NOTODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 Oppstart Smil(e) prosjekt Aktivitet 4.3 Digital matematikk Notodden videregående skole Skolen Notodden videregående skole er en kombinert skole (yrkesfag og studiespesialiserende). Sentralt i byen Notodden ligger den videregående skolen. Hovedskolen ligger ved Heddalsvannet. Avdeling Tinnes ligger i Storgata lenger opp i byen. Skolen har i størrelsesorden 523 elever, 27 klasser og ca 100 ansatte. Rammer På avd. studiespesialiersende har alle elever i første klasse hver sin bærbare PC. Elevene låner denne av skolen, men de får PC en til odel og eie når skolegang er fullført. Elevene i 2 og 3 klasse har tilgang til 3 datarom med til sammen 75 datamaskiner. Neste skoleår får nye førsteklassinger elev-pc og dermed vil det bare være avgangselevene som ikke har sin personlige datamaskin. På yrkesfag har elevene god tilgang til datamaskiner, enten stasjonære i klasserommet eller bærbare for noen klasser. Skolen har 3 rom med interaktive tavler (Smartboard). En av tavlene står på spesialrom (biologi), mens de to andre er på ordinære undervisningsrom. Skolen har også et klassesett med mentometerknapper (Smart-response). Alle klasserom har projektor i taket. Alle lærere har sin egen laptop. Skolen har egen hjemmeside (http://www.notodden.vgs.no/) som brukes til nyheter, bilder og informasjon. Skolens læringsplattform er Fronter hvor elevene finner ukeplaner, innleveringsmapper og informasjon fra faglærere, kontaktlærere og ledelsen. Veien videre - aktivitet 4.3 Vi ønsker at innholdet i aktiviteten endrer navn til Digitale realfag. Dette for å ha mulighet til å sette økt fokus på alle realfag og ikke bare matematikk.

2 Målsetning Smil(e) Notodden videregående skole Økt interesse og rekruttering til matematikk og realfag som bygger på muligheten for interaktiv deltakelse Utvikle digital og faglig kompetanse hos lærere og elever, og legge til rette for at denne kompetansen kan deles på en effektiv måte gjennom digitale medier Utnytte Geogebra i kombinasjon med interaktive tavler. Realfagenes dynamiske side har til nå vært vanskelig å illustrere (derivasjon, trigonometri, funksjoner og endring av parametere) Utvikle delingskultur (se vedlegg: pedagogisk bruk av IT) Aktivisere alle elevene slik at tilpasset opplæring blir en virkelighet for den enkelte Tilpasset opplæring f. eks elever som krever hjemmeundervisning (nettbasert undervisning) Dyktiggjøre lærere for nettbasert undervisning Utvikle strategier for riktig pedagogisk bruk av IT Skolen driver ett ressurssenter hvor undervisningen er nettbasert. Videreutvikle bruk av interaktiv tavler der derfor essensielt slik at også ordinære elever kan ha hjemmeundervisning. Nivådelte oppgaver (tema, kompetansenivå, trinn) Digitale problemløsningsoppgaver. I mange år har elevene måttet kjøpe sin egen håndholdte grafiske kalkulator. Med PC til hver elev er dette ikke lenger nødvendig. Geogebra, excel, vwmaxima og andre verktøy kan gjøre sammen nytten. Avdekke feilforestillinger hos elever ved bruk og utvikling av mentometermetodikk Engasjere alle elevene slik at de må foreta valg innenfor forskjellige fagområder. Skape engasjement og et utgangspunkt for diskusjoner Forberede elevene på avkyssningsspørsmål til eksamen Skolen vil videreutvikle realfag/matematikk-undervisningen ved bl.a. bruke interaktive tavler i prosjektet. Interaktive tavler gjør det bl.a. mulig å lagre notater, arbeide dynamisk og utfordre kreativiteten både til elev og lærer. For å få teste ut interaktive tavler ønsker vi midler til 2 interaktive tavler. I tillegg ønsker skolen ett nytt klassesett med Smart-respons.

3 Handlingsplan for pedagogisk bruk av IT for Notodden vgs I denne handlingsplanen vil vi konkretisere tiltak for å følge opp Telemark fylkeskommunes strategiplan for pedagogisk bruk av IT Vi ønsker å systematisere IT-planen ved skolen på tre områder. 1. Arbeide med å etablere en kontinuerlig pedagogisk IT-debatt blant det pedagogiske personale ved skolen. 2. Stimulere til å utvikle en tydelig delingskultur blant lærerne. De oppnevnte IT-pilotene har en tydelig rolle i dette arbeidet med å spre gode ideer. 3. Både ansatte og elever sikres et minimum av IT-kompetanse gjennom en sjekkliste. Skolens virksomhetsplan danner et naturlig grunnlag for denne handlingsplanen. Vurderingsgruppa ved skolen har gitt en anbefaling om hvilke tiltak som bør gjøres, og skolens handlingsplan for IT ønsker å bygge på flere av de innspillene som denne gruppa har kommet med. I tillegg inneholder fylkeskommunens strategiplan elementer som vi har valgt å trekke inn. Skolen forutsetter at rammene for god pedagogisk bruk er ivaretatt fra skoleeier. Viktige elementer i disse rammene er: - Maskiner og nettverk som fungerer tilrefsstillende - Programvareporteføljene må holdes oppdatert og PC-ene tanket med programvare - Sørge gode tekniske støttestrukturer. Ønske om å kunne utelukke en del uønskede URL-er på klasserommene. - Påloggingstid er en kritisk faktor (må være under 1 minutt) 1. Arbeid med en pedagogisk IT-debatt Mål Vi jobber mot å forsterke en kultur for det å bruke IT på en hensiktsmessig pedagogisk måte i jmf de fem grunnleggende ferdighetene i K-06. Tiltak For å få en hensiktsmessig bruk av IT-verktøyene, er det viktig å få en debatt på ulike arenaer: - Minimum fire avdelingsmøter pr år skal ha pedagogisk bruk av IT som et hovedtema

4 - Det er timeplanfestet samarbeidstid der fagseksjonene skal arbeide med problemstillinger knyttet til IT - Klasselærerråd diskuterer felles problemstillinger og utfordringer knyttet til bruk/misbruk av PC i undervisningen. Se eget vedlegg med spørsmål til diskusjonene. Vedlegg Delingskultur Mål Vi ønsker at det å dele kompetanse med kollegaer skal være en naturlig del av lærerrollen ved Notodden vgs. Tiltak - Lærerne bruker deler av bunden tid (50-timerspotten) til samarbeid om opplæring i programvare som kan brukes i undervisningen. Dette synliggjøres i den enkelte lærers arbeidsplan. Ansvar: ledelsen/avd.ledere - Fagseksjonene deler god praksis seg imellom. Ansvar: fagkoodinatorer - Lærere som utvikler god metodikk på bruk av IT (PC, Smart-Board, Smart-Respons, etc), deler dette i avdelingene og fagseksjonene. Ansvar: lærerne - Lærere som underviser på rom med Smart-Board samles til praktisk workshop minst to ganger i løpet av første halvår. Ansvar: IT-piloter - Lærerne oppfordres til å dele undervisningsopplegg (Alle pedagoger bør lage minst ett undervisningsopplegg pr år og dele på Fronter) Ansvar: Lærerne/avdelingsledere 3. IT-kompetanse Mål - Alle ansatte skal ha lett tilgang til hjelp fra personer med gode og relevante kunnskaper/ferdigheter innen IT - Spesifikk kompetanse som elever og lærere skal inneha uttrykt i vedlegg 1 - Virksomhetsplanen uttrykker følgende målsetninger: o Andelen elever som oppgir at IT blir brukt i undervisningen skal opp til 55% o Andelen av elever som oppgir at de ikke kan bruke basisprogramvare skal være under 10% Tiltak - Ulike grupper jmf. vedlegg 1, gir elever og lærere opplæring i minimumskravene for digital kompetanse klassevis se egen mal. Ansvar: se vedlegg 1

5 - Lærerne får informasjon om sjekklista i fellesmøte. Lærere som ikke behersker deler av kompetansekravene, skal delta på kursene for elevene. Ansvar: Ledelse - Det kjøres korte opplæringsseanser for lærere i støtteprogrammet CD-ord og Geogebra. Dette legges tidsmessig til tidspunkter for felles aktiviteter i henhold til skolens møte- og aktivitetsplan. Ansvar: Ledelse/IT-piloter

6 Vedlegg 1 Hva du bør kunne: Tekstbehandling og kildebruk: (Ansvar: Norsklærerne + IT-piloter) Vite hva knappene på følgende verktøylinjer betyr: o Standard o Formatering Skrive og formatere tekst Kunne sette inn o linjeavstand o sideskift o tabulator Bruke bunntekst, topptekst og sidetall Kunne skrive ut på ulike skrivere Kunne bruke stiler Lage innholdsfortegnelse som oppdaterer seg automatisk Sette inn bilder i et tekstdokument (inklusiv enkle innstillinger på bildet) Sette inn flere grafiske objekter i ett dokument Lage en enkel tabell Lagre dokumentet i et annet filformat Kunne bruke funksjonaliteten spor endringer Kunne lage en kildeliste (sluttnoter, sidenoter) Søketeknikk, kildekritikk og regler for etisk og sikker bruk på internett Presentasjon: (IT-lærere) Lage en presentasjon med flere lysbilder basert på et tema Sette inn bilder og utklipp Sette inn ekstra tekstbokser Lage enkle tegninger/smart-art Kunne sette inn en hyperkobling Kunne skrive ut støtteark Kunne pakke en presentasjon Pakk for CD i de tilfellene der presentasjonen inneholder koblede filer Mappelagring og grunnleggende IT: (ITpiloter) Kunne opprette en mappestruktur Kunne lagre et dokument og vite hvor det blir av Kunne legge til en skriver og definere standardskriver Vite hva følgende nettverksstasjonene inneholder: o C: o N: (bare for lærere) o O: o Q: o P: o S: (bare for lærere) o U: Kunne legge papir i skriver og sjekke at kabler står i Fronter: (IT-piloter) Kunne logge seg på og forstå oppbygningen av rom og mapper Kunne opprette (lærere) og bruke mapper Laste opp dokumenter Levere besvarelser (elever) Sjekke fravær Bruke endre-fil -funksjonalitet

7 Vedlegg 2 Forslag til retningslinjer/forutsetninger for bruk (og oppbevaring) av PC fra aug. -10 Vg1 sts har et eget skap på gangen, med hengelås, hvor pc (og annet materiell) kan oppbevares. Pc en skal i utgangspunktet tas med til alle timer, i alle fag (som en lærebok/notatblokk). I løpet av den ene planleggingsdagen i aug. setter klasselærerne seg sammen og diskuterer hvilke regler de vil ha i sin klasse. Det er viktig å komme fram til noe håndfast som en tror vil fungere, ikke bare regler for reglenes skyld. Dessuten så må lærerne følge det som bestemmes Få regler anbefales Utgangspunktet bør være at pc er et positivt hjelpemiddel, og ikke et forstyrrende element. Vi tror også at det er viktig å markere overfor elevene i starten at slik skal det være. Etter hvert som vi lærer elevene å kjenne, (og påvirker dem til å velge en fornuftig tillitselev ) kan det være mer rom for å diskutere løsninger. (Men læreren er sjef!) (Lærer-pc en/smartboard skal bare brukes av elever i øktene med lærer til stede, - ikke i pauser.) Forslag til felles regler : Faglærer i hver time bestemmer når pc skal brukes, for eksempel til notater. Ikke la elevene diskutere dette. Spill og bruk av sosiale forum (facebook, nettby, osv.) er ikke tillatt. Overholdes ikke dette (selv om det er bare noen som bryter regelen) blir det sanksjoner. Lærerrådet bestemmer hvilke. (Her håper vi oppegående, positive tillitselever blir gode bindeledd mellom elever og lærere, slik at fornuftige løsninger kommer opp.) Elevene må ta ned lokket på pc en (behøver ikke slå av) når læreren kommer og timen begynner, lære dem å hilse og så informere dem om bruk av pc denne timen

8

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013-2016

HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013-2016 Ringerike kommune HANDLINGSPLAN FOR IKT I BARNEHAGE OG SKOLE 2013-2016 Alle skal opplevemestring hver dag Vedtatt i HOK, sak 33/13 INNHOLD Innledning... 2 Om planen... 3 Grunnlagsdokumenter... 4 Felles

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse

FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse FORSLAG TIL IKT PLAN 1. - 10.klasse INTRODUKSJON (Utgangspunkt for lokal diskusjon og bearbeiding) Plan for hvert trinn: - Kompetanse etter 4. årstrinn - Kompetanse etter 7. årstrinn - Kompetanse etter

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1

IKT-plan Søreide skole 2010-2011 IKT PLAN SØREIDE SKOLE. S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 IKT PLAN SØREIDE SKOLE S:\Skole\Søreide skole\ikt\ikt-plan 2010-11.doc Side 1 Søreide skole: Hvorfor IKT? Kunnskapsløftet, den nye læreplanen har som mål alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan

IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan 2010-2013 skolene i Siljan IKT-plan Siljan 2010 2013 Forord... 3 Kompetanse hos elevene... 4 Kompetanse hos det pedagogiske personalet 8 Infrastruktur... 10 Ressursbruk, hardware software... 11

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans)

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans) (fellesfag, yrkesretting og relevans) 1 Innledning ønsker med dette dokumentet å sette noen rammer som skal gjøre det enklere å legge til rette for at undervisningen i fellesfag på yrkesfag gjennomføres

Detaljer

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

IKT I SKOLEN. Sande kommunes pedagogiske handlingsplan for IKT-arbeidet i skolen 2011-2013

IKT I SKOLEN. Sande kommunes pedagogiske handlingsplan for IKT-arbeidet i skolen 2011-2013 IKT I SKOLEN Sande kommunes pedagogiske handlingsplan for IKT-arbeidet i skolen 2011-2013 Utarbeidet av IKT-rådgiver i Sande kommune i samarbeid med oppvekstsjef Anne Margrethe Lindseth og rektorene Knut

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Metodiske råd og tips. for SRS

Metodiske råd og tips. for SRS Metodiske råd og tips for SRS Innhold Innledning... 3 Hvordan lage gode SRS-spørsmål?... 3 Generelle retningslinjer... 3 Hvordan kan jeg måle hvorvidt et spørsmål er «bra»?... 3 Kan man stille et spørsmål

Detaljer

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK)

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 1 / 85 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 5 Kapittel

Detaljer