Flerspråklig forvirring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flerspråklig forvirring"

Transkript

1 Mitt tips 20 Lærer å regne på russisk vis Reportasje 28 En liten huleboers historie Portrettet 30 Ingen flink pike Gylne øyeblikk 35 Da bålet flyttet inn APRIL 2015 utdanningsnytt.no Flerspråklig forvirring

2 Redaksjonen Knut Hovland Ansvarlig redaktør APRIL 2015 utdanningsnytt.no Innhold Harald F. Wollebæk Sjef for nett, desk og layout Paal M. Svendsen Nettredaktør Ylva Törngren Deskjournalist Sonja Holterman Journalist Jørgen Jelstad Journalist Kirsten Ropeid Journalist Marianne Ruud Journalist Kari Oliv Vedvik Journalist Inger Stenvoll Presentasjonsjournalist Tore Magne Gundersen Presentasjonsjournalist 12 Hovedsaken: SPRÅKOPPFØLGING ETTER LØST SKJØNN barn er vurdert til ikke å kunne norsk godt nok til å følge vanlig undervisning. Ingen har oversikt over hvordan skolene følger dem opp. Ståle Johnsen Bokansvarlig/korrekturleser Synnøve Maaø Markedssjef Gylne øyeblikk I avdeling Myggbukta i Lundgaardsløkka barnehage er januarturen stadig et tema: «Husker dere da vi gikk tur inne og lot som vi var ute!» 20 Randi Skaugrud Markedskonsulent Hilde Aalborg Markedskonsulent Carina Dyreng Markedskonsulent Sara Bjølverud Markedskonsulent Anita Ruud Markedskonsulent Innhold Aktuelt 4 Aktuelt navn 10 Hovedsaken 12 Kort og godt 18 Ut i verden 19 Mitt tips 20 Aktuelt 22 Portrettet 30 Friminutt 34 Gylne øyeblikk 35 Boksider 36 Innspill 38 Debatt 44 Kronikk 50 Stilling ledig/ kurs 54 Lov og rett 55 Fra forbundet 56 Mitt tips Ved Smeaheia skole i Sandnes får elevene matematikkundervisning etter den russiske pedagogen Leonid Zankovs prinsipper. Her ser vi Iris Helen Paus og Linus Skjennum Vigesdal. 2 UTDANNING nr. 8/24. april 2015

3 Utdanning på nettet I Utdannings nettutgave finner du blant annet løpende nyhetsdekning og debatt, utgaver av bladet i pdf-format og som eblad, samt informasjon om utgivelser: utdanningsnytt.no Leder Knut Hovland Ansvarlig redaktør xx Portrettet 30 Astrid Uhrenholdt Jacobsen greier å kombinere toppidrett med legestudier. Hun tror det handler om å velge. Ikke om å være flink pike som gjør alle til lags. 28 Familie på 13 under en båt Som fireåring bodde Terje Pedersen under en hvelvet båt kledd med torv vinteren Familien på 13 gjemte seg for å slippe tyskernes tvangsevakuering av Finnmark. UTDANNING Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Besøksadresse Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Postadresse Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse Godkjent opplagstall Per 1. halvår 2014: issn: Design Itera Gazette Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav. Det er svanemerket og 100 % resirkulerbart. Trykk: Sörmlands Grafiska Abonnementsservice Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Fagpressen Utdanning redigeres etter Redaktør-plakaten og Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo Telefon Forsidebildet Om lag tretti prosent av barna ved Rosenholm skole i Oslo har gjennom 2.8-vedtak rett til særskilt norskundervisning inntil språket er godt nok til å følge vanlig undervisning. Her ser vi Levi Boniface Kodjo Norman Afanou. Foto: Erik M. Sundt Leder Ragnhild Lied 1. nestleder Terje Skyvulstad 2. nestleder Steffen Handal Sekretariatssjef Lars Erik Wærstad Spennende og omstridte forslag fra Venstre Venstre var sammen med Arbeiderpartiet lenge «skolepartiet» i Norge, men de siste årene er det Høyre og SV som har kommet med flest skolepolitiske utspill. Begge partier har i flere omganger hatt den politiske styringen i Kunnskapsdepartementet som siden høsten 2005 også har hatt ansvaret for barnehagene. Nå vil Venstre tilbake i førersetet, og på landsmøtet i Tromsø nylig kom partileder Trine Skei Grande med flere utspill i sin åpningstale. Hun tok til orde for gratis barnehage, gratis skolefritidsordning og for heldagsskole med leksefrie dager. Hele mitt politiske liv har jeg vært mot heldagsskolen, nå er jeg kommet i tvil, sa Skei Grande i Tromsø. Prisen for å innføre gratis barnehage mener Venstre vil bli nærmere 7 milliarder kroner, mens gratis SFO vil koste rundt 2,5 milliarder. Noe av kostnadene vil partiet hente ved å legge ned den omstridte kontantstøtten, en ordning som Venstre var med på å innføre i Kjell Magne Bondeviks første regjering på slutten av 1990-tallet. Trine Skei Grande understreket at hun ikke vil innføre gratis barnehage over natten, men ta det steg for steg. Først ved å innføre en lavere makspris for utvalgte grupper og gratis kjernetid for alle. Noen konkret tidsplan for innføring av de nye reformene ble ikke presentert, og reaksjonene fra regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti tyder på at det kan bli en god stund til dette blir en politisk realitet. Blant dem som vendte tommelen ned, var Anders Tyvand i KrF. Han sa at Venstre-lederen skrev ut feil medisin. Når 97 prosent av femåringene allerede går i barnehage, blir det feil å bruke så mye penger for å få inn de siste 3 prosentene, sa Tyvand til NTB. Barnehageforliket som ble inngått på Stortinget for 12 år siden, sikret en massiv utbygging av nye barnehageplasser og samtidig en maksgrense for hvor mye det skal koste. Tall fra Utdanningsdirektoratet som ble offentliggjort tidligere i april, viste at det er makspris i 94 prosent av barnehagene i Norge. Maksprisen for en plass er nå på tett oppunder 2500 kroner per måned. Trine Skei Grande avviste protestene fra sine kolleger i samarbeidspartiene og sa at «for meg er dette en langt viktigere frihetskamp enn å fjerne tåpelige forbud mot poker og boksing. Dagens frivillige ordninger produserer økte forskjeller, fordi de barna som trenger tilbudene mest, er de som bruker dem minst.» Vi synes det er spennende og viktige utspill Venstre-lederen kom med i sin tale på landsmøtet, og håper hun holder fast ved dem fram mot både høstens valg og stortingsvalget om to år. Da blir barnehage og skole garantert viktige temaer igjen. 3 UTDANNING nr. 8/24. april 2015

4 Aktuelt Utdannede lever fortsatt lengst LEVEKÅR: Høyt utdannede menn lever sju år lenger enn dem med bare grunnskole. For kvinner er forskjellen fem år. Forskjellen i dødelighet mellom høyt og lavt utdannede økte i Men det store sosiale spriket jevner seg nå ut, sier seniorforsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten. (NTB) Forskning Engasjerte foreldre kan gi dårligere skoleresultater Da amerikanske forskere fant at foreldreengasjement kan skade barnas skoleresultater, ble det bråk. Foreldre har betydning, men kanskje på en annen måte enn man har trodd, sier forskerne i dag. TEKST Jørgen Jelstad Jeg fikk hundrevis av e-poster hver eneste dag fra alle mulige slags mennesker, sier Keith Robinson. Det var alt fra sinte forskere til fagfolk som skrev «godt jobba» til lettede foreldre som hadde følt seg nedlesset i skyldfølelse fordi de ikke hadde klart å hjelpe barna til bedre skoleresultater. Sosiologen og forskeren ved University of Texas forteller Utdanning via Skype om da han og forsker Angel L. Harris fra Duke University ga ut boken «The Broken Compass» for et drøyt år siden. Den baserte seg på en stor studie de to hadde gjennomført for å få klarhet i hvordan foreldrenes engasjement påvirket barnas resultater på skolen. Vi ble veldig overrasket over resultatene vi fikk, sier Robinson. Lite effekt De hentet inn undersøkelser gjort på tusenvis av amerikanske familier hvor foreldrene var spurt om hvordan de involverte seg i barnas skolegang. De delte dette inn i 63 forskjellige typer foreldreatferd som for eksempel leksehjelp, å diskutere skole med barna og å lese for barna. De fordelte også familiene ut fra etnisitet og sosioøkonomisk status. Så koblet de resultatene fra disse undersøkelsene med elevenes prøveresultater og karakterer i lesing og matematikk. Var det slik at de elevene som fikk mest oppfølging og hjelp av foreldrene, også hadde den beste utviklingen i skoleresultater? De fleste typene foreldreatferd hadde ingenting å si for elevenes skoleresultater, sier Robinson. Leksehjelp påvirket negativt I et debattinnlegg i The New York Times skrev forskerne at det å ha foreldre som involverte seg mye, oftere viste en negativ enn en positiv sammenheng med elevenes prestasjoner. Å hjelpe barna med lekser hadde for eksempel en klar negativ sammenheng med skoleresultatene. Foreldre blir fortalt at jo mer de involverer seg, dess bedre. Men kanskje bør foreldre gjøre mindre og heller konsentrere seg om noen få ting som kan se ut til å gi positive effekter, sier Robinson. Foreldreatferd som kom positivt ut av studien, var: å forvente at barnet skulle ta høyere utdanning (college), å diskutere skoleaktiviteter med barna og å kreve spesifikke lærere til barna. Den foreldreatferden som hadde klarest sammenheng med positive resultater, var at foreldrene forventet at barnet skulle ta høyere utdanning. Det er mer en holdning enn en atferd. Men denne holdningen må overføres til barna gjennom atferd, sier Robinson. Hissig debatt Boka og funnene førte til opphetet debatt i USA. Professor i utdanningspsykologi, Lee Shumow, skrev et innlegg i School Community Journal hvor hun påpekte flere problemer med analysen til Robinson og Harris. Hun nevner flere metaanalyser som viser at foreldreengasjement gir positive resultater. Shumow mener effekten av foreldreengasjement i stor grad avhenger av hvordan det gjøres, noe hun skriver at Robinson og Harris ikke diskuterer i boka. Jay P. Greene, professor ved University of Arkansas, hevder at studien kun viser at foreldre i større grad vil hjelpe et barn som sliter på skolen, og derfor vil det være en sammenheng mellom dårlige skoleresultater og mye hjelp fra foreldrene. Det betyr ikke at hjelpen fra foreldrene er det som fører til dårlige resultater, ifølge Greene. Må lære opp foreldrene Keith Robinson blir oppgitt over kritikken om at de har sauset sammen korrelasjon og kausalitet. Dette kunne vært et problem hvis vi hadde målt foreldreatferd og elevresultater på samme 4 UTDANNING nr. 8/24. april 2015

5 Full forvirring om atskilt svømmeundervisning KJØNNSDELING: Fylkesmennene praktiserer loven ulikt når det gjelder kjønnsdelt svømmeopplæring. I Aust-Agder sier Fylkesmannen ja, mens i Troms er svaret nei til at gutter og jenter kan ha opplæring hver for seg, ifølge avisa Vårt Land. Lærer filmet overgrep mot 15-åring - dømt til fengsel DØMT: En lærer fra Aust-Agder er dømt til fengsel i to år og to måneder for seksuelle overgrep mot to 15-åringer og besittelse av overgrepsbilder av barn. Mannen er fradømt retten til stillinger eller verv hvor han kommer i kontakt med barn eller unge, skriver Fædrelandsvennen. ( NTB) Altfor lite foreldreforskning i Norge Thomas Nordahl er enig med Keith Robinson i at resultatene fra forskningsfeltet spriker. tidspunkt. Vi var veldig klar over det da vi satte opp analysemodellen. Derfor har vi hatt to måletidspunkter, sier Robinson. På tidspunkt 1, som i ett av datasettene er 8. trinn, har forskerne sett på elevenes skoleresultater og foreldrenes involvering. På tidspunkt 2, som er 12. trinn i samme datasett, har forskerne sett på elevresultatene for de samme elevene og analysert utviklingen fra 8. til 12. trinn. Ved å bruke to måletidspunkter undersøker vi endringene i elevenes skoleresultater på bakgrunn av foreldrenes atferd på et tidligere tidspunkt. En slik analyse kontrollerer for barnas tidligere skoleresultater, noe kritikerne har hevdet har vært et problem, sier Robinson. På enkelte områder så de også at flinke elever som fikk mye foreldrehjelp, endte opp med å gjøre det dårligere sammenlignet med flinke Å hjelpe barna med lekser kan føre til dårligere skoleresultater. Det er blant de omdiskuterte funnene til to amerikanske forskere. ILL.FOTO INGER STENVOLL elever som ikke fikk foreldrehjelp. Vi gjorde studien fordi det var uklart for oss hvor forskningen sto på feltet. Tidligere funn pekte i alle retninger. Vi ante dermed ikke på forhånd hva vi ville finne. Vi står fullt og helt bak metodene vi har brukt i studien, sier han. Robinson poengterer imidlertid at foreldre åpenbart betyr noe for barnas skolegang, men at myndigheter og andre må være mer nyanserte når de formidler til foreldre hva som fungerer. Vi må hjelpe foreldrene med hvordan de mer effektivt kan involvere seg i barnas skolegang, ikke bare fortelle dem at de må involvere seg, sier han. Professoren i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark har jobbet mye med forskning på skolehjem-samarbeid. I Norge har vi knapt forsket på dette feltet. Det er forbausende hvor lite interesserte vi er i å finne ut mer om hvordan foreldrene påvirker barnas resultater, sier Nordahl. Han viser til skoler som har forsøk med foreldreskoler med et visst antall obligatoriske samlinger for foreldrene tidlig i skoleløpet. Her samtaler skolen med foreldrene om hvordan de best kan følge opp barnas skolegang. Vi skulle gjerne visst mer om effektene av slike tiltak, men det vet vi ingenting om, sier Nordahl. Må formidle positive holdninger Han understreker at det er ting ved foreldreengasjement som ser ut til å være viktig. Rundt foreldre har barn i grunnskolen i Norge. Det store flertallet er fornuftige folk. Å si at vi ikke trenger dem, er dristig, sier Nordahl. Han mener flere av funnene til Robinson og Harris samsvarer med en del tidligere forskning. Når foreldre har en positiv holdning til skolen og snakker med barna om skole og arbeidsinnsats, ser det ut til å ha en positiv sammenheng med elevenes resultater. Foreldre som er opptatt av skole og utdanning, har barn som også er opptatt av skole og utdanning, sier Nordahl. Er du enig i at foreldrene trenger bedre opplæring i hvordan de skal hjelpe barna? Ja, det kan være vanskelig å vite hvordan man konkret skal støtte og hjelpe egne barn. Særlig for foreldre som ikke selv har lyktes særlig godt på skolen. Da kan man risikere negative effekter av foreldrenes involvering. Det viktigste er ikke å hjelpe barnet med leksene, det er å fortelle ungene at skole er viktig. Og det kan alle foreldre gjøre, sier Nordahl. Sjekk den nye nettsiden vår: 5 UTDANNING nr. 8/24. april 2015

6 Aktuelt Støre vil ha helhetlig skoledag TALE: Arbeiderpartiet vil gi elevene et heldagstilbud, sa Jonas Gahr Støre i åpningstalen på partiets landsmøte torsdag 16. april. Vi vil ha en helhetlig skoledag der skole, SFO, leksehjelp, kulturaktiviteter, sunt måltid og fysisk aktivitet gir elevene et godt heldagstilbud for å fremme god læring og trivsel, sa Ap-lederen. ( NTB) Profesjonsetisk plattform Lærere er godt kjent med etiske retningslinjer Den profesjonsetiske plattformen ble vedtatt på Utdanningsforbundets landsmøte på Lillestrøm i Bildet er fra behandlingen av en annen sak. FOTO TOM-EGIL JENSEN Halvparten av lærerne har gjort seg kjent med innholdet i den profesjonsetiske plattformen, og 30 prosent bruker den i sitt daglige virke, viser en rundspørring Utdanning har gjort. TEKST Paal M. Svendsen I 2012 vedtok landsmøtet i Utdanningsforbundet den profesjonsetiske plattformen. Tre år senere viser en rundspørring Utdanning har gjort blant sine lesere at 70 prosent har hørt om plattformen, 50 prosent har gjort seg kjent med innholdet og 30 prosent bruker den i sitt daglige virke. Til sammen 440 svarte på rundspørringen, som ble sendt ut i forbindelse med Utdannings nyhetsbrev. Det gleder ledelsen i Utdanningsforbundet. Jeg er glad og positivt overrasket over tallene. Jeg skulle selvfølgelig ha ønsket at enda flere kjente til den og brukte den, men dette er et langsiktig arbeid som vi driver med. Plattformen skal rotfestes på arbeidsplassen, og det tar tid, sier nestleder Terje Skyvulstad til Utdanning. I november er det landsmøte igjen, og nå jobber sentralstyret i forbundet med å forberede en sak om opprettelse av et profesjonsetisk råd. Dette har vi ikke diskutert ferdig ennå. Det kan nok tenkes at det blir enda mer engasjement omkring plattformen dersom vi oppretter et slikt råd. I Sverige og Finland er det gode erfaringer med slike råd. Det er viktig å lytte til hvordan andre oppfatter sine profesjonsetiske råd. Det vil nok landsmøtet også gjøre. Vi ser også på hvordan andre profesjoner og fagforeninger tenker. Er det avgjørende for plattformen å ha et slikt råd? Uansett hva landsmøtet kommer fram til, er plattformen viktig. Jo bedre det jobbes over tid, jo flinkere blir vi til å ta den i bruk. Selvjustis Norske journalister og redaktører har sin egen etiske plattform, Vær varsom-plakaten. Den utøvende myndigheten er Pressens Faglige Utvalg (PFU), som behandler klager knyttet til brudd på plakaten. Leder for Norsk Journalistlag, Thomas Spence, sier til Utdanning at denne selvjustisordningen ble startet av flere grunner. Pressen må selv holde orden i eget hus for å unngå at myndighetene skal ty til lovmessige eller andre tiltak for å vokte og gripe inn mot presseetiske overtramp. Det er nemlig slik at pressen må utføre sitt oppdrag slik at den ikke provoserer reaksjoner fra det offentlige. Han peker på at pressen lever av sin troverdighet og integritet. For å bevare og styrke den må publikum oppfatte oss som seriøse. Vi må være åpne og ydmyke og ha en institusjon som tar hånd om klager fra publikum på en seriøs måte. Da må vi ha et sett normer og regler som vi kan vurdere journalistisk arbeid opp mot, sier han. Hvor viktig er det å ha arbeidsgiver med på dette? Det er kritisk og avgjørende. Hvis ikke kan man operere med flere regelsett, hvor bare den ene part er bundet og føler seg forpliktet, sier han. Har norske journalister tillit til PFU? Ja, svarer han kontant. Derfor fungerer utvalget. Det består av våre beste kvinner og menn. 6 UTDANNING nr. 8/24. april 2015

7 Nesten alle barnehager krever makspris PRISTAK: 94 prosent av barnehagene holder seg til høyeste sats for foreldrebetaling, selv om antallet barnehager som ligger under maksprisen, ble doblet i fjor. 315 barnehager ligger under maksprisen, 161 flere enn året før, viser foreløpige tall for 2014 fra Utdanningsdirektoratet, ifølge Dagsavisen. Regjeringen vil registrere alle skader i barnehagen OVERSIKT: Regjeringen har bedt Norsk pasientregister registrere alle barn som skader seg mens de er i barnehagen. I dag er finnes ingen samlet oversikt over hvor mange barn som skader seg i de rundt norske barnehagene årlig og hvordan skadene skjer, skriver Sunnmørsposten. (NTB) Folkehøgskole Åtte prosent flere har takket ja til plass ved folkehøgskoler enn til samme tid i fjor. Bildet er fra Romerike folkehøgskoles elevforestilling «Pisspreik» i FOTO KERSTIN MERTENS / SAMFOTO Teater og e-sport populært Det er en generell fremgang for folkehøgskolene, men enkelte linjer og skoler er ekstra populære. Fenger flere enn før Folkehøgskolene har en sterk økning i søkertallet. Over 5400 elever har allerede takket ja til plass neste skoleår. TEKST Sonja Holterman og Kari Oliv Vedvik 5384 unge hadde i begynnelsen av april takket ja til en plass på folkehøgskole. Det er 8 prosent flere enn på samme tidspunkt i fjor. Blant landets 79 folkehøgskoler har mange opplevd en voldsom økning i søkertall i år, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Søkertallene våre så langt er veldig gode, sier Marit Asheim, informasjonskonsulent for Folkehøgskolene, til Utdanning. Totalt er det 7000 elevplasser på folkehøgskoler, og inntaket foregår helt fram til skolestart. Økningen i søkere i år kommer på toppen av en økning de siste fem årene. Flere har fått øynene opp for hva et folkehøgskoleår faktisk gir, som læringsglede, økt samarbeidskompetanse og faglig utvikling, sier Asheim. Litt av æren for økningen mener Asheim regjeringen skal ha. Det er naturlig å se økningen i søkere i sammenheng med høsten 2014 og forslagene om kutt for folkehøgskolene i statsbudsjettet. Det skapte mye engasjement, blant både nåværende og tidligere elever. Det var god reklame for oss, og det ble helt tydelig at vi er et skoleslag med mange tilhengere, sier Asheim. Teaterlinjen ved Romerike Folkehøgskole har vært attraktiv i mange år, også i år. 340 søkte seg til Romerike neste skoleår, men skolen tilbyr bare 105 plasser. Vi har hatt stabile søkertall de siste årene, på mellom søkere. Det som er mest populært, er teater og musikkteater, det har det vært i mange år. I tillegg er design og lyd linjer mange søker på. Nytt av året er at vi har fått mange flere søkere til scenografi, sier Ingjerd de Graaff, kontorleder ved Romerike Folkehøgskole. Kirsten Bjørhus, som sitter på kontoret på Ringerike folkehøgskole, har brukt vinteren til å ta imot søknader, og det har vært travelt. Tre av linjene våre er fulle allerede. På Stand up og revy har vi venteliste, sier Bjørhus. 104 av 115 plasser ved skolen var fylt opp før påske. Lignende tilstander er det over hele landet. Spilldesign og e-sport, dataspill i en form for konkurranse eller prestasjonsutøvelse, er også noe mange vil lære mer om. Nytt av fjoråret var linjer for e-sport og spilldesign, og dette er svært populære linjer. Flere av disse linjene var fulle allerede tidlig i februar, sier informasjonskonsulent Marit Asheim hos Folkehøgskolene. 7 UTDANNING nr. 8/24. april 2015

8 Aktuelt KrF ber Røe Isaksen droppe mattekrav LÆRERUTDANNING: Kristelig Folkeparti (KrF) ber regjeringen skrinlegge kravet om karakteren 4 eller bedre for alle som vil inn på lærerstudiet. Det er synd hvis de som har en drøm om å bli lærere i norsk, historie og samfunnsfag, ikke skal få muligheten fordi de ikke er flinke nok i algebra, sier KrFs utdanningspolitiske talsperson, Anders Tyvand til NTB. Videregående opplæring Oslo ligger klart høyest når det gjelder andelen elever som ønsker studiespesialisering på videregående skole. ILL.FOTO ERIK M. SUNDT Søkere til SSP Andelen søkere som har søkt om plass på studiespesialisering neste skoleår: Ungdommenes ønsker varierer Oslo 59 % Akershus 48 % Vestfold 41 % Buskerud 38 % Vest-Agder 38 % Hordaland 38 % Rogaland 37 % Aust-Agder 36 % Sør-Trøndelag 36 % Troms 36 % Østfold 36 % Sogn og Fjordane 35 % Hedmark 35 % Møre og Romsdal 33 % Finnmark 33 % Oppland 32 % Telemark 31 % Nordland 30 % Nord-Trøndelag 27 % Kilde: Utdanningsdirektoratet I Oslo har seks av ti elever søkt studiespesialisering på videregående skole. Det er dobbelt så mange som i Nord-Trøndelag. TEKST Sonja Holterman Det er store forskjeller i ungdommenes utdanningsønsker rundt om i landet. De fire nordligste fylkene ligger under snittet når det gjelder unge som søker studiespesialisering, mens Oslo og Akershus ligger langt over. Ingen andre fylker har så mange søkere til studiespesialisering som Oslo, men også i Akershus og Vestfold vil mange unge bruke videregående til å forberede seg på videre studier. Oslo ligger klart lavest på yrkesfag, og sånn har det vært i de årene vi har statistikk fra, sier Kjetil Gunnerud Kristoffersen, rådgiver i Utdanningsdirektoratet. Totalt i landet har ungdommer søkt om videregående opplæring, og litt over halvparten har søkt seg til yrkesfag. I år ser vi at søkningen til yrkesfag har hatt en liten økning, og det er et tydelig avvik fra de siste årenes trend, sier Gunnerud Kristoffersen. Andelen søkere til læreplass av det totale søkertallet er 9,5 prosent. Dette er høyere enn de foregående årene. Denne andelen varierer også mye mellom fylkene. Oslo og Akershus har rundt fem prosent søkere til lærefag, mens Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Nordland har over 12 prosent. Behov for fagarbeidere I Nord-Trøndelag har bare 27 prosent søkt seg til ren studiespesialisering, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Vi har alltid hatt større søkning til yrkesfag enn til studiespesialisering, sier Toril Haugland til Utdanning. Haugland er funksjonsleder ved avdeling for videregående opplæring i Nord-Trøndelag, og hun tror en årsak til ungdommenes ønske er tradisjon. Fylket vårt ligger lavt når det gjelder høyere utdanning også, og det kan vel skyldes at vi har et mer yrkesrettet og mindre akademisk arbeidsliv her, sier Haugland. I hele landet sett under ett har 39 prosent av de unge søkt om plass på en ren studiespesialisering, men når man tar med Idrett og Musikk, dans og drama, som også er studieforberedende, har 49,5 prosent søkt dette. Idrett har blitt en populær linje i Nord-Trøndelag, men størst økning har Bygg- og anleggsteknikk hatt. Vi har hatt en økning på 20 prosent på dette faget i år. Det kan jo skyldes at det har vært mye fokus på at vi har behov for fagarbeidere og at det er viktig med yrkesfag, sier Haugland. Totalt har det vært en økning på 2000 søkere til læreplass fra i 2012 til UTDANNING nr. 8/24. april 2015

9 Offentlig sektor vinner studentene ARBEIDSLIV: Over halvparten av studentene anser nå offentlig sektor som attraktivt å søke jobb i, viser tall fra Karrierebarometeret I fjor var det 42 prosent av studentene som mente det var attraktivt å søke jobb i offentlig sektor, mot 57 prosent i år. (NTB) Barn foretrekker nettbrett fremfor venner SKJERM: Barnehagebarn foretrekker å sitte med nettbrett fremfor å være med venner, ifølge en ny dansk undersøkelse. To tredeler av barna svarer i undersøkelsen at de heller vil «leke med ipad enn andre barn», skriver avisen Politiken. Ledige stillinger 650 søkte på 10 lærerjobber Søkerbunkene er høye i Oslo-skolen. 142 søkere ønsket stillingen som engelsklærer ved Sofienberg skole i Oslo. TEKST OG FOTO Sonja Holterman Sofienberg skole i Oslo averterte tidligere i år etter ti personer: to rådgivere og åtte pedagoger. Det manglet ikke på interesserte. Bare til stillingen som lærer i engelsk kom det inn 142 søknader. Det var mange om beinet. Vi forventet mange søkere, men ikke så mange, sier Øyvor Skofteland, assisterende rektor ved Sofienberg skole. Ungdomsskolen ligger på Grünerløkka i den østlige delen av Oslo sentrum, og den er snart ett år gammel. Skolen mottok 650 søknader til ti stillinger, og søkerne var godt kvalifisert. Til stillingen i realfag hadde 60 prosent av søkerne mastergrad, sier Skofteland. Tall fra Utdanningsetaten i Oslo kommune demper inntrykket av lærermangel. I februar i år ble det utlyst 94 ledige stillinger, og til disse var det 3633 søkere. Det tilsvarer 39 søkere per stilling. Gode kandidater Ledelsen ved Sofienberg skole har hatt en tung jobb med å velge blant søkerne. Det var kompetente folk. Mange unge søkere har lang utdanning, og jeg må si at jeg er imponert over lærerutdanningen. Det er utrolig mange flinke, nyutdannede lærere, sier Skofteland. Lærermangelen ser altså ikke vi noe til, sier Skofteland. Assisterende rektor Øyvor Skofteland ved Sofienberg skole i Oslo kunne velge blant mange gode kandidater da skolen tidligere i år søkte etter lærere. Flere skoler skal få Nav-konsulenter I løpet av året skal alle fylker ha minst én videregående skole der Nav-konsulenter er til stede for elevene. TEKST Kirsten Ropeid Det er målet for prosjektet «Forsøk med Navveileder i videregående skole», som drives av Utdanningsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet, opplyser Birgit Leirvik i Utdanningsdirektoratet til Utdanning. Jessheim videregående skole var med på det aller første pilotprosjektet, som blei starta i Nav-konsulentene på skolen er til stor hjelp i arbeidet med de elevene som er i fare for å droppe ut. Samtidig hjelper vi Nav i deres arbeid med de unge som alt er blitt Nav-klienter. Vi kan for eksempel sette sammen utdanningsplaner for dem slik at de blir gjennomførbare, sier assisterende rektor Svein Harald Grøndahl til Utdanning. Til nå har i alt 13 pilotprosjekter vært i sving i 7 fylker. I disse dager skal Utdanningsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet vurdere innstillingene fra 11 nye fylker om hvilke skoler og Navkontor som skal komme med i prosjektet. Det er midler til to Nav-konsulenter i hvert fylke. I praksis betyr det at én skole i hvert fylke blir med. Men det er også eksempler på at to skoler deler på Nav-konsulentene. Blant kriteriene for å være med er at skolen har mer enn 500 elever, fortrinnsvis yrkesfag, og at den har et stort frafall, men ønsker å arbeide aktivt med frafallsproblematikken. 9 UTDANNING nr. 8/24. april 2015

10 Aktuelt Heltberg-lærere vant fram NY TARIFFAVTALE: Lærere ved Heltberg Private Gymnas får ny tariffavtale med Utdanningsforbundet etter at 17 lærere ved skolen streiket fra 19. mars til 10. april. Forbundet forhandler nå med arbeidsgiverorganisasjonen Abelia om den nye avtalen. Arbeidstid Kjemper mot stemplingsur Ansatte i barnehagene i Lørenskog vil ha slutt på registreringssystemet. TEKST Kirsten Ropeid Utdanningsforbundet Lørenskog og Fagforbundet Lørenskog har siden ordningen med stemplingsur ble innført i Akershus-kommunen etter sommeren lagt ned mye arbeid i å avskaffe den. Dette er rein kontroll av arbeidstakere, sier leder i Utdanningsforbundet Lørenskog, Marit Elin Brøyn, til Utdanning. Det har ingenting med fleksitid eller slike ordninger å gjøre. Stempler du inn fem minutter før arbeidstid, kan du ikke gå hjem fem minutter før, sier Brøyn, og fortsetter: Dessuten reagerer vi på at innføringa ikke var drøfta med oss og Fagforbundet, og heller ikke med styrerne i barnehagene. I ettertid har vi måttet arbeide hardt for å få drøfta tiltaket og i det hele tatt få kommunen i tale. Først 17. mars fikk de tillitsvalgte i barnehagene et møte med barnehageledelsen. Men det har ikke ført til noe, sier hun. Er det ingen fordeler? Styrerne sier systemet gir noe bedre oversikt over timeansatte og vikarer. Men alt i alt sier de at de har fått ekstraarbeid med dette, for de må registrere og kontrollere stemplingene mot vaktplanene før de sender dem videre, sier Marit Elin Brøyn. Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Lørenskog Kyrre Johansen bekrefter at Utdanningsforbundet og Fagforbundet står sammen i denne saka. Håndtering av fravær Barnehagesjef i Lørenskog kommune, Signy Fredriksen, sier dette ikke er et stemplingsur i tradisjonell forstand, men et system for tidsregistrering. Systemet er innført for å håndtere fravær, vikariater, ferier, overtid og andre lønnstransaksjoner mest mulig effektivt. Det samme systemet Ordningen med tidsregistrering for ansatte i barnehagene i Lørenskog møter motstand. FOTOMONTASJE brukes alle andre steder i Lørenskog kommune, med unntak av skolen. Hvorfor er det da så stor misnøye fra arbeidstakerne? Jeg har ikke fått tilbakemeldinger om stor misnøye per i dag. I ettertid ser vi at vi var uheldige med innføringa og at vi burde informert bedre i forkant. Men mitt inntrykk er at det nå har gått seg til, særlig etter at vi hadde informasjonsmøte. Utdanning i ny drakt på nett Utdannings nettside utdanningsnytt.no har fått ny design, nye funksjoner og er tilpasset universell utforming. TEKST Paal M. Svendsen Utdanning presenterte 13. april nettsiden utdanningsnytt.no med et helt nytt og moderne utseende. Arbeidet har pågått i et års tid, først gjennom en prosess med design og funksjonalitet sammen med 07 Media. Så har utviklere i selskapet Doorway sydd sammen designet med verktøyet vi bruker til å publisere på nettsiden. Vi har store forventninger til den nye nettutgaven som vi har arbeidet med å utvikle hele det siste året. Den gamle utgaven ble introdusert for 7 8 år siden og er moden for «skraphaugen», sier ansvarlig redaktør Knut Hovland. Sammen med papirutgaven, e-bladet og nyhetsbrevene får Utdanning nå et tilbud til leserne som skal dekke ulike behov, både når det gjelder nyhetsoppdatering, debatt og faglig påfyll. Innholdet er alltid det viktigste, men designet på den nye nettutgaven gjør det mye mer fristende å besøke oss, sier Hovland. 10 UTDANNING nr. 8/24. april 2015

Hjelp, vi har tilsyn!

Hjelp, vi har tilsyn! Min favorittlærer 22 Læreren som var der da det buttet imot Reportasje 24 Leksehjelperne Portrettet 28 Ola By Rise Gylne øyeblikk 33 En morgen med forviklinger 19 14. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Hjelp,

Detaljer

5. JUNI 2015 Master gjør mester?

5. JUNI 2015 Master gjør mester? Mitt tips 20 Mobiliserer foreldrene Reportasje 22 Forsker på elev-lærer-relasjoner Fotoreportasje 38 Starten på sykkellivet Frisonen 43 Døgnet rundt med hunder 11 5. JUNI 2015 utdanningsnytt.no Master

Detaljer

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Mitt tips 20 Viser vei til arbeidet Reportasje 26 Sjakkbølge i norske skoler Fotoreportasje 30 Juleverksted i barnehagen Frisonen 35 I bjellelammets fotspor 20 28. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Båtsfjord:

Detaljer

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først 18 31. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Håndverkere: Ønsket

Detaljer

> Les alt om uravstemningen på utdanningsnytt.no

> Les alt om uravstemningen på utdanningsnytt.no Aktuelt 4 8 Spennende uravstemning Min favorittlærer 20 Entertainerlæreren Fotoreportasje 32 Full fres i Frognerparken Sommerkryssord 58 12 20. JUNI 2014 utdanningsnytt.no Blir friskere som voksne > Les

Detaljer

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Tar favorittlæreren til filmen Reportasje 22 Dans i fritt fall Intervju 28 Lærerløfteren Fotoreportasje 32 Flytende skole gir håp 19 15. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Nyankomne

Detaljer

Mitt tips 20 Elever driver barnehage Portrettet 26 Lærerframsnakkeren Reportasje 32 Skole i et krigsherjet land Gylne øyeblikk 37 Stormkastbarna

Mitt tips 20 Elever driver barnehage Portrettet 26 Lærerframsnakkeren Reportasje 32 Skole i et krigsherjet land Gylne øyeblikk 37 Stormkastbarna Mitt tips 20 Elever driver barnehage Portrettet 26 Lærerframsnakkeren Reportasje 32 Skole i et krigsherjet land Gylne øyeblikk 37 Stormkastbarna 2 23. JANUAR 2015 utdanningsnytt.no «Du kan alltid Skolefritidsordningen

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærar 20 Ein streng lærar Reportasje 22 Politikarar blir administratorar Portrett 24 Hvorfor, Jon? Aktuelt 28 Mediefaget er i fare 17 18. OKTOBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken Xxxx

Detaljer

Mitt tips 20 Reportasje 24 Reportasje 26 Fotoreportasje 34 4. APRIL 2014 Frafall Veien bort fra Nav

Mitt tips 20 Reportasje 24 Reportasje 26 Fotoreportasje 34 4. APRIL 2014 Frafall Veien bort fra Nav Mitt tips 20 Miljøreven Reportasje 24 Elever lager festbankett for 300 gjester Reportasje 26 Næminger tar vare på kulturarven Fotoreportasje 34 Kongeklare 7 4. APRIL 2014 www.utdanningsnytt.no Frafall

Detaljer

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING Mitt tips 20 Aktive bygger passive Reportasje 22 Fanger identiteten med lasso Reportasje 26 Skole med bråkete nabo Portrettet 28 Komikken i sorgfull barndom 20 29. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Bred

Detaljer

Studentene velger bort barnetrinnet

Studentene velger bort barnetrinnet Mitt tips 20 Lykken er en hverdag Reportasje 31 Lever livet med nye organer Fotoreportasje 24 Skolelivet verden rundt Gylne øyeblikk 37 Pedagogen som skjønte et pip 17 17. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

KRYSSPRESS XXXXXXXXX XXXXX. Reportasje 24 Jeg ble nedgradert Frisone 34 En ekte Brucilla

KRYSSPRESS XXXXXXXXX XXXXX. Reportasje 24 Jeg ble nedgradert Frisone 34 En ekte Brucilla Min favorittlærer 22 Forskjellen i Lommedalen Fotoreportasje 30 Fire lærlinger på flyttefot Reportasje 24 Jeg ble nedgradert Frisone 34 En ekte Brucilla 4 21. FEBRUAR 2014 www.utdanningsnytt.no XXXXXXXXX

Detaljer

Sanner samler stort og smått

Sanner samler stort og smått Mitt tips 20 Streikeskjorter blir grytekluter Reportasje 26 Sjakkbygda Portrettet 28 Geir Lippestad Gylne øyeblikk 41 Lytt til den det gjelder 21 12. DESEMBER 2014 utdanningsnytt.no Kommunereformen: Sanner

Detaljer

Når det verste skjer

Når det verste skjer Min favorittlærer 20 Fikk lov å kverulere Fotoreportasje 28 Annerledestenkerne Intervju 26 Når kroppen sier stopp Reportasje 32 Skotsk skole inspirerer 15 20. SEPTEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Lærerutdanning for skoleflinke

Lærerutdanning for skoleflinke Mitt tips 20 Vurdering i system Reportasje 22 Med døden på timeplanen Reportasje 26 Realfagsløft med Teach First Portrettet 28 Førsteklasses 20 2. DESEMBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Fire som minstekrav

Detaljer

Hovedsaken Det renner over i barnehagen

Hovedsaken Det renner over i barnehagen Min favorittlærer 20 Ung, usikker og favoritt Reportasje 28 Rollespill om klimaspørsmål Fotoreportasje 30 Det hendte i 1963 Frisonen 35 Med sol i magen 1 11. JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Hovedsaken Det

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

De nye spesialskolene: Praktisk hverdag. Reportasje 24 Norske velger samisk, samer kan bare norsk Gylne øyeblikk 33 Med hjarte for urokråker

De nye spesialskolene: Praktisk hverdag. Reportasje 24 Norske velger samisk, samer kan bare norsk Gylne øyeblikk 33 Med hjarte for urokråker Reportasje 20 Læring i kulissane Portrettet 28 Grensesprengeren Reportasje 24 Norske velger samisk, samer kan bare norsk Gylne øyeblikk 33 Med hjarte for urokråker 17 19. oktober 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Når videregående er null verdt

Når videregående er null verdt Min favorittlærer 20 Trygge barn lærer best Reportasje 24 Krigen i skolegården Fotoreportasje 26 Dykking som valgfag Frisonen 35 Rektor tar gjerne en omvei til jobb 13 21. AUGUST 2015 utdanningsnytt.no

Detaljer

Lærerens omsorg reddet meg

Lærerens omsorg reddet meg Min favorittlærer 20 Idealistens idol Reportasje 22 Frileik inn, skjemaveldet ut! Fotoreportasje 26 Sirkus Meråker Frisonen 31 Brygger sitt eget øl 7 12. APRIL 2013 utdanningsnytt.no Lærerens omsorg reddet

Detaljer

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Gjensidig beundring og glede Reportasje 28 Irsk interesse for friluft Fotoreportasje 34 Revy! Frisonen 39 Tvunget til å sette den første stein 2 24. JANUAR 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Presset KS til retrett

Presset KS til retrett Hovedsaken 12 Lærerne ønsker langsiktighet Min favorittlærer 24 Inn i faget med hud og hår Portrett 28 Rabulisten Reportasje 34 Vil ha svømmeopplæring fra skolestart 14 5. SEPTEMBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

«Jeg er klar til å lede»

«Jeg er klar til å lede» Mitt tips 20 Kvittet seg med verstingstempel Portrettet 30 En brobrenners bekjennelser Reportasje 26 Viser filmen «Til ungdommen» Gylne øyeblikk 35 «Ikke forstyrr, jeg jobber» 19 16. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

1913: Kvinnene til valgurnene 2013: 16-åringer vil stemme. Stemmerettsjubileet:

1913: Kvinnene til valgurnene 2013: 16-åringer vil stemme. Stemmerettsjubileet: Mitt tips 20 Sagn fra Nordkapp på tre språk Fotoreportasje 28 Kvinners stemme Reportasje 22 Ubegripelig at det fortsatt segregeres Frisonen 35 Knytt knatt knute 11 7. JUNI 2013 utdanningsnytt.no Stemmerettsjubileet:

Detaljer

20. MARS 2015 Bistands

20. MARS 2015 Bistands Mitt tips 20 Se ettåringen! Portrettet 34 Vil overbevise vaksinenølere med et smil Reportasje 22 «Blücher» engasjerer sjetteklassinger Gylne øyeblikk 39 Jenta med jernviljen 6 20. MARS 2015 utdanningsnytt.no

Detaljer

Suksessdropperne. Reportasje 24 Viljars vemodige farvel Frisonen 39 Møtestrikkeren

Suksessdropperne. Reportasje 24 Viljars vemodige farvel Frisonen 39 Møtestrikkeren Mitt tips 20 Uteskole gir gode resultater Fotoreportasje 30 Blåser i tradisjonene Reportasje 24 Viljars vemodige farvel Frisonen 39 Møtestrikkeren 9 8. MAI 2015 utdanningsnytt.no Suksessdropperne Redaksjonen

Detaljer

Segregering i Finland I en klasse for seg

Segregering i Finland I en klasse for seg Min favorittlærer 20 Bedrev kadaverdisplin Portrettet 22 Til topps med høgdeskrekk Intervju 28 Eg ve te Bergen Gylne øyeblikk 33 Ti små dovregubber 21 14. DESEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Segregering

Detaljer

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING Min favorittlærer 20 Det er bedre med ja enn nei Intervju 22 Lektorens oppgjør Portrett 26 Eivor blogger for bedre barnehager Frisonen 33 Med fantasien som hobby 16 3. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Lærerne

Detaljer

Utfordringer fra grasrota

Utfordringer fra grasrota Min favorittlærer 20 Å se etter tegn Fotoreportasje 22 Hekta på hest Petit 26 Apps and downs Frisonen 27 På vei opp 2 27. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Utdanningsforbundet 10 år Utfordringer

Detaljer