Nordland nasjonalparksenter 17.oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordland nasjonalparksenter 17.oktober 2012"

Transkript

1 Nordland nasjonalparksenter 17.oktober 2012 Utvikling av knutepunkt Utvikling av formidlingssenter for kunst, naturvern og økologi.

2

3 Formål: "Nordland Nasjonalparksenter skal være et informasjons- og besøkssenter som skal dokumentere og formidle kunnskap om nasjonalparker, andre verneområder, natur, samt norsk og samisk kultur i Nordland. Den samlede virksomheten skal fremstå som et utstillingsvindu for Nordlands naturverdier og stimulere til aktivt friluftsliv."

4 Hovedmålgruppe Barn og ungdom Kunnskapsløftet (KO06) Den didaktiske relasjonsmodell: «Glede over oppdagelse av ny kunnskap Mestring Samhandling med andre Naturglede»

5

6 Litt om Nordland nasjonalparksenter Etablering, eierskap & historikk NOU 1986:13 (1986) Stortingsmelding nr.62 ( ) Lokaliseringsdebatt ( ) Idégrunnlag (1995) Forprosjekt I. ( ) Forprosjekt II. (2001) Forprosjekt III. (2003) Realisering ( ) Etablering av stiftelsen Nordland nasjonalparksenter ( ) Åpning ( ) Forprosjekt AZ (2009) Knutepunkt (2010) AZ utbygging ( ) Ny åpning i 2013 «Nasjonalt naturhus» ( ) Uavklart budsjett i MD..

7 Nasjonalparker i Nordland: Saltfjellet Svartisen (1989) Junkerdal (2004) Rago (1971) Sjunkhatten (2010) Børgefjell (1963) Lomsdal Visten (2009) Møysalen 2003 Lakhu (2013?)

8 Autorisasjon Direktoratet for naturforvaltning Saltfjellet Svartisen nasjonalpark Junkerdal nasjonalpark Informerer også om alle parkene i fylket Autorisert , re-autorisert Anbefalt utvidet autorisasjon i tilknytning til felles ansvarsområde for NNPS og Midtre Nordland nasjonalparkstyre Rago nasjonalpark Sjunkhatten «barnas» nasjonalpark Láhku nasjonalpark (Sundsfjordfjellet) når denne blir vedtatt (2013?) Er anbefalt av Fylkesmannen i Nordland, Midtre Nordland nasjonalparkstyre, NFK Salten regionrådet og Direktoratet for naturforvaltning Vedtak satt på vent pga. ny nasjonal strategi for naturinformasjonssentra (prosess i )

9 Lokalpolitisk forarbeid Knutepunkt Anbefaling fra Nordland nasjonalparksenter til Salten Regionråd våren 2009 Innarbeidet i byggeprosjekt i 2009 Fulgt opp av Regionrådet politisk og i dialog med DN Tradisjon for godt regionalt samarbeid i Salten Dyktig og ivrig ordfører Landets første knutepunkt og styre. Opprettet 11.juni 2010

10 Organisering Nordland nasjonalparksenter Stiftelse opprettet av kommuner, institusjoner og organisasjoner: Hattfjelldal kommune Grane kommune Beiarn kommune Bodø kommune Saltdal kommune Fauske kommune Sørfold kommune Hadsel kommune Sortland kommune Lødingen kommune Rana kommune Forum for natur og friluftsliv, Nordland Fylkesmannen i Nordland Norges Naturvernforbund, Nordland Saltdal bondelag Salten regionråd Statskog SF Den Norske Turistforening Arran lulesamisk senter Nordland reindriftssamers fylkeslag Helgeland museum Universitetet i Nordland Saltdal bonde og småbrukerlag Salten museum (Nordlandsmuseet)

11 Organisering Midtre Nordland nasjonalparkstyre Styret Saltdal kommune Fauske kommune Sørfold kommune Bodø kommune Beiarn kommune Rødøy kommune Meløy kommune Rana kommune Sametinget (4 repr.) Nordland Fylkeskommune Rådgivende utvalg I stor grad sammenfallende med stiftere av NNPS

12 Økonomi Investeringsmidler til knutepunkt Ombygginger, kontorer, utstillingsareal (DN 3,37 mil) Fiber / bredbånd (DN 0, 93 mil) Del av større utbygging (Fullfinansiert 31,5 mil, NFK, Sparebank 1 Nord Norge, Gjensidigestiftelsen, Nexans, Dragefossen, Statskog, Fritt Ord) Leieinntekter Iht. avtaler med leietagere Prosess og utvikling dekket av grunntilskudd Rett bruk av midler til naturinformasjon.? Ny driftsavtale mellom NNPS og NFK for drift av kunstfaglig del av NNPS som også styrker naturinformasjon og knutepunkt, bla en ny stilling i senteret.

13 Knutepunktutvikling treffpunkt Husmøter(Praktiske forhold, arbeidshverdag, faglig utvikling i felles arbeidsområder) Strategisamlinger med inviterte deltagere (eksempelvis DN høsten 2011) Felles turer (faglig og sosialt) Fredagsvaffel (på onsdager.) Uformell kontakt gjennom arbeidsdagen

14 Knutepunktutvikling Praktiske utfordringer Arbeidsgivertilknytning påvirker utvikling av felles fagmiljø. Mye praktisk oppfølging Fiber, kopi, print, nettverk Store forskjeller i administrativ og teknisk oppfølging fra arbeidsgivere Kontraktsforhandlinger ressurskrevende Usikkerhet fra SNO i formalisering av avtaler Usikkerhet i oppbygging av naturveiledningstilbud Mer tid på utvikling av infrastruktur enn naturinformasjon. Skal NP sentra være eiendomsutviklere? Ting tar tid (Knutepunkt del av større utbygging ved NNPS, senteret en byggeplass i ) Store avstander, ansatte i knutepunktet har dels lang pendlevei (utjevnes over tid?)

15 Adde Zetterquist kunstgalleri ved Nordland nasjonalparksenter Kunst en del av idègrunnlaget for NNPS (1995) Møteplass for naturinspirert kunst og kunsthåndverk. Et sted for kontemplasjon i eget galleri Innarbeidet I Løsningsforslag av 2005 (BOARCH) Formelt vedtak i nnps i 2006 Formell oppstart av Nordland fylkeskommune i samarbeid med NNPS i 2008 Arkitektkonkurranse i 2009 med vinnerforslag Tangent (LPO arkitekter) Fokus på verdier knyttet til kunnskap om natur og økologiske sammenhenger belyst gjennom kunst, naturvern, samisk kultur. Åpning i 2013

16

17

18

19

20

21

22 Felles prosjekter i knutepunktet Infopunkt Storjord (fullført) Temakvelder nasjonalparker (årlig) Telegrafruten over Saltfjellet (Riksantikvaren / DNT, oppstart i 2012) Potensial i EU finansierte utviklingsprosjekter Forskningssamarbeid med UIN / Nordlandsforskning «Min nasjonalpark» tilrettelegging for naturveiledning som virkemiddel i lokal forvaltning av nasjonalparkene i Midtre Nordland. Omsøkt «Paradigmeskift» i synet på informasjonsarbeid fra np-forvaltning i Nordland Midtre Nordland nasjonalparkstyre har behandlet og anbefalt senterets strategiforslag for videre utvikling. Stort behov for rolleavklaring og samarbeid i verdiskapning Besøksstrategi, Innfallsporter, inforom, utviklingstiltak

23 Målsetting i knutepunkt for «Min nasjonalpark» Utvikle knutepunktet gjennom en strategisk operativ modell mellom Midtre Nordland nasjonalparkstyre og Nordland nasjonalparksenter for hvordan verneverdier og aktuelle forvaltningstematikk skal formidles. Ivareta formålet med nasjonalparkene, lokal forvaltning og nasjonalparksenter gjennom utvikling av naturinformasjon med naturveiledning til allmenndannende institusjoner. Profesjonalisere naturveiledning som fagfelt i nasjonalparksenteret og som virkemiddel i forvaltning av nasjonalparkene. Skape en tettere kobling mellom forvaltning av nasjonalparkene og informasjon / naturveiledningsarbeid. Sette skolenes kunnskapsmål i sammenheng med målsetningene til forvaltningen av nasjonalparkene. Tilby naturveiledning i flere faser i skole, ved senter, i nasjonalpark og gjennom kompetanseheving av lærere gjennom tett kontakt med kommunene i regionen som sitter i forvaltningsstyret og som også i stor grad samsvarer med stifterne av Nordland nasjonalparksenter.

24 Kompetansemiljø.. DN mener at et godt formidlingssenter må bygges på kompetanse, både innen naturfag, formidling, kommunikasjon og ledelse. «Først når miljøet teller 5-6 ansatte kan vi snakke om et robust senter». Autorisasjon handler om formidlingsoppgaven. (strategiforslag 2012) Hva kan vi få til på Storjord? Vi kan være 5-6 som jobber med formidling i totalt personer! Stort behov for midlertidig boliger, «prøvebolig» av høy kvalitet. Stiftelsen NNPS Midtre Nordland nasjonalparkstyre (Fylkesmannen) SNO/NNPS naturveiledning SNO Rovvilt SNO nasjonalpark Statskog , , * *Ansatte NNPS: Daglig leder Fagstilling nasjonalparkformidling / verdiskapning / publikumsdrift Fagstilling kunstfaglig formidling (galleri AZ) Drift (vaktmester, renhold) Naturveileder overføres til SNO budsjett jf. driftsavtale med NNPS for å jobbe med publikumsdrift. Sum

25

Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum. Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv. Forslag til mål og strategier

Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum. Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv. Forslag til mål og strategier Foto: Gaute Dvergsdal Bøyum Naturhus naturopplevelser og norsk naturarv Forslag til mål og strategier 2 Innhold Innledning... 4 1. Status... 5 1.1 Ulike typer sentre... 5 1.2 Erfaringer med dagens sentre...

Detaljer

Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge

Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av naturinformasjonssentre i Norge 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål... 3 3. Målgruppe... 3 4. Lokalisering og utforming... 4 5. Bemanning og finansiering...

Detaljer

Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland

Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland Seminar Nordland Utmarkslag Fauske 8.februar 2013 Nasjonalparkforvalter Ole Petter Rundhaug Foto: Kristian Sivertsen Disposisjon - Rettighetshavere

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1. Søknad fra interimsstyre om økonomisk støte til forprosjekt

FAUSKE KOMMUNE. 1. Søknad fra interimsstyre om økonomisk støte til forprosjekt ~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/4990 I I Arkiv Jom:alpostID: sald.: 12/1281 I Saksbehandler: Kristian Amundsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet Sak nr.: 120/12 FORMANNSKAP Dato: 14.06.2012 137/12

Detaljer

Lofotodden nasjonalpark Forstudium til konsekvensanalyse

Lofotodden nasjonalpark Forstudium til konsekvensanalyse Lofotodden nasjonalpark Forstudium til konsekvensanalyse 1 Foto: Robert Walker 2 Foto: Robert Walker Moskenes kommune 2012 Prosjektleder: Ottar Schiøtz Layout: DataDesign, 8392 Sørvågen, www.datadesign.ws

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Sak nr. 02/11 Referatsaker Vedtak - Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser Nohr-Con AS

Detaljer

Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS. Forretningsplan 2013 2015 med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter

Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS. Forretningsplan 2013 2015 med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS Forretningsplan 2013 2015 med kostnadsoverslag for etablering av et våtmarkssenter 1 INNHOLDFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1. FORRETNINGSIDÉ 2. OPPLYSNINGER OM SELSKAPET

Detaljer

NÆRINGSPLAN 2014-2017 GRANE KOMMUNE

NÆRINGSPLAN 2014-2017 GRANE KOMMUNE NÆRINGSPLAN 2014-2017 GRANE KOMMUNE 1 Innhold HOVEDMÅL... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 NÆRINGSLIVET I GRANE... 4 STATISTIKK... 5 NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGER... 6 ORGANISERING AV NÆRINGSARBEIDET

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2014

Årsmelding og Regnskap 2014 Årsmelding og Regnskap 2014 1 Innledning Ved utgangen av 2014 kunne Salten Regionråd se tilbake på 25 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Dette ble markert under festmiddagen på Saltentinget

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009 Årsmelding og Regnskap 2010 Handlingsplan 2009 1 Innledning Salten Regionrådet kan ved utgangen av 2010 se tilbake på 21 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Hele tiden har målsettingen vært,

Detaljer

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013

Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013 Museumsplan 2013 Stiftelsen Nordlandsmuseet Vedtatt i styret 24. januar 2013 Innhold Innhold... 2 1 Stiftelsen Nordlandsmuseet... 4 2 Overordna målsettinger... 4 2.1 Nasjonale mål for museumssektoren...

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Statsråd: Erik Solheim Ref.nr.: Saksnr: Dato: Foredrag til Kongelig resolusjon om verneplan for skog

Statsråd: Erik Solheim Ref.nr.: Saksnr: Dato: Foredrag til Kongelig resolusjon om verneplan for skog Miljøverndepartementet Statsråd: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Foredrag til Kongelig resolusjon om verneplan for skog 1. FORSLAG Miljøverndepartementet tilrår opprettelse av 21

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Straumen (Sørfold kommune) Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 952 54183. Vararepresentanter

Detaljer

1. SKINNs organer. 1.5. Årsmøtet Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt i Tromsø 20 april 2008, 16 delegater var tilstede.

1. SKINNs organer. 1.5. Årsmøtet Årsmøtet er SKINNs høyeste organ og ble sist avholdt i Tromsø 20 april 2008, 16 delegater var tilstede. 1. SKINNs organer 1.1. Styret Styret har hatt følgende sammensetning i beretningsperioden: Finnmark fylke: Styreleder: Wenche Stenvoll, Hammerfest Vara: Randi Sjølie, Vadsø Troms fylke: Styremedlem:Arild

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Strategisk Næringsplan 2014-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.12.2011 kl. 08.30 STED: LANDS MUSEUM Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer