manglar lærarutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "manglar lærarutdanning"

Transkript

1 mai byggjer skolar manglar lærarutdanning > Gylne morgenstunder > bunnsolid toppdommer > prøven før prøven > side 12 17

2 leder. Høyre-skole på sparebluss > Høyre har hatt landsmøte og fått stor oppmerksomhet rundt sin skolesatsing. Nok en gang ønsker Høyre å stå fram som skolepartiet framfor noe annet her i landet, det lykkes partiet bare delvis med. Vi synes det er flott at både Høyre og andre partier løfter fram skole og utdanning som hovedsaker i valgkampene, men det må skje noe i periodene utenom også. Det som skjer i hverdagen, betyr mest for folk flest. Hva som kommer fram i festtaler og programerklæringer, betyr i det lange løp mindre. Det SV har gjort siden de inntok Kunnskapsdepartementet høsten 2005, er et «godt» eksempel på det. Mange av løftene som ble gitt den gangen, er fortsatt et langt stykke unna å bli innfridd dessverre. I det som litt oppkonstruert blir kalt storresolusjonen om skole på Høyres landsmøte, heter det blant annet at partiet vil gå til valg på en økt satsing på lærerne, at skolen skal få konsentrere seg om kunnskapsformidling, det varsles kamp mot uro i klassen og mobbing i skolen, og ingen skal velge bort videregående opplæring fordi skolen har sviktet. Det blir slått fast at mye er bra i norsk skole, og at lærere og lektorer gjør en stor innsats. Likevel er resultatene bare rundt middels, og det er et alvorlig problem for Norge og for barn og unge som ikke lærer det de trenger å lære. Høyres mål er å skape en skole som tar vare på lærelysten, og som ser den enkeltes behov og muligheter, heter det. Det er det trolig ingen som er uenige i, men hvordan får vi det til i praksis? Partiet som ligger an til å få statsministeren om drøye to år, sier som nevnt at det vil satse på lærerne og på en styrket lærerutdanning (det er bra), men det sies ikke et eneste ord om hvor mange lærere som trengs de kommende årene. Det vet vi imidlertid fra en prognose som Statistisk sentralbyrå har laget, og den konkluderer med at det er behov for nye lærere i løpet av en periode på seks sju år. Skal vi klare å nå det målet, er det ikke bare nødvendig med flere søkere det må også komme flere lærere ut i den andre enden. Dagens tempo holder ikke, på langt nær. Høyres svar er blant annet å heve opptakskravet til lærerutdanningen ytterligere, slik at det trolig tas opp færre studenter i tiden som kommer. I tillegg vil partiet sikre at man «beholder de dyktigste lærerne gjennom bruk av lønn, fleksible arbeidstidsordninger, mentorsystemer og støttefunksjoner». Med andre ord et mer individuelt lønnssystem som de aller fleste lærerne skyr som pesten. Hva skal skje med dem partiet definerer som de mindre dyktige lærerne? Jo, der er svaret at lærere med lav måloppnåelse over tid bør få hjelp til å øke sin kompetanse, eventuelt til å finne annet arbeid. Hvor mange lærere det til slutt blir igjen, vet vel ingen. Og da har vi hittil ikke nevnt ett ord om kommuneøkonomi, et annet sårt punkt for Høyre. Mange husker fortsatt godt hva som skjedde under Erna Solberg som kommunalminister i den siste Bondevik-regjeringen. Knut Hovland > Ansvarlig redaktør UTDANNING Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Ansvarlig redaktør: Knut Hovland Nettredaktør: Paal M. Svendsen Desk: Ylva Törngren, Harald F. Wollebæk Journalister: William Gunnesdal, Sonja Holterman, Jørgen Jelstad, Kjersti Mosbakk, Lena Opseth, Kirsten Ropeid, Marianne Ruud Formgivere: Inger Stenvoll, Tore Magne Gundersen Redaksjonskonsulent: Hege Neuberth Markedssjef: Synnøve Maaø Markedskonsulent: Helga Kristin Johnsen Salgskonsulenter: Berit Kristiansen, Randi Skaugrud, Design: Gazette Besøksadresse: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Postadresse: Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse: Godkjent opplagstall: Per 1. halvår 2010: issn: Trykk: Aktietrykkeriet Abonnementsservice: Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Utdanning redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon Forsidebildet: Med støtte frå hjelpeorganisasjoner vert det bygd skolar i Sierra Leone. Men lærarutdanninga i landet er ikkje god nok. Foto: Kirsten Ropeid Leder: Mimi Bjerkestrand 1. nestleder: Haldis Holst 2. nestleder: Ragnhild Lied Sekretariatssjef: Cathrin Sætre 2

3 innhold. Utdanning > nr 10/20. mai 2011 Tema: Sierra Leone SIDE Store skoleproblem i Sierra Leone Låg skolekvalitet under høge palmar SIDE Aktuelt: 4... Mer moderat skolepolitikk 5... Krever stans i utbetalinger til Brussel-skole 6... Uenige i kritikken mot valgfag 7... Stiller krav til statsråden 8... Ikke elevkarakterer til lærerne 9... Satser på klasseledelse og regning Virke og viten: Vinneren er Verdal! Siste «Langskudd» avfyrt SIDE 20 SIDE 26 SIDE 32 Rett fram: Faste spalter: Innspill: Mobb en prinsesse Innspill: Om å stirre seg blind på egne løsninger Innspill: Skolefrontens Fond Innspill: Femårig grunnskulelærarutdanning ein «masterplan»? Debatt Rett på sak: Elisabeth Aspaker Kronikk: Mennesket i norsk skole Aktuell profil: Håvard B. Øvregård Litt av hvert Mitt tips: Gylne morgenstunder Portrettet: Bunnsolid toppdommer Fotoreportasje: Prøven før prøven Bøker Lett Gylne øyeblikk Stilling ledig/kunngjøringer: Forbundssider: 55 59

4 aktuelt. > Høyres landsmøte Prestasjonslønn og sertifisering Blant noen av de andre politiske målsettingene som ble vedtatt, er: å arbeide for at etter- og videreutdanningstilbudet i større grad skal styrke kompetansen i norsk, matematikk og engelsk å innføre kollegaveiledning mellom lærere for å sikre god praksis, læring og utvikling å gi lærere mer administrativ støtte i skolehverdagen å sikre at man beholder de dyktigste lærerne gjennom bruk av lønn, fleksible arbeidstidsordninger, mentorsystemer og støttefunksjoner å innføre en sertifiseringsordning av lærere knyttet til gjennomføring av etter- og videreutdanning at lærere med lav måloppnåelse over tid bør få hjelp til å øke sin kompetanse, eventuelt til å finne annet arbeid Høyres første nestleder Jan Tore sanner og partileder erna solberg kunne konstatere at flere skolepolitiske forslag ble rundere i kantene etter landsmøtets behandling. Foto: Terje Bendiksby/Scanpix Mer moderat skolepolitikk En rekke av Høyres gamle kampsaker som nei til obligatorisk sidemål, åpenhet om resultatene og fritt skolevalg ble vedtatt på landsmøtet mai. Men på flere områder sørget flertallet av delegatene for mer moderate vedtak enn forslagsstillerne ønsket seg. TeksT: Marianne Ruud > Stortingsrepresentant Jan Tore Sanner er blant dem som har moderert sine synspunkter siden han startet karrieren som leder i Unge Høyre for rundt 20 år siden. Den gang kjempet han for at elever skulle få gi lærerne karakter. Nå fikk han vedtatt en litt mer forsiktig formulering om at elever kan evaluere lærerne sine på en «hensiktsmessig måte». Delegaten Paul Joakim Sandøys ønske om å gi elevene mulighet til å velge nivå i fagene på ungdomstrinnet falt også. Høyre går i stedet inn for at nivådelingen skal skje i perioder. Det ble heller ikke fattet noen beslutning om at nivådelingen skal gjelde i alle fag. Det skal overlates til lærerne lokalt, mener delegat og stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker. Paul Joakim Sandøys forslag om å svekke stillingsvernet for lærere ble for drøy kost for landsmøtet. I stedet vedtok det en mer moderat formulering om at «lærere med lav måloppnåelse over tid bør få hjelp til å øke sin kompetanse, eventuelt til å finne annet arbeid». Delegat Jostein Dahl Myklatun fra Unge Høyre ville ha anonym retting av prøver og fikk gjennomslag for det. Vi må teste elevene fra år til år, hevdet Unge Høyre-representant Jenny Clemet von Tetzschner, datter av tidligere utdanningsminister Kristin Clemet. Men forslaget om årlige nasjonale prøver falt. Forslaget om at karakterer i orden og oppførsel skal telle ved inntak til videregående skole, led også nederlag i landsmøtesalen. Frivillig sidemål Høyre vil ha kunnskap i skolen. Bør vi da fjerne kravet til skriftlig sidemål, undret delegat Arne Hjeltnes fra Bærum Høyre, som selv er nynorskbruker. Han sjarmerte med et dikt av Olav H. Hauge og fortsatte: Hva med Pytagoras, en vrien kar for ungdomsskoleelever. Skal vi fjerne ham også? Og graviditetslovene til Einstein eller gravitasjonslovene. Dem kan jo elevene google hjemme på fritida, sa Hjeltnes til latter og applaus fra salen. Men han tapte. Med 164 mot 87 stemmer vedtok landsmøtet å gjøre skriftlig sidemål frivillig. Forslaget ble fremmet av Unge Høyre. Partileder Erna Solberg og første nestleder Jan Tore Sanner var blant dem som stemte imot. Det at et flertall vil gjøre skriftlig sidemål frivillig, betyr ikke at elevene skal reservere seg mot dikt, litteratur og kunnskap om den nynorske kulturarven. Kravet om kunnskap faller ikke bort, sier Erna Solberg til Avisenes nyhetsbyrå. Den sittende rødgrønne regjeringen sier nei til å fjerne sidemål fra både videregående og ungdomsskolen. Andre nestleder Bent Høie stemte for å fjerne kravet om skriftlig sidemål. strengere krav til nye lærerstudenter > Høyre vil nekte søkere med dårligere karakter enn 4 i norsk, engelsk og matematikk å bli lærere. Partiet vil også utvide lærerutdanningen til et femårig masterstudium, og kravene for å bestå skal bli tøffere. Mener vi alvor med å heve den faglige kvaliteten, så krever det tøffe tiltak, sier Solberg til dagbladet.no 4

5 > UTenlandsskoler krever stans i utbetalinger til Brussel-skole Brudd og mangler ved driften av Den skandinaviske skolen i Brussel gjør at den svenske Skolinspektionen krever at statsstøtten stanses umiddelbart. Norske myndigheter vil i sommer vurdere om de skal føre tilsyn ved skolen. TeksT: Paal M. Svendsen > Da den svenske Skolinspektionen besøkte Den skandinaviske skolen i Brussel (École Reine Astrid) i september i fjor, anbefalte den at Skolverket lukker pengesekken på grunn av måten skolen drives på. Bruddene gjelder blant annet at tallene som skolen innrapporterer til svenske myndigheter, som er grunnlaget for statsstøtten, er feil. Dessuten har skolens høye elevavgifter og høye kostnader vært gjenstand for kritikk ved tilsyn i 1996, 2000 og 2007, og også nå i Skolen har ikke ved noen av disse tilfellene endret økonomisystemene, slik vi krevde. Vi ber derfor Skolverket om å holde tilbake statsstøtten i påvente av at disse utbedringene blir gjort, opplyser undervisningsråd Monika Ivarsson i Skolinspektionen overfor Utdanning. Svenske myndigheter har ikke mandat til å føre tilsyn med de norske elevene ved skolen, som teller 76 av totalt 289 elever. Utdanningsdirektoratet opplyser overfor Utdanning at det kjenner til tilsynet ved skolen i den belgiske hovedstaden og har hatt løpende kontakt med Skolinspektionen underveis. De har orientert oss om funn og reaksjoner. Tar kritikken på alvor Rektor Kristy Lundström ved Den skandinaviske skolen i Brussel gjør det klart overfor Utdanning at hun tar innholdet i rapporten fra Skolinspektionen svært alvorlig. TeksT: Harald F. Wollebæk > Helt siden september i fjor, da inspeksjonen ble utført, har vi arbeidet med å rette opp de ulike punktene som ble tatt opp. Innen midten av juli skal en arbeidsgruppe ha ferdig en arbeidsplan som skal sendes til Skolinspektionen. Så dette jobber vi veldig aktivt med, sier Lundström, som tok over som rektor ved skolen i august i fjor. Synes du at kritikken er rettmessig? den skandinaviske skolen i Brussel (École reine astrid) Foto: Wikimedia Commons Vi har ikke ført tilsyn med skolen, men Skolinspektionens vedtak går inn som en del av vår løpende risikovurdering. Dersom vi bestemmer oss for å føre tilsyn, vil det gjelde den norske delen altså tilbudet til de norske elevene og vurderingene gjøres opp imot norsk lovverk, sier Håvard Tvinnereim, avdelingsdirektøren i tilsynsavdelingen, til Utdanning. Iblant er det vanskelig å tolke vår situasjon her i Belgia opp mot regelverkene i Norge, Sverige og Finland. Men det er ingen grunn til å krangle om punktene som er tatt opp. Vi må naturligvis jobbe i henhold til myndighetenes krav. Det er vårt oppdrag. Hvordan påvirker rapporten stemningen blant de ansatte? Det virker ikke som om lærerne er nedstemte på grunn av dette. Mitt inntrykk er at de er stolte av arbeidet, men at de opplever iblant at de ikke lykkes i å dokumentere det de gjør på riktig måte. Det finnes utviklingsområder de må engasjere seg i, og det gjør de, sier Kristy Lundström, som oppfordrer dem som har spørsmål, om å ta kontakt med skolen. Kontroll i sommer Direktoratet ser nå på opplysningene fra Sverige og lar disse være en del av vurderingen av hva som skal skje videre. Nå anbefaler svenske tilsynsmyndigheter at statsstøtten stanses inntil videre. Hvorfor gjør ikke norske myndigheter den samme vurderingen? Vi har ikke fattet noen beslutning om tilsyn eller ikke. I løpet av sommeren skal vi gjennomføre en kontroll av årsregnskapet til samtlige private skoler i Norge og i utlandet, sier han. Denne kontrollen omfatter mange punkter blant annet vil de se på skolepenger og vil kunne gi direktoratet svar på om de skal føre tilsyn med noen av skolene. Skolinspektionen har funnet flere kritikkverdige forhold i sitt tilsyn, i tillegg til høye elevavgifter og feilaktige elevtall: Elevene får ikke tilstrekkelig timeantall i enkelte fag, de setter spørsmålstegn ved bruk av fremmedspråk i undervisningen, pedagogisk personale mangler kvalifikasjoner for fag de underviser i, det er manglende kunnskapsutvikling ut fra mål og karakterer, rektor og lærere jobber ikke tilstrekkelig for å sørge for at undervisningen er tilpasset elevenes behov, forutsetninger og erfaringer, og ordensreglene ved skolen er ikke utarbeidet i samråd med elevene. 5

6 aktuelt. > stortingsmelding om UngdomsTrinneT Uenig i kritikken mot valgfag Kunnskapsminister Kristin Halvorsen fikk kritikk fra både Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet da hun la fram stortingsmeldingen om ungdomstrinnet like etter påske. Statsråden mener hun satser på de tiltakene lærere og elever har etterspurt. TeksT: Marianne Ruud > Under arbeidet med stortingsmeldingen lyttet du til elevene i «Kristins time» og hadde tett kontakt med lærerorganisasjonene. Er du overrasket over at Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet var så kritiske da stortingsmeldingen kom? Jeg er overrasket over og også uenig i kritikken av valgfagssatsingen. På de ungdomsskolene jeg har besøkt, har både lærere og elever sagt at de ønsker seg et valgfagstilbud, og i «Kristins time» har elevene etterspurt valgfag. Vi har lyttet til over 3000 enkeltstemmer, så jeg er veldig sikker på at vi treffer med de tiltakene vi foreslår. Jeg så at nestleder Haldis Holst i Utdanningsforbundet ønsket at valgfag bare skal tilbys de elevene som ikke har valgt annet fremmedspråk. Men det betyr at vi kun ville nådd en liten andel av elevene, sier Halvorsen. Stortingsmeldingen «Motivasjon mestring muligheter» viser at 73 prosent av elevene på 8. trinn valgte annet fremmedspråk høsten 2010, en svak nedgang fra innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 da 78 prosent valgte annet fremmedspråk. Kunnskapsløftet åpnet også for valg av fordypning i norsk, samisk eller engelsk som alternativ til annet fremmedspråk. Resultatene viser at elever som velger språklig fordypning, gjør det dårligere enn elever som velger annet fremmedspråk. Disse elevene oppfattes også som mindre motiverte. Dette er noe av bakgrunnen for at vi ville åpne for flere valgmuligheter, sier Halvorsen. Valgfag og motivasjon Høsten 2009 ble det startet forsøk med arbeidslivsfag som alternativ til annet fremmedspråk. Arbeidslivsfaget vurderes med karakter og tar utgangspunkt i de yrkesfaglige programmene i videregående opplæring. Utprøvingen startet med 16 skoler i Året etter kom 117 nye skoler med. Tilbudet omfatter nå 1635 elever, eller 19 prosent av elevmassen. Interessen for arbeidslivsfaget viser tydelig at mange elever ønsker seg en mer praksisrettet opplæring. Derfor foreslår vi å åpne for at enda flere kan starte opp i 2012, sier Halvorsen. Hvorfor er valgfag så viktig? Undersøkelser har vist at elevenes motivasjon for å lære synker gjennom hele ungdomstrinnet. Det starter allerede på 5. trinn. Derfor er ungdomstrinnet ekstra krevende. Med valgfagene ønsker vi å gi elevene mulighet til å velge noe som både er lystbetont og gir faglig utbytte. Og det er ikke bare de svakeste som mangler motivasjon. Det gjelder også de flinkeste. Derfor vil vi ha et bredt valgfagstilbud som kan favne alle, sier Halvorsen. Både Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet og opposisjonen mener stortingsmeldingen er for lite forpliktende. De frykter at satsingen på valgfag vil gå ut over arbeidet med å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter. Hva er din kommentar til det? Jeg er uenig. Det er helt uvanlig at det følger budsjettmidler med en stortingsmelding, men vi fikk det til denne gangen. Regjeringen forplikter seg til å bruke 470 millioner på en gradvis innføring av valgfagene. Valgfagene er selvsagt ikke det eneste tiltaket vi foreslår. Andre tiltak er kompetanseheving for lærere, bedre klasseledelse, mer praksis i opplæringen samt styrking av opplæringen i matematikk og lesing. Stortingsmeldingen understreker også at det er viktig å styrke grunnleggende ferdigheter. Vi ser ingen motsetning mellom det å velge noe «Valgfag er ikke kosefag, slik Utdanningsforbundet hevder.» kunnskapsminister kristin Halvorsen forsvarer gjeninnføringen av valgfag på ungdomstrinnet. Arkivfoto: Fred Harald Nilssen lystbetont og det å strekke seg faglig. Valgfag er ikke kosefag, slik Utdanningsforbundet hevder. Valgfagene skal være tverrfaglige og basere seg på læreplanene i eksisterende fag. Det skal også utvikles nasjonale læreplaner for dem. Dette er i tråd med Utdanningsforbundets ønske, sier hun. Fjerner elevrådsarbeid Halvorsen understreket at et hovedmål med forslagene i stortingsmeldingen er å gi elever mer læreglede og lærelyst, noe hun tror vil føre til bedre resultater. Elevene blir ikke bedre av flere tester, men av å få utfordringer på sitt nivå og bli stilt krav til. Vi skal holde læringstrykket oppe, men både nasjonal og internasjonal forskning advarer mot permanent nivådeling. Det har vist seg å virke mot sin hensikt, sier hun. Hva skal valgfagene inneholde? Blant annet entreprenørskap, kunst- og håndverk og praktisk-estetiske fag. Her ønsker vi innspill og synspunkter. I tillegg foreslår vi større fleksibilitet i fag- og timefordelingen. Du har foreslått å fjerne elevrådsarbeid som eget fag. Elevorganisasjonen er kritisk. Vi har fått tilbakemeldinger på at faget har fungert dårlig. Vi foreslår i stedet å styrke elevenes mulighet til å drive elevrådsarbeid gjennom en forskriftsendring. Hva med kravet om femårig lærerutdanning og økte kompetansekrav for å undervise på ungdomstrinnet? Dette må komme gradvis. Innføring av Fakta. stortingsmelding om ungdomstrinnet > regjeringen la fram stortingsmeldingen»motivasjon mestring muligheter» 29. april. >Blant satsingsområdene er: innføring av ulike valgfag mer praktisk og variert undervisning å utvikle et skolebasert program over fem år for kompetanseutvikling i klasseledelse å styrke elevenes leseferdigheter, med særlig vektlegging av gutter å styrke elevenes regneferdigheter 6

7 femårig lærerutdanning krever et nytt vedtak i Stortinget. Kompetansekravene for å undervise på ungdomstrinnet ble skjerpet i Nå sender vi på høring et forslag om å skjerpe kravene ytterligere, først for nytilsatte, sier hun. Og fra høsten 2011 blir det opprettet 910 nye studieplasser på mastergradsnivå for lærerstudenter, får Utdanning opplyst fra Kunnskapsdepartementet. Undervisningen skal bli mer praktisk og variert, ønsker regjeringen i stortingsmeldingen om ungdomstrinnet. Foto: Erik M. Sundt stiller krav til statsråden Ungdomstrinnsmeldingen har mange gode forslag til tiltak, men uten nødvendige ressurser kan lærerne ende opp med svarteper, sier nestleder Haldis Holst i Utdanningsforbundet. > Haldis Holst mener stortingsmeldingen preges av mange gode intensjoner, men hun er usikker på om statsråden og regjeringen kommer til å sette av nok ressurser til de konkrete tiltakene. Hvorfor har du uttalt deg kritisk om valgfagssatsingen? Vi ønsker oss en mer praktisk tilnærming til læring i alle fag for å motvirke en for teoritung skole. Det har vi mer tro på enn en avgrenset valgfagsmodell, sier hun og legger til: Vi er ikke motstandere av valgfag, bare usikre på om de 470 millioner kronene som er lagt inn i stortingsmeldingen, er nok til å finansiere et reelt valg mellom flere valgfag på en typisk ungdomsskole. Men skal valgfagene først innføres, støtter vi forslaget om å lage sentrale læreplaner, at de skal bygge på tverrfaglige temaer, og at elevene skal ha ordinær vurdering. Halvorsen lover 700 nye lærerstillinger. Er ikke det et godt tiltak? 687, korrigerer Holst. Økt lærertetthet er i tråd med Utdanningsforbundets ønske. Men med begrensede ressurser er vi usikre på om lærertettheten i valgfag bør økes først. Dette må ikke gå på bekostning av bedre lærerdekning i andre timer. To ønsker I en intervjuundersøkelse Utdanningsforbundet gjennomførte blant 750 lærere i ungdomsskolen i begynnelsen av april, peker nesten samtlige lærere på to tiltak: færre elever per lærer og mer bruk av praktiske metoder i undervisningen. Også elevene Kristin Halvorsen har spurt, etterlyser en mer praktisk ungdomsskole. Men skal praktiske metoder gjennomsyre alle fag, kreves mindre elevgrupper, flere lærere og mer ressurser til læremidler, materiell og utstyr, sier Holst. nestleder Haldis Holst i Utdanningsforbundet mener intensjonene er gode, men er usikker på om det vil bevilges nok penger til å oppfylle dem. Foto: Tom-Egil Jensen Du er kritisk til at regjeringen ennå ikke har innført maksgrense for antall elever per lærer. Kristin Halvorsen sier hun har behov for en høringsrunde, fordi Utdanningsforbundet var kritiske til å starte med økt lærertetthet på ungdomstrinnet. Hva er din kommentar? Jeg synes normen for lærertetthet burde vært på plass for lenge siden. Statsråden lovet at et forslag skulle komme tidlig i Skal hun få tiltaket inn i årets statsbudsjett, begynner det å haste veldig, understreker Holst. > Les mer på utdanningsnytt.no 7

8 aktuelt. > VurderIng Ikke elevkarakterer til lærerne Verken Arbeiderpartiet, deres ungdomsorganisasjon AUF, Utdanningsforbundet eller Elevorganisasjonen vil at elever skal sette karakterer på lærerne. TeksT: Lena Opseth utdanningsnytt.no Tapte ein halv million arbeidsdagar Ein halv million arbeidsdagar gjekk tapt som følgje av arbeidskonfliktar i fjor. Vi må attende til 1996 for å finne eit tilsvarande tal på tapte arbeidsdagar, ifølgje Statistisk sentralbyrå. [13.05.] > Partene er imidlertid enige om at et system for elevers tilbakemelding til lærerne bør på plass for å gjøre skolen bedre. Det kom fram da partene møttes til et uformelt møte på Stortinget 12. mai. Arbeiderpartiet ved komitéleder i Utdanningskomiteen Marianne Aasen hadde invitert til møtet. Til stede var nestleder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied, påtroppende leder av Elevorganisasjonen Andreas Borud og leder av AUF Eskil Pedersen. Bakgrunnen for møtet er at Unge Høyre og Fremskrittspartiet ønsker et system der elevene vurderer lærernes undervisning og setter karakterer. Flere fylkeskommuner har allerede igangsatt elevvurdering av lærerne i videregående skole. Ifølge Borud skal systemet fungere ganske bra i Vestfold, mens det i Oslo og Hordaland ikke er særlig vellykket. Videre har Utdanningsdirektoratet utarbeidet et hefte om hvordan elevvurdering av lærerne kan foregå. Heftet, som kom i januar, er ennå ikke offisielt, og lite har skjedd rundt saken. Arbeiderpartiet synes ikke det er OK å innføre et system der elevene setter karakter på lærerne, sa Aasen under møtet. Hun tilføyde at Ap likevel ønsker en bedre tilbakemelding til lærerne for å få en bedre skole. Vi må få et system som bygger på tillit, dialog og kvalitetssikrede metoder. Dessuten må systemet følges opp dersom det innføres, sa hun. Heller ikke Utdanningsforbundet ønsker et system der elevene setter karakterer på lærerne. Vi må få et system der elevene vurderer lærerne på en annen måte enn å sette karakterer. Vi ønsker en metode som kan føre til forbedring, det gjør ikke karakterer, sa nestleder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied. Vi må utvikle en god tilbakemeldingskultur i skolen, og da holder det ikke å gi lærerne karakterer. Dette handler mer om undervisningsevaluering for å gjøre skolen bedre enn om lærerevaluering, uttalte Andreas Borud i Elevorganisasjonen. unge Høyre og Frp ønsker at elevene setter karakterer på lærernes undervisning. Ap, utdanningsforbundet, elevorganisasjonen og AuF tar til motmæle. Arkiv-/ill.foto: Harald F. Wollebæk AUF-leder Pedersen pekte på at måten de norske kommunene er organisert på, gjør det vanskelig å følge opp et system med elevvurdering av lærerne. Og dersom verken skoleleder eller rektor følger opp resultatene av vurderingen, faller vitsen med å innføre systemet bort, understreket Pedersen. Også Aasen fryktet at en innføring av elevvurdering av lærerne lett kan bli symbolpolitikk. Ap har nettopp gjennomført en undersøkelse som viser at over halvparten av kommunene nå har innført tonivåorganisering, noe som bidrar ytterligere til å svekke muligheten for statlig styring av skolepolitikken. Borud kritiserte heftet om lærervurdering som Utdanningsdirektoratet har utarbeidet. Både Borud og Aasen mener at det må jobbes videre med et nytt hefte, der elev- og lærerorganisasjoner trekkes mer inn. Blant annet bør det gis eksempler på hvordan elevvurdering av lærere kan gjøres i praksis. I tillegg bør det trekkes inn solid forskerkompetanse i arbeidet med et slikt hefte for å sikre rett metodebruk. Vi er i en prosess der vi samarbeider for å finne ut hvordan elevvurdering av lærerne best kan gjøres, oppsummerte Aasen etter endt møte. Vil lage verdens største naturfagtime I juni håper TV-fysiker Andreas Wahl å samle 8000 elever til verdens største naturfagtime i Bø Sommarland. Arrangementet finner sted 15. juni i fornøyelsesparken. Wahls mål er å slå to Guinness-rekorder: verdens største naturfagtime og flest samtidige cola mentos-fontener. [11.05.] Vil heve lærerlønna Den svenske regjeringen sier den vil satse på høyere lærerlønninger. Allerede under høstens budsjettforhandlinger kan høyere lærerlønninger i Sverige bli en realitet. Det er budskapet fra Moderaternas finansminister Anders Borg, ifølge nyhetsbyrået TT. [10.05.] Tilsyn med skoler i 55 kommuner Nå i mai starter Arbeidstilsynet tilsyn med inneklima i skoler. Arbeidstilsynet skriver på sine nettsider at et godt inneklima er en forutsetning for å unngå helseplager, og at de derfor planlegger å føre tilsyn med 55 kommuner i år. Prosjektleder Connie Tove Bruun i Arbeidstilsynet sier til Utdanning at listen over kommuner ikke er klar ennå. [06.05.] Færre uten studiepoeng Av de om lag registrerte studentene i studieåret 2009/10 var det i underkant av , eller 14 prosent, som ikke oppnådde studiepoeng. Dette er en nedgang på drøyt 1 prosentpoeng sammenlignet med studieåret før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. [06.05.] 8

9 > RevideRt nasjonalbudsjett Satser på klasseledelse og regning Regjeringen foreslår mer penger blant annet til etterutdanning i revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram 13. mai. > Forslaget innebærer at 25 millioner kroner skal settes av til etter- og videreutdanning for lærere knyttet til bedre klasseledelse og styrking av elevenes regneferdigheter. I tillegg ønsker regjeringen å styrke Ny Giv-arbeidet mot frafall med 55 millioner kroner, på toppen av de 175 millioner kroner som allerede er bevilget til Ny Giv i Mesteparten av de nye midlene skal brukes til oppfølging av elever som presterer faglig svakt på 10. trinn og i videregående opplæring. Både god klasseledelse, bedre regneferdigheter og oppfølging av elever som kan falle fra i videregående opplæring, krever lærere med spesiell kompetanse. Vi satser derfor på målrettet etter- og videreutdanning på disse tre områdene. Vi har samtidig erfart at færre lærere enn ventet har fått anledning til å delta i det ordinære programmet for etterutdanning. Derfor vrir vi nå midlene over til de nevnte områdene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding. I ungdomstrinnsmeldingen ble det også foreslått egne valgfag som innføres gradvis fra høsten Ordningen skal være ferdig utbygd Misfornøyde studenter høsten 2014 med 1,5 timer valgfag hver uke på alle trinn i ungdomsskolen. I kommuneproposisjonen, som legges fram samtidig med revidert nasjonalbudsjett, varsles det at en ferdig utbygd valgfagsordning vil koste 470 millioner kroner. Utstyr og rehabilitering Regjeringen foreslår en engangsbevilgning på 30 millioner kroner til utstyr og rehabiliteringsprosjekter innenfor universitets- og høyskolesektoren. Minister for høyere utdanning og forskning Tora Aasland viser til at særlig de eldre universitetene som forvalter bygningsmassen sin selv, har store utfordringer knyttet til større rehabiliteringsprosjekter. Forslaget vi nå fremmer, vil derfor bidra til bedre rammebetingelser for å drive god forskning og utdanning, sier Aasland. Lederen i Norsk studentorganisasjon (NSO) er skuffet over at regjeringen ikke vil øke studiestøtten. > NSO er særlig skuffet over at regjeringen nok en gang har nedprioritert å gjøre noe med studiestøtten. De historiske tallene fra Lånekassen viser at studiestøtten reelt sett svekkes år for år, og stadig flere må bruke mer tid på deltidsjobben framfor studiene. Vi er skuffet over regjeringens manglende vilje til å ta tak i problemene, sier NSO-leder Anne Karine Nymoen i en pressemelding. NSO har stilt krav om at studiestøtten må knyttes til grunnbeløpet i folketrygden. Det vil sikre at studentenes kjøpekraft opprettholdes når prisene går opp. Regjeringen foreslår å sette av ekstra midler til videre- og etterutdanning, og klasseledelse er et av satsingsområdene. Ill.foto: Erik M. Sundt Fire milliarder til kommunene Kommunene får fire milliarder kroner ekstra i frie inntekter, ifølge kommuneproposisjonen, som ble lagt fram 13. mai. I tillegg til de frie overføringene som kommunene fritt kan disponere, kommer det trolig også en økning i de øremerkete midlene. Staten overfører ytterligere 5 milliarder for å dekke utgiftene til de oppgavene kommunene overtar som en følge av samhandlingsreformen. For å sikre tilbudet i kommunene mener KS at det kreves betydelige økninger i midlene som kommer ut til kommunene. > Les mer om revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen på utdanningsnytt.no Studier på nett Pedagogikk årsstudium 60 stp. Spesialpedagogikk 30 stp. Mediepedagogikk 15 stp. Karriereveiledning 7,5 stp. GLSM for førskolelærere 30 stp. Sosiologi årsstudium 60 stp. Pedagogisk utviklingsarbeid 15 stp. Statsvitenskap årsstudium 60 stp. Biologi 30 stp. 9

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet >

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > 9 6. mai 2011 www.utdanningsnytt.no Rektorene: for mange oppgaver side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > leder. Økning som ikke holder > Årets tall fra

Detaljer

21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no. ferske lærere. følges opp. side 12 17. > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet >

21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no. ferske lærere. følges opp. side 12 17. > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet > 10 21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no Få ferske lærere følges opp side 12 17 > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet > leder. En motpart som ikke holder ord > I forbindelse

Detaljer

svømmeferdigheter til bunns side 12 17 > ordenskvinnen > jakten p å norsk wow -f aktor > julekr yssord >

svømmeferdigheter til bunns side 12 17 > ordenskvinnen > jakten p å norsk wow -f aktor > julekr yssord > 21 17. desember 2010 www.utdanningsnytt.no svømmeferdigheter til bunns side 12 17 > ordenskvinnen > jakten p å norsk wow -f aktor > julekr yssord > leder. En spore til fortsatt innsats > Mange ventet i

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Lærerutdanning for skoleflinke

Lærerutdanning for skoleflinke Mitt tips 20 Vurdering i system Reportasje 22 Med døden på timeplanen Reportasje 26 Realfagsløft med Teach First Portrettet 28 Førsteklasses 20 2. DESEMBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Fire som minstekrav

Detaljer

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS Mitt tips 20 Bruker belønning og oppmuntring Portrettet 26 Jeg er ikke omstridt Gylne øyeblikk 31 Kaldt, vått og gyllent Chile 22 Kjemper for gratis utdanning 16 7. OKTOBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra >

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > 140år 1869 2009 Regjeringsstrid om lærartettleik side 12 17 > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > Utdanning > nr 18 / 9. oktober 2009 leder. 140 år med opplysning og faglig

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen Mitt tips 20 Fortellinger får følger Intervju 22 Lærer opp digitale aktivister Reportasje 26 Mobiliserer mot nye nedleggingstrusler Portrettet 28 Overført til staten 1 13. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

slår et slag for yrkesfag

slår et slag for yrkesfag 3 11. februar 2011 www.utdanningsnytt.no Fare for lærermangel: slår et slag for yrkesfag side 12 17 > Blir Betre av Besøk > wikipedia-konkurrenten > læreren er glad i meg > Utdanning > nr 3/11. februar

Detaljer

Når det verste skjer

Når det verste skjer Min favorittlærer 20 Fikk lov å kverulere Fotoreportasje 28 Annerledestenkerne Intervju 26 Når kroppen sier stopp Reportasje 32 Skotsk skole inspirerer 15 20. SEPTEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

styrer mot økte forskjeller

styrer mot økte forskjeller 11 3. juni 2011 www.utdanningsnytt.no styrer mot økte forskjeller side 12 17 > leiker på stikkord > vinneren > glede, graving og grønt > leder. Har fått nok av prøvepresset > Et klart flertall av lærerne

Detaljer

må stemmes førskolelærerutdanninga side 12 17 > vil gi kunstfagene mer plass > kjærlighet, krav og kommunikasjon >

må stemmes førskolelærerutdanninga side 12 17 > vil gi kunstfagene mer plass > kjærlighet, krav og kommunikasjon > 17 22. oktober 2010 www.utdanningsnytt.no førskolelærerutdanninga må stemmes side 12 17 > vil gi kunstfagene mer plass > kjærlighet, krav og kommunikasjon > leder. Fortsatt stramt i kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

flerspråklige Tar nye tak for side 12 17 > solidaritet over all forventning > best i bratta > sounds of youth >

flerspråklige Tar nye tak for side 12 17 > solidaritet over all forventning > best i bratta > sounds of youth > 19 19. november 2010 www.utdanningsnytt.no Tar nye tak for flerspråklige side 12 17 > solidaritet over all forventning > best i bratta > sounds of youth > leder. Arrogant av kommunalministeren > Halvparten

Detaljer

KLARER IKKE HANKE INN ALLE

KLARER IKKE HANKE INN ALLE Min favorittlærer 20 Vår store mor Fotoreportasje 24 Skole på sjøen Frisonen 29 Bandmusikere Realfagskonkurranse 22 En dag vi vil huske for livet 17 21. OKTOBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Oppfølgingstjenesten

Detaljer

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk >

karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > 16 8. oktober 2010 www.utdanningsnytt.no karakterer i barneskolen: vil ikke la tallene tale side 12 17 > verktøykasse for tallforståelse > tankesprederen > fire tiår med musikk > Utdanning > nr 16/8. oktober

Detaljer

Barnehagen slo alarm. gutt ble mishandlet. side 12 17. > Barnlig lekehjelp > grensesetteren > pedagogikk i støpeskjeen >

Barnehagen slo alarm. gutt ble mishandlet. side 12 17. > Barnlig lekehjelp > grensesetteren > pedagogikk i støpeskjeen > 20 3. desember 2010 www.utdanningsnytt.no gutt ble mishandlet Barnehagen slo alarm side 12 17 > Barnlig lekehjelp > grensesetteren > pedagogikk i støpeskjeen > leder. Når assistenter overtar for lærerne

Detaljer

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden Mitt tips 20 Stygt og fint i Bodø Fotoreportasje 26 Livet i leiren Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden 16 5. OKTOBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt

Detaljer

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Gjensidig beundring og glede Reportasje 28 Irsk interesse for friluft Fotoreportasje 34 Revy! Frisonen 39 Tvunget til å sette den første stein 2 24. JANUAR 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING Min favorittlærer 20 Det er bedre med ja enn nei Intervju 22 Lektorens oppgjør Portrett 26 Eivor blogger for bedre barnehager Frisonen 33 Med fantasien som hobby 16 3. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Lærerne

Detaljer

De nye spesialskolene: Praktisk hverdag. Reportasje 24 Norske velger samisk, samer kan bare norsk Gylne øyeblikk 33 Med hjarte for urokråker

De nye spesialskolene: Praktisk hverdag. Reportasje 24 Norske velger samisk, samer kan bare norsk Gylne øyeblikk 33 Med hjarte for urokråker Reportasje 20 Læring i kulissane Portrettet 28 Grensesprengeren Reportasje 24 Norske velger samisk, samer kan bare norsk Gylne øyeblikk 33 Med hjarte for urokråker 17 19. oktober 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

5. JUNI 2015 Master gjør mester?

5. JUNI 2015 Master gjør mester? Mitt tips 20 Mobiliserer foreldrene Reportasje 22 Forsker på elev-lærer-relasjoner Fotoreportasje 38 Starten på sykkellivet Frisonen 43 Døgnet rundt med hunder 11 5. JUNI 2015 utdanningsnytt.no Master

Detaljer

Datasatsing med ukjente følger 14-15. side 12 17. > oppførsel som står til gull > mindre ork med joik > læreroppdrageren >

Datasatsing med ukjente følger 14-15. side 12 17. > oppførsel som står til gull > mindre ork med joik > læreroppdrageren > 14-15 28. august 2009 www.utdanningsnytt.no Datasatsing med ukjente følger side 12 17 > oppførsel som står til gull > mindre ork med joik > læreroppdrageren > Utdanning > nr 14-15 / 28. august 2009 leder.

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

Studentene velger bort barnetrinnet

Studentene velger bort barnetrinnet Mitt tips 20 Lykken er en hverdag Reportasje 31 Lever livet med nye organer Fotoreportasje 24 Skolelivet verden rundt Gylne øyeblikk 37 Pedagogen som skjønte et pip 17 17. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

Presset KS til retrett

Presset KS til retrett Hovedsaken 12 Lærerne ønsker langsiktighet Min favorittlærer 24 Inn i faget med hud og hår Portrett 28 Rabulisten Reportasje 34 Vil ha svømmeopplæring fra skolestart 14 5. SEPTEMBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

Barnehageøkonomi på tegnebrettet

Barnehageøkonomi på tegnebrettet 14 10. september 2010 www.utdanningsnytt.no Barnehageøkonomi på tegnebrettet side 12 17 > ferdigheter i fremmedspråk > festivalfikseren > ferske lærerstudenter > Utdanning > nr 14/10. september 2010 leder.

Detaljer

Lærerens omsorg reddet meg

Lærerens omsorg reddet meg Min favorittlærer 20 Idealistens idol Reportasje 22 Frileik inn, skjemaveldet ut! Fotoreportasje 26 Sirkus Meråker Frisonen 31 Brygger sitt eget øl 7 12. APRIL 2013 utdanningsnytt.no Lærerens omsorg reddet

Detaljer

Én av fire går ikke på skole

Én av fire går ikke på skole 13 26. august 2011 www.utdanningsnytt.no Barnevernsbarn på institusjon: Én av fire går ikke på skole > brøler til rett tid > øie for barnehagen > nå snakker lærerne > side 12 17 Utdanning > nr. 13/26.

Detaljer

Steile frontar. Språkkartlegging. Reportasje 24 Hverdagen bør få bedre plass i livet Gylne øyeblikk 37 Rakettkunstnerne

Steile frontar. Språkkartlegging. Reportasje 24 Hverdagen bør få bedre plass i livet Gylne øyeblikk 37 Rakettkunstnerne Mitt tips 20 Ett kunstverk i uka Portrett 26 Kvinnen og krigen Reportasje 24 Hverdagen bør få bedre plass i livet Gylne øyeblikk 37 Rakettkunstnerne 5 9. MARS 2012 utdanningsnytt.no Hovudsaka Språkkartlegging

Detaljer