Aktivitetsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetsrapport 2012-2013"

Transkript

1 AKTIVITETSRAPPORT FRA LEARNINGLAB 2012/2013

2 Aktivitetsrapport LearningLabs oppdrag i organisasjonen er - å bidra til kvalitet i undervisning og læring, og - å bidra til et IKT-støttet læringsmiljø Sammendrag BIs nye multimedia- og supportsenter i A4i har siden åpningen 16.oktober 2012 vært åsted for en rekke seminarer, workshops, kurs, møter og samlinger. På oppdrag fra ledelsen og i samarbeid med divisjon for Fag og forskningsressurser og Strategisk økonomistyring har divisjon studiekvalitet ved LearningLab etablert en ny supporttjeneste for ansatte. IT- Helpdesk har i løpet av året avviklet support på programvare for å fokusere tjenestene på hardware (telefoni, PC, nettverk, tilganger/passord), mens LearningLabs supportteam har tatt over brukerstøtte på programvare. Bruk av video i undervisning og forskningsformidling har siste studieår tatt av i omfang og utbredelse. Det har siste år blitt lastet opp i snitt 5 nye produksjoner hver arbeidsdag i BIs videoarkiv: Pilotering av en høykvalitet webinar-løsning ble gjennomført våren 2013 og forventes å bli del av BIs tjenester våren Forprosjektet BI 2020 leverte sin rapport i desember 2012 og LearningLab var del av arbeidsgruppen. I mars 2013 ble et pilotprogram for nye undervisningsformer og ny teknologi lansert. 35 søknader fikk tilsagn om til sammen 3 millioner i stimuleringsmidler. I samarbeid med HR og institutt for Finansiell økonomi har LearningLab utviklet, lansert og startet opp et program for nye fagansatte. I overkant av 20 faglige har høsten 2013 deltatt i programmet. Fire nye dagsmoduler innen pedagogikk er utviklet og levert. Introduksjon Denne rapporten er et tilbakeblikk på det nye Support- og Multimediasenterets første år. Pr september 2012 hadde BI LearningLab 9 ansatte. I forbindelse med etablering av den nye supporttjenesten ble staben styrket med 2 to-års engasjementer slik at avdelingen nå teller 11 ansatte. Vi har tre studentassistenter som er tilknyttet support og videoproduksjon. 1.oktober-31.desember 2013 har vi i tillegg en lærling som følger videoteamet 3 dager i uken. Leder i avdelingen er del av prorektors ledergruppe. Under er LearningLabs aktiviteter og tjenester siste året beskrevet. Support for ansatte Ny tjeneste fra og med 16.oktober Omfatter support, veiledning og opplæring gjennom frontdesk i A4i, telefon og supportmail. Tjenestene inkluderer undervisningsprogramvare (itslearning, ppt, Prezi, Smartpodium/-board, crestronpanel),

3 kontorstøtte (Windows 7, MSOffice, Snagit), video (mediaserver, redigeringsverktøy, videokamera) samt diverse annen software. Hjelp til selvhjelp er tilrettelagt på gjennom en rekke selvforklarende veivisere. Itslearning (forvaltning og drift) Programvaren itslearning hadde en stor oppgradering i februar som bla innebærer bedre søkemuligheter, noe som igjen vil lette arbeidet for studieadministrasjonen. Sammen med IT ser vi på hvordan vi best mulig sikrer høye oppetider (alle brukere av itslearning må gå Ny lisensavtale med varighet på to år er inngått med itslearning AS. Arbeidskrav LearningLab bistår organisasjonen med gjennomføring av arbeidskrav gjennom bla opplæring, support og oppfølging av kursansvarlige av arbeidskrav som gjennomføres på itslearning. 68 kurs hadde arbeidskrav i 2012/ En oversikt viser at i 47 kurs med studenter (en student telles en gang pr kurs) hadde innleveringer/ testgjennomganger. Høsten 2012 var det 16 kurs med arbeidskrav med tilsammen 57 aktiviteter. Våren 2013 var det 23 kurs med arbeidskrav med tilsammen 93 aktiviteter. LearningLab bistår i forberedelser når det gjelder klagesaker som omfatter arbeidskrav. Video og webinarer Undervisningsvideo: Vi har testet ut ulike konsepter og har nå god erfaring med å produsere på ulike locations og med forskjellig utstyr. Vi kan nå tilby "best practice" eksempler som dekker de fleste forespørslene vi får. Eksempler er kombinasjoner av tegneskjerm, "talking head", greenscreen og quiz. Et annet eksempel er bruk av smartboard og annet presentasjonsverktøy i kombinasjon for å oppnå effektiv produksjon og øke bevisstheten blant faglige med bruk av utstyr som også er tilgjengelig i undervisningsrom. Opptaktsrom og studio/live sendinger: Til opptak kan BI-ansatte benytte to studioer (A4i og A3i). Oppsett for Live-sendinger ble pilotert i Master i Energy Management som hadde kickoff 15.april fra A2-080 med overføring av undervisning i sann tid til 33 deltakere i 17 land. Kveldsstudentene i matematikk får høsten 2013 tilbud om å følge forelesningene fra auditoriet, live i stua eller i opptak (en BI2020-pilot). Vi planlegger ytterligere bruk av liveundervisning, bla i forbindelse med gjennomføring av 3.år ved BI Kristiansand (Høst 2015). High-end-produksjoner: Vi har et samarbeid med kommunikasjonsavdelingen der vi gjør produksjoner for BI Business Review. Så langt har det blitt produsert videoer til denne kanalen. I samarbeid med kommunikasjonsavdelingen har vi ogsågjennomført kursing av 20 ansatte ved Institutt for Markedsføring og har frem til nå ferdigstilt 7 videoproduksjon der hensikten er profilering av de faglige. Vi planlegger gjennomføringer av ulike "live events" som skal distribueres gjennom BI Business Review og bi.no. LearningLab har bidratt med tre videoproduksjoner til Markedskampanjen 2013 Typisk BI. Rapport fra Videoprosjektet ble ferdigstilt i september 2013 og kan fås ved henvendelse.

4 Teaching Exellence (Pedagogisk kompetanseutvikling) Utviklingsmodell med tre hovedaktiviteter er utviklet og implementert: 1. Nyansattopplæring og mentorordning. Et samarbeid med Institutt for Finans og HR om nyansattoppfølging. Alle Institutter invitert til å delta med nyansatte faglige. 2. Pedagogiske temamoduler (4 dagsmoduler) 3. Erfaringsdelingforum og andre pedagogiske aktiviteter/møteplasser, eksempelvis: - Sokratic dialouge med Peter Mostert - Executive Blended Learning Forum (6 samlinger hittil i 2013) - Kurs i storytelling - Inspirasjonsdag - Kurs i caseundervisning i samarbeid med Harvard ( ) Piloter med bruk av IKT i undervisningen våren 2013: 1. Bruk av smarttelefon (avstemming/polling i Organisasjonsatferd 1.år) 2. Bruk av smarttelefon (avstemming, bilder og ordsky i Forbrukeratferd 1.år) 3. Blogg som arbeidskrav (i Museums og galleri-ledelse) Erfaringene spres via BIKubenytt og egen blogg. Pilotforelesere deltok med papers på internasjonal konferanse (Assessment in Higher Education) i juni. Studiekvalitet Læringsmiljøundersøkelsen: Undersøkelsen videreføres 2.hver vår med forslag om gjennomføring i 2.år bachelor og 1.år master. Nytt initiativ fra NOKUT om deltakelse i 'Studentundersøkelsen' - som vil gå fra og med H2013 og fem år fremover - er under vurdering. Denne undersøkelsen vil danne grunnlag for rapportering av institusjonenes læringsmiljø i den nye portalen studiekvalitet.no. Formativ evaluering: Forslaget til endring for forbedring av formativ vurdering er implementert fra høsten 2012, og videreutvikling av forslaget vurderes i samarbeid med programområdet og bacheloradministrasjonen. I samarbeid med programområdet bachelor avholder vi studentpanel en gang i semesteret. Panelet evaluerer kurskvalitet og er en viktig studentstemme for kursansvarlige. Alle tilbakemeldinger blir videreformidlet til kursansvarlige med a.d. Summativ evaluering: Tre prosjekter om forbedring av summativ kursevaluering er i gang, en på bachelor, en på master og en på exceutive. På executive er første pilot gjennomført. Implementering av nytt system blir gjennomført ved første kursavslutning høst Confirmit blir brukt som system for datainnsamling og analyse. Som en del av forbedringene er Confirmit nå oppdatert til dagens versjon. Assurance of Learning (AoL) og Faculty Documentation: Implementeringsprosjekt for bruk av Sedona for registrering av læringsutbytter og registrering av fagliges forsknings og undervisningsaktiviteter (ledet av N.Ebbing) er ferdig. Supportteamet er forberedt til å ta i mot support. Studiestrategikurs: Ny modell for studiestrategikurset er utarbeidet og implementert.

5 Utviklingsprosjekter DigiEx: LearningLab er prosjektleder for delprosjekt Testverktøy et verktøy for gjennomføring av eksamen, arbeidskrav og pedagogiske/frivillige tester. Anbudsrunde ble gjennomført vinter 2013 og det jobbes nå med en leverandør for å se om denne kan møte BIs krav. LearningLab jobber også med mulige leverandører til tekstlikhetsverktøy (plagieringsverktøy) og med å forberede organisasjonen på å utnytte DigiEx når det er i produksjon (gevinstrealisering). Digital studieguide: Sammen med BI Nettstudier og Akademika har LearningLab utviklet en digital studieguide (interakiv bok). Piloten er gjennomført, men prosjektet er satt på vent inntil videre bla i forbindelse med ny bokhandleravtale. Metodefag i fremtiden (et prosjekt delfinansiert av Norgesuniversitetet): Njål Foldnes gjennomførte Våren 2013 full flipp av sitt undervisningsopplegg ved BI Stavanger. Det betyr at han har tilrettelagt all undervisning via video (tegneskjerm og lyd), og samler studentene en gang i uken der de jobber med oppgaver og praksis mens han er tilgjengelig for spørsmål. Studentene er positive til undervisningsopplegget. Studentstemmer: Studentstemmer er både del av Norgesuniversitetsprosjektet og et eget prosjekt ved BI der vi samler studenter i grupper for å kartlegge deres arbeidsvaner, holdninger, synspunkter, forventninger til undervisning og læring i dag. Forprosjekt vurdering av LMS: Hvordan ser BI-studentens digitale arbeidsflate ut i 2016? Med DigiEx har vi et godt utgangspunkt for å vurdere hvordan vi skal tilrettelegge den digitale læringsarenaen for BI-studentene. Forstudierapport ferdig i august Prosjekt lagt på is inntil erstatning for Ingeborg Amundrud er på plass BI2020: Rapport levert ledelsen i desember 2012 og distribuert alle ansatte i mars - sammen med invitasjon til å delta i Pilotprogrammet. 44 pilotsøknader ble levert ved fristen og 35 piloter fikk tildelt stimuleringsmidler til å utvikle sin undervisning vha teknologi fra potten på 3 millioner. Alle pilotene har nå deltatt i oppstartsmøter i LearningLab og resultatene begynner å tikke inn. Utvalg for å vurdere nye måter å pliktavregne og honorere undervisningsaktiviteter er nedsatt som resultat av anbefalingene i rapporten. Andre aktiviteter: Deltakelse i regjerningsnedsatt utvalg om MOOC; Bidrar i gruppe som ser på faglig kvalitet for Executive; Master i skoleledelse: bistand Johan Froms skoleblogg, ny klasse som bruker sosiale medier; Bachelor i skoleledelse: utvikling av blended learning leveranser; ALP workshop i forbindelse med konseptutvikling; Bistå i avvikling av 3.år BI Kristiansand basert på blended learning modell, Deltakelse Kvalitetsutvalget Fleksibel Utdanning Norge. Informasjon og kommunikasjon Ukentlige bidrag til BIKubenytt. Fortrinnsvis på engelsk. Semesterbrev ved oppstart nytt semester til faglige. Websider på norsk og engelsk er oppdatert. Innlegg på blogg fortløpende (i snitt ukentlig). Grafisk profil er utviklet sammen med Grafisk avdeling.

6 Kompetanseutvikling Som kompetansesenter for undervisning, læring og IKT er det helt sentralt å holde seg orientert om hva som skjer internt, nasjonalt og internasjonalt innen feltet. De ansatte deltar derfor på konferanser og seminarer av ulik karakter der de enten stiller som foredragsholder eller som ordinær deltaker Ansatte Supportteam: Morten Frellumstad (itslearningkontakt og support), Øystein Tank-Nilsen (support), Inger Eggebø (support), Vegard Skipnes (support arbeidskrav), Ingeborg Amundrud (teamleder sluttet ) Videoteam: Lars Holand (multimedieutvikler), Milosz Tyszko (produksjon) Teaching Excellence og studiekvalitet: Inger C Grøndal (IKT-pedagog), Anna Steen-Utheim (pedagog) Utviklingsprosjekter: Vegard Skipnes (50% DigiEx), June Breivik (Metodefag i fremtiden, BI2020/Pilotprogrammet, Skolemaster, eksterne prosjekter og arrangementer), Anne Swanberg (Forprosjekt LMS, Energy Master, Pilotprogram, eksterne prosjekter) Kommunikasjon og informasjon: Ingeborg Amundrud (sluttet ) Studentassistenter: LearningLab har pt 3 studentassistenter på timebasis som deltar med supportarbeid, arbeidskrav, videoproduksjon (opptak og redigering), oversettelser, webarbeid og datainnsamling. Lærling i videoteamet er midlertidig ansatt tre dager i uken oktdes Leder: Anne Swanberg

7 VEDLEGG A Rapport: Bruk av LearningLabs multimedia- og veiledningssenter i perioden Oktober september 2013 Av Ingeborg Amundrud BIs multimedia- og veiledningssenter for faglige og øvrige ansatte ble åpnet 16. oktober Formålet har vært å skape en egen arena for veiledning i bruk av IKT og pedagogisk praksis for å kunne stimulere til videreutvikling av undervisning og bidra til økt kompetanse blant BI faglige. Målet har vært å legge til rette for et fleksibelt areal hvor flere aktiviteter kan foregå samtidig: - Support/ opplæring/ demo i relevant programvare - Lyd og bildeproduksjon - Utlån av utstyr - Møteplass vise beste praksis - Workshops, demo og presentasjoner undervisning i sentrum Denne rapporten gir en sammenfatning i grove trekk av den aktiviteten vi har hatt i multimediaog veiledningssenteret siden åpningen. Møteplass for faglige - Åpning av senteret Ellevill dag Executive Academy-meeting Workshop: Storytelling Workshop: Blogg i undervisningen Seminar: Dialog som verktøy m/ Dr Pieter Mostert Teaching Excellence Series 4 kursmoduler over et semester Ekspertgruppe v/ Jens Rydland PhD-seminar og Seminar: Samtaler med Eilif Trondsen Pilotprogram BI2020/ Søkerseminar / 29.4./ Boklansering m/ Cecilie Staude Seminar nettlærere Bank og forsikring Inspirasjonsdag for faglige Fagseminarer mai-juni Oppstartsmøter med 8 pilotgrupper september Ukentlige møter med faglige sparring, ideutveksling Møteplass for administrasjon og ledelse med fokus på læring og IKT - DigiEx jevnlige møter i prosjektgruppen f.o.m Nettstudier Enhetsmøte Studiekvalitet

8 - Veiledersamling bachelor v/ Jan Frode Lien / / / Sedona-prosjektet EMBA og Executive Blended Learning Forum v/ Kristin Dahl oppstart Månedlige forum med formål om å dele beste praksis og relevante ideer for videreutvikling av BIs Executiveundervisning - BI Karriereservice / / Superbrukerseminar Open Enrolment Eksamenskontoret Kick off eksamen ALP Eksterne besøk løfte fram BIs satsing på læring og IKT, senteret er et synlig bevis - Rådmannen i Akershus Næringslivsaktører Institutt for KKP Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Telemark Imperial College Bibsys og Canvas Campus Kristiania AACSB AMBA Statoil Opplæring/ veiledning/ demo - Supporttjeneste/ frontdesk bemannet mandag-fredag kl Lansering av Windows 8, Microsoft Utrulling av Windows 7 i samarbeid med IT Kurs ved forespørsel/ on demand: Excel, Word, PowerPoint - LearningByDoing demo av brettspill i økonomi og prosjektledelse Lyd- og bildeproduksjon av/ med faglige bruker teknisk utstyr i senteret eller som scenografi - Læring på mobile enheter, Fix.lii 25.4./ Amende / MORE Matte-editor Gyldendahl Enklere eksamen Panopto v/ Pål Johnsen Kahoot! v/ Johan Brand Meetup med nyansatte - Interne møter i LearningLab - Labmøter- ukentlige statusmøter i LearningLab - Statusmøter i supportteamet (ukentlige) med fokus på LEAN-metodikk - Minikurs ukentlig intern kompetanseheving i supportteamet - LMS-prosjekt - vurdering av ny digital læringsplattform - Digital studieguide - Prosjekt Studentstemmer

9 - BI 2020 Pilotprogram - Kurs i studiestrategi Generell oppsummering Hverdagen i multimedia- og veiledningssenteret viser ofte at flere aktiviteter foregår på samme tid; Henvendelser i mottaket, videoredigering, en-til-en veiledning eller individuelt arbeid ved arbeidspultene, samtale i sofagruppa eller loungestolene og møte i workshopsonen. I enkelte perioder har det vært travelt og rift om plassen, mens andre perioder har vært roligere. I tillegg til de sentrale aktivitetene (jmf mål i intro) ser vi at det er populært å avholde større møter for andre enheter i administrasjonen her, at arenaen ofte blir ofte brukt til filming og at dette er en arena det er positivt å vise frem senteret er et synlig bevis på hvordan BI satser på fremtiden og bruk av IKT i undervisning og læring.

10 VEDLEGG B MILEPÆLER FOR 2013 fra avdelingsmøte i januar 2013

NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI

NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI NYE UNDERVISNINGSFORMER OG NY TEKNOLOGI HOW DO WE TEACH AND LEARN? Forprosjektet BI 2020 skal gjøre BI i stand til å starte det konkrete arbeidet med å posisjonere BI som en innovativ og foretrukken aktør

Detaljer

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring

Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Rapport forstudie Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring Ingeborg Amundrud 13.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON 2 2 MANDATET 4 3 LØSNING AV OPPGAVEN 5 4 UTDANNINGSKVALITET OG E-LÆRING

Detaljer

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010 Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad Søknadsfrist 1. november 2010 (Budsjettskjema, samt føringer for bruk av NUVs prosjektmidler er vedlagt) 1. Søker, prosjekt a) Søkerinstitusjon (universitet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Kunsthøgskolen Rapport 2013 Plan 2014

Kunsthøgskolen Rapport 2013 Plan 2014 Kunsthøgskolen Rapport 2013 Plan 2014 Dato 03.03.2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Innledning... 3 1 Oppsummering... 4 2 Rapport fra styrets arbeid... 6 Del II Rapport 2013... 7 1 Utdanning... 8 2 Kunstnerisk

Detaljer

Norgesuniversitetet. Prosjektmidler Sluttrapport

Norgesuniversitetet. Prosjektmidler Sluttrapport Norgesuniversitetet Prosjektmidler Sluttrapport P04/2009 Metodeutvikling og verktøyanvendelse for undervisning og læring med prosessvurdering i høyere utdanning (ASSESS 2010) Kontaktperson Innleveringsfrist:

Detaljer

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen Rapport 20/2013 IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Rapport og plan 2013-2014

Rapport og plan 2013-2014 Rapport og plan 2013-2014 Innhold INNLEDNING 4 HSH sin rolle og egenart 5 HSH og regionen 6 Sektormål 1 10 Universiteter og høyskoler skal gi utdannning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer