sjenerøs stadig mer Tromsø blir Best ut av finanskrisen i Troms på trygd Tromsø avstår fra regionale næringsutviklingsmidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sjenerøs stadig mer Tromsø blir Best ut av finanskrisen 30.000 i Troms på trygd Tromsø avstår fra regionale næringsutviklingsmidler"

Transkript

1 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Februar 2010 Tromsø blir stadig mer sjenerøs Tromsø avstår fra regionale næringsutviklingsmidler på cirka 25 millioner kroner i året, og lar disse gå til næringsutvikling i resten av fylket. Tromsø lar det også dryppe RDA-midler ut i distriktene. SIDE 4-5. Best ut av finanskrisen side i Troms på trygd side 20-29

2 SIDE 8 9 SiD E SiDE 4-5 Suksessformel i utelivet: side side side 4-23 S I D E SIDE 3 3 SidE 4-5 S I D E S I D E n Ord: Thomas Schanche n Bilde: Rune Stoltz Bertinussen Fordelingen av Innovasjon Norges virkemidler i Troms er de senere årene blitt preget av Tromsøs generøsitet. Gradvis siden innføringen av rda (regional differensiert arbeidsgiveravgift) i 2004 har Tromsø fått mindre og mindre fra regionalt utviklingsprogram (rup), midler som fylkeskommunen årlig fordeler gjennom Innovasjon Norge. I 2004 mottok Tromsø og øvrige Troms nesten lik andel utviklingsmidler Tromsø fikk like i underkant av 30 millioner kroner alene, og de øvrige kommunene i Troms fikk tilsvarende sum til fordeling. Gradvis etter innføringen av økt Direktør av Innovasjon Norges Tromsø-kontor, Asbjørn Rasch, kan fortelle at Tromsø gir avkall på ca 25 millioner kroner årlig. arbeidsgiveravgift har Tromsø mottatt stadig færre rup-midler. I 2009 mottok Tromsø rundt fem millioner kroner av disse midlene, mens resten av kommunene i fylket hadde like i overkant av 40 millioner kroner til fordeling. Tromsø og Bodø har siden 2004 fått rda-midler til fordeling, som en kompensasjon for at alle arbeidsgivere i byen betaler mer i arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften er for ordens skyld 7,9 prosent i Tromsø og Bodø, og 5,1 prosent for alle andre bortsett fra kommunene i Nord-Troms og Finnmark som jo er fritatt for arbeidsgiveravgiften. I Bodø krever man at alle rdamidlene fordeles innenfor kommunegrensene. Bodøværingene har også fortsatt å kreve sin andel av rup-midlene. I Tromsø har man tenkt annerledes. Bortsett fra noen prosjekter som gagner hele regionen, avstår Tromsø fra sin andel av rup-midlene - totalt cirka 25 millioner kroner i året. Disse brukes til næringsutvikling i resten av fylket. Det drypper også rda-midler fra Tromsø og ut i distriktene, forklarer direktør av Innovasjon Norges Tromsøkontor, Asbjørn rasch. rasch tror dagens fordeling av virkemidler til næringslivet i Troms vil være til fordel for hele f ylket lykkes distriktene lykkes også Tromsø. Mer aktivitet for næringslivet i distriktene fører til større kundegrunnlag for detaljister og andre næringsdrivende i Tromsø, påpeker direktøren. rasch viser også til viktig virksomhet i Tromsø som kommer som en direkte følge av næringsutvikling i distriktene. Mange distriktsbedrifter som Nergård-konsernet og Norfra driver administrasjon og markedsføring fra kontor i Tromsø. Eksportutvalget for fisk hadde vel neppe vært lokalisert i Tromsø uten aktiviteten i fiskeribedriftene i distriktene, legger han til. Egenkapitalen fra rup- og rda-midlene utløser også andre garantier og lånetilsagn fra det offentlige. I Tromsø kommune merker man at rup-midlene uteblir. Gode prosjekter får ikke støtte. Før innføringen av rda II, ble det i følge plan- og næringssjefen i Tromsø kommune, Jan Einar reiersen, sagt at tilbakeført arbeidsgiveravgift ikke skulle gå ut over rup-søknader fra Tromsø. Enhetslederen påpeker at rupog rda-midlene finansierer til dels ulike typer prosjekter og tiltak. rda-midlene finansierer RUP RUP store konkrete prosjekter, mens rup-midlene ofte finansierer mindre prosjekter som ikke nødvendigvis er like målbare. Tromsø kommune opplever å få avslag på søknader om rup-midler som normalt kunne fått støtte. Vi har blant annet fått avslag på et prosjekt som skulle skape større aktivitet og optimisme i Ullsfjord. Vi får høre utsagn som: «dere har jo rda». Men slike typer prosjekter finansieres jo ikke gjennom rda-midler, påpeker plan- og næringssjefen. reiersen viser til at Tromsø er en vidstrakt kommune med typiske utkantområder. Vi har lokalsamfunn med kraftig nedgang i folketallet, som opplever at skoler og nærbutikker blir lagt ned. Utkantbygder i Tromsø kommune er på mange måter like mye utkant som Bjarkøy eller Kvænangen, slår plan- og næringssjefen fast. reiersen håper kommunens søknader blir vurdert annerledes i fremtiden. Jeg ser ingen grunn til at Tromsø skal ekskluderes fra rup-midler. rda II kommer i tillegg til, ikke stedet for rup RUP RUP RUP I følge fylkesråd for næring i Troms, Knut Werner Hansen, ser Kommunaldepartementet (KrD) på både rup og rda som offentlige midler, selv om rda-midlene kommer som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i Tromsø og Bodø. Med rda Tromsø fikk fylket tilført store midler, som kan ses på som en velsignelse for oss som ser et stort behov for å ha offentlige virkemidler til disposisjon. Men verken rup eller rda er ordninger som garantert vil bli videreført i fremtiden. Midlene kommer med en rekke føringer fra departementet, legger fylkesråden til. KrD ønsker blant annet at rda-midler, som primært skal disponeres i Tromsø og Bodø kommune, også skal prioritere prosjekter som har positive ringvirkninger for hele landsdelen. Formuleringen har ført til press fra andre kommuner Her er Innovasjon Norges oversikt over fordeling av RUP-midler i Troms fra RUP Troms Tromsø om å motta rda-midler. I følge Hansen er det også kamp om fordeling av rup-midlene. Det foregår hele tiden en debatt om hvordan rup skal fordeles, ikke minst geografisk. Men det er ikke slik at hver region eller hver kommune har krav på en bestemt andel. Midlene skal fordeles etter søknader og kvaliteten på disse. Fylkesråden påpeker at søkere i Tromsø ikke har vært ekskludert fra å motta rup-midler. Men politisk vil det være vanskelig å forsvare vesentlige tildelinger til Tromsø, siden Tromsø har rda, sier Hansen. Han er ikke kjent med problemstillingen som distriktene i Tromsø påstår de står ovenfor. Det skal ikke være slik at noen faller mellom to stoler. Dette tar jeg på alvor og vil følge det opp videre, uttaler fylkesråden. n Ord: Oddny J. Johnsen n Bilder: Rune Stoltz Bertinussen Ville ikke det vært strålende om alle de som skulle ta bussen utenfor her bare måtte komme bort i vinduet vårt for å se hva hun gale dama har funnet på i dag! fjord temmelig raskt Mona Hassfjord bobler av håndplukket til å lede den. begeistring. Vinduet hun viser Helt fra starten av var vi sikre til består av en bitteliten hylle i på at vi måtte tørre noe utenom pleksiglass montert på en svart det vanlige, forteller hun. vegg. Skrevet med kritt på veggen er dagens budskap: «Ha en originale slaget. Mye av dekoren er av det svært fi n d a g! Den» er hjemmelaget! Jeg Vi bytter utstilling her hver elsker å gå tur i fjæra, og har eneste dag. Kanskje kommer vi spraylakkert tørre kvister og stein med en suppeoppskift en dag, som brukes i dekoren vår. eller kanskje bare noen muntre ord. Vi får se, kvitrer Hassfjord videre. Da de innredet butikken i svart og Da Peter Drecker kom med gull, fikk de beskjed fra interiørarkitekter om at diverse løsninger ideen om å legge en designbutikk til sortimentet ble Mona Hass ikke gikk an. markant 05/09 01/10 n Ord: Astri Edvardsen n Bilder: Rune Stoltz Bertinussen Salget av sentrumsgavekort har virkelig tatt løs i de to siste årene! Sammenliknet med 2007 har det nesten skjedd en dobling i omsetningen, forteller Kjell Arvid Andreassen, leder i Driftig Sentrum. I fjor ble det handlet gavekort for 6,3 millioner kroner. Men gavekortet legger egentlig igjen tre ganger så mye fordi mange bruker det som delbetaling. Til sammen har vi gjennom sentrumsgavekortet tilført våre medlemsbedrifter rundt 20 millioner, sier Andreassen. Han tilføyer at de bedriftene som ikke er med i denne ordningen, går glipp av en del omsetning. Andreassen tror årsaken til at salget har gått til værs, henger sammen med at sentrumsgavekortet er en sikker vinner både hos unge og voksne. I tillegg kjøper mange bedrifter det elektroniske gavekortet i julegave til sine ansatte. Mottakerne av kortet har stor valgfrihet det kan benyttes i vel 160 sentrumsbedrifter. Blant disse er butikker, kaféer, restauranter og hoteller. Salget av sentrumsgavekort er særlig stort i desember. I julemåneden i fjor ble det solgt 780 flere kort enn i tilsvarende periode i Dette har Mette Mack, eier og daglig leder ved Taras merket. Taras på Markedsplassen både selger og tar i mot gavekort. I 2009 solgte butikken gavekort for i overkant av kroner. Jeg synes det er kjempeartig at vi selger såpass mye siden vi ikke ligger midt i gågata. Kundene må ha bestemt seg for å komme markant 05/09 01/10 hit og handle, sier hun. Mack tror gavekortet og omsetningsøkningen betyr mye for sentrum. Mye skjer utenfor sentrum for tiden, så det er viktig å holde igjen noe, mener Mack. Krane Kunstgalleri er blant bedriftene som får inn mange sentrumsgavekort. Ifølge daglig leder Cathrine Krane Vassmyr er det veldig tydelig at gavekortet gir mersalg. Ofte betaler folk med sentrumsgavekort i tillegg til vanlig kort eller kontanter, sier Krane Vassmyr. Hun forteller at butikken vanligvis får inn gavekort på 500 til 3000 kroner. Krane Vassmyr Men alt går an hos Drecker Design. Bare du er gjennomført og «tar den helt ut». Da blir det stilig. Og vi er blitt oss fortalt at vi tåler sammenlikning med tilsvarende butikker i roma og Tokyo, forsikrer Hassfjord. Å tørre er budskap både for butikkinnredningen og kundene. Her får du prøve ut modeller og farger du kanskje aldri hadde tenkt på før. Vi har noen utrolig merker også sentrumsgavekortets popularitet på andre hold. Jeg har en sønn på 12 år, og ser at gavekortet er populært i hans aldersgruppe. Det må ligge i valgfriheten mottaker får. Krane Kunstgalleri er blant de som mottar flest sentrumsgavekort. Daglig leder Cathrine Krane Vassmyr merker tydelig et mersalg. stilige briller her, og flere av merkene er vi alene om å føre her til lands. Det gjør at vi har som mål å bli et attraktivt stoppested også for folk på gjennomreise. Å ligge i sentrum der de fleste kurs og konferanser pågår, er derfor viktig for oss. Mona Hassfjord mener butikkene i sentrum kan gjøre det skarpt på å åpne tidligere om morgenen. Hvis vi åpner klokken 8, får flere mulighet til å komme innom før jobb, og blir ikke så avhengig av å måtte ta fri for å gjøre ærender. I en del av lokalet har det kommet opp en liten kunstutstilling, hvor lokale kunstnere får plass. Vi hadde lyst til å vise fram unge kunstnere, og vi har solgt flere bilder allerede! Ved siden av utstillingslokalethar butikken selvsagt rom for selve optikerundersøkelsen. Og om noen er skeptisk å begynne med briller nøler vi ikke med å foreslå laseroperasjon hos Memira, som også er en del av Drecker. Det viktige er å finne ut hva som er kundens behov og ønske. Noen kjøper briller uten styrke i brilleglassene, rett og slett fordi briller er mote. n I 2009 ble det solgt over 2400 flere sentrumsgavekort enn forleden år, og omsetningen økte med 40 prosent. Det tilsvarer nesten en dobling siden n Det ble kjøpt gavekort for 6,3 millioner kroner. Den reelle omsetningen er trolig det tredobbelte fordi gavekortene gir mersalg. n Sentrumsgavekortet kan benyttes i Driftig Sentrums rundt 160 medlemsbedrifter. Blant disse er butikker, kaféer, restauranter og hoteller. n Gavekortet selges ved Wi- To, Taras på Markedsplassen, Skotreff, Optiker Jacobsen og ved Næringsforeningens kontor i Næringslivets Hus. Med en økning på 40 prosent i omsetning var 2009 et knallår for sentrumsgavekortet. Taras på Markedsplassen solgte gavekort for over kroner noe eier og daglig leder Mette Mack synes er morsomt. Ifølge Statistisk Sentralbyrå ble det på landsbasis i 2009 registrert rundt færre lærlinger enn året før. Samtidig merker lærlingene at det er vanskeligere å få innpass i lærebedrifter. Ifølge daglig leder i opplæringskontoret for salg og service i Troms, Jan Ivar Pettersen, er problemet tredelt: Flere elever slutter i løpet av de to skoleårene og flere velger allmennfaglig påbygging i stedet for å bli lærling. I tillegg er det problemer med å få tak i nok lærebedrifter, forteller han. Hassfjord har også gått nye veier for å sikre oppmerksomhet rundt butikken. Blant annet har hun brukt lokale idrettsjenter til å vise briller i sentrum. På rekke og rad spankulerer de opp og ned Storgata og stopper innimellom for å posere. Kontoret til den daglige lederen er så å si aldri i bruk. Jeg fikk dem til å lage en liten disk til meg her rett utenfor kontordøra. Herfra gjør jeg unna de fleste kontortingene mine på laptopen.samtidig kan jeg se hvem som kommer inn i Helsehuset her i Sjøgata, og får dem gjerne inn i butikken på besøk. På Drecker Design elsker de å få besøk. Ja, i så stor grad at vi tar inn firma her på mat og brilleprøving forbindelse med kickoff eller andre ting. Utrolig artig! Vi gir mennesker muligheter! / n Åpnet 28.mai n 3 årsverk, 6 ansatte. n Er alene i landet om å føre merkene Mykita og Leonardo D. Har også merkene Selima, Booth & Bruce og Paul Frank som ellers finnes kun i Oslo. For øvrig fører butikken kjente merker som Dior, Chanel og YSL. markant 05/09 01/10 De største «problemfagene» med hensyn til få lærlingeplasser er resepsjonsfag, reiseliv, IKT-service samt kontor og administrasjon. Salgsfag og sikkerhetsfag befinner seg imidlertid i andre enden av skalaen. Finanskrisen har nok gitt en viss innvirkning på rekrutteringen. Den har gjort det verre både når det gjelder innstillingen til elevene og bedriftene, sier Pettersen. Senter for jobbmestring er et gratis tilbud til personer som har vansker med å fungere i arbeid på grunn av angst eller depresjon. Tilbudet passer for de som er helt eller delvis sykmeldt pga psykiske plager står i fare for å bli sykmeldt pga psykiske plager er under oppfølging fra NAV og ønsker å komme raskt ut i arbeid Interesserte kan kontakte sitt lokale NAV-kontor eller fastlegen. Deltakere kan også ta direktekontakt. Berit Aagesen, psykolog/teamleder // tlf epost: markant 05/09 leder Troms og Tromsø mister konkurransekraft Det er bekymringsfullt at både Tromsø og Troms nå sakker akterut når det gjelder næringsrettet vekst og konkurransekraft. Når vi sammenligner oss med nabofylkene og andre storbyregioner i landet, ser vi flere forhold som underbygger vår bekymring. Vi ligger til dels langt under både Finnmark og industrifylket Nordland på antall sysselsatte innen både reiseliv, primærnæringer, energi og industri. Vi topper kun på offentlig sektor og privat tjenesteyting, herunder handel og service. Et pluss er det at Troms troner helt opp mot nasjonaltoppen i antall høyt utdannede arbeidstakere, men dette ser dessverre ikke til å bidra til å få fart på verken etableringstakt eller innovasjonsevne. Næringsstrukturen i Tromsø og Troms skiller seg også svært fra andre storbyregioner som Stavanger/Rogaland og Bergen/ Hordaland. Mens næringslivet i disse byene består av mange større, gjerne nasjonale konsern, preges vår region hovedsakelig av småbedrifter med få ansatte og små muskler til å ekspandere og videreutvikle virksomheten. Totalt sett er det dessuten langt færre av oss som i det hele tatt arbeider innen privat sektor. I Troms stempler faktisk så mange som 50 % av alle arbeidstakere seg daglig inn i en eller annen offentlig virksomhet. Selvsagt er det både viktig og naturlig at mange arbeidstakere i en by med stort omland, jobber innen helse, undervisning, forskning og samferdsel. Tromsø vokser og kommunen må følge opp med lovpålagte oppgaver og stillinger. Hva er det vi ikke får til i Troms? Er det mangel på kremmerånd eller er vi rett og slett for akademiske til å produsere, være kreative og kommersielle? Jeg vet bare at statistikken over mange år nå er skikkelig skummel, og at det er for lite diskusjon om hva vi skal satse på i både Troms og i Tromsø. Reiseliv er bra, og kulturarbeidsplasser likeså, men vi må ikke glemme fiskeri, industri og andre tradisjonelle næringer. I tillegg må de nye kunnskapsintensive næringene utvikle flere arbeidsplasser fremover. For Tromsø sin del er det påkrevd med et varsku når det gjelder vekstmuligheter og konkurransekraft. Næringslivet her står overfor utfordrende rammebetingelser, med et høyt offentlig avgiftsnivå, økt eiendomsskatt, i tillegg til arbeidsgiveravgift på 7.9 %. Legger vi til at mange sliter med tilgang på areal og andre igjen har en svak kapitaltilgang, gir dette et ugreit bilde inn i Det er flere bedriftsledere som i den siste tiden har stilt kritiske spørsmål ved om differansen mellom 7.9 og Et pluss er det at Troms troner helt opp mot nasjonaltoppen i antall høyt utdannede arbeidstakere, men dette ser dessverre ikke til å bidra til å få fart på verken etableringstakt eller innovasjonsevne. 5.1 % reelt sett kompenseres gjennom RDAmidlene. Krav om økte regionale ringvirkninger har bidratt til dette. Vi vet også at kompensasjonsmidlene til Tromsø har bidratt til at Troms fylkeskommune fordeler sine utviklingsmidler etter andre kriterier enn tidligere. Når Tromsø får marginalt fra fylkespotten, blir det selvsagt langt mer på de andre kommunene, noe som isolert sett er positivt. Imidlertid mener jeg kravene om enda mer raus fordeling av RDAmidlene, særlig fra ordførere i sørfylket bør modereres. Tromsø-regionen består av både byog landkommuner som er gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes. Skal regionen totalt sett lykkes, bør motorkraften til bykommunen ikke svekkes ytterligere. Dagens status og statistikk viser at utsagnene om at Tromsø suger fra distriktene i beste fall bør nyanseres. Grete Kristoffersen direktør innhold AKTUELT a ktuelt Tromsø blir stadig mer sjenerøs Tromsø avstår fra regionale næringsutviklingsmidler på cirka 25 millioner kroner i året, og lar disse gå til næringsutvikling i resten av fylket. Tromsø lar det også dr yppe RDA-midler ut i distriktene. 4 Bodø mindre generøs 2001 RUP 2002 RUP 2003 RUP Savner Rup-midlene et skjebneår? 2009 ble ikke noe godt petroleumsår sett med nordnorske øyne, og året vi er inne i kan bli svært avgjørende, melder Petro Point Greater Tromsø. SIDE 6-7 Positive forventninger Sparebank1 Nord-Norges avdelinger for Kredittstøtte og Enhasjementssikring forventer ikke noe ytterligere konkursras i Og 2009 endte for svært mange bedre enn fryktet. SIDE 8-9 Sykelønnsutfordringen av de i arbeidsfør alder i Troms er ikke i jobb. I tredje kvartal i fjor kostet korttidsfraværet våre arbeidsgiverne rundt 100 millioner kroner. Da er ikke kostnadene til egenmeldt favær tatt med. Det offentlige hadde første halvår i fjor sykepengeutgifter på over 700 millioner kroner på befolkningen i Troms. SIDE Fordel Kr År Kamp om midlene Ringvirkninger Ikke ekskludert Tromsø «spanderer» Etter at RDA-ordningen ble innført har Tromsø gradvis fått mindre og mindre ordinære næringsutviklingsmidler fra fylkeskommunen. Årlig får de øvrige kommunene i Troms cirka 25 millioner kroner ekstra som tidligere gikk til Tromsø. SIDE 4-5 tema 5 Tromsø Troms MEDLEMSNYTT Best ut av finanskrisa Handelsnæringens tall for første halvår i fjor, viser at Tromsø gjorde det bedre enn Bergen, Trondheim og Stavanger da finanskrisen raste som verst. SIDE aktuelt DrisTiG og DeDikerT D ene i Drecker Design kunne like gjerne stått for dristig og dedikert. Daglig leder Mona Hassfjord har som mål å gjøre brillebutikken til en «snakkis». 12 møbler Satser i sentrum Drecker Design satser på å skille seg ut. Ikke bare i Tromsø, men i Norge. SIDE Grønn konferanse I 2007 ble hurtigmatkjeden MAX kåret til Årets grønne kapitalist i Sverige, De kommer til Tromsø for å fortelle hvorfor og hvordan. SIDE medlemsn Y tt 34 Kortsuksess Sentrumsgavekortet økte med 40 prosent i omsetning i fjor. SIDE utstilling DRECKER DESIGN Knallsuksess for sentrumsgavekort L ær lingene svikter og sviktes Sentrumsgavekortets popularitet har nådd nye høyder i fjor økte gavekortet med 40 prosent i omsetning. En sikker vinner Salgstopp i desember Gir mersalg SENTRUMS- GAVEKORTET Færre elever blir lærlinger samtidig som det behøves flere lærebedrifter. Senter for jobbmestring Troms Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen FEBRUAR 2010 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 2 næringslivsmagasinet for Tromsøregionen a v g i f t e n g j Ø r tr o m s Ø m e r m i l jøv e n n l i g Samtidig med at drivstoffavgiften har fått realisert store utbyggingsprosjekt, har den fått over halvparten av næringslivet til å bytte til mer miljøvennlige biler. Både næringsliv og privatpersoner er i tillegg fornøyd med avgiften! En av dens «fedre», Erlend Rian, mener vi bør beholde drivstoffavgiften til evig tid, for å realisere flere gode prosjekter for byen. NR Viktig å beholde eierskap i nord juni 2009 Kommunen har brukt 0,- krisekroner Næringslivsmagasinet for tromsøregionen tenk smått bli stor september 2009 BRIKKEN SOM MANGLER Tromsø kan bli en ubestridt hub i nord for petroleums industrien, men et akterutseilt havarivernsenter kan bli brikken som velter prosjektet istedenfor tungen på vekt skålen. SIDE NR Der for blir lokalmaten dyr Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen tid for et nytt t r o m s ø T EM A NUMMER: investorer bejubler byen, det offentlige spruter inn mer penger og på ulike tider og steder bryter det fram nye store og små prosjekter. NR Frisk satsing i L y n g e n oktober 2009 Inviterer til arktisk jul Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen K O M M U N E N S K v i S E r N æ r i N G S l i v E T Bedrifter i Tromsø må ut med over dobbelt så mye i kommunale avgifter som tilsvarende bedrifter i Oslo. det viser en fersk undersøkelse utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen. i juni i år økte eiendomsskatten i byen med 25 prosent. NR Sloss mot user iøse ak tør er DESEMBER 2009 St a dion skaper liv i s e ntr um TROMSØ BLIR STADIG MER SJENERØS Best ut av finanskrisen SIDE Tromsø avstår fra regionale næringsutviklingsmidler på cirka 25 millioner kroner i året, og lar disse gå til næringsutvikling i resten av fylket. Tromsø lar det også dryppe RDA-midler ut i distriktene. SIDE i Troms på trygd SIDE Utgiver: Næringsforeningen i Tromsøregionen Ansvarlig redaktør: Grete Kristoffersen Grafisk produksjon: KRYSSPRESS Pegasus Publisering as Redaksjonen avsluttet: 1. februar Trykk: Lundblad Media AS Opplag: Redaksjon og Annonsekontakt: Telefon Kontakt: Postboks 464, 9255 Tromsø Besøksadresse: Grønnegata 83 Telefon: Telefaks: markant 04/09

3 aktuelt Tromsø blir stadig mer Her er Innovasjon Norges oversikt over fordeling av RUP-midler i Troms fra sjenerøs Tromsø avstår fra regionale næringsutviklingsmidler på cirka 25 millioner kroner i året, og lar disse gå til næringsutvikling i resten av fylket. Tromsø lar det også dryppe RDA-midler ut i distriktene Kr Tromsø Troms n Ord: Thomas Schanche n Bilde: Rune Stoltz Bertinussen Fordelingen av Innovasjon Norges virkemidler i Troms er de senere årene blitt preget av Tromsøs generøsitet. Gradvis siden innføringen av RDA (regional differensiert arbeidsgiveravgift) i 2004 har Tromsø fått mindre og mindre fra regionalt utviklingsprogram (RUP), midler som fylkeskommunen årlig fordeler gjennom Innovasjon Norge. I 2004 mottok Tromsø og øvrige Troms nesten lik andel utviklingsmidler Tromsø fikk like i underkant av 30 millioner kroner alene, og de øvrige kommunene i Troms fikk tilsvarende sum til fordeling. Gradvis etter innføringen av økt Direktør av Innovasjon Norges Tromsø-kontor, Asbjørn Rasch, kan fortelle at Tromsø gir avkall på ca 25 millioner kroner årlig. arbeidsgiveravgift har Tromsø mottatt stadig færre RUP-midler. I 2009 mottok Tromsø rundt fem millioner kroner av disse midlene, mens resten av kommunene i fylket hadde like i overkant av 40 millioner kroner til fordeling. Tromsø og Bodø har siden 2004 fått RDA-midler til fordeling, som en kompensasjon for at alle arbeidsgivere i byen betaler mer i arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften er for ordens skyld 7,9 prosent i Tromsø og Bodø, og 5,1 prosent for alle andre bortsett fra kommunene i Nord-Troms og Finnmark som jo er fritatt for arbeidsgiveravgiften. Bodø mindre generøs I Bodø krever man at alle RDAmidlene fordeles innenfor kommunegrensene. Bodøværingene har også fortsatt å kreve sin andel av RUP-midlene. I Tromsø har man tenkt annerledes. Bortsett fra noen prosjekter som gagner hele regionen, avstår Tromsø fra sin andel av RUP-midlene - totalt cirka 25 millioner kroner i året. Disse brukes til næringsutvikling i resten av fylket. Det drypper også RDA-midler fra Tromsø og ut i distriktene, forklarer direktør av Innovasjon Norges Tromsøkontor, Asbjørn Rasch. Fordel Rasch tror dagens fordeling av virkemidler til næringslivet i Troms vil være til fordel for hele fylket RUP 2002 RUP 2003 RUP Lykkes distriktene lykkes også Tromsø. Mer aktivitet for næringslivet i distriktene fører til større kundegrunnlag for detaljister og andre næringsdrivende i Tromsø, påpeker direktøren. Rasch viser også til viktig virksomhet i Tromsø som kommer som en direkte følge av næringsutvikling i distriktene. Mange distriktsbedrifter som Nergård-konsernet og Norfra driver administrasjon og markedsføring fra kontor i Tromsø. Eksportutvalget for fisk hadde vel neppe vært lokalisert i Tromsø uten aktiviteten i fiskeribedriftene i distriktene, legger han til. Egenkapitalen fra RUP- og RDA-midlene utløser også andre garantier og lånetilsagn fra det offentlige. Savner RUP-midlene I Tromsø kommune merker man at RUP-midlene uteblir. Gode prosjekter får ikke støtte. Før innføringen av RDA II, ble det i følge plan- og næringssjefen i Tromsø kommune, Jan Einar Reiersen, sagt at tilbakeført arbeidsgiveravgift ikke skulle gå ut over RUP-søknader fra Tromsø. Enhetslederen påpeker at RUPog RDA-midlene finansierer til dels ulike typer prosjekter og tiltak. RDA-midlene finansierer 2004 RUP År 2005 RUP store konkrete prosjekter, mens RUP-midlene ofte finansierer mindre prosjekter som ikke nødvendigvis er like målbare. Tromsø kommune opplever å få avslag på søknader om RUP-midler som normalt kunne fått støtte. Vi har blant annet fått avslag på et prosjekt som skulle skape større aktivitet og optimisme i Ullsfjord. Vi får høre utsagn som: «dere har jo RDA». Men slike typer prosjekter finansieres jo ikke gjennom RDA-midler, påpeker plan- og næringssjefen. Reiersen viser til at Tromsø er en vidstrakt kommune med typiske utkantområder. Vi har lokalsamfunn med kraftig nedgang i folketallet, som opplever at skoler og nærbutikker blir lagt ned. Utkantbygder i Tromsø kommune er på mange måter like mye utkant som Bjarkøy eller Kvænangen, slår plan- og næringssjefen fast. Reiersen håper kommunens søknader blir vurdert annerledes i fremtiden. Jeg ser ingen grunn til at Tromsø skal ekskluderes fra RUP-midler. RDA II kommer i tillegg til, ikke stedet for RUP RUP 2007 RUP 2008 RUP RUP Kamp om midlene I følge fylkesråd for næring i Troms, Knut Werner Hansen, ser Kommunaldepartementet (KRD) på både RUP og RDA som offentlige midler, selv om RDA-midlene kommer som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i Tromsø og Bodø. Med RDA Tromsø fikk fylket tilført store midler, som kan ses på som en velsignelse for oss som ser et stort behov for å ha offentlige virkemidler til disposisjon. Men verken RUP eller RDA er ordninger som garantert vil bli videreført i fremtiden. Midlene kommer med en rekke føringer fra departementet, legger fylkesråden til. Ringvirkninger KRD ønsker blant annet at RDA-midler, som primært skal disponeres i Tromsø og Bodø kommune, også skal prioritere prosjekter som har positive ringvirkninger for hele landsdelen. Formuleringen har ført til press fra andre kommuner Troms Tromsø om å motta RDA-midler. I følge Hansen er det også kamp om fordeling av RUP-midlene. Det foregår hele tiden en debatt om hvordan RUP skal fordeles, ikke minst geografisk. Men det er ikke slik at hver region eller hver kommune har krav på en bestemt andel. Midlene skal fordeles etter søknader og kvaliteten på disse. Ikke ekskludert Fylkesråden påpeker at søkere i Tromsø ikke har vært ekskludert fra å motta RUP-midler. Men politisk vil det være vanskelig å forsvare vesentlige tildelinger til Tromsø, siden Tromsø har RDA, sier Hansen. Han er ikke kjent med problemstillingen som distriktene i Tromsø påstår de står ovenfor. Det skal ikke være slik at noen faller mellom to stoler. Dette tar jeg på alvor og vil følge det opp videre, uttaler fylkesråden. 4 5

4 aktuelt Prosjektleder i Petro Point Gorm Breimo og rådgiver Roar Klo mener 2010 kommer til å bli et skjebneår for oljevirksomheten i landsdelen. \ \ N N N \ N Uten leting ingen funn \ Gorm Breimo i Petro Point savner flere prøveboringer i Barentshavet. Nye områder er åpnet, men få prøveboringer kommer i år vil bli et skjebneår og et avgjørende år for hele Nord-Norge, sier han. n Tekst: Espen Andreassen n Foto: Rune Stoltz Bertinussen Tromsøs oljekontor Petro Point Greater Tromsø ble etablert i mai 2009, delfinansiert av RDAmidler. Kontoret har to ansatte, og er underlagt Næringsforeningen i Tromsøregionen. Formålet med Petro Point er å få flere petroleumsaktører til å etablere seg i regionen samt å være et bindeledd mellom de store petroleumsaktørene og lokal industri. Lite leting i nord Det er ifølge prosjektleder Gorm Breimo i hovedsak tre grunner til at 2009 ikke ble Nord-Norges år i noen stor grad når man tar utgangspunkt i Barentshavet. Den første bremseklossen var beslutningen om å på nytt utsette utviklingen av det russiske Shtokman-feltet. Det planlagte prosjektet har flere nordnorske leverandører stående klare. En annen faktor er at det i løpet av fjoråret ikke ble foretatt en eneste prøveboring i Barentshavet. OED og OD har åpnet områder, men uten leting blir det jo ikke funn, forklarer Breimo tegner ikke til å bli stort bedre. Mens det i Nordsjøen og Norskehavet skal letes i opp til henholdsvis 35 og 12 brønner er prognosen for Barentshavet to eller tre letebrønner i Lofoten og Vesterålen Den tredje og mest omtalte grunnen til den manglende utviklingen i nord er regjeringens utgangspunkt om å utsette alle beslutninger som involverer Lofoten, Vesterålen og Troms. Ifølge SP-leder Liv Signe Navarsete ønsker regjeringen ikke å konsekvensutrede områdene, noe vi finner svært merkelig, sier rådgiver i Petro Point Roar Klo. Han spør hvorfor regjeringen har brukt store midler på en forvaltningsplan for området når det er helt utelukket med en konsekvensutredning. Det er summen av disse tre som gjør at vi nå står der vi står, sier Breimo. Han ser likevel lyst på petroleumsfremtiden i nord. Beslutningen om oppstart av Goliat-feltet utenfor Finnmark er en viktig milepæl i så måte. I tillegg har det blitt gjort funn i Norskehavet utenfor Nordland. I løpet av året som kommer skal det også bestemmes hvorvidt Lofoten, Vesterålen og Senja skal konsekvensutredes. Skjer det ikke må Nord-Norge vente til neste stortingsperiode før en eventuell fremdrift kommer vil bli et skjebneår i så måte og et avgjørende år for hele Nord-Norge, sier Breimo. Kartlegger kompetanse Store deler av virksomheten hos Petro Point Greater Tromsø har foreløpig gått til kartlegging av industrien i Tromsø og omegn for å få en oversikt over hvem som kan levere hva til petroleumsindustrien. Arbeidet er svært viktig for den fremtidige utviklingen innen feltet i regionen. Vi ser at vi har en kompetanse i Tromsø som kan omsettes til industri, forteller Klo. Vi har for eksempel universitetet, Polarinstituttet og forskningsmiljøene som viktige bidragsytere. Og i tillegg har vi en særdeles viktig havn, noe som bidrar til vår status som knutepunkt. Politisk arbeid Petro Point har allerede engasjert seg på flere områder for å profilere den lokale industrien til petroleumsbransjen. En stor del av arbeidet er politisk påvirkning. Vi har blant annet hatt et eget Goliat-seminar der ENI presenterte seg for industrien i Tromsø. Dette følger vi naturligvis opp slik at kontakten opprettholdes, forteller Breimo. Vi jobber også politisk med å få til kontaktpunkter mellom industri og politikere. Arbeidet vårt strekker seg helt fra bedrifter med fire-fem ansatte og helt opp til politikerne på Stortinget, legger Klo til. Petro Point sitter for øvrig i programkomiteen for Beredskapskonferansen som går av stabelen 26. og 27. mai. Konferansen ble holdt i Stavanger i fjor, men vi har nå fått den nordover, forteller rådgiveren. Marit adeleide andreassen, Maryon eilertsen, Guri Johnson, Kristine henriksen, Marius lien, Marte tangen, espen ØstMan, helga Guren, JaKob höglund M.fl SCENE VEST 18. FEBRUAR MARS 6 7

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper?

Velkommen til NUF seminar. NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper? Velkommen til NUF seminar NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper? NUF = Norskregistrert Utenlandsk Foretak (filial/avdeling) Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak

Detaljer

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer:

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer: Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters markedsutsikter i Norge med nærmere 500 svar. Hele 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte, og 7 av 10 har under 10 ansatte. Undersøkelsen

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser. Abelia 07.06.2010

Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser. Abelia 07.06.2010 2010 Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser Abelia 07.06.2010 Innledning Sysselsetting og rammebetingelser for kunnskapsintensivt næringsliv Kunnskapsintensivt næringsliv sysselsetter ca 500

Detaljer

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014 En analyse av kjøpesentrenes omsetningsutvikling i Oslo og Akershus. Utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Oslo Handelsstands Forening. Januar 2015 Utarbeidet av Kvarud Analyse I denne rapporten belyses

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Optimisme i et vanskelig marked Utviklingen i arbeidslivet er fortsatt utfordrende, men det er noen

Detaljer

Næringsanalyse Trondheim

Næringsanalyse Trondheim Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen av næringslivet i, med hensyn på lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord Finnmarkskonferansen 2014

Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord Finnmarkskonferansen 2014 Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord Finnmarkskonferansen 2014 1 Bakgrunn Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten Meld. St 10 (2010-2011) 2 kunnskapsinnhentinger: OED NHD, KRD, MD & FKD Reiseliv

Detaljer

Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen Grønnegata 83 P.b. 464, 9255 Tromsø Tlf. 77 66 52 30 post@nftr.no www.nftr.no Næringsforeningens opprinnelse går helt tilbake til 1844 med etableringen

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til Leif Johan Sevland: Nyttårstalen Ledaal - 1.01.2011 God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle samlingen på Ledaal på årets første dag. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer.

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer. Tradisjonelle næringer stadig viktig i Selv om utviklingen går mot at næringslivet i stadig mer ligner på næringslivet i resten av landet mht næringssammensetning, er det fremdeles slik at mange er sysselsatt

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet?

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Møte Greater Stavanger Economic Development Gjesdal, 31. August 2011 Knut Vareide NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden 0 Stavangerregionen

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Næringsutfordringer i Troms

Næringsutfordringer i Troms Næringsutfordringer i Troms Ståsted: Midt-Troms Tromskonferansen 15. november 2012 Herbjørg Valvåg, daglig leder Midt-Troms regionråd Tromsøregionen 77.000 innb Midt-Troms 29.700 innb Sør-Troms 35.900

Detaljer

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Næringslivets største nettverk og drivkraft for utvikling Næringsforeningen i Tromsøregionen legger ambisjonen høyt for hva vi ønsker å oppnå gjennom

Detaljer

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene Bakgrunn Vi har vært i rådgivningsbransjen i 26 år Vi har arbeidet sammen med mange og forskjellige kunder innen næringsliv og forvaltning Vi har mange å takke for de erfaringene vi har tilegnet oss Vi

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Classification: Internal Status: Draft Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Kjell Kristoffersen, Direktør Driftsanskaffelser StatoilHydro ASA 21. Oktober 2008 Kvalitet gjennom

Detaljer

Totalomsetningen i Norge ble NOK 54.975 mill, + 3,3 %, dvs en økning på NOK 1.757 mill fra 2011.

Totalomsetningen i Norge ble NOK 54.975 mill, + 3,3 %, dvs en økning på NOK 1.757 mill fra 2011. PRESSEMELDING FRA: KJØPESENTERDIVISJONEN I OLAV THON GRUPPEN/AMFI SAK: KJØPESENTRE I OLAV THON GRUPPEN/AMFI NØKKELTALL FOR 2012 Olav Thon Gruppen inklusive datterselskapet Amfi Drift AS eier eller forvalter

Detaljer

Leknes 4 februar 2015

Leknes 4 februar 2015 Leknes 4 februar 2015 Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet Lav lønnsomhet

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012 RAPPORTEN #4-2012 FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: STATUS 2 ÅR ETTER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: REGNSKAPS- OG PERSONALADMINISTRASJON: ØKONOR SOM TOTALLEVERANDØR SKATTEFRI OMDANNELSE AV NUF TIL NORSK AKSJESELSKAP

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Grønt Flagg i Salten

Sluttrapport for prosjekt. Grønt Flagg i Salten Sluttrapport for prosjekt Grønt Flagg i Salten 2008 Bakgrunn for prosjektet Grønt Flagg er ei internasjonal sertifiseringsordning som innebærer at skoleelever og ansatte skal jobbe kontinuerlig med miljøtema.

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Program - Vefsnakonferansen 2016 (med forbehold om endringer)

Program - Vefsnakonferansen 2016 (med forbehold om endringer) Program - Vefsnakonferansen 2016 (med forbehold om endringer) To dager ved Vefsnas bredder om Vefsnaregionens fremtid Vefsnaregionen vil i de kommende årene stå overfor en rekke utfordringer, men ikke

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2015 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR FEBRUR 215 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen?

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? I forbindelse med innleveringen av selvangivelsen for personlig næringsdrivende i 2013, testet Kathinka Vonheim Nikolaisen, Skatt sør Skatteetaten ulike

Detaljer

Omsetningen opp 5 prosent i desember!

Omsetningen opp 5 prosent i desember! Omsetningen opp 5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til nesten 53 mrd. kroner. - Det blir i så fall 5 prosent mer enn i fjor. Utvikling desemberomsetning 1984 2014 - Mrd. kroner inkl.

Detaljer

Velkommen til NESOs årsmøte!

Velkommen til NESOs årsmøte! V E L KO M M E N T I L N E S O S Å R S M Ø T E I H A M M E R F E S T 2 0. 2 2. M A I 2 0 1 4 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs

Detaljer

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde NHO10 NHO-Magasinet nummer 02.2010 for samfunnsengasjerte mennesker Lydhør president Kristin Skogen Lund vil lytte til bedriftene nho krever 25 prosent redusert skjemavelde MATTEHJELP Røde Kors leksehjelp

Detaljer

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene Kleskjedene 2013 1 Virke Mote og Fritid - klesbutikkene De senere årene har vi sett en relativt flat utvikling i omsetningen i klesmarkedet. Dette skyldes flere faktorer. Spareraten er rekordhøy. Konkurransen

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Agenda Kick-off seminar Velkommen bakgrunnen for BioTech North Næringsforeningens rolle i prosessen til navet for bioteknologi Grete Kristoffersen,

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer