Nytt interkommunalt miljøløft. Les mer om Returkartonglotteriet. Det Grønne ne Hjørnet Ressurssenter for miljø, energi og helse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt interkommunalt miljøløft. Les mer om Returkartonglotteriet. Det Grønne ne Hjørnet Ressurssenter for miljø, energi og helse."

Transkript

1 Fulldistribusjon ålesund kommune VANN, AVLØP OG RENOVASJON Nytt interkommunalt miljøløft Les mer på siste side Les mer om Returkartonglotteriet Side 10 Det Grønne ne Hjørnet Ressurssenter for miljø, energi og helse English version Page 36 Få klistremerket her

2 Å gjenvinne avfall til nye materialer og produkter er en overordnet målsetting nasjonalt og internasjonalt. Energigjenvinning til varme og elektrisitet er også et viktig mål. Hensikten er å få redusert forurensningen og bruken av ressurser som det er mangelvare på. Våre nesten ålesundere kaster daglig over 1 kilo hver med avfall. Vi har mye å hente ved å bli fl inkere til gjenbruk og materialgjenvinning! Målet er at vi skal få til 75 % material- og energigjenvinning innen 2010 og at dette skal øke til 85 % både nasjonalt og internasjonalt innen Her i Ålesund har vi allerede en material- og energigjenvinning på 83 %, så vi er nær målet. Vi kan likevel bli fl inkere til å kildesortere, for dermed å øke graden av materialgjenvinning. Dette vil kompensere for tidvis redusert energigjenvinning. Avfallshåndboka viser hvordan du kan få til økt gjenbruk og materialgjenvinning. Samtidig forklarer den hva som skjer med avfallet etter kildesortering. Vennlig hilsen Vann Avløp og Renovasjon (VAR) Virksomhetsleder Ingmund Alvestad Uadressert reklame - Nei takk 3 Ditt abonnement 4 til grådunken 6 Papp, papir og drikkekartonger 8 Kompostering og hageavfall 12 Miljøstasjonene 14 Glass- og metallemballasje 16 Plastemballasje 18 Klær og sko - Fretex 20 Farlig avfall 22 Elektrisk og elektronisk avfall 24 Det Grønne Hjørnet 26 Bingsa avfallsplass 28 Stikkordsliste avfallssortering 30 Miljøtips 35 English version 36 2

3 Hvert år får nordmenn omkring 100 kilo reklame i posten. Uadressert reklame utgjør omtrent 11 % av husholdningens totale papiravfall. Derfor gir vi deg muligheten til å reservere deg mot uadressert reklame ved å klistre dette merket på postkassen din. Mangler du klistremerke? Ta kontakt med Servicetorget i Ålesund kommune. Har du spørsmål, kan du ringe Servicetorget på tlf , eller sende e-post til: Informasjon finner du også på nettsidene: no 3

4 Alle husstander i Ålesund har fått utdelt minst én grå dunk som brukes til restavfall, og én blå dunk for papp, papir og drikkekartonger. Noen få abonnenter har sekkerenovasjon. I et vanlig abonnement inngår: 140 liter grå dunk 140 liter blå dunk Pakk avfallet ditt godt inn for å unngå søl som skaper vond lukt og uhygieniske forhold. Det er en fordel både for deg som eier dunken, og for renovatøren som skal tømme den. Du bestemmer selv hvor dunken skal oppbevares på eiendommen din, og om den skal stå fritt eller bygges inn. Vårt råd er at du plasserer den i utkantsoner av eiendommen. Sett den der den er til minst mulig sjenanse for beboere og naboer. Ved henting må den plasseres lett synlig og tilgjengelig for renovatøren. Forskrift om hushaldsavfall i Ålesund kommune med tilhørende retningslinjer viser regler og plikter som gjelder for abonnenten og kommunen. Sjekk våre internettsider for mer informasjon. 4 Hender det at du har for mye restavfall, kan ekstrasekker kjøpes på Rådhuset eller på Bingsa avfallsplass. Sekkene er merket med Ekstrasekk Ålesund kommune. Bare hvite sekker som er merket blir tatt med av renovatøren. Sekkene må ikke være tyngre enn kilo.

5 Ordinær innhenting av avfallet starter kl 07:00. Dunken må derfor være satt ut innen dette tidspunktet, eller kvelden før hentedagen. Den skal plasseres maks 10 meter fra veien der renovasjonsbilen kjører når dunken skal tømmes. Dersom renovasjonsbilen må rygge under hentingen er maks avstand 2 meter. Hvilken dag avfallet hentes, henger sammen med hvilken del av kommunen du bor i. Se renovasjonskalenderen som sendes til alle husstander eller last den ned fra nettsidene til kommunen. To ganger i året, mars og september, sendes det ut faktura samt informasjon om våre priser. Du kan velge størrelse på beholdere fra 140 liter opp til 660 liter. Kildesortering av papp, papir og drikkekartonger er påbudt og kan ikke velges bort. Derfor skal alle ha minst én 140 liters beholder for restavfall (grå dunk) og én 140 liters beholder for papp, papir og drikkekartonger (blå dunk). Flere har mulighet til å dele på én beholder. 5

6 et er det avfallet som er igjen etter at du har kildesortert det som kan materialgjenvinnes. Alt som havner i grådunken hentes av oss i Ålesund kommune og leveres for tiden til forbrenningsanlegget på Grautneset i Breivika. Forbrenningsanlegget er eid av Tafjord Kraftvarme AS som produserer fjernvarme. Fra høsten 2009 vil også noe av energien derfra gå til strømproduksjon. I Ålesund sorteres ikke matavfallet (bioavfall) ut fra restavfallet. I vår kommune tas dette med i grådunken (om du ikke komposterer). et i grådunken blir samlet inn av private transportører etter kontrakt med Ålesund kommune. Innholdet i grådunken blir kjørt til forbrenningsanlegget på Grautneset der det blir gjenvunnet til energi. Avfallet brennes i en forbrenningsovn som varmer opp vann. Det varme vannet sendes deretter gjennom rør til hundrevis av bygninger i Ålesund. På denne måten varmer avfallet ditt opp både skoler, sykehus og boliger! 6 Røyken som kommer ut av pipa på forbrenningsanlegget er nøye kontrollert og renset. Den består for det aller meste av ren vanndamp.

7 Ikke kast farlig avfall i grådunken (se s. 22). Alt avfall av denne typen tas med til Bingsa avfallsplass eller til mottak for farlig avfall ved brannstasjonen på Volsdalsberga. Aske (kald, pakkes inn) Bleier Blåpapir Bomull Briller Bøker (hard perm) CD/DVD`er Disketter Ekskrementer fra kjæledyr Engangsbestikk (plast) Glanset gavepapir Gummi Julepapir Keramikk Knoker Krystall Kulepenner Lampeskjermer Leker i plast Lær Matavfall Oljekanner av plast (tomme) Papir (gj.farget) Pensler Plaster Plexiglass Porselen Post-it lapper Sagfl is (pakkes inn) Sanitetsbind Skinn Sneiper Støvsugerposer Suppeposer Tannbørster Tannkremtuber Tomme malingsspann i plast Tusjer Verktøy med plastdeler Glassfl asker Glass Hagemøbler i plast Bingsa Kaffeposer med retursymbol Plast Kaviar- og majonestuber Metall Murstein og fl is Bingsa Potetgullposer i plast Plast Surkålposer Plast 7

8 Hver fjerde uke tømmer vi blådunken. Her kan du putte både papp, p, papir og tomme drikkekartonger. Slik blir avfallet ditt t til ny papp, p, papir eller er andre produkter. Ålesund kommune har kontrakt med en privat transportør rtør som samler inn papp, papir og drikkekartonger. Sortert papir sendes es i dag til Norske Skog AS på Skogn i Nord-Trøndelag for gjenvinning. nnin g. Papiret blir gjenvunnet til nytt avispapir og andre produkter. Sortert papp går til Petersons Linerboard AS på Ranheim i Sør-Trøndelag. Der blir pappen til ny papp. Husk å brette godt sammen esker og annet papiravfall før det havner i blådunken. 8 Dersom dunken din likevel blir for liten kan du etter nærmere vurdering få en større beholder uten å betale noe ekstra. Ta kontakt med Servicetorget i Ålesund kommune for mer informasjon om ordningen.

9 o Aviser Brosjyrer Drikkekartonger Drikkeyoghurt Fløtekartonger Juicekartonger med og uten lokk Kartong for sauser og puddinger Kartong for tomatpuré Kartong for vaffel- og pannekakerøre Melkekartonger Papir Pappemballasje Pappesker Pizzaesker (rene) Reklame (uten plastomslag) Telefonkatalog (uten plastomslag) Tomme vaskemiddelkartonger Ukeblader Bleier Blåpapir Bomull Bøker Dorullkjerner Eggekartonger Fotopapir Gavebånd Gjennomfarget papir Glanset gavepapir Isopor Julepapir Kaffefi lter Konvolutter Post-it-lapper Servietter Suppeposer Teposer Treverk Tørkepapir Bingsa Bingsa 9

10 Alle drikkekartonger kan gjenvinnes, både store og små, med og uten kork eller lokk. Hver enkelt nordmann kvitter seg med hele 160 drikkekartonger i løpet av et år. Pappen i drikkekartongene har mye trefi ber i seg og er veldig slitesterk. Det er grunnen til at drikkekartonger egner seg godt til gjenvinning. Returselskapet Grønt Punkt Norge står bak Returkartonglotteriet, som skal motivere til økt innlevering av drikkekartonger. Det enkelt å delta: Skyll, brett og stapp seks kartonger i en syvende kartong. Dette utgjør en kubbe. Skriv navn og telefonnummer til den du ønsker skal vinne på kubben du legger i blådunken. Noen av kubbene blir senere plukket ut til den kvartalsvise nasjonale trekningen. Da kan du bli én av 40 heldige vinnere av kroner. Har du riktig fl aks får du førstepremien på hele kroner! I Ålesund har vi de siste årene hatt flere vinnere: Puskhola barnehage kr Volsdalen skole, klasse 5a. kr Ellingsøy barnehage kr På kan du se mer om livet til drikkekartongene og prosessen de går gjennom.

11 Skyll! Tørk! Brett!...og stapp! 1. Kartongene er en ressurs som bør utnyttes fl ere ganger 2. Gjenvinning er mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke 3. Vi reduserer mengden avfall 4. Vi får mindre utslipp av CO2 og klimagasser 5. Avgiften på engangs drikkeemballasje reduseres 11

12 Alle som komposterer kan tegne kontrakt t med Ålesund kommune, og få avfallsgebyret redusert med 50 %. Varmkompostering er et godt alternativ i stedet for å kaste matavfall og annet nedbrytbart avfall a l i grådunken. Grådunken med restavfall hentes da hver 14. dag i stedet for hver uke. Kompostposer (rissekker) leveres ut gratis hos Servicetorget i Ålesund rådhus, fra Det Grønne Hjørnet og på Bingsa avfallsplass. ss. Posene kan du bruke til matavfall i kjøkkenbenken, før du tar de med ut til kompostbingen og tømmer oppi innholdet. Til slutt legger du også selve posen oppi bingen. Der blir den nedbrutt sammen med matavfallet. Hageavfall kan brukes som kompost for de som komposterer selv. Større mengder kan leveres gratis til Bingsa avfallsplass. Kommunen arrangerer kompostkurs for de som ønsker å lære om kompostering. Følg med på kunngjøringer fra kommunen for mer informasjon. Flere tips om kompostering: 12

13 Nærmere opplysninger om kommunens kompostordning får du ved å henvende deg til Servicetorget i 1. etg. i Rådhuset. Informasjon om kompostering får du ved Det Grønne Hjørnet. Det fi nner du på hjørnet av Rådhuset i Ålesund sentrum, med inngang fra Rådhusplassen. Tlf: Utenom åpningstiden ring Se også side 26. I kompostbingen begynner du med ett lag kvist og greiner nederst. Kvistlaget bør være ca. 30 cm opp i kompostbingen. Dette vil gi nok luft nedenfra. I tillegg til matavfallet du har i bingen må du tilføre en viss mengde strø (fl is, bark o.l). En gylden regel er å tilføre 1 del strø til 3 deler matavfall. Strø utleveres gratis fra Bingsa avfallsplass. Etter 2-4 måneders varmkompostering har matavfallet blitt til gjødsel, som du kan bruke i blomsterbed eller grønnsakshager. Noen ganger tar det lenger tid, og enkelte liker å la massen ligge og modne noen måneder. Hageavfall kan også komposteres kaldt i en uisolert binge. Da tar det rundt 1 ½ år før det kan brukes som jordforbedringsmiddel. 13

14 Miljøstasjonene fi nner du nesten alltid i nærheten av en matbutikk i din bydel. På den lokale miljøstasjonen kan du levere glass og metallemballasje, plastemballasje fra husholdning, samt klær og sko til Fretex. Det du leverer inn blir sendt videre til gjenvinning. Nærmeste miljøstasjon fi nner du på kartet i renovasjonskalenderen vi har sendt til alle husstander, eller på våre nettsider. Skutvika - ved Expert/tidl. Rema 1000 Steinvågen - ved Bunnpris Skarbøvika - ved Kiwi Slinningen - ved tidl. butikk Fjelltun - ved butikken og bussholdeplass Nørvegata - ved gangbrua Flisneset - ved butikksenteret Blindheimsenteret Moa Statoil Moa Nord - ved svømmehall og kino Lerstad - ved Meny Åse - Åsetorget, P-plass øst for butikken Larsgården - ved Sparmat Utstillingsplassen - Ålesund sentrum Gåseid - ved Kiwi Hatlane - ved Meny Kverve Ellingsøy - ved butikken Stokke Ellingsøy - ved butikken Verpingsvika - ved bobilparkeringen 14

15 Klart og farget glass: Rengjort metallemballasje: Plastemballasje fra husholdning: Klær, skotøy, vesker og belter: : Kastes i grådunk. Papir/papp/drikkekartonger: Kastes i blådunk. Blyglass: Leveres Bingsa. Krystall: Kastes i grådunken eller leveres på Bingsa. Møbler: Leveres Bingsa eller gjenbruksbutikk/ loppemarked. Farlig avfall: Leveres Bingsa og brannstasjonen på Volsdalsberga. Treverk: Leveres Bingsa. Elektrisk og elektronisk avfall: Leveres gratis til forhandler, butikk eller Bingsa avfallsplass. 15

16 Hvert år kaster vi 700 millioner enheter glass og fl asker i Norge, og like mye metallemballasje. Tar alle ansvar kan emballasjen av glass og metall gjenvinnes om og om igjen i evig tid. Skyll emballasjen for matrester og lignende. Krystall, porselen og keramikk skal ikke kastes i innsamlingsbeholderne. Dit skal heller ikke gamle strykejern, brødristere og sykkelstyrer. For å gjøre behandlingen av glasset enklere bør glass slippes varsomt ned i containeren, så minst mulig knuses. Lokk kan også slippes ned i containeren, men skal skilles fra glasset først. Bokser legges mest mulig i hverandre og klemmes sammen. Glass og metall blir fraktet til Onsøy ved Fredrikstad. Der ligger Europas mest moderne gjenvinningsanlegg for glass- og metallemballasje. All emballasjen som du leverer blir sortert og behandlet der. Gjennom etableringen av Norsk Glassgjenvinning og Norsk Metallgjenvinning, som står bak driften på Onsøy, har industrien selv tatt et miljøansvar. Glass- og metallemballasje blir til nytt glass og metall. Noe av glasset går også til isolasjonsmaterialer, grunnmurer på hus, eller til dreneringsmasser rundt rør og husmurer. 16 Glasopor er et produkt av Norsk Glassgjenvinning nning AS som produseres utelukkende av returglass. s. Se mer på

17 Barnematglass Glassfl asker Hermetikkbokser Importerte mineralvannbokser Importerte ølbokser Kaviar- og majonestuber Korker/lokk av metall Kosmetikkglass Spritfl asker Syltetøyglass Tomme pilleglass Vinfl asker Dataskjermer Drikkeglass Ildfaste former Keramikk Krystall Lyspærer Lysrør Plexiglass Porselen Sparepærer Termometre (kvikksølv) TV-skjermer Vindu EE-avfall EE-avfall EE-avfall EE-avfall Farlig avfall (apotek) EE-avfall Bingsa 17

18 På alle våre miljøstasjoner kan du levere ren og tørr plastemballasje fra husholdning. Det meste av plastemballasjen på varene du kjøper på butikkene kan leveres til din lokale miljøstasjon. Ålesund kommune presser plastemballasjen i store baller og leverer til returselskapet Grønt Punkt Norge AS. Hardplast som hagemøbler, bildeler, leker, ski og snowboard m.m. må leveres til Bingsa avfallsplass. Emballasje som inneholder kjemikalierester er farlig avfall. Slikt avfall må leveres på Bingsa avfallsplass eller til farlig avfallmottaket ved brannstasjonen på Volsdalsberga. Blomsterpotter i plast Drueemballasje i plast Isbokser Kaffeposer Plastfl asker Plastfolie Plastposer/bæreposer Potetgullposer i plast Rømmebeger Sjampofl asker Sjokoladeemballasje i plast Vindusspylervæske kanner White-spiritfl asker (tomme og tørre) Yoghurtbeger 18

19 Plastemballasje blir til nye plastprodukter som skilleark, plastposer, bygningsplast, penner, isskraper, linjaler eller fl eecejakker. Plast som ikke kan gjenvinnes til nye plastprodukter blir til brenselsbriketter som erstatter kull. 75 % av innsamlet plastemballasje blir materialgjenvunnet, og 25 % går til energigjenvinning. CD-cover i plast Gummi Hagemøbler Hårfønere Kjøkkenmaskiner Kulepenner Ladere Ledninger Lego Leker av plast Mobiltelefoner Oljekanner Oppvaskhansker Plaster Plexiglass Sølvpapir Tusjer Verktøy med plastdeler 19

20 Fretex er Norges største bruktkjede, og er en viktig del av Frelsesarmeen rmee een Norge. Gjennom miljøstasjoner samler vi inn klær og sko som leveres til Fretex. ex I 2007 fi kk Fretex inn over tonn klær på landsbasis as gjennom miljøes via Fretex ex sin butikk i Ålesund sentrum. En del av tekstilene som leveres inn blir redesignet e og stasjonene. Noen av klærne blir plukket ut, og selges forvandlet til fl otte produkter som skjørt, puter og varmefl meflas asker av attføringsdeltakere. På Forsand i Rogaland produseres det nødhjelpstepper epp pper av resirkulerte rkul erte tekstiler. Siden 1997 har over 1,2 millioner nødhjelpstepper pp er blitt produsert rt og sendt ut til nødlidende over hele verden. Det er Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, FN, Unicef, Frelsesarmeen og andre nødhjelpsorganisasjoner som kjøper disse av Fretex ex og sender dem til katastrofeområder. 20 Lurer du på hva som skjer med klærne du leverer? I 2007 fordelte tøyet seg slik: Solgt i Fretex-butikkene: ca 20 % Solgt til utlandet: ca 60 % Brukt til shoddy*: ca 2 % Brukt til pussefi ller: ca 2 % Søppel: ca 16 % * Shoddy er strikket tøy som blir spesialbehandlet til å bli råvare til nødhjelpstepper.

21 I prinsippet kan alle klær og sko som er brukbare gis til Fretex. Det trenger ikke en gang være brukt! Du kan rett og slett ha feilvurdert størrelsen på buksa du kjøpte, forandret smak eller fått to like julegaver. Før du leverer inn noe, er det viktig at du sjekker at alt er rent og i brukbar stand. Fretex ønsker ikke å gi videre fi llete klær og utgåtte sko. Det som ikke kan brukes om igjen av andre legger du i grådunken. Se mer om Fretex på Dyner og puter Gardiner Gulvtepper Håndklær Pledd Sengetøy 21

22 Farlig avfall er en felles betegnelse på avfall som inneholder giftstoffer toff som selv med små mengder kan gjøre skade på mennesker, dyr og natur. Hvert år oppstår det nesten 1,1 millioner tonn farlig avfall i Norge. I var det tonn av dette som vi ikke vet hvor havnet. I verste fall l ender mye av dette avfallet opp i naturen. I Norge skjer sluttbehandling av for eksempel el tungmetallholdig avfall, syrer og baser ved deponering. Sluttbehandling av maling, lakk og olje skjer ved at avfallet først forbehandles og deretter ette ter går til forbrenning i Norcem sin sementovn i Brevik i Telemark. Impregnert tre inneholdt tidligere kjemikalier som kreosot, eller er salter av tungmetaller for at trevirket ikke skulle råtne. Miljøgiftene i impregnert rt treverk rk går etter hvert over i omgivelsene, så unngå impregnert treverk rk i grønnsaks- ns s- bedet eller der du oppbevarer mat. I dag er det heldigvis forbudt å bruke treverk impregnert med tungmetaller til de fleste formål. Eternitt inneholder asbest, et materiale som er svært helseskadelig, lig, så pakk slikt avfall inn i 2 lag plast før det leveres til Bingsa. Riving av eternitt er tt krever at du bruker verneutstyr. Isolerglass som er produsert i perioden 1965 til 1975 inneholder PCB, en av de farligste miljøgiftene som fi nnes. Derfor må slike vinduer behandles es riktig slik at de ikke kommer på avveie i naturen. For mer informasjon om farlig avfall se 22 Farlig avfall fra husholdning leveres til Bingsa avfallsplass. Brannstasjonen på Volsdalsberga tar i mot mindre mengder farlig avfall.

23 Aske Blåpapir Dekk Forhandler Disketter Engangsgriller Oljekanner i plast (tomme) Pensler Sikringer EE-avfall Støvsugerposer Verktøy med plastdeler Vinduer, produsert før 1965 og etter 1975 Leveres Bingsa Vindusspylervæskekanner Plast Bilbatterier Bilpleiemidler Båtpleiemidler Impregnert treverk Isolerglass produsert mellom (PCB) Kjemikalier Kvikksølvtermometre Lakkrester Limrester Løsemidler Maling og beis Medisinrester (apotek) Motorolje Neglelakk/-fjerner Plantevernmidler Spraybokser for maling og lakk Sprøytemiddel Stekeovnsrens Spillolje Syrer og baser Sølvpuss Transformatorer og kondensatorer (PCB) Ugressmiddel 23

24 Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er alt som trenger strøm eller er batteri teri for å virke. Slike produkter inneholder ofte miljøgifter og skal leveres tilbake for miljøsanering og gjenvinning. EE-avfall skal ikke kastes i restavfallet, men kan leveres gebyrfritt til nærmeste butikk som selger slike artikler. Artikkelen trenger ikke være kjøpt der og du trenger ikke kjøpe noe nytt for å levere ødelagte artikler. Det eneste du må passe på er at forhandler selger tilsvarende produkter. r. Du kan også levere EE-avfall gratis til Bingsa avfallsplass. Batterier og El-komponenter Blinkesko Brunevarer Brytere Båndopptakere CD-spillere Datautstyr DVD-spillere Frysere Gratulasjonskort med musikk Hvitevarer Hårfønere Kaffetraktere Kassettspillere Kjøkkenmaskiner Klokker Ladere Lamper Ledninger Leker med batteri Lyspærer Lysrør Mikrobølgeovner Mobiltelefoner MP3 spillere Radioer Ringeklokker Sikringer Sparepærer Telefoner TV Vannkokere Varmeovner Videospillere 24

25 Ålesund kommune har plassert ut avfallsmontere for EE-avfall. Her kan du levere småelektronikk som mobiltelefoner, ladere og fjernkontroller. De gjennomsiktige plastmontrene fi nner du ved inngangspartiet til butikkene Meny Lerstad, Meny Hatlane og Kiwi Gåseid. Elektroniske produkter inneholder kretskort som har tungmetaller i seg. Plasten i en rekke av disse produktene inneholder bromerte flammehemmere, en miljøgift som kan være et svært farlig stoff for levende organismer. Sjekk for mer informasjon om giftstoffer i EE-avfall. 25

26 Ved Rådhusplassen i Ålesund sentrum har det blomstret opp en grønn fl ekk. Her fi nner du Det Grønne Hjørnet, et ressurssenter for helse, miljø og energi. På Det Grønne Hjørnet holder vi åpent hver tirsdag og torsdag fra kl 09:00-17:00. Her kan du komme for å fi nne mer informasjon innenfor emnene helse, miljø og energi. Lærere og barnehageansatte kan fi nt ta med barna hit for å lære mer om de ulike emnene, prøve noen av eksperimentene våre, teste ut energisykkelen og se på mange av våre solcelle-aktiviteter. Innenfor våre åpningstider er det åpent for alle å ta seg en tur innom. Dersom skoleklassen har planlagt en tur til sentrum en annen dag enn tirsdager og torsdager er det bare å ta kontakt med oss, det er godt mulig vi kan åpne opp for dere utenom åpningstidene. Åpningstider: Tirsdag og torsdag kl. 09:00-17:00. Hvor: Du finner oss på hjørnet av Rådhuset i Ålesund sentrum, med inngang fra Rådhusplassen. Telefon: I åpningstiden: Utenom åpningstiden: E-post: 26

27 I 2007 ble Ålesund Norges syvende Grønne Barneby. Med dette forpliktet kommunen seg til å ha fokus på barns rett til en grønnere hverdag. Her skal vi for eksempel fokusere på retten til ren luft og natur, tilgang til grøntområder og grønne barnehager og skoler. Det Grønne Hjørnet ønsker å støtte opp under dette og være en ressurs som både barnehager, skoler og innbyggerne kan benytte seg av om de lurer på noe innenfor helse, miljø og energi. På Det Grønne Hjørnet vil vi arrangere foredrag og aktiviteter i løpet av det kommende året. Ta kontakt med oss om det er noe din skole/klasse/barnehage vil lære mer om, så kanskje vi kan finne en god løsning. Om bedrifter, organisasjoner eller foreninger ønsker å bruke vårt lokale utenom åpningstid er det mulig mot en symbolsk sum. Ta kontakt for mer informasjon. 27

28 Bingsa er Ålesund kommunes avfallsplass og deponi, og ligger i Olsvika. Stadig fl ere benytter seg av den betjente gjenvinningsstasjonen her, hvor det i 2008 ble registrert over besøkende, mot året før. Med veiledning fra våre ansatte kan du sortere ut de ulike typene avfall i egne containere, før dette sendes videre til behandling og gjenvinning. Priser for både husholdning og næringsvirksomhet fi nner du på våre nettsider. I løpet av 2009 tar vi også sikte på å starte mottak for brukte gjenstander på Bingsa avfallsplass. Er du usikker på om du kan kaste en gjenstand i grådunken eller om du må ta den med til Bingsa? Bruk sorteringsguiden på for å se hva du kan gjøre med avfallet ditt akkurat der du bor! Behandlet og ubehandlet trevirke Blyglass Bølgepapp Ekstra rest- og papiravfall Eternitt/asbest Folieplast Gips Hardplast Isopor Metall Murstein og fl is Møbler Vinduer 28 I stedet for å kaste ting du ikke har bruk for bør du prøve å selge dem gjennom en brukthandel. Det tjener både du og naturen på!

29 Bingsa avfallsplass, telefon Ekstra restavfall, hageavfall og farlig avfall leveres her. Mandag - fredag kl 07:50-15:00 Langåpent torsdag til kl.18:00 Lørdag kl. 08:30-13:00 Ålesund brannstasjon, telefon Kun levering av små mengder farlig avfall fra husholdninger Hverdager, samme åpningstid som Bingsa Lørdag kl 10:00-14:00 Mindre mengder farlig avfall Hageavfall EE-avfall PCB - vinduer 29

30 A B C D E TYPE AVFALL SORTERING/LEVERING Aske /henteordning Aviser Papir/henteordning Batterier knappecelle EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Batterier oppladbare EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Batterier vanlige EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Bein (små) eller hjemmekompostering Bilbatterier Farlig avfall/leveres forhandler / Bingsa Bilpleiemidler Farlig avfall/leveres Bingsa Bleier /henteordning Blomsterpotter i plast Plast/miljøstasjon Blåpapir /henteordning Bomull /henteordning Briller eller Fretex Brunevarer EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Brytere EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Brød eller hjemmekompostering Bøker hard perm /henteordning Bøker myk perm Papir/henteordning Bølgepapp Papir/henteordning eller Bingsa Båtpleiemidler Farlig avfall/leveres Bingsa CD-cover /henteordning CD-plater /henteordning CD-spillere EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Datautstyr EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Dekk Leveres forhandler Disketter /henteordning Dorullkjerner /henteordning Drikkeglass /henteordning Drikkekartonger Papir/henteordning Eggekartonger /henteordning Eggeskall eller hjemmekompostering Elektriske artikler EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Elektroniske artikler EE-avfall/leveres forhandler/bingsa 30

31 E F G H I J K TYPE AVFALL SORTERING/LEVERING Engangsbestikk i plast /henteordning Engangsgriller (kalde) /henteordning Engangskamera EE-avfall/leveres fotoforhandler Eternitt Farlig avfall/leveres Bingsa Fisk eller hjemmekompostering Frukt eller hjemmekompostering Frysere EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Gips /leveres Bingsa Gjær eller hjemmekompostering Glassfl asker Glass og metall/miljøstasjon Gress/planter/kvister Hageavfall/leveres Bingsa Grønnsaker eller hjemmekompostering Gummi /henteordning Hagemøbler i plast /leveres Bingsa Hermetikkbokser Glass og metall/miljøstasjon Hvitevarer EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Hårfønere EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Isopor Plast/leveres Bingsa Juicekartonger Papir/henteordning Julepapir /henteordning Juletre Hageavfall/leveres Bingsa Kaffegrut og fi lter eller hjemmekompostering Kaker eller hjemmekompostering Kartong Papir/henteordning Kaviartuber (tomme) Glass og metall/miljøstasjon Keramikk /henteordning/leveres Bingsa Kjemikalier Farlig avfall/leveres Bingsa Kjøkkenmaskiner EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Kjøleskap EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Kjøttrester eller hjemmekompostering Klokker EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Klær eller Fretex Knoker /henteordning Konvolutter /henteordning Kork eller hjemmekompostering 31

32 K L M N O P TYPE AVFALL SORTERING/LEVERING Korker i metall Glass og metall/miljøstasjon Kosmetikkglass Glass og metall/miljøstasjon Krystall /henteordning Kulepenner /henteordning Kvister Hageavfall/leveres Bingsa Ladere EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Lakkrester Farlig avfall/bingsa Lamper EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Lampeskjermer /henteordning Ledninger EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Leker i plast /henteordning Lim Farlig avfall/leveres Bingsa Lokk i metall Glass og metall/miljøstasjon Lyspærer EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Lysrør EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Lær /henteordning Løsemidler Farlig avfall/leveres Bingsa Majonestuber (metall) Glass og metall/milljøstasjon Maling og beis størknet /henteordning Maling og beis våt Farlig avfall/leveres Bingsa Medisinrester Leveres apotek Melkekartonger Papir/henteordning Metallemballasje Metall/miljøstasjon Metallgjenstander Jern og metall/leveres Bingsa Mobiltelefoner EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Motorolje Farlig avfall/leveres Bingsa Nøtteskall eller hjemmekompostering Oljekanner i plast (tomme) /henteordning Papir Papir/henteordning Papir gjennomfarget /henteordning Pappesker Papir/henteordning Pasta eller hjemmekompostering Penner /henteordning Pensler /henteordning Pilleglass tomme Glass og metall/miljøstasjon 32

33 E R S TYPE AVFALL SORTERING/LEVERING Plastbegre Plast/miljøstasjon Plastemballasje Plast/miljøstasjon Plaster /henteordning Plastfi lm/-folie Plast/miljøstasjon Plastfl asker Plast/miljøstasjon Plastposer/bæreposer Plast/miljøstasjon Plexiglass /henteordning Porselen /henteordning Post-It-lapper /henteordning Potetgullposer Plast/leveres miljøstasjon Radioer EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Reklametrykksaker Papir/henteordning Ris eller hjemmekompostering Sammensatte produkter /miljøstasjon Sanitetsbind /henteordning Servietter eller hjemmekompostering Sikringer EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Skalldyr eller hjemmekompostering Skinn /henteordning Sko eller Fretex Sneiper /henteordning Spillolje Farlig avfall/leveres Bingsa Sparepærer EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Sprøyter Leveres apotek Sprøyte- og ugressmiddel Farlig avfall/leveres forhandler/bingsa Stearinlys /henteordning Støpejern Jern og metall/bingsa Støvsugerposer /henteordning Suppeposer /henteordning Surkålposer Plast/miljøstasjon Sykler Sammensatte metaller/bingsa Syltetøyglass Glass og metall/miljøstasjon Syrer og baser Farlig avfall/leveres Bingsa Sølvpapir /henteordning 33

34 T U V W TYPE AVFALL SORTERING/LEVERING Tannbørster /henteordning Tannkremtuber /henteordning Tekstiler eller Fretex Telefonkataloger Papir/henteordning Termometre digitale EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Termometre kvikksølv Farlig avfall/leveres Bingsa/apotek Teposer eller hjemmekompostering Treverk Leveres Bingsa Trykkimpregnert trevirke Farlig avfall/leveres Bingsa Tusjer /henteordning TV`er EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Tørkepapir eller hjemmekompostering Ukeblader Papir/henteordning Varmeovner (elektriske) EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Vaskemaskiner EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Vaskemiddelkartonger Papir/henteordning Verktøy med plastdeler /henteordning Verktøy i metall jern og metall/leveres Bingsa Videospillere EE-avfall/leveres forhandler/bingsa Vin- og spritfl asker Glass og metall/miljøstasjon Vinduer Leveres Bingsa Vinduer produsert mellom 1965 Farlig avfall/leveres Bingsa og 1975 (PCB) Whitespirit fl asker, tomme og tørre Plast/miljøstasjon - din kildesorteringsguide på nett 34

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 Ta vare på jorda - du låner den bare av meg... Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 RIR-abonnenter i norgestoppen Hvorfor kildesortere? Dere som er RIR-abonnenter gjør en fantastisk

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Sandnes kommune GUL

Informasjon fra kommunen. Sandnes kommune GUL Informasjon fra kommunen Sandnes kommune GUL Avfallet har en verdi Ta vare på kildesorteringskalenderen. Her finner du alt du trenger å vite om kildesortering, når avfallet ditt blir hentet og nyttige

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent ROAF posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr 4 2013 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent Fra 2014 skal vi sortere alt matavfall

Detaljer

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune Verdien av stillheten over nylagt is. Alle vet at når vi leverer inn det elektriske avfallet så tar vi vare på miljøet. Men hvor er egentlig

Detaljer

Renovasjon og avfallskalender 2014

Renovasjon og avfallskalender 2014 Hurdal Renovasjon og avfallskalender 0 Hurdal kommune Plan- og driftsetaten Tlf 0 0 postmottak@hurdal.kommune.no www.hurdal.kommune.no Ekspedisjtid: 0.00 -.00 Informasjon Har du fått feil kalender? Ring

Detaljer

Renovasjon og avfallskalender 2015

Renovasjon og avfallskalender 2015 Hurdal Renovasjon og avfallskalender 0 Hurdal kommune Eiendom og drift Tlf 0 0 postmottak@hurdal.kommune.no www.hurdal.kommune.no Ekspedisjtid: 0.00 -.00 Informasjon Har du fått feil kalender? Ring oss,

Detaljer

Renovasjon og avfallskalender 2014

Renovasjon og avfallskalender 2014 Nannestad Renovasjon og avfallskalender 2014 Nannestad kommune Tlf 66 10 50 00 postmottak@nannestad.kommune.no www.nannestad.kommune.no Ekspedisjonstid: 08.00-15.30 Informasjon Har du fått feil kalender?

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2010 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Denne brosjyren er trykket på resirkulert papir. Til hytteiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

Juletrær hentes onsdag 9. januar. Nedgravde. Stavanger kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt

Juletrær hentes onsdag 9. januar. Nedgravde. Stavanger kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Juletrær hentes onsdag 9. januar Nedgravde CONTAINERE Stavanger kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Til deg som bruker de nedgravde containerne Servicetorget 04005 Du

Detaljer

Kvitsøy kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt

Kvitsøy kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Kvitsøy kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Sorterer du, kan vi lage nye ting av det du kaster Ta vare på kildesorteringskalenderen. Her finner du alt du trenger å vite

Detaljer

Avfallskalender for Krødsherad

Avfallskalender for Krødsherad Avfallskalender for Krødsherad 2012 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

TØMMEKALENDER. Randaberg kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt

TØMMEKALENDER. Randaberg kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt TØMMEKALENDER Randaberg kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Sorterer du, kan vi lage nye ting av det du kaster WWW.RANDABERG.KOMMUNE.NO 51 41 41 00 Innhold Kontakt oss

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

Klepp kommune HUSK! Heimelaga! Informasjon fra kommunen KAST BARE PLAST SOM ER EMBALLASJE I INNKASTET FOR PLASTEMBALLASJE, OG SKYLL AV MATRESTENE!

Klepp kommune HUSK! Heimelaga! Informasjon fra kommunen KAST BARE PLAST SOM ER EMBALLASJE I INNKASTET FOR PLASTEMBALLASJE, OG SKYLL AV MATRESTENE! Informasjon fra kommunen HUSK! KAST BARE PLAST SOM ER EMBALLASJE I INNKASTET FOR PLASTEMBALLASJE, OG SKYLL AV MATRESTENE! Klepp kommune Heimelaga! Jonas Rogstad 14 år, Kvinesdal Jonas har laget Triken

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo PRODUSER MINDRE AVFALL! De store avfallsmengdene er et av tidens miljøproblemer, og det er en stor utfordring for oss alle å redusere

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

2011 tømmekalender 2

2011 tømmekalender 2 2011 tømmekalender 2 Velkommen til nytt kildesorteringsår I årets utgave av kalender har vi satt fokus på å redusere avfallet. På side 3 finner du gode tips til avfallsreduksjon. Følg også med når det

Detaljer

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 0 7 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 E-post: post@hrs.no

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Kvitsøy kommune

Informasjon fra kommunen. Kvitsøy kommune Informasjon fra kommunen Kvitsøy kommune 1 IVAR IKS IVAR IKS har ansvar for renovasjonsordningen i Kvitsøy kommune. All bosstømming, drift av hytterenovasjon og Kvitsøy gjenvinningsstasjon utføres av IVARs

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Stavanger kommune

Informasjon fra kommunen. Stavanger kommune Informasjon fra kommunen Stavanger kommune 1 1 Bioposer og ekstrasekker Bioposer og ekstrasekker for papir og restavfall kan du kjøpe på Servicetorget eller hos Renovasjonen IKS. SERVICETORGET Klikk her

Detaljer