Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske forhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske forhold"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Ingeniørutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 2002 F Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske forhold Avdeling for teknologiske fag Adresse: Kjølnes, 3914 Porsgrunn, telefon , telefax Ingeniørutdanning - Sivilingeniørutdanning - Doktorgradsutdanning

2 Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Ingeniørutdanningen RAPPORT FRA 1 SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 2002 Tema: Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske forhold. Tittel: Solenergi brukt til rom- og vannoppvarming i eneboliger under norske forhold. Prosjektgruppe: F Tilgjengelighet: Åpen Gruppedeltakere: Karakter: Dato: Signatur hovedveileder/sensor: Daniel Sandnes Bjørn Magne Halvorsen Erik Rønning Jon Andre Thorvig Stein Rune Sakshaug Hovedveileder: John Langeland Biveileder/sensor: Svein Thore Hagen Prosjektpartner: Ingen Godkjent for arkivering: Sammendrag: Dato: Denne rapporten kartlegger hvorvidt det er miljømessig og økonomisk lønnsomt å benytte seg av solenergi til rom- og vannoppvarming i eneboliger i Norge. Rom- og vannoppvarming utgjør en stor del av det private strømforbruket i løpet av et år hos en gjennomsnittsfamilie. Utnyttelse av solenergi er ved siden av enøk, trolig de mest miljøvennlige av de eksisterende energiteknologiene. På bakgrunn av dette er det de siste årene fokusert mye på denne formen for energi. For et nybygg mener vi det er et anbefalt alternativt å satse på solenergianlegg, som tillegg til tradisjonell elektrisk oppvarming. Unntaket vil være solceller, dette anbefales til større bygg da investeringskostnadene er store og vil føre til uforholdsmessig lang innsparingstid for mindre bygg. Generelt er solenergi lønnsomt over tid, og man gir bygningen et "spenstig" og arkitektonisk moderne uttrykk. Selv om investeringskostnadene øker, vil det være ekstra økonomisk støtte å hente i form av stipend og utvidede lånerammer fra blant annet husbanken. Høgskolen tar ikke ansvar for denne studentrapportens resultater og konklusjoner Avdeling for teknologiske fag

3 Avdeling for teknologiske fag Side 3 av 24 Forord Denne rapporten er utarbeidet av fem studenter ved Høgskolen i Telemark, avdeling for teknologiske fag.i forbindelse med faget, prosjektmetodikk med IT-verktøy, i første semester. Innholdet gir informasjon om passiv og aktiv solenergi til rom- og vannoppvarming i eneboliger under Norske forhold. Rapporten er delt i tre hovedkapitler. Solceller, solfangere og passiv oppvarming. Det er ikke nødvendig med spesielle forkunnskaper for å få nytte av denne rapporten, da den er ment som veiledning for potensielle boligbyggere. Prosjektmedarbeidere har vært: Daniel Sandnes Erik Rønning Jon Andre Thorvig Bjørn Magne Halvorsen Stein Rune Sakshaug

4 Avdeling for teknologiske fag Side 4 av 24 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 6 KAPITTEL 1: SOLCELLER SOLCELLER FUNGERER SLIK PRAKTISK BRUK... 8 Plassering... 8 Hvor mye energi er det behov for?... 8 Hva skjer når solen ikke skinner? MILJØFORHOLD ØKONOMI... 9 KAPITTEL 2: SOLFANGERE SOLFANGERANLEGG - SYSTEMBESKRIVELSE Systemer brukt sammen med solfangere Vannbårent varmesystem Radiatorer Vannoppvarming ved hjelp av solfangere Solfangeren Opplagringsmuligheter Kontrollenhet Rørsystemet Hva skjer og systembeskrivelse ØKONOMI Hvor stor del av energibehovet kan vi dekke med solfangeranlegg? Hva blir prisen på energien fra solfangeranlegget? Hvor mye kan man spare på å installere et solfangeranlegg sammenlignet med å kun bruke elektrisk strøm? Drifts og vedlikeholdskostnader MILJØ Hvilke miljøfordeler får man ved å bruke et vannbårent gulvvarmefordelingssystem i forbindelse med solfangeranlegget? Estetiske momenter KAPITTEL 3: PASSIV OPPVARMING AV ENEBOLIG SOLENERGI; GRATIS LYS OG VARME MILJØFORHOLD PASSIV SOLVARME PRAKTISK BRUK ØKONOMI KAPITTEL 4: KONKLUSJON KILDEREGISTER: Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3:... 23

5 Avdeling for teknologiske fag Side 6 av 24 Innledning Hensikten med dette prosjektet er å kartlegge hvorvidt det er miljømessig og økonomisk lønnsomt å benytte seg av solenergi til rom- og vannoppvarming i eneboliger i Norge. Rom- og vannoppvarming utgjør en stor del av det totale årsforbruket på strøm hos en familie i enebolig. Vi så derfor denne vinklingen som interessant. Utnyttelse av solenergi er ved siden av enøk, trolig de mest miljøvennlige av de eksisterende energiteknologiene. På bakgrunn av dette er det de siste årene fokusert mye på denne formen for energi. Fokus på miljø og forurensning er viktige emner globalt, og forskningen på dette området er økende. Noe som fører til bedre teknologi, og for oss som forbrukere, økt konkurranse og reduserte kostnader.

6 Avdeling for teknologiske fag Side 7 av 24 Kapittel 1: Solceller Målet med bruk av solenergi er å få sola til å gjøre et arbeid. Og vi mennesker har gjennom tidene funnet fram til mange forskjellige måter å utnytte solenergien på. En av måtene er direkte omdanning av den elektromagnetiske solstrålingen til elektrisk strøm (solceller). Bruk av solenergi til oppvarming er ofte vurdert som lite interessant for norske forhold på grunn av lite solstråling om vinteren, når energi behovet er størst. Men selv om sommeren er det enkelte områder som krever større energimengder, som varmtvann. Og med installasjoner har Norge flere solcelleanlegg per innbygger enn noe annet land i verden. Solceller gir energi til avsidesliggende hytter, hus eller tekniske anlegg der det er for dyrt å bygge ut tradisjonell kraftforsyning. Solceller blir og i økende grad brukt til energiproduksjon i sentrale områder. For eksempel integrert i fasader eller tak på bolig og næringsbygg. Vanlige solcelleanlegg gir optimalt et årsutbytte på rundt 100 kwh/m 2. (Kilde: Norsk solenergiforening). 1.1 Solceller fungerer slik Når solstrålene treffer cella, blir en del av de absorbert i halvledermaterialet. Energien til det absorberte lyset gjør atomene til materialet mer energirike og slår løs elektroner, tillater disse å flyte fritt. Denne flyten av elektroner er en strøm, og ved å plassere forbindelser på begge sider av cella kan denne strømmen hentes ut for praktisk bruk. De første solcellene som ble laget var av Selen og hadde en virkningsgrad på kun 1 %. Dagens solceller blir hovedsaklig laget av Silisium og har en virkningsgrad på 20 %. Men hvor mye sollys greier egentlig solcellene å absorbere? Dagens teknologi nærmer seg 15 %, men er foreløpig noe under dette. En solcelle på 10 cm 2 vil i fullt sollys utvikle cirka 3 Ampere og en spenning på cirka 0.5 Volt. For å få noen praktisk nytte av dette må flere celler kobles i serie, dette for å øke spenningen. Og da har vi et solcellepanel.

7 Avdeling for teknologiske fag Side 8 av Praktisk bruk Ved installering av et solcelleanlegg bør man vurdere følgende. 1. Plassering 2. Hvor mye energi er det behov for 3. Hva skjer når solen ikke skinner Plassering Plassering av solcelleanlegget er vesentlig for hvor godt det skal virke og yte. Feil plassering kan føre til dårlig utnyttelse av energien. Enkelte solcellepanel kan leveres med automatiserte motorer som styrer panelet etter hvor på himmelen solen står. Det mest vanlige er fastposisjonerte paneler. Så hvor skal man da plassere et solcellepanel for å få mest mulig utbytte av det? Det er viktig at man plasserer panelet slik man får maksimalt energi utbytte året rundt. På våre breddegrader er det mest vanlig å plassere panelet sydvendt. Andre ting som er vesentlig å tenke på, er når på dagen det er mest energi å hente i forhold til bruk. Uansett hva slags løsninger man finner frem til er det viktig at man ikke plasserer solcellepanelet slik at trær, bygninger, og andre hindringer er i veien for strålene fra solen. Dette er viktig siden et panel kan miste halve ytelsesevnen selv om det bare er en solcelle som er skyggelagt. Hvor mye energi er det behov for? Med behov mener vi at forbruket er forskjellig for de ulike boliger. Noen boliger har større energibehov enn andre, avhengig av antallet i husstanden og størrelsen på boligen. Noen vil kanskje helt å holdent ha all energi fra et eget solcellepanel, noe som vanskelig lar seg gjennomføre i Norge fordi vi i vinterhalvåret ikke har nok soltilstrømmning. Dette kan undersøkes nærmere hos din lokale enøk-spesialist, eller ved meterologiske institutter. Hva skjer når solen ikke skinner? Måten å løse dette problemet på, er å ta i bruk batterier for å kunne lagre energien som er til overs de gangene solinnstrålingen er høyere enn forbruket. Dette kan være en kostbar installasjon, siden slike energilagringsbatterier er noe dyrere enn standard batterier. Disse

8 Avdeling for teknologiske fag Side 9 av 24 batteriene krever et visst vedlikehold og ettersyn for å bevare batterienes funksjonalietet og levetid. Er disse kravene oppfylt vil batteriene optimalt ha en levetid på cirka 20 år. På grunn av at batterierlager kan bli noe kostbart å installere, bør boligen ha nettstrøm i tillegg. På den måten kan man velge mellom nettstrøm og solceller etter som energien er tilgjengelig. 1.3 Miljøforhold Solcelleanlegg knyttet til det elektriske nettet innebærer ingen miljøulemper. Frittstående solcelleanlegg krever et energilager i form av batteri. Disse har begrenset levetid og håndteringen av slike vil kunne gi visse miljøproblemer. Silisiumceller er relativt energikrevende i produksjonen, og den energimessige tilbakebetalingstiden ligger i området 2-5 år. Mer effektive produksjonslinjer og bruk av mindre energikrevende materialer vil trolig komme til å redusere energibehovet. For et komplett solcelleanlegg er tilbakebetalingstiden 5-10 år. Levetiden for en solcelle er lang (ca.30 år), det er derfor batteriet som er den begrensende faktoren. (Kilde: OED-NOU 1998:11). 1.4 Økonomi Kostnadene for å produsere elektrisitet ved hjelp av solceller har gått ned med årene. Fra 1975 til 1990 har prisene gått ned 23 % pr. år. Siden har prisene hold seg mer eller mindre stabile. Solcellepanelene alene vil ikke være nok til å tilføre kraft til systemet. Batterier og regulatorer kommer i tilegg, og vil øke investeringskostnadene. Man regner med at om cirka 10 år, vil prisene være halvert av prisene i dag. (Kilde: Potensialer i fornybare energikilder, rapport fra NTNU april 2001)

9 Avdeling for teknologiske fag Side 10 av 24 Kapittel 2: Solfangere. 2.1 Solfangeranlegg - systembeskrivelse Ved hjelp av solfangere kan man spare inn på strøm- og fyringsutgifter, ved å absorbere solstrålene og utvinne energien til rom- og vannoppvarming. Systemer brukt sammen med solfangere vannbårent varmesystem radiatorer vannoppvarming Vannbårent varmesystem Brukt sammen med et solfangeranlegg blir dette et fullverdig oppvarmingsalternativ til den klassiske måten å varme opp huset sitt på, som er ved hjelp av elektriske varmeovner, ved- eller parafinfyring. Ved hjelp av et nettverk av rør støpt inn i gulvet eller lagt inn i etasjeskilleren blir det oppvarmede vannet pumpet rund i rørsystemet. Vannet vil varme opp gulvet og selve rommet systemet er montert i. Rørsystemet er igjen koblet opp til varmtvannstanken hvor vannet blir varmet opp av solfangerenergi og vanlig elektrisitet. Radiatorer Bygger på samme prinsipp som gulvvarmesystemet, ved at vann føres rundt i rør innbygd i en ramme. Radiatorene henges på vegger, gjerne på loft, kjellere eller andre rom som ikke er i så mye i bruk Vannoppvarming ved hjelp av solfangere Dette kan gjøres ganske enkelt ved å føre rør fra solfangeren til en varmtvannstank. Oppvarmet vann fra solfangeren føres inn nederst i tanken hvor vannet er kaldest, mens det føres ut igjen i tankens midtsjikt. Øverst har vi uttaket som fører vannet fra tanken og ut til vannkranene.

10 Avdeling for teknologiske fag Side 11 av 24 Solfangeren Selve solfangerne, som man gjerne plasserer på taket, er bygd opp av en frontplate som tillater solstrålene å trenge inn i fangeren, og hindrer dem i å reflektere ut igjen. Dette hindrer varmetap. Under topp-platen finner vi en to lags absorbatorplate hvor solstrålene blir tatt opp og varmer opp vannrørene som befinner seg i absorbatorplaten. Se figur I Solarnor sine solfangere er frontplaten laget av Lexan polykarbonat, som er et veldig sterkt plastikkmateriale. Det har bedre isolasjonsevne enn glass, og er sterkere over større flater. Absorbatorplaten er laget av Noryl px507, som er et veldig slitesterkt og lett plastikk- /glassfibermateriale som tåler temperaturer opptil 105 C. Vekten på solfangeren er ca 9,8 kg/m 2, noe som gjør det mulig for et par mann å kunne plassere den på taket. Fangeren festes til undertaket. For optimal utnyttelse av solenergien kan vinkelen på fangeren kontinuerlig endres, ved hjelp av solfangerstativ med mekanisme som beregner best mulig utnyttelsesgrad. I Norge bør fangeren plasseres sydvendt, for å utnytte solenergien på våre breddegrader maksimalt. Når det gjelder vedlikehold av solfangeren må man sørge for at den er ren for støv, pollen og annet som dekker den til. Ellers vil utnyttelsespotensialet svekkes ved at en mindre andel av sollyset enn normalt absorberes. Figur2.1.1 Solfanger i profil. Hentet fra

