Lørenskog Skytterlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lørenskog Skytterlag"

Transkript

1 LØRENSKOG SKYTTERLAG Tilsluttet Det frivillige Skyttervesen STATUTTER for POKALSKYTINGER og andre lagsarrangementer i KLUBBMESTER BANE L S L 1. mai 2008

2 Innholdsfortegnelse ÅRETS KLUBBSKYTTER 9 TERRENGPOKALEN 11 FELTPOKALEN 13 KLUBBMESTERSKAP FELT 15 KLUBBMESTERSKAP 15 M 17 ÅPNINGSPOKALEN 19 VÅRPOKALEN 21 SKYTINGENS DAG 23 TINNPOKALEN 25 MESTERSKAPSPOKALEN 27 KLUBBMESTERSKAP BANE 29 STANGPLAKETTEN 31 STUPERPLAKETTEN 33 JAKTPOKALEN 35 HØSTPOKALEN 37 SEPTEMBERPOKALEN 39 JULESKYTING 41 REKRUTTERINGSSTATUETTEN 42 LØRENSKOGSTEVNET 43 GRUNNLAGSTROFÉET 45 SYSTEM SENTERET 47 KOMMUNESKYTINGEN 48 Postadresse Besøksadresse Enhetsregisteret Internett Losby Skytesenter Postboks 375 Losbyveien Bankkonto E-post 1471 LØRENSKOG LOSBY

3 Innledning Dette heftet er en samling av alle interne lagsskytinger i. På årsmøtet 1999 ble det vedtatt at statuttene skulle gjennomgås. Dette for å få med de klasseendringene som har vært siden statuttene ble skrevet, og for å vurdere programmene i forhold til at man ønsker å unngå at interne skytinger skal være klassesettende. I komitéen for å se på dette ble følgende valgt: Jens Skjefte Steinar Skarset Ståle Villumstad Heftet er utarbeidet i desember 1999, og gjennomgått og vedtatt på styremøte 16. desember Dog ble ikke medaljefordelingen for senior på klubbmesterskapene endelig vedtatt før på styremøtet 30. mars Siste års vinnere av pokaler oppdatert 28. oktober Årsmeldinger etc. bør gjennomgås slik at vi får komplettert listene over tidligere vinnere av pokaler og klubbmesterskap. Historiedokumenter fra Steinar Skarset er også til hjelp her. Statuttene revidert i 2003 for å hensynta AG-3 og Jeger klassene Statuttene er revidert for å hensynta de nye klassene for Jegere og AG-3 skyttere. Generelt skyter disse klassene samme avstander og program som senior. Hva angår skytestilling og respitt sidestiles de med klasse 1 på banen og på 15m. Jegerklassen kan velge å skyte sittende istedenfor knestående selv uten legeerklæring. Jegerklassen har dog minimum 2 minutters skytetid på hvert felthold, og skal ikke skyte på avstander over 300m. Dersom det er jegere som skal delta om Terrengpokalen eller Feltpokalen skal alle hold være 300m eller kortere for alle. På klubbmesterskap felt og på de feltskytinger det ikke møter jegere kan det med fordel settes opp hold på over 300m. På de feltskytinger der det er deltagere fra AG-3 klassen skal dette hensyntas ved at det benyttes større figurer enn normalt på de lengste holdene (over 300m) for alle. Ettersom AG-3 gevær er sidestilt med andre våpen i DFS og har diopter, konkurrerer denne klassen på lik linje med andre senior klasser i klubbmesterskap. Ettersom kikkertsikter tillates i jegerklassen, og de ikke har samme skytetid, konkurerer de om klubbmesterskap i egen klasse. Endringene ble vedtatt på styremøte 7. april Statuttene revidert i 2008 for å hensynta nye skyteprogram i DFS Etter forslag og vedtak på årsmøtet 2006 er statuttene revidert for å hensynta nye skyteprogrammer for klasse 1 og 2, nye opprykksgrenser, bruk av elektroniske skiver og fortsatt bruk av 300m til minst en av pokalskytingene. Statuttene for flere av pokalene, både når det gjelder skyteprogram og respitt er justert som følge av dette. Videre er også fordeling av medaljer både på klubbmesterskap og vårt åpne banestevne endret: Klasse 1 skyter nå kun liggende, og får dermed annet program enn 2-5 også på felt. Klasse 2 skyter liggende og knestående, og får dermed eget program på bane og 15m. Når det skytes på elektronikk benyttes fritt antall prøveskudd på 3 minutter, fremfor og Mesterskapspokalen skal skytes på 300m, og ikke 200m. Hensikten er å sikre bruk og vedlikehold av 300m banen. Endringene er trått i kraft f.o.m Siste års vinnere av pokaler og klubbmesterskap er også oppdatert pr. 29. april

4 Steder hvor skytingene avholdes Baneskytingene Feltskytingene Innendørsskytingene foregår på lagets bane på Losby 100m 5 manuelle tvillingskiver (altså 10 skiver) 100m 8 elektroniske skiver fra Kongsberg Mikroelektronikk, KME 200m 10 elektroniske skiver fra Sius Ascor 300m 10 manuelle skiver foregår på felthold satt opp på lagets skytebane på Losby Permanente felthold på ulike avstander er under utarbeidelse 3 nedslagsfelt for selvanvisere, bl.a. til bruk for Felthurtigskyting er under utarbeidelse foregår på en 15m bane i kjelleren på Kjenn Ungdomsskole. 15m 8 standplasser m/kulefangere i 2 høyder (ligg/kne og stående) Hva som angis angående pokalskytingene Punkt Forklaring Bakgrunn: Bakgrunn, og historikk bak skytingen Tidspunkt: Tid på året det normalt skytes om pokalen Innskyting: Prøveskudd Program: Hvilket program skal følges/hvordan skytingen skal gjennomføres Skytetid: Dersom det er noe generelt ang. skytetiden (ubegrenset, normal e.l.) Beskrivelse: Forklaring til Klasser: Hvilke klasser konkurrerer om pokalen Respitt: Beskrivelse av respitt om det er noen Innskudd: Hvor mye koster det å delta Napp i pokalen: Hvilke skyttere har vunnet pokalen hittil. = pokalen ble vunnet til odel dette året. Ny satt opp året etter. Klassebetegnelser Kl Klasse Gruppe Bane Felt ASP Aspirant Ungdom 100 m Finfelt R Rekrutt Ungdom 100 m Finfelt ER Eldre Rekrutt Ungdom 100 m Finfelt J Junior Ungdom 100 m Finfelt (evt. Grovfelt) JEG Jeger Senior 200/300 m Grovfelt AG3 AG-3 Senior 200/300 m Grovfelt 1 Klasse 1 Senior 200/300 m Grovfelt 2 Klasse 2 Senior 200/300 m Grovfelt 3 Klasse 3 Senior 200/300 m Grovfelt 4 Klasse 4 Senior 200/300 m Grovfelt 5 Klasse 5 Senior 200/300 m Grovfelt V55 Veteran 55 Veteran 200/300 m Grovfelt V65 Veteran 65 Veteran 100 m Finfelt (evt. Grovfelt) V73 Veteran 73 Veteran 100 m Finfelt (evt. Grovfelt) Pokaler og troféer De fleste pokalene i dette heftet er satt opp for seniorer, inkludert AG-3 skyttere og jegere. Veteraner og Juniorer kan imidlertid også være med å konkurrere om de aller fleste dersom de ønsker det. Se på reglene for hvert enkelt trofé hvordan dette gjøres

5 Medaljer Beskrivelse av medaljene og inngravering Medaljene skal ha Lørenskog skytterlags emblem på framsiden, og ha bånd i lagsfargene rødt, hvitt og blått. Medaljene er fra BRØDR. LOHNE BERGEN og har en kranslignende utforming i bunnen av selve medaljen. Fordelingen av medaljer på klassene i klubbmesterskapene Klasse Bane 15 m / innendørs Felt ASP R Gylt, Sølv, Bronse Gylt, Sølv, Bronse Gylt, Sølv, Bronse ER Gylt, Sølv, Bronse Gylt, Sølv, Bronse Gylt, Sølv, Bronse J Gylt, Sølv, Bronse Gylt, Sølv, Bronse Gylt, Sølv, Bronse 1 Sølv Sølv Sølv JEG Sølv Sølv AG3 Sølv Sølv *) 2 Sølv 3 4 Gylt, Sølv, Bronse Gylt, Sølv, Bronse Gylt, Sølv, Bronse 5 V55 Sølv Sølv V65 Sølv Sølv Sølv V73 Sølv Sølv Sølv *) Felles for JEG/ AG3 / 1, ettersom samme våpen og program, samt omtrent samme nivå. Klubbmesterskapsmedaljene Dette er en beskrivelse av hvordan medaljene i klubbmesterskapene fordeles og hvordan de ser ut. Illustrasjoner og bilder av medaljene finnes i eget dokument sammen med bilder av vandrepokalene. Illustrasjon og beskrivelse er også tatt inn i neste kapittel. Gylt medalje tildeles klubbmester for senior i hver gren: FELT, BANE og 15M. Medaljen inngraveres med KLUBBMESTER (på agraf), ÅRSTALL og GREN. Til andre- og tredjeplassen for senior tildeles det henholdsvis Sølv medalje og Bronse medalje. Disse skal være inngravert med ÅRSTALL og GREN. For senior medaljene angis ikke klassen. For vinneren inngraveres KLUBBMESTER på agraf, og for 2. og 3. plassen ingenting. Det er implisitt at det da er for senior dette gjelder. Medaljer til alle de øvrige klassene inngraveres med klasse i agrafen. Sølv medalje tildeles også de klassevinnerne som ikke er med å konkurrere om å bli klubbmester for senior. Medaljen til klassevinnerne skal være inngravert med KLASSE (på agraf), ÅRSTALL og GREN. Dette gjelder veteranklassene (V65/V73) og kl. 1 på alle grener, klasse V55 på bane og 15m, Jegere på bane og felt, Kl. 2 på bane, AG3 på bane, samt 2/AG3/JEGER i felles klasse på 15m. Se forøvrig oversikt i tabell over. I hver av ungdomsklassene bortsett fra A (altså: R/ER/J) tildeles det 3 medaljer: 1 gylt, 1 sølv, 1 bronse Disse medaljene inngraveres med KLASSE, ÅRSTALL og GREN. Det skal ikke deles ut medaljer i klasse Aspirant, da reglene sier at disse skal premieres likt. Merknad [SV1]: KLUBBMESTER, eller klassen (E/ER/J/1/2/V55/V65/V73) skal stå inngravert i agrafen. På selve medaljen skal det over emblemet inngraveres grenen (FELT/BANE/15M), og under emblemet skal årstallet inngraveres (2000/2001/osv.). Noen varianter er avbildet under som eksempler

6 Stang og Stuper medaljer Hvert år tildeles også vinneren av Stangplaketten, og vinneren av Stuperplaketten hver sin sølv medalje. Medaljene inngraveres med henholdsvis STANG og STUPER på agraf, samt ÅRSTALL under emblemet på selve medaljen. Illustrasjon av medaljer Alle de ulike medaljetypene og inngraveringsvarianter bør illustreres i eget dokument for lettere å kunne få dette gjennomført fra år til år. Her er generell oversikt. Plassering 1. plass 2. plass 3. plass Valør Gull Sølv Bronse Tekst Agraf KLUBBMESTER <ingenting> <ingenting> Tekst Gren FELT / BANE / 15M FELT / BANE / 15M FELT / BANE / 15M Tekst År Årstall, f.eks Årstall, f.eks Årstall, f.eks Plassering 1. plass Valør Sølv Tekst Agraf STANG / STUPER Tekst Gren <ingenting> Tekst År 2008 Plassering 1. plass Valør Sølv Tekst Agraf V55 / KL. 1 / KL. 2 Tekst Gren BANE / 15M Tekst År 2008 Plassering 1. plass Valør Sølv Tekst Agraf V65 / V75 Tekst Gren FELT / BANE / 15M Tekst År 2008 KLUBBMESTER BANE S L L Plassering 1. plass 2. plass 3. plass Valør Gull Sølv Bronse Tekst Agraf R / ER / J R / ER / J R / ER / J Tekst Gren FELT / BANE / 15M FELT / BANE / 15M FELT / BANE / 15M Tekst År Bilder og illustrasjon av medaljer Noen medaljer er avbildet som eksempler i det samme dokumentet. Det er fint å kunne se på disse bildene, slik at man deler ut like medaljer. Alle de ulike medaljetypene og inngraveringsvarianter er også illustrert og beskrevet i dette dokumentet for lettere å kunne få dette gjennomført fra år til år. Bilder av pokaler og troféer Pokaler er avbildet, og finnes i et eget dokument; Premier for internskytinger

7 Lørenskogstevnet på bane Medaljer ( ) på Lørenskogstevnet deles f.o.m ut som følger: Kl. 3-5 : 1 gylt 1 sølv 1 bronse Kl. 1 / 2 / AG-3: 1 gylt i hver klasse Kl. V55/V65/V73: 1 gylt i hver klasse Kl. R/ER/J : 1 gylt 1 sølv 1 bronse i hver klasse Antallet medaljer i de ulike klassene avgjøres av deltagerantallet: Ved minst 2 deltager: 1 medalje 5 til 9 deltagere: 2 medaljer (gjelder 3-5 og R/ER/J) 10 eller flere: 3 medaljer (gjelder 3-5 og R/ER/J) Medaljene er Lørenskogmedaljen innkjøpt hos Walløe på Strømmen. Aspirant (A) premieres 100%. Alle mottar lik premie, og ingen medaljer deles ut

8 Fortjenestemedaljer og hedersbevisninger Etter særskilte regler vedtatt av skytterlaget kan det også deles ut spesielle medaljer til personer som har utmerket seg spesielt. Det tildeles Fortjenestemedalje i gull til Æresmedlemmer. Også andre hedersbevisninger kan tildeles. Følgende medlemmer er til nå tildelt hedersbevisninger og æresmedlemskap: Medlem Hedersbevisning Æresmedlem Tildelt Lorentz Meyer Boeck August Hauger Jonas Hauger Trygve Røiri Diplom og lagsnål m/krans Einar Bråten Diplom og lagsnål m/krans Aksel Olsen Diplom,lagsnål m/k. Fortj.medalje 62 Harald Johansen Diplom og lagsnål m/krans Leif Oskar Hansen Arne Olsen Diplom,lagsnål m/krans, gylt fortj.m. Jan Asphaug Fortjenestemedalje i gull Steinar Skarset Diplom,lagsnål m/krans, gylt fortj.m. Jan Ruud Diplom,lagsnål m/krans, gylt fortj.m. Lis Ruud Diplom og fortjenestemedalje i sølv Rolf Karsten Karlsen Diplom og fortjenestemedalje i sølv Knut T. Strøm Diplom og fortjenestemedalje i sølv Hvordan medaljene ser ut, og kriteriene for tildeling finnes et annet sted. Walløe på Strømmen har liste over beskrivelse av våre medaljer. Denne bør innhentes og innlemmes i dette heftet. Vedtak ift. fortjenestemedaljer i : 1961: Lohnes Emaljeorden nr. 509 vedtatt brukt som LSL s fortjenestemedalje 1976: Lohnes Ekte medalje nr. 500 vedtatt brukt som LSL s fortjenestemedalje. Deles ut i valørene Sølv og Gylt Gylt kun til Æresmedlemmer. DFS hedersbevisninger År Tildelt For Jfr.*) Jonas Hauger 1942 DFS takkediplom Lagsformann Arne Olsen 1993 DFS takkediplom Fortjenstfullt virke DFS Skjold og Diplom LSL 100år i ,4.140 Steinar Skarset 2003 DFS takkediplom Fortjenstfullt virke *) Ihht. til punkt Skytterboka Skytterhusmedalje Medaljen ble opprettet i forbindelse med gjenoppbyggingen av skytterhuset etter brann. De personene som stod for mesteparten av dugnadsarbeidet ble tildelt medaljen: Kjell Feiring Arthur Haugen Lorang Lyrstad Arne Olsen Dag H. Olsen Kjell Arne Olsen Steinar Skarset Runa Svendsen Walter Svendsen Olav Vethe - 8 -

9 ÅRETS KLUBBSKYTTER Bakgrunn: Hvert år kåres det en Klubbskytter. Årets Klubbskytter mottar et engangstrofé på årsmøtet, som tradisjonelt holdes på siste torsdagen i oktober. Nytt trofé settes opp hvert år. Det skal være en Tinntallerken med en diameter på 19 cm og med en kneskytter som motiv i bunnen. Det skal inngraveres ordet KLUBBSKYTTER over motivet og ÅRSTALLET under. Tidspunkt: Hele sesongen (felt og bane) Innskyting: - Program: Se de respektive pokalskytingene Skytetid: - Beskrivelse: Årets Klubbskytter er den skytteren som har vunnet flest interne pokalskytinger. Ved likt antall seire, telles antall andreplasser osv. Følgende 10 klubbskytinger inngår i kåringen av årets klubbskytter: - Terrengpokalen - Feltpokalen - Åpningspokalen - Vårpokalen - Tinnpokalen - Mesterskapspokalen - Stangplaketten - Stuperplaketten - Høstpokalen - Septemberpokalen Klasser: Skytingen omfatter alle som deltar på skyting om nevnte pokaler. Det vil i praksis si seniorskyttere, samt evt. veteraner og juniorer. Respitt: - Innskudd: Kr 30,- pr. pokalskyting man deltar på. Napp I pokalen: - (Se neste side for en oversikt over tidligere års klubbskyttere) - 9 -

10 Følgende skyttere har tidligere blitt årets klubbskytter: År Vinner Klasse Resultat Kommentar Tor Marius Solsrud? 1996 Steinar Schanke? 1997 Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Jan Arve Skjefte Ståle Villumstad Robert Solberg J 2004 Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad

11 TERRENGPOKALEN Bakgrunn: - Tidspunkt: Ultimo januar Innskyting: Inntil 5 skudd på 100 m Program: 30 skudd (5x6) mot oppgitte avstander, alle hold skytes liggende Skytetid: Ingen tidsbegrensning Beskrivelse: Standplassleder angir i hvilken rekkefølge holdene skal skytes. Ved likt antall treff, avgjør innertreff/poeng. Ved likt resultat også her, skytes om etter følgende program: 6 skudd liggende 100 m. Tid 45 sek. 6 skudd knestående 140 m. Tid 60 sek. Poeng/innertreff avgjør ved likt resultat. Pokalen vinnes til odel og eie ved 3. napp. Klasser: Skytingen omfatter senior klasseførte i kl. 1-5, samt V55, AG-3 og Jeger. Skyttere fra J, samt V65/V73 som ønsker det, kan også delta. Alle konkurrerer på lik linje om napp i vandrepokalen. Respitt: - Innskudd: - Napp i pokalen: Se neste side

12 Følgende skyttere har til nå napp i Terrengpokalen, =vunnet til odel og eie. År Vinner Klasse Resultat Odel&eie Kommentar 1965 Arild Lund 1966 Svein Aamodt 1967 Ole D. Paulsen 1968 Arild Lund 1969 Nad Holen 1970 Harald Haakonsen 1971 Ole D. Paulsen 1972 Ingvald Hegland 1973 Per Eldby 1974 Ingvald Hegland 1975 Olav Vethe 1976 Dag H. Olsen 1977 Olav Vethe 1978 Kjell A. Olsen 1979 Olav Vethe 1980 Ingvald Hegland Olav Vethe Ingvald Hegland Olav Vethe Ingvald Hegland 30/ Steinar Skarset 30/ Ingvald Hegland 30/ Jan Asphaug 29/ Kai Skaug 27/ Jan Asphaug 29/ Kal Skaug 28/ André Heggen 30/ André Heggen 30/ Tor Marius Solsrud 28/ Øystein Halle 28/ Tor Marius Solsrud 29/ Jarle Hellesen 30/ Ståle Villumstad 4 25/ Tor Marius Solsrud 30/27 (100 m) 1999 Ståle Villumstad 4 30/ Ståle Villumstad 4 30/ Jan Arve Skjefte 4 30/18 e.omskyting m/tor Marius Solsrud 2002? 2003 Jan Arve Skjefte 4 30/ Robert Solberg 3 28/ Ståle Villumstad 4 30/12 e.o. m/svein Magne Kristiansen 12/7 vs. 11/ Stian Martinsen J 18/ Ikke avholdt 2008 Monika Villumstad J 29/ John Solberg 2 28/

13 FELTPOKALEN Bakgrunn: Feltkanna er et vandretrofé som ble satt opp i Fra 1985 ble den kalt Feltpokalen. Tidspunkt: Februar Innskyting: 5 skudd 100 m. Skytetid: 1 minutt; Jegere: 2 minutter Program: Fullt mesterskapsprogram Skytetid: Beskrivelse: Klasser: Respitt: - Innskudd: - Napp i pokalen: Se neste side Hold 1: 6 skudd liggende 250 m. Tid 60 sek. Hold 2: 6 skudd knestående 140 m. Tid 90 sek. Hold 3: 6 skudd knestående 300 m. Tid 90 sek. Hold 4: 6 skudd liggende 350 m. Tid 60 sek. Hold 5: 6 skudd liggende 100 m. Tid 60 sek. Finale: Hold 1: 6 skudd liggende 100 m. Tid 45 sek. Hold 2: 6 skudd knestående 140 m. Tid 60 sek. Avstanden på holdene skal vær oppgitt. Avstandene over er kun veiledende, men tilsvarende avstander bør benyttes dersom det er mulig, dog bør hold 4 legges på 300m eller kortere dersom det er deltager fra Jegerklassen. Anvisning etter hvert hold om mulig. Se beskrivelsen av hvert hold over. Dog har Jegere 2 minutter på alle hold. Poeng/innertreff avgjør ved likt resultat. Dersom dette også er likt, skytes ny finale inntil vinneren er klar. Pokalen vinnes til odel og eie ved 3. napp. Skytingen omfatter senior klasseførte i kl. 1-5, samt V55, AG-3 og Jeger. Skyttere fra J, samt V65/V73 som ønsker å skyte grovfelt kan også delta. Om klasse 1 skal være med å konkurrere om napp i pokalen må de også skyte på kne. Alle skyter samme program og konkurrerer da på lik linje om napp i vandrepokalen

14 Følgende skyttere har til nå napp i Feltpokalen, =vunnet til odel og eie. År Vinner Klasse Resultat Odel&eie Kommentar 1977 Leif Arild Hansen 40/ Olav Vethe Leif A Hansen 37/ Ingvald Hegland Kjell A Olsen 36/ Trond Jørgensen 36/ Ingvald Hegland 37/ Ingvald Hegland Olav Vethe Ingvald Hegland Ingvald Hegland Kai Skaug Arnold Strand 33/ Toralf Årdal André Heggen 38/ André Heggen Tor Marius Solsrud 26/ Jan Asphaug 29/ Tor Marius Solsrud 33/ Ståle Villumstad 2 23/ Jarle Hellesen 30/ Ståle Villumstad 5 38/ Jan Arve Skjefte 3 40/ Jan Arve Skjefte 4 41/ Jan Arve Skjefte 4 41/ Jan Arve Skjefte 3 40/ Robert Solberg J 36/ Robert Solberg 3 28/ Ståle Villumstad 4 39/ Ståle Villumstad 5 39/ Ståle Villumstad 5 42/ Robert Solberg 4 37/23 e.o. med Ståle Villumstad 12/10 vs. 11/ Inge Myklebust 3 38/

15 KLUBBMESTERSKAP FELT Bakgrunn: Tidspunkt: Innskyting: Program: Skytetid: Beskrivelse: Det skal hvert år kåres en klubbmester blant seniorene i skytterlaget, samt klubbmester i hver av de aldersbestemte klassene (ungdommer og veteraner). Man har tidligere omtalt medaljen man vinner som klubbmester i felt for Terrengmedaljen. Mars 5 skudd 100 m. Skytetid: 1 minutt; Jegere: 2 minutter Fullt mesterskapsprogram. 5x6 + 2x6 = 42 skudd For senior: 60 sek. på liggende hold (45 sek. i finalen) 90 sek. på knestående hold (60 sek. i finalen) Jegere har 2 minutter på alle hold For aldersbestemte følges skytetider i følge DFS program. For kl. 2-5, V55, Jeger og J skytes det 3 liggende og 2 knestående serier. Øvrige klasser skyter 5x6 serier liggende. Alle serier skytes mot hold på oppgitte avstander. Senior og jegere på varierende avstander, og aldersbestemte og veteraner på 100m. Juniorer kan velge å skyte grovfelt istedenfor eller i tillegg til finfelt. De konkurrerer da også om klubbmesterskapstittelen sammen med seniorene. Det anvises etter hvert hold om mulig. Før finalen rangeres skytterene på figurene, slik at den som leder etter 30 skudd ligger på figur 1 osv. Finalen for kl. 2-5, V55, Jeger og J skytes med 1 liggende og 1 knestående hold. Øvrige klasser skyter 2 liggende hold. Klasser: DFS regler for rangering og omskytinger gjelder. Skytingen omfatter alle klasser: Klasseførte i kl. 2-5, samt V55 og AG-3 konkurrerer om klubbmesterskap i grovfelt for senior. Det kåres også en vinnere i hver av seniorklassene, samt veteranklassen. Skyttere i kl. R, ER og J, samt V65, V73, kl. 1 og Jegere konkurrerer om klubbmesterskap i respektive klasser. I klasse ASP kåres ingen klubbmester, men alle premieres likt. Angående tildeling og inngravering av medaljer se eget avsnitt først i heftet. Alle deltagerne i ungdomsklassene skal premieres. Respitt: - Innskudd: Ingenting Napp i pokalen: - (Se neste side for en oversikt over tidligere klubbmestere)

16 Tidligere Klubbmestere i Feltskyting År Vinner Klasse Resultat Kommentar 1970 Ole David Paulsen skudd 1971 Ole David Paulsen Ole David Paulsen Ingvald Hegland Steinar Skarset Olav Vethe Leif Arild Hansen Leif Arild Hansen Olav Vethe skudd 1979 Leif Arild Hansen 37 (heretter) 1980 Leif Arild Hansen Walter Svendsen Ingvald Hegland Ingvald Hegland Ingvald Hegland Walter Svendsen Jan Eide 1987 Ingvald Hegland Kai Skaug Magnar Farestveit Toralf Årdal Petter André Heggen Steinar Skarset Øystein Halle Tor Marius Solsrud Tor Marius Solsrud Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad 4 36/ Ståle Villumstad 4 38/ Ståle Villumstad 5 40/ Ståle Villumstad Robert Solberg J 42/ Ståle Villumstad 4 41/ Jan Arve Skjefte 2 39/ Svein Magne Kristiansen 4 37/ Ståle Villumstad 5 30/18 Finale ikke skutt pga. tidsmangel 2008 Bjørnar Wold 3 38/

17 KLUBBMESTERSKAP 15 M Bakgrunn: Det skal hvert år kåres en klubbmester blant seniorene i skytterlaget, samt klubbmester i hver av de aldersbestemte klassene (ungdommer og veteraner). Det første klubbmesterskapet på 15 m i Lørenskog ble avholdt i Klubbmesterskapet foregår innendørs på 15 m. Ultimo mars Tidspunkt: Innskyting: prøveskudd (i henhold til vanlig DFS program for 15 m) Ved elektronikk skytes fritt antall prøveskudd på 3 minutter. Program: Vanlig DFS program for innedørs 15 m skyting følges (25 skudd). Senior Kl. 3-5: 5 kne + 5 stå + 5 kne + 5 stå + 5 kne Kl. 2: 5 ligg + 5 kne + 5 ligg + 5 kne + 5 ligg Kl. 1: 5 ligg + 5 ligg + 5 ligg + 5 ligg + 5 ligg Skyttere fra klasse AG-3 og Jeger som stiller opp skyter samme program som klasse 2, og naturligvis med finkaliber. Veteraner og ungdommer skyter sitt vanlige DFS program. Fullt mesterskap. Serier og stillinger som for vanlig DFS program. Skytetid: Beskrivelse: Klasser: Vanlige skytetider i henhold til DFS program for 15m benyttes. For senior: 2 minutter på knestående, 3 minutter på stående. 1 minutt ekstra for de som skyter med våpen uten magasin. DFS regler for rangering og omskytinger gjelder. Skytingen omfatter alle klasser: Klasseførte i kl. 3 5 konkurrerer om klubbmesterskap for senior på 15m. Det kåres også en vinner i hver av disse seniorklassene. Skyttere i klasse R, ER og J, samt klasse V55/V65/V73 og klasse 1 konkurrerer om klubbmesterskap i respektive klasser med sitt eget program. Klassene 2, AG-3 og Jeger konkurrerer med hverandre om en klubbmesterskapsmedalje i sølv for 15m. De skyter samme program, med samme våpen, og er på tilnærmet samme nivå. I klasse ASP kåres ingen klubbmester, men alle premieres likt. Angående tildeling og inngravering av medaljer se eget avsnitt først i heftet. Alle deltagerne i ungdomsklassene skal premieres. Respitt: - Innskudd: Ingenting Napp i pokalen: - (Se neste side for en oversikt over tidligere klubbmestere)

18 Tidligere Klubbmestere på 15m innendørs År Vinner Klasse Resultat Kommentar Ikke arrangert 1997 Ståle Villumstad første gang 1998 Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Robert Solberg Ståle Villumstad Robert Solberg Ståle Villumstad

19 ÅPNINGSPOKALEN Bakgrunn: Tidspunkt: Innskyting: Program: Skytetid: Beskrivelse: Klasser: Respitt: Innskudd: - Napp i pokalen: Se neste side Pokalen er et vandretrofé som må vinnes tre ganger for å fåes til odel og eie. Det skytes om pokalen på baneåpningen, og med poengrespitt. Fram til 1996 var respittfordelingen slik (tidligere var det kun 4 seniorklasser): Kl. 1 fikk 20 poeng ekstra Kl. 2 fikk 10 poeng ekstra Kl. 3 fikk 5 poeng ekstra Kl. 4 fikk 0 poeng ekstra I en overgangsperiode ( ) var respitten som følger. Kl. 1 fikk 30 poeng ekstra Kl. 2 fikk 20 poeng ekstra Kl. 3 fikk 10 poeng ekstra Kl. 4 fikk 5 poeng ekstra Kl. 5 fikk 0 poeng ekstra Fra var respitten Kl. 2 fikk 19 poeng ekstra (200) Kl. 3 fikk 12 poeng ekstra (215) også 1 (ikke stående) /V55/J/AG3/JEG Kl. 4 fikk 5 poeng ekstra (228) Kl. 5 fikk 0 poeng ekstra (238) også V65/V73 Fra og med 2008 er respitten som beskrevet under. April prøveskudd. Ved elektronikk: Fritt antall prøveskudd i 3 minutter Det skytes den respektive klasses 15-skudd (klassen) ift. Skytterboka 2 ganger. 5 skudd liggende 1½ min. 5 skudd stående 3 min. (Kl. 2/V55/AG3/Jeg/J knestående; Kl. 1 liggende) 5 skudd knestående 2 min. (Kl. 1 / 2/V55/AG3/Jeg/J liggende) 2 enkle prøveskudd. Ved elektronikk: Fritt antall prøveskudd i 3 minutter 5 skudd liggende 1½ min. 5 skudd stående 3 min. (Kl. 2/V55/AG3/Jeg/J knestående; Kl. 1 liggende) 5 skudd knestående 2 min. (Kl. 1 / 2/V55/AG3/Jeg/J liggende) Se beskrivelsen av hver serie over Ved lik poengsum kåres vinneren etter DFS rangeringsregler med antall innertiere, tiere, niere, osv. på alle 30 skuddene. Pokalen vinnes til odel og eie ved 3. napp. Skytingen omfatter senior klasseførte i kl. 1-5, samt V55, AG-3 og Jegere. Skyttere fra J, samt V65/V73 som ønsker det, kan også delta. Klasse J og Jegere skyter da program som klasse 2, V55 og AG-3, og har samme respit. V65/V73 skyter som klasse 1 kun liggende. Respitten skal utgjøre halvparten av forskjellen mellom opprykkskravene til de ulike klassene. Klassene 2/V55/AG3/Jeg/J sidestilles med respitt som kl. 4 i og med at de ikke skyter stående, og klassene 1/V65/V73 ikke får respitt utover at de skyter kun liggende. Med de grensene som gjelder for 2008, blir respitten da som følger: Kl. 1/V65/V73 får 0 poeng ekstra (skyter kun liggende) Kl. 2/V55/J/ AG3/JEG Kl. 3 får 10 poeng ekstra (220) Kl. 4 får 5 poeng ekstra (230) Kl. 5 får 0 poeng ekstra (240) får 5 poeng ekstra (skyter ikke stående)

20 Følgende skyttere har til nå napp i Åpningspokalen, =vunnet til odel og eie. År Vinner Klasse Resultat Odel&eie Kommentar 1978 Leif A. Hansen Leif A. Hansen Leif A. Hansen Leif A. Hansen Fredrik Nor Arnfinn Ebne Arne Olsen Ingvald Hegland Ingvald Hegland Ingvald Hegland Ingvald Hegland Arne Olsen Magnar Farestveit Øystein Halle Toralf Årdal Toralf Årdal Tor Marius Solsrud Steinar Schanke Arne Olsen Ståle Villumstad Arne Olsen Jens Skjefte Ståle Villumstad Kjetil Ludvigsen Ståle Villumstad 3 293? 2003 Robert Solberg J Arne Olsen V Kun ligg 2005 Andreas Wold Ståle Villumstad Ståle Villumstad Stian Martinsen Stian Martinsen

21 VÅRPOKALEN Bakgrunn: Tidspunkt: Innskyting: Program: Skytetid: Beskrivelse: Klasser: Leif A. Hansen tok den gamle pokalen til odel og eie. Ny pokal ble satt opp i 1978, og deretter hver gang en er vunnet til odel og eie. medio mai Prøveskudd i henhold til vanlig program Fullt mesterskap. Serier og stillinger som for vanlig DFS program. Kl. 1, 2, AG-3 og V55 skyter sitt vanlige program, samt at Kl. 1, 2 og AG-3 også skyter vanlig mesterskapsomgang som de øvrige klassene. Deltagere fra øvrige klasser, inklusive Jegere, som ønsker å delta skyter samme program som kl. 2 og V55. Vanlige skytetider i henhold til DFS program, bortsett fra den tredje 5-skudd-serien i klassen ( kneserien ) som har skytetid på 3 minutter, istedenfor 2 minutter. Pokalen vinnes til odel og eie ved 3. napp. Skytingen omfatter senior klasseførte i kl. 1-5, samt V55, AG-3 og Jeger. Skyttere fra J, samt V65/V73 som ønsker det, kan også delta. Skyttere i klasse J og Jeger skyter samme program som klasse 2 (ligg og kne). Skyttere i klasse V65/V73 skyter samme program som klasse 1 (kun liggende). Alle som deltar konkurrerer om napp i vandrepokalen. Respitt: - Innskudd: - Napp i pokalen: Se neste side

22 Følgende skyttere har til nå napp i Vårpokalen, =vunnet til odel og eie. År Vinner Klasse Resultat Odel&eie Kommentar 1978 Leif A. Hansen Leif A. Hansen Leif A. Hansen Leif A. Hansen Ingvald Hegland Jan Asphaug Kåre Dahle Jan Asphaug Jan Asphaug Jan Asphaug Jan Asphaug Ingvald Hegland Jan Asphaug Toralf Årdal Toralf Årdal André Heggen Øystein Halle Magnar Farestveit Steinar Schanke Steinar Schanke Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Jan Arve Skjefte Inger Jenssen Robert Solberg J Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad

23 SKYTINGENS DAG Bakgrunn: Tidspunkt: Innskyting: Program: Skytetid: Beskrivelse: Skytingens dag arrangeres hvert år på samme dag over hele landet. DFS bestemmer dato for arrangementet. Ultimo mai 5 prøveskudd ( , eventuelt 5 enkle på elektronikk) 5 skudd liggende 5 skudd liggende Alle skyter på 100 m, og med kaliber.22. Ingen tidsbegrensning Dersom det er premier, skal det være lik premiering av alle. Klasser: Respitt: - Innskudd: - Napp i pokalen: - Det bør være servering etter skytingen på skytingens dag. Det har også vært tradisjon i Lørenskog skytterlag å skyte lagkonkurranse mot SystemSenteret på Skytingens dag, men denne lagskytingen har også funnet sted på en annen dag. De siste årene har denne lagkonkurransen ikke vært gjennomført. Se egen side angående skyting mot SystemSenteret. Skytingen er åpen for alle. Skyttere i alle klasser, gjester, mødre, fedre, jegere og andre er velkommen til å delta

24 - 24 -

25 TINNPOKALEN Bakgrunn: Tinnpokalen er en vandrepokal med respitt. Pokalen ble første gang satt opp i Gjenoppsatt i Med den gamle klasseinndelingen var programmet opprinnelig som følger: Klasse Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 J 5 ligg 5 ligg 5 ligg 5 ligg 1 5 ligg 5 ligg 5 ligg 5 ligg 2 5 ligg 5 kne 5 kne 5 ligg 3 5 ligg 5 stå 5 stå 5 ligg 4 5 stå 5 stå 5 stå 5 stå Tidspunkt: Innskyting: Program: Skytetid: Beskrivelse: Klasser: Respitt: - Innskudd: - Napp i pokalen: - I perioden var programmer slik: (utvidet med AG-3 + Jegere i 2003) Klasse Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 V65 / V73 5 ligg 5 ligg 5 ligg 5 ligg AG3 / JEG 5 ligg 5 ligg 5 ligg 5 ligg 1 / V55 / J 5 ligg 5 ligg 5 ligg 5 ligg 2 5 ligg 5 kne 5 ligg 5 ligg 3 5 ligg 5 kne 5 kne 5 ligg 4 5 ligg 5 stå 5 stå 5 ligg 5 5 stå 5 stå 5 stå 5 stå mai/juni 5 enkle prøveskudd. Ved elektronikk: Fritt antall prøveskudd i 3 minutter. Det er 20 tellende skudd, fordelt på 4 serier á 5 skudd. Anvisning etter hver 5-skuddsserie. Se tabell under for hvordan de ulike klassene skal skyte seriene. Ingen tidsbegrensning Skytingen foregår på 300m, eventuelt 200m mot normalskive. Ved likt resultat skytes hele programmet om. Skytingen omfatter senior klasseførte i kl. 1-5, samt V55, AG-3, Jegere, juniorer og V65/V73. Alle som deltar konkurrerer om napp i vandrepokalen. Fra og med år 2008 er programmer slik: Klasse Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 V65 / V73 / 1 5 ligg 5 ligg 5 ligg 5 ligg V55 / J / AG3 / JEG / 2 5 ligg 5 kne 5 ligg 5 ligg 3 5 ligg 5 kne 5 kne 5 ligg 4 5 ligg 5 stå 5 stå 5 ligg 5 5 stå 5 stå 5 stå 5 stå

26 Følgende skyttere har til nå napp i Tinnpokalen, =vunnet til odel og eie. År Vinner Klasse Resultat Odel&eie Kommentar 1959 Fredrik Norderud Arild Mathisen Kåre Jordbroen Sverre Braathen Svein Aamodt Arne Olsen Nad Holen Arne Hansen (ikke skutt om den) Odd Eggen Odd Eggen Aksel Olsen Odd E. Olsen Ingvald Hegland Steinar Skarset Steinar Skarset Tore Ingebregtsen Tore Ingebregtsen Lorang Lyrstad Trond Jørgensen Ingvald Hegland Knut T. Grønli Arnfinn Ebne Arne Olsen V Arne Olsen V Ståle Villumstad Andreas Wold Ståle Villumstad Gullik Wold Ida Brenna J Stian Martinsen J Ola Collet Ulimoen J

27 MESTERSKAPSPOKALEN Bakgrunn: Skytingen skal foregå på 300m normalskive. Tidspunkt: Juni Innskyting: Prøveskudd i henhold til vanlig program Program: Fullt mesterskap. Serier og stillinger som for vanlig DFS program. Kl. 1, 2, AG-3 og V55 skyter sitt vanlige program, samt at Kl. 1, 2 og AG-3 også skyter vanlig mesterskapsomgang som de øvrige klassene. Deltagere fra øvrige klasser, inklusive Jegere, som ønsker å delta skyter samme program som Kl. 2 og V55. Skytetid: Vanlige skytetider i henhold til DFS program, bortsett fra at den tredje 5 skuddserien i klassen ( kneserien ) har skytetid på 3 minutter, istedenfor 2. Beskrivelse: Pokalen vinnes til odel og eie ved 3. napp. Klasser: Skytingen omfatter senior klasseførte i kl. 1-5, samt V55, AG-3 og Jeger. Skyttere fra J, samt V65/V73 som ønsker det, kan også delta. Skyttere i klasse J og Jeger skyter samme program som klasse 2 (ligg og kne). Skyttere i klasse V65/V73 skyter samme program som klasse 1 (kun liggende). Alle som deltar konkurrerer om napp i vandrepokalen. Respitt: - Innskudd: - Napp i pokalen: Se neste side

28 Følgende skyttere har til nå napp i Mesterskapspokalen, =vunnet til odel og eie. År Vinner Klasse Resultat Odel&eie Kommentar 1973 Olav Vethe Leif A. Hansen Dag H. Olsen Knut Erik Grønli Leif A. Hansen Leif A. Hansen Olav Vethe Leif A. Hansen Ingvald Hegland Trond Jørgensen Arne Olsen Jan Asphaug Ingvald Hegland Jan Asphaug Jan Asphaug Ingvald Hegland Magnar Farestveit Toralf Årdal Jan Asphaug Arne Olsen Jan Asphaug Toralf Årdal Magnar Farestveit Steinar Schanke Ståle Villumstad Ståle Villumstad Jarle Hellesen etter omskyting med Ståle Villumstad 2000 Ståle Villumstad Jan Arve Skjefte Ståle Villumstad (100m: m/3 sk. ikke avfyrt) 2003 Robert Solberg J Ståle Villumstad Jan Arve Skjefte Bjørnar Wold J Ikke avholdt 2008 Lars Lierstuen

29 KLUBBMESTERSKAP BANE Bakgrunn: Tidspunkt: Innskyting: Program: Det skal hvert år kåres en klubbmester blant seniorene i skytterlaget, samt klubbmester i hver av de aldersbestemte klassene (ungdommer og veteraner). Juni/Juli Prøveskudd i henhold til vanlig program Fullt mesterskap. Serier og stillinger som for vanlig DFS program. Kl. 1, 2, AG-3 og V55 skyter sitt vanlige program. Jegere skyter samme program som kl. 2, altså liggende og kne, samt uten omgang. Skytetid: Vanlige skytetider i henhold til DFS program, bortsett fra at den tredje 5- skuddserien i klassen ( kneserien ) har skytetid på 3 minutter, istedenfor 2. Beskrivelse: Før finalen for de klassene som skal skyte omgang rangeres skytterene på skivene, slik at den som leder etter 25 skudd ligger på skive 1 osv. Klasser: DFS regler for rangering og omskytinger gjelder. Skytingen omfatter alle klasser: Klasseførte i kl. 3 5 konkurrerer om klubbmesterskap for senior på bane. Det kåres også en vinner i hver av disse seniorklassene. Skyttere i klasse R, ER og J, samt klasse 1/2/AG-3/V55/V65/V73/Jegere konkurrerer om klubbmesterskap i sine respektive klasser. I klasse ASP kåres ingen klubbmester, men alle premieres likt. Angående tildeling og inngravering av medaljer se eget avsnitt først i heftet. Alle deltagerne i ungdomsklassene skal premieres. Respitt: - Innskudd: Ingenting Napp i pokalen: - (Se neste side for en oversikt over tidligere klubbmestere for senior)

30 Tidligere Klubbmestere i Baneskyting År Vinner Klasse Resultat Kommentar 1970 Arne Olsen Arne Olsen Ole David Paulsen Arne Olsen Arne Olsen Dag H. Olsen Knut Erik Grønli Leif Arild Hansen Kjell Arne Olsen Leif Arild Hansen Arne Olsen Leif Arild Hansen Olav Vethe Arne Olsen Jan Asphaug Ingvald Hegland Arne Olsen 1987 Ingvald Hegland Jan Asphaug Arne Olsen Jan Asphaug Toralf Årdal Petter André Heggen 1993 Magnar Farestveit Lars Hjørnevik Magnar Farestveit Steinar Schanke Ståle Villumstad Jarle Hellesen 1999 Ståle Villumstad Jan Arve Skjefte Jan Arve Skjefte e. omskyting m/ståle Villumstad 2002 Ståle Villumstad m/1 bom 2003 Ståle Villumstad Ståle Villumstad Svein Magne Kristiansen Ståle Villumstad Ståle Villumstad Rangert foran Jan Arve Skjefte m/13 mot 6 innerblinker 2008 Ståle Villumstad Ståle Villumstad

31 STANGPLAKETTEN Bakgrunn: Tidspunkt: Forslag fra Ståle Villumstad på årsmøtet 1999 om at det settes opp vandrepremie for Stangskyting for å fremme trening på denne øvelsen innen DFS. Premien skal være en plakett der metallskilt med vinnerne festes på. På hvert skilt skal det stå inngravert NAVN, ANTALL TREFF og ÅRSTALL. 3 uker før landsskytterstevnet (juli) Samme dag som det skytes også skytes om Stuperplaketten. Det skytes først om Stangplaketten, deretter Stuperplaketten. Innskyting: 5 skudd på 100 m. Program: Skytetid: Beskrivelse: Program som for Stangskyting i DFS i henhold til skytterboka. Hold 1: Fritt antall skudd innenfor 25 sek. mot Småen på korthold. Hold 2: Fritt antall skudd innenfor 25 sek. mot ¼ figur på langhold. 2 x 25 sekunder Kortholdet skal være på mellom 125 og 175 meter. Langholdet skal være på mellom 200 og 250 meter. De faktiske avstandene skal være oppgitt for deltagerene. Utgangsstilling er ferdigstilling. Anleggsstilling kan inntas på klar. Antall treff anvises etter at alle har skutt på kortholdet. Før man skyter langholdet rangeres skytterene på figurene, slik at den som leder etter kortholdet (flest treff) ligger på figur 1 osv. Ved likt antall treff, rangeres det etter antall treff på langholdet. Innertreff telles ikke. Dersom det fremdeles er likt foretas det omskyting på begge hold. Plaketten vinnes til odel og eie ved 5. napp. Hvert års vinner tildeles også en medalje til odel og eie med påskriften STANG samt ÅRSTALLET. Klasser: Skytingen omfatter alle senior- og veteranklasser, samt klasse J og Jegere. Respitt: - Innskudd: Ingenting Napp i pokalen: Se neste side

32 Følgende skyttere har til nå napp i Stangplaketten, =vunnet til odel og eie. År Vinner Klasse Resultat Odel&eie Kommentar 2000 Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad

33 STUPERPLAKETTEN Bakgrunn: Forslag fra Ståle Villumstad på årsmøtet 1999 om at det settes opp vandrepremie for Felthurtigskyting for å fremme trening på denne øvelsen innen DFS. Felthurtigskyting kalles også for Stuper, ettersom man stuper ned for å starte skytingen. Premien skal være en plakett der metallskilt med vinnerne festes på. På hvert skilt skal det stå inngravert NAVN, VINNERTID (i sekunder) og ÅRSTALL. Tidspunkt: 3 uker før landsskytterstevnet (juli). Samme dag som det skytes også skytes om Stangplaketten. Det skytes først om Stangplaketten, deretter Stuperplaketten. Innskyting: Program: Ingen, da man hadde innskyting før stangskytingen. Program som for Felthurtigskyting i DFS i henhold til skytterboka. Med inntil 6 skudd skal man skyte 1 treff i hvert av 3 hold på ulike avstander. Hold 1: Småen på maks. 150 m. Skal stå ut til venstre for standplass. Hold 2: Småen på maks. 150 m. Skal stå ut til høyre for standplass. Hold 3: 1/4 figur på maks. 225 m. Skal stå mellom hold 1 og hold 2 (midten). Skytetid: Beskrivelse: Så kort som mulig De faktiske avstandene skal være oppgitt for deltagerene. Utgangsstilling er stående ved foten gevær. Fritt valgt skytestilling kan inntas på kommando ild. Det skytes mot selvanvisere. Skytteren ser selv når et hold er truffet, slik at man kan gå over til neste hold eller er ferdig. Standplassleder og en ekstra kontrollør godkjenner treff. Kikkert kan benyttes for å se selvanviserne bedre. Både standplassleder og kontrolløren tar tiden. Klokken stoppes når siste hold treffes. Tiden avrundes til nærmeste hele sekund. Stoppeklokker med minimum tiendeler skal benyttes. Dersom flere deler beste tiden blir det omskyting mellom disse inntil en står igjen med den raskeste tiden. Det er tiden på den opprinnelige skytingen (ikke evt. omskyting) som skal inngraveres på plaketten. Ved skyting mot elektroniske skiver registreres traff i skiva på monitor, og tidspunkt for treff kan evt. benyttes til utregning av skytetiden. Andre elektroniske hjelpemidler for registrering av tiden kan med fordel benyttes dersom dette er tilgjengelig (f.eks. Speed-timer e.l. som gir pipesignal for ILD og registrerer tidspunkt for skuddene ut fra lyden på smellet). Plaketten vinnes til odel og eie ved 5. napp. Hvert års vinner tildeles også en medalje til odel og eie med påskriften STUPER samt ÅRSTALLET. Klasser: Skytingen omfatter alle senior- og veteranklasser, samt klasse J og Jegere. Respitt: - Innskudd: Ingenting Napp i pokalen: Se neste side

34 Følgende skyttere har til nå napp i Stuperplaketten, =vunnet til odel og eie. År Vinner Klasse Resultat Odel&eie Kommentar 2000 Ståle Villumstad 4 11, Ståle Villumstad 5 12, Ståle Villumstad 3 9,23 Elektronikk på hold 3 (1/4 fig) 2003 Ståle Villumstad 4 20, Ståle Villumstad 4 12, Jan Arve Skjefte 2 9,0 Elektronikk på hold 3 (1/4 fig) 2006 Ståle Villumstad 5 13,09 4 skudd 2007 Ståle Villumstad 5 10,

35 JAKTPOKALEN Bakgrunn: Jaktpokalen har tidligere vært satt opp flere ganger, sist nyoppsatt i 1989, men har ikke vært skutt om de siste årene. Det ble vedtatt på årsmøtet 1999 at vi fra 2000 skal gjenoppta skytingen, og sette opp en ny jaktpokal. Denne skytingen er et tilbud til jegerne i laget, og er ment å skape en bedre integrasjon mellom jaktgruppa og de aktive konkurranseskytterne i laget. Tidspunkt: Et tidspunkt på året når flest mulig jegere som kan delta; helst på en lørdag. Ultimo Mai (evt. månedsskifte sept/okt). Innskyting: 5 prøveskudd mot ringskive Program: 5 tellende skudd mot ringskive Liggende (Vanlig 60cm skive 100m) 5 tellende skudd mot villsvin Sittende 5 tellende skudd på rådyr Sittende (Stående kl. l-5) 5 tellende skudd på reinsdyr Stående Alle figurene skytes mot på 100 m avstand. NB! Konkurranseaktive klasseførte DFS-skyttere skyter stående på rådyret (3.skyting) jaktskyttere skyter sittende. Stående skytestilling skal skytes med lang arm. Det er valgfritt om man vil skyte knestående istedenfor sittende. Skytetid: Beskrivelse: Ingen tidsbegrensning Poeng: 1 Ringskive 10-delt 50 poeng 2 Svinet 10-delt 50 poeng 3 Rådyr 5-delt 25 poeng 4 Reinsdyr treff=5,bom=0 25 poeng (5x5) Totalt 150 poeng Klasser: Både jaktvåpen (med og uten kikkert) og DFS konkurransevåpen kan brukes. Reim tillates brukt. Pokalen vinnes til odel og eie ved 3. napp. Skytingen omfatter alle jegere, seniorer, veteraner og juniorer. Det er ingen klasseinndeling bortsett fra at konkurranseskyttere i DFS må skyte stående på en figur som jegere og andre skyter sittende på. De som skyter i klasser som normalt ikke skyter stående (J/1/2/AG3/V55/V65/V73) må også skyte stående dersom de ønsker å delta. Alle som deltar konkurrerer om napp i vandrepokalen. Respitt: Ingen respitt utover at aktive skyttere må skyte en stående serie istedenfor sittende. Innskudd: - Napp i pokalen: Se neste side

36 Følgende jegere og skyttere har napp i Jaktpokalen fra tidligere, =vunnet til odel og eie. År Vinner Klasse Resultat Odel&eie Kommentar Knut Svalastog 1990? 1991 Kjell Feiring Ståle Villumstad Kjetil Ludvigsen Ola Engseth Jeger Torstein Slettås Jeger Ola Engseth Jeger Vidar Johansen Jeger

37 HØSTPOKALEN Bakgrunn: Den gamle pokalen ble vunnet av Arne Olsen i Ny pokal ble satt opp i Arne Olsen har vunnet Høstpokalen til odel og eie også to ganger etter det. Fram til 2006 var programmet 5 skudd stående før Dugleiks merke for senior, som da utgjorde til sammen 3 x 10 skudd i tre stillinger (stå, kne, ligg). For å tilpasse endret klasseinndeling for senior (kl. 1 og 2) og dermed endret Dugleiksmerkeprogram er pokalprogrammet endret f.o.m Tidspunkt: ultimo august Innskyting: 5 prøveskudd (3+1+1). På elektronikk: Fritt antall prøveskudd på 3 minutter Program: Programmet starter med en 5-skuddserie med skytetid 3 minutter for alle: Klasse 1: 5 skudd liggende Klasse 2 / V55 / AG3: 5 skudd knestående Klasse 3-5: 5 skudd stående Denne serien teller ikke med på dugleiksmerkeskytingen. Deretter skytes program som for Dugleiksmerke for respektive klasse: Skytetid: Beskrivelse: Skytetider i henhold til program for dugleiksmerket, samt 3 minutter på den første ståendeserien, slik som beskrevet i programmet over. Det skytes om dugleiksmerket samtidig som det skytes om Høstpokalen. Den første innledende serien for pokalen teller ikke med til dugleiksmerket. Til sammen utgjør dette en kvartmatch på 3 x 10 skudd. Pokalen vinnes til odel og eie ved 3. napp. Klasser: Skytingen omfatter senior klasseførte i kl. 1-5, samt V55 og AG-3. Skyttere fra klasse R/ER/J og Jegere som ønsker å delta skyter samme program som klasse 2. Skyttere V65/V73 som ønsker å delta skyter samme program som klasse 1. Alle som deltar konkurrerer om napp i vandrepokalen. Respitt: Ingen utover at man skyter i ulike stillinger ut fra programmet i klassen. Innskudd: - Napp i pokalen: Se neste side

38 Følgende skyttere har til nå napp i Høstpokalen, =vunnet til odel og eie. År Vinner Klasse Resultat Odel&eie Kommentar 1978 Leif A. Hansen Leif A. Hansen Arne Olsen 1981 Arne Olsen Arne Olsen Ingvald Hegland Arne Olsen Jan Asphaug Arne Olsen Jan Asphaug Magnar Farestveit Magnar Farestveit Ingvald Hegland André Heggen Arne Olsen Toralf Årdal Steinar Schanke Øystein Halle Steinar Schanke Ståle Villumstad Arne Olsen V Jan Arve Skjefte Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Ståle Villumstad Svein Magne Kristiansen Ståle Villumstad Svein Magne Kristiansen

39 SEPTEMBERPOKALEN Bakgrunn: Skytingen foregikk på 300 m normalskive. Nå skytes det på 200m. I 1970 ble Oktoberpokalen satt opp. 5 versjoner av denne er vunnet til odel og eie den siste av Ståle Villumstad i Ettersom sesongen de siste årene har vært avsluttet i september, har også vår baneavslutning vært da. Fra 2000 vil derfor pokalen hete Septemberpokalen. Opprinnelig var programmet som følger: Kl. 1 : 5 liggende 5 knest. 5 liggende 5 liggende Kl. 2 : 5 liggende 5 knest. 5 knest. 5 liggende Kl. 3 : 5 liggende 5 stående 5 knest. 5 liggende Kl 4 : 5 liggende 5 stående 5 knest. 5 knest. Fra var programmet justert for nye og endrede klasser som følger: Kl. V55: 5 liggende 5 knestående 5 knestående 5 knestående Kl. Jegere: 5 liggende 5 knestående 5 liggende 5 liggende Kl. 1/AG3: 5 liggende 5 knestående 5 liggende 5 liggende Kl. 2 : 5 liggende 5 knestående 5 knestående 5 liggende Kl. 3 : 5 liggende 5 stående 5 knestående 5 liggende Kl. 4 : 5 liggende 5 stående 5 knestående 5 knestående Kl. 5 : 5 liggende 5 stående 5 stående 5 knestående Tidspunkt: Det skytes om pokalen på baneavslutningen for året som holdes på en lørdag i september. Innskyting: 5 prøveskudd (3+1+1) På elektronikk: Fritt antall prøveskudd på 3 minutter Program: 20 tellende skudd fordelt på 5 skuddserier med anvisning etter hver serie. Fra 2008 er programmet justert for nye og endrede klasser som følger: Kl. V55: 5 liggende 5 knestående 5 knestående 5 knestående Kl. Jegere: 5 liggende 5 knestående 5 liggende 5 liggende Kl. AG3: 5 liggende 5 knestående 5 liggende 5 liggende Kl. 1: 5 liggende 5 liggende 5 liggende 5 liggende Kl. 2 : 5 liggende 5 knestående 5 knestående 5 liggende Kl. 3 : 5 liggende 5 stående 5 knestående 5 liggende Kl. 4 : 5 liggende 5 stående 5 knestående 5 knestående Kl. 5 : 5 liggende 5 stående 5 stående 5 knestående Deltagere fra øvrige klasser som ønsker det kan også delta. Se under. Skytetid: Ingen tidsbegrensning Beskrivelse: Klasser: Respitt: Innskudd: - Napp i pokalen: Se neste side Pokalen vinnes til odel og eie ved 3. napp. Skytingen omfatter senior klasseførte i kl. 1-5, samt V55, AG-3 og Jegere. Skyttere fra J, samt V65/V73 som ønsker det, kan også delta. J skyter da samme program som klasse V55, mens V65/V73 skyter samme program som klasse 1. Alle som deltar konkurrerer om napp i vandrepokalen. Respitt ligger implisitt i at vanskelighetsgraden i programmet er differensiert med ulike stillinger for de ulike klassene

Forslag til statutter

Forslag til statutter Forslag til statutter 18.10.2015 En del trofé som krever tre napp går ut med jevne mellomrom: Begge kvartmatch trofeene, Elgtrofeet, Grunnlagspokalen, Vårmønstringen. Forslag: Fortsetter med tre napp på

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER FOR INTERNE SKYTINGER Godkjent på årsmøte 06.11.02 Samt program for Ragnhilds premie godkjent av styret 25.05.03 Revidert på styremøte 28.01.04 Revidert på styremøte 27.04.11

Detaljer

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier Ski skytterlag Statutter for interne mesterskap og lagpremier Sist revidert i styremøte 2. oktober 2013 UTENDØRS FELTSKYTING Lagmesterskap i feltskyting Det skal arrangeres et eget lagmesterskap i feltskyting

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

Statutter for trofeer

Statutter for trofeer Statutter for trofeer Lagskytinger ALLE KLASSER SKYTER SINE RESPEKTIVE PROGRAM OG GIS RESPITT ETTER FØLGENDE TABELL (FÅR SÅ MANGE PROSENT AV TAPTE POENG PÅPLUSSET SUMMEN) Kl J gis anledning til å delta

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Vedlegg til Skytterboka 2013

Vedlegg til Skytterboka 2013 Vedlegg til Skytterboka 2013 Utgitt av Det frivillige Skyttervesen www.dfs.no Vedtak i Norges Skytterstyre / Skyttertinget 2012 Godkjenning av Sauer 200 STR Rekruttmodell i kaliber.22: 6.144 Løp For Sauer

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

SKYTTERHUSET, 3 NOVEMBER

SKYTTERHUSET, 3 NOVEMBER ÅRSMØTE 2007 SKYTTERHUSET, 3 NOVEMBER 2007 -Side 1 av 34 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på skytterhuset lørdag 3. november 2007 klokken 17.00 Møtet er annonsert

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 27.11.2014 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

V55 R ER J V65 V73

V55 R ER J V65 V73 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 100 meter: ASP R ER J V65 V73 Skyteprogram på 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 3-5 skyter vanlig DFS mesterskapsprogram 5 skudd liggende 5 skudd stående 5 skudd knestående

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2009-2010 Innendørsserien Navn F-år Kl 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. SUM 3 BESTE Aspirant u/anlegg Sebastian Ruste 1995 Asp 232 230

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Regler for Østlendingen-skytingen

Regler for Østlendingen-skytingen Regler for Østlendingen-skytingen 1. Østlendingen-skytingen er åpen for skyttere fra de fire skyttersamlagene i Hedmark fylke Solør, Hedmark, Østerdal og Nord-Østerdal. Østlendingen-skytingen er åpen for

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012 INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT Lørdag 17. mars 2012 Vestre Trysil skytterlag har som teknisk arrangør gleden av å invitere Deres samlag til det andre Østlandsmesterskapet i finfeltskyting. På

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2008-2009 Innendørsserien 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde Sum 3 beste ASPIRANT Stine Englund 231 230 231 228 212 692 Henrik

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015 STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN) ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRET... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM...

Detaljer

Akershus Skyttersamlag

Akershus Skyttersamlag Invitasjon Romerikscup 2015 for Asp, R, ER & J. Ungdomsutvalget inviterer til Romerikscup 2014. Romerikscupen er en sosial skyting hvor ungdommene får anledning til å skyte i litt mindre og roligere former

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Stevneregler for samlagsmesterskap

Stevneregler for samlagsmesterskap Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Dette veiledningen er utarbeidet av samlagsstyret for å gi retningslinjer til arrangører av samlagsstevner bane, felt og 15m samt skytingen om

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering )

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) KAP. 3 SKYTEPROGRAMMET. 3.2. Feltstevnet KAP. 4 MESTERSKAPSSKYTING MESTERSKAPSTROFEER s.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 KAP. l GENERELT s. 2 1.1. Turnusordning, felt 1.2. Turnusordning, bane 1.3. Turnusordning, 15 M 1.4. Skytterlag

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 Tid: 28. - 29 januar 2012. Sted: Program: Påmelding: Premiering: Skytehallen på Bryhnitjernet I henhold til vedtektene for Fylkesmesterskapet 15 m - Hedmark http://www.pamelding.net

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Håndbok for Ådal skytterlag

Håndbok for Ådal skytterlag Håndbok for Ådal skytterlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 09.09.16 Side 1 av 19 FORORD «HÅNDBOKA FOR ÅDAL SKYTTERLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

RESULTATER. Elektronikkstevnet. Bane

RESULTATER. Elektronikkstevnet. Bane RESULTATER Elektronikkstevnet Bane 12. september 2004 Stevne : Elektronikk-stevnet 2004 Program: DFS Sted : Varpet skytebane / Nittedal Sk.lag Dato : 12. Sept 2004 Klasse : 2.- 5. 1.Dag-Kjetil Hansen Oslo

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 Året 2013 har vært et aktivt år for Fana skytterlag spesielt som arrangør. I tillegg til de vanlige åpne stevner har Fana skytterlag arrangert både samlagsstevne 15m og

Detaljer

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere.

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere. HOVET OG HOL SKYTTERLAG Årsmelding 2012. Styret har i 2012 bestått av: Steinar Hammersbøen, leder, Karsten Fossly, nestleder, Marit Løken, sekretær, Torbjørn Bryøen kasserer, Bjørnar Bøkko, leder i jaktgruppa

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg.

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. 1. Godkjenne innkalling Innkallinga godkjent, med en kommentar fra Frank Sve, vedr. regelverk for innkalling i henhold til

Detaljer

Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014

Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Dette veiledningen er utarbeidet av samlagsstyret for å gi retningslinjer til arrangører av samlagsstevner bane, felt og 15m samt skytingen om

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN - MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane ble vedtatt på møte i Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert senere: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008 FRA FSS/NIH/F

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Feltkarusellen 2013 Finfelt: Grovfelt: Interne resultater 2013

Feltkarusellen 2013 Finfelt: Grovfelt: Interne resultater 2013 Interne resultater 2013 Grovfelt: Feltkarusellen 2013 Finfelt: 1. Omg. 20.jan 1. Omg. 20.jan Plass Navn Klasse Hold1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Sum Plass Navn Klasse Hold1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

Forr skytterlag 2015 Årsmelding fra arbeidsutvalget

Forr skytterlag 2015 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag har i 2015 hatt følgende ledelse: Forr skytterlag 2015 Årsmelding fra arbeidsutvalget Leder: Nestleder: Trenerutvalget: Ungdomsutvalget: Elgjegerutvalget: Kasserer: Morten Nordtug Leif

Detaljer

NROF-MESTERSKAPET I SKYTING

NROF-MESTERSKAPET I SKYTING NROF-MESTERSKAPET I SKYTING REGLEMENT FOR NROF-MESTERSKAPET I SKYTING 1. VÅPEN Dersom ikke annet er bestemt i innbydelsen til arrangementet, skal egne våpen benyttes. Alternativt kan arrangøren stille

Detaljer

MLLeder. Ove Megalink. v.3.1

MLLeder. Ove Megalink. v.3.1 2011 MLLeder Ove Megalink. v.3.1 Electronic Scoring Systems Innholdsfortegnelse: Konfigurasjon:...3 Nytt Lag:...5 Oppsett Finale:...5 Lagskyting:...7 Endring på skytterkort:...8 6 Skudd i en skive:...8

Detaljer

SLIK SKYTER DU FISKUMFELT:

SLIK SKYTER DU FISKUMFELT: SLIK SKYTER DU FISKUMFELT: Alle hold skytes fra samme standplass. Du skyter 6 skudd i hver serie. I dobbeltserier skytes 6 skudd i hver skive, til sammen 12 skudd. Det gis til sammen 6 ildkommandoer. Skytetid

Detaljer

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 Styret i Vestfold skyttersamlag i år 2011 Leder Tom Knudsen Nestleder Jan Engen Ungdomsleder Tom Håkon Berger Kasserer Berit Sommerstad Sekretær Linda Herland Utdanningskontakt

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH 2 NAIS Historikk NAIS. står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion.

Detaljer

Vanlig skytebane med 200 m eller 300 m standplass. På 200 m nyttes 1 m internasjonal skive, og på 300 m 1 1/2 m skive.

Vanlig skytebane med 200 m eller 300 m standplass. På 200 m nyttes 1 m internasjonal skive, og på 300 m 1 1/2 m skive. 1 Det militære skarpskyttermerket Historikk/Hensikt Skyttermerket ble i 1861 innstiftet som en "Skydepremie" og erstattet med det Militære skarpskyttermerket i 1886. Utførelsen av merket er som det tidligere

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 Arne Mørk nr 3 på Landskytterstevnet på Lesja 2015 Kristian Lerberg nr. 3 på Ungdomsstevnet i Numedal Årsmelding 2015. Styret har i 2015 bestått av: Marit Hefte,

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Ungdomsutvalgets styre i 2013 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget SKOGSLØP MED SKYTING ER MORO! Sjelden er det så mye latter og glede på skytebanen som når det arrangeres skogsløp med skyting. Skogsløp med skyting er

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag Dato:08.03.16 kl19.00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22.00 Innkalt: Møtte/møtte ikke Arnfinn Kamsvåg Møtte Nestleder:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren ÅRSMELDING FOR 2004 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Gerd Nerdalen Tore O. Salvesen Helge Sines Tengel J. Digernes Roar Sommerset

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane vart vedteke av Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert seinare: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2004 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Moen (formann), Ole Johan Nyengen, Rune Raknerud (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder) og Birgit

Detaljer

Resultatvedlegg 2011.

Resultatvedlegg 2011. Resultatvedlegg 2011. Lagets egne skytinger. Vandrepokaler: Terrengpokal: Ingvar Brohaug 30 Vårpokalen: Ingvar brohaug - 288 Åsliapokalen ikke arrangert Høstpokalen: Ingvar Brohaug 343 Lagmesterskap: 15m

Detaljer

Finfeltskyting Innhold i timen

Finfeltskyting Innhold i timen Finfelt Innhold i timen Hva er finfelt De viktigste regler Figurene De viktigste ferdigheter Klargjøring av våpen Ammunisjonskunnskap Innskyting Bekledning Leksjonsmål Kjenne de viktigste regler for finfeltskyting

Detaljer

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 Aust-Agder skyttersamlags ungdomsutvalg har i 2010 bestått av: Jan Solberg, leder - Trygve Thaule, Arne Hægestøyl, Kåre Storenes og Nils Topland

Detaljer

Varamedlemmer til samlagsstyret: Kjell Oddbjørn Stensæter, Paul Arne Overvoll, Gunnar Halbjørhus, Knut Sigurd Totland og Ann Kristin Hoff.

Varamedlemmer til samlagsstyret: Kjell Oddbjørn Stensæter, Paul Arne Overvoll, Gunnar Halbjørhus, Knut Sigurd Totland og Ann Kristin Hoff. Årsmelding 2011 Ombudsmøte for 2010 ble holdt på Bardøla Høyfjellshotell med Geilo skytterlag som arrangør. Det møtte 37 ombud fra 11 skytterlag. Nes skytterlag, Tunhovd skytterlag og Vats og Leveld skytterlag

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2008 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2011

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2011 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2011 Året 2011 har vært et aktivt år for Fana skytterlag med flere gode prestasjoner. Sportslig sett var høydepunktet at Knut Jørgen Brodahl også dette året ledet etter innledende

Detaljer

POKAL ÅRSTALL POENG VINNER MERKNAD

POKAL ÅRSTALL POENG VINNER MERKNAD POKALOVERSIKT - POKALER SOM ER VUNNET TIL ODEL OG EIE POKAL ÅRSTALL POENG VINNER MERKNAD J P Andersen`s pokal 1995 438 Arne Nordtømme 1.aksje 1996 438 Arne Nordtømme 2.aksje 1997 429 Tove Sverkmo 1.aksje

Detaljer

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Klasse- og lag-inndeling... 2 3 Lagskyting... 2 4 Reglement og skyteprogram... 2 4.1 Skyteprogram... 3 4.2 Finaleskyting...

Detaljer

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i skyting 2011 Bodø Bestemorenga For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2017 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere 2 Alta Skytterlag ønsker alle medlemmer, jegere og støttespillere et Riktig Godt Nytt År! Vi ser frem til en ny skyte-sesong på alle våre anlegg i 2017! Undertegnede

Detaljer

Side 1 av 8. Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING

Side 1 av 8. Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING Side 1 av 8 Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING Innhold 1.00 Generelt 2.00 Skifelt normalprogram 3.00 Skifelt sprint 4.00 Skogsløp med skyting normalprogram 5.00 Skogsløp med skyting

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012

Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012 Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Side 1 av 12 Generelt Laget har forutan interne stemner og lagsmeisterskap arrangert ope miniatyrstemne, krinsstemne i baneskyting

Detaljer

Kretsmesterskap, felt

Kretsmesterskap, felt RESULTATER Kretsmesterskap, felt Krets II 12. mars 2005 K r e t s m e s t e r s k a p K r e t s I I Dato: 12. mars 2005 Arr.: Nittedal Sk.lag Sted: Varpet Klasse : Senior 1.Odd Arne Samdal Nittedal 6 6

Detaljer

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30.

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. ÅRSMØTE 2002 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND

NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND The Norwegian Federation of Military Veteran Associations FORBUNDETS HØYE BESKYTTER: H. M. KONG HARALD V Til alle våre medlemmer Akershus Festning, 25.06.2017.

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag INNBYDELSE til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007 Sponsorer / samarbeidspartnere: Løiten skytterlag ble stiftet 1867, og fyller 140 år i år. Løiten skytterlag består av ca. 200 skyttere,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre ÅRSMELDING FOR 2005 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Gerd Nerdalen Jan Solberg Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes Roar Sommerset 1. varamann

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2012 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Lars Nøkleby (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 Styret har i 2010 bestått av: Tor Bjørnødegård, leder Knut Ole Gladhaug, nestleder Ole Bergene, kasserer Bergljot Skjærstein, styremedlem Knut Peter Eide, styremedlem

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Arrangører: OPDAL OG MIDTBYGDEN SKYTTERLAG LØNSET SKYTTERLAG I samarbeid med: OPPDAL IL SKISKYTING Velkommen til Oppdal Opdal Skytterlag (eller

Detaljer

Instruks om skyteprøve for storviltjegere

Instruks om skyteprøve for storviltjegere Instruks om skyteprøve for storviltjegere Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN) 1. februar 2013. Generelt Denne instruks gjelder lokale lag og foreninger tilsluttet Det frivillige Skyttervesen

Detaljer

Årsberetning 2014 for

Årsberetning 2014 for Årsberetning 2014 for På konstituerende styremøte ble vervene fordelt som følger: Formann: Nestformann: Kasserer: Sekretær: Matr.forvalter: Styremedlem: Varamann: Formann ung.utvalg: Roar Hauge Kaja Jansen

Detaljer