Kirkebladet. Hun kaster utfordringer til oss. Nr Se side 4-5. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkebladet. Hun kaster utfordringer til oss. Nr. 1 2015. Se side 4-5. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål Nr Hun kaster utfordringer til oss Se side 4-5

2 Kirkebladet Kirkekontoret Mandag fredag: Kl Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon: E-post: Kirken i Gran Sokneprest Gran/Tingelstad sokn Unni Sveistrup Tlf Sokneprest Moen/Ål sokn Karin Hansen Bøe Tlf Sokneprest Brandbu sokn og Bjoneroa sokn Helge Haukeli Tlf Trosopplærer Line Cecilie Børresen Tlf Diakon Ruth Kari Sørumshagen Tlf Diakon Eivind Sørum (Vikar) Tlf Kantor Ann Toril Lindstad Tlf Kantor Marit Wesenberg Tlf Organist Iver Olav Erstad Tlf Kirkeverge Jon Skeie Tlf Saksbehandler Marianne Nyseth Tlf Sekretær Caterine Torp Dehlimarken Tlf Sekretær Grete Felberg Solheim Tlf Driftsleder Odd Ragnar Bredviken Tlf Kirketjener/kulturarbeider Granavollen Bitten Nesbakken Tlf Hadeland og Land prosti Prost Hans Erik Raustøl Tlf Prostiprest Anne-Hilde W. Helland Tlf Saksbehandler Kari Røken Alm Tlf Kirken på nett: Kirkebladet E-post: Redaksjonskomite: Unni Sveistrup Redaktør. Knut Bøe, Anne-Lise Mellum, Elin Gravdal Øvrebotten, Inger J. Stensrud Haug, Alvhild Skråmestø Myrdal Layout: Eva Østen Grafiske tjenester Et år med frihet Et nytt år er godt i gang. Mange av oss har en opplevelse av at årene går stadig fortere, og vi vet ikke ordet av det før vi må lære oss å skrive et nytt årstall. Men nå skal vi altså skrive 2015 og allerede har det skjedd ting som vil bli notert i historiebøkene. Vi ser en stadig tilspissing av menneskers kamp for retten til å mene og tenke slik de selv ønsker og tror. Og vi ønsker å gi honnør til alle de som våger å stå opp og kjempe for at andre skal få mulighet til å leve fullverdige liv uten tvang og frihetsberøvelse. Kontrastene kan bli store når vi her i Norge løfter fram 2015 som friluftslivets år. Lykkelige er vi som kan knytte begrep som frihet til fritt å kunne bruke vår egen natur og landskapet som omgir oss. Her er det ingen krav om rett tro, politisk tilhørighet eller kapital vi er alle medeiere og kan når som helst delta i en rekke friluftstiltak eller bruke naturen slik vi selv ønsker det. Kirken i Gran vil i løpet av året invitere til ulike arrangement i friluft, så følg med i annonsering og omtale og bli med! Ved årsskifter er det naturlig å se seg litt tilbake og samtidig rette blikket framover. I kirken i Gran kan vi se tilbake på en nylig avviklet bispevisitas som vi kan lese mere om i Kirkebladet. Biskop Solveig Fiske ga ros for mye Fortsetter som diakonvikar Inntil videre har diakon Eivind Sørum sagt seg villig til å fortsette som diakonvikar i Gran. Han har sin tjeneste først og fremst knytta til Moen/Ål og Gran/Tingelstad, og menighetene er glad for at «gamlediakonen» fortsetter sin tjeneneste en stund til for til tross for at Eivind gikk over i pensjonistenes rekker for noen år siden, har han de siste månedene igjen vært engasjert som diakon for Kirken i Gran. Eivind er ofte å se på Granavollen, ikke minst bidro han mye under Sommerkirken. Ellers stiller Eivind ofte som andaktsholder bl.a. på Granhøi og Skjervum helse- og omsorgssenter, i tillegg til å delta på enkelte gudstjenester. Men ikke minst bruker Eivind Forside: Trosopplærer Line Cecilie Børresen. Foto: Knut Bøe. Elin Gravdal Øvrebotten flott aktivitet på mange områder, samtidig som hun presiserer at det alltid ligger nye utfordringer og venter. En kirke som blir selvtilfreds og fornøyd med seg selv, vil miste kontakt med de menneskene som trenger den aller mest! Hennes utfordringer er viktig å ta med seg når vi i 2015 skal velge nye råd både i menigheter og i bispedømme. Arbeidet med å finne kandidater som kan tenke seg å være med å forme og farge vår kirke både lokalt og sentralt, er i full gang. Vi oppfordrer gjerne både unge, eldre og de midt imellom til å svare ja hvis de blir spurt om å stå på liste for valg til menighetsråd. Og skulle du ønske å engasjere deg, men ikke fått direkte spørsmål, så ta gjerne kontakt med menighetskontoret og meld din interesse. Å få anledning til å være med i råd og utvalg, er et kraftig uttrykk for at vi lever i et samfunn og en kirke hvor vi har lov og anledning til å hevde meninger og standpunkt. Vi vil alle holde fast på friheten vi har til å mene og tro og holde fast på verdier vi vil ta vare på. Eller kanskje er det noen vedtatte sannheter vi har behov for å vurdere på nytt? Da er vi avhengig av at vi bruker stemmeretten vår og at mennesker stiller opp når det blir spørsmål om å bidra med egen innsats. tid sammen med enkeltmennesker som ønsker en å samtale med. Lykke til i tjenesten, Eivind, og takk for at du fortsetter din tjeneste som diakon! Unni Sveistrup, sokneprest i Gran/Tingelstad 2. februar kl inviterte prosten og frimurernes broderforening på Hadeland til Kyndelsmesse i Nikolaikirken. Dette er blitt en årviss tradisjon og er en gudstjeneste som er åpen for alle. Deltagerne møtte en mørklagt kirke hvor kun et lys skinte fra alteret. Kyndelsmesse er en gudstjenesteform som har røtter helt tilbake til katolsk tid. Gudstjenesten viser hvordan lyset ikke bare er til søndagsbruk men til å lyse opp i de hverdagene vi av og til kan synes det er vanskelig å komme igjennom. I gammel tid ble de lysene som skulle brukes neste år velsignet under denne gudstjenesten. Om folk hadde med seg lys hjemmefra, vet jeg ikke noe om. Men det ble i hvert fall bedt for de lysene som skulle brenne i kirken. De skulle jo på en særskilt måte minne oss om han som har evne til å splitte mørkets makt. I den gudstjenesten vi holdt denne gangen fikk vi utdelt hvert vårt lille lys. Gudstjenesten gir rom for stillhet, meditasjon, lystenning, musikk og salmesang. Selv ble jeg stående med lyset mitt i hånden en god stund etter at gudstjenesten var over. Kunne jeg bare gi litt lys til noen, så hadde det vært en mening med å leve. Og jeg husket hans Børlis lille dikt om snølykta. Der skriver han: Jeg trenger ingen refleks. Du ser meg på veiene i mørket. Hjertet mitt lyser dimt rødt på innsiden av ribbeina. Jeg er som en vandrende snøløkt med et stearinlys inni. Noen ganger kan en ha lyst til å gi kirken gode råd. Kanskje fordi en irriterer seg over standpunkt en er uenig i. Eller blir fortvilt over krangling om ting som synes uviktige. Eller en har opplevd noe flott og gjerne vil at kirken må gjøre mer av det. Nå har vi sjansen både de som flittig går i kirken og de som ikke orker gå der, de som irriterer seg og de som gleder seg. Kirken skal nemlig ha nye råd: menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøte. (Kirkemøtet kirkens storting er først og fremst sammensatt av bispedømmerådene fra landets 11 bispedømmer) Det betyr at så sant du er døpt og fortsatt medlem av Den norske kirke har du stemmerett og er valgbar til både de lokale menighetsrådene, det regionale Bispedømmerådet og det nasjonale kirkemøtet. Det betyr at du kan nå frem med de gode rådene dine i et råd, om du bare bruker stemmeretten. Hva er det kirken trenger dine råd til? Mange av oss er opptatt av at Den norske kirke i årene fremover skal bestemme hvilke administrative ordninger som kirken skal styres etter. Det var liksom så «trygt» med den gamle statskirken. For at fremtidens kirke også skal gi rom for alle typer mennesker, må vi engasjere oss i dette valget og sørge for at det kommer inn mennesker som er tilhengere av en åpen og inkluderende folkekirke. Statistikken for Den norske kirke viser at antallet 2 Kirkebladet nr Kirkebladet nr andakt... Tenk om jeg kunne være en snølykt Andakt ved prost Hans Erik Raustøl Et godt råd dåp ser ut til å vise en noe fallende tendens. På Hadeland holder tallene seg fremdeles forholdsvis høye. I menighetsrådet vil det bli drøftet strategier og virkemidler for at oppslutningen kan holde seg på et naturlig høyt nivå. Da blir det viktig å få frem at kirken ikke bare er for de superkristne, men for folk som tenker veldig ulikt om tro. Men tilhørigheten til kirken må vi kjempe for å la dem beholde. Vi har også en stor debatt gående om homofile og lesbiske skal kunne gifte seg i kirken. Her står frontene steilt mot hverandre. Selv mener jeg at vi må kunne leve med at vi har to syn i kirken. Det jeg ikke kan leve med er at vi også i fremtiden bygger en kirke som definerer noens kjærlighet som mindre verdifull enn andres. Slik kan vi ikke ha det. Derfor trenger vi folk som tør å stå opp for denne saken. Lokalt kan du også være med i menighetsrådet og bestemme hvordan menigheten skal arbeide: hva slags gudstjenester en skal ha, hva en skal samle inn penger til, hvordan trosopplæringsmidlene kan benyttes mest mulig kreativt, om en skal ha kulturkvelder eller ta mer vare på de eldre for å styrke kirkens plass i lokalsamfunnet. Kirken trenger gode råd på Hadeland. Hans Erik Raustøl, prost i Hadeland og Land 3

3 TROSOPPLÆRING Hun kaster utfordringen til oss! Tekst og foto: Knut Bøe Trosopplærer: Alle trossamfunn i Norge får statlige midler i forhold til deres medlemstall. Den Norske Kirke vil snart ha trosopplærere i alle kommuner. Fra utlysningsteksten i stillingen som Line har har vi sakset følgende: «Arbeidsoppgavene vil være å planlegge og lede konkrete trosopplæringstiltak for barn og unge i aldersgruppen 0-18 år, lede arbeidet med menighetenes trosopplæringsplan og rekruttere og veilede frivillige medarbeidere». Babysang og småbarnssang 2015 Torsdag 5. februar startet vi opp med nye samlinger i Moen kirkestue. Ruth Kari Sørumshagen, diakon, og Line Cecilie Børresen, trosopplærer, skal denne våren samarbeide om samlingene. Dette er en hyggelig møteplass for småbarnsforeldre i Gran. Babysang er for de aller minste barna, opp til ett år. Men fyller man et år i løpet av våren blir dere selvfølgelig med oss ut semesteret. På Babysang synger vi først en time fra til trosopplæring også blir det litt enkel lunsj hver gang fra til Småbarnssang starter klokka med lunsj også synger vi en time fra til Det er opprinnelig tenkt for barn i alderen 1-3 år. Meld på til Line Cecilie på SMS: / Velkommen til nye og gamle deltagere! Hilsen Line Line Cecilie Børresen var håndballspiller. Nå om dagen er hun mer som samspiller og støttespiller for egne barn og mann, men kan fortsatt håndtere håndball og som her på bildet snøball. Trosopplærer er en ny type jobb i vårt samfunn, og Line er den første i Gran som har tittelen trosopplærer. Noe hun er strålende fornøyd med! Den nye jobben startet hun i for tre-fire måneder siden, og basen hennes er Kirkekontoret i Rådhuset på Jaren. Hun har altså mange utfordringer i jobben foran seg, der målet er å drive med tiltak i alle grupper innenfor 0-18 år. -Kanskje mange «der ute» tar utfordringene som jeg etter hvert vil kaste ut, om å delta og samspille om trosopplæring? Line virker å være både energisk og besluttsom. Og det smitter. På spørsmål om hva hun ønsker å satse først på i jobben, om hun kan velge alene, svarer hun at ungdommen etter konfirmasjonsalderen trenger «et sted å være» i et trygt ungdomsmiljø. Line er da også i ferd med å konkretisere tankene om dette sammen med nabokommunene. Hun trådte selv sine barne- og ungdomsår på Hadeland, og har ideer om og innsikt i en del av de miljøene som mange går inn og ut av i vårt område. Line har tross sin unge alder vært med en stund i barne- og ungdomsarbeid, og vi vet at hun har mye å tilføre jobben sin. Allerede i ungdommen ledet hun et sangkor, og nå om dagen er hun leder av ikke mindre enn to kor: Gran Soul Kidz (for 4-9 år) og Gran Soul Children (10-14 år). Her er det veldig mye mer enn dirigering som skal til, bekrefter hun, ikke minst trenger de aller minste et godt opplegg uten pusterom til for mange ablegøyer. -Målet er å ha bevegelser til alle san- gene, som gjør det både lettere å lære teksten samtidig som de da blir lettere engasjerte. Sangkorøvelsene foregår hver uke på Jaren Misjonshus. -Korene har plass til flere unge sangere om noen har lyst. -For dette er moro! Korene opptrer også for andre, og ledere ønsker å ta de med på årlig sangkorfestival. Line er utdannet som førskolelærer, og har jobbet som førskolelærer og lærer før hun ble trosopplærer. Hun har pågangsmot og kunnskap, og klarer å kombinere jobb, fritid og familien med tre unger i alderen 2-11 år, den største ivrig fotballsparker I Moen fotballklubb. -Så, hva gjør du når du skal slappe av etter en ukes hard jobbing, Line? -Tja, jeg elsker jo krim-filmer og sjokolade, kommer det raskt. Om vi i denne korte presentasjonen av Line ikke hittil var helt tydelige, understrekes det at musikk er den stooore hobbien hennes. Både trall, sang og ikke minst eget pianospill. Som vi andre også kan få stor glede av om vi er så heldige å treffe på Line. Tvi, tvi med jobben, da, Line! Fra Juleverksted til 4-årsboka! Før julestria satte i som verst arrangerte kirka juleverksted for barneskolebarn på Jaren Misjonshus. I tillegg fikk kirkene våre besøk av mange ivrige 4 åringer som fikk bok første eller andre søndag i advent. Det har blitt tradisjon i Gran at 4 åringene blir invitert til kirka i begynnelsen av adventstida. Også i år var det mange spente barn som møtte opp på samling en kveld i uka hvor vi gjorde våre forberedelser til gudstjenestene på søndag hvor de høytidelig fikk overlevert sine bøker. Noen av barna sang av full hals med på «Hvem har skapt alle blomstene» og gjorde store bevegelser, mens andre var mest opptatt av om bestefar på tredje rad så godt nok og vinket ivrig. Uansett var det noen flotte samlinger i kirkene disse helgene for store og små. Juleverksted er et nytt arrangement for året. Det var godt oppmøte fra barneskolene rundt omkring i Gran. De eldste fikk prøve seg på å koke drops som de delte med de minste. Alle var enige om at det var de beste dropsene de hadde smakt. Når alle hadde bakt pepperkaker og pakket inn gavene ble det servert boller og kake. Karin H. Bøe fortalte en hyggelig julefortelling, og så måtte vi synge litt julesanger før vi dro hjem. Line 4 Kirkebladet nr Kirkebladet nr

4 BISPEVISITAS BISPEVISITAS Bispevisitasen i Gran kommune nov. 2014: Biskop Solveig Fiske har et stort hjerte for alle Tekst: Knut Bøe og Inger J. Stensrud Haug. Foto: Private Hyggelig besøk i Røysum kapell. Biskopen i lystig lag på flerkulturell fest. Under visitasgudstjenesten i Grymyr kirke holdt biskop Solveig Fiske dagens preken i tillegg til å delta med altertjeneste i forbindelse med nattverdfeiringen. Biskop Solveig Fiske har vært på besøk både i Sørum kirke og Nes kirke for noen år tilbake, men inntil i november hadde hun ennå ikke vært på en formell bispevisitas i Gran. Derfor var det knyttet stor spenning og gjort mange forberedelser til hennes første bispevisitas. Hovedkonklusjonen er at biskopen gjennomførte visitasen med 20 i Biskopen og andre skrider ut fra Grymyr kirke. stil! Et godt og tettpakket program var tilrettelagt, og hun sto virkelig løpet ut uten pustebesvær, og det etter en rekke etapper både i offentlige og private virksomheter, på konsert, i skoler, kirker og bedehus. Inkludert kommunens ledelse, helse og omsorgsinstitusjoner, nødetaten, frivilligsentralen og annet. Solveig Margrete Fiske er født , opprinnelig fra Frei i Møre og Romsdal. Hun tok teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultetet i 1980 og praktisk teologisk eksamen ved samme lærested i Solveig Fiske har hatt hele sin prestetjeneste i Hamar bispedømme. Hun begynte som residerende kapellan i Elverum i 1981, og ble sokneprest i Løten i Hun har også et år som som personalsjef ved Hamar bispedømmekontor. Fiske ble utnevnt som biskop av Hamar i 2006, som Rosemarie Køhns etterfølger Hun er gift med sykehusprest Guttorm Eidslott. Etter å ha opplevd denne kraftfulle og energiske biskopen og lest om besøkene rundt omkring i kommunen, er det kanskje greit å få på plass hvem biskop Fiske er, se faktaboksen. Hun viste ved bispevisitasen at hun er en biskop i og av folket. Undertegnede hadde stor glede av å være tilstede ved den flerkulturelle vinterfesten i Trivselshuset i Brandbu. En højdare! Foruten strålende danseoppvisninger av bunadkledde Furuleiken leikarring med levende norsk musikk, samt eritreere i fargerike nasjonaldrakter i dans og sang, hadde en lang rekke mennesker fra flere nasjoner og religioner, forberedt og serverte oss sine lands gode og spennende matretter. Den flerkulturelle vinterfesten ble også trukket fram som et av ukas høydepunkter av biskop Fiske. Eritreere i dans og sang. Eksotisk mat på flerkulturell fest. Biskopen kom med utfordringer til oss. Etter at avslutningsgudstjenesten var gjennomført i Grymyr kirke søndag 23.november, samlet mange mennesker seg på Fjordvang hvor Biskopen holdt sitt oppsummeringsforedrag. Hun kom også med 10 utfordringer til oss generelt og Kirkekontoret i Gran spesielt som ansvarlig for å jobbe videre med sakene. Vi velger å trekke fram et par av utfordringene, som nr 8: «Det må komme på plass en bedre skilting til Kirkekontoret». Dette fordi flere tror at det kun er Statens Vegvesen som i dag har kontorer i bygget der også Kirkekontoret holder til. Sannsynligvis en mindre viktig oppgave sett i en sammenheng med gudstjenesteplaner og samarbeidsforhold med kommunen, men likevel et viktig poeng. Her bør skje en forandring, ikke sant? Biskopen hadde delt sine utfordringer i overskrifter, som: gudstjenester og kirkelige handlinger, omsorg og solidaritet, barn og unge, kirken i lokalsamfunnet og organisering og medarbeiderskap. Hennes utfordringer nummer 6 og 7 går på samarbeid med kommunen, og bekrefter for oss at hun er opptatt av en sterk folkekirke. Men offentlige etater er selvfølgelig også avhengig av et godt samarbeid for å få gjennomført en del av kirkens arbeide. Både kirkeverge og prost forteller på vår forespørsel at biskopens utfordringer er under forberedelse til behandling i en del råd og utvalg. Vi gleder oss til resultatene. Vel blåst, ønsker vi også å si til både de som tok imot biskopen rundt om i kommunen og de som sto for planleggingen og gjennomføringen ellers. Biskopen med ansatte på Hapro. 6 Kirkebladet nr Kirkebladet nr

5 brandbu og bjoneroa Brandbu Barnekantori, også kalt Popkorn startet nytt sang-semester i januar. Nye sangglade barn, -skolebarn, er hjertelig velkommen i koret. Vi oppfordrer særlig gutter til å bli med! Vi øver på onsdager i Nes Kirkestue. Foto: Privat I vår skal vi også reise på en overnattingstur, en skikkelig øvingshelg med mye lek og moro. Ta kontakt med Marit Wesenberg, hvis du vil bli med i koret. Vil du være med å arrangere kirkekaffe i vårt sokn? Kirkekaffen er for mange kirkegjengere en hyggelig avrunding på gudstjenesten og et godt samlingspunkt. I Gran er det ulik praksis for kirkekaffe fra kirke til kirke. Noen som Moen kirke og Grymyr har kirkekaffe hver gang. Andre igjen har det en og annen gang. En kirkekaffe fordrer at frivillige har tid og anledning til å bake kaker, eller i en enklere form å ordne med kjeks, og arrangere kaffen. Det er stor takknemlighet overfor kirkeringene, sanitetsforeningene, bygdekvinnelagene og andre lag som stiller opp jevnt og trutt som arrangør. Likevel er det et stadig behov for å få flere til å ta på seg oppgaven med å lage til kirkekaffe, og det er absolutt ikke krav om «høye snitter» eller bløtkaker i lange baner. Vi utfordrer derfor alle lag og foreninger, være seg syklubber, trimgrupper eller enkeltpersoner om å ta kontakt med Martha Bø Fra kirkekaffe i Tingelstad. Foto: Unni S eller en annen i menighetsrådet om dere vil være med å arrangere kirkekaffe i vårt sokn. I. J. Stensrud Haug Menighetens årsfest 22. mars 2015 Etter høymessen i Mariakirken kl fortsetter årsfesten i Kommunehuset på Granavollen med servering, årsmøtesaker, orienteringer og samtale om trosopplæring og annet arbeid i menigheten, utlodning mm. Vel møtt til fellesskap og inspirasjon vi håper å se mange på Granavollen denne dagen! Gran/Tingelstad menighetsråd og sokneprest Gran/tingelstad Takk til Tingelstad formiddagstreff Tekst og foto: Anne-Lise Mellum Tingelstad formiddagstreff har gitt en solid glassplate til alteret i Tingelstad kirke. Glassplaten har perfekt størrelse og dekker alteret nøyaktig slik at den bevarer de flotte alterdukene. Loddsalget på formiddagstreffet gir over tid et visst økonomisk overskudd. Det var da formiddagstreffet ville gi en gave til kirken, at ønsket om en glassplate over alteret kom fram. Glassplaten kostet kr. På vegne av hele menigheten vil Kirkebladet på denne måten si hjertelig takk til Tingelstad formiddagstreff. Nytt driftsbygg ved Sørum kirke Arbeidet er nå godt i gang med nytt driftsbygg ved Sørum kirke, etter mange års arbeid med å få dette til. Her blir det lagerrom, spiserom og dusj/toalett for kirkegårdsarbeiderne. Det er RR Bygg fra Nes i Ådal som har jobben med snekkerarbeidet, samt Vika Rør og Øistad Elektro som utfører rørlegger- og elektrikerarbeidet. Kirkegårdsarbeiderne skal gjøre malearbeidet til våren. Bygget vil stå ferdig ved utgangen av februar. Driftsleder, Odd Ragnar Bredviken Nes kirkering vil rette en stor takk til alle som har kjøpt lodd på basaren vår. Trekning er foretatt og de 31 gevinstene er levert. Riktig trekning er bevitnet av Åge Lindahl. Wenche Rolstad Loppemarked Brandbu Menighet tar imot og henter lopper hele året. Harry Smerud tlf / Helge Tryggeseth tlf Fra årsfesten som ble avholdt på Granavollen i Ofringer i Gran/Tingelstad menighet 26. okt jan. 2015: NMS kr 4.024,- Stefanusalliansen kr 710,- Nytt orgel, Grymyr kr 6.480,- Bibel for barn kr 3.559,-. Konfirmantarbeidet kr 2.123,- Menighetens barneog ungdsarb kr 3.410,- Redd Barna kr 1.021,- Kirkens Nødhjelp kr ,- Misjonsalliansen kr 2.475,- I alt takkes det for kr ,- 8 Kirkebladet nr Kirkebladet nr

6 MOEN/ÅL Takk for gaver til nytt orgel i Moen! Moen/Ål menighetsråd takker Marta Prestesæter for gaven hun ga til nytt orgel i Moen kirke. Menighetsrådet takker også Jaren Sanglag for pengegaven som ble gitt til samme formål i forbindelse med konserten i Moen kirke Takk for årene i Gran SLIK Har de det nå Tekst og foto: Anne-Lise Mellum Mange har fått med seg at vi i november fikk en kjempestor gave til oppgradering av orgelet i Moen-kirka fra Sparebankstiftelsen Gran. Men vi gjentar det her: kr! Og en stor takk til giveren! Jubileumskomiteen for Moen-kirka gir kr som sitt overskudd til orgelet i Moen. Takk igjen til alle glade givere som gjorde dette mulig! Denne store gaven ble også muliggjort ved at menighetsrådet dekket kr til deler av arrangementet i LYS VÅKEN! Denne herlige gjengen av 5.klassinger fra alle deler av kommunen var med i LYS VÅKEN-arrangementet I Moen -kirka januar; de overnattet i kirka, klatret opp i tårnet, sang masse, spiste pizza, så film til langt på natt, lekte, og mye mer! Oi oi for et døgn! Foto: Trond Hem Stenersen Sportsgudstjeneste på Lygna Husk også gudstjenesten på Lygna søndag 15. mars kl , den foregår i Servicebygget rett sør for parkeringsplassen. Familiekoret vil inspirere oss med sin gladsang, og etter gudstjenesten er det kirkekaffe med som alltid Ole Lygnas beste kaker, og det er noe å ta med seg. Velkommen! Foto: Knut Bøe 10 Årsmøte med vafler og rømme Årsmøtet for menigheten vår går av stabelen på Trintom skole rett etter gudstjenesten søndag 8. mars. Årsmøtet er åpen for alle, og der tar vi samtidig kirkekaffen som menighetsrådet har laget for oss. Ingemann Ellingsen var sogneprest i Gran og prost i Hadeland og Land fra 1981 til Ektefellen Jorunn Ellingsen, lærer og spesialpedagog, arbeidet i voksenopplæringen i Gran og på Trintom barneskole. Til sammen hadde disse to en stor sosial kontaktflate, og mange vil ha hyggelige minner fra den tiden de var i kommunen. Det er gudstjenestene og misjonsforeningene Ingemann Ellingsen tenker tilbake på med størst glede. Men i neste åndedrag nevnte han også formannsvervene i Stiftelsen Steinhuset og i styret for Gran menighets sykepleieforening. Ansiktet til Jorunn Ellingsen lyste opp i et stort smil da hun snakket om fellesskapet med lærerkolleger og elever. Etter et yrkesaktivt liv i tjenestebolig, kjøpte paret hus på Jeløy i Moss da pensjonsalderen nærmet seg. De har det bra, og er glade for at de har hverandre. Jorunn Ellingsen kom med i menighetsrådet den første høsten de bodde på Jeløy, og dette gav bekjentskaper i nærmiljøet. Pensjonsalder behøver ikke å bety passivitet. Ingemann Ellingsen har hatt 8 gudstjenester i Jeløy kirke bare i 2014! Han er takknemlig for at han i mange år har kunnet gjøre vikarprestetjeneste i prostiet rundt Moss, mest på Jeløy. Hver tirsdag morgen er det en halv times nattverdsgudstjeneste i Jeløy kirke, og etter gudstjenesten en sosial samling med kirkekaffe. Begge ektefellene pleier å delta på dette. Dersom prestene på Jeløy er opptatt, tar Ingemann Ellingsen ansvar for tirsdagsgudstjenestene. Dessuten har han fortsatt tradisjonen med å holde andakt på misjonsforeningsmøter. Jorunn er leder i Søndre Jeløy Kvindeforening som Ingemann Ellingsens mormor stiftet i 1890-årene. Gjennomsnittsalderen i foreningen er imponerende 83 år. Ingemann Ellingsen er også ansvarlig for en studiegruppe i Moss eldreakademi. Jorunn Ellingsen har vært med i styret for akademiet som teller over 1000 medlemmer. Ellers er paret opptatt av sin store familie. De har 5 barn, og nå teller familien 30 personer med små og store. I tillegg til god kontakt med familien, har de fått en stor vennekrets gjennom menigheten og fellesskapet i kirken. Jorunn og Ingemann traff hverandre i det kristelige gymnasiastlaget i Arendal, og hele livet deres har blitt preget av en kristen verdiforankring. Gjennom årene har forholdet til troen blitt mer og mer viktig for dem. Kirkebladets utsendte tilbrakte noen riktig hyggelige formiddagstimer hos Jorunn og Ingemann Ellingsen. De informerte villig fra både yrkeskarrieren og det mer private. Begge er veldig takknemlige for årene i Gran, og Ingemann Ellingsen følte også behov for å takke Hamar biskop Georg Hille for verdifullt samarbeid. Både kirken og skolen i Gran har all grunn til å takke Jorunn og Ingemann Ellingsen for arbeidsinnsatsen og det store engasjementet de har vist. Kirkebladet nr Kirkebladet nr

7 SLEKTERS GANG Slekters gang Døpte: Tingelstad kirke: Salinah Emil Grini Rief Anton Solberg Nes kirke: Liam Brataas-Eidsand William Aune Moen kirke: Casper Bleken Frida Antonsen Bentestuen Tilla Sofie Langseth Andersen Mie Martine Sundby Henrik Nordström Ulnes Ål kirke: Kevin Tobias Sivertsen Nora Monsen Stenberg Håkon Morstad 12 Vigde: Nes kirke: Ida Løvbrøtte Bruvik og Alexander Venåshagen Eli Bente Bakken og Tor Øyvind Nordli Jordfestede: Nikolaikirken: Aase Kirsten Prestkvern Grymyr kirke: Berte Synnøve Dennisen Søberg Preben Højfeldt Tingelstad kirke: Hans Erik Aschim Salmeboka kveld etter kveld Nå har alle kirkene fått nye salmebøker, med mange flere forskjellige salmer og sjangere enn vi noen gang har hatt. Utover hele 2015, og kanskje enda lengre, vil vi arrangere flere salmekvelder. Disse vil foregå i alle kirkene i Gran, på forskjellige ukedager og tider. Mange av kommunens kor (fra alle alderstrinn), musikere og solister vil delta med salmer de ønsker å presentere. I tillegg forbereder organistene noen salmer som alle synger sammen. Noen kvelder synger vi salmer innenfor ett spesielt tema, f.eks fra lokale komponister eller forfattere, salmer om diakoni, pilegrimsalmer, osv. Vi kan også finne på å invitere til salmesang-ønskekonsert. Den føste salmekvelden blir tirsdag 24.februar kl i Moen kirke. Da er det «Hvilepuls» i kirken, og vi Bli fast giver og støtt Kirken i Gran! Som fast giver gir du et fast beløp et bestemt antall ganger i året. Som fast giver betyr du mye for vårt arbeid, fordi vi vet vi kan regne med din støtte! Mulighet for skattefritak for gavebeløp over 500 kroner pr. år. Ta kontakt med kirkekontoret for mer informasjon. Nes kirke: Harald Lehre Kjell Gudbrand Egge Kjell Vestland Knut Johan Lehre Aslaug Amundsen Moen kirke: Johnny Jahnsen Ål kirke: Arne H Molden Erik Linstad Hilda Agnete Paulsrud Tor Dammen Terje Jerge Kjell Bjørn Madsen Marit Reidun Myrvold Ingrid Torbjørg Solhaug Maren Engnes ønsker å finne salmer som gir oss den hvilepulsen hver av oss trenger. Diakonene Ruth Kari Sørumshagen og Eivind Sørum leder kvelden, sammen med kantor Ann Toril Lindstad. De som har lyst er også velkommen til et enkelt måltid (suppe) i kirkestua kl Salmekveldene blir kungjort i Kirkebladet, på nettsiden (www.gran.kirken.no), i kirkene og i avisen Hadeland. Velkommen til alle salmekveldene! Gi en gave til Kirkebladet! Bankkonto nr Neste nr. av Kirkebladet er i din postkasse i mars! informasjon fra kirkevergen Informasjon om gravplassforvaltningen i Gran Gran kirkelige fellesråd er gravferdsmyndighet for hele kommunens befolkning uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn. Endringene til nøytral begrepsbruk og likestilling mellom Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn tydeliggjør at gravplassforvaltningen skal være et offentlig livssynsåpent tilbud for alle. Her handler det like mye om å ta vare på gamle tradisjoner som å tilpasse seg nye. Vårt mål i møte med mennesker og i driften av gravplassene er respekt, klokskap og kunnskap. Gravferdsmyndigheten sørger for at gravplassene forvaltes og drives i henhold til bestemmelsene i gravferdsloven. GRAVPLASS: Det finnes sju gravplasser i kommunen. Det er fritt hvor en vil gravlegges i Gran bortsett fra på Gran gravplass (Granavollen). Her er det få ledige plasser samt at gravplassen ikke kan utvides. Her får bare de som sokner hit ny grav. På Nes er det muslimsk gravfelt. På Tingelstad, Ål og Nes finnes det egne urnefelt, mens det på Tingelstad også er en anonym urnelund. Velges anonym urnelund er det kun gravplassforvaltningen som kjenner beliggenheten til grava. Det er ikke mulig for de etterlatte å være til stede ved gravleggingen. Det finnes et felles minnesmerke med beplanting, men altså ikke med navn. Det jobbes også for at det skal bli en navnet minnelund her i Gran. Dette er et tilbud om en grav som ikke krever stell og ikke er helt anonym. De etterlatte kan være tilstede når urna settes ned. Gravene ligger på et samlet felt og er tilknyttet et felles minnesmerke hvor navnet til de avdøde kan inngraveres f.eks på et metallskilt. Gravplassbetjeningen sørger for felles beplantning og besøkende kan sette et gravlys eller vase med avskårne blomster på anvist sted. KISTEBEGRAVELSE ELLER KREMASJON? Avhengig av avdødes ønske må de pårørende avgjøre om det skal være kistebegravelse eller bisettelse med påfølgende kremasjon. Ved kistebegravelse skal gravlegging skje innen 10 virkedager. Ved kremasjon blir kisten fraktet med bårebil fra seremonistedet til krematoriet. Kremering blir foretatt på Gjøvik. Gravferdsmyndigheten henter urner på krematoriet og tar kontakt med de pårørende for å avtale tid for urnenedsettelse. Urner skal settes ned innen 6 måneder. Urner settes også ned om vinteren. Det er opp til de etterlatte hvorvidt de ønsker å være til stede ved urnenedsettelsen. Det er også mulig å søke Fylkesmannen om askespredning. Søknad sendes Fylkesmannen i det fylket asken ønskes spredt. Asken til avdøde kan spres i områder som har et øde preg som høyfjellet, i store skoger, i fjorder, store sjøer eller på havet, men ikke ved hus, hytter eller bebodde områder. Det er ikke anledning til å dele asken ved at den spres på ulike steder eller ved at en del gravlegges mens en annen del spres for vinden. Ved valg av askespredning er det ikke mulig å få egen grav på gravplass eller sette navnet på at gravminne som de etterlatte har fra før. FESTE AV GRAV: I forbindelse med at kiste eller urne skal settes ned er det ønskelig at familien bruker graver de allerede har. Ei kiste kan settes ned i ei grav når det er 20 år siden siste gravlegging. Unntak fra dette er noen felt på Nes og Sørum hvor gravene ikke kan brukes opp igjen før det er gått 40 år. Det er ingen fredningstid i forhold til å sette ned urner i kistegraver. Hvis en ønsker å ta i bruk ei kistegrav en er ansvarlig for til urner er det plass til 8 urner i ei slik grav. Ei urnegrav har plass til 4 urner. Hvis en ønsker ei ny grav er det anledning til å reservere en grav ved siden av den graven som tas i bruk. Nye graver er fri for festeavgift de første 20 årene. En reservert plass ved siden av må en betale for fra første dag. Festeavgiften i 2015 er kr. 222 pr. grav pr. år og avgiften betales for 5 år av gangen. STELL: Det er ikke et krav eller en plikt å ha verken gravminne eller plantebed på en grav, men dersom den gravansvarlige setter opp gravstein og lager plantefelt har de gravansvarlige plikt til å sette i stand og vedlikeholde gravstedet etter gjeldene regler. Plantefelt som ikke stelles kan sås til med gras av gravplassbetjeningen. Mange ønsker hjelp til å utføre gravstell for en kortere eller lengre periode det kan velges mellom å motta en årlig faktura eller opprette et gravfond. Ta kontakt med gravferdsmyndigheten hvis det er aktuelt. 13 Kirkebladet nr Kirkebladet nr

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET. Informasjon om Urnegraver

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET. Informasjon om Urnegraver BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET Informasjon om Urnegraver 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging i Bærum kommune Hvem har ansvar? Gravplassmyndigheten har ansvar for å tilvise grav,

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder Kirkegårder i Hamar kommune - Øvre Vang kirkegård - Hamar kirkegård - Vang kirkegård - Hol gravlund

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Veiledning ved dødsfall

Veiledning ved dødsfall Kirkegårdskontoret Veiledning ved dødsfall Til etterlatte ved dødsfall: Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere å

Detaljer

Gravferd. en verdig avskjed med livet

Gravferd. en verdig avskjed med livet Gravferd en verdig avskjed med livet Stavanger kirkelige fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet i kommunen og forvalter 9 gravlunder og krematorium. Vi yter tjenester for hele kommunens befolkning uavhengig

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Nr. 4 2014

Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Nr. 4 2014 FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål Nr. 4 2014 Kirkebladet Kirkekontoret Mandag fredag: Kl.08.00 14.00 Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon: 61 33 52 05 E-post:

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Humanistisk gravferd. En verdig markering ved livets slutt

Humanistisk gravferd. En verdig markering ved livets slutt Humanistisk gravferd En verdig markering ved livets slutt Gravferd er en minnestund for de etterlatte. Det er godt for de pårørende å kunne velge en gravferd i tråd med avdødes uttrykte livssyn. Humanistisk

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Kirkebladet. Nr. 3 2015. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål

Kirkebladet. Nr. 3 2015. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/ Nr. 3 2015 Av innholdet: s. 4-5 og innstikk: Kirkevalget 2015 s. 7: Sommerprogram s.11: På leir? Kirkebladet Kirkekontoret Mandag

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kirkebladet. Nr. 4 2015. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål

Kirkebladet. Nr. 4 2015. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål Nr. 4 2015 Av innholdet: s. 4-5: Musikalske glimt s. 6-7: Endringer i staben s. 11: Trosopplæring s. 13: allehelgensdag mm

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering -

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Kirkekontoret Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Telefon 56 15 71 00 KIRKEGÅRDENE I ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden. Etter vedtektene

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd

Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd Møte med tros- og livssynssamfunn Forslag til foiler for kontaktmøte med tros- og livssynssamfunn om gravferd, jf 23 i gravferdsloven. Utarbeidet av

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Kirkebladet. Vi ønsker alle en fin Adventstid og God Jul. Nr. 5 2014

Kirkebladet. Vi ønsker alle en fin Adventstid og God Jul. Nr. 5 2014 FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål Nr. 5 2014 Av innholdet: Adventsprogram Jula gjennom tidene Kirkebok til 4-åringer Lysmesser Trosopplæring Vi ønsker alle

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Lommedalen gravlund PRAKTISK INFORMASJON

Lommedalen gravlund PRAKTISK INFORMASJON BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN Lommedalen gravlund PRAKTISK INFORMASJON 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging på Lommedalen gravlund Hvem har ansvar? Gravplassforvaltningen har

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering -

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Lyngneset 26, 5302 Strusshamn tlf. 56157100 - post@kirken-askoy.no www.kirken-askoy.no GRAVPLASSENE PÅ ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden.

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift.

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtekter for gravplassene i Haugesund Side 1 Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtatt av Haugesund kirkelig fellesråd

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV Saksframlegg Arkivsak: 14/972-2 Sakstittel: HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV K-kode: C84 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Vår 2016. Trosopplærer Wenche Moe Aasmundtveit. Her er bare tall på antall oppmøtte. Høst 2016. Trosopplærer Randi-Elizabeth Withbro Trosopplæringen i

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

MÅNEDSBREV Natur November og Desember

MÅNEDSBREV Natur November og Desember MÅNEDSBREV Natur November og Desember 2016 1 November ma ti on to fr 1. Møtedag..2.Førskolevetter 3. Vi går på tur 4.Vi er i bhg/ og lager mat Lager mat/div. aktiviteter Hesten, miljøvern og barnestemmen.

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Informasjon om gravferd i. Lund og Heskestad. Lund kirkelige fellesråd

Informasjon om gravferd i. Lund og Heskestad. Lund kirkelige fellesråd Informasjon om gravferd i Lund og Heskestad Lund kirkelige fellesråd Mai 2016 Når livet tar slutt - - - Lund kirkelig fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet for Lund kommune sine innbyggere, uavhengig

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Urnegraver PRAKTISK INFORMASJON

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN. Urnegraver PRAKTISK INFORMASJON BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSFORVALTNINGEN Urnegraver PRAKTISK INFORMASJON 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging i Bærum kommune Hvem har ansvar? Gravplassforvaltningen har ansvar for å

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet

Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet Søndag 26. april var det årsmøte for Vinje menighet i Vinje bedehus. Der ble årsmelding og regnskap lagt fram. Etterpå var tid for kaffe og noe godt å spise

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 MINST=STØRST Ingen er større enn deg! Jesus tok imot barna og sa at ingen var større enn dem. Hos Jesus er den minste den største. I kirka er det plass for

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Kirkebladet. God påske! Nr. 2 2016. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål

Kirkebladet. God påske! Nr. 2 2016. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/ Nr. 2 2016 God påske! Kirkebladet Kirkekontoret Mandag fredag: Kl. 08.00-14.00 Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon: 61 33 52

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer