OLJE OG GASS. Norge LØSER. Traineer. Med verden. Innen fem år skal alt bort les mer side 17 les mer side 20. på havbunnen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLJE OG GASS. Norge LØSER. Traineer. Med verden. Innen fem år skal alt bort les mer side 17 les mer side 20. på havbunnen"

Transkript

1 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OLJE OG GASS 3. utgave -FEBRUAR 2008 SUBSEA-TEKNOLOGI: OPPRYDNING PÅ EKOFISK: KRONIKK: Lukrativ revolusjon på havbunnen Konserdirektør i StatoilHydro Margreth Øvrum døper undervannsenheten TIORA like før installasjon. Traineer LØSER kompetansekrisen Innen fem år skal alt bort les mer side 17 les mer side 20 foto: FMC Technologies Foto: ConocoPhillips Hans Henrik Ramm: VI KAN BLI BEDRE PÅ MILJØ les mer side 22 Bedrifter i oljesektoren løser et akutt behov for arbeidskraft, og nyutdannede får et unikt innblikk i næringen. Begge parter tjener stort på traineeprogrammene. Les mer side 8 Dette bør du vite for å lykkes internasjonalt Les mer side foto: Bjørn Vidar Lerøen / StatoilHydro StatoilHydros kontorer i Houston. Med verden som arbeidsfelt Eksperter over hele verden kan styre boreoperasjoner hvor som helst på kloden 24 timer i døgnet: I StatoilHydros fremtidsvisjon er geografi irrelevant. Les mer side 6 ANNONSE6 For oljenasjonen Norge I UTFORBAKKE: Oljeproduksjonen på norsk sokkel stuper i år vil det bli tatt ut en tredjedel mindre råolje enn i Nå er det gass som gjelder. Les mer side 4-5 Foto: Øyvind Hagen / StatoilHydro ANNONSE6 Effektiv HMS-opplæring for hele bedriften

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet FORORD: Muligheter og utfordringer AV: Ingvil Smines Seniorrådgiver olje og gass, innovasjon norge Fossilt brensel vil fortsatt være hovedkilden til energi i Aktivitetsnivået på norsk sokkel avtar samtidig som energibehovet i verden øker i takt med fattige lands økonomiske fremvekst. Norsk O&G industri er i front innen flere områder som vil få økt betydning fremover. Vi må gripe denne muligheten til eksport av norsk teknologi og kompetanse! Oljeproduksjonen på norsk kontinentalsokkel faller. Noe den også gjør i andre oljeprovinser. Årsakene til dette er flere og komplekse. Forsinkelser i oppstart av nye felt, forsinkelser i planer for boring av produksjons- og injeksjonsbrønner og ikke minst det selskapene selv i særlig grad fremhever; mangel på fagfolk og utstyr. Høy oljepris har derimot på flere felt kompensert for fallende produksjon. Bra på kort sikt, men ikke en situasjon vi ønsker skal vedvare. Begrensninger i internasjonal ressurstilgang styrker norsk sokkels konkurransekraft, men kapasitetsbegrensninger og økte kostnader er ingen suksessoppskrift for den norske petroleumsnæringen. En slik utvikling reduserer også Norges fremtidige skatteinntekter fra næringen. Et positivt fremtidsbilde gis av det økte fokuset på nordområdene. Her presenteres et scenario med store forventninger og muligheter for fremtidig norsk O&G aktivitetsnivå. Utfordringene er likevel mange. Sterkere fokus på miljø samt vanskelig tilgjengelige og utvinnbare ressurser krever ny teknologisk kunnskap og tverrfaglig kompetanse. Miljøaspektet krever teknologiutvikling, hvilket igjen krever tilgjengelige ressurser (finansiering og kompetanse). Videre har Norge en aldrende populasjon samtidig som industrien har generelle kapasitetsutfordringer (kvalitet og kvantitet). Utfordringene er krevende, men ikke uoverkommelige! Norge er en av verdens største eksportører av olje og gass. Vi utvinner i et av verdens mest krevende områder, vi har gjort dette i flere tiår og vi er samtidig verdensledende i forhold til miljø. Eksempelvis kan nevnes at utslipp av miljøfarlige kjemikalier har blitt redusert med ca 99 % siden Sektorens bidrag til våre nasjonale utslipp til sjø var i 2004 mindre enn 3%! Økt fokus på miljø, teknologi- og kompetanseutvikling har virket! Verdens energiforsyning vil ifølge IEA også i 2030 være basert på fossilt brensel, som kull, olje og gass. Mens fornybare energikilder hevdes videre å kun utgjøre ca 10 prosent av energiforsyningen i samme periode. Utviklingslandenes behov for energi øker raskt og i takt med deres økonomiske fremgang. Alternativ energi vil, ifølge IEA, ikke være i stand til å etterleve dette behovet raskt nok. Vi må derfor innse at vi må forholde oss til fossilt brensel også i fremtiden. Hvilket er strålende nyheter for norsk O&G industri! Vår møysommelig opparbeidede posisjon og verdensledende kompetanse og teknologi har et markedet i mange år fremover hvis vi griper muligheten dagens og fremtidens situasjon bringer. Dette gir gode fremtidsutsikter for norsk O&G leverandørindustri og tilhørende næringer! Ingvil Smines Seniorrådgiver olje og gass, Innovasjon Norge innhold: º Forord side 2 º Dramatisk oljefall side 4 5 º Fortsatt store utfordringer side 5 º Styres fra tre verdensdeler side 6 º En sterkt presset næring side 8 º En vinn-vinn løsning side 8 º Problemer i sikte side 10 º Økt fokus på utdanning side 10 º Håper på drahjelp til ny markeder side 12 º Risikovurdering avgjørende side 12 º Russland krevende marked side º Å bygge en by side 14 º Hjelp til suksess i øst side 14 º Mer fjernstyring i arktiske områder side 16 º Tør politikerne satse? side º Et nasjonalbudsjett i gevinst side 17 º Langsiktig oljeforskning side 18 º Ikke alt fjernes når felt stenges side 20 º Vil spille på lag med moder jord side 21 º Verdens beste kan alltid bli bedre side 22 Vi takker for samarbeidet med: MED DAGSAVISENS REKKEVIDDE OG FAGBLADETS FOKUS Olje og gass 3, en tittel fra Mediaplanet. Prosjektleder: Maria Carlsson, Produksjonsleder: Bjarne Svanfeldt Brokke, Tekst: Hanne G. Sagen, Trine-Lise Gjesdal, Per Lars Tonstad Design: Henrik Herman Ek Repro: Ordbild Trykk: Dagblad-Trykk Mediaplanet er verdensledende innen temaaviser i dags- og kveldspresse. For informasjon kontakt: Mediaplanet: Distribueres med: Dagens Næringsliv, februar 2008 Synspunkter på Mediaplanets temaaviser: Sigmatech AS, based in Bergen - Norway, supplies contract personnel to the oil industry world wide. Our objective is to provide services of high quality and with a high level of safety in order to optimise safety, environmental protection, customer satisfaction and financial results throughout each project. If you are looking for personnel within the categories: Shift Supervisor, G5 Crane operator, Rigger foreman or Rigger we can tailor a team to suit your requirements for offshore and onshore assignments. Sigmatech AS is qualified in the Achilles Joint Qualification System (nr 25932). Contact details: Phone:

3 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ANNONSE6 Our business is growing quickly and we are strengthening our Stavanger team further with a Senior Geophysicist / Interpreter For information about our company check our website You will find information about the job and application details on

4 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Store utfordringer på norsk sokkel: Dramatisk oljefall - rekord Oljeproduksjonen på norsk sokkel stuper, mens investeringene skyter i været. Håpet nå er å få mer olje og gass ut av hver krone, slik at nedgangen i produksjonen kan bremses. av: Per Lars Tonstad Msm I 2008 vil det bli tatt to millioner fat råolje fra norsk sokkel hver dag. Det er en nedgang på en million fat - en tredel - fra toppåret Selskapene foretar flere leteboringer enn før. Men funnene er små, og dekker ikke nedgangen i produksjonen. I 2006 ble det bare gjort funn som tilsvarer en måneds produksjon av olje og gass. Noe av oljefallet kompenseres med økt gassproduksjon, og om noen år vil Norge fremstå mer som en gassnasjon enn som en oljenasjon. Mange har ventet på at oljevirksomheten skulle gå inn i solnedgangen. Nå kan denne perioden komme farlig fort. Men det finnes grep som kan tas for å unngå at kurven nedover blir så bratt som det ser ut til nå. Rokker ved StatoilHydro Den ferske oljedirektøren Bente Nyland har antydet at det er grunn til å se på StatoilHydros dominerende posisjon. Det er toner som applauderes i analyseselskapet Econ Pöyrys siste kvartalsrapport. StatoilHydro kontrollerer 80 prosent av produksjon og reserver av olje og gass. Econ mener StatoilHydros aktivitet favner så vidt at selskapet kanskje ikke er i stand til å få maksimalt ut av feltene. NORSK OLJEPRODUKSJON StatoilHydro må se litt mer kritisk på sin portefølje. Andre og mer spesialiserte aktører vil kanskje få mer olje og gass ut av reservoarene. Men StatoilHydro sitter på alt som kan selges, og det er en treg prosess å åpne for andre parter, sier rådgiver Kyrre Holm i Econ Pöyry. De siste årene har en rekke små selskaper meldt sin interesse for norsk sokkel. De tiltrekkes av både høye oljepriser og stabil forvaltning, og vil ha hånd om såkalt haleproduksjon. Når store selskaper trekker seg ut, håper de å komme inn og være i stand til å presse sitronen enda mer ved å kunne produsere mer fra reservoarene. Siden juni 1971 produserer Norge over 20 mrd. fat olje. 51 felt er i produksjon på norsk sokkel. Ifølge Oljedirektoratet utgjør de uoppdagede ressursene 7,3 mrd. fat.olje Mindre enn en tredjedel av Norges petroleumsressurser er utvunnet. På verdensbasis er Norge den tredje største gass- og oljeeksportøren. I dag er rundt personer ansatt i petroleumsvirksomheten i Norge. KILDE: OLJEDIREKTORATET Illustrasjonen viser norsk oljeproduksjon fra Grafen inkluderer uoppdagede ressurser, ressurser i funn, ressurser i felt og reserver. Straffes for få letebrønner Statoil- Hydro har de siste ukene skuffet markedet med svært lave prognoser for olje- og gassproduksjon i Selskapets aksjeverdi falt med 65 milliarder kroner da tallene ble presentert. StatoilHydros oljeproduksjon vil i 2008 bli 25 prosent lavere enn det selskapet antok for få år siden. Selskapet intensiverer leteboringer og satser stort for å øke utvinningsgraden fra eksisterende felt, samtidig som det skal skje en betydelig vekst internasjonalt. Det er blant annet slapp letevirksomhet i 2005 (9 letebrønner) og i 2006 (16 letebrønner) som nå gir effekt. Nå fordobles antallet letebrønner fra 2006, men forhåpningene om nye og store funn er små. Econ Pöyry mener det vil være gunstig å få inn nye selskaper på sokkelen - det vil ha en vitaliserende virkning. - Norsk sokkel er fortsatt attraktiv. Vi har et stabilt og forutsigbart politisk system, mens andre oljenasjoner går i motsatt retning. Noen selskaper murrer over høyt skattenivå. Likevel tjener de gode penger, og lite tyder på at det finnes politisk vilje til å se på skattenivået. Men når prosjektene blir mindre og mindre og lønnsomheten mer marginal, kan skattesystemet bli avgjørende når selskaper vurderer om de skal satse på norsk sokkel, sier Kyrre Holm. Investeringene eksploderer Næringen ser likevel ikke ut til å være skremt av de mørke skyene MØRKE SKYER: StatoilHydros oljeproduksjon vil i 20 som truer i horisonten. I år vil oljeinvesteringene på norsk sokkel for første gang runde 100 milliarder kroner. Økningen vil fortsette de neste par årene, og nå en topp på 110 milliarder i Investeringsiveren skyldes ikke bare økt aktivitet for å finne og utvinne mer olje og gass. En betydelig del må tilskrives en skyhøy vekst i riggratene. Det er mangel på oljerigger. Det koster tre ganger mer å leie en rigg i dag enn for tre-fire år siden. Industrien Environmental competence for future challenges RWE Dea has leading competence from oil and gas exploration and production in environmentally sensitive areas. We have been present in Norway since 1973 through RWE Dea Norge, and are partner in several exploration and production licences on the Norwegian Continental Shelf. One of our most important projects in Germany is the large oilfield Mittelplate, situated in the national park Wattenmeer in the North Sea. We have operated here for more than 20 years without any harmful discharge to sea. At Mittelplate, RWE Dea has created high environmental standards, which we bring with us to our other activities. Environmental consciousness demands a long-term commitment, and we have the financial strength necessary to be able to think and act with a long-term perspective. Weekly newsdistribution to business leaders within maritime, oil&gas, offshore and shipping. Website:

5 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet i investeringer HMS i oljebransjen: Fortsatt store utfordringer En stor del av ulykkene og hendelsene i olje- og gassbransjen har sammenheng med arbeidsmiljøet. Nattarbeid er én faktor som øker risikoen for ulykker. 08 bli 25 prosent lavere enn det selskapet antok for få år siden.selskapets aksjeverdi falt med 65 milliarder kroner da tallene ble presentert. går bedre enn noen gang - når kapasiteten er sprengt, øker prisene. Dessuten er markedet slik at når prisen er god og etterspørselen øker, stimuleres selskapene til å satse mer for å finne varen. Forventninger til nye felt Selskapene hungrer etter å få utforske mer av nordområdene. Det vil bli en politisk dragkamp om hvilke områder som skal åpnes. Havet utenfor Lofoten og Vesterålen er lovende, men her er også miljø- og fiskeriinteressene tunge. Regjeringen har også gitt forskjellige signaler når det gjelder utvinning på feltet Goliat. Italienske Eni tar det som selvsagt at oljen skal produseres. Men miljøvernminister Erik Solheim har sagt at det ikke er sikkert at Goliat skal bygges ut. Hvis Goliat får nei, betyr det innføring av en ny praksis på norsk sokkel. Når et selskap får starte leteboring, ligger det også i kortene at feltet skal åpnes for FOTO: Øyvind Hagen / StatoilHydro produksjon dersom funnene er så store at de kan utvinnes lønnsomt. Ingen selskaper vil bruke betydelige ressurser på leting, hvis de siden skal være prisgitt skiftende politiske vinder når det gjelder spørsmålet om utbygging. I 2008 vil feltene Volve og Alvheim starte produksjon. Det vil bidra til å flate ut nedgangskurven noe. Dessuten øker produksjonen av gass; andelen av gass fra norsk sokkel vil øke fra 38 prosent i 2007 til 46 prosent i Av: Hanne G. Sagen alvorlig ulykke har sammensatte årsaker; derfor må vi -Enhver tenke helhetlig når vi setter inn tiltak for å redusere risiko. Arbeidsmiljø og sikkerhet er ofte to sider av samme sak og reflekterer virksomhetens HMS-kultur, sier sjefingeniør Eirik Bjerkebæk i Petroleumstilsynet (Ptil). Tilsynet arbeider kontinuerlig med å måle og forbedre tilstanden innen HMS i petroleumsvirksomheten, blant annet gjennom det årlige Risikonivåprosjektet. Data fra prosjektet indikerer at nattarbeid øker risikoen for feilhandlinger og ulykker. I perioden var det på norsk sokkel 30 prosent flere alvorlige personskader på natten enn på dagen når tallene er korrigert for aktivitetsnivå. - Skiftarbeid forstyrrer våre biologiske rytmer og påvirker en lang rekke fysiologiske og mentale prosesser, bl.a. våkenhet, prestasjonsevne, situasjonsforståelse og reaksjonsevne, som kan ha direkte betydning for sikkerheten. I tillegg er nattarbeid forbundet med risiko for sykdom på lengre sikt, sier sjefingeniør og ansvarlig for deler av Risikonivåprosjektet, Øyvind Lauridsen. Fire sentrale risikoområder Risikonivåprosjektet har pekt ut områder hvor det er grunn til bekymring og behov for forbedring: 1. Brønnsikkerhet: Bedre kunnskap om brønnenes tekniske tilstand sammen med operasjonelle og organisatoriske forhold er avgjørende for å redusere risikoen for ulykker. På initiativ fra Ptil har Oljeindustriens Landsforening (OLF) satt i gang en felles industrigruppe som arbeider for å forbedre brønnsikkerheten i produksjons- og injeksjonsbrønner. Forankring av borerigger: Det har vært flere alvorlige tilfeller hvor systemene for forankring og posisjonering av borerigger har sviktet, og innretningen har kommet ut av posisjon. Ptil har utfordret Rederiforbundet på dette, og de har satt som mål å redusere antall hendelser med 80 prosent. Gasslekkasjer: Arbeid for å minske risikoen for gasslekkasjer har høy prioritet pga. risikoen for fatale ulykker. Fra 2002 til 2005 ble antall gasslekkasjer over 0,1 kg/sek halvert som resultat av et stort samarbeidsprosjekt mellom Ptil og petroleumsindustrien. Industrien jobber nå mot et nytt mål om en ytterligere halvering av gasslekkasjer innen utgangen av Risikoutsatte grupper: Det skal jobbes spesielt mot de ansattgruppene som har høyest risiko for ulykker og helseskader, bl.a. personell som er i kontakt med farlige kjemikalier, er utsatt for hørselsskadelig støy, store fysiske belastninger, krevende og intense arbeidsperioder, eller hvor statistikken viser at det er en større risiko for ulykker. PTG E&C tilbyr konsulent- og rådgivingstjenester til virksomheter innen petroleums-industrien. Selskapet har en kjerne på 40 høyt kvalifiserte medarbeidere med gjennomsnittlig 18 års erfaring fra oljeindustrien. Siden oppstarten i 2001 har PTG deltatt i design og planlegging, samt utført operasjoner og operasjonsledelse på mer enn 100 brønner i Nordsjøen. Consulting Inhouse Engineering Advanced Modelling & Process Controll PTG jobber med spennende prosjekter for olje&gass relaterte selskaper både i Norge og internasjonalt. Langsiktige relasjoner gjennom rammeavtaler. Spennende samarbeidsprosjekt innen fjernstyring og integrerte operasjoner. Inhouse-avdeling. Interessert i ny jobb? Oppdragsmengden øker og PTG E&C har et stort behov for høyt kvalifisert petroleumsteknisk personell. Les mer på Hos PTG får du gode betingelser, langsiktighet og du blir en del av et sterkt faglig miljø. Fleksible ansettelsesordninger. Ta gjerne kontakt med Guttorm Samdal eller send en mail på Damsgårdsveien 131, N-5162 Laksevåg Tlf.: Klostergata 30, N-3732 SKIEN Telefon

6 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Det globale StatoilHydro: Boring på norsk sokkel styres fra tre verdensdeler - På land i Norge har vi ikke ressurser til å ha folk på jobb kontinuerlig gjennom hele døgnet syv dager FOTO: ÅGE HOJEM/STATOILHYDRO i uken. Men StatoilHydro har høy kompetanse over hele verden, som er tilgjengelig til enhver tid, sier Runar Kolseth Nyberg i StatoilHydro. Når folk i Norge går hjem etter arbeidsdagen, kan et team i Houston overta. Når det går mot kveld i USA, overlates ansvaret til et team i Asia. Uavhengig av tidssone, deltar alle i boringen av nye brønner på norsk kontinentalsokkel. av: Per Lars Tonstad Slik ser StatoilHydro for seg at en boreoperasjon kan gjennomføres med støtte fra tre verdensdeler. En vellykket pilot i samarbeid med Houston-kontoret er allerede gjennomført. Nå vurderes erfaringene, modellen utvikles og forbedres, og i fremtiden kan dette bli måten store deler av offshorevirksomheten organiseres på. For få år siden var det utenkelig at boreaktiviteter kunne støttes og følges opp fra andre steder enn fysisk tilstedeværelse ute på installasjonene. Den teknologiske utviklingen har muliggjort nye arbeidsformer hvor organisasjonen - både de landbaserte og offshorebaserte ressursene - ses på som en felles enhet med komplementær kompetanse. Ved at disse i felleskap gjennomfører boreoperasjonen, vil det i sum gi økt kvalitet og effektivitet samt bedre anvendelse og utnyttelse av selskapets kompetanse. Kompetanse over hele verden Dagens offshoreoperasjoner fordrer høy kompetanse i alle ledd, samt god dialog og samhandling mellom utførende enhet og beslutningstaker. Dette oppnås best ved å koble den landbaserte fagkompetanse og beslutningstakerne sammen med den utførende enheten offshore. Gjennom dette blir alle planer godt kontrollert, og det blir sikret god kvalitet og effektivitet i den operasjonelle gjennomføringen. Men offshoreaktiviteten følger ikke arbeidsmønsteret på land. Når folk slukker lyset på kontoret, opphører ikke virksomheten ute på sokkelen. Der er det full aktivitet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. - På land i Norge har vi ikke ressurser til å ha folk på jobb kontinuerlig gjennom hele døgnet syv dager i uken. Men StatoilHydro har høy kompetanse over hele verden, som er tilgjengelig til enhver tid. Vårt utgangspunkt er at den kompetansen bør være tilgjengelig for våre operasjoner på norsk sokkel, og - på sikt - at kompetanse i Norge blir tilgjengeliggjort for selskapets operasjoner på andre kontinenter, sier Runar Kolseth Nyberg i StatoilHydro. Internasjonal vekst Ideen ble utprøvd under boring av en brønn på Haltenbanken. Operasjonen ble fulgt opp og støttet av et team i Stjørdal. Når de tok kveld, ble det overlevering av ansvaret til neste tidssone, som var Houston. Når det så grydde av dag i USA, overtok et Asia-team den operasjonelle oppfølgingen av boringen på norsk sokkel. Siden StatoilHydro ikke har aktivitet i Asia, ble denne basen organisert fiktivt i Houston - Forsøket viste at StatoilHydro i dag er kapabel til å utnytte kompetansen uavhengig av geografi til en operasjon på norsk sokkel. Vi kan skape et globalt nettverk som kan følge opp og støtte alle våre operasjoner hvor som helst i verden. Organiseringen byr på utfordringer, men de er helt klart overkommelige, sier Kolseth Nyberg. StatoilHydro har som selskap store ambisjoner om internasjonal vekst. Integrerte operasjoner og global nettverksorganisering er blant de store konkurransefortrinnene som skal være med på å gi oss som selskap internasjonal vekst. - Ansvar undergraves ikke - Men kan ikke ansvar fort pulveriseres når det blir så stor avstand mellom de organisasjonelle enhetene? - Modellen fordrer felles arbeidsprosser - plattform - med tydelige roller, oppgaver og ansvarsforhold. Det vil alltid finnes kulturelle forskjeller som man må være oppmerksom på og jobbe med. Ansvarsforhold er avklart; det vil aldri bli snakk om at ansvar undergraves. Høyt kvalifisert personell blir anvendt på en bedre og mer effektiv måte. De kan møte utfordringer i Mexicogulfen eller Afrika, selv om de går på jobb i Norge. De involverte får et eierskap til prosessen, og får utnyttet og utviklet sin kompetanse. Det vil være med på å motivere dem til å gjøre en god jobb, mener Runar Kolseth Nyberg. Oljeindustrien i dag mangler fagfolk. Konkurransen om arbeidskraften er tøff. Selskapene kan ikke disponere disse ressursene til hver enkelt operasjon offshore, så mange fagfolk finnes ikke. I fremtiden må ressursene anvende sin kompetanse i forskjellige operasjoner rundt omkring i verden fra baser på land. - Kompetansen på land er også en annen enn den som finnes ute på havet. På land er det mer tid til analytisk vurdering. Disse ressursene kan samtidig tenke to-tre trekk frem i tid og utfordre den utførende enheten. På land finnes større kontinuitet; folk her kjenner bakgrunnen for både planene og detaljene i beslutningene. Ved å se på dette som en organisasjonsenhet med felles mål, vil dette bidra til en mer optimal og effektiv drift som gir større verdiskaping, fremholder Kolseth Nyberg. Han er også opptatt av at IO-modellen gir synergieffekter. Fra baser i ulike verdensdeler, kan fagteam støtte og følge opp flere oppgaver. Det handler om å utnytte høy kompetanse på den beste måten. Ved å bruke videoutstyr med høy kvalitet, blir det som om å sitte i samme rom. Vi leverer: Pumper Tetninger Koplinger-Filter-Strainere-Coating- Smøresystemer og Laseroppretting. Vi utfører også service på pumper samt renovering av alle typer tetninger på eget verksted i Drammen Phone Fax

7 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Hydro INTEGRERTE OPERASJONER UMULIG UTEN BRUK AV IT For mer informasjon om løsninger HP kan tilby innenfor olje- og gassindustrien, se Integrerte operasjoner kan spare olje- og gassindustrien for milliarder av kroner. Utviklingen av ny avansert sensorteknologi offshore, gjør at stadig mer informasjon kan overføres til land. Dette innebærer at operasjoner og beslutninger som tidligere ble utført offshore, nå kan utføres i tradisjonelle landbaserte omgivelser. HP har teknologi som kan bidra til overvåking av prosesser og informasjonsflyt, løsninger for innsamling og bearbeiding av enorme datamengder fra mange kilder samtidig, samt løsninger for deling av informasjon til ulike deler av organisasjonen. Til sammen utgjør denne teknologien viktige elementer i å realisere integrerte operasjoner.

8 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Gode tider ikke bra Innovasjon Norge merker seg utviklingen i olje- og gassbransjen. Det er gode tider på norsk sokkel og norske bedrifter har jevnt over fulle ordrebøker. Men stor aktivitet gir utslag ved at næringen har mindre fokus på teknologiutvikling enn de ellers ville hatt i perioder med lavere aktivitet. Innovasjon Norge merker seg denne effekten med bekymret mine. - Når aktivitetsnivået er høyt, tilgangen på arbeidskraften er lav og behovet for nyutvikling av høykompetent teknologi er høy, da sier det seg selv at vi står ovenfor store utfordringer. Vi bør være på vakt for hva dette kan føre til på sikt for vår posisjon, sier Ingvil Smines, sektoransvarlig for Olje og Gass i Innovasjon Norge. Knytter nettverk SPE (Society of Petroleum Engineers) ble stiftet i 1957, og er en verdensomfattende profesjonell organisasjon med over medlemmer i 114 land. Dette inkluderer studentmedlemmer fordelt på 171 studentavdelinger i 52 land. SPE er engasjert i utvinning og produksjon av olje og gass, og er en hovedkilde for ingeniører og andre oljerelaterte fagfolk som søker nettverk og teknisk informasjon knyttet til leting og produksjon av olje og gass. En sterkt presset næring Etterspørselen etter kompetanse innen olje- og gassvirksomheten øker, samtidig som tilgang på arbeidskraft stadig blir vanskeligere - noe som i stor grad påvirker bransjen. av: Trine-Lise Gjesdal tilgang på kompetent arbeidskraft er i ferd -Knapp med å gi aktørene en stadig sterkere hodepine. Næringen har ikke opplevd et strammere arbeidsmarked på 20 år, påpeker styreformann Bjørn A. Berntsen i SPE (Society of Petroleum Engineers) i Oslo. - Over en tredjedel av den tekniske arbeidsstokken i oljeindustrien er over 50 år, og siden 1980 er reduksjonen i antall studenter som spesialiserer seg på geofag gått ned med 80 prosent, forteller Berntsen. Han antyder at problemet knyttet til kompetanse og rekruttering vil slå inn med stor kraft de neste årene. Og på dette tidspunktet vil rundt halvparten av dagens ingeniører og andre oljerelaterte fagfolk gå av med pensjon. Over en tredjedel av den tekniske arbeidsstokken i oljeindustrien er over 50 år, og siden 1980 er reduksjonen i antall studenter som spesialiserer seg på geofag gått ned med 80 prosent. Etterspørsel over det hele - Norge mangler fagfolk til alle pågående prosjekter. Det samme gjelder for de prosjekter som også er under planlegging for de neste årene. Bransjen må derfor belage seg på å importere eksperter og fagfolk fra andre land, hevder Berntsen. For nærmest alle deler av næringskjeden skriker etter fagfolk. I særlig grad er situasjonen prekær for deler av leverandørindustrien - til oljevirksomheter og verftsindustrier. Men også olje-, service- og konsulentselskaper knives om ressursene. Kommersielle forskningsselskaper som leverer tjenester til oljeindustrien er også berørt. Det samme er universiteter og høgskoler. Det finnes færre doktorgradstipendiater, noe som igjen går på bekostning av forskning og utvikling av morgendagens oljeteknologi. Denne situasjonen gir utslag på flere hold i bransjen. Gir høye lønninger Olje- og gassektoren merker det trange arbeidsmarkedet gjennom - blant annet - økte lønninger, både for nylig uteksaminerte og erfarne ingeniører og fagfolk. Headhuntere har i så måte hatt en travel tid med å lokke til seg de gode kandidatene - i særlig grad i oljeselskapene - over til konkurrenten. - Basert på en spørreundersøkelse gjennomført for SPE av Western Man- agement Group, er gjennomsnittslønnen for petroleumsingeniører som jobber med britisk og norsk sokkel omtrent den samme som i USA, og ikke overraskende på verdenstoppen. Med mindre det kan oppdrives et betydelig antall spesialister og fagfolk over de neste par årene, er det mye som tyder på at lønningene vil øke raskere for denne gruppen enn for grupper ellers i arbeidsmarkedet, antyder Berntsen. Får effekter Foruten høye lønninger, er olje- og gassvirksomheten nødt til å speide mot andre land i søk etter kompetent arbeidskraft for å opprettholde aktiviteten og å dempe lønnsveksten. Spesielt importerer petroleumssektoren kandidater fra USA og Storbritannia, der de har konsulentfirmaer med høyt kvalifiserte fagfolk tilgjengelig for godt betalte kort- og langtidskontrakter i Norge. Det skal også sies at våre egne unge og nyutdannede ingeniører og fagfolk lettere får jobb i andre land, siden mangelen på kvalifisert arbeidskraft er et globalt problem. - Men dette fører videre til svekket lojalitet hos en normalt stabil og lojal arbeidsgruppe som følge av svært gode tider, forteller Berntsen. Han legger til at situasjonen med mangel på kompetanse og hyppige jobbskift igjen fører til mye brannslukking og manglende kontinuitet i selskapene. En vinn-vinn løsning Petroleumssektoren har akutt behov for kompetanse. Import av arbeidskraft er én løsning, men bransjen tyr også til andre muligheter for å håndtere krisesituasjonen. av: Trine-Lise Gjesdal Ulik former for traineeprogram har i særlig grad vist seg å være vellykkede og populære tiltak. Som trainee inngår man i bedriftens daglige arbeid samtidig som deltakerne får grunnleggende opplæring og innføring i bedriftens samlede virksomhet. - Slike program gir deltakerne en unik mulighet til å få et helhetlig overblikk av næringen, noe som ellers krever flere år, påpeker programkoordinator Tom O. Kleppestø i Maritim Trainee. Uvurderlig praksis I regi av Norges Rederiforbund introduserte den norske maritime næringen et toårig traineeprogram kalt Maritim Trainee i Det første kullet ble gjennomført med 25 nyutdannede siviløkonomer, in- geniører samt en jurist. I 2007 ble kull 2 opprettet med 24 traineer. Det tredje kullet, som igangsettes til høsten, åpner derimot opp for 30 deltakere. Her vil så mange som 24 bedrifter være involvert i programmet. Rederier, verfts- og utstyrsindustri, riggselskaper, klassifisering, advokatfirma, bank og megling er alle med i ordningen. - Programmet går over to år og innebærer at traineen arbeider i én bedrift, hospitere i et annet selskap samtidig som vedkommende følger et faglig program. På denne måten vil traineene etablere et grunnlag for å gå inn i et bredt spekter av funksjoner innen den maritime næringen allerede tidlig i karrieren, forteller Kleppestø. Vellykket ordning Hver traineebedrift oppnevner egen mentor for sin trainee. Mentoren er en erfaren medarbeider som kjenner selskapet og bransjen godt. Mentorens oppgave består i, blant annet, å sørge for traineens faglige utvikling i bedriften. De faglige samlingene i programmet har flere formål. Det viktigste er å tilføre traineene relevant kompetanse gjennom forelesninger, gruppearbeid og bedriftspresentasjoner. I tillegg vil de være et samlingspunkt for utveksling av erfaring, og en sosial arena for utvikling av nettverksbygging. Samlingene skal gi en bred oversikt over virksomhetene i den maritime næringsklyngen, informerer Maritim Trainee. - Traineeprogrammet har til nå vært en stor suksess for alle involverte. En forutsetning for at ordningen skal lykkes er at bedriftene støtter opp om programmet og at overgangen fra trainee til ordinær ansatt gjennomføres på en ryddig måte, avslutter Kleppestø.

BEYOND EXPECTATIONS. Fremtidens jaktmarker. Et rør under nordlyset. Brasil: Søtt, salt og fristende

BEYOND EXPECTATIONS. Fremtidens jaktmarker. Et rør under nordlyset. Brasil: Søtt, salt og fristende petro Norsk olje- og gassindustri i fokus utgave 5/2011 www.petro.no www.oilinfo.no Brasil: Søtt, salt og fristende Brasil er i ferd med å bli verdens største, mest attraktive og utfordrende offshoremarked,

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Slik blir oljeveksten

Slik blir oljeveksten Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 7 2012 årgang 19 Stort temanummer Slik blir oljeveksten Dersom olje- og gassindustriens spådommer slår til og veksten i eksporten fortsetter, kan det bety 75.000 flere

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

kort om norsk olje og gass

kort om norsk olje og gass kort om norsk olje og gass norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

På få år har Russland reist seg fra økonomisk

På få år har Russland reist seg fra økonomisk Frode Mellemvik - direktør Nordområdesenteret for næringslivet, Handelshøgskolen i Bodø Leder Stor nabo i sterk utvikling På få år har Russland reist seg fra økonomisk krise til å bli en av verdens største

Detaljer

skip har vind i seilene

skip har vind i seilene Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet MODERNE SHIPPING 2. utgave -november 2007 Det er noe annet å jobbe i T-skjorte på et LNG-skip i Midt-Østen enn å frakte nedkjølt naturgass i vinterstormer

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY 6TIPS TIL Brannsikring Investér i optimaliserte og nye systemer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Slik fjerner du utrangert og gammelt utstyr OFFSHORE Nr. 3 / Sept. 09 SAFETY TRYGGERE

Detaljer

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen Gunn ovesen side 12 - Landets fremtid ligger mellom ørene til befolkningen Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen side 16 side 18 No.1 2011 02 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 3 03 ConocoPhillips

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur

Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur Konsulentguiden 2009 Finanskrisen rammer ikke IT side 8 Megatrender side 16 Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur De aller fleste bedrifter ønsker å være godt skodd til å kunne takle

Detaljer

EnergiRike. Case fra Statoil MAGASINET

EnergiRike. Case fra Statoil MAGASINET EnergiRike Nr 1, januar 2013 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden EnergiRikes studentkontakter har en sentral rolle i gjennomføringen av arrangementene overfor de videregående skolene.

Detaljer

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 2 N O R S K 3 F O K U S : S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I T E K N O

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland november 2012 Internasjonalt: Økonomi i knestående, verktøyskassen i ferd med å tømmes Norge: Pilene peker oppover, men klarer vi å utnytte mulighetene? konjunkturbarometeret

Detaljer

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 4 - november 2012-19. årgang 30 år med Desemberkonferanse Den 6. desember er det klart for jubileumsutgaven. Wintershall og Statoil samarbeider

Detaljer

Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt

Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt Forord Denne rapporten er ment å gi innspill til en debatt og dialog om strategier for langsiktig og bærekraftig vekst for Norge som igjen

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Implementering av ny teknologi. en samfunnsøkonomisk tilnærming

Implementering av ny teknologi. en samfunnsøkonomisk tilnærming Implementering av ny teknologi en samfunnsøkonomisk tilnærming av Aleksander Skjold Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt

Detaljer

Satser i nedgangstider

Satser i nedgangstider Nr 7 / 2009 Onsoft Computer Systems AS: Satser i nedgangstider Mens de fleste sliter seg gjennom finanskrisen, gir Onsoft Computer Systems AS (OCS) gass. Det siste året har de økt bemanningen med 25%,

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord Norge Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje-

Detaljer

kn ekker mil jøkoder øk t inn sat s på havb u NN en geologi i ver den s rom m et ti ds S k R I f t fr a Ol j edi R ek to R ate t N r 3-20 0 9

kn ekker mil jøkoder øk t inn sat s på havb u NN en geologi i ver den s rom m et ti ds S k R I f t fr a Ol j edi R ek to R ate t N r 3-20 0 9 knekker miljøkoder økt innsats på havbunnen geologi i verdensrommet tidsskrift fra oljedirektoratet Nr 3-2009 2 3 INNHOLD 4 7 12 14 16 22 28 34 37 38 40 41 42 Det fossile dilemma I tidsklemma Krevende

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2012 Paradokset Rogaland Sterk oljedrevet vekst i en ellers usikker verden. Veksten gir utfordringer, et stramt boligmarked og flaskehalser i trafikken gir kapasitetsbegrensninger.

Detaljer

Vendepunkt for Det norske

Vendepunkt for Det norske Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 3 - august 2011-18. årgang Midt-Norge til Offshore Europe Sterk internasjonal satsing. Shell med enorme investeringsplaner Skal bruke 70

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde. Norske krav til liberalisering av energitjenester under WTO.

Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde. Norske krav til liberalisering av energitjenester under WTO. Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde Innledning Innholdsfortegnelse: Innledning 2 Tjenesteforhandlingene i Verdens handelsorganisasjon 4 Politiske virkemidler for internasjonalisering - utviklingen av

Detaljer