Nr 22 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 22 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ"

Transkript

1 2005 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 22 Årgang 136 L.nr Stavanger 30. november 2005

2 22/ UTGITT AV STATENS KARTVERK SJØ «Etterretninger for sjøfarende» (Efs) utkommer to ganger månedlig og gir opplysninger om forskjellige forhold som kan være av interesse for sjøfarende. Årlig abonnement koster kr. 500,- og kan bestilles gjennom: Statens kartverk Sjø Postboks Stavanger Telefon Telefax Telefax kartsalget E-post ( ): Redaksjon Efs: E-post ( ): Internett: Telefax: Tegning av årlig abonnement etter kalenderårets begynnelse gir rett til å få tilsendt tidligere utgaver av samme år. Etterretninger for sjøfarende (Efs) i digital form er av Sjøfartsdirektoratet godkjent på lik linje med den analoge Efs og kan nå overføres via E-post ( ) som PDF fil (Acrobat Reader). Den digitale Efs vil være tilgjengelig for abonnenten før papirutgaven foreligger. The «Etterretninger for sjøfarende» (Efs) is also available in digital format as a PDF file sent via . Efs og Kartrettelser på Internett. Etterretninger for sjøfarende samt kartrettelser for hvert enkelt kart er tilgjengelig på Internett: Internett versjonen av Efs er bare et supplement til den offisielle utgaven. Efs and Chart correction on Internet. The «Etterretninger for sjøfarende» (Efs) and chart correction for each chart (sorted by chart number) are available on Internet: Please note! «Etterretninger for sjøfarende» versions available on Internet cannot replace the officially approved version. Dersom det oppdages feil eller mangler i sjøkartene bes dette innrapportert til Statens kartverk Sjøkartverket. Rapportskjema for innsending av konstaterte feil/mangler i norske sjøkart/publikasjoner finnes bakerst i noen av heftene. En redegjørelse av innhold og redigering av Efs er gitt i hefte nr. 1.

3 22/ INNHOLD Kartrettelser i dette hefte omfatter følgende norske sjøkart : (Chart corrections in this Efs include following Norwegian charts): 1, 2, 3, 5, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 30, 36, 40, 63, 65, 65, 66, 69, 73, 75, 76, 87, 88, 89, 98, 101, 113, 117, 119, 125, 128, 132, 227, 229, 454, 462, 466, 469, 476, 489. Midlertidige (T) og Foreløpige (P) meldinger og Forskjellige meddelelser omfatter følgende sjøkart) : (Temporary (T) and Preliminary (P) Notices and Miscellaneous include following charts): 1, 21, 32, 33, 35, 59, 69, 110, 207, 210, 302, 304, 307, 464, 559. NORSKE SJØKART OG ANDRE PUBLIKASJONER * Nytrykk av sjøkart (Reprints of Norwegian Charts) * Nytt sjøkart nr 56, Tjøtta - Dønna. (New Chart No 56, Tjøtta - Dønna) * Nytt sjøkart nr 476, Bodø Havn. (New Chart No. 476, Bodø Havn) * Nytt sjøkart nr 140, Tysfjorden. (New Chart No 140, Tysfjorden) * Nytt sjøkart nr 141, Ofotfjorden. (New Chart No 141, Ofotfjorden). NORSKE FARVANN Kart (Chart): * Oslofjorden. Hvaler. Kirkøy. Singløy. Havbruk * Oslofjorden. Hvaler. Vesterøy. Kirkøy. Luftspenn. Kart (Charts): 2, * Oslofjorden. Nøtterøy. Tjøme. Undervannskabler etablert. (Submarine cables). Kart (Chart): * Oslofjorden. Larkollsundet. Larkollen lykt delvis omskjermet. Rettelse * Oslofjorden. Engelsvikøya W. Grunne. Kart (Chart): * Telemark. Langesundsfjorden. Langesund. Rød stake flyttes. Kartrettelse. Kart (Chart): * Rogaland. Jøssingfjord. Vinterstø. Grunne. Kart (Chart): * Rogaland. Tau. Kvernanes lykt. Delvis omskjermet. Repetisjon * Rogaland. Idsefjorden. Håhammaren lykt. Delvis omskjermet. Repetisjon. Kart (Chart): * Rogaland. Viksefjorden. Straumen. Undervannskabel.

4 22/ Kart (Chart): 17, også spesial * Rogaland. Hervikfjorden. Skjoldastraumen. Undervannskabel. Kart (Charts): 17, * Rogaland. Haugesund. Smeasundet. Undervannskabel. Kart (Chart): * Hordaland. Engesundsleia. Korsvik. Undervanns rørledning * Hordaland. Bømlafjorden. Valevåg. Undervannskabel. Luftspenn utgår. Kart (Chart): * Hordaland. Fusa. Håvikvågen. Havbruk. Kart (Chart): * Hordaland. Indre Fyksesund. Jarane. Vikaneset. Undervannskabel. Kart (Chart): * Hordaland. Osterfjorden. Tjuvasundet. Grunner. (Depths) * Hordaland. Osterfjorden. Molvikssundet. Friseilingshøyde. Kartrettelse Kart (Charts): 119, * Hordaland. Flatøy. Krossneset. Undervanns rørledning. Kart (Chart): * Hordaland. Færøy. Jernstang. Kartrettelse. Kart (Charts): 125, * Møre og Romsdal. Hareidlandet. Eikøy. Eiksundet. Bro. Kart (Charts): 454, 36, * Møre og Romsdal. Kristiansund. Vorpholmsundet. Grunner. Kart (Chart): * Møre og Romsdal. Smøla. Veidholmen. Jernstang etablert. Kart (Chart): * Nord - Helgeland. Skarsfjorden. Seines.Grunne. (Depth). Kart (Chart): * Salten. Landegode. Bodø. Skauneset. Undervannskabel. (Submarine Cable). Kart (Charts): 476, * Salten. Saltfjorden. Undervannskabel. (Submarine cables). Kart (Charts): 65, * Salten. Skjerstadfjorden. Undervannskabel. (Submarine cable). Kart (Chart): * Salten. Skjerstadfjorden. Valnesfjorden. Undervannskabel. (Submarine cable). Kart (Charts): 65, * Salten. Karlsøfjorden. Undervannskabel. (Submarine cable).

5 22/ Kart (Chart): * Lofoten. Indrefjord. Husjordø. Luftspenn * Lofoten. Hinnø. Kvannkjosen. Undervannskabel. Kart (Charts): 229, * Lofoten. Øyhellesund. Indirekte belysning. Ny Karakter. Kartrettelse. (New Character. Chart correction). Kart (Chart): * Lofoten. Svolvær. Undervannskabler utgår. (Submarine Cables) * Lofoten. Svolvær havn. Luftspenn utgår. Kart (Charts): 73, * Lofoten. Svolvær havn. Undervannskabler. (Submarine cables) * Lofoten. Svolvær havn. Undervannskabler. (Submarine cables) Kart (Charts): 69, 75, * Lofoten. Hadsel havnedistrikt. (Harbour District). Kart (Charts): 69, 73, 75, * Lofoten. Øyhellesund. Jernstang. Kart (Charts): 466, * Nord-Troms. Tromsø havn. Grunner. Kart (Chart): * Nord-Troms. Ringvassøy. Skarsfjorden. Grunner. (Depths). Kart (Chart): * Nord - Troms. Store Måsvær N. Grunner.(Depths) Kart (Charts): 98, 101, * Vest-Finnmark. Hammerfest. Melkøya. Undervannskabel. Kart (Chart): * Øst-Finnmark. Vardø. Reinøysundet. Jernstang utgår. YB Stake etablert. MIDLERTIDIGE (T) OG FORELØPIGE (P) MELDINGER Kart (Charts): 1, * (T). Oslofjorden. Fredrikstad. Vesterelva. Anleggsarbeider. Kart (Charts): 32, 33, 35, * (T). Møre og Romsdal. Norskehavet. Harøyfjorden. Bølgemålerbøyer. Kart (Chart): * (P). Sør-Helgeland. Dønna Vestside. Sandholmen. Lanterne ny karakter. Kart (Chart): * (T). Lofoten. Svellingleden. Jernstang havarert.

6 22/ Kart (Chart): * Øst-Finnmark. Tanafjorden. Stangnes. Lysbøyer reetablert. FORSKJELLIGE MEDDELELSER Skyteøvelser. Advarsler * Norsk kontinentalsokkel. Hordaland. Slåtterøy. Stolmen. W av Marstein. Marine Skyteøvelser. Fareområder stadig aktive. (Gunnery Exercises. Continously Active). Seismiske undersøkelser * (T). Norsk kontinentalsokkel. Seismiske undersøkelser. (Norwegian Continental Shelf. Seismic Surveys) (T). Posisjoner mobile boreplattformer og floteller. (Rigmoves) * Siste trykningsdato for norske sjøkart / Latest printing date of Norwegian Charts

7 22/ NORSKE SJØKART OG ANDRE PUBLIKASJONER * Nytrykk av sjøkart (Reprints of Norwegian Charts). Følgende sjøkart er nå utgitt som nytrykk.: (Following charts are reprinted): Sjøkart. (Chart ): Tittel (Title): Utgitt (Published) Trykt (Reprint) Àjour t.o.m. (Corrected to) 5 Svenner Porsgrunn /05 20/05 Jomfruland 6 Jomfruland Risør /05 18/05 15 Ryfylkefjordane Sjernarøyane /05 17/05 Sauda 20 Sunnhordalandsfjorden /05 21/05 74 Fra Fuglehuk og Ramberg til /05 19/05 Eggum 96 Altafjorden og Langfjorden /05 19/ Storfjorden Indre del Sjøholt /05 18/05 Geiranger 132 Høgsfjorden Lysefjorden /05 20/05 DEFINISJON AV BENEVNELSEN NYTRYKK Nytrykk Nytrykking av eksisterende utgave av kartet: inkluderer ingen endringer av vesentlig navigasjonsmessig betydning med unntak av de som tidligere er kunngjort i Efs (hvis noen) kan imidlertid inkludere andre rettelser enn de som har vært kunngjort i Efs, dersom disse ikke er av vesentlig navigasjonsmessig betydning tidligere utgave av kartet er fremdeles gyldige, forutsatt ajourført med rettelser fra Efs TERMS USED WHEN ISSUING CHARTS REVISED REPRINT. Revised Reprint: A new print of the current edition of a chart incorporating no amendments of navigational significance other than those previously promulgated in Notice to Mariners (if any). It may, however, contain amendments from other sources provided they are not essential to navigation. Previous printings of the current edition of the chart remain in force. (Redaksjonen, Stavanger 2005).

8 22/ * Nytt sjøkart nr 56, Tjøtta - Dønna. (New Chart No 56, Tjøtta - Dønna). Nytt sjøkart nr 56, Tjøtta - Dønna. (New Chart No 56, Tjøtta - Dønna). Sjøkart nr 56 er nå utgitt som et nytt kart. Kartet erstatter tidligere utgave av sjøkart nr 56 fra Det gamle kartet utgår og vil ikke lenger bli vedlikeholdt av Sjøkartverket. Chart no 56 is published as a New Chart. This new chart makes existing edition (published in 1905) obsolete. Nytt sjøkart nr 56 ble trykket 16. november Kartet er merket som følger: Trykt 11/05. Rettet til og med Efs nr 20/05 (New chart 56 printed 16. November 2005 and corrected to Efs 20/05). SJØMÅLING Kartet baserer seg for det meste på moderne sjømåling i perioden Deler av kartet er basert på digitaliserte data fra det gamle sjøkartet. Målingene i disse områdene er fra perioden , og er av lavere kvalitet. Områder med gamle data vil på kartet gjenkjennes ved manglende dybdekurver og ved at slaggrunnslinje er benyttet. Brukerne informeres også om dette ved at disse områdene har magenta (rød) farge i kildediagrammet. Målestokken er 1: KARTBEGRENSNINGER Kart 56 har omtrent de samme kartbegrensninger som ved forrige utgave. Kartbegrensningene er slik: SW hjørne: N, E NE hjørne: N, E Kart 56 er i liggende format. SPESIALER og VIGNETTER Kart 56 inneholder ingen spesialer eller vignetter. ELEKTRONISKE KART Området som dekkes av kart 56 er også tilgjengelig som ENC-er (Elektroniske kartceller). DATUM og KARTPROJEKSJON Det nye kartet er påført gradnett tilpasset WGS-84 horisontalt nett (World Geodetic System 1984) - noe som gjør at posisjonering ved hjelp av nøyaktige navigasjonssystemer, som for eksempel GPS-mottakere (Global Positioning System), kan plottes direkte i kartet uten omregning. Kartprojeksjonen som er brukt, er Gauss-Krüger (Transversal Mercator) med sentralmeridian sentrert i kartet ( " Østlig lengde). NAVN Ved modernisering av navneverket er det tatt hensyn til bestemmelsene i lov om stadnamn som trådte i kraft i juli Mange navn kan fortsatt være skrevet i samsvar med Føresegner om skrivemåten av stadnamn fra Navnetilfanget er utarbeidet av Statens kartverk. TOPOGRAFI De nye sjøkartene inneholder en god del landinformasjon. Vegsystem, høydekurver, tettbebyggelse, elver og vann er innhentet fra Statens kartverk Land. Det er en spesialtilpasset versjon som er basert på N50 (landkart i 1:50.000).

9 22/ * Nytt sjøkart nr 476, Bodø Havn. (New Chart No. 476, Bodø Havn). Nytt sjøkart nr. 476, Bodø Havn. (New Chart No 476, Bodø Havn). Sjøkart nr 476 er nå utgitt som et nytt kart. Kartet erstatter tidligere utgave av sjøkart nr 476 fra Det gamle kartet utgår og vil ikke lenger bli vedlikeholdt av Sjøkartverket. (Chart no 476 is published as a New Chart. This new chart makes existing edition (published in 1969) obsolete. ) Nytt sjøkart nr 476 ble trykket 14. november Kartet er merket som følger: Trykt 10/05. Rettet til og med Efs nr 19/05. (New chart 476 printed 14. November 2005 and corrected to Efs 19/05). SJØMÅLING Kartet baserer seg for det meste på moderne sjømåling i perioden Deler av kartet er basert på målinger fra 1966, og er av noe lavere kvalitet. Brukerne informeres om dette ved at disse områdene har grønn farge i kilde-diagrammet. Et begrenset område syd for flyplassen er basert på digitaliserte data fra det gamle sjøkart. Målingene i disse områdene er fra perioden , og er av lavere kvalitet. Områder med gamle data vil på kartet gjenkjennes ved manglende dybdekurver og ved at slaggrunnslinje er benyttet. Brukerne informeres også om dette ved at disse områdene har magenta (rød) farge i kilde-diagrammet. Målestokken er 1: KARTBEGRENSNINGER Kartet er utvidet noe mot nord. I tillegg er områder syd for Bodø nå med - i og med at spesialen "Bodø indre havn" i det gamle kartet er tatt ut. Kartbegrensningene er slik: SW hjørne: N, E NE hjørne: N, E Kart 476 er i liggende format. SPESIALER og VIGNETTER Kart 476 inneholder ikke noen spesialer eller vignetter. ELEKTRONISKE KART Området som dekkes av kart 476 er også til-gjengelig som ENCer (Elektroniske kartceller) i brukerbånd 5 (Harbour). DATUM og KARTPROJEKSJON Det nye kartet er påført gradnett tilpasset WGS-84 horisontalt nett (World Geodetic System 1984) - noe som gjør at posisjonering ved hjelp av nøyaktige navigasjonssystemer, som for eksempel GPS-mottakere (Global Positioning System), kan plottes direkte i kartet uten omregning. Kartprojeksjonen som er brukt, er Gauss-Krüger (Transversal Mercator) med sentralmeridian sentrert i kartet ( Østlig lengde). NAVN Ved modernisering av navneverket er det tatt hensyn til bestemmelsene i lov om stadnamn som trådte i kraft i juli Mange navn kan fortsatt være skrevet i samsvar med Føresegner om skrivemåten av stadnamn fra Navnetilfanget er utarbeidet av Statens kartverk. TOPOGRAFI De nye sjøkartene inneholder en god del landinformasjon. Vegsystem, høydekurver, tettbebyggelse, elver og vann er innhentet fra Statens kartverk Land.

10 22/ * Nytt sjøkart nr 140, Tysfjorden. (New Chart No 140, Tysfjorden). Nytt sjøkart nr 140, Tysfjorden. (New Chart No. 140, Tysfjorden.) Et helt nytt sjøkart er utgitt. Det er sjøkart nr 140 som er ett av tre nye kart som erstatter gammelt sjøkart 230 (målestokk 1:80.000) fra De to andre nye kartene (141 og 142) foreligger også nå. Sjøkart 230 utgår og vil ikke lenger bli vedlikeholdt av Sjøkartverket. Chart no 140 is published as a New Chart. This new chart makes chart no 230 (published in 1959) obsolete. Nytt sjøkart nr 140 ble trykket 16. november Kartet er merket som følger: Trykt 11/05. Rettet til og med Efs nr 20/05. (New chart 140 printed 16. November 2005 and corrected to Efs 20/05) SJØMÅLING Kartet baserer seg for det meste på moderne sjømåling i perioden Deler av kartet er basert på digitaliserte data fra det gamle sjøkartet. Målingene i disse områdene er fra perioden , og er av lavere kvalitet. Områder med gamle data vil på kartet gjenkjennes ved manglende dybdekurver og ved at slaggrunnslinje er benyttet. Brukerne informeres også om dette ved at disse områdene har magenta (rød) farge i kildediagrammet. Målestokken er 1: KARTBEGRENSNINGER Kartbegrensningene er slik: SW hjørne: N, E NE hjørne: N, E Kart 140 er i liggende format. SPESIALER og VIGNETTER Kart 140 inneholder ikke noen spesialer eller vignetter. ELEKTRONISKE KART For området som dekkes av kart 140 foreligger det også ENC-er (Elektroniske kartceller). DATUM og KARTPROJEKSJON Det nye kartet er påført gradnett tilpasset WGS-84 horisontalt nett (World Geodetic System 1984) - noe som gjør at posisjonering ved hjelp av nøyaktige navigasjonssystemer, som for eksempel GPS-mottakere (Global Positioning System), kan plottes direkte i kartet uten omregning. Kartprojeksjonen som er brukt, er Gauss-Krüger (Transversal Mercator) med sentralmeridian sentrert i kartet (16 25'00" Østlig lengde). NAVN Navneverket er modernisert etter lov om stadnamn som trådte i kraft i juli Mange navn kan fortsatt være skrevet i samsvar med Føresegner om skrivemåten av stadnamn fra Navnetilfanget er utarbeidet av Statens kartverk ved lokalt fylkeskartkontor. Navneverket er til dels utgitt både på norsk og samisk. TOPOGRAFI De nye sjøkartene inneholder en god del landinformasjon. Vegsystem, høydekurver, tettbebyggelse, elver og vann er innhentet fra Statens kartverk Land. Det er en spesialtilpasset versjon som er basert på N50 (landkart i 1:50.000).

11 22/ * Nytt sjøkart nr 141, Ofotfjorden. (New Chart No 141, Ofotfjorden). Nytt sjøkart nr 141, Ofotfjorden. (New Chart No. 141, Ofotfjorden.) Et helt nytt sjøkart er utgitt. Det er sjøkart nr 141 som er ett av tre nye kart som vil erstatte gammelt sjøkart 230 (målestokk 1:80.000) fra Sjøkart 230 utgår og vil ikke lenger bli vedlikeholdt av Sjøkartverket. Chart no 141 is published as a New Chart. This new chart makes chart no 230 (published in 1959) obsolete. Nytt sjøkart nr 141 ble trykket 14. november Kartet er merket som følger: Trykt 11/05. Rettet til og med Efs nr 20/05 (New chart 141 printed 14. November 2005 and corrected to Efs No. 20/05). SJØMÅLING Kartet baserer seg for det meste på moderne sjømåling i perioden Deler av kartet er basert på digitaliserte data fra det gamle sjøkartet. Målingene i disse områdene er fra perioden , og er av lavere kvalitet. Områder med gamle data vil på kartet gjenkjennes ved manglende dybdekurver og ved at slaggrunnslinje er benyttet. Brukerne informeres også om dette ved at disse områdene har magenta (rød) farge i kildediagrammet. Målestokken er 1: KARTBEGRENSNINGER Kartbegrensningene er slik: SW hjørne: N, E NE hjørne: N, E Kart 141 er i liggende format. SPESIALER og VIGNETTER Kart 141 har 1 vignett, i målestokk 1: Dette er: Efjorden, begrensning: SW hjørne: N, E NE hjørne: N, E Kart 141 inneholder ikke noen spesialer. ELEKTRONISKE KART For området som dekkes av kart 141 foreligger det også ENC-er (Elektroniske kartceller). DATUM og KARTPROJEKSJON Det nye kartet er påført gradnett tilpasset WGS-84 horisontalt nett (World Geodetic System 1984) - noe som gjør at posisjonering ved hjelp av nøyaktige navigasjonssystemer, som for eksempel GPS-mottakere (Global Positioning System), kan plottes direkte i kartet uten omregning. Kartprojeksjonen som er brukt, er Gauss-Krüger (Transversal Mercator) med sentralmeridian sentrert i kartet (16 32'30" Østlig lengde). NAVN Navneverket er modernisert etter lov om stadnamn som trådte i kraft i juli Mange navn kan fortsatt være skrevet i samsvar med Føresegner om skrivemåten av stadnamn fra Navnetilfanget er utarbeidet av Statens kartverk ved lokalt fylkeskartkontor. Navneverket er til dels utgitt både på norsk og samisk.

12 22/ TOPOGRAFI De nye sjøkartene inneholder en god del landinformasjon. Vegsystem, høydekurver, tettbebyggelse, elver og vann er innhentet fra Statens kartverk Land. Det er en spesialtilpasset versjon som er basert på N50 (landkart i 1:50.000). DEFINISJON AV BENEVNELSEN NYTT SJØKART. Første utgivelse av et kart som enten: dekker et område som ikke tidligere er kartlagt i angjeldende målestokk, eller omfatter nytt dekningsområde for et allerede eksisterende kart, eller omfatter en modernisert versjon av eksisterende kart (mht symboler og generell presentasjon), eller omfatter adoptering av et internasjonalt (INT) kart, eller nasjonalt kart først utgitt av en annen nasjon Et nytt kart vil gjøre en eventuelt eksisterende utgave av kartet ugyldig. TERMS USED WHEN ISSUING CHARTS NEW CHART The first publication of a national chart which will either: embrace an area not previously chartred by that nation to be scale showing; or embrace an area different from existing chart of that nation; or consist of a modernised version (in terms of symbology an general presentation) of an exixting chart; or consist of the adoption by that nation of an international (INT) or national chart, first published by another nation A new chart makes existing edition obsolete.

13 22/ NORSKE FARVANN (Norwegian Waters) Kart (Chart): * Oslofjorden. Hvaler. Kirkøy. Singløy. Havbruk. Påfør havbruk i følgende posisjoner : (a) 'N, 'E (b) 'N, 'E (c) 'N, 'E (d) 'N, 'E Kart: 1. (KildeID 27323). (Redaksjonen, Stavanger 11. november 2005). * Oslofjorden. Hvaler. Kirkøy. Singløy. Marine farms. Insert marine farms in following positions: (a) ' N, ' E (b) ' N, ' E (c) ' N, ' E (d) ' N, ' E Chart: * Oslofjorden. Hvaler. Vesterøy. Kirkøy. Luftspenn. a) Påfør et luftspenn (ukjent seilingshøyde) mellom følgende posisjoner : (1) 'N, 'E (2) 'N, 'E b)luftspenn 17m mellom følgende posisjoner utgår: (1) 'N, 'E (2) 'N, 'E Kart: 1. (KildeID 27323). (Redaksjonen, Stavanger 11.november 2005). * Oslofjorden. Hvaler. Overhead cable. a) Insert an overhead cable (vertical clearence unknown) between following positions: (1) ' N, ' E (2) ' N, ' E b) Delete an overhead cable 17m between following positions: (1) ' N, ' E (2) ' N, ' E Chart: 1.

14 22/ Kart (Charts): 2, * Oslofjorden. Nøtterøy. Tjøme. Undervannskabler etablert. (Submarine cables). Påfør undervannskabler mellom følgende posisjoner: (Insert submarine cables between following posistions: ) DATUM: WGS84 a) (1) 'N, 'E (2) 'N, 'E (3) 'N, 'E (4) 'N, 'E (5) 'N, 'E (6) 'N, 'E (7) 'N, 'E (8) 'N, 'E b) (1) 'N, 'E (2) 'N, 'E (3) 'N, 'E (4) 'N, 'E (5) 'N, 'E (6) 'N, 'E (7) 'N, 'E (8) 'N, 'E (9) 'N, 'E (10) 'N, 'E (11) 'N, 'E (12) 'N, 'E c) (1) 'N, 'E (2) 'N, 'E (3) 'N, 'E (4) 'N, 'E (5) 'N, 'E (6) 'N, 'E (7) 'N, 'E (8) 'N, 'E d) (1) 'N, 'E (2) 'N, 'E (3) 'N, 'E (4) 'N, 'E (5) 'N, 'E (6) 'N, 'E (7) 'N, 'E Kart (Charts): 2,3. (KildeID: 26490). (Redaksjonen, Stavanger 10. oktober 2005).

15 22/ Kart (Chart): * Oslofjorden. Larkollsundet. Larkollen lykt delvis omskjermet. Rettelse. Tidligere Efs 21/1028/05 utgår 'N, 'E Larkollen lykt Lykten lyser nå slik: 1) G ) W ) R ) W ) G ) W ) R Karakter uforandret Kart 3. Fyrlistenr: (KildeID:26844). (Kystverket, Midt-Norge, Ålesund 12. oktober 2005). * Oslofjorden. Larkollsundet. Larkollen. Larkollen light. Correction. Delete former Efs 21/1028/ ' N, ' E Larkollen light. Amend following sectors at the light 1) G ) W ) R ) W ) G ) W ) R Character unchanged. Chart 3. Light No: * Oslofjorden. Engelsvikøya W. Grunne 'N, 'E Påfør en grunne 1.9m i ovennevnte posisjon, 2.5m utgår. Kart: 3. (KildeID 27565). (Redaksjonen, Stavanger 21. november 2005) * Oslofjorden. Engelsvikøya W. Depth ' N, ' E Insert a depth 1.9m in above position, delete 2.5m. Chart: 3.

16 22/ Kart (Chart): * Telemark. Langesundsfjorden. Langesund. Rød stake flyttes. Kartrettelse. (1) 'N, 'E (2) 'N, 'E Rød stake i Langesund flyttes fra posisjon 1) til posisjon 2) Kart: 5. (KildeID: 27273). (Redaksjonen, Stavanger 23. november 2005). * Telemark. Langesund. Red spar buoy. Chart Correction. (1) ' N, ' E (2) ' N, ' E Move red spar buoy from position 1) to position 2). Chart: 5. Kart (Chart): * Rogaland. Jøssingfjord. Vinterstø. Grunne 'N, 'E Påfør en grunne 3.6m i ovennevnte posisjon. Kart: 12. (KildeID 27556). (Redaksjonen, Stavanger 18. november 2005). * Rogaland. Jøssingfjord. Vinterstø. Depth ' N, ' E Insert a depth 3.6m in above position. Chart: 12. Kart (Chart): * Rogaland. Tau. Kvernanes lykt. Delvis omskjermet. Repetisjon. Se tidligere Efs 23/1008/ 'N, 'E, Kvernanes lykt. Følgende sektorer endret. 1) W ) G ) R Karakter uforandret. Kart: 132. Fyrlistenr (Kilde 5500). (Redaksjonen, Stavanger 17. november 2005).

17 22/ * Rogaland. Tau. Kvernanes Light. Repetition. See former Efs 23/1008/ ' N, ' E, Kvernanes light. Amend following sectors at the light: 1) W ) G ) R Character unchanged. Chart: 132. Light No * Rogaland. Idsefjorden. Håhammaren lykt. Delvis omskjermet. Repetisjon. Se tidligere Efs 23/1009/ 'N, 'E, Håhammaren lykt. Lykten lyser nå slik: 1) R ) W ) G ) W ) R Karakter uforandret. Kart: 132. Fyrlistenr (Kilde 5500). (Redaksjonen, Stavanger 17. november 2005). * Rogaland. Idsefjorden. Håhammaren Light. Repetition. See former Efs 23/1009/ ' N, ' E, Håhammaren light. Amend following sectors at the light: 1) R ) W ) G ) W ) R Character unchanged. Chart: 132. Light No

18 22/ Kart (Chart): * Rogaland. Viksefjorden. Straumen. Undervannskabel. Påfør en undervannskabel mellom følgende posisjoner: (1) 'N, 'E (2) 'N, 'E (3) 'N, 'E (4) 'N, 'E (5) 'N, 'E Kart: 17. (KildeID 26977). (Haugaland Kraft AS, Haugesumd 19.oktober 2005). * Rogaland. Viksefjorden. Straumen. Submarine cable. Insert a submarine cable between following posistions: (1) ' N, ' E (2) ' N, ' E (3) ' N, ' E (4) ' N, ' E (5) ' N, ' E Chart: 17. Kart (Chart): 17, også spesial * Rogaland. Hervikfjorden. Skjoldastraumen. Undervannskabel. a) Påfør en undervannskabel mellom følgende posisjoner: (1) 'N, 'E (2) 'N, 'E b) Luftspenn, 8m, mellom følgende posisjoner utgår: (1) 'N, 'E (2) 'N, 'E Kart: 17, også spesial. (KildeID 26977). (Haugaland Kraft AS, Haugesund 19.oktober 2005). * Rogaland. Hervikfjorden. Skjoldastraumen. Submarine cable. a) Insert a submarine cable between following posistions: (1) ' N, ' E (2) ' N, ' E b) Delete overhead cable, 8m, between following posistions: (1) ' N, ' E (2) ' N, ' E Chart: 17, also plan.

19 22/ Kart (Charts): 17, * Rogaland. Haugesund. Smeasundet. Undervannskabel. Påfør en undervannskabel mellom følgende posisjoner: (1) 'N, 'E 'N, 'E (2) 'N, 'E 'N, 'E (3) 'N, 'E 'N, 'E (4) 'N, 'E 'N, 'E (5) 'N, 'E 'N, 'E Kart: 17, 469. (KildeID 26977). (Haugaland Kraft AS, Haugesund 19.oktober 2005). *Rogaland. Haugesund. Smeasundet. Submarine cable. Insert a submarine cable between following posistions: (1) ' N, ' E ' N, ' E (2) ' N, ' E ' N, ' E (3) ' N, ' E ' N, ' E (4) ' N, ' E ' N, ' E (5) ' N, ' E ' N, ' E Charts: 17, 469. Kart (Chart): * Hordaland. Engesundsleia. Korsvik. Undervanns rørledning. Påfør en undervanns rørledning mellom følgende posisjoner: 1) 'N, 'E 2) 'N, 'E Kart:19 (KildeID 27206). (Redaksjonen, Stavanger 11.november 2005). * Hordaland. Engesundsleia. Korsvik. Submarine pipeline. Insert a submarine pipeline between following positions: 1) ' N, ' E 2) ' N, ' E Chart:19.

20 22/ * Hordaland. Bømlafjorden. Valevåg. Undervannskabel. Luftspenn utgår. a) Påfør en undervannskabel mellom følgende posisjoner: (1) 'N, 'E (2) 'N, 'E (3) 'N, 'E (4) 'N, 'E b) Luftspenn, 11m, mellom følgende posisjoner utgår: (1) 'N, 'E (2) 'N, 'E Kart: 19. (KildeID 26977). (Haugaland Kraft AS, Haugesund 19.oktober 2005). * Hordaland. Bømlafjorden. Valevåg. Submarine cable. Overhead cable. a) Insert a submarine cable between following posistions: (1) ' N, ' E (2) ' N, ' E (3) ' N, ' E (4) ' N, ' E b) Delete overhead cable, 11m, between following posistions: (1) ' N, ' E (2) ' N, ' E Chart: 19. Kart (Chart): * Hordaland. Fusa. Håvikvågen. Havbruk. 1) Påfør et havbruk i følgende posisjon: 'N, 'E 2a) Påfør undervannskabel mellom følgende posisjoner: 1) 'N, 'E 2) 'N, 'E 3) 'N, 'E 2b) 1) 'N, 'E 2) 'N, 'E Kart: 22. (KildeID 26934). (Redaksjonen, Stavanger 3. november 2005).

Nr 4 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 4 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2005 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 4 Årgang 136 L.nr. 184-237 - Stavanger 28. februar 2005 04/05 170 UTGITT AV SJØKARTVERKET.

Detaljer

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 6 STATENS KARTVERK SJØ ISSN 1890-6117

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 6 STATENS KARTVERK SJØ ISSN 1890-6117 Efs EERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 6 Årgang 142 Stavanger 31. mars 2011 ISSN 1890-6117 6/11 238 Utgitt av Statens

Detaljer

Nr 13 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 13 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2005 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 13 Årgang 136 L.nr. 691-727 - Stavanger 15. juli 2005 13/05 542 UTGITT AV SJØKARTVERKET.

Detaljer

Nr 3 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 3 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2006 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 3 Årgang 137 L.nr. 124-226 - Stavanger 15 februar 2006 03/06 154 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

Nr 22. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 22. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2008 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 22 Årgang 139 L.nr. 1236-1300 - Stavanger 30. november 2008 ISSN 1890-6117 22/08 1098 UTGITT

Detaljer

Nr 18. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 18. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2007 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 18 Årgang 138 L.nr. 1041-1091 Stavanger, 30. september 2007 18/07 842 UTGITT AV STATENS

Detaljer

Nr 11 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 11 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2004 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 11 Årgang 135 L. nr. 487-512 Stavanger 15. juni 2004 11/04 374 UTGITT AV SJØKARTVERKET.

Detaljer

RIG LIST. Mobile units for Barents Sea, Norwegian Sea and North Sea north of 55 N and east of 05 W. NEXT POSITION 59 10.0 N 2 14.

RIG LIST. Mobile units for Barents Sea, Norwegian Sea and North Sea north of 55 N and east of 05 W. NEXT POSITION 59 10.0 N 2 14. RIG LIST Oppdateres ikke i helger og på helligdager. Not updated on weekends and public holidays. Posisjoner mobile boreplattformer og floteller Innrapporterte posisjoner på mobile plattformer og floteller

Detaljer

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 12 STATENS KARTVERK SJØ ISSN 1890-6117

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 12 STATENS KARTVERK SJØ ISSN 1890-6117 Efs EERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 12 Årgang 140 L.nr. 553-612 - Stavanger, 30. juni 2009 ISSN 1890-6117 12/09

Detaljer

MIDLERTIDIGE (TEMPORARY) (T) OG FORELØPIGE (PRELIMINARY) (P) MELDINGER I NORSKE SJØKART Eldre enn 2010

MIDLERTIDIGE (TEMPORARY) (T) OG FORELØPIGE (PRELIMINARY) (P) MELDINGER I NORSKE SJØKART Eldre enn 2010 MIDLERTIDIGE (TEMPORARY) (T) OG FORELØPIGE (PRELIMINARY) (P) MELDINGER I NORSKE SJØKART Eldre enn 2010 Disse T- og P-meldingene er eldre enn 2010 og ligger ikke i hovedlisten over foreløpige og midlertidige

Detaljer

Nr 8. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 8. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2007 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 8 Årgang 138 L.nr. 493-564 Stavanger 30. april 2007 08/07 390 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

Efs Nr. 1-2016 Årgang 147

Efs Nr. 1-2016 Årgang 147 090 050 010 020 030 Etterretninger for sjøfarende 040 030 060 060 070 080 090 100 120 110 120 0 0 170 150 160 150 140 130 Efs Nr. 1-2016 Årgang 147 Stavanger 15. januar 2016 ISSN 1890-6117 * Siste frist

Detaljer

Nr 21 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 21 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2003 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 21 Årgang 134 L.nr. 936-977 - Stavanger, 15. november 2003 21/03 706 UTGITT AV SJØKARTVERKET.

Detaljer

Nr 15 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 15 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2004 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 15 Årgang 135 L.nr. 661-724 - Stavanger 15 august 2004 15/04 506 UTGITT AV SJØKARTVERKET.

Detaljer

Nr 14. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 14. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2007 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 14 Årgang 138 L.nr. 815-880 - Stavanger 31 juli 2007 14/07 658 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

Nr 12. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 12. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2008 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 12 Årgang 139 L.nr. 720-792 - Stavanger 30. juni 2008 ISSN 1890-6117 12/08 634 UTGITT AV

Detaljer

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 16 STATENS KARTVERK SJØ ISSN 1890-6117

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 16 STATENS KARTVERK SJØ ISSN 1890-6117 Efs EERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 16 Årgang 141 Stavanger 31. august 2010 ISSN 1890-6117 16/10 682 Utgitt av

Detaljer

Nr 17 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 17 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2006 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 17 Årgang 137 L.nr. 940-995 Stavanger 15 september 2006 17/06 814 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

Nr 3 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 3 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2003 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 3 Årgang 134 L.nr. 135-177 - Stavanger 15 februar 2003 3/03 98 UTGITT AV SJØKARTVERKET.

Detaljer

Nr 13. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 13. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2007 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 13 Årgang 138 L.nr. 754-814 Stavanger 15. juni 2007 13/07 614 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

Nr 2 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 2 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 200 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 2 Årgang 1 L.nr. - 12 - Stavanger 1. januar 200 02/0 UTGITT AV STATENS KARTVERK SJØ «Etterretninger

Detaljer

RIG LIST. Oppdateres ikke i helger og på helligdager. Not updated on weekends and public holidays.

RIG LIST. Oppdateres ikke i helger og på helligdager. Not updated on weekends and public holidays. RIG LIST Oppdateres ikke i helger og på helligdager. Not updated on weekends and public holidays. Posisjoner mobile boreplattformer og floteller Innrapporterte posisjoner på mobile plattformer og floteller

Detaljer

Nr 5 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 5 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2006 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 5 Årgang 137 L.nr. 289-345 - Stavanger 15. mars 2006 05/06 278 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 1 STATENS KARTVERK SJØ ISSN 1890-6117

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 1 STATENS KARTVERK SJØ ISSN 1890-6117 Efs EERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 1 Årgang 142 Stavanger 15. januar 2011 ISSN 1890-6117 1/11 2 Utgitt av Statens

Detaljer

Nr 13. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 13. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2008 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 13 Årgang 139 L.nr. 793-844 - Stavanger 15. juli 2008 ISSN 1890-6117 13/08 702 UTGITT AV

Detaljer

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 10 STATENS KARTVERK SJØ ISSN

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 10 STATENS KARTVERK SJØ ISSN Efs EERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 10 Årgang 140 L.nr. 457-493 - Stavanger, 31 mai 2009 ISSN 1890-6117 10/09 438

Detaljer

INNHOLD NORSKE SJØKART OG ANDRE PUBLIKASJONER.

INNHOLD NORSKE SJØKART OG ANDRE PUBLIKASJONER. Efs 24/96 INNHOLD Meldingene i dette hefte omfatter følgende norske sjøkart (The corrections in these Notices to Mariners include following Norwegian charts): 8, 9, 22, 31, 68, 69, 72, 73, 74, 103, 119,

Detaljer

Etterretninger for sjøfarende. Efs. r 4 17 21. Nr. 9-2014 Årgang 145. 48 f S. Stavanger 15. mai 2014 ISSN 1890-6117

Etterretninger for sjøfarende. Efs. r 4 17 21. Nr. 9-2014 Årgang 145. 48 f S. Stavanger 15. mai 2014 ISSN 1890-6117 R 4 3 30 18 74 2 r 4 17 21 2 6 5 11 4 4 10 4 2 4 0 q 4 1 3 19 25 9 17 7 2 7 2 V 12 0 7 4 8 Efs 1 2 1 V 4 2 6 7 8 4 4 2 4 11 2 3 6 20 r 6 m4 5 22 12 S 6 4 3 23 3 3 4 12 12 6 23 19 5 4 2 37 1 17 1 9 7 5

Detaljer

Etterretninger for sjøfarende. Efs. r Nr Årgang f S. Stavanger 29. februar 2013 ISSN

Etterretninger for sjøfarende. Efs. r Nr Årgang f S. Stavanger 29. februar 2013 ISSN R 4 3 30 18 74 2 r 4 17 21 2 6 5 11 4 4 10 4 2 4 q 4 1 3 19 5 9 17 7 2 7 2 V 12 0 7 4 8 Efs 1 2 1 V 4 2 6 7 8 4 4 2 4 11 2 3 6 20 r 6 m4 5 22 12 S 6 4 3 23 3 3 4 12 12 6 23 19 5 4 2 37 1 17 1 9 7 5 14

Detaljer

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 15 STATENS KARTVERK SJØ. Årgang 142 Stavanger 15. august 2011 ISSN 1890-6117

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 15 STATENS KARTVERK SJØ. Årgang 142 Stavanger 15. august 2011 ISSN 1890-6117 2011 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 15 Årgang 142 Stavanger 15. august 2011 ISSN 1890-6117 614 Utgitt av Statens kartverk Sjø Etterretninger for sjøfarende

Detaljer

Nr 14 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 14 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2003 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 14 Årgang 134 L.nr. 635-661 - Stavanger 31 juli 2003 14/03 486 UTGITT AV SJØKARTVERKET.

Detaljer

Etterretninger for sjøfarende - Utgitt av Statens kartverk - Norges sjøkartverk.

Etterretninger for sjøfarende - Utgitt av Statens kartverk - Norges sjøkartverk. Efs 10/1994. 31. mai 1994. Etterretninger for sjøfarende - Utgitt av Statens kartverk - Norges sjøkartverk. "Etterretninger for sjøfarende" (Efs) utkommer to ganger månedlig og gir opplysninger om forskjellige

Detaljer

RIG LIST. Mobile units for Barents Sea, Norwegian Sea and North Sea north of 55 N and east of 05 W. Fedje 24/9 CCB Ågotnes Rosfjorden, Lyngdal

RIG LIST. Mobile units for Barents Sea, Norwegian Sea and North Sea north of 55 N and east of 05 W. Fedje 24/9 CCB Ågotnes Rosfjorden, Lyngdal RIG LIST Oppdateres ikke i helger og på helligdager. Not updated on weekends and public holidays. Posisjoner mobile boreplattformer og floteller Innrapporterte posisjoner på mobile plattformer og floteller

Detaljer

Nr 10 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 10 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2005 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 10 Årgang 136 L.nr. 547-600 - Stavanger 31. mai 2005 10/05 422 UTGITT AV SJØKARTVERKET.

Detaljer

RIG LIST. Mobile units for Barents Sea, Norwegian Sea and North Sea north of 55 N and east of 05 W. Snorre A 9/ N

RIG LIST. Mobile units for Barents Sea, Norwegian Sea and North Sea north of 55 N and east of 05 W. Snorre A 9/ N RIG LIST Oppdateres ikke i helger og på helligdager. Not updated on weekends and public holidays. Posisjoner mobile boreplattformer og floteller Innrapporterte posisjoner på mobile plattformer og floteller

Detaljer

Etterretninger for sjøfarende. Efs. r Nr Årgang f S. Stavanger 30. april 2012 ISSN

Etterretninger for sjøfarende. Efs. r Nr Årgang f S. Stavanger 30. april 2012 ISSN R 4 3 30 18 74 2 r 4 17 21 2 6 5 11 4 4 10 4 2 4 q 4 1 3 19 5 9 17 7 2 7 2 V 12 0 7 4 8 Efs 1 2 1 V 4 2 6 7 8 4 4 2 4 11 2 3 6 20 r 6 m4 5 22 12 S 6 4 3 23 3 3 4 12 12 6 23 19 5 4 2 37 1 17 1 9 7 5 14

Detaljer

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 15 STATENS KARTVERK SJØ ISSN 1890-6117

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 15 STATENS KARTVERK SJØ ISSN 1890-6117 Efs EERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 15 Årgang 140 L.nr. 729-764 - Stavanger 15. august 2009 ISSN 1890-6117 15/09

Detaljer

Nr 9 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 9 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2004 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 9 Årgang 135 L.nr. 415-454 - Stavanger 15 mai 2004 9/04 310 UTGITT AV SJØKARTVERKET. «Etterretninger

Detaljer

Etterretninger for sjøfarende. Efs. r 4 17 21. Nr. 10-2012 Årgang 143. 48 f S. Stavanger 31. mai 2012 ISSN 1890-6117

Etterretninger for sjøfarende. Efs. r 4 17 21. Nr. 10-2012 Årgang 143. 48 f S. Stavanger 31. mai 2012 ISSN 1890-6117 R 4 3 30 18 74 2 r 4 17 21 2 6 5 11 4 4 10 4 2 4 q 4 1 3 19 5 9 17 7 2 7 2 V 12 0 7 4 8 Efs 1 2 1 V 4 2 6 7 8 4 4 2 4 11 2 3 6 20 r 6 m4 5 22 12 S 6 4 3 23 3 3 4 12 12 6 23 19 5 4 2 37 1 17 1 9 7 5 14

Detaljer

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 19 STATENS KARTVERK SJØ ISSN 1890-6117

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 19 STATENS KARTVERK SJØ ISSN 1890-6117 Efs EERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 19 Årgang 140 L.nr. 908-967 - Stavanger 15. oktober 2009 ISSN 1890-6117 19/09

Detaljer

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 18 STATENS KARTVERK SJØ. Årgang 142 Stavanger 30. september 2011 ISSN 1890-6117

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 18 STATENS KARTVERK SJØ. Årgang 142 Stavanger 30. september 2011 ISSN 1890-6117 2011 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 18 Årgang 142 Stavanger 30. september 2011 ISSN 1890-6117 738 Utgitt av Statens kartverk Sjø Etterretninger for sjøfarende

Detaljer

Nr 9 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 9 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2002 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 9 Årgang 133 L.nr. 368-416 - Stavanger 15 mai 2002 9/02 234 UTGITT AV SJØKARTVERKET. «Etterretninger

Detaljer

Nr 6 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 6 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2002 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 6 Årgang 133 L.nr. 233-266 - Stavanger 31 Mars 2002 6/02 150 UTGITT AV SJØKARTVERKET. «Etterretninger

Detaljer

Nr 21. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 21. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2008 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 21 Årgang 139 L.nr. 1 168-1235 Stavanger 15. november 2008 ISSN 1890-6117 21/08 1046 UTGITT

Detaljer

1260. * Siste trykningsdato for norske sjøkart. (Latest printing of Norwegian Charts). (Se Tabell side???.)

1260. * Siste trykningsdato for norske sjøkart. (Latest printing of Norwegian Charts). (Se Tabell side???.) Efs 19/1994. INNHOLD Meldingene i dette hefte omfatter følgende norske sjøkart (The corrections in these Notices to Mariners include following Norwegian charts): 1, 3, 9, 16, 17, 20, 22, 23, 28, 30, 31,

Detaljer

Nr 8 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 8 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2006 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 8 Årgang 137 L.nr. 440-490 Stavanger 30. april 2006 08/06 418 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

Etterretninger for sjøfarende. Efs. r 4 17 21. Nr. 10-2014 Årgang 145. 48 f S. Stavanger 31. mai 2014 ISSN 1890-6117

Etterretninger for sjøfarende. Efs. r 4 17 21. Nr. 10-2014 Årgang 145. 48 f S. Stavanger 31. mai 2014 ISSN 1890-6117 R 4 3 30 18 74 2 r 4 17 21 2 6 5 11 4 4 10 4 2 4 q 4 1 3 19 5 9 17 7 2 7 2 V 12 0 7 4 8 Efs 1 2 1 V 4 2 6 7 8 4 4 2 4 11 2 3 6 20 r 6 m4 5 22 12 S 6 4 3 23 3 3 4 12 12 6 23 19 5 4 2 37 1 17 1 9 7 5 14

Detaljer

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 5 STATENS KARTVERK SJØ ISSN

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 5 STATENS KARTVERK SJØ ISSN Efs EERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 5 Årgang 141 Stavanger 15. mars 2010 ISSN 1890-6117 5/10 210 Utgitt av Statens

Detaljer

Etterretninger for sjøfarende

Etterretninger for sjøfarende R q q q 41 r1 r r r 12 50 1 2 W R r 2q 12 2 6 14 2 2 18 3 2 5 4 3 18 2 4 2 6 20 10 25 3 47 3 1 51 6 5 14 4 17 4 4 G 35 2 1 3 6 3 7 5 20 m 48 f S 7 2 6 5 4 4 12 Etterretninger for sjøfarende 17 W 3 5 33

Detaljer

Nr 9 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 9 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2005 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 9 Årgang 136 L.nr. 488-546 - Stavanger 15. mai 2005 9/05 378 UTGITT AV SJØKARTVERKET. «Etterretninger

Detaljer

Nr 4 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 4 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2004 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 4 Årgang 135 L.nr. 148-206 Stavanger 1. mars 2004 4/04 146 UTGITT AV SJØKARTVERKET. «Etterretninger

Detaljer

Nr 16 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 16 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2001 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 16 Årgang 132 L.nr. 672-701 - Stavanger 31 august 2001 16/01 406 UTGITT AV SJØKARTVERKET.

Detaljer

Nr 24. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 24. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2008 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 24 Årgang 139 L.nr. 1354-1385 Stavanger 31 desember 2008 ISSN 1890-6117 24/08 1182 UTGITT

Detaljer

Nr 18 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 18 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2005 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 18 Årgang 136 L.nr. 902-957 - Stavanger 30. september 2005 18/05 750 UTGITT AV SJØKARTVERKET.

Detaljer

Nr 10 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 10 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2003 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 10 Årgang 134 L.nr. 466-518 - Stavanger 31 mai 2003 10/03 334 UTGITT AV SJØKARTVERKET. «Etterretninger

Detaljer

Efs Nr. 7-2015 Årgang 146

Efs Nr. 7-2015 Årgang 146 280 290 300 310 320 330 340 350 0 Etterretninger for sjøfarende 300 330 010 020 030 270 0 W 2010 (10'E) 030 040 050 060 060 240 070 090 080 210 090 180 120 100 200 150 110 190 180 170 160 150 140 130 120

Detaljer

Efs Nr. 15-2015 Årgang 146

Efs Nr. 15-2015 Årgang 146 090 050 010 020 030 Etterretninger for sjøfarende 040 030 060 060 070 080 090 100 120 110 120 0 0 170 150 160 150 140 130 Efs Nr. 15-2015 Årgang 146 Stavanger 15. august 2015 ISSN 1890-6117 * Siste frist

Detaljer

Nr 6. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 6. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2007 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 6 Årgang 138 L.nr. 376-446 Stavanger 31. mars 2007 06/07 282 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

Efs Nr. 11-2015 Årgang 146

Efs Nr. 11-2015 Årgang 146 090 050 010 020 030 Etterretninger for sjøfarende 040 030 060 060 070 080 090 100 120 110 120 0 0 170 150 160 150 140 130 Efs Nr. 11-2015 Årgang 146 Stavanger 15. juni 2015 ISSN 1890-6117 * Siste frist

Detaljer

Nr 10 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 10 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2004 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 10 Årgang 135 L.nr. 455-486 Stavanger 31 mai 2004 10/04 346 UTGITT AV SJØKARTVERKET. «Etterretninger

Detaljer

Nr 23. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 23. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2007 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 23 Årgang 138 L.nr. 1380-1411 Stavanger 15. desember 2007 23/07 1126 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

Nr 17 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 17 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2005 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 17 Årgang 136 L.nr. 860-901 - Stavanger 15. september 2005 17/06 706 UTGITT AV SJØKARTVERKET.

Detaljer

Nr 22. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 22. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2007 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 22 Årgang 138 L.nr. 1290-1379 Stavanger 30. november 2007 22/07 1058 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

Nr 3 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 3 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2005 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 3 Årgang 136 L.nr. 121-183 - Stavanger 15. februar 2005 03/05 126 UTGITT AV SJØKARTVERKET.

Detaljer

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 2 STATENS KARTVERK SJØ ISSN 1890-6117

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 2 STATENS KARTVERK SJØ ISSN 1890-6117 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 2 Årgang 140 L.nr. 62-102 Stavanger 31. Januar 2009 ISSN 1890-6117 02/09 82 UTGITT AV STATENS

Detaljer

Nr 2. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 2. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2008 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 2 Årgang 139 L.nr. 84-126 - Stavanger 31. januar 2008 02/08 90 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

Nr 20 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 20 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 200 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 20 Årgang 13 L.nr. 99-102 - Stavanger 31. oktober 200 20/0 22 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 1 STATENS KARTVERK SJØ ISSN 1890-6117

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 1 STATENS KARTVERK SJØ ISSN 1890-6117 Efs EERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 1 Årgang 141 Stavanger 15. januar 2010 ISSN 1890-6117 1/10 2 UTGITT AV STATENS

Detaljer

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 22 STATENS KARTVERK SJØ ISSN

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 22 STATENS KARTVERK SJØ ISSN Efs EERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 22 Årgang 140 L.nr. 1063-1116 - Stavanger, 30. november 2009 ISSN 1890-6117

Detaljer

Etterretninger for sjøfarende. Efs. r Nr Årgang f S. Stavanger 15. november 2012 ISSN

Etterretninger for sjøfarende. Efs. r Nr Årgang f S. Stavanger 15. november 2012 ISSN R 3 30 18 7 2 r 17 21 2 6 5 11 10 2 0 q 1 3 19 25 9 17 7 2 7 2 V 12 0 7 8 Efs 1 2 1 V 2 6 7 8 2 11 2 3 6 20 r 6 m 5 22 12 S 6 3 23 3 3 12 12 6 23 19 5 2 37 1 17 1 9 7 5 1 7 33 15 20 33 S 5 0 35 50 7 51

Detaljer

Nr 2. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 2. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2007 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 2 Årgang 138 L.nr. 89-172 - Stavanger 31. januar 2007 02/07 90 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

Efs Nr Årgang 147

Efs Nr Årgang 147 090 010 020 030 Etterretninger for sjøfarende 040 050 030 060 060 070 080 090 100 120 110 120 0 0 170 150 160 150 140 130 Efs Nr. 8-2016 Årgang 147 Stavanger 30. april 2016 ISSN 1890-6117 * Siste frist

Detaljer

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 17 STATENS KARTVERK SJØ ISSN

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 17 STATENS KARTVERK SJØ ISSN Efs EERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 17 Årgang 140 L.nr. 808-859 - Stavanger, 15. september 2009 ISSN 1890-6117

Detaljer

Nr 9. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 9. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2007 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 9 Årgang 138 L.nr. 565-597 Stavanger 15. mai 2007 09/07 450 UTGITT AV STATENS KARTVERK SJØ

Detaljer

Efs Nr. 20-2015 Årgang 146

Efs Nr. 20-2015 Årgang 146 090 050 010 020 030 Etterretninger for sjøfarende 040 030 060 060 070 080 090 100 120 110 120 0 0 170 150 160 150 140 130 Efs Nr. 20-2015 Årgang 146 Stavanger 31. oktober 2015 ISSN 1890-6117 * Siste frist

Detaljer

Nr 6 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 6 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2005 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 6 Årgang 136 L.nr. 294-361 - Stavanger 31. mars 2005 06/05 250 UTGITT AV SJØKARTVERKET.

Detaljer

Etterretninger for sjøfarende. Efs. r Nr Årgang f S. Stavanger 15. juni 2013 ISSN

Etterretninger for sjøfarende. Efs. r Nr Årgang f S. Stavanger 15. juni 2013 ISSN R 4 3 30 18 74 2 r 4 17 21 2 6 5 11 4 4 10 4 2 4 0 q 4 1 3 19 25 9 17 7 2 7 2 V 12 0 7 4 8 Efs 1 2 1 V 4 2 6 7 8 4 4 2 4 11 2 3 6 20 r 6 m4 5 22 12 S 6 4 3 23 3 3 4 12 12 6 23 19 5 4 2 37 1 17 1 9 7 5

Detaljer

Tegning av årlig abonnement etter kalenderårets begynnelse gir rett til å få tilsendt tidligere i året utkomne nummer.

Tegning av årlig abonnement etter kalenderårets begynnelse gir rett til å få tilsendt tidligere i året utkomne nummer. EFS 04/2000 UTGITT AV STATENS KARTVERK - SJØKARTVERKET. «Etterretninger for sjøfarende» (Efs) utkommer to ganger månedlig og gir opplysninger om forskjellige forhold som kan være av interesse for sjøfarende.

Detaljer

Nr 12 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 12 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2003 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 12 Årgang 134 L.nr. 561-596 - Stavanger 30 juni 2003 12/03 410 UTGITT AV SJØKARTVERKET.

Detaljer

Nr 18 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 18 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2004 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 18 Årgang 135 L.nr. 841-886 Stavanger 30. september 2004 18/04 618 UTGITT AV SJØKARTVERKET.

Detaljer

Efs Nr. 19-2015 Årgang 146

Efs Nr. 19-2015 Årgang 146 090 050 010 020 030 Etterretninger for sjøfarende 040 030 060 060 070 080 090 100 120 110 120 0 0 170 150 160 150 140 130 Efs Nr. 19-2015 Årgang 146 Stavanger 15. oktober 2015 ISSN 1890-6117 * Siste frist

Detaljer

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 15 STATENS KARTVERK SJØ ISSN

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 15 STATENS KARTVERK SJØ ISSN Efs EERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 15 Årgang 141 Stavanger 15. august 2010 ISSN 1890-6117 15/10 654 Utgitt av

Detaljer

Nr 17 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 17 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2001 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 17 Årgang 132 L.nr. 705-748 - Stavanger 15 september 2001 UTGITT AV - SJØKARTVERKET. «Etterretninger

Detaljer

Nr 4. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 4. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2007 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 4 Årgang 138 L.nr. 263-320 - Stavanger 28 februar 2007 04/07 206 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

Tegning av årlig abonnement etter kalenderårets begynnelse gir rett til å få tilsendt tidligere i året utkomne nummer.

Tegning av årlig abonnement etter kalenderårets begynnelse gir rett til å få tilsendt tidligere i året utkomne nummer. EFS 10/2000 UTGITT AV STATENS KARTVERK - SJØKARTVERKET. «Etterretninger for sjøfarende» (Efs) utkommer to ganger månedlig og gir opplysninger om forskjellige forhold som kan være av interesse for sjøfarende.

Detaljer

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 24 STATENS KARTVERK SJØ ISSN 1890-6117

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 24 STATENS KARTVERK SJØ ISSN 1890-6117 Efs EERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 24 Årgang 141 Stavanger 31. desember 2010 ISSN 1890-6117 24/10 1062 Utgitt

Detaljer

Nr 23. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ ÅRGANG 134

Nr 23. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ ÅRGANG 134 2003 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ÅRGANG 134 STATENS KARTVERK SJØ Nr 23 L. nr. 1038-1101 - Stavanger 15 desember 2003 23/03 774 UTGITT AV SJØKARTVERKET.

Detaljer

Efs 3/96. INNHOLD 1. NORSKE FARVANN. Fyrbelysning (Lights): Omfatter sjøkart (Includes Charts): 063, 064, 093.

Efs 3/96. INNHOLD 1. NORSKE FARVANN. Fyrbelysning (Lights): Omfatter sjøkart (Includes Charts): 063, 064, 093. Efs 3/96. Utgitt av Statens kartverk - Sjøkartverket. "Etterretninger for sjøfarende" (Efs) utkommer to ganger månedlig og gir opplysninger om forskjellige forhold som kan være av interesse for sjøfarende.

Detaljer

Nr 4. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 4. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2008 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 4 Årgang 139 L.nr. 205-298 - Stavanger 26. februar 2008 04/08 206 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 14 STATENS KARTVERK SJØ ISSN

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE EERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 14 STATENS KARTVERK SJØ ISSN Efs EERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDeeeeeE FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 14 Årgang 140 L.nr. 664-728 Stavanger, 31. juli 2009 ISSN 1890-6117 14/09 598

Detaljer

Nr 16. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 16. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2007 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 16 Årgang 138 L.nr. 958-998 Stavanger, 31 august 2007 16/07 770 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

Nr 12. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ

Nr 12. ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE STATENS KARTVERK SJØ 2007 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 12 Årgang 138 L.nr. 701-753 Stavanger, 30. juni 2007 12/07 562 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

Efs 22/1994. INNHOLD 1. NORSKE FARVANN. Fyrbelysning (Lights):

Efs 22/1994. INNHOLD 1. NORSKE FARVANN. Fyrbelysning (Lights): Efs 22/1994. INNHOLD Meldingene i dette hefte omfatter følgende norske sjøkart. (The corrections in these Notices to Mariners include following Norwegian charts): 1, 9, 16, 17, 21,24, 30, 31, 35, 36, 39,

Detaljer

Efs Nr Årgang 148

Efs Nr Årgang 148 090 010 020 030 Etterretninger for sjøfarende 040 050 030 060 060 070 080 090 100 120 110 120 0 0 170 150 160 150 140 130 Efs Nr. 24-2017 Årgang 148 Stavanger 31. desember 2017 ISSN 1890-6117 * Siste frist

Detaljer

Nr 20 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 20 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2002 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 20 Årgang 133 L.nr. 841-897 - Stavanger 31 oktober 2002 20/02 526 UTGITT AV SJØKARTVERKET.

Detaljer

Efs Nr Årgang 147

Efs Nr Årgang 147 090 010 020 030 Etterretninger for sjøfarende 040 050 030 060 060 070 080 090 100 120 110 120 0 0 170 150 160 150 140 130 Efs Nr. 18-2016 Årgang 147 Stavanger 30. september 2016 ISSN 1890-6117 * Siste

Detaljer

Efs Nr Årgang 147

Efs Nr Årgang 147 090 010 020 030 Etterretninger for sjøfarende 040 050 030 060 060 070 080 090 100 120 110 120 0 0 170 150 160 150 140 130 Efs Nr. 4-2016 Årgang 147 Stavanger 28. februar 2016 ISSN 1890-6117 * Siste frist

Detaljer

Nr 15 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 15 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2006 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 15 Årgang 137 L.nr. 822-878 Stavanger 15. august 2006 15/06 726 UTGITT AV STATENS KARTVERK

Detaljer

Nr 20 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ

Nr 20 ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ 2003 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 20 Årgang 134 L.nr. 887-935 - Stavanger 31. oktober 2003 20/03 674 UTGITT AV SJØKARTVERKET.

Detaljer

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 17 STATENS KARTVERK SJØ. Årgang 142 Stavanger 15. september 2011 ISSN

ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE. Notices to Mariners. Nr 17 STATENS KARTVERK SJØ. Årgang 142 Stavanger 15. september 2011 ISSN 2011 Efs ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE Notices to Mariners STATENS KARTVERK SJØ Nr 17 Årgang 142 Stavanger 15. september 2011 ISSN 1890-6117 690 Utgitt av Statens kartverk Sjø Etterretninger for sjøfarende

Detaljer