Innledning:...2 HVA ER FOSSILE BRENSLER?...2 HVORDAN ER OLJE OG GASS BLITT DANNET?...3 HVA BRUKER VI FOSSILE BRENSLER TIL?...4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning:...2 HVA ER FOSSILE BRENSLER?...2 HVORDAN ER OLJE OG GASS BLITT DANNET?...3 HVA BRUKER VI FOSSILE BRENSLER TIL?...4"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Innledning:...2 HVA ER FOSSILE BRENSLER?...2 HVORDAN ER OLJE OG GASS BLITT DANNET?...3 HVA BRUKER VI FOSSILE BRENSLER TIL?...4 Praktisk introduksjon til damp og Stirling:...5 Intr. til elektrisk energidelen (brukes der det evt. måtte passe):...6 OPPSUMMERINGSSTOFF:...6 NOE OM CO 2 HVIS ØNSKELIG...6 Side 1 av 7

2 Manus Fossile brensler Newton Mobil Innledning: Presentasjon av Newton lærerne og kort om Newton mobil konseptet. Hva er fossile brensler? Mål: dialogbasert presentasjon med bruk av bilder på storskjerm og gjenstander. Dere har sikkert hørt om fossile brensler. I dag er de fleste samfunn svært avhengige fossile brensler for å fungere. Men hva er fossile brensler? Fossile brensler brukes som et fellesnavn på materialer som tilhører en gruppe vi kaller hydrokarboner og som har gjennomgått omdanningsprosesser og lagringsprosesser i jordskorpa gjennom millioner av år, og som vi kan bruke som brensel. Hydrokarboner er satt sammen av hydrogen og karbon, derav navnet. Det finnes flere millioner hydrokarboner og de fleste er lagd på kunstig vis. Eksempler på hydrokarboner er råolje, naturgass og kull. Naturgass er en blanding av flere gasser; metan, etan, propan og butan. Alle disse er hydrokarboner. Råolje er en blanding av flytende og faste stoffer. Utseende og sammensetning varierer ettersom hvor oljen er hentet opp fra. Den kan være seig eller den kan flyte lett utover. Hydrokarbonene i råolje er tyngre og større enn i naturgass. (Fiskum/Steineger, 2006) Kull er fossilt materiale av ulike typer og kvaliteter. Den beste kvaliteten på kullet befinner seg ofte flere hundre meter under bakken, og kullgruvearbeiderne har svært krevende arbeidsforhold i de mørke og trange sjaktene. Norge har også et kullkraftverk, vet noen av dere hvor det ligger? Det ligger i Longyearbyen på Svalbard, og drives av og med kull fra Store Norske Spitsbergen Kullkompani. Kilde: Side 2 av 7

3 Noen av disse råstoffene kan brukes direkte i den formen de er. Bl.a. kan naturgass brukes direkte til matlaging og oppvarming. Hvordan er olje og gass blitt dannet? For millioner år siden var det masse plante og dyreplankton i havet. (Plankton er en fellesbetegnelse for alger, larver og mange andre smådyr som driver fritt med vannmassene). Etter hvert som disse organismene døde sank de ned på havbunnen. Der ble de dekket av lag med sand og leire som elvene førte med seg ut i havet. Gjennom millioner av år ble lagene opptil flere tusen meter tykke. Det høye trykket fra de øverste lagene gjorde at de nederste lagene med sand og leire ble presset sammen til bergarter. Jo lenger nedover i lagene en kommer, desto høyere er både trykket og temperaturen. Under disse lagene var det ikke noe oksygen, og det førte til at det organiske materialet som lå der ikke råtnet. Trykket, temperaturen og mangelen på oksygen gjordet at materialet ble omdannet til olje og gass. Rester av planter og dyr som levde for millioner av år siden kaller vi for fossilt materiale. Kull, olje og gass er fossile materialer. Gjennom mange, mange år gjør bevegelser i jordskorpa at den endrer seg. Noen steder skyves fjellkjeder opp, andre steder synker områder ned i havet. Disse bevegelsene gjør at olje og gass blir presset gjennom porøse bergarter. Porøse bergarter er fulle av små hull som olje og gass kommer gjennom. Tette bergarter fungerer som et tak. Slik blir olje og gass fanget i lommer i fjellet. Dette kaller vi oljefeller. Det hender at oljen og gassen ikke blir stoppet av tette bergarter, og da kan de bli presset helt opp til jordoverflata. (Fiskum/Steineger, 2006) Olje og gass blir dannet i Nordsjøen: 25F2 2E29 FB6C B0A038&tid= &grp= Olje og gass blir dannet: 25F2 2E29 FB6C B0A038&tid= &grp= Side 3 av 7

4 Hva bruker vi fossile brensler til? Så fossile brensler er altså olje, naturgass og kull. Vi har snakket om hvordan disse råstoffene er blitt dannet og dere har stiftet bekjentskap med sandstein som reservoarbergart. Har dere forslag på hva kan bruke fossile brensler til? Vi har gjenstander med oss som vi tar fram og viser etter hvert. Tannbørster, emballasje, gassboks, tynnstrømpebukse, modeller av fly, bil, MC, tog Har dere forslag? De produktene vi har her er jo ikke direkte olje og gass, men er laget av produkter som er et resultat av at olje og gass har vært gjennom en raffineringsprosess. Viser bilder av raffineri og illustrasjonen av hva som skjer i et raffineri. Fossile brensler inneholder energi som er bundet kjemisk, og ved forbrenning frigjøres denne energien. Ta denne vedkubben. Gjennom forbrenning av denne frigjøres energi og vi får varmeenergi. En vedkubbe er ikke fossilt brensel. Men prosessen er den samme. I biler og andre kjøretøy brukes bensin og andre drivstoff til å drive motor. Dette gjøres ved forbrenning. Er det ulemper med slik forbrenning? Ved forbrenning får vi et avfallsstoff; karbondioksid som er en klimagass. Dette er en naturlig gass som vi bl.a. puster ut, men mye av denne kan få innvirkning på drivhuseffekten og dermed klimaet. Vet dere hva som skjer i fotosyntesen? Jo, grønne planter henter energi fra sollys, og omdanner den til kjemisk energi ved at karbondioksid og vann blir til oksygen og sukker. Forbrenning derimot er stikk motsatt. Sukkeret, eller hydrokarbonene, forbrennes sammen med oksygen. Den lagrede kjemiske energien frigjøres, og avfallsstoffene er karbondioksid og vann. I all hovedsak er forbrenningen i kroppen deres den samme kjemiske prosess som ved forbrenning av bensin i en bilmotor. I kroppen vår skjer det en forbrenning som frigjør energi ved omdannelse av næringsmidler som fett og sukker. I årenes løp er riktignok molekylene omdannet litt, men ingrediensene i det organiske materialet er de samme: karbon, hydrogen og oksygen. Vi må vurdere om vi sier noe om dette. Forbrenning av fossile brensler kan også brukes til produksjon av elektrisk energi i store kraftverk. Har dere hørt om det? Brukes fossile brensler til produksjon av elektrisk energi i Norge? Svært lite. Vi har et kullkraftverk i Norge, men det ligger på Svalbard. I Norge bruker vi nesten utelukkende vannkraft som kilde for elektrisitetsproduksjonen. Men mange andre land bruker fossile brensler. Som f.eks. i Side 4 av 7

5 Danmark hvor kull står for over halvparten av strømproduksjonen deres (53,88 % i 2006, kilde: iea.org). Eller Polen som nesten utelukkende får sin strøm fra store kullkraftverk. Verdens elektrisitetsproduksjon etter brensler (2006): I dag står kull for over 40 % av all elektrisitetsproduksjon. Olje og gass står for ca 26 %. Kull: 41 % Olje: 6 % Gass: 20 % Vannkraft: 16 % Kjernekraft: 15 % Vindkraft: 0,5 % Resten er fra Biomasse, geotermisk, avfall Kilde: For å produsere elektrisk energi må vi få en generator til å gå rundt. Hva som driver den rundt kan være hva som helst. Det kan være en bensinmotor eller det kan være en dampmotor. Her har vi med et lite kraftverk som bruker damp. Noe varmer vannet opp sånn at det koker. Vannet blir til damp som utvider seg. Dampen går gjennom rør her og bort til en turbin som drives hurtig rundt ved hjelp av trykket fra dampen. Her har vi et drivhjul hvor det i vanlige kraftverk vil være forbindelse til en generator. Hva man varmer opp vannet til damp med kan være forskjellig. Har dere noen forslag? En kan bruke olje, gass, kull, biobrensel, solenergi eller som i kjernekraftverk hvor de har radioaktivt uran som utvikler veldig sterk varme. I et dampkraftverk blir det overskudd på varme. Overskuddet kan brukes til å varme opp boliger eller industribygg. Men først og fremst er de lagd for å lage strøm. Akkurat sånn fungerer store kraftverk. Dere skal få jobbe med dampmaskiner slik som denne her. Viser fram en dampmaskin D18. Denne har ikke turbin men stempelmotor. Prinsippet er ellers likt med damp som driver noe som igjen kan drive noe annet. Dere skal få jobbe med disse motorene og få kjennskap til dette prinsippet. I tillegg skal dere få jobbe med en slik motor. Viser fram stirlingmotor. Denne er litt spesiell. Her har vi et lukket system med en ytre forbrenning (i motsetning til en forbrenningsmotor hvor forbrenningen skjer inne i stemplene). Prinsippene med at oppvarmet gass (luft) utvider seg gjelder også her. Halve klassen skal jobbe med stirlingmotorer og halve klassen med dampmaskiner. Praktisk introduksjon til damp og Stirling: Side 5 av 7

6 Her er kjelen. Viktig å holde vann nivået oppe. Smøres underveis. Obs på skuffa. Legg i brenseltabletter uten å dra den helt ut. Kommer så til at gruppene får hvert sitt oppdrag: dampmaskin og Stirling. Elevene gjør Aktivitet Dampkraftverk fossile brensler, og aktivitet Stirlingmotor. Intr. til elektrisk energidelen (brukes der det evt. måtte passe): Dersom vi har en leder som kan lede elektrisitet. Lederen kobles sammen i en sløyfe og man fører en magnet inn i sløyfa. Da vil magnetfeltet skape et lite strømstøt i sløyfa. Når man tar magneten ut vil magnetfeltet minke, og det vil gå et strømstøt i motsatt retning. Man kan få strømmen til å bli sterkere enten ved å bruke en større magnet eller man kan doble antall sløyfer. 2 eller 30 sløyfer (eller det antall vindinger man har for hånden). Hvis man har 30 kan man faktisk se et utslag som vises på et amperemeter som måler strøm. Et ordentlig utslag får man med en spole med 600 vindinger. Når strømmen varierer sånn så kalles det vekselstrøm. Man kan få det til bare ved å rotere magneten over spolen. Newton lærer demonstrer samtidig som dette sies. Oppsummeringsstoff: Dere har nå jobbet med små kraftverk og produsert elektrisk energi, og fått stifte bekjentskap med en motor som ikke er så vanlig. NOE OM CO2 hvis ønskelig Hensikten med CO 2 fangst og lagring er å begrense utslippet av klimagasser. Dette vil kreve at CO 2 lagres i flere tusen år. Det gjøres forsøk på å lagre CO 2 nede i grunnen. Vi vet at olje og gass ligger lagret i naturen under tette bergarter i flere hundre tusen år og forskere håper at CO 2 gassen også kan holdes lagret på denne måten. Kilde: sintef Snøhvit feltet i Barentshavet leverer gass til verdens første LNG anlegg med CO 2 fangst og lagring. Feltet er bygget ut med havbunnsinstallasjoner og en 145 kilometer lang flerfaset transportrørledning til land. Side 6 av 7

7 På Melkøya ved Hammerfest er det bygget en nedkjølingsfabrikk for naturgass (LNG fabrikk). Der blir gassen gjort flytende ved nedkjøling til minus 163 grader celsius, slik at den kan eksporteres med skip til Europa og USA. Snøhvit gassen inneholder 5 6% CO 2 som fryser til fast stoff (såkalt CO 2 is) ved høyere temperatur enn naturgass. Derfor må den fjernes før nedkjølingen til LNG. CO 2 må dessuten skilles fra hydrokarbonene på et så tidlig stadium i prosessen at gassblandingen ikke fryser og tetter varmevekslerne i prosessanlegget. En egen rørledning sørger for at CO 2 fra Melkøya anlegget sendes tilbake til Snøhvit feltet. Der lagres den i et egnet geologisk lag av porøs sandstein kalt Tubåen formasjonen. Denne strukturen ligger 2500 meter under havbunnen og under de gassførende lagene på Snøhvit. Over tonn CO 2 skal hvert år lagres på denne måten. Et eget overvåkningsprogram er etablert for å undersøke hvordan CO 2 oppfører seg i reservoaret. Dette er delvis finansiert av EU. StatoilHydro er operatør for utbygging og drift av Snøhvit. Gassproduksjonen startet i oktober 2007 og den første CO 2 ble injisert i reservoaret i april Kilde: StatoilHydro Side 7 av 7

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

ElEv en 1 akerskol gnm Re

ElEv en 1 akerskol gnm Re Elev Regnmakerskolen 1 innhold Regnmakerskolen 03 Noen fakta om energi 07 Energikilder 14 Regnmakerskolen 15 Regnmakeraktivitet nr 1 Lese bøkene 21 Regnmakeraktivitet nr 2 Energioppgaver gjøre eksperimenter

Detaljer

Energikilder og fremtidig energibruk

Energikilder og fremtidig energibruk Energikilder og fremtidig energibruk Et vedlegg til lokale energiutredninger 2007 Energikilder og fremtidig energibruk 1 1. KLASSIFISERING AV ENERGIFORMER... 2 1.1 VARME OG ELEKTRISITET... 2 1.2 FORNYBAR

Detaljer

ElEv olen ersk 1 ak Regnm

ElEv olen ersk 1 ak Regnm Elev Regnmakerskolen 1 innhold Regnmakerskolen 03 Noen fakta om energi 07 Energikilder 14 Regnmakerskolen 15 Regnmakeraktivitet nr 1 Lese bøkene 21 Regnmakeraktivitet nr 2 Energioppgaver gjøre eksperimenter

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn)

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Innhold Viktig informasjon om Kraft og Spenning... 1 Forarbeid... 3 Temaløype... 6 Etterarbeid... 10 Viktig informasjon om Kraft og Spenning Vi ønsker at

Detaljer

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren)

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Short English summary This document is a short introduction to the concepts of work, heat, and energy. It starts with the industrial

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Havromsteknologi. Olje- og gassutvinning til havs

Havromsteknologi. Olje- og gassutvinning til havs Illustrasjon: Statoil Forfattere: Jonas Odland, Torgeir Moan, Carl Martin Larsen Olje- og gassutvinning til havs Havromsteknologi Innhold Innledning...2 Hvordan ble olje og gass dannet?...4 Hvordan finner

Detaljer

INNHOLD. Bergarter 11 Sandsteinsreservoar fra Nordsjøen 12 Student med tro på fremtiden 13

INNHOLD. Bergarter 11 Sandsteinsreservoar fra Nordsjøen 12 Student med tro på fremtiden 13 INNFØRING I GEOLOGI Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og endring. Geofagene setter oss i stand til å forstå hvordan jorden har utviklet seg gjennom 4,5 milliarder år. Kunnskap innen geofagene

Detaljer

Klimaskolens undevisningsverktøy Olje og transport

Klimaskolens undevisningsverktøy Olje og transport Klimaskolens undevisningsverktøy Olje og transport Denne veiledningen er ment til å hjelpe til i utvelgelsen av aktuell film i aktuell undervisningssituasjon. Det som gjør klimaskolen spesielt egnet til

Detaljer

Norsk gass til Europa >> pålitelig og fremtidsrettet

Norsk gass til Europa >> pålitelig og fremtidsrettet Norsk gass til Europa >> pålitelig og fremtidsrettet Gassco - Norsk gass til Europa 1 2 Gassco - Norsk gass til Europa Innhold Velkommen til oss 3 Norsk gass til Europa 4 Jakten på kompetanse 6 Effektiv

Detaljer

EUROPAS BEHOV FOR NATURGASS OG DENS KVALITETER JAN GEORG HENRIKSEN JØRGEN THOMASSEN

EUROPAS BEHOV FOR NATURGASS OG DENS KVALITETER JAN GEORG HENRIKSEN JØRGEN THOMASSEN EUROPAS BEHOV FOR NATURGASS OG DENS KVALITETER JAN GEORG HENRIKSEN JØRGEN THOMASSEN TPG4140 NATURGASS TRONDHEIM, NOVEMBER 2010 Sammendrag Denne rapporten omhandler hovedsakelig Europas behov for naturgass,

Detaljer

KLIMAPLAN FOR SIDDISER STAVANGER KOMMUNE

KLIMAPLAN FOR SIDDISER STAVANGER KOMMUNE KLIMAPLAN FOR SIDDISER STAVANGER KOMMUNE En visjon og en plan Stavanger kommune skal være en modell/foregangskommune i ressurs-/energibruk og klimagassutslipp. Innen 2050 skal kommunens energibruk og klimagassutslipp

Detaljer

Positive og Negative sider. ved. Kjernekraft

Positive og Negative sider. ved. Kjernekraft Positive og Negative sider ved Kjernekraft Av: Markus Nielsen og Jan Henning Thorsen 1 Innholdsfortegnelse Forord...3 Atomkraftverkets virkemåte...4 Kjernekraft, Hvilke Muligheter?...4 Økonomi...5 Atomkraft

Detaljer

TEMAHEFTE. Quest for Oil

TEMAHEFTE. Quest for Oil TEMAHEFTE Quest for Oil Temahefte Side 2 A. Innholdsfortegnelse Temahefte 1. Bakgrunn: Oljeeventyret historie og betydning 1.1 Betingelser for oljeutvinning... 3 1.2 Geologiske betingelser for å finne

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Geologi er læren om jordens

Geologi er læren om jordens Innføring i GEOLOGI Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og endring. Geofagene setter oss i stand til å forstå hvordan jorden har utviklet seg gjennom 4,5 milliarder år. Kunnskapen er helt

Detaljer

Av Hanne S. Finstad og Norunn K. Torheim, Forskerfabrikken i samarbeid med Naturfagsenteret

Av Hanne S. Finstad og Norunn K. Torheim, Forskerfabrikken i samarbeid med Naturfagsenteret Vi utforsker fett Av Hanne S. Finstad og Norunn K. Torheim, Forskerfabrikken i samarbeid med Naturfagsenteret Fett har et dårlig rykte. Mange er redde for å få for mye fett på kroppen, og de tror det er

Detaljer

Grønn kraft og varme

Grønn kraft og varme Bellona Rapport Nr. 3:1999 Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre T. Palm, C. Buch, B. Kruse, E. Sauar Juni 1999 Utgitt av Miljøstiftelsen Bellona Bellona Rapport Nr. 3:1999

Detaljer

Privat biltransport, en fremtid?

Privat biltransport, en fremtid? MORTEN AMUNDSEN Privat biltransport, en fremtid? Høgskolen i Østfold Innledning Dagens samfunn har en infrastruktur bygd rundt transport av personer og gods via personlig og offentlig transport. Er dette

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

4. Kan CO 2 lekke fra reservoaret? og hva vil konsekvensene i så fall være?... 12

4. Kan CO 2 lekke fra reservoaret? og hva vil konsekvensene i så fall være?... 12 Innhold Klimaendring og behovet for geologisk lagring av CO 2.......................................................... 4 1. Hvor og hvor mye CO 2 kan vi lagre under jorden?.........................................................

Detaljer

bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra Eldar & Vanja Eldar & Vanja .no

bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra Eldar & Vanja Eldar & Vanja .no bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra om elektrisitet o brannvern.no Oppgave:1og2 Branntrekanten En brann er flammer som er ute av kontroll. Helt siden steinalder-. 1-2-3 m ater ȧ

Detaljer

Thorium 4 Dummies. En presentasjon av 232 THORWARDS

Thorium 4 Dummies. En presentasjon av 232 THORWARDS Thorium 4 Dummies En presentasjon av 232 THORWARDS 1 Verdien av norsk thorium Thorium (Th232 eller 232 Th) er et grunnstoff som kan brukes i en kjernereaktor til å produsere strøm og varme. Norge har et

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! 1 Innledning Det første

Detaljer

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier

Små undervisningsopplegg læringsstrategier. Innledning. Læringsstrategier side 1 av 81 Små undervisningsopplegg læringsstrategier Innledning Dette dokumentet inneholder eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg som også er knyttet opp til konkrete læringsmål i veiledningen.

Detaljer

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Innhold Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk på kommunenivå...

Detaljer