Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen 2011/ / Samferdselsdepartementet Statsråden Henvendelse - strømpriser Energiproduksjon - energibruk - strømforbruk / /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Kopi av brev til JD om vold i nære relasjoner Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling / /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Vedtatte forskrifter andre halvår med oversikt over høringsinstanser nnst.sak, nr. 900 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2010 til 31. desember / /2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Statsråden Side: 1 av 23

2 Dokument 8:63 L Høringsnotat Dokument 8:63 L ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovregulering av permitteringer) 2011/ /2011 Landsorganisasjonen i Norge Dokument 8:65 L Høringsnotat Dokument 8:65 L ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovfesting av permitteringer) 2011/ /2011 Landsorganisasjonen i Norge Søknad om støtte til norgesopphold for fire kvinner fra ganda og avholdelse av konferanse på Stortinget Søknad om støtte til norgesopphold for tre kvinner fra ganda samt konferanse på Stortinget - mai / /2011 Hans Brattesta Henvendelse fra Norges Bank om regulering av godtgjørelse til representantskapets medlemmer Norges Bank - regulering av godtgjørelse til representantskapets medlemmer 2011/ /2011 Hans Brattesta Side: 2 av 23

3 Henvendelse fra Høyres stortingsgruppe om ressurssituasjonen i Politiets sikkerhetstjeneste - PST Ressurssituasjonen i Politiets sikkerhetstjeneste - PST 2011/ /2011 Hans Brattesta Forespørsel om stortingets vennskapsgrupper (friendship group) Forespørsel om stortingets vennskapsgrupper fra Republikken Moldova 2011/ /2011 Moldova nasjonalforsamlingen Svar på forespørsel om stortingets vennskapsgrupper Forespørsel om stortingets vennskapsgrupper fra Republikken Moldova 2011/ /2011 Moldova nasjonalforsamlingen Registrering av domenenavn i Stortinget Domenenavn i Stortinget - internettdomener - Sak i DL / /2011 ninett Side: 3 av 23

4 Program / reisenotat NATO PA møte NATO PA møte i Brussel / /2011 Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge 2011/ /2011 O O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Egenerklæring på registrerte domenenavn Domenenavn i Stortinget - internettdomener - Sak i DL / /2011 Norid Besvart og videresendt henvendelse til prosjekt om implementering av Netcom-avtale Anskaffelse av avtale for teletrafikk på fasttelefon og mobiltelefon - mobilt bredbånd - trafikkavtale 2010/ /2011 Henning Skumsvoll Side: 4 av 23

5 Regnskaps- og årsavslutning Stortinget 2010 Statsregnskapet 2010 Regnskaps- og årsavslutning - rapportering 2010/ / Riksrevisjonen Besvart og videresendt henvendelse til prosjekt om implentering av Netcom-avtale Anskaffelse av avtale for teletrafikk på fasttelefon og mobiltelefon - mobilt bredbånd - trafikkavtale 2010/ /2011 Torill Wivegh Søknad om samtykke til fravær - møte med ASVL-Asker produkter ASK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Brit Brenno Søknad om samtykke til komiteens studiereise til Hedmark ASK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Brit Brenno Side: 5 av 23

6 nvitasjon til NP seminar - Japanese perspectives on Asian security FK - nvitasjoner / /2011 NP Seminar Kommentarer til debatten om Demokratiets kår i ngarn Demokratiets kår i ngarn 2011/ / stvan Molnar Oversendelse av presentasjon - Norges olje- og gassfremtid NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Statoil Meld St 6 Høringsnotat Meld. St. 6 ( ) Likestilling for likelønn 2010/ /2011 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Side: 6 av 23

7 Meld St 6 Høringsnotat Meld. St. 6 ( ) Likestilling for likelønn 2010/ /2011 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Meld St 6 Høringsnotat Meld. St. 6 ( ) Likestilling for likelønn 2010/ /2011 Akademikerne Meld St 6 Høringsnotat Meld. St. 6 ( ) Likestilling for likelønn 2010/ /2011 nio Meld St 6 Høringsnotat Meld. St. 6 ( ) Likestilling for likelønn 2010/ /2011 Likestillings- og diskrimineringsombudet Side: 7 av 23

8 Meld St 6 Høringsnotat Meld. St. 6 ( ) Likestilling for likelønn 2010/ /2011 Norsk Sykepleierforbund Meld St 6 Høringsnotat Meld. St. 6 ( ) Likestilling for likelønn 2010/ /2011 Arbeidsgiverforeningen Spekter nvitasjon til Forsvarsministerens festkonsert 2011 FK - nvitasjoner / /2011 Forsvarets Musikk Meld St 6 Høringsnotat Meld. St. 6 ( ) Likestilling for likelønn 2010/ /2011 Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon Side: 8 av 23

9 Dok8:96 S Forslag om snarlig deployering av norsk militær bidrag til Adenbukta DOK8:96 S Forslag om snarlig deployering av norsk militær bidrag til Adenbukta 2011/ /2011 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Statistikk for og 2011 Avtale om produksjon - distribusjon av forhandlinger og høringer - Smartcom nteraktive - NRK Avtalen forlenges fra Sak DL 2008/ /2011 Smartcom TV H7 midlertidig stans i prosjektet. Melding til prosjektdeltagerne H7A - Handlingsområde - Elektronisk saksbehandling - Arkivplan.no avtale om bruksrett - drift og vedlikehold for programvare - Arkivplan.no / /2011 Meld St 6 Høringsnotat Meld. St. 6 ( ) Likestilling for likelønn 2010/ /2011 Fagforbundet Side: 9 av 23

10 Vedtatte forskrifter andre halvår med oversikt over høringsinstanser nnst.sak, nr. 900 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2010 til 31. desember / / Kulturdepartementet Statsråden Anskaffelse om kjøp av vikartjenester - ***** Anskaffelse av vikartjenester Stortingets administrasjon 2010/ /2011 ***** Anskaffelse kjøp av vikartjenester Stortinget ***** ***** ***** ***** Anskaffelse av vikartjenester Stortingets administrasjon 2010/ /2011 ***** Retur av statsrådsprotokoller for andre halvår 2010 nnst.sak, nr. 900 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2010 til 31. desember / /2011 Kulturdepartementet Side: 10 av 23

11 H7 - gjennomgang av prosjekter - fremdrift i H7 H7A - Handlingsområde - Elektronisk saksbehandling - Arkivplan.no avtale om bruksrett - drift og vedlikehold for programvare - Arkivplan.no / /2011 Besøk Ecuador Forespørsler - besøk til Stortinget / /2011 Norges ambassade Santiago Orientering om endring av forretningsorden - FO - komiteleders adgang til å innkalle vararepresentanter når Stortinget er samlet Endringer av forretningsordenen - FO - komiteleders adgang til å innkalle vararepresentant når Stortinget er samlet 2011/ /2011 Fremskrittspartiets stortingsgruppe m.fl. Oversendelse av presentasjon - møte med komiteen samhandlingsreformen HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Den norske legeforening Side: 11 av 23

12 Dokument 8:47 S Oppfølgingsspørsmål fra Høyres fraksjon i brev av Dokument 8:47 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om vridning av offentlige hjelpemidler i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial 2010/ /2011 Nærings- og handelsdepartementet Statsråden Logg over feil - mangler og endringer - versjon Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem Vedlikeholdsavtale Den lille vedlikeholdsavtalen Benum - Sak forprosjekt Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 1813/2011 Capgemini Systemmelding og begge feil C Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem Vedlikeholdsavtale Den lille vedlikeholdsavtalen Benum - Sak forprosjekt Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 1814/2011 Capgemini m.fl. Kopi av brev til HOD - Etablering av felles mottak for Vold Nære relasjoner i forbindelse med Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag Kopi av brev til / fra Helse- og omsorgsdepartementet fra diverse avsendere / / Fylkesmannen i Nord Trøndelag m.fl. Side: 12 av 23

13 2010/ /2011 LMR arkitektur Prop 65 S Høringsnotat Prop. 65 S ( ) Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar 2011/ /2011 Norske Boligbyggelag 2010/ /2011 BA Arkitekter Prop 65 S nnspill Prop. 65 S ( ) Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar 2011/ /2011 Fellesorganisasjonen Side: 13 av 23

14 Kopi av brev til AD - ttalelse fra Salten Regionråd - reduksjon i tiltaksplasser for yrkeshemmede med behov for arbeidsrettet bistand i skjermet sektor i Nordland Kopi av brev til / fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra diverse avsendere / /2011 Salten Regionråd 2010/ /2011 Erik Møller Arkitekter & Arkitektskap Dokument 8:6 S nnspill Dokument 8:6 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om mer forutsigbarhet og mindre byråkratisk adopsjonsprosess 2010/ /2011 Ønskebarn 2010/ /2011 Link Arkitektur Side: 14 av 23

15 2010/ /2011 Amdahl Strøm & Cappelen Arkitekter / /2011 A C K arkitekter / /2011 Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter nnkalling til møte i Arbeidsutvalget for Grunnlovens 200 årsjubileum Grunnlovsjubileet møter i Arbeidsutvalget 2009/ / Dag Terje Andersen m.fl. Side: 15 av 23

16 2010/ /2011 Løvseth + Partners / /2011 Jan Bauck Arkitektkontor / /2011 Ola Roald Pensjonsordningen for representantene - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pensjonsordningen for representantene 2009/ /2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 16 av 23

17 Dokument 8:17 S Henvendelse - mangel på innsyn i skattesaker Dokument 8:17 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene lf Leirstein, Christian Tybring-Gjedde og Anders Anundsen om å bedre rettssikkerheten for skattyter 2010/ /2011 Per Barbakken 2010/ /2011 Narud-Stokke-Wiig Vedtatte forskrifter andre halvår med oversikt over høringsinstanser nnst.sak, nr. 900 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2010 til 31. desember / /2011 OFL 14 Organinterne dokumenter Fiskeri- og kystdepartementet Statsråden 2010/ /2011 Tegn Side: 17 av 23

18 Henvendelse - ulik pensjon for enslige og gifte Alderspensjon / /2011 Else Wangen nvitasjon fra stortingspresidenten til formannen for Statsdumaen Russland - Offisielt besøk til Stortinget av formannen i Statsdumaen Boris Gryzlov / /2011 Norges ambassade Moskva Oppnevning - gjennoppnevning av ledelsens medlemmer og varamedlemmer i Tilsettingsrådet for perioden Oppnevning av nye medlemmer og varamedlemmer fra ledelsen til Tilsettingsrådet for perioden N 2011/ /2011 nger Figved m.fl. Årsmøte Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter - årsmøte - drift - Sak DL 2009/ / Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter Side: 18 av 23

19 Dok8:95 S Forslag om å iverksette en handlingsplan mot jødehat i Norge DOK8:95 S Forslag om å iverksette en handlingsplan mot jødehat i Norge 2011/ /2011 Kristelig Folkepartis stortingsgruppe Henvendelse - Porsanger kommunes vurderinger ved nedleggelse av skattekontor i Finnmark - anmodning om regionalkontor i Porsanger Henvendelser - skatter og avgifter / /2011 Porsanger kommune Forespørsel om møte - Etiopisk Fellesforum i Norge Ethiopere med avslagsvedtak i kirkeasyl i Oslo Domkirke 2011/ /2011 Etiopisk Fellesforum i Norge Meld St 7 Anmodning om høring Meld. St. 7 ( ) Kampen mot organisert kriminalitet - en felles innsats 2010/ /2011 Riksadvokatembetet Side: 19 av 23

20 Kopi av brev til JD - Papirløse Etiopere i Norge Kopi av brev til / fra Justis- og politidepartementet / /2011 Etiopisk Fellesforum i Norge Henvendelse - Geotermokraftverk Energiproduksjon - energibruk - strømforbruk / /2011 Tom Arne Skofterød nnberetning om status på russisk side når det gjelder behandlingen av avgrensningsavtalen Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland 2011/ /2011 OFL 14 Organinterne dokumenter Norges ambassade Moskva ttalelse fra landstyremøtet Krever at regjeringen sikrer nasjonal transportordning for funksjonshemmede Funksjonshemmede - bevegelseshemmede - rullestolbrukere - henvendelser / /2011 Norges Blindeforbund Side: 20 av 23

21 Offisielt besøk til Nederland Nederland - offisielt besøk av Stortingets president til Nederland / /2011 Ylva Bie ttalelse fra landstyremøte Krever at regjeringen sikrer nasjonal transportordning for funksjonshemmede Henvendelser - samferdsel - kommunikasjon / /2011 Norges Blindeforbund ttalelse fra landstyremøtet Snarlige tiltak for å få flere synshemmede ut i arbeid - Krever handling nå Funksjonshemmede - bevegelseshemmede - rullestolbrukere - henvendelser / /2011 Norges Blindeforbund nvitasjon til lunsjseminar - offentlige tjenester og skatt - hvordan påvirkes fordelingen mellom fattige og rike - Statistisk sentralbyrå Oslo ASK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Statistisk sentralbyrå Side: 21 av 23

22 Dokument 8:29 L Program åpen høring Dokument 8:29 L ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Øyvind Korsberg, b Thomsen og Mette Hanekamhaug om å oppheve forbudet mot profesjonell boksing i Norge 2010/ /2011 Dokument 8:54 S Program åpen høring Dokument 8:54 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide, Dagfinn Høybråten og Kjell ngolf Ropstad om å legge ned de regionale helseforetakene og omgående å fryse alle omstillin 2010/ /2011 Prop 48 L Program åpen høring Prop. 48 L ( ) Endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet 2010/ /2011 nvitasjon til lunsjseminar - offentlige tjenester og skatt - hvordan påvirkes fordelingen mellom fattige og rike - Statistisk sentralbyrå Oslo FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Statistisk sentralbyrå Side: 22 av 23

23 Overføring av kontingent til Tolv Pluss Gruppen for budsjettår 2011 P - medlemskap - kontingent / /2011 Ann-Christine Alderin Låtun Side: 23 av 23

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01.

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.02.2011 Forsikringstjenester - opphør av tidligere avtaler fra 010211 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.06.2012 Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06.

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 17.06.2013 Meld St 17 nnspill Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok.

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.11.2013 nnhold: Forespørsel om møte med komiteen KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer