November October Tema: Grunnleggende innføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "November 2011 - October 2013. Tema: Grunnleggende innføring"

Transkript

1 November October 2013 Tema: Grunnleggende innføring

2 Hvorfor stille krav til miljø i anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser 6 Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen Forskrift om offentlige anskaffelser 8.3 og 17.3 Ved utformingen av kravene skal det legges vekt på livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser Det skal så langt det er mulig stilles konkrete miljøkrav til produktets ytelse eller funksjon

3 Hvorfor stille krav til miljø i anskaffelser Offentlige anskaffelser har stor markedsandel og dermed påvirkningskraft Regjeringen vil at det offentlige skal gå foran som et godt eksempel Bevaring av godt rykte og image Hjelpe næringslivet bli mer konkurransedyktig Det forventes av publikum

4 Hvorfor stille krav til miljø i anskaffelser Regjeringens handlingsplan for Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Mest mulig bruk av gjenvunnet materiale Minst mulig bruk av helse -og miljøfarlige kjemikalier Minst mulig bruk av energi og ressursforbruk Minst mulig utslipp Mest mulig gjenvinnbare produkter Regjeringen legger vekt på at offentlig sektor gjennom sine innkjøp skal ta samfunnsansvar ved å bidra til etisk og sosialt forsvarlig produksjon, handel og forbruk

5 Hvorfor stiller ikke flere innkjøpere miljøkrav Manglende støtte fra ledere Mangel på kompetanse Inntrykk av at miljøvennlige produkter er dyrere enn andre ofte feil, særlig i livsløpsperspektiv! Mangel på praktiske verktøy og informasjon Vanskelig å måle effekten Manglende KOFA saker Ingen konsekvenser ved å ikke gjøre det

6 Miljø; - et ledelsesansvar! Ledere må vise at miljø er viktig ved å allokere tid og ressurser Noen må bli delegert ansvaret Legge til rette for kompetanseheving Innføre rutiner som sikrer miljøgjennomgang i forkant av anskaffelser Prioriter anskaffelsene med størst miljøpotensial Mulighet for kontrollutvalg/revisjoner til å se på dette Inkluder miljø i anskaffelser i årlig økonomirapportering/miljørapportering

7 De ulike kravtypene Kvalifikasjons krav Skal-krav Krav til ytelsen Skal -krav Tildelings kriterier Kan krav Kontrakts Krav Skal krav Leverandørens evne til å levere det som konkret etterspørres Teknisk spesifikasjon (kravspesifikasjon) Krav til det som skal leveres Konkurransekriterier som skal evalueres Pris, kvalitet, miljøegenskaper, teknisk verdi Krav som skal oppfylles etter tildeling av kontrakt. Ikke del av evalueringen Utelukker de leverandørene som ikke oppfyller kravene Utelukker tilbud som ikke oppfylle kravene Dersom man ønsker en endring i kontrakts perioden Premierer Fremmer innovasjon

8 Hva slags kvalifikasjonskrav? Krav til leverandørens finansielle og økonomiske stilling eller tekniske kvalifikasjoner Tekniske kvalifikasjoner skal særlig baseres på faglig kompetanse, effektivitet,erfaring og pålitelighet Hva kan være miljøkrav? Miljøledelsestiltak, rutiner, kvalitetssikringssystemer Spesifikk miljøkompetanse Spesifikk miljøerfaring

9 Krav til miljøledelsessertifisering? Kan kreve at visse miljøledelsestiltak oppfylles dersom det er relevant for oppfyllelse av kontrakten FOA 17-3 tjenester og BAE Hvorfor kan man ikke kreve at leverandøren har et miljøledelsessystem eller kreve Miljøfyrtårn, EMAS eller ISO Et miljøledelsessystem omhandler mye om leverandørens indre liv : energibruk, transport, anskaffelser, avfall Angivelse av et bestemt miljøledelsessystem er diskriminerende, det er miljøledelsestiltaket som er det vesentlige

10 Krav til ytelsen tekniske spesifikasjoner Man kan angi de tekniske spesifikasjoner på to måter Henvisning til tekniske spesifikasjoner i standarder Ytelses eller funksjonskrav. Disse kan omfatte miljøegenskaper. De må være tilstrekkelig presise slik at det er mulig å fastslå kontraktens gjenstand og for oppdragsgiver å tildele kontrakten. Miljøegenskapene kan hentes fra europeiske eller multinasjonale miljømerker

11 Miljø som tildelingskriterier Tildelingskriterier (konkurransekriterier) Økonomisk mest fordelaktige Lavest pris Der få eller ingen kan oppfylle kravene Fremmer innovasjon Viser vei Premierer leverandører som satser på miljø Husk vekting!

12 Spesielt om tildelingskriterier /underkriterier Kriteriet må være relevant knyttes til kontraktens gjenstand, det vil si det som skal anskaffes og ikke hele leverandørens produksjon eller alle ansatte i virksomheten Hvordan formulere dette i konkurransegrunnlaget? de tilbudte produkter/tjenester leveransen i avtaleperioden de tilbudte konsulenter

13 Spesielt om tildelingskriterier /underkriterier Kriteriene må være presise (forutberegnelighet) slik at det er forutsigbart hva de betyr «Busstjenesten skal være miljøvennlig» upresist «Det gis tilleggspoeng for CO2 utslipp som er lavere enn maksimumskravet i kravspesifikasjonen» presist Kriteriene skal være mulig å verifisere (etterprøvbarhet) Det betyr at det skal være mulig å evaluere tilbudene og rangere dem på bakgrunn av den dokumentasjon leverandøren har levert inn Ikke lovlig å kun be om 3. parts dokumentasjon, må åpne opp for annen måte å dokumentere at kriteriene er oppfylt (likebehandling)

14 Tildelingskriterier Oppdragsgiver ønsker at leverandøren tilbyr flest mulig produkter som har et offisielt miljømerker Er det klart i forhold til hvilket miljøkriterium som skal oppfylles (forutberegnelighet) Er det et lovlig tildelingskriterium? Kravet til likebehandling og ikke diskriminering Kravet til relevans (knyttet til det som skal anskaffes) Etter dagens regelverk kan man ikke i kravspesifikasjonen kreve at produkter/tjenester er miljømerket bruke at produkter/tjenester er miljømerket som et tildelingskriterium

15 Tips Vurder hvor i prosessen det er relevant å stille miljøkrav Ikke bruk standard krav vurder konkret i forhold til den enkelte anskaffelse Formuler kravet husk det er minstekrav Hvordan skal leverandøren dokumentere dette? Husk å åpne opp for flere måter å kunne dokumentere annen egnet dokumentasjon Husk at krav og kriterier og kontraktskrav må være knyttet til det som skal anskaffes avtalens produkter

16 Tips Bruk de miljøkriteriene som er publisert på Bruk etablerte miljøledelsessystemer som Miljøfyrtårn for å finne relevante bransjekrav som kan brukes som kvalifikasjonskrav (miljøledelsestiltak) Bruk 3. parts sertifiserte miljømerker for å finne relevante miljøkrav

17 Ikke norske kriteriesett? Andre kriteriesett? EU Svenske Danske Hvor er miljøbelastningen? Under produksjon Ved bruk Ved avhending Miljøkrav fra andre steder? Miljømerker Sertifiseringer Klassifiseringer Er det farlig.no, REACH, EPD etc. Aktuelt med markedsanalyse? Kommunikasjon med markedet Innovasjon? Vurdere hvor og hvordan kravene settes Kvalifikasjonskrav Kravspesifikasjon Tildelingskriterier evt. LCC Kontraktskrav

18 EUs kriteriesett (finnes på engelsk, dansk og svensk) Bygg Gartnertjenester og produkter Gulv Innendørs belysning Isolasjon IT-produkter Kopi og grafisk papir Kraftvarmeenheter Mat og catering Mobiltelefoner Møbler Rengjøringsprodukter og tjenester Strøm Trafikkskilt Trafikklys og trafikksignaler Transport Tekstiler Vinduer Veggpaneler

19 Svenske kriteriesett Tjenester generelt Kjemisk-tekniske produkter for hygiene og rengjøring Laboratoriekjemikalier Rengjøringstjenester Vask av tekstiler Nybygg og ombygging Skogsbruk Storkjøkken Trafikklys Utendørs belysning/gatebelysning Vei og anlegg Hvitevarer (vaskemaskin, kjøle- og fryseskap, ovn, tørketrommel, oppvaskmaskin) Papir Mat Varetransport Godstransport Persontransport Sykehusutstyr (bandasjer, legemidler, hansker, inkontinensartikler etc.) Omsorgstjenester Drivstoff Reisetjenester Dekk Innendørs belysning Batterier Kaffe og vendingmaskiner TVer og projektorer IT-produkter (PCer, skjermer etc.) Skrivere, kopimaskiner, multifunksjonsmaskiner, telefaks, skanner etc. Telefoni Møbler Tekstiler og lær

20 Danske miljøveiledninger «Kriteriesett» Lysarmaturer og lamper Kopimaskiner PCer Printere Skjermer Telefaks Øvrig kontorelektronikk Bleier Håndsåpe og shampoo Kjøkken- og toalettpapir Kopitjenester Trykksaker Elektriske rullestoler og mobile heiser Manuelle rullestoler og rullatorer Senger og madrasser Toalettforhøyere Komfyrer Kjøleskap og frysere Fjernvarmerør Maletjenester Maling Kabler og ledninger Trafikkmerking Treprodukter Arkivskap Bord Kontorstoler Hyller Arbeidsklær Verneklær Gardiner Grove arbeidshansker Sengetøy Kontorartikler Konvolutter og kopipapir Bildekk Personbiler Transporttjenester Gulvrengjøringsmaskiner Rengjøringstjenester Spesialrengjøringsmidler Tekstilvaskemidler Universalrengjøringsmidler Vaskeritjenester

21 Hvor er miljøbelastningen? Råvarer og produksjon Selve produktet eller tjenesten Ved bruk Ved avhending Utvinning og bearbeiding av råvarer Energibruk Vannforbruk Utslipp av kjemikalier Avfall Emballasje Valg av materiale Transport Energibruk Utslipp av kjemikalier Vedlikehold (LCC) Levetid (LCC) Utslipp av kjemikalier Farlig avfall Resirkulering, hele eller delvis Uansett er det viktig med kjennskap til produktet eller tjenesten for å vurdere

22 Miljøkrav fra andre steder Miljømerker og deklareringer Sertifiseringer Nettsteder Klassifiseringer Svanen Blaue Ängel ISO Er det farlig.no Difi Energi EPDer EMAS Miljøstatus TCO Grønt Punkt Miljøfyrtårn Svenske MSR Danske Energy star

23 Markedsanalyse Ta kontakt med markedet Likebehandling Gå ut bredt Leverandørkonferanse? Får oversikt over hva som finnes Potensiale for markedsutvikling? Potensiale for innovasjon? God kjennskap til markedet gjør det enklere å stille gode og realistiske miljøkrav

24 Skal man stille miljøkrav til ALT? Prioriter: Produkter med mest miljøbelastning Produkter man kjøper inn mye av (volum) Der det er enkelt og veletablerte kriterier for miljøkrav Utsatte grupper, omdømme eks. barn, institusjoner Spesielle satsninger, mål som gjelder for virksomheten, regionen etc. klima og energiplan, profileringsområder

25 Hvordan vekte miljø? Miljø bør vektes minimum 30% for at det skal bety noe uavhengig av evalueringsmodell Kan ende opp med en vinner av konkurransen som ikke oppfyller tildelingskriteriet miljø pris avgjør Miljø som tildelingskriterier - et «øyeblikksbilde» dersom det ikke følges opp i kontrakt og evt. kravspesifikasjon Det mest effektive er å ha miljøkrav som absolutte krav i kravspesifikasjonen og at kravene følges opp i kontraktsperioden

Nyheter innen offentlige anskaffelser

Nyheter innen offentlige anskaffelser NYHETSBREV FEBRUAR 2015 Nyheter innen offentlige anskaffelser FOTO: ILJA HENDEL KOFA om når det foreligger plikt til avlysning pga. feil i konkurransegrunnlaget/ kunngjøringen Dersom oppdragsgiver har

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

Hva skal til for å vinne en offentlig anbudsrunde?

Hva skal til for å vinne en offentlig anbudsrunde? Hva skal til for å vinne en offentlig anbudsrunde? Honne, 21.5.2013 v/innkjøpsleder Øystein Sætrang Hedmark fylkeskommune Viktigste ansvarsområder: Videregående skoler, tannhelse, veier, offentlig transport,

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser

Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser RAPPORT Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser MENON-PUBLIKASJON 17 2013 Av Sveinung Fjose, Torstein Fjeldet Lunde og Kristina Wifstad Innhold 1. Oppsummering og konklusjon: Profesjonalisering

Detaljer

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Test deg selv! Se baksiden en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Forord Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling både her hjemme og i landene vi importerer

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi.

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige

Detaljer

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Innhold: Likestilling... 2 Utdanning... 2 Kultur... 3 Klima og energi... 4 Arealpolitikk... 4 Infrastruktur... 5 Næring... 6 Fylkespolitikere som gode

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Innhold Sammendrag... 2 Summary... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Oppbygging av rapporten...

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer