ENERGIRAPPORTEN. Skal levere 2,6 GWh varme Les mer! Nå starter kampen om sannheten om hva som varmer opp Norge Les mer! Vanse nærvarmeanlegg er åpnet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGIRAPPORTEN. Skal levere 2,6 GWh varme Les mer! Nå starter kampen om sannheten om hva som varmer opp Norge Les mer! Vanse nærvarmeanlegg er åpnet:"

Transkript

1 Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang Nummer 0 Torsdag 24. mars ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Vanse nærvarmeanlegg er åpnet: Skal levere 2,6 GWh varme 2 Konsesjon til bygging av ny 32 kv kraftledning på Sør- Helgeland 3 Energibruk i lavenergi- og passivbygg: Bruken av bygget avgjørende for hvor mye energi som går til oppvarming 4 Prøveprosjekt med LED-belysning i Nannestad 5 Vil redusere strømforbruket 5 Nå starter kampen om sannheten om hva som varmer opp Norge Husbanklån til svanemerkede hus 2 Vanse nærvarmeanlegg er åpnet: Skal levere 2,6 GWh varme Les mer! Nå starter kampen om sannheten om hva som varmer opp Norge Les mer! Langsiktige kraftavtaler inngått 2 Kraftkommentar 3 Ny studie av miljøog klimabelastninger fra byggematerialer 3 Klikk på tekst eller bilde og du kommer direkte til saken! Energioversikt Spotpriser Nasdaq OMX og EEX side 6 Sluttbrukerpriser Terminpriser Nasdaq OMX og EEX side 6 Elektrisitet side 9 Prissammenligning standard variabel kraftpris side 6 Elektrisitetspris varmepumper side 9 Fyringsolje side 9 Brent Blend (Nordsjø-olje) side 7 Propan side 0 Naturgass UK (Storbritannia) side 7 Pellets side 0 Kull side 7 Briketter side 0 Fyllingsgrader side Flis side Kraftutveksling side CO2-kvoter side Klikk på teksten, og du kommer direkte til siden med tabellen!

2 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Side 2 Vanse nærvarmeanlegg er åpnet: Skal levere 2,6 GWh varme Tekst: Tekniske Nyheter Energisentralen i Vanse nærvarmeanlegg. Foto: Norsk Bioenergi Fredag. mars ble Vanse nærvarmeanlegg åpnet. Anlegget er basert på flis, og skal levere varme til Lista ungdomsskole, Listahallen, Lister videregående skole, avdeling Lista og Listaheimen. Nærvarmeanlegget ble åpnet av fylkesordfører Thore Westermoen, Vest- Agder fylkeskommune, og ordfører Stein A. Ytterdahl, Farsund kommune. Kommunene kjøper varme av Norsk Bioenergi AS, som eier anlegget. Vi får en pris per kwh med varme som blir levert. Prisen vil bli regulert i forhold til konsumprisindeksen og en energindeks, sier markedsansvarlig Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS. Det er inngått en avtale på 20 år, hvor kommunene kan kjøpe seg ut av den resterende del av avtalen hvert femte år. Norsk Bioenergi AS har etablert en energisentral med tilhørende distribusjonsnett. Investeringen er på cirka 9 millioner kroner, og prosjektet får,7 millioner i tilskudd fra Enova. I energisentralen er det plassert en fliskjele fra østerriske KØB med en effekt på 7 KW. For å ta seg av backup og spisslast, er det installert en gasskjele på 00 KW. Biokjelen er beregnet til å levere minst 90 prosent av varmebehovet, som totalt er på 2,6 GWh per år. Den tar flis med fuktighet på inntil 45 prosent. Det optimale er nok å ha en fuktighet på 35 prosent, sier Topstad. Gasskjelen vil i realiteten være en backup-løsning. Vi har ikke vurdert noen form for bioenergi som backup. Investering ville da blitt så høy at anbudet vårt ikke ville blitt foretrukket, sier Topstad. Rørnettet fungerer som akkumulator Rørnettet i nærvarmeanlegget i Vanse er på 600 meter. Det akkumuleres så mye varme i rørnettet at det er ikke behov for en egen akkumulatortank. Rørnettet fungerer som en akkumulatortank i seg selv, sier Topstad. I og med at rørstrekket deler seg i tre Forsetter neste side

3 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Side 3 fra energisentralen, er det en egen fordelingstank. Den virker også som en akkumulator. Nedgravd silo Flissiloen er på 70 m3, og er gravd ned i bakken. Den ligger i en skråning, slik at det er mulig å se litt av den ene siden. Siloen er tilrettelagt både for baktipp og sidetipp. Dette har vi gjort for å kunne være fleksible, sier Topstad. Vi har en lokal flisleverandør som holder til rett borti gata. Flisen blir transportert inn til brenneren ved hjelp av transportskruer. Norsk Bioenergi har det overordnede ansvaret for drift- og vedlikehold. Vi holder til på Skedsmo utenfor Oslo, så det er litt langt ned til Vanse. Derfor har vi engasjert personer fra Vanse som tar seg av vedlikeholdet, sier Topstad. Vedlikeholdspersonellet er innom noen ganger i løpet av uka, hvor de ser, hører og lukter for å sjekke at anlegget er i orden. I tillegg er anlegget overvåket digitalt 24 timer i døgnet 7 dager i uka. Økonomisk besparelse for kommunene I tillegg til å redusere CO2-utslippene med cirka 7 tonn per år, gir løsningen også en økonomisk besparelse for kommunen og fylkeskommunen i forhold til tidligere løsninger, sier Jan Topstad. Farsund kommune regner med å kunne spare betydelige strømutgifter og utgifter til olje når kommunale bygninger skal varmes opp med biomasse som energikilde, skriver Farsunds Avis. Nå kan flere av oljefyrkjelene pensjoneres, og ved siden av miljøgevinsten så betyr det mer forutsigbare driftskostnader ved flere tekniske anlegg, sier teknisk enhetsleder Sten-Otto Tjørve i Farsund kommune til avisen. Akkurat hvor stor besparelsen blir i kroner og øre er til dels avhengig av strømprisene og oljeprisene, men en økonomisk gevinst er vanskelig å unngå i dagens situasjon. Vi har gjort beregninger som antyder at så lenge strømprisen på energileddet ligger over 20 øre per kwh, er det ren gevinst for kommunen å kjøpe energi til oppvarming herfra, sier Tjørve. Tjørve antyder, ifølge Farsunds Avis, at det er planer for minst tre nye nærvarmeanlegg. Et ambisiøst mål er at innen sommeren 202 skal 0 prosent av varmebehovet til offentlige bygninger i Farsund være dekket av miljøvennlig oppvarming, sier Tjørve. I denne sammenhengen nevner han Farsund omsorgssenter, Farsund barne- og ungdomsskole og Sunde barnehage, men også Lister videregående skole avdeling Eilert Sundt kan bli aktuell. Vanse nærvarmeanlegg ble åpnet av fylkesordfører Thore Westermoen (til venstre) fra Vest-Agder fylkeskommune og ordfører Stein A. Ytterdahl, Farsund kommune. Foto: Norsk Bioenergi AS Konsesjon til bygging av ny 32 kv kraftledning på Sør-Helgeland Olje- og energidepartementet har gitt HelgelandsKraft AS endelig konsesjon til bygging og drift av en ny 32 kv kraftledning fra Tangvik i Vevelstad kommune til Tilrem i Brønnøy kommune. De ulike traséalternativer har vært vurdert meget grundig. Departementets valg av trasé er i tråd med NVEs vedtak og er den traséen som har vært prioritert av kommunene og kraftlaget. Forsyningssikkerheten på Sør-Helgeland er ikke akseptabel. Regionen har manglet tosidig forsyning, med risiko for strømbrudd dersom den eksisterende kraftledningen faller ut. Den nye ledningen vil forsterke regionalnettet og bidra til at forsyningssikkerheten på Sør-Helgeland bedres vesentlig, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe i en pressemelding. Vedtaket innebærer at den eksisterende 32 kv kraftledningen mellom Tangvik og Langfjord kraftstasjon i verneområdet Lomsdal-Visten rives. Rivingen vil frigjøre store arealer med villmarkspregede områder og ha en rekke positive effekter for natur, landskap og friluftsliv.

4 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Side 4 Figuren viser en skisse av OBOS passivhus som er under bygging på Mortensrud i Oslo. Kilde: OBOS De skrur opp komforttemperaturen og dusjer lengre, da de likevel har et lavere energiforbruk enn de hadde i tidligere bolig av eldre dato. Dette kan tyde på at vi ikke får ut hele den potensielle energigevinsten i disse boligene. Energibruk i lavenergi- og passivbygg: Bruken av bygget avgjørende for hvor mye energi som går til oppvarming Bruken av bygget er den dominerende faktoren som i fremtiden vil kunne bli avgjørende for hvor mye energi som går med til oppvarming. Dette er konklusjonen til Xrgia i rapporten Energibruk i lavenergi- og passivbygg En sammenligning av forventet og målt energibruk. Rapportens oppdragsgiver er Energi Norge. Formålet med rapporten er å få en bedre oversikt over reell energibruk i lavenergiog passivbygg, sett i forhold til hva som blir beregnet i prosjekteringsfasen. I rapporten er det hentet inn 64 observasjoner av forventet og målt energibruk i lavenergi- og passivbygg. Noen av disse observasjonene er et gjennomsnitt av flere boliger i samme felt. Datagrunnlaget viser at målt energibruk i byggene i gjennomsnitt er høyere enn forventet energibruk. Rapporten viser at det er store avvik i faktisk forbruk sammenlignet med beregnet energibruk i passiv- og lavenergibygg. Gjennomsnittlig avvik er omlag prosent i absolutte verdier, men opptil flere hundre prosent i enkeltobservasjoner (enkelte leiligheter eller hus). Avvikene viser både overforbruk og underforbruk, men i sum bruker likevel byggene vesentlig mer energi enn beregnet, målt i prosent. I følge Xrgia er det følgende fem hovedårsaker til avvik som går igjen: - feil i bygningskroppen - feil i tekniske anlegg - feil design av bygget - høyere innetemperatur enn beregnet - feil bruk av bygget De tre første årsakene bør det være relativt enkelt å redusere effekten av, gjennom økt opplæring og kunnskap hos utbygger, bedre oppfølging av energibruken, og ikke minst gjennom kommunikasjon mellom utbygger og beboere/driftsansvarlige, heter det i rapporten. Mange av dem Xrgia har vært i kontakt med, mener å kunne bygge riktigere ved neste anledning. De to siste årsakene, innetemperatur og bruk av bygget, vil i stor grad være personavhengig. Endrer bruksvanene i lavenergiboliger Erfaringer OBOS har gjort samsvarer med konklusjonen i rapporten til Xrgia. Vi har gjort noen undersøkelser av energibruken i lavenergihusene vi har bygd på Mortensrud i Oslo. De husene som bruker mest energi, bruker dobbelt så mye som dem som bruker minst, sier prosjektleder Hans Dahl i OBOS. Det er bare et fåtall som bruker den mengden energi man kan forvente i et lavenergihus. Det eneste vi kan tilskrive de store forskjellene i energibruk, er forskjellige vaner. Det kan tyde på at folk endrer bruksvanene sine når de bor i slike hus. De skrur opp komforttemperaturen og dusjer lengre, da de likevel har et lavere energiforbruk enn de hadde i tidligere bolig av eldre dato. Dette kan tyde på at vi ikke får ut hele den potensielle energigevinsten i disse boligene, sier Dahl.

5 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Side 5 Prøveprosjekt med LED-belysning i Nannestad Nannestad kommune har satt i gang et prøveprosjekt for å vurdere overgang til armaturer med LEDbelysning på store deler av veilysnettet. Dette skriver kommunen på sine web-sider. Kommunen har satt i gang planarbeid for å sanere og oppgradere det eksisterende veilysnettet. Totalt har kommunen over 700 veilys, og det er behov for å bytte ut store deler av ledningsnettet, både for å tilfredsstille netteieiers krav og for at det skal kunne tas i bruk ny styringsteknologi. Det meste av veilysnettet har ikke strømmålere, og kommunen må betale etter stipulert forbruk med påslag på 20 prosent for å dekke tap i de gamle armaturene og i ledningsnettet. Kommunen har satt i gang et prøveprosjekt ved kommunehuset i Nannestad sentrum, ifølge nannestad.kommune. no. Det er montert seks armaturer med watts LED-lys. Enkelte av punktene senkes til prosent av styrken, det vil si 20 watt, om natta. Kommunens eksisterende armaturer har som regel en -watts pære og ved overgang til LED og nattesenkning kan kommunen spare kwh i året. Brenntiden for LED er på 000 timer i forhold til timer for de tradisjonelle pærene. Dette tilsier også store besparelser på vedlikeholdsutgiftene. Kommunen skriver, på sine websider, at foreløpige erfaringer viser at lysstyrken på de nye armaturene er meget tilfredsstillende, og at det er viktig å vurdere dette i forhold til veilys som trafikksikkerhetstiltak. Prosjektet er også viktig i forhold til kommunens plan for energi og klima. Nannestad kommune skal gjennomføre enøktiltak og bidra til at strømforbruket kan stabiliseres, og på sikt redusere bruken av ren energi til lys og oppvarming. Vil redusere strømforbruket I første omgang må det arbeides med rutiner og holdninger ut fra at summen av mange mindre tiltak også er betydelig. Elverum kommune vil foreta en bred gjennomgang av sitt strømforbruk. Både enøktiltak og innsparinger og endringer av rutiner vil bli belyst. Målsettingen er en 20 prosents reduksjon av forbruket. Om vi når dette, og hvor lang tid en slik prosess vil ta, er det for tidlig å si noe om, sier eiendomssjef Ingebrigt Henningsen til avisen Østlendingen. Vi skal ha planen på bordet i løpet av høsten, og da vil det også framgå hva vi kan gjøre på kort sikt, og hva som eventuelt må tas over flere budsjetter. Elverum kommune hadde i fjor et strømforbruk på 7, GWh i den kommunale bygningsmassen. I tillegg kom et forbruk på, GWh i kommunalteknisk sektor. Dette er noe over gjennomsnittet, og forklares med den kalde vinteren, ifølge ostlendingen. no. Vi starter med å gjennomgå hele den kommunale bygningsmassen, og vil vurdere både små og store tiltak. Noe kan sikkert gjøres omgående, andre ting vil være dyre og dermed mer tidkrevende, sier Henningsen. Han ser blant annet for seg en sentral styring av inneklimaet i mange av de kommunale bygningene. Dette er noe som ligger fram i tid, fordi investeringene vil være betydelige. I første omgang må det arbeides med rutiner og holdninger ut fra at summen av mange mindre tiltak også er betydelig, sier Henningsen ifølge ostlendingen.no.

6 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Spotpris uke * Gjennomsnittlig daglig systempris hos Nasdaq OMX: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag,0 49,5 5,5 53,6 54, 53,3 52,7 Gjennomsnitt for uke Systempris NO** NO2** NO3** NO4** NO5** Nasdaq OMX EEX*** APX **** 52,9 52, 5,6 5, , 42,6 42,6 Øre/kWh Spotpris 3 Energioversikt Diagrammet viser en sammenligning av systemprisene hos Nasdaq OMX i årene 2006 til, og prisen på EEX og APX i. Kilde: Nasdaq OMX, EEX og APX 4 Elkraft EEX APX * Prisene er oppgitt i øre per kilowattime (kwh). ** For oversikt over elspotområdene, klikk her! *** EEX (European Energy Exchange) **** APX Nederland Elterminmarkedet Nasdaq OMX Side 6 EEX April 4.9,6 Mai 42,3 45,7 Juni 4,, Juli,2,2 August 4, 42,3 September,0 45, ,5 45, ,0 46,0 204,3 46, Øre/kWh Øre/kWhk Sam m enligning av standard variabel kraftpris Sammenligning av NO, NO2, NO3, NO4 og NO Diagrammet viser den laveste prisen per uke for leverandører i Oslo på Konkurransetilsynets liste i årene 2006 til NO NO2 NO3 NO4 NO5 Diagrammet viser utviklingen i prisene for elspotområdene NO, NO2, NO3, NO4 og NO5. For oversikt over elspotområdene, klikk her! 2006 Prisene er oppgitt i øre/kwh og er innhentet tirsdag i utgivelsesuken. Omregningen fra EURO til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Kilde: Nasdaq OMX (tidligere Nord Pool) og EEX (European Energy Exchange) Prissammenligning tirsdag i uke 4 - Listen over viser oppdaterte priser hos de leverandørene som har de laveste prisene på standard variabel kraftpris i Oslo, i følge Konkurransetilsynets oversikt. Prisen er oppgitt for et forbruk på kwh i øre per kwh, og inkluderer moms. Telinet Energi AS 59,95 Hafslund Strøm AS 60,90 Fjordkraft AS 62,20 Gudbrandsdal Energi 62,

7 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Energioversikt Side 7 Olje (Brent Blend) Gjennomsnittspris uke *: 2,0 Gjennomsnittspris : 0,27 Gjennomsnittspris : 62, Gjennomsnittspris : 9,96 Gjennomsnittspris : 72,27 Gjennomsnittspris 2006: 64, Gjennomsnittspris 2005: 53,54 Gjennomsnittspris 2004: 3,4 Gjennomsnittspris 2003: 2,72 * Prisene er oppgitt i US dollar per fat. US dollar per fat Oljepris Brent Blend :, øre/kwh Naturgass Futures* Prisen er et ukesgjennomsnitt basert på tall fra flere byråer som refererer prisene på den britiske gassbørsen NBP (National Balancing Point). Prisen over og i tabellen gjelder for levering i den etterfølgende måned. Dette er en engelsk markedspris, og er ikke relevant for det norske gassmarkedet. Øre per kwh 5 Naturgass 29 Mai 9,4 Juni 9,6 Juli 9,5 August 9,7 September 9,4 Oktober 20,9 November 2,9 Desember 23,0 * Prisen er et ukesgjennomsnitt basert på tall fra flere byråer som refererer futures-priser på den britiske gassbørsen NBP (National Balancing Point), og er oppgitt i øre/kwh. Prisene er omregnet fra pence/therm. En therm = 29,3 kwh. Omregningen fra GBP til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Kull : 0,3 øre/kwh Kull Prisen gjelder kull levert Rotterdam, Amsterdam og Antwerpen. Prisene er omregnet fra US dollar/tonn til øre/ kwh. Energiinnhold: 7 kwh/kg. Omregningen fra US dollar til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Øre pr. kwh

8 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Energioversikt Side Vannmagasinenes fyllingsgrad Hele landet 20,6 Elspotområde NO 7,5 Elspotområde NO2 7,5 Elspotområde NO3, Elspotområde NO4 30, Elspotområde NO5,5 For oversikt over elspotområdene, klikk her. Fyllingsgrad i prosent Median Diagrammet viser en sammenligning av fyllingsgradene i årene fra 2006 til, samt median fra 990 til og med Kilde: SSB/NVE Kraftutvekslingen med utlandet ** * * - 5,5 TWh,5 TWh + TWh 5 GWh Totalt ** GWh Totalt GWh Totalt ** GWh Totalt 2003** 7 GWh Totalt ** GWh Totalt 2002 ** GWh Totalt ** GWh Totalt 200 ** 3 59 GWh Totalt 2006** 00 GWh Totalt 2000 ** GWh Totalt 2005** GWh Totalt 999 ** + 99 GWh Forklaring på diagrammene Diagrammet under til venstre viser kraftutvekslingen per år fra 2002 til og med, og utvekslingen hittil i. Diagrammet under til høyre viser utviklingen i, sammenlignet med utviklingen i,, og. + = Eksport = Import * Kilde: Statnett ** Kilde: NVE GWh Kraftutveksling GWh Kraftutveksling 29 UKE Desember : 33,3 Desember 202: 3,9 Desember 203: 47, Prisene er i NOK per tonn CO2 og viser prisen for fredag i gjeldende uke. Kilde: Nasdaq OMX NOK CO2-kvotehandel Kvotehandel CO Omregningen fra EURO til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. 42 2

9 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Energioversikt Side 9 Sluttbrukerpriser for næringsmarkedet Elektrisitetspris Pris uke : 5, øre/kwh Elektrisitet Prisen er basert på: - Siste ukes gjennomsnittspris fra NO(Øst-Norge) - Påslag på øre per kwh - Nettleie på 20 øre per kwh - Forbruksavgift,2 øre per kwh Merverdiavgift er ikke medregnet. Øre/kWh UKE Energipris ved bruk av varmepumper Priser uke COP 2,5*: 34,0 øre/kwh COP 3** : 2,4 øre/kwh Energipris varm epum per Prisen er basert på: - COP luft til luft 2,5* - COP væske/vann til vann 3** - Siste ukes gjennomsnittspris fra NO(Øst-Norge) - Påslag på øre per kwh - Nettleie på 20 øre/kwh - Forbruksavgift,2 øre per kwh Merverdiavgift er ikke medregnet. Øre/kWh COP 2,5 COP 3 COP/Varmefaktor Sier hvor mange ganger mer varme du får igjen i forhold til tilført elektrisitet. Finnes ved å dele avgitt effekt med tilført effekt UKE Tabellen er utarbeidet i samarbeid med Geoenergi AS. Fyringsolje Pris uke 2*: 65,4 øre/kwh Fyringsolje * Prisen er basert på prosents rabatt på veiledende pris til bedriftskunder hos de største leverandørene, og er inklusiv mineraloljeavgift, men eksklusiv merverdiavgift og transporttillegg. Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. Øre per kwh UKE

10 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Pris uke *: 53,2 øre/kwh * Prisen er basert på tall fra flere byråer som refererer den internationale propanprisen. Historisk sett er prisen vi opererer med stort sett sammenfallende med prisene i Platts-indeksene som er hovedreferansen i det norske markedet, men i enkelte måneder vil det være merkbare forskjeller. Dette pluss tankstørrelse og lokale leveringsforhold kan gjøre at prisen vi oppgir kan variere i forhold til prisen som oppnås hos norske leverandører. Prisen er inklusiv et påslag på kr.,20 per kilo, og tar utgangspunkt i et årsforbruk på cirka 0 tonn. Påslaget inkluderer frakt i Oslos nærområde. Prisene er omregnet fra cent/gallon til øre/kwh. Energiinnhold: 2,7 kwh per kg. Fra.9. inkluderer prisen CO2-avgift på kr. 0,65 per kg (5,05 øre/kwh). Omregningen fra US dollar til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Energioversikt Propan Øre per kwh Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. Prisen er eks. mva. Pellets Propan 29 Side 0 Pris uke *: 33,5 øre/kwh * Prisen gjelder bulkleveranser til kunder innenfor en radius på 2 km. Leveransen må bestå av fulle lastebillass (cirka 30 tonn). Prisen er omregnet fra kilo til øre/kwh, og er en gjennomsnittspris basert på informasjon fra flere leverandører på Østlandet. Energiinnhold 4, kwh per kilo. Øre per kwh Pellets 29 Prisen er eksklusiv mva. Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. Briketter Pris uke *: 23, øre/kwh * Prisen gjelder rene trebriketter fritt opplastet ved fabrikk og i fulle lastebillass. 30 Briketter Prisen er omregnet fra kilo til øre/kwh, og er en gjennomsnittspris basert på informasjon fra flere leverandører i Sør-Norge. Energiinnhold: 4,5 kwh per kg Prisen er eksklusiv mva. Øre per kwh Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad

11 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Pris uke : Stammevedflis Fuktighet: < 35 prosent: øre/kwh > 35 prosent: 2 øre/kwh Grotflis 7 øre/kwh * Prisen gjelder stammevedflis med en fuktighet over 35 prosent og under 35 prosent, og grotflis som normalt har en fuktighet på til prosent. Prisen er basert på informasjon fra leverandører i Sør- Norge, og inkluderer transport inntil 5 mil. Prisene er eksklusiv mva. Øre per kwh Energioversikt Flis 47 Flis 2 9 Stammevedflis < 35 prosent fuktighet Stammevedflis > 35 prosent fuktighet Grot Side Nå starter kampen om sannheten om hva som varmer opp Norge Ingen annen energikilde kan erstatte vedfyring, men kampen om sannheten er tøff for tiden. I det første ordinære årsmøtet for den nystiftede bransjeforeningen Norsk Varme, ble Grethe S. Bachmann enstemmig valgt til styreleder. Foreningen organiserer produsenter, forhandlere og montører av ildsteder, skorsteiner og tilbehør altså de som leverer den viktigste varmekilden i Norge etter elektrisk strøm. Nå starter kampen om sannheten om hva som varmer opp Norge, sier Bachmann i en pressemelding. Vedfyring står for 6 TWh i Norge, og er en avgjørende del av de 30 TWh som brukes på å varme opp norske hjem. Ingen annen energikilde kan erstatte vedfyring, men kampen om sannheten er tøff for tiden, sier Grethe S. Bachmann. Varmepumper og pelletsovner presenteres som gode enøkløsninger, og får offentlig støtte, mens rentbrennende vedovner som gir mer varme og er billigst å skaffe seg, ikke involveres i Enovas arbeid. Dette er dårlig samfunnsøkonomi og misforstått miljøpolitikk, sier Bachmann. Av ovnene i Norge var ved siste telling ovner fortsatt basert på gammel teknologi (laget før 99). Ved å bytte ut disse ovnene oppnår man to ting; mer energi og mindre miljøbelastning. Norge vil, ifølge Sintef, få tilført opptil 2 TWh i ekstra energi. I tillegg ville det totale svevestøvutslippet i Norge gått ned med prosent. Disse ovnene gir også 30 prosent mer effekt per vedkubbe, og kunne tatt unna de store strømtoppene i kuldeperioder. Behovet for kostbar oppgradering av flere strømkabler kunne revurderes flere steder i landet. Norsk Varme vil fremover arbeide med å forenkle arbeidet med søknadsprosesser og montering av ovner, sette en bransjestandard og gjøre seg synlige i energi- og miljødebatten. Dette er det nye styret i Norsk Varme: Styremedlemmer: Grethe Bachmann, Contura (tidligere Nibe), leder Rene Christensen, Jøtul Kari Sorknes, Granit-Kleber Anette Solheim, Dovre Sindre Baardson, Varmefag Jens Christian Mikkelsen, Ildstedet Geir Vernan, Schiedel Vara er: Jan Olav Hjermann, Weber (Leca) Inge Holt, Peisselskapet

12 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Side 2 Administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen, og direktør i Miljømerking, Alvhild Hedstein signerer samarbeidsavtalen som sikrer dem som vil bygge svanemerkede hus grunnlån i Husbanken. Foto: Miljømerking Et svanemerket hus tar hensyn til miljøet gjennom hele byggeprosessen, fra råvare til ferdig hus. Huset tilfredsstiller strenge krav til materialer, ventilasjon og kvalitet. Husbanklån til svanemerkede hus Alle som ønsker å bygge et svanemerket hus, leilighetshus eller barnehage kan nå få grunnlån i Husbanken, dersom bygget også tilfredsstiller kravene til universell utforming. Dermed blir det mulig for flere til å bygge landets best miljøtilpassede boliger. Dette er en god dag for norske boligbyggere, sier administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen, ifølge ecolabel.no. Vi tror at samarbeidet med Svanemerket kan bidra til at vi når et av de overordnede målene i boligpolitikken: Flere miljøvennlige boliger og bygg. Her har vi helt sammenfallende interesser. Nå gjør vi det enklere å realisere forbrukernes ønske om mer bærekraftige boliger, der hensynet til natur, miljø og egen helse forenes, sier Alvhild Hedstein, direktør i Miljømerking. Bolig er en stor investering, og nå har vi også sterkere økonomisk incitament til å gjøre boligbyggingen mer bærekraftig. Et svanemerket hus tar hensyn til miljøet gjennom hele byggeprosessen, fra råvare til ferdig hus. Huset tilfredsstiller strenge krav til materialer, ventilasjon og kvalitet. Huset er godt isolert, slik at varmetapet er lite. Energikravene til et svanemerket hus kan sammenlignes med kravene til lavenergihus klasse. Dermed behøver du mindre energi til oppvarming, og kan glede deg over lavere energiregning. Bolig- og byggsektoren står i dag for nærmere prosent av energibruken og prosent av materialbruken i Norge. Å bidra til mindre bruk av energi og helse- og miljøfarlige kjemikalier på denne sektoren, er derfor et viktig miljøtiltak. Langsiktige kraftavtaler inngått Statkraft har inngått en langsiktig kraftkontrakt med papirmassefabrikken Södra Cell Folla i Verran kommune i Nord-Trøndelag. Avtalen strekker seg frem til og med 20, og omfatter et kraftvolum på om lag 00 GWh per år. Avtalen mellom Statkraft og Södra Cell Folla AS sikrer hjørnesteinsbedriften i Follafoss stabile og forutsigbare priser ut 20. Vi gleder oss over å komme i mål med en kommersiell kraftavtale som sikrer oss konkurransedyktige priser og forutsigbarhet, og som trygger arbeidsplassene ved fabrikken på Follafoss, sier Olav Vold, fabrikksjef ved Södra Cell Folla i en pressemelding fra Statkraft. Det er også inngått en langsiktig kraftkontrakt mellom Washington Mills og Statkraft. Avtalen strekker seg frem til og med 20, og omfatter et samlet volum på i overkant av 0 GWh. Denne avtalen bidrar til å trygge arbeidsplassene ved fabrikken i Orkdal. Det er en god kommersiell avtale som sikrer oss forutsigbarhet og konkurransedyktige kraftpriser i flere år framover, sier administrerende direktør Ole Johan Svorkdal ved Washington Mills.

13 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Side 3 Utgiver: Tekniske Nyheter DA Fjellveien Kråkerøy Telefon: Telefaks: E-post: Foretaksnr.: NO mva Antall utgaver pr. år: Abonnementspris: Kr. 630,- per år Bestill abonnement her! Ansvarlig redaktør: Stig Granås E-post: Salgsansvarlig: Annelen Granås E-post: ISSN Vår internettadresse: Neste utgave utgis torsdag 3. mars Kraftkommentar Terminprisene opp 4 prosent Den nordiske terminkontrakten for levering av kraft i april, gikk opp med 4 prosent i løpet av uken, og ble fredag handlet for 55, øre. Også de nordiske spotprisene gikk opp i løpet av uke. Systemprisen gikk opp med 7 prosent, og ukesnittet lå på 52, øre/kwh. I alle de norske elspotområdene økte prisene med 6- prosent. Midt- og Nord-Norge hadde samme pris hele uken og ukesnittet i disse to områdene lå på 5,6 øre/kwh. snittet var på 52,9 øre/kwh i Vest-Norge, mens det var 52,9 øre/kwh i Øst-Norge. Sørvest-Norge hadde noe lavere pris med et ukesnitt på 52,7 øre/kwh. Klimabelastningen fra dagens byggverk er i stor grad knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av bygg. Når byggene blir mer energieffektive, vil klimabelastningen fra byggematerialene utgjøre en relativt større del av den totale klimabelastningen til bygget. Det kommer frem i en ny litteraturstudie fra Østfoldforskning. Studien ble bestilt i forbindelse med arbeidet med stortingsmeldingen om bygningspolitikken, og sammenligner de ulike byggematerialenes klimabelastning gjennom å bruke livsløpsanalyse, melder NVE mener grunnen til prisoppgangen kan være den tyske forbundskansleren Angela Merkels kunngjøring, tirsdag. mars, om at alle tyske kjernekraftreaktorer bygget før 90 skal stenges ned over en periode på tre måneder for sikkerhetssjekk. Bakgrunnen for kunngjøringen var jordskjelvet i Japan og de påfølgende problemene ved japanske atomanlegg. Dette var også med på å øke etterspørselen etter kull, naturgass og CO2- kvoter. Norden, med sitt høye hydrologiske underskudd, er avhengig av import fra kontinentet. Denne importen kan bli dyrere som følge av at Kommunal- og regionaldepartementet. Studien viser også at klima- og miljøbelastningen fra bygg er sammensatt, og at de ulike faktorene må sees i sammenheng for å se den totale miljøbelastningen. Undersøkelsen gir ikke grunnlag for å hevde at en type bygningsmateriale skal ha prioritet fremfor en annen, ut fra hensynet til klima- eller miljøbelastninger. Østfoldforskning anbefaler forslag til videre oppfølging på to hovedområder:. Videreutvikle beregningsmetodikk for livsløpsanalyser av byggevarer, for eksempel gjennom utvikling flere tyske kjernekraftreaktorer ikke vil være tilgjengelige for markedet. Fyllingsgraden i norske vannmagasiner gikk ned med 2,2 prosentpoeng i løpet av uken, mot 2,0 prosentpoeng uken før. Ved slutten av uken var fyllingsgraden på 20,6 prosent. Det er 23,7 prosentpoeng under normalen for uken, og 4,3 prosentpoeng under tidligere registrert minimumsverdi for uken. Ny studie av miljø- og klimabelastninger fra byggematerialer av like produktkategoriregler for byggevarer og for sammensatte bygningsdeler som for eksempel ytterveggsløsninger, takkonstruksjoner og etasjeskiller. 2. Stimulere til økt bruk av livsløpsanalyser i beslutningsprosesser og politikkutforming. Departementet vil vurdere hvordan man skal følge opp anbefalingene i forbindelse med arbeidet med stortingsmeldingen om bygningspolitikken som etter planen blir lagt frem høsten. EnergiRapporten kan distribueres til medarbeidere på samme arbeidssted. Den kan også distribueres til avdelingskontorer og medarbeidere på et annet arbeidssted mot et tillegg i abonnementsprisen på kr. 7, per avdelingskontor/arbeidssted per år. Du bestiller videredistribusjon til avdelingskontorer/arbeidssteder ved å klikke her!

ENERGIRAPPORTEN. Lønnsomt med overgang til sentralisert web-løsning Les mer! Flis og deponigass skal varme bygg i Steinkjer.

ENERGIRAPPORTEN. Lønnsomt med overgang til sentralisert web-løsning Les mer! Flis og deponigass skal varme bygg i Steinkjer. Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 8 Nummer Torsdag. august ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Lønnsomt med overgang til sentralisert web-løsning 2 Lavere kostnader med sentralisert styring 3 Flis og deponigass

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Varmen i fyrromtaket skal ned i energibrønnene. Senker spenningen med 36 volt, reduserer energibruken med 30 prosent Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Varmen i fyrromtaket skal ned i energibrønnene. Senker spenningen med 36 volt, reduserer energibruken med 30 prosent Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 10 Nummer 18 Torsdag 23. mai ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Varmen i fyrromtaket skal ned i energibrønnene 2 Importerte 3,2 millioner tonn trepellets fra Nord-Amerika

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Hybride solceller/solfangere skal. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Sluttbrukerpriser

ENERGIRAPPORTEN. Hybride solceller/solfangere skal. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Sluttbrukerpriser Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 13 Nummer 19 Torsdag 2. juni ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Hybride solceller/ solfangere skal produsere 18 000 kwh elektrisitet og redusere el-forbruket til varmepumpen

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Kan få gratis oppvarmet. vann fra tre kilometer dyp energibrønn. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Kan få gratis oppvarmet. vann fra tre kilometer dyp energibrønn. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 10 Nummer 34 Torsdag 7. november ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Kan få gratis oppvarmet vann fra tre kilometer dyp energibrønn 2 Kan produsere strøm med en vanntemperatur

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Avkastluft ble nærvarme Les mer! eksisterende bygninger Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA.

ENERGIRAPPORTEN. Avkastluft ble nærvarme Les mer! eksisterende bygninger Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 10 Nummer 27 Torsdag 12. september ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Avkastluft ble nærvarme 2 Planlegger å produsere 0 000 tonn pellets 4 Det viktigste i Norge er å

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Fotballbaner leverer cirka 2,5 GWh per år Les mer! er ikke uvanlig. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Fotballbaner leverer cirka 2,5 GWh per år Les mer! er ikke uvanlig. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 9 Nummer 32 Torsdag 8. oktober ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Fotballbaner leverer cirka 2,5 GWh per år 2 Bærum får LEDarmaturer i lysløypene 3 Å få til 20 til prosents

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Skandinavias første flisanlegg med ORC-basert elproduksjon. Av årsproduksjonen på 82,6 GWh er 99,1 prosent gjenvunnet energi

ENERGIRAPPORTEN. Skandinavias første flisanlegg med ORC-basert elproduksjon. Av årsproduksjonen på 82,6 GWh er 99,1 prosent gjenvunnet energi Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 0 Nummer 4 Torsdag 3. januar ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Skandinavias første flisanlegg med ORCbasert elproduksjon 2 Av årsproduksjonen på 82,6 GWh er 99, prosent

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Alle kystkommuner burde hente energi fra sjøvann Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Alle kystkommuner burde hente energi fra sjøvann Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang Nummer 2 Torsdag 6. juni ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Alle kystkommuner burde hente energi fra sjøvann 2 Nytt oppdrag til Rambøll i Akershus EnergiPark 4 Kjøleanlegg

Detaljer

Lønnsomhet/økonomi ved valg av ulike bioenergiløsninger. Per Jakob Svenkerud Senior rådgiver Energikontoret AS

Lønnsomhet/økonomi ved valg av ulike bioenergiløsninger. Per Jakob Svenkerud Senior rådgiver Energikontoret AS Lønnsomhet/økonomi ved valg av ulike bioenergiløsninger Per Jakob Svenkerud Senior rådgiver Energikontoret AS Type brensel (store lokale variasjoner!) Type brensel (store lokale variasjoner!) Valg av

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Skal styre 10 prosent av norske gatelys. BioCHP kan bli en av løsningene i 500-800 nullutslippsbygg Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Skal styre 10 prosent av norske gatelys. BioCHP kan bli en av løsningene i 500-800 nullutslippsbygg Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 0 Nummer 5 Torsdag 7. februar ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Skal styre 0 prosent av norske gatelys 2 Ble hedret på Enovakonferansen 3 BioCHP kan bli en av løsningene

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Eneste driftsutfordring har vært snusdåser og gummiballer. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Eneste driftsutfordring har vært snusdåser og gummiballer. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 9 Nummer 38 Torsdag 29. november ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Eneste driftsutfordring har vært snusdåser og gummiballer 2 3 millioner til energigjenvinning ved

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Strømstyringssystemet. vaktmesteren. kan installere selv. tonn. Fra 2010 til 2012 ventes det norske pelletsforbruket å øke med 55 000

ENERGIRAPPORTEN. Strømstyringssystemet. vaktmesteren. kan installere selv. tonn. Fra 2010 til 2012 ventes det norske pelletsforbruket å øke med 55 000 Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang Nummer 37 Torsdag 24. november 20 ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Strømstyringssystemet vaktmesteren kan installere selv 2 Sandvika kan få verdens nordligste energipositive,

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Halmfyringsanlegg har lavest varmekostnad. Bølgekraftverk som skal fungere i ekstremvær. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA

ENERGIRAPPORTEN. Halmfyringsanlegg har lavest varmekostnad. Bølgekraftverk som skal fungere i ekstremvær. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 10 Nummer 24 Torsdag 22. august ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Halmfyringsanlegg har lavest varmekostnad 2 Bølgekraftverk som skal fungere i ekstremvær 4 Fartsdumper

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Skal installere 450 000 m2 med solceller

ENERGIRAPPORTEN. Skal installere 450 000 m2 med solceller Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 8 Nummer 9 Fredag 3. juni ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Pilotprosjekt innen rensing av vannbårne anlegg: Gjennomsnittlig nedgang i energibruken på 0 prosent 2 Overraskende

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Norges første energipositive bygg skal ha cirka 2 100 m2 med solceller Les mer! vindkraft i 2011. Energioversikt

ENERGIRAPPORTEN. Norges første energipositive bygg skal ha cirka 2 100 m2 med solceller Les mer! vindkraft i 2011. Energioversikt Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 9 Nummer 10 Torsdag 22. mars 2012 ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Norges første energipositive bygg skal ha cirka 2 100 m2 med solceller 2 Blir Skandinavias største

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Energiforbruk på 95,5 kwh per m2 i første driftssesong. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Energiforbruk på 95,5 kwh per m2 i første driftssesong. Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 10 Nummer 1 Torsdag 10. januar ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Snøsmelteanlegg i Gjøvik kommune: Energiforbruk på 95,5 kwh per m2 i første driftssesong 2 Tilført energibruk

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. april:

Kraftsituasjonen pr. 12. april: : Fortsatt kraftimport til Norge Kraftutvekslingen med de andre nordiske landene snudde fra norsk eksport i uke 12, til import i uke 13. Også i uke 14 har det vært en norsk kraftimport. Prisene i Tyskland

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 24. mai:

Kraftsituasjonen pr. 24. mai: : Økt forbruk og produksjon Kaldere vær bidro til at forbruket av elektrisk kraft i Norden gikk opp med fire prosent fra uke 19 til 2. Samtidig er flere kraftverk stoppet for årlig vedlikehold. Dette bidro

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 21. juni:

Kraftsituasjonen pr. 21. juni: : Lavt tilsig femte uke på rad Beregnet tilsig til det norske kraftsystemet var 5,5 TWh i uke 24. Det er 9 prosent av normalt, og tilsiget har nå vært under normalt de siste fem ukene. Likevel økte tilsiget

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 26. mars:

Kraftsituasjonen pr. 26. mars: : Kaldere vær ga økte kraftpriser Fallende temperaturer fra uke 11 til uke 12 ga økt norsk kraftforbruk og -produksjon. Prisene økte, men prisoppgangen ble noe begrenset på grunn av fridager i påsken.

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013 Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013 Sammendrag Leverandørskifter Midlertidige tall viser at norske husholdninger skiftet kraftleverandør 82 800 ganger i første kvartal 2013.

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013

Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013 Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013 Sammendrag Leverandørskifter Midlertidige 1 tall viser at det ble foretatt 85 600 leverandørskifter blant norske husholdninger i andre kvartal

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 23. januar:

Kraftsituasjonen pr. 23. januar: Kraftsituasjonen pr. 23. januar: Lavere kraftpriser Prisene ved den nordiske kraftbørsen falt fra uke 2 til 3. Prisnedgangen har sammenheng med lavere kraftforbruk som følge av mildere vær. Temperaturene

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 11. januar:

Kraftsituasjonen pr. 11. januar: : Kaldt vær ga høy produksjon og eksport i uke 1 Kaldt vær over store deler av Norden ga høyt kraftforbruk og økt kraftpris i uke 1. Dette ga høy norsk kraftproduksjon, og spesielt i begynnelsen av uken

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 59 400 husholdningskunder skiftet leverandør i 4. kvartal 2005. Dette er en oppgang fra 3. kvartal i år. 1 Antall leverandørskifter er også

Detaljer

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv Kraftmarkedet Kraftnettet er den fysiske markedsplassen Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv De nordiske landene utgjør et felles engrosmarkedsområde Norge Sverige Danmark

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 7. november:

Kraftsituasjonen pr. 7. november: : Høyt tilsig og lavere priser I uke 44 var det et samlet tilsig til det norske vannkraftsystemet på 3,4 TWh. Det er 6 prosent mer enn det som er normalt for uken. Det høye tilsiget bidro til at fyllingen

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 23. august:

Kraftsituasjonen pr. 23. august: : Normal nedbør - tilsig under normalt i uke 33 Det kom 2,4 TWh nedbørenergi i uke 33. Det er litt over normalen, men som følge av lite mark- og grunnvann ble tilsiget til de norske kraftmagasinene bare

Detaljer

Fjernvarme og flisfyringsanlegg i Farsund kommune. Sten Otto Tjørve Farsund kommune

Fjernvarme og flisfyringsanlegg i Farsund kommune. Sten Otto Tjørve Farsund kommune Fjernvarme og flisfyringsanlegg i Farsund kommune. Sten Otto Tjørve Farsund kommune Energi og miljøprosjekter i Farsund 8 Farsund kommunespesifikke satsingsområder & tiltak Følgende satsingsområder og

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 2. januar:

Kraftsituasjonen pr. 2. januar: : Høy norsk kraftimport i den siste uken av 27 Det var tilnærmet full import av elektrisk kraft til Norge i uke 52, og den samlede norske nettoimporten var 334. Det er den høyeste importen siden uke 4

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 22. februar:

Kraftsituasjonen pr. 22. februar: : Lavere produksjon og eksport enn på samme tid i fjor Lavere tilsig og mindre snø i fjellet enn på samme tid i fjor har ført til at den norske kraftproduksjonen nå er lavere enn for ett år siden. I uke

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 3. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 3. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 3. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 36 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 3. kvartal 2005. Dette er en nedgang fra 2. kvartal i år. 1 Antall leverandørskifter er også

Detaljer

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2010

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Nettleien 2009 Oppdatert 01.03.2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 1. august:

Kraftsituasjonen pr. 1. august: : Fortsatt høy kraftproduksjon og eksport Det var høy norsk vannkraftproduksjon og eksport også i uke 3. Den norske kraftproduksjonen var om lag 2,2 TWh. En femtedel av produksjonen ble eksportert til

Detaljer

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06 Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.6 Det nordiske kraftmarkedet Deregulert i perioden 1991-2 Pris bestemmes av tilbud og etterspørsel Flaskehalser gir prisforskjeller Produksjon og forbruk bestemmes av

Detaljer

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid Alternativer til Oljekjel Vår energi Din fremtid Støperiet 09.12.15 Alternativer til oljekjel 1. Presentasjon av NEE 2. Oversikt over alternative oppvarmingssytemer 3. Oversikt over alternativer til oljekjel

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 2. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-10) 3. Magasinfylling (11-15) 4. Produksjon og forbruk (16-19) 5. Kraftutveksling (20-22)

Detaljer

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09 Grønne energikommuner Mats Rosenberg Bioen as Mats Rosenberg, Bioen as Kommunens rolle Eksempel, Vågå, Løten, Vegårshei Problemstillinger Grunnlast (bio/varmepumper)? Spisslast (el/olje/gass/etc.)? Miljø-

Detaljer

Kva effekt har «Energi og miljøplan» Og korleis er planen integrert i kommuneplanen. Sten Otto Tjørve Farsund kommune

Kva effekt har «Energi og miljøplan» Og korleis er planen integrert i kommuneplanen. Sten Otto Tjørve Farsund kommune Kva effekt har «Energi og miljøplan» Og korleis er planen integrert i kommuneplanen Sten Otto Tjørve Farsund kommune Energi og miljøprosjekter i Farsund 8 Farsund kommunespesifikke satsingsområder

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 1. november: Økt norsk kraftimport

Kraftsituasjonen pr. 1. november: Økt norsk kraftimport : Økt norsk kraftimport Det norske kraftforbruket økte med seks prosent fra uke 42 til uke 43, hovedsakelig på grunn av lavere temperaturer. Den norske kraftproduksjonen var imidlertid omtrent uendret.

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Mandal kommune ble vinner av Årets lokale klimatiltak 2012 Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA

ENERGIRAPPORTEN. Mandal kommune ble vinner av Årets lokale klimatiltak 2012 Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 9 Nummer 37 Torsdag. november ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Mandal kommune ble vinner av Årets lokale klimatiltak 2 Energibruken i husholdningene fra 20 til 80 kwh

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 15. november:

Kraftsituasjonen pr. 15. november: : Økt fyllingsgrad og lavere kraftpriser Mildt vær og mye regn har ført til tilsig som er større enn normalt de siste ukene. I uke 45 var tilsiget til de norske vannmagasinene 3, TWh, og det er 6 prosent

Detaljer

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010.

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER EN KOMPETANSEUTFORDRING Innlegg av Rolf Munk Blaker, Norsk Varmeteknisk Forening HISTORIKK Frem til

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 30. april:

Kraftsituasjonen pr. 30. april: Kraftsituasjonen pr. 3. april: Nedgang i norsk kraftproduksjon Den norske produksjonen av elektrisk kraft gikk ned med 11 prosent fra uke 16 til 17, og den samlede norske produksjonen var 2359 i uke 17.

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 Oppgave 1 Fra tabell 5.2 summerer vi tallene i venstre kolonne, og får 82.2 TWh. Total midlere

Detaljer

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Follo Fjernvarme AS Postboks 655 1401 SKI 1 9. 02. 2007 Vår dato: Vår ref.: NVE 200700377-1 emk/pno Arkiv: /200503169-11 U Deres dato: 20.10.2006 Deres

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje!

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011 - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Oljefri-kampanjen takker for støtte fra Miljøverndepartementet i 2010 og 2011! Gammel

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. september:

Kraftsituasjonen pr. 12. september: Kraftsituasjonen pr. 12. september: Svak økning i magasinfyllingen Det nyttbare tilsiget til de norske vannmagasinene var 2,7 TWh, eller 2 prosent mer enn normalt i uke 36. Dette var litt mer enn kraftproduksjonen,

Detaljer

Agenda. Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS. Side 2

Agenda. Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS. Side 2 Østfoldkonferansen Agenda Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS Bedriftspresentasjon Sammen bedre på klima Hva kan moderne miljøvennlige vedovner

Detaljer

Begynn å spare, velg eco!

Begynn å spare, velg eco! Begynn å spare, velg eco! Philips miljøvennlige lysrørserie. Energieffektiv belysning som sparer penger og miljø. 2 På verdensbasis blir rundt 20 % av energiforbruket brukt til belysning. Dette utgjør

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Sesjon: Fjernvarme for enhver pris? Regulering av fjernvarme, Handelshøyskolen BI Norges energidager, 17. oktober 2008 Hva med denne i bokhyllen? Research Report 06 / 2007, Espen R Moen, Christian Riis:

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 27. september: Lavt forbruk og økt norsk import

Kraftsituasjonen pr. 27. september: Lavt forbruk og økt norsk import : Lavt forbruk og økt norsk import Mildt vær har bidratt til at det norske kraftforbruket i løpet av de siste fire ukene har vært 1 prosent lavere enn det som ble observert i de samme ukene i fjor. Også

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen

Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen Kjerstin Dahl Viggen NVE kdv@nve.no Kraftmarkedet, kvotemarkedet og brenselsmarkedene henger sammen! 2 Et sammensatt bilde Kvotesystemet

Detaljer

Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler. Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler. Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Presentasjon av Nordisk Energikontroll AS Automatisk valg av

Detaljer

Enovas støtteprogrammer

Enovas støtteprogrammer Enovas støtteprogrammer Fjernvarme og biovarmesentraler Anders Alseth Rådgiver Enova SF Kort om Enova SF Enova er et statsforetak og våre mål fastsettes av Olje- og energidepartementet. Lokalisert i Trondheim

Detaljer

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit «Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015 Harry Leo Nøttveit Grunnlag for vurdering av energi i bygninger valg av vannbåren varme og fjernvarme Politiske målsettinger

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Fremtidsstudie av energibruk i bygninger

Fremtidsstudie av energibruk i bygninger Fremtidsstudie av energibruk i bygninger Kursdagene 2010 Fredag 08.januar 2010 Karen Byskov Lindberg Energiavdelingen, Seksjon for Analyse Norges vassdrags- og energidirektorat Innhold Bakgrunn og forutsetninger

Detaljer

Kraftmarkedet fra underskudd til overskudd

Kraftmarkedet fra underskudd til overskudd Nr. 4 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftmarkedet fra underskudd til overskudd Moderate priser gjennom denne vinteren Kontroll med forbruket er viktig! Vet du om gode ENØK-tips som du har lyst til

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 10, 2016

Kraftsituasjonen veke 10, 2016 , 2016 Låg vindkraftproduksjon og auke i kraftprisen* Det var uvanleg låg vindkraftproduksjon i førre veke, noko som gjorde at kraftproduksjonen i Norden gjekk ned. Høgare temperaturar drog samtidig forbruket

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22.

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22. Klimakur 22 Energibruk i bygg Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat Presentasjon hos Bellona torsdag 22.april 21 Innhold Bygg i perspektiv Fremskrivning av areal og energibruk i bygg Tiltak

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Innledning Ustekveikja Energi AS er en ren kraftomsetter og er avhengig av et mangfold i kraftmarkedet. Ustekveikja Energi AS ønsker å bidra til dette, der vi kan. Kem

Detaljer

fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia

fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia Valg av energikilde for grunnlast i et fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia 1. Potensial for fjernvarme 2.

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

Endring av ny energimelding

Endring av ny energimelding Olje og Energi Departementet Endring av ny energimelding 15.12.2015 Marine Wind Tech AS Jan Skoland Teknisk idè utvikler Starte Norsk produsert marine vindturbiner Nå har politikerne muligheten til å få

Detaljer

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning?

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Klimakur 2020 Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Karen Byskov Lindberg og Ingrid H. Magnussen Norges vassdrags- og energidirektorat Norges Energidager, 14 oktober 2010 Kan

Detaljer

VALG AV ENERGIBÆRERE Case: Larvik kommune. Bjørn Tore Larsen

VALG AV ENERGIBÆRERE Case: Larvik kommune. Bjørn Tore Larsen VALG AV ENERGIBÆRERE Case: Larvik kommune Bjørn Tore Larsen Motivasjon ved valg av energibærer Vi må tenke på våre forpliktelser mot Kyoto-avtalen Vi må tenke på den globale oppvarmingen og Vi redusere

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser 1 Faktavedlegg Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi Utslipp av klimagasser Figur 1 Samlet utslipp av klimagasser fra Vestfold SSB sluttet å levere slik statistikk på fylkesnivå

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer