Algarheim skole STRATEGISKE MÅL TILTAK Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent"

Transkript

1 Algarheim skole STRATEGISKE MÅL TILTAK 2013 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

2 Overordnede mål for perioden Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foresattes utdanningsnivå tilsier Resultatene på nasjonale elev- og foreldreundersøkelsen ligger over landsgjennomsnittet Elevene i Ullensaker skårer over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver i 2014 Elevene i Ullensaker har eksamensresultater over landsgjennomsnittet i 2014 Elevene i Ullensaker skårer på Akershusgjennomsnittet på nasjonale prøver i 2016 Elevene i Ullensaker har eksamensresultater på Akershusgjennomsnittet i 2016 Ullensakerskolen gjennomfører kontinuerlig, helhetlig og systematisk kompetanseutvikling for ledere, lærere og personalet i skolen Prioriterte strategiske områder i Ullensakerskolen Den gode leder Den gode lærer God elevvurdering Godt læringsmiljø Godt hjem-skolesamarbeid 1 Jfr overordnet Strategiplan for læringsutbytte i Ullensakerskolen Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 2

3 SKOLENS STRATEGISKE MÅL - DIMENSJON BRUKER - JFR RÅDMANNENS ØK.PLAN, STYRINGSKORT GRUNNSKOLEN Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Resultat 2011 Resultat 2012 Res.mål 2013 Res.mål 2014 Res.mål 2015 Res.mål 2016 Godt læringsutbytte Kartleggingsprøve 2. trinn lesing, maks 10 % under kritisk grense 18% 6% 15% 15% 12% 10% Kartleggingsprøve 3. trinn lesing, maks 10 % under kritisk grense 20% 27% 10% 15% 12% 10% Kartleggingsprøve 2. trinn regning, maks 10 % under kritisk grense 14% 3% 15% 10% 10% 10% Kartleggingsprøve 3. trinn regning, maks 10 % under kritisk grense 32% 16% 10% 15% 15% 10% Kartleggingsprøve 3. trinn engelsk lesing/lytting, maks 15 % under kritisk grense 25/36% 22/3% 10/5% 20/15% 20/15% 15/15% Nasjonal prøve 5, trinn lesing, maks 20 % på mestringsnivå 1 30% 39,4% 25% 15% 20% 20% Nasjonal prøve 5, trinn lesing, min. 30 % på mestringsnivå 3 10% 15,2% 15% 30% 20% 30% Nasjonal prøve 5. trinn regning, maks 20 % på mestringsnivå 1 30% 32,3% 25% 20% 25% 20% Nasjonal prøve 5, trinn regning, min. 30 % på mestringsnivå 3 10% 9,7% 20% 30% 25% 20% Nasjonal prøve 5. trinn engelsk, maks 20 % på mestringsnivå 1 37% 44,1% 25% 20% 20% 20% Nasjonal prøve 5, trinn engelsk, min. 30 % på mestringsnivå 3 * 11,8% 25% 30% 25% 30% Nasjonal prøve 8, trinn lesing, maks 20 % på mestringsnivå Nasjonal prøve 8, trinn lesing, min. 30 % på mestringsnivå Nasjonal prøve 8. trinn regning, maks 20 % på mestringsnivå 1+2 Nasjonal prøve 8, trinn regning, min. 30 % på mestringsnivå 4+5 Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 3

4 Nasjonal prøve 8. trinn engelsk, maks 20 % på mestringsnivå 1+2 Nasjonal prøve 8, trinn engelsk, min. 30 % på mestringsnivå 4+5 Nasjonal prøve i lesing retest 9. trinn, maks 10 % mestringsnivå 1-2 Nasjonal prøve i lesing retest 9. trinn, min 50 % mestringsnivå 4+5 Nasjonal prøve i regning retest 9. trinn, maks 10 % mestringsnivå 1-2 Nasjonal prøve i regning retest 9. trinn, min 50 % mestringsnivå 4+5 Eksamenskarakter norsk. Ønsket karaktersnitt 3,5. Akseptert 3,4 Eksamenskarakter matematikk. Ønsket karaktersnitt 3,1. Akseptert 3,0 Eksamenskarakter engelsk. Ønsket karaktersnitt 3,8. Akseptert 3,7 Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav God elevvurdering Fra elevundersøkelsen, spørsmål: "Læreren forteller meg hva jeg bør gjøre for å bli bedre " %-andel som er fornøyde. Ønsket 80 %, akseptert 70 % Resultat 2011 Resultat 2012 Res.mål 2013 Res.mål 2014 Res.mål 2015 Res.mål % 55% 70% 75% 80% 80% Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 4

5 Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Godt læringsmiljø Resultat for spørsmål om mobbing: "Har du blitt mobbet 2-3 ganger eller mer i uken?". Ønsket 0 %, akseptert 8 % Resultat for spørsmål om bråk og uro: "Blir du forstyrret av at andre lager bråk og uro i arbeidsøktene?". Ønsket 10 %, akseptert 25 % Resultat for spørsmål om elevene kommer for sent til timene: "Kommer elevene i din gruppe/klasse for sent til timen?". Ønsket 0 %, akseptert 10 % Resultat 2011 Resultat 2012 Res.mål 2013 Res.mål 2014 Res.mål 2015 Res.mål % 7% 0% 0% 0% 0% 21% 36% 25% 15% 15% 10% 22% 0% 10% 10% 5% 5% Resultat for spørsmål om håndtering av mobbing: "Foresatte er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærere håndterer mobbing av elevene på en god måte" %-andel som er fornøyde. Ønsket 80 %, akseptert 70 % Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling 89% 90% 90% 90% 90% 90% Resultat 2011 Resultat 2012 Res.mål 2013 Res.mål 2014 Res.mål 2015 Res.mål 2016 Godt hjem-skolesamarbeid Resultat fra foreldreundersøkelsen om dialog og medvirkning: Foresatte er svært eller noe fornøyd med måten de blir tatt i mot 91% 90% 90% 95% 95% 95% dersom de har behov for kontakt med skolen. %-andel som er fornøyde. Ønsket 95 %, akseptert 90 % Resultat fra foreldreundersøkelsen om forventninger: "Jeg/vi er usikre på hvilke forventninger skolen har til meg/oss når det gjelder samarbeid med skolen." %- andel som er usikre. Ønsket 10 %, akseptert 25 % 28% 39% 25% 20% 15% 10% Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 5

6 Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Vi gjør SFO så attraktiv at andel barn i SFO på trinn er samlet min. 75 % Vi gjør SFO så attraktiv at andel barn i SFO på 4. trinn er min. 35 % SFO-undersøkelsen samlet. Ønsket 5,0 %, akseptert 4,6 % Resultat 2011 Resultat 2012 Res.mål 2013 Res.mål 2014 Res.mål 2015 Res.mål % 77 % 75 % 77 % 80 % 80 % 38 % 41 % 45 % 40 % 40 % 40 % 5,1 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 6

7 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2013, DIMENSJON: BRUKER Brukere Gode og forutsigbare tjenester. Strategiske prioriteringer, dimensjon brukere Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling 1.0 Den gode leder 2.0 Den gode lærer 3.0 God elevvurdering 4.0 Godt læringsmiljø 5.0 Godt hjem-skole-samarbeid NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket 1.0 Den gode leder 1.1 Skolevandring ved ledelsen gjennom hele året. Bruker observasjonsskjema basert på skolens «standard for klasseledelse». Desember 2013 og løpende Ledelsen Alle lærere skal ha blitt observert i minimum to økter i halvåret av en fra ledelsen. Måles på spørsmål i medarbeiderundersøkelsen om i hvilken grad leder har innsikt i den jobben læreren gjør. 1.2 Resultatdialog hvert halvår; Utarbeide mal for innkalling som er tydelig på forventninger til forberedelse og Desember 2013 og løpende Ledelsen Alle lærere skal ha hatt resultatdialog med ledelsen minst to ganger i løpet av et skoleår. Måles på spørsmål i Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 7

8 1.3 innhold Tilbakemelding observasjon klasseledelse; tiltak Gruppas og enkeltelevers progresjon; tiltak Medarbeidersamtalen skal ha fokus på klasseledelse og resultater; videreutvikle mal for MAS til å omfatte dette Ledelsen medarbeiderundersøkelsen om i hvilken grad leder har gitt tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben læreren gjør. Alle lærere skal ha hatt minst en medarbeidersamtale med fokus på klasseledelse og resultater. Måles på spørsmål i medarbeiderundersøkelsen om i hvilken grad leder har gitt tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben læreren gjør. 1.4 Utarbeide plan for PU-tid som systematisk ivaretar implementering av «standard for klasseledelse», samt PALS, LUS, IKT og veiledet lesing Ledelsen Medarbeiderne har fått gode halvårsplaner for PU-tid og opplever at disse ivaretar områdene i skolens strategiplan. Måles ved halvårlig evaluering. Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 8

9 2.0 Den gode lærer Utvikle og implementere felles standard for klasseledelse; Planlegging: Gode halvårs-, års- og ukeplaner, oversikt over gruppas mestringsnivå, konkrete læringsmål, valg av metoder og materiell. Samarbeid på trinnteam Gjennomføring: God oppstart, gode beskjeder, tydelige forventninger, variasjon i metoder (TPO), trening i grunnleggende ferdigheter, veiledning, fremovermeldinger, dialog, avslutning Evaluering: Daglig på trinn, hva fungerte/fungerte ikke. Etablere system for oppfølging og etterlevelse av «standard for klasseledelse»; Alle punkter i standard for klasseledelse skal være tema for PU-tid, med «lekser», tilbakemelding og erfaringsdeling Erfaringsdeling fast på agenda for teammøter Felles mal og struktur på årsplaner Alle årsplaner skrives i felles mal og samles i mappe på ITL. Frist for planer settes i fellesskap Planene skal konkretisere og definere hvordan de grunnleggende ferdighetene blir ivaretatt og trent Planene skal inkludere materiell- og metodevalg; Desember 2013 Desember 2013 August 2013 og løpende Lærerne Ledelsen og teamledere Ledelsen og kontaktlærere Skolen har en felles, skriftlig «standard for klasseledelse» som alle lærere har under huden. Alle lærere skal ha god kompetanse på og evne til å gjennomføre god planlegging og gjennomføring av læringsøkter, samt ha god rutiner for evaluering av disse. Måles ved observasjon under skolevandring og spørsmål i medarbeiderundersøkelsen om forventninger fra leder og kompetanseutvikling i jobben. Hele «standard for klasseledelse» skal være godt kjent blant lærerne, alle skal ha et eieforhold til den og kompetanse til å følge den. Måles ved evaluering i plenum. Alle halvårs-/årsplaner er skrevet i samme mal og samlet i mappe på ITL. Alle planene har stikkord for metodevalg og materiell, for på sikt å bygge opp en idé- og kildebase som «arves». Planene konkretiserer hvordan de grunnleggende ferdighetene Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 9

10 veiledet lesing er forpliktende som metode i alle fag skal trenes i de ulike fagene Skolen skal bruke en planleggingsdag før skolestart til å skrive årsplaner. Her skal vi løfte «Rammeverk for grunnleggende ferdigheter» fra Udir. Veiledet lesing benyttes av alle lærere i alle fag hvor det er hensiktsmessig. Måles gjennom evaluering i resultatdialog og medarbeidersamtale. 2.4 Komme frem til felles standard for ukeplaner: Læringsmål, metodevalg og materiell skal defineres for hver økt Ukeplanen lages som en periodeplan for to uker, men elevene får plan for en uke om gangen. August 2013 Ledelsen og plangruppa Alle klasser/trinn har ukeplaner som tydelig formidler læringsmål, metoder og materiell/kilder. 2.5 Begge lærerteam skal lage halvårsplaner for teammøtene. Disse har blant annet tema fra «standard for klasseledelse» og skal kvalitetssikres av plangruppa Teamledere Begge team har halvårsplaner for samarbeidstiden sin Trinnteam er forpliktet til å timeplanfeste og gjennomføre samarbeidstid ett kvarter hver morgen ett kvarter etter gjennomført undervisning hver dag én time til planlegging hver uke Teamene skal organisere «ferdighetsdager» i grunnleggende ferdigheter: Mattedag v Desember 2013 Kontaktlærere Team 1 og 2 v/teamlederne Samarbeidstiden er synlig på hver enkelt sin timeplan. Følges opp i resultatdialoger og medarbeidersamtaler. To «ferdighetsdager» skal være gjennomført på hvert trinn. Evalueres i team og i PU-tid straks etter gjennomføring IKT-dag h-13 Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 10

11 3.0 God elevvurdering 3.1 Utarbeide «standard for vurdering og TPO»: Kvalitetssikre at alle elever får gode og systematiske fremovermeldinger Kvalitetssikre at hver lærer kjenner elevenes mestringsnivå Kvalitetssikre at alle elever får metoder, mengde og nivå tilpasset sitt mestringsnivå(tpo) Desember 2013 Ledelsen Skolen har en felles, skriftlig standard for hvordan vi forplikter oss til å drive vurdering og tilpasset opplæring. Kvaliteten på gjennomføring av planen vil kunne måles ved spørsmål på elevundersøkelsen om læreren forteller deg hva du skal gjøre for å bli bedre. 4.0 Godt læringsmiljø 4.1 Videreføre implementering av PALS Juni 2013 PALS-teamet Vi har arbeidet med PALS i litt over et år og har systematisk vært innom alle kjernekomponentene. De ansatte har de nødvendige kunnskapene innenfor de sentrale områdene i PALS. I juni hvert år gjennomføres såkalt «sjekkliste A» som indikerer prosentvis implementeringsgrad 4.2 Implementere «standard for klasseledelse» og systematisk øve rutinene og ferdighetene etter oppsatt plan med erfaringsdeling i PU-tid. Løpende Juni 2013 Ledelsen Alle lærere har skolens felles, «standard for klasseledelse» under huden. Alle lærere skal ha Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 11

12 god kompetanse på og evne til å gjennomføre god planlegging og gjennomføring av læringsøkter, samt ha god rutiner for evaluering av disse. Måles ved observasjon under skolevandring og spørsmål i medarbeiderundersøkelsen om forventninger fra leder og kompetanseutvikling i jobben. 4.3 Bruke skolens mobbeplan aktivt: Ledelsen informerer om planen ved oppstart av skoleåret og løfter planen jevnlig Lærerne informerer om og samtaler rundt planen på foreldremøter og jevnlig i klassen Lærerne skal ha løpende informasjon til foresatte om arbeidet med læringsmiljøet i klassen Alle ansatte ved skolen har individuelt ansvar for å bidra til å forebygge, fange opp og melde ifra (til ledelsen) om mobbing. Desember 2013 og løpende Ledelsen Kontaktlærerne Ledelsen har revidert og gjennomgått mobbeplanen ved skoleårets oppstart. De ansatte har tatt arbeidet videre og laget konkrete planer for hvordan de skal forebygge og håndtere mobbing. Disse planene går de ansatte igjennom med foresatte på foreldremøtene. Vi blir direkte målt på vår håndtering av slike saker i elevundersøkelsen spørsmål om læringsmiljø, del 3, samt foreldreundersøkelsens spørsmål om «skolen håndterer mobbing på en god måte» Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 12

13 4.4 Videreutvikle trivselslederprogrammet Juni 2013 og løpende Elevrådsleder Trivselsprogrammet legger til rette for økt aktivitet i skolegården. Effekten av programmet evalueres kontinuerlig i klassemøter på alle trinn, samt i elevrådet og ved en anonym spørreundersøkelse før skoleslutt juni Bruke «Steg-for-steg» for og 5.-7.trinn som mobbeforebyggende tiltak Desember 2013 Teamledere PALS-team Alle trinn på skolen skal systematisk arbeide med Steg for Steg. Teamledere sammen med avdelingsleder har ansvaret for nødvendig opplæring av øvrige ansatte i form av DVD. Effekten av tiltaket kan ses i form av ståstedsanalysens spørsmål «elevene behandler hverandre med respekt» 5.0 Godt hjem-skole-samarbeid 5.1 Vi skal videreutvikle ITL som arena for informasjon og dialog Desember 2013 og løpende IKT-veileder og administrasjonen ITL brukes ukentlig til å legge ut informasjon til foresatte på de ulike trinnenes fagsider. Skolen legger ut alle relevante dokumenter på skolens egen side på ITL. I tillegg skal alle lærere sjekke owa-mail og innboksen i ITL. Skolen kan bli Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 13

14 målt på dette i foreldreundersøkelsens spørsmål «kommunikasjon mellom hjem og skole» Løfte forventningsplakaten og sørge for forventningsavklaring på foreldremøtene i henhold til skolens «rutinebeskrivelse for foreldremøter». Formidle tydelig hva som er forventet av foresatte i samarbeidet med skolen. Forventningsplakaten er blitt løftet på alle foreldremøter. Alle trinn har «ukas forventning» på ukeplanen hver uke I løpet av 1.-4.trinn skal alle ha brukt «Skolehjem-spillet» som et ledd i arbeidet med forventningsavklaring Alle trinn skal ha «ukas forventning» på ukeplanen hver uke. Desember 2013 Kontaktlærerne Vi blir målt på dette tiltaket i foreldreundersøkelsens spørsmål om «jeg/vi er usikre på hvilke forventninger skolen har til meg/oss når det gjelder samarbeidet med skolen» 5.3 Besvare alle henvendelser fra foresatte umiddelbart. Hvis noe må avklares først, gi beskjed om at du kommer tilbake til saken. Ledelsen rydder tid til møter ved behov. Løpende Alle ansatte Foreldresamarbeid er en viktig del av vår hverdag. Vi blir målt på dette i foreldreundersøkelsens spørsmål om «måten du/dere blir tatt i mot på dersom du/dere har behov for kontakt», «hvor raskt du/dere kan få møte med kontaktlærer» og «hvor raskt du/dere kan få møte med skolens ledelse». Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 14

15 5.4 Evaluere bruk av Kontaktbok på utvalgte trinn. Se på tiltak og videreføring på bakgrunn av evalueringen. Juni 2013 Ledelsen Erfaringsdeling i fellestid. Hva fungerte godt/hva kunne gjort annerledes. 5.5 Evaluere mal for utviklingssamtaler: Lærere Foresatte/FAU Mai/juni 2013 Ledelsen Vi har i år innført skriftlig vurdering på Algarheim skole. Vi har til nå hatt kort erfaringsdeling på team, samt noen innspill fra foreldre i forbindelse med Ernst & Young. Etter samtalene til våren skal vi evaluere skjemaene internt på skolen, samt gjennom tilbakemeldinger fra foresatte via skjema som sikrer anonymitet. Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 15

16 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2013, DIMENSJON: SAMFUNN Samfunn Tilhørighet, nettverk og identitet i en kommune i sterk endring og vekst. Positiv utvikling i risikofaktorer for folkehelse slik disse er dokumentert av nasjonale myndigheter. Kommunen skal dokumentere et positivt bidrag til å redusere CO2- utslipp til atmosfæren NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 16

17 1.0 Mindre kopiering Desember 2013 Personalet Vi er bevisste på kopieringen vår, og tar ikke unødvendige kopier. Samtidig er det viktig at vårt mål om mindre kopiering ikke skal gå på bekostning av varierte og tilpassede opplegg. Enkle grep som å ikke skrive ut e-poster osv. gjennomføres. Vi kan måle effekten ved hjelp av den digitale telleren på kopimaskinen 2.0 Bedre søppelsortering ved nytt anlegg for søppelsortering og bevisstgjøring av ansatte og elever Desember 2013 Ledelsen og elevrådet Elevrådet har informert og minnet på klassene om system for sortering. Måles på tilbakemelding fra KOMEI. 3.0 Trivselslederprogrammet videreutvikles for at alle elever skal være i aktivitet i friminuttene Løpende møter hver 2. uke Elevrådsleder Trivselsprogrammet legger til rette for økt aktivitet i skolegården. Effekten av programmet evalueres kontinuerlig i klassemøter på alle trinn, samt i elevrådet og ved en anonym spørreundersøkelse før skoleslutt juni Felles samlinger i gymsalen for åndelig og kulturell deltakelse og påfyll Løpende Evalueres fortløpende Plangruppa Skolen er opptatt av å ivareta «hele mennesket». Vi skal ha en god plan som sørger for jevnlige felles samlinger i gymsalen. Vi Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 17

18 kan måles på dette i ståstedsanalysens spørsmål om «lærerne formidler skolens verdigrunnlag og levendegjør verdiene i skolehverdagen» 5.0 Bruke Fonbekk besøksgård for å øke tilknytning til nærmiljøet Juni 2013 Desember 2013 Ressursteam Skolen samarbeider godt med Fonbekk besøksgård. Vi har faste møter ved skolestart og etter jul der plan for kommende periode utarbeides. Hele klasser, samt gruppe med enkeltbarn, er på besøk på denne alternative læringsarenaen. Vi måles på dette i ståstedsanalysens spørsmål om skolen» brukerlokalmiljøet og ressurspersoner omkring skolen aktivt i undervisningen». 6.0 Stimulere til fysisk aktivitet gjennom joggedagen, vinteraktivitetsuka og uteskole. Løpende Desember 2013 Plangruppa og team Viser igjen til at skolen er opptatt av å ivareta «hele mennesket». Gjennom gode årsplaner legger vi til rette for felles fysisk aktivitet jevnlig. Dette styrker også læringsmiljøet ved skolen vår. I tillegg til Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 18

19 trivselslederprogrammet er dette målbart gjennom ståstedsanalysens spørsmål om «skolen legger til rette for fysisk aktivitet hver dag». Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 19

20 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2013, DIMENSJON: MEDARBEIDERE Kvalitet og profesjonalitet I Ullensakerskolen Medarbeidere Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere. Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet. Alle stillinger skal besittes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet. Sykefraværet reduseres fra foregående år. Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsutviklingssystemet. NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 20

21 1.0 Kompetanseheving i IKT, herunder digitale tavler Løpende Desember 2013 IKT-ansvarlige Ved å ha god årsplan for PU-tid sørger vi for å gi nødvendig påfyll i bruken av digitale tavler. Kan måles i medarbeiderundersøkelsens spørsmål om «kompetanseutvikling som er viktig for jobben din» og ståstedsanalysen på spørsmål om jevnlig bruk av digitale verktøy 2.0 Lærerkor i PU-tid Løpende 3.0 Sosiale sammenkomster 2-3 ganger årlig Løpende Musikklærere og ledelsen Velferdskomitéen Vi har en kultur som er opptatt av å ivareta skolens visjon om å se «det hele mennesket». Personalet har lærerkor som et trivselsfremmende tiltak, og kan måles i medarbeiderundersøkelsens spørsmål om trivsel på arbeidsplassen Skolen har relativt mange «nye» ansatte, det er viktig å ha enkelte sosiale sammenkomster utenom arbeidsplassen. Dette kan måles i medarbeiderundersøkelsens spørsmål om «i hvilken grad trives du sammen med dine kolleger?». Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 21

22 4.0 Tett oppfølging av hver enkelt lærer, faglig og sosialt, fra ledelsen. Sørge for anerkjennelse, raushet, inkludering og åpenhet. Gjennom skolevandring, evalueringssamtaler, resultatdialoger og spontane samtaler skal ledelsen være tett på hver ansatt. Løpende Ledelsen Ledelsen er daglig innom arbeidsrom og klasserom og samtaler med ansatte og elever. Kan måles i medarbeiderundersøkelsens spørsmål om «i hvor stor grad har din nærmeste leder innsikt i jobben du gjør, «gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på jobben» og «gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben». Måles også på spørsmål i medarbeiderundersøkelsens om trivsel på arbeidsplassen Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 22

23 TILTAK/HANDLINGSPLAN 2013, DIMENSJON: ØKONOMI Økonomi Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. Ønsket mindreforbruk 0,5 %, akseptert mindre- og merforbruk +3,0 til -0,5 %. NR Tiltak Tidsrom gjennomført/ frist ferdigstilt Ansvar for gjennomføring Lokalt resultat av tiltaket 1.0 Månedlige økonomimøter rektor - stab Økonomien er innenfor styringskortet (+/- 3 %)ved årsslutt 2.0 Holde bemanningen på et forsvarlig nivå samtidig som vi sørger for midler til kompetanseheving, utvikling fornyelse og ivaretakelse. Økonomien er innenfor styringskortet (+/- 3 %)ved årsslutt Strategiske mål og tiltak Algarheim skole, Ullensaker kommune Side 23

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 vignett xxx xxx av xxx KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Ullensakerskolen - RAK Rettvendt - Ambisiøs - Kompetent 2 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN - TILSTANDSRAPPORT 2013 INNHOLD

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Hovin skole og barnehage skal drives etter lov om opplæring og tilhørende forskrifter, som

Detaljer

Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert".

Lø skole er en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert. Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert". VIRKSOMHETSPLAN FOR LØ SKOLE 2009-2013 Skoleåret 2012/13 Bilde SKOLEÅRENE 2009/2013 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

ANDEBU SKOLE - Handlingsplan 2010/2011

ANDEBU SKOLE - Handlingsplan 2010/2011 ANDEBU SKOLE - Handlingsplan 2010/2011 -KUNNSKAP OG UTVIKLING Visjon for Andebu kommune: Med eleven i sentrum ønskes en skole som gir trygghet og de nødvendige kunnskaper for å fungere i dagens og morgendagens

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012 Skrevet av Mona Søbyskogen og Jon Stanley Fredriksen Mandag 3. desember, 2012 Tilstandsrapport for Askimskolen 2011/2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer