sjenerøs stadig mer Tromsø blir Best ut av finanskrisen i Troms på trygd Tromsø avstår fra regionale næringsutviklingsmidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sjenerøs stadig mer Tromsø blir Best ut av finanskrisen 30.000 i Troms på trygd Tromsø avstår fra regionale næringsutviklingsmidler"

Transkript

1 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Februar 2010 Tromsø blir stadig mer sjenerøs Tromsø avstår fra regionale næringsutviklingsmidler på cirka 25 millioner kroner i året, og lar disse gå til næringsutvikling i resten av fylket. Tromsø lar det også dryppe RDA-midler ut i distriktene. SIDE 4-5. Best ut av finanskrisen side i Troms på trygd side 20-29

2 SIDE 8 9 SiD E SiDE 4-5 Suksessformel i utelivet: side side side 4-23 S I D E SIDE 3 3 SidE 4-5 S I D E S I D E n Ord: Thomas Schanche n Bilde: Rune Stoltz Bertinussen Fordelingen av Innovasjon Norges virkemidler i Troms er de senere årene blitt preget av Tromsøs generøsitet. Gradvis siden innføringen av rda (regional differensiert arbeidsgiveravgift) i 2004 har Tromsø fått mindre og mindre fra regionalt utviklingsprogram (rup), midler som fylkeskommunen årlig fordeler gjennom Innovasjon Norge. I 2004 mottok Tromsø og øvrige Troms nesten lik andel utviklingsmidler Tromsø fikk like i underkant av 30 millioner kroner alene, og de øvrige kommunene i Troms fikk tilsvarende sum til fordeling. Gradvis etter innføringen av økt Direktør av Innovasjon Norges Tromsø-kontor, Asbjørn Rasch, kan fortelle at Tromsø gir avkall på ca 25 millioner kroner årlig. arbeidsgiveravgift har Tromsø mottatt stadig færre rup-midler. I 2009 mottok Tromsø rundt fem millioner kroner av disse midlene, mens resten av kommunene i fylket hadde like i overkant av 40 millioner kroner til fordeling. Tromsø og Bodø har siden 2004 fått rda-midler til fordeling, som en kompensasjon for at alle arbeidsgivere i byen betaler mer i arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften er for ordens skyld 7,9 prosent i Tromsø og Bodø, og 5,1 prosent for alle andre bortsett fra kommunene i Nord-Troms og Finnmark som jo er fritatt for arbeidsgiveravgiften. I Bodø krever man at alle rdamidlene fordeles innenfor kommunegrensene. Bodøværingene har også fortsatt å kreve sin andel av rup-midlene. I Tromsø har man tenkt annerledes. Bortsett fra noen prosjekter som gagner hele regionen, avstår Tromsø fra sin andel av rup-midlene - totalt cirka 25 millioner kroner i året. Disse brukes til næringsutvikling i resten av fylket. Det drypper også rda-midler fra Tromsø og ut i distriktene, forklarer direktør av Innovasjon Norges Tromsøkontor, Asbjørn rasch. rasch tror dagens fordeling av virkemidler til næringslivet i Troms vil være til fordel for hele f ylket lykkes distriktene lykkes også Tromsø. Mer aktivitet for næringslivet i distriktene fører til større kundegrunnlag for detaljister og andre næringsdrivende i Tromsø, påpeker direktøren. rasch viser også til viktig virksomhet i Tromsø som kommer som en direkte følge av næringsutvikling i distriktene. Mange distriktsbedrifter som Nergård-konsernet og Norfra driver administrasjon og markedsføring fra kontor i Tromsø. Eksportutvalget for fisk hadde vel neppe vært lokalisert i Tromsø uten aktiviteten i fiskeribedriftene i distriktene, legger han til. Egenkapitalen fra rup- og rda-midlene utløser også andre garantier og lånetilsagn fra det offentlige. I Tromsø kommune merker man at rup-midlene uteblir. Gode prosjekter får ikke støtte. Før innføringen av rda II, ble det i følge plan- og næringssjefen i Tromsø kommune, Jan Einar reiersen, sagt at tilbakeført arbeidsgiveravgift ikke skulle gå ut over rup-søknader fra Tromsø. Enhetslederen påpeker at rupog rda-midlene finansierer til dels ulike typer prosjekter og tiltak. rda-midlene finansierer RUP RUP store konkrete prosjekter, mens rup-midlene ofte finansierer mindre prosjekter som ikke nødvendigvis er like målbare. Tromsø kommune opplever å få avslag på søknader om rup-midler som normalt kunne fått støtte. Vi har blant annet fått avslag på et prosjekt som skulle skape større aktivitet og optimisme i Ullsfjord. Vi får høre utsagn som: «dere har jo rda». Men slike typer prosjekter finansieres jo ikke gjennom rda-midler, påpeker plan- og næringssjefen. reiersen viser til at Tromsø er en vidstrakt kommune med typiske utkantområder. Vi har lokalsamfunn med kraftig nedgang i folketallet, som opplever at skoler og nærbutikker blir lagt ned. Utkantbygder i Tromsø kommune er på mange måter like mye utkant som Bjarkøy eller Kvænangen, slår plan- og næringssjefen fast. reiersen håper kommunens søknader blir vurdert annerledes i fremtiden. Jeg ser ingen grunn til at Tromsø skal ekskluderes fra rup-midler. rda II kommer i tillegg til, ikke stedet for rup RUP RUP RUP I følge fylkesråd for næring i Troms, Knut Werner Hansen, ser Kommunaldepartementet (KrD) på både rup og rda som offentlige midler, selv om rda-midlene kommer som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i Tromsø og Bodø. Med rda Tromsø fikk fylket tilført store midler, som kan ses på som en velsignelse for oss som ser et stort behov for å ha offentlige virkemidler til disposisjon. Men verken rup eller rda er ordninger som garantert vil bli videreført i fremtiden. Midlene kommer med en rekke føringer fra departementet, legger fylkesråden til. KrD ønsker blant annet at rda-midler, som primært skal disponeres i Tromsø og Bodø kommune, også skal prioritere prosjekter som har positive ringvirkninger for hele landsdelen. Formuleringen har ført til press fra andre kommuner Her er Innovasjon Norges oversikt over fordeling av RUP-midler i Troms fra RUP Troms Tromsø om å motta rda-midler. I følge Hansen er det også kamp om fordeling av rup-midlene. Det foregår hele tiden en debatt om hvordan rup skal fordeles, ikke minst geografisk. Men det er ikke slik at hver region eller hver kommune har krav på en bestemt andel. Midlene skal fordeles etter søknader og kvaliteten på disse. Fylkesråden påpeker at søkere i Tromsø ikke har vært ekskludert fra å motta rup-midler. Men politisk vil det være vanskelig å forsvare vesentlige tildelinger til Tromsø, siden Tromsø har rda, sier Hansen. Han er ikke kjent med problemstillingen som distriktene i Tromsø påstår de står ovenfor. Det skal ikke være slik at noen faller mellom to stoler. Dette tar jeg på alvor og vil følge det opp videre, uttaler fylkesråden. n Ord: Oddny J. Johnsen n Bilder: Rune Stoltz Bertinussen Ville ikke det vært strålende om alle de som skulle ta bussen utenfor her bare måtte komme bort i vinduet vårt for å se hva hun gale dama har funnet på i dag! fjord temmelig raskt Mona Hassfjord bobler av håndplukket til å lede den. begeistring. Vinduet hun viser Helt fra starten av var vi sikre til består av en bitteliten hylle i på at vi måtte tørre noe utenom pleksiglass montert på en svart det vanlige, forteller hun. vegg. Skrevet med kritt på veggen er dagens budskap: «Ha en originale slaget. Mye av dekoren er av det svært fi n d a g! Den» er hjemmelaget! Jeg Vi bytter utstilling her hver elsker å gå tur i fjæra, og har eneste dag. Kanskje kommer vi spraylakkert tørre kvister og stein med en suppeoppskift en dag, som brukes i dekoren vår. eller kanskje bare noen muntre ord. Vi får se, kvitrer Hassfjord videre. Da de innredet butikken i svart og Da Peter Drecker kom med gull, fikk de beskjed fra interiørarkitekter om at diverse løsninger ideen om å legge en designbutikk til sortimentet ble Mona Hass ikke gikk an. markant 05/09 01/10 n Ord: Astri Edvardsen n Bilder: Rune Stoltz Bertinussen Salget av sentrumsgavekort har virkelig tatt løs i de to siste årene! Sammenliknet med 2007 har det nesten skjedd en dobling i omsetningen, forteller Kjell Arvid Andreassen, leder i Driftig Sentrum. I fjor ble det handlet gavekort for 6,3 millioner kroner. Men gavekortet legger egentlig igjen tre ganger så mye fordi mange bruker det som delbetaling. Til sammen har vi gjennom sentrumsgavekortet tilført våre medlemsbedrifter rundt 20 millioner, sier Andreassen. Han tilføyer at de bedriftene som ikke er med i denne ordningen, går glipp av en del omsetning. Andreassen tror årsaken til at salget har gått til værs, henger sammen med at sentrumsgavekortet er en sikker vinner både hos unge og voksne. I tillegg kjøper mange bedrifter det elektroniske gavekortet i julegave til sine ansatte. Mottakerne av kortet har stor valgfrihet det kan benyttes i vel 160 sentrumsbedrifter. Blant disse er butikker, kaféer, restauranter og hoteller. Salget av sentrumsgavekort er særlig stort i desember. I julemåneden i fjor ble det solgt 780 flere kort enn i tilsvarende periode i Dette har Mette Mack, eier og daglig leder ved Taras merket. Taras på Markedsplassen både selger og tar i mot gavekort. I 2009 solgte butikken gavekort for i overkant av kroner. Jeg synes det er kjempeartig at vi selger såpass mye siden vi ikke ligger midt i gågata. Kundene må ha bestemt seg for å komme markant 05/09 01/10 hit og handle, sier hun. Mack tror gavekortet og omsetningsøkningen betyr mye for sentrum. Mye skjer utenfor sentrum for tiden, så det er viktig å holde igjen noe, mener Mack. Krane Kunstgalleri er blant bedriftene som får inn mange sentrumsgavekort. Ifølge daglig leder Cathrine Krane Vassmyr er det veldig tydelig at gavekortet gir mersalg. Ofte betaler folk med sentrumsgavekort i tillegg til vanlig kort eller kontanter, sier Krane Vassmyr. Hun forteller at butikken vanligvis får inn gavekort på 500 til 3000 kroner. Krane Vassmyr Men alt går an hos Drecker Design. Bare du er gjennomført og «tar den helt ut». Da blir det stilig. Og vi er blitt oss fortalt at vi tåler sammenlikning med tilsvarende butikker i roma og Tokyo, forsikrer Hassfjord. Å tørre er budskap både for butikkinnredningen og kundene. Her får du prøve ut modeller og farger du kanskje aldri hadde tenkt på før. Vi har noen utrolig merker også sentrumsgavekortets popularitet på andre hold. Jeg har en sønn på 12 år, og ser at gavekortet er populært i hans aldersgruppe. Det må ligge i valgfriheten mottaker får. Krane Kunstgalleri er blant de som mottar flest sentrumsgavekort. Daglig leder Cathrine Krane Vassmyr merker tydelig et mersalg. stilige briller her, og flere av merkene er vi alene om å føre her til lands. Det gjør at vi har som mål å bli et attraktivt stoppested også for folk på gjennomreise. Å ligge i sentrum der de fleste kurs og konferanser pågår, er derfor viktig for oss. Mona Hassfjord mener butikkene i sentrum kan gjøre det skarpt på å åpne tidligere om morgenen. Hvis vi åpner klokken 8, får flere mulighet til å komme innom før jobb, og blir ikke så avhengig av å måtte ta fri for å gjøre ærender. I en del av lokalet har det kommet opp en liten kunstutstilling, hvor lokale kunstnere får plass. Vi hadde lyst til å vise fram unge kunstnere, og vi har solgt flere bilder allerede! Ved siden av utstillingslokalethar butikken selvsagt rom for selve optikerundersøkelsen. Og om noen er skeptisk å begynne med briller nøler vi ikke med å foreslå laseroperasjon hos Memira, som også er en del av Drecker. Det viktige er å finne ut hva som er kundens behov og ønske. Noen kjøper briller uten styrke i brilleglassene, rett og slett fordi briller er mote. n I 2009 ble det solgt over 2400 flere sentrumsgavekort enn forleden år, og omsetningen økte med 40 prosent. Det tilsvarer nesten en dobling siden n Det ble kjøpt gavekort for 6,3 millioner kroner. Den reelle omsetningen er trolig det tredobbelte fordi gavekortene gir mersalg. n Sentrumsgavekortet kan benyttes i Driftig Sentrums rundt 160 medlemsbedrifter. Blant disse er butikker, kaféer, restauranter og hoteller. n Gavekortet selges ved Wi- To, Taras på Markedsplassen, Skotreff, Optiker Jacobsen og ved Næringsforeningens kontor i Næringslivets Hus. Med en økning på 40 prosent i omsetning var 2009 et knallår for sentrumsgavekortet. Taras på Markedsplassen solgte gavekort for over kroner noe eier og daglig leder Mette Mack synes er morsomt. Ifølge Statistisk Sentralbyrå ble det på landsbasis i 2009 registrert rundt færre lærlinger enn året før. Samtidig merker lærlingene at det er vanskeligere å få innpass i lærebedrifter. Ifølge daglig leder i opplæringskontoret for salg og service i Troms, Jan Ivar Pettersen, er problemet tredelt: Flere elever slutter i løpet av de to skoleårene og flere velger allmennfaglig påbygging i stedet for å bli lærling. I tillegg er det problemer med å få tak i nok lærebedrifter, forteller han. Hassfjord har også gått nye veier for å sikre oppmerksomhet rundt butikken. Blant annet har hun brukt lokale idrettsjenter til å vise briller i sentrum. På rekke og rad spankulerer de opp og ned Storgata og stopper innimellom for å posere. Kontoret til den daglige lederen er så å si aldri i bruk. Jeg fikk dem til å lage en liten disk til meg her rett utenfor kontordøra. Herfra gjør jeg unna de fleste kontortingene mine på laptopen.samtidig kan jeg se hvem som kommer inn i Helsehuset her i Sjøgata, og får dem gjerne inn i butikken på besøk. På Drecker Design elsker de å få besøk. Ja, i så stor grad at vi tar inn firma her på mat og brilleprøving forbindelse med kickoff eller andre ting. Utrolig artig! Vi gir mennesker muligheter! / n Åpnet 28.mai n 3 årsverk, 6 ansatte. n Er alene i landet om å føre merkene Mykita og Leonardo D. Har også merkene Selima, Booth & Bruce og Paul Frank som ellers finnes kun i Oslo. For øvrig fører butikken kjente merker som Dior, Chanel og YSL. markant 05/09 01/10 De største «problemfagene» med hensyn til få lærlingeplasser er resepsjonsfag, reiseliv, IKT-service samt kontor og administrasjon. Salgsfag og sikkerhetsfag befinner seg imidlertid i andre enden av skalaen. Finanskrisen har nok gitt en viss innvirkning på rekrutteringen. Den har gjort det verre både når det gjelder innstillingen til elevene og bedriftene, sier Pettersen. Senter for jobbmestring er et gratis tilbud til personer som har vansker med å fungere i arbeid på grunn av angst eller depresjon. Tilbudet passer for de som er helt eller delvis sykmeldt pga psykiske plager står i fare for å bli sykmeldt pga psykiske plager er under oppfølging fra NAV og ønsker å komme raskt ut i arbeid Interesserte kan kontakte sitt lokale NAV-kontor eller fastlegen. Deltakere kan også ta direktekontakt. Berit Aagesen, psykolog/teamleder // tlf epost: markant 05/09 leder Troms og Tromsø mister konkurransekraft Det er bekymringsfullt at både Tromsø og Troms nå sakker akterut når det gjelder næringsrettet vekst og konkurransekraft. Når vi sammenligner oss med nabofylkene og andre storbyregioner i landet, ser vi flere forhold som underbygger vår bekymring. Vi ligger til dels langt under både Finnmark og industrifylket Nordland på antall sysselsatte innen både reiseliv, primærnæringer, energi og industri. Vi topper kun på offentlig sektor og privat tjenesteyting, herunder handel og service. Et pluss er det at Troms troner helt opp mot nasjonaltoppen i antall høyt utdannede arbeidstakere, men dette ser dessverre ikke til å bidra til å få fart på verken etableringstakt eller innovasjonsevne. Næringsstrukturen i Tromsø og Troms skiller seg også svært fra andre storbyregioner som Stavanger/Rogaland og Bergen/ Hordaland. Mens næringslivet i disse byene består av mange større, gjerne nasjonale konsern, preges vår region hovedsakelig av småbedrifter med få ansatte og små muskler til å ekspandere og videreutvikle virksomheten. Totalt sett er det dessuten langt færre av oss som i det hele tatt arbeider innen privat sektor. I Troms stempler faktisk så mange som 50 % av alle arbeidstakere seg daglig inn i en eller annen offentlig virksomhet. Selvsagt er det både viktig og naturlig at mange arbeidstakere i en by med stort omland, jobber innen helse, undervisning, forskning og samferdsel. Tromsø vokser og kommunen må følge opp med lovpålagte oppgaver og stillinger. Hva er det vi ikke får til i Troms? Er det mangel på kremmerånd eller er vi rett og slett for akademiske til å produsere, være kreative og kommersielle? Jeg vet bare at statistikken over mange år nå er skikkelig skummel, og at det er for lite diskusjon om hva vi skal satse på i både Troms og i Tromsø. Reiseliv er bra, og kulturarbeidsplasser likeså, men vi må ikke glemme fiskeri, industri og andre tradisjonelle næringer. I tillegg må de nye kunnskapsintensive næringene utvikle flere arbeidsplasser fremover. For Tromsø sin del er det påkrevd med et varsku når det gjelder vekstmuligheter og konkurransekraft. Næringslivet her står overfor utfordrende rammebetingelser, med et høyt offentlig avgiftsnivå, økt eiendomsskatt, i tillegg til arbeidsgiveravgift på 7.9 %. Legger vi til at mange sliter med tilgang på areal og andre igjen har en svak kapitaltilgang, gir dette et ugreit bilde inn i Det er flere bedriftsledere som i den siste tiden har stilt kritiske spørsmål ved om differansen mellom 7.9 og Et pluss er det at Troms troner helt opp mot nasjonaltoppen i antall høyt utdannede arbeidstakere, men dette ser dessverre ikke til å bidra til å få fart på verken etableringstakt eller innovasjonsevne. 5.1 % reelt sett kompenseres gjennom RDAmidlene. Krav om økte regionale ringvirkninger har bidratt til dette. Vi vet også at kompensasjonsmidlene til Tromsø har bidratt til at Troms fylkeskommune fordeler sine utviklingsmidler etter andre kriterier enn tidligere. Når Tromsø får marginalt fra fylkespotten, blir det selvsagt langt mer på de andre kommunene, noe som isolert sett er positivt. Imidlertid mener jeg kravene om enda mer raus fordeling av RDAmidlene, særlig fra ordførere i sørfylket bør modereres. Tromsø-regionen består av både byog landkommuner som er gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes. Skal regionen totalt sett lykkes, bør motorkraften til bykommunen ikke svekkes ytterligere. Dagens status og statistikk viser at utsagnene om at Tromsø suger fra distriktene i beste fall bør nyanseres. Grete Kristoffersen direktør innhold AKTUELT a ktuelt Tromsø blir stadig mer sjenerøs Tromsø avstår fra regionale næringsutviklingsmidler på cirka 25 millioner kroner i året, og lar disse gå til næringsutvikling i resten av fylket. Tromsø lar det også dr yppe RDA-midler ut i distriktene. 4 Bodø mindre generøs 2001 RUP 2002 RUP 2003 RUP Savner Rup-midlene et skjebneår? 2009 ble ikke noe godt petroleumsår sett med nordnorske øyne, og året vi er inne i kan bli svært avgjørende, melder Petro Point Greater Tromsø. SIDE 6-7 Positive forventninger Sparebank1 Nord-Norges avdelinger for Kredittstøtte og Enhasjementssikring forventer ikke noe ytterligere konkursras i Og 2009 endte for svært mange bedre enn fryktet. SIDE 8-9 Sykelønnsutfordringen av de i arbeidsfør alder i Troms er ikke i jobb. I tredje kvartal i fjor kostet korttidsfraværet våre arbeidsgiverne rundt 100 millioner kroner. Da er ikke kostnadene til egenmeldt favær tatt med. Det offentlige hadde første halvår i fjor sykepengeutgifter på over 700 millioner kroner på befolkningen i Troms. SIDE Fordel Kr År Kamp om midlene Ringvirkninger Ikke ekskludert Tromsø «spanderer» Etter at RDA-ordningen ble innført har Tromsø gradvis fått mindre og mindre ordinære næringsutviklingsmidler fra fylkeskommunen. Årlig får de øvrige kommunene i Troms cirka 25 millioner kroner ekstra som tidligere gikk til Tromsø. SIDE 4-5 tema 5 Tromsø Troms MEDLEMSNYTT Best ut av finanskrisa Handelsnæringens tall for første halvår i fjor, viser at Tromsø gjorde det bedre enn Bergen, Trondheim og Stavanger da finanskrisen raste som verst. SIDE aktuelt DrisTiG og DeDikerT D ene i Drecker Design kunne like gjerne stått for dristig og dedikert. Daglig leder Mona Hassfjord har som mål å gjøre brillebutikken til en «snakkis». 12 møbler Satser i sentrum Drecker Design satser på å skille seg ut. Ikke bare i Tromsø, men i Norge. SIDE Grønn konferanse I 2007 ble hurtigmatkjeden MAX kåret til Årets grønne kapitalist i Sverige, De kommer til Tromsø for å fortelle hvorfor og hvordan. SIDE medlemsn Y tt 34 Kortsuksess Sentrumsgavekortet økte med 40 prosent i omsetning i fjor. SIDE utstilling DRECKER DESIGN Knallsuksess for sentrumsgavekort L ær lingene svikter og sviktes Sentrumsgavekortets popularitet har nådd nye høyder i fjor økte gavekortet med 40 prosent i omsetning. En sikker vinner Salgstopp i desember Gir mersalg SENTRUMS- GAVEKORTET Færre elever blir lærlinger samtidig som det behøves flere lærebedrifter. Senter for jobbmestring Troms Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen FEBRUAR 2010 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 2 næringslivsmagasinet for Tromsøregionen a v g i f t e n g j Ø r tr o m s Ø m e r m i l jøv e n n l i g Samtidig med at drivstoffavgiften har fått realisert store utbyggingsprosjekt, har den fått over halvparten av næringslivet til å bytte til mer miljøvennlige biler. Både næringsliv og privatpersoner er i tillegg fornøyd med avgiften! En av dens «fedre», Erlend Rian, mener vi bør beholde drivstoffavgiften til evig tid, for å realisere flere gode prosjekter for byen. NR Viktig å beholde eierskap i nord juni 2009 Kommunen har brukt 0,- krisekroner Næringslivsmagasinet for tromsøregionen tenk smått bli stor september 2009 BRIKKEN SOM MANGLER Tromsø kan bli en ubestridt hub i nord for petroleums industrien, men et akterutseilt havarivernsenter kan bli brikken som velter prosjektet istedenfor tungen på vekt skålen. SIDE NR Der for blir lokalmaten dyr Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen tid for et nytt t r o m s ø T EM A NUMMER: investorer bejubler byen, det offentlige spruter inn mer penger og på ulike tider og steder bryter det fram nye store og små prosjekter. NR Frisk satsing i L y n g e n oktober 2009 Inviterer til arktisk jul Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen K O M M U N E N S K v i S E r N æ r i N G S l i v E T Bedrifter i Tromsø må ut med over dobbelt så mye i kommunale avgifter som tilsvarende bedrifter i Oslo. det viser en fersk undersøkelse utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen. i juni i år økte eiendomsskatten i byen med 25 prosent. NR Sloss mot user iøse ak tør er DESEMBER 2009 St a dion skaper liv i s e ntr um TROMSØ BLIR STADIG MER SJENERØS Best ut av finanskrisen SIDE Tromsø avstår fra regionale næringsutviklingsmidler på cirka 25 millioner kroner i året, og lar disse gå til næringsutvikling i resten av fylket. Tromsø lar det også dryppe RDA-midler ut i distriktene. SIDE i Troms på trygd SIDE Utgiver: Næringsforeningen i Tromsøregionen Ansvarlig redaktør: Grete Kristoffersen Grafisk produksjon: KRYSSPRESS Pegasus Publisering as Redaksjonen avsluttet: 1. februar Trykk: Lundblad Media AS Opplag: Redaksjon og Annonsekontakt: Telefon Kontakt: Postboks 464, 9255 Tromsø Besøksadresse: Grønnegata 83 Telefon: Telefaks: markant 04/09

3 aktuelt Tromsø blir stadig mer Her er Innovasjon Norges oversikt over fordeling av RUP-midler i Troms fra sjenerøs Tromsø avstår fra regionale næringsutviklingsmidler på cirka 25 millioner kroner i året, og lar disse gå til næringsutvikling i resten av fylket. Tromsø lar det også dryppe RDA-midler ut i distriktene Kr Tromsø Troms n Ord: Thomas Schanche n Bilde: Rune Stoltz Bertinussen Fordelingen av Innovasjon Norges virkemidler i Troms er de senere årene blitt preget av Tromsøs generøsitet. Gradvis siden innføringen av RDA (regional differensiert arbeidsgiveravgift) i 2004 har Tromsø fått mindre og mindre fra regionalt utviklingsprogram (RUP), midler som fylkeskommunen årlig fordeler gjennom Innovasjon Norge. I 2004 mottok Tromsø og øvrige Troms nesten lik andel utviklingsmidler Tromsø fikk like i underkant av 30 millioner kroner alene, og de øvrige kommunene i Troms fikk tilsvarende sum til fordeling. Gradvis etter innføringen av økt Direktør av Innovasjon Norges Tromsø-kontor, Asbjørn Rasch, kan fortelle at Tromsø gir avkall på ca 25 millioner kroner årlig. arbeidsgiveravgift har Tromsø mottatt stadig færre RUP-midler. I 2009 mottok Tromsø rundt fem millioner kroner av disse midlene, mens resten av kommunene i fylket hadde like i overkant av 40 millioner kroner til fordeling. Tromsø og Bodø har siden 2004 fått RDA-midler til fordeling, som en kompensasjon for at alle arbeidsgivere i byen betaler mer i arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften er for ordens skyld 7,9 prosent i Tromsø og Bodø, og 5,1 prosent for alle andre bortsett fra kommunene i Nord-Troms og Finnmark som jo er fritatt for arbeidsgiveravgiften. Bodø mindre generøs I Bodø krever man at alle RDAmidlene fordeles innenfor kommunegrensene. Bodøværingene har også fortsatt å kreve sin andel av RUP-midlene. I Tromsø har man tenkt annerledes. Bortsett fra noen prosjekter som gagner hele regionen, avstår Tromsø fra sin andel av RUP-midlene - totalt cirka 25 millioner kroner i året. Disse brukes til næringsutvikling i resten av fylket. Det drypper også RDA-midler fra Tromsø og ut i distriktene, forklarer direktør av Innovasjon Norges Tromsøkontor, Asbjørn Rasch. Fordel Rasch tror dagens fordeling av virkemidler til næringslivet i Troms vil være til fordel for hele fylket RUP 2002 RUP 2003 RUP Lykkes distriktene lykkes også Tromsø. Mer aktivitet for næringslivet i distriktene fører til større kundegrunnlag for detaljister og andre næringsdrivende i Tromsø, påpeker direktøren. Rasch viser også til viktig virksomhet i Tromsø som kommer som en direkte følge av næringsutvikling i distriktene. Mange distriktsbedrifter som Nergård-konsernet og Norfra driver administrasjon og markedsføring fra kontor i Tromsø. Eksportutvalget for fisk hadde vel neppe vært lokalisert i Tromsø uten aktiviteten i fiskeribedriftene i distriktene, legger han til. Egenkapitalen fra RUP- og RDA-midlene utløser også andre garantier og lånetilsagn fra det offentlige. Savner RUP-midlene I Tromsø kommune merker man at RUP-midlene uteblir. Gode prosjekter får ikke støtte. Før innføringen av RDA II, ble det i følge plan- og næringssjefen i Tromsø kommune, Jan Einar Reiersen, sagt at tilbakeført arbeidsgiveravgift ikke skulle gå ut over RUP-søknader fra Tromsø. Enhetslederen påpeker at RUPog RDA-midlene finansierer til dels ulike typer prosjekter og tiltak. RDA-midlene finansierer 2004 RUP År 2005 RUP store konkrete prosjekter, mens RUP-midlene ofte finansierer mindre prosjekter som ikke nødvendigvis er like målbare. Tromsø kommune opplever å få avslag på søknader om RUP-midler som normalt kunne fått støtte. Vi har blant annet fått avslag på et prosjekt som skulle skape større aktivitet og optimisme i Ullsfjord. Vi får høre utsagn som: «dere har jo RDA». Men slike typer prosjekter finansieres jo ikke gjennom RDA-midler, påpeker plan- og næringssjefen. Reiersen viser til at Tromsø er en vidstrakt kommune med typiske utkantområder. Vi har lokalsamfunn med kraftig nedgang i folketallet, som opplever at skoler og nærbutikker blir lagt ned. Utkantbygder i Tromsø kommune er på mange måter like mye utkant som Bjarkøy eller Kvænangen, slår plan- og næringssjefen fast. Reiersen håper kommunens søknader blir vurdert annerledes i fremtiden. Jeg ser ingen grunn til at Tromsø skal ekskluderes fra RUP-midler. RDA II kommer i tillegg til, ikke stedet for RUP RUP 2007 RUP 2008 RUP RUP Kamp om midlene I følge fylkesråd for næring i Troms, Knut Werner Hansen, ser Kommunaldepartementet (KRD) på både RUP og RDA som offentlige midler, selv om RDA-midlene kommer som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i Tromsø og Bodø. Med RDA Tromsø fikk fylket tilført store midler, som kan ses på som en velsignelse for oss som ser et stort behov for å ha offentlige virkemidler til disposisjon. Men verken RUP eller RDA er ordninger som garantert vil bli videreført i fremtiden. Midlene kommer med en rekke føringer fra departementet, legger fylkesråden til. Ringvirkninger KRD ønsker blant annet at RDA-midler, som primært skal disponeres i Tromsø og Bodø kommune, også skal prioritere prosjekter som har positive ringvirkninger for hele landsdelen. Formuleringen har ført til press fra andre kommuner Troms Tromsø om å motta RDA-midler. I følge Hansen er det også kamp om fordeling av RUP-midlene. Det foregår hele tiden en debatt om hvordan RUP skal fordeles, ikke minst geografisk. Men det er ikke slik at hver region eller hver kommune har krav på en bestemt andel. Midlene skal fordeles etter søknader og kvaliteten på disse. Ikke ekskludert Fylkesråden påpeker at søkere i Tromsø ikke har vært ekskludert fra å motta RUP-midler. Men politisk vil det være vanskelig å forsvare vesentlige tildelinger til Tromsø, siden Tromsø har RDA, sier Hansen. Han er ikke kjent med problemstillingen som distriktene i Tromsø påstår de står ovenfor. Det skal ikke være slik at noen faller mellom to stoler. Dette tar jeg på alvor og vil følge det opp videre, uttaler fylkesråden. 4 5

4 aktuelt Prosjektleder i Petro Point Gorm Breimo og rådgiver Roar Klo mener 2010 kommer til å bli et skjebneår for oljevirksomheten i landsdelen. \ \ N N N \ N Uten leting ingen funn \ Gorm Breimo i Petro Point savner flere prøveboringer i Barentshavet. Nye områder er åpnet, men få prøveboringer kommer i år vil bli et skjebneår og et avgjørende år for hele Nord-Norge, sier han. n Tekst: Espen Andreassen n Foto: Rune Stoltz Bertinussen Tromsøs oljekontor Petro Point Greater Tromsø ble etablert i mai 2009, delfinansiert av RDAmidler. Kontoret har to ansatte, og er underlagt Næringsforeningen i Tromsøregionen. Formålet med Petro Point er å få flere petroleumsaktører til å etablere seg i regionen samt å være et bindeledd mellom de store petroleumsaktørene og lokal industri. Lite leting i nord Det er ifølge prosjektleder Gorm Breimo i hovedsak tre grunner til at 2009 ikke ble Nord-Norges år i noen stor grad når man tar utgangspunkt i Barentshavet. Den første bremseklossen var beslutningen om å på nytt utsette utviklingen av det russiske Shtokman-feltet. Det planlagte prosjektet har flere nordnorske leverandører stående klare. En annen faktor er at det i løpet av fjoråret ikke ble foretatt en eneste prøveboring i Barentshavet. OED og OD har åpnet områder, men uten leting blir det jo ikke funn, forklarer Breimo tegner ikke til å bli stort bedre. Mens det i Nordsjøen og Norskehavet skal letes i opp til henholdsvis 35 og 12 brønner er prognosen for Barentshavet to eller tre letebrønner i Lofoten og Vesterålen Den tredje og mest omtalte grunnen til den manglende utviklingen i nord er regjeringens utgangspunkt om å utsette alle beslutninger som involverer Lofoten, Vesterålen og Troms. Ifølge SP-leder Liv Signe Navarsete ønsker regjeringen ikke å konsekvensutrede områdene, noe vi finner svært merkelig, sier rådgiver i Petro Point Roar Klo. Han spør hvorfor regjeringen har brukt store midler på en forvaltningsplan for området når det er helt utelukket med en konsekvensutredning. Det er summen av disse tre som gjør at vi nå står der vi står, sier Breimo. Han ser likevel lyst på petroleumsfremtiden i nord. Beslutningen om oppstart av Goliat-feltet utenfor Finnmark er en viktig milepæl i så måte. I tillegg har det blitt gjort funn i Norskehavet utenfor Nordland. I løpet av året som kommer skal det også bestemmes hvorvidt Lofoten, Vesterålen og Senja skal konsekvensutredes. Skjer det ikke må Nord-Norge vente til neste stortingsperiode før en eventuell fremdrift kommer vil bli et skjebneår i så måte og et avgjørende år for hele Nord-Norge, sier Breimo. Kartlegger kompetanse Store deler av virksomheten hos Petro Point Greater Tromsø har foreløpig gått til kartlegging av industrien i Tromsø og omegn for å få en oversikt over hvem som kan levere hva til petroleumsindustrien. Arbeidet er svært viktig for den fremtidige utviklingen innen feltet i regionen. Vi ser at vi har en kompetanse i Tromsø som kan omsettes til industri, forteller Klo. Vi har for eksempel universitetet, Polarinstituttet og forskningsmiljøene som viktige bidragsytere. Og i tillegg har vi en særdeles viktig havn, noe som bidrar til vår status som knutepunkt. Politisk arbeid Petro Point har allerede engasjert seg på flere områder for å profilere den lokale industrien til petroleumsbransjen. En stor del av arbeidet er politisk påvirkning. Vi har blant annet hatt et eget Goliat-seminar der ENI presenterte seg for industrien i Tromsø. Dette følger vi naturligvis opp slik at kontakten opprettholdes, forteller Breimo. Vi jobber også politisk med å få til kontaktpunkter mellom industri og politikere. Arbeidet vårt strekker seg helt fra bedrifter med fire-fem ansatte og helt opp til politikerne på Stortinget, legger Klo til. Petro Point sitter for øvrig i programkomiteen for Beredskapskonferansen som går av stabelen 26. og 27. mai. Konferansen ble holdt i Stavanger i fjor, men vi har nå fått den nordover, forteller rådgiveren. Marit adeleide andreassen, Maryon eilertsen, Guri Johnson, Kristine henriksen, Marius lien, Marte tangen, espen ØstMan, helga Guren, JaKob höglund M.fl SCENE VEST 18. FEBRUAR MARS 6 7

STAVANGER/SANDNES NORGE TRONDHEIM BERGEN TROMS TROMSØ

STAVANGER/SANDNES NORGE TRONDHEIM BERGEN TROMS TROMSØ Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen APRIL 2009 TROMSØ TAPER I TROMS Omsetningutviklingen i Tromsøs butikker er nå svakere enn veksten i resten av Troms. I gjennomsnitt vokser omsetningen i resten av

Detaljer

TRENGER SIDE 6-7. Fyller kassa med euro SIDE 14-15. Karriere fra nettverk SIDE 22-23. Skal skape bio-vekst SIDE 12-13

TRENGER SIDE 6-7. Fyller kassa med euro SIDE 14-15. Karriere fra nettverk SIDE 22-23. Skal skape bio-vekst SIDE 12-13 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen april 2010 TRENGER flyplass- HJELP Mens enhver småflyplass har dedikerte forkjempere, tar Tromsø flyplassen og dens størrelse for gitt. Nå nedgraderes Tromsø lufthavn.

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

UTENFOR- GENERASJONEN

UTENFOR- GENERASJONEN Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen DESEMBER 2011 UTENFOR- GENERASJONEN Forlatte skolepulter er i ferd med å vokse seg til en økonomisk og sosial bombe. Frafallet i den videregående skolen er så stort

Detaljer

Kommunen skviser næringslivet

Kommunen skviser næringslivet Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen desember 2009 Kommunen skviser næringslivet Bedrifter i Tromsø må ut med over dobbelt så mye i kommunale avgifter enn tilsvarende bedrifter i Oslo. Det viser en

Detaljer

avgiften gjør Tromsø mer miljøvennlig

avgiften gjør Tromsø mer miljøvennlig Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2009 avgiften gjør Tromsø mer miljøvennlig Samtidig med at drivstoffavgiften har fått realisert store utbyggingsprosjekt, har den fått over halvparten av næringslivet

Detaljer

BRIKKEN SOM MANGLER. Derfor blir lokalmaten dyr. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen. september 2009

BRIKKEN SOM MANGLER. Derfor blir lokalmaten dyr. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen. september 2009 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen september 2009 BRIKKEN SOM MANGLER Tromsø kan bli en ubestridt hub i nord for petroleums industrien, men et akterutseilt havarivernsenter kan bli brikken som velter

Detaljer

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen NOVEMBER 2006 Kolossal OL-forventning Side 6-7 Uoppdaget oppdager Side 10-11 Kollektivt innmeldt Side 24-25 Til Tromsø for å OPPLEVE Og det skjer i disse dager.

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

VINNER VINTEREN. Bekymring på gateplan SIDE 36-37. Renoverte taxinæringen SIDE 16-17. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VINNER VINTEREN. Bekymring på gateplan SIDE 36-37. Renoverte taxinæringen SIDE 16-17. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen FEBRUAR 2011 VINNER VINTEREN Tromsø er den suverene vinterdestinasjonen i Nord- Norge for utenlandske turister. Men bak suksessen er antallet gjestedøgn stusselig

Detaljer

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen APRIL 2011 EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Erfaringene med håndteringen av oljeriggen «Polar Pioneer» kan bli avgjørende for industrien i Tromsø. Prosjektleder Neil

Detaljer

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen oktober 2008 By uten vinnerkultur Tromsø by har mye å juble for og mange som lykkes, men ingen tradisjon i å dyrke dem fram. SIDE 20-25 Reparerer finansuro

Detaljer

seiler ForBI Foreslår gratis buss Veitasenteret øker mest Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen MARS 2008

seiler ForBI Foreslår gratis buss Veitasenteret øker mest Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen MARS 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen MARS 2008 seiler ForBI Tromsø Havn har en kaiavgift som er 78 prosent høyere enn Narvik, og 30 prosent dyrere enn Trondheim. I tillegg er reglene på kaia rigide,

Detaljer

MARKANT. Vil vrake RDA HAVBRUK TIL HIMMELS JEKTA INVITERER KONKURRENTER TIL SAMARBEID TROMSØS SØTESTE SUKSESS. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Vil vrake RDA HAVBRUK TIL HIMMELS JEKTA INVITERER KONKURRENTER TIL SAMARBEID TROMSØS SØTESTE SUKSESS. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 3-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Vil vrake RDA RDA-midlene er blitt en politisk virkemiddelpott, mener Mack-direktør Harald Bredrup. Han

Detaljer

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 kampen om ny næring Kommunen mener Tønsnes vil gjøre Tromsø attraktiv for næringsetablering. Men for flere som venter på etablering, virker nær

Detaljer

MARKANT HUN SOM GIKK TIL DEN ANDRE SIDEN BLIR DET BUTIKK AV NORDLYSET? STERKE TALL FOR HANDELS- NÆRINGEN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT HUN SOM GIKK TIL DEN ANDRE SIDEN BLIR DET BUTIKK AV NORDLYSET? STERKE TALL FOR HANDELS- NÆRINGEN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2014 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen BLIR DET BUTIKK AV NORDLYSET? HUN SOM GIKK TIL DEN ANDRE SIDEN STERKE TALL FOR HANDELS- NÆRINGEN Fremtidens

Detaljer

Ruster seg til cruise-kamp

Ruster seg til cruise-kamp NYTT MAGASIN Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen JUNI 2006 Ruster seg til cruise-kamp 20-30 millioner på opprusting av Tromsø havn vil neppe være nok. Dersom Tromsø skal bli snuhavn må flyplassen

Detaljer

MARKANT FILMFESTIVAL- BEDRIFTEN TROMSØS UKJENTE VERDENSNYHET KAMPEN OM SMILENE

MARKANT FILMFESTIVAL- BEDRIFTEN TROMSØS UKJENTE VERDENSNYHET KAMPEN OM SMILENE Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Fra og med 1. januar 2013 innehar Jan-Frode Janson den mektigste rollen i nordnorsk næringsliv, som ny

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

Kan fjerne kaoset. Tromsø som lagspiller. Nisjebutikkenes betydning. Står på kravet

Kan fjerne kaoset. Tromsø som lagspiller. Nisjebutikkenes betydning. Står på kravet Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2007 Kan fjerne kaoset En tunnel til 300 millioner er lansert for å unngå bilkaoset og byggestoppen på Kvaløya. Men løsningen koster en brøkdel og kan

Detaljer

Venter på tid og pris I årevis har Mack fått høre at de skal få ny industritomt på Tønsnes. Men vet fortsatt ikke når og til hvilken pris.

Venter på tid og pris I årevis har Mack fått høre at de skal få ny industritomt på Tønsnes. Men vet fortsatt ikke når og til hvilken pris. Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen desember 2007 Kan søle vekk Schtokman Den nye industrihavna på Tønsnes vil være avgjørende for Tromsøs posisjon i forhold til Schtokman, mener Johan Petter

Detaljer

MARKANT AMPERT OM RDA JULEHANDEL PÅ LIV OG DØD CRUISER VINTEREN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT AMPERT OM RDA JULEHANDEL PÅ LIV OG DØD CRUISER VINTEREN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 5-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Bjørn Jarle Sørensen er det nærmeste du kommer en profesjonell julenisse. I tiden før jul er han en sentral

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

Generalene går. 1 år med eget magasin! Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen JUNI 2007. Næringsliv stenges ute SIDE 8-9

Generalene går. 1 år med eget magasin! Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen JUNI 2007. Næringsliv stenges ute SIDE 8-9 1 år med eget magasin! Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen JUNI 2007 Generalene går Knut Schrøder, Torvall, Lind, Odd Erik Hansen og Henrik Andenæs har mange tanker om det å være toppleder og

Detaljer

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Stadig flere toppsjefstillinger i Tromsø bekles av pendlere. Administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen

Detaljer

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2014 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Den genererer over 3,7 milliarder kroner i omsetning hvert år bare i Tromsø men fisk er ikke lenger ansett

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Mer matbutikker. å mette. Konkurrerer med seg selv. Beskytter næringsareal. Strategisk samarbeid

Mer matbutikker. å mette. Konkurrerer med seg selv. Beskytter næringsareal. Strategisk samarbeid Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen OKTOBER 2007 Mer matbutikker å mette Til tross for at vi har 40 dagligvarebutikker i Tromsø, mener Kiwi-kjeden det kan være plass til åtte nye. Tromsøværingen

Detaljer

Måtte ut med 3 mill ekstra til vegkryss. Selgeren som yrke. Selg Norden samlet. Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen DESember 2008

Måtte ut med 3 mill ekstra til vegkryss. Selgeren som yrke. Selg Norden samlet. Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen DESember 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen DESember 2008 Selgeren som yrke Alle bedrifter er avhengige av selgere, men nesten ingen kaller seg selger lenger. SIDE 20-27 Selg Norden samlet Vi burde ha

Detaljer