Friluftslivets uke - Sarpsborg kommune Sykkeltur torsdag 9. september Quality hotel Kalnes Kalnesgropas område Quality hotel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friluftslivets uke - Sarpsborg kommune - 2010. Sykkeltur torsdag 9. september 2010. Quality hotel Kalnes Kalnesgropas område Quality hotel"

Transkript

1 Friluftslivets uke - Sarpsborg kommune Sykkeltur torsdag 9. september 2010 Quality hotel Kalnes Kalnesgropas område Quality hotel Figurer til bruk under sykkelturen torsdag 9. september 2010, Kalnesområdet 1. Quality hotel, vel møtt! 2. Søndre Bjørnstad. Utgravninger før bygging av E 6 og omlegging av veisystemet. 3. Tinglund er et gravfelt, trolig fra jernalderen (500 f. Kr. 800 e. Kr)

2 4. Portstolpene ved innkjøringen til Kalnes jordbruksskole, sto tidligere nærmere Riksvei 1 men ble flyttet på grunn av byggingen og utvidelsen av E 6 og dagens Riksvei 118. Steinene i portstolpene var tidligere en del av den gamle Sarpebroa. 5. Kalnes jordbruksskole. Skolen startet i 1870 og var en av landets største og eldste fagskole i landbruksfag. I dag har skolen flere bein å stå på og heter Kalnes videregående skole og drives av Østfold Fylkeskommune. Høsten 2010 er det 440 elever ved skolen. Slettene omkring Kalnes ligger mellom 40 og 60 m o.h. og det vil si at de ble tørt land for mellom 7000 og 8000 år siden. 6. Kalnes helleristninger fra Bronsealder (3000 f. Kr 500 f. Kr.) er en tett og rik komposisjon av livfulle motiver. Menneskefigurer om bord på skipene bærer padleårene høyt hevet. 7. Kalneshuset, husmannsplass fra omkring Øsaker gård ble trolig ryddet i Vikingtid ( e. Kr.). 9. Øsakerdammen anlagt i 1960-årene i Søndre del av Isnesfjorden og Øsakerevja og brukt av Kalnes som oppdrettsdam for ørret. Er i dag tilholdssted for en beverfamilie. 10. Brennvinsdalen, ingen kommentar. 11. Raet, en av flere mindre rygger som tilhører Raet. 12. Vinterveien fra Isnesfjorden til Kongeveeien ved Ramoen (Lokalitet 18). Vinterveien er navnet på veien fra Isnesfjorden og Bønnevja og opp til Kongeveien ved Ramoen. Her kommer også veien fra Toppen (lokalitet 14) og Toppebrygga og videre til Eidet. Trelast fra Brekkebruket i Rakkestad ble fraktet fra lagringsplassen ved Toppenbrygga og vider til Eidet for utskiping der. Det er flere hulveier i området. Hulveier er automatisk fredete kulturminner. 13. Bønn var en husmannsplass under Øsaker8 Plassen lå 200 m nedenfor lokalitet 12). 14. Toppen gård. Toppebrygga er 100 m lang og 15 m bred. 15. Lia gård. 16. Liasynken, sjakt ned til Tømmertunnelen. 17. Ra, husmannsplass under Sande og Soli. Anlagt midt på 1700-tallet. Fraflyttet i årene. Dette var en av flere Ra-plasser i Ramoenområdet. 18. Ramoen med Ramoenfurua. Her ble Tunnelarbeidernes fagforening stiftet den 10. august Det lå også en brakke ved furua som anleggsarbeidernee brukt under byggingen av tømmertunnelen. 19. Over E 6 tunnelen. Om Raet og historisk utvikling av området foruten E-6 utbyggingen. 20. Restene av gamle Riksvei Galten, ryggen over der Riksvei 118 krysser over E 6. Utviklingen av Sundet mellom Stikkaåsen og Brattåsen. 22. Utsikt nordøstover, og østover mot Kalnes, åslandskapet 23. Brattåsen, 120 m o.h., med trigonometrisk punkt. Utgangspunkt for kartlegging. 24. Steinstrand 25. Kulturminner langs den gamle Riksvei Quality hotel; mål. Vel hjem! Side 2

3 Lokalitet 2: Fra utgravingene ved Søndre Bjørnstad, september Foto: T.Klemsdal. Side 3

4 Side 4 Flyfoto over Kalnesgropa og Riksvei 1. Bildet er tatt 10. juli Flyfoto over Kalnesgropa og gamle Riksvei 1 og E 6. Bildet er tatt 15.april 2005.

5 Området omkring Kalnesgropa, hentet fra et økonomisk kart, 1:5000 med 5 m ekvidistanse. Kartet er laget omkring 1960, og viser forholdene på den tiden. Side 5

6 Side 6 Strandforskyvningskurve for Ytre Østfold. Et tenkt tverrsnitt gjennom Raet fra Isnesfjorden til Visterflo.

7 Side 7 Kalnesgropa Legg merke til E 6 og mektigheten på løsmassene som er sortert iselvsmateriale. Studentene er fra Geografisk Institutt, Universitetet i Oslo. Foto: T.Klemsdal Kalnesgropa 1970 Snitt i nordsiden av Kalnesgropa med iselvsmateriale som er dekket av et lag av sand, grus og stein som bølgene har lagt igjen. Foto: T.Klemsdal Kalnesgropa 1975 Vestenden av Kalnesgropa. Mektigheten på iselvsmaterialet er mindre her enn nærmere Brattåsen. Flaten i grustaket er bestemt av morenematerialet under. Foto: T.Klemsdal Kalnesgropa 1980 Vestenden av Kalnesgropa nær Ramoenfurua som sees til venstre for huset. Mektigheten av iselvsmaterialet er mindre og strandmaterialet er skjøvet bort for å komme til iselvsmaterialet Foto: T.Klemsdal.

8 Området omkring Kalnesgropa for kalenderår siden med en strandlinje som landhevningen har hevet til 100 m over dagens havnivå. Side 8

9 Området omkring Kalnesgropa for 9500 kalenderår siden med en strandlinje som landhevningen har hevet til 80 m over dagens havnivå. Side 9

10 Området omkring Kalnesgropa for 8850 kalenderår siden med en strandlinje som landhevningen har hevet til 70 m over dagens havnivå. Passpunkteet i Sundet 71 m o.h. Side 10

11 Området omkring Kalnesgropa for 8500 kalenderår siden med en strandlinje som landhevningen har hevet til 65 m over dagens havnivå. Side 11

12 Side 13 Østfoldkysten for 8950 kalenderår siden med en strandlinje som senere er hevet til 70 m over dagens havnivålegg merke til Stikkaåsen og Brattåsen ved Sundet ved Kalnesgropa. Kartet er heentet fra: Østfolds historie. Bind 1. Trigonometrisk punkt på Brattåsen,. 120 m o.h. Strand for ca år siden

13 Side 14 Blokkdiagram som viser stranden for 8950 år siden med en strand som senere er hevet til 70 m over dagens strandlinje. Brattåsen er med starndtangen landfast med Stikkaåsen. Blokkdiagram som viser stranden for 6500 år siden med en strand som i dag er hevet til 40 m over dagens strandlinje. Den bratte skråningen i fronten av Ramaterialet mot Eidet er i ferd med å komme opp av havet,

14 Området omkring Kalnesgropa for 4400 kalendeår siden med en strandlinje som landhevningen har hevet til 25 m over dagens strandlinje. Toppflaten og frontskråningen på Raets morenemateriale er kommet opp av havet. Side 15

15 Side 16 Hasselligropene i 1965 Hasselligropene I 1965 medeidet kafé I forgeunn. Dete et leirlag i gropa til venstre som regnvann har ført nedover skråningen slik at det ser tykker ut enn det er. Foto: T.Klemsdal Hasselligropa 1975 Toppen av Hasselligropa til venstre på bildet over. Topplaget med skrålag er sand som er avleiret av bølgene på stranden etter hvert som landet steg. Rennene på toppen er muligens etter at mennesker har dradd båter over her til Isnesfjorden da kystlinjen lå mellom 45 og 50 m for år siden. Foto: T.Klemsdal Hasselligropa 2006 Hasselligropa med morene og vasket morene (morene avsatt i havet). Topplaget av leire (bildene over) og strandsanden er fjernet. Foto: T.Klemsdal Hasselligropene 2006 Oversiktsbilde før Sarpsborg kommune begynner å fylle igjen og redusere skråningen. Foto: T.Klemsdal

16 Side 17 Hasselligropene og Visterflo fra sørøstenden av Stikkaåsen Foto: T.Klemsdal X Starten på E 6-utbyggingen i juni Myra er skogdekket og myrskråningen går langs anleggsveien der E 6 skal bygges og nordgåendeløp av E 6 går i dag. Prøvestedet der det ble tatt ut en sammenhengende serie av myra for pollenbestemmelse er merket med X. Pollendiagrammet; se neste side. Foto: T.Klemsdal, Juni 2006 Snitt I myrmaterialet der prøvene til pollenanalysen ble tatt ut. Foto: T.Klemsdal, juni [

17 Pollendiagrammet fra Kalnesgropa. Side 18

18 Side 19 Veiskjæringen etter utbyggingen. Myrskjæringen i bildet over er plastret med sand.prøvestedet på figuren foran er rett til venstre over trafikkskiltet. Foto: T.Klemsdal Berggrunnen og løsmassene omkring Raet mellom Tunevannet og Stikkaåsen. Kartet bygger på informasjon fra Kjærnes, P.A, Robertsen, K. og Bargel T.H

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kirke, gnr. 162 Rapport ved Torbjørn Preus Schou RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

DIVE ANALYSE SKI SENTRUM

DIVE ANALYSE SKI SENTRUM NIKU OPPDRAGSRAPPORT 44/2014 DIVE ANALYSE SKI SENTRUM Kulturhistorisk stedsanalyse for Ski sentrum Kari Larsen, Anne-Cathrine Flyen, Gro Jerpåsen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

RAPPORT FOR DE ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER I LEVANGER SENTRUM, LEVANGER KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG

RAPPORT FOR DE ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER I LEVANGER SENTRUM, LEVANGER KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG NIKU OPPDRAGSRAPPORT 211/2012 RAPPORT FOR DE ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER I LEVANGER SENTRUM, LEVANGER KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG Et samarbeidsprosjekt mellom NIKU og Nord-Trøndelag fylkeskommune Jan Brendalsmo

Detaljer

22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11

22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune 22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11 Figur 1 P1000289. Utsikt over vannet ved startpunktet

Detaljer

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør 2013 KYSTSTI GRIMSTAD Friluftsrådet Sør 2 Innhold Innledning... 4 Utvikling av prosjektet... 4 Muligheter og utfordringer... 5 Mulighet for kyststi fra Arendal til Lillesand... 7 Delstrekning 1: Fra Flageborg

Detaljer

SVELVIKSAND as. Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket. Utgave: 1 Dato: 2012-10-01

SVELVIKSAND as. Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket. Utgave: 1 Dato: 2012-10-01 Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket Utgave: 1 Dato: 2012-10-01 Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kulturminner og kulturmiljø

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD

ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD LINDESNES KOMMUNE GNR 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 10, BNR DIV Rapport ved: Ghattas Sayej,

Detaljer

Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6.

Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6. Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6. Strekningene Akershus grense Strandlykkja st. og Kleverud Labbdalen Egil Brodshaug 2010

Detaljer

Fjordbunnen hever seg

Fjordbunnen hever seg Visste du at vi i Trondheim lever og bor på gammel sjøbunn? Her er det som skjedde! 1. Fjordbunnen hever seg Under siste istid var landmassene i hele Skandinavia presset ned som en «bulk» i jordskorpa

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER

ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER FORVALTNINGSPLAN FOR FØLGENDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER: Vestre Kvaknes og Jonsvika Kalvøysund festning Korshavn midtre (Korshavn) og Måkeholmene Buøya med Skarsholmen

Detaljer

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Lifjell sambindingsheis D GNR.9, 10, BNR.38, 14 Figur 1: Utsikt fra midten av den planlagde heistraseen. Sett mot S. R A P P O RT F R A K

Detaljer

FORORD. God lesning! Trude Aga Brun, Kulturarv Vestfold fylkeskommune prosjektleder

FORORD. God lesning! Trude Aga Brun, Kulturarv Vestfold fylkeskommune prosjektleder FORORD Larvik by har en spennende forhistorie og Fritzøe jernverk i Hammerdalen er på mange måter arnestedet. I denne artikkelen vil vi fortelle om historiene som skjuler seg under bakken og hva som skjer

Detaljer

RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE

RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE HANASAND INDUSTRIOMRÅDE GNR 41, BNR. 1 Lokalitet 1 ligger på den

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

2 TAF Byggeteknikk. Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS. Elevens navn: Thomas Aaserød.

2 TAF Byggeteknikk. Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS. Elevens navn: Thomas Aaserød. 2 TAF Byggeteknikk Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS Elevens navn: Thomas Aaserød Uke: 49 og 50 Fravær: 0 timer Timer: 75 timer Beskrivelse av arbeidet: Kjelleren

Detaljer

Skien kommune Mælagata 08-1395

Skien kommune Mælagata 08-1395 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Mælagata 08-1395 GNR.BNR.: 4-23, 413-1, 4-184, 4-104, 4-101, 413-1, 6-1, 413-1, 6-1. Figur 1: Bilde av hage/beiteområde ved Petersborgvegen.

Detaljer

HÅKVIKLEIRA. Naturområde eller havn? En rapport laget av 4. og 7. klasse ved Håkvik skole, 11.03.2015.

HÅKVIKLEIRA. Naturområde eller havn? En rapport laget av 4. og 7. klasse ved Håkvik skole, 11.03.2015. HÅKVIKLEIRA Naturområde eller havn? En rapport laget av 4. og 7. klasse ved Håkvik skole, 11.03.2015. 1 Innhold Brev til ordfører s. 3 Rapport feltundersøkelse s. 4 Oppsummering ekskursjon, Narvik havn

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

Målestokk. 1 Å forminske. 2 Fotballbanen. 3 Guide for en dag. 4 Lag oppgaver til kart. 5 Tegn kart over et rom

Målestokk. 1 Å forminske. 2 Fotballbanen. 3 Guide for en dag. 4 Lag oppgaver til kart. 5 Tegn kart over et rom A r b e i d s a r k 0 0 K art A r b e i d s a r k 1 K art Målestokk 1 Å forminske Finn noen små ting, helst firkantede. Det kan for eksempel være en pastilleske, en fyrstikkeske, et viskelær eller lignende.

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Hole gjennom tusen år

Hole gjennom tusen år Kopiert fra gammel hjemmeside: Hole gjennom tusen år Hole historielags kalender for år 2000 ønsker å gi små glimt av Holes historie gjennom det tusenåret som nå er gått. For 1000 år siden ble kristendommen

Detaljer

Strandsone, kulturlandskap og turisme

Strandsone, kulturlandskap og turisme Strandsone, kulturlandskap og turisme Fykse og Kvamsøy Landskapsanalyse utført av landskapsarkitektstudentene Anders Hus Folkedal, Janina Frahm Kringstad, Kjersti Angelsen Rinbø, Ingrid Ruud og Kari Schøyen

Detaljer

BioFokus-rapport 2013-7. Dato

BioFokus-rapport 2013-7. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Bærum kommune utarbeidet forslag til forvaltningsplan for Tjernsmyr. Det har blitt avgrenset 5 prioriterte naturtyper i prosjektet hvorav 3 er vurdert som svært viktige

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgaver i matematikk, 9-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Hardangervidda gjennom 9500 år. en kulturhistorisk rapport

Hardangervidda gjennom 9500 år. en kulturhistorisk rapport Hardangervidda gjennom 9500 år - en kulturhistorisk rapport 1 2 Innledning Norge er det eneste landet i Europa som har fjellområder med villrein. Det er derfor et nasjonalt mål og ansvar å sikre villreinen

Detaljer

www.kaupangprosjektet.no

www.kaupangprosjektet.no Medlemsblad for Kaupangprosjektet Nummer 2 - Desember 2007 Årgang 12 Innhold Formidling 2008.................3 Vittersjø-tjønna og Hellgefjell......6 Pauler, Norges vugge.............9 Vellykket vikingfestival..........10

Detaljer

Temperaturen de siste 10.000 år

Temperaturen de siste 10.000 år Temperaturen de siste 10.000 år Denne perioden er en del av det som vi betegner som en varm mellomistid, eller interglasial periode. Mellomistidene varer som regel i 10-12.000 år, men overgangen fra og

Detaljer