RAMMEAVTALE ASP TJENESTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMEAVTALE ASP TJENESTER"

Transkript

1 RAMMEAVTALE ASP TJENESTER Inngått mellom og Om Doorway Doorway er det ledende IT-selskapet lokalisert på Sørlandet. I dag drifter fi rmaet forretningskritiske applikasjoner for mer enn 300 bedrifter og leverer IT-løsninger over internett til mer enn 5000 brukere i inn- og utland. Serverparken vår består idag av rundt 1000 virtuelle og fysiske servere. I tillegg leverer vi kontor- og forretningsstøtteapplikasjoner og deltar i fl ere store IT-utviklingsprosjekter. I ulike kundeprosjekter har Doorway opparbeidet erfaring fra mange bransjer. Doorway ønsker å fremstå som kundens totalleverandør innen IT-drift, kontor og forretningsstøtteapplikasjoner og utvikling av spesialløsninger. Driftsstabilitet og kompetanse er vårt varemerke som er blitt bekreftet ved at Doorway er en av få Microsoft Gold Certifi ed partner på Sørlandet. En av Doorways viktigste oppgaver er å sørge for at dere som kunde kan fokusere på kjernevirksomheten mens vi sørger for at IT-systemene er operative 24/7. Doorway har overtatt driften av en rekke IT-systemer for kunder og har enda ikke opplevd at noen har ønsket sin gamle løsning tilbake. Det skyldes godt samarbeid mellom kunden, våre medarbeidere og våre teknologipartnere. Innenfor kontor og forretningsstøtte applikasjoner kan Doorway være en leverandør som gjennomfører alle faser i et IT-prosjekt. Dette gjelder både rådgiving, prosjektledelse, implementering og opplæring. I dag har Doorway over 40 høyt kvalifi serte og engasjerte medarbeidere. For å støtte opp om alle deler av kundens IT-behov har vi også en solid utviklingsavdeling og en avdeling med forretningskonsulenter. Alle i Doorway gleder seg til å starte samarbeidet med EL-PROFFEN og håper at begge organisasjoner vil dra nytte av den inngåtte rammeavtalen. Martin Tan Administrerende direktør Årets Hosting Partner 2010 KONTAKTINFORMASJON Henrik E. Smith, mobil E-post: Einar Frodesen, mobil E-post: Ståle Nilsen, mobil E-post: web:

2 ASP avtalen Inngått mellom og Avtaleutforming Hovedavtalen er en rammeavtale som gjelder for alle EL-PROFFEN sine medlemmer. Denne Avtalen er omfattende og regulerer leveransene på et overordnet nivå. Hver juridisk enhet som er medlemsbedrift av EL-PROFFEN vil hver for seg inngå en forenklet avtale (tiltredelsesavtale) som bare spesifi serer produktene og tjenestene som skal leveres for hvert enkelt medlem, med referanse til denne Hovedavtalen. Vilkårene i tiltredelsesavtalen vil ikke være ugunstigere for medlemmsbedriften enn det som følger av hovedavtalen mellom EL-PROFFEN og Doorway, med mindre dette avtales og aksepteres skriftlig av medlemmsbedriften på forhånd og skrives inn i tiltredelsesavtalen. Hovedavtalen kan fås av EL-PROFFEN. Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med oss. Årets Hosting Partner 2010 KONTAKTINFORMASJON Henrik E. Smith, mobil E-post: Einar Frodesen, mobil E-post: Ståle Nilsen, mobil E-post: web:

3 Liste over tjenester KONTAKTINFORMASJON Henrik E. Smith, mobil E-post: Einar Frodesen, mobil E-post: Ståle Nilsen, mobil E-post: web: Følgende tjenester inngår i utgangspunktet i avtalen: A1) Microsoft Desktop A2) Microsoft Offi ce Standard (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) A3) Microsoft Offi ce Professional (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visio, Access) A4) Exchange tilgang for Desk top bruker (Outlook) B1) Visma Contracting B2) H&L Lønn B3) SuperOffi ce C1) El-data C2) El-tilbud C3) Febdok D1) Speedycraft D2) Handyman D3) Exchange tilgang for ekstern bruker (Outlook Web Access) E1) Navision E2) Cordel E3) Uni Micro E4) Visma Business E5) Visma Global E6) Visma Lønn F1) Annen applikasjon m/data base (sjekk med Doorway) F2) Annen applikasjon u/data base (sjekk med Doorway) G1) OTP (One-time password) (PIN-kode til mobiltelefon for innlogging utenfor kontoret) G2) Trend antivirus lokal PC Y1) Backup 5 Gb, on-line Y2) Backup 10 Gb, on-line Y3) Backup 20 Gb, on-line Y4) Backup 50 Gb, online(enterprise) Z1) VPN Router (kjøp) Z2) VPN Router (leie) Utdypende forklaring Annen applikasjon (F): Hvis du ønsker en tjeneste som ikke inngår i avtalen kan den sikkert leveres etter nærmere avtale med Doorway. Hvis du ikke fi nner programmet/tjenesten i listen så ta kontakt, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan. Backup (Y): Backup inngår for alle data på serverne hos Doorway. Hvis dere også ønsker backup av hver enkelts PC kan on-line backup for de lokale PC ene bestilles spesielt pr. bruker. Desktop (skrivebord) (A1): Må bestilles for alle kontorbrukere som skal ha full tillgang fra kontoret. Dette er basis for tilgangen til Doorway sin datasentral. Gjelder ikke for brukere som bare skal ha Speedycraft og e-post til telefon eller hjemme-pc (Outlook Web Access). VPN Router: Dette er en router som benyttes i kontornettverket og som setter opp en sikker VPN forbindelse til Doorway. Routeren kan enten kjøpes eller leies, noe som går frem av bestillingsskjemaet som beskrives senere. Det er Netscreen Juniper SSG-5 som må benyttes i løsningen. Outlook (A4, D3): Mail kan enten bestilles som en full tilgang, inkl mail klient programvare hos Doorway eller som kun tilgang til Exchange serveren (Outlook Web Access). OTP - One-time password (G1): For brukere med full tilgang (Desktop) og som vil jobbe utenfor kontornetteverket må det bestilles OTP. Dette er en PIN-kode sikring hvor PIN-koden sendes til mobiltelefonen og som gjør at brukeren kan arbeide fra en hvilken som helst PC med internett-tilgang. Trend antivirus lokal PC (G2): All Doorway sine servere er svært godt sikret mot uønsket programvare. Hvis brukerene ønsker å også sikre sin egen PC kan brukeren bestille Trend Antivirus. Hjelp: Hvis du ønsker mere informasjon eller hjelp til å bestille så ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg. Doorway kundeservice: Telefon: e-post:

4 BESKRIVELSE AV TJENESTEN Vi skal skape merverdi for våre kunder gjennom å være en nasjonalt konkurransedyktig leverandør av ITtjenester og god rådgivning. Vi kan ta ansvar for drift av dine ITog økonomisystemer slik at du kan fokusere på egen kjernevirksomhet. Vi skal være drivkraft for en enklere og bedre arbeidsdag. Om tjenesten I tillegg til det som inngår av utstyr og programvare og overvåking av dette så består tjenesten av en rekke elementer. Service nåvå Doorway leverer en omfattende servicegaranti. Denne servicegarantien er inndelt i 3 ulike parametere: 1. Oppetid 2. Tilgjengelighet 3. Feilretting Oppetid Oppetid på tjenestene i ASP sentralen skal være 99,7 % beregnet 24 timer i døgnet gjennom en kalendermåned. Ved brudd på oppetid benyttes følgende refusjonsmatrise: Hvis oppetiden er mellom 99,5% og 99,7% - månedens faktura reduseres med 10% Hvis oppetiden er mellom 98,0% og 99,5% - månedens faktura reduseres med 20% Oppetid er under 98% - månedens faktura reduseres med 50%, kunden gis adgang til å bryte avtalen Tilgjengelighet Doorway skal alltid være tilgjengelig på telefon for rapportering av eventuell nedetid på tjenesten. Servicesenteret skal være tilgjengelig mellom 07:00-17:00 i ukedager og vil besvare telefonhenvendelser innen 30 sekunder og på e-post innen 30 minutter. Mellom 17:00 og 07:00 skal telefonhenvendelser besvares innen 2 minutter og på e-post innen 08:30 neste dag. På helgedager gjelder samme frrister som mellom 17:00-07:00. Feilretting Doorway gir også en feilrettingsgaranti. Mellom 07:00 og 17:00 skal kritiske feil være rettet innen 1 time og brukerfeil innen 2 timer. Mellom 17:00 og 07:00 skal kritiske feil være rettet innen 2 timer og brukerfeil påbegynnes senest 08:30 neste dag. På helgedager gjelder samme frister som mellom 17:00-07:00. Tjenestene inneholder i tillegg følgende: Versjonsoppgradering av fagapplikasjoner Nødvendig opplæring på basisløsningen Drift av skrivere som tilfredsstiller kravene (PCL 5/6 eller Postscript) Virusbeskyttelse av sentrale løsninger Avansert SPAM-fi ltrering Full backup av sentrale data Restore av sentrale data Mulighet for backup av lokale PC er Mulighet for Antivirus på lokale PC er Doorway har også rådgivere, forretningskonsulenter og programutviklere som kan benyttes til avtalt timepris. Handlekraftige Nytenkende. Kompetansedrevne Årets Hosting Partner 2010 KONTAKTINFORMASJON Henrik E. Smith, mobil E-post: Einar Frodesen, mobil E-post: Ståle Nilsen, mobil E-post: web:

5 Bestillingsrutiner rammeavtale ASP

6 Generelt For å effektivisere håndtering av rammeavtalen er det laget så enkle bestillingsrutiner som mulig. Det er utarbeidet er regneark som både danner grunnlag for bestillingen og som samtidig gir dere som kunde en oversikt over kostnadene. Vi anbefaler deg å skrive ut og ha denne rettledningen tilgjengelig når du skal fylle ut bestillingen for din bedrift. Regnearket fylles ut og sendes til:

7 Gruppering av produkter og tjenester Når du skal velge produkter og tjenester har vi gruppert disse slik at det skal bli enkelt å forholde seg til: Gruppe A: Produkter og tjenester som er basis tjenester knyttet til kontorbrukere. Husk at kontorbrukere alltid må ha A1) Microsoft Desktop. Gruppe B: De mest vanlige økonomi applikasjonene knyttet til kontorbrukerne Gruppe C: De mest vanlige fagapplikasjonene knyttet til kontorbrukerne Gruppe D: Produkter og tjenester som er de mest vanlige for eksterne brukere (montører etc.) Gruppe E: Øvrige økonomiapplikasjoner for kontorbrukerne Gruppe F: Brukes hvis applikasjonen ikke står i listen. Doorway vil se på applikasjonen og vurdere denne tatt inn. Gruppe G-Y: Tilleggstjenester (Anti Virus, OTP, Backup etc.) Gruppe Z: Routere og andre felles tjenester for bedriften.

8 Regnearket (Kundedata) Her ser du første siden i regnearket. Regnearket består av 4 faner: Kundedata Bestilling ASP-RDP Tilganger Skrivere Under fanen «Kundedata» skal du legge inn firmainformasjon om ditt selskap og kontaktpersoner, samt hva mail domenet ditt heter og hvem som i dag administrere domenet. I kommentarfeltet legger du inn informasjon som du ikke finner plass til i et av de andre feltene. Når du har lagt inn informasjonen her, trykker du fanen «Bestilling ASP-RDP». Fane for Kundedata Bestilling ASP-RDP Tilganger Skrivere

9 Regnearket (Bestilling ASP-RDP) Under fanen «Bestilling ASP-RDP» skal du registrer de produktene din bedrift ønsker å kjøre hos Doorway. Seksjon ASP Månedlig drift pr. bruker Under seksjonen ASP Månedlig drift pr. bruker legger du inn hvilke produkter og tjenester du skal ha til brukerne. Du kan til sammen legge inn 15 forskjellige brukerprodukter (15 linjer). Hver felt har en nedtrekks meny hvor produktene og tjenestene ligger alfabetisk i grupper. Menyen vil gi deg samme produkter og tjenester som du finner i applikasjonslisten, men gruppert som beskrevet tidligere. Husk å ta med Desktop til de brukerne som er kontorbrukere og OTP til de som skal også benytte Desktop fra hjemmekontor eller på reise. Vurder også om du ønsker on-line backup inn til Doorway av en eller flere av de lokale PC ene eller Trend Anti Virus. Seksjon ASP Månedlig drift - felles I seksjonen for ASP Månedlig drift Felles legger du inn de produktene som ikke er basert på enkeltbrukere, men som er felles for alle brukerne, normalt kun VPN Router til nettverket som enten kan leies eller kjøpes. Seksjon Etableringskost Under feltet for etablering kommer automatisk prisene for etablering (engangs) kost frem. Alle prisene vises, også for brukerne, men ikke antall. Fane for Kundedata Bestilling ASP-RDP Tilganger Skrivere Når du har lagt inn informasjonen her, trykker du fanen «Tilganger».

10 Regnearket (Tilganger) Her ser du fanen for å legge inn hvilke ansatte din bedrift har som skal benytte produkter hos Doorway. Seksjon Valgte produkter Her vil kun de produktene og tjenestene som du har valgt under «Bestilling ASP-RDP» kommer frem. Seksjon Valgte produkter pr. bruker Du skal nå registrere hver ansatt som skal ha tilgang til tjenestene med fullstendig navn og deres mailadresse, mail aliaser og telefonnummer. Så registrere du ved å sette kryss (x) under produktene for de produktene hver enkelt bruker skal benytte, Totalt antall samles opp og vises under hvert produkt. Hvis du så går tilbake til «Bestilling ASP-RDP» vil du se at kalkulasjonen av løsningen er oppdatert med antall. Når du har lagt inn informasjonen her, trykker du fanen «Skrivere». Fane for Kundedata Bestilling ASP-RDP Tilganger Skrivere

11 Regnearket (Skrivere) Her ser du siden for å legge inn hvilke skrivere din bedrift har som skal benyttes i løsningen hos Doorway. Det skilles mellom 2 type skrivere, nettverksskrivere som står i nettverket med en IP-adresse og skrivere som står tilknytte en PC, enten på kontoret eller hjemme (Klientprint). Forsøk å få med så mange opplysninger som mulig. Hvis du ikke kjenner IP-adressen til nettverksskriveren så kan vi hjelpe deg med å finne dette. Vær klar over at det kun er skrivere som støtter PCL 5/6 eller Postscript som kan benyttes i løsningen. Er du i tvil kan du kontakte oss for hjelp. Når alt er utfylt lagrer du regnearket og sender det til: Henrik E. Smith Telefon: Lykke til og ikke nøl med å ringe oss hvis du trenger hjelp til å fylle ut bestillingen. Fane for Kundedata Bestilling ASP-RDP Tilganger Skrivere

Bestillingsrutiner rammeavtale ASP

Bestillingsrutiner rammeavtale ASP Bestillingsrutiner rammeavtale ASP Generelt For å effektivisere håndtering av rammeavtalen er det laget så enkle bestillingsrutiner som mulig. Det er utarbeidet er regneark som både danner grunnlag for

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

IT DRIFTSLØSNINGER, TJENESTER OG PRODUJTER

IT DRIFTSLØSNINGER, TJENESTER OG PRODUJTER IT DRIFTSLØSNINGER, TJENESTER OG PRODUJTER Dette er noe av hva IT-Avdelingen vil tilby og utføre hos din bedrift. Alt avhenger av hva din bedrift har behov for. For god IT-drift er det viktig at medarbeidere

Detaljer

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010.

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Bedriftenes teleleverandør Phonero tilbud til: Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Phonero er bedriftenes teleleverandør: Best på dekning og kvalitet. Vi reduserer effektivt dine telefonikostnader Fasttelefoni,

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat Nyheter Viktige nyheter i ditt datax-program, versjon 10.0 Nyheter De viktigste nyhetene og forbedringene i ditt program fra Mamut. Side 2-3 Tips fra datax-bruker Les hvordan datax-brukeren Jan Erik Vinnem

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Sikker og effektiv drift av dine IT-løsninger

Sikker og effektiv drift av dine IT-løsninger IT-DRIFT OG -SERVICE Sikker og effektiv drift av dine IT-løsninger EG www.egnorge.no Din bedrift er helt avhengig av stabil og sikker IT-drift. EG tilbyr en rekke tjenester innenfor drift og forvaltning

Detaljer

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Magazine Høst 2010 Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag mamut introduserer Mamut One 2011 Edition Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Microsofts nye online produkter integrert i Mamut

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2014 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80 Brukermanual Cerum Hvordan endre avsenderidentitet på SMS Lykke til med forbedringsprosessene i fremtiden! For support og bestilling av kurs, og evt. Hjelp : Ta kontakt med Cerum på tlf: 75 19 80 80

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE FOR BRUKERE AV HORSEPRO OG ANDRE INTERESSERTE INNLEDNING Vi som jobber i CompetIT med HorsePro har noen overordnede mål: 1) De som bruker våre datasystemer skal være fornøyde brukere

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk

19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk 19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk Hvorfor Syscom Excellence in Service Mangangement Siden starten i 1987, har Syscom AS spesialisert seg på løsninger innen IT Service Management

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no Norgespakken - Office 365 med utvidet lokal sikkerhet og lagring i Norge Norgespakken er vår pakkeløsning for norske bedrifter som ønsker å benytte Microsoft

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Guide til mobile tjenester

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Guide til mobile tjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Guide til mobile tjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Guide til mobile tjenester V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

Alt går fortere i dag. Det forventes

Alt går fortere i dag. Det forventes Vår største test av noensinne: Jobb bedre sammen med full oversikt Hvordan kan du jobbe mer effektivt og få oversikt over arbeidsdagen? Hvordan skal du følge opp eksisterende kunder og skaffe deg nye?

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Full kontroll. over kundene

Full kontroll. over kundene Test av 5 -systemer Full kontroll over kundene Alle har behov for oversikt og ingen kan huske alt. Hva var det egentlig du avtalte med kunden forrige gang du tok kontakt? Hva har dine kollegaer sagt til

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram Microsoft Partner Awards 2009 W O R L D W I D E AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer