Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling : Mandag, 18. mai 2009, kl 19:00 i Ellingsrud Kirke. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side Karihaugen Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Karihaugen Borettslag avholdes mandag, 18. mai 2009 kl. 19:00 i Ellingsrud Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2008 A) Årsberetning og regnskap for 2008 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 4. INNKOMMET FORSLAG A) Rehabilitering av betongen og nye fasader. B) Utvidelse av garasjen i Harald Sohlbergs vei VALG AV TILLITSVALGTE C) Valg av leder for 2 år D) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år E) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år F) Valg av valgkomité for 1 år G) Valg av 2 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år H) Valg av 1 representant med vara til Sameiet Ellingsrudåsen Vaktmestersentral. Velges av og blant det nye styret. Oslo, 25. mars 2009 Styret i Karihaugen Borettslag Jan-Erik Sigolsen /s/ Ole Hillestad /s/ Ulla Blomberg /s/ Birgith Houmsmoen /s/ Svein Erik Stryken /s/

3 Side Karihaugen Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2008 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Jan-Erik Sigolsen Ludvig Karstens vei 3 Nestleder Ole Hillestad Ludvig Karstens vei 3 Styremedlem Ulla Blomberg Ludvig Karstens vei 12 Styremedlem Birgith Houmsmoen Ludvig Karstens vei 9 Styremedlem Svein Erik Stryken Harald Sohlbergs vei 18 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Ole Kristian Grindal Ludvig Karstens vei 12 Per Ola Normann Ludvig Karstens vei 6 Jan Olav Aasterud Ludvig Karstens vei 4 Espen Høglund Harald Sohlbergs vei 18 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert Jan-Erik Sigolsen Ludvig Karstens vei 3 Delegert Ole Hillestad Ludvig Karstens vei 3 Varadelegert Ulla Blomberg Ludvig Karstens vei 12 Varadelegert Freddy Olsen Blåbærtråkket 3 F VALGKOMITEEN Trond Larsen Harald Sohlbergs vei 20 Lully M. Bay Hillestad Ludvig Karstens vei 3 Finn Torgersen Harald Sohlbergs vei 18 SAMEIET ELLINGSRUDÅSEN VAKTMESTERSENTRAL Representant Ole Hillestad Ludvig Karstens vei 3 Vararepresentant Ulla Blomberg Ludvig Karstens vei 12 FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 Side Karihaugen Borettslag GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune og har adresse: Harald Sohlbergs vei 2-20 Ludvig Karstens vei 1-17, 2-14 Adresser garasjehus : Ludvig Karstensvei 2 Harald Sohlbergsvei 7 Henrik Sørensensvei 1 Borettslaget består av 543 andelsleiligheter, fordelt på 18 bygninger. Borettslaget eier også to tjenesteleiligheter hvor innskudd ikke er beregnet. Medregnet tjenesteleilighetene er det totalt 545 leiligheter. Vaktmesterleilighetene kan leies ut via Ellingsrudåsen Vaktmestersentral til ansatte eller til andre som står på venteliste. Eiendommen har gårdsnummer 107 bruksnummer 853, 856, 857, 858 og , 15 og 17. og er på m 2. Borettslaget eier tomten. Karihaugen Borettslaget ble konstituert og overlevert Første innflytting skjedde i Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 5 styremedlemmer er 2 kvinner VAKTMESTERTJENESTE Sameiet Ellingsrudåsen Vaktmestersentral skal ivareta den daglige drift og vanlig vedlikehold i borettslaget. Vaktmesteren har kontor i Henrik Sørensens vei 14 og kan treffes på telefon Det er installert telefonsvarer som kan ta imot beskjeder. Vakttelefonnummer er : og Trefftiden er mellom kl. 12:00 og kl hver virkedag. Lørdag, søndag og helligdager er vaktmesterkontoret stengt. Unngå å ringe privat til vaktmester utenom ordinær arbeidstid, med mindre ved nødstilfeller. Styret har satt opp en egen arbeidsbeskrivelse for tjenesten.

5 Side Karihaugen Borettslag RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. PARKERING Borettslaget har parkerings/garasjeplasser. Ved ønske om ekstra parkerings/ garasjeplass, ta kontakt med OBOS Tveita, tlf Pr. dags dato er alt utleid. NØKLER / SKILT Systemnøkler skal kjøpes/bestilles ved henvendelse til vaktmester. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos vaktmester. ELLINGSRUDÅSEN KABELNETT A/S (EKN AS) Karihaugen Borettslag er tilknyttet Ellingsrudåsen Kabelnett A/S (EKN AS). SERVICE PÅ ANTENNEANLEGGET Ved feil på antenneanlegget, kontakt Ellingsrudåsen vaktmestersentral, telefon , eller se infokanalen. BETALINGS TV Styret i EKN AS får stadig henvendelser / ønsker fra beboere om flere og nye kanaler. Ved å leie en dekoder fra Canal Digital, kan hver enkelt beboer som er tilknyttet EKN AS selv bestemme hvor mange kanaler de ønsker (sport/film/kultur/nyheter) i tillegg til de kanaler som EKN AS distribuerer. BREDBÅND Styret i EKN AS er i full gang med å prøve å få innført bredbånd i borettslagets kabelanlegg. Anlegget var i mye dårligere befatning enn hva styret i EKN AS var klar over og det vil koste en del og oppgradere dette til dagens krav. (Styret i EKN AS har imidlertid fått tillatelse/ lov av Post og Teletilsynet til og bygge opp sitt eget Internett / bredbånd.) Styret i EKN AS har innhentet priser fra forskjellige leverandører av utstyr, og vil se på inntjening kontra investering og faste utgifter, legge dette frem for sine eiere, for å få aksept til å gå videre. Tanken er at kabelnettets eget bredbånd / internett skal være rimeligere enn alle EKN s konkurrenter og at kabelnettet på sikt skal ha 100 % oppslutting av internett brukere i sitt kabelselskap.

6 Side Karihaugen Borettslag VASKERI Fellesvaskeri er i alle blokker og skal brukes i henhold til gjeldende regler. RENHOLD De fleste oppganger i borettslaget har avtale med RegnMedSiggen om vask av trappeoppganger/fellesarealer. Vedlikeholdsboning arbeides det med hele året. TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor betydelige rabatter. Det gis opp til 25% rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basis-abonnementene) på fasttelefon og bredbåndstelefon : * Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr samtale uansett varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. * Den enkelte beboer får dessuten fri etablering av ADSL Bredbånd og 15% rabatt på abonnementstypene ADSL Medium og ADSL Premium. (Rabatt ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo). For kunder som hadde ADSL-abonnement fra før fortsetter priser og rabatter som tidligere. * Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice (ikke kontantkort og Djuice Control). Ekstra ringeminutter gis uavhengig av om kunden er i en bindingsperiode, og aktiviseres ved at kunden selv sender en SMS fra sin egen mobiltelefon til nr 2000 med tekst OBOS. Med tre typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt på 5% i tillegg til de øvrige rabattene. Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på eller ved å sende en SMS til 2080 med kodeord OBOS. FELLESMÅLING OG FELLES INNKJØP AV STRØM Borettslaget har avtale med Istad Kraft AS om fellesmåling av strøm. Ved salg av leiligheten eller eierskifte må eierskifteskjema/flytteskjema fylles ut (Skjema fås ved henvendelse til Istad Kraft AS på telefon eller internett Spørsmål utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS. Skjema kan også fåes på vaktmestersentralen, Henrik Sørensens vei 14.

7 Side Karihaugen Borettslag AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 13 bruksoverlatinger i borettslaget per FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i NEMI FORSIKRING ASA med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier må imidlertid ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter).

8 Side Karihaugen Borettslag Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Sameiet Ellingsrudåsen Vaktmestersentral v/daglig leder Jan Erik Sigolsen, tlf Vaktmestersentralen melder skaden til forsikringsselskapet, og bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever, forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert en røykvarsler og et brannslukningsapparat i alle leilighetene. Våre leiligheter er tilknyttet egen alarmsentral i hver blokk som mottar brann og vannalarmer fra alle leiligheter. Likeledes er alle fellesområder dekket med brannalarmer. Beboerne skal ikke røre de installerte alarmer, de blir kontrollert hvert år av egne servicepersonell. Vaktmester har også årlig runde for å sjekke de øvrige røykvarslere og brannslukningsapparater. Ved årets kontroll ble det avdekket flere utkoblinger og fjerning av utstyr i leiligheter. Dette medfører at vi får feil på blokkas anlegg, noe som igjen kan medfører at andre ikke er sikret. De som har fjernet eller ødelagt noe av alarmanlegget vil bli avkrevd å sette dette i stand via vårt servicefirma. De beboere som har benyttet sitt brannslukningsapparat må umiddelbart innlevere apparatet til vaktmestersentralen. Etterfylling belastes beboer. Styret utreder muligheten for å finne en trådløs ordning, slik at de som ønsker det kan få kjøpt egen alarm. HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø

9 Side Karihaugen Borettslag Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD SOM ER AVSLUTTET Byggetrinn 1 (vinduer og fasader) Denne var stort sett ferdig i 1995 men noen oppryddingsarbeider sto igjen til våren Reklamasjonsarbeider utført i Byggetrinn 2 (balkonger og brannvarsling). Ett-årsbefaring og restarabeider i denne forbindelse ble gjennomført før ferien Brannvarsling av de øvrige blokker ble avsluttet før jul Dette byggetrinn er avsluttet og styret har satt opp regnskap for rehabiliteringsarbeidene som ble presentert i årsmeldingen for Byggetrinn 3 (Uteområder) Torsdag 28. august 2003 ble uteplassen til Harald Sohlbergsvei 20 kåret av OBOS bladet og Oslos Byes Vel, til Oslos triveligste uterom I OBOS bladet, oktober 2003, sto det blant annet å lese: Beboerne i Harald Sohlbergsvei 20 på Karihaugen har gjennom en fantastisk egeninnsats forvandlet en gjørmevåt gressflekk til et svært trivelig og vakkert uteområdet. Her blomstrer både samhold og hagebed. Karihaugen Borettslag gratulerer beboerne i Harald Sohlbergsvei 20 for denne flotte hederen og takker alle for den nedsatte innsats. Styret har fått klare retningslinjer fra Husbanken og offentlige myndigheter om hva man kan få støtte til. Det viser seg at de støtter kun nye lekeplasser og ikke rehabilitering av eksisterende lekeplasser. Derfor må vi utrede de økonomiske konsekvenser før vi setter i verk en omfattende plan. Vi må også ta hensyn til de nye forskrifter som ble gjeldende fra Arbeidene vil bli igangsatt våren Borettslaget har etter søknad fått støtte til dette arbeid fra OBOS Miljøfond. Beboerne i Harald Sohlbergsvei 20 fortsatte sitt arbeid i Nå ble det bygget en vedfyrt badestamp med støtte fra OBOS miljøfond og de startet planene for 2005 hvor de skal utvikle planter og bedd. Styret ønsker dem lykke til.

10 Side Karihaugen Borettslag Styret har vært med idrettslaget i deres planer for den nærmiljøpark som nå synes nede på jordet. I 2004 fikk de etablert en akebakke, en sandvolleybane, diverse voller og senket helningen på skråningen nedenfor Ludvig Karstensvei 6 8. Arbeidene er finansiert fra Oslo Kommune, tippemidler og midler fra idrettslaget. Styret håper alle hjelper oss å passe på de ting som er montert opp og benytter anlegget fult ut. Her vil alle som bor i Ellingsrudområdet ha en oase for alle aldre. BYGGETRINN 4 (heiser) 2000 / 2001 Alle heisene i borettslaget ble byttet. BYGGETRINN 5 (innstøpte avløpsledninger) Styret undertegnet kontrakt for rehabilitering av alle innstøpte avløpsledninger i 2002 med Dakki metoden. Avsluttet MØTER OG BEFARINGER. I 2008 har styret avholdt 14 møter, 1 møte med de blokktillitsvalgte og 1 møte med valgkomiteen. Styret har også vært med på eiermøter i Ellingsrudåsen Kabelnett a/s og Ellingsrudåsen Vaktmestersentral. Styrets representanter har også vært tilstede på blokkmøter for å svare på spørsmål, Likeledes deltatt på befaringer i leiligheter og på uteområdene våre. Det ble i 2008 behandlet 126 saker, herav 29 klager, 27 søknader, 49 saker innen drift og vedlikehold, 14 saker fra OBOS, 7 saker innen egne planer og forslag og 0 saker innen spesielle saker. Leder har hatt jevnlig kontakt med foretningsfører ved Aud Aasnes Hansen. Vi takker for samarbeidet. STYRETS ARBEID. 1. Også i 2008 har Ulf Ower fulgt opp rentemarkedet på borettslagets lån. Han var med da borettslaget refinansierte til et lån i Handelsbanken i 2007 med avdragsfrihet frem til Det borettslaget sparer på lavere renter og avdragsfrihet vil overføres til rehabilitering av garasjer. Midlene settes på høyrente konto i OBOS. 2. Det har vært påkrevd med noe vedlikehold på lekeplassene etter hærverk etc. Styret ber om at alle følger enda bedre med slik at dette kan stoppes. Foreldre oppfordres til å prate med sine barn. 3. Heisene har fungert bra i hele år. Dessverre er det fortsatt en del griseri i heisene (spytt og lignende) Styret ser alvorlig på dette og ber om at det opphører øyeblikkelig.

11 Side Karihaugen Borettslag 4. Servicen på garasjeportene er blitt utført av vaktmesterne og Hörmann. 5. Det arbeides fortsatt med å få tak i et system for innbruddsalarm som kan kobles opp mot blokkas brannalarmanlegg. 6. Også i 2008 ble det utført mange spennende og pene prosjekter utenfor blokkene. Disse prosjektene er med på å heve standarden på boligene og bomiljøet hos oss. Styret takker alle de ildsjeler som står bak som pådrivere i disse sakene og håper at arbeidene fortsetter også i 2009 og at andre blokker kommer etter. 7. For de beboere som hadde fylt 60 år ble det arrangert en tur til Gjøvik, hvor mange kjente og spennende steder ble besøkt. Vi var inne i Gjøvik fjellhall som var ferdig til OL. Styret håper at de fleste blir med også neste år, og ønsker enda flere velkommen. 8. Kildesortering av avfall fra leiligheter må bli bedre. Lite har skjedd og fortsatt må vaktmesterne tømme store mengder med papp og papir fra sjaktene. Det blir fortsatt kastet glass ned i sjaktene, enda borettslaget har fått flere containere til dette på området. Esker og poser blir også plassert utenfor containerne. Det virker som om noen beboere tror at dette er OK. Papir containerne er bare til papp og papir. Annet avfall som kanner, isopor og trekasser hører ikke hjemme der. Dette skal i restavfallet. 9. Hunder er koselige men ikke avføringen deres. Hundeeiere skal fjerne ekskrementer fra sin hund. Tillatelsen til å ha hund kan bli trukket tilbake for de som ikke overholder reglene. Er du hundeeier og ser andre eiere forlater sin hunds avføring, så snakk til dem. 10. Også i 2008 har alarmanlegget begrenset skader ved brann og lekkasjer. Det er fortsatt noen beboere som selv kobler ut deler av anlegget. Dette forårsaker at deler av anlegget ikke kan fungere slik det skal. Der hvor slike utkoblinger blir funnet, vil feilene bli rettet av våre servicefolk for beboers regning. 11. I 2008 tegnet borettslaget enda en kontrakt om utleie av heismaskinrom til en mobilleverandør. Det festes også antenner ute på veggene av maskinrommet. Vi leier nå ut til fire forskjellige firmaer. Dette gir oss en inntekt på rundt kr , Det ble i 2008 oppdaget kakerlakker i noen leiligheter. Vaktmesterne la ut feller for å se spredningen før det ble engasjert et firma til sanering. Slik sanering går over 2 til 4 besøk og vi har fått tatt knekken på disse forekomster. Styret har vedtatt at alle som må ha sanering må betale en egenandel på kr. 1500,- Alle som finner slike dyr i sin leilighet har en plikt til å melde dette til styret eller vaktmester omgående slik at vi kan starte sanering før spredningen øker.

12 Side Karihaugen Borettslag 13. Heldigvis har det i 2008 vært lite hærverk. Vi får håpe dette skyldes at alle følger godt med. La oss fortsette med denne trenden. Styret ser en økning i hærverk i form av skriblerier og tagging på våre bygninger både ute og inne. Styret samarbeider med politiet, og den som blir tatt for å ha utøvet skadeverket, må påregne politianmeldelse og erstatningskrav. 14. Styret og vaktmester har hatt et samarbeid med politiet. 15. Styret har ikke mottatt meldinger om innbrudd i kjellere og garasjer i løpet av Oppfordringen er fortsatt å følge med i nærområdet. Det hjelper alle. 16. Firmaet CarPark har foretatt kontroll av parkeringen på borettslagets veier og plasser. De har også foretatt feiing av våre garasjer. Feiing er blitt utført kun en gang i 2008 pga. motorhavari vår-08. CarPark har byttet navn til Q-Park 17. Bevilgninger til hver enkelt blokk har også fortsatt i Dette er små midler som den enkelte blokk disponerte til blomster og annet. 18. Komprimatorbiler ble satt opp ca 1 gang i kvartalet, og hver gang ble bilene fylt opp 2 ganger selv om vi brukte 2 biler hver gang. Til tross av opplysninger om at diverse ting/varer ikke kan tas med som enkelte bare ignorerer. Vaktmesterne kjøre vekk hvitevarer og annet som den enkelte selv skulle ha levert til resirkulering. El-kjøp tar i mot hvitevarer 19. Borettslaget fortsatte også i 2008 å kjøpe felles strøm til alle fra selskapet Hjemkraft. Prisen har hele tiden ligget under de priser som vi kan sammenligne med. 20. En gjenganger i styrets beretning er at enkelte beboere ikke overholder reglene om utlufting av sine leiligheter. Pga. dette oppstår mye fukt i leiligheten som igjen skaper grobunn for sopp og råte. Alle leiligheter må gjennomluftes godt noen ganger hver dag. 21. I 2008 ble det fjernet noen store trær og en god del vegitasjon og busker. Resultatet ble bra. Det vurderes replanting enkelte steder 22. Miljøparken har nå stått ferdig i over 2 år. Aktiviteten er stor både sommer som vinter. Styret henstiller til alle om å verne om denne, slik at den fortsatt kan være til glede for oss alle. 23. Styret har lagt det siste arbeid i en bok som vil bli utdelt våren Denne inneholder våre regler, samt diverse tips og råd.

13 Side Karihaugen Borettslag 24. COOP ønsket ikke å fortsette et samarbeid om en felles ombygging av garasjen. Styret har derfor engasjert vår arkitekt for å utarbeide et forslag om utbygging av eksisterende garasje med flere plasser, samt gjesteparkering. Inn i denne planen vil det også bli vurdert en påbygging av nytt vaktmesterkontor og andre fasiliteter som det er behov for. Dette blir avklart senere og i eget møte om rehabiliteringen av garasjene. 25. Det har i 2008 blitt levert og montert en del dører til leiligheter for eiers regning Styret sto for innhenting av tilbudet på disse dørene. 26. Tetting av nedløpsrør fra taksluk, ble foretatt i løpet av året. Det er blitt registrert fuktutslag i noen av de øverste leiligheter før denne jobben ble utført. Kontroll skal gjennomføres våren Noen leiligheter har vann innsig på balkong. Styret har dessverre ikke funnet en permanent løsning på dette. Arbeidet vil fortsette i Det observeres stadig tilgrising i inngangspartiene. Det henstilles til alle beboere om å bevare våre fellesområder. 29. Rehabiliteringen av garasjen ble nok en gang utsatt. Vår samarbeidspartner greide ikke å snappe opp finanskrisen og de endringer som kom i markedet utover i Det innleverte anbud ble lagt tilside og det vil bli sendt ut nye anbuds papirer i januar 2009, som styret skal vurderer i mars Trolig oppstart før ferien i år. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2008 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås overført til egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-.

14 Side Karihaugen Borettslag INNTEKTER Driftsinntektene i 2008 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak 5 % leieøkning fra Andre inntekter består i hovedsak av refusjon av viderefakturerte kostnader og forsiskringsoppgjør. KOSTNADER Driftskostnadene i 2008 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte kostnadsposter. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Tabellen nedenfor viser i prosent hvordan kostnadene er blitt fordelt i [sett inn ev. kostnadsdiagram her - se egen brukerveiledning] Andre honorarer 5 % Pers.kost/styreh 3 % Andre dr.utg 7 % Vaktmester 14 % Drift og vedlikehold 18 % Kabel Tv-anlegg 5 % Energi 8 % Kom.avg. 14 % Renteutgifter 20 % Forsikringer 6 %

15 Side Karihaugen Borettslag KOSTNADSUTVIKLING FOR 2009 KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 3,5%. Renovasjonsavgiften øker med 4,6%. LÅN Borettslaget har pr ett lån på kr ,00 i Handelsbanken på 6,80 % flytende rente. Borettslaget har inngått avdragsfrihet frem til år For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til note i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS var 0,35% per Renter på sparekonto i OBOS var per : 4,60% under 0,5 millioner 4,70% mellom 0,5 millioner og 2 millioner 5,00% over 2 millioner FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2009 øker med 5 % til kr ,-. MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- per andelsleilighet for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2008 til 2009 med ca. 9,3%. Dette skyldes at indeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester har økt tilsvarende. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon. Forsikringspremien for vårt borettslag gikk opp med 9,2 %.

16 Side Karihaugen Borettslag STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Dette og andre faktorer som påvirker kraftprisene gjør det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften utgjør ca. 44% av total strømpris (betales til kraftleverandør). Nettleie for transport av den elektriske kraften utgjør ca. 22% av total strømpris (betales til nettselskapet). Statlige avgifter, det vil si forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 34% av total strømpris. BUDSJETT 2009 Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og en forventet endring i resultatet på kr ,-. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5% i I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter bl.a. vifteanlegg og rensing av alle avløpsledninger. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2009 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. SAMEIET ELLINGRUDÅSEN VAKTMESTERSENTRAL Borettslaget er medeier i sameiet Ellingsrudåsen Vaktmestersentral (EVS). Som en orientering er årsberetningen for 2008 i EVS inntatt i årsberetningsheftet etter Karihaugen Borettslag ELLINGSRUDÅSEN KABELNETT AS Borettslaget er aksjeeier Ellingsrudåsen Kabelnett AS. Som en orientering er årsberetningen for 2008 i kabelnettet inntatt i årsberetningsheftet etter EVS. Oslo, 25. mars 2009 I styret for Karihaugen Borettslag Jan-Erik Sigolsen /s/ Ole Hillestad /s/ Ulla Blomberg /s/ Birgith Houmsmoen /s/ Svein Erik Stryken /s/

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 26. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Elvesiden Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 78 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 6. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 23. mars

Detaljer