stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stikkordet Nr. 3-4 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund"

Transkript

1 stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

2 Stikkordet nr. 3/ Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline neste nummer: 22. februar Forside: «Fanny og Alexander», Nationaltheatret Foto: L-P Lorentz NSFs sekretariat: Daglig leder: Kirsti Camerer Konsulenter: Inger Karin Zettergren, Ida Willassen, Johanne Kallhovd 4...retningslinjer ved bruk av agent 12...Feirer 30-årsjubileum Adresse: Welhavensgate 1, 0166 Oslo Telefon: Faks: Resepsjonstid: mand.- fred. 09:00-15:00 E - post: Web: NSFs styre: Agnete G. Haaland (styreleder) Olav Kyrresgt. 3, 0273 Oslo Tlf: Hauk Heyerdahl (nestleder) Meltzersgt. 3, 0257 Oslo Tlf: Yngve Seterås Sydnesgt. 9, 5010 Bergen Tlf: Toni Usman Hagegt. 50, 0653 Oslo Tlf: Hilde Olausson Ladeveien 6, 0275 Oslo Tlf: Marika Enstad Maridalsveien 64 D, 0458 Oslo Tlf: Øyvind Brandtzæg Nygata 11, 7014 Trondheim Tlf: kunstnere og produsenter sammen mot piratene 13...Skuespillersenterets vårprogram Norsk Skuespillersenter er et kompetansesenter for faglig og kunstnerisk utvikling innen scenekunst. Senteret skal bidra til tverrfaglig samarbeid mellom kunstnere, organisasjoner og miljøer innen scenekunst, fi lm, billedkunst, dans og musikk. Senteret skal nå skuespillere over hele landet gjennom kurs, idéutvikling, seminarer og debatter. Nye aktiviteter legges fortløpende ut på våre hjemmesider, der du også kan melde deg på kurs. Igjen kan vi si at neste sesongs program på sentret blir større og mer omfattende enn noen gang tidligere! Vi fører videre de aktivitetene vi har Norsk Skuespillersenter Welhavens gt Oslo Tlf: Velkommen til vårens program! bygd opp, og noen nye Til våren tilbyr vi, sammen med Transit forlag kommer til. Vi utvider og Norsk kulturråd, en ny mulighet til å trekke programmet og gir tilbud til enda fl ere, både i nye stemmer inn i scenekunsten. Denne hovedstaden, Bergen, Trondheim og Tromsø. gang oppfordrer vi til å skrive monologer for Leder: La oss dele, men ikke stjele Vi har begynt forhandlinger... med samarbeidspartnere i Stavanger og håper snart å Pitch der du kan fi nne nye samarbeidspart- barn og unge. Vi introduserer også Speed- 3 kunne tilby et lokalt program. nere til prosjektet ditt. Retningslinjer ved bruk av agent Skuespillersenteret... har de siste årene Dette er mitt siste program som leder for 4 gjennomført et stort antall prosesser der kunstnere har utviklet sine ideer og prosjekter. på å gjøre sentret til et møtested, til å skape sentret. Jeg vil takke alle som har vært med Prosessene på sentret har ført til utvikling nye stemmer og produksjoner, til å utvikle av nye tekster, ideer, nettverk, samarbeid og nye arbeidsmuligheter og kompetanse som Kontingent og betalingsfrister... 5 forestillinger. Flere nye stemmer kan nå bli hever kunstnerisk og håndverksmessig nivå. hørt i den norske scenekunsten. Vel møtt! Til våren vil Prøverom, Tekstlaboratoriet og Laboratoriet ha større omfang enn noen Shanti Brahmachari Mauseth til høyesterett?... gang. Med våre samarbeidspartnere videre- daglig leder 6 13 Frigi Zarganar!... 7 fører vi også tilbudet til skuespillere som ønsker å arbeide med fi lm eller voice-over og kurs om praktiske utfordringer. Ikke minst: Sentret skal fortsatt være et åpent hus og et møtested. Sentret er til for scenekunsten og Piratkopiering - en global trussel mot kunstnere... 8 Reisebrev: Telefon fra Paris...10 Nordland teater inviterer til kurs...12 Norsk Skuespillersenters program våren IPAT- støtter kunstnere i nød...15 Teater på trikken...16 Historisk hjørne: Per Theodor Haugen Hvem er redd for Virginia Woolf?...27 Rose og kaktus...28 skuespillerne!

3 F O R B U N D S L E D E R E N La oss dele, men ikke stjele Vi er ekstra stolte av årets siste utsendelse til våre medlemmer: Foruten Stikkordet skal du nå ha mottatt Håndbok for skuespillere som Ida Willassen har vært redaktør for. Her finner du mye nyttig informasjon om alt fra opphavsrett til søknadstips og adresser til potensielle arbeidsgivere. Ta vare på boken sett den i hyllen ved siden av den permen hvor du oppbevarer alle kontraktene dine! (For de har du forhåpentligvis allerede satt i system?) Opphavsrett har stått i fokus i år. For første gang i historien samlet Norges utøvende og skapende kunstnere og produsenter seg om en felles kampanje for å tydeliggjøre konsekvensene av ulovlig nedlastning og fildeling «Dele, ikke stjele» (deleikkestjele.no). Som skuespillere kan vi alltid klage over at vi får for lite av den andelen produsenter for film, musikk og bøker tjener, men faktum er at hvis ikke produsentene har mulighet for å tjene noe, så vil de heller ikke skape nye jobber for oss. På styremøtet i FIA den internasjonale sammenslutningen av skuespillerforbund i november, ble det forslått at vi innfører en «dele-dag» hvert år. Denne dagen er det lov å dele. Du kan gå inn på nettet og velge ut de filmene du vil uten å betale. Du kan gå inn i en bilbutikk og hente ut den bilen du vil, eller inn i en smykkebutikk og hente ut den diamanten du liker best. En slik dele-dag ville i alle fall bevisstgjort folk, politikere og oss selv om hva ulovlig fildeling faktisk betyr i praksis! Julen er en hyggelig tid for forbundet, blant annet fordi vi da har gleden av å kunne sende blomster og portvin til alle våre pensjonister. Dette kan vi gjøre takket være en testamentarisk gave fra Johan og Alma Fahlstrøm. Julen handler om å bry seg. Vårt søsterforbund Equity i Storbritannia har satt i gang en viktig kampanje for å få frigitt skuespilleren Zarganar fra fengselet i Burma. Jeg ber dere innstendig om å signere det vedlagte kortet og sende det til Burmas statsoverhode. Husk porto! Det koster kr 12 kroner å sende, og det nytter! I 2000 klarte vi å få løslatt to andre skuespillere fra Burmas fengsler etter en tilsvarende kampanje. De to sa etterpå at ryktene om at det var en internasjonal kampanje på gang hadde sivet helt inn i fengselet og at det var dette som gjorde at de klarte å overleve. Styret for NSF har bevilget kroner til International Performers Aid Trust (IPAT). Det viktige arbeidet de driver med, kan du lese mer om i denne utgaven av Stikkordet. I tillegg betaler vi årlig kroner til Regnskogfondet for å kompensere for alle de forurensende flyreisene våre tillitsmenn og styrerepresentanter må ta for å rekke de møtene vi må være med på. Men noe av det vi er mest glade for, er at vi i år har klart å følge opp generalforsamlingens ønske om å styrke konfliktfondet med godt over en million kroner! Ha en solidarisk jul! Agnete G. Haaland forbundsleder 3

4 F O R B U N D S N Y T T Retningslinjer ved bruk av agent Norsk Skuespillerforbund har avholdt møter med de norske skuespilleragentene for å bli enige om felles retingslinjer for samarbeid mellom agenter og skuespillere. av k i r s t i c a m e r e r, d a g l i g l e d e r Dette er forbundets råd til skuespillere som vurderer å skaffe seg agent: Før du inngår kontrakt: a) Du bør alltid forsikre deg om at agenten du velger har erfaring med skuespilleres ansettelsesforhold, og særlig om han eller hun kjenner de avtaler NSF har inngått med produsent, organisasjoner og arbeidsgivere b) Du bør undersøke om agenten driver med casting ved siden av agentvirksomheten. Hvis det er tilfellet bør du overveie nøye om du ønsker en agent som ivaretar både arbeidsgivers og arbeidstakers interesser. c) Agentavtalen bør som et minimum regulere de forhold som er nevnt i denne veiledningen. d) Du bør lese gjennom retningslinjer for agentvirksomhet før du skriver under agentavtalen. e) Du bør sørge for å lese gjennom agentavtalen nøye, og eventuelt sende en kopi til og søke råd hos NSF, før du skriver under. f) Du bør ikke operere med flere agenter samtidig uten å opplyse dem om dette. g) Du bør opplyse agenten din om alle forhold som er av betydning for deres avtale. Du må for eksempel orientere agenten din om eventuelle oppdrag du skaffer deg på egen hånd, før du skriver under på den aktuelle agentavtalen. h) Som skuespiller må du være klar NSFs ledelse i møte med agentfimaene Pullmann og Actors agent. over at du i ditt forhold til agenten opptrer som oppdragsgiver. Du har selv et eget ansvar for å vurdere kvaliteten av agentens råd. Gode råd til avtalens innhold: a) Din samarbeidsavtale med agenten bør alltid være skriftlig. b) Agentavtalen bør som et minimum inneholde bestemmelser om agenthonorar, avtalens varighet, oppsigelsesfrister, agentens og dine egne særlige forpliktelser. c) Du bør forsikre deg om at det er tydelig avtalt i hvilket omfang agenten skal involvere seg i allerede inngåtte engasjementsavtaler. d) Du bør være oppmerksom på omfanget av agentavtalen, og i hvilken grad denne begrenser deg. Har du for eksempel mulighet til å skaffe deg oppdrag på egen hånd, og vil i så fall agenten kreve honorar for dette? e) Du bør aldri akseptere en bestemmelse om at du er forpliktet til å betale agenthonorar for engasjementsavtaler som inngås etter agentavtalens opphør. f) Royalty og vederlag for videreutnyttelse som utbetales via Norsk Skuespillerforbund, jfr Tariffavtalens bestemmelser, skal agenten ikke ha andel av. g) En grunnlegende regel når du inngår avtale med agent er aldri å akseptere vilkår som er dårligere enn NSFs tariffavtaler. Dette bør stå i avtalen. Når det gjelder andre rettigheter, bør dette stå i avtalen: «Skuespilleren har ikke overdratt sine rettigheter til sin andel av eventuelle vederlag ved avtale- eller tvangslisens slik som vederlag for viderespredning av radio- og TV-signaler via kabel, satellitt eller bredbånd, biblioteksvederlag, vederlag for privatkopiering og lignende. Andre rettigheter til fremtidige anvendelser som ikke er nevnt i avtalen, kan ikke utnyttes uten særlig avtale mellom partene.» h) Avtalen må ha bestemmelser om frister for oppsigelse. Du bør alltid si opp avtalen skriftlig. Er du i tvil om innholdet i avtalen din, ta kontakt med Skuespillerforbundet. 4

5 F O R B U N D S N Y T T Kontingent og betalingsfrister Det innføres nye kontingentsatser fra og med januar av i n g e r k a r i n z e t t e r g r e n ø k o n o m i k o n s u l e n t Årlig inntekt som skuespiller Per år Per halvår kroner kroner kroner Over kroner Student ved godkjent teaterhøgskole* Frilanser utland * Student, ikke teaterhøgskole * Pensjonist, medlem i over 25 år - - Pensjonist, medl. i mindre enn 25 år Passivt medlem* Det må søkes spesielt om å få betale etter følgende kategorier(*): Student: ved godkjente teaterhøgskoler, i Norge og utlandet. Frilanser utland: forutsetter medlemskap i annet lands skuespillerforbund. Student, ikke teaterskole: for skuespillere som studerer til et annet yrke Passivt medlemskap: forutsetter at man ikke arbeider som skuespiller og gis i maksimalt 6 år. Passivt medlemskap gir reduserte medlemsfordeler. Finanskrisen har virkelig slått til her i landet også, uansett hva overbetalte finansrådgivere måtte finne på å påstå. Vi ser det ikke minst på alle ubetalte kontingentfakturaer i år. Det er flere enn noensinne, og nå er det kun noen få dager igjen av året Kjære medlemmer, vi gjentar og gjentar, både skriftlig og muntlig, at om dere har betalingsproblemer, bare ta kontakt med oss, så får dere utsettelse. Men det betinger at dere tar kontakt! Kravet forsvinner som kjent ikke om man legger fakturaen nederst i regningsbunken NSFs lover sier at om kontingenten ikke er betalt 6 måneder etter forfall, regnes medlemmet som uttrådt av forbundet. Vi er sjelden så strenge, og de som står med restanse får flere purringer, både i posten og som e-post. Men dette krever mye ressurser og oppfølging, og nå må vi begynne å bli så strenge som lovene egentlig pålegger oss. Vi har fått noen tilbakemeldinger på forfallsdatoene vi bruker, som er i januar/februar og juli. Grunnen til dette er at inntektene da blir ført på riktig år. Men er åpne for flere synspunkter. Kanskje skal vi endre til januar og juni? I år var det mulig å betale uten faktura for de som ikke behøvde å få den på papir, og dette sparte oss for mye arbeid og porto. Bør vi fortsette med det? Generalforsamlingen 2009 vedtok en liten økning i kontingentsatsene med virkning fra 1. januar Satsene finner dere i tabellen til venstre. 5

6 F O R B U N D S N Y T T Mauseth til høyesterett? Andre november ble det klart at Gørild Mauseth med støtte fra Norsk Skuespillerforbund anker dommen fra Borgarting lagmannsrett der NRK ble frifunnet for brudd på åndsverksloven. av I d a W i l l a s s e n I Oslo tingrett ble NRK i fjor dømt til å betale erstatning og oppreisning til Gørild Mauseth for å ha brutt åndsverkloven som verner hennes framføring av en hovedrolle i filmen «Brent av frost». NRK anket imidlertid avgjørelsen, og i en dom 30. september ga Borgarting lagmannsrett NRK medhold. Sitatrettens grenser Bakgrunnen for saken er at NRKprogrammet Store Studio i mars 2007 viste deler av en samleiescene fra «Brent av frost» i forbindelse med omtale av parodifilmen «Kill Buljo». Programmet ble også lagt ut på nettet. Sitatretten slår fast at det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk «i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger». Mauseth og Norsk Skuespillerforbund mener at sitatet som ble brukt i Store Studio gikk lenger enn hva som er nødvendig, da det i tillegg til scenen som parodien bygget på, ble tatt med en del som viste skuespilleren frontalt naken. NRK visste at Mauseth ikke ønsket dette klippet brukt i annen sammenheng enn i selve filmen. NRK viste ikke hensyn når de likevel valgte akkurat dette klippet til bruk i underholdningsøyemed, og dermed er heller ikke god sitatskikk overholdt. Viktig avklaring av loven Lagmannsrettens dom ankes fordi Agnete Haaland, Gørild Mauseth og advokat Eirik Djønne under rettsakens første runde. Foto: Jan Petter Lynau retten ikke har vurdert de sentrale rettslige spørsmålene, om god sitatskikk og formålsavgrensningen var i ivaretatt. Retten overlater avgrensningen av sitatretten til en redaksjonell vurdering. Setter redaksjonelle vurderinger åndsverkloven til side? De prinsipielle spørsmålene i denne saken har betydning for alle skapende og utøvende kunstnere. Skuespillerforbundet stiller seg derfor bak en anke. Det er viktig at vi har en sitatrett i Norge, men for kunstnernes del er det avgjørende at denne brukes på riktig måte. Domstolen må avklare hva som er tillatt innenfor sitatrettens grenser, sier leder i Norsk Skuespillerforbund Agnete G. Haaland. Det avgjøres i løpet av desember om saken kommer opp i retten. 6

7 U T E N R I K S Frigi Zarganar! Den burmesiske komikeren Zarganar har fått en dom på 37 år etter å ha rettet kritikk mot landets militærstyre. Nå kan du bidra i en internasjonal kampanje for å få ham løslatt. o v e r s at t av j o h a n n e k a l l h o v d Stikkordet har tidligere skrevet om den burmesiske komikeren, skuespilleren og filmregissøren Zarganar. Han er Burmas kanskje mest populære samfunnssatiriker - et svært risikabelt yrke, ettersom landet styres av en militærjunta med tradisjon for nådeløs undertrykking av opposisjonen. Zarganars engasjement og virke har allerede fått ham fengslet fire ganger: I 1988 tilbrakte han ett år i det beryktede Insein-fengselet. I 1990 ble han idømt fire års fengsel for å holde politiske taler i forbindelse med valget der Aung Sun Suu Kyi vant. I 2006 ble Zarganar på ubestemt tid forbudt å opptre offentlig. Arrestert for å drive nødhjelp I 2008 ble Burma rammet av syklonen Nagris. I Irrawaddy-deltaet ble en million mennesker hjemløse, opp mot mennesker døde, og en av Burmas viktigste jordbruksområder ble totalskadet. Katastrofen er ansett som den verste i landets historie. På tross av skadeomfanget nektet regjeringen å ta imot nødhjelp fra organisasjoner som FN og WHO. Etter katastrofen organiserte Zarganar rundt 400 frivillige fra den burmesiske underholdningsbransjen for å hjelpe til i den syklonrammede regionen. 42 landsbyer fikk hjelp av hans team. Etter dette ble han kontaktet av utenlandske journalister. Fjerde juni 2008 ble han arrestert for sine uttalelser til pressen. I november samme år ble han idømt 59 års fengsel for det juntaen kaller «brudd på den offentlige orden». Etter en anke ble dommen redusert til 37 år i fengsel. Kritisk helsetilstand ICAF (International Committee for Artists Freedom) jobber nå for å skape internasjonal oppmerksomhet rundt Zarganars sak. I 2008 nominerte ICAF ham til prisen «Freedom to Create», en pris han vant. Den finansielle støtten som fulgte med prisen har vært til hjelp for familien hans, og gitt ham tilgang på mat og medisiner i fengselet. På tross av dette er Zarganars helsetilstand kritisk. Han sitter i Myitkyina-fengselet nord i Kachin-provinsen, nesten km fra familien sin. ICAF har startet en kampanje for å få løslatt den burmesiske komikeren, skuespilleren og filmregissøren Zarganar (48). Burmesiske fanger er helt avhengige av familien sin for å skaffe mat og andre nødvendigheter. ICAF mener at fengslingen av Zarganar er i strid med FNs menneskerettigheter, og jobber for at han skal bli løslatt og de trenger din hjelp. Vedlagt dette bladet finner du et postkort. Bruk det, og la de burmesiske generalene få vite at verden følger med på deres behandling av Zarganar. Et internasjonalt samfunn av kunstnere kan ikke bli stående uvirksomt mens en av deres egne forfølges og mishandles. Burma har siden 1992 vært under militært styre, til sterk internasjonal kritikk. Aung San Suu Kyi ble valgt som statsminister i 1990, men ble nektet å tiltre stillingen av militæret, som holder henne i husarrest. Zarganar (48), burmesisk skuespiller og filmregissør, sitter fengslet etter å ha vært kritisk til myndighetene i internasjonal presse. Organisasjonen ICAF (International Committee for Artists Freedom) har startet en kampanje for å få ham løslatt. Du kan støtte kampanjen for lølatelse på en rekke måter, ved å sende et kort eller et brev til Burmas statsoverhode. Les mer på 7

8 Alliansen mellom kunstnere og produsenter har kommet sent på plass, men dette blir en av de viktigste saker på FIAs og kunstnerorganisasjonenes dagsorden i tiden fremover. Sunn skepsis:keira Knightley og Johnny Depp har all grunn til å være misfornøyde med den økende piratvirksomheten - også den på nett. (Foto fra «Pirates of the Caribbean - At World s End», Walt Disney Studios.) Piratkopiering - en global trussel mot kunstnere AV k i r s t i c a m e r e r En voksende piratindustri var et av de sentrale temaer på møte i FIAs eksekutivkomité i London i november. Når den digitale teknologien nå er i ferd med å overta etter den analoge produksjonen, er adgang til piratkopiering av musikk, film, tv-produksjoner og bøker blitt mye enklere. Industrien på sin side har ikke vært flinke nok til å tilby attraktive og rimelige betalingstjenester for produksjoner, og piratkopiering har spredd seg som ild i tørt gress. Dette har allerede ført til enorme tap for kulturindustrien. Internasjonal mafiavirksomhet FIA fikk mange eksempler på dette under novembermøtet. Piratkopier av film er ute på markedet bare ett døgn etter filmfremvisning. Det skjer som oftest ved at uvedkommende setter opp opp et filmkamera skjult i kinolokalet, som tar opp filmen fra filmlerretet. Lyden får de ved å plugge seg inn i system for hørselshemmede. Bare noen timer etter filmens premiere er 8

9 = 2006 = 2007 = 2008 Legalt marked Ulovlig kopiering Ulovlig nedlasting Dystre tall: Diagrammet over viser forskjellene mellom lovlig kopiering, piratkopiering og ulovlig nedlasting i Spania. Tallene er oppgitt i millioner enheter. (Kilde: FIA). filmen tilbudt på nett. Ikke lenge deretter er den i salg som DVD. Bilde og lyd blir ikke perfekt, like fullt selges pakker med kopier av kjente TV-serier og filmer i en emballasje som er til forveksling lik originalen. Marokkos representant i FIA kunne fortelle at det i hans land omtrent bare omsettes piratkopier av film og musikk, og at virksomheten drives av regulære mafiabander. Ulovlig kopiering og distribusjon er blitt en attraktiv inntektskilde for internasjonal mafiavirksomhet. Enorme tap for kunstnere Piratvirksomhet fører til enorme tap for produsentene. Skal det bekymre kunstnerne? Ja, fordi utøvende kunstnere er avhengige av produsenter med god økonomi, ellers blir det ingen ny produksjon. Så i kampen mot piratvirksomheten stiller produsenter og utøvende og skapende kunstnere på samme lag. Sterke produsenter betyr mer arbeid for kunstnere. Denne alliansen er blitt tydelig i saken mot Telenor, der det blir spørsmål om Telenor som internettilbyder kan pålegges å blokkere kunders tilgang til nettjenesten The Pirate Bay. De som saksøker Telenor er en blanding av produsentorganisasjoner og kunstneres opphavsrettsorganisasjoner. Bevisstløst publikum Blant publikum er det blandede reaksjoner. Svært mange synes det er flott med alle tilbudene over nett, og er ikke «I kampen mot piratvirksomheten stiller produsenter og utøvende og skapende kunstnere på samme lag.» så oppmerksomme på konsekvensene av gratis nedlasting av ulovlige kopier på nett. Mange ser det som helt greit å «stjele» fra de store, stygge produsentene som slett ikke har vært så greie med kunstnerne. I Sverige er det til og med opprettet et Piratparti, som har fått ett medlem inn i Europa-parlamentet. Dette viser hvor viktig det er for produsenter og kunstnere å gå sammen om å gjøre konsekvensene av piratkopiering kjent. Det haster også å få tilfredsstillende betalingstjenester på plass, til en pris som publikum er villig til å betale.

10 Telefon fra Paris Jeg må minne meg selv om at jeg har vært med i et eventyr, sier Per Tofte som plutselig spilte mot divaen Isabelle Adjani. av p e r t o f t e Det var i den tida jeg egentlig bodde i Rabat i Marokko. Men da jeg fikk denne telefonen, en formiddag sommeren 2000, var jeg hjemme i Oslo en snartur. Det ringte fra Paris: Michel Feller, en av de nærmeste medarbeiderne til filmregissøren Luc Besson. Kunne jeg tenke meg en rolle i «La Dame aux Camélias»? Ikke film, men teater. Hundre forestillinger i Théatre Marigny på Champs Élysées med Isabelle Adjani i tittelrollen. «Vi sender manus med fly i dag, du får det i morgen. Du må bestemme deg fort. Send CV og bilder. Og du må møte til audition for instruktøren i Paris». Neste formiddag kom ganske riktig et bud på døra med manus. Rollen var le duc de Bassano, den eldre, meget velstående adelsmannen som underholdt den mest feterte av alle gledespikene i Paris, «Kameliadamen», med alt hun trengte for å briljere i sosietetslivet. Jeg så fort at dette var en rolle jeg kunne gjøre, ringte Paris og takket ja. (Her må jeg skyte inn at dette Paris-eventyret mitt egentlig er en lang historie, men spalteplass tillater bare bruddstykker.) Jeg forberedte meg til audition, tok morgenflyet til Paris, avla prøven, returnerte med siste fly til Oslo og med avtale om at jeg skulle spille rollen. Temperamentsfull stjerne Forestillingen var imøtesett med uvanlig stor forventning. Det var Isabelle Adjanis store comeback på scenen etter femten år og et trettitalls filmer i Europa og Amerika (blant disse «Camille Claudel» som også har vært vist i Norge). Hun hadde allerede mottatt flere Oscar-nominasjoner og var den eneste med fire César-priser (fransk Oscar). Det var tydeligvis få filmstjerner franskmennene var så betatt av som henne. Hennes siste opptreden på scenen hadde endt med skandale. I rollen som Frøken Julie røk hun så uklar med Jean at hun gikk fra hele engasjementet. En avis skrev at ville man se «Kameliadamen», var det best å sikre seg billett til premieren, for det ble kanskje ikke flere forestillinger! Jeg troppet opp til første leseprøve som ble holdt på Théâtre des Variétés oppe ved Montmartre. Da jeg gikk opp trappene møtte jeg teaterdirektøren, den aldrende Jean-Paul Belmondo, med puddel. Alle hadde teksten inne allerede på leseprøven, og det var ingen sufflør. Prøvetiden var det dobbelte av hva som er vanlig. Stjernens comeback måtte helgarderes. Instruktøren, Alfredo Arias, var vennlig og tillitskapende, i miljøet kjent som utradisjonell og nyskapende. Kostymeskift i siste liten En maler fulgte prøvene og gjorde skisser. Det skulle gis ut et praktalbum av kostymene, som fortonte seg som en kolleksjon fra de store motehusene. De gangene jeg kom ut til syatelieret ved Gare de Lyon for å prøve kostymet til le duc de Bassano, ble jeg også behandlet som det passet seg overfor 10

11 Per Tofte som hertug Bassano i kunstneren Maxime Rebieres framstilling en hertug. Alles kostymer var i lyse og lette farger. Isabelles kjoler var selvsagt en drøm, bl.a. en praktfull påfuglkjole. Men den var meget vanskelig å spille i, skulle det vise seg... Så kom den store premieredagen. Min debut i Paris! Jeg så fram til å kunne følge mitt premiere-rituale i ro. Men denne dagen skulle bli et mareritt. Jeg ble tidlig vekket av inspisienten som ringte og fortalte at alle kostymene fra generalprøven skulle skiftes ut! Vekk med de lyse drømmekostymene. Nå skulle alt være i sort. Jeg fikk ordre om å ta drosje til et kostymeutleie langt nord i Paris. Det høljregnet og alt fortonet seg forferdelig håpløst. Hele dagen oppholdt jeg meg i kostymelageret og prøvde sorte klær. Frakk, bukser, flosshatt, støvler. Ingen ting passet. Jeg hadde for brede skuldre for de franske frakkene. Vesten var så gammel og råtten at knapphullene holdt på å gi opp. Flosshatten for liten. Da jeg omsider kom til teatret med klær som bare passet sånn noenlunde, var jeg stresset og utmattet. Det kjentes som jeg hadde en glødende jernring rundt hodet. Jeg håpet noe virkelig katastrofalt skulle skje, så premieren måtte avlyses. Men, dessverre Premiere uten instruktør Premieren, nå i sort. Alle Isabelles overdådige kreasjoner var byttet ut med en enkel, svart kjole som hun bar gjennom hele stykket. Den raffinerte kostymedesigneren og hennes hoff fra la haute couture var forsvunnet. Og jeg kom meg igjennom premieren i halvpassende klær og uten feilskjær. Hele teatret var i sterk premieremodus. Et hav av blomster, journalister som blitset i korridorene, opera-applaus med én og én av oss ut foran glipen i forteppet, deretter tutti i det lange og breie. Premierefesten fant sted i et stilig selskapshus med utsikt til den flombelyste Triumfbuen. «Le tout-paris» var der, bare ikke Alfredo Arias, instruktøren selv! Isabelle hadde røket uklar med ham og nedla forbud mot at han fikk sette sine ben i teatret etter premieren. Han kom aldri tilbake. Først i køen Dette var pyramidalt stjerneteater. Vi spilte med dronningen selv og alltid med den ærbødige distansen som hun inviterte til. Isabelle bodde på hotell hele denne tiden og ankom teatret derfra med privatsjåfør. En livvakt loset henne inn i teatret slik at ingen fikk tatt bilder av henne. Vakten sto med nøklene utenfor logen hennes hele kvelden. Jeg er full av beundring for henne som skuespiller og kollega. Alltid helt lojal og imponerende i samspillet. Og selv med all virak som var rundt henne, hadde hun en sjenerøs omtanke for oss: Overdådige premieregaver og julegaver til alle. Noen ganger inviterte hun oss ut etter forestillingen. Da ble vi, med henne i spissen, bukket inn på Paris fasjonable nattsteder. Overfalt av Isabelle Jeg hadde tre gode scener med kameliadamen. I den siste var det spesielt heftig. Som damens protektor og velgjører skulle jeg oppsøke den dødsmerkede på hennes sykeleie. Hun reagerte på sin bitre skjebne, å skulle dø så ung, med et vilt raseri. Hun gjøv på meg, rev meg over ende, la seg over meg og dengte løs, storgråtende. «Ingen i fransk teater kan gråte som Isabelle Adjani», skrev en anmelder. I ettertid kan jeg jo nyte misunnelsen fra franske menn som nok gjerne skulle ha kjent den skjønne Isabelle oppå seg, selv om hun slo løs. Men mens det sto på, var det dødsens alvor. Alle forestillingene var utsolgt. Vi spilte for hundretusen tilskuere. Ofte var kvelden helt eller delvis solgt til store etater. Da lå det alltid en gave på bordet i garderobene. Vin til herrene, blomster til damene. Utenfor Isabelles losje så det ut som en blomsterbutikk, busker med orkideer og store rosebuketter. Hver kveld kom to «rosekastere» og forsynte seg av fallerte blomster der, for så å kaste dem ned over oss på scenen i applausen. Det var noe uvirkelig ved dette at jeg kom til å spille i Paris uten noen gang å ha hatt planer om det. Og nettopp i denne byen som har betydd så mye for meg opp gjennom årene. Hver kveld når jeg forlot takleiligheten min i Le Marais-strøket, og steg opp fra metroen på Champs Elysées, så den illuminerte Triumfbuen opp til venstre, de glitrende lysene i Eiffeltårnet til høyre for Place de la Concorde og den røde lykten på Marigny-teatret i parken rett foran meg, da måtte jeg minne meg selv om at jeg faktisk var med i et eventyr. 11

12 Jubilerer med faglig påfyll Det finnes for få tilbud om faglig påfyll for skuespillere, mener teatersjef Reidar Sørensen. Derfor har Nordland Teater invitert den russiske instruktøren Vladimir Bouchler til å holde kurs i Nordland Teaters og Vinterlysfestivalens jubileumsår. 12

13 Norsk Skuespillersenter er et kompetansesenter for faglig og kunstnerisk utvikling innen scenekunst. Senteret skal bidra til tverrfaglig samarbeid mellom kunstnere, organisasjoner og miljøer innen scenekunst, film, billedkunst, dans og musikk. Senteret skal nå skuespillere over hele landet gjennom kurs, idéutvikling, seminarer og debatter. Nye aktiviteter legges fortløpende ut på våre hjemmesider, der du også kan melde deg på kurs. Norsk Skuespillersenter Welhavens gt Oslo Tlf: Velkommen til vårens program! Igjen kan vi si at neste sesongs program på sentret blir større og mer omfattende enn noen gang tidligere! Vi fører videre de aktivitetene vi har bygd opp, og noen nye kommer til. Vi utvider programmet og gir tilbud til enda flere, både i hovedstaden, Bergen, Trondheim og Tromsø. Vi har begynt forhandlinger med samarbeidspartnere i Stavanger og håper snart å kunne tilby et lokalt program. Skuespillersenteret har de siste årene gjennomført et stort antall prosesser der kunstnere har utviklet sine ideer og prosjekter. Prosessene på sentret har ført til utvikling av nye tekster, ideer, nettverk, samarbeid og forestillinger. Flere nye stemmer kan nå bli hørt i den norske scenekunsten. Til våren vil Prøverom, Tekstlaboratoriet og Laboratoriet ha større omfang enn noen gang. Med våre samarbeidspartnere viderefører vi også tilbudet til skuespillere som ønsker å arbeide med film eller voice-over og kurs om praktiske utfordringer. Ikke minst: Sentret skal fortsatt være et åpent hus og et møtested. Sentret er til for scenekunsten og skuespillerne! Til våren tilbyr vi, sammen med Transit forlag og Norsk kulturråd, en ny mulighet til å trekke nye stemmer inn i scenekunsten. Denne gang oppfordrer vi til å skrive monologer for barn og unge. Vi introduserer også Speed- Pitch der du kan finne nye samarbeidspartnere til prosjektet ditt. Dette er mitt siste program som leder for sentret. Jeg vil takke alle som har vært med på å gjøre sentret til et møtested, til å skape nye stemmer og produksjoner, til å utvikle nye arbeidsmuligheter og kompetanse som hever kunstnerisk og håndverksmessig nivå. Vel møtt! Shanti Brahmachari daglig leder 13

Monologsamling og skriveworkshops for barn og ungdom

Monologsamling og skriveworkshops for barn og ungdom Rapport til Kulturrådet for prosjektet: Monologsamling og skriveworkshops for barn og ungdom Norsk Skuespillersenter har med midlene fra Kunstløftet/Norsk Kulturråd gjennomført skriveworkshops for 69 ungdommer,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Hva er en dramatiker?

Hva er en dramatiker? Hva er en dramatiker? Av Gunnar Germundson Forbundsleder Norske Dramatikeres Forbund Enhver forfatter av en scenetekst må sies å være en dramatiker, uansett type tekst, enn så lenge teksten er skrevet

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

En dag hadde Brandes satt seg fore å anmelde to teaterstykker på samme kveld: Et Holberg-stykke på Det Kongelige Teater og

En dag hadde Brandes satt seg fore å anmelde to teaterstykker på samme kveld: Et Holberg-stykke på Det Kongelige Teater og 1 Ungdommens kritikerpris 3. mars 2011 Dere har gjort et formidabelt stykke arbeid! 230 17-åringer fra 9 videregående skoler over hele landet. Det er ekstra spennende at kritikerne her i dag representerer

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Scenetekster av. Samtidsdramatikk 2015

Scenetekster av. Samtidsdramatikk 2015 Samtidsdramatikk 2015 Scenetekster av kathrine nedrejord mari hesjedal liv bjørgum sara li stensrud ingrid weme nilsen linda gabrielsen kari saanum martin lotherington hanne ramsdal ragnhild tronvoll Juryen

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Historien om et godt menneske

Historien om et godt menneske Birger Emanuelsen Historien om et godt menneske Roman Til mine søstre Hei Thomas, Det føles veldig rart å skrive til deg. Tror aldri jeg har skrevet brev før. Men det er det eneste som passer. Jeg håper

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 9

Glenn Ringtved Dreamteam 9 Glenn Ringtved Dreamteam 9 Venner for alltid Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Invitasjon til Gapskratten 2012

Invitasjon til Gapskratten 2012 Invitasjon til Gapskratten 2012 Tresfjord 26. 03. 2012 For 9. gang arrangerer vi Gapskrattfestivalen i Tresfjord, - regionfestival for Nord- Vestlandet. Stikkord for festivalen: Tre forestillinger i Storsalen;

Detaljer

Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang

Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Ola og Merethe er på jakt etter den gode melodien. De har samlet ett knippe gode melodier som de vil spille

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012

Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 Rømskog fritidsklubbs Latviatur 2012 24/6 Vi reiste fra Rømskog og kjørte med buss til Stockholm. Vi stoppet to ganger på veien. Fremme i Stockholm tok vi båten til Riga. Inne på båten fant vi først rommene

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

MAX OG SPØKELSESSKOGEN

MAX OG SPØKELSESSKOGEN MAX OG SPØKELSESSKOGEN Et eventyr laget av skolestarterne ved Elgeseter barnehager, våren 2012 Firkanten barnehage Gartneriet barnehage Max (Marius) Forord I henhold til Rammeplanen for barnehagens innhold

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Asker, september 2014 Simen Agdestein

Asker, september 2014 Simen Agdestein Forord til ny utgave 22. november 2013 kunne vi slippe jubelen løs. Magnus Carlsen hadde blitt verdensmester. Et fantastisk eventyr hadde fått sin fantastiske avslutning. For min del begynte historien

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

DEN USYNLIGE GUTTEN. Skrevet av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

DEN USYNLIGE GUTTEN. Skrevet av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas DEN USYNLIGE GUTTEN Skrevet av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas Roller Mamma Pappa Eila Magnhild Muffe Mods Eldar Ambassadøren Konsul Knutzen Konsul Knauzen Forteller

Detaljer

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner og en mann. Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 INT. HJEMME HOS OG. KVELD. Pizzabudet Eddie er bundet til

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Pierre Lemaitre. Oversatt av Christina Revold

Pierre Lemaitre. Oversatt av Christina Revold Pierre Lemaitre ALEX Oversatt av Christina Revold Om forfatteren: Pierre Lemaitre, født 1956 I Paris. Han har i mange år undervist i litteratur før han viet sin tid til å skrive skuespill og romaner. ALEX

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Lov og rett på Internett for slektsforskere

Lov og rett på Internett for slektsforskere Lov og rett på Internett for slektsforskere Tone Eli Moseid DIS-Nedre Romerike medlemsmøte Skedsmokorset 21. September 2010 1 Lov og rett på internett Hva er opphavsrett? Hva er et åndsverk? Opphavsmannens

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Åtte trollsøstrene, deriblant Lekamøya, har en far, Sulitjelmakongen, som er streng og nekter dem å være ute. De lurer seg ned til kysten for å danse

Åtte trollsøstrene, deriblant Lekamøya, har en far, Sulitjelmakongen, som er streng og nekter dem å være ute. De lurer seg ned til kysten for å danse Prosjekt Trollfjell Bakgrunn Norsk folketro, sagn og horror (f.eks; «Trolljegeren», «Død snø», kommende «Askeladden i Dovregubbens hall», vår egen Aleksander Nordaas "Thale" ) er i vinden for tiden. Vi

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman Til Sara Ellen Hofsø Til Sara ungdomsroman Davvi Girji 2007 Det må ikke kopieres fra denne boka utover det som er tillatt etter bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi»

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Prosjektevaluering 2014

Prosjektevaluering 2014 Prosjektevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Dramatisering av Skinnotten Periode: uke 13-25 1. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Etter bokstavprosjektet startet vi opp med samtaler og en

Detaljer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer SKOLEEKSAMEN I SOS4010 Kvalitativ metode 20. oktober, 2014 4 timer Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. Sensur for eksamen faller 17. november kl. 14.00. Sensuren publiseres i Studentweb ca kl.

Detaljer

Vi søker tre ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen til Uprisen 2014

Vi søker tre ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen til Uprisen 2014 Vi søker tre ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen til Uprisen 2014 Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker tre elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen 2014.

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Kunsten i gangene er også preget av vinteren. 3. trinn har laget fine collagebilder.

Kunsten i gangene er også preget av vinteren. 3. trinn har laget fine collagebilder. Januar 2013. Nytt år med kalde dager lokker alltid riksmediene til Tynset. På den kaldeste dagen hittil, tirsdag 15. januar, dukket både TV2 og Aftenposten opp. Se video fra Aftenposten her! Kunsten i

Detaljer

Vinden hvisker... Hva er styrke? Hvordan løser vi konflikter uten vold? 3 skuespillere. 3 reisekofferter. 3 fabler av Æsop

Vinden hvisker... Hva er styrke? Hvordan løser vi konflikter uten vold? 3 skuespillere. 3 reisekofferter. 3 fabler av Æsop Vinden hvisker... 3 skuespillere 3 reisekofferter 3 fabler av Æsop Nordavindens oppblåste kinn mot solens hete Kronhjortens arroganse mot pinnsvinets ydmykhet Ekens majestet mot gressets bøyelighet Spennende

Detaljer

RUNE JOHANSEN GLADE JUL

RUNE JOHANSEN GLADE JUL RUNE JOHANSEN GLADE JUL 2 3 4 Bodø 1968 Som barn var adventstida den lengste tida i året. Jeg husker ventetida til selve juleaften som en evighet. Jeg var enebarn mine første femten leveår. I «heimhusan»

Detaljer

Lottomillionæren. Oversatt av Aase Gjerdrum

Lottomillionæren. Oversatt av Aase Gjerdrum PATRICIA WOOD Lottomillionæren Oversatt av Aase Gjerdrum Originalens tittel: Lottery Patricia Wood, 2007 Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2010 Elektronisk utgave 2011 Første versjon, 2011 Elektronisk

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Copyright: FFP, Oslo 2016 Første utgivelse: 2003 Hei, jeg heter Lisa. Vet du

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

INNFØRING I ÅNDSVERKLOVEN

INNFØRING I ÅNDSVERKLOVEN 1 INNFØRING I ÅNDSVERKLOVEN ved Eva Sevaldson Denne artikkelen er en innføring i de mest grunnleggende begrepene i åndsverkloven. Den gir en kortfattet redegjørelse for de viktigste prinsippene og hvordan

Detaljer

Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012

Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012 II TEKST MED OPPGAVER Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012 Før i tiden var idealet i arbeidslivet å være lojal og utholdende. Premien var trygghet, gullklokke og god pensjon. I dag

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Ellisiv Lindkvist. Jeg er ikke slik. Tre scenetekster

Ellisiv Lindkvist. Jeg er ikke slik. Tre scenetekster Ellisiv Lindkvist Jeg er ikke slik Tre scenetekster Teater er ikke slik Eller jo: Teater kan også være slik. Teater er flyktig. Det finnes ikke et objekt som er kunstopplevelsen i ettertid, slik en bok,

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg.

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg. Kapittel 1 Pappa og mamma hadde stilt inn høyttalerne i bilen sånn at musikken bare hørtes bak. Hedda kunne nesten ha så høyt volum hun bare ville. Hun hørte på sommerhits som var lystige og trallete,

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Siobhán Parkinson. Noe usynlig. Oversatt av Gry Wastvedt

Siobhán Parkinson. Noe usynlig. Oversatt av Gry Wastvedt Siobhán Parkinson Noe usynlig Oversatt av Gry Wastvedt En Tusenfryd følger Solen blidt Og når hans gyldne gang er slutt Sitter han sky ved hans føtter Han våkner og finner blomsten der Hvorfor Røver er

Detaljer

Det hele handler om møte med mennesker...

Det hele handler om møte med mennesker... Det hele handler om møte med mennesker... Hvordan møter du dine gjester? Hvor mye byr du på deg selv? Hvor godt forberedt er du? Hva ønsker du dine gjester skal oppleve? Hva ønsker du at din gjest skal

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet Du skal få høre fuglesang. Prosjektrapport 2012 Bakgrunn På bakgrunn av erfaringene med Teater Fots forestilling De Røde Skoene (2008) som var en interaktiv forestilling for 1- åringer, ønsket jeg å undersøke

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MARTYRER. Av Marius von Mayenburg. Norgespremiere 25. januar 2014, Scene Øst. INSPIRASJONSMATERIALE og TILBUD OM WORKSHOPS

MARTYRER. Av Marius von Mayenburg. Norgespremiere 25. januar 2014, Scene Øst. INSPIRASJONSMATERIALE og TILBUD OM WORKSHOPS MARTYRER Av Marius von Mayenburg Norgespremiere 25. januar 2014, Scene Øst INSPIRASJONSMATERIALE og TILBUD OM WORKSHOPS I dette heftet finner dere oppgaver til for- og etterarbeid, og ideer til samtaler

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer