Stålrørspeler i havnebygging. Seminar i regi av Tekna Oslo avdeling, Havneteknisk Gruppe. Ingeniørenes Hus, Oslo, 24. mai 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stålrørspeler i havnebygging. Seminar i regi av Tekna Oslo avdeling, Havneteknisk Gruppe. Ingeniørenes Hus, Oslo, 24. mai 2011"

Transkript

1 Stålrørspeler i havnebygging Seminar i regi av Tekna Oslo avdeling, Havneteknisk Gruppe. Ingeniørenes Hus, Oslo, 24. mai 2011

2 Ruukki i infrastruktur En generell presentasjon

3 Ruukki i kortform Construction Engineering Metals Effektive, tidsbesparende stålkonstruksjons løsninger Komponenter og komplette systemer til verkstedsindustrien Stålprodukkter og prefabrikerte elementer, logistikk and lager tjenester Omsetning 2.4 milliarder i 2010 Tydelig nærvær i Norden og Øst Europa Fokus på vekst i nye markeder Personell: i 27 land Construction Engineering Stålproduksjon og bearbeiding Salg og service

4 Construction Detaljhandel, industri-, logistikk- og lagerbygg, samt kontorbygg Infrastruktur: fundamentering, veg & bane og havnebygging Takprodukter til forbrukersegmentet Personell: ca Strategi Europas ledende leverandør av stålkonstruksjons løsninger Komponent produksjon Salg 4

5 Ruukkis konstruksjonsløsninger Detaljhandel og industri Privatboliger Infrastruktur Fundamenter, rammer og veggkledning Fundamenter, rammer og veggkledning Tak, takrenner og snøfangere Stålstrukturer for bruer og fundamenter Peler for havnebygging Enetasjers bygg Fleretasjers bygg Boligbygg Veg- og jernbane konstruksjon Havne konstruksjon NB: Eksempler på leveranser

6 Ruukki i infrastruktur Veg- og jernbanebygging Havnebygging Fundamenter for bygg Konstruksjoner for energiproduksjon Stålstrukturer for bruer og fundamentering Peler for havnebygging Fundamenter for nye bygg Master for kraftlinjer Støyskjerming og rekkverk Støttevegger Refundamentering av eksisterende bygg Tårn for vindmøller

7 Infrastructure Construction Stålrørspeler og Støyskjerming og Master og tårn for kraftlinjer and safety og vindmøller Steel støttevegger piles and retaining Brukonstruksjoner walls Bridge superstructures rekkverk Noise barriers Stålrørspeler Installering ved ramming eller boring Peledimensjoner 75mm 1220mm Tilbehør Godt utvalg brosjyrer og tabeller for dimensjonering og forslag til utførelse For konstruksjon av samferdsel; veger, bruer og havner, samt for bygg Støttevegger Stålrørspeler med påsveisede låser, alternativt kombivegger eller tradisjonell spunt For kaifronter, midlertidige eller permanente utgravinger for veg&bane og kjellerrom

8 Stålrørspeler i havnebygging Oppdatert produktinformasjon

9 Ny, oppdatert brosjyre! Grove stålrørspeler (LDP = Large Diameter Piles) Ny brosjyre med oppdaterte tabeller for dimensjoner og stålkvaliteter Gir informasjon om anvendelsesområder og tilbehør som for eksempel pelespisser Gjelder for dimensjoner mm Siste oppdateringer finner du imidlertid raskest på (norske sider i løpet av sommeren)

10 Stålkvaliteter (s.8)

11 Tilgjengelige dimensjoner (s.9)

12 Ny brosjyre om støttevegg av rør! Støttevegg av borede stålrørspeler med påsveisede spuntlåser: RD-pelevegg Ny brosjyre med tabeller for forskjellige dimensjoner av RD-pelevegg: RD170 RD1220 Gir forslag til anvendelsesområder Referanseprosjekt: E6 Trondheim, se gjerne for foredrag til nedlasting

13 Stålrørspeler i havnebygging Pågående produktutvikling og forskning

14 Pelespisser for grove stålrørspeler Ruukki har hittil deltatt i 2 delprosjekter i regi av Statens vegvesen. Hensikt: om mulig å standardisere pelespisser.

15 Pelespisser for grove stålrørspeler Delprosjekt 1, 2008: Beregninger av pelespisser med programmet ANSYS.

16 Pelespisser for grove stålrørspeler Delprosjekt 2, 2010: Fullskala testing av pelespisser på E6 Dal prosjektet og vurdering med MSc oppgave.

17 Pelespisser for grove stålrørspeler Neste skritt: nye vurderinger og beregninger basert på tidligere utførte arbeid. Tilsvarende arbeid pågår også i Finland

18 Korrosjon tidligere i Norge Eneste litteratur jeg finner er i NGIs database: Corrosion of steel piles in Norwegian marine clays. Published 1972 Publ. in: Norwegian Geotechnical Institute, Oslo. Publication, 092. Corrosion of steel piles. Published 1955 Publ. in: Norwegian Geotechnical Institute, Oslo. Publication, 012, Corrosion of steel piles. Published 1954 Publ. in: Norwegian Geotechnical Institute, Oslo. Publication, 008, date/month/year Firstname Lastname INTERNAL

19 Korrosjon tidligere i Norge Hittil har Peleveiledningen 2005 vært gjeldende:

20 Korrosjon nå i Norge I 2010 kom Eurokode 3 del 5 med nasjonalt tillegg:

21 Korrosjon se til Sverige I Sverige har Pålkommisjonen følgende state-of-the-art rapport: PK rapport 105 Stålpålars beständighet mot korrosion i jord Ovenstående rapport kan finnes på Ovenstående rapport er grunnlaget for et korrosjonsprosjekt som har pågått i nesten 30 år i Sverige (SWEREA KIMAB AB, tidl. Korrosjonsinstitutet). Rapportene fra dette prosjektet publiseres snart, og vi i Ruukki vil gjøre disse tilgjengelige via våre nettsider. Vi sender ut nyhetsbrev! Ikke noe spesifikt på korrosjon i marint miljø, men PK rapport nr. 105 gir en rekke nyttige referanser.

22 Havner Et utvalg referanseprosjekter

23 Snøhvit, Hammerfest Spiralsveiste RR peler Prosjekt informasjon: RR1100/14,2 S355J2H 613 tonn RR1100/18,0 S355J2H Pele entreprenør: AFS Phil Group Oppstart: 2003 Statoil bygger verdens nordligste LNG fabrikkpå Melkøya utenfor Hammerfest. LNG skip skal tanke gass og levere til kunder i hele verden. Kaien har en front på 120 meter og er dekket med fenderpanel. Kaien består av 3300 meter stålrørpeler fra Ruukki. Prosjektet hadde store krav til kvalitet og leveringsikkerhet. Rørene ble lever med bil til Hammerfest, der de ble sendt videre med egen ferge ut til Melkøya.

24 Kai i Mosjøen Spiralsveiste RR peler Prosjekt information: RR 800/14,2 S355J2H 2226m Pele entreprenør: Polar Pel AS Oppstart august 2007 Peling av store rørpeler i forbindelse med utvidelse av kai i Mosjøen. Byggeherre er Mosjøen Havn KF. Kaien ligger ved siden av Elkems nye fabrikkanlegg i Mosjøen. Peleingen ble utført fra flåte med en Junttan PM25 pelemaskin som var innleid fra Fundamentering AS. Prosjektet består av 48 stk friksjonpeler med lengde på meter. Alle pelene er levert direkte til arbeidsplass med bil etter just in time prinsippet. Prosjektet krevde høy levering-sikkerhet og gode toleranser på pelene Arbeidet ble utført august til november 2007

25 Ny Kattegat kai, Drammen Havn Spiralsveiste RR peler Prosjekt informasjon: 5700 m RR peler 610 x 16,0 mm Stålkvalitet S440J2H 75 stk Ruukki pelsepisser Byggherre: Drammen Havn Hovedentreprenør: AF Gruppen Levering i april-juni 2008 Drammen havn er en gammel havn med en moderne utforming. Havnen er lokalisert 40km sør-øst for Oslo og blir utbygd for å kunne ta en økt fremtidig havnetrafikk. Ruukkis levering av 5,7 km pelerør er gjort med bil fra Oulainen fabrikken i Finland direkte til byggeplass etter just in time prinsippet. Pelerørene ble levert i 15m lengder og med påsveiste pelspisser på 75 av rørene.

26 Prostneset, Tromsø Spunt til cellespuntkai Prosjekt information: 2860 tonn spunt - AS500 12,0 - AZ25 Byggherre: Tromsø Havn KF Entreprenør: Skanska Norge AS Oppstart: februar-mars 2010 Det nye Prostneset vil gi et løft til Tromsøs befolkning så vel som de reisende. I vedtaket til Tromsø kommunestyre i 2001 ble det lagt vekt på at området skal omfatte funksjoner for ikke-reisende slik at dette kan bidra til å gjøre Prostneset til et attraktivt sentrumsområde. Årlig tar Prostneset i mot ca 1.2 millioner reisende med Hurtigruten, hurtigbåter, cruiseskip og buss. Forurensede masser i sjøbunnen i sentrumshavna vil bli fjernet. Tiltaket bidrar til at miljømålene satt av Tromsø kommune i 2004 nås innen et rimelig tidsperspektiv

27 Larvik Havn, Larvik Spiralsveiste RR peler s Prosjektfakta: 2490 meter Dia 813 x 16,0 45 stk hule pelespisser Byggherre: Larvik Havn Pele entreprenør: AF Gruppen Oppstart høsten 2009 I 2009 gikk det ca containere over Larvik havn noe som ga en markedsandel på drøyt 16%. Containertrafikken er i vekst og det var derfor nødvendig å utvide kapasiteten. Peler til en ny 140m lang containerkai / flerbrukskai ble bestilt i slutten av Den totale kailengden blir tilsammen på 270 meter. Containerhavna ligger på Revet i Larvik. Peling av store rørpeler i forbindelse med utvidelse ble gjort av AF Havn. Prosjektet består av 45 stk peler med lengde på ca meter. Alle pelene er levert direkte til arbeidsplass med bil etter just in time prinsippet. Prosjektet krevde høy levering-sikkerhet og gode toleranser på pelene

28 Tjuvholmen, Oslo Spiralsveiste RR peler Prosjekt informasjon: Totalt 2200 meter spiralsveisede RR peler meter Dia 813 x 14, meter Dia 914 x 16,0 Byggherre: Tjuvholmen Utvikling Entreprenør: Skanska Norge AS Byggestart: 2008 Navnet Tjuvholmen var førstegang nevnt i en innskrift på Akershus Festning i 1616 og man vet at det ble hengt tyver på holmen i 1730, derav sannsynligvis navnet. Tjuvholmen er pga oppfyllinger blitt et 33 dekar stor landfast holme i havnebassenget mellom Pipervika og Filipstad. Området skal etter planen inneholde 1450 arbeidsplasser og ca boliger i tillegg til bl. a. nye Astrup Fearnley Museet samt en rekke restauranter og kulturtilbud Peling av RR pelene ble utført av Skanska. Det var under byggingen meget begrenset plass på området og det ble stillt meget høye krav til logistikken. Alle leveringene ble utført etter avrop og levert til gitte tider og losset direkte til en lekter på området.

29 Miljø

30 Krysseren Murmansk, Sørøya Spunt Prosjekt information: 1550 ton AZ lengder a 6-30m Byggherre: Kystverket Hovedentreprenør: AF Decom / AF Havn Oppstart spunting: våren 2010 Den russiske krysseren slet seg under slep, og sank delvis utenfor Sørvær på Sørøya på Finnmarkskysten 24. desember Området ved Sørøya er meget værhardt og utsatt for store naturkrefter. Vraket blir demontert og revet tørt der det ligger. Det blir gjort ved å etablere moloer og tilnærmet tørrdokk rundt vraket av "Murmansk", slik at vannet kan pumpes ut, og vraket tørrlegges. Deretter vil anleggsmaskiner rive og sortere vraket i forskjellige avfallsfraksjoner som skipes ut til avfalls- og gjenvinningsmottak fra kai. Kontraktssum er kr. (eks. mva).

31 Takk for oppmerksomheten!

Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse.

Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse. Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse. Bygg sterkere på enda sterkere grunn. Industristandarden blir sterkere. Ruukkis RRs- og RDs-peler inneholder nå enda sterkere S550J2H høystyrkestål.

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 I Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 1 2. BAKGRUNN, POLITISKE VEDTAK... 1 3. STATUS... 2 Longyearbyen

Detaljer

Krav til CE-merking på peler fra 1. juli, hvilke fordeler er dette for kunden? Harald Ihler

Krav til CE-merking på peler fra 1. juli, hvilke fordeler er dette for kunden? Harald Ihler Krav til CE-merking på peler fra 1. juli, hvilke fordeler er dette for kunden? Harald Ihler 1 www.ruukki.no Harald Ihler 20.03.2014 Presentasjonens innhold Har vi ikke hørt dette før? Kort om innføring

Detaljer

posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år

posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Hunton Fiber fase 1 og 2 reportasje fra et anlegg s. 4 6 Nytt fra avdelingene s. 6 9 Kai 2 og 3 på Kårstø reportasje

Detaljer

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK ÅF Advansia Årsrapport 2014 ÅF ADVANSIA Ledelse av komplekse landbaserte prosjekter 2 3 ÅF internasjonalt ÅF ÅF Advansia har med flere av Norges største landbaserte prosjekter vist at vi klarer å leve

Detaljer

Innhold. 15 Trafikkutvikling 17 Økonomi 18 Investeringer

Innhold. 15 Trafikkutvikling 17 Økonomi 18 Investeringer ÅRSRAPPORT 2005 Innhold 5 Havnedirektøren har ordet 6 Havnestyret 8 Strategiske utfordringer 12 Organisasjon 12 Tromsø Havns selskaper 13 BEDRIFTER I HAVNA 14 Nøkkeltall 15 Trafikkutvikling 17 Økonomi

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter Grunnundersøkelser ved Sørengautstikkeren i Oslo, vinteren 2010. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Sørengautstikkeren En tøff og kald arbeidsplass s.

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser Innhold Utsikter til vekst og økt aktivitet for ES i 2013 Fra borearbeidene ved Skagerak 4, Kristiansand. Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Skagerak

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Rekordår for lærlinger. Nr. 3-2012 53. ÅRGANG NTP 2014-2023 AVFALLSDAGENE UTLEIE I SKUDDET

ANLEGGS MASKINEN. Rekordår for lærlinger. Nr. 3-2012 53. ÅRGANG NTP 2014-2023 AVFALLSDAGENE UTLEIE I SKUDDET ANLEGGS MASKINEN NTP 2014-2023 AVFALLSDAGENE UTLEIE I SKUDDET 8 18 32 Nr. 3-2012 53. ÅRGANG OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Rekordår for lærlinger Laserkampanje Mikrofynlasere for bruk

Detaljer

Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 1. OEC Gruppen TM ÅRSRAPPORT. Vi gjør det kompliserte enklere

Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 1. OEC Gruppen TM ÅRSRAPPORT. Vi gjør det kompliserte enklere Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 1 OEC Gruppen TM 2011 ÅRSRAPPORT Vi gjør det kompliserte enklere Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 2 Oslo: Schweigaardsgate 21 og 23 Svalbard:Longyear Energiverk (Foto:

Detaljer

From: Lasse Meholm Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Hei.

From: Lasse Meholm <lasse@finansit.no> Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Hei. Hei. From: Lasse Meholm Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Jeg har fått tilsendt byutviklingplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke.

Detaljer

KVALITET, MILJØ OG HMS

KVALITET, MILJØ OG HMS :info ET MAGASIN FRA CRAMO NR.1 2008 STORSATSING PÅ BYGGVARME s. 3 NY HÆHREAVTALE FOR CRAMO s. 4 VALGTE MOSJØEN FOR ETABLERING AV NY AVDELING s. 7 KVALITET, MILJØ OG HMS - ET AV VÅRE KUNDERS VIKTIGSTE

Detaljer

Peabnytt. Etikk på plakaten Side 6. Peab Norge ekspanderer Side 10. Peab lander på Fornebu Side 18. Tromstun i rute Side 28. Nr. 2 2011 15.

Peabnytt. Etikk på plakaten Side 6. Peab Norge ekspanderer Side 10. Peab lander på Fornebu Side 18. Tromstun i rute Side 28. Nr. 2 2011 15. Peabnytt Nr. 2 2011 15. årgang Etikk på plakaten Side 6 Peab Norge ekspanderer Side 10 Peab lander på Fornebu Side 18 Tromstun i rute Side 28 Leder Ekspansjon i Norge Et travelt halvår er tilbakelagt og

Detaljer

Rapport 30/03. Samfunnsmessige konsekvenser av utvidelse av metanolfabrikk. gasskraftverk på Tjeldbergodden

Rapport 30/03. Samfunnsmessige konsekvenser av utvidelse av metanolfabrikk. gasskraftverk på Tjeldbergodden Rapport 30/03 Samfunnsmessige konsekvenser av utvidelse av metanolfabrikk og bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden ECON-rapport nr. 30/03, Prosjekt nr. 39540 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-603-0 HJE/MSA/mbh,

Detaljer

Petroleumsklynge Hammerfest

Petroleumsklynge Hammerfest Rapport 2011:4 Petroleumsklynge Hammerfest Temabilag til: KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011 Stig Karlstad Forsidefoto: Allan Klo - Utsikt over Hammerfest og Melkøya, 2. januar 2007. Arctic Princess

Detaljer

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER

TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 80 81 82 83 84 85 86 87 88 27 28 78 7 9 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Leting og produksjon 27 28 R a f f i n e r i n g Markedsføring og Salg TAR TAK I FRAMTIDENS ENERGIUTFORDRINGER 0 :.000 00 8,90 : 788 0000

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE Vokser og leverer Shell i Norge 2006 Vokser og leverer Leveranse og vekst er grunnlaget for vår suksess. Vi leverer prosjekter, gode driftsresultater og konkurransedyktig kapitalavkastning mens vi investerer

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene!

posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! posten Mars 1/2011 Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! Mars 1/2011 posten Vinteren slipper taket nå kommer jobbene! Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm.dir. s. 3 Ny direktør i Entreprenørservice

Detaljer

info Prosjekt: FRA BRANNSTASJON TIL ROCKENS HUS Prosjekt: NYTT BIOGASS ANLEGG I ROGALAND Tema: DERFOR ER MILJØ VIKTIG FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN

info Prosjekt: FRA BRANNSTASJON TIL ROCKENS HUS Prosjekt: NYTT BIOGASS ANLEGG I ROGALAND Tema: DERFOR ER MILJØ VIKTIG FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2015 Prosjekt: FRA BRANNSTASJON TIL ROCKENS HUS Prosjekt: NYTT BIOGASS ANLEGG I ROGALAND Tema: DERFOR ER MILJØ VIKTIG FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN Nye moduler: C90 ER

Detaljer

Mandag 11. februar kl 08:00

Mandag 11. februar kl 08:00 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/13 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 11. februar kl 08:00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

NR 1 JULI 2008 STOR AKTIVITET DAG OG NATT

NR 1 JULI 2008 STOR AKTIVITET DAG OG NATT posten NR 1 JULI 2008 STOR AKTIVITET DAG OG NATT 3 INNHOLD Leder: Steinar Myhre, adm.dir. Stor vilje til å løse oppgaver vår styrke 4 5 6 7 Omorganisering av R/S-avdelingen Boreaktivitetene Fundamenteringsavdelingen

Detaljer

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften fra Brødrene Dahl AS November 2011 Universet har landet i Sarpsborg Teknisk rom i sceince fiction-bygget Inspiria er så lekkert at arkitekten har valgt å lage et stort vindu mellom spisesalen og de tekniske

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer