MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo"

Transkript

1 MØTEBOK STYRE, RÅD, UTVALG M.V. BYSTYRET MØTESTED: VÅRBRUDD MØTEDATO: FRA KL. TIL KL Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes AP Medlem Beate Aronsen AP Medlem Ole Halvor Grøtta AP Medlem Ann Rita Hammer AP Medlem Siri Ramberg AP Medlem Rolf Tormod Dikkanen AP Medlem Ruth Åse Jankila AP Medlem Rolf Arne Hanssen SV Medlem Anne-Elisabeth J Moen SV Medlem Møtte kl Hjalmar Olav Steinnes SV Medlem Eva Lill Margit SV Medlem Ester N. Rystrøm SV Medlem FO Anne Grete Ittelin SV Medlem Trond Skorstad SV Medlem FO Bjørn Pedersen H Nestleder Tom Are Rosanoff H Medlem Lise Svenning H Medlem Hans Robert Gærne H Medlem Hans- Jakob Bønå H Medlem FO Eva Johansen FRP Medlem Reidar Furu FRP Medlem Sten-Arild Johnsen NKP Medlem FO Karl Johan Harila KRF Medlem Asle Persen SP Medlem Tord Skardal SV Varamedlem Ester N. Rystrøm Turid S. Bedi H Varamedlem Hans- Jakob Bønå Ingolf Kristen Schanche NKP Varamedlem Sten-Arild Johnsen Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Fung. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Behandlede saker: Sak nr./år 0056/ /05

2 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Eva Lill Margit (SV) Hauk Johnsen (AP) Rolf Dikkanen (AP) ordfører Kulturinnslag: Onsdagskvartetten / Senior -gjengen i Vadsø skolekorps med Jan Hofseth som dirigent. Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Leder i Vadsø Havn KF, Robert Gærnæ ber om å få redegjøre for sak 0060/05 før bystyret behandler saken. Repr. Eva Johansen; Investeringsbudsjettet bør behandles samtidig med årsbudsjett 2006 Repr. Ingolf Schanche mener Investeringsbudsjettet bør utsettes. Ordføreren foreslo at sak 0057/05 behandles før 0056/05. Enstemmig vedtatt at sak 0057/05 behandles før sak 0056/05. Det ble votert over om leder i Vadsø Havn KF, Robert Gærnæ kan redegjøre for sak 0060/05 før bystyret behandler saken 14 stemte for at leder i Vadsø Havn KF kan redegjøre for sak 0060/05-9 stemte imot.

3 0057/05 ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE - REVIDERT FORPROSJEKT Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar følgende for utbyggingen av ny ungdomskole: 1. Ungdomsskolen bygges ut med innhold og planløsning som beskrevet i saksutredningen, samlet bruttoareal m². Rådmannen skal kontrahere nødvendige arbeider for fullføring av prosjektet. 2. Skoleutbyggingen skal gjennomføres med en kostnadsramme på 118,5 mill kr, som finansieres i sin helhet gjennom låneopptak. Rådmannen skal inngå de nødvendige låneavtaler. 3. Rentekompensasjon fra den statlige finansieringsordning knyttet til nybygg og utbedring av skoleanlegg disponeres til nedbetaling av lånet. 4. Kompensasjon for mva på inntil 23 mill kr disponeres til å dekke prosjektkostnader i byggetiden slik at reelt lånebehov reduseres. 5. Prosjektets økonomiske konsekvens innarbeides i Vadsø kommunes økonomiplan for Rådmannen rapporterer prosjektets framdrift og kostnadsutvikling til plankomiteen for skoleutbygging. Plankomiteen vurderer selv om enkeltsaker må fremmes for bystyret. Behandling: AP v/ repr. Beate Aronsen satte fram følgende tilleggsforslag: Tiltak 14 og 15 innarbeides. Votering: Det ble votert over plankomiteens innstilling, som ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over Aps tilleggsforslag som fikk 8 stemmer 15 stemte imot. Vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar følgende for utbyggingen av ny ungdomskole: 1. Ungdomsskolen bygges ut med innhold og planløsning som beskrevet i saksutredningen, samlet bruttoareal m². Rådmannen skal kontrahere nødvendige arbeider for fullføring av prosjektet.

4 2. Skoleutbyggingen skal gjennomføres med en kostnadsramme på 118,5 mill kr, som finansieres i sin helhet gjennom låneopptak. Rådmannen skal inngå de nødvendige låneavtaler. 3. Rentekompensasjon fra den statlige finansieringsordning knyttet til nybygg og utbedring av skoleanlegg disponeres til nedbetaling av lånet. 4. Kompensasjon for mva på inntil 23 mill kr disponeres til å dekke prosjektkostnader i byggetiden slik at reelt lånebehov reduseres. 5. Prosjektets økonomiske konsekvens innarbeides i Vadsø kommunes økonomiplan for Rådmannen rapporterer prosjektets framdrift og kostnadsutvikling til plankomiteen for skoleutbygging. Plankomiteen vurderer selv om enkeltsaker må fremmes for bystyret. 7. Tiltak nr. 12 innarbeides i prosjektet. Nå tiltrådte repr. Anne Moen. ( kl. 1655) Tilstede i alt 24 representanter. 0056/05 INVESTERINGSBUDSJETT 2006 Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø Bystyre vedtar investeringsbudsjett Vadsø bystyre vedtar opptak av rammelån på inntil kr. 54 millioner for investeringstiltak Vadsø bystyre slutter seg til intensjonen i handlingsplan vedrørende årlige investeringsbehov. Behandling: NKP v/ repr. Ingolf Schanche satte fram følgende forslag: Saken utsettes til behandling i desembermøtet, sammen med årsbudsjett og økonomiplan for kommende 4 år. Det ble votert over NKPs utsettelsesforslag som fikk 4 stemmer 20 stemte imot.

5 AP v/ repr. Beate Aronsen satte fram følgende forslag: Investeringsbudsjett Bud.2005 Bud Bud.2006 Bud.2007 Bud.2008 Rådmann AP forslag 1 IT-investeringer Låneopptak Bruk av fond 2 Trafikksikkerhetstiltak Tilskudd Låneopptak Renovering Miljøbygget/ svømmehall Låneopptak Tilskudd Gatelys Låneopptak Investeringer vann og avløp Låneopptak Bruk av fond Sentrumsutvikling Låneopptak Renovering V.J. Skole Låneopptak Tilskudd 8 Opprusting veier og gater asfalt Låneopptak

6 9 Nytt museumsbygg Låneopptak Ny krøllgressbane Låneopptak Ny skolestruktur Låneopptak 216,5 mill eks mva komp (sum 268,4) Fossen 1-7 skole Låneopptak Planleg utbyg. M.varden & 13 Arealplanleg. og reg.plan fritidsområdet Låneopptak Vadsø rådhus Låneopptak Pedagogisk senter Låneopptak Makuleringsmaskin Centrum 3 Låneopptak Etablering turløyper Vadsø kommune Låneopptak Nye tiltak: 21 Nye Instrumenter Vadsø Undomskorps Låneopptak Startlån

7 Låneopptak Tilskudd 23 Klargjøring Tomter Bortkjøring Søppel Låneopptak Utmarksveg Låneopptak Rådmannens forslag totale investeringer Nye låneopptak

8 Høyre v/ repr. Robert Gærnæ satte fram følgende forslag: Investeringsbudsjett IT investeringer Låneopptak Trafikksikkerhetstiltak Tilskudd Låneopptak Gatelys Låneopptak Sentrumsutvikling Låneopptak Renovering VJ samfhus/svømmehall Tilskudd Låneopptak Opprusting veier og gater Låneopptak Nytt museumsbygg Låneopptak Ny skolestruktur Låneopptak Planl/utbygging Fossen/Melkevarden Låneopptak Areal- reg. plan friluftsomr Låneopptak Vadsø Rådhus Låneopptak Etablering turløyper Låneopptak NY Ny barnehage "Maurtua" Låneopptak NY V.Jakobselv skole renov/innekl Låneopptak NY Sikringstiltak indre Havn/Havneplan Låneopptak NY Branntekniske tiltak Låneopptak

9 NY Ungdommens Hus Låneopptak NY Krampenes molo Låneopptak NY Investeringer Kirkegård Låneopptak Investering er Tilskudd Nye Låneopptak Kommentarer til endringene i forhold til forslaget 2 Trafikksikkerhetstiltak forseres med oppstart i Sentrumsutviklingsprogrammet avsluttes i V.Jakobselv samfundshus/svømmehall følges opp i forhold til tidligere økonomiplan 14 Økning på forutsettes brukt til oppgradering av varmesystemer på rådhuset Ny Bygging av helt ny barnehage som erstatning for dagens Maurtua barnehage Ny Oppgradering av Vestre Jakobselv Skole i hendhold til tidligere planer Ny Oppfølging av plan for indre havn. Sikringstiltak, kaipromenade og opprusting av "samvirkekaia" Må sees i sammenheng med sentrumsutviklinga Ny Posten Brannsikringstiltak benyttes til å heve brannsikkerheten ved kommunens bygg Ny Ungdommens hus sees i sammenheng med at dagens Maurtua Barnehage blir frigjort Ny Krampenes molo er tidligere prioritert og legges inn også i denne økonomiplan NY Investeringer kirkegård benyttes til utvidelse eller nyetablering av kirkegård i Vadsø Vadsø kommune vedtar investeringsbudsjett 2006 med endringer framsatt av Vadsø Høyre. Vadsø bystyre vedtar opptak av rammelån på inntil kr for investeringstiltak i Vadsø bystyre slutter seg til intensjonen i handlingsplan vedr. årlig investeringsbehov. SV v/ repr. Rolf Arne Hanssen satte fram følgende endringsforslag: NYE TILTAK: 21 Renovering av Vestre Jakobselv skole

10 22 Renovering Maurtua barnehage Startlån Trafikksikkerhetstiltak TILTAK SOM UTSETTES: 6 Sentrumsutvikling Planlegging utbygging Melkevarden og Fossen skoler FRP v/ repr. Eva Johansen satte fram følgende endringsforslag: Nye tiltak: 2 Trafikksikkerhetstiltak Vestre Jakobselv skole Startlån Ny Gjerde på Øyas kirkegård Ny Ombygging Vadsø helsesenter - resepsjon Tiltak som utsettes: 6 Sentrumsutvikling Planlegging utbygging Melkevarden og Fossen skole Høyre v/ repr. Bjørn Pedersen satte fram følgende tilleggsforslag: Før arbeidet med sentrumsutviklingen gis oppstart fysisk, forelegges Vadsø bystyre en helhetlig plan med kostnadsestimat for godkjenning.

11 Repr. Beate Aronsen satte fram følgende forslag på vegne av AP, SV, SP og KRF: INVESTERINGER FOR VADSØ KOMMUNE Bud.2005 Bud.2006 Bud.2007 Bud IT-investeringer (læreplan- skole) Låneopptak Bruk av fond 2 Trafikksikkerhetstiltak Tilskudd Låneopptak Renovering Miljøbygget/svømmehall Låneopptak Tilskudd Gatelys Låneopptak Investeringer vann og avløp Låneopptak Bruk av fond Sentrumsutvikling Låneopptak Renovering V.J. Skole Låneopptak Opprusting veier og gater Låneopptak Nytt museumsbygg Låneopptak Ny krøllgressbane Låneopptak Ny skolestruktur mva komp Låneopptak Planlegging utbygging Melkevarden Fossen 1-7 skole

12 ubr. Lånemidler Låneopptak Arealplanlegging og reguleringsplan fritidsområdet Låneopptak Vadsø rådhus Låneopptak Utbedring vei/ anlegg/ sikring 16 Utskifting vann- og avløpsnett i byen Låneopptak Rådhusgata 5- ombygging SATS Låneopptak Pedagogisk senter Låneopptak Makuleringsmaskin centrum Låneopptak Etablering turløyper Vadsø kommune Låneopptak Tilskudd Utvidelse svømmehallen. 22. Maurtua barnehage Låneopptak Startlån, Husbanken Lån, husbankmidler Barmarksløyper Låneopptak Ungdommens hus Låneopptak Prioriterte investeringer Nye låneopptak, inv

13 Husbanklån Ubrukte lånemidler Tilskudd Nye instrumenter Vadsø Ungdomskorps Finansieres over driftsbudsjettet - IT INVESTERINGER. Til skolene i forbindelse med ny læreplan, og grunnleggende ferdighet i digital kompetanse - Trafikksikkerhet: Hovedsakelig til ytre bydel. Delegeres til planutvalget å prioritere prosjektene. Votering: Det ble votert over følgende forslag av FRP - Ny Gjerde på Øyas kirkegård Ny Ombygging Vadsø helsesenter - resepsjon Forslagene ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet FRP v/ repr. Eva Johansen trakk øvrige fremsatte forslag Det ble votert over Høyres forslag og AP, SV, SP og KRFs forslag AP, SV, SP og KRFs forslag ble vedtatt med 17 stemmer Høyres forslag fikk 7 stemmer Det ble votert over Høyres sålydende forslag: Før arbeidet med sentrumsutviklingen gis oppstart fysisk forelegges Vadsø bystyre en helhetlig plan med kostnadsestimat for godkjenning. Forslaget fikk 6 stemmer 18 stemte imot.

14 Det ble votert over rådmannens forslag med vedtatte endringsforslag som ble enstemmig vedtatt. Vedtak/innstilling: INVESTERINGER FOR VADSØ KOMMUNE Bud.2005 Bud.2006 Bud.2007 Bud IT-investeringer (læreplan- skole) Låneopptak Bruk av fond 2 Trafikksikkerhetstiltak Tilskudd Låneopptak Renovering Miljøbygget/svømmehall Låneopptak Tilskudd Gatelys Låneopptak Investeringer vann og avløp Låneopptak Bruk av fond Sentrumsutvikling Låneopptak Renovering V.J. Skole Låneopptak Opprusting veier og gater Låneopptak Nytt museumsbygg Låneopptak Ny krøllgressbane

15 Låneopptak Ny skolestruktur mva komp Låneopptak Planlegging utbygging Melkevarden Fossen skole ubr. Lånemidler Låneopptak Arealplanlegging og reguleringsplan fritidsområdet Låneopptak Vadsø rådhus Låneopptak Utbedring vei/ anlegg/ sikring 16 Utskifting vann- og avløpsnett i byen Låneopptak Rådhusgata 5- ombygging SATS Låneopptak Pedagogisk senter Låneopptak Makuleringsmaskin centrum Låneopptak Etablering turløyper Vadsø kommune Låneopptak Tilskudd Utvidelse svømmehallen. 22. Maurtua barnehage Låneopptak Startlån, Husbanken Lån, husbankmidler Barmarksløyper

16 Låneopptak Ungdommens hus Låneopptak Prioriterte investeringer Nye låneopptak, inv Husbanklån Ubrukte lånemidler Tilskudd Nye instrumenter Vadsø Ungdomskorps Finansieres over driftsbudsjettet - IT INVESTERINGER. Til skolene i forbindelse med ny læreplan, og grunnleggende ferdighet i digital kompetanse - Trafikksikkerhet: Hovedsakelig til ytre bydel. Delegeres til planutvalget å prioritere prosjektene. Vadsø Bystyre vedtar investeringsbudsjett 2006 som ovenfor. Vadsø bystyre vedtar opptak av rammelån på inntil kr. 56,6 millioner for investeringstiltak Vadsø bystyre slutter seg til intensjonen i handlingsplan vedrørende årlige investeringsbehov. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet: - Ny Gjerde på Øyas kirkegård Ny Ombygging Vadsø helsesenter - resepsjon

17 0058/05 DEN NORSKE KIRKE VADSØ MENIGHET - VADSØ KOMMUNES ENGASJEMENT Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre viser til vedtak den i sak 05/0035 vedr. kommunal garanti til Vadsø menighet, og vedtar følgende: Den kommunale garantien for lån knyttet til restaureringen av Vadsø kirke økes med inntil kr.1 mill. Garantisummen er heretter inntil kr. 4 mill. Nedbetalingstiden settes til 20 år. Behandling: Det ble votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt. Vedtak/innstilling: Vadsø bystyre viser til vedtak den i sak 05/0035 vedr. kommunal garanti til Vadsø menighet, og vedtar følgende: Den kommunale garantien for lån knyttet til restaureringen av Vadsø kirke økes med inntil kr.1 mill. Garantisummen er heretter inntil kr. 4 mill. Nedbetalingstiden settes til 20 år. 0059/05 VADSØ KOMMUNE I EUROPA Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar kommunens Europa-strategi slik den fremkommer av saksfremlegget. Til iverksetting av kommunens Europa-strategi innvilges kr ,- for årene Behandling: NKP v/ repr. Ingolf Schanche satte fram følgende forslag: Vadsø NKP anser saksframlegget, rådmannens forslag og formannskapets innstilling, som et opplegg for sniktilpassing til EUs politikk og samfunnsutviklingsperspektiv ; en politikk og et perspektiv som flertallet i Norge og særlig tydelig i Nord-Norge, i Finnmark og også i Vadsø gjennom to avstemminger klart har sagt fra at de ikke vil ha. Vadsø NKP tar derfor sterkt avstand fra hele saksopplegget og foreslår: Formannskapets innstilling forkastes. Votering: Det ble votert over NKPs forslag og formannskapets innstilling Formannskapets innstilling ble vedtatt med 22 stemmer NKPs forslag fikk 2 stemmer Vedtak/innstilling:

18 Vadsø bystyre vedtar kommunens Europa-strategi slik den fremkommer av saksfremlegget. Til iverksetting av kommunens Europa-strategi innvilges kr ,- for årene Vadsø bystyre ber om at det fremlegges en sak vedr. kommunens strategi i forhold til nasjonalt og internasjonalt prosjektarbeid Europastrategi. 0060/05 SALG AV HAVNEBYGG OG AGNFORSYNING - FORESPØRSEL OM FULLMAKT Forslag til vedtak/innstilling: Saken fremlegges uten forslag til vedtak. Behandling: Styreleder for Vadsø havn KF, Robert Gærnæ redegjorde for saken. Høyr v/ repr. Lise Svenning satte fram følgende forslag til vedtak: Vadsø bystyre tar til etterretning at Vadsø Havn KF har gjort vedtak om salg av havnebygg og agnforsyningen. Vadsø bystyre slutter seg til og godtar salg av eiendommene. Vadsø bystyre ber Vadsø havn KF vurdere utnyttelse/utvikling av eiendommer knyttet til Vadsø Havn i kommunens og foretakets eie. Vadsø bystyre ber rådmannen legge fram sak for bystyret der vedtektene for Vadsø Havn KF drøftes og framtidige strategier gjennomgås. Votering: Det ble votert over Høyres forslag og formannskapets innstilling Høyres forslag ble vedtatt med 13 stemmer Formannskapets innstilling fikk 11 stemmer Vedtak/innstilling: Vadsø bystyre tar til etterretning at Vadsø Havn KF har gjort vedtak om salg av havnebygg og agnforsyningen. Vadsø bystyre slutter seg til og godtar salg av eiendommene. Vadsø bystyre ber Vadsø havn KF vurdere utnyttelse/utvikling av eiendommer knyttet til Vadsø Havn i kommunens og foretakets eie. Vadsø bystyre ber rådmannen legge fram sak for bystyret der vedtektene for Vadsø Havn KF drøftes og framtidige strategier gjennomgås.

19 0061/05 ETABLERING AV VARANGER NÆRINGSSENTER Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar at operativt næringsutviklingsarbeid skal være et samarbeid mellom kommune og næringsliv. Vadsø kommune ønsker å styrke næringsutvikling og verdiskaping i Vadsø kommune ved å igangsette etablering av Varanger Næringssenter AS. Varanger Næringssenter AS skal være et redskap for operasjonell næringsutvikling i Vadsø kommune på vegne av kommunen og næringslivet. Vadsø kommune skal gå inn i Varanger Næringssenter AS med 40 % andel i selskapets aksjekapital. Dette finansieres gjennom disposisjonsfondet. Vadsø formannskap delegeres myndighet til inngåelse og kostnadsfordeling vedrørende drift og etablering. Behandling: Ordføreren har trukket saken. Vedtak/innstilling: Saken er trukket. 0062/05 PLAN FOR FOREBYGGENDE ARBEID MOT MOBBING, VOLD OG RUSMISBRUK Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre slutter seg til den foreliggende plan for forebyggende arbeid mot mobbing, vold og rusmisbruk blant ungdom. 2. De tiltak som inngår i planen søkes innarbeid i kommunens budsjett og økonomiplan på virksomhetsnivå. 3. Gjennomføring av planen evalueres gjennom rådmannens årsmelding til bystyret. Behandling: AP v/ repr. Beate Aronsen satte fram følgende tilleggsforslag: Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe som jobber videre med iverksettelse av planen. Det delegeres til formannskapet å oppnevne representanter. Votering: Det ble votert over administrasjonens forslag til vedtak med Arbeiderpartiets tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt. Vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre slutter seg til den foreliggende plan for forebyggende arbeid mot mobbing, vold og rusmisbruk blant ungdom.

20 2. De tiltak som inngår i planen søkes innarbeid i kommunens budsjett og økonomiplan på virksomhetsnivå. 3. Gjennomføring av planen evalueres gjennom rådmannens årsmelding til bystyret. Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe som jobber videre med iverksettelse av planen. Det delegeres til formannskapet å oppnevne representanter. 0063/05 VALG TIL OVERFORMYNDERIET FORRETNINGSFØRENDE OVERFORMYNDER OG VARAMEDLEMMER TIL OVERFORMYNDERIET Forslag til vedtak/innstilling: Som forretningsførende overformynder for perioden velges Greta Tjelle. Som varamedlemmer for perioden velges Aage Noren og Lise Svenning. Behandling: Det ble votert over valgnemndas innstilling som ble enstemmig vedtatt. Vedtak/innstilling: Som forretningsførende overformynder for perioden velges Greta Tjelle. Som varamedlemmer for perioden velges Aage Noren og Lise Svenning.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Sakslista godkjent Repr. Lise Svenning etterlyste saken vedr. Finnmarkseiendommens strategidokument Konst. rådmannen orienterte.

MØTEBOK. Sakslista godkjent Repr. Lise Svenning etterlyste saken vedr. Finnmarkseiendommens strategidokument Konst. rådmannen orienterte. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 25.01.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1510 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.03.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1645 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 20.04.2006 Fra kl. 1220 Til kl. 1505 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

MØTEBOK. SP Varamedlem Anne Moen. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, konst. rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. SP Varamedlem Anne Moen. Fra adm. (evt. andre): Marita Jakola Skansen, konst. rådmann Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Administrasjonsutvalget Møtested Møterom i u.etg. på rådhuset Møtedato: 24.01.2006 Fra kl. 12.00 Til kl. 1340 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 10:00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Karl Arvid Brose Tor Petter Christensen, unntatt sak nr.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bystyret Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Bjørn Ole Gleditsch H Medlem Anne Gro Olafsen

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 12:20 Til behandling: Sakene 101/13-113/13 Møte nr: 12/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes

MØTEBOK. Kommunestyret. Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Asle Tveitnes Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEBOK Kommunestyret Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.04.04 Tid: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Øystein Pettersen Levin

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Kristine Jørstad Bock John

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 12.12.05 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.20.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Tom Tobiassen møtte for Hilde Nilsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.12.2013 Fra: 1800 Til: 21:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Aslaug Eriksen, Solveig Zahl-Johansen,

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle * tilstede: unntatt: (autokorr.) Hans Olav Søreng (AP),

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer