BP Norge AS, avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. BP Norge, der annet ikke er oppgitt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BP Norge AS, avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. BP Norge, der annet ikke er oppgitt"

Transkript

1 BP Norge

2 Utgiver: Trykkeri: Foto: Design: BP Norge AS, avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai Hansen BP Norge, der annet ikke er oppgitt Render AS

3 BP Norge BP har vært i Norge siden I dag er hovedvirksomheten utvinning og leting etter olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. PL 712 & 706 PLATTFORMER PRODUKSJONSSKIP (FPSO) SKARV BP-OPERERTE LISENSER PARTNEROPERERTE LISENSER Produksjon 1. halvår 2014 netto: fat oljeekvivalenter per døgn Produksjon 1. halvår 2014 brutto: fat oljeekvivalenter per døgn ULA & TAMBAR VALHALL & HOD 890 ansatte i Norge 400 Offshore 475 Stavanger 16 Sandnessjøen Fakta oppdatert juni 2014

4 Strategi i Norge: Økt verdiskapning Sikker og stabil produksjon Videre vekst Aktiviteter: 1. Leting To eierandeler i Barentshavet Deltar i felles seismikkinnsamling i sørøstlige Barentshavet 2. Prosjekter Flere større og spennende prosjekter på produserende felt de neste årene 3. Områdeutvikling Vi jobber aktivt med videreutvikling av feltområdene våre 4. Avvikling Planer for nedstengning og fjerning av gamle installasjoner Permanent plugging av gamle brønner på Valhall og Hod Vår høyeste prioritet over hele verden er sikker og pålitelig drift i tråd med regler og krav.

5 Langsiktig perspektiv Avansert teknologi og nye aktiviteter i Norge vil gi oss lang horisont på norsk sokkel. BP er et av verdens ledende energiselskap. På verdensbasis er vi rundt ansatte og opererer i over 80 land. Vårt globale mål er å finne mest mulig olje og gass for å møte verdens økende energibehov. Vår høyeste prioritet over hele verden er sikker og pålitelig drift i tråd med regler og krav. Dette gjelder selvsagt også i Norge der vi er operatør på fem produserende felt; Valhall, Hod, Ula, Tambar og Skarv. Vi har totalt eierandeler i 13 lisenser og er operatør på 11 av disse. I 2013 hadde vi en betydelig økning i produksjon fra norsk sokkel, hovedsakelig på grunn av nye felt som ble satt i drift. I Norskehavet startet produksjonen fra Skarvfeltet med rundt fat oljeekvivalenter (olje og gass) per døgn. Skarvfeltet forventes å produsere i 25 år. I Nordsjøen fikk Valhallfeltet ny produksjons- og hotellplattform som er planlagt å produsere til På Ulafeltet oppgraderer vi installasjonene og forventer produksjon i alle fall til Dette viser at BP har planer om høy aktivitet i Norge i lang tid fremover. Andeler i to letelisenser i Barentshavet gir oss også muligheter til å delta i fremtidig utvinning av olje og gass i nordligere strøk. Avansert teknologi er nøkkelen til suksess i vår industri. Vi satser stort på teknologi som gir oss økt produksjon fra kompliserte reservoarer både på Valhall og Ula. Globalt er vi sterke på blant annet ny teknologi for dypt vann, noe som vil gi gode bidrag til fremtidig virksomhet i Barentshavet. En ny generasjon medarbeidere har gjort sitt inntog både på land og offshore. Vi rekrutterer både ferdig utdannete fra universiteter og høyskoler til vårt graduate challenge-program og tar inn lærlinger fra videregående skoler som tar sitt fagbrev offshore. BP har vært på norsk sokkel i over 40 år og dermed bidratt til det norske samfunnet på flere arenaer. Vi har planer om å bli her i 40 år til. Jan Norheim Administrerende direktør

6 VALHALL & HOD Fakta Valhall Produksjonsstart plattformer Bruttoproduksjon 1. halvår 2014: fat oljeekvivalenter per døgn Rettighetshavere Valhall: BP Norge AS (operatør) 35,95% Hess Norge 64,06% Forventet Levetid: km lang kraftkabel fra Lista til Valhall Reserver ved godkjenning: 247 millioner fat olje senere oppjustert til 1272 millioner fat oljeekvivalenter 100% på strøm fra land Fakta Hod Produksjonsstart plattform Rettighetshavere Hod: BP Norge AS (operatør) 37,50% Hess Norge 62,50% Første ubemannede plattform på norsk sokkel Reserver ved godkjenning: 25 millioner fat oljeekvivalenter

7 Valhall - et gigantisk felt i den sørlige del av Nordsjøen. Produksjonen startet i Etter oppstarten av den nye produksjons- og hotellplattformen i 2013 har feltet potensial til å produsere til ØKT UTVINNING Selv om betydelige volumer av olje og gass på Valhall er teknisk utvinnbare, kreves det fortsatt teknologisk nyskapning og bedre effektivitet. Feltet har over 90 produksjons- og injeksjonsbrønner i aktivitet, og det jobbes kontinuerlig med nye brønner og overhaling av eksisterende brønner. GASSLØFT FOR ØKT PRODUKSJON To identiske, ubemannede flankeplattformer i sør- og nordenden av reservoaret er utstyrt med 16 boreslisser hver, og får hjelp til å opprettholde produksjonen ved bruk av gassløft. Det betyr at gass blir injisert i reservoaret for å presse ut mer olje. LOFS LIFE OF FIELD SEISMIC I 2003 ble det installert 120 kilometer med seismiske kabler i havbunnen rundt Valhallfeltet for overvåking av produksjon og vanninjeksjon i reservoaret. Det er samlet inn seismiske data cirka to ganger i året siden den gang. I 2014 ble det installert 10 nye kabler på havbunnen til sammen 13,7 kilometer som registrerer endringer i potensiell «grunn gass»-forholdene. Disse vil gi verdifull informasjon, blant annet knyttet til arbeidet med permanent plugging av de gamle brønnene på boreplattformen som skal stenges ned. KONTROLLROM PÅ LAND Valhallfeltet har to kontrollrom for styring av brønner ett på den nye hotell- og produksjonsplattformen og ett på land på Forus. Kontrollrommene er identiske og når operatørene på land går inn i rommet, vil de i praksis være offshore. Fra land styres produksjonsbrønner i samarbeid med operatørene offshore.

8 Lars Christian Lussand Instrumenttekniker på Valhall Mitt Valhall Jeg trives på Valhall fordi vi har et fantastisk arbeidsmiljø med hyggelige og dyktige kolleger som jobber i lag og hjelper hverandre når det trengs. Vi samarbeider godt både i vår egen avdeling og med andre avdelinger. FULL ELEKTRIFISERING I januar 2013 kom produksjonen i gang fra den nye plattformen. Feltet fikk dermed et nytt senter med moderne utstyr og en kraftledning fra land som leverer strøm til hele driften. Lista omformerstasjon leverer omlag en halv TWh (terawatt-time) som er kraftmengden Valhall trenger ved full drift. Den 294 kilometer lange likestrømskabelen ligger på havbunnen fra Lista ut til Valhall. SIKKERHET OG MILJØ Etter installeringen av den nye hotellog produksjonsplattformen med kraft fra land, er feltet nesten helt fri for CO2-utslipp og NoX ved normal drift. Gevinsten ved bruk av kraft fra land er mindre fare for brann og eksplosjoner, mindre støy og forurensing, nesten ingen utslipp til luft, færre løft offshore, enklere system, mer effektiv drift og bedre arbeidsmiljø. TRANSPORT Oljeproduksjonen fra Valhall sendes i rørledning via Ekofisk til Teesside i Storbritannia. Gassen transporteres via Norpipe-rørledningen til Emden i Tyskland. FJERNING På grunn av innsynkning av havbunnen vil de tre eldste plattformene etter hvert bli stengt og fjernet. Dette gjelder prosess -og kompresjonsplattformen (PCP), boreplattformen og den gamle boligplattformen. PCP ble tatt ut av drift høsten Planen er å demontere og ta de gamle plattformene til land. Dette er et arbeid som vil ta mange år. VALHALL KULTURMINNE I løpet av 2015 vil Valhall være representert blant kulturminnene på Norsk Oljemuseum i Stavanger. Kulturminnene representerer sentrale kilder til historien om utviklingen av det norske samfunnet. Nå blir Valhallområdet dokumentert fra den spede begynnelsen til i dag. Prosjektet avsluttes med et nytt nettsted og en utstilling i Norsk Oljemuseum høsten HOD Hodfeltet kom i produksjon i september 1990 og var norsk sokkels første ubemannede plattform. Feltet ble fjernstyrt fra Valhall, 13 kilometer unna. I dag er det ingen produksjon fra Hod-plattformen. Flere brønner fra Hod produserer via flankeplattformen i sør. Det er utarbeidet en plan for avvikling og disponering av innretningen. Planen er å ta brønnhodeplattformen til land for demontering. Feltets brønner vil bli permanent plugget og innretningen fjernet. Det er fortsatt betydelige ressurser i undergrunnen og det vurderes muligheter for videre utvikling av disse.

9

10 ULA & TAMBAR Fakta Ula Produksjonsstart plattformer Bruttoproduksjon 1. halvår 2014: fat oljeekvivalenter per døgn Reserver ved godkjenning: 180 millioner fat oljeekvivalenter senere oppjustert til 561,9 millioner fat Rettighetshavere Ula: BP Norge AS (operatør) 80,00% Dong Norge 20,00% VAG økt produksjon gjennom vann alternerende gass Felt tilknyttet Ula Tambar, Blane & Oselvar Fakta Tambar Produksjonsstart plattform Bruttoproduksjon 1. halvår 2014: fat oljeekvivalenter per døgn Reserver ved godkjenning: 45,4 millioner fat olje senere oppjustert til 46,9 millioner fat Rettighetshavere Tambar: BP Norge AS (operatør) 55,00% Dong Norge 45,00% Ubemannet brønnhodeplattform som fjernstyres fra Ula.

11 Ulafeltet er godt etablert som et områdesenter i sørlige Nordsjøen. Nøkkelen til suksess har vært bruk av ny teknologi og evnen til å ta riktige og modige beslutninger. ØKT UTVINNING BP har satset stort på å injisere gass vekselvis med vann (VAG) inn i Ula-reservoaret. Gassen fra Tambar-, Blane- og Oselvarfeltene som er knyttet til Ula, injiseres i Ula- reservoaret. Uten tilføring av gass ville Ula sannsynligvis vært nedstengt nå. Feltet ventes å produsere frem til NASJONALT IOR-SENTER I STAVANGER BP deler erfaringene med VAGteknologien med det nye nasjonale IOR-senteret (Increased Oil Recovery økt utvinning) som ble åpnet i Stavanger 26. mars BP har gitt økonomisk støtte til senteret og har en representant i interimsstyret. NY BRØNN Sommeren 2014 startet boringen av en horisontal produksjonsbrønn. Brønnen har totalt et ressursgrunnlag på 3,5 millioner fat og vil gi ekstra produksjon fra TRANSPORT Oljen som produseres fra Ula transporteres i rørledning via Ekofisk til Teesside i Storbritannia. All gass blir reinjisert i reservoaret for å øke oljeutvinningen. OMRÅDESENTER Oljeproduksjonen fra Tambarfeltet blir produsert gjennom Ulas prosessanlegg. Gassen injiseres i Ulas reservoar. For tiden jobbes det med et prosjekt for å se om det er mulig å få til et gassløft på flere av brønnene på Tambar. Det betyr at gass blir injisert i Tambar-reservoaret for å øke produksjonen av olje. Levetiden uten denne støtten er forventet å vare til 2015, men med gassløftstøtte kan den utvides til På Tambar ble det for noen år siden installert en multifasepumpe. Pumpen tilfører energi som hjelper å flytte oljen fra Tambar til Ula og dermed øker produksjonen fra Tambarfeltet. Ula fungerer som feltsenter for feltene Blane og Oselvar. Gassen fra begge feltene injiseres i Ulareservoaret og øker den vekselvise vann- og gassdrevne produksjonen. Blane opereres av Talisman og Oselvar av Dong Norge. Kim Hovda Grottenberg Prosesstekniker Jobbet på Ula siden 2004 Mitt Ula Jeg har vært fast i kontrollrommet i fem år. Vår hovedoppgave er å få anlegget til å produsere mest mulig. I tillegg tester vi instrumenter på hele plattformen hvert halvår. På dagtid godkjenner vi også alle arbeidstillatelser på feltet. En kjekk jobb og et flott arbeidsmiljø.

12 SKARV Fakta Skarv 1 FPSO Produksjonsstart 2012 Bruttoproduksjon 1. halvår 2014: fat oljeekvivalenter per døgn 295 meter langt 51 meter bredt 100 enkeltlugarer 13 stigerør Produksjonsskip (FPSO) med lagrings- og lossekapasitet ankret til havbunnen. Verdens største gassbehandlingsanlegg til havs i røffe farvann. Kontor for driftsstøtte i Sandnessjøen Rettighetshavere Skarv: BP Norge AS (operatør) 23,84% Statoil ASA 36,17% E.ON E&P Norge AS 28,08% PGNiG Norge AS 11,92% Reserver ved godkjenning: 106 millioner fat olje og kondensat 48,3 milliarder Sm3 gass

13 Skarvfeltet ligger i Norskehavet, ca 210 kilometer fra Sandnessjøen på meter vanndyp. Feltet kom i produksjon i desember I løpet av 2013 ble nær 14 millioner fat olje produsert og fraktet til markedet i 23 skytteltankere. 420 millioner standardkubikkmeter gass ble produsert og transportert via rørledning til Storbritannia og kontinentet. LOSSING AV OLJE Skarvskipet har en lagringskapasitet på fat olje. Oljetankere fra Teekay ankommer feltet ca hver 10. dag for lossing av ca fat olje som fraktes til raffineri. Lastingen foregår ved at oljetankeren kobles til Skarvskipet via en 120 meter lang losseslange. Skarvskipet pumper så oljen over til oljetankeren. SALG AV SKARV-GASS Gassen skilles ut i prosessanlegget om bord og sendes i rørledning inn til Åsgard Transportsystem (ÅTS), videre til Kårstø i Rogaland og via Gassledrørledninger til Emden i Tyskland. BPs gassandel blir solgt til det europeiske markedet av IST Integrated Supply & Transport i London. KONTOR FOR DRIFTSSTØTTE I Sandnessjøen er det etablert et kontor for driftsstøtte til Skarv med inntil 16 medarbeidere. Kontoret har fullt integrert operasjonsmiljø som yter operasjonell og teknisk støtte til driften av feltet. Medarbeiderne dekker områdene innen elektro og instrumentering, mekanisk, planlegging, HMS, innkjøp, logistikk og administrasjon. OPPVARMET STRØMNINGSRØR På Skarvfeltet gir avstanden fra brønnene til produksjonsanlegget mange utfordringer når det gjelder dannelse av hydrater. En elektrisk kabel er lagt på utsiden av strømningsrøret for å varme det opp for å unngå dannelse av hydrater under nedstengninger. FREMTIDIG AKTIVITET I 2010 ble det boret en letebrønn i Skarvområdet, Snadd Nord, som bekreftet nye gassressurser i området. Snadd Nord testproduseres og vurderes for utbygging. Flere prospekter planlegges utforsket, noe som kan gi mer produksjon og lenger levetid for feltet. RINGVIRKNINGER Helgeland har fått ny giv etter utbyggingen av Skarv. Aktiviteten på feltet har ført med seg bygging av ny forsyningsbase og kontrakter til lokalt næringsliv. Økt hotellkapasitet, ny næringsvirksomhet, kunnskapsløft i skolen, driftsmiljø og oppbygging av teknisk kunnskap. Den økte aktiviteten har skapt økt behov for lagerkapasitet og vedlikeholdskompetanse av undervannsutstyr. BP har på den måten bidratt til etableringen av et subseaverksted på Helgelandsbase i Sandnessjøen. Marianne Breivik Jonassen Hovedverneombud på Skarv og prosesskoordinator offshore På Skarv i 4 år Mitt Skarv Jeg koordinerer arbeid mellom drift og vedlikehold i en uke, og jobber i kontrollrommet i en uke. Det jeg setter mest pris på i BP er muligheten for personlig utvikling og involvering i flere ledd i selskapet. Skarv er en arbeidsplass med mange flinke og trivelige kolleger.

14 Karriere i BP Vår kultur oppmuntrer til åpen kommunikasjon, kreativ tenking og aktiv deltakelse i et miljø preget av gruppearbeid. Vi verdsetter mangfold, og utvikler ansatte på grunnlag av dyktighet, prestasjoner og evne til samarbeid. Randi Vika - Challenger Randi er Challenger på 3. året innen teknisk integritet. Det siste året har hun vært offshore. Der har jeg jobbet med inspeksjon, evaluering av korrosjon og inspeksjonsfunn og planlegging av teknisk integritet. Det har vært viktig å få felterfaring. Det blir noe helt annet å være offshore enn bare å sitte på kontoret, sier Randi. Bakgrunnen hennes er Bachelorgrad innen elektronikk og en Mastergrad i offshore risikostyring. Hvis du utnytter Challenge-programmet godt, får du muligheten til å lære mye. Du har tett oppfølging og det er mye å sette seg inn i; mange dokumenter, prosedyrer og tekniske standarder. Du blir eksponert for mye på kort tid. Etter det treårige Challenge-programmet, går man automatisk over i Excellence-programmet. Det varer i syv år og er mer fleksibelt, forteller Randi. Jeg har valgt helt riktig yrke, sier en fornøyd Randi Vika CHALLENGE-PROGRAMMET Challenge-programmet er et utviklingsprogram som er basert på kompetanse og aktiviteter. Vi rekrutterer fra høyskoler og universiteter inn i reelle stillinger. Vi ønsker dyktige personer som liker utfordringer og som kan tilføre selskapet verdi ved å være med på å styre og forme fremtiden vår. Vi verdsetter mangfold og utvikler ansatte på grunnlag av dyktighet, prestasjoner og evne til samarbeid. Utviklingsprogrammet har en varighet på rundt tre år og gjelder nyutdannete fra universiteter og høyskoler innen fagene petroleum, geologi, geofysikk, kjemi, boring, automasjon, mekanisk, prosess og reservoar. I 2013 ansatte vi 13 nyutdannete som startet på sitt treårsprogram i løpet av Utlysingen av stillinger til Challenge-programmet starter i løpet av 3. kvartal hvert år med tiltredelse i annet halvår året etter. LÆREPLASS Det har alltid vært viktig for BP å ta inn lærlinger. De fornyer organisasjonen og bidrar til et godt læremiljø offshore. Lærlingene er også med på å sikre våre kjernefag. Det er viktig for hele industrien at vi bidrar til å utdanne dyktige fagfolk. Det er alltid mange søkere til våre lærlingstillinger. I 2014 mottok vi 847 søknader til 10 læreplasser innen fagene kjemi/prosess, automasjon, elektro, industrimekanikk og dataelektronikk. Våre lærlinger kommer fra videregående skoler over hele landet. Nye inntak av lærlinger blir annonsert på og i utvalgte aviser på nyåret hvert år. SOMMERJOBB Vi tar inn studenter fra forskjellige fagfelt hver sommer. Studentene må ha fullført minst tre års utdannelse på universitet eller høyskole. Sommerjobbene har en varighet på åtte til ti uker og annonseres på i løpet av 3. kvartal hvert år.

15 Jeg tror at BP har et av de beste utviklingsprogrammer for nyutdannete fra universiteter og høyskoler. Hanna Fredrik Elise Lærling i kjemi/prosessfaget Jeg har læretiden min på Ula. Der trives jeg veldig godt. Det er et godt arbeidsmiljø og jeg er del av et fantastisk team. Det er spennende og interessant å jobbe i prosess og få forståelse for hva som skjer i rør og utstyr og få et forhold til sammenhengen mellom trykk, temperatur, nivå og strømning. I løpet av læretiden har jeg vært på kurs, kjørt kran, hatt simulatortrening, vært innom andre fagdisipliner og besøkt Tambar-plattformen mange ganger. I tillegg har jeg vært med til Helgeland der jeg har inspirert ungdomsskoleelever til å velge kjemi/prosess på videregående. Jeg har til og med vært plattformens julenisse på julaften! Å være lærling offshore gir deg mange muligheter til å dyrke hobbyer, studere, reise og hva du enn vil bruke fritiden til. Vi har gode ordninger og betingelser offshore. Min læretid på to år er snart over og jeg skal ta fagprøven i september. Jeg både gleder og gruer meg. Ser fram til å jobbe videre offshore som fagarbeider og fortsette å øke kompetansen. Master i geofysikk og petroleumsgeologi fra Universitetet i Oslo «BP har gitt meg en flott mulighet til å utvikle mine ferdigheter i den retningen jeg ønsket. Challengeprogrammet sikrer opplæringen.» Dmitry Master i petroleum fra Universitetet i Stavanger «Jeg tror at BP har et av de beste utviklingsprogrammer for nyutdannete fra universiteter og høyskoler. Jeg valgte BP fordi det er et av verdens største internasjonale selskaper.» Fagbrev i dataelektronikerfaget «Jeg har hatt læretiden min på Ula-feltet og tok fagprøven på land. Det har vært en utrolig flott læreperiode offshore med gode veiledere og et flott arbeidsmiljø.» Espen Lærling i mekanikerfaget «Jeg er lærling på mekanisk avdeling på Valhall. Jeg driver med variert arbeid innen vedlikehold; feilsøking, oljeskift, skifter/reparerer ventiler og pumper, i tillegg til andre oppgaver. De to årene på Valhall har vært lærerike og kjekke, med godt arbeidsmiljø og stor takhøyde».

16 Engasjert BP ønsker å være synlig i det lokalsamfunnet vi opererer i. I Norge satser vi mest på skole og utdanning, spesielt å stimulere interessen for realfag. Andre satsningsområder er sikkerhet og ansattes lokale engasjement. Foto: Thinkstock MATEMATIKK SPENNENDE OG NYTTIG Matematikk.org er utviklet med tanke på det norske skolesystemet. Nettstedet er rettet mot elever, lærere og foreldre - med egne sider for disse gruppene. Gjennom matematikk.org ønsker vi at flere og flere skal kunne oppleve matematikk som et spennende og nyttig fag. I tillegg bidrar vi med: foredrag på konferanser skolebesøk; presentasjoner for lærere mattetivoli BPs egen mattetivolikoffert BLUE BIRD CAFÉ - FLERKULTURELL KAFÉ I flere år har vi støttet en flerkulturell kafé i Stavanger der kundene kommer fra alle samfunnslag. Blue Bird Cafe har vært i drift i over 10 år som Stavangers mest tolerante og åpenhjertige møtested for alle samfunnslag. VELDEDIGE FORMÅL Ansatte i BP Norge og i BP-gruppen generelt oppfordres til å støtte bistandsarbeid. Selskapet bidrar med samme beløp som de ansatte samler inn. Den årlige TV-aksjonen i Norge er blitt tradisjon i BP. Ansatte både på land og offshore deltar i en rekke innsamlingsaktiviteter. Offshore holdes auksjoner, bingo og det selges lodd o.l. for å samle inn penger. Tilsvarende aktiviteter foregår på land. NØDHJELP TIL UKRAINA OG PARAGUAY Hvert år fyller vi opp to lastebiler med klær og forskjellig utstyr som ansatte har samlet inn, og sender til Ukraina. Aksjonen ble satt i gang av ansatte, og i tillegg gir BP et beløp som dekker lastebiltransporten. Vi har også opprydding på kontorene, noe som gir mange kasser med kontorutstyr. I 2014 gikk innsamlingen til Paraguay. ANSATTES SAMFUNNSENGASJEMENT BP har lang tradisjon for å støtte ansatte som er engasjert i aktiviteter i lokalsamfunnet.

17 BP Globalt Årlig kan ansatte søke om økonomisk støtte til en lokal aktivitet som de er engasjert i. Dermed får speidere, fotballag, idrettslag og en lang rekke andre aktiviteter som våre ansatte og barna deres deltar aktivt i, pengestøtte. Offshoreansatte kommer fra hele Norge og en rekke lokalsamfunn over hele landet mottar dermed økonomisk støtte. I tillegg støtter vi andre veldedige tiltak: Gatemagasinet Asfalt, Amnesty Norge, Røde Kors, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp BP støtter også skoler og andre utdanningsaktiviteter, blant annet: Universitetet i Stavanger og Oslo Sandnessjøen videregående skole Høgskolen i Nesna Doktorgradstudenter i samarbeid med Nordland fylke og Universitetet i Nordland Norsk Petroleumsforenings ungdomsarbeid Forskerfabrikken ONS «Gründercamp» for unge gründere Teknisk senter i Flekkefjord som tilbyr alternative læringsmetoder Kunnskapsparken Helgeland Teknologi understøtter alt vi gjør - fra å drive sikkert, til å finne og utvinne mer olje og gass. Noen av våre globale tekniske satsingsområder: Advanced Seismic Imaging lokalisering og tilgang til nye ressurser gjennom industriledende avbildningsteknologi Field of the Future program innhenting av reservoarinformasjon i sann tid for å bedre måten å jobbe på og for å optimalisere driften BP Well Advisor sikre, pålitelige og effektive brønnoperasjoner ved bruk av informasjon i sann tid Beyond Sand Control forbedre produktiviteten og påliteligheten ved boring i sandholdige reservoarer Inherently Reliable Facilities opprettholde sikker, pålitelig og langsiktig mekanisk integritet på alle installasjoner Deepwater Facilities Technology levere kvalifisert, integrert produksjonsteknologi som på en sikker måte maksimerer utvinningsfaktoren Pushing Reservoir Limits maksimere oljeutvinning fra eksisterende felt gjennom bruk av innovativ teknologi for økt utvinning. Project 20K utvikler systemer og verktøy for leting på dypt vann med trykk opp til psi og en temperatur opp til ca. 175 C. BP mottok i 2014 en pris for planlagt bruk av LoSal EOR-teknologi på Clair Ridge-feltet på britisk side av Nordsjøen i Prisen ble tildelt på OTC Offshore Technology Conference i Houston. Teknologien bygger på injisering av saltfattig vann i reservoaret. FAKTA (Desember 2013): Tilstede i rundt 80 land Ansatte: Daglig produksjon: 3,2 millioner fat oljeekvivalenter Utvinnbare reserver: millioner fat oljeekvivalenter Raffinerier: 14 Bensinstasjoner: ca

18

19 Vi jobber for å være bransjeledende innen sikkerhet, en operatør i verdensklasse, en god samfunnsaktør og en fremragende arbeidsgiver. Vi er BP.

20 bp.no

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 47 VALHALLOMRÅDET Valhallområdet ligger helt syd på den norske sokkelen i Nordsjøen, like syd for Ekofisk, Eldfisk og Embla. Området omfatter oljefeltene Valhall

Detaljer

Valhall en historie om å skynde seg langsomt av Finn Harald Sandberg

Valhall en historie om å skynde seg langsomt av Finn Harald Sandberg NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2015 Valhall en historie om å skynde seg langsomt av Finn Harald Sandberg Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre tester nettstedet Kulturminne Valhall i utstillingen ved Norsk Oljemuseum

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Side 1

ÅRSBERETNING 2012. Side 1 ÅRSBERETNING 2012 BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

Andre driftsinntekter var 44 millioner kroner.

Andre driftsinntekter var 44 millioner kroner. ÅRSBERETNING 2013 BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Selskapene inngår som heleide datterselskaper i BP-gruppen, som er et av verdens største integrerte olje- og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Side 1

ÅRSBERETNING 2011. Side 1 ÅRSBERETNING 2011 BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 PL- 274 Oselvar Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 GENERELT... 4 EIERANDELER... 6 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 BRØNNSTATUS... 6 STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Draugenfeltet som opereres av A/S Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund.

ÅRSBERETNING 2009. Draugenfeltet som opereres av A/S Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund. ÅRSBERETNING 2009 BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Innledning

ÅRSBERETNING 2014 Innledning ÅRSBERETNING 2014 Innledning BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Selskapene inngår som heleide datterselskaper i BP-gruppen, som er et av verdens største integrerte

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Draugen, som opereres av A/S Norske Shell, startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund.

ÅRSBERETNING 2010. Draugen, som opereres av A/S Norske Shell, startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund. ÅRSBERETNING 2010 BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund.

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund. ÅRSRAPPORT 2008 BP Norge AS (BPN) eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 Innledning

ÅRSBERETNING 2015 Innledning ÅRSBERETNING 2015 Innledning BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Selskapene inngår som heleide datterselskaper i BP-gruppen, som er et av verdens største integrerte

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 2/8-6 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43548

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 2/8-6 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43548 Generell informasjon navn VALHALL Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 2/8-6 Funnår 1975 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Tananger NPDID for felt 43548 Bilde Funn

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Gas rate, MSm3/d Oil & Cond Rate ksm3/d Skarv området Skarv eiere BP 23.8% Statoil

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 92 er et oljefelt i den sørøstlige delen av norsk sokkel i Nordsjøen på 77-93 meters havdyp. Det er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir bygd ut på ny

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 PL- 274 Oselvar Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.4 BRØNNSTATUS... 6 1.5 STATUS FOR

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 2/4-2 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43506

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 2/4-2 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43506 Generell informasjon navn EKOFISK Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 2/4-2 Funnår 1969 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Tananger NPDID for felt 43506 Bilde Funn

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 15 Felt og prosjekt under utbygging Fram Vest... 135 Grane... 135 Kristin (Haltenbanken Vest)... 136 Kvitebjørn... 136 Mikkel... 137 Sigyn... 137 Snøhvit (inkl. Albatross og Askeladd)... 138 Tune... 139

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007. BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

ÅRSBERETNING 2007. BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. ÅRSBERETNING 2007 BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Resultat Petroleumsinntektene for 2007 beløp seg til 8.217

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 165 området området ligger sammen med Snorreområdet og Statfjordområdet på Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen. området omfatter feltene, Sør, Gimle og Tordis.

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 185 området området ligger ca. 140 km vest for Sognefjorden. I samme område ligger også Statfjord- og Gullfaksfeltene. I området er feltene og Vigdis i produksjon.

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 3 Felt og prosjekt under utbygging (Godkjente utbygginger som betraktes som oppgradering av eksisterende felt er omtalt i kapittel 2. Dette selv om utbyggingen har krevd egen godkjennelse for Plan for

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 123 området området omfatter feltene, Skirne og Vale i den nordlige delen av Nordsjøen. I tillegg blir gass fra Oseberg og Huldra transportert via. Det er også

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

SUBSEA IMR SHELL. Jan André Furnes Subsea IMR Team lead. A/S Norske Shell

SUBSEA IMR SHELL. Jan André Furnes Subsea IMR Team lead. A/S Norske Shell SUBSEA IMR SHELL Jan André Furnes Subsea IMR Team lead 1 OPERATIONS & MAINTENANCE SUPPORT IN KRISTIANSUND 2 1.0 DRAUGEN 3 DRAUGEN JUVELEN I KRONEN 4 DRAUGEN INFILL DRILLING 5 DRAUGEN AKTIVITETER Boring

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg Annonser 116 Foto: Annelise Norheim Kanskje

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg «Statfjord giganten som sprenger grenser»

Detaljer

PETROLEUM handler om arbeid, velferd og miljø

PETROLEUM handler om arbeid, velferd og miljø Annonser 94 PETROLEUM handler om arbeid, velferd og miljø Norsk olje- og gassvirksomhet har i 40 år handlet om kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping, ringvirkninger og velferd. Ikke minst handler det

Detaljer

Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel.

Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel. Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel. Dette gjør du: 1. Gå til www.petoroboken.no. Husk at pc-en din må ha tilknyttet kamera

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET

ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET Arsraort for Atla feltet 2016 ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET 2016 Ill IF1flAt - :.j. - -:r N - -z - :. Utarbeidet av Verifisert av Godkjent av Dato MILJØKOORDINATOR HSEO MILJeRADGIVER DIREKTØR OPERATION

Detaljer

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Forus, 28. februar 2007 Utslippsrapport 2006 Side 1 av 14 Generell informasjon Denne rapporten omfatter utslipp fra Tambarfeltet i 2006. Tambar er en ubemannet brønnhodeplattform

Detaljer

Ordinær generalforsamling Trondheim, 7. april 2014

Ordinær generalforsamling Trondheim, 7. april 2014 Ordinær generalforsamling 2014 Trondheim, 7. april 2014 Alltid videre for å skape verdier på norsk sokkel 22 nd round 23 rd round APA rounds Barents East Norwegian Sea NE &c. Leting, salg av lisenser,

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 189 er et gassfelt sør i Norskehavet, omtrent 130 km nordvest av Molde. Gassen blir ført i land til Nyhamna i Møre og Romsdal. ligger i et område hvor de klimatiske

Detaljer

FELT UNDER UTBYGGING FAKTA

FELT UNDER UTBYGGING FAKTA 12 FELT UNDER UTBYGGING 163 Gjøa D B C E Olje Oil til to Troll Troll Oil Oljerør Pipeline ll II Oil to Troll Troll Oil Pipeline II Vega Vega Sør Blokk 35/9 - utvinningsløyve 153, tildelt 1988 Blokk 36/7

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

Verdier for framtiden

Verdier for framtiden Verdier for framtiden Ressursrapport for felt og funn 2017 15. juni 2017 Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift Les rapporten på www.npd.no OLJEDIREKTORATETS ROLLE Størst mulig verdi for samfunnet

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja.................................................

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Sokkelåret 2007 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 14. januar 2008 Leteåret 2007 Det er påbegynt 32 letebrønner: 20 undersøkelsesbrønner og 12 avgrensningsbrønner. 33 letebrønner er avsluttet.

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Funn i planleggingsfase (hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt). 2/12-1 Freja...135 3/7-4

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091 Årsrapport 2011 for Vega Sør Gradering: Internal Side 2 av 10 Innhold 1 STATUS... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet... 9 1.4 Overskridelser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser... 5 2. FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING... 5 3. OLJEHOLDIG VANN... 5 4. BRUK

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

16 Fremtidige utbygginger

16 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja... 143 3/7-4

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2012/3462-4 Saksbehandler: Audny Merete Mehammer Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Konsekvensutredning PL 475

Detaljer

À Ã Õ Õ Œ fl Œ Ã. fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ

À Ã Õ Õ Œ fl Œ Ã. fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ Ã Ãfl fl Õ À Ã Õ Õ Œ fl Œ à fl à fl Ã Ã Ó ÔÏ Ÿ à fl À à fl Œ fi à fl Œ à Œ Œ fl Ã Õ Œ Ã Õ fi À INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser...

Detaljer

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 1. kvartal 2008 Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 Erik Haugane, administrerende direktør Paul E. Hjelm-Hansen, finansdirektør Torgeir Anda, kommunikasjonssjef Høydepunkter Tildeling av lisensandeler

Detaljer

12 Felt under utbygging

12 Felt under utbygging 12 Felt under utbygging FAKTA 2009 169 Alve Blokk og utvinningsløyve Blokk 6507/3 - utvinningsløyve 159 B, tildelt 2004 Funnår 1990 16.03.2007 av Kongen i statsråd StatoilHydro ASA Rettshavarar DONG E&P

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/5-1 Funnår NPDID for felt

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/5-1 Funnår NPDID for felt Generell informasjon navn SKARV Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 6507/5-1 Funnår 1998 Hovedområde Norwegian sea Hovedforsyningsbase Sandnessjøen NPDID for felt 4704482

Detaljer

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002 Security Classification: Internal - Status: Final Page 1 of 10 Innhold 1 Feltets Status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Alve... 7 1.4 Overskridelser

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

Hva rigger vi oss til?

Hva rigger vi oss til? Hva rigger vi oss til? Strategisamling Hammerfest Næringshage 10.2.2012 Marit Hansen, leder for kommunikasjon Classification: Ekstern 2012-02-09 Fra Nordsjøen til Barentshavet Statoil har sittet i førersetet

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting Siktemålet med letevirksomheten er å påvise nye, lønnsomme petroleumsressurser, samt bidra til et stabilt og jevnt aktivitetsnivå.

Detaljer

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 DNO ASA Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 STYRETS KOMMENTARER Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Utslippsrapport for TAMBAR feltet

Utslippsrapport for TAMBAR feltet Utslippsrapport for TAMBAR feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Shona Grant Ula Tambar Draugen Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nord et spennende område en spennende framtid

Nord et spennende område en spennende framtid Classification: Statoil internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya Nord et spennende område en spennende framtid Edd-Magne Torbergsen, Informasjonssjef, leting Nordområdene / drift Norne

Detaljer

Wintershall i Nordsjøen

Wintershall i Nordsjøen Wintershall i Nordsjøen Olje og gassproduksjon i våre nærområder Mer enn halvparten av Europas forbruk av naturgass leveres i dag fra landene rundt Nordsjøen: Norge, Nederland, Danmark, Storbritannia og

Detaljer

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien Prossessoperatør Boreoperatør Sivilingeniør Automatiker FU-operatør Brønnoperatør Brønnoperatør Kjemiker Elektriker Geolog Sivilingeniør Fysiker Geofysiker Ingeniør Kran- og løfteoperatør Kjemiker Prosessoperatør

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

12 Felt i produksjon. Nordlige Nordsjø

12 Felt i produksjon. Nordlige Nordsjø Felt i produksjon Sørlige Nordsjø Ekofiskområdet (Ekofisk, Eldfisk, Embla og Tor)............................. 7 Glitne................................................................. 74 Gungne...............................................................

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006

Sokkelåret Oljedirektør Gunnar Berge. Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Sokkelåret 2005 Oljedirektør Gunnar Berge Oljedirektoratet, 12. januar 2006 Leteåret 2005 12 påbegynte letebrønner Ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner Seks nye funn To oljefunn og ett gassfunn

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

IVAR AASEN FRA PLAN TIL DRIFT. Marius Aardal, 12. februar 2016

IVAR AASEN FRA PLAN TIL DRIFT. Marius Aardal, 12. februar 2016 FRA PLAN TIL DRIFT Marius Aardal, 12. februar 2016 På Utsirahøyden 2 Er blitt mye større Reservene økt fra 150 til 200 millioner fat. 74 millioner fat (boe) til Det norske. En økning på 35 prosent. Flere

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Hans Jakob Hegge Direktør Driftsutvikling Undersøkelse og produksjon Norge Statoil Sandsli - Et kraftsentrum i Bergensregionen 50 45 40

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN JENTER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN Stadig flere jenter velger å utdanne seg i retninger som leder mot en jobb i olje- og gassindustrien enten de studerer real- og teknologifag eller om de velger en yrkesrettet

Detaljer

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675 Årsrapport 2010 Vilje Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 7 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik... 7 1.5

Detaljer

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg FAKTA Kollsnes prosessanlegg Som en oase lyser prosessanlegget opp kystlandskapet en sensommerkveld Kollsnesanlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport av gass i store mengder fra felt i

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til injeksjon og lagring av CO2 på Snøhvitfeltet, Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Norskehavskonferansen 2011

Norskehavskonferansen 2011 Norskehavskonferansen 2011 Hva er det FMC ser der ute? Stjørdal, 9/3-2011 Hans Jørgen Lindland Agenda Norskehavet sett fra havbunnen Teknologi for verdensmarkedet Ny vri!! Oppsummering 2 Norskehavet sett

Detaljer

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Kjell Agnar Dragvik - OD 3. Mai 2016 2 Et kort tilbakeblikk 2012-2013 3 Skuffende avkastning til tross for høye priser De neste fem åra vil det skje

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

Et driftsmiljø i utvikling. Eivind Thorbjørnsen, plassjef Sandnessjøen

Et driftsmiljø i utvikling. Eivind Thorbjørnsen, plassjef Sandnessjøen Et driftsmiljø i utvikling Eivind Thorbjørnsen, plassjef Sandnessjøen BP-gruppen i tall $ Virksomhet i over 80 land Antall ansatte 83,900 Driftsresultat Kr.19,2 mrd 1..kvartal 2014 Påviste reserver 17,996

Detaljer

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal

DNO ASA. Resultat 1. kvartal DNO ASA Resultat 1. kvartal 2000 DNO ASA STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2000 Styret er godt tilfreds med resultatet for DNO ASA (DNO) for 1. kvartal 2000. Resultatet etter skatt viser et overskudd på

Detaljer

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting

13 Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Nye funn. Fremtidig leting 13 Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Nye funn Fremtidig leting Antall brønner 60 50 40 30 20 Avgrensning Undersøkelse 10 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet

Detaljer

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009

Sokkelåret Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009 Sokkelåret 2008 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 8. januar 2009 Innhold Økonomisk bakteppe Leting Produksjon og ressursregnskap Seismikk og sameksistens Utfordringer Oljeprisutvikling Økonomisk

Detaljer

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN

I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN JENTER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN Stadig flere jenter velger å utdanne seg i retninger som leder mot en jobb i olje- og gassindustrien enten de studerer real- og teknologifag eller om de velger en yrkesrettet

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet. Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi

Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet. Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi Gassinfrastruktur i og fra Barentshavet Thor Otto Lohne Direktør forretningsutvikling og økonomi Petroleumsnæringen er Norges største industri Dagens aktivitetsnivå: 76 felt i produksjon - over 40% av

Detaljer