Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1"

Transkript

1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag Klokken A1

2 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS OG PROTOKOLLFØRERE... 3 SAK 3 OPPFØRING AV SAKER TIL EVENTUELT... 3 SAK 4 BEHANDLING/GODKJENNING AV REFERAT FRA HØSTENS GENERALFORSAMLING... 3 SAK 5 BEHANDLING/REDEGJØRELSE FRA STYRET OG LEDELSEN I BIS TRONDHEIM SAK 6 BEHANDLING/GODKJENNING AV REGNSKAP FOR SAK 7 BEHANDLING/GODKJENNING AV BUDSJETT FOR SAK 8 BEHANDLING/ GODKJENNING AV STILLINGINNSTRUKS FOR VALGKOMITEEN BIS LA... 4 SAK 9 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINNSTRUKS FOR MARKEDSANSVARLIG BIS LA... 5 SAK 10 BEHANDLING/GODKJENNING AV VEDTEKTSENDRINGER FORETATT AV STYRINGSGRUPPEN 5 SAK 11 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINNSTRUKS LEDER BI U SAK 12 ORIENTERING/BIS BOLIG... 6 SAK 13 ORIENTERING/SIT PROSESSEN... 6 SAK 14 BEHANDLING/GODKJENNING ORGANISASJONSSTRUKTUR... 6 SAK 15 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINNSTRUKS LEDER BI U SAK 16 BEHANDLIG/VALG AV TILLITSVALGTE BIS TRONDHEIM... 7 SAK 17 EVENTUELT... 7 VEDLEGG 1: REFERAT GENERALFORSAMLING HØST VEDLEGG 2: REDEGJØRELSE FRA STYRET OG LEDELSEN I BIS TRONDHEIM 2012/ VEDLEGG 3: RESULTAT OG BALANSE BIS TRONDHEIM VEDLEGG 4: BUDSJETT BIS TRONDHEIM VEDLEGG 5: OPPDATERT STILLINGINNSTRUKS VALGKOMITÉ BIS LA VEDLEGG 6: OPPDATERT STILLINGSINNSTRUKS MARKEDSANSVARLIG BIS LA VEDLEGG 7: ENDRING AV STANDARDISERTE LOKALE VEDTEKTER VEDLEGG 8: ENDRING VEDTEKTER GJENNOMFØRING AV KONSTITUSJONER VEDLEGG 9: STILLINGINNSTRUKS LEDER BIS U VEDLEGG 10: BIS TRONDHEIM - ORGANISASJONSKART

3 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden med eventuelle endringer. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps, protokollførere og trekking av dobbeltstemme Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Følgende ansvarlige skal velges: - Ordstyrer - Bisitter - 2 personer til å utgjøre referenter - 3 personer til å utgjøre tellekorps - 2 personer til å undertegne protokollen Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner kandidatene. Sak 3 Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Dersom Generalforsamlingen har noen saker til eventuelt, må disse fremlegges på dette tidspunkt. Det vil ikke være anledning til å føre opp saker ved et senere tidspunkt. Sakene vil bli behandlet under Sak 17. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen Sak 4 Behandling/Godkjenning av referat fra høstens Generalforsamling Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim ber generalforsamlingen godkjenne referatet fra høstens generalforsamling. Vedlegg: 1 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner referat fra Generalforsamling med eventuelle endringer. 3

4 Sak 5 Behandling/Redegjørelse fra Styret og Ledelsen i BIS Trondheim 2010 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: I sakspapirene har styret og ledelsen redegjort for sin aktivitet siden sist generalforsamling. Vedlegg: 2 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Styret og Ledelsens redegjørelser for Sak 6 Behandling/Godkjenning av regnskap for 2012 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Økonomiansvarlig. Bakgrunn: Regnskapsåret er avsluttet, og økonomiansvarlig redegjør for den økonomiske perioden Vedlegg: 3 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for Sak 7 Behandling/Godkjenning av budsjett for vår 2013 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har utarbeidet revidert budsjett for 2013 og vil redegjøre for de endringene som er foreslått. Vedlegg: 4 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for vår Sak 8 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Valgkomiteen Forslagsstiller: BIS Sentralledelsen v/kvk KVK Trondheim orienterer Bakgrunn: Punkt 8 er blitt lagt til i stillingsinnstruksen. Den gir valgkomiteén en aktiv rolle i promoteringen av generalforsamling. Vedlegg: 5 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Valgkomiteen. 4

5 Sak 9 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Markedsansvarlig Forslagsstiller: BIS Sentralledelsen v/kvk KVK Trondheim orienterer Bakgrunn: Det er blitt lagt til et avsnitt under punkt 1 ansvars- og myndighetsområde i stillingsinnstruksen. Dette avsnittet gjør markedsansvarlig ansvarlig for at eventuelle samrbeidsavtaler linjeutvalg, undergrupper o.l. inngår ikke strider med andre avtaler inngått på et tidligere tidspunkt. Vedlegg: 6 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Valgkomiteen. Sak 10 Behandling/Godkjenning av vedtektsendringer foretatt av Styringsgruppen Forslagsstiller: BIS Sentralledelsen v/kvk KVK Trondheim orienterer Bakgrunn: Ved Styringsgruppemøte som ble avholdt ble det vedtatt diverse standardiserte lokale vedtektsendringer. Disse omhandler BIS sin strategi, retningslinjer ved valg, retningslinjer ved disiplinærsaker, generalforsamlingen og gjennomføring av konstitusjoner. Vedlegg: 7 og 8 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringene som blir lagt fram. Sak 11 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks Leder BIS U20 Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/kvk Bakgrunn: Etter ønske fra studentmassen i BIS Trondheim ble det i høst opprettet en ny undergruppe i BIS Trondheim, ved navn BIS U20. Hovedoppgaven til denne undergruppen vil være å komplentere det sosiale tilbudet til studenter tilhørende BIS Trondheim under 20 år. Vedlegg: 9 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinnstruksen til leder BIS U20 5

6 Sak 12 Orientering/BIS Bolig Forslagsstiller: Leder BIS Trondheim Bakgrunn: Styret fikk i høst en henvendelse fra en utbygger som var i gang med restaurering av vandrehjemmet på Rosenborg. Når det nye bygget stod ferdig skulle dette være et kombinert vandrehjem og studentboliger. Til studentboligene ønsket de en homogen studentmasse, og så på BI-studenter som ønsket målgruppe. På bakgrunn av dette ønsket de et samarbeid med oss. Undertegnede vil presentere denne prosessen og hvilke muligheter det gir oss for generalforsamlingen. Sak 13 Orientering/SiT-prosessen Forslagsstiller: Leder BIS Trondheim Bakgrunn: På generalforsamlingen høsten 2012 ble det flertall for at styret skulle jobbe med å få BI tilknyttet SiT. Siden den gang har mye skjedd, og man står nå med et mål om at BI skal være tilknyttet fra og med skolestart høsten Undertegnede vil presentere prosessen og åpne for spørsmål. Sak 14 Behandling/Endring organisasjonsstruktur Forslagsstiller: Leder BIS Trondheim Bakgrunn: Styret mener det er på tide å fornye organisasjonens struktur, og har utarbeidet et forslag til hvilke endringer som må til for å få en mer fornuftig, effektiv og ryddig struktur. Undertegnede vil presentere og forklare den nye strukturen. Vedlegg: 10 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner endringene i organisasjonsstrukturen med de vedtektsendringer dette måtte medføre Sak 15 Behandling/Fullmakt til det sittende Styret for å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Styret kan med Generalforsamlingens tillatelse konstituere de tillitsverv man ikke greier å få valgt ved Generalforsamlingen, med unntak av ledervervet. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir det sittende styret fullmakt til å konstituere manglende tillitsverv. 6

7 Sak 16 Behandling/Valg av tillitsvalgte i BIS Trondheim Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Følgende verv i BIS Trondheim skal velges: - Økonomiansvarlig - Sosialansvarlig - Kontroll- og vedtektskomité (1 representant) - Leder NLD (pause) - Leder - Næringslivsansvarlig - Kommunikasjonsansvarlig - Fagansvarlig - Undergruppeansvarlig (pause) - Markedsansvarlig - Valgkomité (2 representanter) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger valgkomiteens innstilling. Sak 17 Eventuelt 7

8 Vedlegg 1: Referat Generalforsamling 2012 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag Start: Slutt: 19:53 Sted: A1 Antall personer tilstedet ved oppstart: 64 8

9 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og Dagsorden med eventuelle endringer. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Følgende ansvarlige skal velges: - Ordstyrer: Emil Eide Eriksen - Bisitter: Sebastian Ringseth - 2 personer til å utgjøre referenter: Tiril Sulland og Martin Bjerkmo - 3 personer til å utgjøre tellekorps: Marlene Nerland, Thale Espenes og Katrine Nilsen - 2 personer til å undertegne protokollen: Håkon Berge Sæther og Rune Presthus Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner kandidatene. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 3 Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Dersom Generalforsamlingen har noen saker til eventuelt, må disse fremlegges på dette tidspunkt. Det vil ikke være anledning til å føre opp saker ved et senere tidspunkt. Sakene vil bli behandlet under Sak 23. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen Ingen saker blir oppmeldt Sak 4 Behandling/Godkjenning av referat fra vårens Generalforsamling Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. v/leder Bakgrunn: Se vedlegg 5: Referat fra Generalforsamling

10 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner referat fra Generalforsamling med eventuelle endringer. Viser til side nummer 53 i vedlegget. Ingen spørsmål stilt angående vedlegg. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 5 Behandling/Redegjørelse fra Styret og Ledelsen i BIS Trondheim 2010 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Vedlegg: 6 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Styret og Ledelsens redegjørelser for2012. Det er sånn at, for de som ikke har sett det. Vi har to generalforsamlinger i BIS. Nå i våres ble jeg og mitt styre valgt inn, samt KVK og VK. Derfor skal vi nå regjøre for den jobben vi har gjort siden sist. Vedlegg 6. Jeg takker for den tilitten jeg fikk da, og viser til det som står i vedlegg. Ingen spørsmål ble stilt angående dette. KA: ØA: SA: NA: MA: FA: Jeg har tatt over for tidligere KA Katharina. Henviser til redgjørelsen som ligger vedlagt. Det kan også være spørsmål angående tidligere ting. Heter Stig Ove Nystad sitter som ØA. Kort om økonomisk tilstand i dag En del forsinkelser på en del faktura fra fadderuka. I skrivende stund, for ca 2 uker siden hadde på bok. Var også ØA i fadderstyret. Det ble solgt 484 fadderbånd. Økning på 7,4% fra i fjor. Referer ellers tilbake til redgjørelsen. Spørsmål? Ingen stilt. Heter Chris Alexander Valbrek og har ansvar for alle sosiale arrangement her på skolen. Viser til redegjørelsen. Spørsmål? Ingen stilt Caspar Vere, sitter som NA. Ansvar for de litt mer profesjonelle arrangementene på skolen blant annet NLD. Viser til redegjørelsen. Spørsmål? Ingen stilt. Heter Aleksander Moberg, sitter MA. God tilbakemelding om fadderuke. Veldig godt. Henviser til redgjrøelse side 33 og 34. Spørsmål? Ingen stilt. Tina Wang Jacobsen, sitter som FA. viser til redegjørelsen. Spørsmål? Ingen stilt. 10

11 Vedtak. Enstemmig vedtatt Sak 6 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Fagansvarlig Forslagsstiller: BIS Sentralstyret/KVK Bakgrunn: I sammenheng med strategiarbeidet styringsgruppen har gjennomført kom det frem at det måtte bli gjort noen endringer i Fagansvarlig sin stillingsinstruks. Endringene består i hovedsak av å fjerne utdaterte elementer som ble gjort sammen med Fagansvarlig SS og Fagansvarlige lokalt, samt implementere deler av strategien som hører under Fag. Kontroll- og vedtektskomitéen (KVK) ber generalforsamlingen godkjenne stillingsinstruksen for Fagansvarlig. Vedlegg: 1 og 2 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Fagansvarlig. KVK: informerer om endring i vedtekter. Ingen store endringer og melde om. Spørsmål? Ingen stilt. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 7 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Økonomiansvarlig Forslagsstiller: BIS Sentralstyret v/kvk Bakgrunn: Det er i hovedsak endret et punkt i stillingsinstruksen til Økonomiansvarlig. Dette går ut på at Økonomiansvarlig skal skrive et notat med forklaringer til posteringene ved slutten av sin vervsperiode. Dette skal leveres til påtroppende Økonomiansvarlig i sammenheng med overlapping. Kontroll- og vedtektskomitéen (KVK) ber generalforsamlingen godkjenne stillingsinstruksen for Økonomiansvarlig. Vedlegg: 3 og 4 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Økonomiansvarlig. KVK: Endring i stillingsinstruks til økonomiansvarlig. Ingenting å legge til på bakgrunn, viser til vedlegg. Ingen spørsmål stilt Vedtak: Enstemmig vedtatt 11

12 Sak 8 Behandling/ Godkjenning av oppdaterte vedtekter for linjeforeninger ved BI Trondheim Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/kvk Bakgrunn: På bakgrunn av den fornyede satsingen på linjeforeninger ved BI Trondheim oppstod det et behov for å oppdatere og endre de eksisterende vedtektene vedrørende linjeforeninger ved BI Trondheim. Vedlegg: 9 og 10 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektene for linjeforeninger ved BI Trondheim KVK: Informerer om nye linjeforeninger. Ny satsing. Ikke fornøyd med eldre retningslinjer. Disse er nå revidert. Viser til vedlegg 9 og 10. Spørsmål? Ingen stilt. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 9 Behandling/Godkjenning av vedtektsendring for ledelsen BIS Trondheim Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/kvk Bakgrunn: Jobben som grafisk ansvarlig ved BIS Trondheim har fått en større arbeidsmengde de siste årene. Det ble dermed ansett som nødvendig å ha to grafisk ansvarlig for å kunne holde tritt med arbeidsmengden Vedlegg: 11 og 12 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringene KVK: Et behov oppstod i sommer, der vi så at jobben som grafik ansvarlig har blitt for stor. Vi har nå fordelt oppgavene på 2 personer. Endret retningslinjer for å gjøre dette mulig. Viser til vedlegg 11 og 12. Spørsmål? Ingen stilt. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 10 Behandling/Godekjenning av opprettelse av Undergruppeansvarlig Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/leder Bakgrunn: De siste årene har BIS som organisasjon vokst drastisk. Med denne ekspansjonen har dette ført til et stort press i arbeidsmengden hos styremedlemmene med underutvalgene under seg. En del av disse undergruppene er ikke nødt til å ligge under de eksisterende 12

13 styremedlemmene. Styret i BIS ønsker dermed å opprette et nytt styrverv som skal ha ansvar for disse undergruppene. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godtar opprettelsen av undergruppeansvarlig MA SL: MA SL: MA SL: Fra sal: Det er ikke bare vi i styret som driver denne sjappa her. Alle som sitter som engasjerte har en i styret over seg. Disse skal rapporteres til. Vi har innsett at denne rapporteringen er til dels vanskelig. Start BI og Bull invest er gode eksempler på dette. Derfor ønsker styret og foreslå opprettelse av undergruppeansvarlig. Da blir vi 8 i styret i stedet for 7. Undergruppe ansvarlig har ansvar for undergruppene Bull invest, studentaksjonen, idrett, start bi. Undergruppe ansvarlig vil ha ansvar for alle undergruppene. Er det flere funksjoner utenom det som allerede er sagt? Medlem av styret, og vil ha en finger med i spillet ved dagligdrift. Håper at terskelen for å starte en ny undergruppe vil bli lavere. Ettersom det blir klart hvem man skal forholde seg til. Dette er en klar fordel. Hva er begrunnelse for at personen for stemmerett i styret: Begrunnelsen er enkel, Det er også en ledelse, som består av flere ledere. Alternativet var å plassere undergruppeansvarlig under en i styret. Da vil hensikten forsvinne. Så dette kommer av administriative årsaker? Spørsmålet er vel heller hvem som skulle hatt denne under seg. Blir dette gjennomført på andre skoler? Nydalen har tilsvarende stilling. Men utover dette nei. Et sted må vi starte. Dersom saken går igjennom er stillingen allerede utlyst. Det vil bli valg av denne senere i agendaen. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 11 Behandling/Godkjenning av stillingsinnstruks for Undergruppeansvarlig Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/kvk Bakgrunn: Kun gjeldende hvis sak 10 blir godkjent. Vedlegg: 13 og 14 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinnstruks for UA KVK: Ny stillingsinstruks nødvendig ved oppretellese av ny stiling. Viser til vedlegg 13 og 14. Spørsmål? Ingen stilt. 13

14 Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 12 Orientering/ Samarbeids- og rabattavtaler for BIS Trondheim Forslagsstiller: Markedsansvarlig (MA) BIS Trondheim Bakgrunn: Markedsansvarlig ønsker å informere studentene på BI Trondheim om hvilke samarbeids- og rabattavtaler som er gjeldende. MA: Fra sal: MA: Her er det mye gammel nytt for dere som var med i fadderuken, men la oss ta en kjapp innføring fordi det er sikkert noen i salen som ikke deltok der. DNB: de stiller med mye penger. Vi kan derfor presse ned prisene på de sosiale arrangementene. DNB hovedsammarbeidspratner. Bidrar med mye penger. Bidrar med mye kompetanse. Planlagt at det skal bli en DnB kveld i løpet av okotber. Academic work: De fokuserer på studenter som er under utdanning eller ferdig. De stiller også med mye penger til oss. De stiller også med kompetanse når det kommer til jobbsøking og CV. I begynnelsen av oktober skal de ha bedpres med speeddating. Også presentasjon om CV skriving. Clarion Hotel: Nyeste avtale. Clarion kommer til å bli viktige. DE kommer til å huse de viktigste arrangementene våre. En del rabatter. 595 natt enkeltrom 795 pr natt dobbeltrom. Mat i lobbybaren har vi 20% på. Alle kaffetyper til 25. Øl og vin til 65 på fredager. Greit å kunne forholde seg til en pris Piraten frisør: Tilbyr rimelig klipp. Natterageln: Ligger i munkegata. 10% på hele menyen. Egen BI drink til for fingermat og cava. IKKE PER PERS, men flere på den siste. G-sport: 10 % på alle ordinare varer. Alle må ha klistremerke for å få rabatt. Handlekveld på Gsport i midtbyen 8.oktober. 20% på alle varer + en del varer til special price. Mye gode kupp! Dromedar kaffebar: 10% på kaffe. Får også kaffe ved kjøp av mat Retro: Vår klesforretning. Spesialist på mote og merkeklær. 10% på alle ordinare varer. Prøver å få til handlekveld en dag i oktober. Egon solsiden: Bra sambarbeid. 15% på hele menyen. Får beholde Bakisburgeren på søndager. Raw: Munkegata. Spesialiserer seg på juice, shake og økologisk brødmat. Et sunt alternativ. 10% på alle varer. SATS: 299,- pr måned. Gjelder foreløping intill videre (SIT). Mange har stilt spørsmål om 3T. Svar: Lokasjon, nærmere der folk bor. To treningsenter, Valentinlyst og Bakkebru. Mange bor nært her. Club Gossip: Jobbet mye for denne avtalen. BI Ølen til 29 hele uka, og en cava til 149 hele uka. 2 for en av øl og shots på torsdag. Fri cover før 24 på de dagene med cover. Gratis garderobe hele torsdag og før kl 24 på fredag og lørdag. Informerer om markedskveld, blir en veldig bra kveld med konkuranser og info. 18.oktober. Clarion hotel! Spørsmål? Egon ikke klar over bakisburgern. Skal ta dette videre 14

15 Sak 13 Behandling/Godkjenning av retningslinjer for Valgkamp Forslagsstiller: Sentralledelsen v/kvk - KVK Trondheim orienterer Bakgrunn: Det er utarbeidet retningslinjer/vedtekter for et nytt pilotprosjekt - valgkamp - som skal gjennomføres i Trondheim. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringene for valgkamp. KVK: Fra sal: KVK: Fra sal: KVK: MA SL: Vi skal prøve noe nytt til våren: det er et pilotprosjekt som kjøres her og BI Bergen. Det står ikke noe i sakspapirene om vedlegg, men det skal være nr 15. Retningslinjer for valgkamp. Den vil foregå slik at man først intverjues av VK. Tre (3) kandidater blir valgt som kjører valgkamp. Disse vil bli informert To (2) uker i forkant av valgkamp. Litt regler: det skal avlegges en debatt. For eksempel her i A1 der de skal debattere seg imellom. På GF vil det foregå på vanlig måte med apell og 5 minutter med spørsmål, samt en instilling fra VK. Spørsmål? Skal de komme med en instilling til slutt? ja det skal de. bare 3 personer? Ja, men man kan benke på GF om man ikke er fornøyd med kandidatene og mener man selv er bedre. Det har aldri blitt kjørt på BI tidligere. NHH kjører dette, det er en veldig fin kultur der. Veldig stor oppslutning. Bra uke med valgkamp, som vi ønsker å få til her. Det vil bli kjørt slikt fordi det vil blir mer åpent om hvem som egner seg som en god leder. Enklere å vise til sine sterke sider. Studentmassen vil se klarere hvem som er det beste alternativ. Det blir mer action, og mer blest. Kjempe prosjekt! Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 14 Behandling/Godkjenning av vedtektsendringer foretatt av Styringsgruppen Forslagsstiller: Sentralledelsen v/kvk KVK Trondheim orienterer Bakgrunn: Ved Styringsgruppemøte som ble avholdt ble det vedtatt diverse standardiserte vedtektsendringer. Vedlegg: 15 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringene som blir lagt fram. 15

16 KVK: Det har gått litt fort for seg når jeg laget sakspapirene, det er ikke vedlegg 15 men 16. Disse gjelder for Trondheim. Vi har flere typer vedtekter, lokale Trondheim som kun gjelder oss og lokalt standarisert gjelder alle LA og sentrale vedtekter gjelder SL. Disse vedtektene gjelder lokale vedtekter standarisert. Blitt godkjent av styringsgruppen tidligere i høst. Er det noen spørsmål om vedtektsendringene?. Ingen stilt. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 15 Orientering/ Informering angående helserefusjon Forslagsstiller: Økonomiansvarlig (ØA) BIS Trondheim Bakgrunn: Økonomiansvarlig ønsker å redegjøre for helserefusjon. Retningslinjer for hvordan den blir delt ut og bakgrunn for å søke. ØA: ønsker å vise en kjapp introduksjon om hvordan dette fungerer. Kriteriene for å søke er først og fremst at man har hatt uforutsette regninger på bakgrunn av helse. Tannlege, lege, fysioterapaut o.l. Fikk ikke lagt ved refusjonsskjema som vedlegg, ellers viser jeg til hjemmesiden til BIS der alt ligger. Det som er nytt for året er: Den gamle ordningen var minimum søkesum på 500 kr. Nytt av året: Egenandel på 1000kr og et tak på utbetaling 5000kr. Dette er noe som skal være til hjelp for de som virkelig trenger det. Det kan skje fort at det blir dyrt. Derfor ønsker vi å revidere helserefusjonsordningen. Fordelingsnøkkel som vil fungere slik at de fleste får 40% refundert. Ikke noe fast fordelingsnøkkel, men vil bli satt opp slik at man kan vurdere dette i forhold til budsjett. Har ikke endret dokumentet pga tekninsk inkompetanse De som med vilje har lagt inn feil info i sin søknad vil automatisk bli avslått, samme gjelder for de med manglende ufylling og feil utfylt. Vi ringer ikke samtlige søkere, ettersom det er tidkrevende. For dette semsteret er søknadsfrist påfølgende år. Dokumentasjon som må legges ved søknad viser til skjema på bis.no Spørsmål? Ingen stilt Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 16 Behandling/Godkjenning av regnskap for vår 2012 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har ansvaret for gjennomføring av saken. Vedlegg: 7 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for vår ØA: Over til det vi har drevet med i vår. Begynner med markedsstøtte. Denne er regnskapsført med knappe Det er ikke på grunn av dårlig innstats. 16

17 Inntekt NLD vil reelt sett være Det har ikke vært noen salg av bedpres hele forrige semester, dette vil det bli bedre med. Inntekt sosial: House of spring: Ikke helt veien slik vi ønsket det. Inntekt ball: fikk solgt 412 billetter gikk opp mot budjsett som ønskelig. BISSI: Lite inntekt pga lite opplag på annonsesiden. Dette finasierer avisen. Medlemskontigent er god. LNU: søker dette 1 gang i semesteret, Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner. Om ei ny idrettsgruppe opprettes kan vi søke her om støtte. Inntekt NLD. Henholdsvis opp mot billettsalg og stand. Inntekt fotball: Økning i inntekt. Salg avgiftsfri: Ok (alkohol for eksempel) Andre driftsrelatert inntekt. Totalt gir dette oss en inntekt på 1.1 millioner. Marked: skyldes hovedsak markedskveld. Moberg har orientert oss om dette. StartBI skyldes en kontingent. Får en god støtte her. Sosial: HOS: ene posten er høy pga stor satsing. Dårlig billettsalg gikk ikke dette helt veien økonomisk sett. Kostnader opp mot vinteraktivtetsdagen. Ball: Maten er omtrent det eneste som ligger i kostnaden. Slik at opplevelsen blir best for dere. Trykk: Plakater osv. Fag: masterdag og temakveld. Bissi: Skyldes lite opplag som nevnt. Sosial styre og ledelsen: Knyttet opp mot diverse motivasjons tiltak. For øvrig har dere regnskapet med noter som vedlegg. Styreoverlapping: er knyttet til en overlappingstur. Leie av hytte blant annet. Helserefusjon: Regnskapsført med 27k, for forrige semester. På lang sikt ønsker vi at denne skal bli større og større, til det beste for dere. Mobilrefusjon: dobbeltført, knytta til høst semester Ikke periodisert derfor dobbeltført. NLD: Gikk noen og 40k i minus. Grunn: Greide ikke få tak i nok bedrifter fra NU sin side. Gikk ikke helt etter budsjett Vi var litt på defensiv med å innhente bedrifter, ikke nok ville møte! Idrett: Går på årsoppgjør som haller osv. Generelt om idrett er disse knyttet til hallleie. Andre drifskostnader: Klementiner gitt bort på lesesaler noe vi synes er veldig hyggelig. Konstaterte tap: Har ingen direkte påvirkning på regnskapet. Generelt har vi derfor fått en minus på NLD, Ball og HOS er synderne på minussiden. Totalt sett MA SL: ØA: MA: ØA: Fra sal: ØA: Fra sal: Inntekt øverst der, markedsstøtte. Vil det der føres videre på den måten? Den skal endres. Jeg har prata med leder for NLD. De 50 i minus kan føres på en slik måte, men inntekten vil reduserers med 50k. Er det kun marekdsstøtte som er ført på NLD Vi har noe ført på markedsstøtte med også noe på markedskveld. Hva blir lagt i posten sosialt styret og ledelsen? kan du svare på denne Håkon? Bare til info dette regnskapet er ikke ført av meg, så jeg har ikke innsikt i alt enda. Posten før het bare 7050 styret. Dette har blitt endret. Det lå mye rart her før. Derfor splittet jeg opp, derfor ble det foreslått 10 til sosialt styre og ledelsen. Her i år ligger det litt kostnader på overlappingsturen. Styret på TØH. Der vi finasierte litt mat. I hovedsak disse to tingene. Da var det greit 17

18 Fra Sal: Fra sal: ØA Ikke til deg Stig Ove, dere er flinke til å få mye ut av lite penger. Men kanskje kan vi få en orientering av noen andre. Er det greit å tape så mye på de små arrangementene? Ballet først, som Stig Ove sa er det om å gjøre å ha mist mulig inntekt på ball. Egenandel skal være lavest mulig. Dette ga et tap pr person på Grunnen til regnskapført kostand opp mot budsettet, flere stundeter ville på ball enn hva vi budsjetterte med. En sprekk vi er fornøyd med. Angående post 19: I stor grad knyttet til HOS i april. Også knyttet til andre arrangementer den våren. Stor satsning. Skulle bli en stor fest. Startet som et samarbeid mellom oss og studentforeningen på TØH. Vi skulle stå for halvparten. Når vi satte i gang, sviktet STØH. Vi satt da igjen med hele greia alene, ikke noe stort problem vi regnet med at dette ville gå greit. Vi gjorde en stor innsats for å få med hele studentmassen. Det vi har sett i ettertid er at arrangementet var for tett opp til eksamensperioden. Vi tok en beslutning i styret, avlyse 2 uker før og ta en kostand på ,- eller fullføre med høyere kostnad? Styret fullførte, det ble et godt arrangement for de som var det. Det var omtrent 160 gjester tilstede, det ble en god fest! 100 kroner kostet billetten, vi gikk på en smell. Hva med å se på sponsor midler til diverese? Må gå ann å få opp noen sponsorer til dette. For eksempel DNB vinterball? DNB har ikke valgt ballet, de har valgt andre. Vi har prøvd men det er overhodet ingen lett sak. Det ble hentet inn ,- som sponsing til ballet. Ballet hadde gått i 0,- hvis vi hadde valgt å ta betalt for hele kostnaden via billett. Spørsmål på andre poster? Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 17 Behandling/Godkjenning av revidert budsjett for høsten 2012 og forslag til budsjett for 2013 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har ansvaret for gjennomføring av saken. Se vedlegg 8: Revidert budsjett for høsten 2012 og forslag til budsjett for Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revidert budsjett for høsten 2012 og budsjett for ØA: (viser fram forslag til budsjett 2012) Begynner med inntektsiden på nytt. Markedsstøtte, vil denne posten bli fordelt? Det vil den ikke bli. Budsjetert med i fra gossip. Også får vi 25 fra Academic. Dette ligger til grunn for markedsstøtten pluss andre ting som kan komme. Dette blir da en bonus. Vi har ordnet et nytt styre på NLD. Vi håper at vi får en økning i inntekt på NLD og generelt Bedpres. Fadderuka: budsjettert med 200k, hovedsakelig billettsalg. Billett til 400. Også bakt inn i fadderne, disse har pris 150,-. BISSI: satser på mer opplag og mer inntekt. Skap: får vi solgt 25 pr semester er vi opp mot budsjett. Driftstøtte admin: En post der vi har mulighet til å søke støtte. Bare en 18

19 post for syns skyld, trenger ikke bruke denne uten noe nytt vi skal prøve oss på. Kostnadsiden: Hovedsakelig forskjell: økning i fagpost med 1 000,- for masterdag og uforutsette utgifter, disse er bra ettersom de ganger studentene. Redusert posten sosialstyre og ledelse, Helserefusjon økt. Vi ønsker at denne skal bli høyere og høyere. Søk på denne, dette er en gode for dere! Linjeforening: har gått opp med 7k. for eksempel dagen som var i fadderuka, linjeforeningsendag. Det er slike ting vi ønsker å støtte, veldig bra å bruke penger på. Teambuilding: Litt som styreposten slik at de kan møtes å bli bedre kjent. Langsiktig investering: Aggregat til fadderuka er eksempel på slike investeringer. Idrett: Har ikke vært budsjettert med noen ting dette semesteret. Vi har fått en del regninger på baneleie som ikke var plasserbar. En generell post her altså. Fotball: Gutter: generelt er en kontingent som må betales og ellers er idrettspostene de samme. Vi har meldt oss inn i NSI. Vi har muligheten for å motta støtte på idrett. Dette er bra. Bank og kort gebyr, ikke noe å si om. Kun renteinntekt. Dette var forslaget på Spørsmål? MA: ØA: Fra sal: ØA: Fra sal: ØA: MA SL: SA: ØA Vil bare legge til at posten markedsstøtte 2012 så fikk vi inn +20 der. dette går på inntekt fadderstøtte. Den har ikke noe med markedsstøtte og gjøre sånn sett, vil ikke påvirke denne posten. Andre spørsmål? (ingen stilt) Nå til budsjett Høstparten er helt identisk med høst 12. Ingen spørsmål her? Ingen spørsmål stilt. NLD 2013: I samarbeid med ØA NLD har vi satt opp et veldig fornuftig budsjett. Her har vi fått en inntekt på ,-. Kostnadsida på NLD er jo tilsvarende, altså 50k i minus. Ikke noe å si for likviditet og endelig resultat. NU: Tiltak som vi kan søke på. Eller drift av eksisterende ting. Ellers: Ingen forandring på 2013! Spørsmål? Tenker på kostnadene ball, budsjettert samme som i fjor. Er det meninga at det skal være på Clarion? Clarion Vil ikke Clarion blir dyrere? Akkurat på dette har vi ikke innhentet noe prisforslag, så budsjettet vil endres hvis konstnad blir høyere. Hele prosjektet skal jo gå i minus, så det vil ikke gi noen effekt på studentmassen. Vi har en god buffer på denne! Vi ønsker å gjerne bruke den, men vi har satt inn bufferet slik at vi kan gjøre ting som gangner studentene. For eksempel mer penger til ballet Kostnad på hotell osv, BIS inngår i disse dager en nasjonal avtale med choice slik at vi vil ha bedre priser på clarion enn rica. Det vil bli billigere på Clarion. En annen ting er at vi på Rica har kostnader på utstyrsleie siden Rica ikke har dette, i forhold til Clarion som stiller med dette selv, når det gjelder revyen. I tillegg Stian, hadde vi full stappa sal i fjor, vi må forflytte oss. Flere spørsmål? (ingen stilt) Vedtak: Enstemmig vedtatt. 19

20 PAUSE (kl 17:32) KVK: Trekning av dobbeltstemme. Skal brukes ved hemmelig valg. Den som får dobbeltstemme får en blankett. Ikke i bruk ved personvalg. (Nr 38 ble valgt.) Sak 18 Behandling/Ansvarsfrihet for det sittende styret Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim ber om ansvarsfrihet for all aktivitet som har foregått siden forrige Generalforsamling. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir det sittende styret ansvarsfrihet for perioden Ordstyrer: Informerer om at dette betyr at styret ikke kan bli belastet i forhold til tidligere saker/forhold. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 19 Behandling/Handelshøyskolen BI Trondheim innmelding i SiT Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/leder Bakgrunn: Det har vært mye frem og tilbake tidligere år hvorvidt Handelhøyskolen BI Trondheim skal melde seg inn i SIT. Styret har derfor gått i dialog med BI og SiT og vil presentere en utredning om dette. Vedlegg: 17 Forslag til vedtak: Styret anmoder BI om å søke tilknytning til SiT Ordstyrer: Dette vil berøre mange, derfor er det tid for debatt! BI er ikke pr i dag tilknyttet SIT. I 2003 ble det lovpålagt for alle utdanningsinstitusjoner å være tilknyttet en studentsamskipnad. Dette er på bakgrunn av søking om fritak fra loven. Vi fikk fritak siden vi tilfredstiller diverse velferdsordninger. Denne saken har blitt tatt opp omtrent hver eneste gang på GF siden. Saken har ikke blitt tatt videre, men nå åpner vi for dette. Vi ønsket en full utredning angående denne saken. Vi ønsker å ta en endelig beslutning. Derfor har jeg vært i kontakt med forrige leder for å høre om hva han har gjort angående denne saken. Vi har holdt et møte med rektor, og Tore resell (studieleder). Hva vil det innebære? Det er selvfølgelig en stor og viktig sak. SIT ønsker oss inn. BI administrasjonen har utalt at de ønsker å følge 20

Referat. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Start: 16.09 Slutt: 19:53 Sted: A1 Antall personer tilstedet ved oppstart: 64

Referat. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Start: 16.09 Slutt: 19:53 Sted: A1 Antall personer tilstedet ved oppstart: 64 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Start: 16.09 Slutt: 19:53 Sted: A1 Antall personer tilstedet ved oppstart: 64 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Bergen 1 Sted: Rederiet Tid: kl. 17:00 Ikke til stede: KVK (Martine), Henrik (NU), Henrik (Fag) Sak 1: Til Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, sosialt, idrett, KVK, NU, start BI, IT, VK1, VK2, KA, ØK, MA. Deltagelse fra påtroppende i styret/ledelsen

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere

Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: leder, økonomi, idrett, VK-sentralt, VKx2, KVKx2, fag, NLD, NU, SA, BULL, IT SAK x248-11 Behandlingssak/Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 17.01.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-17 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1 SAKSPAPIRER Side 1 STYREMØTE Allrommet, BI Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3 16

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, ØA, NA, FA, UA,SA, HRx2, SPA PT: Leder, KA,ØA, NA, FA, MA, NA,NLD Leder HRx2 Sak 59 15: Til behandling:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SA, NLD, SP, UA, MA, NA, ØA, FA, KA HR Niels, Susanne HR, Sak 1-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1 STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SA Tone, KVK Sondre, Leder Stian, ØA Joachim, NA Per Olav, HR Lisbeth, VK Annelie, KA Karita, MA Christian. SAK

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 13.02.2012 Dag: Mandag Tid: 18:00 startet: 18:02 Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede: Leder, SA, KVK, KA, MA, STUD, LIM, Fag, Redaktør, ØA SAK 19 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 12.08.2012 Tid: 18:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 12.08.2012 Tid: 18:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 12.08.2012 Tid: 18:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: leder, KVK x2, NA, IA, VK (Jarle & Ida), MA, FA, leder StartBI, SA SAK x99-12 Til Behandling: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 01.04.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, MA, ØK, SA, KVK, FA, HR(Stephan) HR(Niels) VK Påtroppende: MA, UA, AK, SA, ØK, Leder SAK 63 14 Til Behandling:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim SAKSPAPIRER Ledelsesmøte 27.09.2016 U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 104-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 105-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.08.2013 Tid: 15:30 Sted: BI Trondheim, U1

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.08.2013 Tid: 15:30 Sted: BI Trondheim, U1 STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.08.2013 Tid: 15:30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Stian, Christian, Tone, Joachim, Sondre, Rune, Per Olav, Annelie, Karita. stk. 9 SAK 147 13 Presentasjon fra Sit

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 04.03.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder(Stian), HR(Lisbeth), KVK(Sondre), MK(Christian), SU(Tone), VK(Annelie og Rikke) NLD (Per olav og Tiril) SAK

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 11.02.2014 BI Bergen Innholdsfortegnelse Sak 32-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 33-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 34-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim Referat Ledelsesmøte 25.10.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 135-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 136-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen REFERAT STYREMØTE 13.09.2015 Bergen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 85-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 86-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 87-15 Behandlingssak:

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 28.02.2015 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 -

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK Sak 2: Gjennomgang

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 15.11.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 57-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 58-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 59-14 -

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 11-08- 2013 REFERAT. Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen REFERAT Ekstraordinært styremøte 11.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 06.03.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer