2-10. Menighetsplanting. En stille vekkelse HOVEDSAKEN: Portrettet: Solveig Johansens nattlege grubleri. Narvik Misjonskirke:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2-10. Menighetsplanting. En stille vekkelse HOVEDSAKEN: Portrettet: Solveig Johansens nattlege grubleri. Narvik Misjonskirke:"

Transkript

1 2-10 Å r g a n g HOVEDSAKEN: Menighetsplanting Narvik Misjonskirke: En stille vekkelse Portrettet: Solveig Johansens nattlege grubleri

2 Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt I REDAKSJONEN: Anders Artmark Aanensen GRAFISK FORM: Ravnbö design [www.ravnbo.com] ADRESSE: Misjonsforbundet Chr Krohgs g 34, 0186 Oslo Tlf: Fax: ABONNEMENT: Misjonsbladet er et gratisblad for hele Misjonsforbundet og andre som er interessert. Frivillig abonnement kan betales. ANNONSER: Pr spalte-mm: Kr 12,- Fire utgivelser i året. TRYKK: Wera, Porsgrunn Svanemerket trykkeri REDAKSJONELL PLATTFORM: Misjonsbladet arbeider etter Vær-Varsom-plakatens regler for god presseskikk og er underlagt Redaktørplakaten FORSIDEfoto/collage: Morten Ravnbø Sætren Stiftet 1884 VISJON: Guds barns enhet og menneskers frelse. NASJONALT ARBEID: Misjonsforbundet er et fellesskap av cirka 100 selvstendige menigheter og foreninger over hele Norge. Rundt 8500 medlemmer. INTERNASJONALT ARBEID: Kina, Kongo, Hong Kong, Colombia og Sentral-Asia. BANK: BIBELSKOLE OG HØGSKOLE: Ansgarskolen, Tlf: Stiftet 1912 VISJON: Barn og unge for Kristus og menigheten NASJONALT ARBEID: Misjonsforbundet UNG jobber med ledertrening, trosopplæring og disippelgjøring knyttet til menighetenes barne- og ungdomsarbeid, og inkluderer Misjonsforbundets Speiderkorps. INTERNASJONALT ARBEID: Colombia og Spania BANK: www misjonsforbundet.no 2 Margot Vinje (87) har vært aktiv i Narvik misjonsmenighet siden Hun har vasket, bakt, ledet musikkgruppa og sittet i styret. Ikke minst har hun bedt. Nå ser Margot og de andre eldre forbederne resultatet: En stille vekkelse.

3 6 Innhold Hovedsak: MENIGHETSPLANTING 24 Planting på programmet 33 Den første menighet Faste poster: Kommentarer Leder - Generalt - Ord & Bønn 6 Menigheten: Narvik Stille vekkelse i nord 13 Glimt fra små og store hendelser lokalt og nasjonalt siden siste Misjonsbladet. 36 Folk 38 Vi møter: Anders A. Aanensen 39 KryssORDET 40 Portrettet: Solveig Johansen Nattlege grubleri 56 Prosjektet Menighetsplanting i Colombia 59 Skråblikk - Punktum Aktuelt: 17 Historisk generalforsamling 18 Vekst 2020 JA, vi vil! 44 Historien vår Fem tunge år 52 På leting etter fast grunn - om individualisme og fellesskap 52 Neste Misjonsbladet kommer ut rundt 24. september. Deadline for annonser er 1. september.

4 leder JEG ELLER VI? Jeg har sittet og studert bildene. Gleden i øynene, stemmesedlene rakt høyt til værs, fastheten i ansiktene, og smilene. Bildene ble tatt etter at Vekst 2020 ble vedtatt som satsing i Misjonsforbundet under årets generalforsamling i mai. Bildene får meg til å huske øyeblikket av alvor, oppstemthet og følelsen av å være med på en stor dag i Misjonsforbundets historie. En av de tingene vi som Misjonsforbundsfellesskap er blitt enige om er å plante 20 nye menigheter innen Tre prosjekter er allerede i gang! Og flere planlegges. Når et gammelt trossamfunn skal ta nye, offensive og utadrettede steg videre, er det noe jeg vil dvele ved: Balansegangen mellom det individuelle fokus og fellesskapet. I et individualistisk orientert samfunn og kirkesamfunn, er det lett å fokusere på det enkelte menneskes tro, omvendelse, kall, tjeneste og gudsrelasjon. Jeg har selv vært - og er - en eksponent for troens dypt personlige karakter. Samtidig forsterkes følelsen av at vi mister noe i vår frikirkelige individorientering, når vi ikke i tilstrekkelig grad berører dette at den enkelte kan hvile i fellesskapet i de andres bønner, i de andres lovsang, i nattverden og i det å få være en del av den verdensvide kirken. Professor Leif Gunnar Engedal skriver artikkelen På leting etter fast grunn (se side 52) i dette magasinet. Han vil blant annet mobilisere motbilder til den individualistiske ideologiens forføreriske løgner om mennesket, som sier: At vi er lonely heroes skapt til å mestre livet på egenhånd. At det er det vi presterer og produserer som gir oss verdi. At avhengighet av andre er tegn på svakhet. At den er sterkest som står alene. At sårbarhet er det motsatte av styrke. At åpenhet om svakhet og svik betyr redusert verdighet og økt skam. Så spør han: Finnes slike holdninger i våre fellesskap? Det ville være himmelropende naivt å svare nei. Mens han snakker varmt om den positive selv-opptatthet som ligger i det indre arbeid et menneske må gjøre, utfordrer Engedal: Å følge de spor Mesteren setter, fører oss bort fra oss selv. Nestekjærligheten orienterer vårt liv mot den andre. I løpet av de neste ti årene skal vi plante 20 nye menigheter. Vi skal utvide våre fellesskap og møte nye mennesker. Å lykkes med Vekst 2020 handler om mange ting. Jeg vil peke på dette: At vi våger å møte enkeltmennesker og ta dem imot med deres liv og historier. At vi at jeg! kan være den andre som et annet menneske får speile seg i. At de sterke i våre fellesskap ikke bærer alt, men også viser sin sårbarhet. At vi tillater oss å kjenne avhengigheten av felleskapets vi i skarp kontrast til omverdenens individorientering. Ansvarlig redaktør 20 nye innen 2020 Misjonsforbundets generalforsamling vedtok i mai en veldig spenstige målsetting, som blant annet innebærer å plante 20 nye menigheter innen Menighetsplanting er en av flere veier å gå for å nå ut med evangeliet til et mer og mer sekularisert Norge. Prinsippet er enkelt: Desto flere Rema 1000 det er, desto flere Rema 1000-kunder blir det. Desto flere livskraftige menigheter det er, desto flere blir nådd og velsignet gjennom slike fellesskap. Vi satser ikke på menighetsplanting fordi Misjonsforbundet skal vokse, men vi gjør det fordi flere skal få et personlig møte og livslangt fellesskap med Jesus Kristus. Sentralt i vår menighetsplantingsstrategi står menighetsplanteren. Gode prosjekter vil alltid stå og falle på lederen. Drømmer og store ord vil alltid være avhengige av mennesker som evner og er villige til å gjennomføre dem. Menighetsplanting er hardt arbeid og listen over evner og ønskede egenskaper er lang. Blant annet bør en menighetsplanter være visjonær, ha høy indre motivasjon, ha evne til å smitte andre, være relasjonssterk og forstå seg på menighetsprinsipper. Det er også fordel å være fleksibel, sterk, utholdende og bærer av kreativt entreprenørskap. Samtidig vil jeg understreke at like viktig som utrustning og egnede egenskaper, er det indre kall og menighetspanterens motiver. Noen har uttykt det slik: Et kall er stedet der din dype glede møter verdens dype behov. Styrken i å vite at en er kalt til tjeneste av Gud, kan ikke overvur- 4

5 ord & bønn Min nåde er nok for deg Tre ganger bad jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte: Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. 2. Korinterbrev 12,8-9 Nåde ordet må være det vakreste ord som finnes. Si ordet høyt og kjenn etter. Hva kjenner du? For min egen del kjenner jeg at jeg kan senke skuldrene. Jeg kjenner at pusten kan finne en rolig rytme en hvilepuls. Jeg kjenner meg elsket. Jeg kjenner at nåde er noe som er utenfor - og sterkere enn meg selv og som derfor kan bære meg. Nåde er noe som bare kan gis meg den er gratis. Ikke fordi den er verdiløs, for den kostet alt for han som gav den. deres, og er uvurderlig når motbakkene kommer. De som har fulgt litt med på menighetsplanting over tid, vet at i Norge har vi gjort både gode og dårlige erfaringer. Tidligere så vi at alt for ofte ble menighetsplanting et resultat av misnøye med det eksisterende, eller som følge av en direkte splittelse. Dette førte gjerne til at utgangspunktet og motivene for plantingen ble uklare, og slike nyplantede menigheter har ofte slitt etter noe tid. Noen ganger har også menighetsplanting blitt markedsført som den eneste løsning for å nå nye, underforstått at etablerte menigheter ikke duger. Dette har ført til en unødvendig polarisering mellom det etablerte og det nye. I Misjonsforbundet ønsker vi å etablere en sunn menighetsplanterkultur som også kan virke forløsende på hele fellesarbeidet. Vi tror unge menigheter vil revitalisere etablerte menigheter, og de etablerte vil kunne stå for sunn kontinuitet og fostring som de unge menighetene trenger i sine ulike vekstfaser. Når vi jobber målrettet i de etablerte menighetene, samtidig som vi planter livskraftige, nye menigheter, vil det skape sunnhet og vekst i hele storfellesskapet. Min nåde er nok for deg. Paulus hadde noe i sitt liv som han ønsket ikke skulle være der. Tre ganger bad han til Herren om å ta det bort. Svaret fra Gud lød: Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Når Paulus skriver dette, bruker han en form vi kjenner fra sportskommentatorer, de beskriver hva som skjer i øyeblikket. Det er ikke slik at nåden en gang var nok. Guds nåde er nok kontinuerlig. Det er ikke slik at kraften en gang ble fullendt i svakhet. Guds kraft fullendes kontinuerlig i vår svakhet. Vi kan kjenne på denne spenningen i våre liv spenningen mellom livet slik det er og livet slik vi skulle ønske det var. Per Arne Dahl skriver noe om dette i en av sine bøker. Han skriver om paradisdrømmen hvordan vi som mennesker er fristet til å søke tilbake til den sorgløse tilværelsen der. Dahl skriver at livet er den lange veien mellom paradiset i Edens hage og det paradis vi er på vei mot. På denne veien trenger vi Guds nåde, en nåde som varer hele veien, i alle slags terreng og landskap. Kjære nådefulle Gud. Takk at jeg kan hvile i din uendelig rike nåde. La mine øyne møte dine øyne. La mine øyne se din kjærlighet til meg i dine øyne. Kjell Birkeland Jarle Råmunddal, generalsekretær Illustrasjon: Morten Ravnbø 5

6 menigheten NArvik misjonskirke Stille vekkelse 6

7 i nord >> Noen ser på det som bønnesvar, mens andre betegner det som flaks og nåde. Uansett blomstrer det i Narvik Misjonskirke. 7

8 Fakta Narvik Misjonskirke De to pastorfamiliene er samlet hos Ingrid og Daniel. F.v Mangfred Vangstad med Odd Jarle på fanget, Magnhild Vangstad, Daniel Lindbreg, med Andreas på fanget, Ingrid Lindberg med Johannes og Grete Vangstad med Jenny. Startet opp i: Historisk: Gerda Karijord var menighetens - og Norges - første kvinnelige forstander allerede i Antall medlemmer: 90 i menigheten. Pastorer: Grete Jarlesdatter Vangstad og Ingrid Lindberg. Lokaler: Kirkebygg i Narvik sentrum gitt til menigheten i Tidligere navn: Frimisjonen Narvik Midt i sentrum, men litt bortgjemt til tross for umiskjennelig kirketårn, ligger Narvik Misjonskirke. I en by som er blitt kalt malmbyen av en rekke forkynnere opp gjennom tiden. Og det er ikke bare en henvisning til jernmalmen som er blitt skipet ut fra byen, men også fordi vekkelseskristne har opplevd det blytungt åndelig. Stille vekkelse Menigheten var da også nærmest utdøende, men er nå blitt et levende fellesskap i vekst. Er det rett og slett en stille vekkelse som foregår? - Det er nesten så ikke vi gjør noe, mens folk bare kommer til oss. Mennesker som Gud har møtt og som kommer til kirken. Jeg tror vi høster fruktene av de eldres mange bønner, sier Ingrid Lindberg som flyttet tilbake til hjembyen for å dele en pastorstilling med Grete J. Vangstad. - Før tenkte vi på hvem som skulle slukke lyset på kvelden, men nå diskuterer vi hvordan vi kan utvide kirken. Det sier litt om at noe skjer, sier Mangfred Vangstad. Han er gift med Grete. Pastormennene er nesten like aktive i menighetsarbeidet. - Vi har like mye kall som våre koner. Pas-torgaven har vi, bare ikke jobben. Det å holde på med menighet er vårt liv også, sier snekker Mangfred og får støtte av Daniel Lindberg: - Vi er helt vanlige menighetsmedlemmer som kjører på og brenner for menigheten, sier svensken som livnærer seg som lærer. På vei mot død Vi sitter i stua til familien Lindberg. Pastorparenes fem barn løper litt til og fra mens foreldrene snakker lenge og varmt om menigheten de leder. Nå samles voksne ogminst 20 barn til gudstjeneste søndag. Men slik har det ikke alltid vært. - Da vi kom hit for ti år siden, var det 20 eldre i menigheten. Det var et barnearbeid som døde bort da foreldrene trakk seg ut. Samtidig var de gamle veldig optimistiske og hadde et veldig fokus på Bibelen og bønn for menigheten. Men det er vanskelig å trekke for eksempel ungdom til menigheten når det bare er gamle der, forklarer Grete J. Vangstad. - På mange måter gjorde vi en replanting, selv om vi ikke har flagget det så høyt som en menighetsplantingsstrategi. Vi så vel at hvis ikke menigheten fornyet seg helt i løpet av ti år, ville den bokstavelig talt dø ut, legger Mangfred til. De endret møteform og menighet sakte, men sikkert. Flesteparten av de aktive i menigheten var likevel eldre, studenter ved høyskolen og innvandrere fra asylmottaket i nærheten. For fire år siden så det mørkt ut. - Når folk endelig ble kristne, hadde lært seg norsk, var ferdig student eller endelig hadde fått oppholdstillatelse, så flyttet de. For fire år siden flyttet formannparet, og jeg fødte mitt tredje barn. Det ble en desperat situasjon, men førte også til en overgivelse til Gud: Nå må du gripe inn, ellers dør menigheten, forklarer Grete. Vekst I den mørkeste stund griper Gud inn, lærer vi i Salmene, og det fikk menigheten virkelig oppleve. - Da kom Rakel Guttormsen og Rut Eline Løvsland fra Salem i Kristiansand, og Erik og Maria Krane flyttet fra Tromsø etter å ha fått et kall om å gå inn i menigheten. Erik gikk inn i oppgaven som formann, og Rakel vikarierte for meg. At de fikk så klart kall og kom på rett tidspunkt gjør at jeg opplever den nye starten som Gudgitt. Denne tiden kjente vi en tydelig desperasjon til Gud i bønn. Dette ble vendepunktet som innledet en ny veksttid, sier pastoren. Kvinnegruppe ble startet og Alphakurs hver høst. Familiekaféen Kafegøyen ble til. 8

9 Gudstjenestene er ukas høydepunkt i Narvik Misjonskirke. Mange nye mennesker har funnet veien dit. Ingrid Elise Woll ble med sin mor på gudstjenester. Der forsto hun hva pastorene sa. Det ble starten på et aktivt menighetsliv. - Vi startet en kvinnegruppe med fokus på bønn. Det begynte med tre, og ble ganske raskt til tolv. Flere gjorde gruppa til sin menighet, men nå er de fleste kommet inn i menighetsarbeidet og gudstjenesten, forteller Grete og forklarer: - Jeg tror vi gjorde klokt i å fokusere på å lære dem å søke Gud og lære å kjenne Gud gjennom Bibelen helt fra begynnelsen. De er ikke primært tiltrukket av et sosialt aktivitetstilbud, men av det åndelige fellesskapet. Nå har kanskje Alphakurset overtatt litt av funksjonen som kvinnegruppa hadde. - Menigheten har gjennom mange år hatt god kontakt med småbarnsfamilier gjennom familiekaféen Kaffegøyen. Det er et lavterskeltilbud som også åpner døra videre inn i menigheten. Men ungdommene manglet, og det ville Ingrid og Daniel Lindberg gjøre noe med da de kom. - Vi kom hit for ett år siden, og etter det har flere unge par flyttet hit og begynt i menigheten. Vi må alltid se hva vi har ressurser til, og nå har vi flere som kan arbeide med ungdom, og da kjører vi på det, sier Ingrid. - Veldig ut-fokus Mandager er det Ungdomsalpha i kirkekjelleren som tydelig bærer preg av å være Jeg tror vi høster fruktene av de eldres mange bønner. Ingrid Lindberg bygget på 60-tallet. Flere av lederne er allerede på plass når vi kommer, og Kristian Masvie og Målfrid Hansesætre snakker velvillig om menigheten som de har tilhørt mindre enn ett år. - Innen en uke satt vi i stua til noen her i menigheten, og vi ble veldig godt tatt i mot. De så oss som et bønnesvar, og jeg fikk raskt oppgaver. Det setter jeg pris på: Her er det bruk for meg som jeg er, sier Målfrid som tidligere har gått i Oslo misjonskirke, Betlehem. - Vi var jo bønnesvar. Da jeg kom, var det nesten bare pastoren som var under 30, sier Kristian med et smil. Dette betyr at de unge har fått være med å bygge ungdomsarbeidet nærmest fra grunnen av. - Det er veldig givende å være med på. Alle får komme med egne meninger. Dessuten blir vi vist mye tillit og blir utfordret mye, sier Kristian. De er også glad for at menigheten vil se lengre enn til kirkens fire vegger. - Det er et veldig ut-fokus. Samtidig er det et tydelig evangelisk budskap i forkynnelsen. Det sosiale er viktig, og det er sjelden jeg er hjemme før halv to etter kirkekaffen på søndager, forteller Målfrid. - Gudstjenesten er virkelig et høydepunkt i uka. Jeg er ikke sikker på at det er slik i alle menigheter, avslutter Kristian. Forsto talene Lukten av stekt Grandiosa og popcorn, tilberedt av pastor Ingrid, siver inn i lokalene, mens ungdommene småprater med hverandre. Ingrid Elise Woll er blant de trofaste kirkegjengerne. - Jeg begynte i høst fordi mamma gikk på gudstjenesten og jeg ble med. Det var veldig hyggelig, og folk tok godt imot oss. Sangene var fine og her forsto jeg hva pastoren sa. Tidligere har jeg bare gått i Narvik kirke som konfirmant, og da var det ikke så lett, sier Ingrid. Det har også ført til at 17-åringen har blitt åpnere og mer bevisst i sin tro. - Jeg har nok hatt en tro hele tiden, men jeg sa det ikke så mye. Nå er jeg blitt mer åpen om troen min når noen spør, og jeg >> 9

10 Kristian Masvie og Målfrid Hansesætre kom til Narvik for under ett år siden. Nå leder de Ungdomsalpha Lovsang, pizza, popcorn, samtale og forkynnelse på Ungdoms-Alfa. >> har også tatt med venner på lovsangskveld i kirken, forklarer Ingrid. Hun er med i lovsangsteamet som under Daniels ledelse har vokst fra fire til 12 det siste året. - Jeg gleder meg hele uka til å synge. Uten at jeg hadde den oppgaven er det ikke sikkert jeg hadde vært med hver søndag, sier hun. Den Hellige Ånd Ungdommene setter seg rundt bordet, og til tross for Daniels ønske om å gå rett på lovsang, blir det mat først. Medregnet pastorparet og journalist teller de frammøtte ti personer. Som regel er det dobbelt så mange, men flere har meldt avbud på grunn av eksamenstid. - Da kjører vi i gang, sier en utålmodig Daniel, som har funnet fram gitaren. - Noen som har noen ønsker? Etter lovsang og bønn er det kona som slipper til. Det er pinse og Ingrid underviser om Den Hellige Ånd. Ungdommene får lapper med bibeltekster som hun skal bruke, og det er ikke bare en enkel oppgave. - Jeg finner ikke Romerne, sier en gutt. - Det er rett etter Apostlenes gjerninger. - Altså, jeg er ikke så godt kjent i denne, sier han og peker på Bibelen. - Det er i Det nye testamentet. - Ja, takk! Sier han med et stort smil og finner Romerbrevet i innholdsfortegnelsen. Ingrid går grundig til verks og spør om hvem Den Hellige Ånd er. - Vil du ha en konkret person? sier en. - Det var flott at du spurte om det. Den Hellige Ånd er en konkret person, sier Ingrid. Etter en skattejakt etter Den Hellige Ånd i både det nye og det gamle testamentet, underviser hun om tungetale. Etterpå er det diskusjon og deling av erfaringer i gruppa. Forbønn for de som ønsker det avslutter samlingen, men flere av ungdommene er gjerne igjen for å prate. Fryktet for menigheten sin En som har vært med i menigheten betydelig lenger, er 87 år gamle Margot Vinje. Hun byr gjerne på rundstykker, kaker og lefser til dem som kommer på besøk. - Jeg begynte i 1963 da vi flyttet til Narvik, sier hun og kan fortelle om en lang historie med opp- og nedturer. Mannen var formann i menigheten til sin død, ettersom ingen andre kunne ta over før, mens Margot har vasket, bakt, ledet musikkgruppe, sittet i styret og ikke minst bedt masse for menigheten. - Grete og Mangfred endret først og fremst stilen på møtene. Det var veldig nødvendig å komme bort fra det fastlåste, for vi var redd for at menigheten skulle dø bort. Derfor startet ni av oss eldre en bønnering da vi så det gikk nedover, sier hun. De så menighet etter menighet bli lagt ned i en by hvor kirkehusene ikke ligger tett i tett. - Både baptistene og metodistene har lagt ned. Indremisjonen har heller nesten ingen. Metodistenes kirkebygg ble pub, og det synes jeg er trist, sier hun. Faktisk er hun en av få eldre som er tilbake i misjonskirken nå. Naturlig avgang gjør at det er få av de gamle kjente Margot treffer på gudstjenesten, men hun stortrives likevel. - Det er med takk og fryd jeg går til kirken nå. Jeg trives med ungdommer og synes lovsangen er veldig flott. Her er det ånd og liv, og nå har jeg god tro for menighetens framtid, sier hun og smiler. Fargerikt fellesskap Tilbake i kirken skal vi besøke den andre gruppa som utgjorde kirken før de siste fire årenes vekst. Gudstjenesten er et fargerikt fellesskap, og innvandrere fra Eritrea og Etiopia møtes også hver tirsdag og fredag til bønn og bibellesing. - Vi ber, leser Bibelen og synger. Folk kommer når de vil, sier Mehret Tekel fra Eritrea som har gått i kirka i fem år og har 10

11 Nadja, Christel W. og Mirjam Hanssen har bakgrunn fra kirkeliv i Tyskland. I Narvik Misjonskirke har de funnet seg til rette. to barn i betweens-arbeidet Connection. I et lite rom ved siden av kirkesalen går bønnen høylydt. Med lovsang som bakgrunnsmusikk, er det tydelig at bønnehjertene rommer mye. Datteren til Mehret, Simret Hayle (18), er leder for gruppa. - Mor kom hit først, mens jeg har vært to og et halvt år i Narvik. Jeg begynte straks i menigheten, og skjønte ingenting. Men jeg likte sangene og kunne sitte og be, forteller hun. Simret sier at fellesskapet i kirken er viktig for dem som nye i landet. - Her treffer vi andre med samme ånd. Folkene er veldig hyggelige, og vi får også kontakt med mange nordmenn, sier Simret. Ganske snart kaller bønnetjenesten, og vi møter Mangfred Vangstad igjen. Han står spesielt i bresjen for å inkludere innvandrerne i kirken. - Vi har ikke ressurser til å gjøre noe veldig spesielt, men frivillige tolker forkynnelsen på gudstjenesten. Vi prøver også å invitere dem hjem og er opptatt av ikke å se på dem som en spesiell gruppe i menigheten, sier Mangfred. Han mener det bare skulle mangle som kristne brødre og søstre. - Bibelen sier klart hvordan vi skal ta imot fremmede, farløse og enker. Det viser om vi har kjærlighet til andre mennesker. Hvis vi ikke bryr oss om dem, har vi ikke det kristne perspektivet på hva et menneske er, mener han. Skapkristen Vi har også avtalt å møte ekteparet Stein Ivar og Wenche Elise Woll i kirka. De er foreldre til Ingrid Elise, og blant dem som har fått oppleve den stille vekkelsen. - Vi var nok ekte, norske skapkristne, som ikke tenkte så mye på troen, men trodde at det må være en gud. Jeg var opptatt av kristendom fra jeg var barn, men hadde ikke tatt til meg det Jesus gjorde, forteller Wenche. Hun er blant kvinnene som har gått fra kvinnegruppa og inn i menigheten. - Grete (J. Vangstad, red.anm.) spurte om jeg ville være med på kvinnegruppe, og for første gang fikk jeg stille alle spørsmålene jeg hadde. Jeg tenkte mye på om dette var noe jeg kunne tro på blant annet under en akupunkturtime jeg hadde. Da jeg kom ut ble jeg oppmerksom på en kristen traktat, bortgjemt på en stol. Der stod det en frelsesbønn det føltes som et svar på spørsmålene, forklarer Wenche. Etter at hun hadde lest fra Bibelen for mannen på senga hver kveld, ble han også med på Alphakurs i kirken. - Det er et veldig åpent og inkluderende fellesskap. Her tar man vare på hverandre og forventer ikke noe tilbake. Det er i skarp kontrast til vårt egoistiske samfunn. Troen gir meg trygghet, sier Stein Ivar. Fant endelig sin menighet Også Christel Wøhlert Hanssen og hennes to døtre Nadja og Mirjam opplevde at Gud kalte dem til kirken. Christel hadde kristen bakgrunn fra Tyskland, men fant seg aldri til rette i noen kirke i Narvik. - Jeg følte at jeg bare kom lengre bort fra Gud. Men en dag jeg sminket meg og hørte på radionyhetene, slo det meg at vi ikke har lenge igjen før Jesus kommer tilbake. Jeg gikk opp til Nadja og fortalte det jeg hadde opplevd, og sa at jeg ville gå til en kirke. Hun ville være med, forteller Christel. De to gikk først til pinsekirken hvor det fra før stort sett bare var eldre mennesker, men på et møte med Broder Yun kom de i kontakt med Misjonskirken. - Det stemte helt 100 prosent med en gang, og siden har vi gått der. Jeg føler at det er mitt nye hjem, og jeg har fått god kontakt med alle som går i kirken. Jeg føler at noe mangler hvis jeg ikke går til gudstjeneste, sier hun. Også døtrene er aktive i kirken både på Ungdomsalpha og i gudstjenestene. - Vi trives veldig godt der. Det er en god atmosfære og mye artigere å følge med på preknene enn i statskirka, sier Nadja. 11

12 Simlet Hayle (18) kom til Narvik for to og et halvt år siden. Nå leder hun bønnegruppa. I Narvik Misjonskirke er det en stor gruppe mennesker fra Eritrea og Etiopia. De møtes hver tirsdag og fredag til bønn og bibellesning. - Ja, de legger opp gudstjenestene slik at man har lyst til å følge med, samstemmer Mirjam. Strategi? Er det så enkelt altså? Sitter man bare og venter på at nye mennesker som Gud allerede har kalt skal strømme til, eller ligger det en strategi bak dette? Spørsmålet vekker latter hos pastorparene. - Vi jobber med saken. Jeg tror veksten har kommet fordi vi har søkt Gud og ikke aktiviteter. Vi vil vende oss ut mot folk og ut mot byen, sier de. Etter en gjennomgang av menighetens arbeid, kommer likevel en ganske tydelig strategi fram. Nådegavebasert ledelse er et nøkkelord. - Vi er fire ressurssterke personer og har fått flere å spille på. Det handler om å sette inn rett person på rett plass i noe vedkommende brenner for. Brenner vi ikke for arbeidet, er det bare å legge ned, forklarer Daniel. - Jeg ga fra meg en 100 prosent stilling for at vi kunne være to som utfyller hverandre, og det gjør vi virkelig. Det er utrolig effektivt å arbeide som et team, skyter Grete inn. Målgruppa er også på plass, viser det seg. - Vi har hatt småbarnsfamilier og ungdommer som målgruppe, og det føles riktig for vekst, sier Daniel. Samtidig er det tilbud for alle aldre i kirken. - Aktivitetene favner ulike mennesker, og vi ønsker at alle skal ha et tilbud i løpet av uka i tillegg til gudstjenesten, sier Grete. Visjonen er det ingen av dem som har helt i hodet, men den er der, altså. Plogspiss - Hva er det som skiller misjonskirken fra andre menigheter i byen? - Vi har et godt samarbeid med de andre menighetene i byen. Vi er toneangivende i fellesskapet fordi vi har mange ressurser. Vi når barn og ungdom, og kirkefremmede blir positivt overrasket over hvor relevant kirken vår faktisk er, svarer Grete. Samtidig er Mangfred opptatt av å understreke at de ikke gjør noe revolusjonerende i menighetsarbeidet. - Det vi gjør er ikke noe spesielt, selv om vi nok er noe helt annerledes her i Narvik enn folk har opplevd. I Norge er vi en helt vanlig menighet. Situasjonen hadde nok vært annerledes hvis vi for eksempel hadde vært i Kristiansand, sier Mangfred og legger til: - Du kan på mange måter si at det vi opplever er flaks og nåde. Vi har vært heldige med å få opp ressurser, og opplever vekst av Guds nåde. - Flaks og nåde! Det var en perfekt beskrivelse. Kanskje vi skal ta det inn i visjonen? utbryter Daniel. Tekst & foto: Anders Artmark Aanensen Ukeplan for Narvik misjonskirke Mandag Connection for år (annenhver uke) Bønnemøte (hver uke) Ungdoms-Alfa (annenhver uke) Lovsangskveld (en gang i måneden) Tirsdag Eritreansk/etiopisk gruppe Onsdag Taco for studenter Kvinnegruppe Alphakurs (på høsten) Torsdag Babysang Familiekaféen Kaffegøyen (0-9 år) Fredag Eritreisk/etiopisk gruppe (i et hjem) Søndag Gudstjeneste 12

13 Utdrag fra nyhetene på hjemmesidene. Stoffet er forkortet. To nye medlemmer i PMF To unge pastorer er nye medlemmer i Predikant- og misjonærforeningen (PMF). Foto: Morten Ravnbø Sætren Under vintermøtet til PMF ble Geir Christian Johannessen (25) og Elisabeth Heggheim Thorsen (29) tatt opp i PMF. Hun gikk også inn i foreningens styre og er til vanlig studentpastor i Salem misjonsmenighet i Kristiansand. Han er ungdomspastor i Kråkstad misjonsmenighet. Les mer om PMFs vintermøte på misjonsforbundet.no. Geir Christian Johannesen og Elisabeth Thorsen er nye medlemmer i PMF. Foto: Anders A. Aanensen. Varme smil på kald skole I et klasserom uten oppvarming sitter 50 studenter i dynejakker og smiler varmt. Vi er på Shaanxi Bibelskole i Kina. Ingunn Rui har vært på besøk på bibelskolen i Shaanxi som får støtte fra Misjonsforbundet. Skolen mangler oppvarming, men har et større problem: De må stadig avvise søkere selv om det er ledermangel i menighetene. - Vi drømmer om å bygge ut slik at vi får seks etasjer og plass til studenter til, forteller rektor Wang Hung. Les hele artikkelen på misjonsforbundet.no. Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse holdt foredrag i Grimstad misjonskirke. Foto: Åse Johanne Koppang Stie. Forebygger overgrep Blide studenter i vinterkulden på Shaanxi Bibelskole i Kina. Foto: Ingunn Rui. Grimstad Mmisjonsmenighet vet at overgrep kan forekomme: Derfor ble det i mars holdt seminar om det vanskelige temaet. Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG oppfordrer menighetene til å innhente politiattest av barne- og ungdomsledere. I Grimstad misjonsmenighet ble det vedtatt å gjennomføre dette tidligere i år. I tillegg ble det holdt seminar hvor blant annet Ole Tom Fossnes fra Agder politidistrikts SO-team og leder Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse deltok. Forskning gir storgevinst for Ansgar Publiseringsboom fra Ansgarskolen gir hundretusener mer i statsstøtte. Årlig blir publisering av forskning kartlagt for de forskjellige høyskolene og universitetene her i landet. Ansgar Teologiske Høgskole, eid av Misjonsforbundet, er den høyskolen som har økt mest på statistikken fra i fjor. Det innebærer rundt kroner mer i statstøtte. - De ekstra tilskuddene vil brukes til å styrke forskningen på skolen, sier en fornøyd rektor Harald Nygaard. Det er mye aktivitet på skolen. Ansgar har også nylig åpnet ny kantine og nytt bibliotek som siste steg i en omfattende ombyggingsprosess av skolebyggene. Dessuten lanserer skolen en mastergrad i praktisk teologi til høsten. Alle disse aktivitetene er omtalt i egne artikler som du kan lese på misjonsforbundet.no. Les om seminaret på misjonsforbundet.no. 13

14 Utdrag fra nyhetene på hjemmesidene. Stoffet er forkortet. Ros til kirkeprosjekt Ekstern rapport viser store framskritt for utviklingsprosjektet i Den evangeliske kirke i Kongo (EEC). Organisasjonsutviklingsprosjektet med Misjonsforbundet som en aktør i Kongo, fikk tøff kritikk av observatører for to år siden. Generalsekretær Jørn Lemvik i Bistandsnemnda ledet en evaluering av prosjektet både i 2007, og i fjor, like før nyttår. Mye er blitt bedre. - Mye er gjort på de to årene, men enda viktigere er det at tankesettet til lederne er endret, konkluderer Lemvik i sin rapport. Spesialrådgiver for bistand og misjon i Misjonsforbundet, Viggo Koch, er godt fornøyd, men påpeker at det fremdeles er en vei å gå. - Vi synes jo det er veldig fint med de gode tilbakemeldingene i rapporten. Men det gjenstår å se om kirken greier å gjennomføre arbeidet, sier Koch. Les mer om rapporten på misjonsforbundet.no. Fride (8) blir TVkjendis Ti episoder om livet til Fride Tvedt har denne våren blitt sendt på NRK Super. Hun har reist sammen med familien sin fra Nesodden misjonsmenighet for å drive bistand fra skipet Africa Mercy. - Fride synes for det meste at det hele har vært gøy, og hun er veldig spent på hvordan serien blir mottatt hjemme i Norge, skrev mor Jorid Tvedt i en e-post før serien ble sendt. TV Inter har produsert serien for NRK, og de har besøkt Fride på skipet tre ganger i Liberia og Benin. Les mer om familien på misjonsforbundet.no. Fride Tvedt (8) foran båten Africa Mercy som har vært hennes hjem i snart to år. Foto: TV Inter. Utfordrende planting Hvordan skape engasjement for en menighet som kun er en visjon? Det spørsmålet stilte Roy Elling Foss på Nettverkssamling for menighetsplanting dagen før Generalforsamlingen åpnet. Han arbeider for å plante menighet i boligområdet Justnes, som er under oppbygging i Kristiansand. Han var sammen med Jens Kåre Lindal, Stein Bjørkholt og Øyvind Bøylestad invitert for å fortelle om utfordringene de møter i menighetsplanting. Prosjektleder for menighetsplanting i Misjonsforbundet, Torben Joswig, presenterte strategien som er utarbeidet sentralt i Nasjonalt Råd. Les mer om deres erfaringer og strategien på misjonsforbundet.no. Flere aktive menighetsplantere delte sine erfaringer. Fra venstre: Torben Joswig, Jens Kåre Lindal, Stein Bjørkholt, Øyvind Bøylestad og Roy Elling Foss. Foto: Anders A. Aanensen. Kommisjonen som leder organisasjonsutviklingsprosjektet i EEC. Fra venstre: Daniel Miakayizila, Joseph Itou Nkaba, Perolof Lundkvist (delvis skjult), Philippe Louhemba (leder for kommisjonen), Etienne Nsounga, Camille Bvouka, Lars-Olov Karlsson, Viggo Koch og Paul Foutou. Foto: Misjonsforbundet. 14

15 Les mer på Nyheter og debatt/ Nyhetsarkiv. Scroll ned på siden til Les også nyheter. Velg riktig måned. Lokaler gir anerkjennelse Bibelskolen i Colombia har flyttet inn i egne lokaler. Det er avgjørende for skolens status. I de to øverste etasjene holder bibelskolen til, mens menigheten i Fontibon disponerer resten av bygget. Foto: Gordon Valen. I høst kunne studentene fra Colombia flytte inn i nybygde lokaler i Bogotá. Det er i følge misjonssekretær Eilif Tveit en forutsetning for at studentene skal få med seg statsgodkjente papirer ut i arbeidslivet. - Diplomene fra skolene blir ikke godkjent av myndighetene uten at skolen holder til i et godkjent bygg. Generelt er det vanskelig å bli verdsatt som skole hvis man ikke har egne lokaler. Med offentlig godkjenning blir flere interessert i å studere på skolen, sier Tveit. Les mer på misjonsforbundet.no om nybygget som Misjonsforbundet i stor grad har finansiert. Diplom til Yolanda Yolanda Reyes fra Colombia er blitt spesialist i familieterapi med støtte fra Norge For kort tid siden ble Yolanda Reyes tildelt diplomet som beviser at hun er spesialist i familieterapi og sosiale nettverk. Misjonsforbundet har gitt henne stipend slik at hun kan bli en nøkkelperson i å gi barn og familier i landet profesjonell hjelp. - Bare en liten prosent av befolkningen i Colombia har videreutdanning, så det var ekstra stas da Yolanda fikk diplom og medalje, skriver de to misjonærene Øyvind og Maria Lemme Slåtta på sin blogg. Nå skal Reyes arbeide for at menigheter og institusjoner i Det Colombianske Misjonsforbund blir garantister for menneskerettigheter. Les hele artikkelen og finn link til Slåttas blogg på misjonsforbundet.no. Yolanda Reyes med diplomet som beviser at hun er videreutdannet til spesialist i familieterapi og sosiale nettverk. Foto: Øyvind Slåtta. Gloria Alzate leder Esperanza-stiftelsen og har besluttet å gi familien hjelp. Foto: Maria Lemme Slåtta. Flyktninger i eget land Mor har i tre år levd i uvisshet om hennes tenåringsdatter lever etter at hun ble tatt av en væpnet gruppe. Hennes andre datter på 13 år er mor til en liten baby. Barnefaren sitter i fengsel for narkotikaproduksjon. En dag ble de jaget fra gården sin etter å ha solgt mat til feil person. En ganske ekstrem situasjon, men dessverre en ganske vanlig familiehistorie i Colombia. Dette skriver Misjonsforbundets misjonær, Øyvind Slåtta, i Colombia. Esperanza-stiftelsen, som blir støttet av Misjonsforbundet i Norge, prøver å hjelpe det som er igjen av familien. De er én familie av flere millioner mennesker på flukt internt i Colombia. Les historien på misjonsforbundet.no Tre nye pastorer Tre pastorer ble ordinert på Generalforsamlingen. Ungdomspastor Torbjørn Glenna i Skien misjonskirke, pastor Ingrid Lindberg i Narvik misjonskirke og pastor Svein Egil Fikstvedt i Froland misjonskirke ble offisielt ordinert til pastorer i Misjonsforbundet. - Det er en stor dag, og jeg er takknemlig for at dere har sagt ja til Guds kall. Jeg er også takknemlig fordi dere har valgt å gjøre det i Misjonsforbundet, sa generalsekretær Jarle Råmunddal som introduksjon til ordinasjonen. Mer om Generalforsamlingen på misjonsforbundet.no. Forbønn for de ordinerte pastorene, fra venstre: Svein Egil Fikstvedt, Ingrid Lindberg og Torbjørn Glenna. 15

16 Utdrag fra nyhetene på hjemmesidene. Stoffet er forkortet. Nytt hovedstyre Det nye Hovedstyret i Misjonsforbundet har representanter fra Kristiansand i sør til Bodø i nord. Under Generalforsamlingen i Misjonsforbundet ble nytt hovedstyre valgt uten dramatikk. Det nye styret består av f.v. Martin Kolsrud (PMFs leder), Ove Gundersen, generalsekretær Jarle Råmunddal, Bente Elisabeth Næser Nome, Thorleif Bruseland, Anne Wenche Hellem (leder), Bård Farner, Turid Synnøve Wærstad og Svein Ståle Tybakken. Roger Sjøstedt og Lisa Wågø Omland var ikke til stede da bildet ble tatt. Finn hvilke menigheter som er representert i Hovedstyret på misjonsforbundet.no. Gruppeløft for vekstpenger På Generalforsamlingen var det gå! for Vekst Dagen etterpå kom regningen og dystre økonomiske utsikter. - Vi tærer på oppsparte midler, og slik kan det ikke fortsette. Dypest sett handler ikke dette om økonomi. Det dreier seg om hva Misjonsforbundet er, og hva vi vil gjøre sammen, sa generalsekretær Jarle Råmunddal. Økonomileder Rune Fridell presenterte flere tankevekkende tall rundt Misjonsforbundets økonomi: - De siste seks årene har driften Delegatene ble delt inn i grupper som tankesmier rundt Misjonsforbundets økonomiske framtid. Fra venstre: Martin Kolsrud, Rune Fagerdal, Daniel Lindeberg, Lars Unstad og Kari Lorentzen. Foto: Anders A. Aanensen gått med over åtte millioner kroner i underskudd. Økningen i gaveinntekter fra 1999 til 2009 har økt med 39 prosent. Lønnsøkningen generelt har vært på prosent samme periode. Et utvalg på syv menigheter hadde økning i gaveinntektene på 109 prosent i samme periode. Gaver per medlem i menighetene økte med 84 prosent, mens Misjonsforbundet hadde en økning i gaver per medlem på 35 prosent. Etter redegjørelsen ble delegatene på Generalforsamlingen delt inn i grupper for å diskutere økonomien i perspektiv av Vekst Under Generalforsamlingen ble også en giverkampanje lansert for å finansiere strategien. Les mer om behandlingen av økonomien i Misjonsforbundet på misjonsforbundet.no Menighet her? En gammel profeti et framtidig boligområde. I Jåsund, noen kilometer fra Stavanger sentrum, ligger et jorde. Der eier Stavanger misjonsmenighet en tomt som var totalt verdiløs for 30 år siden da de fikk den. Nå planlegges storutbygging der. Historien er både spesiell og enkel: For 30 år siden fikk en kvinne en visjon om et menighetshus på hennes jorde. Hun ga både drømmen og tomta til Stavanger misjonsmenighet. Les hele historien og menighetsplanter Øyvind Bøylestad sine planer for området på misjonsforbundet.no. En gammel profeti sier at det skal være et menighetshus på dette jordet. 30 år senere arbeides det for å plante menighet i området. Øyvind Bøylestad arbeider sammen med kona, Torill, for å plante menighet i Jåsund. Foto: Anders A. Aanensen. 16 Misjonsbladet 3-09

17 generalforsamlingen Her vedtas Vekst 2020 som hovedsatsing i Misjonsforbundet for de neste ti årene. Nå skaper jeg noe nytt Misjonsforbundets generalforsamling 2010 er historie. Jeg har et håp om at den også blir historisk. For selv om jeg, bare med et par unntak, har vært med på alle Misjonsforbundets årskonferanser siden 1960, har jeg knapt noen gang opplevd slik enhet og begeistring. Og liker du ikke lovprisning, så ikke les mer, for de følgende linjene vil være en personlig og fulltonig lovprisning både til Gud og mennesker for hva jeg fikk oppleve de fire dagene i Oslo. Ikke uventet løste Oslo misjonskirke, Betlehem sine vertskapsoppgaver på en utmerket måte. Fra vi ble anvist parkering til det siste farvel, opplevde vi oss velkomne og ivaretatt. Serveringen var kreativ, smidig og smakfull. Bare èn ting var jeg forundret over: Hvorfor deltok ikke flere av vennene fra nabomenighetene i de offentlige møtene? At misjonsforbundere som ikke bor lenger borte enn en times kjøring, ikke setter alt inn på å være med på festlighetene, hver dag, er for meg ufattelig. Yngre aksler ansvar Om det er mange eller få, større eller mindre saker som skal avgjøres, er selvsagt viktig, men betyr ikke alltid mest. For meg som er ved inngangen til mimringsalderen, er det alltid hyggelig å møte gamle kjente, og med årene er de blitt mange. Men det er ikke mindre spennende å bli kjent med nye, og ikke minst oppfriskende er det å erfare hvordan yngre mennesker aksler ansvar, setter dagsorden og evner å engasjere like godt ja, faktisk bedre enn vi som tidligere var med og viste vei, evnet. Jeg frydet meg da to nye, friske misjonsmenigheter ble opptatt i fellesskapet. Det er jo dette vi ønsker, det er svar på bønn. Jeg gledet meg over å høre om arbeidet på Herøya, i Randesund og Vågsbygd, og hvilke planer som foreligger andre steder. Gratulerer, Misjonsforbundet, arbeidet vokser. Forkynnelsen har alltid hatt en sentral plass i Misjonsforbundets konferanser. I år var gamlekara helt koblet ut, og fire unge forkynnere hadde overtatt stafettpinnen. Et par av dem hadde jeg hørt tidligere. De øvrige var ikke uskrevne blad for meg, men jeg hadde ikke tidligere hørt dem forkynne. Jeg var spent og gledet meg som et barn julaften, for å lytte til en ung forkynner som just på fjorden er rodd, er noe ganske spesielt for dem som år etter år har bedt Herren drive arbeidere ut til sine høstmarker. For å gå direkte på sak: Jeg bare satt og tok imot, frydet meg over gavene og takket Gud. Like enkelt som genialt Den store saken var Vekst 2020: Dobling av Misjonsforbundet i perioden Da jeg første gang hørte om Vekst 2020, stusset jeg. Ungdommelig overmot, tenkte jeg, tegnet meg som giver og holdt munn fordi jeg ikke ville være syvende far i huset, men også fordi jeg samtidig kjente at det var noe som tok tak i meg. Det var jo dette jeg ønsket: Vekst. Men en ting er å ønske, noe annet er å ville. Det første er uforpliktende, de andre krever handling. Under generalforsamlingen skaptes det en tro på at dette vil vi og dette kan vi fordi vi har med en stor Gud og et villig folk å gjøre. Vekst 2020 er like enkelt som det er genialt: 20 nye menigheter, doble møtebesøket, doble antallet registrerte barn og unge, doble personer i smågrupper og doble antallet medarbeidere. I de ti kommende årene samler vi oss om dette i bønn (hver dag), arbeid (hver uke) og offer (200 kroner hver måned). For slik lyder Herrens ord (Jesaja 43:18-19): Tenk ikke på det som hendte før, akt ikke på det som engang var! Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Jo, vi merker det, og takk og lov! Sveinung Lorentsen, pensjonert misjonsforstander, tidligere rektor ved Ansgarskolen, nåværende frivillig redaktør av avisa Mylder i Arendalsregionen. 17

18 Vekst 2020 JA, VI VIL! En enstemmig og høytidsstemt generalforsamling vedtok å gå for intensjonen i satsingen Vekst tok ordet i saken og dette er hva noen av dem sa: Eilif Tveit, misjonssekretær i Menighetsforbundet: Vekst 2020 gir gode føringer og konkretiserer en del. Men hvis vi ikke arbeider bevisst med dette, kan vi ende opp med 20 nye menigheter i 2020 som er innadvendte. I arbeid med mennesker må det misjonale perspektivet være på plass fra begynnelsen. Vekst 2020: En visjon og retningsgiver som handler om fordobling av Misjonsforbundet innen vekstmål: - Plante 20 menigheter de neste 10 årene - Doble gjennomsnittlig møtebesøkende i våre menigheter - Doble antall registrerte barn og unge i våre menigheter - Doble antall personer i menighetenes smågrupper - Doble antall medarbeidere i våre menigheter Espen Øvergaard, styreleder i Misjonskirken Oslo syd: Jeg synes dette er foroverlent, engasjert og veldig bra for Misjonsforbundet. Min menighet henger seg på, og jeg tror dette gir gode framtidsutsikter for Misjonsforbundet. Rune Fagerdal, styreleder i Askøy misjonsmenighet: Jeg leste om Vekst 2020 rett etter at jeg ble leder på Askøy. Det grep meg umiddelbart og er blitt en del av meg. Min største oppgave nå er at det skal bli en del av menigheten. Askøy misjonsmenighet er med! Bård Farner, Oslo misjonskirke, Betlehem: Vekst 2020 legger opp til en ressurskrevende modell for nye menigheter. Det kan også være nyttig med enklere forsamlinger som ikke trenger ressurser til ansettelser og lokaler. Geir Johannessen, pastor i Salem misjonsmenighet, Kristiansand: Jeg vil uttrykke full støtte til Vekst 2020 og gratulere forbundsstyret med denne satsingen. Den store utfordringen er at vi er innadvendte og trenger hjelp til å bli utadvendt. Retningen for menigheten er ut. Det er ikke menigheten som har misjon, men misjonen som har menighet. Får vi det under huden, tror jeg vi kan tredoble. Edith Breivik, Arna misjonsmenighet: Jeg synes dette er kjempeoppmuntrende og går virkelig for det. Jeg savner en spissformulering i forhold til evangelisering og ressurser til det. Dette koker jo litt ned til at enkeltmennesker deler Jesus. Thor Severinsen, styreleder i Gjerpen misjonskirke: Jeg er veldig positiv til Vekst Vi må ha med misjon i satsingen. Dessuten må vi ha med menighetene; det er menighetene som skal gjøre dette og ikke administrasjonen sentralt. 18

19 stund når vi nå skal ta en beslutning om dobling. Også må vi ikke glemme at dette skal vi gjøre selv. Først er det å be, be og be. Det andre er å invitere en venn til kirken. Du har ti år på deg - det burde vi alle greie. Viggo Klausen, nasjonal barne- og familiepastor i Misjonsforbundet UNG og Salem misjonsmenighet, Kristiansand: 80 prosent av dem som tok imot Jesus gjorde det mens de selv synes de var barn. Det betyr at en større del av menigheten må nå barn og ungdom. Alle kan se på seg selv som en person som kan formidle evangeliet til barn og unge. Vekst 2020 blir aldri virkelighet hvis ikke barn og unge står sentralt, og da må flere jobbe mot dem. Viggo Koch, Oslo misjonskirke, Betlehem: Det vi ser ute er at vekst gjerne kommer av diakoni. Diakoni skal aldri ha kvantitative mål om å vinne mennesker, for det er ikke derfor vi gjør det. Men resultatet er likevel ofte at mennesker kommer til tro. Rune Burgén, Horten misjonsmenighet: Dette er veldig spennende. Jeg håper alle er bevisst på at det er en hellig Arild Eriksen, styreleder i Drammen misjonsmenighet: Vekst 2020 er kjempespennende. Men er vi menigheter flinke nok til å forandre språkdrakt og endre våre holdninger til dem vi lever sammen med? Jeg tror vi har en historie hvor vi omtaler de der ute som litt under vår verdighet. Jeg føler at Vekst 2020 er på vei til å snu dette. Vi må ha respekt for våre medmennesker, og derfor invitere dem til våre menigheter. I Drammen er vi så tent på å være med på dette at det virkelig koker innvendig. Helge Galdal, styreleder i Skien misjonskirke: Vi vil gjerne gi vår oppslutning til denne prosessen, uttrykke en gå og gi applaus til den fra vår menighet. Det preger både styremøter og samtaler i menigheten at vi vil være med på dette. Jeg vil også forplikte meg selv i mitt liv, i vår menighet og i min ledergjerning. Jeg kjenner nemlig frykt fordi fordobling krever nytt kirkebygg for oss og store investeringer. Men nå forplikter jeg meg til dette. Eva Brechan Lieng, Arendal misjonskirke: Vi er en stor kirke som flyttet til nytt bygg for halvannet år siden. Det er skummelt å være med å vedta noe som krever masse ressurser. Likevel tror jeg Vekst 2020 er det vi trenger: En giv til å tenke nytt og skape nytt engasjement. Roy Elling Foss, menighetsrådgiver i Misjonsforbundet: Alle kan ikke være evangelister, men alle kan investere i relasjoner. Vi må også skape arenaer som er gode å invitere til. Kanskje det betyr at vi må endre profilen på en del av det vi gjør. Hvordan skal vi for eksempel gjøre gudstjenester slik at menn liker seg der? Kommer mennene, kommer hele familien. Asbjørn Johansen, Skien misjonskirke: Det her er knallbra! Skal det bli virkelighet, må vi be Høstens Herre om å drive arbeidere ut til sin høst. Når vi har sett stor vekst, har det vært evangelister, og det må vi ha i menighetene i dag også. >> 19

20 JA, VI VIL!... Anne Margrethe Ree Sunde og Jarle Råmunddal forteller om Vekst >> feststund, og å snakke om dette griper meg enormt. Clemente Duran, Randesund misjonsmenighet: Vi må ikke glemme den misjonale tanken. Vi kan godt elske Gud og oss selv, men vi glemmer gjerne vår neste. Vi må elske vår neste. Karsten Morfjord, menighetsrådgiver i Misjonsforbundet: Jeg har vært i Misjonsforbundet i 30 år, og dette er den mest spennende tiden jeg har vært med på i fellesskapet. Jeg har sett mange menigheter som er blitt innadvendte hvor bygda rundt er blitt noe farlig. Jeg har sett mange slike bli lagt ned. Men jeg har også sett det motsatte. I Narvik misjonsmenighet har de satt fokus på de utenfor og slik nådd nye mennesker. Rune Fridell, styreleder i Askim frie misjonsmenighet: Dette handler om fellesskapet. Vi kan ikke stå i 2020 og si at noen få vågale personer hadde noen hårete mål. Det er fellesskapet som vedtar dette og som skal gjennomføre det. Dette er en Øivind Magne Haugbro, pastor i Heimdal misjonsmenighet: Angående økonomi må vi utfordre alle til å gi 200 i måneden til giverkampanjen. Det er også så flott fordi vi ved å gi fast får makt over Mammon. Hildur Danielsen Hellevik, Heimdal misjonsmenighet: Sjelden har jeg sittet med så mye følelser som i dag. Vi må få inn dette med unådde grupper. Jeg lever på en plass hvor det er mange unådde i Trøndelag. Jeg opplever at det er tøft åndelig i Trøndelag, men får Kristus tak på oss slik at Kristi kjærlighet tvinger oss ut i hverdagen er det ikke vanskelig at én når én. Tekst: Anders A. Aanensen Foto: Anne Margrethe Mandt GENERE Er modig. Genererer energi. Krever tålmodighet. Hjelper til å fokusere. Dette er noen av stikkordene generalsekretær Jarle Råmunddal benytter når han ser på Generalforsamlingens beslutning om å satse på Vekst 2020 (se faktarute) i retroperspektiv. - Jeg har veldig lyst til å krumme nakken og jobbe i retning vedtaket som er gjort. Det er en modig beslutning som handler om fokus og prioritet. Vi må spørre hva som skal være det viktigste i våre menigheter. Med vedtaket er vi nær røttene våre og det kall og fokus som gjorde at Misjonsforbundet ble dannet, mener Råmunddal. Krevende beslutning Vekst 2020 er en retningsgiver som handler om fordobling av Misjonsforbundet på ti år. Summert og forenklet innebærer dette at hvert medlem fører ett menneske til Kristus og til menigheten. - Hva krever vedtaket om å gå for intensjonen i Vekst 2020-visjonen av Misjonsforbundets ledelse og menigheter? - Det krever tålmodighet. Vi må velge å si at dette er retningen vi skal gå i, selv om det ikke er sikkert vi ser resultatene det første året. Men jeg er helt sikker på at hvis vi jobber med disse fokus og prioriteringer, vil vi komme fryktelig langt på ti år, sier generalsekretæren. Han understreker også den enkeltes ansvar: - Vi ønsker å utvikle ressurser og metodikk, men det handler om at menigheter og misjonsforbundere 20

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

1-11 MISJON LOKALT. livspuls. carlos diaz. Menighetens. Portrettet: Gjenggutten som ble menighetsplanter

1-11 MISJON LOKALT. livspuls. carlos diaz. Menighetens. Portrettet: Gjenggutten som ble menighetsplanter 1-11 Å r g a n g 1 0 8 Menighetens livspuls Portrettet: carlos diaz Gjenggutten som ble menighetsplanter SPESIALUTGAVE: SAMMEN OM MISJON LOKALT OG GLOBALT Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG

Detaljer

3-12. Evangelisering på dagsorden. Liv, vekst og moro i Nord. Jarle Råmunddal. Hovedtema: Tilbakeblikket :

3-12. Evangelisering på dagsorden. Liv, vekst og moro i Nord. Jarle Råmunddal. Hovedtema: Tilbakeblikket : 3-12 Å r g a n g 1 0 9 Tilbakeblikket : Jarle Råmunddal Hovedtema: Evangelisering på dagsorden Liv, vekst og moro i Nord Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

4-13. Årgang 110. innsamling: Flyktninger i Colombia. Hovedsak: Musikkglede. Menigheten: Portrett: Hjerterom i Bodø. Erna Søgaard Ultvedt

4-13. Årgang 110. innsamling: Flyktninger i Colombia. Hovedsak: Musikkglede. Menigheten: Portrett: Hjerterom i Bodø. Erna Søgaard Ultvedt 4-13 Årgang 110 innsamling: Flyktninger i Colombia Hovedsak: Musikkglede Portrett: Erna Søgaard Ultvedt Menigheten: Hjerterom i Bodø Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 FUNG. ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer

Følger kallet til Colombia

Følger kallet til Colombia Nyhet: Ny rådgiver for menighetene 1-2015 Årgang 112 MENIGHETEN: Stavanger 2020 og egen vekstkurve Portrettet: Følger kallet til Colombia Hovedsak: Søndagsskolen bygger barnas tro Organ for Misjonsforbundet

Detaljer

Internasjonalt: 2-2014 Årgang 111. Menigheten: Alle aldre i Mjøndalen. Portrettet: Hovedsak: Opptur. i Haugesund. Jan Elverum i Blå Kors

Internasjonalt: 2-2014 Årgang 111. Menigheten: Alle aldre i Mjøndalen. Portrettet: Hovedsak: Opptur. i Haugesund. Jan Elverum i Blå Kors Internasjonalt: Besøk til Kina og Polen 2-2014 Årgang 111 Menigheten: Alle aldre i Mjøndalen Portrettet: Jan Elverum i Blå Kors Hovedsak: Opptur i Haugesund Organ for Misjonsforbundet og Misjonsforbundet

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7 mylder Magasin for misjonskirkene i Kristiansandsregionen Nr 1/2010 ÅRGANG 1 Eidsvåg og Nupen skaper Hellig rom på Hånes side 4 NORGESMESTER I FARTA side 25 ORDFØRER UNDERVEIS side 7 MISJONSKIRKENE I KRISTIANSANDSREGIONEN:

Detaljer

åndelig liv Tromsø tør å tro Professoren i andre etasje Det spirer nye menigheter Innsamling: Hovedsak: Fordypning Menigheten: Portrettet:

åndelig liv Tromsø tør å tro Professoren i andre etasje Det spirer nye menigheter Innsamling: Hovedsak: Fordypning Menigheten: Portrettet: 3-2014 Årgang 111 Menigheten: Tromsø tør å tro Portrettet: Professoren i andre etasje Hovedsak: Fordypning åndelig liv Innsamling: Det spirer fram nye menigheter Organ for Misjonsforbundet og Misjonsforbundet

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar mylder Nr 2/2012 Årgang: 3 Opplag: 45 000 Gratis til alle husstander! Magasin fra misjonskirkene i Kristiansand, Søgne og Vennesla Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar s 6 MGP-Nina synger videre s 28 Nytt

Detaljer

Sjefredaktørene. UTFORDRER TIL GRØNN TRO s 12. Oppdrift i ny misjonskirke s 4. s 8. for Kristiansand, Søgne og Vennesla.

Sjefredaktørene. UTFORDRER TIL GRØNN TRO s 12. Oppdrift i ny misjonskirke s 4. s 8. for Kristiansand, Søgne og Vennesla. mylder N r 1 / 2 0 1 2 Å r g a n g 3 Et magasin for Kristiansand, Søgne og Vennesla Magasin fra misjonskirkene i Kristiansandsregionen Sjefredaktørene s 8 UTFORDRER TIL GRØNN TRO s 12 Oppdrift i ny misjonskirke

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

mylder på Myra Sveits side 28 Supert i Møt Biskop Skjevesland side 12 til kamp for kvinner og barns rettigheter i colombia Mission Kids i arendal:

mylder på Myra Sveits side 28 Supert i Møt Biskop Skjevesland side 12 til kamp for kvinner og barns rettigheter i colombia Mission Kids i arendal: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder N r 1 / 2 0 1 1 Å r g a n g 4 Mission Kids i arendal: Mylder på Myra side 4 Supert i Sveits side 28 Møt Biskop Skjevesland side 12 Monica vasquez: til kamp

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

sommerstevne på solstrand Velkommen til

sommerstevne på solstrand Velkommen til årgang 108 NR 4 april 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Velkommen til sommerstevne på solstrand Frykt Herren og tjen ham i troskap og av hele ditt hjerte. For se hvor store ting han har gjort

Detaljer

Visste ikke at Jesus var selve livet!

Visste ikke at Jesus var selve livet! mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2015 ÅRGANG 8 OPPLAG 34 000 FRA RUSMISBRUK TIL LIVSGLEDE: Visste ikke at Jesus var selve livet! ARNE THOMASSEN Om frivillighet og menighet STARTER MISJONSKIRKE

Detaljer

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet.

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2010 Årgang 106 Mange iranere har møtt Jesus gjennom virksomheten til Betania Arendal. Vennene står i en spesiell nådetid og ser stadig nye omvende

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Fra Lindesnes til Nordkapp med Stine Sophies stiftelse

Fra Lindesnes til Nordkapp med Stine Sophies stiftelse mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 2/2012 Årgang 5 Opplag 34 000 Fra Lindesnes til Nordkapp med Stine Sophies stiftelse s 12 agnes på strand: Energi & galskap s 6 bibel og business: Møt

Detaljer

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

Fornøyde deltakere koste seg på Sommerstevnet i Drammen. Denne gruppen deltok i en bønnevandring i sentrum av elvebyen.

Fornøyde deltakere koste seg på Sommerstevnet i Drammen. Denne gruppen deltok i en bønnevandring i sentrum av elvebyen. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 7 august 2010 Årgang 106 DFEF har grunn til å være stolte over ungdommene i bevegelsen. Her er glimt av lovsangere fra gruppen Evig Arv. LES MER SIDE 22-23

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer