RAPPORT FRA PARTNERSKAPSKONFERANSE MANGFOLDIGE SALTEN 21. oktober 2011, Bodø Kulturhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA PARTNERSKAPSKONFERANSE MANGFOLDIGE SALTEN 21. oktober 2011, Bodø Kulturhus"

Transkript

1 RAPPORT FRA PARTNERSKAPSKONFERANSE MANGFOLDIGE SALTEN 21. oktober 2011, Bodø Kulturhus Ove Jakobsen Øystein Nystad Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø UiN-rapport 4/2012 1

2 Ove Jakobsen og Øystein Nystad Rapport fra Partnerskapskonferanse 21. oktober 2011, Bodø Kulturhus UiN-rapport nr. 4/2012 Universitetet i Nordland ISBN: ISSN: Trykk: Trykkeriet UiN Universitetet i Nordland 8049 Bodø Tlf: Alle rettigheter forbeholdes. Universitetet i Nordland 2

3 Tittel: Rapport fra partnerskapskonferanse Mangfoldige Salten Forfatter(e) / prosjektmedarbeider(e) Ove Jakobsen Øystein Nystad REFERANSESIDE, UiN-RAPPORT Offentlig tilgjengelig: Ja ISBN Antall sider og bilag: 81 Prosjektansvarlig (sign). Øystein Nystad (sign). Leder forskningsutvalget (sign). UiN-rapport nr. 4/2012 ISSN Dato: Prosjekt Kafedialog Sammendrag Rapporten er basert på innledninger og dialoger fra Partnerskapskonferanse på Bodø kulturhus 21. oktober 2011 hvor målet var å skape ideer for framtidens Salten. Oppdragsgiver(e) Salten Regionråd Oppdragsgivers referanse Kyrre Didriksen Emneord: Bærekraft, økologisk økonomi, livskvalitet, livskraftige regioner, regional utvikling. Summary The report is based on introductions and dialogues from café dialouges in Bodø kulturhus 21. Okt on how to create sustainable, viable societies in the future Keywords: Sustainability, Ecological economics, quality of life, viable regions, refional development Andre rapporter innenfor samme forskningsprosjekt/program ved Universitetet i Nordland: UIN-rapport nr Rapport fra seminar om økologisk økonomi Gentle Actions Conference UIN-rapport nr Rapport fra kafédialog: Livskraftige regioner, Kjerringøy 2 UIN-rapport nr Rapport fra kafédialog: Livskraftige regioner, Kjerringøy 1 UIN-rapport nr Mitt Nordland Mi framtid et attraktivt Nordland i 2030, rapport fra 6 kafédialoger i tilknytning til regional planstrategi for Nordland. 3

4 Innholdsfortegnelse Forord... 5 Partnerskapskonferanse... 7 Om Salten Sammendrag Innlegg på partnerskapskonferansen Kafédialog som metode Resultater fra kafédialogen Problemstilling Kommentarer til spørsmål Problemstilling Kommentarer til problemstilling Problemstilling Kommentarer til problemstilling Analyse av evalueringsskjema Oppsummering Andre bøker i serien

5 Forord Partnerskap Salten arrangerte sin årlige partnerskapskonferanse i Bodø kulturhus den 21. oktober med tittelen "Mangfoldige Salten". Konferansen hadde ca 100 deltakere, med ulik bakgrunn og kompetanse, fra virksomheter i Salten. Konferansens mål var at å utvikle nye tanker og ideer for å inspirere til en fortsatt positiv utvikling av Saltensamfunnet. I konferansen ble det presentert mange gode eksempler på kreative, interessante og fremtidsrettede prosjekter fra alle Saltenkommunene. I tillegg ble aktuelle modeller å jobbe ut ifra presentert. Konferansen ble avsluttet med kafédialog. Resultatene fra dialogen som presenteres her inngår som en viktig del av prosessen med utviklingen av Partnerskap Salten. Konferansedeltakerne fikk også med seg premiereforestillingen til Rognankompaniet "Alt for daman". Under konferansen ble Innovasjon Norges bygdeutviklingspris for 2011 tildelt ekteparet Ann-Merethe og Helge Nilsen som driver Øverås Gård på Finnøya i Hamarøy kommune. I en tid preget av finanskrise, gjeldskrise, miljøkrise og klimaendringer er det veldig stimulerende å arbeide med et prosjekt som i stedet for å fokusere på problemer er på jakt etter muligheter, muligheter til å skape et Mangfoldig Salten. Noe av det mest interessante ved denne tilnærmingen er at den åpner for nye perspektiver og dermed mye spørsmål. Utfordringen er med andre ord ikke først og fremst å finne nye svar på de velkjente problemene, den er mer å utvikle arbeidsmetoder som åpner for kreativitet og nytenkning. Det å betrakte problemer fra nye perspektiver, stille nye spørsmål og oppdage nye muligheter forutsetter vilje og evne til å tre ut av de veletablerte tenkeboksene. Denne rapporten er et resultat av et inspirerende og konstruktivt samarbeid mellom Salten regionråd og Senter for Økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø. De som har deltatt i prosjektet har ulik faglig bakgrunn, ulike erfaringer og ulike oppfatninger av hvordan et attraktivt samfunn utvikles. Dette mangfoldet har gjort det mulig å kombinere teoretiske tilnærminger med praktiske erfaringer på måter som skaper grobunn for kreativitet. Vi brukt kafédialog som metode for å knytte sammen teori og praksis. Kafédialog er en strukturert måte å arbeide på som åpner for nye og spennende innfallsvinkler til problemforståelse og problemløsning. 5

6 Kyrre Didriksen i partnerskap Salten har bidratt gjennom hele prosessen, og sammen med medarbeidere i Salten Regionråd bidro han til at arrangementet ble vellykket. I tillegg kom flere lokale bidragsyterne med gode innlegg som var med på å skape en konstruktiv og spennende ramme omkring gjennomføringen av kafédialogen. I rapporten er det foto fra Georg Heggelund og Øystein Nystad. Fra Senter for Økologisk økonomi og etikk har i tilegg til Ove Jakobsen og Øystein Nystad også Are Ingulfsvann, Fritz Nilsen, Vivi Marie Lademoe Storsletten og Camilla Helgesen bidratt med å utforme rapporten. Ove Jakobsen Øystein Nystad 6

7 Partnerskapskonferanse Tidspunkt 21. oktober 2011 Tittel: Mangfoldige Salten Konferansens mål: Hente gjensidig inspirasjon for fortsatt positiv utvikling av Saltensamfunnet. Målgruppe: Grendelag, ideelle organisasjoner, næringsliv/bransjeorganisasjoner, politikere, byråkrater i offentlig sektor, uviklingsselskap, utdannings- /kompetansemiljø og andre interesserte. Bakgrunn: Nordland fylkeskommune har etablert en ny partnerskapsmodell med fylkets 7 regioner og har inngått partnerskapsavtale med Salten Regionråd som utløper 31. des Fylkeskommunen ga modellen navnet / mottoet Vekstkraft gjennom regionale partnerskap og har gitt følgende formål med partnerskapene: Målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet samt styrke samhandlingen/samarbeidet horisontalt og vertikalt. Partnerskap Salten har valgt å legge Saltenstrategier til grunn for sine satsinger. Det er utarbeidet handlingsplan som beskriver følgende tre programsatsinger: Profil og rekruttering Kompetanse Tilrettelegging for næringsutvikling 09:00 Velkommen/Åpning Kjell Magne Johannsen, styreleder i PS-Salten 7

8 09:15 Partnerskap Salten - hva nå? Nordland fylkeskommune var initiativtaker til ordningen med regionale partnerskap. I føringene fra fylkeskommunen lå at det skulle etableres regionale partnerskap mellom kommuner, næringsliv, kompetansemiljø og frivillig sektor. Hva er erfaringene? Hva tror man om framtia? Arve Knutsen, fylkesråd for næring Odd Henriksen, direktør NHO Tom Erik Holteng, UiN Ove Jakobsen, Senter for økologisk økonomi og etikk 10:00 Mangfoldige Salten Salten er en region som byr på det meste. Ulike samfunn, ulike næringer og ulike mennesker gir mange muligheter. Muligheter som er grepet fatt i og gjennom innleggene som følger synliggjøres hva man kan få til gjennom samarbeid i bygder, i kommuner og i samarbeid på tvers av kommunegrenser. Bygder i utvikling Finnøy Ann- Merethe Nilsen/Bram De Roy Nordfjorden Johan M. Pedersen Kultur ut fra fellesløft Kultursamarbeidet i Salten Lisbeth Glanfield Slipen scene Øyvind Holthe Lokale partnerskap Meløysamarbeidet Finn Åge Pettersen Landskapspark noe for Salten? Grøtøyleia Dirk Kohlmann, Fylkesmannen i Hordaland Utdanning for framtida? Skoleprosjekt i Bogen, Tor Holand 8

9 12:00 Lunsj 13:00-16:00 Livskraftige Salten (kafédialog) Øystein Nystad/Ove Jakobsen Ca 16:00 Foreløpig oppsummering/veien videre Kl 18:00 Rognankompaniet alt for daman. Premiereforestilling Konferansen har 100 billetter til Rognankompaniets premiereforestilling. Disse deles ut etter først til mølla prinsippet. Påmelding innen 11.oktober til Ved påmeldingen opplyses om man ønsker billett til Alt for Rognan. 9

10 10

11 Om Salten Salten ligger sentralt i Nordland og utgjør sammen med regionsenteret Bodø et betydningsfullt knutepunkt både for Nordland og Nord-Norge. Dette gjenspeiles i viktige senterfunksjoner som er lokalisert til Salten, som høyere utdanningstilbud, sentralsykehus, fylkeskommunale / statlige tjenester og et høyt innslag av tjenesteytende virksomhet for øvrig. Bodø er Nordlands viktigste kommunikasjonssenter, og er sammen med Fauske et knutepunkt på nasjonale transportlinjer både når det gjelder båt, bane, vei og lufttrafikk. Salten har ren og variert natur, store kraftressurser og mineralressurser, variert næringsliv og et rikt kulturliv. Kommuner: Salten består av 9 kommuner med varierende størrelse. Regionen er like stor som Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo til sammen. Salten er plassert nesten midt i Norge. Avstanden Fauske Oslo er den samme som Fauske - Nordkapp. Det er også en meget rik region fra naturens side, med store fiskerier, mineralressurser og kraftressurser. Den ville og vakre naturen gir også grunnlag for trivsel, rekreasjon og turisme. Næringsliv: Regionen har en sammensatt og allsidig næringsstruktur. Det er stor vekst i såkalte nye næringer, innenfor kunnskaps- og teknologibedrifter. I tillegg har vi noen viktige industrielle hjørnesteiner, bl.a. Elkem Salten og Hydro Agri Glomfjord med Industriparken. På kysten ser vi betydelig aktivitetsøkning innenfor marin sektor, samtidig som vi har noen av de viktigste landbrukskommunene i landsdelen. I tillegg har Forsvaret stor aktivitet her, med Øverstkommanderende for Nord-Norge og Bodø Hovedflystasjon. Høgskolen i Bodø fikk fra 1. januar 2011 status som universitet, og ble fra samme tidspunkt døpt om til Universitetet i Nordland. Befolkning: Byene Bodø og Fauske utgjør det befolkningsmessige tyngdepunktet i Salten med vel 2/3 av regionens befolkning. Mens det er jevn befolkningsvekst i byområdene, opplever distriktskommunene en motsatt utvikling. I tillegg er det stor grad av pendling, spesielt til Bodø (ca personer). 11

12 Innbyggerne fordeler seg slik mellom kommunene pr. 1. januar 2011: Kommune Innbyggere Beiarn Bodø Fauske Gildeskål Hamarøy Meløy Saltdal Steigen Sørfold Sum Kultur/Idrett: Bodø er sammen med Tromsø landsdelens kulturelle tyngdepunkt, med sterk nasjonal profil. Kultur og idrett har utviklet seg til å bli en betydelig næringsvirksomhet, med fotballklubben Bodø/Glimt og Bodø Håndballklubb som de mest profilerte. I tillegg har hele regionen sterke tradisjoner for frivillig kulturarbeid. Av større festivaler / kulturarrangement som arrangeres jevnlig kan nevnes følgende: Steigen Sagaspill Hamsundagene på Hamarøy Nordland Musikkfestuke i Bodø Blåfrost-festivalen på Rognan Mons Petter festivalen i Sulitjelma Revyfestival i Meløy Groove Valley Jazzcamp i Beiarn 12

13 Oppdatert informasjon om kulturarrangement i Salten finnes på Kommunikasjon: Salten har de viktigste transportknutepunktene i Nord-Norge, med stamruteflyplass, nasjonalhavn, Nordlandsbanen, E6 og mellomriksvei til Sverige. En rekke virksomheter er lokalisert til regionen som følge av dette, med hovedkontoret for Widerøe Flyveselskap som den største. For å utvikle en mer funksjonell bo- og arbeidsmarkedsregion er den største utfordringen å korte ned reisetidene internt i regionen. Dette krever både vegutbedringer og gode kollektivløsninger. Etableringen av Agendatoget mellom Rognan og Bodø er et viktig bidrag i denne sammenheng, hvor reisetiden Bodø- Fauske et redusert til 39 minutter. Du finner mer om dette under 13

14 14

15 Sammendrag Kafédialogen viser at det finnes en utbredt vilje og evne til konstruktivt samarbeid med sikte på å utvikle Saltenregionen til en livskraftig og bærekraftig region frem mot Innledningene og resultatene fra dialogene rundt kafébordene viser at det finnes mange interessante prosjekter rundt omkring i kommunene. En positiv utvikling i regionen er for en stor del avhengig av at det knyttes forbindelser mellom entreprenører som har ideer, ressurser og kunnskap som til sammen bidrar til innovasjon og verdiskapning. For å videreutvikle lokale naturressurser og menneskelige ressurser må kommunikasjonene mellom kommunene forbedres. Utvikling av de menneskelige ressursene krever tiltak som bidrar til sosial og kulturell integrering, det må blant annet opprettes sosiale møteplasser. Resultatene fra kafédialogen og svarene på evalueringsskjemaet viser at deltakerne mener etablering av kretsløpsløsninger gjennom økt videreforedling av råvarer og gjenvinning av ulike avfallsfraksjoner kan bidra til en mer effektiv ressurs utnyttelse. Samarbeid mellom bedrifter og mellom kommunene er nødvendige forutsetninger for å komme frem til optimale løsninger. Utviklingen av en livskraftig region bygger på et samspill mellom verdier knyttet til økonomi, natur og samfunn. Deltakerne i kafédialogen la spesiell vekt på kvalitative verdier og kollektive goder bør prioriteres foran individuell forbruksvekst. Et av de tydeligste signalene fra dialogene rundt kafébordene var at utviklingen må initieres og styres lokalt og regionalt (bottom-up). Det var sterk skepsis til sentral styring (top-down). Analysen av vurderingsskjemaene viser at det er en del signifikante forskjeller med hensyn til demografiske variabler. Kvinner var generelt mer positiv til samarbeid, både mellom interessenter og mellom kommuner. Kvinner hadde større utbytte av deltakelsen i kafédialogen, de utviklet nye tanker og ideer i større grad enn menn. Det er også interessant at kvinner var mer positiv til befolkningsvekst i regionen enn menn. Det var også flere signifikante resultater som viser at deltakere som bor i by var mer positiv til kretsløpsløsninger, samarbeid mellom interessenter, til å trekke inn ulike verdier i beslutningsprosessen enn de som bor i tettsteder og bygder. De som bor i by etablerte også flere nye kontakter gjennom deltakelse i kafédialogen og de utviklet i større grad kunnskap gjennom møtet med personer med forskjellig 15

16 erfaringsmessig og kulturell bakgrunn enn de som bor i tettsteder og i bygder. Langs de demografiske variablene alder og yrke finner vi ingen signifikante forskjeller. 16

17 Innlegg på partnerskapskonferansen - Mangfoldige Salten, Bodø kulturhus fredag den 21. oktober Arrangementet ble ledet av Kyrre Didriksen; Konferansen startet med at Kjell Magne Johansen, leder i Salten regionråd ønsket velkommen. I sitt innlegg fokuserte han på de tre t er; trygghet, trivsel og tilhørlighet. Han mente at disse er med å legge grunnlaget for samhandling for å skape regional utvikling. Videre poengterte han viktigheten av å mobilisere folket for å skape en regional livskraftig region. Folket må mobiliseres slik at kreftene arbeider sammen for å lykkes. Han mente også at det var viktig med kompetanseheving var viktig og at dette var med å berede grunnen for vekst. Plansjef i Nordland fylkeskommune Greta Johannesen tok utgangspunkt i Regionale partnerskap sett fra Nordland fylkeskommune Hvor det var viktig å målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet. Styrke samhandling/ samarbeidet horisontalt og vertikalt både på fylkesnivå og regionnivå og gjennomføre overordnede strategier gjennom Utviklingsprogram Nordland. Dette er nå evaluert hvor det kom frem at det er uklarhet om ansvarsforhold (regionråd/partnerskapsstyre). Mangelfull forankring på kommuninivå hvor det bl.a. er krevende å måle effekten av tiltak. Hun pekte på utfordringer med habilitetsspørsmål, bl.a. som følge av endringer i forvaltningsloven. Ønske om klarere kommunikasjon og forenkling av rutiner, sterkere involvering av IN og landbruk (Fylkesmannen). I sum var det gjennomgående positive erfaringer, spesielt med utvikling av kommuneoverskridende prosjekter. Hun mente videre at det var viktig etter 2011 å fokusere på regionalt samarbeid både på regionalt og nasjonalt nivå. Ca 30 mill skal brukes til kommunale/regionale næringsfond. I 2011 fordeles ca 15 millioner kroner til kommunale næringsfond. Vedtak ventes i fylkestinget i desember 2011 på fordeling av midler. Ubrukte midler for perioden vil måtte trekkes tilbake. Leder i NHO Nordland Odd Henriksen poengterte at vi må ha mer kunnskap og at det spesielt var viktig å satse på realfag. Han mente at det som skaper bærekraft er tilfang av mennesker og bedrifter med forskjellighet. Dette vil skape nye arbeidsplasser som igjen sørger for bærekraftige regioner som skaper vekst. Han stilte spørsmålet om vi kunne kjempe mot bølgene? Rammebetingelser settes av 17

18 politikere og han poengterte at arealer må tilrettelegges for næringsutvikling. Videre fastslo han at Næringslivet er kynisk. Dette manifesterte han ved å si at vi måtte ikke bare snakke om å gjøre ting, men gjøre. Næringslivet er svært viktig, og for å sørge for den rette kompetansen må yrkesfagmodellen også overføres til UIN. Vi må få mer kunnskap inn i næringslivet. Involvering og kompetanse er svært viktig. Yrkesfagene er spesielt viktige. Tom Erik Holteng UIN, leder av Senter for etter og videreutdanning ved Universitetet i Nordland. Han stilte spørsmålet; Partnerskap Salten hva nå? Han viste bl.a. til Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), et forum for mer systematisk samarbeid hvor deltakerne har en samfunnskontrakt. De nordnorske lærestedene har fått i oppgave av departementet å samarbeide. Utfordringen er å møte etterspørselen på grunn av kapasitetsproblemer. Det er svært mange aktører og etter spørrere av kompetanse, utfordringen er at mange representerer relativt små miljøer. En av løsningene ser ut til å være kompetansenettverk. Disse kan være bra dersom de kan bidra til å identifisere behov og få frem den riktige kompetansen. Dette er Salten kompetanse et bevis på. Disse nettverkene er imidlertid avhengige av en motor og at det har et dreiemoment. Langsiktighet er nødvendig, dette betyr at vi må få til en overgang fra prosjekt til varig drift, sel om dette er en utfordring. Ove Jakobsen HHB/UiN, leder av Senter for økologisk økonomi og etikk ga en orientering om prosjektet Livskraftige regioner. Livskraftige regioner er en samlebetegnelse for flere prosjekter ved Senter for økologisk økonomi og etikk der oppmerksomheten blir rettet mot det potensialet som ligger i å utvikle relasjoner og forbindelseslinjer mellom økonomiske aktører, ulike kulturtiltak, og organisasjoner. Gjennom forskningen ønsker Senter for økologisk økonomi og etikk å bidra til at det blir stilt nye spørsmål som åpner for lokale og regionale tiltak som er begrunnet i langsiktige og globale målsetninger. Jakobsen påpekte at Salten-regionen er et veldig interessant forskningsobjekt fordi den består av en by omkranset av mange kommuner med allsidig økonomisk aktivitet og kulturelt mangfold. Ved å frigjøre kreativitet og skapende krefter er det mulig å skape synergivirkninger gjennom tiltak som fremmer integrasjon og helhetstenkning. Det vil si at bedrifter, institusjoner og organisasjoner ser sin egen virksomhet som en del i et større nettverk i stedet for å fortape seg i interne problemstillinger. Forskningen bygger på en ide om at livskraftige lokalsamfunn må forankres i 18

19 individuell og kollektiv velferd, selvrealisering og mening. Målsetningen er å legge grunnlaget for samfunnsutvikling som gir høyere livskvalitet for befolkningen kombinert med lavere forbruk av naturressurser (inkludert fossile energikilder). Et viktig element i dette arbeidet er etableringen av dialogbaserte nettverk. Dialogbaserte nettverk skal bidra til å redusere avstandene mellom råvarer, produksjon, forbruk og gjenvinning. Gjennom prosjektet Livskraftige regioner rettes søkelyset mot i hvilken grad ulike tiltak basert på samarbeid, integrasjon og lokal identitet bidrar til å; Utvikle det menneskelige og naturgitte potensialet i Saltenregionen til beste for individer og fellesskap? Forbedre livskvalitet og økonomisk utvikling gjennom bærekraftig utnyttelse av lokale ressurser? Utvikle et samfunn som er mindre avhengig av forbruk av fossile energikilder? I tillegg til å videreutvikle eksisterende prosjekter skal forskningen bidra til å utvikle nye fremtidsrettede tiltak. Ann Merethe Nilsen og Caroline van der Auwera, fra Finnøy i Hamarøy, viste først en flott film fra Tilflyttingsbygda Finnøy. En film som viste ei flott landbruksbygd i Hamarøy hvor hele bygda var preget av optimisme. Deretter orienterte hun om prosjektet. Innbyggerne i bygda drev enten med jordbruk eller pendlet til omkringliggende arbeidsplasser. Tidligere bestod bygda av arbeidere i gruvedrift og fiskarbonden. Tilflytting har skapt optimisme og lagt grunnlaget for bevaring av butikk og skole. I 2009 ble Finnøy grendelag stiftet. Etter hvert ble det skaffet gjennomgangsboliger. Hun referert også til boka Ringer i vann som en viktig inspirasjonskilde. Også på Finnøy er det noen få som drar lasset, men alle stiller opp når det trenges hjelp. De har også registrert at positiv oppmerksomhet gir ringvirkninger. De viste bl.a. til et eksempel med tilflyttere fra Belgia som priset naturen, omgivelsene, det enkele liv, og ble forelsket i folket. De følte oss velkommen! Brydde seg om! Frihet og åpenhet.. lov å spørre. Erfaringen med fadderordning små ting betyr utrolig mye. Johan Pedersen, Nordfjorden, bygd i Gildeskål. Her har man hatt en aktiv tilflyttergruppe siden Årsaken til at gruppen ble starta var fare for avfolking av Nordfjorden, bygda var preget av forgubbing og svært lite tilsig av nye personer. Ingen gjorde noe for å snu utvikling noen av beboerne i Nordfjorden 19

20 fant ut at her måtte vi gjøre noe selv. Noen ildsjeler startet opp og lagde seg en strategi. Hvor følgende stod i fokus; Følge politiske vedtatte satsingsområder. Samarbeid med offentlige myndigheter og politikere. Satset på tilflytting; oppmerksomhet til flyttete. Erfaringer fra gruppen som har arbeidet med dette prosjektet er at gruppen har fungert godt, men at man i starten var for optimistisk og noe naive. Det må også ligge økonomi i slike prosjekter. Det er også en forutsetning at kommunen støtter slike prosjekt, her synes det som om det har vært liten interesse fra kommunens politikere. Prosjektet har virket samlende for bygda, gamle tautrekkinger2 er blitt lagt bort og man har kunnet samlet seg om et viktig prosjekt. Samarbeidet med det lokale næringsliv har fungert bra. Sentralt i arbeidet har vært oppdatering av hjemmeside for deling av informasjon. Det har også vært sentralt å ta vare på tilflytere, det er laget en egen tilflyttermappe. Tilflyttere oppleves som engasjerte, i arbeidet med dette har man også måtte minne seg selv om at det også er viktig å ta vare på eksisterende befolkning. Lisbeth Glanfield, Kultursamarbeid Salten, et prosjekt under Salten regionråd. Hun argumenterte at kultur i Salten må være et felles løft. Kultur er for de fleste både samlende og bra for fellesskapet. Visjonen er: Salten skal fremstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. Videre argumenterte hun for samarbeid, det gir mer kraft og større muligheter og kan bidra til mer og bedre kultur til flere. Dette kan i sin tur bidra til å skape en Saltenindentitet, få heve kompetansen i prosjekter som igjen kan skape muligheter for å satse på større prosjekter. All forskning viser at folk vil ha kultur for å bli boende. Frivillig arbeid lite penger. Kultursamarbeidet har bidratt med mer og bedre kultur til flere; 1200 tiendeklasser i Salten lærer å skape film hvert år Internasjonalt samarbeid med ungdom fra Norden og Russland Kulturell møteplass for ungdom Kulturell læringsarena Internasjonal forståelse Samarbeid på tvers av kulturelle og språklige grenser. Bidra til å skape en Saltenidentitet 20

21 Kulturell knagg; Hvert år får en Saltenkommune den kulturelle knaggen. Det betyr hjelp og støtte gjennom kultursamarbeidet for å kunne løfte frem sin kommune ved å markere et jubileum Heve kompetanse og kvalitet i kommunene Faglige nettverkssamlinger Kulturskolenettverk Kultursjefnettverk Idrettsnettverk Kulturutvalg Mulighet til å satse på større prosjekter; Hainn Salte vandreutstilling Skriveglede kreativ skriving Film Salten BYFF Arktisk Barnekunst senter Nordens største kulturbegivenhet Nordisk barnekulturfestival 2014 Øivind Holte fra Rognan orienterte om Slipen scene. Han viste en spennende presentasjon om arbeidet ved å gjøre det umulige mulig. Mottoet var: Det finnes grenser for hva vi kan gjøre, men de grensene skal vi flytte sammen. En av erfaringene fra dette gode prosjektet som allerede etter kort tid har klart å skape seg et navn som en attraktiv konsert sene var at: Det er lov å spørre om hjelp. Det er grenser for hvor entusiastisk man kan være. Videofabrikken ved Erik Veigård (www.videofabrikken.no) viste klipp fra perler i Salten. Videofabrikken har reist Salten på kryss og tvers for å portrettere et utrolig vakkert stykke Norge. Nå er filmen utvidet med episoder også fra Hamarøy, Saltdal og Gildeskål. "Perler i Salten" skildrer 15 reisemål i en av Norges vakreste regioner. Filmen er tekstet på tysk, engelsk og norsk, og selges i butikker over hele Salten. Kompetanse nettverket i Meløy v/finn Åge Pettersen m.fl. viste at målet for nettverket var å heve kompetansen i kommunen / regionen, beholde / rekruttere 21

22 og å sikre bærekraftig utvikling. Man tok utgangspunkt kommunens og regionens behov som er å øke kompetanseaktiviteten, utvikle gode systemer for alt kompetansearbeid for så kartlegge dette og fange opp det som skjer. Og gjennom samarbeid, samhandling, nettverksbygging å utvikle informasjon og erfaringer som i sin tur utvikler gjensidig respekt. Resultatene så langt; Felles plattform for annonsering og profilering, karriereveileder, kursaktivitet (praktiske kurs tilpasset behov). Samling av samarbeidspartnere, karrieredagen og felles løft omstilling i industriparken. Videre planer for arbeidet: konferanser, traineebasert lærerutdanning, oppfølging og et aktivt kompetansenettverk i Meløy. Landskapsparker i Hordaland ble vist av Dirk Kohlmann fra fylkesmannen i Hordaland. Han viste mange gode eksempler på hvordan naturen kan være en del av økonomien og aktiviteten i grisgrendte strøk. En av utfordringene mente var å definere hvilken verdi landskapet har, og hvem som ville betale for dette. Noen av de gode eksemplene han viste til var motbakkeløp og traktorsafari. Mange eksempler finnes på Torgeir Karlsen fra Fylkesmannen i Nordland, supplerte med flere opplysninger og eksempler på landskapsparker og hvordan disse eventuelt kunne være aktuelle for utvikling i Nordland. Thor Holand, og Rose-Mari Moen fra Steigen viste til Skoleprosjekt Steigen ved Bogen Skole. Her ville man lage en utkantlinje samfunnsfaglig linje på videregående landslinje. Et av formålene er å få de unge til å forstå sammenhenger å tenke helhet. De må øves opp til å se at vi er i samme båt, når vi blir spesialister på hvert vårt felt kan vi gå glipp av helheten hevdet han. Han argumenterte og for at det var viktig å se vekselvirkninger mellom by og land. I samfunnet virker det som om det nå er inn med utkant. Folket har behov for å se røttene. En utkantlinje kan være et av valgene for de tiendeklassinger som finnes i Norge. Innovasjon Norge tildelte Bygdeutviklingsprisen for Nordland i 2011 til Øverås Gård ved Ann Merethe og Helge Nilsen. Bygdeutviklingsprisen tildeles bedrifter som har oppnådd gode resultater gjennom nyskaping i landbruket. Prisen er på kr og overrekkes på Salten Regionråds partnerskapskonferanse i Bodø Kulturhus fredag 21. oktober kl 11:45. Fylkesvinnerne konkurrerer om den nasjonale Bygdeutviklingsprisen på kr ,-. Øverås Gård driver tradisjonell gårdsdrift i kombinasjon med Inn på Tunet tjenester. Gården har siden 2007 vært 22

23 undervisningslokale for barn på småskoletrinnet ved Innhavet skole og praksistilbud for elever ved naturbrukslinjen ved Hamsun Videregående skole. Gården har i samarbeid med NAV utviklet et tilbud med tilrettelagte arbeidsplasser. Ann Merethe og Helge Nilsen har med sitt sterke samfunnsengasjement lyktes med å bygge opp en økonomisk bærekraftig virksomhet, med solid driftsoverskudd både innenfor gårdsdrifta og tilleggsnæringer. Deres hovedmål er nådd. De har skapt et givende arbeidsfellesskap på gården, som omfatter begge ektefellene og tre ansatte. Arbeidsfellesskapet inkluderer også mennesker som har behov for rehabilitering og arbeidstrening. Gry Bårnes, seniorrådgiver ved Senter for kunnskap og likestilling, KUN senter for kunnskap og likestilling holder til i Steigen og har pr. dd 17 ansatte, tre er knyttet til på avdelingskontoret i Steinkjer. I 20 år har KUN vært en likestillingsaktør med stor aktivitet. Vi bistår i arbeidet med å skape likestilte samfunn som gir kvinner og menn muligheter til medvirkning, utvikling og å forme sine egne liv. Vi bringer også inn andre diskrimineringsgrunnlag hvor det er nødvendig. Vårt fagmiljø har teoretisk kunnskap, lang praktisk erfaring og kan bidra i likestillingsarbeid. KUN er engasjert i mange små og store prosjekter og aktiviteter regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette bidrar til utvikling av kunnskap om likestilling og betydningen av likestilling og mangfold i samfunnsutviklingen. I dag er en kollega i Vietnam og jobber med Menneskerettsdialoger i samarbeid med UD, en kollega arrangerer en konferanse om Vold i nære relasjoner i Murmansk, og jeg er her. Mål og visjoner om likestilling, likeverd og mangfold er viktige, og det er gjennom menneskers handlinger at endring kan skje. Videre ligger det et samfunnsmessig gevinstpotensiale ved å utnytte mangfold som verdi. Denne konferansen har fått navnet Mangfoldige Salten. Mangfold er et stort, sammensatt og variert begrep. Det er viktig å dra ned honnørordene til praktisk handling. Men det er ikke nok at satsingsområdene synliggjøres, det må være folk som driver dem. Og for å få folk til regionen, og beholde dem her må det være rom for et mangfold i befolkningen. I dette ligger variasjoner i forhold til kjønn, alder, etnisitet, religiøs tilknytning, språk, funksjonsevne, seksuell orientering - og kompetanse. Alle må få brukt sin 23

HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB. Senter for økologisk økonomi og etikk. Kafédialog. www.uin.no

HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB. Senter for økologisk økonomi og etikk. Kafédialog. www.uin.no HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for økologisk økonomi og etikk Kafédialog www.uin.no Kafédialog Kafédialog er spesielt egnet for drøfting, evaluering og utvikling av områder hvor det er flere berørte

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Journalpost:15/56495 Saksnummer Utvalg/komite Dato 365/2015 Fylkesrådet 17.12.2015 Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Sammendrag KUN Senter for kunnskap og likestilling - ønsker å

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Hva er Økologisk økonomi? Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø

Hva er Økologisk økonomi? Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø Hva er Økologisk økonomi? Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø Utfordringer For å skape livskraftige økosystemer og samfunn må vi utvikle en økonomi som:

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

- Salten Regionråd Et godt eksempel på interkommunalt samarbeid

- Salten Regionråd Et godt eksempel på interkommunalt samarbeid - Salten Regionråd Et godt eksempel på interkommunalt samarbeid Salten = en stor godbit av Nordland! Midt i Nordland, 9 kommuner Dekker et areal på størrelse med Vestfold, Østfold, Akershus og Oslo til

Detaljer

Befolkningsvekst avhenger av integrering (inkludering) og mangfold gir styrke

Befolkningsvekst avhenger av integrering (inkludering) og mangfold gir styrke Folk møter folk Befolkningsvekst avhenger av integrering (inkludering) og mangfold gir styrke Kommuner og regioner som ser innvandring som en mulighet for å oppnå god samfunnsutvikling vil lykkes best

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Kommunen som samfunnsutvikler. 10. november 2009

Kommunen som samfunnsutvikler. 10. november 2009 Kommunen som samfunnsutvikler 10. november 2009 Preger lokal samfunnsutvikling den kommunale virksomheten? Helt klart, ifølge ordførere og rådmenn Gjennomsnittlig vektlegging er 4,84 på en skala fra 1-6

Detaljer

17617 F-sak 070/2017 K-sak 063/2017

17617 F-sak 070/2017 K-sak 063/2017 Rødøy kommune Saksdokument Side 1 17617 F-sak 070/2017 K-sak 063/2017 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja STRATEGIPLAN REISELIV SALTEN

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 2 - Åfjord kommune Neste møte i okt 2016: jobb med utvikling av rolleavklaringer. Se på muligheter for å utvide språkpraksisplasser

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal september 2015 Trygve Sivertsen PwC

Fylkesmannen i Møre og Romsdal september 2015 Trygve Sivertsen PwC Fylkesmannen i Møre og Romsdal 29. - 30. september 2015 trygve.sivertsen@no.pwc.com Verdens største nettverk av revisorer, rådgivere og advokater Globalt vel 190 000 ansatte, lokalisert i 750 byer i 160

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK PK17 rapport evaluering og oppfølging VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK Agenda Deltakernes evaluering av PK 17 Hovedpunkter fra PK 17 Drøfting PK 17 - formål Gi

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eieren, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Vest-Finnmark (VFR) Vest-Finnmark regionråd Består av 7 kommuner Regionrådet (ordførere og rådmenn) møtes fire ganger

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess.

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. Organisering og drift av flere Newton-rom i en region Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. RKK Indre Salten er et interkommunalt kontor eid av Beiarn,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september Kommuneplanens samfunnsdel Merknadsfrist 7. september Våre verdier og bærekraftmål KLOK SMART VARM MODIG DEN VARME BYEN VARM Hos oss finner du lyst og lek, skjemt og alvor, samspill og mangfold det gode

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Historikk og bemanning Kom i stand etter signaler fra KRD NFK fikk tilført statlige midler til satsing Fylkestinget valgte i 2002

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs 02/11/17, Tone Jakobsen Idéverksted Bodø vgs Kunnskapsparkens arbeidsområder Kompetanse - Kurs og studier Konferanser Trainee Nettverk - Klynger Synliggjøre regionen Samfunnsbygging Innovasjon - Mobilisering

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til:

Frist: 24. april Sendes til: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: KRD Fra: KUN senter for kunnskap og likestilling Dato: 01.12.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Årlig rapport BOLYST Hadsel, Sortland, Bø,

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Dialogmøte om mangfold og inkludering i, Ålesund 13. november 2014 Marianne Solbakken, Distriktssenteret Identitet og tilhørighet

Detaljer

3/2012. Prosjektavtale 2012. Nordland Fylkeskommune. Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no

3/2012. Prosjektavtale 2012. Nordland Fylkeskommune. Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no 3/2012 Prosjektavtale 2012 Nordland Fylkeskommune Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innhold Sammendrag... 1 Gjennomførte tiltak... 2 Tiltak 1 Forum for likestilling og

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling. 17. september 2014

Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling. 17. september 2014 Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling 17. september 2014 Forankring? Samarbeid med eksterne aktører og Generell del av læreplanen «Det miljøbevisste menneske» «Undervisningen

Detaljer

Hvorfor planlegger vi? Planlegging for livskraftige regioner

Hvorfor planlegger vi? Planlegging for livskraftige regioner Hvorfor planlegger vi? Planlegging for livskraftige regioner Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø Husbanken Region Bodøog Nordland Fylkeskommune: Mitt bærekraftige

Detaljer

Oppsummering av nabopraten med Saltenkommunene + Rødøy, Røst, Tysfjord og Værøy den 5.6.15. Salten» ttraktiv hovedstad i Nord

Oppsummering av nabopraten med Saltenkommunene + Rødøy, Røst, Tysfjord og Værøy den 5.6.15. Salten» ttraktiv hovedstad i Nord Oppsummering av nabopraten med Saltenkommunene + Rødøy, Røst, Tysfjord og Værøy den 5.6.15. Salten» ttraktiv hovedstad i Nord Havørn på jakt Foto: Audun Rikardsen Ny storkommune i Salten: Rik på ressurser

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Strategiplan Havbruk Salten 2017

Strategiplan Havbruk Salten 2017 Næring og etablering Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2017 21911/2017 2015/3220 026 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Strategiplan

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Risør bystyre, 18. februar 2016

Risør bystyre, 18. februar 2016 Risør bystyre, 18. februar 2016 Vincent Fleischer Et næringsvennlig Risør et faglig og et personlig perspektiv Agenda Hvordan går det med norske distrikter? Risør har et problem! Hvilke løsninger har dere?

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter Nettverkssamling NAFO 18. mars 2013 Marit Granholt Høgskolelektorer i pedagogikk Institutt for førskolelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

La de 100 regionalparker blomstre Om bærekraftig og robust lokalsamfunnsutvikling

La de 100 regionalparker blomstre Om bærekraftig og robust lokalsamfunnsutvikling La de 100 regionalparker blomstre Om bærekraftig og robust lokalsamfunnsutvikling Morten Clemetsen Erfaringskonferanse Natur- og kulturarven, Sogndal 31. Oktober 2014 Erfaringskonferansen natur- og kulturarven,

Detaljer