Årsmelding Pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen på tvers av bransje og konkurranse!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen på tvers av bransje og konkurranse!"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen på tvers av bransje og konkurranse!

2 Bodø Næringsforum ble stiftet 18. juni 1986, som en selvstendig interesseorganisasjon og samarbeidsorgan for næringslivet i Bodø og omegn. Formell tilknytning til Bodø Næringsforum skjer gjennom bedriftsmedlemskap. Følgende organisasjoner er innfusjonert i Bodø Næringsforum: Bodø Handelsstands Forening, stiftet Industriforum Bodø, stiftet Bodø Reiselivsforening, stiftet Bodø Håndverks- og Industriforening, stiftet Bodø Næringsforums virksomhet drives i Bodø, fra leide lokaler i Næringslivets Hus, Storgt. 23 A. Regnskapet er avgitt under forutsetning av videre drift, og styret anser at forutsetningen er til stede. Styre og administrasjon Styreleder Per Jacobsen, distriktsleder Schenker AS Nestleder Mona Ågnes, daglig leder Norconsult AS Styremedlem Ove Andreassen, Adm.dir. Nordasfalt AS Styremedlem Aud Schjødt Fredriksen, firsørmester Storvik Salong AS Styremedlem Hans A. Nilsen, Adm.dir. itet AS Styremedlem Roy B. Nilssen, Partner Corponor AS Styremedlem Frode Pedersen, regiondirektør* Thon Hotels 1. varamedlem Jøran Inge Marthinussen, daglig leder Oras Nordland AS 2. varamedlem Bjørg Telnes, daglig leder Kjolesalongen AS * Frode Pedersen gikk sommeren 2012 over i ny stilling i Innovasjon Norge og kunne dermed ikke lengre representere en medlemsbedrift i styret. Fra styremøte 10. oktober rykket 1. varamedlem Jøran Inge Marthinussen opp som fast styremedlem og Bjørg Telnes rykket opp som 1. varamedlem. Crestock.com 2

3 Styret har hatt 9 møter i 2012, hvorav 2 ekstraordinære. Styret har behandlet 101 saker. Styret har i et eget møte jobbet med strategi- og handlingsplan for Styreinstruks for Bodø Næringsforum Retningslinjer for styrearbeidet i Bodø Næringsforum ble innført og tjener som et nyttig arbeidsverktøy for styret og direktøren, supplert med styrets årsplaner. Administrasjonen Direktør Åshild Movik var BNFs daglige leder, som gikk den 7. juli av med pensjon etter nesten 20 år i BNF. Mariann Meby er fra og med 1. juli 2012 Bodø Næringsforums daglige leder. BNF Årsrapport 2012 Organisasjonsmedarbeider ble ansatt 2. mai 2011 og har i hele 2012 hatt 80 % stilling. Regnskapsfører er engasjert på timebasis frem til og med september Fra oktober 2012 har Bokholderiet AS utført regnskapet for BNF. Bodø Næringsforum sysselsatte gjennomsnittlig ca.1,8 årsverk i 2012 mot 1,5 i 2011 Ekstern tjenesteleveranse Bodø Næringsforum er forretningsfører og sekretariat for Stiftelsen Bodø Håndverkerstand, som er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet og registrert i Stiftelsesregisteret / Brønnøysundregistrene. Medlemmer Medlemsprofilering Bodø Næringsforum bidrar til å gjøre sine medlemsbedrifter synlige og tilgjengelige gjennom internettportalen på nettsiden Medlemsbedriftene har anledning til å innhente medlemsoversikt og kontaktinformasjon når de har bruk for det. Medlemsinformasjon / BNFs internett-side Nyheter og informasjon formidles gjennom artikler på Bodø Næringsforums nettside, i kombinasjon med elektronisk post til medlemmene. Statistikken for internettsiden i 2012 viser gjester (11.076) med besøk (20.834), som så på sider ( ). Det var treff ( ) på (2011-tall i parentes) Miniseminarer, arbeidsmøter, møter om konkrete temaer, samt BNFs Næringskafe benyttes dessuten for informasjon og innspill til gjensidig nytte. I oktober opprettet BNF en side på Facebook. Denne benyttes hovedsakelig til enveiskommunikasjon, men er åpen for toveis dersom noen skulle ønske dette. De som følger oss på Facebook er både medlemmer, men også andre interessenter. 3

4 Medlemsutviklingen I 2012 ble det registrert 5 nye medlemmer, mot 15 i 2011 og 24 i Tilkomne medlemmer representerte 63 årsverk, mot 99 og 2011 og 291 i medlemskap ble avsluttet i 2012, mot 12 i 2011; primært begrunnet med fusjoner, strukturendringer og virksomhetsopphør. Totalt økte medlemstallet i 2012 med 1 bedrift, mot 3 i Det tilkom en del medlemmer mot slutten av året, men disse blir først effektuert fra og med Bodø Næringsforum hadde 245 direkte medlemskap pr , mot 244 forrige år. I tillegg er ca. 130 handels- og servicebedrifter tilknyttet BNF som indirekte medlemmer gjennom tre kjøpesenter-medlemskap. År And. Medl. And. indir. medl Gruppering av dir. medlemsskap Handel Industri Reiseliv IKT Kontulent Finans/forsikr Andre Sum Medlemsundersøkelse Det ble i perioden 23. oktober til 2. november gjennomført en medlemsundersøkelse. Undersøkelsen ble besvart av 91 medlemmer som på det tidspunktet var 38% av medlemsmassen. Husk! - Melde oss inn i BNF! - delta på møter! - nettverke med andre i BNF! 4 Crestock.com

5 Medlemskontingent Medlemskontingent er inntektsført med kr ,- i 2012, mot kr ,- i 2011, dvs. en økning på kr ,-. Budsjettmålet for 2012 ( ,-) ble ikke oppfylt. Vi har ikke bokført restanse på kontingentkrav. Fordeling medlemskontingent etter kategori BNF Årsrapport 2012 Antall årsverk Kroner i 2012 Kroner i 2011 Kroner i 2010 Kroner i Over Sum Økonomi Bodø Næringsforums drift Omsetningen i 2012 ble kr ,- mot kr ,- i Regnskapet viser et negativt driftsresultat på kr ,-, mot positivt resultat kr ,- i Etter finansinntekt er regnskapet for 2012 gjort opp med et positivt årsresultat på kr ,- mot kr ,- i Bodø Næringsforum er tidligere innvilget generell skattefrihet. Inntekter fra utleie av Næringslivets Hus til eksterne brukere, og som bidrar til å finansiere Bodø Næringsforums ideelle formål, anses av skattemyndighetene som skattepliktig. For 2012 er det dermed beregnet formuesskatt av andel driftsmidler med 127,-. Skattepliktig aktivitet gir skattemessig underskudd på kr ,-. Styret viser for øvrig til regnskapet med noter. Årsresultatet på kr ,- foreslås overført til fri egenkapital, som deretter utgjør kr ,- pr

6 Støtte / gaver til andre virksomheter og tiltak Bodø Næringsforum ga i 2012 støtte til følgende andre virksomheter: Frelsesarmeen i Bodø, vedrørende felles tiltak ved julegateåpning kr 2.000,- Ungt Entreprenørskap Nordland / fylkesmessa kr 5.000,- Tildeling av Årets Lampe 2012 kr 5.000,- Tildeling av BNFsInitiativsertifikat kr 5.000,- Bodø i Vinden kr ,- Stiftelsen Bodø Håndverkerstand, tilsagn / avsetning til delfin. stipend-utdeling kr ,- Deltakelse i andre organisasjoner Medlemskap Bodø Næringsforum har medlemskap i følgende organisasjoner: Bedriftsmedlemskap uten tariffavtale, i Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO, gjennom landsforeningen Abelia Foreningsmedlemskap i Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH) En av stifterne til Stiftelsen Nordland Musikkfestuke Gjennom personlig medlemskap er Bodø Næringsforum ved direktøren representert i følgende organisasjoner: Norsk Petroleumsforening, avd. Nordland Deltakelsen i ovennevnte fora er primært begrunnet i behovet for informasjonstilgang, nettverksbygging og mulighet til påvirkning, i tillegg til samarbeid der det er felles interesse. Tillitsverv / formell representasjon Direktør Åshild Movik og Mariann Meby hadde før og etter 1. juli 2012 følgende verv, som er relevante for arbeidet i Bodø Næringsforum: 6 Medlem av programrådet og drøftingsutvalget for DA-Bodø Medlem av styringsgruppen for Nyskapingsprogrammet i2016, et partnerskap som driftes av Samfunnskontoret (tidligere Team Bodø KF) Medlem / partnerrepresentant i styringsgruppen for Karrieresenter Bodø et fylkeskommunalt partnerskap, som driftes av Bodø videregående skole og er lokalisert til NAV Bodø Medlem av styringsgruppen for Næringslivets Europakontor i Nordland, et DA-støttet prosjekt som driftes av NHO Nordland (dette ble avsluttet ved årsskiftet) Medlem av NAV brukerutvalg, Bodø

7 Miljø Styret mener at arbeidsmiljøet i Bodø Næringsforum er godt. Sykefraværet er helt ubetydelig og det er ikke registrert skader eller ulykker i Internkontroll-dokument for ledelse av Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er utarbeidet og godkjent av styret. Bodø Næringsforum driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø mer enn det som er normalt for denne typen virksomhet. Likestilling Bodø Næringsforum mener å ha oppfylt egen målsetting om at kjønnsbalansen i styret skal gjenspeile medlemsmassen. Resultatdisponering Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta at årets overskudd kr ,- overføres til fri egenkapital. Crestock.com BNF Årsrapport

8 Virksomhetsrapport 2012 Bodø Næringsforums primære interesse er at medlemmene skal oppnå ønskede resultater av sin virksomhet, og at vi på en tilfredsstillende måte støtter opp under dette målet, og fyller vår rolle som et solid talerør og felles representant for lokalt næringsliv. Gjennom våre medlemmer, tillitsvalgte og administrasjonen er vi aktivt tilstede i DA Bodø-organisasjonen samt i andre felles utviklingsprosjekter som vi mener tjener medlemmenes generelle interesser, enten direkte eller indirekte. Nærmere beskrivelse av virksomheten i 2012: Rammebetingelser og konkurransevilkår (Jfr. vårt delmål 1: Regionale rammebetingelser skal bidra positivt til medlemmenes konkurransekraft og investeringsvilje) Styret mener at Bodø Næringsforum gjennom høringsuttalelser, innspill og dialog også i 2012 har bidratt til å påvirke næringspolitisk dagsorden og beslutninger, med positiv betydning for medlemmenes rammebetingelser og konkurransevilkår. Vi har hatt løpende og god kontakt med kommunale myndigheter. Det gir rom for dialog og uttalelser på et profesjonelt plan, som vi mener best tjener næringslivets felles interesser. Saker / temaer hvor Bodø Næringsforums synspunkter er formidlet gjennom uttalelser og innspill: BNF har ved direktør Åshild Movik skrevet 3 avisinnlegg Øvrig har BNF uttalt seg gjeldende steinbrudd på Tverlandet, Transportplan Nordland, detaljregulering kvartal 103, Kvalvikodden, fartsgrensen i Sjøgata, parkeringsavgiften utenfor Bodø Spektrum, adkomsten i nedre del av sentrum i byggeperioden høst 2012, handlingsplan til Transportplan Nordlad, manglende nasjonal oppfølging av Isfronten, reguleringsplan Glasshuset etc. Alle våre uttallelser og innlegg er publisert på vår webside. Differensiert arbeidsgiveravgift etter 2013 Vi har tatt en rolle som regional påvirkningsagent for differensiert arbeidsgiveravgift etter Den primære målsettingen er at differensiert arbeidsgiveravgift opprettholdes som regionalt virkemiddel og at næringslivet i Bodø får lik arbeids-giveravgift med resten av Nordland når nytt avgiftsregime etter 2013 bestemmes. 8

9 Bodø tapte stedsvalget for den framtidige kampflybasen, som gir sterke argumenter både overfor EU og Regjeringen mot at næringslivet i Bodø skal ha høyere avgiftssatser enn resten av Nordland etter Eventuell nedlegging av arbeidsplasser ved Bodø hovedflystasjon og de negative ringvirkninger det i så fall også vil gi for private arbeidsplasser, antas å svekke veksttakten i Bodø det nærmeste tiåret og dermed begrunnelsen for den høyere avgiftssatsen for arbeidskraft i private virksomheter. BNF Årsrapport 2012 Sekundær målsetting er at nåværende avgiftssats beholdes og at kompensasjonsordningen for høyere avgift opprettholdes på det nivået som tilsvarer eventuell økt arbeidsgiveravgift i Bodø. Samarbeidsprosjekter som Bodø Næringsforum har deltatt i (Jfr. vårt delmål 2: Felles tiltak mellom offentlig, næringsliv og FoU-miljø skal stimulere til utvikling og øke grunnlaget for medlemmenes lønnsomhet; direkte eller indirekte.) NAV Bodø Karrieresenter Bodø NAV brukerutvalg Bodø kommune / Team Bodø KF / Samfunnskontoret Nyskapingsprogrammet i2016 Nordland fylkeskommune / Salten regionråd Partnerskap Salten / Regionalt Næringsfond Salten Programråd DA Bodø Drøftingsutvalget DA Bodø Norsk Petroleumsforening avd. Nordland Felles møteplass for petroleumsrelaterte temaer 9

10 Nettverksbygging og kunnskapsformidling (Jfr. delmål 3: Relevant og aktuell informasjon og kunnskap skal være lett tilgjengelig for medlemmene, og delmål 4: Medlemmene skal høres og avlastes i saker av felles interesse) Bodø Næringsforums møte- og nettverksarenaer for medlemmene setter dagsorden for faglige temaer som vi oppfatter har relevant interesse. Møteplassene skal imidlertid også gi rom for at bedriftsledere kan knytte nærmere kontakt og dele erfaringer med hverandre. Næringskafeen har vært Bodø Næringsforums faste møtearena og treffsted, og har vært åpen for ledere fra næringsliv og offentlig virksomhet. Det vil si at både medlemmer og ikke-medlemmer har kunnet delta på dette arrangementet. Ved seminarer, konferanser og kurs søker vi gjerne samarbeid med andre lokale eller regionale aktører, når interesser er felles og det styrker måloppnåelsen av vår handlingsplan. Bildet er fra BNFs deltakelse på Ungt Entreprenørskaps Gründercamp i desember Her blir et av vinnerlaget intervjuet om sitt resultat av BNFs direktør. 10

11 Temaer i BNFs næringskafé i 2012 Januar Bodø i Vinden (kampanjerapport) Februar Avlyst Mars Kampflybase eller ikke April Digitale medier Mai Meløysamfunnets utfordringer etter REC August Mineralforekomster- og muligheter i nord September Fjernvarmeanlegget i Bodø Desember Kultur, action og opplevelser i Bodøsjøen Crestock.com BNF Årsrapport 2012 Temaer i BNFs karriereforum i 2012 Mars/feb. Mars Mars Mai 12 timers styrekurs Lunsjmøte «suksesskriterier for vekstbedrift» v/adm.dir. Hans Larsen, Signal Bredbånd AS PowerPoint kurs Næringslivsmøte mellom Karriereforumet og øvrige medlemmer. Avlyst Temaer i møter, arr. i fellesskap med Norsk Petroleumsforening avd. Nordland Mars April Mai Oktober November Fremtidig ingeniørutdanning Lille Hjartøy som industriområde Aasta Hansteen Petrostrategier for Bodø og Salten Rapps nye eierstruktur og videre satsing 11

12 Andre møter, seminarer, konferanser, kurs som Bodø Næringsforum har gjennomført November Rådgivernes dag et to dagers kursprogram for skoleledere og rådgivere i videregående skoler og ungdomsskoler samt opplæringskontor i Salten. BNFs samarbeidsparter: Nordland fylkeskommune fylkesråd for utdanning og Partnerskap Salten / Salten kompetanse November Presentasjon av konjunkturbarometer for Nord-Norge høst 2011, som samarbeidspart for Sparebank1 Nord-Norge. v/viseadm. direktør Oddmund Åsen Oktober Frokostseminar om rekruttering av utenlandsk arbeidskraft Juni Bodø etter F16 Mai Presentasjon av konjunkturbarometer for Nord-Norge vår 2011, som samarbeidspart for Sparebank1 Nord-Norge. v/viseadm. direktør Oddmund Åsen Mai Samferdselskonferansen Mars KURS: Bruk av utenlandsk arbeidskraft og underentreprenører Februar Strategisk utviklingsprogram for Luftfart - leverandørnettverk Dessuten er det gjennomført flere ad hoc arbeidsmøter med næringslivsledere og representanter for kommunens administrasjon, politisk ledelse eller andre. Vi har i løpet av året deltatt i flere arbeids- og nettverksmøter som andre aktører inviterer til og med temaer som er relevant for vår virksomhet. I tillegg stiller vi opp for studenter ved Universitetet i Nordland, som kontakter Bodø Næringsforum for å få næringslivsinformasjon eller annen type møtevirksomhet de har behov for. Bildet er fra Rådgivernes dag

13 Øvrige arrangement Offisiell julegateåpning / juletretenning på Bodø torg 1. søndag advent en hundreår gammel tradisjon og et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Frelsesarmeen og Bodø Næringsforum, som i sin tid overtok oppgaven fra Bodø Handelsstands Forening. BNF Årsrapport 2012 Bildet er fra tenningen av julegrana 2012 Sosiale arrangement for tidligere medlemmer i innfusjonerte Bodø Håndverks- og Industriforening, vårfest og julebord; tiltak som gjennomføres som del av fusjonsavtalen fra 1. juni 2008 og med varighet ut våren Årets Lampe Årets Lampe 2012 ble tildelt Bodø Hovedflystasjon, Avinor og Bodø kommune for Bodø Air Show 2012 (arrangement 16. og 17. juni.) Med tildelingen fulgte kr ,-. Årets Lampe er Bodø Næringsforums symbolske takk til en frivillig organisasjon innen idrett og kultur som har utmeket seg gjennom året ved en spesiell aktivitet eller innsats, og som har vakt ekstra begeistring og engasjement innen byens befolkning, i tillegg til positiv markering av Bodø nasjonalt. Frivillige organisasjoner bidrar til verdiskaping i næringslivet, ved sine aktiviteter gjennom dugnadsarbeid. Det ønsker Bodø Næringsforum å vise oppmerksomhet til, på vegne av våre medlemmer. Selv om mottakerne av årets lampe ikke er en frivillig organisasjon, ble showet burdert dithen at de iverksatte stor frivillighet rundt selve arrangementet og at den var en stor positiv markering av Bodø nasjonalt. BNFs Initiativsertifikat BNFs Initiativsertifikat ble tildelt Frode Mellemvik for hans engasjement og initiativ for å ha fått på plass grunnbevilgning til Nordområdesenteret over statsbudsjettet. Med tildelingen fulgte kr ,-. BNFs Initiativsertifikat ble innstiftet den 14. juni 1995 med hensikt å synliggjøre en person i Bodø, som på en eller annen måte har vist et initiativ som tjener lokalsamfunnets totale interesser. 13

14 Framtidsutsikter I juni kom Stortingets vedtak om å flytte kampflybasen ut av Bodø. Signalene som vi fryktet tidligere på våren ble endelig. Bodø Næringsforum gjennomførte i den anledning en konferanse som skulle se på mulighetene denne nedleggelsen kan innebære, og for å sitere sjefsredaktør i Avisa Nordland «Dette er den mest positive begravelsen jeg har vært i!» Man snudde altså dette raskt fra krise til å se se på dette som en mulighet. På kort sikt må man tilby tjenester til Forsvaret som før, men også i prosessen med opprydding kan lokale bedrifter tilby sine tjenester. Det er en forutsetning for videre nærings- og byutvikling av Bodø og dens virksomheter, at Forsvaret frigir alle arealer de tidligere har hatt beslag på, og i samme forfatning som for 60 år siden. Bystyrets beslutning om at rullebanen skal flyttes helt sør, er også avgjørende for en mest mulig smidig byutvikling de neste 50 år. Ellers må Bodø bli mer ekstroverte komme oss ut på de riktige arenaene. Derfor har styret i BN besluttet en ny visjon; «Pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen på tvers av bransje og konkurranse!» Denne visjonen gir BNF rom og muligheter for å ta ansvar på vegne av regionen særlig når det gjelder løft og prosjekter som skal gjennomføres. I forhold til vår drift og nedslag i medlemsmassen er den primært i Bodø og vi skal som alltid ha fokus på vår egen medlemsmasse. Den 20. juni 2012 besluttet styret i BNF å gå inn med inntil 2 millioner i Bodøregionens Utviklingsselskap, under visse forutsetninger. Prosessen rundt dette er enda ikke landet, men vi ser for oss at BRUS blir en realitet i BNF vil i 2013 ta et initiativ sammen med Petro Arctic for å opprette et leverandørnettverk til Oljeog gassnæringen. Dette nettverket skal være regionalt og vårt næringsliv må i større grad vri seg mot også denne sektoren. Gjennom dette nettverket skal man bedre posisjonere vårt regionale næringsliv mot sektoren. For å få dette til må det gjennomføres kompetanseutvikling, konkrete samhandlinger, samt få økt forståelse av markedet. Og man må jobbe strategisk ut fra de forutsetningene vi har i regionen. Næringslivet i Bodøregionen er høyst markedsorientert og -tilpasset. Og lykkes vi å øke samhandlingen internt vil vi stå ytterligere sterkt i mot svingende konjunkturer i Europa. Samhandling forøvrig vil styrke alle sektorer - samarbeid gir suksess! Ellers opprettholder BNF og mange av våre medlemmer forventningene til Universitetet i Nordland med å komme opp med relevante utdanninger mot sektorer som har behov for ingeniører. BNF har ambisjoner om på sikt å doble medlemsmassen. En by med vår størrelse bør ha et større tilfang av medlemmer som igjen sørger for flere ansatte og handlingsrom. Styret har tro på at en økt vekst av medlemmer i fremtiden vil bedre dekke de brede forventningene som medlemsmassen har til BNF. 14

15 Crestock.com BNF Årsrapport 2012 Takk! Vi vil avslutningsvis takke Bodø Næringsforums medlemmer, Bodø kommune / Team Bodø KF/ Samfunnskontoret, Nordland fylkeskommune, Salten Regionråd, Universitetet i Nordland og andre samarbeidsparter for den tillit og interesse som er vist Bodø Næringsforum gjennom året. Bodø, 31. desember 2012 / 21.mars 2013 Bodø Næringsforum Per Jacobsen Styreleder Mona Ågnes Nestleder Ove Andreassen Styremedlem Bjarne Holgersen Styremedlem Hans Nilsen Styremedlem Roy B. Nilssen Styremedlem Aud Schjødt Fredriksen Styremedlem Jøran Inge Marthinussen Styremedlem Mariann Meby Direktør 15

16 Resultatregnskap Resultatregnskap Noter Driftsinntekter 1 Avg.fri medlemskontingent Avg.pl. inntekter sekretariatstjenester Avg.fri seminar- /prosjektinnt.og prosjekttilskudd Avg.pl. seminar- og prosjektinntekter Avg.pl.andre inntekter Avg.fri andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Direkte innkjøps- og prosjektkostnader Seminar-/prosjektkostnader Innkjøp varer/tjenester videresalg Direkte innkjøps- og prosjektkostnader Prosjektstøtte til andre aktører Andre driftskostnader Personalkostnader Kostn. lokaler, inventar, maskin- og programvare Renovering, inventar, utstyr Næringslivets Hus Nedskriving inventar og utstyr Avskriving inventar og utstyr Revisjon og andre kjøpte tjenester Kontor- og møtekostnader Markedsføring, representasjon, gaver Andre kostnader Utvikling og drift Internett-sider Avsetning / avskrevne / tapte fordringer Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter- og kostnader Finansinntekter SUM FINANSPOSTER Resultat etter finansposter Betalbar skatt ÅRSRESULTAT Overført til egenkapital

17 Balanse per Eiendeler Noter Anleggsmidler Rettigheter Nord-Norge Messa / NordlandsMessa 1 1 Driftsløsøre og inventar 1 2 Investeringer kontormaskiner Investering Næringslivets Hus SUM ANLEGGSMIDLER BNF Årsrapport 2012 Omløpsmidler Fordringer Medlems- og kundefordringer Merverdiavgift til gode 0 0 DA-tilskudd vedr. avsluttet prosjekt Forskuddsbetalte kostnader Forskudd leverandører Sum fordringer Varer Varer Sum varebeholdning Aksjer og andeler Aksjer 0 0 Sum investeringer 0 0 Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

18 Balanse per Egenkapital og gjeld Noter Egenkapital og gjeld Egenkapital Egenkapital per Egenkapital per Sum Egenkapital Gjeld Avsetning til øremerkede formål Avsetning stipend Sum avsetning Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og offentlige avgifter Påløpt feriepenger og arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld Forskudd prosjektmidler Betalbar skatt, ikke utlignet Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum Egenkapital og gjeld Bodø 31. desember 2012 / 21. mars 2013 Per Jacobsen Styreleder Mona Ågnes Nestleder Ove Andreassen Styremedlem Bjarne Holgersen Styremedlem Hans Nilsen Styremedlem Roy B. Nilssen Styremedlem Aud Schjødt Fredriksen Styremedlem 18 Jøran Inge Marthinussen Styremedlem Mariann Meby Direktør

19 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og regler som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Aksjer Aksjer som er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfelle der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. BNF Årsrapport Medlemskontingent Økning av medlemskontingent kr ,- er effekten av medlemsøkning samt 2 % kontingentøkning som kompensasjon for økning av konsumprisindeksen, etter vedtak i generalforsamlinen Egne seminar-/prosjektkostnader Egne prosjekter og seminarer ga et dekningsbidrag på kr ,-, etter direkte kostnader. Til sammenligning var dekningsbidraget i 2010 på kr ,- og 2011 på kr ,-. Prosjektene har i tillegg gitt inntekter og dekningsbidrag til vår virksomhet i Næringslivets Hus, 4. etasje. 19

20 4 Økonomisk støtte til andre aktører Økonomisk støtte til andre aktører fordeler seg slik: Årets Lampe 2012, tildelt Bodø Airshow BNFs Initiativsertifikat 2012 til Frode Mellemvik Stiftelsen Bodø Håndverkerstand, tilsagn delfinansiering stipendutdeling Ungt Entreprenørskap Nordland Bodø i Vinden Samlet sum Personalkostnader, godtgjørelse revisjon og pensjonsordning Spesifikasjon personalkostnader: Lønn og beregnede feriepenger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift til Folketrygden, betalt og påløpt Personalforsikring, pensjon og andre ytelser Sum personalkostnader Daglig leder har mottatt lønn og andre fordeler Styreleder har mottatt godtgjørelse Revisor har mottatt godtgjørelse ekskl.mva Det ble gjort avsetninger for revisjon på regnskapet i 2011, derfor er denne lav i Det er ikke gjort avsetning for påløpt revisjonshonorar i årets regnskap. Betalt til ordning for Offentlig Tjeneste Pensjon- OTP Regnskapstjenester Bodø Næringsforum er pliktig til å ha pensjonsordning for sine ansatte, etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er etablert en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning for ansatte i Bodø Næringsforum, som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Bodø Næringsforum sysselsatte gjennomsnittlig ca. 1,8 årsverk i Spesifikasjon: Kostnader lokaler, inventar, maskin- og programvare Leie og drift av kontorlokaler i Storgt. 23 A Driftskostnader og ordinære investeringer maskiner og inventar Leie og drift av konferansesal "Næringslivets Hus" Samlet sum

21 7 Spes.: Kostnader renovering, inventar og utstyr Næringslivets Hus, konferansesal Inventar og utstyr til konferansesal Renovering og vedlikehold konferansesal Samlet sum BNF Årsrapport Ned- og avskrivning inventar og utstyr Netto investeringskostnader, ekskl. eget arbeid Kostnadsført Andel DA-tilskudd Nedskriving Aktivert i balansen / Avskrivningsgrunnlag Akkumulert avskrivning per Bokført verdi av investering Næringslivets Hus Årlig avskrivning: 10 % Bærbar PC, skjerm, tastatur, programvare Avskrivning Bokført verdi Fordringer Medlems- og kundefordringer DA-tilskudd Forskudd leverandører Merverdiavgift til gode 0 0 Forskuddsbetalte kostnader Spesifiserte fordringer er oppgjort når regnskapet avlegges. 10 Bankinnskudd, bundne Bundet bankinnskudd for husleie Skattetrekkskonto

22 11 Egenkapital Bodø Næringsforum ble i 2008 tilført egenkapital gjennom bankinnskudd kr ,- ved Bodø Håndverks- og Industriforenings fusjon med Bodø Næringsforum pr I henhold til fusjonsavtalen har kapitaltilførselen delvis vært benyttet i 2009 til realisering av egen konferansesal i Næringslivets Hus, jfr. noter 7 og 8. Det er forutsatt at renter av resterende fusjonskapital skal bidra til å balansere leie og drift av konferansesalen. 12 Spesifikasjon skyldig skattetrekk og offentlige avgifter Skattetrekk Merverdiavgift skyldig Skyldig arbeidsgiveravgift Samlet sum Annen kortsiktig gjeld Spesifikasjon annen kortsiktig gjeld Avsetning årets lampe og initiativsertifikat Avsetning ikke fakturert tjenesteleveranse Avsetning revisjon og konsulenttjenester Forskudd kunder, for mye mottatt innbetaling Forskudd prosjektmidler Kr ,- gjelder resterende avsetning til tiltak overfor tidligere medlemmer i Bodø Håndverks- og Industriforening, som er fusjonert med Bodø Næringsforum. 15 Skatt Bodø Næringsforum er tidligere innvilget generell skattefrihet. Inntekter fra utleie av Næringslivets Hus til eksterne brukere, og som bidrar til å finansiere Bodø Næringsforums ideelle formål, anses av skattemyndighetene som skattepliktig. Differanse skatteoppgjør 2011; 30,- Skattemessig resultat for 2012 er underskudd på kr Årets beregnede skatt på formuen er på 127 kr. 22

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

HISTORISK TILBAKEBLIKK

HISTORISK TILBAKEBLIKK HISTORISK TILBAKEBLIKK 1986 2011 Bodø Næringsforum ble stiftet 18. juni 1986 som en selvstendig interesseorganisasjon og samarbeidsorgan for næringslivet i Bodø og omegn. Formell tilknytning til Bodø Næringsforum

Detaljer

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 1.0 Virksomheten 6 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder 6 1.2 Eiere 8 1.3 Styret 9 1.4 Administrasjon 9 1.5 Arbeidsmiljø

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Bekkestua sentrum. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013

Bekkestua sentrum. 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 2 Bærum næringsråd årsrapport 2013 Bekkestua sentrum BÆRUM NÆRINGSRÅD MOT 2014 Bærum næringsråd har vært i gjennom en offensiv 2-årsperiode en helt nødvendig utvikling. Vi måtte lykkes

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013 M O S S E R E G I O N E N S NÆRINGSUTVIKLING Innhold Om selskapet Driften av selskapet 2013 Aktiviteter 2013 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Selskapets visjon, formål

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold Årsberetning 2007 1 Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007 Innhold Dette er BBL 3 Direktøren har ordet 5 Organisasjon BBL-gruppen 6 Styret i BBL 7 Styrets beretning 8 Balanse 13 Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding 2008. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2008. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årsmelding 2008 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Innhold KLIKK FOR LINK TIL SIDENE Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) 3 Årsberetning 2008 8 Regnskap 10 Noter til

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP 2014 ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP KS Bedrift skal være den ledende interesseorganisasjonen for lokale og regionale bedrifter som løser viktige samfunnsoppgaver. BÆREKRAFT OG

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer