AASEN BYGG AS Årsrapport 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AASEN BYGG AS Årsrapport 2014"

Transkript

1 AASEN BYGG AS Årsrapport 2014

2 AASEN BYGG AS Brannåsen barnehage er fint plassert i landskapet. Når Høvdingen står ferdig i 2015, vil bygget fremstå like flott som på illustrasjonene. ILLUSTRASJONSBILDE FRA FORPROSJEKT/SOLEM:ARKITEKTUR BRANNÅSEN BARNEHAGE Byggherre: Klæbu kommune Arkitekt: Skibnes Arkitekter AS Byggestart: Februar 2014 Ferdigstillelse: November 2014 Prosjektkostnad: 30 millioner kroner inkl. mva. Beskrivelse: Klæbu kommune utlyste i 2013 en pris- og designkonkurranse som Aasen Bygg vant sammen med Skibnes Arkitekter. Gjennom en utviklingsfase ble prosjektet bearbeidet i samspill med byggherre. Barnehagen ble bygget med to avdelinger på samme plan, og en egen del for personalet over to plan, totalt ca. 800 m2. Aasen Bygg AS sto for betong- og tømmerarbeider selv. Barnehagen ble bygget på mindre enn 10 måneder og ble overlevert rettidig med null feil til en fornøyd kunde. «Aasen Bygg var svært grundige i sine forberedelser. Det gjorde framdriften ryddig og forutsigbar, blottet for overraskelser og uforutsette problemer.» Kommunalsjef Ole Folland, Klæbu kommune, Brannåsen barnehage NØKKELTALL, AASEN BYGG Nøkkeltall (million kr/prosent) Driftsinntekter 220,7 338,3 Driftsresultat 5,3 11,8 Resultat før skattekostnad 5,9 12,0 Resultat i % av driftsinntekter (f. skatt) 2,7 3,5 Totalkapital 73,3 54,2 Totalkapitalrentabilitet i % 9,3 22,2 Samlet egenkapital 20 17,3 Egenkapitalrentabilitet i % 21,5 49,6 Antall ansatte pr

3 AASEN BYGG AS Høvdingen gir Melhus sentrum et urbant preg. ILLUSTRASJONSBILDE FRA FORPROSJEKT/SOLEM:ARKITEKTUR En kort pust i bakken 2013 var et år med kjempeomsetning for Aasen Bygg AS, og 2015 blir det samme ble derfor et konsolideringsår, med spesielt fokus på HMS og KS. En av fruktene av det arbeidet, er at Aasen Bygg oppnådde tidenes laveste sykefravær. Aasen Bygg har to store byggeprosjekter som begge ble skjøvet på i Det ene får byggestart i inneværende år, mens det andre fortsatt mangler oppstarttidspunkt. Utsettelsene bidro til at Aasen Byggs omsetning for 2014 ble noe lavere enn budsjettert. Framtidsutsiktene tyder på at vinden i seilene vil øke i år igjen, etter knallåret 2013, og det litt roligere For det første går vi i gang med Hanskemakerbakken for TOBB, et av prosjektene som ble skjøvet på. Dernest, på tampen av fjoråret, signerte vi kontrakten for samtlige byggetrinn av det som kommer til å bli Aasen Byggs største prosjekt noensinne. Ringve Park er et boligprosjekt for Heimdal Bolig med 250 leiligheter, og det knytter seg forventninger og stor optimisme til prosjektet, sier Broli. I 2014 leverte Aasen Bygg en rekke mellomstore prosjekter. På mange av dem tjente både selskapet og håndverkerne godt. Broli er tydelig på at en av de viktigste grunnene, er det høye faglige nivået og arbeidsmoralen til medarbeiderne. Vi har flinke fagfolk som er stolte av jobbene sine og som ser at de utgjør en forskjell. Yrkesstoltheten gjenspeiles også i det faktum at vi i 2014 verken hadde fraværsskader eller feil på overleverte boliger og næringsbygg. Dermed oppfylte vi de to nullene i BackeGruppens 007-målsetning. Broli mener at HMS- og KS-resultatene handler om profesjonalitet i alle ledd. Og elimineres fraværsskader og medarbeiderne merker at de blir satt pris på, unngås de lange sykemeldingene. Derfor er jeg utrolig stolt av at vi i 2014 fikk tidenes laveste sykefraværsprosent på 4,3. Det er et sunnhetstegn for selskapet, og lover godt for skrittene vi skal ta i 2015 og videre framover. Terje Broli. 4

4 OM BACKEGRUPPEN Dette er BackeGruppen BackeGruppen er et av landets ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper. Vi utvikler og bygger boliger og næringsbygg for privat og offentlig sektor. Faglig dyktighet og etterrettelighet har vært konsernets viktigste verdier gjennom mer enn 60 år. Vi er stolte av å levere kvalitetsbygg som er viktige i og for de lokalsamfunn vi opererer i. Dette har bidratt til å bygge BackeGruppens omdømme, og styrket vår konkurransekraft i våre fire virksomhetsområder: entreprenør, prosjektutvikling, eiendom og maskinutleie. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenørselskaper og et murmesterfirma. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksomheten. BackeGruppens entreprenørvirksomhet har tradisjonelt fokusert på Østlandsområdet. Konsernet har gjennom oppkjøp og nyetableringer i løpet av de siste årene også virksomheter i Bergen, Trondheim og Sandnes/Stavanger. I 2012 ble Forny AS etablert i Oslo og er BackeGruppens nysatsing på miljøriktig renovering og ombygging. Vi har valgt en forretningsmodell der datterselskapene i entreprenørvirksomheten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale næringsog samfunnsliv. Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Tilhørigheten til BackeGruppen gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø og klima, helse og sikkerhet. Vårt fokus på kompetanseheving ble i år videre konkretisert gjennom opprettelsen av Kompetansesenteret, som består av de fremste fagekspertene på sine felt som vil rådgi datterselskapene i tekniske spørsmål. I tillegg tilbys kurs, sertifiseringer og kompetanseutvikling gjennom BackeSkolen. Backe Prosjekt driver aktivt som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi, i nært samarbeid med andre investorer og eiendomsaktører. Noen av Norges mest anerkjente arkitekter er knyttet til selskapet, og mange av våre prosjekter har fått stor oppmerksomhet for egenskaper som design, energieffektivisering og funksjonalitet. Virksomheten har som mål å igangsette 500 boliger og kvadratmeter med næringsbygg i året. Sammen med virksomheten i entreprenørselskapene, gjør dette BackeGruppen til en av de største boligbyggerne i Norge. Backe Eiendom er BackeGruppens eiendomsinvesteringsselskap med et langsiktig investeringsperspektiv. Selskapet driver utleie av fritidsboliger, boliger, lagerbygg og andre næringsbygg. Maskiner og utstyr tilhørende Backe- Gruppen eies i hovedsak av BAS Maskinutleie. Selskapet har etter etableringen i 2008 utviklet seg til å bli et viktig satsningsområde for konsernet. Utleie av maskiner og utstyr til det eksterne markedet utgjør nå mer enn 60 % av omsetningen. BackeGruppens historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av Gunnar M. Backe. Konsernet eies i dag av Kristin Backe og hennes barn. Eirik Gjelsvik er konsernsjef i BackeGruppen. BackeGruppens entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 12 entreprenørselskaper og et murmesterfirma. 6

5 AASEN BYGG AS - ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning Virksomhetens art Aasen Bygg AS er en entreprenørbedrift lokalisert i Trondheim som påtar seg oppdrag for offentlige og private byggherrer. Selskapets primære markedsområde er aksen Melhus-Trondheim-Stjørdal. Redegjørelse for årsregnskapet Selskapet hadde i 2014 driftsinntekter på 220,7 mkr mot 338,3 mkr året før. Regnskapet for 2014 er gjort opp med et ordinært resultat før skatt på 5,9 mkr mot 12 mkr året før. Styret er tilfreds med årets resultat. Totalkapitalen per var på 73,3 mkr som er en økning på 19,1 mkr fra året før. Selskapets bokførte egenkapital per er på 20 mkr. Egenkapitalandel er på 27 % ved årets utgang. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter beløp seg til 7,4 mkr, netto kontantstrøm fra investeringer 1,6mkr, samt netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 mkr. Dette gir en netto endring i kontantbeholdning på 9mkr Selskapets likvidmessige stilling er tilfredsstillende. I BackeGruppen er det en løpende utvikling av metoder for å øke kvaliteten på de bygg som produseres, hvor man også ivaretar økte krav til miljø og energiutnyttelse. Den metodikk og kompetanse som utvikles i konsernet tar vi i bruk der det er hensiktsmessig. Finansiell risiko Aasen Bygg AS driver virksomhet som er utsatt for markedsrisiko. Vi er sårbare for endringer i renten, både i forhold til egne kostnader, men også i forhold til aktivitetsnivået innenfor bygg. Selskapet har økt fokus på å sikre betalingsevnen gjennom krav til garantistillelser fra kunder og underentreprenører. Selskapet var ved årsskiftet eid av Backe Entreprenør Holding AS med 87,5%, Melt Invest med 10% og Natiren AS med 2,5%. Arbeidsmiljøet Aasen Bygg AS hadde ved årets slutt 78 ansatte. Av disse var 50 fagarbeidere og 4 lærlinger, samt 24 funksjonærer og administrativt personell. Sykefraværet i 2014 var på 4,3 %. Året før var sykefraværet 5,4 %. Det er ikke registrert alvorlige skader eller ulykker i løpet av året. Dermed er H1-verdien for selskapet nå H1 = 0. Styret mener arbeidsmiljøet i bedriften er bra. Det arbeides kontinuerlig med oppfølging og kontroll av HMS på byggeplassene. Det er gjennomført HMS 40-timerskurs for nesten alle ansatte. Selskapets arbeidsmiljøutvalg har regelmessig avholdt møter i løpet av Likestilling og diskriminering Selskapet har 8 % kvinner og 92 % menn ved utgangen av året. Selskapet har en lønnspolitikk som likestiller kvinner og menn. For øvrig er det ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene. Selskapet behandler alle ansatte likt, uavhengig av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Det er av den grunn ikke ansett for nødvendig å iverksatte eller planlegge tiltak på dette området. Ytre miljø Selskapet er godkjent Miljøfyrtårnbedrift. Dette innebærer at selskapet har stort fokus på miljøvennlig drift ved bruk av miljøvennlige materialer og sortering av avfall fra selskapets byggeaktivitet. Selskapet holder seg innenfor lovmessige rammer i forhold til mulige miljøskader ved sin virksomhet. Framtidsutsikter Ved inngangen til 2015 har selskapet en god ordrereserve. Markedet på bolig er godt mens det på næringsbygg er litt avventende, men det er fortsatt et stort behov for nybygg i det geografiske markedsområdet. Gjennom at Backe Entreprenør Holding AS er majoritetseier, vil selskapet ha tilgang til kompetanse, systemer og kapital, som vil være et godt fundament for selskapet til å styrke sin posisjon i markedet. Ordrereserven ved årets slutt er 256 mkr. Dette utgjør 73 % av budsjettert omsetning og er en økning på 47 mkr fra året før. Sven Christian Ulvatne Styrets leder Arne Landmark Styremedlem Fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Årsresultat og overføringer Styret er av den oppfatning at det fremlagte resultatregnskap og balanse gir et rettvisende bilde for selskapets stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntruffet forhold etter årsskiftet Trondheim, den 23. februar som virker inn på vurderingen av selskapet utover det som er nevnt ovenfor. Årsresultatet foreslås disponert slik: Til utbytte kr ,- Til annen egenkapital kr ,- Årsresultat kr ,- Roar Skårvold Styremedlem Terje Broli Adm. direktør 8

6 AASEN BYGG AS RESULTATREGNSKAP AASEN BYGG AS BALANSE PER Resultatregnskap Noter Driftsinntekter 1, 2, 5 og Materialer og underentreprenører Lønnskostnader etc. 3 og Avskrivninger Andre driftskostnader 5, 6 og Sum driftskostnader Driftsresultat Andre renteinntekter Andre finansinntekter 0 0 Andre rentekostnader Andre finanskostnader 0-66 Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Disponeringer Fra overkursfond Til annen egenkapital Eiendeler Anleggsmidler: Noter Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Bygninger, tomter Maskiner, inventar, etc Sum varige driftsmidler Investeringer i andre selskaper Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Beholdning materialer Sum egenregiprosjekter Byggherrefordringer Krav på innbetalt selskapskapital 0 0 Fordringer på konsernselskaper Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kasse, bank og postgiro Sum bankinnskudd og lignende Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital: Noter Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum total egenkapital Gjeld: Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til konsernselskap Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Trondheim, den 23. februar Sven Christian Ulvatne Roar Skårvold Arne Landmark Terje Broli Styrets leder Styremedlem Styremedlem Adm. direktør 10

7 AASEN BYGG AS KONTANTSTRØMANALYSE AASEN BYGG AS PRINSIPPNOTE Kontantstrømoppstilling Operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivinger (Gev.)/tap ved salg driftsmidler (Økn.)/red. lager 0 50 (Økn.)/red. i kundefordringer Økn./(red.) lev. gjeld Forskjell kostn.ført pensj. og inn-/utbet i p-ordn Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra oper. aktiviteter Investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler 0-15 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 0 0 Netto kontantstrøm fra invest. aktiviteter Finansielle aktiviteter Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finans. aktiviteter 0 0 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Aasen Byggs virksomhet består i hovedsakelig i utførelse av entreprenøroppdrag (prosjekter) med varighet fra noen måneder til flere år. Fakturering skjer månedlig, med betaling pr. 30 dager og er normalt i takt med utførelsen av arbeidet. Det forekommer også avvikende fakturerings- og betalingsplaner. For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets fortjeneste tas til inntekt. Fullførelsesgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Garantitiden er normalt tre år. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Det er etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for samtlige ansatte i Asen Bygg. Dette innebærer at det hvert år innbetales en fast prosentvis andel av den enkeltes lønn til pensjonsordningen. Avtalen er i henhold til Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet er tilknyttet LO/NHOs ordning for avtalefestet pensjon. Netto pensjonsforpliktelse tilknyttet den gamle ordningen er ikke vesentlig for Aasen Bygg og er ikke ført opp i balansen. Den nye LO/ NHO ordningen er behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Hendelser etter balansedagen Eventuell ny informasjon etter årsskiftet, som har vesentlig betydning for konsernets årsregnskap, er hensyntatt i regnskapet. Eventuelle vesentlige hendelser som ikke påvirker selskapets stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets stilling fremover, omtales i styrets årsberetning. Netto endring i likviditet gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

8 AASEN BYGG AS NOTER Note 1 - Virksomhetsområder Pr virksomhetsområde Næringsbygg Boliger Rehabilitering Anlegg Annet Totalproduksjon All virksomhet er utført i Trøndelag. Note 2 - Driftsinntekter I driftsinntekter er følgende inkludert: Sum driftsinntekter entreprenørproduksjon Sum leieinntekter Sum salgsgevinster aktiva Sum annet 761 Sum Note 4 - Lønnskostnader og ansatte (fortsettelse) Antall årsverk ansatte Funksjonærer Fagarbeidere Totalt Note 5 - Nærstående parter Produksjon boliger Utleie av arbeidskraft Innleie av arbeidskraft Leie av maskiner og utstyr Kostnader administrative tjenester Annet I oppstillingen ovenfor fremkommer transaksjoner med nærstående parter. Utover dette kan det foreligge enkelte kjøp og salg med nærstående som ikke er vesentlig. Samtlige transaksjoner er til forretningsmessige vilkår. De nærstående parter er selskaper som inngår i BackeGruppen. NOTE 6 - Varige driftsmidler Note 3 - Lønn og honorarer m.m Godtgjørelser Daglig leder Hele styret Leder av styret Daglig leder Hele styret Leder av styret Lønn / styrehonorar Ytelse til pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse Maskiner, Bygninger Biler og andre Sum inventar, etc. tomter etc transport etc Kostpris Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Kostpris Særskilte vederlag ved opphør av ansettelse Avtale om bonus o.s.v Lån eller sikkerhetsstillelse Aksjer og rett til aksjer Lån og sikkerhetstillelser Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Samlet lån Samlede sikkerhetsstillelser Vilkår for lån og sikkerhetstillelser Daglig leder er berettiget bonus i henhold til den enhver tid fastsatte bonusordning i BackeGruppen. Det foreligger ikke avtale om opsjoner, overskuddsdeling eller andre ytelser utover dette. Ledende ansatte har ikke avtale om etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet. Honoraret til revisor i 2014 er utgiftsført med kr ,- eksl. mva som utelukkende relaterer seg til lovpålagt revisjon. Det er ellers ikke kostnadsført andre honorarer til revisor eller til foretak revisor har et særskilt samarbeid med, det være seg honorar for attestasjonstjenster, skatterådgivning eller for andre tjenester utenfor revisjon. Akk.ord.avskr Årets ord. avskr Akk. ord. avskr. solgte Akk. ord. avskr Bokført verdi Økonomisk levetid 5 år 8 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær kroner Gjenstående leieperiode Totale husleiekostnader år Note 4 - Lønnskostnader og ansatte Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Total Note 7 - Tap på fordringer Årets realiserte tap 0 Avsatt Avsatt Tap på fordringer

9 AASEN BYGG AS NOTER NOTE 8 - Regnskapsmessig behandling av skatt Utsatt skatt Endring Omløpsmidler 0 Anleggsmidler Gjeld Sum Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skatt/skattefordel Mottatt konsernbidrag Netto grunnlag utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt / Utsatt skattefordel (-) Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Beregnet skatt på konsernbidrag Sum betalbar skatt - - Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Mottatt utbytte Mottatt konsernbidrag Endring i midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt 0 Skattekostnad Årets betalbare skatt Skatt på avgitt/mottatt konsernbidrag Endring utsatt skatt Skattekostnad Sammenheng ml., skattekostnad og skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på resultat før skatt: Kr. % Skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på res. f. skatt ,0 % Effekt av permanente forskjeller 12 0,2 % Skattekostnad i hht resultatregnskapet ,2 % Note 10 - byggherrefordringer Kundefordringer Netto innestående fra byggherre Utført ikke fakturert / inntektsinterim Avsatt til tap Byggherrefordringer Av netto innestående fra byggherre pr utgjør kr 1,3 mill innestående som forfaller først i Tilsvarende for 2013 utgjorde kr 0 innestående som forfaller først i 2015 NOTE 11 - Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital SUM Egenkapital Årsresultat Kapitalnedsetting 0 Avgitt konsernbidrag 0 Mottatt konsernbidrag 0 Egenkapital Selskapets aksjekapital består av aksjer á kr 6,-. Hver aksje gir 1 stemme. Selskapets aksjer eies av Backe Entreprenør Holding AS med 87,5%, Melt Invest med 10% og Natiren AS med 2,5%. Selskapet inngår i konsernregnskapet til BackeGruppen. Backe Holding AS, som er konsernspissen, utarbeider det konsoliderte regnskapet. Konsernregnskapet kan en få utlevert ved å henvende seg til AS Backe, postboks 359, 1326 Lysaker. Note 12 - Fordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer ansatte 325 Til gode offentlige avgifter 739 Lån tilknyttet selskap Andre kortsiktige fordringer Sum Andre langsiktige fordringer Lån til ansatte Lån til kunder Annet Sum 0 0 Med virkning fra 2014 er skattesatsen justert fra 28 til 27 %. Ved beregning av utsatt skatt (evt. utsatt skattefordel) pr er den fremtidige skattsatsen (27 %) lagt til grunn. Virkning av endring i skattereglene er en estimatendring som inngår i skattekostnaden for Note 9 - bankinnskudd (beløp i Kr) Selskapet har skattetrekksgaranti. Ingen bundne bankinnskudd foreligger. BackeGruppen har etablert et konsernkontosystem i DNB. Aasen Bygg AS sitt bankinnskudd på kr 27,9 millioner inngår i konsernkontosystemet. AS Backe, morselskapet i BackeGruppen, har den juridiske råderetten over disse midlene, men Aasen Bygg AS har tilsvarende fordring på AS Backe. Note 13 - Gjeld Annen kortsiktig gjeld Garantiavsetninger Annen gjeld Sum Forskuddsfakturert produksjon er kr 0 ved utgangen av Ved utgangen av 2013 var tilsvarende beløp kr 0. Bokført Nedbetalt Nye lån Langsiktig gjeld Ansvarlig lån Annen langsiktig gjeld SUM

10 AASEN BYGG AS NOTER AASEN BYGG AS REVISJONSBERETNING Note 13 - Gjeld (fortsettelse) Nedbetalingstruktur - langsiktig gjeld etter 2018 Pantegjeld Annen langsiktig gjeld SUM Pantstillelser: Pantesikret del av selskapets gjeld Bokført verdi av pantsatte eiendommer og beholdninger Note 14 - Leverandørgjeld Leverandørgjeld Leverandører Innestående leverandører Kostnadsinterim Sum leverandørgjeld Note 15 - Garantiansvar Garantier Garantiansvar ovenfor byggherrer *) Andel av garantier sikret ved pant. * Garantiene er stilt av eksterne finansinstitusjoner ovenfor tredjepart (byggherrer). Som sikkerhet for garantiansvaret er det stilt morselskapsgarantier fra AS Backe. Av utstedte garantier gjelder kr skattetrekksgaranti. Note 16 - Langsiktige tilvirkningskontrakter Resultatført på prosjekter under utførelse Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader på igangværende prosjekter Netto resultatført igangværende Note 17 - Pensjoner Selskapet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4 % innbetaling av ordinær lønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4 % innbetaling av ordinærlønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. AFP Forpliktelser for underdekning i avviklet ordning. Selskapet hadde tidligere AFP-avtale for LO/NHO-området, noe som innebar at alle ansatte kunne velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Den gamle AFP-ordningen var en førtidspensjonsordning. Ordningen ble vedtatt avviklet i februar Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for perioden Selskapets andel av denneunderdekningen er innbetalt fullt ut pr Forpliktelser i (ny) AFP-ordning. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordninger. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. I 2013 utgjorde premien 2 % av lønn mellom 1G og 7,1G, for 2014 vil premien utgjøre 2,2 %.Tilskudd til AFP ordningen inngår i regnskapslinjen lønnskostnader for 2013 og Note 18 - Betingede utfall Selskapets virksomhet er av en slik art at det til tider kan oppstå uenighet eller tvister vedrørende prosjektene. Dette kan gjelde uenighet om oppfyllelsen av en kontrakt, eller det kan gjelde krav om utbedring av mangler ved leveransen, reklamasjoner m.v. For sistnevnte er det foretatt avsetninger for konstaterte og sannsynlige kostnader. Det er ikke inntrådt hendelser i 2015, som ville hatt vesentlig betydning for 2014 regnskapet. 18

11 En av de viktigste bærebjelkene i landet vårt heter 2 tomm 6. Ved 200-årsjubileet for Grunnloven er det selvsagt fokus på de sentrale prinsippene nasjonen vår er tuftet på: Ytringsfriheten, rettssikkerheten og demokratiet, for å nevne noen. Som en av Norges største entreprenører ønsker vi i BackeGruppen å løfte frem en annen bærebjelke som lett kan bli oversett: 2 tomm 6. Dette er et av de bærende elementer i boliger og barnehager, skoler, sykehus og rådhus, kulturhus og kirker. For oss er nemlig nasjonsbygging ikke bare en teoretisk størrelse, men noe helt konkret. Noen må bygge i den fysiske betydningen av ordet. BackeGruppen er en av mange slike nasjonsbyggere, og også vår virksomhet er bygget på noen viktige bærebjelker: Vi tror på lokal tilhørighet og nærhet til dem vi bygger for og bygger med. På faglig dyktighet og yrkesstolthet. Og på noe så gammeldags som ærlighet og ordentlig arbeid. Så dette er vår hyllest til alle som har bygget landet; støpt det, fundamentert det, tømret og snekret det. Vi synes at Norge jubilerer som en nasjon i vater og vel så det. backegruppen.no AASEN BYGG AS Vestre Rosten 85, 7075 TILLER, Telefon: , Telefaks: , E-post:

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS ØSTSIDEN SYKEHJEM Byggherre: Fredrikstad kommune Arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor Byggestart: Oktober 2013Ferdigstillelse: Des. 2014 + prøvedrift

Detaljer

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Stabburveien. Forsiden: Bergen Seilforening (Foto: Truls Løtvedt). Marineholmen. Betongflåte klar for levering. STABBURVEIEN Arkitekt: Faaland Arkitekter

Detaljer

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Fasade Finnestadveien 44. Fasade Viking Redningstjeneste. Forsiden: Detalj fra Sørbø skole. FINNESTADVEIEN 44 (TOTAL) Arkitekt: Rambøll/Aros Byggherre: Norwegian

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014

MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014 MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014 MARTIN M. BAKKEN AS «Med kjennskap til Martin M. Bakken sin fagmessige kvaliteter og gjennomføringsevne var det ett lett valg. Vi er imponert over gjennomføringen av

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

FORNY AS Årsrapport 2014

FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS SANDAKERVEIEN 99 Sted: Storo, Oslo Areal: ca. 7020 kvm Opprinnelsesår: 1986 Byggekost: ca. 120 MNOK I februar 2015 står brakkeriggen klar ved Sandakerveien 99. Her skal

Detaljer

Agathon Borgen AS Årsrapport 2013

Agathon Borgen AS Årsrapport 2013 Agathon Borgen AS Årsrapport 2013 Agathon Borgen AS Foto forsiden og dette oppslag: Hurdal skole og idrettshall. Hurdal skole og kultursenter Byggherre: Hurdal kommune Arkitekt: Tegn 3/Sweco Byggestart:

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 as ing. gunnar m. backe Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien 1 2 3 1 3: Würth Norge AS. Forsiden: Sørenga byggetrinn 2 ble ferdigstilt

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2013

AS Backe Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 AS backe og backegruppen Et bra år 2013 var et bra år for. Omsetningsrekord, kraftig resultatforbedring og en god utvikling innen HMS og kvalitet, vitner om at vi er på rett kurs. Nøkkeltall,

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2012

AS Backe Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 AS backe og backegruppen En høy pris Store og komplekse prosjekter kontrahert i et svakt marked har kostet oss dyrt. Men en sterk posisjon i et voksende marked skal bringe oss tilbake.

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN

LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN Årsrapport A Innhold Hovedtall og sammendrag fra årsregnskapet 2014 3 Årsberetning for 2014 4 Resultatregnskap 8 Balanse pr. 31.12. 9 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet 12 Revisjonsberetning

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer