For musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. At alle elevene føler til å ha eierskap til produksjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. At alle elevene føler til å ha eierskap til produksjonen"

Transkript

1 TITTEL Utarbeidet av Musikk i Skolen ved Kristin Fonnes. For musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her MÅLSETTING At alle elevene blir involvert i prosessen idé utvikling av konsept øving framføring At alle elevene føler til å ha eierskap til produksjonen At hver enkelt elev får mulighet til å utvikle seg på minst ett av områdene innen produksjon, og får mulighet til å vise dette for andre At elevene utvikler forståelse for en prosess som forutsetter samhandling mellom ulike aktører At elevene utvikler forståelse for de ulike profesjonene innen produksjon At elevene kan se og reflektere over egen rolle i et produksjonsfellesskap PROSESSBESKRIVELSE Opplegget er skissert for en prosess over 12 uker. Den kan uten problemer kortes inn eller forlenges. Det kan brukes en hvilken som helst tekst, eller elevene kan lage en tekst selv. Elever og lærer(e) utvikler i fellesskap en musikkteaterproduksjon som enten kan filmes eller vises for en større eller mindre forsamling. Utgangspunkt er temaet mot. Med utgangspunkt i en kort tekst hentet fra en roman/novelle/eventyr e.l., følger prosessen følgende faser (hentet fra veiledningen i faget): Intro, der teamet og teksten presenteres samt noe som kan inspirere til kreativ tenkning Idéfasen, der idéer på ulike plan får fritt spillerom Utprøvingsfasen, der ulike musikalske, dramatiske, scenografiske osv. idéer prøves ut Konseptfasen, der alle tråder samles til et konsept alle elever er enige om Realiseringsfasen, der elevene har funnet sine roller og øver etter avtalen i konseptet Framføringen, der produksjonen blir presentert Evalueringen, der hele prosessen evalueres av elever og lærere Fram til konseptet er lagt, samarbeider alle elever om utviklingen av produksjonen. Etter dette vil de deles i ansvarsgrupper, og de vil få roller i skuespill/musikk/lyd/lys etc. De ulike fasene vil selvsagt gå i hverandre, og man vil hoppe fram og tilbake i løpet av prosessen. Oppgaven Gruppen skal lage en musikkteaterproduksjon basert på en tekst. Dette bør være en kort 1

2 tekst som elevene omformer til et manuskript, evt. læreren har gjort dette i forkant. Manuskriptet bør ikke være lenger enn 5 sider. Her kan man ta en novelle, et eventyr, et kapittel fra en roman etc. Læreren kan i forkant ha gjort seg noen tanker om det skal legges til eller trekkes fra noen roller, om kanskje en gruppe på to kan bli til en hel stor gjeng osv. Det er en stor fordel hvis elevene selv kan være med å beslutte hvordan det skal bli. Det viktigste med prosessen er at elevene selv er med å utvikle produksjonen, og føler eierskap til den. I dette eksemplet bruker jeg Brødrene Løvehjerte, kapittel 8, som jeg har gjort om til et 5 siders manuskript. Her er Kavring på leting etter Jonatan, gjemmer seg i en hule og oppdager hvem som er forræderen i Kirsebærdalen så blir han selv tatt til fange av Tengils soldater og ført til Klungerdalen der han leter etter og finner en som kan være farfaren hans. Mulighetene for rolleutbygginger eller rolleendringer er mange: Det kan være mange Tengilsmenn og mange vaktmenn samt mange innbyggere i Klungerdalen. Roller som Jonatan eller Sofia kan skrives inn som fortellende karakterer. I tillegg kan vi lage prolog og epilog. Tengilshæren kan lett gjøres om til jentehær (det er ofte mange jenter i faget), eller en jentegjeng på skolen, dersom man vil flytte historien til noe hjemlig. Ved å løsrive omgivelser og karakterer fra den opprinnelige historien kan produksjonen få en egen helhet og elevene kan kanskje lettere bruke sin fantasi til å tenke ut universet, scenografien etc. Husk at det som regel er knyttet opphavsrett til tekst dvs. at dersom produksjonen blir vist frem for noen og ikke bare brukes i undervisningssituasjon, må det betales royalties. Derfor vil en egen versjon langt fa originalen være lettere å sette opp. Om royalties se bl.a. Oppvarming Hver time bør starte med en oppvarming. Dette for å få opp energien og kreativiteten, styrke samholdet og samle fokus. Først og fremst er det viktig å skape trygghet i gruppa, en følelse av gjensidig tillit og vilje til å arbeide sammen. I oppvarmingen kan man legge ulike dramaleker (ikke for avanserte improøvelser, men leker som er ufarlige og får elevene til å le!), øvelser der man må stole på hverandre (f. eks. lede hverandre i blinde etc.) og konsentrasjonsøvelser/leker. Det kan også være fint å gjøre pulsøvelser (gå i jevn puls, klappe ulike mønstre (herme eller improvisere), klappe en kjent sang osv.) både i musikk og drama handler mye om timing, og det er også en fellesskapsstyrkende aktivitet. Til slutt vil også stemmeøvelser være fine å bruke, om det er sang eller tale for skuespillere er stemmen helt avgjørende, og det er viktig å øve stemmebruk gjennom hele prosessen! Intro Når teksten og prosjektet introduseres er det viktig at elevene får lyst til å gå i gang. Vi skal både presentere teksten på en måte som umiddelbart finner gjenklang hos elevene, vi skal gi dem inspirasjon til utvikling av idéer til produksjonen (musikalske/drama etc.) og vi skal klargjøre rammebetingelser og krav. Tekstpresentasjon Finn ut på forhånd hva som er det bakenforliggende temaet for teksten for 2

3 Kap. 8 i Brødrene Løvehjerte velger jeg temaet mot. La elevene diskutere hva mot er i grupper, og ta det opp i plenum. Når er man virkelig modig? Fortell teksten uten å lese, gjør den levende gjerne gjennom å bruke objekter (en stiftemaskin kan være Katla, en blyant Kavring, en lue Jossi etc.), eller la elevene utføre de handlingene du beskriver, eller bare fortell med stor innlevelse. Inspirasjon Tenk ut hva slags elementer du ønsker å ha med, særlig musikalsk. Kan du vise et klipp fra youtube som er annerledes og inspirerende? F.eks. IY. Ta elevene med ut i naturen og lytte etterligne lyder? Gå på konsert? Vil du bruke STOMP? Let fram gjenstander som lager interessante lyder som ikke er instrumenter etc. Øvelse: Elevene står i ring, evt. to ringer dersom de er mange. I midten settes en do- pumpe. Etter tur tar elevene opp dopumpa og bruker den som noe, en hatt, en kløpinne, en tannpirker etc. Dette skal gå fort! Neste runde: Lag en lyd med dopumpa. Dopumpe kan byttes ut med en gryte. Vær kreativ! Vis klipp med STOMP. Dopumpe: 3r2s Gryte: pfc0 Diskusjon: Hva slags redskaper kommer Tengilsmennene/jentene til å ha? Tenk tilsvarende til en annen tekst er det et sted det kunne passet med en STOMPsekvens? Finn på helt andre inspirasjonskilder til drama/scenografi/kostymer Alt er mulig. Forventninger Fram til konseptet er lagt, samarbeider alle elever om utviklingen av produksjonen. Etter dette vil de deles i ansvarsgrupper, og de vil få roller i skuespill/musikk/lyd/lys etc. På denne måten vil alle vite hva de skal arbeide med, og elevene kan ansvarliggjøres og arbeide selvstendig i større grad. Faget innebærer å utvikle en produksjon i fellesskap, og de aller fleste kompetansemålene innebærer eller forutsetter samhandling. Alle må være innstilt på å delta i en felles prosess før de tildeles oppgaver. Samarbeidsevne er kanskje også den viktigste egenskapen i en produksjonsprosess i det profesjonelle yrkeslivet. Hvem vil jobbe med en super gitarist som ikke kan samarbeide? Lag en samarbeidsplakat: Diskutér dette med elevene, la dem komme fram til kriterier (imperativsetninger) i små grupper. Få disse opp i plenum og lag en fin plakat alle kan være enige om. La denne henge i rommet og bruk den i prosessen! Idéfasen Her er det rom for fri idémyldring! Noen metoder: Gruppearbeid (små grupper, gjerne 2&2): Del teksten inn i små scener. Lag en overskrift for hver sekvens, f.eks. «Kavring blir tatt til fange» e.l. Når alle gruppene har gjort dette, tar læreren dette opp og lager i fellesskap med 3

4 elevene en oversikt på en flipover eller noe dere kan ta fram igjen senere. Prøv å bli enige. Finn ut hva som er deres univers, dersom dere flytter det vekk fra bokens. Undersøk mulige måter å bruke musikk på: gamle låter med ny tekst, STOMP, lydkulisser, sang, samspill osv. La elevene diskutere i noe større grupper hvor de kan tenke seg ulike musikalske elementer: lydkulisser, STOMP, sang, en låt de kan lage ny tekst til og framføre med bandinstrumenter, evt. en låt som passer inn. Skriv ned ikke gi dem altfor god tid, de må ikke bli hengende fast i egne ideer. La elevene få se hverandres ideer. Bli enige om å prøve ut noen av dem. Lignende øvelser kan gjøres med kostymer og scenografi. Bygg karakterene: La elevene i grupper tegne hver sin karakter på store ark (gjerne i kroppsstørrelse), og la dem f.eks. beskrive dem med tre adjektiver (indre egenskaper), gi dem en hemmelighet, en personlig rekvisitt, en typisk gest, osv. Presenteres for de andre etterpå. Prøv så å gå som dem, snakke som dem etc. Lag radioteater/stumfilm i grupper, se hva som kommer fram av kreative ideer. Spørreundersøkelse, kvantitativ, for eksempel ti spørsmål om redsel, fobier og mot. Intervju familie, venner og kjente. Resultater (statistikk) kan siteres i en prolog eller epilog, eller henges opp ved inngangen eller i salen. Utprøving Dette er tiden for å prøve ut ulike elementer som skal være med i produksjonen: drama, musikk, dans, scenografi, lys Noen muligheter: STOMPøvelse gruppearbeid: Øv først i plenum med en felles puls. Tell underdelinger (1og2og3og4og repeter!) og la elevene velge en av disse å lage en lyd på. De må gjerne bruke gjenstander som ikke er vanlige instrumenter, slå med trommestikker, tresleiver etc. Finn artige måter å lage lyd på! Så går de i grupper og lager en groove, evt. en hel STOMPsekvens som passer inn i stykket (f.eks. når Tengilshæren svir Katlamerket i Jossis bryst) Dramaleker: Lek med karakterene. Prøv noen scener, la elevene jobbe i grupper med de samme scenene og presentere etterpå kommer det noen gode tilbud? Jobb med status: La karakterene ha ulik status i forhold til hverandre, og spill scener. Endre statusen hva skjer? Tablå: Elevene går i grupper. De lager et tablå (et frysbilde) fra teksten de andre gjetter hva det er. Ansiktsuttrykk må være tydelige, masse energi i stivnede bevegelser. Bli enige om ett eller to som er gode, tegn dem og bruk som utgangspunkt for plakat. Jobbe med å utvikle melodier og motiver knyttet til karakterene. Disse kan dukke opp i en lydkulisse. Prøve ut musikk, synge, spille oppdager elevene at de liker å gjøre noe de ikke har gjort før? La alle få prøve seg hvis mulig! 4

5 Dans/bevegelse: Hvem danser i dette stykket og hvordan? Kanskje noen har en bevegelsessekvens til STOMP eller annet rytmisk? Elevene leverer inn ønsker om roller innen skuespill (inntil 3 stk i prioritert rekkefølge), musikk og dans, lys, lyd (det de skal gjøre under presentasjonen). De leverer også inn ønsker for arbeidsgrupper ønsker de å jobbe med kulisser, rekvisitter, sminke, musikk, markedsføring, annet? Konseptfasen Bli enige om grovskisse for konseptet: Ta fram oversikten fra idéfasen der alle scenene er listet opp. Skriv nå inn hvor dere ønsker hvilke musikkelementer, scenografi, rekvisitter, lys, lyd... Bli enige om hele konseptet. Fra nå av forplikter alle seg til å jobbe ut fra dette konseptet, og elevene skal kunne arbeide nokså selvstendig. Lag en kjøreplan for framføring. Her legger dere til kolonner for de som er med i hver sekvens, og frister for når de skal være ferdige med det de har ansvar for. Lag også en oversikt over ansvarsgrupper, deres oppgaver, og hvilken frist de har. Se på budsjett og markedsføring. Til slutt velges ansvarspersoner for gruppene. Fordel roller i framføringen dette bør læreren gjøre på basis av ønsker. HUSK: Dette er et fag der eleven skal få utvikle seg. Det er ikke snakk om å lage en fantastisk oppsetning der de som har spilt mest skuespill alltid får størst roller. Her er det endelig mulighet for alle til å prøve seg! Hjelp elevene til å tørre å vise seg fra en annen side enn vanlig. Budsjett: Dette er en del av læreplanene og står oppført i kompetansemålene. Gjør dette klart for skolens ledelse, slik at i hvert fall én produksjon i løpet av året får et budsjett som elevene selv er med å disponere. Lag et enkelt oppsett i excel, og diskuter hva midlene skal brukes til, før en gruppe blir ansvarlig for dette. Før inn penger fra skolen og forventet støtte/inntekt. Hvis ingen midler overhodet: Før en oversikt over hva dere har og hva dere trenger av rekvisitter, kostyme osv., og hvordan få tak i dette. Markedsføring: Diskuter med elevene dette er faktisk en egen profesjon. Hvorfor markedsføre noe der publikum kommer uansett? Tenk på hva forventninger har å si for publikums opplevelse både elever, lærere og skolens ledelse. Her kan man virkelig være kreativ! Hvis det legges en plan for dette, har elevene noe å gjøre når de ikke er opptatt med andre oppgave. Realiseringsfasen Dette er øvetid. Hver time: Se på planene hvem gjør hva når? Hva gjør vi i dag? Hva skal vi gjøre i fellesskap? Sjekk planen, finn ut hva den enkelte kan gjøre alene hvis man går ledig. Så går elevene i grupper og bør kunne arbeide nokså selvstendig. Læreren kan fordele tiden på gruppene. Sjekk samarbeidsplakaten med jevne mellomrom. La noen vise fram hver gang, slik at de andre ser hva som skjer i prosessen. Forsøk å ha en gjennomgang av hele produksjonen tidlig, slik at elevene ser helheten da er det lettere å øve videre, og mer motiverende. Framføring Legg rammen rundt presentasjonen. Skal produksjonen vises for et publikum? Lag en spesiell stemning i salen, eller allerede ved inngangen der de får med seg noe spesielt å 5

6 spise, å lese, å drikke eller kanskje spilles det skummel musikk? Tenk igjennom hvordan publikum skal sitte. Dersom det er for elevene på skolen: Tenk igjennom lærertetthet. Evaluering Det er lett å droppe evalueringen og hvile på laurbærene. Men dette er et fag som skal gå videre, og det skal læres noe av prosessen. La gruppen i fellesskap gjøre en evaluering av prosessen, samarbeidet, utviklingen, hva som var bra og hva de ønsker å gjøre bedre neste gang. La dem også gjøre dette individuelt. Refleksjon er noe av det viktigste! Det fokuseres her på å samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, noe opplegget her legger opp til. Når det gjelder tekniske løsninger vil dette kunne være diskusjoner rundt lyd/lys og scenografi. Her er det mulig å prøve ut ulike løsninger og diskutere disse. Eleven skal kunne sette opp budsjett og en markedsføringsplan. Disse trenger ikke å være så omfattende. Dersom elevene lærer budsjettoppsett med excelark i matteundervisningen er det en stor fordel. Hver ansvarsgruppe kan evt. sette opp sitt eget budsjett. Markedsføringsplanen lages når konseptet er klart og er en morsom og kreativ oppgave. Formidle TILKNYTTING TIL KOMPETANSEMÅL Skape Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger sette opp et enkelt budsjett og markedsføringsplan Mål for opplæringen er at eleven skal kunne presentere en eller flere produksjoner for publikum samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig utveksle synspunkter om valg av virkemidler og utførelse Kommentar: Presentasjonen kan være på ulike måter på en scene, på film, som dukketeater, radioteater etc. Publikum må ikke alltid være stort, man kan gjerne ha fokus på prosessen Kommentar: Elevene får rikelig med anledning til å utvikle og formidle ideer. For at det skal være mulig må teksten som brukes være kort nok, og gi rom for kreative løsninger. og bare vise for noen få. Å kunne presentere innebærer formidling på en måte som er i tråd med avtalt konsept. Igjen presiseres samarbeid som et kompetansemål både på og bak scenen. Her vil det være interessant å se hvordan elevene 6

7 responderer når(!) noe uforutsett skjer. Støtter de hverandre og gjør det beste ut av situasjonen? Samarbeider de for å løse utfordringen? Utveksling av synspunkter kommer i evalueringen. Dette er også et kompetanse- mål som elevene vurderes etter, altså i hvilken grad de er i stand til å reflektere over den kollektive prosessen og sin egen deltakelse i denne. Derfor er det viktig at det gjøres en god evaluering i fellesskap. Time 3: Idéutvikling/utprøving Oppvarming Samarbeidsplakaten STOMPøvelse gruppearbeid Dramaleker: Karakterer og status. Karakterutvikling. Øve en scene ut fra dette Time 4: Idéutvikling/utprøving Oppvarming PLAN FOR GJENNOMFØRING Time 1: Intro Oppvarming drama, puls og stemme. Forklare hvorfor. Lage samarbeidsplakat Intro: Presentasjon, inspirasjon, rammebetingelser, forventninger (også vurdering) Samarbeidsplakaten Tablå tegne lage plakat Musikalske ideer låter, lydkulisser, motiver/melodier til karakterene el.l. Prøve ut scener Elevene leverer inn ønsker om roller og arbeidsgrupper Time 5: Utprøving/konsept Time 2: Idéutvikling Oppvarming Samarbeidsplakaten STOMPøvelse Gruppearbeid: Del teksten inn i scener med overskrifter. Lage collage eller idémyldringsark i grupper på ca. 4. I grupper: Lag lydkulisse til utvalgt del i teksten, eller lag radioteater av stykket. Oppvarming Samarbeidsplakaten Scenografiarbeid/musikk/drama i grupper. Velge løsninger Bli enige om grovskisse for konseptet Dele elevene i arbeidsgrupper + roller osv. Se på budsjett og markedsføring. Til slutt velge ansvarspersoner Time 6 9: Realisering Oppvarming Samarbeidsplakaten 7

8 Se på planene hvem gjør hva når? Hva gjør vi i dag? Hva skal vi gjøre i fellesskap? Gå i grupper Vise noe fra en eller flere grupper Felles: Fellesinnslag (f.eks. STOMP) Time 10: Realisering Oppvarming Generalprøve Time 11: Framføring Time 12: Evaluering EVALUERING Evaluering av eleven foregår muntlig underveis. En kan gjerne be elevene gjøre en egenevaluering midtveis i prosessen. Da vil det vare aktuelt å gjøre samarbeidsplakaten som utgangspunkt for evalueringen, ettersom samhandling gjennomsyrer alle kompetansemålene. Etter presentasjonen gjør gruppen en evaluering i fellesskap som beskrevet under prosess, og en egenevaluering. Evnen til selvrefleksjon er i sin tur noe av det læreren skal vurdere eleven etter. Hovedmålet med evalueringen er at gruppen og den enkelte skal være godt rustet til neste prosjekt, og har reflektert over og lært noe om produksjon som kan overføres til neste prosjekt, uansett hva dette går ut på. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Lese: Elevene vil øve seg i å lese en tekst som de må tolke og finne muligheter i, for å utvikle idéer og løsninger til produksjonen. Her går man i dybden på ulike måter, og forsøke også å omforme teksten slik at den blir relevant for denne oppsetningen. Det endelige manuskriptet vil elevene lese og øve utenat, på denne måten får de internert det de leser. De vil jobbe med strategier for å gjøre teksten så meningsfull at de kan den utenat. Uttrykke seg muntlig og skriftlig: Mange av elevene vil opptre som skuespillere og dermed arbeide mye med å formidle tekst. I tillegg øves stemmebruk. Dette vil være en del av arbeidet for alle elevene inntil konseptet er ferdig og roller fordelt. Det vil også øves på å formidle gjennom sang. Skriftlig legger oppgaven til rette for mange muligheter, ved å omforme tekst til manuskript, gjøre om teksten og karakterer slik elevene ønsker dem og da gjøre endringer i handlingen og i karakterenes språk. I tillegg legges det opp til å utvide teksten med monologer. Regne: Elevene skal sette opp et budsjett for produksjonen, her inngår evnen til både å se det store bildet og enkelthetene hver for seg. IKT: Det legges opp til at elevene tar i bruk excel å sette opp et budsjett. I arbeidet med manuskriptet vil det være naturlig å bruke word. Det vil også være aktuelt å bruke ulike programmer i markedsføringen. Dersom 8

9 elevene lager en kvantitativ spørreundersøkelse vil det være aktuelt å bruke excel eller et annet program både for å utarbeide og visualisere statistikken med grafer el.l. 9

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag TITTEL Installasjon med sko, lyd og lys undervisningsopplegg for 8. - 10.trinn Utarbeidet av Musikk i skolen ved Kristin Fonnes. For Musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. MÅLSETTING At alle

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

ABC. Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad.

ABC. Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad. ABC for revy ABC ABC for revy Heftet du nå holder i hånden er et av resultatene av kulturprosjektet På Scenekanten, og kan forhåpentligvis gi deg noen gode tips når du skal lage et innslag til høstfesten,

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

MANUAL FOR SKOLEREVYER UTARBEIDET I SAMARBEID MED Norsk Revyfaglig Senter og Grong videregående skole

MANUAL FOR SKOLEREVYER UTARBEIDET I SAMARBEID MED Norsk Revyfaglig Senter og Grong videregående skole MANUAL FOR SKOLEREVYER UTARBEIDET I SAMARBEID MED Norsk Revyfaglig Senter og Grong videregående skole Tone Dahl Sveinung Kveli Bernt Fridtjof Mølnvik Innhold Revymanual Forord: Hvorfor skolerevy? Leksjon

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER. Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen

SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER. Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen Urpremiere 5.april 2014 0 INNHOLDSLISTE INNLEDNING 2 OM CIRKA TEATER 2 OM TRONDHEIM VOICES 3 HANDLINGSREFERAT

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 Valgfag På bakgrunn av Stortingsmelding 22 Motivasjon Mestring Muligheter innførte Malvik kommune valgfag som tilbud for elever som

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Kvalitet i relasjonsarbeid

Kvalitet i relasjonsarbeid Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen Av Lene Nyhus, Østlandsforskning og Inger Kolstad, Gjøvik Kommune Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering

Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering 403 MIL TIL FOTS Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering 12.08-2013 Oppegård kommune Lise Wang Eriksen (lise-wang.eriksen@trondheim.kommune.no ) TILBAKEBLIKK - Hattie

Detaljer

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA Notat 13/2004 Prikken Vinding Drama For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Prikken Vinding Høgskulen i Volda 0805-8075 Bente Lien

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Add a friend. Jentegruppemanual

Add a friend. Jentegruppemanual Add a friend Jentegruppemanual Mennesket har et driv mot å stadig utvikle seg. Jakob Levi Moreno Innhold Forord Bakgrunn for add a friend - jentegruppe Kort om manualen Målsetting Målgruppe Gruppeledere

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Trommeglede. Fokusområde: Musikk Bruk av trommer med fokus på språk og rytme. Et kunstprosjekt i regi av Den Kulturelle Bæremeisen i Bergen Kommune

Trommeglede. Fokusområde: Musikk Bruk av trommer med fokus på språk og rytme. Et kunstprosjekt i regi av Den Kulturelle Bæremeisen i Bergen Kommune En Djembe. Trommeglede Fokusområde: Musikk Bruk av trommer med fokus på språk og rytme Et kunstprosjekt i regi av Den Kulturelle Bæremeisen i Bergen Kommune BERGEN KOMMUNE Arnatveit barnehage 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer