nr 09/ NO årgang 96 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 09/06-2006.02.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 nr 09/ NO årgang 96 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /06 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Endringer i varefortegnelsen for nasjonale varemerker Slettelser Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /06 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LilleLam Lillelam AS, Flaskebekkveien 65, 1450 NESODDTANGEN, NO 25 Barneklær. 3

4 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PIRATSOMMER PÅ SØRLANDET HIV O'HOI Skattejakt PÅ SØRLANDET Kristiansand Dyrepark ASA, 4609 KARDEMOMME BY, NO Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Serviceboks 437, 4604 KRISTIANSAND S, NO 2 Maling, fargestoffer. 3 Såper, parfymevarer, tannpussemidler. 5 Plaster. 8 Knivsmedvarer, gafler og skjeer. 13 Fyrverkerisaker. 14 Ur og kronometriske instrumenter. 15 Musikkinstrumenter. 16 Trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer, plastemballasje, duker av papir, papp, papir og varer laget av disse materialene. 18 Kofferter, reisevesker, barnevesker, ryggsekker, lommebøker, rumpetasker, toalettvesker, mobiltelefonveske, paraplyer, parasoller. 20 Møbler, bilderammer, sengeutstyr, sengeklær, varer av plast (plastfigurer). 21 Kammer, kammer for dyr, svamper, glassvarer, porselen og keramikk, tannbørster, serviser. 24 Gardiner, sengeutstyr, sengetøy, sengeteppe, duker, håndklær, sengetepper, tapeter (vegg-) av tekstil. 25 Klær, fottøy, sko, hodeplagg. 28 Spill og leketøy, spillkort. 29 Kjøtt, fisk, leverpostei, egg, melk og melkeprodukter, geleer, syltettøy, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, oster, yoghurt, yoghurtis. 30 Brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, is, sjokolade, sukkervarer, tyggegummi, ketchup, sennep, drikker på basis av kaffe, kakao eller sjokolade, sauser, kaffe, te, kakao, sukker, ris, mel, krydderier. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann, fruktjuice, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 41 Underholdningsvirksomhet, drift av zoologiske hager, dyrepark/fritidspark, teateroppsetninger. 43 Bevertning og tilbereding av mat og drikke, midlertidig innlosjering. PIRATSOMMER PÅ SØRLANDET Kristiansand Dyrepark ASA, 4609 KARDEMOMME BY, NO Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Serviceboks 437, 4604 KRISTIANSAND S, NO 2 Maling, fargestoffer. 3 Såper, parfymevarer, tannpussemidler. 5 Plaster. 8 Knivsmedvarer, gafler og skjeer. 13 Fyrverkerisaker. 14 Ur og kronometriske instrumenter. 15 Musikkinstrumenter. 16 Trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer, plastemballasje, duker av papir, papp, papir og varer laget av disse materialene. 18 Kofferter, reisevesker, barnevesker, ryggsekker, lommebøker, rumpetasker, toalettvesker, mobiltelefonveske, paraplyer, parasoller. 20 Møbler, bilderammer, sengeutstyr, sengeklær, varer av plast (plastfigurer). 21 Kammer, kammer for dyr, svamper, glassvarer, porselen og keramikk, tannbørster, serviser. 24 Gardiner, sengeutstyr, sengetøy, sengeteppe, duker, håndklær, sengetepper, tapeter (vegg-) av tekstil. 25 Klær, fottøy, sko, hodeplagg. 28 Spill og leketøy, spillkort. 29 Kjøtt, fisk, leverpostei, egg, melk og melkeprodukter, geleer, syltettøy, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, oster, yoghurt, yoghurtis. 30 Brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, is, sjokolade, sukkervarer, tyggegummi, ketchup, sennep, drikker på basis av kaffe, kakao eller sjokolade, sauser, kaffe, te, kakao, sukker, ris, mel, krydderier. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann, fruktjuice, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 41 Underholdningsvirksomhet, drift av zoologiske hager, dyrepark/fritidspark, teateroppsetninger. 43 Bevertning og tilbereding av mat og drikke, midlertidig innlosjering. 4

5 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PANACLAR Pirat Sommer På Sørlandet Hiv O'Hoi Kristiansand Dyrepark ASA, 4609 KARDEMOMME BY, NO Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Serviceboks 437, 4604 KRISTIANSAND S, NO 2 Maling, fargestoffer. 3 Såper, parfymevarer, tannpussemidler. 5 Plaster. 8 Knivsmedvarer, gafler og skjeer. 13 Fyrverkerisaker. 14 Ur og kronometriske instrumenter. 15 Musikkinstrumenter. 16 Trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer, plastemballasje, duker av papir, papp, papir og varer laget av disse materialene. 18 Kofferter, reisevesker, barnevesker, ryggsekker, lommebøker, rumpetasker, toalettvesker, mobiltelefonveske, paraplyer, parasoller. 20 Møbler, bilderammer, sengeutstyr, sengeklær, varer av plast (plastfigurer). 21 Kammer, kammer for dyr, svamper, glassvarer, porselen og keramikk, tannbørster, serviser. 24 Gardiner, sengeutstyr, sengetøy, sengeteppe, duker, håndklær, sengetepper, tapeter (vegg-) av tekstil. 25 Klær, fottøy, sko, hodeplagg. 28 Spill og leketøy, spillkort. 29 Kjøtt, fisk, leverpostei, egg, melk og melkeprodukter, geleer, syltettøy, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, oster, yoghurt, yoghurtis. 30 Brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, is, sjokolade, sukkervarer, tyggegummi, ketchup, sennep, drikker på basis av kaffe, kakao eller sjokolade, sauser, kaffe, te, kakao, sukker, ris, mel, krydderier. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann, fruktjuice, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 41 Underholdningsvirksomhet, drift av zoologiske hager, dyrepark/fritidspark, teateroppsetninger. 43 Bevertning og tilbereding av mat og drikke, midlertidig innlosjering. PANACLAR Biogen Idec MA Inc, 14 Cambridge Center, MA02142 CAMBRIDGE, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater, som ekskluderer smertestillende midler og anti-feberfrembringende midler, til anvendelse i behandlingen av dermatologiske forstyrrelser, autoimmunforstyrrelser, neurologiske forstyrrelser, psoriasis, multippel sklerose, Chrons sykdom, transplantatfrastøstning (vert-versustransplantat-versus-vert) og mitokondrielle sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COSMOS FYRVERKERI COSMOS FYRVERKERI Tuwiwor A/S, Kokstadvn. 35b, 5257 KOKSTAD, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 13 Fyrverkerisaker. 5

6 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NBK (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NBK Nabeya Bi-Tech KK, 36 Gotanda-cho, GIFU-SHI, GIFU- KEN, JP ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 7 Akselkoblinger (maskiner); koblinger for annet enn landkjøretøyer; forbindelsesstenger for maskiner og motorer; styreanordninger for maskiner; maskintransmisjoner; kardangkoblinger; bøssing, foring, hylse, overgangsrør (maskindeler); taljer (maskindeler); knotter og knapper (maskindeler); hank, håndtak og skaft (maskindeler); plungere, kolbestempler, plungerstempler og trykkstempler (maskindeler); spaker, stenger og spett (maskindeler); operasjonsskruer (maskindeler). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke Regent Medical Ltd, One Silk Street, EC2Y8HQ LONDON, GB JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater og stoffer; antiseptiske midler; desinfeksjonsmidler; rensemidler for medisinsk bruk; bakteriedrepende og bakteriostatiske preparater; antiseptiske antimikrobiologiske hudrensemidler; preparater og stoffer for kontroll av infeksjoner; spray, våtservietter og oppløsninger for kontroll av infeksjoner; våtservietter, kluter, puter og vattpinner for antiseptiske og/eller desinfiserende formål, for medisinsk og kirurgisk bruk, steriliserende og/eller desinfiserende kirurgiske skrubbemidler, vaskemidler og rengjøringsmidler. 10 Medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter; hansker, fingersmokker og fingerovertrekk for medisinsk, kirurgisk, odontologisk eller veterinært bruk; hansker for bruk på sykehus; kirurgiske hansker; engangshansker. Foreningen for Overnatting-og Serverings-næringen Harald Årsbog, Nymoens Torg 5, 3611 KONGSBERG, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 35 Markedsføring av serverings- og overnattingssteder. 6

7 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Diminicol Teriaka OY, Leikosaarentie, 32, HELSINGFORS, FI Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 1 Kjemiske produkter for industrielle, landbruks-, hagebruks-, og skogbruksformål. 5 Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; plaster. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdige drikker og andre alkoholfrie drikker; fruktdrikker og fruktjus; sirup for drikker og andre essenser for tilberedelse av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HIBI HIBI Regent Medical Ltd, One Silk Street, EC2Y8HQ LONDON, GB JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater og stoffer; antiseptiske midler; desinfeksjonsmidler; rensemidler for medisinsk bruk; bakteriedrepende og bakteriostatiske preparater; antiseptiske antimikrobiologiske hudrensemidler; preparater og stoffer for kontroll av infeksjoner; spray, våtservietter og oppløsninger for kontroll av infeksjoner; våtservietter, kluter, puter og vattpinner for antiseptiske og/eller desinfiserende formål, for medisinsk og kirurgisk bruk, steriliserende og/eller desinfiserende kirurgiske skrubbemidler, vaskemidler og rengjøringsmidler. DRECKER OPTIKK Drecker Optikk AS, Postboks 5363, 9286 TROMSØ, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 9 Optiske artikler og dertilhørende deler og utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MANNUAL Robin K Lund, Trondheimsveien 171, 0570 OSLO, NO 41 Underholdningsvirksomhet. 7

8 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/534,305 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WORLDHOTELS World Hotels AG, Lyoner Strasse 40, FRANKFURT, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 43 Hoteller og innlosjering; fremskaffelse av overnattingsinformasjon og reiseovernattingsreservering og -bestillingstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sefar turrytteren Sefar Turrytteren ANS, Postboks 167, 6771 NORDFJORDEID, NO 9 Brem (i lær) til ordinær ridehjelm; brem til sikkerhetshjelmer. 35 Salg av brem (i lær) til ordinær ridehjelm; salg av brem (i lær) til sikkerhetshjelmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EXELPET MOBY MTU Telecom Norge AS, Postboks 2010, 3255 LARVIK, NO 9 Apparater for telekommunikasjon, data og tilbehør. 35 Salg av telekommunikasjonsprodukter, dataprodukter og tilbehør. 38 Telekommunikasjon, datakommunikasjon. EXELPET Masterfoods AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 5 Veterinære og hygieniske preparater og substanser; medisinske tilsetninger til næringsmidler for dyr; medisinske tannpussemidler, munnvann og pustoppfriskende midler for dyr; munnpleipreparater; desinfeksjonsmidler; pesticider; paraciticider; herbicider; fungicider; insektsdrepende midler; insektsdrepende kraver/halsbånd; pulvere, sprays og kraver/halsbånd til utryddelse av lopper og alt for bruk på dyr; markdrepende midler; loppetabletter; medisinsk sjampo, luktfjerningssjampo og rensemidler til bruk på dyr; lotions til veterinære formål; medisinske bommullsdotter. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; ortopediske artikler; massasje apparater; suturmaterialer. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn og frø, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, fugler og fisk; friske frukter og grønnsaker; næringsmidler til dyr, fugler og fisk samt ikke-medisinske preparater til bruk som tilsetninger til næringsmidler for dyr, fugler og fisk; sepiaben; ben og spiselige tyggegjenstander; strø til dyr. 8

9 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STARBUCKS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STARBUCKS Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co, 2401 Utah Avenue South, WA98314 SEATTLE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 36 Finansielle tjenester, nemlig debet-, kreditt-og kontantkorttjenester. 38 Kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av streamet og nedlastbar audio- og videounderholdningsprogrammering via datamaskin, satellitt og kommunikasjonsnettverk; kringkasting og overføring av audiounderholdning; kringkasting og overføring av audio- og videounderholdning per abonnement via datamaskin, satellitt og kommunikasjonsnettverk; elektronisk og digital overføring av tale, data, informasjon, bilder, signaler og meldinger; tilveiebringelse av online samtalerom, oppslagstavler og samfunnsfora for overføring av meldinger mellom datamaskinbrukere vedrørende underholdning, musikk, konserter, videoer, radio, fjernsyn, film, nyheter, sport, spill og kulturelle begivenheter; levering av meldinger ved elektronisk overføring; tilveiebringelse av tilkoplingsbarhet og aksess til elektroniske kommunikasjonsnettverk, for overføring eller mottak av audio-, video- eller multimediainnhold; tilveiebringelse av flerbruker-oppkopling og dedikert aksess til internett; kringkasting og nedlastingstjeneste som tillater brukere å avspille, sample, laste ned, lagre, lage spillelister og streame musikk, videoer, musikk, spill og underholdningsrelatert programmering over datamaskiner, trådløse innretninger, PDA-telefoner, og digitale lytte- og avspillingsinnretninger. STARBUCKS COFFEE Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co, 2401 Utah Avenue South, WA98314 SEATTLE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 38 Kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av streamet og nedlastbar audio- og videounderholdningsprogrammering via datamaskin, satellitt og kommunikasjonsnettverk; kringkasting og overføring av audiounderholdning; kringkasting og overføring av audio- og videounderholdning per abonnement via datamaskin, satellitt og kommunikasjonsnettverk; elektronisk og digital overføring av tale, data, informasjon, bilder, signaler og meldinger; tilveiebringelse av online samtalerom, oppslagstavler og samfunnsfora for overføring av meldinger mellom datamaskinbrukere vedrørende underholdning, musikk, konserter, videoer, radio, fjernsyn, film, nyheter, sport, spill og kulturelle begivenheter; levering av meldinger ved elektronisk overføring; tilveiebringelse av tilkoplingsbarhet og aksess til elektroniske kommunikasjonsnettverk, for overføring eller mottak av audio-, video- eller multimediainnhold; tilveiebringelse av flerbruker-oppkopling og dedikert aksess til internett; kringkasting og nedlastingstjeneste som tillater brukere å avspille, sample, laste ned, lagre, lage spillelister og streame musikk, videoer, musikk, spill og underholdningsrelatert programmering over datamaskiner, trådløse innretninger, PDA-telefoner, og digitale lytte- og avspillingsinnretninger. 9

10 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PODIUM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PODIUM Podium Wines AS, Hegdehaugsveien 31, 0352 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikkevarer (untatt øl). Vitalinea Compagnie Gervais Danone, , rue Jules Guesde, LEVALLOIS-PERRET, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 29 Melk, melkepulver, tyknet, smakstilsatt og pisket melk; melkeprodukter, nemlig melkedesserter, yoghurts, yoghurtdrikker, mousser, kremer, dessertkremer, frisk krem og fløte, smør, smelteost, oster, modnet ost, modnede oster i form, fersk ost, umodnede ferske oster og oster i lake, cottage cheese, ferske oster solgt enten flytende eller som pasta, drikkevarer og smakstilsatte drikkevarer bestående hovedsakelig av melk eller melkeprodukter, melkeaktige drikkevarer hovedsakelig laget av melk, melkedrikker inneholdende frukt; gjærede vanlige eller smakstilsatte melkeprodukter. 30 Kaffe, te, kakao, sjokolade, kaffebaserte drikkevarer, kakaobaserte drikkevarer, sjokoladebaserte drikkevarer, sukker, ris, puffet ris, tapioka og mel, terter, paier (søte og salte), pizzaer; vanlig eller smakstilsatt og/eller fylt pasta, preparater laget av korn eller av frokostblandinger, frokostblandinger, cerealer, ferdiglagede retter hovedsakelig bestående av pasta; retter hovedsakelig laget av tertedeig; brød, kavringer, kjeks (søte eller salte), tørre kaker, krumkaker, vafler, kaker, kulinariske kaker, wienerbrød, butterdeigsbakverk, alle disse produkter i vanlig form eller glasert eller med overtrekk og/eller fylt og/eller smakstilsatt; søte eller salte appetittvekkere omfattende brød, kjeks eller butterdeig, konfekt og konditorvarer; spiselig is, spiselig is hovedsakelig laget av yoghurt, iskrem, vannis (spiseis), frosne yoghurter (spiseis), frossent smakstilsatt vann; honning, salt, sennep, eddik, sauser (krydrede), søte sauser, pastasauser, krydder. 32 Vann med og uten kullsyre (med eller uten mineraler), frukt- eller grønnsaksjuicer, frukt- eller grønnsaksdrikker, limonader, soda, sorbedrikker, drikkepreparater, safter og saftekstrakter for drikker, alkoholfrie frukt- og grønnsaksekstrakter, alkoholfrie drikker inneholdende melkegjæringsstoffer. 10

11 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SELVAAG+ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SELVAAG+ Selvaag Pluss AS, Postboks 534 Økern, 0512 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse, forvaltning, forpaktning, taksering, utleie av fast eiendom; utleie av leiligheter; eiendomsomsetning; eiendomsmegler for fast eiendom; boligformidling; rådgivning i eiendomsspørsmål; forsikringsvirksomhet. 37 Byggevirksomhet; byggeledelse; bygningsinformasjon; utleie av bygningsmaskiner; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, herunder installasjon og reparasjon av brannalarmer, tyverialarmer, elektriske apparater og instrumenter, heiser, luftklimatiseringsapparater, maskiner, oppvarmingsutstyr, sikkerhetslåser, telefoner, vanningsanlegg; skomakertjenester; vedlikehold, reparasjon og rengjøring av biler; kjemisk rensing; vinduspussing; rengjørings av bygninger, eksteriør og interiør; rengjøring og rensing av klær; vaskeri. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet; midlertidig innlosjering; hoteller; pensjonater; utleie av rom. Selvaag Pluss Selvaag Pluss AS, Postboks 534 Økern, 0512 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse, forvaltning, forpaktning, taksering, utleie av fast eiendom; utleie av leiligheter; eiendomsomsetning; eiendomsmegler for fast eiendom; boligformidling; rådgivning i eiendomsspørsmål; forsikringsvirksomhet. 37 Byggevirksomhet; byggeledelse; bygningsinformasjon; utleie av bygningsmaskiner; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, herunder installasjon og reparasjon av brannalarmer, tyverialarmer, elektriske apparater og instrumenter, heiser, luftklimatiseringsapparater, maskiner, oppvarmingsutstyr, sikkerhetslåser, telefoner, vanningsanlegg; skomakertjenester; vedlikehold, reparasjon og rengjøring av biler; kjemisk rensing; vinduspussing; rengjøring av bygninger, eksteriør og interiør; rengjøring og rensing av klær; vaskeri. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder arrangering av utflukter, foredrag, kurs, tema-og dansekvelder, samt arrangering av trimgrupper, fotturer og svømming, og arrangering av høyttidsfeiringer. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet; midlertidig innlosjering; hoteller; pensjonater; utleie av rom. 44 Medisinske tjenester; hjemmesykepleie; tannlegebehandling; legebehandling; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; manikyr, pedikyr; frisørsalonger; hudpleie; massasje;tilbud om bad, boblebad og svømmebasseng; fysioterapitjenester; landskapsarkitekter; utleie av materiell for landbruk; plenog hagedyrking og -vedlikehold; optikertjenester. 11

12 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SELVAAG PLUSS SELVAAG PLUSS Selvaag Pluss AS, Postboks 534 Økern, 0512 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse, forvaltning, forpaktning, taksering, utleie av fast eiendom; utleie av leiligheter; eiendomsomsetning; eiendomsmegler for fast eiendom; boligformidling; rådgivning i eiendomsspørsmål; forsikringsvirksomhet. 37 Byggevirksomhet; byggeledelse; bygningsinformasjon; utleie av bygningsmaskiner; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, herunder installasjon og reparasjon av brannalarmer, tyverialarmer, elektriske apparater og instrumenter, heiser, luftklimatiseringsapparater, maskiner, oppvarmingsutstyr, sikkerhetslåser, telefoner, vanningsanlegg; skomakertjenester; vedlikehold, reparasjon og rengjøring av biler; kjemisk rensing; vinduspussing; rengjøring av bygninger, eksteriør og interiør; rengjøring og rensing av klær; vaskeri. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder arrangering av utflukter, foredrag, kurs, tema-og dansekvelder, samt arrangering av trimgrupper, fotturer og svømming, og arrangering av høyttidsfeiringer. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet; midlertidig innlosjering; hoteller; pensjonater; utleie av rom. 44 Medisinske tjenester; hjemmesykepleie; tannlegebehandling; legebehandling; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; manikyr, pedikyr; frisørsalonger; hudpleie; massasje; tilbud om bad, boblebad og svømmebasseng; fysioterapitjenester; landskapsarkitekter; utleie av materiell for landbruk; plenog hagedyrking og -vedlikehold; optikertjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EARL JEAN EARL JEAN Earl Jean Inc, 1755 North Main Street, Los Angeles, CA 90031, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 18 Lærbelter, nøkkelhanker, hansker, kofferter og portemonéer; paraplyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ATLANT ATLANT Dressmann AS, Postboks 124, 1376 BILLINGSTAD, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsføring av klesprodukter, engrossalg og butikksalg av klær og sko. 12

13 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KANDIDATEN KANDIDATEN JMBP Inc, PMB 208, 9899 Santa Monica Boulevard, CA90212 BEVERLY HILLS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Kinematografiske filmer; tegnefilmer; billedbånd; filmer; spillefilmer; magnetiske opptak og innspillinger; optiske opptak og innspillinger; magnetooptiske opptak og innspillinger; transistoropptak og - innspillinger; audiovisuelle undervisningsapparater; underholdningsapparater for bruk med fjernsynsmottakere; elektroniske bøker og publikasjoner; elektroniske spill; interaktive spill for bruk med fjernsynsmottakere; elektriske og videounderholdningsapparater og -instrumenter; multimediadisker og -publikasjoner; multimediaopptak, - innspillinger og -publikasjoner; laserlesbare disker; videodisker og -publikasjoner; computer software; dataprogrammer; digitale opptak og innspillinger; mediebærende, eller for opptak eller innspilling, lyd og/eller video og/eller data og/eller informasjon; apparater og instrumenter for opptak og/eller gjengivelse av lyd og/eller video og/eller informasjon; hologrammer; disketter; lydopptak; forhåndsinnspilte disker; opptakseller innspillingsdisker; kompaktdisker; grammofonplater; lydbånd; kassettband; videoband; laserdisker; kompaktdisker-interaktive CD-romer; digitale videodisker (DVD); kommunikasjonsapparater og -instrumenter; telefoner; mobiltelefoner; ladere; mobiltelefonladere; handsfree-apparater for mobiltelefoner; mobiltelefonspill; karaokemaskiner; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; digitale spill. 16 Papir; papp; papirartikler; pappartikler; trykksaker; bøker; årbøker, årsskrifter; publikasjoner; tegneserier; sangbøker; magasiner; nyhetsbrev; aviser; album; tidsskrifter; journaler; kataloger; manualer (håndbøker); kart; brosjyrer; flygeblader; plakater; papirvarer og skrivesaker; etiketter; kontorrekvisita; materialer, apparater og instrumenter for tegning og maling; skriveinstrumenter; instruksjons- og undervisningsmateriell; instruksjons- og undervisningsmateriell i form av spill, apparater og instrumenter; materialer til bokbinding; bokomslag; bokmerker; trykkerisett; tegninger; malerier; fotografier; trykk; bilder; kalendere; penner; blyanter; pynt og ornamenter for blyanttopper; farger, fargeskrin, malerskrin; malerpensler; malersett; merkelapper; gaveinnpakninger; kort for gaveinnpakninger; silkepapir for gaveinnpakninger; gaveesker; innpakningspapir; notatblokker; dekalkeringer, dekalkomanibilder; papirservietter og andre pynteartikler av papir; festartikler og festdekorasjoner av papir; papirduker og bordkleder av papir; papirmatter; festvimpler og serpentiner av papir; brodermønster; dekorative overføringsbilder; linjaler; viskelær; hilsnings- og gratulasjonskort; klistremerker; papirskilt; bannere; diagrammer og skjemaer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 28 Spill, leker; leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; elektroniske leker og elektroniske spill; dukker og dukkeklær; teddybjørner; actionfigurer; lekekjøretøyer; skalamodell-kjøretøyer; lekebygningskonstruksjoner og baner for lekekjøretøyer; mykleker; plysj leker; lekesett og lekekasser; ballonger, spillkort; morosaker; festleker; ansiktsmasker; lekemasker; masker; puslespill; drager; juletrepynt; syntetiske juletrær; lysholdere for juletrær; rullebrett; skøyter; sportsbager og beholdere tilpasset sportsartikler; golfhansker; hansker for spill; dukker; marionetter; lekeballer; balltrær; baller; papirhatter; deler, tilbehør og aksessorier for alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TACHOSIL Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, NO 5 Farmasøytiske og hygieniske preparater; hemostatika; vevsklebere; kollagen svamper; absorberbare svamper. 10 Kirurgisk implantert vev; kirurgiske bandasjer; vevsklebere for kirurgisk bruk; hemostatika for kirurgisk bruk; sår- og/eller fleecebandasjer for sammenføyning etter kirurgiske inngrep. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DRAW-STEP DRAW-STEP Rolf Stafseth, Høgåsveien 92F, 1259 OSLO, NO 20 Møbler for oppbevaring herunder; -skuffer med integrerte stiger, -kasetter med integrerte trapper og stigetrinn. 13

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.12-29/04 nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 15/06-2006.04.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 03/08-2008.01.14 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 03/08-2008.01.14 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/07-2007.07.16 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 29/07-2007.07.16 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 29/07-2007.07.16 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer