BP Norge AS, avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. BP Norge, der annet ikke er oppgitt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BP Norge AS, avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. BP Norge, der annet ikke er oppgitt"

Transkript

1 BP Norge

2 Utgiver: Trykkeri: Foto: Design: BP Norge AS, avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai Hansen BP Norge, der annet ikke er oppgitt Render AS

3 BP Norge BP har vært i Norge siden I dag er hovedvirksomheten utvinning og leting etter olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. PL 712 & 706 PLATTFORMER PRODUKSJONSSKIP (FPSO) SKARV BP-OPERERTE LISENSER PARTNEROPERERTE LISENSER Produksjon 1. halvår 2014 netto: fat oljeekvivalenter per døgn Produksjon 1. halvår 2014 brutto: fat oljeekvivalenter per døgn ULA & TAMBAR VALHALL & HOD 890 ansatte i Norge 400 Offshore 475 Stavanger 16 Sandnessjøen Fakta oppdatert juni 2014

4 Strategi i Norge: Økt verdiskapning Sikker og stabil produksjon Videre vekst Aktiviteter: 1. Leting To eierandeler i Barentshavet Deltar i felles seismikkinnsamling i sørøstlige Barentshavet 2. Prosjekter Flere større og spennende prosjekter på produserende felt de neste årene 3. Områdeutvikling Vi jobber aktivt med videreutvikling av feltområdene våre 4. Avvikling Planer for nedstengning og fjerning av gamle installasjoner Permanent plugging av gamle brønner på Valhall og Hod Vår høyeste prioritet over hele verden er sikker og pålitelig drift i tråd med regler og krav.

5 Langsiktig perspektiv Avansert teknologi og nye aktiviteter i Norge vil gi oss lang horisont på norsk sokkel. BP er et av verdens ledende energiselskap. På verdensbasis er vi rundt ansatte og opererer i over 80 land. Vårt globale mål er å finne mest mulig olje og gass for å møte verdens økende energibehov. Vår høyeste prioritet over hele verden er sikker og pålitelig drift i tråd med regler og krav. Dette gjelder selvsagt også i Norge der vi er operatør på fem produserende felt; Valhall, Hod, Ula, Tambar og Skarv. Vi har totalt eierandeler i 13 lisenser og er operatør på 11 av disse. I 2013 hadde vi en betydelig økning i produksjon fra norsk sokkel, hovedsakelig på grunn av nye felt som ble satt i drift. I Norskehavet startet produksjonen fra Skarvfeltet med rundt fat oljeekvivalenter (olje og gass) per døgn. Skarvfeltet forventes å produsere i 25 år. I Nordsjøen fikk Valhallfeltet ny produksjons- og hotellplattform som er planlagt å produsere til På Ulafeltet oppgraderer vi installasjonene og forventer produksjon i alle fall til Dette viser at BP har planer om høy aktivitet i Norge i lang tid fremover. Andeler i to letelisenser i Barentshavet gir oss også muligheter til å delta i fremtidig utvinning av olje og gass i nordligere strøk. Avansert teknologi er nøkkelen til suksess i vår industri. Vi satser stort på teknologi som gir oss økt produksjon fra kompliserte reservoarer både på Valhall og Ula. Globalt er vi sterke på blant annet ny teknologi for dypt vann, noe som vil gi gode bidrag til fremtidig virksomhet i Barentshavet. En ny generasjon medarbeidere har gjort sitt inntog både på land og offshore. Vi rekrutterer både ferdig utdannete fra universiteter og høyskoler til vårt graduate challenge-program og tar inn lærlinger fra videregående skoler som tar sitt fagbrev offshore. BP har vært på norsk sokkel i over 40 år og dermed bidratt til det norske samfunnet på flere arenaer. Vi har planer om å bli her i 40 år til. Jan Norheim Administrerende direktør

6 VALHALL & HOD Fakta Valhall Produksjonsstart plattformer Bruttoproduksjon 1. halvår 2014: fat oljeekvivalenter per døgn Rettighetshavere Valhall: BP Norge AS (operatør) 35,95% Hess Norge 64,06% Forventet Levetid: km lang kraftkabel fra Lista til Valhall Reserver ved godkjenning: 247 millioner fat olje senere oppjustert til 1272 millioner fat oljeekvivalenter 100% på strøm fra land Fakta Hod Produksjonsstart plattform Rettighetshavere Hod: BP Norge AS (operatør) 37,50% Hess Norge 62,50% Første ubemannede plattform på norsk sokkel Reserver ved godkjenning: 25 millioner fat oljeekvivalenter

7 Valhall - et gigantisk felt i den sørlige del av Nordsjøen. Produksjonen startet i Etter oppstarten av den nye produksjons- og hotellplattformen i 2013 har feltet potensial til å produsere til ØKT UTVINNING Selv om betydelige volumer av olje og gass på Valhall er teknisk utvinnbare, kreves det fortsatt teknologisk nyskapning og bedre effektivitet. Feltet har over 90 produksjons- og injeksjonsbrønner i aktivitet, og det jobbes kontinuerlig med nye brønner og overhaling av eksisterende brønner. GASSLØFT FOR ØKT PRODUKSJON To identiske, ubemannede flankeplattformer i sør- og nordenden av reservoaret er utstyrt med 16 boreslisser hver, og får hjelp til å opprettholde produksjonen ved bruk av gassløft. Det betyr at gass blir injisert i reservoaret for å presse ut mer olje. LOFS LIFE OF FIELD SEISMIC I 2003 ble det installert 120 kilometer med seismiske kabler i havbunnen rundt Valhallfeltet for overvåking av produksjon og vanninjeksjon i reservoaret. Det er samlet inn seismiske data cirka to ganger i året siden den gang. I 2014 ble det installert 10 nye kabler på havbunnen til sammen 13,7 kilometer som registrerer endringer i potensiell «grunn gass»-forholdene. Disse vil gi verdifull informasjon, blant annet knyttet til arbeidet med permanent plugging av de gamle brønnene på boreplattformen som skal stenges ned. KONTROLLROM PÅ LAND Valhallfeltet har to kontrollrom for styring av brønner ett på den nye hotell- og produksjonsplattformen og ett på land på Forus. Kontrollrommene er identiske og når operatørene på land går inn i rommet, vil de i praksis være offshore. Fra land styres produksjonsbrønner i samarbeid med operatørene offshore.

8 Lars Christian Lussand Instrumenttekniker på Valhall Mitt Valhall Jeg trives på Valhall fordi vi har et fantastisk arbeidsmiljø med hyggelige og dyktige kolleger som jobber i lag og hjelper hverandre når det trengs. Vi samarbeider godt både i vår egen avdeling og med andre avdelinger. FULL ELEKTRIFISERING I januar 2013 kom produksjonen i gang fra den nye plattformen. Feltet fikk dermed et nytt senter med moderne utstyr og en kraftledning fra land som leverer strøm til hele driften. Lista omformerstasjon leverer omlag en halv TWh (terawatt-time) som er kraftmengden Valhall trenger ved full drift. Den 294 kilometer lange likestrømskabelen ligger på havbunnen fra Lista ut til Valhall. SIKKERHET OG MILJØ Etter installeringen av den nye hotellog produksjonsplattformen med kraft fra land, er feltet nesten helt fri for CO2-utslipp og NoX ved normal drift. Gevinsten ved bruk av kraft fra land er mindre fare for brann og eksplosjoner, mindre støy og forurensing, nesten ingen utslipp til luft, færre løft offshore, enklere system, mer effektiv drift og bedre arbeidsmiljø. TRANSPORT Oljeproduksjonen fra Valhall sendes i rørledning via Ekofisk til Teesside i Storbritannia. Gassen transporteres via Norpipe-rørledningen til Emden i Tyskland. FJERNING På grunn av innsynkning av havbunnen vil de tre eldste plattformene etter hvert bli stengt og fjernet. Dette gjelder prosess -og kompresjonsplattformen (PCP), boreplattformen og den gamle boligplattformen. PCP ble tatt ut av drift høsten Planen er å demontere og ta de gamle plattformene til land. Dette er et arbeid som vil ta mange år. VALHALL KULTURMINNE I løpet av 2015 vil Valhall være representert blant kulturminnene på Norsk Oljemuseum i Stavanger. Kulturminnene representerer sentrale kilder til historien om utviklingen av det norske samfunnet. Nå blir Valhallområdet dokumentert fra den spede begynnelsen til i dag. Prosjektet avsluttes med et nytt nettsted og en utstilling i Norsk Oljemuseum høsten HOD Hodfeltet kom i produksjon i september 1990 og var norsk sokkels første ubemannede plattform. Feltet ble fjernstyrt fra Valhall, 13 kilometer unna. I dag er det ingen produksjon fra Hod-plattformen. Flere brønner fra Hod produserer via flankeplattformen i sør. Det er utarbeidet en plan for avvikling og disponering av innretningen. Planen er å ta brønnhodeplattformen til land for demontering. Feltets brønner vil bli permanent plugget og innretningen fjernet. Det er fortsatt betydelige ressurser i undergrunnen og det vurderes muligheter for videre utvikling av disse.

9

10 ULA & TAMBAR Fakta Ula Produksjonsstart plattformer Bruttoproduksjon 1. halvår 2014: fat oljeekvivalenter per døgn Reserver ved godkjenning: 180 millioner fat oljeekvivalenter senere oppjustert til 561,9 millioner fat Rettighetshavere Ula: BP Norge AS (operatør) 80,00% Dong Norge 20,00% VAG økt produksjon gjennom vann alternerende gass Felt tilknyttet Ula Tambar, Blane & Oselvar Fakta Tambar Produksjonsstart plattform Bruttoproduksjon 1. halvår 2014: fat oljeekvivalenter per døgn Reserver ved godkjenning: 45,4 millioner fat olje senere oppjustert til 46,9 millioner fat Rettighetshavere Tambar: BP Norge AS (operatør) 55,00% Dong Norge 45,00% Ubemannet brønnhodeplattform som fjernstyres fra Ula.

11 Ulafeltet er godt etablert som et områdesenter i sørlige Nordsjøen. Nøkkelen til suksess har vært bruk av ny teknologi og evnen til å ta riktige og modige beslutninger. ØKT UTVINNING BP har satset stort på å injisere gass vekselvis med vann (VAG) inn i Ula-reservoaret. Gassen fra Tambar-, Blane- og Oselvarfeltene som er knyttet til Ula, injiseres i Ula- reservoaret. Uten tilføring av gass ville Ula sannsynligvis vært nedstengt nå. Feltet ventes å produsere frem til NASJONALT IOR-SENTER I STAVANGER BP deler erfaringene med VAGteknologien med det nye nasjonale IOR-senteret (Increased Oil Recovery økt utvinning) som ble åpnet i Stavanger 26. mars BP har gitt økonomisk støtte til senteret og har en representant i interimsstyret. NY BRØNN Sommeren 2014 startet boringen av en horisontal produksjonsbrønn. Brønnen har totalt et ressursgrunnlag på 3,5 millioner fat og vil gi ekstra produksjon fra TRANSPORT Oljen som produseres fra Ula transporteres i rørledning via Ekofisk til Teesside i Storbritannia. All gass blir reinjisert i reservoaret for å øke oljeutvinningen. OMRÅDESENTER Oljeproduksjonen fra Tambarfeltet blir produsert gjennom Ulas prosessanlegg. Gassen injiseres i Ulas reservoar. For tiden jobbes det med et prosjekt for å se om det er mulig å få til et gassløft på flere av brønnene på Tambar. Det betyr at gass blir injisert i Tambar-reservoaret for å øke produksjonen av olje. Levetiden uten denne støtten er forventet å vare til 2015, men med gassløftstøtte kan den utvides til På Tambar ble det for noen år siden installert en multifasepumpe. Pumpen tilfører energi som hjelper å flytte oljen fra Tambar til Ula og dermed øker produksjonen fra Tambarfeltet. Ula fungerer som feltsenter for feltene Blane og Oselvar. Gassen fra begge feltene injiseres i Ulareservoaret og øker den vekselvise vann- og gassdrevne produksjonen. Blane opereres av Talisman og Oselvar av Dong Norge. Kim Hovda Grottenberg Prosesstekniker Jobbet på Ula siden 2004 Mitt Ula Jeg har vært fast i kontrollrommet i fem år. Vår hovedoppgave er å få anlegget til å produsere mest mulig. I tillegg tester vi instrumenter på hele plattformen hvert halvår. På dagtid godkjenner vi også alle arbeidstillatelser på feltet. En kjekk jobb og et flott arbeidsmiljø.

12 SKARV Fakta Skarv 1 FPSO Produksjonsstart 2012 Bruttoproduksjon 1. halvår 2014: fat oljeekvivalenter per døgn 295 meter langt 51 meter bredt 100 enkeltlugarer 13 stigerør Produksjonsskip (FPSO) med lagrings- og lossekapasitet ankret til havbunnen. Verdens største gassbehandlingsanlegg til havs i røffe farvann. Kontor for driftsstøtte i Sandnessjøen Rettighetshavere Skarv: BP Norge AS (operatør) 23,84% Statoil ASA 36,17% E.ON E&P Norge AS 28,08% PGNiG Norge AS 11,92% Reserver ved godkjenning: 106 millioner fat olje og kondensat 48,3 milliarder Sm3 gass

13 Skarvfeltet ligger i Norskehavet, ca 210 kilometer fra Sandnessjøen på meter vanndyp. Feltet kom i produksjon i desember I løpet av 2013 ble nær 14 millioner fat olje produsert og fraktet til markedet i 23 skytteltankere. 420 millioner standardkubikkmeter gass ble produsert og transportert via rørledning til Storbritannia og kontinentet. LOSSING AV OLJE Skarvskipet har en lagringskapasitet på fat olje. Oljetankere fra Teekay ankommer feltet ca hver 10. dag for lossing av ca fat olje som fraktes til raffineri. Lastingen foregår ved at oljetankeren kobles til Skarvskipet via en 120 meter lang losseslange. Skarvskipet pumper så oljen over til oljetankeren. SALG AV SKARV-GASS Gassen skilles ut i prosessanlegget om bord og sendes i rørledning inn til Åsgard Transportsystem (ÅTS), videre til Kårstø i Rogaland og via Gassledrørledninger til Emden i Tyskland. BPs gassandel blir solgt til det europeiske markedet av IST Integrated Supply & Transport i London. KONTOR FOR DRIFTSSTØTTE I Sandnessjøen er det etablert et kontor for driftsstøtte til Skarv med inntil 16 medarbeidere. Kontoret har fullt integrert operasjonsmiljø som yter operasjonell og teknisk støtte til driften av feltet. Medarbeiderne dekker områdene innen elektro og instrumentering, mekanisk, planlegging, HMS, innkjøp, logistikk og administrasjon. OPPVARMET STRØMNINGSRØR På Skarvfeltet gir avstanden fra brønnene til produksjonsanlegget mange utfordringer når det gjelder dannelse av hydrater. En elektrisk kabel er lagt på utsiden av strømningsrøret for å varme det opp for å unngå dannelse av hydrater under nedstengninger. FREMTIDIG AKTIVITET I 2010 ble det boret en letebrønn i Skarvområdet, Snadd Nord, som bekreftet nye gassressurser i området. Snadd Nord testproduseres og vurderes for utbygging. Flere prospekter planlegges utforsket, noe som kan gi mer produksjon og lenger levetid for feltet. RINGVIRKNINGER Helgeland har fått ny giv etter utbyggingen av Skarv. Aktiviteten på feltet har ført med seg bygging av ny forsyningsbase og kontrakter til lokalt næringsliv. Økt hotellkapasitet, ny næringsvirksomhet, kunnskapsløft i skolen, driftsmiljø og oppbygging av teknisk kunnskap. Den økte aktiviteten har skapt økt behov for lagerkapasitet og vedlikeholdskompetanse av undervannsutstyr. BP har på den måten bidratt til etableringen av et subseaverksted på Helgelandsbase i Sandnessjøen. Marianne Breivik Jonassen Hovedverneombud på Skarv og prosesskoordinator offshore På Skarv i 4 år Mitt Skarv Jeg koordinerer arbeid mellom drift og vedlikehold i en uke, og jobber i kontrollrommet i en uke. Det jeg setter mest pris på i BP er muligheten for personlig utvikling og involvering i flere ledd i selskapet. Skarv er en arbeidsplass med mange flinke og trivelige kolleger.

14 Karriere i BP Vår kultur oppmuntrer til åpen kommunikasjon, kreativ tenking og aktiv deltakelse i et miljø preget av gruppearbeid. Vi verdsetter mangfold, og utvikler ansatte på grunnlag av dyktighet, prestasjoner og evne til samarbeid. Randi Vika - Challenger Randi er Challenger på 3. året innen teknisk integritet. Det siste året har hun vært offshore. Der har jeg jobbet med inspeksjon, evaluering av korrosjon og inspeksjonsfunn og planlegging av teknisk integritet. Det har vært viktig å få felterfaring. Det blir noe helt annet å være offshore enn bare å sitte på kontoret, sier Randi. Bakgrunnen hennes er Bachelorgrad innen elektronikk og en Mastergrad i offshore risikostyring. Hvis du utnytter Challenge-programmet godt, får du muligheten til å lære mye. Du har tett oppfølging og det er mye å sette seg inn i; mange dokumenter, prosedyrer og tekniske standarder. Du blir eksponert for mye på kort tid. Etter det treårige Challenge-programmet, går man automatisk over i Excellence-programmet. Det varer i syv år og er mer fleksibelt, forteller Randi. Jeg har valgt helt riktig yrke, sier en fornøyd Randi Vika CHALLENGE-PROGRAMMET Challenge-programmet er et utviklingsprogram som er basert på kompetanse og aktiviteter. Vi rekrutterer fra høyskoler og universiteter inn i reelle stillinger. Vi ønsker dyktige personer som liker utfordringer og som kan tilføre selskapet verdi ved å være med på å styre og forme fremtiden vår. Vi verdsetter mangfold og utvikler ansatte på grunnlag av dyktighet, prestasjoner og evne til samarbeid. Utviklingsprogrammet har en varighet på rundt tre år og gjelder nyutdannete fra universiteter og høyskoler innen fagene petroleum, geologi, geofysikk, kjemi, boring, automasjon, mekanisk, prosess og reservoar. I 2013 ansatte vi 13 nyutdannete som startet på sitt treårsprogram i løpet av Utlysingen av stillinger til Challenge-programmet starter i løpet av 3. kvartal hvert år med tiltredelse i annet halvår året etter. LÆREPLASS Det har alltid vært viktig for BP å ta inn lærlinger. De fornyer organisasjonen og bidrar til et godt læremiljø offshore. Lærlingene er også med på å sikre våre kjernefag. Det er viktig for hele industrien at vi bidrar til å utdanne dyktige fagfolk. Det er alltid mange søkere til våre lærlingstillinger. I 2014 mottok vi 847 søknader til 10 læreplasser innen fagene kjemi/prosess, automasjon, elektro, industrimekanikk og dataelektronikk. Våre lærlinger kommer fra videregående skoler over hele landet. Nye inntak av lærlinger blir annonsert på og i utvalgte aviser på nyåret hvert år. SOMMERJOBB Vi tar inn studenter fra forskjellige fagfelt hver sommer. Studentene må ha fullført minst tre års utdannelse på universitet eller høyskole. Sommerjobbene har en varighet på åtte til ti uker og annonseres på i løpet av 3. kvartal hvert år.

15 Jeg tror at BP har et av de beste utviklingsprogrammer for nyutdannete fra universiteter og høyskoler. Hanna Fredrik Elise Lærling i kjemi/prosessfaget Jeg har læretiden min på Ula. Der trives jeg veldig godt. Det er et godt arbeidsmiljø og jeg er del av et fantastisk team. Det er spennende og interessant å jobbe i prosess og få forståelse for hva som skjer i rør og utstyr og få et forhold til sammenhengen mellom trykk, temperatur, nivå og strømning. I løpet av læretiden har jeg vært på kurs, kjørt kran, hatt simulatortrening, vært innom andre fagdisipliner og besøkt Tambar-plattformen mange ganger. I tillegg har jeg vært med til Helgeland der jeg har inspirert ungdomsskoleelever til å velge kjemi/prosess på videregående. Jeg har til og med vært plattformens julenisse på julaften! Å være lærling offshore gir deg mange muligheter til å dyrke hobbyer, studere, reise og hva du enn vil bruke fritiden til. Vi har gode ordninger og betingelser offshore. Min læretid på to år er snart over og jeg skal ta fagprøven i september. Jeg både gleder og gruer meg. Ser fram til å jobbe videre offshore som fagarbeider og fortsette å øke kompetansen. Master i geofysikk og petroleumsgeologi fra Universitetet i Oslo «BP har gitt meg en flott mulighet til å utvikle mine ferdigheter i den retningen jeg ønsket. Challengeprogrammet sikrer opplæringen.» Dmitry Master i petroleum fra Universitetet i Stavanger «Jeg tror at BP har et av de beste utviklingsprogrammer for nyutdannete fra universiteter og høyskoler. Jeg valgte BP fordi det er et av verdens største internasjonale selskaper.» Fagbrev i dataelektronikerfaget «Jeg har hatt læretiden min på Ula-feltet og tok fagprøven på land. Det har vært en utrolig flott læreperiode offshore med gode veiledere og et flott arbeidsmiljø.» Espen Lærling i mekanikerfaget «Jeg er lærling på mekanisk avdeling på Valhall. Jeg driver med variert arbeid innen vedlikehold; feilsøking, oljeskift, skifter/reparerer ventiler og pumper, i tillegg til andre oppgaver. De to årene på Valhall har vært lærerike og kjekke, med godt arbeidsmiljø og stor takhøyde».

16 Engasjert BP ønsker å være synlig i det lokalsamfunnet vi opererer i. I Norge satser vi mest på skole og utdanning, spesielt å stimulere interessen for realfag. Andre satsningsområder er sikkerhet og ansattes lokale engasjement. Foto: Thinkstock MATEMATIKK SPENNENDE OG NYTTIG Matematikk.org er utviklet med tanke på det norske skolesystemet. Nettstedet er rettet mot elever, lærere og foreldre - med egne sider for disse gruppene. Gjennom matematikk.org ønsker vi at flere og flere skal kunne oppleve matematikk som et spennende og nyttig fag. I tillegg bidrar vi med: foredrag på konferanser skolebesøk; presentasjoner for lærere mattetivoli BPs egen mattetivolikoffert BLUE BIRD CAFÉ - FLERKULTURELL KAFÉ I flere år har vi støttet en flerkulturell kafé i Stavanger der kundene kommer fra alle samfunnslag. Blue Bird Cafe har vært i drift i over 10 år som Stavangers mest tolerante og åpenhjertige møtested for alle samfunnslag. VELDEDIGE FORMÅL Ansatte i BP Norge og i BP-gruppen generelt oppfordres til å støtte bistandsarbeid. Selskapet bidrar med samme beløp som de ansatte samler inn. Den årlige TV-aksjonen i Norge er blitt tradisjon i BP. Ansatte både på land og offshore deltar i en rekke innsamlingsaktiviteter. Offshore holdes auksjoner, bingo og det selges lodd o.l. for å samle inn penger. Tilsvarende aktiviteter foregår på land. NØDHJELP TIL UKRAINA OG PARAGUAY Hvert år fyller vi opp to lastebiler med klær og forskjellig utstyr som ansatte har samlet inn, og sender til Ukraina. Aksjonen ble satt i gang av ansatte, og i tillegg gir BP et beløp som dekker lastebiltransporten. Vi har også opprydding på kontorene, noe som gir mange kasser med kontorutstyr. I 2014 gikk innsamlingen til Paraguay. ANSATTES SAMFUNNSENGASJEMENT BP har lang tradisjon for å støtte ansatte som er engasjert i aktiviteter i lokalsamfunnet.

17 BP Globalt Årlig kan ansatte søke om økonomisk støtte til en lokal aktivitet som de er engasjert i. Dermed får speidere, fotballag, idrettslag og en lang rekke andre aktiviteter som våre ansatte og barna deres deltar aktivt i, pengestøtte. Offshoreansatte kommer fra hele Norge og en rekke lokalsamfunn over hele landet mottar dermed økonomisk støtte. I tillegg støtter vi andre veldedige tiltak: Gatemagasinet Asfalt, Amnesty Norge, Røde Kors, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp BP støtter også skoler og andre utdanningsaktiviteter, blant annet: Universitetet i Stavanger og Oslo Sandnessjøen videregående skole Høgskolen i Nesna Doktorgradstudenter i samarbeid med Nordland fylke og Universitetet i Nordland Norsk Petroleumsforenings ungdomsarbeid Forskerfabrikken ONS «Gründercamp» for unge gründere Teknisk senter i Flekkefjord som tilbyr alternative læringsmetoder Kunnskapsparken Helgeland Teknologi understøtter alt vi gjør - fra å drive sikkert, til å finne og utvinne mer olje og gass. Noen av våre globale tekniske satsingsområder: Advanced Seismic Imaging lokalisering og tilgang til nye ressurser gjennom industriledende avbildningsteknologi Field of the Future program innhenting av reservoarinformasjon i sann tid for å bedre måten å jobbe på og for å optimalisere driften BP Well Advisor sikre, pålitelige og effektive brønnoperasjoner ved bruk av informasjon i sann tid Beyond Sand Control forbedre produktiviteten og påliteligheten ved boring i sandholdige reservoarer Inherently Reliable Facilities opprettholde sikker, pålitelig og langsiktig mekanisk integritet på alle installasjoner Deepwater Facilities Technology levere kvalifisert, integrert produksjonsteknologi som på en sikker måte maksimerer utvinningsfaktoren Pushing Reservoir Limits maksimere oljeutvinning fra eksisterende felt gjennom bruk av innovativ teknologi for økt utvinning. Project 20K utvikler systemer og verktøy for leting på dypt vann med trykk opp til psi og en temperatur opp til ca. 175 C. BP mottok i 2014 en pris for planlagt bruk av LoSal EOR-teknologi på Clair Ridge-feltet på britisk side av Nordsjøen i Prisen ble tildelt på OTC Offshore Technology Conference i Houston. Teknologien bygger på injisering av saltfattig vann i reservoaret. FAKTA (Desember 2013): Tilstede i rundt 80 land Ansatte: Daglig produksjon: 3,2 millioner fat oljeekvivalenter Utvinnbare reserver: millioner fat oljeekvivalenter Raffinerier: 14 Bensinstasjoner: ca

18

19 Vi jobber for å være bransjeledende innen sikkerhet, en operatør i verdensklasse, en god samfunnsaktør og en fremragende arbeidsgiver. Vi er BP.

20 bp.no

ÅRSBERETNING 2014 Innledning

ÅRSBERETNING 2014 Innledning ÅRSBERETNING 2014 Innledning BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Selskapene inngår som heleide datterselskaper i BP-gruppen, som er et av verdens største integrerte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund.

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund. ÅRSRAPPORT 2008 BP Norge AS (BPN) eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

Det store 40-årsløftet. Magasin Norge 2010

Det store 40-årsløftet. Magasin Norge 2010 BP Magasin Norge 2010 Det store 40-årsløftet Valhallfeltet har fått nytt feltsenter. Her manøvreres hotellmodulen på plass. Feltet sikrer 40 nye produksjonsår på Valhall. 1 BP Norge 2 BP Norge Skarv-skipet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Side 1

ÅRSBERETNING 2011. Side 1 ÅRSBERETNING 2011 BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007. BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

ÅRSBERETNING 2007. BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. ÅRSBERETNING 2007 BP Norge AS driver utvinning og leting etter olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Resultat Petroleumsinntektene for 2007 beløp seg til 8.217

Detaljer

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 2 N O R S K 3 F O K U S : S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I T E K N O

Detaljer

forme fremtiden Årsrapport 2006

forme fremtiden Årsrapport 2006 forme fremtiden Årsrapport 2006 Fremtiden former vi nå Hvert år får studenter anledning til å være med i Statoils sommerprosjekt, der de får prøve seg på konkrete oppgaver. Denne gruppen, bestående av

Detaljer

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007 årsrapport 2007 er et olje- og gass- selskap i Nordsjøen Nordsjøen årsrapport 2007 Norwegian Energy Company ASA Haakon VII s gt. 9 Postboks 550 Sentrum 4005 Stavanger Tel: +47 99 28 39 00 Fax: +47 51 53

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

Fakta om. petroleum. Nordland 2011

Fakta om. petroleum. Nordland 2011 Fakta om petroleum Nordland 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 04 Oversiktskart over Nordlandssokkelen 06 Norne 08 Skarv 10 Fremtidige utbygginger 12 Vøringbassengets skjulte skatter 14 Leverandørindustrien 16

Detaljer

Årsrapport 2012. VNG Norge AS

Årsrapport 2012. VNG Norge AS Årsrapport 2012 VNG Norge AS Unser Alltag: Gemeinsam erkunden. Vielseitig arbeiten. Stetig dazulernen. Mən çox bilik bir yerə toplanmiş olduğu bir mühitdə işləmək istəyerəm. Rett fra skolen til VNG Norge

Detaljer

Goliat første oljefelt i Barentshavet

Goliat første oljefelt i Barentshavet Goliat første oljefelt i Barentshavet Goliat FPSO under bygging i Ulsan i Sør-Korea. Foto fra mars 2012. Det nye drifts- og distriktskontoret i Hammerfest har plass til 120 medarbeidere. God seismikk og

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i

Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i konsernregnskapet for 2012 og note 2 i selskapsregnskapet for

Detaljer

ExxonMobil i Norge JULI 2013

ExxonMobil i Norge JULI 2013 JULI 213 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper - bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som

Detaljer

Vendepunkt for Det norske

Vendepunkt for Det norske Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 3 - august 2011-18. årgang Midt-Norge til Offshore Europe Sterk internasjonal satsing. Shell med enorme investeringsplaner Skal bruke 70

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Årsrapport 2011 VNG Norge AS. Med kompetanse og kapasitet til å nå langt

Årsrapport 2011 VNG Norge AS. Med kompetanse og kapasitet til å nå langt Årsrapport 2011 VNG Norge AS Med kompetanse og kapasitet til å nå langt 1 2 35 4 2 Nøkkeltall Årsrapport 2011 Nøkkeltall 2011 2010 2009 Antall lisensandeler per 31.12. 25* 23* 26 Operatørskap 4 1 2 Produksjon

Detaljer

Trondheim blir IOR-sentrum

Trondheim blir IOR-sentrum Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 1 - februar 2012-19. årgang Åpner døra til dypet Luva kan bli starten på dypvannsutbygging i Norskehavet. Damene og Ola Årets Norskehavskonferanse,

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

kort om norsk olje og gass

kort om norsk olje og gass kort om norsk olje og gass norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

DET EVENTYRLIGE ÅRET. www.detnor.no. Årsrapport 2011. www.detnor.no

DET EVENTYRLIGE ÅRET. www.detnor.no. Årsrapport 2011. www.detnor.no DET EVENTYRLIGE ÅRET Årsrapport 2011 Side 1 www.detnor.no www.detnor.no Side 2 FEM ÅR MED DET NORSKE 600 RESSURSUTVIKLING NØKKELTALL 2011 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Millioner fat oljeekvivalenter 500

Detaljer

Årsrapport. Millom bakkar og berg ut med havet

Årsrapport. Millom bakkar og berg ut med havet Årsrapport 2012 Millom bakkar og berg ut med havet INNHOLD Årsrapport 4 Styrets årsberetning 48 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 59 Årsregnskap med noter 68 Erklæring fra styret

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Straight talk. Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services April 2010

Straight talk. Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services April 2010 Straight talk Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services April 2010 2 Tilpasning til en ny markedssituasjon La meg starte med å trekke frem en viktig, veldig positiv utvikling de

Detaljer

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 1-2007 2 N O R S K 3 I N N H O L D Store begivenheter F O K U S : S T R A T E G I T E K N O L O G I R E S S U R S E R M I

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

2014 ExxonMobil i Norge

2014 ExxonMobil i Norge 214 ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. som alle

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer