2012 Et Magasin fra Norges forskningsråds RENERGI-program November 2012 Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde Forskningsleder Berta Matas Güell og programstyreleder Elizabeth Baumann

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

GRØNN VISJON FOR VESTLANDET

GRØNN VISJON FOR VESTLANDET GRØNN VISJON FOR VESTLANDET GRØNN VISJON FOR VESTLANDET Hvordan sikre velferd og velstand og samtidig bidra til å gjøre verden til et bedre sted? LARS-HENRIK PAARUP MICHELSEN DAGLIG LEDER NORSK KLIMASTIFTELSE

Detaljer

Slik kan Norge gjøre en forskjell

Slik kan Norge gjøre en forskjell Rapport nr. 04/2015 Slik kan Norge gjøre en forskjell 16 tekster om norske bidrag i den globale klimakampen 2 Slik kan Norge gjøre en forskjell 3 Slik kan Norge gjøre en forskjell REDAKSJON: Anders Bjartnes

Detaljer

Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte

Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Etablere markedet for solfangere og solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte Våren 2013 svarte alle de politiske partiene at solenergi

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

Utviklingstrekk i den norske energiindustrien

Utviklingstrekk i den norske energiindustrien Utviklingstrekk i den norske energiindustrien HiSF/NTNU CenSES 1/2013 Utviklingstrekk i den norske energiindustrien OM FORFATTERNE Tyson Weaver er stipendiat ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

FREMTIDENS ENERGISYSTEM

FREMTIDENS ENERGISYSTEM FREMTIDENS ENERGISYSTEM Monica Havskjold, Dr.ing MBA Energiseminar 2012, 25. mars 2012 No. 1 89% 283 33% 3300 EMPLOYEES... WITHIN RENEWABLES IN EUROPE RENEWABLE ENERGY POWER AND DISTRICT HEATING PLANTS

Detaljer