11 Avdeling for teknologiske fag Side 12 av 24 Opplagringsmuligheter For at det skal være noen hensikt med å bruke et solvarmeanlegg må man ha mulighet til å lagre varmen til et senere tidspunkt. Det vanligste alternativet er å benytte seg av en varmtvannstank hvor vannet oppbevares. Tanken er gjerne laget av syrefast stål med en innvendig emalje som beskytter mot korrosjon. Til å føre vannet til og fra solfanger/varmtvannstank brukes elektrisk drevne pumper som fører vannet fram og tilbake gjennom ventiler fram til bestemmelsesstedet. Kontrollenhet For å kunne kontrollere pumpene, hvor mye og hvor fort vannet skal strømme rundt i rørene eller temperaturen, må man ha en styringsenhet som er koplet til varmtvannstanken. I tillegg er en sensor plassert på solfangeren. Den måler utvendig temperatur og temperaturen på vannet inne i solfangeren. De viktigste oppgavene til den kontrollerende styringsenheten er : 1. Bestemme trykket på vannet som strømmer gjennom rørgangene og solfangeren. Hvis det ikke er så mye sol vil det ta lengre tid å varme opp vannet. Dermed trenger vannet lengre tid i fangeren for å oppnå ønsket temperatur, da vil styringsenheten dempe vannstrømningen til fangeren slik at noe mindre vann sirkulerer. 2. Ved fare for frost vil pumpene automatisk stoppe. Vannet vil da renne ut av solfanger og rør slik at sprekker og brister unngås. 3. Hindre overoppheting ved enten å slutte tilstrømningen av vann, eller øke sirkulasjonshastigheten. 4. Åpne og lukke ventiler ved fare for overbelastning.

12 Avdeling for teknologiske fag Side 13 av 24 Rørsystemet Rørledningene for gulvvarme og rørene til/fra solfanger er laget av plast i dimensjonene mm, og tåler varme opp til ca 90 o C. For å fordele gulvvarmen bedre er det hensiktsmessig å montere varmefordelere på rørene. Disse fordelerne er laget av aluminium og sikrer jevn varmefordeling i gulvet. Se figur Figur Vannrør med fordeler. Hentet fra

13 Avdeling for teknologiske fag Side 14 av 24 Hva skjer og systembeskrivelse Solfangeranlegget varmer opp vannet i bunnen av varmtvannstanken. Det varme vannet fra tankens øvre del gir varme til det vannbårne oppvarmingssystemet, samt at vi har uttak for varmt tappevann. Se figur fdgduytrr : solfanger 2: sensor 3: varmtvann fanger/tank 4: vannbåren gulvvarme 5: elektrisk varmekolbe 6: varmtvannstank 7: ekspansjonstank 8: sjokkventil og trykkmåler 9: sirkulasjonspumpe 10: kontrollenhet 11: kaldvann tank/fanger Figur Oversikt over solfangeranlegg med vannbårent oppvarmingsanlegg. (Hentet fra

14 Avdeling for teknologiske fag Side 15 av Økonomi Hvor stor del av energibehovet kan vi dekke med solfangeranlegg? Solenergi vil ifølge Solarnor på Sør- og Østlandet typisk dekke % av det årlige behovet for oppvarming av rom og vann. Faktorer som spiller inn er geografisk plassering av huset, lokale temperaturforhold, takvinkel og husets retning. Hva blir prisen på energien fra solfangeranlegget? Energiprisen fra selve solvarmeanlegget ligger på ca 0,50 kr pr kwh avhengig av hvor stort anlegg man har, opplyser Solarnor. (Se tabell 2.2.1) Solvarmeanlegget betales ned i løpet av 5-10 år, deretter er en tredel av oppvarmingsutgiftene gratis. Forventet levetid på Solarnors solfangeranlegget er minst 20 år, så man vil altså ha gratis energi ifra solfangeren i år. Tabell Priser for solvarmeanlegg inkludert installasjon, samt strømpris. Solvarmeanlegg beregnet for boareal på m m m m 2 Solvarmeanleggstørrelse m m m m 2 Solvarmeanleggspris kr kr kr kr Distribusjonssystempris kr kr kr kr Totalpris kr kr kr kr Effektiv energipris kr 0,50/ kwh kr 0,47/ kwh kr 0,46/ kwh kr 0,46/ kwh Merk: Montering av solfangere er utelatt da dette tilsvarer kostnaden for legging av takstein. Pris for distribusjonssystem og totalpris inngår ikke i den effektive energiprisen eller lønnsomhetsberegninger, da det er forutsatt at man skal installere et vannbårent varmesystem enten man vil satse på solfangere eller ikke. Hvor mye kan man spare på å installere et solfangeranlegg sammenlignet med å kun bruke elektrisk strøm? Vi tar eksempel i en kjernefamilie som bruker årlig kwh til oppvarming av rom og tappevann til en pris på kr, altså kr 0,50 pr kwh. Hvorav kwh til romoppvarming og kwh til vannoppvarming. Dette vil si at i nedbetalingsperioden, (perioden da alle innkjøps og installasjonskostnader for solfangeranegget er nedbetalt), vil besparelsen pr kwh kun bli fra 0-0,04 kr, eller kr til sammen årlig. Men etter at nedbetalingsperioden er over vil besparelsen være på 0,46-0,50 kr pr kwh, til sammen en kr pr år. (Se vedlegg for utregninger.) Husbanken tilbyr tilleggslån på kr for de som vil investere i solvarme samt et tilskudd på kr.

15 Avdeling for teknologiske fag Side 16 av 24 Med 1 av energien dekket av solfangeranlegget, tilskudd fra husbanken og 3 nedbetalingsperiode på 5 år, vil man kunne spare kr over 15 år før man eventuelt må bytte ut solfangeranlegget. Sammenlignet med en pris på 0,50 kr kwh på elektrisk strøm. Gjennomsnittlig årlig besparelse over 20 år vil være på kr. Drifts og vedlikeholdskostnader Det skal ikke være nødvendig å bytte deler på anlegget, som skal ha en levetid på minst 20 år. Men man må etterfylle vann, da noe av vannet fra varmelageret vil fordampe. Og skylling kan være nødvendig for å fjerne støv innimellom. Energibruken for å drive anlegget (sirkulasjonspumpa) og dets styringsmekanismer er minimal. Driftskostnadene er altså nesten lik null. (Kilde: (Kilde årlig forbruk av energi: 2.3 Miljø Hvilke miljøfordeler får man ved å bruke et vannbårent gulvvarmefordelingssystem i forbindelse med solfangeranlegget? behagelig temperatur overalt, ingen kalde punkter man kan redusere innetemperaturen med en til to grader uten at rommet føles kjøligere forebygger fuktproblemer i gulvet gir liten støvtransport og gjør dermed forholdene for husstøvmidd vanskeligere systemet er skjult anbefales av Norges Astma og Allergikerforbund varme gulv er hensiktsmessig for barn, som tilbringer mye av dagen på gulvet forhindrer tørr luft og brent støv reneste energiformen vi har, uten støy og utslipp (Kilder: Boligoppvarming med vannbåren gulvvarme, Opplysningskontoret for energi og Miljø AS, 1999) (Fleksibel Boligvarme, Oslo Energi Enøk, 1998,www.Solarno.no)

16 Avdeling for teknologiske fag Side 17 av 24 Estetiske momenter Det vannbårne sirkulasjonssystemet er skjult, ingen vegg- eller gulvplass opptas av panelovner eller lignende Solfangeren består av ulike moduler som kan tilpasses husets arkitektur, dette gjør at solfangeren harmonerer godt med husets eksteriør. (Se figur ) (Kilde/bilde:www.solarnor.no) Figur Hus med solfanger på taket.

17 Avdeling for teknologiske fag Side 18 av 24 Forurenser Solfangeranlegget? I bruk forekommer det ingen forurensing fra anlegget, verken i form av støy eller utslipp. Energien lagres og distribueres med rent vann, og solfangeren er laget i resirkulerbart plastmateriale. Men plast er laget av olje, og dette fører med seg utslipp av: karbondioksid og metan som fører til drivhuseffekt nitrogenoksider som kan føre til overgjødsling og forsuring flyktige organiske komponenter som sammen med nitrogenoksider kan danne bakkenær ozon olje og kjemikalier som har innvirkning på det marine dyre- og plantelivet (Kilde: (Kilde: Faktaheftet 2002 Norsk Petroleumsvirksomhet, Olje og energidepartementet, 2002, funnet på )

18 Avdeling for teknologiske fag Side 19 av 24 Kapittel 3: Passiv oppvarming av enebolig. 3.1 Solenergi; gratis lys og varme Sola er en energikilde som alle kan utnytte. Energi fra sola kan være et godt bidrag til boligoppvarmingen. Ved hjelp av tilpasset arkitektur, riktig plassering av huset på tomten i forhold til himmelretningene kan varmeeffekten fra sola økes. I praksis er det mange måter å utnytte solenergien på. Den som foreløpig er viktigst i Norge er passiv solvarme. Under norske klimatiske forhold kan rett arkitektonisk utforming, valg av bygningsmaterialer og bygningens orientering i terrenget redusere oppvarmingsbehovet. For dagens norske bygningsmasse har en estimert at energitilskuddet fra solen til romoppvarming er mellom 10 og 15 % av oppvarmingsbehovet. Dette tilsvarer omkring 3-4 TWh/år, eller 2-3 % av den stasjonære energibruken i landet. Likevel er det et stort potensial for å utnytte en større del av solvarmen med bruk av helt vanlige byggeteknikker og materialer. (Kilde:Rogaland Fylkeskommune). 3.2 Miljøforhold Energi-innstrålingen fra sola til jordkloden hvert år er ganger større enn energimengden som menneskene i verden bruker og mange ganger større enn jordas totale energireservoar. Solenergi er tilgjengelig over hele jorda og relativt likt fordelt mellom landene. I dette perspektivet har solenergi potensial til å bli den viktigste vedvarende energikilen for framtida. Samtidig kan solenergien utnyttes med miljøvennlig teknologi. (Kilde:Norsk solenergiforening). 3.3 Passiv solvarme. Passiv solvarme kan med dagens teknologi redusere oppvarmingsbehovet i et bolighus med %. Nye glass- og vinduskonstruksjoner kan redusere oppvarmingsbehovet i norske bygninger med 30 %. Riktig utnyttelse av dagslyset kan redusere behovet for elektrisk belysning med 75 %. (Kilde:Sintef).

19 Avdeling for teknologiske fag Side 20 av 24 Alle hus nyter godt av passiv solvarme. Enkelte arkitekter og boligbyggere er mer bevisste på å utnytte solvarmen ved å gi huset en spesiell form, og ved å bruke spesielle bygningsmaterialer. 3.4 Praktisk bruk. Ved å orientere bygningenes vinduer mot sola kan vinterstrålene utnyttes på den kalde del av jordkloden til oppvarmingsformål. Dette koster ikke noe ekstra, men er avhengig av hvordan arkitekten tegner strekene sine. I Danmark anslås det at passiv solvarme i bygninger dekker10 prosent av energibehovet; like mye som naturgassen utgjør. (Kilde:Rogaland enøk). Enklest utnytter man solvarmen med en solvegg. En yttervegg i et tungt og mørk materiale som stein eller betong vil absorbere store mengder varme i løpet av en soldag. Varmen transporteres langsomt gjennom veggene slik at man får en varmestrøm inn i rommet også etter at sola er gått ned. (Kilde: Opplysningskontoret for energi og miljø AS). Store syd- og vestvendte vindusflater og glasstilbygg gir også gode energitilskudd, men ettersom varme transporteres hurtig gjennom glass kan man ikke utnytte varmen etter at solen har gått ned. Det forutsettes at man benytter glass av an spesiell kvalitet da glass har relativt dårlig isoleringsemne. I tillegg til husets plassering på tomten, vil man oppnå den største gevinsten dersom man kombinerer de to overnevnte metodene ved å bygge et glasstilbygg/solrom som er adskilt fra resten av bygningen med en godt isolert vegg. I løpet av dagen varmes luften opp i glasstilbygget. Endel av varmen distribueres til resten av huset, og endel absorberes av den isolerte veggen og lagrer varmen. Om natten avgis varmen til resten av huset, samtidig som veggen isolerer mot kald luft. Glasstilbygget vil kunne brukes som ett oppholdsrom store deler av året, uten nevneverdig behov for tillegsoppvarming. Det kan trekkes enkelte paraleller til glassgaten ved Høgskolen i Telemark, selv om dette er en stor variant av glasstilbygget på en enebolig. Prinsippet er det samme. Se fig

20 Avdeling for teknologiske fag Side 21 av 24 Figur Glassgata ved Høgskolen i Telemark, Porsgrunn 3.5 Økonomi Økonomisk sett er det ikke det ikke store kostnader som skal til for å benytte seg av passiv oppvarming. Plasseringen på tomten velger man selv, innenfor de lovlige rammer og slik tegningene er laget. Kostnaden kommer i de tilfeller der bygger ønsker å ekstraisolere enkelte fasader, eller bygge disse i tunge konstruksjoner med stein eller betong. Her kommer reisverk til fratrekk. Det er vanskelig å sette opp et konkret regnestykke, men arkitekter vi har snakket med mente at beløpet var "lite" i den totale byggekostnaden. Den dyreste investeringen vil nok være et glasstilbygg, der prisen kommer an på størrelsen glassflate. Priser på energiglass, inkl. mva: Veggvinduer: ca. 2000kr,-pr.m 2. Takvinduer med laminat: Ca. 3500kr,-pr.m 2. (Kilde: Glassmester Eie, Skien):

21 Avdeling for teknologiske fag Side 22 av 24 Kapittel 4: Konklusjon For et nybygg mener vi det er et anbefalt alternativt å satse på solenergianlegg, som tillegg til tradisjonell elektrisk oppvarming. Unntaket vil være solceller, dette anbefales til større bygg da investeringskostnadene er store og vil føre til uforholdsmessig lang innsparingstid for mindre bygg. Generelt er solenergi lønnsomt over tid, og man gir byggningen et "spenstig" og arkitektonisk moderne uttrykk. Selv om investeringskostnadene øker, vil det være ekstra økonomisk støtte å hente i form av stipend og utvidede lånerammer fra blant annet husbanken. Dersom det viser seg at nevnte konklusjon ikke er økonomisk gjennomførbar, vil det være et godt og rimelig alternativ å satse utelukkende på passiv oppvarming ved å ta hensyn til plassering og byggningsmaterialer. Man beholder likevel noe av byggningens "moderne" utseende.

22 Avdeling for teknologiske fag Side 23 av 24 Kilderegister: Kapittel 1: Offentlig utredning NOU 1998: 11 Kapittel 2: Kapittel 3:

23 Avdeling for teknologiske fag Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse,vedlegg VEDLEGG BEREGNINGER TIL KAPITTEL VEDLEGG DETALJBESKRIVELSE AV SOLCELLER KAPITTEL

24 Avdeling for teknologiske fag Side 2 av 7 Vedlegg 1 Beregninger til kapittel 2 Pris for vannbårent varmesystem inngår ikke i beregningene, da dette er en forutsetning at man skal innstallere enten man vil satse på solfangere eller ikke. Gitt et årlig forbruk for romoppvarming og vannoppvarming med pris. (kilde:www.enok.no) Romoppvarming kwh 5 500,- + Vannoppvarming kwh 1 750,- = Rom- og vannoppvarming kwh 7 250,- Energipris: _ kwh _ kr Regner med som utgjør: = 0,50 kr/kwh 1 av energibehovet til rom- og vannoppvarming dekkes av solfangeranlegget, _ kwh = kwh 3 Pris med elektrisk strøm for 1 av behovet: kwh * 0,50 kr = kr Pris med solfangerenergi for 1 av behovet: kwh * 0,46 kr = kr Maksimal årlig besparelse med solfangeranlegg i nedbetalingsperiode på 5 år: Pris elkraft 2 416,- - Pris solfangerenergi 2 223,- = Årlig besparelse i nedbetalingsperiden 193,- Årlig besparelse etter nedbetalingsperioden: Rom- og vannoppvarming med elkfraft 7 250,-

25 Avdeling for teknologiske fag Side 3 av 7-1 av energien som vi nå får gratis fra solfangeranlegget ,- = Årlig besparelse etter nedbetalingsperioden 4 834,- Maksimal besparelse over 20 år: (Forutsetter en elpris på 50 øre.) Årlig besparelse i nedbetalingsperiden 193 kr * 5 år = 965,- + Årlig besparelse i etter nedbetalingsperioden kr * 15 år = ,- + Tilskudd fra husbanken ,- = Maksimal besparelse ,- Gjennomsnittlig årlig besparelse: kr / 20 år = kr

26 Avdeling for teknologiske fag Side 4 av 7 Vedlegg 2 Detaljbeskrivelse av solceller kapittel 1 Detaljer: Et silisium atom har 14 elektroner, fordelt på tre ulike skall. De to første er fulle. Det ytre skallet har kun fire elektroner. Et silisium atom vil se etter muligheter for å fylle opp dette (vil ha åtte). For å få til dette vil det dele elektroner med fire av naboatomene. Dette er årsaken til silisiums krystallstruktur. Dette vil si at ren silisium i krystallform egentlig er en veldig dårlig strømleder, fordi alle elektronene er bundet sammen. For å få en solcelle til å fungere forurenser vi silisiumet. La oss se på silisium iblandet et og annet fosfor atom (et per million silisium atom). Fosfor har fem elektroner i sitt ytre skal, ikke fire. Fosfor vil fortsatt binde seg med silisium atomer. Det vil her være et elektron til overs, men det vil i utgangspunktet ikke flyte fritt, elektronet blir holdt på plass av det ekstra positive protonet i fosfor atomets kjerne. Når energi blir tilført ren silisium vil det kunne forårsake at enkelte elektroner vil bryte løs. Disse elektronene vil vandre tilfeldig rundt i krystallstrukturen og se etter tomrom hos andre atomer som har mistet elektroner. Slike frie elektroner kan frakte elektrisk strøm. Men det blir så få av de, at det er lite nyttig i seg selv. Men det forurensede silisiumet er en annen historie. Det viser seg at det trengs betraktelig mindre energi for å slå løs våre ekstra elektroner, fordi de ikke sitter i faste bindinger. De fleste av disse elektronene vil bryte løs, og vi sitter igjen med et betraktelig bedre leder materiale enn ren silisium. Denne forurensings prosessen kalles doping. Når vi doper med fosfor resulterer det i N-type (N for negativ). Negativ på grunn av forekomsten av frie elektroner. Kun en del av cella er av N-type. Den andre delen er dopa med Bor, som har kun tre elektroner i det ytre skallet. Dette resulterer i P- type (P for positiv). Positiv på grunn av fraværet av elektroner (rett og slett hull som ønsker å fylles). Hvor fører dette? Når vi setter sammen N-type og P-type silisium blir det dannet et elektrisk felt. De frie elektronene på N siden som leter etter hull å fylle, ser nå alle hullene på P siden, og de vil strømme over for å fylle dem. Vil så alle de frie elektronene fylle alle hullene? Nei. Hadde det vært tilfelle vil ikke dette vært nyttig i helle tatt. Akkurat i koblingen mellom N- type og P-type vil dette hende og rett og slett skape en barriere, som vil gjøre det vanskeligere og vanskeligere for elektronene og vandre fra N side til P side. Dette elektriske feltet (barrieren) vil ha en diode funksjon. Tillate (til og med dytte) elektroner å flyte fra P side til N

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG - Barrierer og muligheter Av Arne Petter Krogstad Kathrine Elshaug Kjetil Bringaker Kirsti Stensland Eksperter i team 2002-1 - Forord Denne

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 2009 PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 06.06.2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørutdanning 1757

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

TET4850 SMARTE NETT Smarte Hus. Gustav Martinsen Håkon Tranøy Krister Haugen Ole Johan Andersen Sindre Heimly Brun

TET4850 SMARTE NETT Smarte Hus. Gustav Martinsen Håkon Tranøy Krister Haugen Ole Johan Andersen Sindre Heimly Brun TET4850 SMARTE NETT Smarte Hus Gustav Martinsen Håkon Tranøy Krister Haugen Ole Johan Andersen Sindre Heimly Brun 25. april 2011 Sammendrag Den fremtidige utviklingen av smarte nett vil åpne store muligheter

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE INNHOLD FORORD...3 SAMMENDRAG...4 1. RESSURSGRUNNLAG...6 2. RAMMEBETINGELSER...9 2.1. ENERGIPRISER...9 2.2. STØTTEORDNINGER...10 2.3. OFFENTLIGE KRAV...10 2.4. INTRODUKSJON

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt?

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Liv Bjørhovde Rindal, KanEnergi Fritjof Salvesen, KanEnergi 10 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Norges vassdrags-

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x

MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x MILJØTILTAKSBANK Vurdering av lønnsomhet og miljønytte November 2006 N A L E c o b o x Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Bakgrunn... 5 3 Metodebeskrivelse... 6 3.1 Lønnsomhet... 6 Kostnader... 6 Gevinster...

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Energiutredning for Myra-Bråstad området

Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning Myra Bråstad området Prosjekt nr: 510404 AO - nummer: 58580 Oppdragets tittel: Energiutredning for Myra Bråstad området Prosjektleder: Jan Olav

Detaljer

Energikilder og fremtidig energibruk

Energikilder og fremtidig energibruk Energikilder og fremtidig energibruk Et vedlegg til lokale energiutredninger 2007 Energikilder og fremtidig energibruk 1 1. KLASSIFISERING AV ENERGIFORMER... 2 1.1 VARME OG ELEKTRISITET... 2 1.2 FORNYBAR

Detaljer

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006. F1-prosjekt F1-03-06. Varmepumpe

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006. F1-prosjekt F1-03-06. Varmepumpe Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006 F1-prosjekt F1-03-06 Varmepumpe Bildet viser hvordan varmepumpen utnytter fornybar energi.

Detaljer

Forprosjektering av biobrenselsentral kombinert med solfangere på Svartlamoen

Forprosjektering av biobrenselsentral kombinert med solfangere på Svartlamoen Forprosjektering av biobrenselsentral kombinert med solfangere på Svartlamoen Innhold Bakgrunn... 2 Grunnlag og forutsetninger... 2 Beskrivelse av den tekniske løsningen (Sol / flis / pellets)... 3 Solfangersystemet...

Detaljer

Sol Og Vind Plusshus i Porebetong. Prosjektrapport ISBN 978-82- 90122-65- 7 Ref: 2010/8530-5

Sol Og Vind Plusshus i Porebetong. Prosjektrapport ISBN 978-82- 90122-65- 7 Ref: 2010/8530-5 Sol Og Vind Plusshus i Porebetong Prosjektrapport ISBN 978-82- 90122-65- 7 Ref: 2010/8530-5 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn for prosjektet. Målsetting. 2.0 Prosjektets utvikling til nå 3.0 Materialvalg

Detaljer

Stavanger Kommune. Energiutredning Jåttåvågen 2. Utgave: 1 Dato: 2011-04-04

Stavanger Kommune. Energiutredning Jåttåvågen 2. Utgave: 1 Dato: 2011-04-04 Energiutredning Jåttåvågen 2 Utgave: 1 Dato: 2011-04-04 Energiutredning Jåttåvågen 2 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Energiutredning Jåttåvågen 2 Utgave/dato: 1 / 2011-04-04 Arkivreferanse:

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

I I I I. Fornybar energi 2007. www.fornybar.no. Fornybar energi 1

I I I I. Fornybar energi 2007. www.fornybar.no. Fornybar energi 1 I I I I I I I I Fornybar energi 2007 www.fornybar.no Fornybar energi 1 Fornybar energi 2007 FORORD Fornybar energi har lenge vært et viktig energipolitisk tema. For 20 30 år siden var det en økende erkjennelse

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

Utvikling av konsept for en nullutslipp fritidsbolig med en isolert frostfri indre sone og soloppvarmet vannmagasin

Utvikling av konsept for en nullutslipp fritidsbolig med en isolert frostfri indre sone og soloppvarmet vannmagasin Utvikling av konsept for en nullutslipp fritidsbolig med en isolert frostfri indre sone og soloppvarmet vannmagasin Are Siljan Børset Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder:

Detaljer

Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid.

Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid. Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid. Johannes Idsø Avdeling for samfunnsfag Notat nr 1. 2013 2 Innhold 1 Sammendrag 4 2 Fjordvarmeprosjektet på Nordfjordeid 6 2.1 Innledning og problemstilling.............................

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Rapport fra 5. semesters prosjekt høsten 2011 EK5506 Prosjektering innen elkraftteknikk EK 5-3-11 Innføring i vindkraft Fakultet for teknologiske fag

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer