nr 09/ NO årgang 96 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 09/06-2006.02.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 nr 09/ NO årgang 96 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /06 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Endringer i varefortegnelsen for nasjonale varemerker Slettelser Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /06 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LilleLam Lillelam AS, Flaskebekkveien 65, 1450 NESODDTANGEN, NO 25 Barneklær. 3

4 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PIRATSOMMER PÅ SØRLANDET HIV O'HOI Skattejakt PÅ SØRLANDET Kristiansand Dyrepark ASA, 4609 KARDEMOMME BY, NO Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Serviceboks 437, 4604 KRISTIANSAND S, NO 2 Maling, fargestoffer. 3 Såper, parfymevarer, tannpussemidler. 5 Plaster. 8 Knivsmedvarer, gafler og skjeer. 13 Fyrverkerisaker. 14 Ur og kronometriske instrumenter. 15 Musikkinstrumenter. 16 Trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer, plastemballasje, duker av papir, papp, papir og varer laget av disse materialene. 18 Kofferter, reisevesker, barnevesker, ryggsekker, lommebøker, rumpetasker, toalettvesker, mobiltelefonveske, paraplyer, parasoller. 20 Møbler, bilderammer, sengeutstyr, sengeklær, varer av plast (plastfigurer). 21 Kammer, kammer for dyr, svamper, glassvarer, porselen og keramikk, tannbørster, serviser. 24 Gardiner, sengeutstyr, sengetøy, sengeteppe, duker, håndklær, sengetepper, tapeter (vegg-) av tekstil. 25 Klær, fottøy, sko, hodeplagg. 28 Spill og leketøy, spillkort. 29 Kjøtt, fisk, leverpostei, egg, melk og melkeprodukter, geleer, syltettøy, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, oster, yoghurt, yoghurtis. 30 Brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, is, sjokolade, sukkervarer, tyggegummi, ketchup, sennep, drikker på basis av kaffe, kakao eller sjokolade, sauser, kaffe, te, kakao, sukker, ris, mel, krydderier. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann, fruktjuice, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 41 Underholdningsvirksomhet, drift av zoologiske hager, dyrepark/fritidspark, teateroppsetninger. 43 Bevertning og tilbereding av mat og drikke, midlertidig innlosjering. PIRATSOMMER PÅ SØRLANDET Kristiansand Dyrepark ASA, 4609 KARDEMOMME BY, NO Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Serviceboks 437, 4604 KRISTIANSAND S, NO 2 Maling, fargestoffer. 3 Såper, parfymevarer, tannpussemidler. 5 Plaster. 8 Knivsmedvarer, gafler og skjeer. 13 Fyrverkerisaker. 14 Ur og kronometriske instrumenter. 15 Musikkinstrumenter. 16 Trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer, plastemballasje, duker av papir, papp, papir og varer laget av disse materialene. 18 Kofferter, reisevesker, barnevesker, ryggsekker, lommebøker, rumpetasker, toalettvesker, mobiltelefonveske, paraplyer, parasoller. 20 Møbler, bilderammer, sengeutstyr, sengeklær, varer av plast (plastfigurer). 21 Kammer, kammer for dyr, svamper, glassvarer, porselen og keramikk, tannbørster, serviser. 24 Gardiner, sengeutstyr, sengetøy, sengeteppe, duker, håndklær, sengetepper, tapeter (vegg-) av tekstil. 25 Klær, fottøy, sko, hodeplagg. 28 Spill og leketøy, spillkort. 29 Kjøtt, fisk, leverpostei, egg, melk og melkeprodukter, geleer, syltettøy, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, oster, yoghurt, yoghurtis. 30 Brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, is, sjokolade, sukkervarer, tyggegummi, ketchup, sennep, drikker på basis av kaffe, kakao eller sjokolade, sauser, kaffe, te, kakao, sukker, ris, mel, krydderier. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann, fruktjuice, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 41 Underholdningsvirksomhet, drift av zoologiske hager, dyrepark/fritidspark, teateroppsetninger. 43 Bevertning og tilbereding av mat og drikke, midlertidig innlosjering. 4

5 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PANACLAR Pirat Sommer På Sørlandet Hiv O'Hoi Kristiansand Dyrepark ASA, 4609 KARDEMOMME BY, NO Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Serviceboks 437, 4604 KRISTIANSAND S, NO 2 Maling, fargestoffer. 3 Såper, parfymevarer, tannpussemidler. 5 Plaster. 8 Knivsmedvarer, gafler og skjeer. 13 Fyrverkerisaker. 14 Ur og kronometriske instrumenter. 15 Musikkinstrumenter. 16 Trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer, plastemballasje, duker av papir, papp, papir og varer laget av disse materialene. 18 Kofferter, reisevesker, barnevesker, ryggsekker, lommebøker, rumpetasker, toalettvesker, mobiltelefonveske, paraplyer, parasoller. 20 Møbler, bilderammer, sengeutstyr, sengeklær, varer av plast (plastfigurer). 21 Kammer, kammer for dyr, svamper, glassvarer, porselen og keramikk, tannbørster, serviser. 24 Gardiner, sengeutstyr, sengetøy, sengeteppe, duker, håndklær, sengetepper, tapeter (vegg-) av tekstil. 25 Klær, fottøy, sko, hodeplagg. 28 Spill og leketøy, spillkort. 29 Kjøtt, fisk, leverpostei, egg, melk og melkeprodukter, geleer, syltettøy, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, oster, yoghurt, yoghurtis. 30 Brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, is, sjokolade, sukkervarer, tyggegummi, ketchup, sennep, drikker på basis av kaffe, kakao eller sjokolade, sauser, kaffe, te, kakao, sukker, ris, mel, krydderier. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann, fruktjuice, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 41 Underholdningsvirksomhet, drift av zoologiske hager, dyrepark/fritidspark, teateroppsetninger. 43 Bevertning og tilbereding av mat og drikke, midlertidig innlosjering. PANACLAR Biogen Idec MA Inc, 14 Cambridge Center, MA02142 CAMBRIDGE, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater, som ekskluderer smertestillende midler og anti-feberfrembringende midler, til anvendelse i behandlingen av dermatologiske forstyrrelser, autoimmunforstyrrelser, neurologiske forstyrrelser, psoriasis, multippel sklerose, Chrons sykdom, transplantatfrastøstning (vert-versustransplantat-versus-vert) og mitokondrielle sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COSMOS FYRVERKERI COSMOS FYRVERKERI Tuwiwor A/S, Kokstadvn. 35b, 5257 KOKSTAD, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 13 Fyrverkerisaker. 5

6 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NBK (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NBK Nabeya Bi-Tech KK, 36 Gotanda-cho, GIFU-SHI, GIFU- KEN, JP ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 7 Akselkoblinger (maskiner); koblinger for annet enn landkjøretøyer; forbindelsesstenger for maskiner og motorer; styreanordninger for maskiner; maskintransmisjoner; kardangkoblinger; bøssing, foring, hylse, overgangsrør (maskindeler); taljer (maskindeler); knotter og knapper (maskindeler); hank, håndtak og skaft (maskindeler); plungere, kolbestempler, plungerstempler og trykkstempler (maskindeler); spaker, stenger og spett (maskindeler); operasjonsskruer (maskindeler). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke Regent Medical Ltd, One Silk Street, EC2Y8HQ LONDON, GB JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater og stoffer; antiseptiske midler; desinfeksjonsmidler; rensemidler for medisinsk bruk; bakteriedrepende og bakteriostatiske preparater; antiseptiske antimikrobiologiske hudrensemidler; preparater og stoffer for kontroll av infeksjoner; spray, våtservietter og oppløsninger for kontroll av infeksjoner; våtservietter, kluter, puter og vattpinner for antiseptiske og/eller desinfiserende formål, for medisinsk og kirurgisk bruk, steriliserende og/eller desinfiserende kirurgiske skrubbemidler, vaskemidler og rengjøringsmidler. 10 Medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter; hansker, fingersmokker og fingerovertrekk for medisinsk, kirurgisk, odontologisk eller veterinært bruk; hansker for bruk på sykehus; kirurgiske hansker; engangshansker. Foreningen for Overnatting-og Serverings-næringen Harald Årsbog, Nymoens Torg 5, 3611 KONGSBERG, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 35 Markedsføring av serverings- og overnattingssteder. 6

7 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Diminicol Teriaka OY, Leikosaarentie, 32, HELSINGFORS, FI Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 1 Kjemiske produkter for industrielle, landbruks-, hagebruks-, og skogbruksformål. 5 Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; plaster. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdige drikker og andre alkoholfrie drikker; fruktdrikker og fruktjus; sirup for drikker og andre essenser for tilberedelse av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HIBI HIBI Regent Medical Ltd, One Silk Street, EC2Y8HQ LONDON, GB JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater og stoffer; antiseptiske midler; desinfeksjonsmidler; rensemidler for medisinsk bruk; bakteriedrepende og bakteriostatiske preparater; antiseptiske antimikrobiologiske hudrensemidler; preparater og stoffer for kontroll av infeksjoner; spray, våtservietter og oppløsninger for kontroll av infeksjoner; våtservietter, kluter, puter og vattpinner for antiseptiske og/eller desinfiserende formål, for medisinsk og kirurgisk bruk, steriliserende og/eller desinfiserende kirurgiske skrubbemidler, vaskemidler og rengjøringsmidler. DRECKER OPTIKK Drecker Optikk AS, Postboks 5363, 9286 TROMSØ, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 9 Optiske artikler og dertilhørende deler og utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MANNUAL Robin K Lund, Trondheimsveien 171, 0570 OSLO, NO 41 Underholdningsvirksomhet. 7

8 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/534,305 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WORLDHOTELS World Hotels AG, Lyoner Strasse 40, FRANKFURT, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 43 Hoteller og innlosjering; fremskaffelse av overnattingsinformasjon og reiseovernattingsreservering og -bestillingstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sefar turrytteren Sefar Turrytteren ANS, Postboks 167, 6771 NORDFJORDEID, NO 9 Brem (i lær) til ordinær ridehjelm; brem til sikkerhetshjelmer. 35 Salg av brem (i lær) til ordinær ridehjelm; salg av brem (i lær) til sikkerhetshjelmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EXELPET MOBY MTU Telecom Norge AS, Postboks 2010, 3255 LARVIK, NO 9 Apparater for telekommunikasjon, data og tilbehør. 35 Salg av telekommunikasjonsprodukter, dataprodukter og tilbehør. 38 Telekommunikasjon, datakommunikasjon. EXELPET Masterfoods AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 5 Veterinære og hygieniske preparater og substanser; medisinske tilsetninger til næringsmidler for dyr; medisinske tannpussemidler, munnvann og pustoppfriskende midler for dyr; munnpleipreparater; desinfeksjonsmidler; pesticider; paraciticider; herbicider; fungicider; insektsdrepende midler; insektsdrepende kraver/halsbånd; pulvere, sprays og kraver/halsbånd til utryddelse av lopper og alt for bruk på dyr; markdrepende midler; loppetabletter; medisinsk sjampo, luktfjerningssjampo og rensemidler til bruk på dyr; lotions til veterinære formål; medisinske bommullsdotter. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; ortopediske artikler; massasje apparater; suturmaterialer. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn og frø, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, fugler og fisk; friske frukter og grønnsaker; næringsmidler til dyr, fugler og fisk samt ikke-medisinske preparater til bruk som tilsetninger til næringsmidler for dyr, fugler og fisk; sepiaben; ben og spiselige tyggegjenstander; strø til dyr. 8

9 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STARBUCKS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STARBUCKS Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co, 2401 Utah Avenue South, WA98314 SEATTLE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 36 Finansielle tjenester, nemlig debet-, kreditt-og kontantkorttjenester. 38 Kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av streamet og nedlastbar audio- og videounderholdningsprogrammering via datamaskin, satellitt og kommunikasjonsnettverk; kringkasting og overføring av audiounderholdning; kringkasting og overføring av audio- og videounderholdning per abonnement via datamaskin, satellitt og kommunikasjonsnettverk; elektronisk og digital overføring av tale, data, informasjon, bilder, signaler og meldinger; tilveiebringelse av online samtalerom, oppslagstavler og samfunnsfora for overføring av meldinger mellom datamaskinbrukere vedrørende underholdning, musikk, konserter, videoer, radio, fjernsyn, film, nyheter, sport, spill og kulturelle begivenheter; levering av meldinger ved elektronisk overføring; tilveiebringelse av tilkoplingsbarhet og aksess til elektroniske kommunikasjonsnettverk, for overføring eller mottak av audio-, video- eller multimediainnhold; tilveiebringelse av flerbruker-oppkopling og dedikert aksess til internett; kringkasting og nedlastingstjeneste som tillater brukere å avspille, sample, laste ned, lagre, lage spillelister og streame musikk, videoer, musikk, spill og underholdningsrelatert programmering over datamaskiner, trådløse innretninger, PDA-telefoner, og digitale lytte- og avspillingsinnretninger. STARBUCKS COFFEE Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co, 2401 Utah Avenue South, WA98314 SEATTLE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 38 Kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av streamet og nedlastbar audio- og videounderholdningsprogrammering via datamaskin, satellitt og kommunikasjonsnettverk; kringkasting og overføring av audiounderholdning; kringkasting og overføring av audio- og videounderholdning per abonnement via datamaskin, satellitt og kommunikasjonsnettverk; elektronisk og digital overføring av tale, data, informasjon, bilder, signaler og meldinger; tilveiebringelse av online samtalerom, oppslagstavler og samfunnsfora for overføring av meldinger mellom datamaskinbrukere vedrørende underholdning, musikk, konserter, videoer, radio, fjernsyn, film, nyheter, sport, spill og kulturelle begivenheter; levering av meldinger ved elektronisk overføring; tilveiebringelse av tilkoplingsbarhet og aksess til elektroniske kommunikasjonsnettverk, for overføring eller mottak av audio-, video- eller multimediainnhold; tilveiebringelse av flerbruker-oppkopling og dedikert aksess til internett; kringkasting og nedlastingstjeneste som tillater brukere å avspille, sample, laste ned, lagre, lage spillelister og streame musikk, videoer, musikk, spill og underholdningsrelatert programmering over datamaskiner, trådløse innretninger, PDA-telefoner, og digitale lytte- og avspillingsinnretninger. 9

10 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PODIUM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PODIUM Podium Wines AS, Hegdehaugsveien 31, 0352 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikkevarer (untatt øl). Vitalinea Compagnie Gervais Danone, , rue Jules Guesde, LEVALLOIS-PERRET, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 29 Melk, melkepulver, tyknet, smakstilsatt og pisket melk; melkeprodukter, nemlig melkedesserter, yoghurts, yoghurtdrikker, mousser, kremer, dessertkremer, frisk krem og fløte, smør, smelteost, oster, modnet ost, modnede oster i form, fersk ost, umodnede ferske oster og oster i lake, cottage cheese, ferske oster solgt enten flytende eller som pasta, drikkevarer og smakstilsatte drikkevarer bestående hovedsakelig av melk eller melkeprodukter, melkeaktige drikkevarer hovedsakelig laget av melk, melkedrikker inneholdende frukt; gjærede vanlige eller smakstilsatte melkeprodukter. 30 Kaffe, te, kakao, sjokolade, kaffebaserte drikkevarer, kakaobaserte drikkevarer, sjokoladebaserte drikkevarer, sukker, ris, puffet ris, tapioka og mel, terter, paier (søte og salte), pizzaer; vanlig eller smakstilsatt og/eller fylt pasta, preparater laget av korn eller av frokostblandinger, frokostblandinger, cerealer, ferdiglagede retter hovedsakelig bestående av pasta; retter hovedsakelig laget av tertedeig; brød, kavringer, kjeks (søte eller salte), tørre kaker, krumkaker, vafler, kaker, kulinariske kaker, wienerbrød, butterdeigsbakverk, alle disse produkter i vanlig form eller glasert eller med overtrekk og/eller fylt og/eller smakstilsatt; søte eller salte appetittvekkere omfattende brød, kjeks eller butterdeig, konfekt og konditorvarer; spiselig is, spiselig is hovedsakelig laget av yoghurt, iskrem, vannis (spiseis), frosne yoghurter (spiseis), frossent smakstilsatt vann; honning, salt, sennep, eddik, sauser (krydrede), søte sauser, pastasauser, krydder. 32 Vann med og uten kullsyre (med eller uten mineraler), frukt- eller grønnsaksjuicer, frukt- eller grønnsaksdrikker, limonader, soda, sorbedrikker, drikkepreparater, safter og saftekstrakter for drikker, alkoholfrie frukt- og grønnsaksekstrakter, alkoholfrie drikker inneholdende melkegjæringsstoffer. 10

11 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SELVAAG+ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SELVAAG+ Selvaag Pluss AS, Postboks 534 Økern, 0512 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse, forvaltning, forpaktning, taksering, utleie av fast eiendom; utleie av leiligheter; eiendomsomsetning; eiendomsmegler for fast eiendom; boligformidling; rådgivning i eiendomsspørsmål; forsikringsvirksomhet. 37 Byggevirksomhet; byggeledelse; bygningsinformasjon; utleie av bygningsmaskiner; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, herunder installasjon og reparasjon av brannalarmer, tyverialarmer, elektriske apparater og instrumenter, heiser, luftklimatiseringsapparater, maskiner, oppvarmingsutstyr, sikkerhetslåser, telefoner, vanningsanlegg; skomakertjenester; vedlikehold, reparasjon og rengjøring av biler; kjemisk rensing; vinduspussing; rengjørings av bygninger, eksteriør og interiør; rengjøring og rensing av klær; vaskeri. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet; midlertidig innlosjering; hoteller; pensjonater; utleie av rom. Selvaag Pluss Selvaag Pluss AS, Postboks 534 Økern, 0512 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse, forvaltning, forpaktning, taksering, utleie av fast eiendom; utleie av leiligheter; eiendomsomsetning; eiendomsmegler for fast eiendom; boligformidling; rådgivning i eiendomsspørsmål; forsikringsvirksomhet. 37 Byggevirksomhet; byggeledelse; bygningsinformasjon; utleie av bygningsmaskiner; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, herunder installasjon og reparasjon av brannalarmer, tyverialarmer, elektriske apparater og instrumenter, heiser, luftklimatiseringsapparater, maskiner, oppvarmingsutstyr, sikkerhetslåser, telefoner, vanningsanlegg; skomakertjenester; vedlikehold, reparasjon og rengjøring av biler; kjemisk rensing; vinduspussing; rengjøring av bygninger, eksteriør og interiør; rengjøring og rensing av klær; vaskeri. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder arrangering av utflukter, foredrag, kurs, tema-og dansekvelder, samt arrangering av trimgrupper, fotturer og svømming, og arrangering av høyttidsfeiringer. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet; midlertidig innlosjering; hoteller; pensjonater; utleie av rom. 44 Medisinske tjenester; hjemmesykepleie; tannlegebehandling; legebehandling; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; manikyr, pedikyr; frisørsalonger; hudpleie; massasje;tilbud om bad, boblebad og svømmebasseng; fysioterapitjenester; landskapsarkitekter; utleie av materiell for landbruk; plenog hagedyrking og -vedlikehold; optikertjenester. 11

12 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SELVAAG PLUSS SELVAAG PLUSS Selvaag Pluss AS, Postboks 534 Økern, 0512 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse, forvaltning, forpaktning, taksering, utleie av fast eiendom; utleie av leiligheter; eiendomsomsetning; eiendomsmegler for fast eiendom; boligformidling; rådgivning i eiendomsspørsmål; forsikringsvirksomhet. 37 Byggevirksomhet; byggeledelse; bygningsinformasjon; utleie av bygningsmaskiner; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, herunder installasjon og reparasjon av brannalarmer, tyverialarmer, elektriske apparater og instrumenter, heiser, luftklimatiseringsapparater, maskiner, oppvarmingsutstyr, sikkerhetslåser, telefoner, vanningsanlegg; skomakertjenester; vedlikehold, reparasjon og rengjøring av biler; kjemisk rensing; vinduspussing; rengjøring av bygninger, eksteriør og interiør; rengjøring og rensing av klær; vaskeri. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder arrangering av utflukter, foredrag, kurs, tema-og dansekvelder, samt arrangering av trimgrupper, fotturer og svømming, og arrangering av høyttidsfeiringer. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet; midlertidig innlosjering; hoteller; pensjonater; utleie av rom. 44 Medisinske tjenester; hjemmesykepleie; tannlegebehandling; legebehandling; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; manikyr, pedikyr; frisørsalonger; hudpleie; massasje; tilbud om bad, boblebad og svømmebasseng; fysioterapitjenester; landskapsarkitekter; utleie av materiell for landbruk; plenog hagedyrking og -vedlikehold; optikertjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EARL JEAN EARL JEAN Earl Jean Inc, 1755 North Main Street, Los Angeles, CA 90031, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 18 Lærbelter, nøkkelhanker, hansker, kofferter og portemonéer; paraplyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ATLANT ATLANT Dressmann AS, Postboks 124, 1376 BILLINGSTAD, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsføring av klesprodukter, engrossalg og butikksalg av klær og sko. 12

13 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KANDIDATEN KANDIDATEN JMBP Inc, PMB 208, 9899 Santa Monica Boulevard, CA90212 BEVERLY HILLS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Kinematografiske filmer; tegnefilmer; billedbånd; filmer; spillefilmer; magnetiske opptak og innspillinger; optiske opptak og innspillinger; magnetooptiske opptak og innspillinger; transistoropptak og - innspillinger; audiovisuelle undervisningsapparater; underholdningsapparater for bruk med fjernsynsmottakere; elektroniske bøker og publikasjoner; elektroniske spill; interaktive spill for bruk med fjernsynsmottakere; elektriske og videounderholdningsapparater og -instrumenter; multimediadisker og -publikasjoner; multimediaopptak, - innspillinger og -publikasjoner; laserlesbare disker; videodisker og -publikasjoner; computer software; dataprogrammer; digitale opptak og innspillinger; mediebærende, eller for opptak eller innspilling, lyd og/eller video og/eller data og/eller informasjon; apparater og instrumenter for opptak og/eller gjengivelse av lyd og/eller video og/eller informasjon; hologrammer; disketter; lydopptak; forhåndsinnspilte disker; opptakseller innspillingsdisker; kompaktdisker; grammofonplater; lydbånd; kassettband; videoband; laserdisker; kompaktdisker-interaktive CD-romer; digitale videodisker (DVD); kommunikasjonsapparater og -instrumenter; telefoner; mobiltelefoner; ladere; mobiltelefonladere; handsfree-apparater for mobiltelefoner; mobiltelefonspill; karaokemaskiner; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; digitale spill. 16 Papir; papp; papirartikler; pappartikler; trykksaker; bøker; årbøker, årsskrifter; publikasjoner; tegneserier; sangbøker; magasiner; nyhetsbrev; aviser; album; tidsskrifter; journaler; kataloger; manualer (håndbøker); kart; brosjyrer; flygeblader; plakater; papirvarer og skrivesaker; etiketter; kontorrekvisita; materialer, apparater og instrumenter for tegning og maling; skriveinstrumenter; instruksjons- og undervisningsmateriell; instruksjons- og undervisningsmateriell i form av spill, apparater og instrumenter; materialer til bokbinding; bokomslag; bokmerker; trykkerisett; tegninger; malerier; fotografier; trykk; bilder; kalendere; penner; blyanter; pynt og ornamenter for blyanttopper; farger, fargeskrin, malerskrin; malerpensler; malersett; merkelapper; gaveinnpakninger; kort for gaveinnpakninger; silkepapir for gaveinnpakninger; gaveesker; innpakningspapir; notatblokker; dekalkeringer, dekalkomanibilder; papirservietter og andre pynteartikler av papir; festartikler og festdekorasjoner av papir; papirduker og bordkleder av papir; papirmatter; festvimpler og serpentiner av papir; brodermønster; dekorative overføringsbilder; linjaler; viskelær; hilsnings- og gratulasjonskort; klistremerker; papirskilt; bannere; diagrammer og skjemaer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 28 Spill, leker; leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; elektroniske leker og elektroniske spill; dukker og dukkeklær; teddybjørner; actionfigurer; lekekjøretøyer; skalamodell-kjøretøyer; lekebygningskonstruksjoner og baner for lekekjøretøyer; mykleker; plysj leker; lekesett og lekekasser; ballonger, spillkort; morosaker; festleker; ansiktsmasker; lekemasker; masker; puslespill; drager; juletrepynt; syntetiske juletrær; lysholdere for juletrær; rullebrett; skøyter; sportsbager og beholdere tilpasset sportsartikler; golfhansker; hansker for spill; dukker; marionetter; lekeballer; balltrær; baller; papirhatter; deler, tilbehør og aksessorier for alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TACHOSIL Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, NO 5 Farmasøytiske og hygieniske preparater; hemostatika; vevsklebere; kollagen svamper; absorberbare svamper. 10 Kirurgisk implantert vev; kirurgiske bandasjer; vevsklebere for kirurgisk bruk; hemostatika for kirurgisk bruk; sår- og/eller fleecebandasjer for sammenføyning etter kirurgiske inngrep. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DRAW-STEP DRAW-STEP Rolf Stafseth, Høgåsveien 92F, 1259 OSLO, NO 20 Møbler for oppbevaring herunder; -skuffer med integrerte stiger, -kasetter med integrerte trapper og stigetrinn. 13

14 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KAMELEON FIREEX KAMELEON FIREEX BFM Turbulence AS, Lassvebergveien 19, 7562 HUNDHAMAREN, NO Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, NO 9 Apparater og instrumenter for vitenskapelig forskning i laboratorier; analyseapparater; dataservere; computer hardware; computer periferiutstyr, computer programmer [nedlastbar programvare]; dataprogrammer; dataprogrammer for simulering av gasspredning, brann, eksplosjoner og industriell forbrenning; dataprogrammer for analyse av pålitelighetsdata for olje- og gassbrønner og til bruk innen eller i forbindelse med olje- og gassindustri; dataprogrammer for innsamling og analyse av pålitelighetsdata for havbunnsproduksjonssystemer for olje- og gassindustrien; datasystemer for simulering og kontroll av kjemiske reaksjoner og separatorer; dataprogrammer og datasystemer for simulering av trykkavlastning av prosessutstyr; dataprogrammer og datasystemer som simulerer, viser og analyserer transport av fluider, væsker og gasser i rørsystem, inklusiv transport av sporkomponenter og analyse av inline operasjoner som tørking og pigging; dataprogrammer for strømningsteknikk generelt, spesielt innen miljø -, klima- og VVS-teknikk; datamaskinbaserte bergningsverktøy til å beskrive fluiddynamiske fenomener (numerisk strøm numerisk strømningsdynamikk); dataprogrammer for simulering av forbrenningsprosesser generelt; dataprogrammer for simulering av slukking eller demping av branner; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; innregistrerte dataprogrammer; brannslukningsapparater. 38 Tjenester innen kommunikasjon; beskjedtjenester innen elektronisk post, stemme, grafikk og data; tjenester for behandling av telefaks; tjenester for lagring og gjenfinning av informasjon; tjenester innen databasetilgang og behandling; tilgang til Internet og world-wide-web og informasjonstjenester; telekommunikasjonsvirksomhet. 41 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet i forbindelse med datamaskiner og datamaskin programvare; seminarer, klasser og kurs i programvare utvikling og tilrettelegging; organisering og fremvisning av handelsmesser, konferanser, seminarer og møter for brukere vedrørende datamaskiner og datamaskinprogramvare; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Analysering av datasystemer; programmering for datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; kopiering av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; design av computersystemer; design og utvikling av dataprogramvare for andre; rådgivningstjenester i forbindelse med datamaskiner; data-maskinprogramvare, databaser og database administrasjon, nettverksarbeid, programmering og bruksutvikling, brukersnitt, kundeservere og fjernstyrte dataapplikasjoner, verktøy og hjelperedskaper for datasystemoperasjoner, globale nettverk for datainformasjon, driftsledelse, nettverksadgang til lokalt og utvidet område, administrasjon og ledelse av datasystemer, utvikling av verktøy og hjelpemidler, overvåkning, kontroll og administrasjon av datamaskinsystemer, vedlikehold og brukerstøtte tjenester for programvare, nemlig konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og datamaskinprogramvare, feilsøking i dataprogramvare, oppdatering av dataprogramvare, tilveiebringelse av elektroniske og direktekoblete oppslagtavler og referanseinformasjon og webområder, alle relatert til datamaskiner, datamaskinprogramvare og datamaskinsystemer; gjennomføring av simulering, studier og analyser av eller ved bruk av dataprogrammer; datamaskinbaserte analyser av systemer som beregner strømning, varme- og masseoverføring, kjemiske reaksjoner, forbrenning, brann, brannsluking og branndemping; gjenoppretting av data; installasjon av dataprogrammer; konvertering av dataprogrammer og data; utvikling av koherent numerisk teknologi som inkluderer generelle vitenskapelig baserte sub-modeller, generelle løsningsteknikker, generell datastruktur og generelle koherente operasjonelle karakteristika; forskning; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av dataprogrammer og datamaskiner; juridiske tjenester. 14

15 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CATCH THE FUTURE (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Farger: Gul-Pantone Process Euro E-34 CVS. Grønn- Pantone process Euro E CVS. Blå-Pantone process Euro E 1935 cvs. POLARIS SALUD Polaris World Development SL, Parque Empresarial Polaris World, Autovía Murcia, San Javier, km 18, BALSICAS, MURCIA, ES Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; utnyttelse eller administrering av et handelsforetak, bistand ved forretningsledelse eller merkantile funksjoner og reklametjenester og kommunikasjon med forbrukere. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; forsikringstjenester, nemlig de som er relatert til helsestells- eller helseforsikring eller forsikring for bistand ved sykdom. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; ambulanser og pasienttransport; lagring av medisiner, distribusjon og transporttjenester. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; boliger for eldre; restauranttjenester; tjenester ytt av personer eller etablissementer hvis mål det er å tilberede mat og drikke til forbruk og tjenester ytt for å fremskaffe kost og losji i hoteller, pensjonater eller andre etablissementer som tilbyr midlertidig innlosjering; reserveringstjenester for midlertidig innlosjering; tjenester for innlosjering av dyr. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; medisinske tjenester og helsestell; sykehus og lokaler til helsestell; medisinsk analyse i forbindelse med behandling av mennesker (som røntgenundersøkelser og blodprøvetaking); konsultasjon i farmasøytiske spørsmål; lokaler til helsestell for eldre, barn, ungdommer eller for syke. CATCH THE FUTURE Catch Communications ASA, Terminalveien 10, 8012 BODØ, NO Advokat Lill A Grimstad, Postboks 245, 1501 MOSS, NO 9 Vitenskapelige, elektriske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for måling, signalering og kontroll; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilde, tekst og data; magnetiske og optiske databærere og datamedium; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer; tele- og datakommunikasjonsutstyr; integrerte dataprogram; telefoner; mobiltelefoner; satelittelefoner; kort med integrerte kretser (smartkort); lager for datamaskiner; overvåkingsprogrammer for datamaskiner; sendeapparater for elektroniske signaler og for telekommunikasjon; deler og tilbehør til forannevnte varer. 35 Salg av apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilde, tekst og data, magnetiske og optiske databærere og datamedium, databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogrammer, tele- og datakommunikasjonsutstyr, integrerte dataprogram, telefoner, mobiltelefoner, satelittelefoner, kort med integrerte kretser (smartkort), lager for datamaskiner, overvåkingsprogrammer for datamaskiner, sendeapparater for elektroniske signaler og for telekommunikasjon. 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner; gjenoppbygging av maskiner; installasjon og reparasjon av telefoner. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; data assisert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon vedrørende salg av varer og tjenester via et globalt datanettverk; kommunikasjon ved dataterminaler og optisk fibernettverk; telefonisk meddelelse; utleie av telekommunikasjonsutstyr; opprettelse, tilveiebringelse, drift, vedlikehold, ajourføring og utleie av datalinjer, informasjonstjeneste vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via Internett eller ekstranett. 42 EDB-programmering; forskning og utvikling av nye nettverksbaserte produkter; opprettelse, drift, vedlikehold og ajourføring av portaler på et globalt datanettverk; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; programmering for datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; opprettelse og styring av databaser, filer og dokumenter; tjenester knyttet til forvaltning av databaser, filer og dokumenter; utforming av datasystemer; informasjon og data via datanettverk; vertskap for nettsider; grafisk formgiving; gjenoppretting av data; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; opprettelse, tilveiebringelse, drift, vedlikehold, ajourføring og utleie av datalinjer, utleie av datamaskiner, dataprogrammer, software og tilgangstid til databaser for datahåndtering; faglige konsultasjoner og rådgivning vedrørende salg av varer og tjenester via et globalt datanettverk: informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte 15

16 registrerte varemerker /06 datalinje eller via Internett eller ekstranett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BUILD-A-BEAR WORKSHOP BUILD-A-BEAR WORKSHOP Build-A-Bear Workshop Inc, MO63114 ST. LOUIS, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; isenkramvarer, inkludert nøkkelkjeder av metall. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; CD-plater, CD-spillere; kassetter, videokassetter, DVD-plater, DVD-spillere, laserdisker, kassetter for videospill, båndopptakere, videoopptakere, MP3-spillere, radioer, Tv-er, avspillere for videospill, utdanningssoftware, software for dataspill, personlige digitale assistenter, personsøkere, datamaskiner og telefoner. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; smykker, inkludert øreringer og ørepynt, kjeder, ringer, armbånd og anheng. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, nemlig, flygeblader relatert til generell informasjon, illustrasjoner og historier for barn og relatert til fylte lekedyr og lekedyr av plysj, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; vesker, handlevesker, ryggsekker, lommebøker, portmoneer; kofferter for plysjlekedyr, fylte lekedyr og tilbehør til disse. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; keramiske statuetter, ikkemetalliske nøkkelkjeder. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); 16

17 registrerte varemerker /06 materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); mugger, glass og kjøkkenutstyr, nemlig tallerkener, servise og spisebestikk, boller, kakebokser, papptallerkener, pappkrus, strøbokser for salt og pepper. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; husgeråd, nemlig laken, sengetøy, håndklær, sengetepper, kuvertbrikker og grytekluter. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; klær, inkludert skjorter, t-skjorter, gensere, capser, sokker, undertøy, nattøy, bukser, jakker, fottøy, shorts, svømmetøy og forklær. 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster; lekeknapper og buttons. 28 Spill, puslespill. 40 Produksjon av plysj- og fylte leker og tilbehør til disse. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdnings- og utdannelsesvirksomhet innenfor områdene historie, geografi, samfunnsstudier, vitenskap og andre emner av interesse for barn; videoog filmproduksjon og -distribusjon, radio-og TVproduksjoner og distribusjon av dette til andre; underholdning innenfor sportsbegivenheter innenfor områdene amerikansk fotball, baseball, tennis, basketball, fotball, hockey, gymnastikk, skøyteløp, svømming, volleyball og sykkelløp; publiseringsvirksomhet; organisering av messer og utstillinger innenfor områdene leker og spill og tilbehør til dette; underholdningsvirksomhet vedrørende pågående TV- og radioprogrammer innen områdene barneprogrammer, opplæring og historie, varieté- og komedieprogrammer, fornøyelsesparker; underholdningsvirksomhet inkludert fremskaffelse av online dataspill, konserter, dukkeshow, teaterfremførelser, livefremførelser av musikkgrupper, fornøyelsesparker, barnehager; organisere fester for andre; helseklubbvirksomhet; museer; filmteatere og kinoer; opptaksstudiovirksomhet; billettreservering for show og andre underholdningsbegivenheter; dyrehager og dyreparker. 42 Edb-programmering, profesjonell, teknisk konsultasjon og rådgivning vedrørende distribusjonstjenester innenfor områdene fylte lekedyr og lekedyr av plysj, dukker og tilbehør til disse, CD Rom, kassetter, videokassetter, laserdisketter og kassetter for videospill, smykker, bøker, flygeblader, magasiner, pamfletter og brosjyrer for barn, gratulasjonskort, klistremerker, kontorrekvisita inkludert skrivepapir, konvolutter og invitasjoner, selskapsutstyr, nemlig invitasjonskort, dekorasjoner, papir/partyhatter, ballonger, servietter, papirduker, krus og tallerkener av plast og papir, plakater og kalendere, vesker, handlevesker, ryggsekker, lommebøker, portmonéer, kofferter for lekedyr av plysj, fylte lekedyr og tilbehør til disse, keramiske statuetter, nøklekjeder og buttons av metall og ikke-metall, mugger, glass og kjøkkenutstyr, nemlig tallerkener, servise og spisebestikk, boller, kakebokser, strøbokser for salt, husgeråd, nemlig laken, sengetøy, håndklær, sengetepper, kuvertbrikker og grytekluter, klær, leker og brettspill, godteri; profesjonell konsultasjon og rådgivning vedrørende stiftelse av detaljhandel via et globalt computer nettverk, fremskaffe informasjon relatert til diverse subjekter via et globalt computer nettverk, fremskaffe tilgang gjennom en global computer til en interaktiv database vedrørende diverse subjekter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FIND-A-BEAR FIND-A-BEAR Build-A-Bear Workshop Inc, MO63114 ST. LOUIS, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 42 Edb-programmering; profesjonell konsultasjon og rådgivning vedrørende distribusjonstjenester innenfor områdene fylte lekedyr og lekedyr av plysj, dukker og tilbehør til disse, CD Rom, kassetter, videokassetter, laserdisketter og kassetter for videospill, smykker, bøker, flygeblader, magasiner, pamfletter og brosjyrer for barn, gratulasjonskort, klistremerker, kontorrekvisita inkludert skrivepapir, konvolutter og invitasjoner, selskapsutstyr, nemlig invitasjonskort, dekorasjoner, papir/partyhatter, ballonger, servietter, papirduker, krus og tallerkner av plast og papir, plakater og kalendere, vesker, handlevesker, ryggsekker, lommebøker, portmonéer, kofferter for lekedyr av plysj, fylte lekedyr og tilbehør til disse, keramiske statuetter, nøklekjeder og buttons av metall og ikke-metall, mugger, glass og kjøkkenutstyr, nemlig tallerkener, servise og spisebestikk, boller, kakebokser, strøbokser for salt, husgeråd, nemlig laken, sengetøy, håndklær, sengetepper, kuvertbrikker og grytekluter, klær, leker og brettspill, godteri, profesjonell konsultasjon og rådgivning vedrørende stiftelse av detaljhandel via et globalt computer nettverk, fremskaffe informasjon relatert til diverse subjekter via et globalt computer nettverk, fremskaffe tilgang gjennom en global computer til en interaktiv database vedrørende diverse subjekter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JUNGLE JELLIES JUNGLE JELLIES The Natural Confectionery Co Pty Ltd, Level 16, Cadbury Schweppes House, 636 St Kilda Road, Vic3004 Melbourne,, AU Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 30 Ikke-medisinske konfektyrer, sukker konfektyrer. 17

18 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WHERE BEST FRIENDS ARE MADE bestfoto Svein Arne Bringsdal, Hermannfossgate 9, 5007 BERGEN, NO 40 Fremkalling og kopiering av fotografier/printing av digitale bilder. 41 Fotografering for private og bedrifter; kurs for fotografer; fotografering, fotografireportasjer. WHERE BEST FRIENDS ARE MADE Build-A-Bear Workshop Inc, MO63114 ST. LOUIS, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; CD-plater, CD-spillere; kassetter, videokassetter, DVD-plater, DVD-spillere, laserdisker, kassetter for videospill, båndopptakere, videoopptakere, MP3-spillere, radioer, Tv-er, avspillere for videospill, utdanningssoftware, software for dataspill, personlige digitale assistenter, personsøkere, datamaskiner og telefoner. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, nemlig, flygeblader relatert til generell informasjon, illustrasjoner og historier for barn og relatert til fylte lekedyr og lekedyr av plysj, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; vesker, handlevesker, ryggsekker, lommebøker, portmonéer; kofferter for plysjlekedyr, fylte lekedyr og tilbehør til disse. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); mugger, glass og kjøkkenutstyr, nemlig tallerkener, servise og spisebestikk, boller, kakebokser, papptallerkener, pappkrus, strøbokser for salt og pepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; klær, inkludert skjorter, t-skjorter, gensere, capser, sokker, undertøy, nattøy, bukser, jakker, fottøy, shorts, svømmetøy og forklær. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.; lekedyr av plysj og fylte lekedyr og dukker og tilbehør til disse; håndholdte enheter for elektronisk spill; leker, inkludert badeleker og trekkeleker, musikkleker, minatyrfigurer, myke spedbarnsleker, stillbare lekefigurer; brettspill og spill, spill og puslespill. 18

19 registrerte varemerker /06 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; administrativ databehandling av postordreforsendelser for tjenester vedrørende fylte lekedyr og lekedyr av plysj, dukker og tilbehør til disse; lagertjenester for detaljsalg, postordretjenester, postordrekatalogtjenester og detaljsalgtjenester via et globalt computer nettverk innenfor området fylte lekedyr og lekedyr av plysj og dukker og tilbehør til disse omfattende CD-plater, CDspillere, kassetter, videokassetter DVD-plater, DVDspillere, laserdisketter, kassetter for videospill, kassettspillere, båndopptakere, videospillere, videopptakere, MP3 spillere, radio, TV, spillere for videospill, computer software, software for utdanning og opplæring, software for dataspill, personlig digitale assistenter, personsøkere, datamaskiner og telefoner, mobiltelefoner, kameraer, smykker, bøker, flygeblader, magasiner, pamfletter og brosjyrer, gratulasjonskort, klistremerker, kontorrekvisita, nemlig skrivepapir, konvolutter og invitasjoner, selskapsutstyr, nemlig invitasjonskort, dekorasjoner, papir/partyhatter, ballonger, servietter, papirduker, krus og tallerkener av plast og papir, plakater og kalendere, vesker, handlevesker, ryggsekker, lommebøker, portmonéer, kofferter for dukker og tilbehør til disse, keramiske statuetter, nøklekjeder og buttons av metall og av ikke-metall, mugger, glass og kjøkkenutstyr, nemlig tallerkener, servise og spisebestikk, boller, kakebokser, strøbokser for salt og pepper, husgeråd, nemlig laken, sengetøy, håndklær, sengetepper, kuvertbrikker og grytekluter, klær, leker og brettspill, godteri. 40 Produksjon av plysj- og fylte leker og tilbehør til disse. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdnings- og utdannelsesvirksomhet innenfor områdene historie, geografi, samfunnsstudier, vitenskap og andre emner av interesse for barn; videoog filmproduksjon og -distribusjon, radio-og TVproduksjoner og distribusjon av dette til andre; underholdning innenfor sportsbegivenheter innenfor områdene amerikansk fotball, baseball, tennis, basketball, fotball, hockey, gymnastikk, skøyteløp, svømming, volleyball og sykkelløp; publiseringsvirksomhet; organisering av messer og utstillinger innenfor områdene leker og spill og tilbehør til dette; underholdningsvirksomhet vedrørende pågående TV- og radioprogrammer innen områdene barneprogrammer, opplæring og historie, varieté- og komedieprogrammer, fornøyelsesparker; underholdningsvirksomhet inkludert fremskaffelse av online dataspill, konserter, dukkeshow, teaterfremførelser, livefremførelser av musikkgrupper, fornøyelsesparker, barnehager; organisere fester for andre; helseklubbvirksomhet; museer; filmteatere og kinoer; opptaksstudiovirksomhet; billettreservering for show og andre underholdningsbegivenheter; dyrehager og dyreparker. 42 Edb-programmering, profesjonell, teknisk konsultasjon og rådgivning vedrørende distribusjonstjenester innenfor områdene fylte lekedyr og lekedyr av plysj, dukker og tilbehør til disse, CD Rom, kassetter, videokassetter, laserdisketter og kassetter for videospill, smykker, bøker, flygeblader, magasiner, pamfletter og brosjyrer for barn, gratulasjonskort, klistremerker, kontorrekvisita inkludert skrivepapir, konvolutter og invitasjoner, selskapsutstyr, nemlig invitasjonskort, dekorasjoner, papir/partyhatter, ballonger, servietter, papirduker, krus og tallerkener av plast og papir, plakater og kalendere, vesker, handlevesker, ryggsekker, lommebøker, portmonéer, kofferter for lekedyr av plysj, fylte lekedyr og tilbehør til disse, keramiske statuetter, nøklekjeder og buttons av metall og ikke-metall, mugger, glass og kjøkkenutstyr, nemlig tallerkener, servise og spisebestikk, boller, kakebokser, strøbokser for salt, husgeråd, nemlig laken, sengetøy, håndklær, sengetepper, kuvertbrikker og grytekluter, klær,leker og brettspill, godteri; profesjonell konsultasjon og rådgivning vedrørende stiftelse av detaljhandel via et globalt computer nettverk, fremskaffe informasjon relatert til diverse subjekter via et globalt computer nettverk, fremskaffe tilgang gjennom en global computer til en interaktiv database vedrørende diverse subjekter. 19

20 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BUILD-A-BEAR WORKSHOP WHERE BEST FRIENDS ARE MADE Build-A-Bear Workshop Inc, MO63114 ST. LOUIS, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; isenkramvarer, inkludert nøkkelkjeder av metall. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse avlyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; CD-plater, CD-spillere; kassetter, videokassetter, DVD-plater, DVD-spillere, laserdisker, kassetter for videospill, båndopptakere, videoopptakere, MP3-spillere, radioer, Tv-er, avspillere for videospill, utdanningssoftware, software for dataspill, personlige digitale assistenter, personsøkere, datamaskiner og telefoner. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; smykker, inkludert øreringer og ørepynt, kjeder, ringer, armbånd og anheng. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, nemlig, flygeblader relatert til generell informasjon, illustrasjoner og historier for barn og relatert til fylte lekedyr og lekedyr av plysj, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; vesker, handlevesker, ryggsekker, lommebøker, portmonéer; kofferter for plysjlekedyr, fylte lekedyr og tilbehør til disse. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; isenkramvarer laget av forannevnte materialer, keramiske statuetter, ikkemetalliske nøkkelkjeder. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); mugger, glass og kjøkkenutstyr, nemlig tallerkener, servise og spisebestikk, boller, kakebokser, papptallerkener, pappkrus, strøbokser for salt og pepper. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; husgeråd, nemlig laken, sengetøy, håndklær, sengetepper, kuvertbrikker og grytekluter. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; klær, inkludert skjorter, t-skjorter, gensere, capser, sokker, undertøy, nattøy, bukser, jakker, fottøy, shorts, svømmetøy og forklær. 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster; lekeknapper og buttons. 28 Spill, puslespill. 40 Produksjon av plysj- og fylte leker og tilbehør til disse. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdnings- og utdannelsesvirksomhet innenfor områdene historie, geografi, samfunnsstudier, vitenskap og andre emner av interesse for barn; videoog filmproduksjon og -distribusjon, radio-og TVproduksjoner og distribusjon av dette til andre; underholdning innenfor sportsbegivenheter innenfor områdene amerikansk fotball, baseball, tennis, basketball, fotball, hockey, gymnastikk, skøyteløp, svømming, volleyball og sykkelløp; publiseringsvirksomhet; organisering av messer og utstillinger innenfor områdene leker og spill og tilbehør til dette; underholdningsvirksomhet vedrørende pågående TV- og radioprogrammer innen områdene barneprogrammer, opplæring og historie, varieté- og komedieprogrammer, fornøyelsesparker; underholdningsvirksomhet inkludert fremskaffelse av online dataspill, konserter, dukkeshow, teaterfremførelser, livefremførelser av musikkgrupper, fornøyelsesparker, barnehager; organisere fester for andre; helseklubbvirksomhet; museer; filmteatere og kinoer; opptaksstudiovirksomhet; billettreservering for show og andre underholdningsbegivenheter; dyrehager og dyreparker. 42 Edb-programmering, profesjonell, teknisk konsultasjon og rådgivning vedrørende distribusjonstjenester innenfor områdene fylte lekedyr og lekedyr av plysj, dukker og tilbehør til disse, CD Rom, kassetter, videokassetter, laserdisketter og kassetter for videospill, smykker, bøker, flygeblader, magasiner, pamfletter og brosjyrer for barn, gratulasjonskort, klistremerker, kontorrekvisita inkludert skrivepapir, konvolutter og invitasjoner, selskapsutstyr, nemlig invitasjonskort, dekorasjoner, papir/partyhatter, ballonger, srvietter, papirduker, krus og tallerkener av plast og papir, plakater og kalendere, vesker, handlevesker, ryggsekker, lommebøker, portmonéer, kofferter for lekedyr av plysj, fylte lekedyr og tilbehør til disse, keramiske statuetter, nøklekjeder og buttons av metall og ikke-metall, mugger, glass og kjøkkenutstyr, nemlig tallerkener, servise og 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/05-2005.12.19 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 51/05-2005.12.19 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 51/05-2005.12.19 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/05-2005.07.04 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 27/05-2005.07.04 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 27/05-2005.07.04 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 48/05-2005.11.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer