Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen"

Transkript

1 Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Illustrert Vitenskap Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen Redaksjonen

2 3paver sloss KIRKESTRID Sent på 1300-tallet ble den katolske kirke splittet i to delt mellom én pave i Roma og én pave i Avignon. Europas konger måtte velge side. Kaoset var komplett da det ble innsatt en tredje pave i Pisa. Urban 6. Roma SØR-EUROPA/1378 Siden 300-tallet har biskopen i Roma AVIGNON hatt tittelen pave PISA og vært leder for den katolske kirke. På 1300-tallet blir imidlertid pavesetet flyttet til Avignon i Frankrike. Flyttingen utløser blant annet en 40 år lang strid om hvem som egentlig er pave. ROMA AV PELLE STAMPE Den gamle paven hadde trukket sitt siste sukk og lukket øynene for alltid. Som sin siste viktige gjerning i embetet hadde han året før, i 1377, flyttet pavesetet fra eksilet i Avignon i Sør-Frankrike tilbake til den hellige byen Roma. 17 kardinaler hadde nå som oppgave å utpeke en arvtaker. For å få arbeidsro hadde de søkt tilflukt i Vatikanets festning Engelsborg ved bredden av elva Tiber. Bare her følte de seg trygge for folkemassene i Roma som høylytt forlangte en italiener som ny pave. En av kardinalene foreslo at de skulle utnevne Bartolomeo Prignano, erkebiskopen av Bari i Sør-Italia. Prignano var italiener og i tillegg kjent som en from og medgjørlig mann han måtte da være den perfekte kandidat. Kardinalene mente at Prignano lett kunne overtales til å flytte pavesetet tilbake til Avignon. Her hadde pavene hatt sin residens siden 1309, avbrutt av den gamle pavens beslutning om å flytte tilbake til Roma. Luksuspalasser hadde skutt opp i den sørfranske byen, og kirkens folk hadde vent seg til en overdådig livsstil. I samme periode hadde Roma forfalt, og kardinalene ville ikke bo i en by preget av uro. Kardinalene gledet seg til vakre Avignon, men de skulle få seg en ubehagelig overraskelse. Den 8. april 1378 ble Bartolomeo Prignano innsatt som pave under Rebellen Urban 6. nektet å flytte til pavesetet i Avignon da han først var blitt valgt. Han insisterte på å bli i Roma,... navnet Urban 6., og samme ettermiddag kalte han kardinalene i Vatikanet inn til det første møtet. Nøyaktig hva slags edder og galle Urban spydde ut over forsamlingen, sier ikke kildene noe om. Det som imidlertid er sikkert er at den ellers så føyelige italieneren nektet plent

3 kritikk. Kardinalene trakk seg tilbake til byen Anagni øst for Roma, og her erklærte de pavevalget for ugyldig. Begrunnelsen var at Romas opprørte borgere ikke hadde tillatt et fritt valg; kardinalene hadde derfor bare valgt Urban fordi de fryktet for sitt liv. Nå utnevnte kardinaleom makten AKG/BRIDGEMAN/AKG Clemens 7. Avignon Alexander 5. Pisa... dermed utpekte kardinalene enda en pave, den medgjørlige Clemens 7., som flyttet til Avignon. Nå hadde kirken offisielt to paver samtidig og 30 år senere, i 1409, kom det nok en pave. Kompromisset Alexander 5. ble innsatt i Pisa, men verken paven i Roma eller paven i Avignon ville anerkjenne ham. å flytte fra Roma og forbannet kardinalenes ekstravagante livsstil i så skarpe ordelag at de forlot møtet dypt rystet. Kirken splittes i to De neste månedene viste Urban at han mente alvor. Til tross for mange oppfordringer nektet han å flytte pavesetet tilbake til Avignon. Gang på gang kritiserte Urban kardinalenes levemåte også offentlig. Blant de 17 kardinalene som hadde valgt Urban befant de tolv franske seg, og de var opprørte over den nye pavens Historie

4 KIRKESTRID ne Robert av Genève til pave Clemens 7. Det første Clemens gjorde var lydig å etterkomme de franske kardinalenes ønske om å flytte pavesetet tilbake til det fredelige Avignon. Pavene splittet Europa Den avsatte paven nektet å godta nederlaget. Han erklærte straks utnevnelsen av Clemens for ulovlig. Begge pavene lyste hverandre i bann, det vil si at de kastet hverandre ut av kirken. Dessuten utnevnte begge nye kardinaler, slik at hver av dem hadde et fulltallig kardinalkollegium. Nå hadde kirken to paver. Denne situasjonen hadde den katolske kirke prøvd tidligere. Man hadde opplevd flere ganger at det ble utpekt såkalte motpaver. Men vanligvis sto det en konge eller keiser bak den alternative paven. I 1378 var situasjonen en helt annen. For første gang noensinne var det kirken selv som hadde utnevnt to sittende paver. Begge pavene hadde et fulltallig kardinalkollegium bak seg, de hadde hvert sitt byråkrati, og begge krevde hele Vest-Europas lojalitet. Skismaet, som splittelsen av kirken ble kalt, kom derfor til å dele ikke bare kirken, men hele den kristne verden. Kirken var en så stor del av folks liv at Pavenes luksusliv kostet, så de tok seg godt betalt for bispeembeter med tilhørende bispestav. CORBIS ingen regent eller borger kunne la være å engasjere seg i kirkekrisen. Europas to ledende stormakter, Frankrike og England, utkjempet på denne tiden hundreårskrigen, de to landene valgte derfor å støtte hver sin pave. Frankrike og deres allierte Skottland, Spania og kongeriket Napoli støttet Clemens i Avignon. England og deres allierte Flandern og Portugal støttet Urban i Roma. Det samme gjorde de skandinaviske landene, Polen, Ungarn og de fleste av de mange tyske og italienske fyrstene. Kongene var blitt sterkere Paven hadde vært den mektigste personen i den kristne verden i hundrevis av år. Gud var en realitet for alle, og kirken formidlet kontakten til det guddommelige. Derfor var alle konge som tigger avhengig av kirken. Den sikret at man ikke havnet i helvete. I løpet av 1300-tallet hadde imidlertid kirken mistet en stor del av sin makt over Europas herskere. Kongerikene hadde vokst seg sterkere, og de mektigste herskerne turte nå å utfordre kirken moralsk og politisk. Pavesetet hadde også mistet status og makt fordi det flyttet til Avignon i Den italienske halvøya der pavesetet opprinnelig holdt til, hadde i løpet av 1200-tallet blitt åsted for et kaos av stridigheter mellom utallige små bystater. Pavestaten ble konstant innblandet i disse konfliktene. Luksusliv fikk hard kritikk Beslutningen om å flytte til Avignon vakte høylytt kritikk. Kirkens folk var rasende over at paven kunne forlate den hellige byen Roma der alle de viktigste apostlene lå begravet. Dessuten var mange makthavere og kirkefolk redde for at paven i Avignon ville komme under den franske kongens kontroll med god grunn. I 1309 var den sittende paven selv fransk, og han utnevnte en rekke franskmenn til kardinaler slik at de kom i flertall. Flyttingen til Avignon skadet kirkens uavhengighet. Særlig engelskmennene var opprørt over at en fransk pave satt i det fransktalende Avignon omgitt av franske kardinaler som støttet den franske kongen. Flyttingen ble i tillegg en dyr fornøyelse. I Avignon skjøt det opp et overdådig pavepalass, og pavesetet beveget seg raskt langt bort fra idealet om ydmykhet og fattigdom som kirken bygget på. Det Praktpalasset står fremdeles Pavesetet i Avignon skulle ha et palass som svarte til pavens jordiske og himmelske makt. I årene 1335 til 1364 ble derfor det storslåtte Palais des Papes bygget. Da bygningen sto ferdig, var den med sine m2 det største gotiske byggverket i Europa. I tillegg til å være administrasjonsbygning, residens og kapell, var stedet også en festning med tykke murer og brystvern. Innvendig ble palasset overdådig utsmykket med fresker, gobeliner, malerier, statuer og utskårne tretak. Mens det pågikk slukte byggearbeidet det meste av pavesetets inntekter. Frem til den franske revolusjon i 1789 var Avignon eid av pavestaten. Under revolusjonen ble Avignon erobret og Palais des Papes plyndret. Under Napoleon ble palasset omgjort til kaserne og fengsel og fungerte som det fram til 1906, da det ble gjort om til museum. Avignon i dag ble oppført praktfulle kardinalpalasser, og kardinalene konkurrerte om hvem som kunne holde den mest storslåtte banketten med mat servert på gulltallerkener. Samtidig vokste pavesetets byråkrati, og det ble brukt en formue på diplomati og leiesoldater. Pengene rant ut av kassen, derfor satte pavene nå i gang et storstilt salg av kirkelige embeter, bønner for avdøde, messer og gudstjenester. Som betaling for et embete forlangte pavesetet for eksempel et beløp tilsvarende en årslønn. Kritikken av pavenes luksusliv ble stadig mer høylytt opp gjennom SCALA

5 tallet. Fransiskanermunkene gikk for eksempel til harde angrep på paven med det resultat at munkeordenens påstand om at Jesus og hans disipler ikke hadde eid jordisk gods ble dømt kjettersk. Da Urban i 1378 nektet å bo i Avignon, skyldtes det både det uhemmede forbruket og de tette båndene til den franske kongen. Tre paver samtidig Med en pave i Roma og en i Avignon og et Europa splittet mellom de to var alvoret i situasjonen åpenbar for kirken, men årene gikk uten at det kom til en løsning. Både Urban og Clemens døde og ble erstattet av nye paver i de to setene. Kirkens folk prøvde å få til all verdens kompromisser: Begge pavene skulle trekke seg samtidig. Begge nektet. Fredsmeglerne foreslo da at Europas herskere skulle fjerne den politiske og økonomiske støtten til begge pavene slik at de ble tvunget til å gå av. Den planen lyktes heller ikke. Etter 30 år med to paver hadde kardinalene fått nok. De to kardinalkollegiene ble enige om å trekke støtten til de sittende pavene. Sammen kalte de inn til et kirkemøte i Pisa. Endelig bare én pave Året etter utnevnte de to kollegiene en felles pave. Han het Alexander 5. Samtidig ble pavene i både Roma og Avignon avsatt. De to nektet imidlertid å anerkjenne avgjørelsen og nektet hardnakket å gå av. Nå fantes det ikke to, men tre paver. De neste fem årene var preget av kaos, men til slutt fikk den tyske keiseren lagt så mye press på den nyutnevnte Pisa-paven at han kalte inn til nok et kirkemøte i Det tok tre år før alle ble enige om å tvinge de tre pavene til å gå av og utnevne en ny felles pave. I 1417 ble pave Martin 5. innsatt i Roma og den store pavekrisen var over. Til tross for at kirken var gjenforent, var pavesetet nå betydelig svekket. Flere konger tillot bare paven å virke med tillatelse fra regenten. Andre begynte å vurdere om det skulle opprettes selvstendige nasjonale kirker. Andre igjen foreslo at paven skulle være underlagt et eget råd, styrt av folk fra alle de vesteuropeiske landene. På begynnelsen av 1400-tallet var dette et ekstremt forslag, men pavens makt var så svekket at han i 1434 måtte avfinne seg med å bli satt under administrasjon av et slikt råd. Det gikk imidlertid bare 25 år før en pave igjen fikk så mye makt at han offisielt kunne fordømme ideen om at paven var underlagt noen annen myndighet enn Gud. Midt på 1400-tallet hadde pavesetet derfor formelt samme makt som før flyttingen til Avignon, men 150 års splittelse hadde satt dype spor. Paven hadde mistet sin opphøyde status, han var ikke den kristne verdens midtpunkt lenger, men leder av en sterkt kritisert institusjon belastet med overforbruk og korrupsjon. LES MER: Joseph H. Lynch: The Medieval Church, Longman Group, 1992 R.W. Southern: Western Society and the Church in the Middle Ages, Penguin Books, 1990 Paver i Avignon: Paveskisma: en.wikipedia.org/wiki/western_schism Først i 1417 fikk den katolske kirke lagt striden bak seg nå kunne man feire innsettelsen av én felles pave. Martin 5. het mannen som til manges usigelige lettelse var alene om paveverdigheten. Kirkens anseelse ble imidlertid aldri den samme etter den langvarige krisen. Historie SCALA

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Illustrert Vitenskap Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av

Detaljer

Denne pdf-filen er lastet ned fra Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person.

Denne pdf-filen er lastet ned fra Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Forord til den svenske utgaven

Forord til den svenske utgaven Den spanske origlnaltitel: Por qué dejé el catolicismo. Den franske utgavens titel: Pourquoi aije quitté le catholicisrae? Oversatt til svensk av Arthur Sundstedt (Til norsk ved Selma Lerberg.) Copyright

Detaljer

Norsk forsikring 250 år

Norsk forsikring 250 år Norsk NFT forsikring 4/2003 250 år Norsk forsikring 250 år Julaften i år er det 250 år siden kong Frederik V ga sin approbasjon til planen om opprettelse av det første norske forsikringsselskap en bybrannkasse

Detaljer

En det er verdt å miste alt for

En det er verdt å miste alt for Kapittel en En det er verdt å miste alt for «Historiens yngste megakirkepastor» Dette var merkelappen jeg fikk da jeg ble pastor for en stor, blomstrende menighet i sørstatene, selv om jeg er litt usikker

Detaljer

RADIOAKTIVE UTSLIPP FRA IFE

RADIOAKTIVE UTSLIPP FRA IFE RADIOAKTIVE UTSLIPP FRA IFE Journalister: Eva Grønseth og Hedda Lunner Brevold Tittel på prosjektet: Radioaktive utslipp fra Ife Publisert: Høsten 2004, og publiseres fortsatt. Redaksjon: Romerikes Blad

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Nr. 1-2015 Godt nytt år!

Nr. 1-2015 Godt nytt år! Nr. 1-2015 Godt nytt år! Kristent arbeid blant blinde og svaksynte FRA MOTEKLÆR TIL SØPPELFYLLING AV BIRGIT NERSTEN LOPACKI, AGENDA 3:16 Hun er lavmælt og trenger seg ikke på. Likevel fyller hun rommet.

Detaljer

Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397

Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397 Norge før dansketiden, 1200-tallet og frem til Kalmarunionen i 1397 Norge hadde felles konge med Danmark fra 1380 til 1814, unionen varte altså i 434 år. Hva var årsaken til at denne unionen kom i stand?

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Et flerkulturelt samfunn:

Et flerkulturelt samfunn: Et flerkulturelt samfunn: Hei! Jeg heter Mahammed. Jeg er 15 år gammel. Jeg er født i Somalia, og flyttet hit til Norge for 5 år siden. Jeg liker å spille fotball og gå ut med venner. Jeg er egentlig avhengig

Detaljer

Side 2 den vatikanske og den sinaitiske, datere seg fra det fjerde hundreåret e.kr. og den aleksandrinske fra det femte.

Side 2 den vatikanske og den sinaitiske, datere seg fra det fjerde hundreåret e.kr. og den aleksandrinske fra det femte. Del nr.2. Bibeloversettelser. Når det gjelder bibelens nåværende kjente språkelige form, må vi huske på at verdens språk ---- spesielt den romerske verdens-språk --- har forandret seg endel i de to siste

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Den siste redetermineringsprosessen 1995 98

Den siste redetermineringsprosessen 1995 98 Den siste redetermineringsprosessen 1995 98 Håkon Laviks opplevelse av det som foregikk Det som foregår i en redetermineringsprosess er et spill om posisjoner og om makt. Bak dette er det også selvfølgelig

Detaljer

Mot historiens klimaks. Jerusalems skjebne forutsagt

Mot historiens klimaks. Jerusalems skjebne forutsagt Mot historiens klimaks Kan kjøpes fra Norsk Bokforlag Forord ved forfatteren Jerusalems skjebne forutsagt Kristenforfølgelse før og nå Åndelig mørketid Trofaste fakkelbærere Reformasjonens morgenstjerne

Detaljer

Historien om hvordan Umar aksepterte islam er ganske intressant.

Historien om hvordan Umar aksepterte islam er ganske intressant. Først vil jeg skrive om en Khalifas betydning: Kalifa var muslimenes leder, men ikke herre. Herredømmet tilhører kun Allah. Kalifen skulle adlydes så lenge han selv adlydet Allah. Han var ansvarlig for

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

Trygghet i utrygge tider

Trygghet i utrygge tider NFT 2/2001 Trygghet i utrygge tider glimt fra norsk forsikrings historie under den tyske okkupasjonen 1940 45 av Kristian Trosdahl, Forsikringsakademiet For første gang er forsikringsnæringens rolle i

Detaljer

Læresetninger fra Kirkens presidenter. George Albert Smith

Læresetninger fra Kirkens presidenter. George Albert Smith Læresetninger fra Kirkens presidenter George Albert Smith LÆRESETNINGER FRA KIRKENS PRESIDENTER GEORGE ALBERT SMITH Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Bøker i serien

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

FolkogforsVar temahefte

FolkogforsVar temahefte FolkogforsVar temahefte Russland RUSSLAND fra partner til motpart? Av lnar Seljevold 1900 ISLAND N O R G S V I G R FINLAND F F FOLK OG FORSVAR har siden 1951 drevet informasjonsarbeid om norsk forsvars-

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

Livets Ord Min historie

Livets Ord Min historie Livets Ord Min historie Fredag 19. desember 2014 Innledning Mitt navn er Jon Andersen. Jeg er fra Norge, men for tiden bor jeg i Uppsala i Sverige. Jeg har vært medlem i menigheten Livets Ord siden 1995.

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer