Mamut Enterprise Business Intelligence Status/Analyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mamut Enterprise Business Intelligence Status/Analyse"

Transkript

1 Mamut Enterprise Business Intelligence Status/Analyse Dette er en innføring i hvordan du bruker produktet Mamut Enterprise Status/Analyse. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din virksomhet ved å bruke Mamut Enterprise Status/Analyse og hva du bør tenke på før du tar systemet i bruk. Deretter får du opplæring i hvordan bruke systemet effektivt. Innhold Innledning 2 Fordeler...2 Funksjonalitet...2 Utbytte av Mamut Enterprise Status/Analyse:...4 Raskere å få ut nøkkeltall alltid et skritt foran..4 Enklere å analysere...4 Innbydende presentasjoner...4 Styrk bedriftens konkurranseevne...4 Eksempler på bruksområder:...5 Anbefalinger 6 Hva bør du tenke på før du starter?...6 Pivot-tabeller...6 Opplæring til brukere...6 Slik bruker du systemet 7 Trinn 1: Eksport av bedriftsanalyse...7 Eksport av salgstall til Pivot-tabell...9 Trinn 3: Begreper i Pivot-tabeller...9 Trinn 4: Valg av tall i Pivot-tabellen...10 Trinn 5: Grafisk fremstilling av tallene i Pivottabellen

2 MAMUT ENTERPRISE BUSINESS INTELLIGENCE STATUS/ANALYSE INNLEDNING Fordeler Bedre oversikt og kontroll Enkel tilgang til informasjon Responder raskere og riktigere Alt av nøkkeltall og analyser Skap innbydende rapporter Enklere å lage grafiske fremstillinger Fokus på resultatskapende arbeid Funksjonalitet Salgsinformasjon Analyser følgende informasjon: Produkter Antall varelinjer Antall solgte produkter Omsetning Kostpriser DB (omsetning - kostpris) Produktgrupper Selgere Prosjekter År Kundekategorier Kundestatuser Perioder (måneder) Regioner Ordreinformasjon Kunder Innkjøpsinformasjon Analyser følgende informasjon: Produkter Antall varelinjer Antall bestilte produkter Rabatter 2

3 INNLEDNING Innkjøpspriser Produktgrupper Vår referanse Prosjekter År Perioder (måneder) Regioner Lager Kundekategorier Kundestatuser Bestillinger Leverandører Regnskapsinformasjon Analyser følgende informasjon: Kontoinformasjon Bilagsarter Kontogrupper Avgiftskoder Debet Kredit Saldo Reskontroinformasjon Bilagsdatoer Perioder År Avdelinger Prosjekter Bilagsinformasjon Medfølgende standardrapporter: Kunde- og kontaktinformasjon Faktura- og omsetningsstatistikk Produktinformasjon Kundereskontroinformasjon Leverandørreskontroinformasjon 3

4 MAMUT ENTERPRISE BUSINESS INTELLIGENCE STATUS/ANALYSE Utbytte av Mamut Enterprise Status/Analyse: Ha den rette informasjonen raskt tilgjengelig, analyser og lag grafiske fremstillinger, vær i forkant av situasjonene og gjør de endringene som skal til for å øke lønnsomheten! Har du savnet akkurat den ene rapporten? Ønsker du det skulle være lettere å fremstille tallene på en innbydende måte? Ved hjelp av Mamut Status/Analyse kan du ta ut grafiske presentasjoner og analysere alt fra enkle standardrapporter til komplekse nøkkeltallsrapporter og salgstall. Raskere å få ut nøkkeltall alltid et skritt foran Virksomheten er avhengig av kritisk informasjon for å styrke konkurranseevnen og hjelpe den å hevde seg i markedet. Mamut Enterprise Status/Analyse gir raskt tilgang til den riktige informasjonen, på tvers av avdelinger, og ledelsen har tilgang til alle nødvendige nøkkeltall for å respondere riktig og raskt. Enklere å analysere Mamut Status/Analyse kombinert med Microsoft Excel organiserer viktige opplysninger og gjør deg i stand til å ta frem, sammenstille og analysere informasjonen både raskere og enklere. Ved hjelp av Mamut Status/Analyse og tabellene i Excel kan du se på tallene fra ulike perspektiver og ulike detaljnivåer samt sette opp sammenligninger av valgfrie informasjonsbærere. Innbydende presentasjoner De ferdige tabellene med nøkkeltall og funksjonene i Excel gjør det dessuten enklere å presentere tallene mer innbydende og illustrerende. Overbevis ledelsen om riktige avgjørelser og motiver medarbeidere med gode presentasjoner! Styrk bedriftens konkurranseevne Ved hjelp av Mamut Enterprise Status/Analyse får du et unikt konkurransefortrinn når det gjelder evnen til omstilling basert på korrekte analyser og beslutninger. Mamut Enterprise Status/Analyse sikrer at du både har tid og evne til å motivere medarbeidere, tenke strategisk og utvikle bedriften. 4

5 INNLEDNING Eksempler på bruksområder: Ledelse Med Mamut Enterprise Status/Analyse kan ledelsen enkelt ta ut nøkkeltall som trender, inntektsog kostnadstall sammenlignet med budsjetter og sammenligne salg i ulike produktgrupper eller kundegrupper. Mamut Enterprise Status/Analyse gir informasjonen man trenger for å ta strategiske beslutninger. Salgsavdeling Din salgsavdeling kan bruke Mamut Enterprise Status/Analyse til analyse og budsjettering. Hver enkelt selger kan følges opp på salg mot budsjetter, kunder, produkter eller prosjekter/kampanjer. Analyser trender: Er noen selgere flinkere enn andre til å selge ulike produkter eller til ulike kundegrupper? Hvilke er best på ny salg og hvilke selger best til eksisterende kunder? Med Mamut Enterprise Status/Analyse ser du trender og muligheter og har dermed muligheten til å predikere salget. Dette vil øke effektiviteten i salgsstaben. Markedsavdeling Fungerer din annonsering og markedsføring? Bruk Mamut Enterprise Status/Analyse til å analysere salg på ulike kampanjer og annonser. Få raskt oversikt over hvilke aktiviteter som er mest lønnsomme for virksomheten. Regnskapsavdeling Regnskapsmedarbeider bruker Mamut Enterprise Status/Analyse til blant annet å analysere inntektsstrømmen og sette opp virkelige mot budsjetterte kostnader. Hvilke deler av virksomheten er mest lønnsom og hvilke aktiviteter er ulønnsomme. Mamut Enterprise Status/Analyse organiserer disse opplysningene og gjør deg i stand til å ta frem, sammenstille og presentere denne informasjonen på en raskere, enklere og mer innbydende måte. 5

6 MAMUT ENTERPRISE BUSINESS INTELLIGENCE STATUS/ANALYSE ANBEFALINGER Hva bør du tenke på før du starter? En person i bedriften, gjerne regnskapsansvarlig, bør sette seg inn i Mamut Enterprise Status/Analyse. Det anbefales å ta ut noen rapporter til Microsoft Excel og å lære seg hvordan man bruker Pivot-funksjonaliteten; legge til tall til tabellene og lage grafiske fremstillinger. Før bedriften tar i bruk programmet bør hun/han, sammen med ledergruppa, diskutere hvilke tall og analyser som er viktige for bedriften og når disse skal brukes. Pivot-tabeller Mamut Status/Analyse vil generere ferdige tabeller i Microsoft Excel. Pivot-tabeller er en funksjonalitet som følger med som standard i Microsoft Excel. Disse er interaktive tabeller som automatisk organiserer data fra Mamut-systemene. Om du ikke er kjent med Pivot-tabeller anbefaler vi at du leser litt om hvordan du bruker disse på Microsoft sine websider. Dette er en god link: Uansett, du vil raskt klare deg selv ved å øve litt på å ta ut tall og bruke tabellen som fremkommer i Excel. Etter litt trening er det enkelt å beherske funksjonene i Excel! Opplæring til brukere Administrator i bedriften bør lese denne innføringen og sette seg raskt inn i bruken av systemet. Deretter bør han kalle inn til et opplæringsmøte med brukere. 6

7 SLIK BRUKER DU SYSTEMET SLIK BRUKER DU SYSTEMET Trinn 1: Eksport av bedriftsanalyse Eksport av bedriftsanalyse 1. Hvilke tall du ønsker å analysere avhenger av hva som er viktig i din virksomhet. For å illustrere noen av muligheten du får med Mamut Enterprise Status/Analyse gåes det gjennom noen eksempler på de neste sidene. 2. Eksport av bedriftsanalysen utføres gjennom en veiviser, hvor du velger regnskapsår og hvilke standardrapporter som skal inngå i rapporten. Klik Vis Status Eksport av bedriftsanalyse til Microsoft Excel. 3. Deretter velger du Regnskapsår i nedtrekkslisten og klikker Neste. Eksporten vil sammenstille tallene fra dette året med foregående år. 4. Huk deretter av hvilke standardrapporter du vil inkludere i analysen. Ta for eksempel med Kundereskontro-informasjon, Ordre/faktura-informasjon, Kunde-/kontaktinformasjon og Regnskapsinformasjon. Til slutt klikker du Neste og Fullfør. 7

8 MAMUT ENTERPRISE BUSINESS INTELLIGENCE STATUS/ANALYSE Det vil bli opprettet selvstendige regneark i én arbeidsbok for hver av rapportene. En forside blir automatisk generert og regnearkene er formatert slik at hver rapport er tilpasset en side. Du kan enkelt skrive ut og stifte sammen arkene til et hefte som kan deles ut. Systemkrav Mamut Enterprise Status/Analyse-eksportene lar deg hente ut virksomhets-kritiske tall fra din database og overføre dem til tabeller i Microsoft Excel klare for analyse (Krever minimum Microsoft Excel 9.0). Dette gir deg et alternativ til standard-rapportene, slik at du kan se sammenhenger du ikke får tak i gjennom rapport-modulen. Standardrapporter Kunde- og kontaktinformasjon: Kontakter og kunder med registrerte ordre/faktura. Faktura-/omsetningsstatistikk: Omsetning/antall per måned, kreditnotaer og sum utestående. Produktinformasjon: Omsetning per produktgruppe og 40 mest omsatte produkter. Kundereskontroinformasjon: Aldersfordelt reskontro per periode og aldersfordelt reskontro pr XX med status frem i tid. Leverandørreskontroinformasjon: Aldersfordelt reskontro. 8

9 SLIK BRUKER DU SYSTEMET Eksport av salgstall til Pivot-tabell For å ta ut salgstallene for forrige måned klikker du på Vis Status Eksport av salgstall til Pivot i Microsoft Excel. (Du kan velge mellom salgstall, regnskapstall og innkjøpstall.) Du velger så datoer for den perioden du ønsker tall over og klikker OK. Trinn 3: Begreper i Pivot-tabeller Før vi viser hvordan du kan arbeide med informasjonen som er blitt eksportert til en Pivottabell, vil vi raskt vise deg hvordan Pivot-tabellen ser ut og hvilke felter/begrep som er viktige. Page field (side felt): Et felt fra datakilden som er blitt lagt til et side-område (eller filter) i en Pivot-tabell rapport. For eksempel er `year i tabellen under en page field. Du kan benytte year-feltet til å vise summerte data for bare 2003, bare 2004, osv. Data field (data felt): Et felt fra datakilden som inneholder verdier som skal bli summert. For eksempel i tabellen er Sum of revenue et datafelt. Column field (kolonne felt): Et felt fra datakilden som er dedikert til en kollonne i Pivottabell rapporten. For eksempel er Category et kolonne-felt. Item (objekt): En subkategori av en rad, kolonne, eller side felt. For eksempel `category feltet inneholder følgende objekter: Direktesalg, Forhandler og Kunde. Row field (rad felt): Et felt fra datakilden som du har dedikert til et rad-område i en Pivottabell rapport. For eksempel Product er et rad-felt. 9

10 MAMUT ENTERPRISE BUSINESS INTELLIGENCE STATUS/ANALYSE Data area (dataområde): Cellene i en Pivot-tabell rapport som inneholder summert data. For eksempel, verdien i celle C28 summerer all direktesalg i datafeltet. Trinn 4: Valg av tall i Pivot-tabellen En rekke tall og bærere vil synes i Pivot-tabellen i Excel. Ved å benytte funksjonaliteten i Excel kan du analysere ved å lage tabeller og grafiske fremstillinger som du selv ønsker ved å velge bærere og diagrammer/grafer som du vil illustrere tallene med. Du kan for eksempel sette opp en analyse av salget på de viktigste produktene fordelt per selger og på direktesalg, forhandlersalg, kunde og grossist; samt å illustrere dette grafisk. De fleste av tallene ligger allerede synlig i kolonner i Excel-arket som er blitt opprettet. 1. Legg til bæreren our_ref som er salg per selger fra PivotTable Field List. Dette gjøres ganske enkelt ved å merke bæreren og klikke på Add To og velge Row Area i nedtrekksmenyen. Alternativt kan du merke our_ref i PivotTable Field List og dra den til rad-området i tabellen i Excel-arket (som er ved siden av product-raden). 2. Deretter kan du bruke de fire produktene som selger mest i analysen. Du ser alle salgstallene for alle produktene i tabellen i Excel-arket. I nedtrekksmenyen i product-cellen velger du de fire produktene som har solgt mest. 10

11 SLIK BRUKER DU SYSTEMET Nå er tabellen klar med de tallene du ønsker å ha i analysen. 11

12 MAMUT ENTERPRISE BUSINESS INTELLIGENCE STATUS/ANALYSE Trinn 5: Grafisk fremstilling av tallene i Pivottabellen 1. Du kan illustrere tallene med et søylediagram. Klikk på ikonet for å opprette diagram. Et nytt Excel-ark med søylediagram basert på tallene i tabellen blir generert. 2. For at fremstillingen skal bli mest mulig oversiktlig vil kan du ha produktene alene på y-aksen. Han flytter produktkategoriene product ved å dra den fra x-aksen nederst til y-aksen på høyre side. Deretter flytter han salgskategoriene category (`direktesalg, `forhandler, `kunde, `grossist og `ingen ) til x-aksen ved å dra den fra høyre side til nederst ved siden av `our_ref cellen. Søylediagrammet er nå klart til bruk, og kan skrives ut eller linkes inn i en PowerPointpresentasjon. Salgssjefen er klar for ledermøtet. Dette var en illustrasjon av noen få av mulighetene du får med Mamut Enterprise Status/Analyse og Microsoft Excel. Pivot-tabeller kan virke kompliserte, men så fort du behersker teknikken er mulighetene utallige. Tabellene lar deg sette sammen alle mulige kombinasjoner av de 12

13 SLIK BRUKER DU SYSTEMET kategoriene du får fra nøkkeltallene i Mamut Business Software, slik at du raskt finner fram til sammenhengene du er ute etter i forhold til din virksomhet. Les gjerne litt om hvordan du bruker Pivot-tabeller i Excel på Microsoft sine websider, men etter litt trening er det enkelt å beherske funksjonene. 13

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Versjon 14.5 MBS.EXT.BIT.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Mamut Enterprise

Detaljer

Mamut Enterprise Telemarketing Call Center

Mamut Enterprise Telemarketing Call Center Mamut Enterprise Telemarketing Call Center Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggs-produktet Mamut Enterprise Call Center. Det vil bli illustrert hvordan du bruker systemet med et fiktivt eksempel

Detaljer

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte EVALUERING PRODUKTOVERSIKT INSTALLASJONSVEILEDNING PROGRAMVINDUET

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal // Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal I Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Mamut Business Software Introduksjon Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Introduksjon til Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Versjon: 11.2. Partnr.: MBS.MAN.FIN.112.NO

Detaljer

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING...

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING... INNLEDNING INNHOLD Kom i gang med Mamut Regnskapsfører 1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 2.1 Effektiv regnskapsføring/bilagsregistrering...4 2.1.1 Oversikt over

Detaljer

Bruksanvisning. for. Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon. Versjon 2.0.7 av 30. august 2012

Bruksanvisning. for. Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon. Versjon 2.0.7 av 30. august 2012 Bruksanvisning for 2012 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2012 Versjon 2.0.7 av 30. august 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon... 3 1.1. Hvem bruker

Detaljer

Introduksjon til Mamut Butikkdata

Introduksjon til Mamut Butikkdata // Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Innhold Nyheter i Mamut Butikkdata versjon 3.5... 3 Om Mamut Butikkdata... 4 Definisjoner

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2013 Versjon 3.0.1 av 4. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel.

Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Innhold 1. Hvordan få tilgang til data?...2 2. Hvordan vaske dataene?...3 3. Formater

Detaljer

Integrasjon & Rapportering

Integrasjon & Rapportering Integrasjon & Rapportering Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike datasystemer fungerer sammen er satt i fokus. Keyforce leverer integrasjonsløsninger

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

Mamut Academy. // Grunnkurs Kunde og salg

Mamut Academy. // Grunnkurs Kunde og salg Mamut Academy // Grunnkurs Kunde og salg Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Generelle begreper og definisjoner... 1. Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6

Generelle begreper og definisjoner... 1. Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6 Introduksjon til Innhold Generelle begreper og definisjoner... 1 Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6 Bruke Report Composer-verktøyet... 7 Lage et nytt utvalg...

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2014 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Håndbok til datax. Totaløkonomi

Håndbok til datax. Totaløkonomi Håndbok til datax Totaløkonomi Håndbok til datax Totaløkonomi Versjon: 8.1 2200. Partnr.: DX.DOC.TOT.022008NO I DATAX TOTALØKONOMI Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.:

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer