Blått gull. Gasshydrater den andre revolusjonen for ukonvensjonell gass? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner EnergiRike Haugesund, 7.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blått gull. Gasshydrater den andre revolusjonen for ukonvensjonell gass? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner EnergiRike Haugesund, 7."

Transkript

1 Blått gull Gasshydrater den andre revolusjonen for ukonvensjonell gass? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner EnergiRike Haugesund, 7. august 2012

2 Ukonvensjonell olje og gass o I prinsippet forekomster som ikke kan utvinnes med dagens teknologi. o Følgelig var all olje og gass en gang ukonvensjonell. Teknologifronten flytter seg hele tiden. o Inntil 1990 var offshore produksjon på dyp over 330m ukonvensjonell! o Norge: Snorre produksjonsstart i 1992.

3 o I dag brukes uttrykket ofte for å beskrive ressurser som ikke er fanget i tradisjonelle feller, befinner seg i snille bergarter og i stor grad kan flyte under eget trykk. o Bare meget små deler av verdens olje og gass oppfyller disse kravene. o Store mengder vanlig olje/gass befinner seg i bergarter som er så tette at de må brytes opp (skifergass, skiferolje, gass i kull). o Også store mengder tung olje og olje i oljesand (bitumen) som nærmest ikke flyter under eget trykk. o Oljeskifer er begge deler: Tett bergart som inneholder umoden olje (kerogen). o Eventyrlige mengder gass befinner seg i akviferer og hydrater. o Når vi nå begynner på alt dette, er vi bare så vidt ute av petroleumsvirksomhetens barndom.

4 Hva er gasshydrater? o Gasshydrater er (mest) vanlig metan som er fanget i iskrystaller. o Dannet under høyt trykk og lave temperaturer. o Ofte kalt brennende is fordi metan unnslipper og kan antennes når trykk reduseres eller temperatur økes. o Blått gull brukes noen ganger om gass generelt, men passer veldig godt for gasshydrater. o Hydrater i sedimentære lag kan også fungere som feller for underliggende vanlig gass. USGS

5 Gasshydrater finnes derfor enten i og under permafrost eller under middels store havdyp på kontinentalsokkelen. USDOE

6

7 Hvor mye? Anslag tilstedeværende ressurser: o Milkov (BP), 2004: 1-5 mill bcm (1-5 x 10^15 m3) o NETL (US), 2011: 20 mill bcm (20 x 10^15 m3) 10^3 GT = 1000 GT karbon tilsvarer ca 2 mill bcm gass, dvs at figuren til venstre antyder 2-20 mill bcm, omtrent tilsvarende all (konvensjonell) olje, gass og kull. US Navy/Kvenvolden 1988.

8 Men sterkt varierende vanskelighetsgrad NETL 100 tcf = ca 3000 bcm. Tilsvarer omtrent totale gassressurser forventet utvunnet på norsk sokkel fra begynnelse til slutt. Dvs at det kan finnes 1-10 norske sokler av den lettest utvinnbare typen hydrater. Ti- til hundregangen for neste vanskelighetsgrad.

9 Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (DERA/BGR), Germany, Resource Report 2012.

10 DERA (Tyskland) 2011: Ikke helt klart ressursbegrep, antakelig teknisk, men ikke økonomisk utvinnbart, ut fra visse forventninger. Reserver er påviste og økonomisk utvinnbare forekomster. MEMO: Tilstedeværende hydrater 1-20 mill bcm. o Hydrater, ressurser: o Konvensjonell gass, ressurser : o Skifer/tett gass ressurser : o Konvensjonell gass, reserver: o Skifer/tett gass, reserver: o Energiinnhold hydrater, ressurser: o Energiinnhold olje + gass + kull, ressurser: o Energiinnhold olje + gass + kull reserver: bcm bcm bcm bcm bcm EJ EJ EJ

11 Hvordan kan gasshydrater utvinnes? o Trykkavlastning: Nesten som vanlig gassutvinning, men ekstra varme må tilføres for å unngå gjenfrysing. (Benyttet i Russland og i en test i Canada i 2008 som produserte i seks dager.) o Injeksjon av damp eller varmt vann. o Injeksjon av kjemikalier (f eks metanol) krever ekstra prosessering. o Felles for disse er at de er kostbare og energikrevende, og kanskje ikke helt trygge i forhold til reservoarstabilitet.

12 Den mest lovende teknologien er norsk og ble testet ut vellykket i Alaska i januar-april i år. o Utviklet siden tidlig på 90-tallet av professor Bjørn Kvamme sammen med bl a professor Arne Graue, begge ved Universitetet i Bergen. o Patentert sammen med ConocoPhillips. o Testen i Alaska utført av ConocoPhillips sammen med US Department of Energy (National Energy Technology Laboratory, NETL) og Japan Oil, Gas and Metals National Corporation.

13 o Metoden er basert på å injisere CO2 slik at CO2- molekylene fortrenger og erstatter metanmolekylene. o Etter injeksjonsperioden avlastes trykket slik at metanet strømmer opp gjennom brønnen. o De nye CO2-hydratene er mer stabile. o Ved denne metoden lagres den CO2 som senere blir produsert ved bruk av gassen i f eks gasskraft. o Sannsynligvis kan det lagres mer, slik at dette blir en karbonnegativ energikilde. o Ved lokalisering av gasskraftverk nær produksjonsstedet kan man injisere røykgassen direkte uten egne fangstanlegg. o Testen i Alaska produserte i 30 dager. o US DoE har allerede bevilget midler til mer omfattende testing og utvikling både i Alaska og i Mexico-gulfen.

14 Hvor raskt kan teknologien bli kommersiell? o Tidligere konvensjonell visdom om år. Eksempel: Oljedirektoratet la i sine 2007-scenarier inn prøveproduksjon fra hydrater i o Men Japan planlegger prøveproduksjon neste år, og India kanskje også China er like etter. o USA med sin skifergassrevolusjon har ikke samme behov, men DoE er meget interessert. o Hittil har teknologiutvikling og kommersiell anvendelse kommet mye raskere enn forventet: o Vanndyp over 330 m: Start ca Ukonvensjonelt nærmest ukjent. o Gass i kull (coalbed methane): Start på 80-tallet, take-off på 90-tallet o Skifergass: Take-off ca 2005, da nærmest ukjent for de fleste. o Skiferolje: Take-off ca 2010, ansett som meget langt frem bare få år tidligere.

15 Siden CO2-lagring er en integrert del av selve produksjonsmetoden vil denne få betydelige økonomiske fordeler hvis det settes en pris på CO2-utslipp. o Alle andre fossile ressurser, inklusive hydratproduksjon med andre metoder, må betale for sine utslipp. Det unngås med denne metoden. o Hvis denne metoden også gir netto lagring, vil det være naturlig å utbetale tilsvarende karbonpris. o Det kan skje enten ved at opptak/lagring inkluderes i kvote/avgiftssystemer, eller ved at andre som har utslipp leverer CO2 til hydratprodusentene billig, gratis, eller mot betaling (avhengig av transportkostnader). o Ved mer aktiv klimapolitikk kan man derfor vente raskere kommersialisering.

16 Gasshydrater på norsk sokkel o Oljedirektoratet, Ressursrapporten 2011: På norsk sokkel er det påvist gasshydrat i Norskehavet nord for Storegga og på sokkelen i vestlige del av Barentshavet og utenfor Svalbard. Forekomstene som hittil er påvist på norsk sokkel ser ut til å være tynne og ligger i leire og er derfor lite egnet til utvinning. Andre er mer optimistiske: o Professor Haflidi Haflidason ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen, ledet en forskningsgruppe som kartla hydrater på norsk sokkel. Han mener at det må finnes betydelig større skjulte metanmengder på norsk sokkel [enn det som til nå er kartlagt] (TU 17 April, 2012). o Stefan Bünz ved Universitetet i Tromsø har tro på mulige sweetspots (Geo februar 2012). o Statoil har egen fokusgruppe for hydrater som også ser på Norge. Antyder gode reservoarforhold på (permafrost) og vest for Svalbard (Reichel & Husebø presentasjon 31. mai 2011.)

17 Fra Reichel & Husebø (Statoil) presentasjon 31. mai 2011.

18 o Saken er vel at forekomstene på norsk sokkel hittil er meget lite undersøkt med sikte på kommersiell utnyttelse. o Vi kan ikke si at vi kjenner norske forekomster av tilstrekkelig kvalitet på linje med USA, Japan, India osv., men heller ikke at vi ikke har noe. o Svært store områder med forventede hydrater, hvorav lite er undersøkt, gir ikke dårlig sannsynlighet for å finne noe brukbart. o Hittil har Norge ligget helt foran i teknologiutvikling og anvendelse for offshore olje og gass. Nå går det meste av teknologifronten inn i ukonvensjonelle ressurser onshore, der bare deler av norsk industri kan følge mer. Unntaket er nettopp hydrater, der størstedelen av ressursene er offshore. Vi bør derfor være til stede i denne fronten så mye som mulig. o Konklusjon: Langt sterkere innsats for kartlegging, undersøkelser og teknologiutvikling for norske forhold.

EUROPAS BEHOV FOR NATURGASS OG DENS KVALITETER JAN GEORG HENRIKSEN JØRGEN THOMASSEN

EUROPAS BEHOV FOR NATURGASS OG DENS KVALITETER JAN GEORG HENRIKSEN JØRGEN THOMASSEN EUROPAS BEHOV FOR NATURGASS OG DENS KVALITETER JAN GEORG HENRIKSEN JØRGEN THOMASSEN TPG4140 NATURGASS TRONDHEIM, NOVEMBER 2010 Sammendrag Denne rapporten omhandler hovedsakelig Europas behov for naturgass,

Detaljer

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G 2 N O R S K 3 I N N H O L D BROBYGGER E F O K U S : Leder s. 3 Å sikre verden tilgang til nok energi er en sentral utfordring i årene som kommer - og Norge kan bidra, både med ressurser, teknologi og kompetanse.

Detaljer

IFE/KR/E 2006/002. Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget

IFE/KR/E 2006/002. Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget IFE/KR/E 2006/002 Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget Postadresse Telefon Telefax KJELLER NO-2027 Kjeller +47 63 80 60 00 +47 63 81 29 05 HALDEN NO-1751

Detaljer

Havromsteknologi. Olje- og gassutvinning til havs

Havromsteknologi. Olje- og gassutvinning til havs Illustrasjon: Statoil Forfattere: Jonas Odland, Torgeir Moan, Carl Martin Larsen Olje- og gassutvinning til havs Havromsteknologi Innhold Innledning...2 Hvordan ble olje og gass dannet?...4 Hvordan finner

Detaljer

NO9605362 GASSLEVERANSER HALTENBANKEN/NORDSJØEN

NO9605362 GASSLEVERANSER HALTENBANKEN/NORDSJØEN NO9605362 HANS HENRIK RAMM Co*/"- f&xzltz P NO9605362 GASSLEVERANSER HALTENBANKEN/NORDSJØEN Jeg håper forsamlingen tilgir meg for å begynne med et lite stykke selvskryt. For temmelig nøyaktig ett år kjørte

Detaljer

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 2 N O R S K 3 F O K U S : S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I T E K N O

Detaljer

Hvordan beholde og videreutvikle den norske petroleumsrettede kompetansen?

Hvordan beholde og videreutvikle den norske petroleumsrettede kompetansen? Hvordan beholde og videreutvikle den norske petroleumsrettede kompetansen? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon NPFs Landanleggkonferanse 2008 8. september 2008 Først litt om hva det er vi må passe på å

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Den norske petroleumsklyngens utvikling i lys av energiutviklingen i verden Hans Henrik Ramm

Den norske petroleumsklyngens utvikling i lys av energiutviklingen i verden Hans Henrik Ramm Den norske petroleumsklyngens utvikling i lys av energiutviklingen i verden Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Unge Høyres Regionkonferanse Kristiansund 25. mars 2007 AFF Benchmarking 2003 Leverandørene

Detaljer

Klimaskolens undevisningsverktøy Olje og transport

Klimaskolens undevisningsverktøy Olje og transport Klimaskolens undevisningsverktøy Olje og transport Denne veiledningen er ment til å hjelpe til i utvelgelsen av aktuell film i aktuell undervisningssituasjon. Det som gjør klimaskolen spesielt egnet til

Detaljer

De vet hvor CO 2 -en er

De vet hvor CO 2 -en er Forskningsnyheter Et hjertesukk Ser vi på Norges utslipp av klimagasser isolert, så er de i det globale regnskapet knapt målbare. Likevel diskuterer politikerne å pålegge norsk industri de høyeste CO 2

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Norges investeringer i framtidens største klimatrusler

Norges investeringer i framtidens største klimatrusler Notat 1-2013 Av: Sigurd Jorde, Framtiden i våre hender På tross av klimakrisen satses det over hele verden på nye, store utvinningsprosjekter for kull, olje og gass. Fossil energi er den viktigste årsaken

Detaljer

Naturgass i Norge RECEIVED OSTI. Heidi Bjørstad Tom Eldegard Torger Reve Kjell Sunnevåg Jostein Aarrestad. -Muligheter og begrensniiigér

Naturgass i Norge RECEIVED OSTI. Heidi Bjørstad Tom Eldegard Torger Reve Kjell Sunnevåg Jostein Aarrestad. -Muligheter og begrensniiigér SNF-rapport 02/95 Heidi Bjørstad Tom Eldegard Torger Reve Kjell Sunnevåg Jostein Aarrestad NO9605182 SNF--02/1995 NO9605182 Naturgass i Norge -Muligheter og begrensniiigér RECEIVED OSTI i S s > '-. i "V

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Implementering av ny teknologi. en samfunnsøkonomisk tilnærming

Implementering av ny teknologi. en samfunnsøkonomisk tilnærming Implementering av ny teknologi en samfunnsøkonomisk tilnærming av Aleksander Skjold Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt

Detaljer

Naturgass. -en generell innføring R A P P O R T

Naturgass. -en generell innføring R A P P O R T Naturgass -en generell innføring 12 2004 R A P P O R T Naturgass en generell innføring Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Rapport nr 12-2004 Naturgass en generell innføring Utgitt av: Norges vassdrags-

Detaljer

PYROLYSETEKNOLOGI FOR PRODUKSJON AV BIO-KARBON OG ENERGI I SMELTEVERKSIN- DUSTRIEN

PYROLYSETEKNOLOGI FOR PRODUKSJON AV BIO-KARBON OG ENERGI I SMELTEVERKSIN- DUSTRIEN Lars Nygaard, Fesil ASA Glenn Scott Christiansen, S. Syr Pedersen AS PYROLYSETEKNOLOGI FOR PRODUKSJON AV BIO-KARBON OG ENERGI I SMELTEVERKSIN- DUSTRIEN SILISIUMPROSESSENE OG BIO-KARBON Smelteverksindustrien

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Det norske offshoreeventyret. Semesteroppgave til trinn 3 Høst/2004

Det norske offshoreeventyret. Semesteroppgave til trinn 3 Høst/2004 Det norske offshoreeventyret Semesteroppgave til trinn 3 Høst/2004 Mateusz Graczyk Csaba Pákozdi 1 INNLEDNING 1 1 Innledning Verdens reserver inneholder 100 10 9 tonn petroleum og 90 10 12 m 3 naturgass

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Klimapolitikk og teknologisk endring Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal

Klimapolitikk og teknologisk endring Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal Økonomisk analyser 2/2004 Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal Nesten hele jordens kommersielle energiforsyning dekkes i dag av fossile brennstoffer. Ifølge anbefalingene fra FNs klimapanel må disse innen

Detaljer

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON-PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld Innhold Figurliste...

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007 årsrapport 2007 er et olje- og gass- selskap i Nordsjøen Nordsjøen årsrapport 2007 Norwegian Energy Company ASA Haakon VII s gt. 9 Postboks 550 Sentrum 4005 Stavanger Tel: +47 99 28 39 00 Fax: +47 51 53

Detaljer

Passer for: Spillet passer best for ungdom over 13 år, men det kan tilpasses yngre aldersgrupper

Passer for: Spillet passer best for ungdom over 13 år, men det kan tilpasses yngre aldersgrupper Handelsspillet Mål: Spillet har som mål å illustrere hvordan handelsprosessen kan være til hjelp og til hindring for den økonomiske utviklingen av samfunn og land. Målet er å skape en interesse og en diskusjon

Detaljer

Strømmarkedet i Midt- Norge

Strømmarkedet i Midt- Norge Strømmarkedet i Midt- Norge av Trine Linn Rage Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi Juni 2007 Forord Forord

Detaljer

Eksperter i Team våren 2001. HDR Status og Muligheter

Eksperter i Team våren 2001. HDR Status og Muligheter Eksperter i Team våren 2001 Verdiskapning fra Geologiske Ressurser Faglig Rapport HDR Status og Muligheter Forfattere: Lillian Todnem, Sture Rogde, Thorfinn Håkonsen og Ruben Janssen FORORD Denne rapporten

Detaljer