Kirkebladet. Hun kaster utfordringer til oss. Nr Se side 4-5. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkebladet. Hun kaster utfordringer til oss. Nr. 1 2015. Se side 4-5. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål Nr Hun kaster utfordringer til oss Se side 4-5

2 Kirkebladet Kirkekontoret Mandag fredag: Kl Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon: E-post: Kirken i Gran Sokneprest Gran/Tingelstad sokn Unni Sveistrup Tlf Sokneprest Moen/Ål sokn Karin Hansen Bøe Tlf Sokneprest Brandbu sokn og Bjoneroa sokn Helge Haukeli Tlf Trosopplærer Line Cecilie Børresen Tlf Diakon Ruth Kari Sørumshagen Tlf Diakon Eivind Sørum (Vikar) Tlf Kantor Ann Toril Lindstad Tlf Kantor Marit Wesenberg Tlf Organist Iver Olav Erstad Tlf Kirkeverge Jon Skeie Tlf Saksbehandler Marianne Nyseth Tlf Sekretær Caterine Torp Dehlimarken Tlf Sekretær Grete Felberg Solheim Tlf Driftsleder Odd Ragnar Bredviken Tlf Kirketjener/kulturarbeider Granavollen Bitten Nesbakken Tlf Hadeland og Land prosti Prost Hans Erik Raustøl Tlf Prostiprest Anne-Hilde W. Helland Tlf Saksbehandler Kari Røken Alm Tlf Kirken på nett: Kirkebladet E-post: Redaksjonskomite: Unni Sveistrup Redaktør. Knut Bøe, Anne-Lise Mellum, Elin Gravdal Øvrebotten, Inger J. Stensrud Haug, Alvhild Skråmestø Myrdal Layout: Eva Østen Grafiske tjenester Et år med frihet Et nytt år er godt i gang. Mange av oss har en opplevelse av at årene går stadig fortere, og vi vet ikke ordet av det før vi må lære oss å skrive et nytt årstall. Men nå skal vi altså skrive 2015 og allerede har det skjedd ting som vil bli notert i historiebøkene. Vi ser en stadig tilspissing av menneskers kamp for retten til å mene og tenke slik de selv ønsker og tror. Og vi ønsker å gi honnør til alle de som våger å stå opp og kjempe for at andre skal få mulighet til å leve fullverdige liv uten tvang og frihetsberøvelse. Kontrastene kan bli store når vi her i Norge løfter fram 2015 som friluftslivets år. Lykkelige er vi som kan knytte begrep som frihet til fritt å kunne bruke vår egen natur og landskapet som omgir oss. Her er det ingen krav om rett tro, politisk tilhørighet eller kapital vi er alle medeiere og kan når som helst delta i en rekke friluftstiltak eller bruke naturen slik vi selv ønsker det. Kirken i Gran vil i løpet av året invitere til ulike arrangement i friluft, så følg med i annonsering og omtale og bli med! Ved årsskifter er det naturlig å se seg litt tilbake og samtidig rette blikket framover. I kirken i Gran kan vi se tilbake på en nylig avviklet bispevisitas som vi kan lese mere om i Kirkebladet. Biskop Solveig Fiske ga ros for mye Fortsetter som diakonvikar Inntil videre har diakon Eivind Sørum sagt seg villig til å fortsette som diakonvikar i Gran. Han har sin tjeneste først og fremst knytta til Moen/Ål og Gran/Tingelstad, og menighetene er glad for at «gamlediakonen» fortsetter sin tjeneneste en stund til for til tross for at Eivind gikk over i pensjonistenes rekker for noen år siden, har han de siste månedene igjen vært engasjert som diakon for Kirken i Gran. Eivind er ofte å se på Granavollen, ikke minst bidro han mye under Sommerkirken. Ellers stiller Eivind ofte som andaktsholder bl.a. på Granhøi og Skjervum helse- og omsorgssenter, i tillegg til å delta på enkelte gudstjenester. Men ikke minst bruker Eivind Forside: Trosopplærer Line Cecilie Børresen. Foto: Knut Bøe. Elin Gravdal Øvrebotten flott aktivitet på mange områder, samtidig som hun presiserer at det alltid ligger nye utfordringer og venter. En kirke som blir selvtilfreds og fornøyd med seg selv, vil miste kontakt med de menneskene som trenger den aller mest! Hennes utfordringer er viktig å ta med seg når vi i 2015 skal velge nye råd både i menigheter og i bispedømme. Arbeidet med å finne kandidater som kan tenke seg å være med å forme og farge vår kirke både lokalt og sentralt, er i full gang. Vi oppfordrer gjerne både unge, eldre og de midt imellom til å svare ja hvis de blir spurt om å stå på liste for valg til menighetsråd. Og skulle du ønske å engasjere deg, men ikke fått direkte spørsmål, så ta gjerne kontakt med menighetskontoret og meld din interesse. Å få anledning til å være med i råd og utvalg, er et kraftig uttrykk for at vi lever i et samfunn og en kirke hvor vi har lov og anledning til å hevde meninger og standpunkt. Vi vil alle holde fast på friheten vi har til å mene og tro og holde fast på verdier vi vil ta vare på. Eller kanskje er det noen vedtatte sannheter vi har behov for å vurdere på nytt? Da er vi avhengig av at vi bruker stemmeretten vår og at mennesker stiller opp når det blir spørsmål om å bidra med egen innsats. tid sammen med enkeltmennesker som ønsker en å samtale med. Lykke til i tjenesten, Eivind, og takk for at du fortsetter din tjeneste som diakon! Unni Sveistrup, sokneprest i Gran/Tingelstad 2. februar kl inviterte prosten og frimurernes broderforening på Hadeland til Kyndelsmesse i Nikolaikirken. Dette er blitt en årviss tradisjon og er en gudstjeneste som er åpen for alle. Deltagerne møtte en mørklagt kirke hvor kun et lys skinte fra alteret. Kyndelsmesse er en gudstjenesteform som har røtter helt tilbake til katolsk tid. Gudstjenesten viser hvordan lyset ikke bare er til søndagsbruk men til å lyse opp i de hverdagene vi av og til kan synes det er vanskelig å komme igjennom. I gammel tid ble de lysene som skulle brukes neste år velsignet under denne gudstjenesten. Om folk hadde med seg lys hjemmefra, vet jeg ikke noe om. Men det ble i hvert fall bedt for de lysene som skulle brenne i kirken. De skulle jo på en særskilt måte minne oss om han som har evne til å splitte mørkets makt. I den gudstjenesten vi holdt denne gangen fikk vi utdelt hvert vårt lille lys. Gudstjenesten gir rom for stillhet, meditasjon, lystenning, musikk og salmesang. Selv ble jeg stående med lyset mitt i hånden en god stund etter at gudstjenesten var over. Kunne jeg bare gi litt lys til noen, så hadde det vært en mening med å leve. Og jeg husket hans Børlis lille dikt om snølykta. Der skriver han: Jeg trenger ingen refleks. Du ser meg på veiene i mørket. Hjertet mitt lyser dimt rødt på innsiden av ribbeina. Jeg er som en vandrende snøløkt med et stearinlys inni. Noen ganger kan en ha lyst til å gi kirken gode råd. Kanskje fordi en irriterer seg over standpunkt en er uenig i. Eller blir fortvilt over krangling om ting som synes uviktige. Eller en har opplevd noe flott og gjerne vil at kirken må gjøre mer av det. Nå har vi sjansen både de som flittig går i kirken og de som ikke orker gå der, de som irriterer seg og de som gleder seg. Kirken skal nemlig ha nye råd: menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøte. (Kirkemøtet kirkens storting er først og fremst sammensatt av bispedømmerådene fra landets 11 bispedømmer) Det betyr at så sant du er døpt og fortsatt medlem av Den norske kirke har du stemmerett og er valgbar til både de lokale menighetsrådene, det regionale Bispedømmerådet og det nasjonale kirkemøtet. Det betyr at du kan nå frem med de gode rådene dine i et råd, om du bare bruker stemmeretten. Hva er det kirken trenger dine råd til? Mange av oss er opptatt av at Den norske kirke i årene fremover skal bestemme hvilke administrative ordninger som kirken skal styres etter. Det var liksom så «trygt» med den gamle statskirken. For at fremtidens kirke også skal gi rom for alle typer mennesker, må vi engasjere oss i dette valget og sørge for at det kommer inn mennesker som er tilhengere av en åpen og inkluderende folkekirke. Statistikken for Den norske kirke viser at antallet 2 Kirkebladet nr Kirkebladet nr andakt... Tenk om jeg kunne være en snølykt Andakt ved prost Hans Erik Raustøl Et godt råd dåp ser ut til å vise en noe fallende tendens. På Hadeland holder tallene seg fremdeles forholdsvis høye. I menighetsrådet vil det bli drøftet strategier og virkemidler for at oppslutningen kan holde seg på et naturlig høyt nivå. Da blir det viktig å få frem at kirken ikke bare er for de superkristne, men for folk som tenker veldig ulikt om tro. Men tilhørigheten til kirken må vi kjempe for å la dem beholde. Vi har også en stor debatt gående om homofile og lesbiske skal kunne gifte seg i kirken. Her står frontene steilt mot hverandre. Selv mener jeg at vi må kunne leve med at vi har to syn i kirken. Det jeg ikke kan leve med er at vi også i fremtiden bygger en kirke som definerer noens kjærlighet som mindre verdifull enn andres. Slik kan vi ikke ha det. Derfor trenger vi folk som tør å stå opp for denne saken. Lokalt kan du også være med i menighetsrådet og bestemme hvordan menigheten skal arbeide: hva slags gudstjenester en skal ha, hva en skal samle inn penger til, hvordan trosopplæringsmidlene kan benyttes mest mulig kreativt, om en skal ha kulturkvelder eller ta mer vare på de eldre for å styrke kirkens plass i lokalsamfunnet. Kirken trenger gode råd på Hadeland. Hans Erik Raustøl, prost i Hadeland og Land 3

3 TROSOPPLÆRING Hun kaster utfordringen til oss! Tekst og foto: Knut Bøe Trosopplærer: Alle trossamfunn i Norge får statlige midler i forhold til deres medlemstall. Den Norske Kirke vil snart ha trosopplærere i alle kommuner. Fra utlysningsteksten i stillingen som Line har har vi sakset følgende: «Arbeidsoppgavene vil være å planlegge og lede konkrete trosopplæringstiltak for barn og unge i aldersgruppen 0-18 år, lede arbeidet med menighetenes trosopplæringsplan og rekruttere og veilede frivillige medarbeidere». Babysang og småbarnssang 2015 Torsdag 5. februar startet vi opp med nye samlinger i Moen kirkestue. Ruth Kari Sørumshagen, diakon, og Line Cecilie Børresen, trosopplærer, skal denne våren samarbeide om samlingene. Dette er en hyggelig møteplass for småbarnsforeldre i Gran. Babysang er for de aller minste barna, opp til ett år. Men fyller man et år i løpet av våren blir dere selvfølgelig med oss ut semesteret. På Babysang synger vi først en time fra til trosopplæring også blir det litt enkel lunsj hver gang fra til Småbarnssang starter klokka med lunsj også synger vi en time fra til Det er opprinnelig tenkt for barn i alderen 1-3 år. Meld på til Line Cecilie på SMS: / Velkommen til nye og gamle deltagere! Hilsen Line Line Cecilie Børresen var håndballspiller. Nå om dagen er hun mer som samspiller og støttespiller for egne barn og mann, men kan fortsatt håndtere håndball og som her på bildet snøball. Trosopplærer er en ny type jobb i vårt samfunn, og Line er den første i Gran som har tittelen trosopplærer. Noe hun er strålende fornøyd med! Den nye jobben startet hun i for tre-fire måneder siden, og basen hennes er Kirkekontoret i Rådhuset på Jaren. Hun har altså mange utfordringer i jobben foran seg, der målet er å drive med tiltak i alle grupper innenfor 0-18 år. -Kanskje mange «der ute» tar utfordringene som jeg etter hvert vil kaste ut, om å delta og samspille om trosopplæring? Line virker å være både energisk og besluttsom. Og det smitter. På spørsmål om hva hun ønsker å satse først på i jobben, om hun kan velge alene, svarer hun at ungdommen etter konfirmasjonsalderen trenger «et sted å være» i et trygt ungdomsmiljø. Line er da også i ferd med å konkretisere tankene om dette sammen med nabokommunene. Hun trådte selv sine barne- og ungdomsår på Hadeland, og har ideer om og innsikt i en del av de miljøene som mange går inn og ut av i vårt område. Line har tross sin unge alder vært med en stund i barne- og ungdomsarbeid, og vi vet at hun har mye å tilføre jobben sin. Allerede i ungdommen ledet hun et sangkor, og nå om dagen er hun leder av ikke mindre enn to kor: Gran Soul Kidz (for 4-9 år) og Gran Soul Children (10-14 år). Her er det veldig mye mer enn dirigering som skal til, bekrefter hun, ikke minst trenger de aller minste et godt opplegg uten pusterom til for mange ablegøyer. -Målet er å ha bevegelser til alle san- gene, som gjør det både lettere å lære teksten samtidig som de da blir lettere engasjerte. Sangkorøvelsene foregår hver uke på Jaren Misjonshus. -Korene har plass til flere unge sangere om noen har lyst. -For dette er moro! Korene opptrer også for andre, og ledere ønsker å ta de med på årlig sangkorfestival. Line er utdannet som førskolelærer, og har jobbet som førskolelærer og lærer før hun ble trosopplærer. Hun har pågangsmot og kunnskap, og klarer å kombinere jobb, fritid og familien med tre unger i alderen 2-11 år, den største ivrig fotballsparker I Moen fotballklubb. -Så, hva gjør du når du skal slappe av etter en ukes hard jobbing, Line? -Tja, jeg elsker jo krim-filmer og sjokolade, kommer det raskt. Om vi i denne korte presentasjonen av Line ikke hittil var helt tydelige, understrekes det at musikk er den stooore hobbien hennes. Både trall, sang og ikke minst eget pianospill. Som vi andre også kan få stor glede av om vi er så heldige å treffe på Line. Tvi, tvi med jobben, da, Line! Fra Juleverksted til 4-årsboka! Før julestria satte i som verst arrangerte kirka juleverksted for barneskolebarn på Jaren Misjonshus. I tillegg fikk kirkene våre besøk av mange ivrige 4 åringer som fikk bok første eller andre søndag i advent. Det har blitt tradisjon i Gran at 4 åringene blir invitert til kirka i begynnelsen av adventstida. Også i år var det mange spente barn som møtte opp på samling en kveld i uka hvor vi gjorde våre forberedelser til gudstjenestene på søndag hvor de høytidelig fikk overlevert sine bøker. Noen av barna sang av full hals med på «Hvem har skapt alle blomstene» og gjorde store bevegelser, mens andre var mest opptatt av om bestefar på tredje rad så godt nok og vinket ivrig. Uansett var det noen flotte samlinger i kirkene disse helgene for store og små. Juleverksted er et nytt arrangement for året. Det var godt oppmøte fra barneskolene rundt omkring i Gran. De eldste fikk prøve seg på å koke drops som de delte med de minste. Alle var enige om at det var de beste dropsene de hadde smakt. Når alle hadde bakt pepperkaker og pakket inn gavene ble det servert boller og kake. Karin H. Bøe fortalte en hyggelig julefortelling, og så måtte vi synge litt julesanger før vi dro hjem. Line 4 Kirkebladet nr Kirkebladet nr

4 BISPEVISITAS BISPEVISITAS Bispevisitasen i Gran kommune nov. 2014: Biskop Solveig Fiske har et stort hjerte for alle Tekst: Knut Bøe og Inger J. Stensrud Haug. Foto: Private Hyggelig besøk i Røysum kapell. Biskopen i lystig lag på flerkulturell fest. Under visitasgudstjenesten i Grymyr kirke holdt biskop Solveig Fiske dagens preken i tillegg til å delta med altertjeneste i forbindelse med nattverdfeiringen. Biskop Solveig Fiske har vært på besøk både i Sørum kirke og Nes kirke for noen år tilbake, men inntil i november hadde hun ennå ikke vært på en formell bispevisitas i Gran. Derfor var det knyttet stor spenning og gjort mange forberedelser til hennes første bispevisitas. Hovedkonklusjonen er at biskopen gjennomførte visitasen med 20 i Biskopen og andre skrider ut fra Grymyr kirke. stil! Et godt og tettpakket program var tilrettelagt, og hun sto virkelig løpet ut uten pustebesvær, og det etter en rekke etapper både i offentlige og private virksomheter, på konsert, i skoler, kirker og bedehus. Inkludert kommunens ledelse, helse og omsorgsinstitusjoner, nødetaten, frivilligsentralen og annet. Solveig Margrete Fiske er født , opprinnelig fra Frei i Møre og Romsdal. Hun tok teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultetet i 1980 og praktisk teologisk eksamen ved samme lærested i Solveig Fiske har hatt hele sin prestetjeneste i Hamar bispedømme. Hun begynte som residerende kapellan i Elverum i 1981, og ble sokneprest i Løten i Hun har også et år som som personalsjef ved Hamar bispedømmekontor. Fiske ble utnevnt som biskop av Hamar i 2006, som Rosemarie Køhns etterfølger Hun er gift med sykehusprest Guttorm Eidslott. Etter å ha opplevd denne kraftfulle og energiske biskopen og lest om besøkene rundt omkring i kommunen, er det kanskje greit å få på plass hvem biskop Fiske er, se faktaboksen. Hun viste ved bispevisitasen at hun er en biskop i og av folket. Undertegnede hadde stor glede av å være tilstede ved den flerkulturelle vinterfesten i Trivselshuset i Brandbu. En højdare! Foruten strålende danseoppvisninger av bunadkledde Furuleiken leikarring med levende norsk musikk, samt eritreere i fargerike nasjonaldrakter i dans og sang, hadde en lang rekke mennesker fra flere nasjoner og religioner, forberedt og serverte oss sine lands gode og spennende matretter. Den flerkulturelle vinterfesten ble også trukket fram som et av ukas høydepunkter av biskop Fiske. Eritreere i dans og sang. Eksotisk mat på flerkulturell fest. Biskopen kom med utfordringer til oss. Etter at avslutningsgudstjenesten var gjennomført i Grymyr kirke søndag 23.november, samlet mange mennesker seg på Fjordvang hvor Biskopen holdt sitt oppsummeringsforedrag. Hun kom også med 10 utfordringer til oss generelt og Kirkekontoret i Gran spesielt som ansvarlig for å jobbe videre med sakene. Vi velger å trekke fram et par av utfordringene, som nr 8: «Det må komme på plass en bedre skilting til Kirkekontoret». Dette fordi flere tror at det kun er Statens Vegvesen som i dag har kontorer i bygget der også Kirkekontoret holder til. Sannsynligvis en mindre viktig oppgave sett i en sammenheng med gudstjenesteplaner og samarbeidsforhold med kommunen, men likevel et viktig poeng. Her bør skje en forandring, ikke sant? Biskopen hadde delt sine utfordringer i overskrifter, som: gudstjenester og kirkelige handlinger, omsorg og solidaritet, barn og unge, kirken i lokalsamfunnet og organisering og medarbeiderskap. Hennes utfordringer nummer 6 og 7 går på samarbeid med kommunen, og bekrefter for oss at hun er opptatt av en sterk folkekirke. Men offentlige etater er selvfølgelig også avhengig av et godt samarbeid for å få gjennomført en del av kirkens arbeide. Både kirkeverge og prost forteller på vår forespørsel at biskopens utfordringer er under forberedelse til behandling i en del råd og utvalg. Vi gleder oss til resultatene. Vel blåst, ønsker vi også å si til både de som tok imot biskopen rundt om i kommunen og de som sto for planleggingen og gjennomføringen ellers. Biskopen med ansatte på Hapro. 6 Kirkebladet nr Kirkebladet nr

5 brandbu og bjoneroa Brandbu Barnekantori, også kalt Popkorn startet nytt sang-semester i januar. Nye sangglade barn, -skolebarn, er hjertelig velkommen i koret. Vi oppfordrer særlig gutter til å bli med! Vi øver på onsdager i Nes Kirkestue. Foto: Privat I vår skal vi også reise på en overnattingstur, en skikkelig øvingshelg med mye lek og moro. Ta kontakt med Marit Wesenberg, hvis du vil bli med i koret. Vil du være med å arrangere kirkekaffe i vårt sokn? Kirkekaffen er for mange kirkegjengere en hyggelig avrunding på gudstjenesten og et godt samlingspunkt. I Gran er det ulik praksis for kirkekaffe fra kirke til kirke. Noen som Moen kirke og Grymyr har kirkekaffe hver gang. Andre igjen har det en og annen gang. En kirkekaffe fordrer at frivillige har tid og anledning til å bake kaker, eller i en enklere form å ordne med kjeks, og arrangere kaffen. Det er stor takknemlighet overfor kirkeringene, sanitetsforeningene, bygdekvinnelagene og andre lag som stiller opp jevnt og trutt som arrangør. Likevel er det et stadig behov for å få flere til å ta på seg oppgaven med å lage til kirkekaffe, og det er absolutt ikke krav om «høye snitter» eller bløtkaker i lange baner. Vi utfordrer derfor alle lag og foreninger, være seg syklubber, trimgrupper eller enkeltpersoner om å ta kontakt med Martha Bø Fra kirkekaffe i Tingelstad. Foto: Unni S eller en annen i menighetsrådet om dere vil være med å arrangere kirkekaffe i vårt sokn. I. J. Stensrud Haug Menighetens årsfest 22. mars 2015 Etter høymessen i Mariakirken kl fortsetter årsfesten i Kommunehuset på Granavollen med servering, årsmøtesaker, orienteringer og samtale om trosopplæring og annet arbeid i menigheten, utlodning mm. Vel møtt til fellesskap og inspirasjon vi håper å se mange på Granavollen denne dagen! Gran/Tingelstad menighetsråd og sokneprest Gran/tingelstad Takk til Tingelstad formiddagstreff Tekst og foto: Anne-Lise Mellum Tingelstad formiddagstreff har gitt en solid glassplate til alteret i Tingelstad kirke. Glassplaten har perfekt størrelse og dekker alteret nøyaktig slik at den bevarer de flotte alterdukene. Loddsalget på formiddagstreffet gir over tid et visst økonomisk overskudd. Det var da formiddagstreffet ville gi en gave til kirken, at ønsket om en glassplate over alteret kom fram. Glassplaten kostet kr. På vegne av hele menigheten vil Kirkebladet på denne måten si hjertelig takk til Tingelstad formiddagstreff. Nytt driftsbygg ved Sørum kirke Arbeidet er nå godt i gang med nytt driftsbygg ved Sørum kirke, etter mange års arbeid med å få dette til. Her blir det lagerrom, spiserom og dusj/toalett for kirkegårdsarbeiderne. Det er RR Bygg fra Nes i Ådal som har jobben med snekkerarbeidet, samt Vika Rør og Øistad Elektro som utfører rørlegger- og elektrikerarbeidet. Kirkegårdsarbeiderne skal gjøre malearbeidet til våren. Bygget vil stå ferdig ved utgangen av februar. Driftsleder, Odd Ragnar Bredviken Nes kirkering vil rette en stor takk til alle som har kjøpt lodd på basaren vår. Trekning er foretatt og de 31 gevinstene er levert. Riktig trekning er bevitnet av Åge Lindahl. Wenche Rolstad Loppemarked Brandbu Menighet tar imot og henter lopper hele året. Harry Smerud tlf / Helge Tryggeseth tlf Fra årsfesten som ble avholdt på Granavollen i Ofringer i Gran/Tingelstad menighet 26. okt jan. 2015: NMS kr 4.024,- Stefanusalliansen kr 710,- Nytt orgel, Grymyr kr 6.480,- Bibel for barn kr 3.559,-. Konfirmantarbeidet kr 2.123,- Menighetens barneog ungdsarb kr 3.410,- Redd Barna kr 1.021,- Kirkens Nødhjelp kr ,- Misjonsalliansen kr 2.475,- I alt takkes det for kr ,- 8 Kirkebladet nr Kirkebladet nr

6 MOEN/ÅL Takk for gaver til nytt orgel i Moen! Moen/Ål menighetsråd takker Marta Prestesæter for gaven hun ga til nytt orgel i Moen kirke. Menighetsrådet takker også Jaren Sanglag for pengegaven som ble gitt til samme formål i forbindelse med konserten i Moen kirke Takk for årene i Gran SLIK Har de det nå Tekst og foto: Anne-Lise Mellum Mange har fått med seg at vi i november fikk en kjempestor gave til oppgradering av orgelet i Moen-kirka fra Sparebankstiftelsen Gran. Men vi gjentar det her: kr! Og en stor takk til giveren! Jubileumskomiteen for Moen-kirka gir kr som sitt overskudd til orgelet i Moen. Takk igjen til alle glade givere som gjorde dette mulig! Denne store gaven ble også muliggjort ved at menighetsrådet dekket kr til deler av arrangementet i LYS VÅKEN! Denne herlige gjengen av 5.klassinger fra alle deler av kommunen var med i LYS VÅKEN-arrangementet I Moen -kirka januar; de overnattet i kirka, klatret opp i tårnet, sang masse, spiste pizza, så film til langt på natt, lekte, og mye mer! Oi oi for et døgn! Foto: Trond Hem Stenersen Sportsgudstjeneste på Lygna Husk også gudstjenesten på Lygna søndag 15. mars kl , den foregår i Servicebygget rett sør for parkeringsplassen. Familiekoret vil inspirere oss med sin gladsang, og etter gudstjenesten er det kirkekaffe med som alltid Ole Lygnas beste kaker, og det er noe å ta med seg. Velkommen! Foto: Knut Bøe 10 Årsmøte med vafler og rømme Årsmøtet for menigheten vår går av stabelen på Trintom skole rett etter gudstjenesten søndag 8. mars. Årsmøtet er åpen for alle, og der tar vi samtidig kirkekaffen som menighetsrådet har laget for oss. Ingemann Ellingsen var sogneprest i Gran og prost i Hadeland og Land fra 1981 til Ektefellen Jorunn Ellingsen, lærer og spesialpedagog, arbeidet i voksenopplæringen i Gran og på Trintom barneskole. Til sammen hadde disse to en stor sosial kontaktflate, og mange vil ha hyggelige minner fra den tiden de var i kommunen. Det er gudstjenestene og misjonsforeningene Ingemann Ellingsen tenker tilbake på med størst glede. Men i neste åndedrag nevnte han også formannsvervene i Stiftelsen Steinhuset og i styret for Gran menighets sykepleieforening. Ansiktet til Jorunn Ellingsen lyste opp i et stort smil da hun snakket om fellesskapet med lærerkolleger og elever. Etter et yrkesaktivt liv i tjenestebolig, kjøpte paret hus på Jeløy i Moss da pensjonsalderen nærmet seg. De har det bra, og er glade for at de har hverandre. Jorunn Ellingsen kom med i menighetsrådet den første høsten de bodde på Jeløy, og dette gav bekjentskaper i nærmiljøet. Pensjonsalder behøver ikke å bety passivitet. Ingemann Ellingsen har hatt 8 gudstjenester i Jeløy kirke bare i 2014! Han er takknemlig for at han i mange år har kunnet gjøre vikarprestetjeneste i prostiet rundt Moss, mest på Jeløy. Hver tirsdag morgen er det en halv times nattverdsgudstjeneste i Jeløy kirke, og etter gudstjenesten en sosial samling med kirkekaffe. Begge ektefellene pleier å delta på dette. Dersom prestene på Jeløy er opptatt, tar Ingemann Ellingsen ansvar for tirsdagsgudstjenestene. Dessuten har han fortsatt tradisjonen med å holde andakt på misjonsforeningsmøter. Jorunn er leder i Søndre Jeløy Kvindeforening som Ingemann Ellingsens mormor stiftet i 1890-årene. Gjennomsnittsalderen i foreningen er imponerende 83 år. Ingemann Ellingsen er også ansvarlig for en studiegruppe i Moss eldreakademi. Jorunn Ellingsen har vært med i styret for akademiet som teller over 1000 medlemmer. Ellers er paret opptatt av sin store familie. De har 5 barn, og nå teller familien 30 personer med små og store. I tillegg til god kontakt med familien, har de fått en stor vennekrets gjennom menigheten og fellesskapet i kirken. Jorunn og Ingemann traff hverandre i det kristelige gymnasiastlaget i Arendal, og hele livet deres har blitt preget av en kristen verdiforankring. Gjennom årene har forholdet til troen blitt mer og mer viktig for dem. Kirkebladets utsendte tilbrakte noen riktig hyggelige formiddagstimer hos Jorunn og Ingemann Ellingsen. De informerte villig fra både yrkeskarrieren og det mer private. Begge er veldig takknemlige for årene i Gran, og Ingemann Ellingsen følte også behov for å takke Hamar biskop Georg Hille for verdifullt samarbeid. Både kirken og skolen i Gran har all grunn til å takke Jorunn og Ingemann Ellingsen for arbeidsinnsatsen og det store engasjementet de har vist. Kirkebladet nr Kirkebladet nr

7 SLEKTERS GANG Slekters gang Døpte: Tingelstad kirke: Salinah Emil Grini Rief Anton Solberg Nes kirke: Liam Brataas-Eidsand William Aune Moen kirke: Casper Bleken Frida Antonsen Bentestuen Tilla Sofie Langseth Andersen Mie Martine Sundby Henrik Nordström Ulnes Ål kirke: Kevin Tobias Sivertsen Nora Monsen Stenberg Håkon Morstad 12 Vigde: Nes kirke: Ida Løvbrøtte Bruvik og Alexander Venåshagen Eli Bente Bakken og Tor Øyvind Nordli Jordfestede: Nikolaikirken: Aase Kirsten Prestkvern Grymyr kirke: Berte Synnøve Dennisen Søberg Preben Højfeldt Tingelstad kirke: Hans Erik Aschim Salmeboka kveld etter kveld Nå har alle kirkene fått nye salmebøker, med mange flere forskjellige salmer og sjangere enn vi noen gang har hatt. Utover hele 2015, og kanskje enda lengre, vil vi arrangere flere salmekvelder. Disse vil foregå i alle kirkene i Gran, på forskjellige ukedager og tider. Mange av kommunens kor (fra alle alderstrinn), musikere og solister vil delta med salmer de ønsker å presentere. I tillegg forbereder organistene noen salmer som alle synger sammen. Noen kvelder synger vi salmer innenfor ett spesielt tema, f.eks fra lokale komponister eller forfattere, salmer om diakoni, pilegrimsalmer, osv. Vi kan også finne på å invitere til salmesang-ønskekonsert. Den føste salmekvelden blir tirsdag 24.februar kl i Moen kirke. Da er det «Hvilepuls» i kirken, og vi Bli fast giver og støtt Kirken i Gran! Som fast giver gir du et fast beløp et bestemt antall ganger i året. Som fast giver betyr du mye for vårt arbeid, fordi vi vet vi kan regne med din støtte! Mulighet for skattefritak for gavebeløp over 500 kroner pr. år. Ta kontakt med kirkekontoret for mer informasjon. Nes kirke: Harald Lehre Kjell Gudbrand Egge Kjell Vestland Knut Johan Lehre Aslaug Amundsen Moen kirke: Johnny Jahnsen Ål kirke: Arne H Molden Erik Linstad Hilda Agnete Paulsrud Tor Dammen Terje Jerge Kjell Bjørn Madsen Marit Reidun Myrvold Ingrid Torbjørg Solhaug Maren Engnes ønsker å finne salmer som gir oss den hvilepulsen hver av oss trenger. Diakonene Ruth Kari Sørumshagen og Eivind Sørum leder kvelden, sammen med kantor Ann Toril Lindstad. De som har lyst er også velkommen til et enkelt måltid (suppe) i kirkestua kl Salmekveldene blir kungjort i Kirkebladet, på nettsiden (www.gran.kirken.no), i kirkene og i avisen Hadeland. Velkommen til alle salmekveldene! Gi en gave til Kirkebladet! Bankkonto nr Neste nr. av Kirkebladet er i din postkasse i mars! informasjon fra kirkevergen Informasjon om gravplassforvaltningen i Gran Gran kirkelige fellesråd er gravferdsmyndighet for hele kommunens befolkning uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn. Endringene til nøytral begrepsbruk og likestilling mellom Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn tydeliggjør at gravplassforvaltningen skal være et offentlig livssynsåpent tilbud for alle. Her handler det like mye om å ta vare på gamle tradisjoner som å tilpasse seg nye. Vårt mål i møte med mennesker og i driften av gravplassene er respekt, klokskap og kunnskap. Gravferdsmyndigheten sørger for at gravplassene forvaltes og drives i henhold til bestemmelsene i gravferdsloven. GRAVPLASS: Det finnes sju gravplasser i kommunen. Det er fritt hvor en vil gravlegges i Gran bortsett fra på Gran gravplass (Granavollen). Her er det få ledige plasser samt at gravplassen ikke kan utvides. Her får bare de som sokner hit ny grav. På Nes er det muslimsk gravfelt. På Tingelstad, Ål og Nes finnes det egne urnefelt, mens det på Tingelstad også er en anonym urnelund. Velges anonym urnelund er det kun gravplassforvaltningen som kjenner beliggenheten til grava. Det er ikke mulig for de etterlatte å være til stede ved gravleggingen. Det finnes et felles minnesmerke med beplanting, men altså ikke med navn. Det jobbes også for at det skal bli en navnet minnelund her i Gran. Dette er et tilbud om en grav som ikke krever stell og ikke er helt anonym. De etterlatte kan være tilstede når urna settes ned. Gravene ligger på et samlet felt og er tilknyttet et felles minnesmerke hvor navnet til de avdøde kan inngraveres f.eks på et metallskilt. Gravplassbetjeningen sørger for felles beplantning og besøkende kan sette et gravlys eller vase med avskårne blomster på anvist sted. KISTEBEGRAVELSE ELLER KREMASJON? Avhengig av avdødes ønske må de pårørende avgjøre om det skal være kistebegravelse eller bisettelse med påfølgende kremasjon. Ved kistebegravelse skal gravlegging skje innen 10 virkedager. Ved kremasjon blir kisten fraktet med bårebil fra seremonistedet til krematoriet. Kremering blir foretatt på Gjøvik. Gravferdsmyndigheten henter urner på krematoriet og tar kontakt med de pårørende for å avtale tid for urnenedsettelse. Urner skal settes ned innen 6 måneder. Urner settes også ned om vinteren. Det er opp til de etterlatte hvorvidt de ønsker å være til stede ved urnenedsettelsen. Det er også mulig å søke Fylkesmannen om askespredning. Søknad sendes Fylkesmannen i det fylket asken ønskes spredt. Asken til avdøde kan spres i områder som har et øde preg som høyfjellet, i store skoger, i fjorder, store sjøer eller på havet, men ikke ved hus, hytter eller bebodde områder. Det er ikke anledning til å dele asken ved at den spres på ulike steder eller ved at en del gravlegges mens en annen del spres for vinden. Ved valg av askespredning er det ikke mulig å få egen grav på gravplass eller sette navnet på at gravminne som de etterlatte har fra før. FESTE AV GRAV: I forbindelse med at kiste eller urne skal settes ned er det ønskelig at familien bruker graver de allerede har. Ei kiste kan settes ned i ei grav når det er 20 år siden siste gravlegging. Unntak fra dette er noen felt på Nes og Sørum hvor gravene ikke kan brukes opp igjen før det er gått 40 år. Det er ingen fredningstid i forhold til å sette ned urner i kistegraver. Hvis en ønsker å ta i bruk ei kistegrav en er ansvarlig for til urner er det plass til 8 urner i ei slik grav. Ei urnegrav har plass til 4 urner. Hvis en ønsker ei ny grav er det anledning til å reservere en grav ved siden av den graven som tas i bruk. Nye graver er fri for festeavgift de første 20 årene. En reservert plass ved siden av må en betale for fra første dag. Festeavgiften i 2015 er kr. 222 pr. grav pr. år og avgiften betales for 5 år av gangen. STELL: Det er ikke et krav eller en plikt å ha verken gravminne eller plantebed på en grav, men dersom den gravansvarlige setter opp gravstein og lager plantefelt har de gravansvarlige plikt til å sette i stand og vedlikeholde gravstedet etter gjeldene regler. Plantefelt som ikke stelles kan sås til med gras av gravplassbetjeningen. Mange ønsker hjelp til å utføre gravstell for en kortere eller lengre periode det kan velges mellom å motta en årlig faktura eller opprette et gravfond. Ta kontakt med gravferdsmyndigheten hvis det er aktuelt. 13 Kirkebladet nr Kirkebladet nr

Kirkebladet. Nr. 5 2011. Dynnasteinen. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Kjære leser!

Kirkebladet. Nr. 5 2011. Dynnasteinen. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Kjære leser! FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål Nr. 5 2011 Kjære leser! Vi har fått til et julenummer i år også. Her finner du forhåpentligvis det du venter å finne i et

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no HEDRUM menighetsblad Meldingsblad for Hvarnes, Kvelde og Hedrum menigheter Innhold: 2 - Redaksjon, Menighetskontor, Ansatte 3 - Andakt: Han har et godt rykte 5 - Nattverdsett til Kvelde sykehjem 6 - Kveldeprisen

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken.

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang God pinse og God sommer! Eldretreffet: Stor oppslutning om Eldretreffet. les mer s. 8+9 Potetkakebaking: Koperviks hemmelighet avslørt på Aldershjemmet!

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105)

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 2/2015. 2. årg. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Vi ønsker alle våre lesere en god og velsignet påske. Foto: Terje Gloppen

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 18. oktober 29. november 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 18. oktober 29. november 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 5 18. oktober 29. november 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne NATURFORSTÅELSEN VI MISTET Noen tekster i Bibelen er merkelige. Jeg

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer