UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING"

Transkript

1 UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 4 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både teknikk, økonomi og miljø. Våre medlemmer er energileverandører, leverandører og installatører av kjeler- og kjelanlegg, automatikk og varmeteknisk utstyr samt service og entreprenørfirma med spesiell kompetanse innen varmeanlegg. Foreningen fungerer som sekretariat for EO ordningen. KLIMAFORLIKET BJØRN LØDEMEL FRA HØYRE ÅPNET VVS-DAGENE 2012 Daglig leder: Rolf Munk Blaker Tlf.nr.: E-post: NVF s styre: Formann: Svein Marienborg Styremedlemmer: Jan Skjønberg Christian Brennum Sverre Nyegaard Geir Ingeborgrud Varamedlemmer: Tor Brønn Morten Øren Medlemsblad Fyrtøyet: Redaktør: Rolf Munk Blaker Redaksjonskomité: Svein Marienborg Christian Brennum Grafisk design og ombrekking: Jentestreker AS Norsk Varmeteknisk Forening Kjølberggt. 31 A, Tøyen, 0653 Oslo. P.B Tøyen, 0608 Oslo. Tlf.nr: E-post: Faks: Hjemmeside: Fra venstre Stortingsrepresentant Bjørn Lødemel, daglig leder i Skarland Press AS Håkon Hansteen Liland og daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening Rolf Munk Blaker. VVS-Dagene 2012 ble åpnet onsdag 17. oktober 2012 av stortingsrepresentant Bjørn Lødemel fra Høyre. Vi i Norsk Varmeteknisk Forening hadde kontakten med politikerne, som var med på å utforme Klima-forliket, og Bjørn Lødemel var sentral i forhandlingene om det som endte opp som Klima-forliket. Bjørn Lødemel hadde forberedt et omfattende innlegg om norsk energipolitikk i sin alminnelighet men med spesiell vekt på bruk av fornybare energiressurser i oppvarmingsmarkedene. Bjørn Lødemels innfallsvinkel var det mest klimavennlige scenarioet til Det Internasjonale Klimabyrået (IEA) med maksimal fokus på energieffektivisering, som innebærer en vekst i verdens energibehov på 36 % innen 2035, der fossile energikilder som olje, gass og kull vil stå for 62 % av verdens energibehov. Det er dette, som er hodepinen og verdens energiproblem. Og ifølge Bjørn Lødemel og Høyre representerer nye teknologiske løsninger den beste muligheten til å løse verdens fremtidige miljøutfordringer. Vi må intensivere arbeidet med å utvikle ny teknologi, som bidrar til å redusere, rense og lagre utslipp av klimagasser, samtidig som det utvikles klimanøytrale teknologier på nye områder.

2 Hele verden må ta et formidabelt klimaløft i årene fremover, og vi i Norge må delta i dette løftet. Disse klimautfordringene utgjør ikke bare et problem, men er også store muligheter, som innebærer at vi må spille på lag med næringslivet og kunnskapsmiljøene. Norge kan aldri bli et lavkostland, men vi kan styrke vår internasjonale konkurransekraft ved å ligge i forkant av utviklingen for klimavennlig teknologi. Menneskene har alltid løst miljøutfordringene, og det produseres derfor stadig mer miljøvennlige og mindre ressurskrevende produkter. Høyre mener derfor at vi må få til teknologiske kvantesprang for å løse klimautfordringene, som innebærer maksimal satsing på nye teknologiske løsninger, ikke nødvendigvis kostnadseffektive i dag, men nødvendige for å nå klimamålene i Lødemel etterlyser derfor et samspill mellom næringslivet og kunnskapsmiljøene for å kunne ligge i forkant i å utvikle ny og klimavennlig teknologi. Overordnet rammeverk Sentralt i EUs klimapakke står målene, som innebærer følgende mål innen 2020, sammenlignet med 2005-nivåene: 20 % reduksjon i EUs klimagassutslipp. 20 % andel av fornybar energi i EUs energiforbruk. 20 % forbedring i EUs energieffektivitet. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet av disse målsetningene. Høsten 2012 ratifiserte Stortinget EUs fornybarhetsdirektiv. De norske pliktene i direktivet er at innen 2020 skal andelen fornybar energi i vår energimiks være minst 67,5 %. Klimaforliket fra juni 2012 Sats på biofyringsolje Bjørn Lødemel kommenterte også konklusjonene fra Klimaforliket, som ble vedtatt på Stortinget i juni hovedbudskapet i Klimaforliket er en utfasing av fossil fyringsolje mot 2020, som hoved- og spisslast i forbrukermarkedet og som hovedlast i yrkesbygg. Lødemel presiserte at man ikke vil oljekjeler til livs, men bruk av fossil fyringsolje. Samtidig anbefalte han varmt å konvertere til biofyringsolje, han kom med en anbefaling til utstillere og besøkende på VVS- Dagene å satse mer på biofyringsolje. Lødemel forventer en betydelig økning av forbruket av biofyringsolje frem mot 2020, og han håper at oljeselskapene vil satse på dette produktet. Konklusjonen hans var helt klar: Oppnå enighet om kun å benytte biofyringsolje basert på 100 % bioprodukter. Storstilt satsing på biofyringsolje med oljeselskap og forhandlere og distribusjonsapparat på laget. Innføring av egne standarder for biofyringsolje. Samarbeid mellom alle aktuelle aktører. De øvrige alternativene til fossil fyringsolje vil være å erstatte oljekjel med varmepumpe, biokjel, solfangere eller fjernvarme, der det er aktuelt. Samtidig fremhevet Lødemel satsingen på passivhus med lite forbruk av energi til oppvarming. Lødemel var imidlertid helt klar på at man med Klimaforliket ikke ønsker å ramme de husstander som har en oljekjel, og som må konvertere til fornybar energi. Høyre forutsetter at disse husstandene skal få nyte godt av gode støtteordninger allerede fra 2013, ingen skal få økonomiske konsekvenser av forbudet mot oljefyring fra Et annet viktig punkt i Klimaforliket er å fastsette et mål om energieffektivisering i bygg. Stortinget har bedt regjeringen om å komme tilbake med et mål for energieffektivisering innen utgangen av Det er et betydelig potensial for energieffektivisering i bygg i Norge, og det er fortsatt slik at den billigste og mest miljøvennlige energien, er den som ikke blir brukt. Det er enighet i Klimaforliket at energikravene i tekniske forskrifter til Plan- og Bygningsloven må skjerpes gjennom at det blir stilt krav energiøkonomisering i alle nybygg. Dette vil også bidra til å møte intensjonene i revidert utgave av EUs bygningsdirektiv. Det er bred enighet på Stortinget om å støtte skjerpede energikrav i en ny TEK til passivhus i 2015 og nesten nullenerginivå i Høyre kommer til å gå inn for en ny TEK senest i 2015, som tar hensyn til alle de nevnte problemstillingene: Krav om passivhusstandard i alle nye bygg. Krav til energibruk og energiøkonomisering. Krav til energibruk i alle eksisterende bygg i form av komponentkrav. Et slikt komponentkrav er forbudet mot fyring med fossil fyringsolje. Krav i TEK10 om maks 60 % fyring med fossil gass (bygg større enn 500 m2) vil bli videreført i TEK15. Høyre vil prioritere satsing på at flest mulig boliger og yrkesbygg er lavenergihus eller nullenergihus innen 2050, som medfører et minimalt energiforbruk til oppvarming, samt at det energiforbruket kommer fra fornybare energiressurser i et vannbårent system. Dette er morgendagens teknologiske løsninger, som må legges inn i dagens rammebetingelser. Bjørn Lødemel avsluttet innlegget sitt med følgende visdomsord: Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Politikerne må fastsette rammebetingelsene, men det er VVS-bransjen selv, som med sin kompetanse og kunnskap må gjøre mye slik at ekstra mange kan gjøre litt, og da blir summen et mer klimavennlig samfunn. God Jul og Godt Nytt År! 2

3 MANGE INTERESSANTE MØTER I LØPET AV VINTEREN 2013 Vi har forberedt vinteren 2013 godt for medlemmene i Norsk Varmeteknisk Forening. Det blir flere faglige godbiter, så noter de aktuelle møtetidspunktene i almanakken. Før påske skal vi gjennomføre 5 møter, og vi har komponert et allsidig program, som garantert har stor interesse for våre medlemmer. Vi skal ha følgende møter: Tirsdag 15. januar 2013 kl 12:00-16:00 hos GK Norge AS i Ryenstubben 12 på Ryen i Oslo. Passivhus GK Norge AS presenterer Miljøhuset GK, som er det første private næringsbygget i Norge, som er klassifisert som passivhus. Bygget ble ferdigstilt 1. juni Det vil bli gitt orienteringer om: Energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann, både i m2 og totalt. Hvorledes dette energiforbruket dekkes inn. Hvorledes er varmeanleggets backup på kalde dager med temperaturer på ca. -20 grader? Hvordan er det med komfort? Er de ansatte fornøyd? Oppbygging av varmesentralen og distribusjonssystemet. Med besiktigelse av anleggene. Torsdag 24. januar 2013 kl 15:00-17:00 hos Norsk Varmeteknisk Forening i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo. Status for prosjektet Oslo skal bli oljefri innen Presentasjoner av Bymiljøetaten ENØK i Oslo Kommune og Reinertsen AS. Torsdag 14. februar 2013 kl 15:00-17:00 hos Norsk Varmeteknisk Forening i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo. Rensing, beskyttelse og kontroll av vannbårne systemer, herunder varmeanlegg, kjøleanlegg, gulvvarme, varmepumper med mer. Avleiringer og annen forurensning har stor innvirkning på funksjon og energieffektivitet i vannbårne varme- og kjølesystemer. Presentasjon av CIM Norge AS. Torsdag 7. mars 2013 kl 15:00-17:30 hos Norsk Varmeteknisk Forening i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo. Møte om bruk av fossil gass i varmesentraler med presentasjoner om følgende temaer: Norsk Energigassforening presenterer sin: Klima- og miljøanalyse for bruk av energigass i 2012 og 2020, som nettopp er utført. Varmesentral med fossil gass (propan/naturgass) som hovedlast eller spisslast. Alfa Olis Gass & VVS AS presenterer praktiske case basert på oppbygging av gassanlegg. Onsdag 20. mars 2013 kl 15:00-17:00 hos Norsk Varmeteknisk Forening i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo. Generalforsamling i Norsk Varmeteknisk Forening. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for 2012 og budsjett for 2013 legges ut på NVFs hjemmesider innen gitte frister. Påmelding til alle møtene skjer på vanlig måte med e-post eller tlf. til sekretariatet, eller Det er ingen deltakeravgift på disse møtene, og medlemsbedriftene kan stille med så mange deltakere de ønsker. Noter alle disse møtetidspunktene i almanakken Sørg for å ha tilstrekkelig kompetanse innen alle områder for varmesentraler og distribusjonssystemer. Vi sender ut en egen invitasjon i forkant av hvert møte til alle medlemmene slik at alle er orientert om våre faglige høydepunkter. ENERGIPRISER - PELLETS ER BETYDELIG BILLIGERE ENN FOSSILE BRENSLER PR. DESEMBER 2012 Norsk Varmeteknisk Forening fortsetter å samle energipriser å regne om til øre pr. kwh for alle energibærere slik at våre medlemmer kan sammenligne energipriser til oppvarming. For å regne om en energipris fra øre/liter eller øre/kg benyttes følgende formel: Øre/kg Varmeinnhold x Virkningsgrad der følgende faste verdier kan benyttes: Varmeinnhold Egenvekt Virkningsgrad Fyringsolje 11,9 kwh/kg 0,845 kg/liter 90 % Parafin 12,0 kwh/kg 0,803 kg/liter 75 % Gass (propan) 12,9 kwh/kg 0,508 kg/liter 92 % Trepellets 4,8 kwh/kg 0,650 kg/liter 87 % (kjel) og 92 % (kamin) 3

4 Pr. desember 2012 gjelder følgende energipriser for privatkunder i Osloområdet: Øre/liter og øre/kg inkl. mva. Øre/kWh inkl. mva. Trepellets 264 (bulk, ca. 6 tonn) 63,2 (bulk) Trepellets 282 (småsekk, 1 pall) 63,9 (småsekk) Fjernvarme 67,5 (enebolig, V3 pr. november 2012) Elektrisitet 83,2 (45,8 elpris + 37,4 nettleie) Gass (propan) (ca kg) 99,1 Fyringsolje 900 (ca liter) 99,4 Fyringsparafin (ca liter) 144,3 Kilder: Pemco Trepellets AS (trepellets), Flogas Norge AS (gass-propan), Hafslund AS (Fjernvarme og nettleie for elektrisitet i Oslo), Gudbrandsdalen Energi AS (elektrisitet variabel kraftpris) og Oslo Varmeservice AS (fyringsolje og parafin). Som det fremgår av ovenstående tallmateriale, er pellets og fjernvarme de billigste energibærere til privatkunder i Osloområdet pr. desember 2012 med en priser på øre/kwh. For en pelletskjel utgjør energiprisen 63,2 øre/kwh, som er 36,2 øre/kwh billigere enn fyringsolje, 35,9 øre/kwh billigere enn gass og 20,0 øre/kwh billigere enn elektrisitet. Varmepumper væske/vann med en COP (varmefaktor) på 2,5 har en energipris pr. oktober 2012 på 33,3 øre/kwh inkl. mva., som er 29,9 øre/kwh lavere enn prisen på pellets levert i bulk. Tilsvarende utgjorde energiprisen for varmepumper i januar ,6 øre/kwh, 31,7 øre/kwh i desember 2011, 35,4 øre/kwh i juli 2012 og 29,0 øre/kwh i oktober Dette er ytterligere argumenter, som underbygger den tendensen vi ser i markedet: Mer fokus på fornybare energiressurser, som varmepumper, pelletskjeler, solfangere og fjernvarme. SEMINAR MED COLOR MAGIC TIL KIEL TIRSDAG 11. TORSDAG 13. JUNI 2013 Vårt årlige seminar til Kiel med Color Magic finner sted: Avreise fra Oslo er tirsdag 11. juni 2013 kl 14:00. Det faglige begynner kl 11:00. Ankomst Oslo er torsdag 13. juni 2013 kl 10:00. Faglig program Vi er i ferd med å komponere seminarprogrammet, men ønsker selvfølgelig forslag fra medlemmene om hvilke temaer/emner, som foretrekkes. Så gi tilbakemelding på temaer til sekretariatet. Utstilling Som i juni 2012 vil ha en utstilling i tilknytning til seminarrommet. Vi hadde 8 utstillere, som viste sine produkter i juni, og vi håper på ennå flere i juni Ledsagere Flere ytret ønske om å ha med ledsagere på seminaret på Color Magic. Vi vil utarbeide en spesialpris for ledsagere og håper at dette blir positivt. SÅ, KJÆRE MEDLEMMER, HOLD AV PERIODEN TIRSDAG 11. TORSDAG 13. JUNI I ALMANAKKEN, FOR DA SKAL DERE TIL KIEL MED COLOR MAGIC 4

5 ELSERTIFIKATER INNFØRES FRA 1. JANUAR 2013 HVILKE KONSEKVENSER VIL DETTE HA FOR ELEKTRISITETSPRISEN? Myndighetene innfører elsertifikatplikt på alle leveranser av elektrisitet i Norge fra nyttår Sverige har hatt denne ordningen fra 2003, og nå kommer Norge etter. Elsertifikatordningen vil bidra til økt produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder, som vind-, bio- og vannkraft. Målsetningen er 26,4 TWh ny fornybar årlig strømproduksjon til sammen i Norge og Sverige innen Myndighetene har gjennom elsertifikatloven lagt en plikt på leverandørene av elektrisitet til å kjøpe sertifikater tilsvarende en viss andel omsetningen, dette for å skape etterspørsel etter elsertifikater. Andelen i 2012 var satt til 3 %, som skal stige til 18,3 % i 2020 for deretter å falle til null i Gudbrandsdal Energi oppgir at de i 2013 er forpliktet til å kjøpe inn sertifikater for 4,9 % av omsetningen til sluttbrukermarkedet. Alt forbruk av kraft, som i dag er gjenstand for forbruksavgift på elektrisitet, må strømleverandørene kjøpe inn sertifikater for. Prisen på elsertifikater er basert på tilbud og etterspørsel. Innføring av elsertifikater vil ventelig medføre et påslag på elektrisitetsprisen til sluttkunde på i størrelsesorden 0,9 1,3 øre/kwh ekskl. mva. i Men ordningen vil også medføre mer strøm i markedet, som kan gi en motsatt effekt på prisnivået. Vi må derfor avvente situasjonen for å se hvilken vei prisnivået påvirkes av innføring av elsertifikater. Du kan lese mer om innføring av elsertifikater på GENERALFORSAMLING I NORSK VARMETEKNISK FORENING ONSDAG 20. MARS 2013 kl 15:00 I henhold til vedtektene innkaller styret til generalforsamling i Norsk Varmeteknisk Forening onsdag 20. mars 2013 kl 15:00 i NVFs lokaler i Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo. Årsberetning og regnskap med revisjonsberetning legges ut på NVFs hjemmesider i løpet av januar Alle medlemmer, som ønsker å ta opp saker/temaer på generalforsamlingen, må melde det inn til sekretariatet innen 15. februar INTERNATIONALE SANITÄR UND HEIZUNG (ISH) I FRANKFURT MARS 2013 Europas største og viktigste VVS-messe finner sted i mars 2013, fra tirsdag 12. til lørdag 16. mars, som vanlig i Frankfurt am Main i Tyskland. Her presenteres alltid det siste nye innen vannbåren varme og varmesentraler, spesielt fornybare energiressurser og kombinasjonsløsninger. Vi bruker alltid å ha et medlemsmøte etter ISH der vi presenterer høydepunktene og nyhetene, kort og godt det viktigste fra ISH. Men det er jo selvfølgelig viktig å oppleve dette selv og ved selvsyn oppleve de viktigste nyhetene. Norsk Varmeteknisk Forening kommer derfor til å arrangere en fellestur til ISH, dersom det er interesse for det blant medlemmene. Vi har blinket ut dagene: Torsdag 14. lørdag 16. mars De som er interessert i å avlegge et besøk på ISH i Frankfurt i mars 2013, bes gi beskjed til sekretariatet ( og Vel møtt i Frankfurt i mars

6 Nytt fra EO-ordningen VARMEANLEGG MED FORBEDRINGSPOTENSIALE Rapport fra besiktigelse av 3 varmeanlegg i Norge Vinteren 2012 fikk vi i EO-Ordningen meldinger fra en av våre EO-godkjente fyringsteknikere om flere anlegg, der ikke alt var i henhold til godt håndverk. Vi besluttet å gjennomføre en besiktigelse på 3 anlegg i juni 2012 for å vurdere den kvalitetsmessige standarden. Alle varmeanleggene er på skoler et eller annet sted i Norge. Avtale med hvert enkelt anlegg ble gjort med de lokale vaktmestrene. Alle anleggene er anonymisert og vi viser ikke bilder fra dem., Nedenfor følger kommentarer til de enkelte besiktigelsene: En skole Fyringsanlegget ble fullstendig renovert og sto ferdig i november Dette er i utgangspunktet et meget fint fyrrom. Det er imidlertid noe, som må/bør utbedres for å få et best mulig fungerende anlegg, som tilfredsstiller alle forskrifter og HMSkrav: Påfyllingsrør og lufterør for fyringsolje på utendørs vegg er plassert rett over og i en lyskasse. De er montert for lavt, krav er 1 meter over bakkenivå. Påfyllingsrør må flyttes mot høyre (mot murvegg) og være minst 1 meter over bakkenivå. Lufterør går nesten helt opp til gesimskasse. Som nevnt må påfyllingsrør og lufterør ha lik høyde, minst 1 meter over bakkenivå. Det må også installeres varselsfløyte for å hindre overfylling. Det er montert et nytt piperør i den gamle eksisterende skorsteinen. Det må isoleres i skorsteinen mot det nye røret og åpning rundt det nye røykrøret må mures igjen. Manglende isolering i skorstein medfører mye kondens, 1 bøtte kondensvann pr. måned om vinteren. Pipetoppen må dessuten dekkes til. Lufterør har dimensjon 1 ½ og påfyllingsrør dimensjon 2. Ifølge forskriftene skal lufterør ha større dimensjon enn påfyllingsrør, eller samme, så her må rørene byttes eller gjøres om. Det finnes ikke feieluke. Ved feiing må røykrør demonteres for å få adkomst. Dette strider mot forskriftene. Det mangler stengeventil for å utføre service på ekspansjonskar. Dette strider mot forskriftene. FDV-manual (forvaltnings, driftsog vedlikeholdsinstruks) mangler. Dette skal følge anlegget. Egen avstengingsguide for anlegget mangler også. En skole På denne skole bor det psykisk utviklingshemmede personer. Dette stiller noe større krav til utføring av varmeanlegget. 6 Varmesentralen er koplet på fjernvarme med en el. kjel som backup. Det er imidlertid umulig å kople inn el. kjel, dersom fjernvarme skulle kutte ut. Det er ikke adkomst for å kople inn ventiler til el. kjel uten fare for å komme bort i varme gjenstander. Varmekildenes sikkerhetssystem er mangelfullt, p.g.a. følgende forhold: Påfylling på anlegget er feil utført. FEIL. Det er montert stoppekraner før hver sikkerhetsventil. FEIL. Dimensjon på sikkerhetsventil og rørdimensjon er ikke i samsvar med hverandre. FEIL. Fra sikkerhetsventil skal det monteres rør ned til gulv. MANGEL. Ekspansjonskar er montert feil. Serviceventil mangler. MANGEL. Rør og ventiler er ikke merket. Det er derfor et virvar av rør/ ledninger, som gjør det vanskelig å orientere seg på anlegget. MANGEL. Branntetting er ikke utført forskriftsmessig. Et fyrrom er en egen branncelle. FEIL. På en del av rørene fra gulv til radiatorer er det benyttet pexrør, som lett kan klippes over eller skades på annen måte. Her bor det psykisk utviklingshemmede personer, slik at dette kan være farlig. Deler av isoleringen er feil utført. MANGEL. FDV-manual (forvaltnings, driftsog vedlikeholdsinstruks) mangler. Dette skal følge anlegget. Egen avstengningsguide for anlegget mangler også. Det er varierende temperatur på tappevann, det er vanskelig/umulig å regulere vanntemperatur i dusjene.

7 En skole Varmesentralen består av en oljekjele på 200 kw og en el. kjel på 320 kw, samt 2 varmtvannsberedere hver på 24 kw. Sikkerhetssystemet er feilkoplet og er ikke i.h.t. forskriftene. Hver varmekilde skal ha egne sikkerhetssystemer i.h.t. forskriftene. o Røykrør fra oljekjel må forankres. Temperatur i fyrrommet er unødig høy, sannsynligvis p.g.a. manglende isolasjon. Isolering er ikke fagmessig utført. Ekspansjonsledning er koplet feil. Kjeler, som er avstengt, blir stående varme. Det er ikke riktige dimensjoner på sikkerhetsventiler ut fra størrelsen på varmekilde. FDV-manual (forvaltnings, driftsog vedlikeholdsinstruks) mangler. Dette skal følge anlegget. Egen avstengingsguide for anlegget mangler også. Vi har hørt om ytterligere varmeanlegg, der heller ikke alt er i sin skjønneste orden, og vi vil i NVF/EO-Ordningen gjennomføre tilsvarende analyser. Dette for å vise våre medlemmer hvorledes anlegg ikke skal se ut for: VI ER AVHENGIG AV VARMEANLEGG SOM ER HÅNDVERKSMESSIG UTFØRT ÅRSMØTE FOR EO-GODKJENTE FYRINGSTEKNIKERE PÅ COLOR MAGIC ONSDAG 12. JUNI 2013 KL 09:00 Vi vil nok en gang innkalle til årsmøte for EO-godkjente fyringsteknikere: Onsdag 12. juni 2013 kl 09:00-11:00 på Color Magic. Eventuelle saker, som ønskes behandlet på årsmøtet, bes sendt til sekretariatet Dette innebærer at alle EO-godkjente fyringsteknikere bør delta på seminaret på Color Magic. Sett av dagene tirsdag 11. torsdag 13, juni i almanakken, for da skal dere på tur til Kiel. ÅRETS VARMEPRODUKT 2012 BLE OSO OPTIMA NORSK VARMETEKNISK FORENING GRATULERER OSO HOTWATER AS MED PRISEN FOR ÅRETS VARMEPRODUKT 2012 David Zijdemans, teknisk direktør i OSO Hotwater AS, som har utviklet OSO Optima EPTRC 400, som ble tildelt prisen for Årets varmeprodukt Under VVS-Dagene 2012 ble OSO Hotwater AS tildelt Årets varmeprodukt 2012 for sin OSO Optima EPTRC 400 EPTRC er en av 5 varmesentraler for alternativ energi, og er det mest avanserte i OSOs nye OPTIMA serie. De nye varmesentralene er utviklet for optimale driftsforhold for forskjellige varianter av varmepumper, samt kombinasjonsløsninger med solfangere. Det nye produktet fra OSO, EPTRC 400 i den nye Optima produktserien består av 3 produkter i ett: En tappevannsbereder. En akkumulator for varmepumpe. En varmesentral for vannbåren varme. OSO Hotwater har bevisst satset på Optima EPTRC, da varmepumper luft/ vann og væske/vann har vært på sterk fremmarsj i Norge de siste 10 årene p.g.a. myndighetenes sterke fokusering på mer bruk av fornybare energiressurser. På alle VVS-messer presenteres de nyutviklede teknologiene som forefinnes for varmepumper, som eksempelvis løsninger der man kan utnytte varmepumper til forvarming av tappevann. Optima EPTRC er spesialtilpasset for varmepumper med tappevannsprioritering ved hjelp av vekselventil, i kombinasjon med solvarme. Den kan dessuten benytte øvrige fornybare energikilder, som eksempelvis vannmantlede pelletskaminer eller vedovner. Optima EPTRC går ennå lenger ved at den består av 2 integrerte varmekammer (magasin), som begge mottar energi fra varmepumpen: Øvre magasin (for tappevann) er utstyrt med en coil på 1,8 m3, som får varme fra (av/på) varmepumper på inntil 12 kw via direkte tappevannsprioritering (vekselventil). Dette gir en svært effektiv og direkte utnyttelse av varmepumpen, som kommer tappevannet direkte til gode. Dette sparer betydelige mengder elektrisitet til oppvarming, og forbedrer på denne måten varmepumpens COP. Nedre magasin har 2 coiler, en der tappevannet forvarmes og en for 7

8 ALPHA2L A POWER ON ALPHA2L A POWER ON FYRTØYET varme fra solfangere. I det nedre magasin vil alltid det varmeste vannet ligge øverst og støtte det øvre magasin. Forvarmeren for tappevann senker temperaturen i bunnen av nedre magasin ytterligere, som gir solfangere lavest mulig temperatur og dermed optimal virkningsgrad. Spisslast fra elektrisitet til romoppvarming er plassert slik at den sirkulerer direkte til varmeanlegget uten å øke temperaturen i nedre magasin, som ville redusert effektiviteten. Tanken er delt inn i 4 ulike temperatursoner: Sone 1. Laveste temperatursone forbeholdt kun solvarme der kaldt tappevann forvarmes. Solfangere har over 100 ganger høyere COP enn varmepumpe og har derfor alltid førsteprioritet. Sone 2. Mottar varme fra 2 ulike energikilder, prioritert etter COP. Solvarme først, deretter varmepumpe og til slutt elektrisitet. Varmen leveres til romoppvarming og ytterligere forvarming av tappevann. Sone 3. Mottar varme fra 2 energikilder. Først prioriteres solvarme og deretter varmepumpe ved hjelp av tappevannsprioritering. Varme leveres til ettervarming av tappevann. Sone 4. Høyeste temperatursone som også har 2 energikilder. Solvarme først og deretter elektrisitet for å sikre legionellasikker temperatur for det varme tappevannet. Optima EPTRC er også godt utrustet med sikring mot overoppheting/koking fra solvarmeanlegget. Bedre fyringsøkonomi for byggherren. Med varmepumpe alene vil Optima EPTRC gjennom hele året sørge for en meget god varmeøkonomi. Med solfangere i tillegg kan man om sommeren produsere det aller meste av det varme tappevannet, som en enebolig trenger. Når det blir mindre sol, vil den gradvis ta i bruk varmepumpen, som da sørger for forvarming av tappevann og romoppvarming. I tillegg støtter Optima EPTRC en tredje alternativ fornybar energiressurs, som eksempelvis biokjel (ved eller pellets) eller fjernvarme. Konklusjon Den patenterte designen av Optima EPTRC sørger alltid for å utnytte den rimeligste tilgjengelige energiressursen til henholdsvis romoppvarming og varmt tappevann. Optima EPTRC løser utfordringer med tidligere varmeløsninger, der biokjeler er høytemperatursystem mens solvarme og varmepumpe regnes som lavtemperatursystemer. Optima EPTRC prioriterer altså energiressursene i optimal rekkefølge, slik at sluttregningen for byggherren blir betydelig lavere enn med tradisjonelle løsninger. Hele den nye Optima serien har minimalt varmetap takket være OSO ECO FOAM, og produktserien er de eneste skumisolerte varmesentralene på markedet. Solfangerareal, som støttes i EPTRC er inntil 12 m2 (avhengig av solforhold). Tappevannsvolumet til EPTRC 400 passer for familier på inntil 5 personer. Vv Vv Solfangere Solfangere Varmeanlegg Varmeanlegg Kv Kv Varmepumpe EPTRC 400 MX 18 EPTC 400 Vedovn EPTRC 400 MX 18 EPTC 400 NORSK VARMETEKNISK FORENING GRATULERER NOK EN GANG OSO HOTWATER AS MED PRISEN FOR ÅRETS VARMEPRODUKT 2012 VI ER GLADE FOR AT VI HAR SLIKE KREATIVE OG DYKTIGE PIONERBEDRIFTER PÅ DET NORSKE VARMEMARKEDET 8

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010.

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER EN KOMPETANSEUTFORDRING Innlegg av Rolf Munk Blaker, Norsk Varmeteknisk Forening HISTORIKK Frem til

Detaljer

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET KLIMAFORLIKET FRA JUNI 2012 «TEK15» ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER BIOFYRINGSOLJE STØTTEORDNINGER Innlegg av Rolf Munk

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Vi skiller mellom godkjenning av foretak og produkter.

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Vi skiller mellom godkjenning av foretak og produkter. UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2009

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2009 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I BYGG NYE FORSKRIFTER INNEN ENERGIDELEN TIL TEK 10

NYE ENERGIKRAV I BYGG NYE FORSKRIFTER INNEN ENERGIDELEN TIL TEK 10 UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2015 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

PASSIVHUS MILJØHUSET GK

PASSIVHUS MILJØHUSET GK UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri Hovedtyper oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid Alternativer til Oljekjel Vår energi Din fremtid Støperiet 09.12.15 Alternativer til oljekjel 1. Presentasjon av NEE 2. Oversikt over alternative oppvarmingssytemer 3. Oversikt over alternativer til oljekjel

Detaljer

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19.

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19. STYRETS BERETNING FOR EO-ORDNINGEN FOR FORENINGSÅRET 2012 1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19. april

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8.

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. STYRETS BERETNING FOR EO-ORDNINGEN FOR FORENINGSÅRET 2013 1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. april 2013:

Detaljer

ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE

ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

UNDERVISNINGSBYGG SATSER PÅ FORNYBAR ENERGI

UNDERVISNINGSBYGG SATSER PÅ FORNYBAR ENERGI UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 4 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger Knut Olav Knudsen 60% synes boliger med oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger En oljekjel slipper ut like mye CO 2 tilsvarende 5 biler. I en undersøkelse

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Fra 1. november 2014 går Norske Varmeforhandleres 68 medlemsbedrifter

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Fra 1. november 2014 går Norske Varmeforhandleres 68 medlemsbedrifter UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 NVFS STYRE NVFs styre har i 2014 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri Oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde - Enkeltstående

Detaljer

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel?

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Rune Volla Direktør for produksjon og drift Hafslund Fjernvarme AS s.1 Agenda 1. Hafslunds fjernvarmesatsing 2. Fjernvarmeutbyggingen virker! Klimagassreduksjoner

Detaljer

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain Støtteordninger for introduksjon av bioenergi Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen 05.11.2013 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel Anna Theodora Barnwell Enova SF Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /16 VENNESLA KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/02636-2 Arkivkode. --- Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget 24.11.2016 103/16 Vedr. høring av forslag om forbud

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Klimapolitikken vil gi oss merkbart dyrere energi!

Klimapolitikken vil gi oss merkbart dyrere energi! Klimapolitikken vil gi oss merkbart dyrere energi! Hvordan kan byggebransjen og energibrukerne tilpasse seg? Lars Thomas Dyrhaug, Energi & Strategi AS Klimautfordringene og Klimaforliket 23.april 2008

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Klima og miljøstrategi 2008-2013

Klima og miljøstrategi 2008-2013 Klima og miljøstrategi 2008-2013 Begrunnelse for å ha egen klima og miljøstrategi: Eierkrav: Selskapet bør engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Eierne skal ha en akseptabel forretning på kapitalen.

Detaljer

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09 Grønne energikommuner Mats Rosenberg Bioen as Mats Rosenberg, Bioen as Kommunens rolle Eksempel, Vågå, Løten, Vegårshei Problemstillinger Grunnlast (bio/varmepumper)? Spisslast (el/olje/gass/etc.)? Miljø-

Detaljer

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit «Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015 Harry Leo Nøttveit Grunnlag for vurdering av energi i bygninger valg av vannbåren varme og fjernvarme Politiske målsettinger

Detaljer

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad Fra olje til fornybart Gunnar Grevstad Sweco Norge AS Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk Forening Oljefri 24.09.2014 Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk forening Ideell organisasjon Arbeider spesielt med

Detaljer

Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler. Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler. Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Presentasjon av Nordisk Energikontroll AS Automatisk valg av

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad

Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad Klimameldingen, utfasing av oljefyr Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Regjeringen vil senere

Detaljer

Hei, Vedrørende høring nye energikrav til bygg. Sender over vårt innspill til endringer av krav i TEK-15.

Hei, Vedrørende høring nye energikrav til bygg. Sender over vårt innspill til endringer av krav i TEK-15. Fra: Ole Johnny Bråten Sendt: 13. mars 2015 16:12 Til: post@dibk.no Emne: 15/1311 Høring nye energikrav til bygg/ TEK-15 Vedlegg: Innspill til TEK-15.pdf; Eliaden 2014 Elvarme

Detaljer

Kjøpsveileder Utfasing av oljefyr/oljekamin. Hjelp til deg som skal fjerne et oljefyringsanlegg.

Kjøpsveileder Utfasing av oljefyr/oljekamin. Hjelp til deg som skal fjerne et oljefyringsanlegg. Kjøpsveileder Utfasing av oljefyr/oljekamin Hjelp til deg som skal fjerne et oljefyringsanlegg. Hvorfor skal jeg fjerne oljefyringsanlegget? Fortsatt varmes mange norske boliger opp ved hjelp av et sentralt

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

Nedgravde oljetanker. Forurensingsforskriften. Klimaforliket. Rentbrennende ildsted. Informasjonsmøte 24. sept 2014 Åsane kulturhus

Nedgravde oljetanker. Forurensingsforskriften. Klimaforliket. Rentbrennende ildsted. Informasjonsmøte 24. sept 2014 Åsane kulturhus Nedgravde oljetanker Forurensingsforskriften Klimaforliket Rentbrennende ildsted Definisjon på nedgravd oljetank Tank under bakkenivå som ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig. Og

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

NYE ENERGIKRAV TIL BYGG HØRINGSNOTAT DATERT 16. FEBRUAR 2015 MED FORSLAG TIL ENDRINGER I TEKNISKE KRAV TIL BYGGVERK (BYGGTEK- NISK FORSKRIFT)

NYE ENERGIKRAV TIL BYGG HØRINGSNOTAT DATERT 16. FEBRUAR 2015 MED FORSLAG TIL ENDRINGER I TEKNISKE KRAV TIL BYGGVERK (BYGGTEK- NISK FORSKRIFT) UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2015 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Klima- og energifondet

Klima- og energifondet Klima- og energifondet - En portefølje av virkemidler for energieffektivisering og ny miljøvennlig energi Trond Moengen Operatør FoU og pilotprosjekter KLIMA- OG ENERGIFONDET I OSLO Bakgrunn Ulike virkemidler

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Fra olje til fornybart? Knut Olav Knudsen

Fra olje til fornybart? Knut Olav Knudsen Fra olje til fornybart? Knut Olav Knudsen Klimameldingen, utfasing av oljefyr Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Regjeringen vil senere

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Solvarme i kombinasjonssystemer

Solvarme i kombinasjonssystemer Solvarme i kombinasjonssystemer Gasskonferansen 2015 Oslo 24.mars 2015 Åse Lekang Sørensen Norsk solenergiforening www.solenergi.no Solvarme i kombinasjonssystemer Presentasjon: Kort om Norsk solenergiforening

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22.

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22. Klimakur 22 Energibruk i bygg Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat Presentasjon hos Bellona torsdag 22.april 21 Innhold Bygg i perspektiv Fremskrivning av areal og energibruk i bygg Tiltak

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Bygninger og naturvern: Hva må til?

Bygninger og naturvern: Hva må til? Bygninger og naturvern: Hva må til? Lars Haltbrekken/Torhildur Fjola Kristjansdottir Leder/Energirådgiver Norges Naturvernforbund lh@naturvern.no, tfk@naturvern.no 20. november 2007 Energifrigjøring i

Detaljer

Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen

Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen Gamle oljekjeler har dårlig virkningsgrad Årstall Oljekjeler nyere enn 1995 Oljekjeler mellom 1975-1995 Oljekjeler eldre enn 1975 Årsvirkningsgrad

Detaljer

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning?

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Klimakur 2020 Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Karen Byskov Lindberg og Ingrid H. Magnussen Norges vassdrags- og energidirektorat Norges Energidager, 14 oktober 2010 Kan

Detaljer

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17.

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17. Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 17. juli 2009 Høringsfrist: 15. oktober 2009 1 Reduserte klimagassutslipp. Nye krav

Detaljer

Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen

Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen Ikke fossil oljefyring etter 2020! Det er bred politisk enighet om at fyring med fossilt brensel skal forbys innen 1.januar 2020. Loven

Detaljer

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi.

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. NorOne og ØKOGREND SØRUM Energiløsninger og støtteordninger Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. 1 Foredragets formål Gi en oversikt over Innledning kort om energimerkeordning Energiløsninger Dagens

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang.

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang. Enovas hovedmål I avtalen mellom OED og Enova for perioden 2012 2015 er Enovas mandat og ansvar innen energi- og klimateknologi styrket sammenlignet med foregående avtaleperioder. Enova skal drive fram

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bransjen er positiv til økt bruk av biodrivstoff Satsningsområde Et viktig tiltak for å redusere

Detaljer

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Hafslund i dag Produksjon Varme Nett Marked Regionalnett Vannkraftproduksjon Fjernvarmeproduksjon Fjernvarmedistribusjon Distribusjonsnett Driftssentral Strøm Kundesenter

Detaljer

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry 1956 1972 1994 2008 Tiden går, morgen dagens Bio8 har utslipp tatt utfordringen! er ikke skapt Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007 Kilde SSB og Econ Pöyry Note til skjema Tallene

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Vedkjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Atmos ATMOS har alltid hatt som mål å være best når det gjelder kvalitet, funksjonsjonalitet og pris. De

Detaljer

Kjøpsveileder Pelletskjel. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskjel.

Kjøpsveileder Pelletskjel. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskjel. Kjøpsveileder Pelletskjel Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskjel. Hva er en pelletskjel? En pelletskjel varmer opp vann som sendes rundt i boligen. Varmen kan transporteres i en lukket rørkrets, for

Detaljer

Konkurranseflaten mellom individuelle og kollektive varmeløsninger i ny TEK. Anders Ettestøl 12. Okt Fjernvarmedagene 2016

Konkurranseflaten mellom individuelle og kollektive varmeløsninger i ny TEK. Anders Ettestøl 12. Okt Fjernvarmedagene 2016 Konkurranseflaten mellom individuelle og kollektive varmeløsninger i ny TEK Anders Ettestøl 12. Okt. 2016 Fjernvarmedagene 2016 Endring i TEK TEK 10 FØR NYTTÅR (> 500 m2) Krav til minst 60 % fornybar varmeleveranse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Utredning av muligheten for å innføre ordning med "miljøanbud" for oppvarming av kommunale bygg som ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Arkivsaksnr.: 08/14020 Forslag til vedtak:

Detaljer

Miljøvennlige energiløsninger for enebolig/rekkehus. Støtteordninger i Enova. Tore Wigenstad seniorrådgiver ENOVA

Miljøvennlige energiløsninger for enebolig/rekkehus. Støtteordninger i Enova. Tore Wigenstad seniorrådgiver ENOVA Miljøvennlige energiløsninger for enebolig/rekkehus. Støtteordninger i Enova Tore Wigenstad seniorrådgiver ENOVA VUGGE (LCA) GRAV ENERGI MILJØ FRA ENERGIBEHOV TIL TILFØRT ENERGI Systemgrense. Tilført energi

Detaljer

Enovas støtteordninger. Kundesamling i Kristiansand Anders Alseth Rådgiver i Enova

Enovas støtteordninger. Kundesamling i Kristiansand Anders Alseth Rådgiver i Enova Enovas støtteordninger Kundesamling i Kristiansand 27.10.2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova Enovas formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

PANASONIC AQUAREA // T-CAP // SXF // BI-BLOC // KRAFTIG OPPVARMING TILVALG

PANASONIC AQUAREA // T-CAP // SXF // BI-BLOC // KRAFTIG OPPVARMING TILVALG T-Cap 9kW - 12kW T-CAP, vår toppmodell, opprettholder konstant varmeeffekt med vesentlig høyere COP ved lave utetemperaturer. Den unike teknologien i disse modellene gjør det mulig for pumpen å levere

Detaljer

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad Fra olje til fornybart Gunnar Grevstad Sweco Norge AS Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk Forening Oljefri 22.10.2013 Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk forening Ideell organisasjon Arbeider spesielt med

Detaljer

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak vestfold energiforum 8.november 2007 Heidi Juhler, www.fjernvarme.no Politiske målsetninger Utslippsreduksjoner ift Kyoto-avtalen og EUs fornybardirektiv Delmål:

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB Bioenergi marked og muligheter Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB 2 PLAN FOR PRESENTASJONEN MARKED FOR BIOENERGI Omfanget av bioenergi i Norge Energipriser og lønnsomhet

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

KONVERTERING AV OLJEKJEL - fra fossil fyringsolje ;l biofyringsolje

KONVERTERING AV OLJEKJEL - fra fossil fyringsolje ;l biofyringsolje Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen OSLO 05112013 KONVERTERING AV OLJEKJEL - fra fossil fyringsolje ;l biofyringsolje Eco- 1 Bioenergi AS Holsetgata 22/ Tjuvholmen allé 3 2317 Hamar / 0252

Detaljer

Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt?

Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Fritjof Salvesen KanEnergi AS NVE Energidagene 2008 RÅDGIVERE Energi & miljø KanEnergi AS utfører rådgivning i skjæringsfeltet mellom energi, miljø, teknologi

Detaljer

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder Solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer